Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej..."

Transkript

1 Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL SØNDAG DEN XX 2010 Arbejdsmarkedsstatus B1ARB 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) 1 Gå til spm. 4 2 Gå til spm. 2 B1MIDL 2. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? 1 Gå til spm. 5 2 Gå til spm. 3 B1UDENL 3. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug?. 1 Gå til spm. 4 2 Gå til spm. 88 B1ARBSID 4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... 1 Gå til spm. 8 2 Gå til spm. 5 1

2 B1FRAV 5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... 2 Strejke, lockout... 3 Uddannelse, kursus... 4 Sygdom, ulykke... 5 Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... 7 Ferie... 8 Afspadsering, flekstid... 9 Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet) Gå til spm. 6 6 Gå til spm. 8 B1TILSGN 6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet indenfor 3 måneder?... Nej... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm. 1, 2 og 3 til nej 1 Gå til spm. 7 2 Gå tilbage til spm. 1* 2

3 B1HJEMST 7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end 3 måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm. 1, 2 og 3 til nej 1 Gå til spm. 8 2* Gå til spm. 1 3

4 Hovedjob B2STIL 8. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 9 B2STILA 9. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm. 10 B2PERSLED 10. Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) 1 Gå til spm Gå til spm. 12 B2PERSLED2 11. Hvor meget tid bruger du på personaleledelse? Under 50 pct pct. og derudover Gå til spm. 12 B2HVAD 12. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 13 4

5 B2HVADA 13. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm. 14 B2ARBKOM 14. I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? B2NAVN Virksomhedens navn B2GADE Gadenavn B2HUSNRHusnummer B2POST Postnummer * B2BY By Gå til spm. 16 * Der popper følgende advarsel op hvis: B2POST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og B2POST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og B2ANTAL 16. Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) Gå til spm Gå til spm og derover... 4 Ved ikke, men under Ved ikke, men over

6 B2ANTALA 17. Skriv antal Gå til spm. 18 B2STATUS 18. Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug 1 Gå til spm hvis spm. 16 = 1 gå til spm. 20 ellers gå til spm Gå til spm Gå til spm. 25 Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. B2LONAFT 19. Har du en lønaftale? 1 Gå til spm Gå til spm. 25 Hård advarsel B2LONAFT: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. B2ANSAT 20. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? 1 Gå til spm

7 B2VIK 21. Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? 2 1 Gå til spm. 22 Midlertidig ansættelse B3MIDLT 22. Har du midlertidig eller fast ansættelse? (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... 1 Gå til spm Gå til spm. 25 B3AARSAG 23. Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent (Ph.d stud) mv.... Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. 1 Gå til spm *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden B3VARIGH 24. Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder... 6 Gå til spm. 25 7

8 25-36 måneder... 7 Mere end 3 år

9 Hel/deltid og hovedbeskæftigelse B4HELDEL 25. Er du beskæftiget på: (Hvis spm. 18 = 1 eller spm. 20 = 1) og Heltid... 1 (spm. 22 = 1) gå til 29. (Hvis spm. 18 = 1 eller spm. 20 = 1) og (spm. 22 = 2) gå til 30, ellers gå til spm. 33a Deltid... 2 Gå til spm. 26 B4HVRF 26. Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gå til spm Passer børn eller andre familiemedlemmer... Gå til spm Sygdom, invaliditet... Gå til spm Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid)... 4 Kan ikke få job på fuld tid... 5 Andre grunde... 6 B4HVRFHB 27 Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? 1 Gå til spm Gå til spm. 29 B4HVRFHC 28. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... 1 Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... 2 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... 3 Gå til spm. 29 9

10 B4HBESK 29. Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... 1 Værnepligt... 2 Arbejdsløs... 3 Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... 4 Pensionist (pga. alder)... 5 Førtidspensionist... 6 Efterløn, fleksydelse... 7 Langtidssyg... 8 Skoleelev, studerende, kursist... 9 Ude af erhverv i øvrigt Hvis spm 18 = 1 eller spm. 20 = 1, gå til spm. 30 ellers gå til spm. 33a Hård fejl B4HBESK: må ikke være blank el ved ikke, skemaet må ikke kunne lukkes til sidst i interviewet. 10

11 Arbejdstid-1-aftalt B5AFTTID 30. Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge Gå til spm. 31a 2 Gå til spm. 31b 3 Gå til spm. 33a B5TIMAFT 31a. Angiv antal timer pr. uge 31b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til spm. 32 * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<1: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret spg. 1 til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP 32. De timer, er det med eller uden betalte spisepauser?? (Timer hentes fra 31a) Spisepauser medregnet... 1 Uden spisepauser... 2 Gå til spm. 33b Gå til spm. 33c 11

12 Arbejdstid-2- normalt B6ARBTID 33a. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? 33b. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? 33c. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge Gå til spm. 34a 2 Gå til spm. 34b 3 Gå til spm. 34c Gå til spm. 36a B6TIMNO 34a. Angiv antal timer pr. uge 34b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 34c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis 32 = 1 gå til 36a, hvis 32 = 2 gå til 36b Ellers gå til 35 * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <1: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret spg. 1 til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 30 timer og 1 i spm. 24: Du arbejder heltid, men har færre end 30 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 36 timer og 2 i spm. 24: Du arbejder deltid, men har mere end 36 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP 35. De timer, er det med eller uden betalte spisepauser? Spisepauser medregnet... 1 Uden spisepauser... 2 Gå til spm. 36a Gå til spm. 36b 12

13 Arbejdstid-3-faktisk B7TIMUF 36a. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) 36b. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. 33a/33b = 4 gå til spm. 37, hvis spm. 31a/31b 36a/36b gå til spm. 39a ellers gå til spm. 41. Hvis spm 31a/31b = uoplyst; så hvis 34a/34b/34c 36a/36b gå til spm. 39b ellers gå til spm. 41 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis B1ARBSID = 2 og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis B1ARBSID = 1 og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA 37. Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til spm. 38a Færre... 1 Gå til spm. 41 Samme... 2 Gå til spm. 38b Flere... 3 B7TIM 38a. Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. 39b 38b. Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til spm. 39b 13

14 Fravær Hvis antal arbejdstimer i spm. 31a / 31b = 36a /36b gå til spm. 41. Ellers fortsæt med spm a. 39b. B8GRN Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Flere timer Dårligt vejr... Kan ej bruges 1 Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Kan ej bruges 2 Strejke, lockout... Kan ej bruges 3 Uddannelse, kursus... Kan ej bruges 4 Sygdom, ulykke... Kan ej bruges 5 Barselsorlov, forældreorlov... Kan ej bruges 6 Ferie... Kan ej bruges 7 Søn- og helligdage, inkl. 1. maj... Kan ej bruges 8 Begyndte nyt job... Kan ej bruges 9 Holdt op med at arbejde... Kan ej bruges 10 Skiftende arbejdstid, flekstid Overarbejde, ekstraarbejde Kan ej bruges 12 Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige Kan ej bruges årsager, fx plejeorlov Andre grunde (fx fritstillet) Gå til spm. 41 hvis 18 = 1 eller 20 = 1 gå til spm. 40 ellers gå til spm. 41 Gå til spm Gå til spm

15 40. Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet... Gerne flere svar B8GDTGR Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... 6 Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort... 7 B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til spm *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 15

16 Arbejdstidsordninger Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN 41. Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 42 B9NAT 42. Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 43 B9LOERD 43. På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm

17 B9SOEND 44. På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 1 hvis spm.18 = 1 eller 20 = 1 gå til spm. 45 ellers 2 gå til spm B9SKIFT 45. Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (Hvis du fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Nej Gå til spm. 46 B9FEFLX 46. Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid Gå til spm. 47 B9HJEM 47. Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 48* Gå til spm. 48 *Advarsel: Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 17

18 Jobstart BASTAAR 48. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. 49 * Der popper følgende advarsel op hvis: BASTAAR<1930: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BASTAAR>2008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) BASTMND 49. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Hvis spm.18 =1 eller 19=1 og BASTAAR/BASTMND 1 år gå til spm. 50. ellers gå til spm. 54 Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. _ 18

19 Rekrutteringsmetode BBAF 50. Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis de fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering) 1 Gå til spm Gå til spm. 51 BBHVRDA 51. Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... 1 Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... 2 Gå til spm. 54 Gennem bekendte... 3 Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret... 4 Blev kontaktet af arbejdsgiver... 5 Kontaktede selv virksomheden uopfordret... 6 Vikarbureau ol Praktikplads via seminarium ol

20 BCBESK 54. Har du et (eller flere) bijob? Bijob... 1 Gå til spm Gå til spm. 66 BCSTATUS 55. Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... 1 Gå til spm Gå til spm Gå til spm. 56 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 58 BCLONAFT 56. Har du en lønaftale? 2 1 Gå til spm. 58 BCANSAT 57. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer?... 1 Gå til spm

21 BCVIRK 58. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 59 BCHVAD 59. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) BCGADE Gadenavn (B) Hvis 1 i spm. 55 gå til spm. 61 BCHUSNRHusnummer (C) ellers gå til spm. 63 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID 61. Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge Gå til spm Gå til spm BCTIMAFT 62. Antal timer pr. uge Gå til spm. 63 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <1: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 54 til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover.

22 BCARBTID 63. Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Normal timer kan angives... 1 Gå til spm. 64a Varierer meget... 2 Gå til spm. 64b Umuligt at opgøre... 3 Gå til spm. 64c Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. 65 BCTIMNO 64a. Angiv antal timer pr. uge 64b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 64c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til spm. 65 * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <1: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 54 til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF 65. Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til spm. 66 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 22

23 Søgning for personer med arbejde + underbeskæftigelse BDSOEGE 66. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... 1 Ja, et ekstra job... Ja, på begge måder Gå til spm Gå til spm. 67 Hård fejl BDSOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BDHASGT 67. Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job?... 1 Gå til spm Gå til spm. 68 BDFLTIM 68. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... 1 Ja, i et andet job... 2 Gå til spm. 73 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob... 3 Ja, og det uanset hvordan Gå til spm BDMITIM 69. Vil du arbejde færre timer om ugen?... 1 Gå til spm

24 ... 2 Gå til spm

25 BDBAGGR 70. Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med færre arbejdstimer.. Andre grunde Gå til spm. 71 BDHELDEL 71. Søger du hel- eller deltidsarbejde? BDEVTHD 72a. Ville du evt. tage deltidsarbejde? 72b. Ville du evt. tage heltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til spm. 72a 1 Deltidsarbejde... Gå til spm. 72b 2 (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i spm. 71) Ja... Nej... 1 Gå til spm BDTIMER 73. Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer * Der popper følgende advarsel op hvis: BDTIMER<1: Ugyldigt svar. BDTIMER>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. Hvis 1-3 i spm. 66 gå til spm. 74 ellers gå til spm.75 25

26 BDLANGT 74. Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... 1 Mindre end en måned måneder måneder måneder.. Gå til spm måneder måneder måneder år eller derover... 9 BDAFAR 75. Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja Hvis spm 66 =1-3 gå til spm 76. Hvis 66=4 og hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm Nej

27 BDSTATUS 76. Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig Gå til spm 77 BDKONTAKT 77. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? 1 Hvis 76 = 2 gå til spm. 83, ellers gå til spm BDMETL1 78. Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 2 Gå til spm. 79 BDMETL2 79. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BDMETL3 80. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? 1 Gå til spm

28 BDMETL4 81. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? 1 Gå til spm BDMETLA 82. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (spm. 67=1) og (spm. 18 = 1 1 eller 20 =1 og spm. 55 = 1), Haft kontakt med privat arbejdsformidling Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Været til samtale, prøve..... Andre måder.. Nej, har ikke gjort andet.. gå til spm. 86b, ellers gå til spm. 86a BDMETS1 83. Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? 1 Gå til spm BDMETS2 84. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? 1 Gå til spm

29 BDMETSA 85. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... 1 Hvis (spm. 67=1) og (spm. 18 = 1 eller 20 =1 og spm. 55 = 1), gå til spm. 86b, Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... 2 ellers gå til spm. 86a Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud fra Jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder Nej, har ikke gjort andet

30 BDVARSEL 86a. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? 86b. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for 2 uger, dvs. inden d. XX md*... Senere 1 Hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm Gå til spm. 87 * 21. april (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF 87. Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... Sygdom... Andre grunde.. 1 Hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm

31 Søgning for personer uden arbejde BESOEGER 88. Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. 1 Gå til spm. 96a 2 Gå til spm. 89 OBS er blød fejl nu, rettes til hård fejl BESOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BEHARARB 89. Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? BEAARS 90. Hvorfor har du ikke søgt arbejde? 1 Gå til spm. 96b 2 Gå til spm. 90 Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) 1 Gå til spm. 93 Egen sygdom, handicap.. 2 Gå til spm.114 Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Gå til spm Andre personlige/familiemæssige årsager... 4 Under uddannelse eller starter uddannelse. 5 Er på eller søger førtidspension.. 6 Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) 7 Gå til spm. 114 Har opgivet at finde arbejde 8 Indkaldt, værnepligtig Andre grunde

32 BEBEDRP 91. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? 1 Gå til spm Gå til spm. 114 BEHVRFH 92. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... 1 Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede Gå til spm. 114 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede.. 3 BETILSA 93. Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? 1 Gå til spm Gå til spm. 114 BEFRAV 94. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder.. 1 * Mere end 3 måneder 2 Gå til spm. 95 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN 95. Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn 1 Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. 2 Gå til spm. 114 Nej 3 32

33 BESTATUS 96a. Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? 96b I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Hvis spm. 89 = 1 gå til 1 spm. 97b ellers spm. 97a Selvstændig... 2 BEHELDEL 97a. Søgte du hel- eller deltidsarbejde? 97b. Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... 1 Gå til spm. 98a Deltid... 2 Gå til spm. 98b BEEVHD 98a. Ville du evt. tage et deltidsarbejde? 98b. Ville du evt. tage et heltidsarbejde? 1 Hvis spm. 89 = 1 gå til spm. 99 ellers spm. 100a 2 BESTART 99. Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for 3 måneder... 1 Gå til spm. 100b Senere. 2 33

34 BELANGT 100a. Hvor længe har du søgt arbejde? 100b. Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? Har ikke søgt endnu... 1 Mindre end en måned måneder måneder måneder måneder... Gå til spm måneder måneder år eller derover... 9 BEAFSOEG 101. Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja Nej hvis 89 = 1 gå til spm. 113b 2 ellers gå til spm. 102 BEKONTAKT 102. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den XX til den XX, haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? 1 hvis spm. 96a/96b =2 gå til spm ellers gå til spm

35 BEMETL Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BEMETL Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BEMETL Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? 2 1 Gå til spm. 106 BEMETL Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? 2 1 Gå til spm

36 BEMETLA 107. Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til spm Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Gå til spm. 113a 2 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 3 Venter svar på ansøgning... 4 Venter på tilbud Jobcenter... 5 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... 6 Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder Nej, har ikke gjort noget for at få job Hård fejl BESTATUS er kode 1 (lønmodtager) så skal et af følgende spørgsmål ( )l være udfyldt med JA. BETILSB 108. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?. 2 1 Gå til spm

37 BEHJEMSB 109. Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... Hvis spm. 103 = 1 eller 1* spm. 104 = 1 eller spm. 105 = 1 eller spm. 106 Mere end 3 måneder... = 1 eller spm. 107 = gå til spm. 113a, ellers gå til spm. 118 *Advarsel: hvis BETILSB=1 og BEHJEMSB = 1 så absolut fejl gå tilbage til spm. 1 eller 2 og ret IP til beskæftiget BEMETS Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden XX til XX, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej Gå til spm. 111 BEMETS Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. 1 2 Gå til spm

38 BEMETS 112. Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... Venter svar på ansøgning... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget (andet)... Gerne flere svar Gå til spm. 113a Hård fejlbestatus er kode 2 (selvstændig) så skal et af følgende spørgsmål( ) være udfyldt på JA. 38

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere