Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej..."

Transkript

1 Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL SØNDAG DEN XX 2010 Arbejdsmarkedsstatus B1ARB 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) 1 Gå til spm. 4 2 Gå til spm. 2 B1MIDL 2. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? 1 Gå til spm. 5 2 Gå til spm. 3 B1UDENL 3. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug?. 1 Gå til spm. 4 2 Gå til spm. 88 B1ARBSID 4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... 1 Gå til spm. 8 2 Gå til spm. 5 1

2 B1FRAV 5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... 2 Strejke, lockout... 3 Uddannelse, kursus... 4 Sygdom, ulykke... 5 Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... 7 Ferie... 8 Afspadsering, flekstid... 9 Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet) Gå til spm. 6 6 Gå til spm. 8 B1TILSGN 6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet indenfor 3 måneder?... Nej... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm. 1, 2 og 3 til nej 1 Gå til spm. 7 2 Gå tilbage til spm. 1* 2

3 B1HJEMST 7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end 3 måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm. 1, 2 og 3 til nej 1 Gå til spm. 8 2* Gå til spm. 1 3

4 Hovedjob B2STIL 8. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 9 B2STILA 9. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm. 10 B2PERSLED 10. Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) 1 Gå til spm Gå til spm. 12 B2PERSLED2 11. Hvor meget tid bruger du på personaleledelse? Under 50 pct pct. og derudover Gå til spm. 12 B2HVAD 12. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 13 4

5 B2HVADA 13. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm. 14 B2ARBKOM 14. I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? B2NAVN Virksomhedens navn B2GADE Gadenavn B2HUSNRHusnummer B2POST Postnummer * B2BY By Gå til spm. 16 * Der popper følgende advarsel op hvis: B2POST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og B2POST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og B2ANTAL 16. Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) Gå til spm Gå til spm og derover... 4 Ved ikke, men under Ved ikke, men over

6 B2ANTALA 17. Skriv antal Gå til spm. 18 B2STATUS 18. Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug 1 Gå til spm hvis spm. 16 = 1 gå til spm. 20 ellers gå til spm Gå til spm Gå til spm. 25 Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. B2LONAFT 19. Har du en lønaftale? 1 Gå til spm Gå til spm. 25 Hård advarsel B2LONAFT: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. B2ANSAT 20. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? 1 Gå til spm

7 B2VIK 21. Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? 2 1 Gå til spm. 22 Midlertidig ansættelse B3MIDLT 22. Har du midlertidig eller fast ansættelse? (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... 1 Gå til spm Gå til spm. 25 B3AARSAG 23. Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent (Ph.d stud) mv.... Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. 1 Gå til spm *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden B3VARIGH 24. Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder... 6 Gå til spm. 25 7

8 25-36 måneder... 7 Mere end 3 år

9 Hel/deltid og hovedbeskæftigelse B4HELDEL 25. Er du beskæftiget på: (Hvis spm. 18 = 1 eller spm. 20 = 1) og Heltid... 1 (spm. 22 = 1) gå til 29. (Hvis spm. 18 = 1 eller spm. 20 = 1) og (spm. 22 = 2) gå til 30, ellers gå til spm. 33a Deltid... 2 Gå til spm. 26 B4HVRF 26. Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gå til spm Passer børn eller andre familiemedlemmer... Gå til spm Sygdom, invaliditet... Gå til spm Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid)... 4 Kan ikke få job på fuld tid... 5 Andre grunde... 6 B4HVRFHB 27 Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? 1 Gå til spm Gå til spm. 29 B4HVRFHC 28. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... 1 Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... 2 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... 3 Gå til spm. 29 9

10 B4HBESK 29. Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... 1 Værnepligt... 2 Arbejdsløs... 3 Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... 4 Pensionist (pga. alder)... 5 Førtidspensionist... 6 Efterløn, fleksydelse... 7 Langtidssyg... 8 Skoleelev, studerende, kursist... 9 Ude af erhverv i øvrigt Hvis spm 18 = 1 eller spm. 20 = 1, gå til spm. 30 ellers gå til spm. 33a Hård fejl B4HBESK: må ikke være blank el ved ikke, skemaet må ikke kunne lukkes til sidst i interviewet. 10

11 Arbejdstid-1-aftalt B5AFTTID 30. Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge Gå til spm. 31a 2 Gå til spm. 31b 3 Gå til spm. 33a B5TIMAFT 31a. Angiv antal timer pr. uge 31b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til spm. 32 * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<1: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret spg. 1 til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP 32. De timer, er det med eller uden betalte spisepauser?? (Timer hentes fra 31a) Spisepauser medregnet... 1 Uden spisepauser... 2 Gå til spm. 33b Gå til spm. 33c 11

12 Arbejdstid-2- normalt B6ARBTID 33a. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? 33b. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? 33c. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge Gå til spm. 34a 2 Gå til spm. 34b 3 Gå til spm. 34c Gå til spm. 36a B6TIMNO 34a. Angiv antal timer pr. uge 34b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 34c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis 32 = 1 gå til 36a, hvis 32 = 2 gå til 36b Ellers gå til 35 * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <1: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret spg. 1 til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 30 timer og 1 i spm. 24: Du arbejder heltid, men har færre end 30 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 36 timer og 2 i spm. 24: Du arbejder deltid, men har mere end 36 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP 35. De timer, er det med eller uden betalte spisepauser? Spisepauser medregnet... 1 Uden spisepauser... 2 Gå til spm. 36a Gå til spm. 36b 12

13 Arbejdstid-3-faktisk B7TIMUF 36a. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) 36b. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. 33a/33b = 4 gå til spm. 37, hvis spm. 31a/31b 36a/36b gå til spm. 39a ellers gå til spm. 41. Hvis spm 31a/31b = uoplyst; så hvis 34a/34b/34c 36a/36b gå til spm. 39b ellers gå til spm. 41 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis B1ARBSID = 2 og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis B1ARBSID = 1 og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA 37. Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til spm. 38a Færre... 1 Gå til spm. 41 Samme... 2 Gå til spm. 38b Flere... 3 B7TIM 38a. Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. 39b 38b. Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til spm. 39b 13

14 Fravær Hvis antal arbejdstimer i spm. 31a / 31b = 36a /36b gå til spm. 41. Ellers fortsæt med spm a. 39b. B8GRN Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Flere timer Dårligt vejr... Kan ej bruges 1 Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Kan ej bruges 2 Strejke, lockout... Kan ej bruges 3 Uddannelse, kursus... Kan ej bruges 4 Sygdom, ulykke... Kan ej bruges 5 Barselsorlov, forældreorlov... Kan ej bruges 6 Ferie... Kan ej bruges 7 Søn- og helligdage, inkl. 1. maj... Kan ej bruges 8 Begyndte nyt job... Kan ej bruges 9 Holdt op med at arbejde... Kan ej bruges 10 Skiftende arbejdstid, flekstid Overarbejde, ekstraarbejde Kan ej bruges 12 Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige Kan ej bruges årsager, fx plejeorlov Andre grunde (fx fritstillet) Gå til spm. 41 hvis 18 = 1 eller 20 = 1 gå til spm. 40 ellers gå til spm. 41 Gå til spm Gå til spm

15 40. Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til 1 til 1 tarif... Ja, andet... Gerne flere svar B8GDTGR Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... 6 Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort... 7 B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til spm *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 15

16 Arbejdstidsordninger Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN 41. Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 42 B9NAT 42. Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 43 B9LOERD 43. På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm

17 B9SOEND 44. På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 1 hvis spm.18 = 1 eller 20 = 1 gå til spm. 45 ellers 2 gå til spm B9SKIFT 45. Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (Hvis du fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Nej Gå til spm. 46 B9FEFLX 46. Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid Gå til spm. 47 B9HJEM 47. Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Nej, ikke inden for de seneste 4 uger Gå til spm. 48* Gå til spm. 48 *Advarsel: Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 17

18 Jobstart BASTAAR 48. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. 49 * Der popper følgende advarsel op hvis: BASTAAR<1930: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BASTAAR>2008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) BASTMND 49. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Hvis spm.18 =1 eller 19=1 og BASTAAR/BASTMND 1 år gå til spm. 50. ellers gå til spm. 54 Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. _ 18

19 Rekrutteringsmetode BBAF 50. Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis de fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering) 1 Gå til spm Gå til spm. 51 BBHVRDA 51. Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... 1 Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... 2 Gå til spm. 54 Gennem bekendte... 3 Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret... 4 Blev kontaktet af arbejdsgiver... 5 Kontaktede selv virksomheden uopfordret... 6 Vikarbureau ol Praktikplads via seminarium ol

20 BCBESK 54. Har du et (eller flere) bijob? Bijob... 1 Gå til spm Gå til spm. 66 BCSTATUS 55. Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... 1 Gå til spm Gå til spm Gå til spm. 56 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 58 BCLONAFT 56. Har du en lønaftale? 2 1 Gå til spm. 58 BCANSAT 57. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer?... 1 Gå til spm

21 BCVIRK 58. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 59 BCHVAD 59. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) BCGADE Gadenavn (B) Hvis 1 i spm. 55 gå til spm. 61 BCHUSNRHusnummer (C) ellers gå til spm. 63 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID 61. Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge Gå til spm Gå til spm BCTIMAFT 62. Antal timer pr. uge Gå til spm. 63 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <1: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 54 til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover.

22 BCARBTID 63. Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Normal timer kan angives... 1 Gå til spm. 64a Varierer meget... 2 Gå til spm. 64b Umuligt at opgøre... 3 Gå til spm. 64c Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. 65 BCTIMNO 64a. Angiv antal timer pr. uge 64b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 64c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til spm. 65 * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <1: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 54 til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF 65. Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til spm. 66 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 22

23 Søgning for personer med arbejde + underbeskæftigelse BDSOEGE 66. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... 1 Ja, et ekstra job... Ja, på begge måder Gå til spm Gå til spm. 67 Hård fejl BDSOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BDHASGT 67. Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job?... 1 Gå til spm Gå til spm. 68 BDFLTIM 68. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... 1 Ja, i et andet job... 2 Gå til spm. 73 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob... 3 Ja, og det uanset hvordan Gå til spm BDMITIM 69. Vil du arbejde færre timer om ugen?... 1 Gå til spm

24 ... 2 Gå til spm

25 BDBAGGR 70. Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med færre arbejdstimer.. Andre grunde Gå til spm. 71 BDHELDEL 71. Søger du hel- eller deltidsarbejde? BDEVTHD 72a. Ville du evt. tage deltidsarbejde? 72b. Ville du evt. tage heltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til spm. 72a 1 Deltidsarbejde... Gå til spm. 72b 2 (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i spm. 71) Ja... Nej... 1 Gå til spm BDTIMER 73. Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer * Der popper følgende advarsel op hvis: BDTIMER<1: Ugyldigt svar. BDTIMER>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. Hvis 1-3 i spm. 66 gå til spm. 74 ellers gå til spm.75 25

26 BDLANGT 74. Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... 1 Mindre end en måned måneder måneder måneder.. Gå til spm måneder måneder måneder år eller derover... 9 BDAFAR 75. Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja Hvis spm 66 =1-3 gå til spm 76. Hvis 66=4 og hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm Nej

27 BDSTATUS 76. Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig Gå til spm 77 BDKONTAKT 77. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? 1 Hvis 76 = 2 gå til spm. 83, ellers gå til spm BDMETL1 78. Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 2 Gå til spm. 79 BDMETL2 79. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BDMETL3 80. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? 1 Gå til spm

28 BDMETL4 81. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? 1 Gå til spm BDMETLA 82. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (spm. 67=1) og (spm. 18 = 1 1 eller 20 =1 og spm. 55 = 1), Haft kontakt med privat arbejdsformidling Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Været til samtale, prøve..... Andre måder.. Nej, har ikke gjort andet.. gå til spm. 86b, ellers gå til spm. 86a BDMETS1 83. Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? 1 Gå til spm BDMETS2 84. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? 1 Gå til spm

29 BDMETSA 85. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... 1 Hvis (spm. 67=1) og (spm. 18 = 1 eller 20 =1 og spm. 55 = 1), gå til spm. 86b, Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... 2 ellers gå til spm. 86a Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud fra Jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder Nej, har ikke gjort andet

30 BDVARSEL 86a. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? 86b. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for 2 uger, dvs. inden d. XX md*... Senere 1 Hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm Gå til spm. 87 * 21. april (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF 87. Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... Sygdom... Andre grunde.. 1 Hvis BASTAAR/BASTMND >1 år og (spm. 18=1 og spm. 26=1) gå til spm 141 ellers gå til spm

31 Søgning for personer uden arbejde BESOEGER 88. Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. 1 Gå til spm. 96a 2 Gå til spm. 89 OBS er blød fejl nu, rettes til hård fejl BESOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BEHARARB 89. Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? BEAARS 90. Hvorfor har du ikke søgt arbejde? 1 Gå til spm. 96b 2 Gå til spm. 90 Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) 1 Gå til spm. 93 Egen sygdom, handicap.. 2 Gå til spm.114 Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Gå til spm Andre personlige/familiemæssige årsager... 4 Under uddannelse eller starter uddannelse. 5 Er på eller søger førtidspension.. 6 Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) 7 Gå til spm. 114 Har opgivet at finde arbejde 8 Indkaldt, værnepligtig Andre grunde

32 BEBEDRP 91. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? 1 Gå til spm Gå til spm. 114 BEHVRFH 92. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... 1 Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede Gå til spm. 114 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede.. 3 BETILSA 93. Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? 1 Gå til spm Gå til spm. 114 BEFRAV 94. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder.. 1 * Mere end 3 måneder 2 Gå til spm. 95 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN 95. Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn 1 Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. 2 Gå til spm. 114 Nej 3 32

33 BESTATUS 96a. Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? 96b I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Hvis spm. 89 = 1 gå til 1 spm. 97b ellers spm. 97a Selvstændig... 2 BEHELDEL 97a. Søgte du hel- eller deltidsarbejde? 97b. Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... 1 Gå til spm. 98a Deltid... 2 Gå til spm. 98b BEEVHD 98a. Ville du evt. tage et deltidsarbejde? 98b. Ville du evt. tage et heltidsarbejde? 1 Hvis spm. 89 = 1 gå til spm. 99 ellers spm. 100a 2 BESTART 99. Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for 3 måneder... 1 Gå til spm. 100b Senere. 2 33

34 BELANGT 100a. Hvor længe har du søgt arbejde? 100b. Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? Har ikke søgt endnu... 1 Mindre end en måned måneder måneder måneder måneder... Gå til spm måneder måneder år eller derover... 9 BEAFSOEG 101. Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja Nej hvis 89 = 1 gå til spm. 113b 2 ellers gå til spm. 102 BEKONTAKT 102. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den XX til den XX, haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? 1 hvis spm. 96a/96b =2 gå til spm ellers gå til spm

35 BEMETL Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BEMETL Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? 1 Gå til spm BEMETL Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? 2 1 Gå til spm. 106 BEMETL Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? 2 1 Gå til spm

36 BEMETLA 107. Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til spm Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Gå til spm. 113a 2 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 3 Venter svar på ansøgning... 4 Venter på tilbud Jobcenter... 5 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... 6 Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder Nej, har ikke gjort noget for at få job Hård fejl BESTATUS er kode 1 (lønmodtager) så skal et af følgende spørgsmål ( )l være udfyldt med JA. BETILSB 108. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?. 2 1 Gå til spm

37 BEHJEMSB 109. Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... Hvis spm. 103 = 1 eller 1* spm. 104 = 1 eller spm. 105 = 1 eller spm. 106 Mere end 3 måneder... = 1 eller spm. 107 = gå til spm. 113a, ellers gå til spm. 118 *Advarsel: hvis BETILSB=1 og BEHJEMSB = 1 så absolut fejl gå tilbage til spm. 1 eller 2 og ret IP til beskæftiget BEMETS Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden XX til XX, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej Gå til spm. 111 BEMETS Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. 1 2 Gå til spm

38 BEMETS 112. Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... Venter svar på ansøgning... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget (andet)... Gerne flere svar Gå til spm. 113a Hård fejlbestatus er kode 2 (selvstændig) så skal et af følgende spørgsmål( ) være udfyldt på JA. 38

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. referenceuge 7,. juli til 8. juli 007 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. JULI TIL SØNDAG

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE)

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 REVIDERET 25.06.2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog...

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog... Bilag 7: Spørgeskema i husstandsaku Husstandsskema kvt. 00 Skema vedr. reference uge xx, x. xx 0xx til x. xx 0xx H0HVORFCATI (STILLES KUN I TELEFONSKEMA!!!!!) DER MÅ IKKE SVARES Don t Know/Refusal 0. Hvorfor

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Bilag 6: Spørgeskema i kerneaku Skema vedr. reference uge XX, XX 00 til XX 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere