MICROSOF T COMPLETE" Sammenfatning af forsikringspolice DÆKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MICROSOF T COMPLETE" Sammenfatning af forsikringspolice DÆKNING"

Transkript

1 MICROSOF T COMPLETE" Sammenfatning af forsikringspolice DETTE ER VIGTIGE OPLYSNINGER, SOM DU BØR LÆSE Denne sammenfatning af forsikringspolicen indeholder ikke alle policens betingelser og vilkår disse forefindes i forsikringsbeviset. Denne forsikringsdækning er garanteret af AmTrust Europe Limited, der har hjemsted på Market Square House, St James s Street, Nottingham, NG1 6FG England (registreringsnummer ), godkendt af Prudential Regulation Authority og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) og Prudential Regulation Authority, virksomhedsnummer Disse oplysninger kan kontrolleres i Financial Services Register ved at besøge: eller ved at kontakte FCA på DÆKNING Dækningsområder findes i dokumentet om betingelser og vilkår A. SURFACE TABLET Hvis du har købt Surface Tablet Serviceplanen, dækker den følgende: DÆKNING VED SAMMENBRUD Sker der et sammenbrud, dækker denne police udgifter til arbejdskraft og/eller reservedele, som er nødvendige til at reparere produktet, eller efter vores skøn, en udskiftning af produktet i stedet for en reparation. I løbet af forsikringsperioden er vi maksimalt forpligtet til at betale for et (1) erstatningskrav, som ikke overstiger den oprindelige købspris for dit produkt. I løbet af forsikringsperioden er du dækket for følgende: Et ubegrænset antal reparationer i løbet af din forsikringsperiode, op til en samlet værdi svarende til den oprindelige købspris for dit produkt, forudsat at det ikke er nødvendigt at udskifte dit produkt; eller Op til en (1) udskiftning af dit produkt. Hvis det er nødvendigt at udskifte dit produkt, vil al dækning for et sammenbrud ophøre og ingen yderligere dækning for sammenbrud vil blive givet fra den dato, et erstatningsprodukt erleveret. UTILSIGTET SKADE Kun gældende hvis du har købt Surface Tablet Policen med US Du er dækket for maksimalt to (2) erstatningskrav i forsikringsperioden for reparations- eller erstatningsudgifterne for dit produkt i tilfælde af en utilsigtet skade, op til en samlet værdi af det dobbelte af den oprindelige købspris på dit produkt. SELVRISIKO I henhold til denne police er du forpligtet til at betale 460kr i selvrisiko per dækningsberettiget skade, som skal betales, når vi har godkendt ydelsen. BEMÆRK omhandler udskiftninger i Surface Tablet policen: Hvis du vælger at udskifte dit produkt, kan vi i visse tilfælde tilbyde en avanceret bytteservice. Hvis vi tilbyder en avanceret bytteservice, vil du modtage det nye produkt forud for modtagelsen af dit defekte produkt. DU SKAL AFSENDE DIT DEFEKTE PRODUKT INDEN FOR TI (10) KALENDERDAGE FRA DEN BEKRÆFTEDE LEVERINGSDATO AF DIT NYE PRODUKT. Hvis du ikke returnerer det defekte produkt til os inden for ti (10) kalenderdage fra den bekræftede leveringsdato af dit nye produkt, vil du blive opkrævet et gebyr for det ikke-returnerede produkt svarende til producentens vejledende pris for et nyt produkt. Udskiftningsproduktet kan være en anden model eller farve end dit oprindelige produkt. B. XBOX Hvis du har købt Xbox forsikringen, dækker den følgende: DÆKNING VED SAMMENBRUD Din police tilbyder en udskiftning ved sammenbrud af følgende komponenter, når disse komponenter er købt hos Microsoft separat eller som en del af en pakke: En (1) Xbox konsol; En (1) Kinect motion sensing enhed; og Op til to (2) Xbox standard controllere. Det maksimale beløb, som vi er forpligtet til at betale i henhold til denne police kan ikke overstige den oprindelige købspris for dit produkt for enkelte erstatningskrav og sammenlagt for alle erstatningskrav i løbet af forsikringsperioden. SELVRISIKO Der er ingen selvrisiko. Microsoft Denmark DA Consumer Complete

2 KRAV TIL DÆKKEDE PRODUKTER For at være berettiget til dækning under denne police, skal produktet være: (a) købt hos en autoriseret forhandler; (b) ikke dækket af anden forsikring og/eller garanti, der giver de samme fordele, som er angivet i dokumentet for betingelser og vilkår; og (c) udelukkende være beregnet til normal hjemme/personlig brug. BET YDELIGE OG USÆDVANLIGE UNDTAGELSER ELLER BEGRÆSNINGER Følgende inkluderer ikke alle undtagelser; se venligst hertil Hvad er ikke dækket Undtagelser i dokumentet om betingelser og vilkår for den fulde liste Som ved alle forsikringer er der områder som denne forsikring ikke dækker. Vær opmærksom på, at disse inkluderer (men er ikke begrænset til): Produkter, der er beregnet til erhvervsmæssigt brug; Allerede eksisterende forhold; Slitage eller gradvis forringelse af produktets ydeevne Kosmetiske skader, herunder skrammer, ridser og buler, medmindre sådanne kosmetiske skader medfører tab af funktionalitet; Ethvert erstatningskrav om reetablering af software eller data, eller for at hente data fra dit produkt; Enhver service eller reparation af produktet, som er dækket af en anden garanti eller forsikring; og Accessories og tilbehør, der ikke er leveret af Microsoft eller som ikke indgik i det oprindelige salg af produktet. FORSIKRINGSPERIODEN Dækning for sammenbrud begynder ved udløbet af producentens oprindelige garanti og fortsætter indtil slutningen af din forsikringsperiode, som anført på din dækningsoversigt, i højst fireogtyve (24) måneder eller indtil den maksimale forsikringssumer opbrugt, hvad end der kommer først. Dækning for skader på dit produkt, som følge af utilsigtede skader, begynder som anført på din dækningsoversigt og slutter som anført på din dækningsoversigt, eller indtil den maksimale forsikringssum er opbrugt, hvad end der kommer først. Kun gældende hvis du har købt Surface Tablet policen inklusiv US. Din dækningsoversigt kan findes på: Surface Tablet policen: Xbox policen: FORTRYDELSESRET Annullering i dokumentet om betingelser og vilkår Du har ret til at opsige denne forsikringsaftale til enhver tid ved at underrette os skriftligt eller mundtligt herom via nedenstående kontaktdetaljer: Skriv til: Insurance Policy Cancellations, Microsoft, Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland Telefon: Telefonnumre kan ses på FORTRYDELSESFRIST Hvis din opsigelse indgives inden for tredive (30) dage efter forsikringens købsdato, vil du modtage en et hundrede procent (100 %) tilbagebetaling af præmien, forudsat at du ikke har anmodet om nogen erstatningskrav i denne periode. EFTER FORTRYDELSESFRISTEN Hvis din opsigelse indgives senere end tredive (30) dage efter forsikringens købsdato, vil du modtage en forholdsmæssig del af præmien, såfremt du ikke har anmodet om nogen erstatningskrav. ERSTATNINGSKRAV Erstatningskrav i dokumentet om betingelser og vilkår Du henvises til "procedure for fremsættelse af erstatningskrav", som du kan finde i dokumentet om betingelser og vilkår. Erstatningskrav skal indgives til Microsoft inden for fjorten (14) arbejdsdage efter uheldet sker. For at kunne give dig den bedste service, bedes du have dit købsbevis klar, når du ringer til os på et af telefonnumrene, du kan finde her: Vores autoriserede repræsentanter vil omgående indhente oplysninger om det problem, du oplever med produktet, og vil i første omgang forsøge at løse situationen over telefonen. Hvis dette ikke løses, vil du få tildelt et skadenummer og yderligere instrukser om, hvordan problemet kan løses. Vær venlig ikke at medbringe eller returnere produktet til forhandleren eller sende dit produkt nogen steder, medmindre vi beder dig om at gøre det. KL AGER Vores hensigt er altid at give dig den bedste service. Hvis du imidlertid ikke er tilfreds med servicen, bedes du kontakte en af vores repræsentanter over telefonen på et telefonnummer, som forefindes på eller via Vi vil svare tilbage inden for fem (5) hverdage fra modtagelsen af din klage. Hvis det ikke er muligt at give dig et fyldestgørende svar inden for denne periode (hvis det for eksempel kræver en detaljeret undersøgelse), vil vi give dig et midlertidigt svar ved at oplyse dig om, hvad der gøres for at behandle din klage, hvornår du kan forvente et fyldestgørende svar og fra hvem. I de fleste tilfælde vil din klage blive løst inden for fire (4) uger. Hvis det vil tage os længere tid end fire (4) uger vil vi oplyse dig om, hvornår du kan forvente et svar. Hvis vi ikke har givet dig et svar inden for otte (8) uger, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du være berettiget til at kontakte Ombudsmanden på Financial Ombudsman Service (FOS), Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR, England eller telefonisk på eller pr. til Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 2 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

3 Denne procedure vil ikke påvirke din ret til at anlægge sag. Vær dog opmærksom på, at der er nogle tilfælde, hvor FOS ikke kan behandle klager. ERSTATNINGSORDNINGEN FOR ØKONOMISKE TJENESTEYDELSER Forsikringsselskabet er dækket af erstatningsordningen for økonomiske tjenesteydelser (Financial Services Compensation Scheme (FSCS)). Hvis forsikringsselskabet ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan du være berettiget til erstatning via erstatningsordningen, alt afhængigt af forsikringstype og omstændighederne for erstatningskravet. Yderligere information om erstatningsordningen er tilgængelig på eller pr. telefon på Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 3 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

4 MICROSOF T COMPLETE Betingelser og vilkår FORBRUGERRETTIGHEDER: FOR FORBRUGERE I TERRITORIALE OMRÅDER, DER ER BESKYTTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESLOVE ELLER FORSKRIFTER, ER FORDELENE SOM FØLGER AF DISSE BETINGELSER OG VILKÅR ALENE EN TILFØJELSE TIL DE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER DER ER GÆLDENDE I HENHOLD TIL DISSE LOVE OG FORSKRIFTER. INTET I DISSE BETINGELSER OG VILKÅR INDSKRÆNKER FORBRUGERENS RETTIGHEDER SOM ER OMFATTET AF GÆLDENDE PRÆCEPTIV LOVGIVNING INKLUSIV FORBRUGERENS RET TIL AT KLAGE I HENHOLD TIL LOVEN OG RETTEN TIL AT KRÆVE SKADESERSTATNING I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE FRA VORES SIDE. TILLYKKE! Tak for dit nylige køb af Microsoft Complete. Opbevar venligst dette vigtige dokument om betingelser og vilkår sammen med købsbeviset på et sikkert sted, da du vil have behov for begge i tilfælde af et erstatningskrav. DEFINITIONER Gennem hele dette dokument om betingelser og vilkår har fed skrift den følgende betydning Vi, Os, Vores : Forsikringsselskabet, Producenten, administratoren eller erstatningskonsulent. Producenten, Microsoft : producenten af det originale udstyr, Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland. Hjemmeside Forhandler : sælgeren som Vi har autoriseret til at sælge denne Police til Dig Forsikringsselskabet : denne forsikring er tegnet 100 % af AmTrust Europe Limited, der har hjemsted på Market Square, St. James s Street, Nottingham, NG1 6FG United Kingdom ( ). Forsikringsselskabet er godkendt af Prudential Regulation Authority og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority, virksomhedsnummer Disse oplysninger kan kontrolleres i Financial Services Register ved at besøge: Du, Dit, Dig : køberen/ejeren af Produktet dækket af denne Police. Produkt(et) : varen som Du originalt købte, eller, efter Vores skøn, et Udskiftningsprodukt, som Vi har leveret, der er/vil blive dækket af denne Police. Erstatningsgrænse : Forsikringsselskabets maksimale forpligtelse for en skade og samlet under Forsikringsperioden af denne, som er anført under Dækningsområder. Følgeskader : tab eller udgifter, som Du er blevet påført, som følge af en forsikret handling, der er dækket under denne Police, inklusiv tabt arbejdsfortjeneste eller profit, manglende evne til at bruge udstyret eller få adgang til data, eller andre yderligere udgifter. Oprindelige købspris : det beløb, som Du har betalt for det forsikrede Produkt; eksklusiv eventuelle skatter og/eller gebyrer, som er anført på Dit Købsbevis. Købsbevis : den originale kvittering udstedt ved salgsstedet, som angiver detaljer om det købte Produkt, eller en tilsvarende faktura eller et byttebevis, der er dækket under Producentens garanti, der godtgør at Du ejer Produktet. Forsikringsperiode : den tidsperiode hvor bestemmelserne i denne Police er gyldig, som er anført på din Sammenfatning af Forsikringspolice. Sammenbrud : det faktiske nedbrud af dele af Dit Produkt, imens det anvendes efter Producentens retningslinjer og opstår fra interne elektroniske, elektriske eller mekaniske defekter i Produktet, som forårsager et pludseligt funktionsstop, hvilket gør det nødvendigt at udføre øjeblikkelig Reparation for at den kan genoptage normal drift. Selvrisiko : beløbet som Du skal betale per skade, for ydelser dækket af denne Police (hvis nogen), som anført under Dækningsområder. Utilsigtet Skade, US, Utilsigtet Skade Forsikring, USP : fysisk beskadigelse af Produktet som følge af en pludselig og uforudset hændelse, som påvirker funktionaliteten af Produktet, og som ikke er udelukket fra denne Police. US dækning er ikke tilgængelig for alle Produkt typer og Policer. Reparation eller Reparere : de foranstaltninger, som Vi tager for at reparere, rette eller gendanne dit Produkt til en fornuftig fungerende tilstand som følge af et erstatningskrav for et Sammenbrud eller Utilsigtet Skade. Dele, som anvendes til at Reparere Produktet kan være nye, brugte eller renoverede dele, der fungerer som producentens anvisninger for det originale Produkt. Erstatte eller Udskiftning(er) : i tilfælde af at Vi vurderer det originale defekte Produkt ikke er egnet til Reparation, vil Vi levere et produkt af samme model eller en model med lignende funktioner og egenskaber som Dit Produkt. Vi vil gøre alt for at Reparere det defekte Produkt, men Vi forbeholder Os retten til, efter eget skøn, at Erstatte det defekte Produkt med en ny, ombygget eller renoveret model af samme eller lignende funktioner og egenskaber. Sammenfatning af Forsikringspolice : den første side på Din online Microsoft konto, som anført i Dækningsområder. Der bekræfter Din dækning under denne Police. Police : kontrakten mellem Dig og Forsikringsselskabet, som fremgår af dette dokument om betingelser og vilkår, Købsbeviset og Din Sammenfatning af Forsikringspolice. FORSIKRINGSPERIODE D ÆKNINGENS STARTDATO 1. Dækning for Sammenbrud starter ved slutningen af Producentens oprindelige garanti og fortsætter resten af Forsikringsperioden ud, som er anført i Din Sammenfatning af Forsikringspolice i maksimalt fireogtyve (24) måneder og indtil Erstatningsgrænsen er nået, hvad end der kommer først. Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 4 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

5 2. Dækning for skader på Dit Produkt, som følge af Utilsigtede Skader starter som anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice og fortsætter resten af Forsikringsperioden som anført i Din Sammenfatning af Forsikringspolice eller indtil Erstatningsgrænsen er nået, hvad end der kommer først. DÆKNINGSBERETT IGE DE PRODU KTER For at være berettiget til erstatning under denne Police, skal Produktet være: (a) købt hos en Forhandler, og (b) udelukkende være beregnet til hjemme/personligt brug (ikke beregnet til erhvervsmæssigt brug, såsom udlejning, virksomheds, uddannelsesmæssig eller institutionel brug). HVAD ER DÆKKE T GENERELT I tilfælde af en forsikringsbegivenhed vil denne Police dække udgifter til arbejdskraft og/eller dele, der er nødvendige for at Reparere Produktet, eller efter Vores skøn, Udskiftning af Produktet i stedet for reparation, hvis det lider sammenbrud eller US (US dækning er kun tilgængelig, hvis Du har betalt for det, og det fremgår af Din Sammenfatning af Forsikringspolice). Dækningen beskrevet i disse betingelser og vilkår erstatter ikke eller tilbyder overlappende fordele i løbet af Producentens aktive garantiperiode. Alt, der er omfattet af denne garanti i denne periode, er Producentens ansvar og vil ikke blive behandlet under denne Police; uafhængigt om Producentens evne til at opfylde sine forpligtelser. Vi vil Reparere eller Erstatte Dit Produkt i henhold til bestemmelserne i denne Police. Hvis Vi beslutter Os for at Erstatte Dit Produkt kan teknologiske udviklinger medføre et produkt til en lavere salgspris end Dit Produkt og ingen refusion vil blive ydet for at dække prisforskellen mellem Produktet og Udskiftningsproduktet. Ejendomsretten til alle dele eller enheder erstattet under denne Police overgår til Os i deres helhed. 1. S URFACE TA BLET POLIC E DÆKNINGSOMRÅDER (Som anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice og er gældende for Dig) Din Sammenfatning af Forsikringspolice findes på A) KUN SAMMENBRUD Hvis Du køber Surface Tablet Policen, som er anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice, dækkes Sammenbrud kun for Dit Produkt. Du er dækket for et ubegrænset antal krav i løbet af Din Forsikringsperiode for Reparation af Dit Produkt i tilfælde af Sammenbrud med forbehold for Producentens Erstatningsgrænse. SELVRISIKO I henhold til din Police er ingen betaling påkrævet. ERSTATNINGSGRÆNSE I løbet af Forsikringsperioden i Din Police er Vi maksimalt forpligtet til at betale for et (1) erstatningskrav, der ikke overstiger Dit Produkts Oprindelige Købspris. I løbet af Forsikringsperioden i Din Police er Du dækket for følgende: Et ubegrænset antal Reparationer i løbet af Din Forsikringsperiode, op til den samlede værdi svarende til den Oprindelige Købspris for Dit Produkt, forudsat at det ikke er nødvendigt at udskifte Dit Produkt. Op til en (1) Udskiftning af Dit Produkt. Hvis det er nødvendigt at Udskifte Dit Produkt, vil al yderligere dækning på Din Police ophøre og ingen yderligere dækning for sammenbrud vil blive givet fra den dato, et Erstatningsprodukt er leveret. ERSTATNINGSKRAV FOR US ER IKKE DÆKKET. B) SAMMENBRUD OG US Hvis Du har købt Surface Tablet Police inklusiv US som anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice, vil Din Police for Dit Produkt inkludere dækning ved Sammenbrud og US. Du er dækket for et ubegrænset antal erstatningskrav for Sammenbrud i løbet af Din Forsikringsperiode for denne Police for omkostninger til Reparation eller Udskiftning af Dit Produkt i tilfælde af Sammenbrud, med forbehold for Forsikringsselskabets Erstatningsgrænse OG Du er dækket for maksimalt to (2) erstatningskrav i løbet af Forsikringsperioden for omkostninger til Reparation eller Udskiftning af Dit Produkt i tilfælde af Utilsigtet Skade, med forbehold for Forsikringsselskabets Erstatningsgrænse. SELVRISIKO I henhold til denne Police er Du forpligtet til at betale 460kr i Selvrisiko per dækningsberettiget skade, som skal betales, når Vi har godkendt ydelsen. ERSTATNINGSGRÆNSE Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 5 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

6 I løbet af Forsikringsperioden i Din Police er Vi maksimalt forpligtet til at betale for et (1) erstatningskrav, der ikke overstiger Dit Produkts Oprindelige Købspris. I løbet af Forsikringsperioden i Din Police er Du dækket for følgende: DÆKNING VED SAMMENBRUD: Et ubegrænset antal Reparationer i løbet af Din Forsikringsperiode, op til den samlede værdi svarende til den Oprindelige Købspris for Dit Produkt, forudsat at det ikke er nødvendigt at udskifte Dit Produkt. Op til en (1) Udskiftning af Dit Produkt. Hvis det er nødvendigt at udskifte Dit Produkt, vil al dækning for Sammenbrud ophøre og ingen yderligere dækning for Sammenbrud vil blive givet fra den dato, et Erstatningsprodukt er leveret. UTILSIGTET SKADE: Du er dækket for maksimalt to (2) erstatningskrav i løbet af Din Forsikringsperiode for denne Police for omkostninger til Reparation eller Udskiftning af Dit Produkt i tilfælde af Utilsigtet Skade, op til i alt to gange den Oprindelige Købspris af Dit Produkt. Hvis to (2) US erstatningskrav anmeldes i løbet af Din Forsikringsperiode for denne Police, er Forsikringsselskabet berettiget til at ophæve Policen med fjorten (14) dages varsel efter det seneste erstatningskrav. Efter ophævelsen vil Forsikringsselskabet ikke acceptere yderligere ansvar. BEMÆRK omhandler Udskiftninger i henhold til alle Surface Tablet policer: Når et Udskiftningsprodukt bliver tilbudt og leveret til Dig i stedet for en Reparation, vil eventuelt tilbehør, som ikke er nødvendigt for Dit Produkts ydeevne eller som ikke er dækket af denne Police, ikke blive leveret med Udskiftningsproduktet. Udskiftningsproduktet kan være en anden model eller farve end Dit Produkt. Hvis Vi vælger at udskifte Dit Produkt, kan Vi i visse tilfælde tilbyde en avanceret bytteservice. Hvis Vi tilbyder en avanceret bytteservice, vil Du modtage det nye Produkt forud for modtagelsen af Dit defekte Produkt. DU SKAL AFSENDE DIT DEFEKTE PRODUKT INDEN FOR TI (10) KALENDERDAGE FRA DEN BEKRÆFTEDE LEVERINGSDATO AF DIT NYE PRODUKT. Hvis Du ikke returnerer det defekte Produkt til Os inden for ti (10) kalenderdage fra den bekræftede leveringsdato af dit Udskiftningsprodukt, vil Du blive opkrævet et gebyr for det ikke-returnerede produkt svarende til Producentens vejledende pris for et Udskiftningsprodukt. BEMÆRK omhandler US i henhold til alle SURFACE TABLET POLICIER: Dækning ved skader som følge af Utilsigtede Skader tilbydes IKKE, MEDMINDRE US Dækning er blevet købt og anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice. 2. XBOX POLICE Din Sammenfatning af Forsikringspolice findes på Hvis Du har købt Xbox Policen som anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice, vil Din Police tilbyde en Udskiftning ved Sammenbrud af følgende komponenter, når disse komponenter er købt hos Microsoft separat eller som en del af en pakke: En (1) Xbox konsol; En (1) Kinect motion sensing enhed; og Op til to (2) Xbox standard controllere. SELVRISIKO I henhold til din Police er ingen betaling påkrævet. ERSTATNINGSGRÆNSE I løbet af Din Forsikringsperiode er Vi maksimalt forpligtet til at betale i henhold til denne Police for et (1) erstatningskrav og alle erstatningskrav samlet, som ikke må overstige den Oprindelige Købspris for Dit Produkt. Hvis Din Xbox konsol eller Kinect motion sensing enhed allerede er blevet Erstattet, vil Du ikke længere være berettiget til at modtage ydelser associeret med dette Produkt gennem den resterende Erstatningsperiode i denne Police. Hvis Dine Xbox controllere er blevet Udskiftet to gange, er Du ikke længere berettiget til at modtage ydelser associeret med disse komponenter gennem den resterende Erstatningsperiode i denne Police. BEMÆRK omhandler US i henhold til XBOX POLICEN: Dækning ved skader som følge af Utilsigtede Skader er IKKE DÆKKET og kan IKKE købes. HVAD ER IKKE DÆKKE T - UNDTAGELSER DENNE POLICE DÆKKER IKKE ERSTATNINGSKRAV VED ELLER SOM FØLGE AF: (a) Allerede eksisterende forhold, som er sket eller Du kender til (allerede eksisterende forhold henviser til forhold, som vedrører Dit Produkts mekaniske egenskaber, inden denne Police blev købt). (b) Upassende emballage og/eller transport foretaget af Dig eller Dine repræsentanter, som har medført beskadigelse af Produktet under transit, herunder ukorrekt fastgørelse af Produktet under transport. Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 6 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

7 (c) Alle Følgeskader. (d) Modifikationer, justeringer, ændringer, manipulation eller reparationer foretaget af en servicetekniker, som ikke er godkendt af Os. (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Produkter, der er beregnet til erhvervsmæssigt brug (Med "erhvervsmæssigt brug" menes udlejning, forretnings-, uddannelsesmæssig, institutionel eller enhver anden brug uden for hjemmet). Skader forårsaget af frost, overophedning, rust, korrosion, vridning eller bøjning. Slitage eller gradvis forringelse af Produktets ydeevne. Forsætlig eller uagtsom behandling af Produktet på en skadelig, ondsindet, hensynsløs eller krænkende måde, som resulterer i skader og/eller fejl. Beskadigelse af eller fejl i Dit Produkt forårsaget af eller tilskrevet driften af en software virus eller en anden software baseret funktionsfejl. Tab, tyveri eller ondsindet handling eller forsvinden. Hændelige begivenheder, herunder, men ikke begrænset til: optøjer, nuklear stråling, krig/fjendtlig handling eller radioaktiv forurening, miljøforhold, eksponering for vejrforhold og naturens farer, sammenbrud, eksplosion eller sammenstød med et andet objekt, brand, enhver form for nedbør eller fugt, lynnedslag, snavs/sand og røg, Utilsigtet Skade (US, USP) medmindre US, USP er blevet købt og er anført på Din Sammenfatning af Forsikringspolice. (m) Manglende overholdelse af Producentens anbefalede vedligeholdelse, drift eller opbevaring af Produktet. (n) Produkt(er), der er omfattetaf en Producents tilbagekaldelse, garanti eller rettil at reparere design,komponentfejl ogforkert konstruktion, eller Producentens fejl og forsømmelser, uanset Producentens evne til at betale for sådanne reparationer. (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) Produkt(er), hvor serienumrene er blevet fjernet eller ændret. Kosmetiske skader uanset hvordan de er blevet påført Dit Produkt, herunder skrammer, ridser og buler medmindre sådanne kosmetiske skader medfører tab af funktionalitet. Normal periodisk eller forebyggende vedligeholdelse, tilpasning, ændring eller servicering. Enhver servicering af Produktet, som er dækket af en garanti eller en anden forsikring. Accessories (såsom aftagelig tastatur, digital pen) eller tilbehør, medmindre det specifikt er angivet i 'Dækningsområder'. Mangler ved Skærm/Monitor, herunder men ikke begrænset til påbrændte billeder i CRT, LCD, LED eller plasma-skærme, som er forårsaget af videospil, langvarig visning af et eller flere videosignaler eller revnede skærme (medmindre dette er dækket af en tilkøbt US dækning, som i givet fald vil være angivet på Din Sammenfatning af Forsikringspolice). Omkostninger for dele, der ikke er omfattet af Produktets oprindelige Producentgaranti, eller en hvilken som helst driftsfremmedikke-batteri/strømdrevet del, herunder, men ikke begrænset til: plastdele eller andre dele som kabler, batterier (undtagen hvis andet er anført i denne police), stik, ledninger, sikringer, tastaturer, plast cover eller støbning, switches og kabelføring. Ansvar for materielle skader eller personskade eller dødsfald som følge af drift, vedligeholdelse eller brug af Produktet. Alle omkostninger, der opstår som følge af Produktets svigt, når dette er beregnet til anvendelse af etforbrugere. Ethvert erstatningskrav hvor Købsbeviset ikke var blevet fremlagt, medmindre vi er enige om at overføre Policens fordele. Ethvert erstatningskrav om reetablering af software eller data, eller for at hente data fra Dit Produkt. ERSTATNINGSKRAV VIGTIGT: INDGIVELSEN AF ET ERSTATNINGSKRAV BETYDER IKKE AUTOMATISK AT SKADEN PÅ ELLER SAMMENBRUDET AF DIT PRODUKT BLIVER DÆKKET AF DIN POLICE. DENNE POLICE DÆKKER MULIGVIS IKKE, HVIS DU HAR FÅET FORETAGET UAUTORISEREDE REPARATIONER. Overhold venligst følgende procedurer for at få godkendelse og service, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for fjorten (14) dage efter forsikringsbegivenheden indtræder. Manglende overholdelse af disse procedurer kan medføre, at dækning under denne police ikke ydes i videre omfang, end hvad tilfældet ville have været, såfremt procedurene var blevet overholdt. Når Du indgiver et erstatningskrav vil Microsoft stille Dig spørgsmål om Dit erstatningskrav og karakteren af Sammenbrudet eller den Utilsigtede Skade. Du skal besvare disse spørgsmål sandfærdigt og efter bedste evne og ikke give vildledende oplysninger, da forkerte oplysninger kan gøre Din Police ugyldig. For at kunne give Dig den bedste service, bedes Du have Dit Købsbevis klar, når Du ringer til Os på et af telefonnumrene, Du kan finde her: Vores autoriserede repræsentanter vil omgående indhente oplysninger om det problem, Du oplever med Produktet, og vil i første omgang forsøge at løse situationen over telefonen. Hvis problemet ikke løses, vil Du få tildelt et skadenummer og yderligere instrukser om, hvordan problemet kan løses. Vær venlig ikke at medbringe eller returnere Produktet til forhandleren eller sende Dit Produkt nogen steder, medmindre Vi beder Dig om at gøre det. Hvis Vi beder Dig om at sende os Produktet, bedes Du sende det følgende med: (1) En kopi af Dit Købsbevis, (2) En kort beskrivelse af det problem, Du har oplevet med Dit Produkt, og (3) En oplysning om Dit skadenummer, som Du har fået tildelt af Os. BEMÆRK: Hvis Vi kræver, at Du sender Os Dit Produkt, vil Vi give Dig specifikke instruktioner om, hvordan Du sender Produktet. Vi betaler for forsendelsesomkostningerne til og fra din adresse, hvis Du følger alle Vores instruktioner. Du opfordres til at være forsigtig under transport og/eller forsendelse af Produktet, da Vi ikke er ansvarlige for eventuelle forsendelsesomkostninger eller skader på grund af Din forkerte emballage. Produktet er Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 7 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

8 Dit ansvar, indtil det modtages af Microsoft. Inkluder ikke eventuelt tilbehør, spil eller andre personlige ejendele, når Du sender Dit Produkt til servicering hos Microsoft, da Microsoft ikke er ansvarlig for disse ejendele. VIGTIGT: DU MÅ IKKE ÅBNE PRODUKTET, DA DET KAN FORÅRSAGE SKADE PÅ PRODUKTET, SOM IKKE DÆKKES AF DENNE POLICE, OG PRODUKTET KAN MISTE RETTEN TIL AT BLIVE SERVICERET, SELV MOD BETALING. DET ER KUN MICROSOFT ELLER EN AUTORISERET UDBYDER, SOM VI HAR GODKENDT, DER MÅ UDFØRE EN SERVICERING AF PRODUKTET. MICROSOFTS ANSVAR (a) Når Du returnerer Dit Produkt, vil Microsoft inspicere det. (b) Dine forsendelsesomkostninger refunderes af Microsoft, hvis erstatningskravet er gyldigt og porto ikke var forudbetalt. (c) Hvis Microsoft fastslår, at Dit Produkt har funktionsfejl, som beskrevet i denne Police, så vil Microsoft (efter Microsofts eget valg) Reparere eller Udskifte det på vegne af Forsikringsselskabet. Microsoft vil gøre dette uden gebyr (undtagen hvor der skal betales Selvrisiko), hvis fejlen er forårsaget af Sammenbrud. Udskiftning kan ske med istandsatte Produkter eller et funktionelt tilsvarende Produkt. Hvis Microsoft Erstatter Dit Produkt, bliver det oprindelige Produkt Forsikringsselskabets ejendel og det nye Produkt er Din ejendel, hvor dækning for det pågældende Produkt vil fortsætte indtil slutningen af Policen, med forbehold for Erstatningsgrænsen. (d) Hvis Dit Produkt ikke fungerer, efter Forsikringsperioden for denne Police er udløbet, er der ingen dækning af nogen art i henhold til denne Police. Efter Forsikringsperioden for denne Police er udløbet, kan Du blive opkrævet et gebyr for Microsofts tjenester, der er relateret til at diagnosticere og reparere eventuelle problemer, der er med Dit Produkt. DIT ANSVAR For at kunne modtage service eller support i henhold til denne Police, accepterer Du at: (a) Opgive serienumret for Dit Produkt til Microsoft. (b) Levere information til Microsoft om symptomer og årsager til Dit Produkts problemer. (c) Svare på forespørgsler om oplysninger, herunder men ikke begrænset til Dit Produkts model, eventuelt tilbehør tilsluttet eller installeret på Dit Produkt, fejlmeddelelser der vises, handlinger Du har tagetinden Dit Produkt oplevede problemet og handlinger Du tog for at løse problemet. (d) Opdatere Produktets Software til de seneste udgivet versioner inden erstatning søges. (e) Følg instruktionerne som Microsoft giver Dig, herunder men ikke begrænset til at undlade at sende Microsoft-produkter og tilbehør, der ikke bør Repareres eller Udskiftes og pakke Dit Produkt i overensstemmelse med forsendelsesanvisningerne. (f) DU ER ANSVARLIG FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE AL SOFTWARE OG DATA REGELMÆSSIGT, OG FORUD FOR PÅBEGYNDELSEN AF NOGEN REPARATIONER. DENNE POLICE DÆKKER IKKE VED GENOPRETTELSEN AF SOFTWARE ELLER DATA ELLER INDHENTNING AF DATA TIL/FRA PRODUKTET, OG VI ER IKKE I STAND TIL AT OVERFØRE DETTE TIL ET EVENTUELT UDSKIFTNINGSPRODUKT, SOM DU VIL MODTAGE. VI VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR REETABLERING AF SOFTWARE ELLER DATA, ELLER FOR AT INDHENTE DATA FRA ET PRODUKT. SVIG Hvis Du indgiver svigagtige erstatningskrav, eller hvis Du benytter Dig af svigagtige midler eller metoder under denne Police, vil Du miste alle fordele i henhold til denne Police og Din forsikringsdækning vil straks ophøre. Forsikringsselskabet og/eller Microsoft kan underrette politiet og/eller andre retshåndhævende myndigheder om omstændighederne ved en sådan svigagtig adfærd. Forsikringsselskabet forbeholder sig retten til at undersøge Deres erstatningskrav, og forbeholder sig retten til at inddrive omkostningerne fra Dig for omkostningerne ved en undersøgelse af svigagtige erstatningskrav i henhold til denne Police. FORNYELSE Denne Police kan efter Vores skøn fornyes efter Din Forsikringsperiode udløber. Hvis Vi tilbyder at forny Din dækning, vil den tilbudte pris reflektere Dit Produkts alder og omkostningerne ved at Erstatte et Produkt på det givne tidspunkt. OVERDRAGELSE Dækning underdenne Police kan overdrages afdig til en anden person. Du skal informere Microsoft herom ved at kontakte dem via eller via telefon på telefonnummeret, der findes på OPSIGELSE DIN RET TIL AT OPSIGE Du kan opsige denne Police når som helst ved at informere Os heromvia nedenstående oplysninger. Du kan skrive til Os på: Insurance Policy Cancellations, Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland, ringe til Os på telefonnummeret, der findes på eller sende en til FORTRYDELSESFRIST Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 8 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

9 Hvis Din opsigelse indgives inden for tredive (30) dage efter Policens købsdato, vil Du modtage en et hundrede procent (100 %) tilbagebetaling af præmien, forudsat at Du ikke har anmodet om nogen erstatningskrav i denne periode. EFTER FORTRYDELSESFRISTENS UDLØB Hvis Din opsigelse indgives efter tredive (30) dage efter Policens købsdato, vil Du modtage en forholdsmæssig delaf præmien, såfremt Du ikke har anmodet om nogen erstatningskrav. VORES RET TIL AT ANNULLERE Hvis Vi annullerer denne Police, vil Vi skriftligt meddele Dig dette mindst tredive (30) dage før annulleringens ikrafttrædelsesdato. En sådan meddelelse vil blive tilsendt Din adresse, som findes i Vores system ( eller postadresse) med årsagen for annulleringen og annulleringens ikrafttrædelsesdato. Hvis Vi annullerer denne Police, vil Du modtage et forholdsmæssigt beløb baseret på de samme kriterier som beskrevet ovenfor, uden tillæg af et annulleringsgebyr. Vi kan kun annullere/opsige denne Police af følgende grunde: (a) Din manglende betaling af denne Polices købspris/gebyr, såfremt betaling ikke er sket senest 21 dage efter opsigelsen, (b) bevidst vildledning af dig, hvortil der henvises til reglerne i Forsikringsaftaleloven 4-10, eller (c) væsentlig misligholdelse af pligter i henhold til denne Police, som Du har i forbindelse med Produktet eller anvendelse heraf. KL AGER Vores hensigt er altid at give Dig den bedste service. Hvis Du imidlertid ikke er tilfreds med servicen, bedes Du kontakte en af Vores repræsentanter over telefonen på et telefonnummer, som forefindes på eller eller via Vi vil svare tilbage inden for fem (5) hverdage fra modtagelsen af Din klage. Hvis det ikke er muligt at give Dig et fyldestgørende svar inden for denne periode (hvis det for eksempel kræver en detaljeret undersøgelse), vil Vi give Dig et midlertidigt svar ved at oplyse Dig om, hvad der gøres for at behandle Din klage, hvornår Du kan forvente et fyldestgørende svar og fra hvem. I de fleste tilfælde vil Din klage blive løst inden for fire (4) uger. Hvis det vil tage Os længere tid end fire (4) uger vil Vi oplyse Dig om, hvornår Du kan forvente et svar. Hvis Vi ikke har givet Dig et svar inden for otte (8) uger, eller Du ikke er tilfreds med svaret, kan Du være berettiget til at kontakte Ombudsmanden på Financial Ombudsman Service (FOS), Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR, England eller telefonisk på eller pr. til Denne procedure vil ikke påvirke Din ret til at anlægge sag. Vær dog opmærksom på, at der er nogle tilfælde, hvor FOS ikke kan behandle klager. PRIVATLIVETS FRED OG DATABESKY T TELSE SAMTYKKE OM DATAOVERFØRELSE Ved at købe denne Police giver Du Dit samtykke til brugen af Dine data som beskrevet forneden. DATABESKYTTELSE Forsikringsselskabet og Microsoft er forpligtet til at beskytte Dit privatliv, herunder følsomme personlige oplysninger; Læs venligst dette afsnit omhyggeligt, da en accept af denne Police vil blive betragtet som Din kvittering for, at Du har læst og accepteret disse betingelser og vilkår. SENSITIV INFORMATION Nogle af de personlige oplysninger, som Forsikringsselskabet eller Microsoft beder Dig om, kan være følsomme personoplysninger. Forsikringsselskabet og Microsoft vil ikke anvende disse følsomme personlige oplysninger om Dig eller andre, bortset fra det specifikke formål, som oplysningerne skal bruges til og til at levere de tjenester, der er beskrevet i dette dokument om betingelser og vilkår. HVORDAN VI ANVENDER OG BESKYTTER DINE OPLYSNINGER OG HVEM VI DELER DEM MED Forsikringsselskabet og Microsoft vil anvende dine oplysninger til at administrere Din Police, herunder tegningsgaranti og skadebehandling. Dette kan omfatte videregivning til andre forsikringsselskaber, administratorer, tredjeparts assurandører og genforsikringsselskaber. Dine oplysninger består af alle de detaljer, Forsikringsselskabet og Microsoft har samlet om Dig og Dine transaktioner og indbefatter oplysninger fra tredjeparter. Vi kan bruge og dele Dine personlige oplysninger med andre medlemmer af AmTrust Group. Forsikringsselskabet og Microsoft tilbyder en passende beskyttelse af Dine data. Forsikringsselskabet og Microsoft vil ikke videregive Dine oplysninger til nogen uden for begge grupper (et selskab, der er et moder- eller et datterselskab af en af parterne), undtagen: Hvor Du har givet Din tilladelse. Hvor Forsikringsselskabet og Microsoft er pålagt dette ved lov. Til kreditvurdering og til firmaer, der forebygger svig. Andre virksomheder, der yder en service til Forsikringsselskabet, Microsoft eller Dig. Når Forsikringsselskabet eller Microsoft overdrager rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Police. Forsikringsselskabet og Microsoft kan overføre Dine oplysninger til andre lande og jurisdiktioner på det grundlag, at enhver, som de overfører det til, giver det et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Dog kan sådanne oplysninger tilgås af retshåndhævende myndigheder og andre myndigheder for at forebygge og afsløre kriminalitet og overholde retlige forpligtelser. Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 9 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

10 Du har udtrykkeligt givet Din tilladelse til, at oplysninger om Dig og Dit Produkt bliver opbevaret og behandlet af forbundne selskaber i USA. DINE RETTIGHEDER Du har visse rettigheder vedrørende adgangen til Dine oplysninger. Du har ret til at se en kopi af de personlige oplysninger, som Forsikringsselskabet og Microsoft har om Dig. Hvis Du mener, at nogen af de oplysninger, som Forsikringsselskabet eller Microsoft er i besiddelse af, er ukorrekte eller ufuldstændige, så giv Os besked så hurtigt som muligt. For at kunne modtage en kopi af oplysningerne kan Du blive bedt om at betale et mindre gebyr. MARKETING Forsikringsselskabet og Microsoft vil ikke anvende Dine data til markedsføringsformål. Alle oplysninger anvendes udelukkende til at administrere Din Police. ERSTATNINGSORDNINGEN FOR ØKONOMISKE TJENESTEYDELSER Forsikringsselskabet er dækket af erstatningsordningen for økonomiske tjenesteydelser (Financial Services Compensation Scheme (FSCS)). Hvis Forsikringsselskabet ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan Du være berettiget til erstatning via erstatningsordningen, alt afhængigt af forsikringstype og omstændighederne for erstatningskravet. For ikke-obligatorisk forsikring dækkes 90 % af Deres erstatningskrav uden en øvre grænse. Yderligere information om erstatningsordningen er tilgængelig på eller pr. telefon på LOVEN ALMINDELIGE BESTEMMELSER Parterne i denne Police kan frit vælge, hvilken lovgivning der gælder for denne Police. Med mindre andet specifikt er aftalt, er denne Police underlagt lovgivningen i Danmark. UDLICITERING Vi kan udlicitere eller overføre Vores forpligtelser til tredjeparter, men Vi bliver ikke fritaget fra Vores forpligtelser overfor Dig under denne Police i sådan en situation. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser og vilkår eller anvendelsen af en sådan bestemmelse for nogen person eller omstændighed findes ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve af nogen som helst årsag, vil de resterende bestemmelser i disse betingelser og vilkår og anvendelsen af sådanne bestemmelser over for andre personer eller omstændigheder ikke blive berørt. Hvis en domstol finder en sådan bestemmelse ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, skal denne i videst muligt omfang ændre og fortolke bestemmelsen, således at den er gyldig og kan håndhæves over for personer eller enheder og for at yde størst mulig beskyttelse af personer, der er omfattet af erstatning inden for gyldighedens, lovens og håndhævelsens grænser. BEKENDTGØRELSE Du giver udtrykkeligt Dit samtykke til at blive kontaktet, med henblik på at administrere Din Police via et telefonnummer eller fysisk eller elektronisk adresse, som Du giver Os. Alle meddelelser eller anmodninger vedrørende denne Police vil være skriftlige og kan sendes via rimelige midler, herunder via post, , fax, sms eller anerkendt kommerciel kurer. Meddelelser til Dig betragtes som leveret, når de er sendt til Dig via eller fax nummer, som Du har givet Os, eller tre (3) dage efter afsendelse med posten til postadresse, som Du oplyste. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED Denne Police, inklusiv Sammenfatning af forsikringspolice, vilkår, betingelser, begrænsninger, undtagelser og udelukkelser, og Dit Købsbevis, udgør hele aftalen mellem Os og Dig, og ingen erklæring, løfte eller betingelse, der ikke er nævnt heri, skal ændre disse punkter, medmindre det er påkrævet ved lov. Microsoft Denmark DA Consumer Complete Page 10 of 10 (Rev. 03/2015- Denmark CONSUMER)

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår MICROSOF T COMPLETE" Betingelser og vilkår TILLYKKE! Tak for Dit køb af Microsoft Complete For Surface Hub. Opbevar venligst dette vigtige dokument om betingelser og vilkår ( Service Kontrakt, Kontrakt

Læs mere

MICROSOF T COMPLETE" Sammenfatning af forsikringspolice DÆKNING

MICROSOF T COMPLETE Sammenfatning af forsikringspolice DÆKNING MICROSOF T COMPLETE" Sammenfatning af forsikringspolice DETTE ER VIGTIGE OPLYSNINGER, SOM DU BØR LÆSE Denne sammenfatning af forsikringspolicen indeholder ikke alle policens betingelser og vilkår disse

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

"MICROSOFTS UDVIDEDE SERVICEPLAN FOR HARDWARE TIL SURFACE HUB" Kommerciel servicekontrakt Vilkår og betingelser

MICROSOFTS UDVIDEDE SERVICEPLAN FOR HARDWARE TIL SURFACE HUB Kommerciel servicekontrakt Vilkår og betingelser "MICROSOFTS UDVIDEDE SERVICEPLAN FOR HARDWARE TIL SURFACE HUB" Kommerciel servicekontrakt Vilkår og betingelser Tak, fordi du har valgt at købe "Microsofts udvidede serviceplan for hardware til Surface

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringspræmien, inklusive præmieafgifter og øvrige gældende forsikringsafgifter, er anført på købsfakturaen.

Forsikringspræmien, inklusive præmieafgifter og øvrige gældende forsikringsafgifter, er anført på købsfakturaen. Dell Forsikring mod Hændelig Skade - DANMARK Dette dokument giver et kort sammendrag af dækningen under din Dell Forsikring mod Hændelig Skade. Nedenstående er således ikke de fuldstændige dækningsvilkår;

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet eller er lige ved at udløbe kan

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer *

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer * FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE på udvalgte -kameraer * *Værdien afhænger af produktet. Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser,

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen )

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Betingelser Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Samsung Curved Monitor bonusspilkampagnen giver forbrugere mulighed for at gøre krav på et gratis PC-spil

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Q8 LowRisQ Motorcykel

Q8 LowRisQ Motorcykel Q8 LowRisQ Motorcykel Forsikringsbetingelser 1. Sikrede motorcykel 1.1 Sikrede motorcykel er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede motorcykel skal være indregistreret i

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere