Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014"

Transkript

1 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne at give industrioperatører flere uddannelsesmuligheder inden for overfladebehandling. Udvalget besluttede, at følgende initiativer skulle igangsættes: 1. En afklaring af mulighederne for at industrioperatører som arbejder inden for træ- og møbelindustrien får mulighed for at tage 1-2 ugers valgfrie specialefag inden for overfladebehandling. Dette vil understøtte kompetenceniveauet hos de operatører i træ- og møbelindustrien, der som en del af deres arbejdsområde har overfladebehandling. 2. Udvikling af en AMU pakke til industrioperatører, som ønsker at kvalificere sig til at arbejde mere med overfladebehandling. Pakken skal afspejle fag fra specialistdelen af overfladebehandleruddannelsen og skal så vidt muligt give mulighed for at samkøre elever på trin 2 overfladebehandler med industrioperatører som tager AMU specialistpakken i overfladebehandling. To nye uddannelsestilbud til industrioperatører som vil arbejde med overfladebehandling Sekretariatet har lavet research på, hvilke muligheder, der ligger i de to foreslåede uddannelsestilbud til industrioperatører. Uddannelsestilbud 1 fokusere på at tilføre den nuværende industrioperatøruddannelse nogle basale overfladefaglige kompetencer. I det følgende vil denne profil blive kaldt IOP - overfladebehandling. Uddannelsestilbud 2 fokuserer på at give færdiguddannede industrioperatører sit eget busspor i forhold til at blive faglærte overfladebehandlere. I det følgende vil resultatet af sekretariatets research i forhold til de to initiativer blive behandlet hver for sig. Side 1/3

2 BILAG 1 Uddannelsestilbud 1: Industrioperatør i træ- og møbelindustrien med basale overfladefaglige kompetencer Dette profil kan laves ved at supplere specialefagskataloget for industrioperatøruddannelsen med valgfrie specialefag (VFS) inden for overfladebehandling. Industrioperatøruddannelsen indeholder i alt fem ugers valgfrie specialefag. Derudover er det muligt at supplere uddannelsen med op til fire ugers erhvervsrettet overbygning. Uddannelsestilbud 1 er primært tiltænkt industrioperatører, som arbejder i træog møbelindustrien. Disse medarbejdere har alene brug for at blive uddannet inden for vådlakering. Følgende overfladefaglige kurser vil være relevante at tilbyde som valgfrie specialefag for industrioperatører: komponent vådlakering operatører komponent vådlakering- behandlingsspecifikation komponent vådlakering operatører komponent vådlakering- behandlingsspecifikation Vandige malematerialer operatører Vandige malematerialer- behandlingsspecifikation Realiserbarhed: Det er en ret enkel procedure at få tilkoblet ovenstående fag som valgfrie specialefag på industrioperatøruddannelsen. Der er dog også behov for en markedsføringsindsats over for målgruppen, da de overfladefaglige kurser alene udbydes på Tradium. Det betyder, at personer som uddanner sig som industrioperatører på andre skoler aktivt skal søge om at tage de valgfrie specialefag op Tradium. Uddannelsestilbud 2: Omskoling af industrioperatører til faglærte overfladebehandlere Profilen kan laves ved at lave en omfattende omskolings AMU-pakke til faglærte industrioperatører. Det er dog tvivlsomt om pakken kan holdes på under 10 uger, hvilket svarer til skoletiden på trin 2 i overfladebehandleruddannelsen. Overfladebehandleruddannelsen er en meget håndværkscentreret uddannelse, hvilket gør, at en industrioperatør ikke umiddelbart kan springe ind på uddannelsens trin 2. Det som også taler imod brugbarheden af denne omskolingspakke er, at OFB er og IOP er ofte betragtes som to meget forskellige faggrupper på virksomheden. Mange steder har de to medarbejdergruppe ikke ret meget samarbejde i løbet af en arbejdsdag. Industrioperatørerne betragtes som akademikerne som hjælper til med Side 2/3

3 BILAG 1 planlægningen af produktionen. Overfladebehandlerne betragtes som håndværkerne som stå uden for den daglige planlæg, men i stedet koncentrere sig om at lave godt håndværk. Omvendt må der formodes at være virksomheder, hvor skillelinjen mellem de to faggrupper er mindre, og hvor det derfor godt vil kunne give mening at etablere uddannelsesbro mellem de to uddannelser. Realiserbarhed: Sekretariatet har været i kontakt med LUU medlem Per Hermansen, Højbjerg Maskinfabrik A/S. Han oplyser, at der i dag er meget lille jobmatch mellem industrioperatører og overfladebehandlere i produktionen. Derfor ser han mulighederne for at omskole industrioperatører hurtigere end andre personer, som værende meget begrænset. Sekretariatet har ligeledes været i kontakt med Bosal-Sekura. Her oplyser man, at man faktisk pt. selv er inde i nogle overvejelser omkring, hvordan man kan få flere af deres industrioperatører til også at medvirke ved overfladebehandlingsprocessen. Dette ud fra en arbejdsmiljøhensyn, da det er meget nedslidende at det er de samme personer, som udfører malerarbejdet over tid. Disse sonderinger peger på, at en uddannelsesbro mellem industrioperatører og overfladebehandlere kan være interessant for nogle virksomheder. Det som udestår at afklare er, hvilken niveau af overfladebehandlere disse virksomheder så rent faktisk har brug for. Har de et behov svarende til trin 2 på overfladebehandlingsuddannelsen, eller er kompetencebehovet mindre end det? Det skal også afklares, hvor stor en målgruppe der vil være for et sådant efteruddannelsestilbud. Det skal afklares, for hvilke typer af virksomheder det er relevant. Side 3/3

4 BILAG 2 Den 15. april 2014 CSH Notat Standardmeritter for personer med relevant uddannelse eller erhvervserfaring 1 Standardmeritter for personer som har bestået dele af eller hele bygningsmaleruddannelsen Udvalget har pr. 20.februar 2014 besluttet, at følgende standardmeritter skal være gældende i forhold til overfladebehandleruddannelsen for personer som har gennemført hele eller dele af bygningsmaleruddannelsen 2 : Bygningsmaleruddannelsen Teoretisk erfaring Praktisk erfaring Standardmerit Udlært bygningsmaler + Min. 2 års erfaring fra Grundforløb + ½ år af overfladebehandlingsbranchen praktiktiden Udlært bygningsmaler + De første 12 uger af Ingen erfaring fra grundforløbet +3 overfladebehandlingsbranchen måneder af praktiktiden Grundforløb 20 uger + Bestået grundforløb Min. 2 års erfaring fra + 3 måneder af bygningsmaler overfladebehandlingsbranchen praktiktiden Bestået grundforløb Ingen erfaring fra De første 12 uger af + bygningsmaler overfladebehandlingsbranchen grundforløbet Standardmeritterne inkluderer en vægtning af den faglærte bygningsmalers praktiske erfaring med overfladebehandlingsbranchen. Således gives der mere merit til udlærte bygningsmalere med praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen, end udlærte bygningsmalere som ikke har nogen praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen. Samme fremgangsmåde er valgt for elever som har bestået bygningsmaleruddannelsens grundforløb. 1 Bemærk: Med benævnelsen erfaring fra overfladebehandlingsbranchen menes alene, at medarbejderen har arbejdet med overfladebehandlingsopgaver. Det er ikke ensbetydende med, at medarbejderen opfylder alle praktikmålene i overfladebehandleruddannelsen. 2 Tabellens enkelte rækker skal læses fra venstre mod højre. Det vil sige f.eks. første række betyder: Udlært bygningsmaler+ min. 2 års erfaring fra overfladebehandlerbranchen giver standardmeritten grundforløb + ½ år af praktiktiden på trin 1 Side 1/6

5 BILAG 2 Standardmeritter for personer som har bestået dele af eller hele maskinsnedkeruddannelsen Udvalget har pr. 20.februar 2014 besluttet, at følgende standardmeritter skal være gældende i forhold til overfladebehandleruddannelsen for personer som har gennemført hele eller dele af maskinsnedkeruddannelsen 3 : Maskinsnedkeruddannelsen Teoretisk erfaring Praktisk erfaring Standardmerit Udlært maskinsnedker + Min. 2 års erfaring fra Grundforløb + ½ år af overfladebehandlingsbranchen praktiktiden Udlært maskinsnedker + De første 12 uger af Ingen erfaring fra grundforløbet +3 overfladebehandlingsbranchen måneder af praktiktiden Bestået grundforløb Min. 2 års erfaring fra + maskinsnedker overfladebehandlingsbranchen Grundforløb 20 uger Bestået grundforløb Ingen erfaring fra De første 12 uger af + maskinsnedker overfladebehandlingsbranchen grundforløbet Standardmeritterne inkluderer en vægtning af den faglærte maskinsnedkers praktiske erfaring med overfladebehandlingsbranchen. Således gives der mere merit til udlærte maskinsnedkere med praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen, end udlærte maskinsnedkere som ikke har nogen praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen. Samme fremgangsmåde er valgt for elever som har bestået maskinsnedkeruddannelsens grundforløb. 3 Tabellens enkelte rækker skal læses fra venstre mod højre. Det vil sige f.eks. første række betyder: Udlært maskinsnedker + min. 2 års erfaring fra overfladebehandlerbranchen giver standardmeritten grundforløb + ½ år af praktiktiden på trin 1 Side 2/6

6 BILAG 2 Standardmeritter for personer som har bestået dele af eller hele møbelsnedkeruddannelsen Udvalget har pr. 20.februar 2014 besluttet, at følgende standardmeritter skal være gældende i forhold til overfladebehandleruddannelsen for personer som har gennemført hele eller dele af møbelsnedkeruddannelsen 4 : Møbelsnedkeruddannelsen Teoretisk erfaring Praktisk erfaring Standardmerit Udlært maskinsnedker + Min. 2 års erfaring fra Grundforløb + ½ år af overfladebehandlingsbranchen praktiktiden Udlært maskinsnedker + De første 12 uger af Ingen erfaring fra grundforløbet +3 overfladebehandlingsbranchen måneder af praktiktiden Bestået grundforløb Min. 2 års erfaring fra + maskinsnedker overfladebehandlingsbranchen Grundforløb 20 uger Bestået grundforløb Ingen erfaring fra De første 12 uger af + maskinsnedker overfladebehandlingsbranchen grundforløbet Standardmeritterne inkluderer en vægtning af den faglærte møbelsnedkers praktiske erfaring med overfladebehandlingsbranchen. Således gives der mere merit til udlærte møbelsnedkere med praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen, end udlærte møbelsnedkere som ikke har nogen praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen. Samme fremgangsmåde er valgt for elever som har bestået møbelsnedkeruddannelsens grundforløb. 4 Tabellens enkelte rækker skal læses fra venstre mod højre. Det vil sige f.eks. første række betyder: Udlært møbelsnedker + min. 2 års erfaring fra overfladebehandlerbranchen giver standardmeritten grundforløbet + ½ år af praktiktiden på trin 1 Side 3/6

7 BILAG 2 Standardmeritter for personer som har bestået dele af eller hele vognmaleruddannelsen Udvalget har pr. 10.oktober 2013 besluttet, at følgende standardmeritter skal være gældende i forhold til overfladebehandleruddannelsen for personer som har gennemført hele eller dele af vognmaleruddannelsen 5 : Teoretisk erfaring Praktisk erfaring Standardmerit Udlært vognmaler + Min. 2 års erfaring fra Trin 1 (skole og praktik) overfladebehandlerbranchen + praktiktid frem til H3 Udlært vognmaler + Ingen erfaring fra Grundforløb + ½ år af overfladebehandlerbranchen praktiktiden Bestået grundforløb Min. 2 års erfaring fra Grundforløb 20 uger vognmaler overfladebehandlerbranchen måneder af praktiktiden Bestået grundforløb Ingen erfaring fra De første 12 uger af + vognmaler overfladebehandlerbranchen grundforløbet Standardmeritterne inkluderer en vægtning af den faglærte vognmalers praktiske erfaring med overfladebehandlingsbranchen. Således gives der mere merit til udlærte vognmalere med praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen, end udlærte vognmalere som ikke har nogen praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen. Samme fremgangsmåde er valgt for elever som har bestået vognmaleruddannelsens grundforløb. 5 Tabellens enkelte rækker skal læses fra venstre mod højre. Det vil sige f.eks. første række betyder: Udlært vognmaler+ min. 2 års erfaring fra overfladebehandlerbranchen giver standardmeritten Trin 1 (skole og praktik)+ praktiktid frem til H3 Side 4/6

8 BILAG 2 Standardmeritter for de særlige kompetencemål for personer med relevant erhvervserfaring 6 Udvalget har pr. 10.oktober 2013 besluttet, at følgende standardmeritter skal være gældende i forhold til overfladebehandleruddannelsen for personer med relevant erhvervserfaring 7 : Erhvervserfaring Supplerende kursuskrav Standardmerit Ufaglært overfladebehandler 4 år + Mindst 3 AMU kurser inden for overfladebehandling samt epoxy-bevis => Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Ufaglært overfladebehandler og forbehandler i 4 år + Mindst 3 AMU kurser inden for overfladebehandling samt epoxy-bevis Afkortning af praktiktiden med 1 år på trin 1 => Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Faglært bygningsmaler med 5 års erhvervserfaring Afkortning af praktiktiden med seks måneder på trin 1 + => Alle fælles kompetencemål på grundforløbet (12 uger) 5 uger (svarende til knap 2/3) af de særlige kompetencemål for grundforløbet 6 Bemærk: Med benævnelsen relevant erhvervserfaring menes alene, at medarbejderen har arbejdet med overfladebehandlingsopgaver. Det er ikke ensbetydende med, at medarbejderen opfylder alle praktikmålene i overfladebehandleruddannelsen. 7 Tabellens enkelte rækker skal læses fra venstre mod højre. Det vil sige f.eks. første række betyder: Udlært overfladebehandler 4 år+ min. 3 AMU kurser inden for overfladebehandling + epoxybevis giver standardmeritten grundforløbet (20 uger) samt afkortning af praktikken med 1 år på trin 1. Side 5/6

9 BILAG 2 Erhvervserfaring Supplerende kursuskrav Standardmerit Ufaglært maler/overfladebehandler i 2 år + Epoxy-bevis => Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Ufaglært vingeoperatør i 2 år + Epoxy-bevis => Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Erfaring som arbejdsmand inden for overfladebehandling i 2 år + Epoxy-bevis => Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Afkortning af praktiktiden med 3 måneder på trin 1 Side 6/6

10 BILAG april 2014 Notat csh En vækststrategi for overfladebehandleruddannelsen Udviklingsvalget har drøftet følgende forslag til vækststrategier for uddannelsen: Styrkelse af det praktikopsøgende arbejde: - Opsøge ikke-godkendte virksomheder inden for brancheområder, som traditionelt bruger overfladebehandleruddannelsen - Ansættelse af en opsøgende medarbejder, som kender overenskomsten og uddannelsens og som har en elev med i tasken Styrkelse af den synliggørende indsats: - Bruge Facebook og andre sider - Synliggøre EUD overfladebehandleruddannelsen via amukurs.dk Ændring i organiseringen af uddannelsen: - Facilitere dannelse af virksomhedsklynger, som deles om en elev (via en kombinationsaftale). Praktikpladscentret står som den ansvarlige for elevens samlede uddannelsesforløb - En anden rækkefølge i uddannelsens indhold: Flere generalistfag i starten, herefter teknikfag og så til sidst specialet. Det vil betyde, at generalistfagene vil ligge på GF1 og GF2 Kvalificering af udvalgets forslag Sekretariatet vurderer, at alle de forslag, som udviklingsudvalget har drøftet, er relevante komponenter i en vækststrategi. I forhold til forslagene som handler om at styrke synliggørelsen af overfladebehandleruddannelsen er sekretariatet dog kritisk i forhold til, om denne indsats er den bedst egnede metode til at løse det problem, at der er for få elever, som søger uddannelsen. Problemet er reelt, men det er spørgsmålet om en kampagne som skal synliggøre overfladebehandleruddannelsen over for de unge løser problemet på den mest omkostningsbevidste måde. En stor del af problemet skyldes nemlig også manglende samarbejde mellem de skoler som har overskud af grundforløbselever uden praktikaftaler og Tradium, som har udbuddet til Side 1/7

11 BILAG 3 overfladebehandleruddannelsen. Sekretariatet vurderer, at et bedre samarbejde mellem de forskellige fødeskoler langt hen af vejen vil give bedre resultat i forhold til at skaffe elever, end en større kampagne over for de unge som skal få dem til at søge overfladebehandleruddannelsen. Samtidig er det sekretariatets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at operere med en bestemt rækkefølge i de foreslåede initiativer, da man kan argumentere for, at nogle af initiativerne er betinget af, at andre initiativer har været gennemført med succes. Således er det ikke hensigtsmæssigt at omskrive uddannelsen førend der har været en bedre reel kontakt med flere af de virksomheder, som ikke bruger uddannelsen. Det kan nemlig tænkes, at virksomhederne faktisk godt kan bruge uddannelsens som den er i dag, men at de blot mangler kendskab til den. På baggrund af disse overvejelser ser sekretariatet, at en god rækkefølge i vækststrategiens komponenter kunne være følgende: 1. Mere viden om de virksomheder, som har en branchekode svarende til overfladebehandlervirksomheder, men som ikke bruger uddannelsen. 2. Nye veje i den praktikpladsopsøgende indsats 3. En styrket indsats for at få elever fra andre fødeskoler til at tage ledige praktikpladser inden for overfladebehandling 4. Ændring af uddannelsens struktur og organisering, såfremt resultatet af den praktikpladsopsøgende indsats er, at mange virksomheder efterspørger en ny struktur og organisering. Viden om hvad der virker fra andre områder Siden udvalget mødtes sidst har sekretariatet deltaget i et projekt, som har analyseret mulige strategier for praktikpladsfremmende indsatser for industrioperatøruddannelsen i jern- og metalindustrien. Da en stor overvægt af de godkendte overfladebehandlingsvirksomheder også tilhører jern- og metalindustrien, vurderer sekretariatet, at den viden som projektet har indsamlet også kan kaste lys over virksomhedernes muligheder og barrierer i forhold til at uddanne overfladebehandlere. Projektets hovedkonklusioner er som følger: 1. Jern- og metalvirksomhedernes produktion er meget forskelligt organiserede, hvilket afføder forskellige kompetencebehov i forhold til de faglærte produktionsmedarbejdere. Side 2/7

12 BILAG 3 2. Der er behov for en koordineret markedsføringsindsats med mange delelementer, hvis man skal få de ikke-uddannelsesaktive virksomheder i tale. I det følgende vil disse to konklusioner blive uddybet og perspektiveret i forhold til opgaven med at få flere overfladebehandlere uddannet i jern- og metalindustrien: Ad 1) Meget forskellige produktionsformer i jern- og metalindustrien I IOP markedsføringsprojektet peges der på to typer af jern- og metalvirksomheder: 1) Højt automatiserede produktioner Produktionsmedarbejderen betjener automatiseret produktionsudstyr og skal kunne indgå i forskellige arbejdsprocesser i forhold til fremstillingsprocessen. Der er brug for hurtig kommunikation med reparatører om fejl, vigtigt at få produktionen i gang hurtigt ved fejl. Virksomheden har brug for, at produktionsmedarbejderen har arbejdsorganisatoriske kompetencer, da produktionsmedarbejderen bidrager til tilrettelæggelse af arbejdets udførelse og også skal udvise en vis fleksibilitet i forhold til, hvilke dele af fremstillingsprocessen man udfører. 2) Produktioner med højt specialiseret produktionsudstyr og mange ordrebestemte omstillinger Produktionsmedarbejderen betjener ofte manuelt produktionsudstyr og skal kunne udføre en enkelt proces med meget høj præcision. Virksomheden har brug for, at produktionsmedarbejderen har viden om, hvordan ens egne resultater i produktionen påvirker det samlede produktionsflow. Disse virksomheder har i mindre grad brug for, at produktionsmedarbejderen har arbejdsorganisatoriske kompetencer, da produktionsmedarbejderen sjældent bidrager til tilrettelæggelse af arbejdets udførelse og sjældent skifter arbejdsfunktion i løbet af arbejdsdagen. Det er sekretariatets opfattelse, at disse konklusioner også har betydning i forhold til de ansatte overfladebehandlere i jern- og metalindustrien. Det vil sige, at den meget forskellige organisering af produktionen i jern- og metalindustrien gør, at man som den der skal sælge Side 3/7

13 BILAG 3 overfladebehandleruddannelsen skal bruge forskellige typer af argumenter for at sælge uddannelsen ind. Således vil det i de automatiserede virksomheder været et plus, at den faglærte overfladebehandler har kendskab til lean og automatiseret overfladebehandling. Mens det for den specialiserede produktion vil mere relevant, at den faglærte overfladebehandler har kendskab til manuel overfladebehandling og indholdet af det totale workflow i forbindelse med overfladebehandling, herunder kunne vurdere egen rolle heri. Ad 2) Behov for en koordineret markedsføringsindsats I IOP markedsføringsprojektet peges der også på, at der behov for en koordineret markedsføringsindsats, hvor forskellige initiativer iværksættes samtidigt. Dette fordi mange jern- og metalindustriens virksomheder har brug for mange informative og gentagende inputs for at træffe beslutning om at uddanne inden for nye fagområder. Det er vigtigt, at de ikke godkendte virksomheder bliver bearbejdet af flere aktører. Ideelt set bliver virksomhederne bearbejdet af følgende aktører i fællesskab: De praktikpladsopsøgende medarbejdere på skolen Evt. en ekstern AUB konsulent (meget gerne erfaring fra branchen) Organisationernes lokalafdelinger (fagforening og arbejdsgiverforening) Netværksvirksomheder, dvs. virksomheder i branchen som bruger overfladebehandleruddannelsen og som gerne vil formidle de positive effekter af dette valg til andre virksomheder i branchen. Disse tre aktører skal hver i sær kunne fortælle det samme budskab om overfladebehandleruddannelsens indhold og potentiale. Derudover skal de hver især have redskaber, som er tilpasset netop deres position i beslutningsprocessen. Take aways til en vækststrategi for overfladebehandleruddannelsen Som sekretariatet ser det, kan konklusionerne fra IOP markedsføringsprojektet give input til de to første komponenter af en vækststrategi (tidligere nævnt side 2): 1. Mere viden om de virksomheder, som har en branchekode svarende til overfladebehandlervirksomheder, men som ikke bruger uddannelsen. 2. Nye veje i den praktikpladsopsøgende indsats Side 4/7

14 BILAG 3 Det er sekretariatets vurdering, at IOP projektet giver den fornødne viden om jern- og metalvirksomhedernes muligheder og barrierer, også i forhold til at tage faglærte overfladebehandlere. Det vil sige, at IOP projektet konklusioner omkring jern- og metalvirksomhedernes produktionsform være direkte input til en strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til overfladebehandleruddannelsen i jern- og metalindustrien. I forhold til nye veje i det praktikpladsopsøgende arbejde giver IOP projektet også gode indspark til, hvordan denne opgave gribes an. Hovedanbefalingen i IOP projektet er, der laves en koordineret markedsføringsindsats, hvor flere aktører på samme tid fokusere på at få de ikke-uddannelsesaktive virksomheder flyttet over til at tænke i uddannelse. En sådan strategi kræver, at alle aktører har de nødvendige redskaber til at kunne bidrage til en succesfuld markedsføring af overfladebehandleruddannelsen. Derfor har sekretariatet udarbejdet en liste over, hvilke redskaber de enkelte aktører skal have for at kunne markedsføres overfladebehandleruddannelsen effektivt. Resultatet af dette arbejdet kan ses i skemaet nedenfor: Skema 1: Aktørernes redskaber i forhold til en succesfuld markedsføring af overfladebehandleruddannelsen Aktør Redskaber Praktikpladsopsøgende medarbejder Liste over potentielle ikke-godkendte virksomheder i jern- og metalbranchen (og lignende brancher) Generel informationsmateriale om overfladebehandleruddannelsens indhold og potentiale for virksomheder i jern og metalindustrien (olign.) Argumentations- og taleark i forhold til de to produktionsformer Redskaber til at afklare virksomhedens produktionsform så man kan bruge det rette argument Step by step guide til virksomhederne i forhold til at blive godkendt som praktiksted og ansætte en lærling Oplysninger om potentiel elev til de virksomheder som er parat til at tegne aftale med det samme. AUB konsulent Samme redskaber som praktikpladsopsøgende medarbejder. Evt. større kompetence i forhold til at redegøre for de overenskomstmæssige aspekter i forbindelse med ansættelse af en lærling. Organisationernes lokalafdeling - fagforening Oplysninger om uddannelsens indhold og potentiale (beskæftigelsesmuligheder) Side 5/7

15 BILAG 3 Oplysninger om, hvordan man person kommer i gang med uddannelsen, herunder krav beståede grundfag, meritmuligheder mv. Organisationernes lokalafdeling - arbejdsgiverforening Oplysninger om uddannelsens indhold og potentiale (benefit for virksomheden) Oplysninger om, hvordan man kommer i gang med at bruge uddannelsen, herunder krav til virksomhedens forudsætninger Netværksvirksomheder Testimonials om uddannelsens indhold og potentiale (benefit for virksomheden) Platforme i af form netværksmøder, hvor netværksvirksomheder kan sprede deres budskaber til andre interesserede virksomheder. Det er sekretariatets vurdering, at hvis de nævnte aktører har de nævnte redskaber, vil udvalget været godt rystet i forhold til at få skabt flere uddannelsesaftaler hos ikke-godkendte praktikvirksomheder. Mange af de nævnte redskaber vil med fordel kunne udarbejdes i regi af UU overfladebehandling i samarbejde med Tradiums og AMU Vests praktikpladsopsøgende konsulent på området og de lokale uddannelsesudvalg. Det kan her drøftes, om der er grundlag for at lave en fælles AUB ansøgning, hvor både udviklingsudvalget og de to lokale uddannelsesudvalg er involveret. En fælles AUB ansøgning kan bidrage til at tilvejebringe de oplistede redskaber samt bidrage til der foregår den fornødne netværksskabelse mellem uddannelsesvante og uddannelsesuvante virksomheder i branchen. Samtidigt er det vigtigt, at udviklingsudvalget koordinere med IF udvalget i forhold til udvikling af redskaber. Det er vigtigt at få IF udvalget til at tage stilling til, om der er behov for at udarbejde mere generelt materiale, som retter sig til virksomheder, som ikke er uddannelsesvante. Det kan dreje sig om følgende informationsmaterialer (evt. på hjemmeside): Hvad det vil sige at have en elev Tilskudsordninger AUB Hvad der er vigtigt i en faglig uddannelse vekselvirkningen, fagsammensætningen, den omfattende tid til praktisk oplæring. En generel fortælling om erhvervsuddannelse som system Side 6/7

16 BILAG 3 Sekretariatets indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget igangsætte følgende to initiativer som led i udvalgets vækststrateg: Igangsætte udarbejdelse af de i Skema 1 oplistede redskaber i samarbejde med Tradiums og AMU Vests praktikpladsopsøgende konsulent på området. Igangsætte en drøftelse med de to lokale uddannelsesudvalg om en fælles AUB ansøgning. Konkret projektforslag kan præsenteres til drøftelse på fælles LUU-UU møde den 7. oktober 2014 En indstilling til IF udvalget om at drøfte behovet for at udarbejde mere generelt informationsmateriale til ikke uddannelsesvante virksomheder. Side 7/7

17 BILAG 4 15.april Notat csh Erhvervsuddannelsesreformen opgaver for de faglige udvalg Den nye erhvervsuddannelsesreform træder i kraft pr. 1. august Reformen har fire overordnet mål: 1. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For at nå disse mål, vil der være en række nye tiltag og ændringer i erhvervsuddannelserne. For de faglige udvalg er det især følgende ændringer som bliver vigtige at forholde sig til: Der bliver 4 hovedindgange (mod i dag 12 indgange) Grundforløbet bliver to-delt. Hvert grundforløb bliver 20 uger. Grundforløbets 1. del (GF 1) bliver kun for folkeskoleelever. Grundforløbets 2. del (GF 2) retter sig entydigt mod hovedforløbet. Der bliver adgangskrav i form af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for elever/lærlinge, der ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver mulighed for praktisk baseret optagelsesprøve for de elever, som ikke lever op til de formelle adgangskrav FU får mulighed for at opstille adgangskrav til hovedforløbet Der skal for så vidt muligt etableres flere EUX uddannelsesforløb og der skal ses på mulighederne for mere samkøring af de enkelte EUX forløb Flere uddannelser skal udbydes med skolepraktik i regi af praktikcentrene Der etableres en voksenuddannelse EUV, hvor der er tre adgangsveje: o Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring (EUV 1) o Voksne med relevant erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der ikke eller kun delvist lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring (EUV 2) o Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse (EUV 3) Side 1/2

18 BILAG 4 Det store omdrejningspunkt for EUV bliver realkompetencevurderingen, hvor de faglige udvalg får en rolle i forhold til at beskrive standardmeritter og relevant erhvervserfaring. Opgaver i forhold til overfladebehandleruddannelsen Erhvervsuddannelsesreformen får forskellige konsekvenser, alt efter om en uddannelse har EUX eller ej. Overfladebehandleren har ikke EUX, og det vil heller ikke være relevant at etablere det. På den måde vil der være en række af reformens initiativer omkring EUX, som udviklingsudvalget ikke skal forholde sig til. Følgende opgaver skal udviklingsudvalget løse som følge af erhvervsuddannelsesreformen: Grundforløbet: Beslutte om der skal fraviges fra optagelseskravet på 02 i dansk og matematik Beskrive indholdet af grundforløb 2, herunder tage stilling til længden af det Overgang fra Grundforløb til Hovedforløb: Formulere gærdehøjder/overgangskompetencer fra grundforløb 2 til hovedforløbet. Kan indeholde både niveau- og karakterkrav Hovedforløbet: Formulere varedeklarationer som viser, hvad der er fagligt fokus på i hovedforløbet (skal bruges til vejledning af unge som søger erhvervsuddannelserne) Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år: Udvikle regler for objektiv vurdering af relevant erhvervserfaring og gennemførte uddannelser Udvikle regler for objektiv vurdering af afkortning og godskrivning på baggrund af skole- og erhvervserfaring Udvikle redskaber til individuel kompetencevurdering og evt. yderligere afkortning Udvikle standardforløb for EUV 1 og EUV 2, hvor skole- og praktiktid afkortes med en bestemt norm Side 2/2

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere