Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: Document Version Peer-review version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version"

Transkript

1 Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Krull, L. (2014). Bankens omgangskreds Bankens risiko?: Sig mig hvem du omgås og jeg ved hvem du er? - En 180 graders analyse -. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: January 30, 2016

2 Bankens omgangskreds Bankens risiko? Sig mig hvem du omgås og jeg ved hvem du er? - En 180 graders analyse - 18/ Vejleder Lars Krull Margareth D. Djurhuus Helle Ø. Rasmussen Henning Olsen Per Wistisen

3 Studiegruppen Vi studerer MBA på Aalborg universitet, hvor vi følger specialiseringen i bankvirksomhed. Denne analyse er lavet som et led i dette studie, og har sit udspring i vores interesse i at udarbejde analyser af pengeinstitutter fra nye vinkler. Vi har arbejdet med et omfattende datagrundlag, som er under fortsat udvikling. Det er vores intention, at anvende vinkler fra dette forprojekt i vores endelige MBA afhandling. 2

4 Margareth D. Djurhuus, Afdelingsleder, Eik Banki Deltagere Helle Ø. Rasmussen, Teamkoordinator, If Skadeforsikring Henning Olsen, Afdelingschef, BRFkredit Bank Per Wistisen, Adm. Direktør, Dansk Fartøjsforsikring 3

5 Studiegruppen Vi studerer MBA på Aalborg universitet, hvor vi følger specialiseringen i bankvirksomhed. Denne analyse er lavet som et led i dette studie, og har sit udspring i vores interesse i at udarbejde analyser af pengeinstitutter fra nye vinkler. Vi har arbejdet med et omfattende datagrundlag, som er under fortsat udvikling. Det er vores intention, at anvende vinkler fra dette forprojekt i vores endelige MBA afhandling. 4

6 Vejleder Lars Krull, Seniorrådgiver (Styring- og regulering af finansielle institutioner) Jeg er vejleder for gruppen, og har fulgt deres analysearbejde som er og har været meget omfattende. Jeg er udpeget som primær kontaktperson for denne analyse, og står bag ethvert af de afgivne citater. Jeg kan kontaktes for yderligere kommentarer og citater. (Telefon ) 5

7 Highlights Førerhundenes - Danske Bank og Nordea - kunder har den laveste gearing Ingen har lavere gearing Små- og mellemstore pengeinstitutters kunder har højere gearing end de største pengeinstitutters kunder Var denne analyse blevet lavet tidligere, kunne nogle af ulykkerne måske være undgået Vi viser hvilke institutter, der er mest udfordret i forhold til denne analyse Kirketårnsprincippet er sikkert et godt princip men hvor står kirketårnet og hvilken vej vender det? 6

8 Det handler om Gearing udtrykt som en funktion af virksomhedernes egenfinansiering Jo højere gearing jo større risiko alt andet lige for virksomheden og dens interessenter Vores fokusinteressent er selvfølgelig pengeinstitutterne 7

9 Hvorfor denne undersøgelse? Finanstilsynet offentliggør løbende oversigter over pengeinstitutternes nedskrivninger. Disse viser, at de store institutter nedskriver markant mindre end de små. Er der sammenhæng mellem et instituts størrelse og kvaliteten af deres kunders finansielle struktur? Og hvordan ser dette billede ud på tværs af landets regioner? Er der en tendens til, at danske pengeinstitutter har kunder med lavere gearing lokalt i forhold til deres øvrige marked (kirketårnsprincippet)? 8 I dette forprojekt til MBA-afhandlingen, har vi valgt at undersøge, om der er forskel på forholdet fremmedkapital/egenkapital hos kunderne i de enkelte institutter.

10 Finanstilsynet maj

11 Vi har valgt at afdække forholdet: Hvorfor denne undersøgelse Antal fremmedkapital kr./egenkapitalkrone (i ord: antal fremmedkapital kr. pr. egenkapitalkrone) (definition: fremmedkapital=balance-egenkapital) Dette forhold siger noget om gearingen ved den enkelte kunde. Samlet siger det derfor noget om, hvilke risici bankens kunder har og herunder selvfølgelig også, hvilke kunder en bank vælger at omgås 10

12 Materiale Vi har indhentet regnskabstal på regnskabspligtige virksomheder, der har offentliggjort årsrapporter i perioden Disse udgør mere end 8 millioner enkeltdata. Vi har sorteret disse således, at der i undersøgelsen kun indgår data fra virksomheder, som Erhvervsstyrelsen i de enkelte år betegner som i normal drift. Det betyder, at det billede, vi tegner, er mere positivt, end det billede, som ville fremkomme, hvis virksomheder, som f.eks. var gået i betalingsstandsning, likvidation og konkurs i perioden, ellers ville have givet anledning til, hvis disse havde været i medtaget i analysen. 11

13 Udvalg af data Vi har alene valgt at medtage data fra virksomheder, hvor soliditeten (udtrykt ved egenkapital/balance) er mindre end 75%. Begrundelsen for dette valg er, at vi opfatter kredit til virksomheder med en større soliditet som en risikomæssig no-brainer. Det er også en betingelse, at virksomheder, der indgår i analysen har en fremmedkapital mellem 1 og 40 mio. kr. Vi har valgt dette interval for fremmedkapital, fordi vi ønsker at sammenligne risikovillighed udtrykt som antal fremmedkapital kr./egenkapital pr. kr. på tværs af sektoren. 12

14 13 Udvalg af data Det er langt fra alle virksomheder, der i deres årsrapporter opgiver hvilke institutter, de anvender. Vi viser i analysen, at validiteten af data fra virksomheder, der opgiver bankforbindelser, er repræsentativt. I analysen har vi kun medtaget pengeinstitutter, på hvilke, vi har kunnet konstatere et tilfredsstillende datagrundlag (antal kundeobservationer). De analyserede regnskabstal er for perioden Regnskabstal 2013 er (endnu) ikke medtaget, da mange virksomheder endnu ikke har afleveret regnskaber for dette regnskabsår.

15 Brugerforklaring Når der opgives tal i det følgende er disse udtryk for: (Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone). Eksempel: Står der 3,08 for et pengeinstitut, betyder det, at bankens kunder i gennemsnit har en fremmedkapital på 3,08 kr. pr. egenkapitalkrone. 14

16 Brugerforklaring Ordforklaringer: Alle =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, uanset om disse har opgivet en bankforbindelse(r) eller ej. Alle uden bank =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, som ikke har angivet et pengeinstitut som bankforbindelse. 6 største =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos de 6 største bankers kunder, der indgår i analysen. Uden 6 største =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, som ikke opgiver de 6 største institutter som bankforbindelse(r). 15

17 Bankforbindelse opgivet og ikke opgivet 4 3,5 3 2,5 2,59 2,4 2,67 2,55 2,55 2,42 2,67 2,6 Med bank Uden bank 2 1,

18 17 Bankforbindelse opgivet og ikke opgivet

19 Kommentar til betyder det noget, om virksomheder har opgivet en bankforbindelse(r)? Denne figur er alene medtaget for, at vise, at det i forhold til undersøgelsens konklusioner ikke er afgørende, om virksomhederne har angivet bankforbindelse(r) 18

20 Segmenter af pengeinstitutter 3,75 3,55 3,53 3,55 3,35 3,36 3,15 3,12 2,95 2,75 6 største Uden 6 største 2,55 2,35 2,15 2,41 2,45 2,27 2,4 1,

21 20 Segmenter af pengeinstitutter

22 Kommentarer til Segmenter af pengeinstitutter De store pengeinstitutters kunder er generelt mindre gearet end kunderne i de mindre pengeinstitutter Nøgletallet i de største pengeinstitutter ligger på samme niveau i 2012 som i begyndelsen af perioden Nøgletallet i de mindre banker ligger på et markant højere niveau og stiger igennem hele perioden, om end stigningen aftager i

23 Citater til Segmenter af pengeinstitutter Nøgletallet er markant større for mindre banker end for de store Er dette et udtryk for, at de mindre pengeinstitutter er mere large og eftergivende overfor deres kunder, og derfor fokuserer mindre på kundernes gearing og bankens risiko? 22

24 6 største institutter sammenlignet 3,4 3,28 3,33 3,45 3,34 3,2 3,18 3,17 3 2,97 Danske Bank 2,8 2,6 2,4 2,62 2,61 2,53 2,53 2,48 2,43 2,39 2,78 2,7 2,69 2,66 Nordea Spar Nord Bank Nykredit Bank Jyske Bank Sydbank 2,2 2 2,14 2,17 2,14 2,12 2,05 2,

25 24 6 største institutter sammenlignet

26 Kommentarer til 6 største institutter sammenlignet Nøgletallet i Danske Bank og Nordea Bank ligger lavest blandt de 6 største banker Nøgletallet i Jyske Bank og Sydbank ligger midt i feltet Nøgletallet for kunderne i Spar Nord og Nykredit Bank ligger højest blandt de 6 største banker 25

27 Citater til 6 største institutter sammenlignet Det overrasker os, at de små blandt de store har sammenlignelige nøgletal med de små Selvom spændet mellem nøgletallene for de 6 største ikke er stort, er der dog forskelle imellem dem 26

28 Førerhundene 3,6 3,53 3,55 3,4 3,36 3,2 3,12 3 Danske Bank 2,8 Alle 6 største 2,6 2,61 2,63 Uden 6 største Nordea 2,4 2,49 2,43 2,41 2,45 2,39 2,48 2,4 2,2 2 2,27 2,14 2,17 2,14 2,12 2,05 2,

29 28 Førerhundene

30 Kommentar til Førerhundene Årsagen til, at nøgletallet for kunderne i de 6 største banker i Danmark ligger markant under uden 6 største, er begrundet i det faktum, at Danske Banks og Nordeas kunder samlet set har et meget stærkt nøgletal Disse udgør således førerhundene i feltet af de 6 største 29

31 Citater til Førerhundene Førerhundenes indflydelse på nøgletallet er markant, og deres samlede vægt gør, at det samlede nøgletal for de 6 største bliver markant mindre 30

32 Ulykkerne kunne måske være undgået? 15,65 14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 2,5 31 9,73 7,34 6,25 6,4 6,18 6,08 5,78 5,59 5,66 4,82 4,39 4,27 4,01 3,45 3,36 3,53 3,55 3,12 2, Max Bank Spk Østjylland Spk. Farsø Spar Lolland Amagerbanken Uden 6 største

33 Ulykkerne kunne måske være undgået? 27, ,95 22,9 17,9 12,9 19,45 Uden 6 største Tønder Bank 32 7,9 2,9 3,12 3,36 3,53 3,

34 33 Ulykkerne kunne måske være undgået?

35 Kommentarer til: Ulykkerne kunne måske være undgået? De banker i undersøgelsen, som er ophørt, har alle kunder hvis samlede nøgletal ligger over gennemsnittet for uden 6 største Sparekassen Østjyllands og Tønder Banks kunders nøgletal er særdeles høje i væsentlig tid forud for, at de ophører De øvrigt medtagede pengeinstitutters kunder har også forhøjede nøgletal. 34

36 Citater til Ulykkerne kunne måske være undgået? Korrekt anvendt kunne denne analyse allerede i 2009 og 2010 have givet en klar indikation af, at noget var helt galt i Sparekassen Østjylland og Tønder Bank. 35

37 De udfordrede i forhold til denne analyse Østjyske Bank Dronninglund Sparekasse Lollands Bank Alm. Brand Bank Jyske Sparekasse Sparekassen Sjælland Skjern Bank Sparekassen Thy Vestjyske Bank Vestfyns Bank

38 De mest udfordrede i forhold til denne analyse 2012 udvikling Østjyske Bank 7,16 1,40 Dronninglund Sparekasse 5,95 1,40 Lollands Bank 5,84 1,21 Alm. Brand Bank 5,58 2,00 Jyske Sparekasse 5,47 1,20 Sparekassen Sjælland 4,89 1,35 Skjern Bank 4,82 1,37 Sparekassen Thy 4,63 1,63 Vestjyske Bank 4,42 1,34 Vestfyns Bank 3,59 1,60 Alle institutters kunder i denne tabel, har en værdi for det undersøgte nøgletal i 2012, der ligger over gennemsnittet for samtlige undersøgte virksomheder (2,63) Og En forholdsvis udvikling i forholdet i perioden fra 2009 til 2012 er over den gennemsnitlige udvikling (1,05) 37

39 Kommentarer til De udfordrede i forhold til denne analyse Disse institutter har en anden udvikling i det undersøgte forhold end øvrige institutter Der er stor spredning i udviklingen i forholdet hos de institutter, der er udfordret 38

40 Citater til De udfordrede i forhold til denne analyse Der er åbenbart nogle institutter, der i udpræget grad vælger at følge deres kunders udvikling dette for nogen endog meget langt Man kunne også tolke dette som om nogle institutter giver deres kunder lang snor meget lang snor 39

41 Virksomhedernes risiko - regionsopdelt På de efterfølgende sider ser vi på, om udvalgte pengeinstitutters kunders finansielle strukturer varierer på tværs af regioner Er der en tendens til, at landsdækkende pengeinstitutter strømliner nationalt på trods af regionale forskelle? Her har vi valgt at analysere regionale forskelle for landsdækkende pengeinstitutter og Vestjyske Bank 40

42 Danske Bank ,28 2,05 Alle virksomheder i hele landet ,92 2,35 2,42 41

43 Nordea ,67 1,60 Alle virksomheder i hele landet ,39 2,64 2,61 42

44 Jyske Bank ,59 2,68 Alle virksomheder i hele landet ,33 3,14 3,00 43

45 Sydbank ,43 2,54 Alle virksomheder i hele landet ,36 2,70 2,99 44

46 Spar Nord ,97 4,71 Alle virksomheder i hele landet ,53 3,49 2,97 45

47 Handelsbanken ,59 2,18 Alle virksomheder i hele landet ,20 2,97 2,55 46

48 Vestjysk Bank ,08 3,84 Alle virksomheder i hele landet ,58 5,07 47

49 Kommentarer til Regionalt opdelt Den regionale opdeling viser, at de virksomheder, der anvender Danske Bank, Nordea og Jyske Bank samlet har en forholdsvis lav gearing i alle regioner Spar Nords kunder i region Nordjylland har en samlet lavere gearing end i Spar Nords kunder i de øvrige regioner Handelsbankens kunder har en forholdsvis lav gearing i region Hovedstaden og Midtjylland, hvor banken har sit primære marked Vestjyske Banks kunder har en forholdsvis højere gearing i alle regioner. Den er lavest i Midtjylland og stiger markant uden for regionen everything goes? 48

50 Kirketårnsprincippet Definition: Et princip om at man kun tager de forretninger der er mulige der hvor man har lokal kompetence (naturlige markedsområde) På de efterfølgende sider analyserer vi virksomhedernes nøgletal i bankernes lokalområder. (Dette udtrykt ved fremmedkapital i kr. pr. egenkapitalkrone) 49 Vi har udvalgt et antal institutter og tager udgangspunkt i deres hjemstedskommune

51 Hvilken vej vender kirketårnet? Når et pengeinstituts kunder er højere gearet i lokalområdet end i instituttets øvrige markedsområde, har vi vendt kirketårnet opad Er kundernes gearing lavere i lokalområdet end i det øvrige marked, har vi ubetinget vendt kirketårnet nedad 50

52 Nordjyske Bank 2012 (Regionsnøgletal 2,93) Frederikshavn Kommune 2,72 Øvrige Region 3,58 13,01 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 51

53 Nørresundby Bank 2012 (Regionsnøgletal 2,93) Øvrige Region 1,97 Aalborg Kommune 2,30 1,45 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 52

54 Sparekassen Sjælland 2012 incl. Sparekassen Faaborg (Regionsnøgletal 2,82) Holbæk Kommune 3,13 8,86 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 53 3,49 Øvrige Region 3,06

55 Sparekassen Kronjylland 2012 (Regionsnøgletal 2,38) 4,08 Randers Kommune 2,42 Øvrige Region 3,34 2,64 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 54

56 Sparekassen Vendsyssel 2012 (Regionsnøgletal 2,93) Hjørring Kommune: 5,60 Øvrige Region 5,59 2,34 8,94 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 55

57 Den Jyske Sparekasse 2012 (Regionsnøgletal 2,83) Billund Kommune: 7,13 5,32 4,56 10,76 Nøgletal opgivet på kort er udtryk for det nævnte instituts kunders gearing 56 Øvrige Region 6,73 4,50

58 Kommentarer til Kirketårnsprincippet Analysen viser, at kunderne i 4 af de udvalgte pengeinstitutter er lavere gearet i lokalområdet end i instituttets øvrige markedsområde Analysen viser, at kunderne i Sparekassen Vendsyssel og Den Jyske Sparekasse har en højere gearing i lokalområdet end i deres øvrige markeder 57

59 Citater til Kirketårnsprincippet Kunderne i pengeinstitutternes nærområde er ikke entydigt højere gearet end kunderne i andre områder billedet er broget. Er der ikke en sammenhæng mellem en banks lokale kompetencer og deres kunders gearing, holder kirketårnsprincippet ikke for de udvalgte banker i delanalysen! 58

60 Perspektivering Vi har vist at nøgletallet er varierende fra institut til institut. Vi har også set, at institutter, der i tidligere år har haft et højt nøgletal, også efterfølgende har taget nedskrivninger og også nogle for markedet overraskende nedskrivninger Mon ikke tilgangen til omgangskreds er lig eller nogenlunde lig tilgangen til andre risikogrupper som f.eks. landbrug, virksomheder uden pligt til offentliggørelse af årsrapporter og private? 59

61 Lars Krull Seniorrådgiver Institut for Økonomi og Ledelse Telefon

62 Dokumentationsafsnit På de følgende 24 sider er der indsat udviklingen i det undersøgte forhold for 24 institutter/indeks Læseren kan således her danne sig et indtryk af enkelt institutters kunders udvikling i det undersøgte forhold 61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Sparekassen Faaborg

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Sidste side Slut 86 86

Citation for published version (APA): Krull, L., (2013). Sig mig hvem du omgås Det siger noget om din risiko, 76 s., apr. 11, 2013.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2013). Sig mig hvem du omgås Det siger noget om din risiko, 76 s., apr. 11, 2013. Aalborg Universitet Sig mig hvem du omgås Det siger noget om din risiko Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber) Krull, Lars

Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber) Krull, Lars Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl. 2013 regnskaber) Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. "Our Friends Are Getting Better" Krull, Lars; Jensen, Peter E. R.; Høj, Daniel. Publication date: 2018

Aalborg Universitet. Our Friends Are Getting Better Krull, Lars; Jensen, Peter E. R.; Høj, Daniel. Publication date: 2018 Aalborg Universitet "Our Friends Are Getting Better" Krull, Lars; Jensen, Peter E. R.; Høj, Daniel Publication date: 2018 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Downloaded from vbn.aau.dk on: January 28, 2019 Universitet Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere