Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening."

Transkript

1 en guide 1

2 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste opgave at kæmpe for lovliggørelsen af ligbrænding. Dette lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning. I dag er det foreningens formål at virke for en værdig afsked med livet. Foreningen arbejder bl.a. for: at sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt at nedbryde tabuet omkring døden at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse. Denne guide giver dig viden og vejledning om en lang række forhold, du kan tage stilling til og hånd om før, ved og efter et dødsfald. Guiden giver ikke svaret på alt men forsøger at dække de mest nødvendige oplysninger, som man kan have brug for før, ved og efter et dødsfald. Vi opdaterer løbende guiden, når fx lovgivningen eller satserne på området ændrer sig, og vi tilføjer desuden relevant information. Landsforeningen Liv&Død Januar

3 FØR DØDSFALDET I den første del kan du blive klogere på nogle af de områder, hvor du med fordel kan forberede dig på den dag, hvor du selv eller dine kære skal sige farvel til livet. Du kan også læse om de muligheder der er, for at du kan få hjælp til at drage omsorg for en døende person, samt hvordan du på forhånd kan tage stilling til fx organdonation, obduktion eller livsforlængende behandling. VED DØDSFALDET I anden del kan du finde vejledning til, hvis du som pårørende eller fagperson står med en person, der er død. Her kan du fx se, hvilke papirer, der skal udfyldes, hvad bedemanden kan hjælpe med, hvilke typer begravelser, der kan vælges imellem, hvordan du kan afholde en mindesammenkomst eller opnå tilskud til begravelsesomkostningerne. EFTER DØDSFALDET I tredje og sidste del kan du læse om en lang række såvel praktiske som mere personlige forhold, du kan tage stilling til og hånd om i tiden efter, at en person er død. Du kan fx blive klogere på, hvordan skifteretten håndterer den afdødes bo, hvor du finder en sorggruppe, opnår psykologhjælp, eller hvordan den døde kan mindes. 2

4 FØR DØDSFALDET... 7 MIN SIDSTE VILJE... 7 IKKE JURIDISK BINDENDE... 8 DIGITAL ARV... 8 HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DIN DIGITALE ARV?... 8 HVAD SKER DER MED MIN E-BOKS, NÅR JEG DØR?... 8 HVAD SKER DER MED MIN FACEBOOK, NÅR JEG DØR?... 9 OMDANNELSE AF FACEBOOK-PROFIL TIL EN MINDESIDE... 9 FACEBOOK UDLEVERER IKKE KODEORD GOOGLE LINKEDIN AFTERCLOUD FORUDBETALING AF ELLER OPSPARING TIL EGEN BEGRAVELSE FORUDBETALT BEGRAVELSE OPSPARING TIL EGEN BEGRAVELSE TJEK FØR DU FORUDBETALER ELLER SPARER OP PASNING AF DØENDE I HJEMMET ORLOV SAMT PLEJEVEDERLAG TIL PASNING AF SYGE ELLER DØENDE PÅRØRENDE BETINGELSER FOR AT FÅ PLEJEVEDERLAG TESTAMENTE/ARV ORGANDONATION TILLADELSE TIL DONATION HVORNÅR ER MAN HJERNEDØD? ORGANER MÅ IKKE KØBES ELLER SÆLGES I DANMARK OBDUKTION TO SLAGS OBDUKTIONER HVORNÅR MÅ OBDUKTION FORETAGES? TILKENDEGIVELSE OM OBDUKTION TESTAMENTERING/DONATION AF LEGEME TIL MEDICINSK FORSKNING HVEM KAN MODTAGE ERKLÆRINGEN OM DONATION AF LEGEME? TIDSFRIST FOR DONATION AF LEGEME

5 BEDEMANDEN SØRGER FOR TRANSPORT OG INFORMATION LIVSTESTAMENTE HVAD ER ET LIVSTESTAMENTE? HVORNÅR TRÆDER LIVSTESTAMENTET I KRAFT? LIVSTESTAMENTET SKAL REGISTRERES FUNEBARIET VED DØDSFALDET DØDSATTEST DØDSFALD I UDLANDET ANMODNING OM BEGRAVELSE/LIGBRÆNDING HVEM SKAL ANMELDE DØDSFALDET? ØNSKER TIL BEGRAVELSEN/BISÆTTELSEN GODKENDELSE AF ANMODNINGEN BEDEMAND & BESTILLING AF BEGRAVELSE/BISÆTTELSE ILÆGNING I KISTEN BEDEMANDENS YDELSER INTET KRAV OM BEDEMAND DØDSANNONCER DØDSANNONCER I AVISER DØDSANNONCER PÅ NETTET KONTI SPÆRRES (OFTEST) KISTEN VALG AF KISTE UDSMYKNING AF/PÅ KISTEN HVAD MÅ MAN HAVE MED I KISTEN? BORGERLIG BEGRAVELSE/BISÆTTELSE BORGERLIG HØJTIDELIGHED I KAPEL ELLER EGET HJEM PLANLÆGNING AF DEN BORGERLIGE CEREMONI/HØJTIDELIGHED

6 BEDEMANDEN SOM KOORDINATOR KIRKELIG BEGRAVELSE/BISÆTTELSE PRÆSTEN ER ANSVARLIG FOR BEGRAVELSESHANDLINGEN TID OG STED FOR BEGRAVELSEN KOMMUNAL BEGRAVELSE/BISÆTTELSE AFDØDES ØNSKE OM BEGRAVELSESFORM SKAL RESPEKTERES EFTERLYSNING AF PÅRØRENDE BLIVER DER AFHOLDT EN HØJTIDELIGHED? MINDESAMMENKOMST GRAVPLADSER/ASKESPREDNING FREDNINGSTID (GRAVFRED) SÅDAN KAN ASKEN ANBRINGES DELING AF ASKEN URNENEDSÆTTELSE PÅ PRIVAT GRUND INGEN ASKE I HJEMMET SÅDAN KAN KISTEN ANBRINGES BEGRAVELSESHJÆLP FORMUEGRÆNSER OG SATSER PR. 1. JANUAR FORMUEBEREGNING UDBETALING AF BEGRAVELSESHJÆLPEN UDBETALING FØR BOET ER AFSLUTTET ØVRIGE TILSKUD TIL BEGRAVELSEN/BISÆTTELSEN SYGESIKRINGEN DANMARK FAGFORENINGER FORUDBETALT BEGRAVELSE ELLER OPSPARING EFTER DØDSFALDET SKIFTERETTEN SKIFTEFULDMAGT MÅ JEG RÅDE OVER AFDØDES EJENDELE? HVILKE OPLYSNINGER SKAL SKIFTERETTEN BRUGE? ER DER OPRETTET TESTAMENTE? MØDET I SKIFTERETTEN HVILKEN SKIFTEFORM? SKIFTERETSATTEST

7 SKIFT AF DØDSBOET RETSAFGIFT OG BOAFGIFT SORGGRUPPER PSYKOLOGHJÆLP AT MINDES DEN DØDE GRAVSTEDET MINDESTED I HJEMMET MINDESTEDER VED HAVET ELLER FX I HAVEN MINDEBOG MED BILLEDER OG HISTORIER OM AFDØDE MINDER PÅ NETTET MINDEPLADSER RITUALER ALLEHELGENSDAG HVIS DU VIL VIDE MERE

8 Min Sidste Vilje - en hjælp til dine nærmeste De efterladte skal træffe mange beslutninger i forbindelse med et dødsfald. For at gøre den sidste afsked til et varmt og personligt minde om afdøde, er det vigtigt, at det er de bedste beslutninger, der bliver truffet. Formularen Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/bisættelse. Det er vores erfaring, at jo mere man selv har bestemt og valgt på forhånd, jo mere hjælper man sine pårørende i den svære situation, de vil befinde sig i efter et dødsfald, når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse. I Min Sidste Vilje kan du bl.a. tage stilling til følgende spørgsmål: Begraves eller brændes? Hvilken kiste? Hvilken urne? Hvilket tøj skal du have på? Hvordan skal kisten pyntes? Skal højtideligheden foregå i stilhed? Hvor skal højtideligheden afholdes? Skal der være en præst tilstede? Hvilke salmer eller sange skal synges? Skal der indrykkes en dødsannonce? Hvilken kirkegård og hvilken gravstedsform? Skal asken strøs over havet? Skal der afholdes efterfølgende mindesammenkomst? Før dødsfaldet I denne del kan du blive klogere på nogle af de områder, hvor du med fordel kan forberede dig på den dag, hvor du selv eller dine kære skal sige farvel til livet. Du kan også læse om de muligheder der er, for at du kan få hjælp til at drage omsorg for en døende person, samt hvordan du på forhånd kan tage stilling til fx organdonation, obduktion eller livsforlængende behandling. NÅR LIVET SLUTTER Formularen er gratis, og den kan bestilles ved at ringe på telefon eller via Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside livogdoed.dk, hvorfra den også kan downloades som PDF-fil. De fleste pårørende ønsker at respektere og afholde en ceremoni/højtidelighed, som afdøde selv har ønsket det. Du bør derfor fortælle dine nærmeste, at du har udfyldt Min Sidste Vilje, hvilke ønsker du har, samt hvor du opbevarer formularen, ligesom du med fordel kan give en kopi til én, der står dig nær. Det anbefales at opbevare Min Sidste Vilje privat. Det kan fx være en god ide at gemme en genpart af Min Sidste Vilje sammen med dine personlige papirer som dåbsattest, evt. vielsesattest m.v. Disse papirer skal benyttes, når dine pårørende til sin tid skal til at arrangere din begravelse/bisættelse. Lægger du derfor Min Sidste Vilje sammen med dine personlige papirer, er du sikker på, at dokumentet bliver fundet, når du skal herfra. 7

9 Ikke juridisk bindende Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende på samme måde som et testamente. Dine nærmeste pårørende kan kun opfylde dine ønsker, hvis de 1) ikke overstiger de økonomiske midler, der er til rådighed, og 2) de er mulige at udføre ud fra gældende regler og love samt på en etisk korrekt måde. Digital arv Når du dør, vil du ofte efterlade dig diverse elektroniske data i form af billeder, , elektroniske dokumenter (fx i e-boks), hjemmesider, profiler på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, online dating m.v.), personlig computer (PC) osv. Disse elektroniske efterladenskaber betegner man digital arv. En del af denne arv kan bestå af personlige dokumenter, som tidligere generationer i højere grad havde liggende som fysiske ting, man kunne tage at føle på, fx fotoalbum i reolen eller en papkasse på loftet med gamle breve. Efterhånden som en større og større del af denne arv bliver elektronisk, er der behov for at overveje, hvad der skal ske med den, når livet slutter, og du skal herfra. Hvem kan få adgang til din digitale arv? Dine pårørende kan rent juridisk ikke gøre krav på at få adgang til din digitale arv. Hvis du ønsker, at dine pårørende skal kunne få adgang til denne del af din arv, er det derfor vigtigt, at du sørger for at nedskrive diverse brugernavne og adgangskoder fx i Min Sidste Vilje og gemmer dem sammen med dine personlige papirer. Du kan også vælge at deponere oplysningerne hos en af dine pårørende eller hos en advokat. Det kan dog tænkes, at du har elektroniske dokumenter i form af fx personlige breve eller billeder liggende, som, du vurderer, er af privat karakter, og som du derfor helst vil have slettet helt. I sådanne tilfælde må du hvis muligt ligesom med dine fysiske ejendele foretage en løbende sortering og oprydning. Hvad sker der med min e-boks, når jeg dør? Din e-boks vil fortsætte med at eksistere i 15 måneder efter din død, med mindre dine pårørende i mellemtiden anmoder om at få den lukket og slettet. Du kan dog allerede, mens du endnu lever, på forhånd logge ind på din e-boks og her vælge at dele relevante mapper og dokumenter med udvalgte pårørende lidt ligesom hvis du får en ven til at hjælpe med at tømme din fysiske postkasse. Har du ikke på forhånd givet dine pårørende adgang, kan de i forbindelse med din død stadig få adgang eller bede om at få e-boksen lukket ned. Dette foregår via en anmodning til e-boks. Skal e-boksen lukkes, kan de pårørende nøjes med at vedlægge en dødsattest. Skal der etableres adgang til den afdødes e-boks, skal der vedlægges en skifteretsattest. Er der anført mere end én arving på skifteretsattesten, eller hvis adgangen skal etableres fra en anden end efterladtes e-boks, skal der vedlægges en skiftefuldmagt. Blanketten til anmodning om adgang eller nedlukning kan findes på e- Boks hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at der kan gå vigtig post ind i din e-boks efter din død, ikke mindst fordi det offentlige udsender stort set al post elektronisk. 8

10 Hvad sker der med min Facebook, når jeg dør? Det er gratis at have en profil på Facebook, og der vil således ikke kunne opstå problemer i forbindelse med eventuel manglende betaling eller lignende til servicen, efter du er død. Men Facebook er bygget sådan op, at servicen fx automatisk foreslår personer, der er på Facebook, at tilføje andre Facebook-profiler til deres online vennekreds og dermed også personer der er døde i det virkelige liv. Her er der nogle, der vil finde det forkert eller anstødeligt at blive mindet om en afdød på denne måde. Nogle pårørende kan derfor have et ønske om at få slettet deres afdøde familiemedlemmers Facebookprofil. Dette kan gøres ved at udfylde en formular på Facebook. Ved udfyldelsen af formularen skal du skrive den afdødes fulde navn, adressen, der er tilknyttet profilen, samt webadressen på den afdødes Facebook-tidslinje. Du får desuden brug for at kunne dokumentere, at du er nærmeste familie til den døde. Dette kan du gøre ved at vedlægge en kopi af et af følgende dokumenter: Afdødes dødsattest Afdødes fødselsattest Gyldig fuldmagt, som viser, at du er den retmæssige repræsentant for afdøde eller dennes dødsbo. Hvis Facebook godkender din anmodning, vil hele den afdødes Facebook-profil samt al tilknyttet indhold blive fjernet fuldstændigt fra nettet. Omdannelse af Facebook-profil til en mindeside I forbindelse med en persons dødsfald sker der ofte, at især den afdødes venner benytter vedkommendes Facebook-side til at udtrykke deres sorg i form af fx kondolerende ord eller genopfriskning af gode minder om den døde. En Facebook-profil kan således tjene som et online forum, hvor der kan blive sat ord og billeder på mange af de svære følelser, der kan være forbundet med at miste én, man har kær. Derfor ønsker nogle pårørende at bevare deres kæres Facebook-profil for eftertiden men uden at denne er aktiv og kan indgå i Facebooks automatiske udsendelse af diverse opfordringer og invitationer. Løsningen på denne udfordring er at omdanne den afdødes Facebook-profil til en såkaldt mindeside. Dette kan ligeledes gøres via ovennævnte formular på Facebooks hjemmeside. En Facebook-mindeside har den fordel, at den ikke kan findes ved at søge på den afdødes navn, og der kan heller ikke tilføjes nye venner til siden. Det er således kun de venner, der allerede er forbundet med den afdøde via siden, der fortsat vil kunne få adgang til den. Ligesom ved sletning af en Facebook-profil (se ovenfor) får du brug for at kunne bevise dit tilknytningsforhold til den afdøde. Det vil også her sige, du enten skal vedlægge en kopi af vedkommendes dødsattest, fødselsattest eller en fuldmagt, der beviser, at du repræsenterer den afdøde eller dennes dødsbo. 9

11 Facebook udleverer ikke kodeord Det er ikke muligt at få Facebook til at udlevere en afdøds kodeord. De to ovenstående muligheder er derfor de eneste, der i øjeblikket (2014) findes for som pårørende at få indflydelse på, hvad der skal ske med en afdøds Facebook-profil med mindre du har adgang til den afdødes computer med videre. Du kan derfor hjælpe dine pårørende ved at udfylde formularen Min Sidste Vilje, hvor du blandt andet har mulighed for at skrive, hvor du gemmer personlige brugernavne og kodeord til sociale medier og e- mail samt hvad du ønsker, der skal ske med de forskellige konti, når du ikke er her mere. Google Når du er online, er det svært at komme udenom Google. Mange har fx deres hos Google (Gmail), og det er også Google, der ejer YouTube, hvor du kan have digital arv liggende i form af fx forskellige personlige filmklip. Google tilbyder desuden, at du kan lægge alle former for elektroniske filer i deres digitale online sky, kaldet Google Drev. På denne gratis service er der plads til at lægge et sted mellem og digitale billeder. Du bruger det samme brugernavn og kodeord til at logge ind på tværs af Googles platforme og services, og har du ikke på forhånd videregivet login-oplysningerne i den ene eller anden form til dine pårørende, kan de ikke få adgang til indholdet, der ligger de forskellige steder. Lige meget om du ønsker at dele dit indhold med dine efterladte eller ej, kan du benytte Googles eget værktøj til håndtering af digital arv, kaldet Inactive Account Manager. Her kan du bede Google tage forskellige skridt, hvis ikke du har været aktiv, det vil sige ikke har logget ind, i henholdsvis tre, seks, ni eller 12 måneder. Du kan fx bede Google slette alle dine data efter en bestemt periode eller indstille værktøjet, så op til 10 af dine efterladte tildeles adgang til indholdet på én eller flere af Googles forskellige platforme. LinkedIn LinkedIn er et erhvervsorienteret socialt netværkssite, hvor brugerprofilerne er bygget op som et CV med oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring. Sitet bruges bl.a. til udveksling af faglig viden og til netværksgrupper, og flere virksomheder bruger LinkedIn til rekruttering af nye medarbejdere. Der er ca. 1,7 millioner danskere på LinkedIn (2014). LinkedIn kan af gode grunde ikke selv vide, om personerne bag profilerne er i live, og på samme måde som hos Facebook kan det derfor ske, at afdøde personer dukker op i søgninger eller i LinkedIns egne opslag. Er man efterladt eller pårørende til en person med en profil på LinkedIn, kan man bede om at få profilen lukket ned. Her kan man benytte formularen, der ligger på LinkedIns hjemmeside. Her skal man bl.a. oplyse den afdødes navn, et link til den afdødes profil, hans eller hendes seneste arbejdsplads samt ens relation til den afdøde. Man må også gerne medsende en nekrolog eller anden offentligt omtale, som LinkedIn kan benytte til at verificere, at den pågældende person er død. Formularen kan udfyldes og underskrives direkte på skærmen og herefter indsendes til LinkedIn, der så gennemgår formularen og vender tilbage. 10

12 Aftercloud Aftercloud er en gratis service, der hjælper pårørende med at lukke ned for en afdøds konti på sociale medier. Efter man har afgivet en række oplysninger om den afdøde, sørger Aftercloud for at downloade indholdet (fx billeder) fra de forskellige konti, hvorefter disse lukkes ned. Aftercloud gemmer herefter det nedhentede indhold på en skræddersyet mindeside. Forudbetaling af eller opsparing til egen begravelse Hvis du står for at skulle arrangere en begravelse, er der mange ting, du skal tage stilling til. Det kan være et stort pres midt i sorgen at skulle vælge fx kiste, jordbegravelse eller kremering, urne m.m. Hvis du forudbetaler din egen begravelse i en begravelseskasse, sikrer du dig, at meget er aftalt på forhånd, samt at der på forhånd er betalt for bedemandens ydelser og service. Det er også muligt at spare op til sin begravelse. Forudbetalt begravelse En forudbetalt begravelse er en aftale, hvor du selv tager stilling til mange af de praktiske ting ved din begravelse/bisættelse, og hvor du forudbetaler en del af omkostningerne. Som regel skal du have opnået en bestemt alder, fx 50 år, for at kunne indgå en aftale om forudbetalt begravelse. Du vil typisk kunne vælge mellem flere forskellige aftaler, der hver især indeholder en række ydelser, der er tilpasset dig og dine ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker til enhver tid de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt, også selvom priserne i mellemtiden er steget. Du kan ofte som tillæg afsætte et ekstra beløb (tillægsydelser) til andre ønsker end dem, aftalen omfatter. Opsparing til egen begravelse En opsparing til egen begravelse er en fordelagtig måde at spare op til sin egen begravelse/bisættelse. Også her kan der være krav om at have opnået en bestemt alder for at starte en opsparing. Der kan desuden være regler omkring, hvor meget du kan indbetale til opsparingen. Tegning af en forudbetalt begravelse eller en opsparingsordning har ingen indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra kommunen som fx hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud. I forbindelse med boopgørelsen vil en forudbetalt begravelse eller en opsparingsordning indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver. Der er desuden ikke skattemæssigt fradrag for en opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse. Tjek før du forudbetaler eller sparer op Før du forudbetaler eller sparer op til egen begravelse, er det en god idé at sikre sig, at begravelseskassen, hvor du indbetaler dine penge, er en forening samt at du tjekker denne forenings vedtægter samt regnskaber. Fordelen ved at spare op i en forening er blandt andet, at den er ejet af de indskydende medlemmer, og at egenkapitalen således sikrer medlemmernes indskud til den dag, hvor der er brug for pengene. 11

13 Pasning af døende i hjemmet Orlov samt plejevederlag til pasning af syge eller døende pårørende Hvis en af dine nære slægtninge eller venner ønsker at dø i eget hjem, kan du som pårørende søge om et vederlag til at passe og pleje vedkommende. Når du modtager plejevederlag, har du ret til at få orlov fra dit arbejde. Er du tilknyttet arbejdsmarkedet, kan du på denne måde blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående, som har enten et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom. Retten til at holde orlov for at passe en døende gælder såvel offentligt som privat ansatte. Yder din arbejdsgiver løn til dig under en eventuel orlov, får arbejdsgiveren en refusion, der svarer til plejevederlaget. Det er vigtigt, at du varsler din arbejdsgiver om, at du ønsker at holde plejeorlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget. Betingelser for at få plejevederlag For at få bevilget plejevederlag skal følgende betingelser være opfyldt: En læge skal have vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort. Den døende skal have et plejebehov. Du og den nærtstående, du ønsker at pleje, skal være enige om pleje- og pasningsopgaven. Plejen skal kunne varetages i enten dit eget eller i den døendes hjem. For at få et plejevederlag skal du kontakte den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Herefter vil en administrativ medarbejder eller en visitator foretage et visitationsbesøg for at se, om vederlaget kan bevilges. Visitatoren vil i den forbindelse informere og vejlede dig og din nærtstående om de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Du får efterfølgende en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget er skattepligtigt og svarer til halvanden gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Beløbet kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på kr. om måneden ved fuld tid (2014). Selvom du mister en arbejdsindtægt, står uden for arbejdsmarkedet eller fx er pensionist, studerende eller lignende, kan plejevederlaget stadig udbetales. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke kan modtage sociale ydelser såsom folkepension i den periode, du får et plejevederlag, og passer du din pårørende i dennes hjem, udbetales din eventuelle boligydelse heller ikke i perioden. Testamente/arv Ved at skrive et testamente kan du undgå eventuelle stridigheder mellem de, der skal arve dine ejendele eller formue efter din død. Arveloven er kompliceret, og fordelingen af arven afhænger blandt andet af, om man er gift, har børn i nuværende eller tidligere ægteskaber, om børnene er adopterede, eller om der er sær- eller fælleseje i ægteskabet. 12

14 Advokaten kender arvereglerne til bunds, og i testamentet kan du derfor nedskrive udførligt, præcis hvilken del af arven, bortset fra den såkaldte tvangsarv, der skal tilfalde dine forskellige arvinger, samt om dele af arven fx skal gå til diverse velgørende organisationer eller lignende. Se mere på borger.dk Organdonation Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Har du ikke selv taget stilling eller undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, skal dine pårørende i givet fald sige ja eller nej. Du kan tilkendegive din holdning til organdonation ved at anmelde det til Donorregistret, ved at udfylde et donorkort, som du opbevarer på dig, eller ved at fortælle det til de nærmeste pårørende. Det anbefales under alle omstændigheder, at du fortæller dine nærmeste om din holdning til organdonation. Tilladelse til donation Du kan tilkendegive din holdning til donation på fire forskellige niveauer. Du kan: give fuld tilladelse. Det betyder, at alle dine organer må bruges til transplantation. Fuld tilladelse betyder, at du tillader brug af hjerte, nyrer, lunger, hornhinder, lever, tyndtarm, bugspytkirtel og hud. Desuden er menisker, ledbånd, brusk og sener omfattet af en fuld tilladelse. give begrænset tilladelse. Det betyder, at du kun tillader brug af de organer, som du har krydset af i Donorregistret/på donorkortet. svare Ved ikke. Det betyder, at du ikke har taget stilling til, om dine organer må bruges til transplantation, og at du ønsker, at dine pårørende tager stilling for dig. nedlægge forbud. Herved tilkendegiver du, at ingen af dine organer må bruges til transplantation. Herudover kan du afkrydse, om en eventuelt tilladelse forudsætter dine pårørendes accept. Hvornår er man hjernedød? Kun i cirka 150 tilfælde om året er det hjernen, der dør først. Og deraf er det kun omkring halvdelen af personerne, der egner sig til donation, eller som har givet tilladelse hertil. En person kan kun erklæres hjernedød, når to speciallæger har gennemført en særlig hjernedødsundersøgelse. Den består af flere omstændelige undersøgelser, der gentages efter mindst en time, og først derefter kan lægerne erklære en person hjernedød. En respirator holder organerne friske og sikrer, at organerne kan bruges. Ved et forbud mod organdonation vil respiratoren blive slukket, når vedkommende er blevet erklæret hjernedød. Organer må ikke købes eller sælges i Danmark Man må ifølge loven ikke købe eller sælge organer i Danmark. Det er også forbudt at benytte købte organer, så en patient med behov for transplantation kan derfor hverken købe eller få transplanteret et købt organ i Danmark. Af samme grund kommer alle organer, der bruges til transplantation i Danmark, fra mennesker, som personligt eller gennem pårørende har sagt ja til at være organdonorer. 13

15 Obduktion En obduktion er en undersøgelse af en afdød persons indre organer. Fra du er 18 år, kan du tage stilling til, om du vil obduceres efter din død. Har du ikke selv taget stilling, vil dine eventuelle pårørende blive bedt om at tage stilling. To slags obduktioner Loven skelner mellem: 1. Retslægelige obduktioner, der skal foretages når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold eller når dødsmåde eller dødsårsag ikke har kunnet fastslås ved ligsynet. Ingen kan modsætte sig en retslægelig obduktion. Den skal sikre korrekte afgørelser i straffesager, arvesager, forsikringssager og andre civile sager. Lægevidenskabelige obduktioner kan man derimod modsætte sig. 2. Lægevidenskabelige obduktioner, der foretages af forsknings- og uddannelsesmæssige grunde. Lægevidenskabelige obduktioner giver mulighed for at forske i sygdomme/sygdomsbehandling og i bestemmelse af dødsårsager, og de bruges desuden i forbindelse med undervisning. Samtidig er det en kvalitetskontrol af de ligsyn inkl. bestemmelse af dødsårsager, der foretages. Hvornår må obduktion foretages? Når afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke. Når de nærmeste pårørende giver tilladelse. Når de nærmeste pårørende ikke modsætter sig obduktion inden seks timer efter lægernes henvendelse. Når de nærmeste pårørendes opholdssted ikke kendes. I alle andre tilfælde må der ikke obduceres. Tilkendegivelse om obduktion Du kan tilkendegive din holdning til obduktion på tre forskellige niveauer. Du kan: give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til patientbehandling (at der eksempelvis udtages mindre stykker hud eller væv) nedlægge forbud mod obduktion. Du kan tilkendegive din holdning til obduktion ved at udfylde og printe et obduktionskort, som du opbevarer i din pung eller sammen med dine personlige papirer. Det anbefales, at du fortæller dine nærmeste om din holdning til obduktion fx i formularen Min Sidste Vilje. 14

16 Testamentering/donation af legeme til medicinsk forskning Efter gældende lovgivning kan personer over 18 år donere/testamentere deres afdøde legeme til donationsordningen til brug for lægevidenskaben. Såfremt du ønsker dette, skal du udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation. Erklæringen skal underskrives af dig selv som donor samt to vitterlighedsvidner eller egen læge og skal herefter returneres til donationsordningen. Hvem kan modtage erklæringen om donation af legeme? Der findes i Danmark tre institutter, der modtager og registrerer de indsendte erklæringer: Aarhus Universitet, Anatomisk Institut Syddansk Universitet, Anatomi og Neurobiologi Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin. Ønsker du at donere dit legeme til donationsordningen eller blot få mere viden om, hvad dette indebærer, kan du henvende dig til det institut, der ligger i din landsdel. Tidsfrist for donation af legeme Hvis du har testamenteret dit legeme til donationsordningen, anbefales det, at du fortæller det til dine nærmeste pårørende, da institutterne ønsker at modtage dit legeme senest fire døgn efter dødsfaldet. Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en ceremoni/højtidelighed, hvor der tages afsked med afdøde inden overførslen til instituttet. Instituttet kan beholde legemet i op til to år efter dødsfaldet. Bedemanden sørger for transport og information Bedemanden sørger for transport af afdøde til og fra det institut, som afdøde har doneret sit legeme til. Desuden informerer bedemanden de pårørende om, hvornår urnenedsættelsen eller jordbegravelsen kan finde sted, hvilket afhænger af, hvornår det pågældende institut har afsluttet dets brug af legemet. Livstestamente Hvad er et livstestamente? I et livstestamente kan du tilkendegive: om du ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at du er erklæret uafvendeligt døende. Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring. Ved uafvendeligt døende forstås, at døden med stor sandsynlighed og trods behandling forventes at indtræde inden for dage til uger. at du ikke ønsker at blive behandlet for at forlænge livet, hvis du ligger hjælpeløs hen, og håb om bedring er udelukket. Et livstestamente er IKKE aktiv dødshjælp. Du skriver ikke under på, at du ønsker døden fremskyndet ved at skrive et livstestamente. Du fremsætter et ønske om ikke at blive holdt i live i en situation, hvor du selv er ude af stand til at ytre dig, og hvor alt håb om en bedring af situationen er opgivet. 15

17 Hvornår træder livstestamentet i kraft? Dit livstestamente får først virkning, når sundhedspersonalet og pårørende ikke længere kan komme i kontakt med dig og aldrig vil kunne komme det igen. Er du ved bevidsthed, tager man stilling til behandlingen i den aktuelle situation, og så længe du selv kan fremsætte dine ønsker, vil de blive respekteret. Livstestamentet skal registreres Formularen kan udfyldes elektronisk på hjemmesiden sundhed.dk. Den kan udfyldes både med NemID og Digital Signatur. Alternativt kan den udfyldes manuelt og sendes til livstestamenteregistret på Rigshospitalet. Det koster et registreringsgebyr at udfylde et livstestamente. Det anbefales at fortælle de nærmeste om beslutningen samt din praktiserende læge. Funebariet Funebariet er Landsforeningen Liv&Døds videncenter om død og begravelse i Danmark. Det er en permanent udstilling, der giver et historisk tilbageblik, men også oplysninger om nutidens love og regler, om hvad der sker, når man dør, og hvad man kan tage stilling til, før det sker. Ved at besøge Funebariet kan du få vendt mange af de store spørgsmål om døden. Udstillingen gennemgår helt konkret, hvad der sker, når man dør: Hvad tager bedemanden sig af? Bisættelse eller begravelse hvad er forskellen? En kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse? Hvordan kan man holde begravelsen/bisættelsen? Hvad er tilladt? Hvordan donerer man sine organer? Hvad kan man lægge med i kisten? Udstillingen besvarer alle disse og mange andre spørgsmål, der omhandler død og begravelse. Herudover kan man se forskellige kister og urner. Funebariet er åbent for såvel børn som voksne og tilbyder rundvisning efter aftale også uden for åbningstid. Ved rundvisninger skal man være mindst 10 personer. Rundvisning koster 25 kr. pr. person inden for åbningstiden. Uden for åbningstiden koster det 50 kr. pr. person. Venligst ring eller send en for at aftale nærmere. Du er også velkommen til selv at besøge udstillingen, der er åben mandag-fredag kl Det er gratis. Er der rundvisning, kan der være midlertidig lukket i op til halvanden time. Se mere på livogdoed.dk/funebariet 16

18 Dødsattest Ved et dødsfald skal lægen udfylde en dødsattest på afdøde. Dødsattesten er et dokument, der er retsligt bevis på, at en person er død. Afdøde må ikke lægges i kiste, begraves, brændes eller føres ud af landet, før attesten er udstedt. Når en person er afgået ved døden, skal liget synes af enten afdødes egen læge, en hospitalslæge eller ved et såkaldt retslægeligt ligsyn. Det er den læge, som har foretaget ligsynet, der udsteder dødsattesten, og det foregår som udgangspunkt elektronisk. Dødsfald i udlandet Ved dødsfald i udlandet er det de lokale myndigheder, der udfylder dødsattesten. Den danske ambassade eller konsulatet på stedet kan herefter være behjælpelige med det videre forløb, herunder sørge for at det danske politi hurtigt underretter nærmeste pårørende i Danmark. Ambassaden eller konsulatet kan også vejlede og bistå med kremering og/eller hjemtransport af urne eller kiste eller med lokal begravelse. Skal afdøde hjem med fly, vil liget blive balsameret, før det anbringes i kiste. Ved dødsfaldet Hvis du som pårørende eller fagperson står med en person, der er død, kan du i denne del se fx hvilke papirer, der skal udfyldes, hvad bedemanden kan hjælpe med, hvilke typer begravelser, der kan vælges imellem, hvordan du kan afholde en mindesammenkomst eller opnå tilskud til begravelsesomkostningerne. NÅR LIVET SLUTTER Det blå EU-sygesikringskort dækker dog ikke udgifterne til hjemtransport i tilfælde af dødsfald. For at være sikker på at dine pårørende har mulighed for at få dækket udgifterne i forbindelse med dødsfald, skal du inden afrejse sørge for at tegne en privat rejseforsikring. Man kan finde en oversigt over de danske repræsentationer i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside. Anmodning om begravelse/ligbrænding Ethvert dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndigheden er sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn uanset trosretning. I tilfælde af at afdøde ikke har bopæl i Danmark, skal dødsfaldet anmeldes i det sogn, hvor dødsfaldet har fundet sted. Begravelsesmyndigheden sørger for at give skifteretten, kommunen, kirkegården og evt. krematorium besked om dødsfaldet. Hvem skal anmelde dødsfaldet? Anmelderen vil oftest være afdødes nærmeste pårørende. Findes der ingen familiemedlemmer, kan det være en ven eller en nabo, som anmelder dødsfaldet. Findes der ingen personlige anmeldere, er det 17

19 kommunen, der har pligt til at anmelde dødsfaldet, og det gør sig også gældende, hvis afdøde ikke er dansk statsborger. Anmeldelsen kan indsendes elektronisk via borger.dk (NemID eller Digital Signatur). I enkelte tilfælde skal anmodningen printes, udfyldes og sendes i stedet. Her benyttes blanketten kaldet 'Anmodning om begravelse og ligbrænding - til print'. Dette gælder, hvis: afdøde ikke har et CPR-nummer liget eller asken skal føres til udlandet asken skal anbringes på anden sømmelig måde du ikke har et NemID eller Digital Signatur. Bedemanden vil i mange tilfælde være den person, der via en fuldmagt fra anmelder udfylder anmodningen om begravelse/ligbrænding for familien og sørger for, at den sendes til begravelsesmyndigheden. Ønsker til begravelsen/bisættelsen Via anmodningen skal de efterladte oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. Man oplyser også hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted. Godkendelse af anmodningen Begravelsesmyndigheden skal godkende anmodningen. Er de pårørende indbyrdes uenige om egne eller afdødes ønsker til begravelse/ligbrænding eller begravelseshandlingen, fungerer begravelsesmyndigheden (sognepræsten) som mægler. Ved fortsat uenighed træffes afgørelsen af skifteretten, der fungerer som domstol. Bedemand & bestilling af begravelse/bisættelse Det kan være vanskeligt at overskue det hele for de efterladte midt i sorgen over at have mistet en, de holdt af. Bedemanden er således først og fremmest de pårørendes praktiske hjælp og støtte, som så vidt muligt sørger for, at dine og de pårørendes ønsker om begravelsen opfyldes. Bedemanden ved, hvad der kan lade sig gøre i henhold til loven og kan svare på de pårørendes forespørgsler. Man skal som pårørende ikke være tilbageholdende med ønsker. Mere kan lade sig gøre, end de fleste tror. Ilægning i kisten Det er bedemanden, der lægger afdøde i kisten og sørger for, at afdøde ser pæn ud. De efterladte har forinden besluttet, om afdøde skal have eget tøj på eller skal iføres ligklæder. Det er mest almindeligt, at afdøde benytter eget tøj. De pårørende må meget gerne være med til at lægge afdøde i kiste. De pårørende kan efter aftale med bedemanden se afdøde lige så ofte, de ønsker, før begravelsen. Afdøde kan, indtil begravelsen finder sted og alt afhængig af situationen, enten stå i et kapel, på et krematorium eller forblive i eget hjem. 18

20 Bedemandens ydelser Bedemanden hjælper med at: udarbejde et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som herefter underretter skifteretten, folkeregistret/kommunen, kirkegården og evt. krematorium klæde afdøde på, eventuelt i samarbejde med nærmeste pårørende lægge afdøde i kiste/afhente afdøde træffe aftaler med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, stenhugger, organist, kor, eventuel solist m.m. henvise til præst for aftale om højtideligheden afgive bestilling til kirkegård og krematorium køre kiste med afdøde til højtideligheden, kirkegård eller krematorium assistere ved begravelseshøjtideligheden og samle kranse- og blomsterkort til de pårørende planlægge og assistere ved en borgerlig bisættelse/begravelse, inklusive at holde tale aftale urnens anbringelse med de pårørende og kirkegården transportere urnen i visse tilfælde foretage udlæg for rekvirerede ydelser fra leverandører og offentlige institutioner sørge for at diverse former for berettiget begravelseshjælp bliver udbetalt til boet sikre at de pårørende (bestiller af begravelse/bisættelse) modtager en korrekt faktura for bedemandens egne ydelser, samt sikre, at faktura fra fx stenhugger, krematorium, kirkegård med mere i visse tilfælde sendes direkte til de pårørende. Intet krav om bedemand Der stilles intet krav om, at de pårørende skal benytte en bedemand. I de senere år er det blevet muligt, at de pårørende via internettet selv kan udføre en del af det arbejde, som bedemanden traditionelt har stået for. Der er således en række begravelsesforretninger, der tilbyder lavere priser, hvis man bestiller via nettet, og hvor de pårørende selv kan tage sig af en lang række praktiske ting omkring en begravelse eller bisættelse. Dødsannoncer Dødsannoncer i aviser De fleste pårørende vælger at in0drykke en dødsannonce i aviser eller på internettet for at informere venner og bekendte om dødsfaldet. Dødsannoncen indeholder som oftest også eventuel tid og sted for afholdelse af begravelsen/bisættelsen samt eventuel mindesammenkomst. Dødsannoncer kan indrykkes både før og efter begravelsen/bisættelsen har fundet sted afhængigt af, om de pårørende eller afdøde har ønsket opmærksomhed omkring højtideligheden. Prisen for at indrykke en dødsannonce varierer alt efter annoncens størrelse og avisens oplag præcis som med øvrige annoncer. Dødsannoncer på nettet I 2004 blev det muligt at få dødsannoncer på internettet. På afdoede.dk kan man se dødsannoncer fra hele landet og ligeledes abonnere på dødsannoncer fra et bestemt område. Når et dødsfald fra det 19

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk

Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk Når livet slutter - en vejledning livogdoed.dk Landsforeningen Liv&Død Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital På job med døden Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 9:00-15:00 Antal deltagere: 92 Arrangør: Lægesekretæreleverne, hold 40, Odder Handelsfagskole Referenter: Helle

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen 58 55 97 62 Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet 58 55 94 35 Telefon til Sygehuspræsten, Bente

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Danmark BPS, IT Solutions Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Nyhedsmail nr. 23 Onsdag den 17. Juli 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer på e-mail Efter sommerferien

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Ved livets afslutning på plejehjem. - et oplæg til medarbejderne

Ved livets afslutning på plejehjem. - et oplæg til medarbejderne Ved livets afslutning på plejehjem - et oplæg til medarbejderne Landsforeningen Liv&Død Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Information Vejledning Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Illustrationer: Lene Junker, tidl. hygiejnesygeplejerske Udarbejdet af Intensiv afd. nov. 2007 i samarbejde med bedemand Frede

Læs mere

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm.

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm. Forord Efter mange års forhandling fik Karmapa Trust, forening for tibetansk buddhisme, som statsanerkendt religiøst samfund, Kirkeministeriets tilladelse til oprettelse af et begravelsessted på Bispebjerg

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere