Modtagere af sociale ydelser 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagere af sociale ydelser 2009"

Transkript

1 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden Modtagere af sociale ydelser efter køn Modtagere af sociale ydelser efter alder Den gennemsnitlige årlige ydelse Lovgrundlag Datagrundlag og -behandling Metode Appendiks: Nye kontoplaner Socialstatistiske udgivelser 20

3 1. Indledning Nærværende publikation dækker en periode på fem år fra og beskriver modtagerne af sociale ydelser og de udbetalte beløb. Primær fokus på indkomsterstattende ydelser I publikationen er der primært fokuseret på sociale ydelser, der kompenserer helt eller delvist for fravær af arbejdsindkomst. Disse ydelser gives, når indkomsten bortfalder, hvad enten dette skyldes arbejdsløshed, sygdom, alderdom eller andet. Nedenstående oversigt indeholder de typer af ydelser, der behandles i publikationen: Offentlig hjælp, skattepligtig og ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom Dagpenge ved barsel m.v. Førtidspension Alderspension De sidste fire ydelser er alle skattepligtige. En række ydelser som fx boligsikring og uddannelsesstøtte er ikke medtaget i publikationen. Publikationens struktur Publikationen indledes med et overblik over omfanget af de sociale ydelser, dels i antal modtagere, dels i udbetalte beløb, og deres geografiske fordeling (afsnit 2). Herefter gennemgås de sociale ydelser i forhold til køn (afsnit 3) og alder (afsnit 4). Endelig opgøres de gennemsnitlige årlige ydelser i forhold til køn (afsnit 5). Der er en række forskelle mellem de typer af ydelser, der skal erstatte bortfalden indkomst. Lovgrundlaget og kriterierne for tildeling m.v. er detaljeret beskrevet for hver enkelt type af ydelse (afsnit 6). Opgørelserne er dannet på baggrund af udtræk af data fra de kommunale it-systemer: Der redegøres afslutningsvis for datagrundlaget og databehandlingen samt metodiske problemstillinger (afsnit 7 og 8). I forbindelse med kommunalreformen blev den autoriserede kontoplan ændret. Omlægningerne er beskrevet i et skema i publikationens appendiks (afsnit 9). Statistikbanken I statitistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af socialstatistikken ved at kombinere variable som distrikt, ydelsestype, aldersinterval, køn, år samt opgørelsesform (antal modtagere eller udbetalte beløb). En grønlandsk ( dansk ( og engelsk ( version af socialstatistikken er tilgængelig i statistikbanken.

4 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden Antallet af modtagere er faldet med en halv procent fra 2005 til I perioden modtog gennemsnitlig personer i en kortere eller længere periode en eller flere sociale ydelser fra det offentlige. Det svarer til, at over 40 pct. af befolkningen over 15 år i alle årene modtog ydelser, jvf. Oversigt 1. Da en person kan modtage flere forskellige ydelser, er der færre personer i den samlede opgørelse end i opgørelserne af de enkelte ydelsestyper. Antallet af modtagere af de nævnte typer overførselsindkomst ændrer sig ikke i samme takt som udgifterne til ydelserne. Udgifterne til ydelserne er i vækst, som det fremgår af Oversigt 2. De samlede udbetalinger er steget med ca. 143 mio. kr. i løbet af perioden, en stigning på ca. 23 pct. De øgede udbetalinger til alderspension udgør knap 100 mio. kr. alene og forklarer således ca. 69 pct. af stigningen, selvom antallet af modtagere kun er steget med 189 modtagere i perioden Baggrunden for de stigende udgifter er en ny landstingsforordning fra 2007, efter hvilken pensionsbeløbene er justeret og desuden reguleres hver 1. januar på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 1. juli det foregående år. Når antallet af modtagere af alderspension kun er steget moderat, skyldes det bl.a., at aldersgrænsen pr. 1. januar 2009 steg fra 63 år til 64 år, jvf. afsnit 6 om lovgrundlaget for de sociale ydelser. Antallet af modtagere af barselsdagpenge i perioden er steget relativt mest, nemlig med ca. 21 pct. Det udbetalte beløb er dog, som det fremgår af oversigten, steget væsentligt mere, nemlig ca. 82 pct. Det kan hænge sammen med, at forældreorloven blev forlænget, så det pr. 1. juli 2006 blev muligt at holde 17 ugers orlov imod tidligere blot seks uger. Med hensyn til offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse er væksten især sket fra 2008 til 2009, hvor de udbetalte beløb steg med hhv. ca. 18 pct. og ca. 40 pct. Oversigt 1 Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtyper Personer Befolkningen over 15 år pr. 1. januar Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Arbejdsmarkedsydelse i alt Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Alderspension i alt Oversigt 2 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestyper T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Arbejdsmarkedsydelse i alt Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Alderspension i alt Omlægninger af de kommunale kontoplaner ved kommunalreformens ikrafttræden har medført nye opdelinger på konti af de hovedtyper af sociale ydelser, som behandles i denne publikation. Der er derfor kun sammenlignelighed før og efter 1. januar 2009 på hovedtyper (de med gråt fremhævede linjer), som det fremgår af oversigter- Side 4 Modtagere af sociale ydelser 2009

5 ne fordelt på specifikke ydelsestyper nedenfor. En oversigt over ydelsernes fordeling på kontonumre før og efter reformen fremgår af afsnit 9. Oversigt 3 Antal modtagere af sociale ydelser efter type Personer Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Trangsvurderet hjælp (før 2009) Udvidet behovsvurderet hjælp (før 2009) Engangshjælp (før 2009) Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved arbejdsløshed (før 2009) Ved sygdom og ulykke (før 2009) Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp 656 Alderspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Oversigt 4 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter type T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Trangsvurderet hjælp (før 2009) Udvidet behovsvurderet hjælp (før 2009) Engangshjælp (før 2009) Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved arbejdsløshed (før 2009) Ved sygdom og ulykke (før 2009) Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 5

6 En fordeling af modtagere på distrikter ses nedenfor. 689 personer ud af 954 personer over 15 år i Kangaatsiaq har modtaget sociale ydelser i Det svarer til en procentsats på 72, hvilket er Grønlands højeste. Nuuk har som den største by det største antal modtagere af sociale ydelser, men set i forhold til befolkningstallet ligger procenten i hovedstaden på 26, hvilket er under landsgennemsnittet, jvf. Figur 1. Oversigt 5 Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtype og distrikt Befolkningen på 15 år og derover pr. 1. januar 2009 Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Arbejdsmarkedsydelse, i alt Personer Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt Nanortalik * * 224 Qaqortoq * * 302 Narsaq * * 232 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Ikke placerbar * I Kommune Kujalleqs kontoplan for 2009 er disse ydelser konteret på en fælles konto. De kan derfor ikke fordeles på distrikter, men er anført i kategorien "Ikke placerbar". Figur 1 Procentdel af befolkningen der har modtaget sociale ydelser efter distrikt Procent Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Der er også forskel på, hvor meget der udbetales af de forskellige typer af sociale ydelser i de enkelte distrikter. Illoqqortoormiut distrikt bruger fx ca. dobbelt så stor en del af sine udbetalinger til indkomsterstattende ydelser på førtidspension som Qasigiannguit distrikt. Og Ilulissat distrikt bruger ca. fire gange så stor en del af sine udbetalinger til de nævnte ydelser på arbejdsmarkedsydelse, som Qaanaaq gør. Den relative fordeling af forbruget på ydelsestyper på distriktsniveau (med undtagelse af distrikterne i Kommune Kujalleq, jvf. noten) fremgår af Figur 2 nedenfor. Side 6 Modtagere af sociale ydelser 2009

7 Oversigt 6 Udbetalte beløb i sociale ydelser efter hovedtype og distrikt Offentlig hjælp, i alt Sociale ydelser, samlet opgørelse Arbejdsmarkedsydelse, i Dagpenge ved alt barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt T.kr. Nanortalik * * Qaqortoq * * Narsaq * * Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Ikke placerbar * * I Kommune Kujalleqs kontoplan for 2009 er disse ydelser konteret på en fælles konto. De kan derfor ikke fordeles på distrikter, men er anført i kategorien "Ikke placerbar". Figur 2 Relativ fordeling af forbruget af ydelsestyper (udbetalte beløb) efter distrikt Procent Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Offentlig hjælp, i alt Arbejdsmarkedsydelse, i alt Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt Det er i syd og i nord, at der er flest, der modtager sociale ydelser set i forhold til befolkningen. I både Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia har 49,4 pct. af befolkningen over 15 år modtaget en eller flere af de fem hovedydelsestyper, der er behandlet i denne publikation, mens det tilsvarende tal for Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq er hhv. 39,9 og 33,2. Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 7

8 Oversigt 7 Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Personer Befolkningen på 15 år og derover pr. 1. januar Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Uoplyst Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Note: Pr. 1. januar 2009 boede der 244 personer over 15 år udenfor den kommunale inddeling i Grønland. Det samlede antal personer over 15 år i Grønland var derfor pr. 1. januar Personerne kan flytte fra kommune til kommune. Diskretionerede tal er medregnet under Uoplyst. Total Figur 3 Fordeling af modtagere af samlede sociale ydelser efter kommune Kommune Kujalleq 16 pct. Qaasuitsup Kommunia 37 pct. Kommuneqarfik Sermersooq 30 pct. Qeqqata Kommunia 17 pct. Der er forskelle på, hvordan pengene bruges blandt de fire storkommuner, idet den relative fordeling på de fem hovedtyper afslører, at Qeqqata Kommunia bruger 51,6 pct. af de penge, der går til de nævnte ydelser, på alderspensionen, mens Sermersooq, der bruger mindst, kun bruger 39,6 pct. af pengene til dette formål. Side 8 Modtagere af sociale ydelser 2009

9 Oversigt 8 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Note: Afrunding p.gr.a. opgørelsesformen. Total Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 9

10 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn Der er stort set lige mange mænd og kvinder, der modtager sociale ydelser; forskellene mellem kønnene vedrører primært typen af ydelse. Ca. 52 pct. af modtagerne af offentlig hjælp i 2009 var mænd og ca. 48 pct. kvinder, mens fordelingen blandt modtagere af arbejdsmarkedsydelse var ca. 53 pct. mænd og ca. 47 pct. kvinder. I modsætning til de fleste sociale ydelser, hvor der således er en tilnærmelsesvis ligelig fordeling mellem kønnene, er modtagere af barselsdagpenge ikke overraskende fortrinsvis kvinder, nemlig ca. 83 pct. Oversigt 9 Antal modtagere af sociale ydelser efter type og køn Mænd Kvinder Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig Ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Oversigt 10 Sociale ydelser i udbetalte beløb efter ydelsestype og køn T.kr. Mænd Kvinder Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Side 10 Modtagere af sociale ydelser 2009

11 4. Modtagere af sociale ydelser efter alder Forbruget af sociale ydelser efter aldersintervaller fremgår af Oversigt 11 og 12. Heraf fremgår det, at de årige primært modtager offentlig hjælp, arbejdsmarkedsydelse og barselsdagpenge, mens personer over 64 år i sagens natur hovedsagelig modtager alderspension. Oversigt 11 Antal modtagere af sociale ydelser efter type og aldersgruppe Aldersgruppe Personer år år år år 64 år+ Uoplyst Alle Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Note: Diskretionerede tal er medregnet under Uoplyst. Selvom den yngste og den ældste modtagergruppe er nogenlunde lige store, er der stor forskel på, hvor stor en andel udbetalingerne til de to grupper udgør af det samlede forbrug af ydelser, idet de årige modtager ca. 10,7 pct. af de udbetalte penge, mens personer på 64 år og derover modtager 46,6 pct. af pengene. Heraf vedrører hovedparten alderspension, der dermed er den absolut største ydelse på de sociale budgetter (352,9 mio. kr.). Af udbetalingerne til de årige går knap en tredjedel til førtidspension, mens det er mere end halvdelen af udbetalingerne til de årige, der vedrører denne ydelsestype. Oversigt 12 Sociale ydelser i udbetalte beløb efter type og aldersgruppe Aldersinterval T.kr år år år år 64 år+ Uoplyst Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Alle Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 11

12 - Personligt tillæg, løbende ydelse Personligt tillæg, engangshjælp Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Side 12 Modtagere af sociale ydelser 2009

13 5. Den gennemsnitlige årlige ydelse De fleste typer af ydelser udgør kr om året eller derunder for gennemsnitsmodtageren med undtagelse af barselsdagpenge samt førtids- og alderspension, der er længerevarende eller varige ydelser, jvf. Oversigt 13. Oversigt 13 Gennemsnitlige årlige udbetalinger efter ydelsestype og modtagers køn Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed Arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse Arbejdsmarkedsydelse ved sygdom Dagpenge ved barsel m.v. Førtidspension - Børnetillæg - Personligt tillæg som løbende ydelse - Personligt tillæg som engangshjælp Alderspension - Børnetillæg - Rådighedsbestemt tillæg - Personligt tillæg Kr. I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 13

14 6. Lovgrundlag Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for de enkelte sociale ydelser, der er behandlet i denne publikation. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet for Sociale Anliggenders sider på selvstyrets hjemmeside, hvor der findes en liste over gældende lovgivning på det sociale område og er mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v. Offentlig hjælp Retten til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, hjælp til faste udgifter og hjælp i særlige tilfælde er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er: dansk statsborger, gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger eller omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under ophold i Grønland. Offentlig hjælp ydes kun, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser. Offentlig hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, der trådte i kraft 1. april Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse (før benævnt takstmæssig hjælp) ydes som erstatning for tab af arbejdsindtægt forårsaget af arbejdsløshed, sygdom eller ulykke. Fra 2005 blev ydelsen gjort skattepligtig, jvf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2004 om A-indkomst. Til gengæld blev taksten hævet, jvf. nedenfor. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledigheds-, hjemsendelses- og sygdomsperioder. Ved tildeling af ydelsen skal personen opfylde følgende betingelser: være fyldt 18 år eller være forsørger, være tilmeldt folkeregistret i Grønland, og de seneste 13 uger have haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode have haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse. Arbejdsmarkedsydelsens størrelse beregnes ved første henvendelsesdag på grundlag af det gennemsnitlige antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger. Ydelsen kan maksimalt udbetales i 13 uger. Den modsvarer indkomst for mindst 14 og højst 40 timer pr. uge. Arbejdsmarkedsydelse ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse, der trådte i kraft 1. juli Ved forordningens ikrafttræden ophævedes både Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 14. december 2001 om rådighedspligt. Dagpenge ved barsel m.v. Retten til barselsdagpenge er betinget af, at der er tale om et indtægtstab under barselsorloven. Retten gælder for såvel lønmodtagere som selvstændige og deres medhjælpende partnere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere samt nyuddannede og uddannelsessøgende på visse uddannelser. Dagpengesatsen er bruttolønnen pr. time for en ikke-faglært arbejder, der har en arbejdsuge på højst 40 timer. Fra 1. juli 2006 gælder følgende: Side 14 Modtagere af sociale ydelser 2009

15 Den gravide har ret til to ugers orlov før forventet fødsel. Moderen har ret til 15 ugers orlov efter fødslen af det første barn og ret til 19 ugers orlov efter fødslen af to eller flere samtidigt fødte børn. Faderen har ret til tre ugers orlov efter barnets/børnenes fødsel. Forældrene, det vil sige en af forældrene efter eget valg, har efter endt barselsorlov derudover ret til 17 ugers orlov ved det første barns fødsel og ret til 21 uger ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn (forældreorloven). Loven om barselsorlov er ændret i forhold til de regler, der gjaldt fra 1. januar 1999 til 30. juni 2006, hvor forældreorloven kun omfattede seks ugers orlov ved det første barns fødsel og ti ugers orlov ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn. Barselsdagpenge ydes efter Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og senere ændringer. Fra 2005 er ydelsen gjort skattepligtig, jvf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2004 om A-indkomst. Førtidspension Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren er dansk statsborger. Dette gælder dog ikke: Personer, der er omfattet af nordisk konvention om social sikring og Personer, der har haft fast bopæl i Grønland i mindst tre år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen. Retten til førtidspension er desuden betinget af, at ansøgeren har haft mindst tre års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Inden førtidspension kan tilkendes, skal kommunen have forsøgt at revalidere vedkommende. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er berettiget til alderspension. Ligeledes tilkendes personer, som endnu ikke er fyldt 18 år førtidspension, når ansøgeren har forsørgelsespligt over for ægtefælle, registreret partner eller barn. Førtidspension udgør op til: kr. årligt for en enlig førtidspensionist kr. årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension kr. årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension. For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede pensionsbeløb op til kroner årligt. Førtidspension ydes efter Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, der er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj Alderspension Frem til og med 31. december 2008 kunne personer, der var fyldt 63 år, tilkendes alderspension. Fra og med 1. januar 2009 til og med 31. december 2009 kunne personer, som var fyldt 64 år, tilkendes alderspension. Fra og med 1. januar 2010 kan personer, der er fyldt 65 år, tilkendes alderspension. Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 15

16 Alderspension udgør pr. 1. januar 2009 op til kr. årligt for en enlig alderspensionist og kr. årligt for par, hvor den ene modtager alderspension, og den anden ikke modtager nogen former for pension. For par, hvor begge modtager alderspension, er beløbet kr. årligt. Hvis den ene modtager førtidspension, udgør det samlede beløb op til kr. årligt. Alderspensionen reguleres i takt med udviklingen i forbrugerprisindekset pr. 1. juli det foregående år. Selvstyret offentliggør de regulerede beløb hvert år den 1. januar. Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der trådte i kraft den 1. juli Samtidig ophævedes Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension. Side 16 Modtagere af sociale ydelser 2009

17 7. Datagrundlag og -behandling Udtræk fra de kommunale IT-systemer Tilgængelige variable Socialstatistikkens data stammer fra de kommunale it-systemer. Udtrækkene er foretaget af KIMIK it A/S med kommunernes bemyndigelse. Socialstatistikregistret samt udtræk af data m.v. er beskrevet i de tilhørende registerforskrifter, som er godkendt af Datatilsynet. Resultater, der omfatter færre end tre personer, er i henhold til reglerne diskretioneret og angivet med.. i tabellerne. De vigtigste variable i socialstatistikregistret er: personnummer ydelsestype (arts- og kontonummer) hændelsesdato (dag, måned og år) samt størrelsen på ydelsen (beløb i kroner) Statistikkodning Den autoriserede kontoplan Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende omstrukturering og validering. Den autoriserede kontoplan fra Selvstyrets indenrigskontor bliver ikke anvendt lige systematisk i alle kommuner 1. Det umuliggør direkte dannelse af statistikker på baggrund af kommunernes kontonumre. Grønlands Statistik har bestræbt sig på at omkode de enkelte kommuners konti i socialstatistikken til den autoriserede kontoplan. Den autoriserede kontoplan blev ændret i forbindelse med kommunalreformen i Opdelingen på typer af sociale ydelser i tredje kontoafsnit er som hovedregel ikke ændret, men tredje kontoafsnit er nu tilknyttet andre konti i andet kontoafsnit. Eksempelvis blev hjælp til forsørgelse og faste udgifter før 2009 betegnet som udvidet behovsvurderet hjælp, men hører nu under skattepligtig offentlig hjælp. Under alderspension og førtidspension er ydelser, der før 2009 blev betegnet personlige tillæg, nu opdelt i et rådighedstillæg og et personligt tillæg. I forbindelse med 2009-statistikken har Grønlands Statistik anvendt den nøgle til gruppering af de enkelte konti mellem 2008 og 2009-kontoplanerne, der fremgår af publikationens appendiks. Validering af data Socialstatistikregistret bliver renset for fejlposteringer og ugyldige personnumre, inden der udarbejdes statistik. Det er kun muligt at korrigere fejlposteringer, der er rettet af kommunerne. Det vil sige at registrerede personer, der har en ydelsessaldo lig nul som følge af en udbetaling samt en tilsvarende tilbagebetaling eller korrektion, ikke indgår i opgørelserne. Ugyldige personnumre fjernes ved hjælp af en kontrolprocedure, hvorfor registret kun indeholder personer, der er tilknyttet et gyldigt CPR-nummer. 1 I henhold til den autoriserede kontoplan kan kommunerne foretage særskilte specifikationer af udgiftssteder (5.-6. ciffer) samt formålsspecifikationer ( ciffer). Problemerne i forhold til dannelse af statistikker opstår, da der er enkelte kommuner, der endvidere foretager egenhændig udspecificering ved hjælp af de øvrige cifre i kontoplanen. Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 17

18 8. Metode Kommuner og distrikter Den 1. januar 2009 blev de 18 gamle kommuner lagt sammen til fire store kommuner. Denne publikation for 2009 følger den nye kommuneinddeling, men benytter de gamle kommuner som distrikter i de nye kommuner. Sammenhængen mellem de to inddelinger ses i Oversigt 14. Oversigt 14 Kommuner og distrikter Kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Distrikt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Tasiilaq Illoqqortoormiut Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Uoverensstemmelse mellem kommunale og landsdækkende tal Udbetalingsmønster I en række tabeller er summen af tallene for kommunerne ikke lig med summen for hele landet. Det skyldes, at nogle enkelte modtagere har fået den samme ydelse i mere end én kommune. De indgår derfor i tallene for hver af de ydelsesgivende kommuner, men de indgår kun én gang i opgørelsen på landsplan. Udbetalingsmåderne for sociale ydelser fra kommunerne er forskellige fra kommune til kommune og/eller fra person til person. Nedenfor illustreres udbetalingsmåderne T-1, T og T+1, hvor T er det aktuelle år. Udbetalingsmønster Måned dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. År T-1 T T+1 En del kommuner udbetaler pensionerne forud, T+1, mens udbetalingen i andre kommuner sker i samme måned, T. Atter andre udbetaler pensionen bagud, T-1. Imidlertid er disse udbetalingsmønstre desværre ikke konstante over tid på grund af lovmæssige og/eller administrative ændringer. Grønlands Statistik har af opgørelsespraktiske grunde besluttet at lade det udbetalingsmønster, der er gældende for flertallet af ydelsesmodtagere i en given kommune, være gældende for alle pensionisterne i den pågældende kommune. Side 18 Modtagere af sociale ydelser 2009

19 9. Appendiks: Nye kontoplaner Færre konti i 2009 end i 2008 Oversigt 15 Den autoriserede kontoplan ændredes i Der er nu færre konti, ligesom der er ændret benævnelser visse steder. De konti, der indgår i beregningen af de sociale ydelser før og efter 1. januar 2009, fremgår af nedenstående oversigt. Kontoplaner til opgørelse af sociale ydelser, hhv. før og efter 1. januar 2009 Før 1. januar 2009 Efter 1. januar 2009 Offentlig hjælp Offentlig hjælp Udvidet behovsvurderet hjælp Ikke skattepligtig hjælp Øvrige ydelser Enkeltudgifter El Flyttehjælp Vand Begravelsesudgifter Varme fra Nukissiorfiit Tilbagebetalingspligt Varme fra øvrige leverandører Øvrige indtægter Husleje Skattepligtig hjælp Trangsvurderet hjælp Akut trang Skattepligtig hjælp Forsørgelse og faste udgifter Øvrige ikke-skattepligtige ydelser Trangsituation, selvforskyldt El Lommepenge til patienter Vand Varme fra Nukissiorfiit Varme fra øvrige leverandører Husleje Engangshjælp Engangshjælp Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Ved arbejdsløshed Ved ledighed Arbejdsløshed Ledighed Ved sygdom og ulykke Ved hjemsendelse Sygdom/ulykke Hjemsendelse Ved sygdom Sygdom Dagpenge ved barsel m.v. Dagpenge ved barsel m.v Dagpenge ved barsel m.v Dagpenge ved barsel m.v. Førtidspension Førtidspension Grundbeløb Grundbeløb Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Lommepenge Lommepenge Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Børnetillæg Børnetillæg Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Personligt tillæg Personligt tillæg som løbende ydelse Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Personligt tillæg som engangshjælp Tildelt før Tildelt efter Alderspension Alderspension Grundbeløb Grundbeløb Grundbeløb Grundbeløb Lommepenge Lommepenge Lommepenge Lommepenge Børnetillæg Børnetillæg Børnetillæg Børnetillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Rådighedsbestemt tillæg Rådighedsbestemt tillæg Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 19

20 10. Socialstatistiske udgivelser Næste udgivelse Tidligere udgivelser Modtagere af sociale ydelser Sociale ydelser Modtagere af sociale ydelser Socialstatistik for Socialstatistik for Socialstatistik for Socialstatistik for Økonomiske nøgletal Socialstatistik for Socialstatistik for Økonomiske nøgletal Socialstatistik for Socialstatistik for Økonomiske nøgletal Socialstatistik for Socialstatistik for Økonomiske nøgletal Socialstatistik for Socialstatistik for Økonomiske nøgletal Side 20 Modtagere af sociale ydelser 2009

21 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Nauja Rosing Socialstatistik 2011:1 1. februar 2011 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax: Modtagere af sociale ydelser 2009 Side 21

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2012:1 Erhvervsstrukturen 2007-2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Tabeller: Udviklingen 2007-2010...4 3. Tabeller: Erhvervslivet 2010...7 4. Metode...10 5. Appendiks: Større offentlige

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Pensionsredegørelse 2006

Pensionsredegørelse 2006 Pensionsredegørelse 2006 FAMILIEDIREKTORATET JULI 2006 EM 2006 / 37 2 1 INDLEDNING... 4 2 RESUMÉ... 5 3 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I REGLERNE PÅ PENSIONSOMRÅDET 8 4 REGLERNE OM OFFENTLIG PENSION... 11 4.1

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Sociale forhold og sundhed 1. Organisatoriske forhold på socialområdet Afsnittene Organisatoriske forhold og socialområdet, Det sociale sikkerhedsnet, Forbyggende og afhjælpende indsats,

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Erhvervsstrukturen

Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2011:1 Erhvervsstrukturen 2007-2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Erhvervsvirksomheder 2007-2009 4 3. Hovedbrancher 7 4. Ejerforhold og hjemkommuner 10 5. Metode 12 6. Appendiks: Større

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere