ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE"

Transkript

1 ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE Af Hanne, Leif og Rasmus Erhvervsakademi Dania, Skive Multimediedesignere, 1. semester

2 Indhold De tre stile... 2 Skønvirke... 2 Håndarbejde... 2 Jugendstil... 3 Art nouveau... 5 Stilens oprindelse og historien bag... 6 Arkitektur og arkitektoniske stile... 9 Victor Horta... 9 Antoni Gaudí Victor Horta Henry van de Velde Josef Hoffmann Design og kunst Farve pallette Gustav Klimt farve palletten Typografi Bog Tidsskrift Symbolet Emballage Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Grafik Coca Cola Carlsberg Plakater Typisk fransk plakat Tuborg plakaten Den kendte danske plakat Moden LITTERATURLISTE S i d e

3 De tre stile SKREVET AF RASMUS Skønvirke 1 Omring 1900 Stilen var inspireret af ældre dansk kunsthåndværk såsom træudskæringer, hedebosyning og lertøj og gled derved ofte sammen med nationalromantikken. De internationale, ofte japansk inspirerede impulser kom især til udtryk i en fornyelse af ornamentik og teknik, hvor vilde blomster, insekter og havets flora og fauna var af kunstnerens interesse for kunsthåndværket i modsætning til den industrielle masseproduktion. Kunstnerkeramikken blomstrede, og arkitektur eksperimenterede med møbler. Skønvirke førte til en fornyelse og international anerkendelse også af kunstindustrien med bl.a. Den Kongelige Porcelænsfabrik, Bing og Grøndahl spisestel og Georg Jensen Sølvsmedie. Skønvirkestilens førende navn er Thorvald Bindesbøll, der arbejdede i alle materialer og teknikker; et hovedmonument er Københavns Rådhus, der byggedes og indrettedes med møbler og andet inventar af Martin Nyrop. Håndarbejde På Jenny la Cours ( ) væveskole på Askov Højskole og på Dansk Husflidsselskabs Vævestuen i København, oprettet 1913, vævede man med inspiration fra nordiske og navnlig danske bondevævninger. Knipling, filering og hedebosyning blev taget op igen, og til bl.a. broderi leverede Clara Wævers broderiforretningen ( ) mønstre. Billedvævning genoplivedes med Kristian Møhls ( ) naturalistiske og mytiske tegninger til Mette Vestergaards ( ) vævninger. Med udgangspunkt i sine illustrationer til Adam Fabricius ( ) Illustreret Danmarkshistorie ( ) udførte Lorenz Frølich forlæg til en serie gobeliner til Københavns Rådhus, vævet under ledelse af Dagmar Olrik, mens Joakim Skovgaards billedtæpper med bl.a. folkemotiver til Christiansborg Slot ( ) vævedes af Kristiane Konstantin- Hansen ( ), Johanne Bindesbøll ( ) og Georgia Skovgaard ( _og_perioder/sk%c3%b8nvirke 2 S i d e

4 1973). Mere jugendpræget var Joh. Jacobsen ( ) Skolen for Kunstvæveri i Skærbæk ( ). Jugendstil 2 Jugendstil, stilart inden for kunst og kunsthåndværk, arkitektur og interiørkunst, der var fremherskende ca som en tysk parallel til fransk art nouveau. I Italien kaldes stilen liberty eller stile floreale, i Danmark betegnes fænomenet skønvirke, der dog både stilisk og i udfoldelsesområder adskiller sig væsentligt fra sine europæiske sidestykker. Stilen fik sit navn efter tidsskriftet Jugend, der udkom i München München blev sammen med Berlin, Weimar og Damstadt de vigtigste centre for stilens udbredelse, og den viser betydelige variationer i de fire byer. I modsætning til art nouveau er jugendstilens form- og ornamentverden nok inspireret af flora og fauna, men naturelementerne integreres i en mere stiliseret form og kombineres med lineære og geometriske strukturer, der har lighed med klassicismens formsprog. Stilen opstod i kunstnerkredse som var kritiske over for det etablerede kunstliv; den var en rektion mod fin de siècle-tidens stilefterligninger og havde rod i den engelske Arts and Crafts-bevægelse og dens kamp for det gode håndværk og frygt for standardisering og masseproduktion. Med jugendstilen søgte man at skabe helheder i ting, rum og bygninger, og den karakteriseres af afbalancerede asymmetriske, flydende forløb. Man manifesterede sig i den nye udstillingssammenslutninger og via grafisk nyskabende tidsskrifter, i München foruden Jugend også det satiriske Simplicissimus (1896), i Berlin Pan (1895) og Die Insel (1899). I form og indhold var tidsskrifterne inspireret af engelske forbilleder som The Studio og The Yellow Book. I Østrig dannedes 1897 kunstnersammenslutningen Wiener-Sezession, ledet af bl.a. maleren Gustav Klimt og arkitekten Joseph Maria Olbrich. En parallel til jugendstilen udvikledes i secessionsstilen, der havde talerør i tidsskriftet Ver Sacrum (1898). Foruden Olbrich blev jugendstilens ledende arkitekter Josef Hoffmann og Otto Wagner; sidstnævnte skabte bl.a. en ny samhørighed mellem funktion og dekoration i sine stationsbygninger af støbejern og glas fra 1890 erne til Wiens Stadtbahn. 2 gendstil?highlight=jugendstil 3 S i d e

5 Wienerarkitekterne havde tidligt gode kontakter til Storbritannien, hvor påvirkningerne især kom fra den skotske arkitekt C.R. Charles Rennie Mackintosh. Arkitekten Adolf Loos, der gik ind for udekoreret arkitektur, formidlede idéer fra samtidige amerikanske arkitekter som Louis Sullivan og Frank Lloyd Wright; Sullivans ornamentik prægede bl.a. den svenske arkitekt Ferdinand Boberg. I Prag ses tendenser beslægtet med Wienerstilen i bl.a. Jan Koteras ( ) bygninger. Tiens ideal var den alsidige kunstner, der beherskede både fri og dekorativ kunst, som fx arkitekten Richard Riemersschmied ( ), der tegnede teatret Kammerspiele i München med alt inventar og desuden sølvtøj og keramik, billedhuggeren Hermann Borist, der også tegnede møbler og tekstiler, August Endell med facadedekorationer og møbler og endelig Peter Behrens, der var aktiv i både München, Berlin og Darmstadt som arkitekt, grafiker og designer af møbler, kunsthåndværk m.m. I München opstod en særegen stil blandt malere som Franz von Stuck, Leo Putz ( ) og Carl Strathmann ( ), hvis motiver kredsede om antikke romerske symboler og stærkt erotiserende femme fatale-skildringer. Perioden var en storhedstid for grafik, plakat- og bogkunst med navne som Max Klinger, Thomas Theodor Heine, Bruno Paul, Heinrich Vogeler, og nordmanden Olaf Gulbransson. I Østrig var det bl.a. Koloman Moser og Oskar Kokoschka, der arbejdede for Wiener Werkstätte, dannet 1903 af Hoffmann og Olbrich. Dette værksted udviklede sig til periodens mest ekslusive producent af møbler og kunsthåndværk. I Tyskland kom eksklusivt glaskunst fra Lötz hytte i Bøhmen og fra Karl Köpping ( ), der formede sarte, farvede glas som blomster. Organisk inspirerede former kendetegner også arbejder i glas af Louis Comfort Tiffany i USA. I Darmstadt opstod en helt ny bydel, kunstnerkolonien Mathildenhöhe under medvirken af bl.a. Peter Behrens, Olbrich og Hans Christensen ( ). Blandt de danske repræsentanter for jugendstilen var Anton Rosen, Johan Rohde, Thorvald Bindesbøll, Georg Jensen, Jens Ferdinand Willumsen og Jens Lund. 4 S i d e

6 Art nouveau 3 Art nouveau, (fr. ny kunst ), stilretning, der var fremherskende inden for kunsthåndværk og arkitektur i Frankrig og Belgien ca Betegnelsen art nouveau bruges fejlagtigt om periodens stil generelt i hele den vestlige verden. Navnet stammer fra kunsthandleren Siegfried Bings galleri Maison de l Art Nouveau i Paris og tidsskriftet L Art Nouveau Bing, som han udgav i Som reaktion på historicismen og stærkt inspireret af japansk kunst skabtes et nyt formsprog, hvor en todimensional, bølgende og bevægende linjeornamentik, baseret på planteformler, var fremherskende, samtidig med at der opstod en ny interesse for luftens og havets dyr. Et af målene for art nouveau var gennem et samarbejde mellem kunst og kunsthåndværk at højne den dekorative kunst som modvægt mod industrialiseringen af kunsthåndværket. Tilsvarende bestræbelser ved udfoldet i Storbritannien med Arts and Crafts Movement, i Tyskland og andre lande med jugendstilen, i Danmark skønvirke. Den nye stil udfoldede sig især inden for interiørkunsten, kunsthåndværket og kunstindustrien. En påvirkning fra rokokoens formsprog fornemmes i interiør og møbler, med asymmetri i ornamenter og felter. På verdensudstillingen i Paris 1900 demonstrerede Frankrig sin styrke på dette område. I Belgien er art nouveau repræsenteret af bl.a. Victor Horta og Henry van de Velde, hvis arkitektur og indretning ned til mindste detalje blev formgivet af dem selv. Inden for glaskunsten skabte Émile Gallé bemærkelsesværdige arbejder i overfangsteknik, og inden for keramikken førte eksperimenter med glasurer til nyskabelser, der påvirkede udviklingen i bl.a. Danmark. Den ornamentale stil kom foruden i grafik og tekstilkunst til fuld udfoldelse inden for metalkunsten med balustrader og gelændere, og den nåede med bl.a. René Laligues smykker et raffinement, som tidens mode også tilstræbte. 3 _og_perioder/art_nouveau?highlight=art%20nouveau 5 S i d e

7 Stilens oprindelse og historien bag SKREVET AF HANNE I denne stilperiode reagerede man imod den bølge af masseproducerede kunstgenstande, som fulgte i kølvandet på industrialiseringen, man ønskede at genoplive de gode gamle håndværksteknikker og brugte de gode materialer for få en bedre kvalitet. Stilens forskellige aspekter varierede, delvis afhængig af geografisk område og delvis over tid, men der var også generelle lighedstræk på tværs af skillelinjerne, generelt hentede stilarten inspiration fra naturens flora og fauna med bølgende og bevægende former et dynamisk design, hvor den enkelte genstand smelter sammen med de organiske former. Planter, der er snoet og slynget enkelt og stilrent rundt om et sølvbæger eller en sølvske, hvis skaft er en plantestængel, er meget typiske for denne stilperiode. I Tyskland hvor stilen kaldes Jugend var stilen mere stiliseret. Stilarten var stærkt inspireret af japansk kunst. Stilarten udsprang af Arts & Crafts, som opstod omkring 1850 i England flyttede til Frankrig og Belgien under navnet Art Nouveau og Tyskland under betegnelsen Jugend omkring 1880 og fandt senere til Danmark som Skønvirke. Under stilarten Art Nouveau hørte også Catalansk modernisme, som var centreret omkring Barcelona i Spanien, denne startede som et forsøg på at løfte kulturen i Catalonien op på højde med resten af Europa. Herudover skal også nævnes Glasgow School i Skotland og Vienna Secession, hvor stilen både i Glasgow og Wien blev opkaldt efter en forening af/for kunstnere. Stilperioden strækker sig over ca. 20 år og slutter af omkring 1. Verdenskrig igen lidt senere i Danmark. Denne tidsperiode kom historisk set efter en omtumlet periode med Enevældens ophør i Danmark i 1848, revolutionen i Frankrig, 1871, Krimkrigen samt Preussens krige først mod Danmark, derefter internt, hvor hele det tyske rige blev samlet og i 1870 mod Frankrig. Tidsperioden blev en fredelig, stabil vækstperiode med udvikling og store opfindelser glødelampen blev for eksempel opfundet af Edison i Perioden betød store ændringer i det danske samfund, forandringer som var begyndt langt tidligere slog nu igennem i de fleste danskeres normale liv, den faldende dødelighed gav en øget befolkningstilvækst og levevilkårene blev generelt forbedret. 6 S i d e

8 Bedre ernæring, hygiejne og medicinske fremskridt øgede folks levealder. Folk blev mere mobile, mange flyttede fra land til by, i forsøget på at skabe sig et bedre liv. Der skete også en stor udvandring fra hele Europa til Amerika i denne periode. Der var et opbrud i forhold til gamle forestillinger og en udvanding af de traditionsbestemte kulturer. Standssamfundet blev formelt afskaffet i 1849, og de nedarvede skel mellem stænderne forvandledes til en social lagdeling efter besiddelse af ejendom og lønindkomst. Bondestanden blev opdelt i gårdmænd, husmænd og daglejere, og i byerne blev arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer etableret. Kvinder begyndte at kæmpe for deres politiske rettigheder og i denne periode kommer kvinderne ud på arbejdsmarkedet ikke mindst inden for servicefagene. I Europa er det de store samlede monarkier som Østrig-Ungarn og Det tyske rige der tegnede det politiske billede, der var stor rivalisering mellem de europæiske stater og stor nationalisme prægede de enkelte lande der var politisk uro. Det danske samfund organiseredes i stigende grad, de politiske partier Venstre og Socialdemokratiet opstod i 1870 erne den enkelte tog stilling til deres eget ståsted. Det er også i denne periode at andelsbevægelsen med andelsmejerier og -slagterier opstod og arbejderne samles i fagforeninger. Stiftelsen af Dansk Industri fandt sted i 1896 og LO i Det enkelte mennesket kom i centrum. 4 Det er ikke Gud, der har skabt mennesket men mennesket, der har skabt Gud. den tyske filosof Ludwig Andreas von Feuerbach 4 7 S i d e

9 Et af målene for Art Nouveau var gennem et samarbejde mellem kunst og kunsthåndværk at højne den dekorative kunst som modvægt mod industrialiseringen af kunsthåndværket. 5 Blandt de betydeligste kunstnere inden for Art Nouveau hørte plakatkunstneren Alphonse Mucha, tegneren og illustratoren Aubrey Beardsley, maleren Gustav Klimt og arkitekterne Victor Horta, Henry van de Velde, Hector Guimard og Charles Rennie Mackintosh. Inden for den Catalanske modernisme var den mest kendte eksponent for stilen arkitekten Antoni Gaudí, mens sølvsmed Georg Jensen, billedhugger Niels Hansen Jacobsen, malerne og formgiverne Johan Rohde og Harald Slott-Møller, formgiver Thorvald Bindesbøll og arkitekterne Anton Rosen og Martin Nyrop var blandt de betydeligste skønvirkekunstnere i Danmark _og_perioder/art_nouveau 6 8 S i d e

10 Arkitektur og arkitektoniske stile SKREVET AF RASMUS 7 Karakteristika ved stilene: Arkitekturen er præget af en dynamisk og plastisk behandling af bygningskroppen. Bygningsdelene har en glidende rytme, og ofte mange afrundinger af bygningspartierne. En forkærlighed for asymmetri, det være sig i fordeling af bygningsmassen eller ved placering af arkitektoniske elementer. Karakteristisk for linjeføringen er de buede linjer, enten slanke kurver eller skarpe buer. Meget af stilens ornamentale formsprog har sit udgangspunkt i naturen og dens formverden, enten det er i naturalistiske former eller i mere abstrakt udformning. Victor Horta 8 Victor Horta, belgisk arkitekt, der var en af de fremmeste art nouveau-arkitekter, begyndte sin karierre som arkitekt med klassicistiske villaer. Hans første større bygning, Hôtel Tassel i Bruxelles ( ), var med sine karakteristiske kurvede linjer et af de tidligste eksempler på art nouveau på kontinentet, men indeholdt også nygotiske elementer. Victor Hortas hovedværker er hans eget hus (1898) og Maison du Peuple ( , nedrevet 1965), begge i Bruxelles. Sidstnævnte var den første bygning i Belgien med udstrakt brug af glas og jern i facaden. I auditoriet var jernkonstruktionen både bærende og dekorativ. Efter 1900 forenklede han sin stil og gjorde mindre brug af dekoration og den fritlagte jernkonstruktion. I 1912 blev Victor Horta leder af Adadémie des beaux-arts i Bruxelles og vendte herefter tilbage til en klassicistisk stil, _belgiske/victor_horta 9 S i d e

11 dog i en forenklet og uudsmykket udgave. Victor Hortas sidste bygning er hovedbanegården i Bruxelles, som han påbegyndte umiddelbart før 2. verdenskrigs udbrud. Til højre ser du et billede fra Hôtel Tassel i Bruxelles. Interiøret, her trapperummet, beherskes af den dekorative stils ornamentale og stiliserede planteformer. Antoni Gaudí 9 Antoni Gaudí ( ) var en spansk (catalansk) arkitekt, den førende omkring 1900, selvom Antoni Gaudís arkitektur var stærkt individuel, indgik den i det nationale og kulturelle opsving med centrum i Barcelona, der satte ind fra 1870 erne. Ud over den catalanske bevægelse havde stifter af Viollet-le-Duc, John Ruskin og Richard Wagner betydning for Gaudís delvis modstidende ønsker om at genopvække den nationale arkitektur og skabe helt nye udtryksformer. Stilisk kan Gaudís brug af organiske former, især efter 1900, minde om den lidt tidligere art nouveau-arkitektur, fx Victor Hortas bygninger. Atoni Gaudís bygninger ligger alle i eller omkring Barcelona. Et første hovedværk er Casa Vicens ( ), halvt maurisk, halvt gotisk med mørke mursten og stærktfarvede fliser. Allerede her brugte Gaudí det catalanske hvælv, hvis buer dannes af udkragende teglsten. Hvælvet blev et centralt træk i hans arkitektur og nåede sin mest delikate form i skolen knyttet til Sagrada Família (1909) (se billedet til højre). Opførslen af kirken Sagrada Família overtog Gaudí fra arkitekten Francesc de Paula de Villar i Det blev bevidst et projekt med en tidsrytme som de store middelalderlige katedraler, hvis opførelse strakte sig over generationer; så sent som i 1925 gav han kirkens hoveddel, skibet, en ny udformning. Først opførtes krypten efter Villars nygotiske projekt. I 1890 erne fulgte den ene af tværskibets mure og en mægtig portal med rige og delvis abstrakte figurer, 9 e_mm./antoni_gaud%c3%ad_i_cornet 10 S i d e

12 hvorover fire tårne rejser sig. De fuldførtes først efter Gaudís død og prydes af farvestrålende mosaikker; deres former synes inspireret af primitive afrikanske lerhytter. Opførelsen af kirken pågår stadig i roligt tempo. I 2010 blev Sagrada Família indviet af pave Benedikt 16. Byggeriet ventes at være fuldendt i For tekstilfabrikanten Eusebio Güell opførte Gaudí flere af sine vigtige bygninger. Ligesom Casa Vicens er palæet Palau Güell ( ) (se billedet til venstre) bygget op omkring et centralt rum, der går gennem flere etager og får lys fra et kuppelformet spir. På taget danner spiret og de talrige skorstene abstrakte former, beklædt med forvitret sandsten, fliser, glas eller glaseret tegl. I 1891 begyndte opførelsen af Colonia Güell, en haveby, hvor Gaudí tegnede kapellet (1908) anlagdes parken Park Güell, hvor Gaudí for første gang brugte de bugtede, bølgende former, der også præger etageejendommene Casa Batlló ( ) og Casa Milá ( ). Med deres fantastiske, nærmest surrealistiske former fandt Antoni Gaudís bygninger ikke megen anerkendelse hos eftertidens funktionalistiske arkitekter. Men fra ca er hans arkitektur blevet stadig højere værdsat. Antoni Gaudí er en af Jugendstilens (Catalansk Modernisme) arkitekturs store navne. Fællestrækkene for Jugendstilen anses som udspring fra Gaudís arkitektur. Victor Horta 10 Victor Horta, belgisk arkitekt, der var en af de fremmeste art nouveau-arkitekter, begyndte sin karierre som arkitekt med klassicistiske villaer. Hans første større bygning, Hôtel Tassel i Bruxelles ( ), var med sine karakteristiske kurvede linjer et af de tidligste eksempler på art nouveau på kontinentet, men indeholdt også nygotiske elementer. 10 _belgiske/victor_horta 11 S i d e

13 Victor Hortas hovedværker er hans eget hus (1898) og Maison du Peuple ( , nedrevet 1965), begge i Bruxelles. Sidstnævnte var den første bygning i Belgien med udstrakt brug af glas og jern i facaden. I auditoriet var jernkonstruktionen både bærende og dekorativ. Efter 1900 forenklede han sin stil og gjorde mindre brug af dekoration og den fritlagte jernkonstruktion. I 1912 blev Victor Horta leder af Adadémie des beaux-arts i Bruxelles og vendte herefter tilbage til en klassicistisk stil, dog i en forenklet og uudsmykket udgave. Victor Hortas sidste bygning er hovedbanegården i Bruxelles, som han påbegyndte umiddelbart før 2. verdenskrigs udbrud. Til højre ser du et billede fra Hôtel Tassel i Bruxelles. Interiøret, her trapperummet, beherskes af den dekorative stils ornamentale og stiliserede planteformer. Henry van de Velde 11 Henry van de Velde, , var belgisk arkitekt og formgiver; uddannet maler i Antwerpen og Paris. I 1889 blev van de Velde medlem af kunstnersammenslutningen Les Vingts. Inspireret af William Morris og Arts and Crafts-movement begyndte han ca at beskæftige sig med arkitektur og design. Hans værker præges af en abstrakt, dynamisk linjeføring, og han fremstod snart som en førende skikkelse inden for art nouveau. Henry van de Velde var en alsidig kunstner og gjorde sig også bemærket med møbeldesign, tapetmønstre, plakater og inden for typografi. Af bygninger kan nævnes hans egen villa (1895, Uccle), kunst- ( ) og kunsthåndværkerskolen ( ), begge i Weimar, Werbundteatret (1914, Köln) samt det senere og mere modernistiske Kröller-Müller-museum ( , Otterlo). 11 elgiske/henry_van_de_velde?highlight=henry%20van%20de%20velde 12 S i d e

14 Josef Hoffmann 12 Den Østrigske arkitekt Josef Hofmann var en central person i Wiens kulturliv omkring 1900; han var bl.a. med til at oprette Wiener Sezession (Vienna Secession) i 1897 og Wiener Werkstätte i 1903 og så var han kunstnerisk leder indtil Han blev i løbet af Vienna Secession valgt, til at bygge en koloni af villaer på bakkerne ved Hohe Warte i Wien. Hoffmann var en nær ven af hans kunder, og det gav ham chancen for at designe huse, som passede til både hans og hans kunders idealer. Dette var til at for at nå en helhed af begge, både indersiden og facaden af bygningen, eller med Hoffmanns egne ord, 13 to build a house who s exterior is one with the interior. Højrepunkterne i Josef Hoffmanns produktion, hor overenstemmelse mellem overflade, linje og geometriske former spiller en væsentlig rolle, er en gruppe villaer fra opført i Wiens omegn, 14 Sanatorium Purkersdorf ( ) (se billedet til højre) samt 15 Palais Stoclet ( ) i Bruxelles (se billedet nedenfor). Man kan godt sige at Josef Hoffmanns byggestile er udtrapningen af Art Nouveau, og indgangen til Bauhausstilen, idet det ikke flyder med krummelurer og organiske former på samme måde, som det gør med Gaudís arkitektur. 12 og_schweiziske/josef_hoffmann jpg 13 S i d e

15 Design og kunst SKREVET AF LEIF Et af målene for Art Nouveau var gennem et samarbejde mellem kunst og kunsthåndværk at forbedre den dekorative kunst som modvægt mod industrialiseringen af kunsthåndværket. Forgangsmændene for denne Art Nouveau kunst var Frankerig, Belgien, Spanien og i Storbritannien med Arts and Crafts Movement, i Tyskland, og andre lande med jugendstilen, i Danmark skønvirke. Den nye stil udfoldede sig især inden for interiørkunsten, kunsthåndværket og kunstindustrien. En påvirkning fra rokokoens formsprog fornemmes i interiører og møbler, med asymmetri i ornamenter og felter. På verdensudstillingen i Paris 1900 demonstrerede Frankrig sin styrke på dette område. 16 Kanapé af udskåret og forgyldt træ, tegnet af den franske maler og designer Georges de Feure ( ). Kanapéen var udstillet på den såkaldte Damesalon på verdensudstillingen i Paris Læs mere I Belgien er art nouveau repræsenteret af bl.a. Victor Horta og Henry van de Velde, hvis arkitektur og indretning ned til mindste detalje blev formgivet af dem selv. Inden for glaskunsten skabte Émile Gallé bemærkelsesværdige arbejder i overfangsteknik, hvor han arbejdede med forskellige farvede glaslag oven på hinanden. Inden for keramikken eksperimenterede med glasurer til nyskabelser, der blandt andet påvirkede udviklingen. Den ornamentale stil kom foruden i grafik og tekstilkunst til fuld udfoldelse inden for metalkunsten med balustrader og gelændere, og den nåede med bl.a. 17 René Laliques smykker et raffinement, som tidens mode også tilstræbte. (Vedhæng) 16 r_og_perioder/art_nouveau?highlight=art%20nouveau S i d e

16 Farve pallette SKREVET AF LEIF Gustav Klimt farve palletten Gustav Klimt farve palette, Art Nouveau (Jugendstil) maler og kunstner af arkitektoniske dekorationer. Farvepaletten ses nedenfor. R G B H E X # # # # # #D0C0A #B0A #A # # # # #C0A #B #A #C0B #F0D #E0C #D0B #FFE #F0E # # # # Farvepletten som ses, bestod af efterårs-lignende farver som var mættede farver, disse farver var gengangere i de fleste Art Nouveau billeder, plakater og litogrammer. 19 Periodens farvepalet var specielt kendetegnet ved mørke brune og kaki farver samt mørke røde, grønne og blå farver derudover brugtes også lyse, dæmpede men mættede farver S i d e

17 Typografi SKREVET AF HANNE 20 En af de mange skrifter, som blev designet i perioden er Arnold Bocklin som blev designet af den tyske skriftdesigner Otto Weisert i 1904, denne dekorative skrifttype har afrundede tegn i et blomstrende design som var karakteristisk for stilperioden. 21 Skriften Akzidens Grotesk blev udgivet af H. Arnold Bocklin Berthold AG i 1896, inspiration til designet stammer fra den type, der blev anvendt i Tyskland på denne tid men er samtidig meget tidløs. 22 Plantin designet i 1913 af F.H. Pierpont til Monotype, Pierpont var inspireret af en skrift fra 1600 tallet, Plantin blev designet for at spare papir og fremstår derfor en smule kondenseres. Akzidens Grotesk 23 Eckmannschrift, designet af Otto Eckmann i 1900 er en flydende jugendstil skrifttype, Eckmann arbejdede i det stærk nationaliserede Tyskland og derfor har skriften en stærk smag af fraktur. Plantin S i d e

18 24 I dag tales der om typiske Art Nouveau skrifttyper som er stiliserede, elegante display designs og ofte inspireret af plakater af Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha og Joseph Kaspar Sattler, tre anerkendte kunstnere i tidsperioden. 25 Både Coca-Cola og Fords logo er tegnet over et skriftsnit kaldet Spencirian Script en bestemt skrivestil som blev udviklet og brugt i USA i sidste halvdel af 1800-tallet, en skrivestil som sekretærer og andre blev undervist i at bruge indtil indførelsen af skrivemaskinen, men også skolebørn blev i USA undervist i denne skrivestil. Eckmannschrift Bog 26 Henri van de Veldes tittelblade til Nietzches Also Sprach Zarathustra fra 1908 er et enestående eksempel på Art Nouveau grafisk design, Henri van de Velde var en anerkendt kunstner og arkitekt i denne stilperioden. I bogen forsøgte han at genskabe traditionel kunst og kunsthåndværk, bogen vækker minder om middelalderlig illuminerede manuskripter, Art Nouveau stilen understreges af den varme mættet farve pallette, kapitæler samt mønstre og ornamenter i bogens design. Bogens omslag vidner om ønsket om Caroline Archers m.fl., The Phaidon Archive of Graphic Design, redigeret af Emilia Terragni m.fl., 1. Udgave, Phaidon Press Inc. 2012, ID C S i d e

19 godt håndværk, præget guldtryk og smuk læderindbinding. Betydningen af Nietsches tekst, som allerede var veletableret, hjalp med at udbrede den grafiske stil ud over hele Europa. Tidsskrift 27 Jugendstilens grafiske billede blandede ofte kurvede stilisering med traditionel realisme. Her ses det i en forside på magasinet Jugend, tegnet af Otto Eckmann i 1896, da Art Nouveau spredte sig fra Frankrig til Tyskland fik stilen navnet Jugend stil efter dette magasin. De mættede varme røde farver er også karakteristiske for stilperioden. Ikke kun forsiden, men også inde i magasinet bruges stilen aktivt som det ses her på en side i et nummer fra Symbolet - 28 Copyright symbolet blev først nævnt i 1909 i en revision af US copyright lovgivning. Symbolet var og er stadig et tegn på ophavsret på et værk, som er et resultat af en egen selvstændig kreativ proces og produktet heraf Caroline Archers m.fl., The Phaidon Archive of Graphic Design, redigeret af Emilia Terragni m.fl., 1. Udgave, Phaidon Press Inc. 2012, ID C S i d e

20 Emballage 29 NIVEA Creme blev lanceret i 1911 i en lys gul dåse dekoreret med grønne slyngtråde. De mørke grønne og røde farver samt den lyse gule dåse er helt i tråd med tidsperiodens farve pallette S i d e

21 Grafik SKREVET AF LEIF Coca Cola 30 Coca cola har brugt deres logo lige siden starten af produktionen. Designet har ændret sig lidt hen ad vejen og grafikken blev skiftet fra det blå logo til det som blev hvidmalet direkte på flasken og så til det hvide/røde vi kender i dag på etiketterne til 1902 brugte man ikke etiket, det startede først i 1900 til 1916 hvor man igen fjernede etiketten og genoptog den senere. Carlsberg 31 Carlsberg bliver leverandør til Det Kgl. Danske Hof. Carlsberg pilsner kommer på markedet med Bindesbøls etiket, der siden bliver Carlsbergs varemærke. Før 1904 producerede forhandlerne deres egne etiketter f.eks. i England, fra 1868 til Etiketten til Carlsberg Pilsner, Hof, fra 1904 er den mest berømte. 32 Thorvald Bindesbøll, , dansk arkitekt, kunsthåndværker og designer. 33 Den Gamle Carlsberg Pilsneren etiket fra 1897, tegnet af Thorvald Bindesbøll ser noget anderledes ud en den vi kender i dag S i d e

Art Nouveau 1890-1910

Art Nouveau 1890-1910 Art Nouveau 1890-1910 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse Historie og oprindelse... 1 Stilens kendetegn... 2 Arkitektur... 3 Castel Beranger... 4 Møbler og

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND

JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 15 JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND Jugendstilen omkring 1900 var en flygtig strømning. Det afspejler sig bl.a. i, at den rundt omkring i

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Thorvald Bindesbølls livsværk

Thorvald Bindesbølls livsværk K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Thorvald Bindesbølls livsværk 2 Når jeg som barn stod der på passende afstand og betragtede busten (af Thorvald Bindesbøll) uden for Skagens Museum, syntes jeg, at

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING OPGAVE At lave en sammenkopieret naturplakat med ud fra fast billedgalleri. ENESTÅENDE OVERVEJELSER - Hvilke stikord skal min plakat inspireres af? - Skal det være abstract og

Læs mere

PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION

PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION OPGAVEN Opgaven her går ud på, at udarbejde en silhuet fra et kort over landsbyen Randerup i Sønderjylland, hvor der skal implementeres et par billeder som skal sammenlægges,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd.

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd. Fag Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Billederne i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. Titel Tysk kunst 1-3 (Produceret af BBC 2010, 3 x 55min) 1. Et delt land (DRK 2. januar

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NOR SISDEN. Magasin. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Magasin. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Magasin Hjælpeværktøj til præsentation af innovative ideer, illustration og design projekter AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik Få

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket På tur i Berlin Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket Indhold Højborg for arkitektur 4 Et rent lærred 4 Berliner Dom 6 Guld og ædelstene 6 Bygningen der ikke

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Stilarter en oversigt

Stilarter en oversigt Stilarter en oversigt Der er rigtig mange stilarter at holde styr på. I dette kursus går jeg lidt dybere ned i nogle af de allervigtigste, men for at du kan få et overblik over nogle af de rigtig mange

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow H2 + +1 Opgaven Layout af indbydelser samt vinduesfolier til Bloom K i forbindelse med årets jule åbenthus. Mit bidrag til opgaven Jeg har arbejdet selvstændigt med opgaven, men har været i dialog med

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider HELE VErDEn i Én BUtik Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er den alsidige specialist,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Toulouse-Lautrec. Et uafhængigt undervisningsmateriale til udstillingen Den Menneskelige Komedie på Statens Museum for Kunst

Toulouse-Lautrec. Et uafhængigt undervisningsmateriale til udstillingen Den Menneskelige Komedie på Statens Museum for Kunst Toulouse-Lautrec Den Menneskelige Komedie Henri de Toulouse-Lautrec klædt ud som Pjerrot (1896) Et uafhængigt undervisningsmateriale til udstillingen Den Menneskelige Komedie på Statens Museum for Kunst

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK KANON FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK INDHOLD 2 Indledning 01 Flora Danica 02 Thorvald Bindesbøl 03 Knud V. Engelhardt 04 Marie Gudme Leth 05 Gertrud Vasegaard 06 Poul

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010 Kun de, der har et langvarigt og Indgående kendskab til et materiale, er i stand til at forny det. M I R J A M G E L F E R - J Ø R G E N S E N C IT A T F R A B O G E N JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Funktionalisme. ca. 1930-1970. Tekst Lise Pedersen, Syddansk Erhvervsskole.

Funktionalisme. ca. 1930-1970. Tekst Lise Pedersen, Syddansk Erhvervsskole. Funktionalisme ca. 1930-1970 Tekst Lise Pedersen, Syddansk Erhvervsskole. Illustrationerne i hæftet er udført i tegneprogrammet sketch up, modeller er hentet i programmets 3D warehouse. Tak til Sadolin

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere