Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport"

Transkript

1 Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: Fil:GD2_Interviewrapport_Udenlandske_adresser_ver1.0_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første udkast sendt til kommentering hos interessenterne og projektet Reviewkommentarer indarbejdet i rapporten. Ændring af titel til Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Input fra JM og Kombit indarbejdet i rapporten. Samt diverse smårettelser fra myndighederne Kommentarer fra Beskæftigelsesministeriet indarbejdet Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen indarbejdet. Fremsendes til grunddatabestyrelsen efter beslutning i styregruppen for GD2, Adresseprogrammet HTE-S&D HTE-S&D HTE-S&D HTE-S&D MLI-MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PROCES METODE LÆSEVEJLEDNING SYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE SYSTEMER KORTLÆGNING AF INTERESSENTERNES UDFORDRINGER MED UDENLANDSKE ADRESSER INTERESSENTER DIGITALISERINGSSTYRELSEN CPR (DET CENTRALE PERSONREGISTER) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster ERHVERVSSTYRELSEN (ERST) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen af 49 - MBBL-REF: x

3 3.4.5 Forbedringsforslag og potentielle gevinster SKAT Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster Eksempler ATP Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster PENSIONSSTYRELSEN (PENST) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster UDBETALING DANMARK (UDK) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster ET PAR UDVALGTE KOMMUNER (IFT. EJERE AF FAST EJENDOM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster KOMBIT (SYGE-/BARSELSDAGPENGE) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster UDENRIGSMINISTERIET (UM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster BESKÆFTIGELSESMINISTERIET (BM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster af 49 - MBBL-REF: x

4 3.13 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE (SUM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen JUSTITSMINISTERIET - UDLÆNDINGESTYRELSEN (JM/US) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET (SIM) GENEREL VURDERING AF GEVINSTPOTENTIALE...45 BILAG: INTERVIEWGUIDE af 49 - MBBL-REF: x

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har fået til opgave at gennemføre en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser. Analysen er bestilt af grunddatabestyrelsen på mødet den 20. december Analysen skal kortlægge problemstillingen og dens omfang, herunder de administrative konsekvenser af den nuværende situation og potentialet for forbedringer. Denne interviewrapport er første del af dette arbejde og bygger på interviews og skriftlige besvarelser, der giver et første overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet. Dette overbliksbillede er grundlaget for det videre arbejde i analysen. Arbejdet er organiseret som en selvstændig arbejdspakke under delaftale 2 i Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Morten Lind fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) er projektleder på opgaven, der varetages i samarbejde med Lone Kai Hansen fra Erhvervsstyrelsen. Strand & Donslund er konsulent på opgaven. 1.2 Proces Arbejdet er gennemført i følgende trin i perioden fra d til d : 1. Udpegning af interessenter Projektet foretog en udpegning af interessenterne i forhold til formodet gevinstpotentiale. 2. Interviewguide Udarbejdelse af en struktureret interviewguide og godkendelse heraf i projektet 3. Interview af interessenter Der er afholdt interviews/møder med de primære interessenter: 22. februar: Møde med Camilla Springborg, Digitaliseringsstyrelsen 28. februar: Interview med Jeanne Olsen, CPR 5. marts: Interview med Claus Rønne Jensen, Anne Duus og Nanna Ilmer, SKAT 6. marts: Interview med Lone Kai Hansen, Peter Jørgensen, Susanne Rethmeier og Morten Kvist, Erhvervsstyrelsen 14. marts: Interview med Lotte Sørensen (ATP), Birgitte Yde (Udbetaling Danmark) og Tine Jul Sørensen (Pensionsstyrelsen) 4. Dialog med øvrige interessenter Set i forhold til kommunerne har der været kontakt med KL og KOMBIT, det resulterede i mails/telefonsamtale med: Curt Øverup, Københavns Kommune Anette Petersen, Odense Kommune Der blev sendt spørgsmål (svarende til interviewguide) til følgende interessenter: Udenrigsministeriet (modtaget svar) - 5 af 49 - MBBL-REF: x

6 Beskæftigelsesministeriet (modtaget svar) Social- og integrationsministeriet (modtaget svar) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (modtaget svar) Justitsministeriet (modtaget svar) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (intet svar) 5. Afstemning i forhold til øvrige delaftaler i grunddataprogrammet Projektet har været i dialog med de eksisterende delaftaler 1, 2 og 7 i grunddataprogrammet og skal i dialog med delaftale 5 og 6 i det videre forløb 6. Dokumentation og bearbejdning af resultater Interviewene og det øvrige indsamlede materiale blev analyseret og dokumenteret. Interviewrapporten blev sendt til kvalitetssikring hos de primære interessenter. 7. Bearbejdning af reviewkommentarer Reviewkommentarer blev indsamlet og indarbejdet i rapporten. 8. Styregruppen Interviewrapporten sendes til styregruppen d. 8. april. 1.3 Metode Metodemæssigt arbejdes der i denne del af analysen med følgende: Systemsammenhænge Systemsammenhænge er et grafisk overblik over de systemer, som interessenterne anvender i dag i relation til udenlandske adresser og relationerne mellem systemerne. Systemerne er kort beskrevet. Systemsammenhængene er en del af udgangspunktet for det videre arbejde med løsningsscenarier. Interviews Udpegning og prioritering af interessenter er foretaget af projektet ud fra viden om interessenterne og deres formodede udfordringer med udenlandske adresser og formodet gevinstpotentiale. Interviewene blev gennemført som semi-strukturerede interviews, hvor deltagerne på forhånd havde fået tilsendt interviewguiden. Undervejs i interviewet blev interviewguiden brugt som checkliste. Interviewene varede mellem 1-2 timer afhængig af antallet af personer, der deltog. Derudover blev interview-/spørgeguiden sendt til en række interessenter til skriftlig besvarelse. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Systemer Indeholder et overblik over de centrale systemer i relation til udenlandske adresser og sammenhængen mellem disse hos de udpegede myndigheder. - 6 af 49 - MBBL-REF: x

7 Kapitel 3 Kortlægning af interessenternes udfordringer med udenlandske adresser Er en kortlægning af hver interessents anvendelse af udenlandske adresser i dag, de systemer og standarder der anvendes samt hvilke udfordringer, volumen, forbedringsforslag og potentielle gevinster de enkelte interessenter ser. Kapitel 4 Generel vurdering af gevinstpotentiale En kort opsamling på potentielle gevinster og de områder, hvor der er størst volumen. Bilag Interviewguide Den interviewguide der er sendt til interessenterne og som de enten har besvaret skriftligt eller mundtligt. - 7 af 49 - MBBL-REF: x

8 2. Systemer 2.1 Systemsammenhænge ScanJour Captia (PENST) ES AJOURFØRER SVUR KMD Social Pension (PENST) ATP / Masterdata KMDs P-data ES CSRP ESR KMD SAG (UDK) Udenlandske myndigheder KMD Udbetaling (UDK) UM BM JM Afventer svar SUM CPR ØVRIGE AJOURFØRERE CPR CPR ØVRIGE ANVENDERE Danmarks Statistik RUT CVR ØVRIGE ANVENDERE CVR PRODSYS CVR ØVRIGE AJOURFØRERE Figur 2-1 Systemsammenhænge Figur 2-1 er et foreløbigt bud på systemsammenhænge. Nedenfor er hvert system kort beskrevet. De nuværende systemsammenhænge er præget af, at udenlandske adresser registreres decentralt i mange forskellige systemer og formater og er svære at dele. Der er mange lokale kopier af adressegrunddata. En del af beskrivelsen bygger på systemsammenhængene beskrevet i Grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi De blå tønder (databaser) skal illustrere alle de steder, hvor der opbevares data om udenlandske adresser. 2.2 Systemer CPR Det centrale personregister (CPR) indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. CPR øvrige anvendere Siden 1968 har CPR registret dannet grundlag for administration af adresser i - 8 af 49 - MBBL-REF: x

9 Danmark. CPR registret administreres af kommunerne, og distribueres til offentlige/private myndigheder og virksomheder via CPR-kontoret, der er et kontor under Økonomi- og Indenrigsministeriet. CPR øvrige ajourførere En række myndigheder m.v. har adgang til at ajourføre data i CPR. Kommuner, statsamter, sogne, borgere, skattemyndigheder m.v. kan således direkte ajourføre CPR-data. CSRP CSRP er SKATs centrale personregister over alle personer med et CPR-nr (Centralt Skatteyder Register Person). Systemet bruges til håndtering af SKATs skatteopkrævning for personer og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. CSRP indeholder en kopi af CPR, hvor visse statuskoder er ændret til andre værdier, og der er tilført skatterelevante koder, for at data kan bruges til skatteopkrævning/- beregning. CVR Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. CVR øvrige ajourførere Brugergrænseflader og interfaces der opretter, ajourfører og viser grunddata i CVR. F.eks. Virk.dk og Enhedsregistreringen (ER). CVR øvrige anvendere Feks. webservices til distribution af data (CVR-Online), publicering af CVR-data på CVR.dk mv. ES ES (Erhvervssystemet) er SKATs virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke skatteoplysninger om virksomhederne (f.eks. hvem der er momsregistreret), og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. Data bruges som grundlag for skatteopkrævning. Data fra ES, herunder adresser udstilles for ERST til brug for registrering og ajourføring af virksomhedsdata via ERSTs registreringsløsninger. Data udstilles (leveres) desuden til visse offentlige eller halvoffentlige virksomheder, f.eks. ATP. ES ajourfører De fleste registreringer af virksomhedernes grunddata, herunder adresser bliver udført og overført til ES fra ERSTs systemer, men SKATs sagsbehandlere kan selv foretage registrering, herunder også af adresser herunder specielle adresser, der kun ligger i ES, og adresser der bliver overført til CVR. ESR ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og deres ejere inkl. ejere i udlandet. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra KMS (jordstykker), Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration (bygninger på fremmed grund og ejerskifter). RUT Alle udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser), hvis de leverer midlertidige tjenesteydelser i Danmark. F.eks. gartnere, bygningsarbejdere og håndværkere. Registeret blev etableret i Virksomhederne får ikke et CVR-nr, men et RUT-nr. Der er pt udenlandske virksomheder, og antallet er støt stigende. - 9 af 49 - MBBL-REF: x

10 Prodsys (ERST) Registreringer om selskaber inkl. alle typer af deltagere (f.eks. personer, revisorer o. lign.). SVUR SVUR (statens salgs- og vurderingsoplysninger) er et landsdækkende register, som indeholder vurderingsoplysninger, herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi. Masterdata (ATP) Masterdata indeholder oplysninger om personer og virksomheder i ATP og øvrige ordninger KMD P-data KMD P-data indeholder en daglig kopi af CPR-registret. KMD Sag (UDK) KMD s system til kommunal sagsbehandling KMD Udbetaling (UDK) KMD s udbetalingssystem til kommunerne KMD Social Pension (PENS) KMD s system på pensionsområdet. Pensionsstyrelsen anvender det til udbetalinger og årsopgørelser. ScanJour Captia (PENS) ESDH system. Der indhentes oplysninger fra udenlandske myndigheder, men der er tale om en manuel proces (telefon, brev). Vedr. dataudveksling, som Pensionsstyrelsen har med bestemte lande, er der tale om manuelle dataudtræk fra Captia og sammenlignende kørsler (excel/ rapporter/ tekstfiler). ATIS Udenlandske adresser registreres i Arbejdstilsynets fagsystem, ATIS ESDH (Arbejdsskadestyrelsen) Carl2 Udlændingedatabasen (Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering) EstherH Sagsbehandlingssystem hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering WorldReach Danskerlisten registreres i WorldReach system. Sitecore (CMS) Udenrigsministeriets websites er i Sitecore (CMS) CRM Internt udviklet CRM (Customer Relation Management System) i Udenrigsministeriet. Visumsystemer Udenrigsministeriets visumsystemer: Visa Self Service ( VSS, en hjemmeside) og UMVIS (visumsagsbehandlingssystem) Acadre Journal system i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse E125-systemet Regningssystem, indeholder udenlandske sygeforsikringsinstitutioner (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Danmarks Statistik - 10 af 49 - MBBL-REF: x

11 Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold af 49 - MBBL-REF: x

12 3. Kortlægning af interessenternes udfordringer med udenlandske adresser 3.1 Interessenter Det følgende er en oversigt over de interessenter, som har givet input til kortlægningen af udfordringerne med udenlandske adresser ved interviews, på møder eller pr. telefon/mail. Myndighed Digitaliseringsstyrelsen: CPR: Erhvervsstyrelsen: SKAT: ATP og øvrige ordninger: Pensionsstyrelsen: Udbetaling Danmark: Opkrævning: Helhedsorienteret kontrol: Barsel: Familieydelse: KL / Kommuner KOMBIT Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontaktpersoner, interviewede og respondenter Camilla Springborg Jeanne Olsen Lone Kai Hansen Peter Jørgensen Susanne Rethmeier Mette Stolpe Nielsen Claus Rønne Jensen Anne Duus Nanna Ann-Britt Ilmer (Morten Studsgaard), Lotte Sørensen Tine Jul Sørensen Birgitte Yde Elna Månsson Ole Seidling Heidi Sørensen, Rikke Vester Nielsen (Birgitte Yde) (Tine Garbers) Curt Øverup, Københavns Kommune Anette Petersen, Odense Kommune Christina Gross Mette Schwebs Anne Bjarnested Simonsen Martin Engmann Jensen Lars Steensberg og Dorte Harning Lene Baltzer Petri Andreas Skovsgaard Kofoed Morten Andersen - 12 af 49 - MBBL-REF: x

13 Social- og integrationsministeriet Justitsministeriet Steffen Juul Maria Carlsson 3.2 Digitaliseringsstyrelsen I Digitaliseringsstyrelsen er der igangsat to initiativer, der har relation til udenlandske adresser: Mere effektiv grundregistrering af person (delaftale 5 under grunddataprogrammet) Analysearbejdet er først lige påbegyndt. Digital håndtering af borgere i udlandet Vedr. Digital håndtering af borgere i udlandet I takt med at der i stigende grad stilles krav til borgere i Danmark om digital kommunikation og udbetaling, er der behov for at undersøge, om der kan stilles de samme krav til borgere i udlandet samt udlændige, der kommer til Danmark. Styregruppen for Digitaliseringsstrategien har besluttet, at der skal gennemføres en analyse for at belyse problemstillingerne med henblik på at vurdere den videre proces. Der er identificeret tre former for krav om digital håndtering: Digital post Digital selvbetjening Digital udbetaling krav om NemKonto For borgere med dansk CPR-nummer, der bor i udlandet, er der en række særlige forhold, der gør, at der pt. ikke vil kunne stilles de samme krav om digital kommunikation til disse borgere, som der stilles til borgere i Danmark. Dette selvom potentialet for digital kommunikation med denne gruppe borgere ofte er meget stort. Forskellige offentlige myndigheder bruger væsentlige ressourcer på fx forsendelser (porto), registrering og vedligehold af udenlandske adresser mv. Digitaliseringsstyrelsen har identificeret flere områder, hvor der er udfordringer med udenlandske adresser: Orientering om overgang til digital kommunikation kræver, at der haves adresser til at orientere borgere i udlandet. Sådanne adresser kendes ikke altid. Borgere der skal have tilsendt pensionsbeskeder (jf. afsnit om Pensionsstyrelsen) Borgere der helt eller delvis arbejder i udlandet og skal kommunikere med SKAT (jf. afsnit om SKAT) Returpost: ca breve til borgere i udlandet (marts personer, der er blevet bedt om at oprette en NemKonto pga overskydende skat) - 13 af 49 - MBBL-REF: x

14 3.3 CPR (Det Centrale Personregister) Anvendelse af udenlandske adresser CPR registrerer udenlandske adresser om: Personer Forskellige formål med udenlandske adresser: Udenlandsadresse (ret men ikke pligt til at få registreret den til enhver tid aktuelle udenlandsadresse) Kontaktadresse (en adresse hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommende post under et registreret udenlandsophold eller kontaktadresse i forbindelse med behandling af dødsbo) Supplerende adresse (beredskabsstyrelsen, forsvarskommando mv.) Værger (hvis person umyndiggjort) personnr eller navn+fødselsdato (advokat), værgeadresse EU-valgadresser modtager lister fra EU-lande, borgere må kun stemme i ét land (seneste adresse for udenlandske statsborgere) Processer eller sagsområder: Registrering af CPR-data Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Det betyder mest for de myndigheder, der benytter CPR Systemoverblik CPR (Det Centrale Personregister) er et grunddataregister og benyttes af myndighederne Standarder og formater En udenlandsk adresser er på 5 adresselinjer hver på 34 tegn. Der registreres hvilken myndighed, der har indsat adressen (inkl. timestamp). Udveksling med andre myndigheder: Andre myndigheder abonnerer på CPR-data og ændringer heri Udfordringer og volumen Udfordringer... Når en person rejser ud, registreres landekode og adresse. Landekoden er CPR s egen (fra CPR s myndighedsregister). Når en person flytter i udlandet kan adressen opdateres, men landekoden rettes ikke. Adressedata kan gemme sig i navnedata Grønlandske personer kan have flere CPR-numre, de kan få et nyt ved indrejse Volumen CPR-numre aktive CPR-numre - 14 af 49 - MBBL-REF: x

15 udrejste siden Forbedringsforslag og potentielle gevinster hændelser som vil skulle ændres, hvis der fastlægges fælles standarder/formater for udenlandske adresser (udrejse, indrejse, korrektion af udenlandsk adresse, under værgemål, ret værgeadresse, kontaktadresse (inkl. dødsfald) mv). Forslag: Adressekoordinater Købe service, der kan håndtere forskellige adresseformater Få styr på landekoder 3.4 Erhvervsstyrelsen (ERST) Anvendelse af udenlandske adresser Erhvervsstyrelsen registrerer udenlandske adresser om: Person i dansk virksomhed / selskab (udenlandsk stifter, bestyrelsesmedlem eller direktør) Filialer (kan være i udlandet, men virksomheden skal have en dansk adresse) o Tegningsberettiget i hovedselskab o Filialbestyrer Udenlandske revisorer (kun 1-2 personer) Udenlandske virksomheder, der udfører midlertidigt arbejde i Danmark (RUT) Forskellige formål med udenlandske adresser: Forsendelse Bopæl Kontakt Ejerforhold Processer eller sagsområder: Registrering og ajourføring af virksomhedsdata Regnskab Henvendelser - bl.a. fra Experian (KOB(Købmandsstandens oplysningsbureau)) Salg - sælger adresser til Experian, borgere Registrering af Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) til Arbejdstilsynet, SKAT, Danmarks Statistik mv. Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Problem hvis data, der sælges til Experian (KOB)m.fl., ikke er pålidelige. Når man sælger data skal det virke professionelt (ansigtet udadtil). Kan give anledning til snyd f.eks. kan en person have tre adresser eller både et CPR-nr og et/flere pseudo-cpr-nr af 49 - MBBL-REF: x

16 RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Problem for andre myndigheder, hvis data ikke er korrekte Systemoverblik Udvalgte systemer er beskrevet i det følgende, der anvendes også udenlandske adresser i andre systemer. I forbindelse med Moderniserings programmet, i ERST, vil anvendelsen af udenlandske adresser blive håndteret i nye systemer. De nye systemer introduceres over de næste par år. Prodsys: Registreringer om selskaber inkl. alle typer af deltagere (f.eks. personer, revisorer o. lign.). CVR: Registrering af alle virksomheder dog kun deltager typen: fuldt ansvarlige deltagere. RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Udenlandske virksomheder som udfører midlertidigt arbejde i Danmark, skal anmelde deres tjenesteydelser. F.eks. gartnere, bygningsarbejdere og håndværkere. Registeret blev etableret i Virksomhederne får ikke et CVR-nr, men et RUT-nr. Der er pt udenlandske virksomheder, og antallet er støt stigende. Kilder til udenlandske adresser I Enhedsregistreringen (ER) registreres alle oprettelser og ajourføringer af personligt ejede virksomheder. I Webreg (brugergrænseflade til Prodsys) registreres alle oprettelser og ajourføringer af selskabsdata. 95% af alle registreringer vedrørende aktie- og anpartsselskaber foregår digitalt i dag. I RUT (evt. via virk.dk) anmelder udenlandske virksomheder deres midlertidige tjenesteydelser i Danmark (RUT) Standarder og formater I Prodsys registreres udenlandske adresser med 5 linjers tekst, en landekode (dropdown ISO2) og et pasnr. (som ikke valideres). I CVR registreres udenlandske adresser med tekst i et 238 tegn s felt og landekode (ISO2). RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Format på udenlandsk adresse er 2 linjer (300 tegn pr. Linje) og landekode(dropdown - ISO2) Udveksling med andre myndigheder: Virksomhedsdata går via CVR til SKAT, DST(Danmarks Statistik) og AT(Arbejdstilsynet) samt udtræk fra CVR. RUT: Data videregives til Arbejdstilsynet (største forbruger af data), Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT, Danmarks Statistik og BAT-Kartellet(sammenslutning af 3F og malernes fagforeninger) af 49 - MBBL-REF: x

17 3.4.4 Udfordringer og volumen Udfordringer består mest i, at data ikke kan følges over tid, samt at data ikke kan valideres. Uden for EU: Hvis en person (erhvervsdrivende/virksomhedsejer) bor uden for EU, skal der være en person i Danmark, der repræsenterer dem (med dansk postadresse). Hvis kontakten mellem disse personer ophører, så kontakter Erhvervsstyrelsen udlændingen og beder denne om at finde en ny kontakt i Danmark. Det kan være besværligt at få kontakt med personen. Inden for EU: Hvis personen bor inden for EU, er der ikke krav om en dansk adresse. Hvis der er en postadresse (EU), er det den, der kontaktes. Hvis der er et fast driftssted, i Danmark, f.eks. et Pizzeria, så er det den adresse, der anvendes. Eksempler på udfordringer med udenlandske adresser: En dansker flytter til Malmø og åbner virksomhed i Danmark. Den udenlandske adresse registreres (bopæl), men der registreres ikke adresseskift, da ejeren selv er forpligtiget til at vedligeholde sine kontaktoplysninger. Hvis personen melder flytning i udlandet til CPR, får Erhvervsstyrelsen ikke besked herom. En udlænding skal registreres. Man tror ikke, at pågældende har et CPR-nr, men det har han. Vedkommende registreres med pasnr. i stedet og får et pseudo-cpr-nr. Dvs. man kan ikke sammenholde med de oplysninger, der i forvejen ligger på personen. Adressen registreres f.eks. Østerbrogade og landekode (DE), hvorefter der kommer til at stå: Østerbrogade, Tyskland Selskaber har pligt til at indsende årsregnskab. Ved forsinket aflevering koster det 500 kr. pr. medlem, denne opkrævning sendes til adressen. Ved stadig ingen reaktion, tvangsopløses firmaet, der er ca. 5 tvangsopløsninger om året. Dette kan skyldes fejl i den udenlandske postadresse. Udstationerede danskere: 200 personer som der ikke er adresse på, i stedet står der er udrejst. Disse personer kan Erhvervsstyrelsen ikke komme i kontakt med. Volumen er ikke så stor, men kan give anledning til snyd. Volumen Der er rækker med aktive udlændinge. Der er ca. 50 afgifter pr. år, der må annulleres, fordi den udenlandske adresse er ufuldstændig. Afgifterne er på ca. 500 kr. Der er flere end 5 sager pr. uge, hvor en udlænding er forkert registreret (kan både skyldes navn og adresse), navnet er det største problem. Tager mellem 20 min. 1 time pr. sag. En medarbejder bruger ½ time pr. dag til at undersøge adresser (danske og udenlandske) ved henvendelser fra Experian og borgere af 49 - MBBL-REF: x

18 Der modtages < 50 returbreve om året med forkert udenlandsk adresse Forbedringsforslag og potentielle gevinster Alle danske myndigheder bør have samme standarder gerne internationale. Udenlandske adresser bør være valideret, for eksistens. Potentielle gevinster Mulighed for at følge data over tid Bedre data og dermed minimering af ressourcer til databehandling Bedre service Bedre input til aftagere Mere tilfredse interessenter 3.5 SKAT Anvendelse af udenlandske adresser SKAT registrerer udenlandske adresser om: Personer fra udlandet, der begynder at arbejde i DK o SKAT opretter kildeskattenr i CPR og udenlandsadresse oprettes som kontaktadresse. o For udlændinge, der aldrig har boet i Danmark, oprettes der kun en kontaktadresse. Udlandsdanskere Ejere af udenlandske virksomheder, der skal betale skat og afgifter i DK Ejere af danske ejendomme (ejers bopæl i udlandet) Ejere af udenlandske ejendomme (danskere) Forskellige formål med udenlandske adresser: Udenlandsadresser (bopæl) Forsendelsesadresser Kontaktadresser Supplerende adresser Ejendomsejere Processer eller sagsområder: Vejledning, registrering og afregning Kontrol Inddrivelse Eksempler: Årsopgørelser: Der er personer, der har begrænset skattepligt. Det vil sige, at de typisk bor udenfor Danmark, ejer dansk ejendom, har virksomhed i Danmark eller modtager løn, pensionsydelser, bestyrelseshonorarer el.lign. fra Danmark. F.eks. svenskere der arbejder i Danmark, danskere i udlandet mv af 49 - MBBL-REF: x

19 Fuldt skattepligtige som bor i udlandet, men har fuld rådighed over dansk bolig. Der skal man kommunikere med en udenlandsk adresse. Inddrivelse af skat og afgifter (virksomheder): Virksomheder der ikke har en dansk adresse og ikke et CVR-nr, f.eks. en polsk håndværker der skal betale moms virksomheder indberetter digitalt (ud af virksomheder er registreret i SKAT). Ejendomsejer: Vurdering af ejendomme o Udsendelse af vurderingsmeddelelser o Udsendelse af afgørelser o.lign. Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Stor betydning ved opkrævninger. Ejendomsejere: Folk reagerer, når de får en regning, ikke når de får en vurdering. Vurderingen kan læses på SKAT.dk. Det har konsekvens for opkrævning af ejendomsværdiskatten, hvis en ejendomsejer ikke er registreret korrekt med cprnummer og udenlandsk adresse. Personer med bopæl i udlandet, der ejer dansk ejendom, bliver begrænset skattepligtige af ejendommen og skal betale ejendomsværdiskat og evt. skat af udlejning af ejendommen af 49 - MBBL-REF: x

20 3.5.2 Systemoverblik Figur 3-1 Systemsammenhænge SKAT (virksomhed) Virksomheder registrerer sig i VIRK og bliver derved registreret i Erhvervsstyrelsens systemer (jf. Figur 3-1), hvorfra data (inkl. adresseoplysninger) overføres til SKAT s Erhvervssystem (ES) af 49 - MBBL-REF: x

21 Figur 3-2 Systemsammenhænge SKAT (person) CSRP (Centrale Skatteyder Register - Person) er en kopi af CPR tilført ekstra oplysninger. I CPR registreres udenlandsadresse og evt. kontaktadresse. Der er yderligere en række andre systemer, hvori der registreres udenlandske adresser om personer og virksomheder bl.a. DMR (Dansk Motor Register). Kilder til udenlandske adresser: SKAT registrerer ændringer i udenlandske adresser i CPR for personer, der allerede er udrejst eller aldrig har boet i Danmark. Ændringerne sker som følge af henvendelser fra personerne. SKAT forsøger at få udenlandske virksomheder, der skal betale skat og afgifter i Danmark til at registrere sig digitalt. Det lykkes i stigende grad. Kommunerne registrerer udenlandske adresser på ejere af danske ejendomme i ESR. SVUR modtager jævnligt ajourføringer fra ESR Standarder og formater Opkrævningssystemerne anvender ikke udenlandske adresser i dag. I SKAT s systemer er en udenlandsk adresse registreret med 5 linjer (ustruktureret tekst). Det kan være svært at vide, hvilken linje et postnr eller en landekode står i af 49 - MBBL-REF: x

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsforslag for Anmeldelse af udrejse 1. Indledning Nedenstående beskriver kommunale forslag til udviklingstiltag for eksisterende og nye løsninger inden for området Anmeldes af udrejse. Forslagene

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Finanskonferencen 5. Oktober 2017 Anders Schmidt Hansen Underdirektør Digitalisering i ATP 0 ATP s administrationsforretning 2/3 Offentlige velfærdsydelser

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift.

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift. Notat Jord & Affald J.nr. MST-779-00115 Ref. RH 11. maj 2010 Oversigt over virksomheder med omsætning under 50.000 kr. i 2008 Oversigten er et hjælpemiddel, som kommunerne kan benytte sig af i forbindelse

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER 2015 EXECUTIVE SUMMARY I marts og december 2015 gennemførte Bluegarden en undersøgelse med fokus på de største udfordringer inden for løn- og personaleadministration

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008, stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). / Tina R.

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008, stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). / Tina R. j.nr. 08-068742 Dato : 14. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 160 - forslag til lov om skattenedslag for seniorer. Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Erhvervelsesloven og tinglysning

Erhvervelsesloven og tinglysning Erhvervelsesloven og tinglysning Det er ikke alle, der har ret til at erhverve fast ejendom i Danmark, da adgangen hertil er begrænset ved lovbekendtgørelse 2014-03-21 nr. 265 om erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere