Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang"

Transkript

1 Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012

2 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede indsatser RAMMEN Fire spr i implementeringsprcessen Organisering KOMMISSORIUM FOR KOMMUNIKATION OG VIDENDELING Baggrund g rammer Frmål Opgaver Arbejdsgruppe Estimeret tidsfrbrug sm medlem af arbejdsgruppe Øknmi KOMMISSORIUM FOR IMPLEMENTERING Baggrund g rammer Frmål Opgaver Arbejdsgruppe Estimeret tidsfrbrug sm medlem af arbejdsgruppe Øknmi KOMMISSORIUM FOR UDDANNELSE Baggrund g rammer Frmål Opgaver Arbejdsgruppe Estimeret tidsfrbrug sm medlem af arbejdsgruppe Øknmi Side 3 Side 5 Side 9 Side 12 Side 18

3 Side 3 Fundamentet I Nrddjurs Kmmune er der udarbejdet en Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt en Plitik fr årgang. Begge plitikker i frm af en række knkrete indsatser skal nu implementeres. Der er fruden mråder fra Plitik fr it g læring g fra Handleplan fr læsning sm hænger sammen med de t plitikker. Fr at ptimere implementeringsprcessen har skle- g dagtilbudsafdelingen udarbejdet ngle rammer fr implementeringen af de t plitikker. Disse rammer er beskrevet i nærværende dkument. Rammerne skal ikke ses sm en færdig plan fr implementeringsprcessen. Det er netp rammer, sm dagtilbud, skler g frvaltningen løbende fylder ud sammen. Nedenfr beskrives det fundament, sm implementeringsprcessen tager afsæt i. FAGLIG OG ORGANISATORISK VISION Rammerne fr implementeringsprcessen tager afsæt i den faglige g rganisatriske visin, der er udstukket på skle- g dagtilbudsmrådet. Faglig visin 2014 Alle skal vide hvad en systemisk anerkendende tilgang er g arbejde efter det. Dagtilbud g skler frstår sig sm ét samlet læringsfrløb i barnets liv g vækst Skle- g dagtilbudsmrådet frstår sig sm ét samlet g sammenhængende bidrag til barnet/den unges liv g vækst Organisatrisk visin 2014 Fællesskab Fleksibilitet pgaven først, dernæst strukturen Sammenhængskraft

4 Side 4 PRIORITEREDE INDSATSER Rammerne fr implementeringsprcessen tager gså afsæt i, at skle- g dagtilbudschefen har fretaget en priritering imellem de mange indsatser i de t plitikker. Denne priritering er fretaget fr at sikre en frnuftig balance imellem de mange indsatser g skler g dagtilbuds øvrige pgaver. Pririteringen betyder, at frvaltningen, skler g dagtilbud i periden skal implementere følgende indsatser fra de t plitikker: 1. Styrke de fagprfessinelles kmpetencer 2. Ny struktur på arbejdsdagen 3. Frpligtende teamsamarbejde styrket faglighed 4. Virtuel læring g digitale læremidler integreres i dagtilbuddene g i undervisningen. Denne indsats er kblet p på Plitik fr it g læring. 5. Faglige vejledere 6. Brbygning til ungdmsuddannelser g erhvervslivet. Denne indsats er kblet p på Handleplan fr Læsning, hvr Prjekt læsning mellem flkeskle g ungdmsuddannelse igangsættes. De fire første indsatser er repræsenteret i begge plitikker, den femte indsats er kun beskrevet i Plitik fr inklusin g tidlig indsats g den sjette indsats er kun beskrevet i Plitik fr årgang. Ud ver de pririterede indsatser kan den enkelte skle, børneby eller dagtilbud gså vælge at implementere en eller flere af de øvrige indsatser fra de t plitikker. Der er ikke krav m, at der skal implementeres andre indsatser i end de seks, der er pririteret af skle- g dagtilbudschefen. Det kan dg ikke udelukkes, at der kan kmme krav fra plitisk side mkring implementering af andre indsatser i periden. Medi 2014 vil skle- g dagtilbudschefen vurdere, m der er behv fr at priritere andre indsatser fra de t plitikker i periden

5 Side 5 Rammen I det følgende beskrives rammen fr implementeringsprcessen. Rammen består af fire spr, der hver især beskæftiger sig med et mråde af implementeringsprcessen. FIRE SPOR I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN Implementeringsprcessen har fire spr: Et kmmunikatins- g videndelingsspr: Her frankres kmmunikatinen mkring implementeringsprcessen g det sikres, at alle interessenter medtænkes. Samtidig er der en særskilt pgave i at udbrede ejerskabet fr inklusin. Et implementeringsspr: Her fastlægges rammerne fr implementeringen af de seks pririterede indsatser i de t plitikker. Ligeledes fastlægges mål g målemetder i frhld til effekten af de t plitikker. Et uddannelsesspr: Her fastlægges rammerne fr g indhldet i den efteruddannelse, der er et led i implementeringen af de t plitikker. Et styringsspr: Her udvikles et digitalt styringssystem, der skal bruges til at styre, dkumentere g evaluere de knkrete indsatser. Kmmunikatinsspret skal sikre, at der løbende er en klar g tydelig kmmunikatin mkring implementeringsprcessen, så alle interessenter ved hvem, der gør hvad, hvrnår g hvrdan. Særligt skal der sikres en tydelig kmmunikatin mellem de decentrale led g frvaltningen, så der er klarhed m hvem, der har ansvaret fr hvad g hvrnår samt hvrdan pgaven skal løses. Derudver er der en særskilt kmmunikatinspgave vedrørende Plitik fr inklusin g tidlig indsats, der handler m at understøtte en ny frtælling mkring begrebet inklusin. Implementeringsspret skal klart g tydeligt knkretisere rammerne fr implementeringen af de seks pririterede indsatser. Desuden skal der fastsættes mål fr effekten af de t plitikker, samt hvrdan denne effekt skal måles g hvr fte. Uddannelsesspret skal udarbejde pkvalificeringsfrløb, sm er baseret på gde principper fr pkvalificering. Disse principper er udarbejdet af skle- g dagtilbudsafdelingen g bygger på en metaanalyse fra Clearinghuse g resultaterne fra frskningsprjektet VIDA. Samtidig skal uddannelsesspret udbrede kendskabet til de gde principper fr pkvalificering, så disse bliver almenkendte i de decentrale enheder. Styringsspret skal understøtte den løbende styring, dkumentatin g evaluering af implementeringsprcessen. Styringsspret skal have en digital frm, der sikrer alle enheder g frvaltningen en let adgang til relevante infrmatiner, ligesm frmen skal være fleksibel g kunne

6 Side 6 tilpasses eventuelle ændrede frudsætninger. Dette spr kræver it tekniske kmpetencer, der ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Derfr er udmøntningen af dette spr udsat indtil videre. KOMMISSORIER FOR HVERT SPOR Under hvert af de fire spr er der en række knkrete pgaver, der skal løses. Disse pgaver er udfldet g knkretiseret nærmere i et kmmissrium fr hvert spr undtaget herfra er Styringsspret, der sm nævnt ikke udmøntes på nuværende tidspunkt. Kmmissrierne er gså en del af nærværende dkument: Kmmissrium fr Kmmunikatin g videndeling Kmmissrium fr Implementering Kmmissrium fr Uddannelse Til løsningen af de knkrete pgaver i hvert kmmissrium nedsættes en arbejdsgruppe under hvert spr.

7 Side 7 ORGANISERING AF IMPLEMENTERINGSPROCESSEN I nedenstående rganisatinsdiagram illustreres sammenhængen imellem de fire spr g den verrdnede krdinerende enhed Krdinatinsudvalget. Figur 1. Organisering af den samlede implementeringsprces Krdinatinsudvalget Finn Mikkelsen (frmand) Jakb Hvidberg Jette Maksten Søren Leth Nielsen Lene Ravn Hlst 3 aftalehldere 3 DLF/BUPL/FOA (med tiden en prjektleder fr Styring) Kmmunikatin g videndeling Implementering Uddannelse Styring Prjektleder: Jette Maksten 2 medarbejdere fra S&D eller andre afdelinger i Velfærdsafdeling en Prjektleder: Lene Ravn Hlst 1 medarbejder fra S&D eller andre afdelinger 4 ledere Prjektleder: Søren Leth Nielsen 2 medarbejdere fra S&D eller andre afdelinger i Velfærdsafdelingen 3 ledere (nedsættes ikke på nuværende tidspunkt) 1-2 ledere 1 medarbejder fra PPR 3 lærere/ pædagger (referencegr.) 2 DLF/BUPL /FOA repræsentanter (referencegr.)

8 Side 8 Krdinatinsudvalget har det verrdnede ansvar fr at sikre en vellykket implementering af de t plitikker. Dette ansvar indebærer blandt andet, at krdinatinsudvalget løbende sikrer, at de fire spr er i takt med hinanden g får afstemt deres aktiviteter med hinanden. Denne del af ansvaret understøttes blandt andet af, at prjektlederne fr hhv. Kmmunikatin g Videndeling, Implementering, Uddannelse (g Styring) sidder i Krdinatinsudvalget. Krdinatinsudvalget har gså ansvaret fr at sikre, at der løbende sker en frventningsafstemning mellem de decentrale enheder g frvaltningen i frhld til rller, pgaver g ansvar. Dette sker blandt andet gennem løbende dialg med g invlvering fra Lederfrum. Endelig har Krdinatinsudvalget ansvaret fr at infrmere Velfærdsdirektøren g chefgruppen mkring implementeringsprcessen. Prjektlederne fr hhv. Kmmunikatin g videndeling, Implementering, Uddannelse (g Styring) har det verrdnede ansvar fr at pfylde de respektive kmmissrier fr disse spr. Prjektlederne har gså ansvaret fr at udarbejde tids- g prcesplaner fr hver deres pgaver, samt at krdinere disse med hinanden løbende i dagligdagen g på et mere verrdnet niveau i Krdinatinsudvalget. Deltagerne i arbejdsgrupperne under hvert spr skal bidrage med tid g viden til løsningen af de knkrete pgaver, der er defineret i de respektive kmmissrier. Desuden har deltagerne ansvar fr at understøtte g bidrage til kmmunikatinen mellem arbejdsgruppen g Lederfrum g andre interessenter. Der udarbejdes en kntrakt m arbejdsgruppens tidsfrbrug, deltagernes rller g pgaver på det første møde i hver arbejdsgruppe. TIDSPLAN FOR DEN SAMLEDE IMPLEMENTERINGSPLAN Se bilag 1.

9 Side 9 Kmmissrium fr Kmmunikatin g videndeling BAGGRUND OG RAMMER Baggrunden fr dette kmmissrium er at sikre kmmunikatin g videndeling vedrørende Plitik fr inklusin g tidlig indsats g Plitik fr årgang. Disse plitikker indehlder en lang række indsatser, der skal implementeres i skle g dagtilbud. Fr at dette skal lykkes er gd kmmunikatin mellem alle parter, både børn, frældre g medarbejdere meget central. Kmmunikatinsspret er gså centralt i frbindelse med de t øvrige implementeringsspr. Nedenstående kmmissrium har derfr fkus på at skabe rammen fr denne kmmunikatin. Kmmunikatinsspret tager afsæt i tre hvedmråder: 1. Infrmatin: med henblik på at sikre afstemte frventninger i frhld til rller, pgaver g ansvar 2. Videndeling: med henblik på at sikre en platfrm fr videndeling, sm skal medvirke til hurtigere, bedre g mere sikre pgaveløsninger. Ligeledes skal videndelingen bidrage til kmpetenceudvikling 3. Kmmunikatin: med henblik på at skabe ejerskab hs alle i frhld til en ny skle-dagtilbudskultur med fkus på inklusin. FORMÅL Frmålet med kmmunikatins- g videndelingsspret er: At der er en løbende g klar gensidig infrmatin g kmmunikatin mkring implementeringsprcessen, så alle ved, hvem der gør hvad, hvrnår g hvrdan. Aktørerne g interessenterne heri er: alle medarbejdere på alle niveauer på dagtilbudsmrådet, i børnebyer g i skler, samt i skle- g dagtilbudsafdelingen g den øvrige Velfærdsfrvaltning. At der etableres en platfrm fr faglig videndeling. At der skabes en ny psitiv frtælling mkring begrebet inklusin.

10 Side 10 OPGAVER De knkrete pgaver er: At udarbejde en frm til, hvrdan den løbende infrmatin kan fregå mellem de frskellige interessenter. At beslutte m g i givet fald hvrdan der kan etableres en digital platfrm fr kmmunikatin g videndeling imellem alle parter. Platfrmen skal gøre kmmunikatinen mellem parterne nem, hurtig g vedkmmende. Ligeledes skal platfrmen være kendt fr alle interessenter. Endelig skal det tilstræbes, at så mange infrmatiner sm muligt kan samles ét sted, g at det er minimalt arbejdskrævende at hlde ajur. At beslutte m g i givet fald hvrdan der kan udvikles en digital milepælsplan, sm både frvaltning g de decentrale enheder kan bruge sm styringsredskab. Der ligger et frslag til en sådan digital milepælsplan, sm arbejdsgruppen kan tage afsæt i. At udarbejde en kmpetenceversigt med billeder g funktinsbeskrivelser fr frvaltningens ressurcepersner, samt hvrdan man kmmer i kntakt med disse. ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen skal bestå af: Prjektleder: Jette Maksten 2 medarbejdere fra skle- g dagtilbudsafdelingen eller fra andre afdelinger i Velfærdsfrvaltningen, der: har erfaring g kmpetencer i frhld til IT, hjemmesider mv. har erfaring med udvikling af struktur har erfaring med frskellige frmer fr frmidling 1-2 aftalehldere/ledelsesesrepræsentater, der: har erfaring med g kendskab til det decentrale behv, samt anvendelsen af IT decentralt.

11 Side 11 ESTIMERET TIDSFORBRUG SOM MEDLEM AF ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen kmmer til at arbejde frhldsvist kmprimeret fra august til g med nvember måned Nedenfr er et bud på antal arbejdsgruppemøder i den peride: Tidspunkt Ultim august 4 timer September 15 timer Oktber 15 timer Nvember 10 timer Indhld på mødet (freløbigt) Drøftelse af kmmissrium g udvælgelse af indsatsmråder. Arbejde med indsatsmråder Arbejde med indsatsmråder Arbejde med indsatsmråder ØKONOMI Der er ikke afsat ekstra ressurcer til denne pgave ud ver arbejdsgruppemedlemmernes arbejdstid.

12 Side 12 Kmmissrium fr Implementering BAGGRUND OG RAMMER Baggrunden fr dette kmmissrium er at understøtte g sikre en ptimal implementering af de seks indsatser, der er pririteret af skle- g dagtilbudschefen. Desuden skal dette kmmissrium understøtte arbejdet med at finde mål g målemetder fr effekten af de t plitikker. Implementeringsprincipper Skle- g dagtilbudsafdelingen har udarbejdet en implementeringsmdel TRIM mdellen der skal være med til at sikre en ptimal implementering af de seks indsatser, der er pririteret af skle- g dagtilbudschefen venfr. TRIM mdellen er udviklet med afsæt i princippet mkring Central styring decentral ledelse. Den centrale styring kmmer til udtryk ved, at TRIM mdellen giver skle- g dagtilbudschefen mulighed fr at fastsætte ngle klare rammer fr implementeringen af de seks pririterede indsatser. På den vis sikres det, at de frskellige enheder bevæger sig i samme verrdnede retning, g at der kan følges p på hvert enkelt enheds udvikling. Den decentrale ledelse kmmer til udtryk ved, at rammerne i TRIM mdellen er så tilpas vide, at der kan udøves decentral ledelse. Ledelsesteamet i de enkelte enheder har i samarbejde med de ansatte g bestyrelsen det største kendskab til g viden mkring egen kultur, nuværende praksis, behv g udviklingsmuligheder. Derfr er det vigtigt, at hver enkelt enhed får plads til at udvikle sine egne metder g bygge videre på sin prfil. På samme vis skal den brede ramme sikre, at der er plads til løbende ideudvikling, afprøvning af metder g prøvehandlinger altså skal vanetænkningen udfrdres.

13 Side 13 Implementeringsmdel Knkret står TRIM står fr: Tid, Ressurcer, Indsats g Mål. Ressurcer Indsats Mål Tid Tid: Her fastlægges den tidsperide inden fr hvilken, indsatsen skal være implementeret. Denne tidsperide ligger allerede fast, idet de seks indsatser skal være implementeret inden udgangen af Ressurcer: Her fastlægges de ressurcer, sm enhederne har til rådighed i frbindelse med implementeringen af indsatsen. Ressurcerne kan være både øknmiske ressurcer g/eller persnalemæssige ressurcer fra skle- g dagtilbudsafdelingen eller fra andre ressurcepersner. Indsats: Her pririteres de elementer af den indhldsmæssige del af indsatsen, sm man ønsker særligt fkus på. Med andre rd skal der her ske en frtlkning af den plitiske frmulering af den pågældende indsats hvad betyder den knkret? Mål: Her fastlægges effektmålene fr de t plitikker. Indhldet i disse effektmål er givet på frhånd via de t plitikker, idet alle indsatser i de t plitikker har til frmål at sikre: børnenes persnlige, sciale g faglige udvikling samt medarbejdernes trivsel. Dvs. at effektmålene går på tværs af alle indsatser i de t plitikker. Ud ver disse effektmål kan der gså vervejes andre effektmål sm supplering. Inden fr rammen: Her planlægger den enkelte enhed, hvrdan den lkalt vil implementere indsatsen inden fr rammerne af TRIM. Med andre rd planlægger den enkelte enhed, hvrdan den vil frsøge at indfri effektmålene. Sm et led i denne planlægning pstiller den enkelte enhed sine egne delmål fr implementeringen g knkretiserer, hvrnår g hvrdan de vil evaluere disse delmål.

14 Side 14 Nedenfr er illustreret et eksempel på, hvrdan TRIM mdellen bruges i praksis g hvrdan den understøtter princippet m Central styring decentral ledelse. Det er vigtigt at pintere, at eksemplet netp er et eksempel, ligesm det ikke nødvendigvis er udtømmende. De knkrete TRIM mdeller fr de seks pririterede indsatser er ikke udarbejdet endnu. Tværtimd er det én af pgaverne fr den arbejdsgruppe, sm skal arbejde med dette kmmissrium. I eksemplet tages der udgangspunkt i indsatsen: Frpligtende teamsamarbejde styrket faglighed, der har følgende rdlyd i de t plitikker: Teamsamarbejdet skal udvikles g være et frpligtende frum fr alle medarbejdere. Der skal være fkus både på frskellige vinkler på den praktiske tilrettelæggelse af pædaggikken g undervisningen samt på faglig refleksin g sparring. Det betyder, at medarbejderne i teamsamarbejdet skal afprøve g udfrske ny metder. De skal gennemføre systematisk analyse g evaluering af metder, læringsmiljø g læringsudbytte g de skal løbende udpege nye udviklingsmråder. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Central styring Effektmål = M et fra TRIM Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Den enkelte aftaleenhed Decentral ledelse Den enkelte enhed beskriver, begrunder g beslutter, hvrdan de vil implementere indsatsen Frpligtende teamsamarbejde styrket faglighed inden fr rammerne af TRIM. I denne prces pstiller den enkelte enhed en række delmål fr deres implementeringsprces delmål, sm er mål på vejen md de verrdnede effektmål. Arbejdsgruppen udarbejder TRIM fr den pågældende indsats T= TID Periden Central styring R = RESSOURCER PPR kan bidrage med supervisin g/eller knsultativt ift. etablering af teams Knsulenter kan bidrage med knsultativt ift. visinsudvikling fr teams I = INDSATS Der skal arbejdes med aktinslæring. Der skal bruges en fast mdel/metde fr faglig refleksin g sparring. M = MÅL Psitiv udvikling i elevernes persnlige, sciale g faglige udvikling samt medarbejdernes trivsel

15 Side 15 Lkal implementeringsplan Sm det står beskrevet i begge plitikker skal hver enkelt aftalehlder sammen med sit ledelsesteam udfærdige en lkal implementeringsplan fr, hvrdan de vil implementere indsatserne i de t plitikker. Indsatserne kan deles i t grupper: 1. De indsatser, der er pririteret af skle- g dagtilbudschefen i De øvrige indsatser i de t plitikker Med hensyn til den første gruppe de pririterede indsatser skal de lkale implementeringsplaner tage afsæt i de udarbejdede TRIM mdeller. Derfr må disse implementeringsplaner afvente færdiggørelsen af TRIM mdellerne fr disse. Med hensyn til den anden gruppe de øvrige indsatser udarbejder skle- g dagtilbudsafdelingen en vejledning til hvilke elementer, der skal indgå i disse implementeringsplaner. Vejledningen vil gså indehlde retningslinjer i frhld til, hvrdan g hvrnår implementeringsplanerne skal gdkendes af skleg dagtilbudschefen. Vejledningen sendes til alle enheder medi august måned 2012.

16 Side 16 FORMÅL Frmålet med Implementeringsspret er: at understøtte implementeringen af de seks indsatser fra de t plitikker, der er pririteret af skle- g dagtilbudschefen i periden at understøtte den løbende evaluering af effekterne af de t plitikker. OPGAVER De knkrete pgaver er: at udarbejde TRIM mdeller fr de seks pririterede indsatser. I den frbindelse skal arbejdsgruppen sikre: at TRIM mdellerne tilpasses alt efter m indsatsen skal implementeres på dagtilbudsmrådet, på fødeskler eller på verbygningsskler. Eksempelvis kunne ressurcerne variere alt efter mråde at der løbende krdineres med arbejdsgruppen fr Uddannelsesspret ift. at udfylde R erne i de respektive TRIM mdeller. Arbejdsgruppen fr Uddannelsesspret frdeler de 2,1 mi. til efteruddannelse g disse penge pririteres ift. de seks indsatser. Ligeledes skal arbejdsgruppen løbende skabe verblik ver hvilke persnalemæssige ressurcer fra skleg dagtilbudsafdelingen, der kan indgå i R erne. at udvælge effektmål fr både de seks pririterede indsatser (M erne i TRIM) g de resterende indsatser i de t plitikker. I den frbindelse skal arbejdsgruppen sikre: at der udvælges få g klare effektmål, der i videst mulige mfang er de samme på tværs af de t plitikker at disse effektmål er i verensstemmelse med de mål, der er beskrevet i de t plitikker at udvælge eller udvikle metder at måle effekten på. I den frbindelse skal arbejdsgruppen sikre: at de valgte metder giver mulighed fr at vurdere den relative udvikling fr et knkret mråde, børneby eller skle at såvel kvalitative sm kvantitative dataindsamlingsmetder vervejes at udvikle et årshjul fr målinger g evalueringer. I den frbindelse skal arbejdsgruppen udvikle rammerne fr: hvr fte der skal fretages målinger på de enkelte enheder hvrdan evalueringen af disse målinger skal fregå hvrdan målingerne kan integreres i Kvalitetsrapprten fr sklemrådet.

17 Side 17 ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen skal bestå af: Prjektleder: Lene Ravn Hlst 1 medarbejder fra skle- g dagtilbudsafdelingen eller fra andre afdelinger i Velfærdsfrvaltningen, der: har erfaring med g kmpetencer inden fr arbejdet med evaluering gerne har kmpetencer inden fr statistik g metde 4 aftalehldere/ledelsesrepræsentanter har erfaring med g kmpetencer inden fr arbejdet med evaluering ESTIMERET TIDSFORBRUG SOM MEDLEM AF ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen kmmer til at arbejde frhldsvist kmprimeret fra august til g med nvember måned Nedenfr er et bud på antal arbejdsgruppemøder i den peride: Tidspunkt Ultim august 4 timer Prim september 4 timer Indhld på mødet (freløbigt) Udvælgelse af effektmål samt målemetder Udvælgelse af effektmål samt målemetder Medi september 4 timer Udvælgelse af effektmål samt målemetder Årshjul fr målinger g evalueringer Prim ktber 4 timer Udvælgelse af effektmål samt målemetder Årshjul fr målinger g evalueringer Medi ktber 4 timer Udarbejdelse af TRIM mdeller fr de seks pririterede indsatser løbende afstemning med Uddannelsesspret Prim nvember 4 timer Udarbejdelse af TRIM mdeller fr de seks pririterede indsatser løbende afstemning med Uddannelsesspret Medi nvember 4 timer Udarbejdelse af TRIM mdeller fr de seks pririterede indsatser løbende afstemning med Uddannelsesspret ØKONOMI Der er ikke afsat ekstra ressurcer til denne pgave ud ver arbejdsgruppemedlemmernes arbejdstid.

18 Side 18 Kmmissrium fr Uddannelse BAGGRUND OG RAMMER Baggrunden fr dette kmmissrium er at understøtte g kvalitetssikre den pkvalificering af de prfessinelle i frbindelse med implementeringen af de t plitikker. Gde principper fr pkvalificering Frmen g indhldet i den pkvalificering, sm skal ske tager afsæt i en række principper fr gd pkvalificering af prfessinelle. De nedenstående principper er udarbejdet på baggrund af en metaanalyse fra Clearinghuse Danmark, sm angår lærere i flkesklen. Der findes ikke tilsvarende metaanalyser vedrørende pkvalificering af prfessinelle på dagtilbudsmrådet. Men ngenlunde samme principper anvendes i knkrete frskningsprjekter på dagtilbudsmrådet sm fx VIDA. 1. Det er børnenes læring, sm er i fkus Succesen på lærerens/pædaggens pkvalificering måles på, hvad den ændrede praksis afstedkmmer af værdifuld læring hs børnene g ikke på, hvad læreren/pædaggen nu mestrer (af nye strategier). 2. Infrmatin m, hvad børnene har brug fr at lære eller at kunne bruges til at identificere hvad læreren/pædaggen har brug fr at lære/kunne 3. Det er frskningsbaseret Den frskningsbaserede viden skal knyttes til lærerens/pædaggens praksis, det er her den skal msættes til de knkrete frhld læreren/pædaggen står i, hvr han skal fretage øjeblik-til-øjeblik-beslutninger. 4. Det kræver integratin på 3 mråder Fagets eller læreplanstemaets indhld, effektiv didaktik, løbende evaluering Teri g praksis msætning til lærerens/pædaggens kmplekse praksis Medtænke lærerens/pædaggens egen frståelse af hvad der er værdifuld læring i faget eller i læreplanstemaet 5. Lærere/pædagger har brug fr alle hånde muligheder fr at pnå ny indsigt, lære nye færdigheder g fr at frstå deres anvendelsesmuligheder i undervisningen/hverdagen. 6. lærernes/pædaggernes vervejelser ver ny viden g ny praksis skal inddrages i pkvalificeringsfrløbet 7. Lærende fællesskaber på sklerne g i dagtilbud. Kllegial interaktin, sm er fkuseret på at agere i frhld til børnenes læring, kan fremme at lærerne/pædaggerne integrerer ny viden i deres eksisterende praksis.

19 Side Ekspertise Ekstern ekspertise er nødvendig fr at kunne udfrdre eksisterende antagelser g fr at kunne udvikle viden g færdigheder, sm har psitiv effekt på børnenes læring. 9. Aktivt lederskab Udvikle realistiske visiner fr børnenes læring/udvikling, g lærere/pædaggers praksis. Sikre at lærere/pædagger frstår g engagerer sig i ny viden g indsigt, mtivere, inspirere g udfrdre medarbejderne. Skabe rammer fr lærere/pædaggers læring g udvikling af praksis. Pinter fra ViDA (Statusrapprt 1) En traditinel vidensfrmidlende læringstilgang anses ikke fr at være adækvat, når målet er at uddanne prfessinelle til at arbejde evidens- g vidensbaseret, kritisk refleksivt g til at kunne pstille nye kreative mål g løsningsmdeller baseret på analyser af praksis g teri msat i praksis. Derfr anbefales det at kmbinere fremlagt frskningsbaseret viden med deltagernes individuelt frankrede viden g erfaringer fra praksis med henblik på at udarbejde nye idéer, mål/delmål. FORMÅL Frmålet med uddannelsesspret er: at krtlægge de enkelte skler g dagtilbuds egen status ver behv fr pkvalificering at udarbejde pkvalificeringsfrløb, sm er baseret på gde principper fr pkvalificering. at sikre at pkvalificeringsfrløbene indgår i en strategisk kmpetenceudvikling, sm tager udgangspunkt i de seks pririterede indsatsmråder at udbrede kendskabet til principper fr gd pkvalificering i samarbejde med kmmunikatinsspret.

20 Side 20 OPGAVER De knkrete pgaver er: Arbejdsgruppen udarbejder fleksible rammer fr skler g dagtilbuds krtlægning af egen status g fremtidige behv fr pkvalificering. Denne krtlægning indehlder fx: allerede igangsatte initiativer, sm har berøring med indsatsmråderne eksisterende frståelser af, hvilke centrale aspekter vedrørende frm g indhld i pkvalificering, der er nødvendige. Krtlægningen angår medarbejdere g ledere i skler g daginstitutiner g PPR i Nrddjurs. Krtlægningen skal bruges til at inddrage vigtige frståelser g krdinere disse med de rammer, der er udstukket i skle- g dagtilbudsafdelingen, g viden på mrådet. Arbejdsgruppen udarbejder vidensbaserede (frskningsbaseret g praksisbaseret) piltprjekter g pkvalificeringsfrløb med udgangspunkt i de pririterede indsatsmråder. Hertil hører beskrivelse af: Frmål Centrale indhldselementer i det enkelte frløb Rammer fr frløbet Navngivne persner eller uddannelsesudbydere, sm kan have pgaven sm underviser/knsulent g persner sm med tiden kan/skal kvalificeres sm underviser/knsulent? Rller g pgaver, sm indgår i frløbet fr hhv. underviser/knsulent, deltagerne, ledelsen, eventuelle ressurcepersner? Arbejdsgruppen inviterer centrale videnspersner (interne/eksterne) til kvalificering af denne pgave. Det kan fx være eksperter uden fr kmmunen, uddannelsesudbydere sm VIA, g det kan være eksperter internt i kmmunen, en ressurcepersn på en skle eller i et dagtilbud eller en PPR medarbejder. Arbejdsgruppen tilrettelægger frløbene sm dynamiske prcesser: udarbejder plan fr løbende pfølgning i frm af evaluering g perspektivering i frhld til mål g ny viden. Arbejdsgruppen laver plan fr videndeling, sm indehlder: Hvem, hvrnår, hvrdan? Arbejdsgruppen krdinerer sit arbejde med relevante interessenter: Arbejdsgruppen krdinerer pkvalificeringsfrløb med lederne, så der er verensstemmelse mellem ledernes planlægning af arbejdet g gennemførelsen af pkvalificering. Arbejdsgruppen krdinerer sit arbejde med gruppen, der udarbejder TRIMmdeller. Arbejdsgruppen krdinerer sine aktiviteter med det krdinerende udvalg. Herved afklares deadline fr de enkelte pkvalificeringsfrløb.

21 Side 21 På sigt udarbejder arbejdsgruppen pkvalificeringsfrløb med baggrund i øvrige kmmunale plitikker g handleplaner: Plitik fr it g læring Handleplan fr læsning Handleplan fr sprgvurdering g sprgstimulering Arbejdet med de pædaggiske læreplaner. ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen skal bestå af: Prjektleder: Lillian Byrialsen 2 knsulenter, der har: erfaring med pædaggiske læreprcesser g kmmunikative prcesser 3 ledere der har: kvalifikatiner vedrørende kmpetenceudvikling 1 PPR medarbejder, der har: viden m g erfaring med dialgiske samarbejdsfrmer 3 lærere/pædagger, der har: erfaringer sm ressurcepersner (referencegruppe) 2 DLF/BUPL repræsentanter, der har: tilknytning til en knkret arbejdsplads (referencegruppe)

22 Side 22 ESTIMERET TIDSFORBRUG SOM MEDLEM AF ARBEJDSGRUPPE Arbejdsgruppen kmmer til at arbejde frhldsvist kmprimeret fra august til g med nvember måned Nedenfr er et bud på antal arbejdsgruppemøder i den peride: Tidspunkt Prim september 4 timer Ultim september 4 timer Prim ktber 4 timer Medi ktber 4 timer Prim nvember 4 timer Medi nvember 4 timer Prim december 4 timer Indhld på mødet (freløbigt) Gde principper fr pkvalificering Udarbejde rammer fr afklaring af behv fr pkvalificering Opsamling på behv fr pkvalificering Fkusmråder fr pkvalificering Fkusmråder fr pkvalificering Skitser til pkvalificeringsfrløb Skitser til pkvalificeringsfrløb Skitser til pkvalificeringsfrløb Opkvalificeringsfrløb Fråret? ØKONOMI 2.1 milliner fra Plitik fr inklusin g tidlig indsats kr. fra regeringens 50 mi. pulje. Disse midler målrettes indsatsen Virtuel læring g digitale læremidler integreres i dagtilbuddene g i undervisningen. Ufrbrugte midler i Handleplan fr læsning. Disse midler målrettes Prjekt læsning mellem flkeskle g ungdmsuddannelse, der er en del af indsatsen: Brbygning til ungdmsuddannelser g erhvervslivet.

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere