Baks kroenike - Året i glimt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959"

Transkript

1 Baks kroenike - Året i glimt Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten (1918, se 1917). Ejendommen Søvej 6, matr. nr. 1KZ opført af murermester N.A. Pedersen Juli Fotograf C.K. Olesen ønsker at købe brugsens have, ca kv. alen for 1,25 kr. pr. alen, men generalforsaml. siger nej. 12. Grosserer P. Christensen, Br. har for 12.ooo kr. solgt sin villa til tørve-entreprenør RiisPetersen, Esbjerg.V 25. Annonce: Sagfører Jul Nors og overretssagfører Ernst Jensen tlf. 1o5, reklamerer for deres firma. August 1918: 2. Den spanske syges 1. offer i Br. er kommis Topholm, søn af missionær T. Fengers alle 20, Br 5. Brygger J.P. Petersen søgte om fritagelse for brændevinsafgift. Sognerådet nedsatte den til det halve. 13. Grosserer P. Kristiansen har købt dir. Hestbechs villa, Fengers alle 5, for 25.ooo kr. 16.Vognpasser v. DSB, Søren Nielsen, nu Brande, solgt hus ved Kirkegadegade, Br. til sin søn murer Magnus N. der igen har solgt det til Peter M.Sundbøll Gørding for 445o kr. Overt.straks. 19 Kreaturhandler Jens Handler solgt byggegr. i Fengersalle til overportør Oksbøl for 1 kr. kvadratalen. Overt. 1/ Borgmester Bruun, Ribe, forhandler med Br. sogneråd om anbringelse af 40 russere i pavillonen på markedspladsen (Pav. må være punchuset ved Kikkenborg. bak). Fra anden side arbejdes ihærdigt mod planen.

2 24. Lokomotivfyrbøder Fischer, Kalundborg solgt ejd. i Br. til Anton Nikolajsen Br. for 46oo kr. L.C. Pagård, Br. solgt ejd. i Mulvad til hestehandler Thomas Hansen for 45oo kr. - H.D. Mortensen, Tange solgt ejd. til Niels Juhl Thøgersen, Br. for 14.2oo kr. Overt. 1 / 9. (se også 2.9.) 30. Forskellige medlemmer af de stedlige afholds-selskaber har stiftet "Afholdsfolkenes dramatiske forening" (ADF) og vedtaget dens love. Bestyrelsen: Malermester Dinnesen formand, lærer P. Hansen, maler Rasmussen og Nielsen samt rejsebud Røn. - Bankdirektør Poulsen har af lagerforvalter Ingv. Pedersen købt et hus under opførelse på Ribevej og fuldender det. 13.ooo kr. September 1918: 2. N. Juhl Thøgersen (se 24.8.) har solgt huset til sin far Thøger F. T. for 3ooo kr. (Huset lå i Storegade) 3. Konsortiet A. Hansen m. fl. solgt byggegr. v. Ribevej til bankdir. Poulsen for 35oo kr. og en anden grund til husmand P. Jørgensen for 8oo kr - Hans Lind, Br. solgt hus v. Jernbanegade til Laurids Hansen for kr. 4. Konsortiet A. Hansen m.fl. solgt grund til tømrer N. Madsen, Høe, for 5o øre kv.alen. Elektriker Ingelev Christensen købt hus af blikkenslager Vinther v. Br. sø for lo.5oo kr. Overt.1/10. Sognefoged Køhler solgt ejd. i Storegade til blikkenslager er for kr. Ovt. 1/1o. - Søren Måe, Br. Mark solgt sin ejendom til én fra Tjæreborg for kr. 6. Til bestyrelsen for De samv. afholdsselskaber valgt: bladhandler Hansen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen m. lærer P. Hansen som suppleant. Bladhandleren blev formand. 7. Niels Daugård, Terpager, solgt sin gård til H.P.Jensen, Br. for kr.- Cykelhandler Christensen og cigarhandler S.Å. Bech solgt ejd. i Storegade til sadelmager H. Hammer, 19.ooo kr 11. Hans P. Jensen, Br. solgt ejd. i Terpager til Frands Hansen. 16.Bramm. foderstofforening møde på Gæstgivergården. Uddeler Marius Christensen forelagde regnskab for Gdr. Otto Madsen har solgt villa "Pax" (Sct. Knuds alle 20) Br. til købmand H. Christensen og repræsentant Bendix Hansen f. 13.ooo kr. Overt straks. De sælger (på betingelser) "Pax til DSB-stationsafløser på Bramm-Grindstedbanen.

3 17 Fhv. Slagtermester Jørgen Thomsen, Br. 8o år den 2o/ L.P.Lauridsen "Lunagård" solgt byggegrund v. kommuneskolen til bygmester T. Tonnesen for 125o kr. 2o. Mads Madsen, Terpager har købt gård i Grisbæk af Laurids F. Nielsen for 35.ooo kr. Overt. straks. 20. ca: Bramming Handelsstandsforening stiftet (se ) 23. Kreaturhandler Jens Handler har solgt villa i Sct. Knudsalle til købmændene Hans Christensen/Bendix Hansen for 11.25o kr. -Overt.straks. - HC/BH solgt villa "Pax", Sct. Knudsalle til grosserer P. Kristensen og slagter A. Thomsen for 14.ooo kr. - Chr. Varming, Tømmerby(vej 3), har solgt sin ejendom til Joh. D. Møller for 12.50o kr. - Grosserer M.A. Madsen har købt Th. Ingvartsens hjørne-ejendom i Br. for 11.2oo kr. Overt.15/11 - Forstander N. Hansen, Br. (efterskole) har købt L. Thagårds tidligere ejd. i Mæglergade for 7ooo kr. Overt.straks. - Niels Lauridsen, Ribe Landevej, har solgt sin gård for 81.15oo kr. til ejendomshandlerne Brinch Andrupgård, Gammelgård, Jerne og Asmus Jørgensen, Br. Overt (se 24.9.) 24. Th. Ingvartsen, Br. har solgt sin ejd. til sagfører A. Tornel for kr. - Repræsentant Bendix Hansen har solgt en villa til bladhandler Hansen for 13.5oo kr. - Bladhandler Hansen har solgt villa i Br. til gdr. N. Laursen.(se 23.9.) 27. Mejeribestyrer Petersen solgt ejendom i Nørregade til vognmand L.Jensen for lo.5oo kr. Overt. 1/1o. Oktober 1918: 1. Bramminge Andels-elektricitetsværk er stiftet og køber elværket af Ingelev Christensen, der rejste til Tønder. 3.Jens Jensen, Tang, har af Bøje Eriksen købt villa "Mols" for kr. Overt. 1/ Sognerådet siger på sit møde ja til at De samv. afholdsselskabers hidtidige lokale på gymnastiksalens loft overlades Tekn. skole på samme betingelser som hidtil. 5. Br. ny Palmehave åbnes sønd. d De ved palmehavens opførelse beskæftigede håndværkere, pressen m.fl. er af H.H. Flintholm inviteret til beskuelse. 5. Annonce: H.T.Sand, Br. averterer alt i guld, ure, briller m.m.

4 8. Konsortium: A.H. Tornel, ejendomshandler Th. Thomsen, lærer P. Hansen og murermester Petersen forsøger at lave et A/S til køb af den gamle Palmehave (Peterstræde) og lave foredragssal heri. 12. L.P. Lauridsen, Br. solgt villa til karetmager Christensen for kr. Overt Rejsebud A. Rønn, Br. solgt sit hus til bladhandler Hansen for kr. Overt. 1/11. A. Tornel solgt hus på Ribevej til Poul Mikkelsen, Tjæreborg for kr. 16. Kristen Kikkenborg solgt ejd. til Rasmus Rasmussen, Tømmerby, for kr. Overt. 1/ Gdr. Marinus Larsen, Tværsigvej, købt kelner Hansens hus v. kommuneskolen for kr. Overt. 5/ Afholdsforeningen og "Det blå bånd" har oplæsningaften. 23. Cykelhandler Christensen har bortbyttet sin ejendom Storegade med villa "Nybo" v. Br. sø tilhørende Ingelev Christensen der giver 3o.5oo kr. i bytte. 25. Rentier Andreas Karsten Handler og hustru, Nørreg. Br. guldbryll. 11/11 fejres hos svigersøn Niels Juulsen "Julsgd". November 1918: 2. Redaktør A. Thomsen har til et konsortium af Radikale Venstremænd i Ribekredsen solgt "Sydvestjyllands Venstreblad" for kr. AT forbliver som driftsleder. Overt. 1/ Poul Mikkelsen, Ribevej, Br. har bortbyttet en ham tilhørende ejd. i Esbjerg med N.P. Haugsteds ejd. i Tradsborg. 6. Sølvbryll. d. 7/11 fhv. gdr. i Terp, nu husejer i Br. Mulvad distrikt, Mads Nielsen og Dorthea, hun datter af Hans Iversen, Nørå. MN var for 25 år siden sognerådsformand i Br. De har 4 døtre, den ældste g.m. husejer Sillasen Svendsen, Bramm. hovedgårds Mark. (se 7.11.) 7. Sølvbr. i dag: Mads Nielsen og hustru, Kaj Lykkes alle. (Måske den samme som nævnt under 6/11? Bak) 9. Gdr. Andreas Jørgensen, "Blåvadgård", ansat som kirkebetjent og graver v. Set. Knuds kirke, oplyses det på sognerådsmøde. - Sognerådet anbefaler guldsmedebevilling til urmager H.F. Sand.

5 12. Købmand Chr. Olesen, Br. har af J. Dam, Hvidekro, købt det tidl. afdøde bager Niels Hansen tilhørende hus for 5ooo kr. 13. Gdr. Chr. Nielsen, Glejbjerg, har købt cykelhandler Christensens villa Nybo Br. for lo.ooo kr. Overt. straks. (Søvej 3) 20. Hotelejer A. Jensen, Kikkenborg, har solgt Kikkenborg til Edv. Jensen, tidl. Lunde kro, for kr. Overt. 1/1. 3o. De samv. afholdsselskaber i Br. holdt generalf. på skolens gymnastiksal. Beretning v. fmd. pedel Hansen. Kasserer: Rønn. Øvrige: Kr. J. Jensen, maler Carl Rasmussen, N. Andersen, Kr. Høj Kristensen, Søren Karlsen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen og Søren Terkelsen. Suppl: H.P Rasmussen, P. Hansen og Bertel Petersen. December 1918: 5. Restauratør Flintholm har til et konsortium solgt Br. gamle Palmehave og nabogrund på ca. looo kv.alen for 7ooo kr. Overt. straks. Bygningen skal indrettes til møde- og selskabslokaler. 6. "Bramming forsamlingshus". En kreds af mænd har som nævnt købt den gl. palmehave. De nødvendige forandringer inde i huset udføres af snedker Carl Petersen og tømrer Zabel. Der laves stor og lille sal, købesum skal uddeles i aktier. 7. Sognerådet vælger læge Jørgensen til medl. af sygekasseudvalget i stedet for læge Hagen, som er rejst. l0. Grosserer P. Christensen, Br. har bortbyttet 2 ejendomme i Esbjerg med 95 Td.ld. ager, eng, krat og mose i Smedegård tilhørende brødrene slagter A. Thomsen og mægler Th.Thomsen, begge Br. (Arealet er vist kommet fra Gørdinglund. bak). 12. Br. teglværk delvist nedbrændt i morges. Stenmaskinhuset og 2 tørrelader brændt. Kraftmaskinhuset og 3 tørrelader reddet. For 12 år siden nedbrændte de samme bygninger, og da skånedes også de nu skånede. Årets sidste brænding var i ovnen. For 3 måneder siden blev værket solgt til et konsortium fra Herning-egnen og bestyres nu af hr. Lytchemeier. Betjent Hansen, Br. holdt i formiddags forhør på stedet. 13. Logen NIOGT har holdt foredragsmøde med højskoleforstander P. Hansen som taler. 13. Br. spareforening udbetalte forleden 9ooo kr. til 151 sparere 23. Slagter A. Thomsen og grosserer P. Christensen har bortbyttet villa "Pax med

6 ejendommen "Hedebo Hunderup Mark, og giver 15.ooo kr. i bytte. 27. Br. Ungdomsforening har oplæsningsmøde på Kikkenborg julen Det elektriske lys forsvandt juleaften en tid, kom igen kl. ca Årsag: for våde tørv til fyring på værket. 28. El-værkets formand, manufakturhandler Øllgård opfordrer forbrugerne til at spare på lyset fra søndag til torsdag, da den ene af værkets 2 maskiner tages ned til reparation. 31. Br. sogneråd genvalgte købmand Hans Christensen, bygmester Martin Hansen, jernhandler Søren Thomsen og baneformand Jensen til medlemmer af huslejenævnet, hvis formand er grosserer M.A. Madsen. Smedemester, sognerådsformand H.M Thomsen dør nytårsaftensdag. Året 1919: Januar-juni 1919 mangler I 1919 indledes anlæggelsen af tunnelen under banen i Viadukten. Ejendommene Storegade 9, matrik.nr. 1RM og nr. 11, matrik.nr. 1BC-1GX fik porten overbygget 1918, 1919, 1920 Andels-elværket bygger ny elværksejendom i Pedersstræde i Juli 1919: 1. Johan Møller og Kristian Nielsen, Br. har solgt den forhen A. Hansen m. fl. tilhørende ejendom m. 495 td.ld. Mulvad Mark, til Hans Eskildsen, Mulvad for 15.8oo kr. Overt. 1/ Sognerådet efterkommer urmager Vinds ansøgning om fritagelse som brandfoged. Købmand Berthelsen valgt i stedet. 8. Skomager A. Hansen har bortbyttet sin ejendom i Nørregade Br. med en proprietær Bendtson, Kolding, tilhørende ejendom på Tømmerby Mark. A.H. skal have 5ooo pund humle og 15.5oo kr. i bytte. AH har derpå bortbyttet ejendommen i Tømmerby med den gdr. L.P.Lauridsen, Lundagergård" og murer N. Petersen tilhørende ejendom i Nørregade, (Skal nok være Lunagård, Bak) Br. AH giver i bytte 5ooo pund humle og 19.ooo kr. lo. Sognerådet ser på plan om viadukt øst for Br. Et beboerflertal i Høe-Ilsted ønsker viadukt hvor ledet nu er, et mindretal ønsker den placeret længere mod øst udfor Nis Th. Madsens ejendom.

7 11. Russiske soldater forlader Bramming og siger tak for elskværdighed og god behandling siden de som forkomne flygtninge ankom til Br. 11. Bramm. foderstofforening har antaget fhv. mejeribestyrer Th. Villadsen, "Villa Godthåb" pr.15/7. I alt 5 søgte pladsen. 12. Farver F. B. Hansen, Br. har solgt Flensborg Lagers udsalg til, manufakturhandler Damgård-Madsen for 31.ooo kr. Entreprenør Riis Petersen, Br. har solgt villa "Tekla" til direktør Lytchemejer for 15.ooo kr. Overt. straks. 15. Med 8 timers arbejdsdagens indførelse får Br. station tildelt 6 portører mere. 22. Annonce: J. S. Nikolajsen, Søndergadegade, Br. tlf. 186, averterer om alt inden for landbrugsmaskiner til salg. 24. Entreprenør Riis Petersen har købt vognmand Sønderups forretning for 15.ooo kr. Overt. 1/9. 3o. Bramming forsamlingshus A/S vælger 2 medlemmer mere til bestyrelsen: sagfører A. Tornel og bladhandler Hansen. Revisor: redaktør L.M. Bech, Højskoleforstander P. Hansen er formand. 31. Nørå-Terp-kvægavlsforening vedtager at købe en tyr mere og nedsætter købsudvalg: Hans Nielsen, Niels Knudsen og Martin Nielsen, der også bliver fodervært for 775 kr. årligt. August 1919: 18. Bankdir. Poulsen har solgt sin villa på Ribevej til bankdirektør Kierkegård for 18.ooo kr. (K.vist i Landmandsbanken.bak) 29. Palmehavens gæster vil med glæde erfare, at musikken fra 1/9 atter er overdraget musikdir. Nielsen, og der er musik hver aften. September 1919: 2. Arbejdsmand Kaltoft har solgt sin ejd. i Elmegade til handelsmændene Chr. P.N. Nielsen og Johan P. Møller, overt.1/ Militærflyver Bjarkov [skal vist være Bjørnkov, sh] kommer, flyver med passagerer d. lo/9 over Bramming. Red. Thomsen og læge Hinkbøl de første på tur. 10. Sognerådet ser på plan om brolægning af Triangelen med amtet, idet amtet skal give

8 tilskud, da det er amtsvej. 15. Br. foderstofforening generalf., fmd. Magnus Svendsen, Tømmerby aflægger beretning. 17. Rejsekransen er hejst på Kikkenborgs nye teatersal. Hotellet får gennemgribende restaurering. 17. Magister P.A.Rosenberg og forfatter Morten Korch taler på Br. foredragsforenings efterårsmøde. 18. Overenskomst med amtet nået om brolægning på Triangelen. 27.Kristian Mogensen, Br. hovedg. mark, solgt sin ejd. til Kristinus Jensen, Rærup. 29. Brødrene Hansen har til Chr. Mogensen (måske den samme som oven for nævnt. bak) solgt villa i Fengersalle for 18.5oo kr. Oktober 1919: 7. Gdr. Oksenvad, Lynggård, solgt villa i Tømmerby til banearbejder Aug. Andersen for 6ooo kr. Overt. straks. 9. Nykolonialforretning på Ribe landevej: købmand J.P. Hansen, Br. Tidl. Ålbæk, har fra 1/11 for lo år lejet enkefru Maja Thomsens butik og agter her at begynde kolonialforretning. (Det må nok være Tårnbygningen/Hjørnebygningen, Ribevej, der her tales om, og hun er enke efter sognerådsformand H.M.T. der døde ved nytårstide. bak) lo. Br. og omegns kartoffeldyrkerforrning, generalforsam. 9/10. Ludvig Simonsen (som måske repræsenterer den jyske do. bak) redegjorde for sagerne og henstillede, at der blev en bestyrelse (formentlig for en lokal afdl. bak). Valgt blev: Vilandt Nielsen, Darum, gdr. Mads Lauridsen, Lystrup og gdr. Jens Rask Jensen, Raunsø. Ludv.S. står som foreningens modtager v. Br. station. Af foreningens medlemmer er tegnet lo.ooo td.til eksport. 17 Ny sadelmagerforretning: Sadelmager P.Axel Poulsen, søn af sadelmager P. Gørding, åbner 1. nov. sadelmagerforretning i Br. Butik og værksted bygges ved siden af "Knudsborg", Storeg., 2o. Ølbrygger Petersen fejrer i dag 25 års borgerjub. i Br. 27. Bryll: 14/11 vies bankdirektør Kierkegård, Landmandsbanken Br. og Agnethe Petersen, Nyk.S. (12/lo kaldes hun A. Frederiksen) November 1919:

9 5. Pressen m.fl. indbudte beså Bramminge Gæstgivergård, Storegade, (senere hotel Kaj Lykke). Ejeren Johan Beier viste rundt. Der er nu staldplads til 5o heste. 8. Sadelmager Bohn og hustru har sølvbr. i dag. 18. Mægler Th. Thomsen, Br. har solgt villa "Freja, Fengersallé 11,til mejeribestyrer E.J. Sørensen, Nordenskov for kr. Ovt. 1/12. Metha E. Knudsen solgt villa "Elmen", engersalle, til murer Hans Refsholm, Darum, for 14.ooo kr. Overt. straks. - Tømmerhandler Niels Thorsen solgt grund ved Søndergade ca. 14oo kv.alen til rentier Mads Madsen, Br. for 53o kr. Overtagelse straks. Bygmester T. Tonnesen solgt hjørnegrund v.viadukten ca. 51oo kv.alen til bagermester A. Schlosser for 4ooo kr. Ovt. straks. 2o. Sognerådsformand Tonnes Tonnesen solgt byggegrund på hjørnet af Lindegade- Fengersalle, 25oo kv.alen, til murermester N.A. Petersen og gdr. S.P.Lauridsen for 25oo kr. Ovt. straks. December 1919: 1. Læge Hinkbøl og manufakturhandler Hansen har solgt villa i Fengersalle til rentier Svendsen, Ejstrupholm.(Må være Fengersalle nr. 2o. Se ejd.beskrivelsen. bak) 4. Karetmager Søndergård fylder 7o år 5/ Proprietær Mads Jensen, tidl. "Gørdinglund" har af Ivar Christoffersen, Rynkeby, købt villa "Pax", Br. for 16.ooo kr. Johan G. Møller, Br. har solgt villa i Br. til Niels Svendsen, Tved, Holsted, for 14.ooo kr. Overt. straks. 6. Rentier Niiels Lauridsen har af skomager A. Hansen for 14.5oo kr. købt halvpart i den slagter Thomsen tidl. tilhørende ejendom i Nørregade, Br. (Nu nr. 6). 6. Landbo- og husmandsforeningen nedsætter i fællesskab et udvalg, der skal søge etableret/anlagt en forevisningshave. Udvalget beser forsk. jordarealer og indhenter tilbud. (Se o) l0. De nye kontorer på Br. banegård står nu klar til brug. 11. Gdr. Rausenberg, Br. Mark, har bortbyttet sin ejendom med gård i Stens, Hjortlund tilhørende Jørgen Ross, der giver 5oo kr. i bytte. 11. Br. selskabelige klub arr. møde hos gæstgiver Beier lo/12, bogbinder Mogensen, Esbjerg, skal læse op.

10 12. Cigarhandler M.Lauridsen, Br. har købt centralhotellet i Nibøl for 122.ooo mark. (Solgte det senere. Blev til rådhus). 13. I morgen lørdag forlader ejendomshandler Asmus Jørgensen m. familie Br. og rejser til deres gård ved Morud st. Fyn. Siden 19oo har de boet i Br og gjort sig meget respekteret. 13. Forstander Niels Hansen, Br.efterskole, fylder i dag 75 år. 23. Savværksejer Karl Petersen solgt sin ejendom m. savskærerri, Br. til S.A. Svendsen, Ejstrupholm for 28.ooo kr. (Se ejendomsbeskrivelse Fengersalle 2o-22. bak) 31. Der indkaldes tilbud fra hjem, der vil modtage et wienerbarn. Lærer A.H.Manich oplyser, at bl.a. følgende har tegnet sig i Br.: manufakturhandler Øllgård, Hans Vodder, fhv. banearbejder P. Nielsen, fhv. landpost Chr. Lauridsen, gdr. Magnus Svendsen, Tømmerby, portører på Br. Station går sammen om et barn, og senere kommer mange flere til også uden for byen. Der tegnes til i alt 38 børn, hvoraf de første kommer 20/l 1920, men den spanske syge giver afbræk i ankomst-planerne. Året 1920 Januar 1920: 2. H.P.Hansen, Br. solgt sit hus til Krygger (?) Løbler, Føvling for 24.5oo kr. Overt. straks. 8. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa Søboerg? til P. LødeJohnsen, Rødekro, for 19.ooo kr. Overt. 1/2. 9. Sognerådsmøde: DSB har opsagt enkefru E.M.Hansen, Br. banegårdsrestauration pr. 1/4, da man helst vil have en mandlig bestyrer. Opsigelsen dog senere trukket tilbage, hvis hendes søn indtræder i stillingen som kompagnon. - På mødet oplyses, at der er 12 gamle på alderdomshjemmet, heraf kun 2 fra Br. kommune. 21Karetmager Christensen har solgt sin ejendom ved Høevej til Th. Thomsen,Ll. Darum for kr. Overt. 15/2.(Det er Elmegade 46. Se ejendomsbeskrivelse Elmegade 46. bak) 23. (Se 6/ ) Udvalget for forevisningshaven holdt møde 22/1, konsulent frk. Hvid til stede. Man vedtog for 12oo kr. pr.td. ld. at købe 2 td.ld. af uddeler H.Villadsen, "Villa Godthåb" og snarest begynde anlæggelse, der også skal omfatte en forsøgsmark. Halvdelen af jordrente, driftsudgift og anlægsudgift fås som statstilskud. (Se også 2o/2)

11 23. Br. selskabelige forening holdt lotterispil, 15 store gevinster. Februar 1920: 19. Portør Kr. Vestergård, Br. har solgt sit hus Østergade til arbejdsmand Peder Pedersen, Br. for 6ooo kr. 2o. (Se 23/1) Med henblik på indhentning af nye tilbud på jord til forevisningshaven nedsættes et underudvalg: husmand P. Jørgensen, Br. mejeribest. Nielsen, Ålbæk, husmand Præstiin, Br. vognmand Ivar Mortensen, Br. og gdr. Jens Poulsen, Mulvad (fmd). 27. (Se 20/2) Underudvalget holdt møde, jordkøbet tilbud fra P. Hauge antages, 1,5 td.ld. for 35oo kr. Marts 1920: 2. Br. og omegns mergelforsyning, generalforsaml. Kasserer: F. Jørgensen. I det forløbne bestilt 550 vognladninger mergel. 3. Bryllup: gdr. Michae1 Madsen, Mulvad og Johanne d.a. Hans Eskildsen, Mulvad, vies i Sct. Ansgar kirke (uden dato). 17. Overass. Vig Nie1sen, Br. solgt sin villa til købmand Hestbech, Dalmose for kr. 19. Indbrud i købmand Andreas Jensens butik, Jernbanegade. (Nu nr. 18) 19. Restauratør H.H Flintholm solgt Palmehaven til Julius Jensen, Bovbjerg badehotel for 168.ooo kr. Overt. 1/5. Installatør Thorstensen, Br. solgt sin forretning i Nørregade til instali latør Hans Frandsen, Askov. Overt. 1/7. 2o. Ejendomshandler Rasmusseng villa "Solhjem", Br. bortbyttet ejendom i Nr. Høe med Jens Nielsens ejendom i Vejrup. - Skomager A.Hansen/rentier N.H.Lauridsen solgt ejendom og slagterforretning i Nørregade til slagter Mortensen fra Skjern for 28.5oo kr. Overt. 1/ Kristian Thygesen, Mulvad bortbyttet sin ejendom mod en i Kvaglund tilhørende Adolf Nielsen. - Ejendomshandler A.Thomsen, Br. bortbyttet sin villa i Br. med ejendom i Esbjerg. - Skomager A. Hansen solgt byggegrund i Nørregade til malermester Hans Jensen, Br. for kr.? 26. Br..ny teatersal: Hotel Kikkenborg indvier nu sin nye teatersal. Den gamle var

12 uhyggelig i mange år. Flere gange har man forsøgt at få hotelejerne til at modernisere salen men forgæves, men nu har Edv. Jensen gjort springet ved en gennemgribende modernisering. Salen har fin scene som er dekoreret af kunstmaler Dinnesen. Salen indvies m.forestilling af direktør Carl 0. Steins selskab. 21. Jørgen Ross har bortbyttet sin ejendom, Ribevej (må være nr. 31), Br, med fabrikant Tranbargs (?) maskinforretning "Dannevirke" m. maskiner, ejendom m.v. -Overt. straks. 26. Søren Måe har købt afdøde vejmand Chr. Christensens ejendom Gabelsvej for 82oo kr. Overt. straks. (intet særligt i april md.1920) Maj 1920: 3. Telefon-abonnentforeningen i Br. har et læserindlæg ved bestyrelsesmedlem A.Tornel. 7. Br. sygeplejeforening ansætter frk. Kirstine Sørensen, Agerbæk, som sygeplejerske pr. 15/5. Bopæl hos karetmager Søndergård. 10. "Boldklubben O.L.B." holdt i går generalforsamling. Bestyrelse: 0. Lauritzen, Kr. Nørager, P. Poulsen, O. Spang og Ejv. Thomsen genvalgtes. (I 1920 er det ellers mest Br. Sportsklub, der omtales. bak) 7. Arbejdsmændene i Br., DASF, har fået fane, indviet i går af arbejdsmand Ravn, Esbjerg. 20. Isenkræmmer Helmuth Andersen har købt den Joh. Madsen, Strib, tilhørende ejendom i Nørregade, Br. for kr. 22. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa i Fengersalle til H.H. Flintholm for kr. Overt. 1/6. Juni 192o: 3. Justitsministeriet meddeler: Tingsted oprettes i Bramming. (Bitingsted). 10. Enkefru Ane Marie Anderseng Br. solgt sit hus Nørregade til Jens Thomsen Biering, Br. for kr. Overt. straks. 11. Br. Gammelmands-fodboldklub stiftet. Generalforsamling på sportspladsen, 32 ældre/ halv-unge vil være med. Bestyrelse: købmand Chr. Olesen formand, købmand J.J.Jochumsen kasserer, grosserer P. Christensen menigt bestyrelsesmedlem.

13 21. Br. Orkesterforening og Br. sangforening giver koncert til fordel for wienerbørnene. Overskud 388 kr. 22. Politibetj. Carl Lucas Hansen viet til Kristine Christensen, begge Br. viet i Vejle. 25. Br. landboforening holder 25 års Jubilæum og jubilæumsdyrskue. Konsulent Hans Duborg skriver omfattende historisk artikel og nævner bl.a. at foreningen blev stiftet i Br. forsamlingshus i begyndelsen af året Det første dyrskue havde man samme år (sommer) ku man ikke enes med hotelværten (formentlig pa Kikkenborg. bak) om dyrskueordningen og flytter bort fra bycentret til en plads nord for byen med restauratør Mads Hansen som vært. (Duborg skriver, at det er efter hukommelsen, for den første protokol er bortkommet på Kikkenborg). 25. Amtsvejinspektørens assistent Såbye er i Bramming og godkender det nye fortovsanlæg gennem Jernbanegade udført af entreprenør N.P.Nielsen, Br. (Vistnok fra Kikkenb. til station. bak). Juli 1920: 2. Sogneradet ansætter August Th. Andersen, Nørå, som vejmand for 300 kr. årligt. 23. Niels Thorstensen, Br. solgt hus v. Viadukten til stenhugger Thomas Thøgersen for 45oo kr. 31. Rentierne Outzen og Colfach solgt Br. palmehave til restauratør Madsen Vamdrup. Overt. straks. August 1920: 3. Cigarhandler Morten Lauridsen, Br. solgt hus i Østergade til arbejdsmand Mads Christensen, Br. for 6350 kr. Overt. straks. l0.bankfuldmægtig Bøgeskov -Jensen, solgt hus v. Plantagen til manufakturkommis P. Johansen, Br. for 635o kr. Overt. straks. 12. Flyveren Haefner gir kunst- og passagerflyvning i Bramm. 12. og 13. aug. 13. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen solgt villa i Fengersalle til grosserer Chr.Hestbech for kr. Overt. straks. 13. Tilbygning og omdannelse af Br.station nu afsluttet.

14 19. Murer Revsgård? solgt villa i Fengersalle til redaktør A. Thomsen. Overt. 1/ Murermester N.A. Petersen og vognmand Lauridsen solgt villa i Fengersalle til købmændene Chr. Olesen og P. Christensen for 13.ooo kr. Overt. straks. September. 1920: 6. Ole Clausen, Br.mark solgt ejd. til Kr.Nielsen, Ilsted, f. 34.ooo kr. Overt. straks. 9. Den 8. blev på Kikkenborg stiftet en afdl. af Dansk Socialdemokratisk Ungdomsforening i Br. med 23 medlemmer. Formand: skomager E. Spang, Kasserer: bogholder 0. Westergård. Skomager Hansen, købmand Hans Christensen og bager Schlosser solgt villa i Br. til grosserer Thorvald Sørensen, 13.ooo kr. Overt. 15/1o. 22. Sognerådets møde: Fru Kjeldsen søgte og fik sognerådets anbefaling, da hun sku søge plads i København. Vedtog at give den "for det udmærkede arbejde, hun har udført - Pladsen opslås ledig, og som ny bestyrer på alderdomshjemmet antages blandt 5 ansøgere d. 22/l0 Karoline Hansen, Br. som ny bestyrerinde. 25. Længe følt savn afhjælpes: Kreaturvægt opstilles på markedspl. 27. Gdr. Hans Nielsen,Nørå, solgt ejd. til ungkarl Ole Jørgensen, Lunde f. 25.5oo kr. Overt Oktober 1920: 1. På sognerådsmødet, hvor kun 4 af 7 medlemmer var mødt, drøftede og vedtog man opførelse af en husvildebolig på grund v. alderdomshjemmet. 15. Hestehandler Søren Klint solgt hus i Elmegade til banearbejder Peter Holm for 9ooo kr. Indflytning straks. (Nævnte PH havde kort forinden meldt sig som husvild og var årsag til planen om husvildebolig) 16. Entreprenør Riis Petersen, Br. solgt hus til portør Clausen for k r. Overt Fiskehandler Anders Andersen, Br. solgt ejd. i Elmegade til forstander Rudolf Nielsen, Ribe f. 85oo kr. Overt. 1/ Boghandler Hans Iversen, Br. vies 3o/lo i København til Ane Helle, d.a. sparekassedirektør H. Bramm. November 1920

15 8. Fiskeeksportør Anthonisen, Esbjerg, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Åbling, Skærbæk for 25.ooo kr. 9. Fabrikant Tranberg solgt hus i Søndergade til bybud Rønn, Br. for ll.ooo kr. Overt. 1/ Maskinhandler Obling (Åbling? Sh), Skærbæk, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Jørgen Roos, Br. for 26.ooo kr. 20. Hestehandler Vestergård, Københ. solgt ejd. v. gl. Høevej i Br. til handelsmændene Hans og Gerluf Tonnesen for 2o.ooo kr. Overt. 1/ Møller N. Poulsen, Br. solgt 2 td. ld. mellem kirken og præstegården til gartner Jepsen for 5.ooo kr. Overt. Straks (se ) 26. Sognerådet har på en række møder behandlet spørgsmålet om lokaler til det kommende bitingsted i Br. som handelsforeningen har skaffet til byen. Rådet mente ikke, det tilkom det at sørge for lokaler, men på mødet d. 26. vedtages det at leje lokaler på Kikkenborg for 37o kr. årlig incl. lys, varme m.v. (Dette er altså bitingstedets start) 30. Thomas Bærentsen, Br. solgt hus i Øst-Jernbanegade til Chr. P. Christiansen, Næsbjerg, for ll.000 kr. Overt. straks. December 1920: 1. Nedkøringen i Storegade til Viadukten reguleres, og købmand H.P. Berthelsen går med til at "runde sit hjørne af for kr 29. I morgen d. 3o. fylder møller N. Poulsen, Br. 77 år. Året 1921 Ejendommen Nørregade 14, matr. Nr. 1AQ, opført af A.M. Hansen i 1920 eller Læsekreds indstiftet i Bramming i 1920, iflg. Biblioteksprotokol Januar 1921: 6. Murer Anders Christensen Tømmerby, solgt sin ejd. til en sønderjyde for 14.7oo kr. Overt. 1/ Sognerådet drøfter plan om brolægning af Nørregade, hvis beboere (13/1) bortset fra 2 går ind herfor. (det kom dog først i gang i 1926) 26. Husmand Peder Nielsen Pedersen, Terpager, 7o år 30/1. F. i Kragelund, købte sin fars

16 ejd. i Terpager 1873, (faderens tidligere ejd.), solgte den 1907, beholdt et par td.ld. og byggede her et hus. Nu vejmand for Terpager-Tømmerby. 26 Bagermester Thomsen og bladhandler Hansen har bortbyttet villa i Fengersalle med Korins gård i Adserbøl. Overt.1/ Udvalget for opførelse af Sct. Ansgar kirke opløser sig, efter at kirken er indviet 12/ , og nu resterede kun det finansielle spørgsmål, der hermed afsluttes. Regnskabet balancerer med kr. Udvalgets navne: A. Øllgård formand, fru læge Hagen, Chr. Sørensen, Gabelsvej, Laust Holm, Høe, Hans Eskildsen, Mulvad, portør Klingenberg, murer C.A. Olsen Skærbæk, direktør H.P.Ludvigsen, København og som bygningskyndige: murermester N. Petersen og sognefoged Eduard Køhler. I udvalget sad endv. afdøde forstander Brande. Februar 1921: 9. Frøknerne Esbjerg solgt villa i Nørregade,Br. til enkefru Kirsten Madsen, Gabelsvej. Overt. 15/3. 4. Bitingsted havde i går sin første retsdag (på Kikkenborg). Dommer Saxild, Ribe, beklædte dommersædet, dommerfuldmægtig Bruun var protokolfører. 5 sager var på retslisten. 7. Ved folketællingen i Br. stationsby d. 1/2 var der i alt indbyggere, bydelen i Br. 1361, Hunderup 331, Sneum 129, hele kommunen 1917, kirkesognets indbyggertal [d.v.s. at 18% af befolkningen havde hjemsted i Vilslev-Hunderup kommune, og 7% i Sneum. Altså boede 23% udenfor sognerådets jurisdiktion, næsten hver 4. indbygger. Sh] l0. Br. gymnastikforen. Har ekstraord. generf. i aftes på Gæstgivergården, fmd. kommis Viggo Madsen. Forslag om fusion m. sportsklubben fik 32 nej og 12 ja. 16. Kommunalt vælgermøde. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen nævner i sin oversigt over den forløbne valgperiode: I 1918 byggede (ombyggede/moderniserede/indrettede? bak) vi også alderdomshjemmet for 27.ooo kr. Tværsigvej blev optaget på regulativet og skolesti anlagt i Nørå (plus meget andet). 19. Konsortiet A.Hansen m. fl. solgt gr. syd for banen på 4ooo kv.alen til snedkermester Chr. Jørgensen, Br. for 3.2oo kr. Overt. straks. 26. Tidl. maskinhandler Jørgen Roos, Br. købt Gustav Andersens gård, Havrum v. Rødding, for 58.ooo kr. Heri indgår Roos villa i Fengersalle. Overt. 1/4. Marts 1921:

Baks kroenike 1918-1949 (juni)

Baks kroenike 1918-1949 (juni) Baks kroenike 1918-1949 (juni) Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden I dagbl.vestkysten 1918. 1 Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten (1918, se

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Adamsen, Christen Død: 4.maj 1890 Beg: 9.maj

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skads sognearkiv Smørpøtte ejerlav Udskrift af folketællingslister, tingbøger, vejviser m.v.

Skads sognearkiv Smørpøtte ejerlav Udskrift af folketællingslister, tingbøger, vejviser m.v. Husmandsbrug Matr. nr. 1.. Smørpøtvej 18 1801 Niels Hansen 24 ugift skoleholder Anne Nielsdatter 85 enke - i huset hos ham 1880 Jens Andersen Bech 35 Hunderup Husf./lærer Ingeborg Bech f. Kristensen 29

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Vestergade Vestergade 3 3bp 1906

Vestergade Vestergade 3 3bp 1906 Vestergade Vestergade 3 3bp 1906 1906 Michael Madsen, muremester 1908 Peter Madsen Sundbøl, fhv. landmand i Tange 1918 Jens Frandsen Christensen, snedker 1945 Anna Christensen, enke 1955 Peter Hansen,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha.

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde 1874 1952 Gården var fæstegård under Bramming Hovedgård indtil først i 1800 tallet og var på 2 tdr. hartkorn. År

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere