Aksel Sandemoses Canadarejser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aksel Sandemoses Canadarejser"

Transkript

1 1 Bent Dupont Aksel Sandemoses Canadarejser

2 Denne elektroniske udgave 2 er publiceret med tilladelse af forfatteren. Artiklen er en afskrift af et videoforedrag optaget hos Bent Duponts i maj Bent Dupont 1997/ del Emigrantjournalisten s del Canadaromanerne s del Motiver fra Canadaromanerne og frem s del To hovedlinjer i forfatterskabet s. 28 Litteraturliste s. 31 Forsidefoto: Havnen i Nykøbing Billedet er udlånt af Morslands Historiske Museum. Søren Kappel Schmidt Sandemoseprojektet v. Morsø Folkebibliotek Algade 4 DK-7900 Nykøbing Mors

3 3 Aksel Sandemoses C a n a d a re j s e r Af Bent Dupont 1. del Emigrantjournalisten I perioden fra 1820 og op til Anden Verdenskrig var der ca danskere, som udvandrede til de oversøiske lande. Den største udvandring var op mod verdenskrigen. Da drejede det sig om ca mennesker pr. år. I meget lang tid var det USA i n d v a n d rerstrømmen gik til, men med vedtagelsen af US Immigration Act i 1921, det er sådan en slags kvotelove, og en skærpelse i 1924, så drejede indvandrerstrømmen fra Danmark af mod Canada. Det var sådan, at de indvandrere, som allerede var kommet til USA, begyndte at følge den anden indvandrerstrøm og drejede med mod Canada. Derfor var det naturligt, at Canada fik bevågenhed i den danske presse og i det hele taget i offentligheden. Der var adskillige, der forsøgte sig som en slags moderne rejsebureauer og forsøgte at oplyse om Canada som fremtidsland.

4 4 Canada som fremtidsland er netop titlen på en bog som redaktør Christian Mikkelsen fra Vendsyssel Tidende udgav, og som Aksel Sandemose anmeldte i kraft af, at han var redaktør for den meget store avis Hareskov Grundejerblad. Sandemose skrev i Hareskov Grundejerblad at: Det kan roligt anbefales enhver, som tænker på at udvandre, og som i forvejen vil have en vejledning, at læse denne bog. Det var meget venligt, men i anmeldelsens slutning stikker kritikeren for alvor snuden frem, for der skriver Sandemose: Fremstillingen er noget rodet uden videre plan, sådan som iøvrigt godtfolk sætter pris på det. Sandemose var engageret fortsat i de danske udvandreres vilkår, og han havde også overvejelser om en emigration selv. Han havde blandt andet løbet etatsråd i ØK H.N. Andersen på dørene, fordi han gerne ligesom Tom Kristensen for eksempel ville have en gratis rejse til Østen med et af rederiets skibe. Men selv om titelskibet kan man sige i Mænd fra Atlanten var opkaldt efter etatsråden selv, så hjalp anmodningen ingen ting. Sandemose fik afslag på en frirejse til Østen. Han havde også via en forbindelse på Mors forsøgt at skaffe sig et lærerjob i Argentina, og Sandemose var som sædvanlig sikker på, at alle hans vilde planer ville lykkes. Han var langt fremme i forberedelserne til at tage til Argentina, da det så heller ingen ting blev til. Nu var det så Canada, der stod i hovedet på ham, og det blev rent faktisk til, at han havde fået en Canadarejse stablet på benene, nemlig fra den 10. august 1927 til 21. februar Han var kommet i forbindelse med en agent, en slags rejsebureaumanager, fra Canadian Pacific Railways, Sorensen, der havde skaffet ham båd og togrejse samt halv fribillet på Canadian Pacific Railways forbindelser, når Sandemose var kommet til Canada. Det var svært for Sandemose overhovedet

5 5 at skaffe penge til at komme afsted, for Canadian Pacific Railways ville først udbetale penge til rejsen, når Sandemose rent faktisk var i Canada. Sandemose måtte som sædvanlig gå tiggergang en masse steder hen, men fik til sidst skrabt så mange penge sammen, at han kunne rejse. Han fik også lavet en aftale med Gyldendal, hvor hans seneste bog, Klabautermanden, netop var udkommet, om at de i foreløbig fire måneder ville sende Dagmar Sandemose 50 kr. og 50 øre om måneden mens 99 kr. og 50 øre skulle gå til huslejen. Efter således at have sikret sin familie drog Aksel Sandemose afsted mod Canada med et visitkort i lommen, der fortalte at han var Berlingske Tidendes udsendte korrespondent. Berlingske Tidende havde ikke penge i foretagendet, man kan næsten sige tvært imod. Sandemose skyldte Berlingske Tidende og deres chef en del penge, og det blev aftalt at Sandemose under rejsen skulle sende artikler hjem til Berlingske Tidende, og det, der måtte være udover gælden til Berlingske Tidende skulle så gå i en transport til Gyldendal. I praksis blev det sådan, at artiklerne blev sendt til Stephan Hurwitz, den senere ombudsmand, som var Sandemoses personlige advokat på det tidspunkt. Hurwitz afleverede så artiklerne til Gyldendal, der videresendte dem til Berlingske Tidende. Hvis og når de så blev trykt, skulle der sendes penge fra Berlingske Tidende til Gyldendal, så Sandemose kunne arbejde noget af sin forlagsgæld af. Sandemose var altså ikke på den her tid en velbetalt presseudsending. Hans vilkår kan slet ikke sammenlignes med de vilkår moderne udsendte korrespondenter arbejder under i dag. Der er adskillige dagsnotater, notitser og telegrammer, der viser at Sandemose under denne her rejse, som så ofte senere i sit liv, var i kolossal pengenød. Mange gange, og mange gange slemt. Men så sker der nogle små mirakler, som bringer fart i rejsen

6 6 igen. I sin dagbog noterer Sandemose den 22. december 1927 i Toronto. Jeg kan gøre fælt I nælderne, det er sandt, men straks lod jeg mig udbetale 25 dollars, fordi jeg brændte mig. Det lyder jo betryggende, men det er desværre heller ikke rigtigt. Vi ved fra Ole Storm, der har begået bogen om Janteloven, at Sandemose rent faktisk den 17. december sendte et bønskrift, et bøntelegram, til Gyldendal sidder fast her i gæld, intet vinterarbejde, 200 dollars vil hjælpe mig til venner i Eastern Canada, Telegrafisk Pastor Rasmussen Box A6 Wayne Alberta, Sandemose. Et bøntelegram om 200 dollars, som var mange penge dengang, og Gyldendal reagerede da heller ikke. Der var over en måneds tavshed i korrespondancen mellem Gyldendal og Sandemose og Sandemose fik ikke de 200 dollars. Man kan sige at Sandemose, når man ser det fra eftertiden, har fungeret som en slags free-lance journalist på den her rejse fordi der er en lang række tidsskrifter og aviser, som bringer artikler om Canada efter at Sandemose er vendt hjem. Det var sådan at han havde denne hovedaftale med Berlingske Tidende. Der blev kun trykt fire artikler i danske aviser mens Sandemose var i Canada, mens der blev trykt en lang række efterfølgende. Berlingske Tidende var nu ikke ene om at have en option på artikler. Det viser sig i hvert fald at Aarhuus Stiftstidende godt kunne have grund til at føle sig lidt snydt. De havde udbetalt 400 kr. i forskud for femten artikler. De fik senere ialt 7 artikler, hvoraf de fem var rent genbrug andre steder fra.

7 7 Litterære vidnesbyrd I dag har vi tre synlige vidnesbyrd om den korte Canadatur. Vi har Aksel Sandemoses Canadadagbog, vi har de noveller og artikler, der blev trykt i aviser og tidsskrifter og magasiner, og så har vi de tre såkaldte Canada-romaner. Dagbøgerne befinder sig nu, efter at de har været i privat eje op til 1985, hvor de blev solgt på auktion, i Det kongelige Bibliotek i København. Dagbøgerne er rigtige rejsejournaler, kan man sige. Der er ingenting, der er for stort og ingenting, der er for småt, til en beskrivelse. Der kan man i stikordsform finde de første udkast til artikler og såmænd også i stikordsform de første stikordsudkast til nogle af romanerne. Jeg vil give et eksempel på, hvordan Sandemose bruger sin dagbog, og hvordan han bruger den efterfølgende. Den 3. oktober 1927, hvor Sandemose er i Redvers, da noterer han følgende: Overfald i tog i Winnipeg her ved Redvers forleden. En høstarbejder kom ind fra Vesten. Fire mænd som regnede med, at han havde sin fortjeneste med sig overfaldt ham formodentlig på rov. Han forsvarede sig som en tiger. Ingen hørte kampen, som varede 20 minutter. Da var han slået ned og frarøvet 93 dollars og derefter kastet af toget, som gik 30 miles i timen. Han var hårdt kvæstet, men vil overleve affæren. De fire fangedes allerede formiddagen efter og fik tre dage efter deres dom ved retten i Winnipeg. Den yngste, 15 år, slap med tre måneders arbejdsfængsel. To fik halvandet års tugthus hver. Hovedmanden fik tre års tugthus og tyve rottingslag. Da ti slag er alt, hvad en mand kan tåle og han ligger seks uger efter dem, får han 10 slags straks og ved løsladelsen andre 10 som en påmindelse.

8 8 Senere anvender Sandemose den episode i en artikel, der hedder Fattige folk på rejse i Sorø Amtstidende og i Aarhus Stiftstidende henholdsvis i 28 og 30. I begge artikler gør Sandemose forløbet mere friskt, mere dramatisk ved at lade det være delvist selvoplevet. I artiklen i Sorø Amtstidende hedder det for eksempel sådan her: Engang undervejs fra Virginia til Winnipeg sad jeg i rygevognen og snakkede med en stor, svær arbejder, som kom ind fra høsten. Han var af nordisk race og talte dårligt engelsk, men jeg spurgte ham ikke om, hvor han oprindelig hørte hjemme. Da jeg kom tilbage efter at have været inde i spisevognen, var han kommet i snak med fire andre arbejdsfolk og jeg satte mig et stykke fra dem. Noget efter rejste de alle fem sig og gik ud. Og så følger beskrivelsen af overfaldet på perronen, hvor den svageste af banditterne selv bliver slået halvt fordærvet. Den overfaldne kvæstes i den her version af toget, men findes, som der står, næsten straks af nogle linjearbejdere. Dagen efter fanges banden og får dom, ligesom det er beskrevet i dagbogen. Den yngste har fået lidt lagt til alderen. Han er ikke længere 15 år, men 18 år gammel. Sandemose har filosoferet lidt over de ti piskeslag og han afslutter episoden i Sorø Amtstidende med: Man synes næsten, at det er for meget, at manden skal gå og spekulere i 3 år på en tortur, der kommer lige så sikkert som han allerede havde fået den. Den overfaldne fik alle sine penge igen.

9 9 I den næsten 2 år senere version i Aarhuus Stiftstidende får historien en ekstra tand og den medlidenhed, der var med skurken i Sorø Amtstidende, den er fuldstændig forduftet. Her er afslutningen af skrønen fra overfaldet og fremad: To slog han halvt fordærvet, før han kom i gulvet og fik lommerne tømt, hvorefter de fik ham lempet ud af toget, der gik 30 miles i timen. Ved næste holdeplads forsvandt de, men nemesis kan drive et farligt spil. De havde kastet deres offer ud lige for næsen af en flok banearbejdere og mirakel nummer to var, at han knap slog sig ved den hovedkuls udflugt. Telegrafen gav sig til at tikke langs linjen og få timer senere sad forbryderne ved en lille landstation med bøssemundinger for næsen. Allerede en uge efter læste jeg om deres domfældelse i retten i Winnipeg. Det regnede ned over dem med tugthus og rotting. Den overfaldne mistede ingen penge. Jeg vil sige at sådan en historie med varianter selvfølgelig er ret triviel og uvæsentlig litterært set. Men den siger samtidig noget om, hvordan Sandemose bruger sit stof. Den siger noget om hans arbejdsmetoder. Han lavede en liste på et tidspunkt i januar 28 i Canada over planlagte artikler, og den indeholdt 43 overskrifter og man må imponeres over at Sandemose rent faktisk opfyldte næsten en af sine mere vidtløftige planer, fordi det blev til 43 større offentliggjorte arbejder plus det løse: Småindlæg, anmeldelser og kommentarer. Alt sammen med Canada som baggrund. Omkring Canada-artiklerne kan man sige, at de falder i to hovedgrupper. Der er de tørre, saglige, lidt forbrugeroplysende artikler, og som sådan har de sikkert fungeret ganske udmærket og så er der artikler, hvor den mere fabulerende forfatter Sande-

10 10 mose viser sit sande ansigt, og der er bestemt også nogle perler imellem. I den første gruppe finder man sådan en som Emigrantens start, der blev trykt i Sorø Amtstidende også i Som forbrugeroplysning fungerer den som sagt ganske udmærket og emigrantromantik ligger I hvert fald Sandemose fjernt. I artiklens slutning står der: Til den, der rejser til Canada, hvortil nu den største strøm af emigranter går, kan det ikke siges højt og tydeligt nok, at han ikke skal rejse derover med hovedet fuldt af romantiske griller. Canada er det strenge arbejdes land, og den, der ikke vil arbejde, får heller ikke føden. Der er ingen anden adel end arbejdets, og der står med ildskrift over det vældige land: Hjælp dig selv eller dø. I nogle af artiklerne lægger Sandemose også op til, at han selv har arbejdet sig frem og det går så vidt som til, at han i et brev han sender hjem til en ven fortæller om, hvor strengt høstarbejdet har været for ham i Alberta. Han har fået vabler i hænderne og ondt i ryggen og tjent meget, meget få dollars. Det viser sig, hvis man kigger efter i dagbogen, at han end ikke var nået til Alberta og altså ikke kunne have bedrevet høstarbejde på det tidspunkt, hvor han skriver brev til sin ven. Erfaringerne med hvor hårdt høstarbejdet er, skriver han så i dagbogen med overskriften: John Østergaard erfaringer. Det hårde arbejde og arbejdet der adler, det har Sandemose altså ikke selv beskæftiget sig med. I ugebladet Hjemmet blev der i maj 1928 offentliggjort en gevaldig artikel af Sandemose, der hedder Vilde dyr i Canada. Som man kan se er artiklen udstyret med billeder af bjørne,

11 11 vaskebjørne, pumaer, ulve og vilde dyr af enhver slags. Sandemose var ikke i nærheden af nogle af disse vilde dyr under opholdet i Canada. Sandemose var ikke i nærheden af nogle af disse vilde dyr under opholdet i Canada. Jeg mener det nærmeste han kom faunaen her, det var sneuglen, men man kan jo heller ikke anklage Sandemose for at have været layouter på Hjemmet. Men heri skriver han i alt fald om Canadas vilde dyr. Han skriver: En eneste gang skulle jeg få bjergløven at se. Vi gik to mand langs foden af et bjerg, da vi skråt til vejrs i 150 metes højde så forkroppen af en hvilende puma. Dens øjne var stift hæftet på os. Den rørte sig ikke. Langsomt løftede jeg riflen. Jeg havde kun een patron og min ledsager bar haglbøsse, men jeg mente, at det var et sikkert skud. Min ven tog om bøsseløbet og trykkede det ned, mens han ufravendt stirrede på pumaen, der pludselig med en lynsnar bevægelse var udenfor synsvidde. Du kender ikke bjergløven sagde han roligt. Du havde en god chance for at tage den med den ene patron, men en riffel er nu engang lavet af mennesker og betjenes af mennesker. Hvis den kat ikke var død på stedet havde vi ikke haft ti sekunder at leve i. Alligevel - det tog flere timer før jeg tilgav ham. Naturligvis handlede han rigtigt. Det er en uskreven lov, at man ikke skyder på bjergløven uden at have mindst fem patroner i riflen. I dagbogen finder man i et notat fra Holden den 10. november 1927: PS og en anden mand var taget på jagt, da de for hjemgåen-

12 12 de med kun en patron i behold så en mountain lion ligge med hovedet på poterne oppe på en kant af en klippe. Sørensens ledsager hindrer ham i at skyde - Det ville have været a matter of life and death if the lion was not killed in one shot. They left the weapons without the beastir. PS som omtales i dagbogen er identisk med en dansk farmer Peter Sørensen, som Sandemose besøgte, og som har forsynet Sandemose, som det også er tilfældet her, med tips og med gode historier. Perlen blandt de mere fabulerende artikler er East Coulee. East Coulee er nu genudgivet i bogform. Man kan finde den i Johannes Væths Aksel Sandemoses Canada. Det er en pragtfuld artikel - dels fyldt med gode historier - dels fyldt med poesi, og den der tror, at Sandemose under fremmede himmelstrøg glemmer Danmark vil blive overbevist om noget andet ved at kigge på artiklens slutning. På den sidste dag, da jeg stod oppe på en højde og tog afsked med stedet var det ikke East Coulee jeg så, men Danmarks december. Skyerne flængedes afsted under den grå og lavthængende himmel. Jeg hørte vandet risle i grøfter og ude i natten var der lys fra mange ruder. Udvandre - javel. Men min ret til at gå under Danmarks himmel vil jeg ikke sælge for hele provinsen Alberta. Nuvel, det er sikkert patetisk i sit udtryk, men fornemmelsen og følelsen af længsel efter Danmark og Danmarks natur, årstidernes skiften er givetvis helt rigtig.

13 13 2. del Canadaromanerne De litterære udtryk, sådan som det finder sted, af størst blivende værdi har vi i de tre såkaldte Canadaromaner. Det drejer sig om Ross Dane, og det drejer sig om En sømand går i land, som blev Sandemoses første norske bog, og det drejer sig om September. Ross Dane udkom i En sømand går i land i 1931 og September i I dagbogen noterer Sandemose den 14. december Bogen skal hedde Folket på prærien. Begynd med indvandrere der kommer op fra South Dakota. Hjortnæs er en god indleder. Han kommer til landet efter en synsk nordmands anvisning efter bortløbne heste. Simon Hjortnæs var en anden af de danskfødte farmere, som Sandemose boede hos under en del af Canadaopholdet. Og Hjortnæs har faktisk leveret skikkelse til en stor del af figuren Rasmus Dansker i Ross Dane og man vil bemærke at ideen i det her dagbogsnotat rent faktisk blev realiseret. Folket på prærien, som var arbejdstitlen, udtrykker at vi har med en kollektivroman at gøre. Det var forlagskonsulent Ludvig Holstein, som fik titlen rettet til Ross Dane. Ross Dane blev den første af Sandemoses danske bøger, som fik et hurtigt andet oplag. Det første oplag på 1500 blev efterfulgt straks efter af forsigtige 500, og af de øvrige 5 danske romaner er det kun Storme ved jævndøgn og Fortællinger fra Labrador, der er udkommet i nye oplag, billigbogsoplag. Den danske Klabautermanden og

14 14 Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten, de er aldrig blevet genoptrykt. Ross Dane fik en kæmperennaissance i 1954 og den er genoptrykt adskillige kæmpe oplag. Den må sige at høre til en af de tre mest læste Sandemoseromaner i Danmark. I Norge kom Ross Dane i 1951 som føljeton i Morgenposten, oversat ved Kjell Krokvik og i 1965 udkom Ross Dane igen i en ny oversættelse ved Henning Simonsen, hvor den er med i Verker i Utvalg. I Norge fik romanen titlen Nybyggere i Alberta og den samme titel ser man i de svenske oversættelser og i den danske genudgivelse. Der er vi så tilbage ved kollektivromanen Nybyggere i Alberta. En sjømann går i land Sandemoses første norske roman blev en publikumssucces. Af behersket karakter, men en succes fra starten. Første oplag på 2500 eksemplarer blev straks efterfulgt af et oplag på 1500 eksemplarer og bogen er siden kommet i adskillige store oplag, billigbogsoplag, på alle de skandinaviske sprog. September derimod led en krankere skæbne. Den udkom som sagt Der var et oplag på 3600 og vistnok blev en del af dette oplag destrueret af den tyske besættelsesmagt. Man er ikke helt sikker på at det er fakta eller om det bare er en myte. Men faktum er i al fald, at bogen aldrig senere er genoptrykt i Norge - heller ikke i Verker i utvalg. Jeg har meget vanskeligt ved at gennemskue hvorfor, for det er en fremragende roman. I Danmark kan man endnu få September som billigbog. Ross Dane 1. del Ross Dane indledes med, at der ankommer en meget broget karavane til Beaver Coulee i Canada. Optoget udgøres af Rasmus Dansker, i Canada kaldet Ross Dane, en halvindianer Charles

15 15 Villeneuve og en fritænker og fidusmager, der hedder Jensen og en halvgammel enkemand Pedersen, der medbringer fire børn, to småpiger og drengene Theodor og Frederik. Villeneuve er, skønt han er mere jæger end egentlig farmer, bosat i Beaver Coulee i forvejen og de andre kommer fra USA. Ikke uden genvordigheder og skærmydsler tager de homestead og begynder farmningen i det solrige Alberta. Senere dukker der på samme egn i Beaver Coulee galiciere op og da slår stridighederne ud i lys lue. Galicierne er mørke, slaviske folk og per definition onde, mens alle lyse folk er svenskere eller skandinaver og gode. Især galisieren Fjodor Murazezsky er en torn i øjet på Ross Dane. Men det er også Fjodor, der indleder de egentlige fjendtligheder, fordi han hugger et af Ross Danes huse, han transporterer det simpelthen væk på en blokvogn, mens Ross Dane selv er på frierfærd. Derfor tvinges man som læser næsten til at være enig i de afklapsninger, som Ross Dane giver Fjodor. Ikke mindst da Fjodor har forsøgt at gøre seksuelle tilnærmelser til en - undtagelsesvis - god galiciers datter, Ivans mindreårige datter, så er det helt klart, at Fjodor er en gennemført skurk. Det blandede selskab vi har omtalt her, har på vejen passeret Youngstown, hvor der bor en ung smuk dame, der hedder Eva Kristensen. Og meget vægtigt står i romanens første del skildringen af Ross Danes frieri til Eva og deres påfølgende præriebryllupsnat. Efter bryllupsnatten er hun forøvrigt parat til, med et haglgevær i hånden at hjælpe Ross til at få det stjålne hus tilbage. Et andet hovedmotiv i romanens første del er Ross forbitrede kamp mod Nicoline, som er halvt hund og halvt coyote. - Og så opportunisten Jensen. De to outsidere slår pjalterne sammen. Til sidst lykkes det Ross at give de to ulykkesvarslende gestalter kvit. Den ene omkommer med et velrettet riffelskud og den anden tager flugten.

16 16 Der er også en stærk skildring af Theodor Pedersen, som har tuberkulose. Ross selvopfundne naturmedicin, det er en tilbygning til Pedersens farm med frit gennemtræk, hvor Theodor så skal anbringes, fordi frisk luft er sundt. Theodor overlever mærkværdigvis og slipper med forfrysninger. Første afdeling slutter, hvor Ross i mangel af en jordemoder også klarer en rædselsnat igennem som fødselshjælper for hans og Evas tre sunde drenge. 2. del Så går der nogle år og i bogens anden afdeling er kolonidannelsen næsten fuldbyrdet. Selve processen og hvordan Ross bliver koloniens ukronede konge, det hører vi ikke meget om og den side har ikke interesseret Sandemose i den her sammenhæng. Men Ross Dane bliver i første halvdel skildret som en så magtfuld person, at man ikke bliver overrasket over hans position i anden afdeling. Ross og Ivan køber småfarmernes korn op i et dårligt år og redder derved mange fra konkurs, men de kommer samtidig i yderligere modsætning til Fjodor Murazezski og Pedersen og hans søn Frederik. Da ruin truer det spinkle kornkompagniskab, da lykkes det for Ross at sælge hveden til en formidabel pris. Nu føler alle de hjulpne sig naturligvis voldsomt bedragede. Allermest bedraget er Pedersen. Han har nemlig afhændet sin hvede gennem en stråmand, sin usælgelige hvede, til Ross og nu kører der retssager og stridigheder løs på fuldt udtræk. Fjodor ender sine dage, da han kommer i vejen for sine egne heste. Så langt kan myndighederne i hvert fald følge begivenheden. Theodor vælger side til fordel for Ross, selv om han er Ross diametrale modsætning. Han er tungsindig, synsk og grublende, og det er typisk at han dør den nat, hvor han dagen i forvejen

17 17 endelig har fået taget sig sammen til at fri til Kaja, som er en tilflyttet norsk kvinde. Ross og Eva får en dreng mere og ligesom denne mere normale familietilvækst peger i retning af at Ross er ved at moderere sig, så er bogens slutning også beretningen om kongen, der dæmper sin fremtræden, ydmyger sig og bliver lidt mere sat i tronstolen. Ross har fået den ide, at hans held i hveden skal gå til opførelse af en kirke og efter at han har lidt nederlag ved sine egenrådige forberedelser, så går han en Canossa-rundtur i kolonien, ydmyger sig, lytter til de andre og får dem med, og byggeriet bliver en realitet. Romanen slutter i kirken, mellem Dannebrog og Union Jack med fredelige omend ikke idylliske tilstande i et af de nye samfund i det solrige Alberta. En sømand går i land En sømand går i land er den første store roman om Espen Arnakke og den rummer den præcise baggrund for det mord, som er genstanden for den store baggrundsanalyse i den store Espen Arnakke-roman En flygtning krydser sit spor fra Espen rømmer fra utålelige forhold ombord på skonnerten Rurik og dukker op på Deadmans Point i Newfoundland. Senere i romanen kommer han til Beaver Coulee. Espen får arbejde på fiskefabriken i Misery Harbor, hvor kun pigen Eva lyser op. Men Espen er ikke ene om at se Evas skønhed. Store John Wakefield er også med i spillet. Og Espen slæber rundt med hele sin belastende Jante-fortid og det er ikke rigtig noget at møde pigerne med. Men Store John kan. Forførelsen af Eva sker lige under et loft, hvor Espen har sit sengeleje. Espen følger med hele sin store fortvivlelse og uhåndterlige forelskelse efter parret i natten og passes op senere af John, der på stedet vil

18 18 foretage en for Espen meget ydmygende sammenligning af de mandlige attributter. Så begår Espen sit mord og bliver en flygtning. Espen når som sagt til Beaver Coulee, hvor han møder en del af vores bekendte fra Ross Dane, godt tyve år senere end sluthandlingen i den første roman. Den aldrende Ross er nu alene. Der er også de to Pedersen er, den gamle og Frederik og der er et par bipersoner, der går igen. Der er også kommet nye til. Der er Bodilsen med familie, blandt andet to døtre, som spiller en fremtrædende rolle i handlingen, Kristine og Gjatrid. Der er Vilfred Larsen, som er ungkarl og erklæret kommunist, den opruskende samvittigheds røst i kolonien. Der er hollænderen Røde Fane og der er nasseren Ole Jernmave, der holder til nede i byen, hvor han fra dag til dag lever på lån. Endelig er der fremmedelementerne i kolonien Maja og Sten Eriksen, og det er netop hos de to, at Espen får ansættelse. Romanens ydre handling koncentrerer sig om de utallige kolonistridigheder der er. For eksempel sladres der meget vellystent om Maja Eriksens interesse for andre mænd end sin egen ægtefælle. Sten Eriksen kommer mere og mere i et modsætningsforhold til det øvrige samfund. Da en af Majas ungdomsforbindelser, Jens Abildgård, slår sig ned som gæst hos Eriksens går det fuldstændig galt. Under en jagt bliver der skudt mod Jens Abildgård og Sten Eriksen mistænker Espen for drabsforsøg, fordi han ræssonerer, at Espen har grund til at være jaloux på Jens. Ellers opfattes Jens af de andre i kolonien som Stens første rival. Espen er fuldstændig uforstående og ser et ellers godt forhold til Sten ødelagt. Sten og Espen forsones dog til sidst en juleaften, hvor de fleste af de spegede affærer er opklaret. Handlingen drejer sig også om Espens ydre oprør mod koloni-

19 19 mønsteret og mod kvinderne, det sidste personificeres i Bodilsendatteren Kristine, der truer med at kvæle Espen. Vi følger Espens kamp for at få succes som selvstændig farmer og parallelt dermed også hans kærlighed til Kristines lillesøster Gjatrid. De to gifter sig og Espen går ind i det faste etablissement i kolonien. Men bag den ydre handling ligger Espens strid med Misery Harbor. Det er en lang og uafsluttet kamp på vejen fra selvhævdelse til større selverkendelse. Denne kamp afspejles både i re p l ik og handlingsmønster og specielt i Espens drømme. September I September er hovedfiguren hollænderen Røde Fane. Espen Arnakke optræder ikke i bogen, nævnes slet ikke. Enkelte af de øvrige figurer fra Beaver Coulee træffer vi igen, mens andre kun eksisterer i omtale Røde Fane har taget tjeneste hos Pedersen, den gamle Pedersen, der er udødelig indtil han bliver 111 år. Forinden han afgår en naturlig død har sønnen Frederik forsøgt at ombringe ham med en djævelsk mordmekanisme, der skulle lade faderen indebrænde, mens han selv pudsede alibiet af meget langt fra gerningsstedet. Pedersen bliver dog reddet ud af det brændende hus af Røde Fane, der i løbet af kort tid bliver klar over, hvordan tingene hang sammen. Den samme forståelse får også den gamle Pedersen, samtidig med at Frederik ved, at de to andre ved besked. De tre mænd bindes sammen af den her bizarre historie, som aldrig nogen sinde omtales med rene ord imellem dem. Da Methusalem Pedersen endelig dør, kører spillet videre, blot med to personer. Nemlig Fanen i Frederiks rolle og Frederik indtager suverænt positionen som Beaver Coulees rigeste mand. Fanen forelsker sig hovedkuls i farmerkonen Vera Tynset og

20 20 hun forelsker sig i ham. Motivet gennemspilles så i form af en trekanthistorie fordi Emil Tynset og Vera er lykkeligt gift, og de har et barn. Fanens og Veras kærlighed er et voldsomt erotisk begær, som finder tilfredsstillelse i skjulte, natlige møder, men der er ikke noget, der kan skjules i Beaver Coulee og moralen, eller især dobbeltmoralen, slår til i al sin perverterede kraft. Emil får et modbydeligt brev og affæren opløses i tragedie. Emil, Vera og barnet rejser fra Canada og inden det skib de rejser med torpederes af tyskerne i den gryende verdenskrigs første dage, da når Vera at begå selvmord. I det hele taget spiller den verdenspolitiske baggrund sammen med romanens personer. Dels i den ydre handling og dels mere skjult, fordi man forstår at de kræfter, der slippes løs på den storpolitiske scene er de samme kræfter som i mindre målestok huserer i småsamfundet i Beaver Coulee.

21 21 3. del Motiver fra Canadaromanerne og frem De tre Canadaromaner er ikke en trilogi i nogen gængs forstand. Det er romaner som med års mellemrum, henholdsvis 22 og 11 udspiller sig i de samme kulisser. Der er kun et delvist gennemgående persongalleri. Det er kun Methusalem og Frederik Pedersen, der indtager nogenlunde store roller i alle tre værker, og det gør de ikke fordi de er udprægede motiv- og temabærere. I Ross Dane fungerer de snarere som modstykke til den sunde og ærlige Ross, småfidusmagere, gniere og spekulanter i andres ulykke, som de er, og i En sømand går i land hører vi mest om deres forretningsmæssige tæft, der får dem til at sælge på det helt rigtige tidspunkt uden at det på noget tidspunkt bliver omtalt med rene ord i romanen. De har udviklet en eller anden form for kodesprog, det er noget med hæ-hæe, tjaae og pauser, en lidt morsommere og mere karikeret udgave af jante-formalismens sprog. I September er skildringen af de to slået rent over i karikaturen, samtidig med at der lurer en eller anden fornemmelse af, at det er mænd som Frederik og hans far, der er med til at slippe Fenrisulven løs. Det er altså først og fremmest kulissen, geografien i Alberta, hvor Sandemose har så meget stof parat fra, der binder romanerne sammen. Alligevel kan man sige at der er et fælles motiv og et tema, der viser en samhørighed i de romaner her. Også en større samhørighed end den, der lige umiddelbart springer i øjnene. Og både motivet og temaet er velkendte for Sandemoselæsere. Det er den erotiske trekant og Janteproblematikken. Hvis vi kigger på trekantmotivet, så kan vi sige, at i Ross

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere