UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019"

Transkript

1 Revideret april

2 Vejledning klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse og job. UUV informerer om mulighed for erhvervspraktik, bistår med praktikformidlingsblanket og formidler individuelt aftalte praktikker. UUV arrangerer en efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job. UUV forestår kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning og uddannelsessystemet. UUV informerer om efterskoler og valg af 2. fremmedsprog, hvis det er muligt at fravælge det fra 7. kl. UUV informerer om mulighed for erhvervspraktik, bistår med praktikformidlingsblanket og formidler individuelt aftalte praktikker. UUV taler med skolen om den enkelte klasse og eventuelle elever med behov for særlig indsats. UUV arrangerer en efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job. UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. UUV forestår kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning og uddannelsessystemet UUV forestår kollektiv vejledning af eleverne om arbejdet med studievalgsportfolio og følger løbende op i samarbejde med skolen. Skills-stafet: UUV forestår kollektiv vejledning om Skills-stafetten. Introduktionskurser: UUV forestår kollektiv vejledning om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. UUV forsyner klasselærer med en oversigt over, hvor eleverne er på introkursus. Skolen tager initiativ til iværksættelse af eventuelle individuelle erhvervspraktikker. Skolen tager initiativ til iværksættelse af eventuelle individuelle erhvervspraktikker. Skolen tager initiativ til iværksættelse af eventuelle individuelle særlige indsatser. Skolen tilmelder 8. klasserne til Skills-stafetten. 2

3 Vurdering af uddannelses-parathed Erhvervspraktik: UUV informerer om mulighed for erhvervspraktik, bistår med praktikformidlingsblanket og formidler individuelt aftalte praktikker. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV arrangerer efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job. Vurdering af uddannelsesparathed: UUV foretager en foreløbig helhedsvurdering af hver enkelt elevs uddannelsesparathed. Dette sker første gang senest 15. januar og anden gang senest 25. juni på baggrund af elevens faglige standpunktskarakterer og indstilling fra skolen vedrørende elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. UUV skriver en kort begrundelse for helhedsvurderingen. Skolen sikrer, at eleverne angiver, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at søge ind på efter 9./10. klasse. Skolen vurderer hver enkelt elev i forhold til de opstillede kriterier for uddannelsesparathed og foretager en samlet indstilling til UUV s helhedsvurdering af elevens uddannelsesparathed. Skolen skriver en kort begrundelse for indstillingen. Skolen overfører sin indstilling til optagelse.dk. Dette sker første gang senest 1. december og anden gang senest 15. juni. Skolen overfører med samme tidsfrister elevens faglige standpunktskarakterer til optagelse.dk. Ved første parathedsvurdering sikrer skolen, at alle elever og forældre orienteres skriftligt om resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen. 8. klasse Ikke uddannelsesparate (IUP) UUV fastlægger og iværksætter, i samarbejde med skole og forældre, en særlig skole- og vejledningsmæssig indsats for IUP-elever. UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med IUP-elever. UUV støtter eleverne i forhold til at angive foreløbigt uddannelsesønske. UUV indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk UUV drøfter og aftaler ansvarsfordeling for eventuelle andre indsatser med elev, forældre og skole. UUV følger op UUV s del af den aftalte særlige indsats. Ved de efterfølgende parathedsvurderinger orienterer skolen de ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre. For IUP-eleverne aftales en særlig indsats i samarbejde med UUV og forældre for at fremme elevens uddannelsesparathed. Skolen drøfter og aftaler ansvarsfordeling for den særlige indsats med elev, forældre og UUV. Skolen følger op på skolens del af den aftalte særlige indsats. 3

4 8. specialklasse/ -skole 9. klasse Udover aktiviteterne beskrevet ovenfor for almindelig 8. klasse forestår UUV følgende aktiviteter særligt for 8. specialklasse/-skole: UUV arrangerer et forældremøde eller uddannelsesaften, hvor der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, FGU og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsesmesser: UUV orienterer både om messen for unge med særlige behov, som foregår i regionen, og om de to messer, arrangeret af UUV, hvor der er orientering om ordinære ungdomsuddannelser i Køge Bugt. UUV gennemfører samtaler individuelt. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. UUV informerer her bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan, studievalgsportfolio og optagelse.dk, og desuden om den obligatoriske praktikuge. UUV udarbejder en vejledning til elevernes uddannelsesplan/ansøgning til forældrene. UUV forestår kollektiv vejledning om uddannelsesplan, optagelse.dk og studievalgsportfolio, muligheder i ug.dk og evejledning. Erhvervspraktik: UUV forestår kollektiv vejledning om erhvervspraktik og bistår med praktikformidlingsseddel. Når UUV modtager klassens udfyldte praktiksedler fra skolen, foretager UUV den videre praktikformidling. UUV udarbejder et overblik over, hvor eleverne er i praktik og giver dette til skolen. Frivillig brobygning: UUV informerer om uddannelsesstedernes tilbud til IUP-elever hhv. uafklarede elever og tilmelder elever, som ønsker at deltage. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job. Skolen indsamler og underskriver elevernes praktiksedler og leverer samlet til UUV. 4

5 Vurdering af uddannelses-parathed 9. klasse Ikke uddannelsesparate elever (IUP) 9. specialklasse/ -skole Vurdering af uddannelsesparathed: UUV foretager revurdering af elevernes uddannelsesparathed på baggrund af elevens faglige standpunktskarakterer og indstilling fra skole vedrørende elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Dette sker første gang senest 15. januar. UUV foretager den anden, og sidste, helhedsvurdering i 9. klasse, senest 2 hverdage efter, at skolen har afgivet de afsluttende standpunktskarakterer. UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med IUP-elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt og eksplicit i forhold til alternative veje i uddannelsessystemet. UUV vejleder og tilmelder til frivillig brobygning. UUV indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk. 4 7 og støtter særligt i forbindelse med den ordinære praktikuge. UUV støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 9. klasse. UUV vurderer og kommenterer planen i samarbejde med skolen. UUV støtter IUP-eleverne med optagelse.dk og videresender uddannelsesplanen til relevant uddannelsesinstitution. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte), skriver UUV det på uddannelsesplanen. UUV kan tildele elever en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UUV etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, som ikke optages på den ønskede ungdomsuddannelse, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne. UUV vejleder eleverne om, hvilke muligheder, de ellers har, jf. kravet om at være i uddannelse eller anden aktivet. Udover aktiviteterne beskrevet ovenfor for almindelig 9. klasse forestår UUV følgende aktiviteter særligt for 9. specialklasse/-skole: UUV tilbyder et netværksmøde eller skole-hjemsamtale med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen. Vurdering af uddannelsesparathed i 9. klasse sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsuddannelse. Skolen foretager en indstilling til UUV s helhedsvurdering af hver enkelt elevs uddannelsesparathed. Dette sker senest 1. december hhv. 1. juni. Skolen overfører med samme tidsfrister elevens faglige standpunktskarakterer til optagelse.dk. Skolen sikrer, at IUP-elever og forældre orienteres skriftligt om resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen. I samarbejde med UUV følger skolen op på den særlige indsats og uddannelsesplanen for IUP-elever. Skolen vurderer og kommenterer elevens uddannelsesplan i samarbejde med UUV. 5

6 UUV støtter elev og forældre med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner, herunder opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved ordinær uddannelse. UUV afholder individuelle samtaler. UUV deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af dennes uddannelsesvalg. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler med UUV. 10. klasse Uddannelses-parathedsvurdering 10. klasse Ikke uddannelsesparate elever (IUP) UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Her informeres bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan og optagelse.dk. UUV udarbejder en vejledning til elevernes ansøgning inkl. studievalgsportfolio til forældrene. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan, studievalgsportfolio og optagelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og evejledning. Obligatorisk brobygning: UUV informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. Vurdering af uddannelsesparathed: UUV foretager revurdering af elevers uddannelsesparathed på baggrund af elevens faglige standpunktskarakterer og indstilling fra skole vedrørende elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Dette sker første gang senest 15. januar. UUV foretager den anden, og sidste, helhedsvurdering i 10. klasse senest 2 hverdage efter, at skolen har afgivet de afsluttende standpunktskarakterer. IUP-eleverne tilbydes ekstra individuel brobygning og evt. erhvervspraktik. UPV i 10. klasse sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsuddannelse. Skolen foretager en indstilling til UUV s helhedsvurdering af hver enkelt elevs uddannelsesparathed. Dette sker senest 1. december hhv. 1. juni. Skolen overfører med samme tidsfrister elevens faglige standpunktskarakterer til optagelse.dk. Skolen sikrer, at IUP-elever og forældre orienteres skriftligt om resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen. I samarbejde med UUV følger skolen op på den særlige indsats og uddannelsesplanen for IUP-elever. 6

7 UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med IUP-elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt og eksplicit i forhold til alternative veje i uddannelsessystemet. UUV støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 10. klasse. UUV vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med skolen. UUV støtter eleven med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner til den relevante uddannelsesinstitution. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte), skriver UUV det på uddannelsesplanen. UUV kan tildele elever en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UUV etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke optages på den ønskede ungdomsuddannelse, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne. UUV vejleder eleverne om, hvilke muligheder, de ellers har, jf. kravet om at være i uddannelse eller anden aktivitet. EUD specialklasse Der forventes behov for en særlig intensiv vejledningsindsats for elever, der vælger EUD10, da der skal ske en tæt opfølgning for at sikre, at de får det forventede udbytte af skoleåret. UUV gennemfører individuelle samtaler, herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og eksplicit i forhold til alternative veje i uddannelsessystemet. UUV arrangerer et forældremøde eller en uddannelsesaften, hvor der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, FGU og Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Uddannelsesmesser: Der orienteres både om messen for unge med særlige behov, som foregår i regionen, og om UUV s to messer hvor der er orientering om ordinære ungdomsuddannelser i Køge Bugt. UUV støtter eleven og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner, herunder er der opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved optag på ordinær uddannelse. UUV afholder samtaler individuelt. Der forventes behov for en særlig intensiv skoleopfølgning på elever, der vælger EUD10. 7

8 UUV deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af dennes uddannelsesvalg. UUV tilbyder deltagelse i et netværksmøde eller en skole-hjemsamtale, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Vejledning af unge efter grundskolen og op til det 30. år Opsøgende og opfølgende indsats Unge ude af grundskolen og til det 25. år Vejledning af unge år Vejledningens indhold Alle Vejledningstilbud i KUI-samarbejdet år Overgangsvejledning år Særligt for de årige Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UUV kontakter unge, der ikke er i uddannelse, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i fuldtidsbeskæftigelse eller er på offentlig forsørgelse pr. brev, telefon og sms. Efter gentagne forsøg uden kontakt foretages hjemmebesøg. Unge, der flytter til UUV s område, hvor aktiviteten er ukendt opsøges med tilbud om vejledning. De unge vejledes ved personlig henvendelse eller via kontakt gennem jobcentret. Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver selvhjulpne og handlekraftige i forhold til valg af ungdomsuddannelse eller arbejde. Vejledningen omfatter individuel vejledning og gruppevejledning. Vejledningen er et tilbud til gruppen fra år med uddannelsespålæg. Tilstedeværelse i KUI aftales mellem UUV s ledelseskontakt og Jobcenter/KUI. UUV har særlig fokus på opsøgende vejledning til unge, der i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse eller aktivitet, og tager kontakt til de unge, hvor der enten ikke en aktivitet, eller hvor aktiviteten er usikker. Der tilbydes vejledning og hjælp til at komme godt videre. Alle forældre til unge der forlader grundskolen, modtager information om ungevejledning i UUV. UUV har en særlig forpligtelse over for årige unge. Denne gruppe unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, 8

9 der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsespligten opfyldes årige unge, som ikke følger deres uddannelsesplan, kontaktes af UUV senest 5 arbejdsdage efter, at UUV er blevet bekendt hermed. UUV og den unge/forældre arbejder sammen om en ny aktivitet, som sættes i værk senest 30 dage efter første kontakt. Orientering til forældre år Vejledningsarbejde med henblik på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Unge i målgruppen kan starte efter endt grundskole og inden det 25. år. UUV sørger for, at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra år bliver orienteret om (og så vidt muligt inddraget i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, UUV tilbyder de unge. Derudover orienteres om mulige konsekvenser af, at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes, jf. lov om børne- og ungeydelse. Den unge kan i særlige tilfælde fritages for uddannelsespligten. Dette vil altid ske i samarbejde med forældrene. Fritagelsen vurderes individuelt, godkendes af nærmeste leder og beslutningen træffes ofte i et samarbejde med familieafdelingerne. Overholdes uddannelsespligten ikke, kan vejleder indstille til fratagelse af ungeydelsen. Dette sker altid i et samarbejde med nærmeste leder. UUV målgruppevurderer de unge. Det kan gøres ved indledende samtale med den unge og evt. forældre eller via kontakt fra et andet UUcenter. Har den unge bopæl i en anden kommune, udarbejder bopælskommunens UU-center en foreløbig målgruppevurdering. UUV udarbejder herefter indstillingsskema for alle unge med betalingskommune i en af vores 4 kommuner. Disse sendes til visitationsudvalget i den pågældende kommune. Visitationsudvalget træffer den endelig afgørelse, om den unge er i målgruppen. UUV udarbejder herefter et udkast til uddannelsesplanen, og visitationsudvalget træffer afgørelse om uddannelsessted. Evt. aftales besøg og praktik på den pågældende STU-institution. Efter 12 uger følges der op ved et statusmøde, hvor den endelige uddannelsesplan udfærdiges. 9

10 Der følges herefter op på uddannelsesplanen ved behov, minimum en gang om året, og uddannelsesplanen justeres. På 3. år afholdes en udslusningssamtale med STU-uddannelsessted og den unges sagsbehandler. Samarbejde, koordination og synlighed (Bilag 1) Kommentarer Generelt Samarbejdspartnere UUV samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, FGU-skoler, Studievalg Sjælland og andre uddannelsesinstitutioner i UUV s område om koordination af vejledningsindsatsen, herunder koordination af den lokale Garantiskole samt afholdelse af Dialogforum. UUV koordinerer og samarbejder om vejledningsindsatsen med andre vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med de unge. UUV samarbejder med de fire jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til unge årige, der ikke er i uddannelse eller job. UUV har et tæt samarbejde med boligsociale indsatser i kvarterer med høj koncentration af tosprogede unge. Dette sker som led i den koordinerede vejledningsindsats og for at synliggøre UUV s vejledningstilbud. Hvert år op til optagelsestidspunktet d. 15. marts er der ekstra vagter på i den åbne vejledning i Ølby. UUV har månedlige samarbejdsmøder med FGU-skolernes uddannelsessteder i Køge, Solrød og Greve, men henblik på gennemførsel og overgang efter afsluttet skole til arbejde eller uddannelse. UUV er tilstede på Campus Køge. Optag på en FGUskole Når en ung ønsker at søge optagelse på en FGU-skole, foretager UUV en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering). 10

11 Samtidig ajourføres den unges uddannelsesplan. Optagelse af unge på FGU afstemmes med kommunernes KUI er. Dialogmøder med de 4 kommuners STU-visitationsudvalg Der er løbende dialog med lokale visitationsudvalg via medarbejdere eller UUV s ledelseskontakt. Databaseregistrering i Unoung Alle Dokumentation om vejledning af alle unge op til 30 år registreres i UNOung. UUV sørger for, at databasen er opdateret. UUV opsamler data om de unge i databasen for at kunne følge op på vejledningsindsatserne. Alle kontakter til den unge eller dennes forældre/værge registreres i UNOung. For unge under 18 år revideres den unges uddannelsesplan ved ændringer i aktivitet, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan. Samarbejde med grundskole (Bilag 2) Kommentarer En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UUV og folkeskolen For at sikre at UUV s tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at UUV og skolerne har en fælles forståelse af, hvilke elever der er omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare sig med den kollektive vejledning suppleret med evejledningsportalen. Samarbejdsaftalen er desuden afklarende for, hvilke opgaver UUV har, og hvilke opgaver der ligger hos skolen. Forældremøder/ uddannelsesaftener Skole og UUV aftaler, om UUV deltager i forældremøder på 8. og 9. klassetrin eller afholder en fælles uddannelsesaften på de to klassetrin. Hvis det aftales, at UUV deltager i forældremøder, arrangerer skolen det sådan, at hele klassetrinet (årgangen) holder møde samme aften, hvor 11

12 det er muligt, samles alle forældre ved mødets start til oplæg fra vejlederen med efterfølgende mulighed for spørgsmål (cirka 1 time). Uddannelsesplaner klasse, studievalgsportfolio og samarbejdet omkring optagelse.dk (ansøgning til ungdomsuddannelse). Ikke uddannelsesparat (IUP) Samarbejdet om de IUP-elever begynder i 8. klasse Ikke uddannelsesparat (IUP) Uddannelsesplansog elevplanssamarbejde, klasse skal i klasse udarbejde en uddannelsesplan via optagelse.dk. I tilknytning hertil skal alle eleverne udfylde et afrapporteringsskema til deres studievalgsportfolio, som vedhæftes uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen fungerer som elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne d. 1. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at eleverne er registrerede med de rigtige skoledata i institutionsregistret og indberette 9. klasses- og 10. klasses-standpunktskarakterer rettidigt. Al vejledning samt afsendelse af uddannelsesplaner for IUP-elever varetages af UUV på den pågældende skole. IUP-elever: For de elever hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en særlig indsats, både skole- og vejledningsmæssigt, for at ændre dette billede. Det er skolens ansvar, at denne opgave løftes i samarbejde med UUV. Forældre og andre nødvendige samarbejdspartnere inddrages, og UUV medvirker. Den aftalte elevgruppe støttes af UUV i forbindelse med de forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter). UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med IUP-eleverne. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt. Skolens arbejde med elevplaner og UUV s arbejde med uddannelsesplaner og studievalgsportfolio skal gensidigt bygge på hinanden. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan, som skal direkte i optagelse.dk. For UP-elever er det forældrenes ansvar, at uddannelsesplanen inkl. studievalgsportfolio oprettes i optagelse.dk, skrives under og sendes videre til ungdomsuddannelsen. Vejlederne skal udelukkende fokusere på de elever, der skønnes IUP i 8. kl. eller ændrer status til IUP ved de følgende vurderinger i løbet af 8., 9. eller 10. kl. 12

13 Introduktions-kursus, 8. klasse 5 dage for alle Erhvervspraktik 9. klasse Introduktionskurserne omfatter 5 dage. 2x2 dage i foråret og 1 dag i efteråret i form af klassedeltagelse i Skills-stafetten på den lokale erhvervsskole. Skolen står for tilmelding og andet praktik vedrørende deltagelse i Skillsstafetten. For de almindelige introduktionskurser forestår UUV hele koordinationen: UUV træffer aftaler med ungdomsuddannelserne og udarbejder ønskeskema, som eleverne udfylder digitalt. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte elev får besked om kursusstedet. Skolen sikrer dækning af elevernes transport, og at eleverne ved, hvor de skal hen. Skolen kontaktes af ungdomsuddannelsen via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit introduktionskursus eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af introduktionskurserne. Som minimum anvendes der en dobbeltlektion ugen inden, eleverne skal på introduktionskursus, hvor målet med introduktionskursusforløbet gennemgås, elevernes uddannelsesinstitutionsvalg repeteres, og skolen sikrer, at eleverne er bekendt med det praktiske omkring den kommende introduktionsuge. Evaluering forventes ligeledes at tage en dobbeltlektion. UUV informerer om praktik og uddeler erhvervspraktikformidlingssedler. Eleverne finder selv deres praktikplads. For de elever der godt kan, men ikke får det gjort, går skolen ind i processen. For IUP-elever står UUV til rådighed. Skolen indsamler praktiksedlerne, tjekker at de er korrekt udfyldt og afleverer dem til skolens vejleder fra UUV. UUV varetager resten af den administrative proces. Skolen sørger for og sikrer dækning af elevernes transport efter skolens regler. 13

14 Skolen varetager for- og efterbehandling af praktikken, herunder sikrer kontakt til eleverne i praktikperioden. Som minimum gennemgås formål med praktik og det praktiske omkring praktikken ugen inden forløbet. Under selve praktikugen besøges eller kontaktes praktikstederne af skolen, og efter praktikken skal der ske en evaluering af forløbet mellem eleverne og skolen. Udebliver en elev fra praktik, eller får skolen meddelelse om stort fravær, følger skolen op på denne information. UUV tilbyder udlån af sikkerhedssko. Brobygning 9. og 10. klasse 9 stk. 4 og 33 stk. 4 7 forløb Særlige UUV-vejledningsforløb UUV vejleder eleverne omkring frivillig hhv. obligatorisk brobygningsvalg og digital udfyldelse af ønskeskema. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får oplysninger om brobygningssted. Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygningen 9 stk. 4 og 33 stk. 4 7 forløb Disse forløb etableres af skolen i samarbejde med forældrene i henhold til bekendtgørelse af lov om folkeskolen. UUV kan bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder og står for den administrative praktikformidling, når en korrekt udfyldt praktikaftaleseddel er modtaget fra skolen. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb. UUV udbyder en række særlige vejledningsforløb med forskellige målgrupper og forskelligt indhold. Indstilling af elever til forløbene sker i samarbejde med skolen. Dialog/efterbehandling med deltagerne om deres læring og udbytte af forløbene sker i samarbejde mellem skole og UUV. Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler. I 9. kl. tilbydes IUP-elever og uafklarede UP-elever brobygning. I 10. klasse er brobygning obligatorisk for alle. 14

15 7. klasse: Projekt 7. klasse for skoletrætte elever. Inspirerende besøg på forskellige uddannelsessteder og virksomheder, som kan øge elevernes motivation for uddannelse. 8. klasse: Stil skarpt og se dig selv tydeligere. Filmproduktion og vejledning med fokus på at hjælpe elever til at se deres styrker og via den øgede selvindsigt blive mere valgparate. 9. klasse: Test dig selv. For dygtige uddannelsesparate elever, som gerne vil have mere indsigt i industriens uddannelser. Infoaften, praktik, rollemodeller. 9. og 10. klasse: Kompetenceafklarende brobygning. For IUP-elever, som overvejer at søge gymnasial uddannelse. Tre dages brobygning på gymnasial uddannelse med efterfølgende vurdering fra brobygningsværten. Uddannelse og job UUV bistår skolen i planlægningen af undervisningen i uddannelse og job i klasse. UUV kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål, og dels kan indgå i forskellige fag, herunder flerfaglige forløb. UUV er til rådighed med udlån af undervisningsmaterialer. Skolen sikrer, at undervisning i emnet uddannelse og job indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin. Der er indgået aftale med kommunerne om, at UUV s vejledere varetager undervisning i folkeskolens 7 emnefag Uddannelse og Job i et omfang af 36 lektioner fra klasse. Planlægningen, gennemførsel og evaluering af undervisningen gennemføres af vejlederen. Placeringen af timerne i skolernes årsplaner foretages inden skoleårets begyndelse i et samarbejde mellem skolen og den lokale vejleder på skolen. Det er ligeledes aftalt, at alle afgangselever (både IUP og UP) fra marts til august har mulighed for at få vejledning/ en vejledningssamtale i forbindelse med uddannelsesvalget/ omvalg. 15

16 Læreres deltagelse i UUV s klasselærerkurser samarbejde omkring uddannelse og job Læreres deltagelse særligt for specialklasselærere/specialskolelærere i grundskolen klasses elever fra skoledistriktet, der udebliver fra skolen eller har omfattende fravær UUV udbyder kurser for klasselærere i udskolingen af en dags varighed. Nye lærere og lærere der ikke har undervist på klassetrinnet de senere år, deltager i kurserne. UUV kan desuden udbyde uddannelse og job-kurser til de enkelte skoler dækkende inspiration til faget i klasse. UUV afholder efter behov en kursusdag for specialklasselærere fra kommunerne, hvor ansvars- og rollefordelingen mellem skole, specialklassens lærere og vejlederen præciseres. Den årlige kursusdag kan også omhandle et aktuelt tema. Registreres fraværet af UUV, tager UUV kontakt til skolens ledelse og stiller sig til rådighed med kendskab til alternative skoletilbud og de aktiviteter, som UUV kan indgå i et samarbejde om. Ligeledes står UUV til rådighed for en samtale med eleven og forældrene omkring muligheder og konsekvenser, som den manglende opfyldelse af undervisningsforpligtelsen har for valget af og gennemførslen af en ungdomsuddannelse. Hvis en elev dropper ud fra efterskole, privatskole m.m., varetager distriktsskolen sagen. Samarbejdsgrundlaget ovenfor anvendes også for klasses efterskoleelever/privatskoleelever, som UUV eller skolen får information om, har afbrudt deres efterskoleforløb. Samarbejde mellem kommunernes skoleafdelinger og UUV Samarbejdet mellem eventuelle specialklasser på 2 gange årligt (september og april) samkøres UUV s kommuneelevregistreringer med kommunernes skoleafdelingers elevregistreringer mhp. at opfange elever, der ikke opfylder undervisningspligten. Skoleafdelingerne følger op på elever uden skoleregistreringer. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand giver udvidede rammer for anvendelse af erhvervspraktik på klassetrin, ligesom det er vigtigt, at faget uddannelse 16

17 skolen og UUV s specialvejledning og job inddrages i fagene, så der finder en afklaring sted af valgmulighederne for specialklassens elever i folkeskolens ældste klasser. Det forventes, at specialklasserne har et udvidet samarbejde med praktikmulighederne i lokalmiljøet. Specialklassen og UUV træffer sammen beslutning om procedure for formidling af de praktikaftaler, som eleven skal deltage i. 17

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret november Revideret november 2017

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret november Revideret november 2017 Revideret november 2017 1 Vejledning 1 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ydelseskatalog 2018/19

Ydelseskatalog 2018/19 Grundskoleområdet 1. 9. klasse skal samarbejde med skolen om faget Uddannelse og Job Skoleleder har ansvar for, at der undervises i faget Uddannelse og Job kan deltage i undervisningen 7. klasse Undervisning

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

UUV Køge Bugt Team Skole

UUV Køge Bugt Team Skole UUV Køge Bugt Team Skole Indhold: Team Skole Opgaver Projekter m.m. Margrethe Tovgaard Afdelingsleder UUV Køge Bugt Greve Solrød Køge Stevns Team Skole Fremtidslinjen Team Sekretariat Team Unge Vejledningsområdet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre /

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre / Uddannelsesvejledningens opgaver & kompleksitet Uddannelsesvejledning kan betegnes som en profession, der er kendetegnet ved, at vejlederen sætter den unges kompetencer og forudsætninger i spil sammen

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse...

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse... August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: UPV (UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING) I GRUNDSKOLEN/10. KL. Indledende forudsætninger: Lbk 1097 af 280917 Vejledningsloven Bek nr. 945 af 280618 - Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Statistik og status for unge årige i Ringsted Kommune

Statistik og status for unge årige i Ringsted Kommune Statistik og status for unge 15-24 årige i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 31.1.2019 R i n g s t e d K o m m u n e 1 9-0 2-2 0 1 9 Indhold Aktivitetsstatus

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Lovtidende A Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 2 k, stk. 7 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk. 3, 12 c, stk. 2, og 15 e i lov om vejledning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv BEK nr 1496 af 12/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15467 Senere ændringer

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 01-12-2016 Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse og

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 2018 ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

8.kl Sortedamskolen 2015/16

8.kl Sortedamskolen 2015/16 8.kl Sortedamskolen 2015/16 UU København Serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Vi vejleder unge i København mellem 13 og 25 år Alle københavnske unge påbegynder og

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Aftenens punkter Kort præsentation af UU Center Syd Ungdommens Uddannelsesvejledning Gældende lov herunder uddannelsespligt

Læs mere

Den Datadrevne Ungeindsats. Christel Jørgensen, Souschef UUV Køge Bugt UUDanmarks IT gruppe

Den Datadrevne Ungeindsats. Christel Jørgensen, Souschef UUV Køge Bugt UUDanmarks IT gruppe Den Datadrevne Ungeindsats Christel Jørgensen, Souschef UUV Køge Bugt UUDanmarks IT gruppe www.uuv.dk Programmet Datadrevne ungeindsatser: Ungedatabasen som back bone for Uddannelsesplanen Kan Ungedatabasen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere