Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed"

Transkript

1 Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

2 Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5 Kunden vælger... 7 Kundetilfredshed... 8 Nykredits Kundeambassadør... 9 Bæredygtige investeringer Samfundet Sociale indsatser Sponsorater Nykredits Fond Miljø og klima Medarbejderne Tydeligt definerede mål Mangfoldighed Nykredit Sund Enkel og effektiv organisation Medarbejdere i tal Ejerstruktur og kapitalpolitik Unik dansk realkredit Ny regulering Bæredygtig kapitalpolitik Nykredit i tal Investorer i Nykredits papirer Finansielle nøgletal Ikke-finansielle nøgletal Rapporteringsprincipper... 28

3 Forord 01 Nykredits formål er at drive finansiel virksomhed til gavn for kunderne. Nykredit er foreningsejet og kundestyret. Vi er skabt af kunderne, og vi er til for kunderne. Sådan har det været i mere end 150 år. I Nykredit står kunden derfor over alt. Det er et af de bærende forretningsprincipper, og det er i god samklang med vores forretningsgrundlag. Vi skal rådgive og betjene vores kunder på en måde, hvor kunden selv træffer sine valg på et oplyst grundlag. Det giver Nykredit en særlig forpligtelse til at yde en ansvarlig rådgivning. Derfor uddanner og certificerer vi vores medarbejdere til bedst muligt at varetage denne opgave i et omfang, der går ud over lovens krav. Nykredits historiske afsæt og særlige ejerstruktur som forening indebærer en række særkender for vores virksomhed. Vores ejere fokuserer ikke snævert på kortsigtede gevinster, men på langsigtede kunderelationer og langsigtede afkast vi kalder det "Finansiel bæredygtighed" og det er vores idégrundlag. Som andre finansielle virksomheder drives Nykredit som en forretning og skal dermed også tjene penge. Et aktivt udlån forudsætter en egenkapital, der mindst svarer til de krav, som lovgivningen og obligationsmarkedet stiller. Krav som vil være stigende i de kommende år. Under finanskrisen har vi øget vores udlån til kunderne, og udlånet er fortsat stigende på trods af udsigten til de stigende krav til egenkapital. At sikre udlån til vores kunder er en central del af vores samfundsansvar, og dermed går vores samfundsansvar og forretning hånd i hånd og skaber et fundament for fremtidig vækst i Danmark. Blandt de andre større initiativer i 2012 var et nyt rådgivningskoncept for realkreditudlån. Vi introducerede fem enkle produktpakker, hvor du som kunde kan vælge forskellige grader af sikkerhed for renteudviklingen og forskellige opsparingsniveauer i form af større eller mindre afdrag. Det giver kunderne overblik og gør valget mellem de forskellige lånetyper lettere. Samtidig med at bidrage til et stabilt og effektivt finansielt marked er Nykredit også på andre områder en samfundsansvarlig virksomhed. Vores aktiviteter inden for social ansvarlighed (CSR) omfatter fx ambitiøse mål for flere kvinder i ledelse, at yde uvildig økonomisk rådgivning til voldsramte kvinder og at give udlændinge et Nyt Netværk og derved hjælpe dem til at komme i uddannelse eller arbejde. Desuden arbejder vi aktivt for at bidrage til danskernes sundhed via vorespuls.dk og sponsorater af diverse motionsløb, ligesom vi bidrager til omstillingen til et grønnere Danmark via en ambitiøs klima- og miljøstrategi, der både omfatter forretningsmæssige tiltag og Nykredits egen adfærd. Om Nykredit 2012 er Nykredits CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed. Den er et supplement til årsrapporten og skal bidrage til at give et billede af en virksomhed, der er mere og andet end tal. God læselyst. Peter Engberg Jensen Koncernchef De øgede kapitalkrav betyder, at Nykredit skal tjene flere penge for fortsat at kunne låne penge ud. Det kan betyde prisreguleringer, som sammen med tilbageholdenhed med omkostningerne kan sikre det økonomiske grundlag for det fremtidige udlån. Vi arbejder hele tiden på at gøre det nemmere at være kunde og at gøre kundernes møde med os til en god og professionel oplevelse. Vi er meget optaget af en åben og tillidsfuld dialog. Derfor forbedrer vi hele tiden vores netbank med nye faciliteter, der giver mere overblik, derfor har vi en Kundeambassadør, derfor har vi en blog, og derfor åbnede vi i 2012 et landsdækkende rådgivningscenter, Nykredit Direkte, for blot at nævne nogle initiativer.

4 02 Mød Nykredit Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Koncernen betjener både privat- og erhvervskunder og har rådgivningstilbud, der imødekommer både familiernes, de små og mellemstore virksomheders og de største koncerners finansielle behov. Nykredit-koncernen har kontakt til mere end 1,1 mio. kunder. Dette dækker over privatkunder, erhvervskunder under brandet Nykredit samt godt privatkunder, der betjenes af lokale og regionale pengeinstitutter i Totalkreditsamarbejdet. Nykredit ønsker at optræde som en samfundsansvarlig virksomhed. Derfor arbejder Nykredit også med en række aktiviteter inden for social ansvarlighed og støtter op om klima- og miljøbevidst adfærd. Vi understøtter også samfundets udvikling via Nykredits arktitektur- og forskningspriser. Nykredits lange historiske afsæt og ejerstruktur indebærer en række kendetegn for vores virksomhed. Nykredits fokus er således ikke på kortsigtede gevinster, men langsigtede kunderelationer og afkast vi kalder det finansiel bæredygtighed. Det er et særkende for Nykredit i forhold til børsnoterede finansielle virksomheder. Men internationalt har ca. hver femte finansielle virksomhed i Europa en ejerstruktur, der minder om Nykredits. Nykredits idégrundlag Finansiel bæredygtighed betyder, at vi baserer vores forretning på klare, etiske rammer og langsigtede relationer skaber nye muligheder for kunder og investorer lægger vægt på en afstemt risikostyring og en langsigtet kapitalpolitik. Med afstemt risikostyring menes, at vi løbende tilpasser vores forretning efter markedsforholdene Nykredit har eksempelvis introduceret tolagsbelåning og spredning af refinansieringsauktionerne. Et stærkt kapitalgrundlag og en god indtjening er forudsætninger for et aktivt udlån også i krisetider og medvirker til, at obligationerne får en høj rating og dermed lave renter til gavn for kunderne. 1,1 million kunder medarbejdere 55 centre downloads af mobilapplikationer Indtægter fra forretningsdrift 17% 2% 36% Nykredit Bank Nykredit Realkredit Totalkredit Øvrige 45%

5 Kunderne I Nykredit står kunden over alt. Som et af de bærende forretningsprincipper er det for Nykredit et spørgsmål om, at kunden oplever at få god service, og at fokus hele tiden er på kundens behov nu og på lang sigt. Nykredit arbejder på at gøre det nemmere at være kunde og at gøre kundernes møde med os til en god og professionel oplevelse. Målet er at have de mest tilfredse kunder blandt de ledende finansielle aktører. KUNDERNE

6 04 Nykredits forretning Nykredit har sit historiske afsæt i realkreditfinansiering, men har udvidet bankaktiviteten således, at Nykredit i dag tilbyder en bred finansiel løsning, der tilgodeser både familiernes, de små og mellemstore virksomheders og de største koncerners finansielle behov. Nykredit yder som den største långiver 31% af alle bank- og realkreditlån til danskerne. Nykredits stærke kapitalgrundlag kommer kunderne til gavn, da det har medvirket til et fortsat voksende udlån i årene siden 2008, også i perioder, hvor markedets samlede udlån har været faldende. Fra 2008 er Nykredits danske udlån vokset med ca. 160 mia. kr., mens udlånet i den øvrige finanssektor er faldet med ca. 250 mia. kr. i samme periode. Udlånsvæksten har i 2012 hovedsagligt været koncentreret om realkreditlån. De meget lave renter på realkreditobligationer har betydet, at mange kunder i højere grad har efterspurgt realkreditlån frem for banklån. Opsparingstendensen i samfundet har samtidig været voksende som følge af den lave vækst i dansk økonomi. I Nykredit ser vi tendenserne i form af stigende efterspørgsel efter opsparingskoncepter, investeringsforeninger og indlånsprodukter. Den 1. juni 2012 slog Nykredit dørene op til det nye landsdækkende rådgivningscenter Nykredit Direkte. Nykredit Direkte er en betjeningsplatform, der opfylder kundernes behov for fleksibilitet og tilgængelighed. Alle ugens dage sidder professionelle rådgivere parat til at yde rådgivning inden for bank, realkredit, investering og pension. Ligeledes er kundebetjeningen ændret i Nykredits lokale centre, hvor kunderne som noget nyt kan henvende sig samme sted, hvad enten det drejer sig om erhvervs- eller privatengagementer. Fremtidens realkredit Nykredit er en betydelig aktør på det danske finansielle marked med kontakt til over 1,1 million privat- og erhvervskunder. Nykredit har derfor et ansvar for og et ønske om at bidrage til et stabilt og effektivt finansielt marked samt at bibeholde vores status som en økonomisk solid koncern på lang sigt. At vi sætter kunden over alt og ønsker at sikre langsigtet finansiel bæredygtighed betyder, at vi er opmærksomme på hele tiden at tilpasse vores virksomhed til fremtiden, både hvad angår kundernes behov og udefrakommende rammevilkår fx i form af lovmæssige krav fra myndigheder. Myndighedernes krav til den kapital, banker og realkreditinstitutter skal stille som sikkerhed bag udlånet, forøges kraftigt i de kommende år. Nykredit skal derfor øge indtjeningen for at kunne lægge flere penge til side i egenkapital. Samtidig er de renter, banker skal betale, når de låner penge, steget over de seneste år. Priserne på bank- og realkreditprodukter vil skulle afspejle de nye markedsforhold med højere omkostninger til finansiering og kapital, hvortil kommer, at også tabsudviklingen påvirker behovet for prisjusteringer. Nykredit har i 2012 ændret strukturen for boligejernes realkreditfinansiering ved at indføre tolagsbelåning. Med tolagsbelåning sikrer Nykredit fundamentet for at kunne tilbyde kunderne attraktive realkreditlån også på lang sigt. Bæredygtig forretningsmodel Nykredit lancerede i juni 2012 tolagsbelåning, som betyder, at realkreditlån fremover vil bestå af et toplån med obligatorisk afdrag og et grundlån med valgfri afdragsfrihed. Afdrag på gæld og opsparing i boligen vil give den enkelte boligejer en mere robust økonomi og mindsker risikoen for som kunde at stå med en gæld i boligen, som overstiger boligens værdi. Begge dele vil fremtidssikre det danske realkreditsystem til gavn for låntagere, investorer og dansk økonomi generelt. Tolagsbelåning vil på én gang reducere udsvingene i Nykredits kapitalomkostninger og styrke boligejernes økonomiske situation. Dermed får Nykredit en mere konkurrencedygtig forretningsmodel, hvilket bidrager til, at Nykredit også fremover vil kunne have en aktiv udlånsvirksomhed i såvel gode tider som krisetider. Nykredits markedsplacering i Danmark Mia. kr. Andel af markedet Bank- og realkreditudlån i alt % - heraf bankudlån 67 6% - heraf realkreditudlån % Formue under administration % Formue under forvaltning Beholdning af detailinvesteringsbeviser 43 8% Obligationshandel - 27% Note: Bank- og realkreditudlån er opgjort ud fra Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-sektoren til nominel værdi. Udlånsvækst i Nykredit og markedet 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Nykredit Markedet KUNDERNE

7 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor 05 Nye internationale kapitalkrav forventes frem mod 2019 at øge kravet til Nykredits egenkapital ved uændret udlånsaktivitet til ca. 70 mia. kr. Nykredits nuværende egenkapital udgør ca. 58 mia. kr., og der stilles derfor i de kommende år betydelige krav til indtjeningen for at fastholde et aktivt udlån. Indtjeningen er samtidig under pres i den finansielle sektor. Boligprisernes fald har betydet stigende tab og udgifter til ekstra sikkerhedsstillelse bag obligationerne. Den lave rente betyder samtidig lave indtægter. Faldet i boligpriser og den lave rente betyder, at Nykredits basisindtjening i 2012 er 3-4 mia. kr. lavere end i en normal situation. Herudover er bankernes låneomkostninger steget kraftigt oven på finanskrisen, da investorerne betragter banker som mindre sikre investeringer end tidligere. Der er altså pres på indtjeningen, samtidig med at sektoren er nødt til at øge egenkapitalen. Der er ikke umiddelbart udsigt til væsentligt højere renter og boligpriser. Den finansielle sektor må derfor justere priser og omkostninger. Alternativet vil være at reducere udlånet, hvilket ville være skadeligt for væksten i samfundet. 1 2 Kapitalkravet forventes næsten fordoblet 20% 15% 10% 5% 0% Ca. 9% 2% Ca. 16% Ca. 14% I dag 2019 Krav til egenkapital Krav til supplerende kapital eller bedre Større krav til mængden og kvaliteten af kapital I kølvandet på finanskrisen har myndighederne øget de lovmæssige krav til sektorens finansielle styrke. Det betyder højere krav til mængden og kvaliteten af den kapital, som bankerne skal holde som sikkerhed. Kapitalkravet skal fremover i meget høj grad opfyldes af egenkapital, hvor det tidligere har været tilladt at opfylde en stor del af kravet med såkaldt ansvarlig lånekapital. Kapitalomkostningerne er steget siden 2007 Rente 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Supplerende kapital Seniorgæld Højere kapitalomkostninger for bankerne efter finanskrisen Før finanskrisen blev almindelige lån til banker (seniorgæld) betragtet som værende en meget sikker investering, og bankerne kunne derfor låne pengene billigt. Finanskrisen ændrede synet på finanssektoren, og investorerne kræver nu højere renter Boligpriserne er tilbage på 2005-niveau Indeks Parcel- og rækkehuse - Ejerlejligheder Lavere boligpriser betyder øgede kapitalkrav og lidt højere tab Ejendomsprisernes fald har betydet, at finanssektoren har oplevet lidt højere tab. Ejendomsprisfaldet har desuden betydet, at sektoren har ekstra udgifter til at stille ekstra sikkerhed bag realkreditobligationerne. Kapitalomkostninger pr. udlånskrone er ligeledes steget, fordi realkreditudlånet i dag udgør ca. 75% af boligernes værdi mod tidligere ca. 65%. Til gengæld lave realkreditrenter Effektiv rente 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% F1 Nykredit 2-årig dansk statsobligation Finanskrisen har samtidig reduceret realkreditrenterne På de internationale kapitalmarkeder er renten for bankernes almindelige låntagning som nævnt steget. Investorerne er søgt mod sikre værdipapirer som stats- og realkreditobligationer i blandt andet Tyskland og Danmark. Den store efterspørgsel fra investorerne har medført historisk lave renter for staterne og realkreditlåntagerne. Krav til Nykredit 2012 Fra ca. 58 mia. kr. Øgede kundeindtægter Egenkapital Lavere omkostningsprocent 2019 Til ca. 70 mia. kr. Styring af kapitalforbrug Fokus på indtjening og kapital Højere kapitalkrav fra myndighedernes side, øget kapitalkrav pga. faldet i ejendomspriser og højere låneomkostninger for bankerne betyder samlet set et krav om øget indtjening i bank- og realkreditsektoren. Indtjeningen kan styrkes via øget kundeindtjening og via omkostningstilbageholdenhed. Egenkapitalen skal med den nuværende forretning op på ca. 70 mia. kr., hvortil kommer ekstra ca. 4 mia. kr. pr. procentpoint årlig vækst i udlånet (og i kapitalkravet).

8 FEM REALKREDITPAKKER Realkredit A Realkredit B Realkredit C Realkredit D Realkredit E 06 Toplån 60-80% Med afdrag Fastforrentet lån 10-årigt RenteMax10 10-årigt F5 - Tilpasningslån 10-årigt RenteMax10 30-årigt F5 - Tilpasningslån 30-årigt Grundlån 0-60% Med 10 års afdragsfrihed Fastforrentet lån 30-årigt RenteMax10 30-årigt F1 - Tilpasningslån 30-årigt Fastforrentet lån 30-årigt F1 - Tilpasningslån 30-årigt Med tolagsbelåning tager Nykredits rådgivning om lånevalg i højere grad end tidligere udgangspunkt i en dialog med kunden om afdrag og ydelse: Hvor meget ønsker kunden at afdrage, og må ydelsen svinge lidt, meget eller slet ikke. Dermed flyttes fokus fra det enkelte realkreditprodukt til en afdækning af kundens behov. Med udgangspunkt i dialogen med kunden anbefaler Nykredit én af fem mulige realkreditpakker med et toplån og et grundlån, der er sammensat, så kundens behov tilgodeses, uanset om kunden ønsker et højt eller lavt afdrag eller en ydelse, der er fast eller kan svinge lidt eller meget. Rådgivning I Nykredit ønsker vi at yde kunderne den bedst mulige rådgivning. Rådgivningen skal afdække alle kundernes økonomiske forhold, så der opnås de bedste resultater. Derfor har Nykredit fokus på at se kundens økonomi som en helhed og på baggrund heraf sammensætte de bedste langsigtede løsninger. Med introduktionen af tolagsbelåning er behovet for målrettet rådgivning til den enkelte kunde øget. Den finansielle krise har tydeliggjort behovet for kompetent og faglig rådgivning, og Nykredit arbejder målrettet på at give alle kundevendte rådgivere de bedste faglige og personlige kompetencer. Nykredit stiller større krav til medarbejdernes rådgivningskompetencer end de offentlige krav. Herved sikres det, at alle rådgivere har solide kompetencer til at kunne give kunderne en tryg og sikker rådgivning. Et vigtigt element i god kunderådgivning er, udover en omfattende faglig værktøjskasse, rådgivernes evne til at sparre med kunderne om behov, muligheder og eventuelle økonomiske begrænsninger. Rådgiverne skal opstille enkle alternativer for kunden, og dialogen skal sikre de bedste betingelser for, at kunden kan træffe det rigtige valg. Nykredit som digital partner 3,8 mio. danskere har i dag taget NemID i brug og har en postkasse i e-boks, hvortil der sendes fx lønsedler, kontoudtog og lignende. Det betyder, at der er et helt nyt afsæt for at udveksle informationer, indgå aftaler mv. uden brug af fysisk print og underskrifter. Nykredit forventer, at brugen af digital kommunikation og digitale løsninger med NemID vil øges de kommende år. Det offentlige har da også sat en ambitiøs målsætning om, at post til og fra borgere og virksomheder i de kommende år skal omlægges til digital post. 90% digital kommunikation i 2015 Nykredits målsætning er, at mindst 90% af al kommunikation med kunderne skal ske digitalt i Udover den økonomiske fordel i form af sparet papir og porto opnår både Nykredit og kunden, at det bliver nemmere, når kunden kan modtage og underskrive enhver form for post digitalt. Nykredit har fokus på at øge tilgængeligheden på tværs af platforme. Hvis kunder med NemID giver adgang til, at informationer fra Pensionsinfo eller Skattemappen overføres digitalt til Nykredits systemer, vil det udover sparede manuelle processer også resultere i, at kunderne nemt får et samlet overblik over deres økonomi. Hvor langt er vi? I dag sender Nykredit ca. 45% af den samlede post digitalt til kundernes e-boks. Det er dog mest kontoudskrifter, kvitteringer og lignende, som kunden får til orientering. Onlineaktivitet Antal Besøg på nykredit.dk Onlineberegninger Besøg på Nykredit Bloggen Besøg på nykredit.tv Videomøder med rådgivere Antal downloads af mobilapplikationer Antal Smartbudget-brugere Likes på Facebook Et stigende antal kunder kontakter Nykredit pr. , men almindelig lever ikke op til lovgivningskravene i forhold til fremsendelse af mange typer dokumenter. Her er en mere sikker digital kanal nødvendig. Nykredit forventer at åbne for sikker digital visning og forsendelse af dokumenter primo Løsningen vil løbende blive udviklet med funktionalitet, bl.a. til digital signering, og kræver blot, at kunden har NemID. Fremtidens bank Nykredit har lanceret Bliv bankkunde på 5 minutter. En ny kunde kan oprette sig som bankkunde med konto og netbank uden at skulle indsende dokumenter med posten. Kunden bliver guidet gennem processen med sit NemID og skal blot uploade indscannet legitimation. Flere og flere kunder vælger også Web- Desk som supplement til den telefoniske rådgivning med WebDesk kan rådgiveren dele skærm med kunden og vise resultater af beregninger mv har desuden budt på en ny version af Nykredits mobilbank, der er blevet kåret som Danmarks bedste, samt en ipad-løsning. Note: Onlineberegninger indebærer bl.a. beregninger vedrørende boligkøb, design af pensionsøkonomi og friværdiens størrelse. KUNDERNE

9 Kunden vælger Mobil-apps Enkelhed i hverdagen. Mobilbank og 4 andre mobilapplikationer. 55 centre Personlig rådgivning og specialister. Nykredit Direkte Adgang til rådgivere alle ugens 7 dage. Åbningstider: mandag til fredag kl lørdag kl og søndag kl Nykredit.dk Produktoverblik, rådgivning, guides, beregnere, blog og meget mere. Netbank mitnykredit Overblik, rådgivning og transaktioner. WebDesk Hold videomøder med rådgivere og kundeservice. ipad Design din egen netbank med forbrugs- og investeringsoverblik. Hold videomøder fra din ipad. Nykredit er i 2010, 2011 og 2012 kåret som Danmarks mest digitale virksomhed. MitNykredit er kåret som den bedste danske netbank af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge i 2010 og 2011 og som den bedste mobilbank af Mobil.nu-magasinet i 2012.

10 08 Kundetilfredshed Nykredits målsætning er at have de mest tilfredse kunder blandt de ledende finansielle aktører, og arbejdet med kundetilfredshed er et vigtigt element i opnåelsen af denne målsætning. En høj kundetilfredshed øger sandsynligheden for, at kunden efterspørger flere produkter i Nykredit, og det mindsker sandsynligheden for, at kunden ønsker at skifte til en anden bank. Vi måler jævnligt kundetilfredsheden ved at spørge kunderne om deres forventninger til og oplevelser med Nykredits rådgivere, produkter og serviceydelser. På den måde opnås en værdifuld indsigt fra tusindvis af kunder, og de svarer ikke forgæves. Vi bruger de mange svar til at rette op på områder, hvor vi kan blive bedre, og vi arbejder hele tiden på, at det bliver nemmere, bedre og mere attraktivt at være kunde hos os. Fremgang hos erhvervskunderne Nykredits kunder er generelt tilfredse med at være kunder hos os. Den seneste kundetilfredshedsmåling, der blev gennemført i foråret 2012, viser, at privatkundernes tilfredshed med Nykredit stort set er uforandret siden 2011, mens erhvervskunderne er mere tilfredse i sammenligning med Mere tilfredse kunder Resultaterne viser, at de mest tilfredse kunder er de kunder, der får løst de fleste af deres finansielle behov hos os og bliver rådgivet bredt om både daglig økonomi, boligfinansiering og opsparing. Undersøgelserne viser desuden, at jo tættere sam- Kundetilfredshed Vurdering halvår halvår 2012 Privat Erhverv Kilde: Ennova (Nykredits egne målinger) Privatkundetilfredshed på bankmarkedet Indeks Nykredit Branchen Kilde: EPSI Danmark KUNDERNE

11 arbejdet mellem kunden og rådgiveren er, desto mere tilfreds er kunden med Nykredit. Nykredits Kundeambassadør Nykredit har siden 2007 haft en Kundeambassadør, der har særligt fokus på at hjælpe utilfredse kunder. Kundeambassadørens fornemste opgave er at arbejde for, at en utilfreds kunde får en fair behandling. Nykredits målsætning for klagehåndteringen er, at Nykredit sammen med kunden finder en løsning på det forhold, kunden er utilfreds med. Fordeling af klager 3% 2% 8% 11% 13% 14% 19% 30% Sagsbehandling Kommunikation Afgørelse Rente/gebyr/pris Rådgivning Andet/ved ikke Produkt Systemer/teknik 09 Nykredit bruger klagerne Hvis kunden vælger at klage, giver det Nykredit en mulighed for at rette op på en fejl eller en misforståelse i stedet for, at kunden blot skifter bank. Derudover kan klagen gøre Nykredit opmærksom på uhensigtsmæssige processer, der er til gene for kunderne. 11% af henvendelserne til Kundeambassadøren førte i 2012 til konkrete initiativer eller ændringer af generel karakter. Nykredit tager utilfredshed seriøst Som led i indsatsen for at levere god service til kunderne også når de kontakter Nykredit, fordi de er utilfredse med noget måler Nykredit i dag kundernes tilfredshed med håndteringen af klager. Vi stræber efter, at kunden oplever en ensartet, kompetent, grundig og hurtig behandling. I 2012 var 57% af privatkunderne meget tilfredse eller tilfredse med Nykredits håndtering af utilfredshed, heraf var 34% meget tilfredse. Selvom Nykredit bestræber sig på at indfri alle kunders ønsker og forventninger, kan klager ikke undgås. Nykredit får ca. 3 millioner s og opringninger fra vores kunder årligt. Derudover afholdes over kundemøder. Med så mange kontakter sker der fejl ind imellem. Nogle af disse ender med at blive behandlet af Kundeambassadøren eller klageansvarlige enhed som en egentlig klage. Åbenhed om klager status på har været kendetegnet ved en større andel henvendelser fra kunder, der var utilfredse med priser og gebyrer. Privat- og erhvervskunder i banker og realkreditinstitutter har den seneste tid oplevet, at det er blevet dyrere at være kunde på trods af, at det generelle renteniveau har været historisk lavt. Nykredit ønsker at gå foran med åbenhed om klager. I 2012 behandlede Nykredits Kundeambassadør og den klageansvarlige enhed i alt 478 klager. Det er typisk sagsbehandlingen (ofte tid), kommunikationen eller en afgørelse (fx afslag på lån), kunderne er utilfredse med. Af de utilfredse kunder, som henvendte sig til Kundeambassadøren eller den klageansvarlige enhed, fik 49% helt eller delvist medhold i deres klage. Udvikling i antal klager Antal Udfald af modtagne klager til Kundeambassadøren og den klageansvarlige enhed 37% % Klageproces i Nykredit 26% 22% Medhold Delvist medhold Afslag Andet/ved ikke Hvis en kunde er utilfreds med en afgørelse, måden en sag er behandlet på eller Nykredits produkter, skal kunden i første omgang kontakte den person eller det center, der har behandlet sagen (reklamation). Kan sagen løses på den måde, er det nemmest og hurtigst for både kunde og Nykredit. Finder kunden det nødvendigt at gå videre, er kunden velkommen til at tage kontakt til Nykredits Kundeambassadør eller klageansvarlige enhed (klage). Hvis det mod forventning fortsat ikke er muligt at finde en tilfredsstillende løsning på klagen, henvises privatkunder til at klage til et af de private ankenævn. KUNDERNE

12 GLOBALE FOKUSAKTIER Nykredit Invests Globale Fokusaktier er bare et af flere produkter, der systematisk inddrager bæredygtighedsvurderinger fra MSCI's omfattende database i udvælgelsen af de enkelte investeringer. Chef for Nykredits globale aktier Morten Gregersen forklarer: At investere bæredygtigt er i høj grad et spørgsmål om at identificere risiko og muligheder. Gennem bæredygtighed tilfører vi en vigtig ekstra dimension, der vil give os et bedre billede af de enkelte selskabers risici og potentiale. Vi gør det for at give vores kunder et bedre resultat. Begreber Global Compact: FN's Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheder, der arbejder med samfundsansvar. Global Compact bygger på ti principper fordelt på fire områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det er op til den enkelte virksomhed at vælge de områder og den indsats, der er relevant i forhold til virksomhedens kerneforretning. UNPRI: FN's seks principper for ansvarlige investeringer. Principperne er en række fælles globale retningslinjer for investorers ansvarlige adfærd, der integrerer hensynet til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i investeringsprocessen. Bæredygtige investeringer Ligesom den øvrige del af Nykredits forretning bygger Nykredits kapitalforvaltning også på bæredygtighed. Ved alle investeringer, uanset om de foretages gennem Nykredits investeringsforeninger eller med Nykredit-koncernens egne midler, suppleres den klassiske investeringsanalyse således med betragtninger om bæredygtighed. Dermed følger Nykredit UNPRI's seks principper for bæredygtige investeringer, som Nykredit tilsluttede sig i Nykredits politik for bæredygtige investeringer omfatter investeringer til en værdi af 211 mia. kr. Nykredit har opsat screeningsprocedurer for brud på bredt anerkendte FN-konventioner og Global Compacts principper. Disse benyttes på samtlige virksomheder, Nykredit investerer i, og ved eventuelle brud vurderes det, om der ved hjælp af aktivt ejerskab kan rettes på virksomhedens adfærd og konventioner. Hvis bruddet vurderes at være for omfattende, eller aktivt ejerskab ikke er udbedrende, ekskluderes virksomheden. I øjeblikket driver Nykredit aktivt ejerskab med 19 virksomheder og har ekskluderet 13. I Nykredits investeringsanalyse inddrages ligeledes virksomhedernes risici og potentielle resultater set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Nykredit har, for at styrke dette arbejde, fået ny rådgiver, hvilket indebærer adgang til en database med omfattende individuelle analyser af mere end virksomheder samt en rating af disse virksomheder i forhold til konkurrenterne i branchen. Nykredit på forkant med investeringer i udviklingslandes statsobligationer Udviklingslandenes positive økonomiske udvikling rummer muligheder for investorer, der er på udkig efter højere rente i et lavrentemiljø. Derfor er der opstået et vigtigt marked for investeringer i udviklingslandes statsobligationer. Det er glædeligt for både investorer og landene, hvis videreudvikling nu lettere kan finansieres. Investering i udviklingslandes statsobligationer indebærer dog, at der skal tages stilling til en række nye faktorer, inden investeringen foretages. Derfor har Nykredit i 2012 udvidet sin bæredygtige investeringspolitik med et sæt retningslinjer for investeringer i statsobligationer. Fakta om Nykredits retningslinjer for investering i statsobligationer: Nykredit udelukker lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med styret eller ledende personer i styret. Nykredits eksterne forvalter Investec inddrager demokrati og menneskerettigheder i sin investeringsproces. Observationslisten er baseret på OECD's landerisikoklassificering, der inddrager en stribe finansielle og politiske kriterier. Hvis en porteføljemanager eller ekstern forvalter ønsker at købe en statsobligation fra et land med laveste eller næstlaveste klassificering i OECD's landerisikoklassificering, skal der foretages en bæredygtighedsvurdering af investeringen. På baggrund af denne afgør Nykredit, om obligationen skal på Nykredits eksklusionsliste. Læs mere på nykredit.dk Nykredit ønsker åbenhed og dialog om vores arbejde med bæredygtige investeringer. Derfor har Nykredit offentliggjort rapportering til det internationale investornetværk UNPRI på Nykredits hjemmeside. Her kan du også læse flere detaljer om vores arbejde. Du er også velkommen til at give dit synspunkt til kende på Nykredit Bloggen. KUNDERNE

13 Samfundet Nykredits idégrundlag Finansiel bæredygtighed beskriver, hvorledes værdier som balance, langsigtede relationer og et bredt samfundsansvar er en aktiv og integreret del af dialogen med kunder, partnere, investorer, medarbejdere og den øvrige del af samfundet. SAMFUNDET

14 GRI GRI (Global Reporting Initiative) er et internationalt netværk, der arbejder for at fremme rapporteringen om bæredygtighed verden over. GRI er den mest anvendte rapporteringsstandard, når virksomheder vil rapportere ifølge FN's principper i Global Compact. Nykredit er medlem af FN's netværk Global Compact. Denne publikation beskriver en del af indsatsen med at leve op til Global Compacts ti principper for bæredygtig virksomhedsadfærd. Nykredit rapporterer om sit samfundsansvar på baggrund af GRI-retningslinjerne. Desuden har Nykredit valgt at koble sin investeringspolitik op på FN's principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. Dette er blot nogle eksempler på Nykredits brede indsats for at bruge sit samfundsansvar aktivt i virksomheden og til tider også uden for de daglige forretningsaktiviteter. Nykredits anti-korruptionspolitik Nykredit tager afstand fra enhver form for korruption, som kan medvirke til at underminere demokratiske værdier og principper om frie markeder. Danmark er efter alt at dømme blandt de mindst korrupte lande i verden, men der kan alligevel opstå situationer, hvor alle kan komme i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor har Nykredit i 2012 udarbejdet en politik for modarbejdelse af korruption. Politikken indeholder Nykredits generelle principper for modarbejdelse af korruption, og derudover beskriver den en række konkrete aktiviteter/områder, hvor der er grund til at være særligt opmærksom på risikoen for korruption. Det drejer sig blandt andet om bestikkelse og returkommission, ydelse og modtagelse af upassende gaver, repræsentation og forplejning, ydelse af politiske bidrag, nepotisme og hvidvaskning af penge. Dialog med omverdenen Nykredit er med til at sætte dagsordenen på den finansielle markedsplads og fører derfor en aktiv kommunikationspolitik. Via dialog ønsker vi at dele viden om finansielle forhold og den finansielle sektor generelt med vores interessenter. Vi ønsker samtidig interessenternes input til gavn for den fortsatte udvikling af Nykredits forretning. Som eksempel på dialogen med interessenter kan nævnes Nykredit Bloggen, hvor vi løbende tager en række emner op til diskussion. Emnerne favner bredt og kan være relateret til privatøkonomi, kundeservice, samfundsansvar, bæredygtige investeringer eller lignende. Endnu et eksempel på vores dialog med omverdenen er den løbende kommunikation med vores investorer. Vi rejser verden rundt for bedst muligt at sikre, at udenlandske investorer er velinformerede om Nykredits forretninger. Mindst lige så vigtigt er det, at vi lytter til deres ønsker. Det kom til udtryk forud for introduktionen af tolagsbelåning på realkreditområdet, hvor Nykredit på forhånd havde sikret sig, at investorerne havde en interesse i at købe de nye obligationstyper. Den vigtigste interessentgruppe for Nykredit er selvfølgelig vores kunder. Gennem vores kundetilfredshedsundersøgelser søger vi kontinuerligt at få afdækket, hvor vores kunder synes, vi kan og bør gøre det bedre. Bidrag til samfundet Nykredits vigtigste bidrag til samfundet består i vores udlån til privatkunder og virksomheder. Nykredit yder 31% af alle bank- og realkreditlån i Danmark og har dermed en central rolle i dansk økonomi. Herudover bidrager Nykredit direkte til samfundet i form af arbejdspladser og omkostninger til selskabsskat og lønsumsafgift på i alt 439 mio. kr. for Sociale indsatser Nykredit har en række kompetencer, som vi stiller til rådighed i flere igangværende sociale partnerskaber: Råd til Livet både hos Mødrehjælpen og på krisecentre samt Nyt Netværk. Nykredit støtter og faciliterer projekterne, mens Nykredits medarbejdere ulønnet byder ind med deres faglige og menneskelige viden og erfaring. Råd til Livet Råd til Livet så dagens lys i 2009, da Mary Fonden med Kronprinsessen i spidsen, Mødrehjælpen og Nykredit gik sammen om at tilbyde gratis og uvildig personlig, økonomisk og juridisk rådgivning til voldsramte og andre udsatte kvinder i hovedstadsområdet. På baggrund af rigtig gode erfaringer herfra blev tilbuddet i 2010 udvidet med tilsvarende rådgivning i Aarhus. Nykredits medarbejdere fungerer i deres fritid som økonomiske mentorer i Råd til Livet, og rådgivningen foregår i Mødrehjælpens lokaler. Godt kvinder har indtil nu gjort brug af rådgivningstilbuddet i København eller Aarhus. Målinger viser, at antallet af kvinder, der oplever, at de kan overskue deres økonomi, efter at de har fået rådgivning, er mere end fordoblet. 71% af kvinderne oplever, at deres trivsel er forøget. I Råd til Livet på krisecentre arbejder Nykredit fortsat sammen med Mary Fonden, men også med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og lokale advokater. Rådgivningen, der foregår på krisecentrene, svarer til den, der tilbydes hos Mødrehjælpen. Rådgiverne er her frivillige advokater, frivillige medarbejdere fra Nykredit og krisecentrets socialrådgiver. Råd til Livet udbredes løbende til flere krisecentre over hele landet. Ved udgangen af 2012 var rådgivningstilbuddet etableret på 12 krisecentre. I løbet af 2012 har i alt 40 medarbejdere i Nykredit været tilknyttet projekterne som økonomiske mentorer. SAMFUNDET

15 I deres frivillige arbejde bruger de deres faglige viden og en god del menneskelig indsigt og hjælper dermed kvinderne til at få bedre styr på økonomien. Rådgivningen bygger på princippet om hjælp til selvhjælp og er med til at styrke kvinderne på deres vej ud af volden. På baggrund af de positive resultater fortsætter Nykredit sammen med Østifterne sin økonomiske støtte til de to Råd til Livet-projekter i 2013 og Nyt Netværk får udlændinge i job Siden 2011 har 60 Nykredit-medarbejdere som mentorer dannet parløb med 60 herboende udlændinge, der er i gang med at tage danskkurser på Sprogcenter Hellerup. Typisk varer et forløb fem måneder, og det ultimative mål er at hjælpe de sprogstuderende tættere på det danske arbejdsmarked, så de kan få et arbejde. Projektet hedder Nyt Netværk, og de fornemste opgaver for mentorerne er at give udlændingene et større netværk og rådgive om det danske samfund, herunder arbejdsmarkedet og kulturelle forhold på arbejdspladsen. Nykredit faciliterer projektet, og medarbejdere i Nykredit arbejder som frivillige mentorer for hver deres udenlandske mentee. Indtil nu er ca. 50% kommet i job, og størstedelen af de resterende 50% er enten kommet i praktik eller er startet på en uddannelse. Alle udenlandske mentees har fået udvidet deres netværk og er blevet bedre klædt på socialt, professionelt, sprogligt og kulturelt til at tage udfordringerne op på det danske arbejdsmarked. Baseret på de gode erfaringer i københavnsområdet blev et tilsvarende projekt i efteråret 2012 sat i gang i Aalborg. Her er Nykredit-medarbejdere frivillige mentorer for en halv snes udlændinge, der allerede har gennemført kurser i dansk og nu er tilknyttet Jobcentret i Aalborg. Nykredit-mentorernes opgave er at understøtte og fremme den igangværende jobsøgningsproces. Sponsorater Sponsoraftaler med kunst- og kulturinstitutioner, idrætsverdenen og uddannelsesinstitutioner indgår som et naturligt element i Nykredits samfundsengagement. Desuden bidrager sponsoraterne til at styrke og udbygge relationer til vigtige interessentgrupper. Vorespuls.dk Nykredit indgik i 2010 et partnerskab med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) om at skabe et fælles motionsunivers på internettet med tilknyttede motionsevents rundt omkring i landet. Målsætningen for vorespuls.dk er at forbedre folkesundheden ved at inspirere og motivere danskerne til at dyrke motion som en naturlig del af hverdagen. Med over månedlige besøgende er vorespuls.dk blevet et velbesøgt motionssite, hvor alle interesserede kan finde information og modtage nyhedsmails om løb, cykling, mountainbike, svømning, kajak og mere generelt om sund livsstil. Aftalen blev i efteråret 2012 forlænget i fire år. Det Kongelige Teater Nykredit er på 16. år hovedsponsor for Det Kongelige Teater med forestillingssponsorater, Opera i det fri samt to store sommerevents med ballet, opera og skuespil på Rosenborg og Skamlingsbanken. Under Opera i det fri nød et samlet publikum på over mennesker udendørskoncerter med smagsprøver fra den kommende operasæson præsenteret af Den Kongelige Operas sangere. Mere end mennesker gæstede de to store sommerevents på Rosenborg og Skamlingsbanken. Nykredit var i 2012 vært ved en række arrangementer for kunder og forretningsforbindelser. Totalkredit partner for håndboldherrerne Totalkredit indgik i 2011 et samarbejde med Dansk Håndbold Forbund (DHF) om at være hovedsponsor og partner for de danske håndboldherrer i tre år. Aftalen er ikke et sponsorat i gængs forstand, da der er indgået aftale om et stærkt partnerskab, der rækker ud over et traditionelt envejssponsorat. Totalkredit har i samarbejde med DHF lanceret Facebooksiden Håndboldherrerne, der løbende opdateres med nyheder, billeder, resultater og lignende. Desuden har Totalkredit i samarbejde med TV2 udviklet spillet Playmaker til TV 2's håndboldapp. Med Playmaker kan alle håndboldglade danskere spille med hjemme i stuerne, når håndboldherrerne kæmper på banen. Se mere på facebook.com/haandboldherrerne. 13 Nykredit har i 2012 anvendt ca. 16 mio. kr. til sponsorengagementer, der primært er fordelt på følgende aftaler: Det Kongelige Teater hovedsponsor Statens Museum for Kunst hovedsponsor for x-rummet Louisiana sponsor for Louisiana Contemporary Kunstakademiets Billedkunstskoler hovedsponsor Heart sponsor for Herning Museum of Contemporary Art Copenhagen Business School Premium Career Partner Vorespuls.dk partnerskabsaftale med DGI Nykredit Copenhagen Marathon hoved- og titelsponsor. SAMFUNDET

16 14 Nykredits Fond Fondens formål er at yde støtte til fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren samt andre formål med tilknytning til Nykredits virksomhed. Fonden yder desuden økonomisk støtte til initiativer af forskningsmæssig og kulturel art samt almennyttig karakter. Grundkapitalen er på 100 mio. kr. Nykredits Fond uddelte ca. 5,5 mio. kr. i 2012, hvoraf 1,35 mio. kr. gik til Nykredits prisuddelinger. Nykredits Forskningspris 2012 Forskningsprisen blev indstiftet i Prisen gives til original og nytænkende forskning af høj kvalitet på det finansielle område, HR-området eller CSR-området. Forskningsprisen består fra og med 2012 af tre hæderspriser. En forskningspris til en erfaren forsker og to talentpriser til unge forskere. Forskningsprisen 2012 på kr. gik til professor Lasse Heje Pedersen, CBS, der har forsket i finansiering med speciale i likviditetsrisiko og finansielle aktivers prisfastsættelse. Lektor Sabina Nielsen, CBS, modtog Talentprisen 2012 på kr. Sabina Nielsen forsker i værdien af forskellige typer af mangfoldighed i virksomhedernes ledelse og bestyrelser. Endelig modtog lektor Linda Sandris Larsen, SDU, Talentprisen 2012 på kr. for sin forskning i den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Nykredits Arkitekturpris og Motivationspris Arkitekturprisen på kr. gik i 2012 til Arkitektfirmaet COBE v/indehaver arkitekt MAA Dan Stubbergaard, som bl.a. står for projekteringen og realiseringen af den nye Nørreport Station og udviklingen af Nordhavn et af Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekter. Motivationsprisen på kr. gik til Powerhouse Company v/partnere Nanne de Ru og Charles Bessard. De to partnere er et eksempel på en af de nye global-danske tegnestuer, der er begyndt at markere sig herhjemme. Tegnestuen hører til blandt vækstlagets absolut mest talentfulde. Ekstraordinært blev der i 2012 uddelt en særlig hæderspris på kr. Hædersprisen gik til adm. direktør, arkitekt Kent Martinussen, DAC. En dansk arkitekt, der har formået at sætte arkitekturen på den politiske dagsorden, og som har haft en central betydning for de sidste 10 års udvikling af den nordiske arkitekturtradition. Donationer Nykredits Fond vil være med til at gøre en forskel og støtter derfor løbende tiltag inden for kunst, kultur, forskning, idræt og humanitært arbejde. I 2012 udbetalte fonden en donation på 1 mio. kr. til Soldaterlegatet. Soldaterlegatet er en selvstændig privat fond, der hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner samt pårørende og efterladte, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen. Professor Lasse Heje Pedersen Cand.scient.oecon, ph.d i finansiering Copenhagen Business School Lektor Sabina Nielsen Dr. oec. i International Management Copenhagen Business School Lektor Linda Sandris Larsen Cand.scient.oecon, ph.d i finansiering Syddansk Universitet Eksempler på andre donationer fra Nykredits Fond i 2012: kr. til Copenhagen Art Festival, festivaldesign kr. til Herlev Hospital, fjernsyn til patientstuer kr. til Utzon Center, Aalborg, udstillingen Australien Artists and The Sydney Opera House kr. til Nordisk Film og Museum Jorn I Silkeborg, dokumentarfilm om Asger Jorn kr. til PTU, Livet Efter Ulykken, patientrettet inventar kr. til Middelaldercentret, Nykøbing F., opførsel af middelalderlig købstadskirke kr. til Stensballegaard Golf, Horsens, ungdomsarbejdet kr. til Børns Vilkår, nyt it-udstyr kr. til Hospice Djursland, Rønde, bogprojekt "Livsbilleder fra Hospice" kr. til Næstved Tennis Klub, møbler til klubhus kr. til Bornholmer Garden, Rønne, renovering af øve- og samlingslokaler kr. til Svømmeklubben TRITON, Ballerup, udsugningsanlæg kr. til Sculpture by the Sea, Aarhus, skulpturguide og katalog. SAMFUNDET

17 Miljø og klima Som en af Danmarks største finansielle virksomheder har Nykredit et medansvar for at bidrage til en langsigtet miljø- og klimaindsats. 15 Reduktion af CO 2 -udledning I 2011 opnåede Nykredit sit mål om at reducere den interne CO 2 -udledning med 10%. Målet blev nået med 10,7% og er blevet eksternt auditeret. Da målet blev fastlagt i 2008, var det ud fra et ønske om først at få styr på egne udledninger. Arbejdet med målet har givet os en række erfaringer, og vi er nu klar til næste skridt at begynde at tænke klima og miljø ind som en naturlig del af forretningssiden. Nykredits ressourceforbrug og CO 2 -udledning Ressourceforbrug Elforbrug, MWh Varmeforbrug, MWh Vandforbrug, m Transport, km heraf flyrejser heraf bil heraf tog CO 2 -udledning, ton Elforbrug Varmeforbrug Transport heraf flyrejser heraf bil heraf tog CO 2 -udledning i alt Opvarmet areal, m Varmeforbrug pr. m 2, KWh CO 2 -udledning pr. fuldtidsansat, ton 3,41 3,47 3,22 2,96 10% lavere CO 2 -udledning i 2011 CO 2, ton Mål 2011 SAMFUNDET

18 16 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit vedtog i 2012 en ny klimastrategi, der bygger videre på opnåelsen af 2011-målet. Den nye strategi tager udgangspunkt i klimaforandringer, presset på ressourcerne samt Folketingets Energiaftale 2020's svar på dette. Danmark står overfor en række udfordringer på klima- og miljøområdet. I Energiaftale 2020 har et bredt folketingsflertal besluttet, at der skal ske en grundlæggende ændring af Danmarks ressourceforbrug, herunder et løft af danskernes bygninger fx via energirenoveringer. Internt vil Nykredit begrænse virksomhedens ressourceafhængighed ved at reducere eget forbrug. Det vil ske ved en kombination af egne effektiviseringer, etablering af vedvarende energianlæg samt nedbringelse af udledningen fra transport. Målet er en reduktion af Nykredits samlede CO 2 -udledning med 65% inklusive det bidrag, der kommer fra Energiaftale På kundeområdet vil Nykredit dels via egne initiativer og dels via samarbejde med nøgleaktører på området inkludere klima- og miljøområdet som en naturlig del af organisationen. Rådgivningen og viden om klima- og miljøparametre vil blive styrket, og klima- og miljøområdet vil spille en større rolle i værdiansættelser. På miljøområdet indmeldte Nykredit sig i 2012 i et nyt virksomhedsnetværk ved navn: "Vi køber miljømærket Et netværk for indkøb med omtanke". Gennem medlemskabet ønsker Nykredit at være med til at fremme bæredygtige indkøb. Vi ved, at arbejdet med klima- og miljøområdet er komplekst. En væsentlig del af strategien er derfor den retning, der er lagt, og som vil blive udformet til konkrete klima- og miljøprojekter, efterhånden som erfaringer og datagrundlag bliver udvidet og nye muligheder opstår. Læs mere om Nykredits nye klimastrategi på nykredit.dk. Totalkredits miljøberegner Totalkredits miljøberegner kan nemt og hurtigt give et realistisk skøn over, hvor meget CO 2 og hvor mange penge en husejer kan spare ved at foretage miljøforbedringer af boligen. I Miljøberegneren kan man desuden få overblik over forskellige finansieringsmuligheder til miljøforbedringen. Find Miljøberegneren på Totalkredit.dk. Gode Grønne Vaner Nykredit forsøger gennem dialog at motivere medarbejderne til at forholde sig til miljø og klima. Medarbejderkampagnen Gode Grønne Vaner udbreder kendskabet til, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at bidrage til at begrænse Nykredits miljøbelastning. Desuden indsamles forslag til flere tiltag på området. Nykredits Gode Grønne Vaner: Print dobbeltsidet Sorter dit affald og genbrug papir Ryd op på drev Sluk computeren efter arbejde Hold videomøder. Indkøbspolitik Nykredit har formuleret indkøbspolitikker og retningslinjer, så Nykredits indkøb balancerer mellem miljø- og etikhensyn samt økonomi. Leverandører og deres underleverandører skal agere forsvarligt og etisk korrekt i forhold til miljøet: I alle kontraktforhold integreres krav om ansvar og etik i forhold til børnearbejde, tvangsarbejde, generelle arbejdsforhold og arbejdsmiljø Alle tryksager fra Nykredit er på svanemærket papir Primære rengøringsprodukter er skånsomme over for miljøet Alle nye lyskilder er energibesparende modeller. SAMFUNDET

19 Medarbejderne Nykredit er en finanskoncern, der har gennemgået en stor udvikling. I dag spænder aktiviteterne over realkredit-, bank-, forsikrings-, pensions- og ejendomsmæglervirksomhed. Vores mere end medarbejdere udgør en bred vifte af profiler, herunder rådgivere, kundechefer, it-udviklere, økonomer, kundeservicemedarbejdere og studentermedhjælpere. MEDARBEJDERNE

20 Certificering af Nykredits rådgivere I Nykredit er det et afgørende parameter at yde kunderne den bedste og mest kompetente rådgivning, derfor er der arbejdet med fastlagte kompetencekrav og interne uddannelser for alle kundevendte rådgivere. Som følge af øget regulering af finanssektoren er der indført lovpligtige test i form af "rød certificering" af medarbejdere, der arbejder med komplicerede produkter. I Nykredit arbejder vi målrettet på at være blandt Danmarks mest attraktive og krævende arbejdspladser. Til det er der brug for talentfulde og ambitiøse medarbejdere, der ønsker at udvikle sig gennem hele karrieren. Ved at satse på udviklingen af vores medarbejdere, sikres det, at Nykredits strategiske målsætning om at være en ledende finansiel aktør kan realiseres. I Nykredit har vi derfor fokus på at udvikle den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Dette er tæt knyttet til Nykredits fokus på at skabe en performancekultur med klare mål og en klar tilbagemelding til gavn for den enkelte og virksomheden. Udpluk af tiltag, som understøtter fokus på faglig og personlig udvikling: interne praktikophold interne og eksterne kurser forretningsprojekter på tværs af organisationen intern jobbank uddannelsesprogrammet Nykredit Academy lederassessment. Tydeligt definerede mål Nykredit arbejder med performance management, som danner rammen for en struktureret tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Et centralt element i dette arbejde er klare individuelle mål for den enkelte medarbejder og en tydelig præstationsvurdering fra den nærmeste leder. Der spores signifikant højere arbejdsglæde, engagement og loyalitet blandt medarbejdere, hvor leder og medarbejder har aftalt klare mål, og lederen følger op på udviklingen i forhold til de aftalte mål. De individuelle mål aftales i samspil mellem leder og medarbejder og sikrer en kobling mellem afdelingens og medarbejderens opgaver og resultater. I 2012 blev medarbejdernes personlige udviklingssamtaler tilføjet et afsnit med fastlæggelse af mål. Arbejdet med målfastlæggelse forventes at højne medarbejdernes udbytte af udviklingssamtalerne og bidrage til at skabe en god dialog mellem leder og medarbejder. Dialogen giver brugbare input til et struktureret udviklingsforløb for den enkelte medarbejder. Den overordnede koncernstrategi udmønter sig dermed i individuelle mål for den enkelte, hvilket sikrer en tæt kobling mellem medarbejdernes individuelle mål, afdelingens mål og Nykreditkoncernens strategi. Nykredit Certificering går skridtet videre Nykredit valgte i 2011 at introducere det interne certificeringsforløb Nykredit Certificering for alle kundevendte medarbejdere, hvilket er en mere krævende certificering, end lovgivningen kræver. Nykredit Certificering er et obligatorisk uddannelsesprogram i Nykredit, som løbende skal sikre, at rådgiverne har en høj faglighed, og at denne faglighed kan omsættes til god rådgivning. Uddannelsesprogrammet omfatter flere forskellige fagområder fx Finansiering, Daglig økonomi, Pension, Investering m.fl. Certificeringen klæder dermed rådgiverne på til at servicere Nykredits kunder på bedst mulig måde. Nykredit Certificering begyndte med de tungeste specialiststillinger og fortsatte i 2012 med seniorrådgiverne på Nykredits centre. I 2013 vil øvrige kundevendte rådgivere blive inkluderet. Certificeringen af kunderådgivere sker løbende og vil blive gentaget hvert tredje år. Intern ressourcemobilitet Intern ressourcemobilitet er en vigtigt parameter for at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere i Nykredit samt fastholde viden og kompetencer. Ledige stillinger besættes i videst mulig udstrækning af interne kandidater. Fokuseringen på interne kandidater betyder, at det er blevet naturligt for endnu flere medarbejdere at udvikle deres karriere i koncernen. Dette forstærkes af, at der i 2012 blev arbejdet på, at medarbejdernes individuelle karrieremuligheder bliver tydeliggjort og mere håndgribelige. Arbejdet med intern ressourcemobilitet og karriereveje understøttes af en bred palette af udviklings- og kompetencetilbud til medarbejderne. I Nykredit er der skræddersyede udviklingsforløb målrettet rådgivere og specialister med Nykredit Certificering og Nykredit Academy. Nykredit ønsker endvidere at styrke udviklingen af egne ledertalenter. Udviklings- og udvælgelsesforløb målrettet Nykredits ledere er derfor et naturligt led i at styrke og strukturere Nykredits leder-pipeline og sikre, at de rigtige ledertalenter spottes og udvikles i tide. Overenskomst 2012 Nykredit arbejder løbende på at sikre et godt samarbejde med personaleforeningen, NYKREDS. Nykredit forhandlede i forsommeren 2012 en virksomhedsoverenskomst på plads med NYKREDS. Et af elementerne i overenskomsten blev introduktionen af en såkaldt "timebank" for alle medarbejderne, som bruges til at registrere arbejdstiden og sikre en større fleksibilitet i hverdagen. I en række arbejdsgrupper mellem NYKREDS og Nykredit vil der endvidere blive drøftet de nære områder som Kompetence, MEDARBEJDERNE

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Energi Fondens Sommerskole

Energi Fondens Sommerskole Energi Fondens Sommerskole Tom Saxlund, Klima og lokalisering 20.8.2015, Comwell Sorø Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar for den omstilling,

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold 2 Forord...3 Kunderne...4 Nykredits forretning...5 Bæredygtig realkredit...5 Kunden over alt...6 Bæredygtige investeringer...9 Kundetilfredshed...10

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

NYKREDIT i samspil med samfundet

NYKREDIT i samspil med samfundet NYKREDIT i samspil med samfundet CSR rapport 2014 Indhold Fortællingen om Nykredit fortalt af koncernchef Michael Rasmussen..... 3 Nykredit en finansielt bæredygtig forening.......................... 5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 27. januar 2016 Nærværende redegørelse

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredits tiltag mod digitalisering Kort om Nykredit Mål for digitalisering Proces for

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

De uddannelsesmæssige udfordringer og muligheder i lyset af finanskrisen

De uddannelsesmæssige udfordringer og muligheder i lyset af finanskrisen De uddannelsesmæssige udfordringer og muligheder i lyset af finanskrisen Danny Krasnik, Nykredit 21/03/12 1 Om Nykredit Læs meget mere i den nye CSR-rapport 2011 der netop er udgivet og som omhandler kunderne,

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING VI HAR FIRE FOKUSOMRÅDER INDEN FOR SAMFUNDSANSVAR FORRETNING ansvarlig investering, långivning og leverandørstyring MEDARBEJDERE arbejdsforhold, stressfore

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere