Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt ved censorrejser... 5 Rejser under 24 timer... 5 Rejser på 24 timer eller derover... 6 Privat overnatning... 6 Transport... 6 Anden transportform... 7 Grupperejser... 7 Forlængelse af rejsen til private formål... 7 Rejsetid... 7 Rejseafregning... 7 Rejser i udlandet... 8 Om rejsepolitikken

3 Formålet med politikken Som ansat ved Campus Bornholm vil du før eller siden opleve at skulle rejse i forbindelse med dit arbejde. Det kan være i forbindelse med censorvirksomhed, studierejse, kursusdeltagelse, seminarer eller lignede. Som institution er det vigtigt med fleksible medarbejdere og ledere, der varetager deres opgaver på tværs af det ganske land og opsøger ny viden og nye netværk udenfor Campus Bornholm. Som medarbejder kan det være en berigelse at få mulighed for at deltage i et relevant kursus, men det kan også være anstrengende med rejselogistikken samt udsigten til at være fraværende fra sit hjem. Formålet med nærværende politik er at sikre en ensartet, effektiv, transparent og omkostningsbevidst planlægning og afvikling af institutionens tjenesterejser. Politikken ophæver og erstatter alle eksisterende lokale aftaler på området, herunder lokale aftaler om rejsetid i forbindelse med tjenesterejser. Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. Lovgivning Personale Administrativ Vejledning PAV kap. 21, Cirkulære om Tjenesterejseaftalen samt Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Hvad er en tjenesterejse? En tjenesterejse er defineret som en rejse, der er et nødvendigt led i dit arbejde. Rejsens formål kan være egentligt arbejde f.eks. studieture og censorrejser eller møder, kurser, konferencer, rejser i forbindelse med projekter m.m. Tjenesterejser gennemføres i overensstemmelse med de i dette dokument skitserede procedurer. I tilfælde, hvor en medarbejder har et ønske om at deltage i et møde, seminar eller lignende, der ikke har direkte relevans for medarbejderes arbejdsfunktion, og som derfor skønnes ikke at være et nødvendigt led i medarbejderes arbejde og dermed ikke en tjenesterejse, kan medarbejderen tage kontakt til nærmeste leder. Såfremt at nærmeste leder skønner, at rejsen kan have en indirekte eller potentiel relevans, og såfremt at det kan passes ind med arbejdsgangen generelt, er der mulighed for at lave en særaftale for rejsens gennemførelse, hvor arbejdstiden flyttes rundt således at medarbejderen har mulighed for at deltage i mødet/seminaret ulønnet. I sådanne tilfælde vil der hverken blive betalt arbejdstid eller rejsetid, og øvrige vilkår vil skulle aftales individuelt. Rejsesekretariatet Campus Bornholm har et rejsesekretariat, der planlægger og bestiller institutionens tjenesterejser. Rejsesekretariatet er en servicefunktion, der løfter logistikopgaven i forbindelse med tjenesterejser fra den enkelte ansatte, så at du kan fokusere på formålet med din rejse. Rejsesekretariatet er dertil institutionens garant for at alle tjenesterejser foregår i overensstemmelse med de gældende regler på området og de i denne politik fastlagte procedurer. 3

4 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser Rejsesekretariatet bestiller under hensyntagen til transporttid og forberedelsesmuligheder i transporttiden den billigste offentlige transport samt billigste rimelige overnatningsmulighed indenfor statsaftalen så tæt på det midlertidige tjenestested som muligt. Rejsen tilrettelægges på en sådan måde, at de til tjenesterejsens forbundne merudgifter, herunder din optjening af transporttid som arbejdstid, begrænses mest muligt. Rejsen planlægges under hensyntagen til at der skal disponeres mindst muligt med den ansattes fritid. Rejsesekretariatet kan ikke bestille overnatning, som er dyrere end den sats, som er angivet i det til enhver tid gældende Satscirkulære, med mindre alle overnatningsmuligheder indenfor aftalen er booket. Såfremt du ønsker, er du velkommen til at vælge en dyrere transportform og / eller en dyrere overnatningsmulighed under den forudsætning, at du betaler differencen mellem udgiften til den transport og / eller den overnatningsmulighed, som rejsesekretariatet har anvist. Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle kurser og møder, der kan betragtes som et nødvendigt led i dit arbejde, og derfor ikke kan betragtes som en tjenesterejse, og som derfor ikke giver krav på godtgørelse. Det skal i sådanne tilfælde, aftales individuelt på hvilke betingelser du rejser, og dette skal fremgå af din rejsebestilling. Tilrettelæggelse Der skelnes mellem følgende rejsetyper: (pga. time/dagpengereglerne) - Tjenesterejser under 24 timer - Tjenesterejser på 24 timer eller derover Der findes 2 blanketter, du skal bruge i forbindelse med din tjenesterejse: - Rejsebestilling - Rejseafregning Begge blanketter finder du på FRONTER. Når du konstaterer, at du skal bruge en tjenesterejse i forbindelse med en arbejdsrelateret aktivitet, skal du udfylde en rejsebestilling. Blanketten underskrives af din nærmeste leder, før den afleveres. Lederen skal vurdere, om der er tale om en tjenesterejse. Det gør lederen ved at krydse af i ét af to mulige felter på rejsebestillingsblanketten og underskrive den. For at hurtiggøre sagsgangen kan det aftales på de lokale afdelinger, at blanketten mailes til nærmeste leder, der videresender elektronisk til rejsesekretariatet og derved foreløbigt bekræfter overfor rejsesekretariatet, at der er tale om en tjenesterejse. At en leder videresender bestillingen overflødiggør imidlertid ikke en egentlig underskrift, så når en sådan elektronisk sagsgang anvendes har lederen pligt til at aftale et tilbagevende tidspunkt med rejsesekretariatet, hvor kan eller hun retrospektivt underskriver de udskrevne bestillingsblanketter. Rejsesekretariatet bestiller din rejse på baggrund af de informationer, du oplyser på rejsebestillingsblanketten, og det er derfor vigtigt, at blanketten indeholder alle oplysninger, der 4

5 kan have relevans i forhold til tilrettelæggelsen af rejsen. Det vil normalt ikke være muligt at ændre din rejse, når rejsebestillingen er foretaget. Husk således altid at påføre eventuelle særlige forhold der måtte gøre sig gældende. Bestillingsblanketten skal være rejsesekretariatet i hænde senest 10 hverdage før afrejse. Campus Bornholm påtager sig ikke at betale for transport eller overnatninger, som ikke er bestilt gennem rejsesekretariatet. Hvis der opstår behov for en tjenesterejse mindre end 10 dage før forventet afrejse, kontaktes rejsesekretariatet hurtigst muligt. I disse tilfælde skal bestillingsblanketten vedhæftes skriftlig dokumentation, underskrevet af nærmeste leder, hvoraf det fremgår, hvorfor det ikke har været muligt at bestille tjenesterejsen indenfor gældende frister. Ved aflysninger af bestilte færge- eller flyrejser kontaktes rejsesekretariatet. Udenfor sekretariatet åbningstid kan du i sådanne situationer arrangere ud- eller hjemrejse inden for et rimeligt omkostningsniveau. I sådanne tilfælde skal nærmeste leder kontaktes. Hvis du rejser mere end 2 gange om året betaler skolen gerne dit Bornholmerkort. Du skal henvende dig i Rejsesekretariatet, som kan give dig vejledning i forbindelse med bestilling og betaling af dit Bornholmerkort. Særligt ved censorrejser Ved censorrejser er det ikke nødvendigt at udfylde en rejsebestilling. I stedet skal du, når du modtager en bekræftelse fra den uddannelsesinstitution, som du skal være censor på, videresende denne mail direkte til Rejsesekretariatet ) med en følg med dine supplerende oplysninger. I følg en skal du oplyse følgende: Dit kontaktnummer Oplysninger om ønsket legitimation i forbindelse med billetbestilling hos DSB (dvs. de 4 sidste cifre på enten dit kørekort eller dit dankort). Evt. Bornholmerkortnummer og kode Evt. behov for overnatning (evt. præferencer indenfor Statsaftalen kan ønskes). Evt. præferencer i forhold til Bornholmerbus eller tog til / fra Ystad. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende. Rejsesekretariatet bestiller din rejse på baggrund af de informationer, der fremgår af ovenstående mail og det er derfor vigtigt, at mailen indeholder alle oplysninger, der kan have relevans i forhold til tilrettelæggelsen af rejsen. Det vil normalt ikke være muligt at ændre din rejse, når rejsebestillingen er foretaget. Det er vigtigt at du videresender bekræftelsen fra værtsinstitutionen, så snart at du modtager denne, så at Rejsesekretariatet har tid til at bestille din rejse. Rejser under 24 timer Når din rejse er under 24 timer kan du få godtgjort rimelige udgifter til måltider. Du skal altid vedlægge dokumentation for din udgift. Campus Bornholm kan ikke godtgøre udgifter, der ikke kan dokumenteres med kvittering eller bon. Vær opmærksom på, at en Dankortbon ikke er 5

6 tilstrækkelig dokumentation, da det af denne ikke fremgår, hvad der er købt, om der er hævet penge i forbindelse med købet m.m. Godtgørelsen kan ikke overstige satserne for måltider angivet på Rejseafregningsblanketten. Satserne er bestemt af Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Rejser på 24 timer eller derover Når din rejse er på 24 timer eller derover, har du ret til time- og dagpenge. Satser vil fremgå af rejseafregningen, og er bestemt af Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Time- og dagpengene skal dække de merudgifter, som du har til måltider, småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet, mm. Du skal på din rejseafregning fratrække værdien af tilbudte måltider, f.eks. morgenmad på hotellet, censorfrokoster mm. Af time-og dagpengene er 15% afsat til morgenmad, 30 % til frokost og 30 % til aftensmad mens de resterende 25% skal dække småfornødenheder og lokaltransport. I særlige tilfælde, hvor afstanden mellem det midlertidige tjenestested og overnatningsstedet betyder, at lokaltransporten ikke kan dækkes af 25% af time- og dagpengene, tilbyder Campus Bornholm at refundere lokaltransportudgifter udover de 25%. Der kræves ikke nogen dokumentation for afholdte udgifter i forbindelse med udbetaling af timeog dagpenge, med mindre at der søges refusion af meromkostninger til lokaltransporten. Privat overnatning Det vil være muligt, at planlægge privat overnatning, som refunderes efter gældende sats. Hvis du ønsker dette, angives det på din rejsebestilling, og efterfølgende på din rejseafregning. Transport En tjenesterejse begynder og slutter på tjenestestedet (eller bopæl hvis den er nærmere station, havn eller lufthavn). Der skelnes i denne politik mellem på den ene side henrejsen til og tilbagerejsen fra bestemmelsesstedet, og på den anden side transporten på selve bestemmelsesstedet. Rejsesekretariatet bestiller din hen og tilbagerejse med undtagelse af den lokale del af rejsen, som kan foregå med bus og tog. Det betyder, at du selv skal organisere transport til og fra bopæl/tjenestested til havn og lufthavn og ligeledes til og fra hotel / destination til station, havn og lufthavn. Såfremt du ønsker det, tilbyder Rejsesekretariatet at undersøge de lokale transportmuligheder og udstyre dig med en rejseplan herfor. I så fald skal du anføre, at du ønsker rejseplan for de lokale transportmuligheder rejsebestillingsblanketten. Du kan få refunderet transportudgifter til offentlig transport på hen- og tilbagerejsen i henhold til procedurerne for rejseafregning, som beskrevet nedenfor. Skolen kan ekstraordinært refundere udgifter til taxakørsel mellem destination og hotel/station/lufthavn i situationer, hvor offentlig transport ikke er en mulighed eller, hvor antallet af rejsedeltagere gør taxakørsel til den billigste rejseform. 6

7 Skolen kan ekstraordinært refundere udgifter til taxakørsel på Bornholm med kun efter forudgående aftale med rejsesekretariatet. Transportudgifter på bestemmelsesstedet, dvs. mellem overnatningsstedet og det midlertidige tjenestested, skal ved rejser på 24 timer eller derover afholdes af time- og dagpengene. Anden transportform Hvis du ønsker, at rejse på anden måde end billigste offentlige transport, f.eks. i egen bil, kan dette lade sig gøre. Du kan få refunderet hvad, der svarer til billigste offentlige transport. Du skal vedlægge billetter som dokumentation for, at rejsen er foretaget, også selvom disse billetters pris overstiger, det du kan få godtgjort. Grupperejser Ved grupperejser o.l. kan skolens minibus anvendes. Du skal henvende dig til rejsesekretariatet, som vil hjælpe dig videre. Du skal være opmærksom på, at der ligger en særskilt procedure for lån af minibussen. Forlængelse af rejsen til private formål Det kan lade sig gøre at forlænge din tjenesterejse med private formål. I sådanne tilfælde påbegyndes tjenesterejsen 30 min. før aktivitetens officielle begyndelse eller 30 min. efter den officielle afslutning afhængig af hvordan forlængelsen planlægges. Rejsetid Campus Bornholm følger gældende overenskomster på områderne. For undervisere ved STX og HF gælder at: Der tildeles rejsetid i forbindelse med censorrejser i henhold til gældende overenskomst. Ved godkendt efteruddannelse tildeles rejsetid, dog således at kursustid inklusiv rejsetid maksimalt kan udgøre 7,4 timer pr. dag. Ved ekskursioner og studierejser, hvor elever deltager, kan der på de enkelte afdelinger indgås akkorder. Øvrige tjenesterejser medregnes i arbejdstiden dog med maksimalt 13 timer per døgn. For øvrige undervisere samt for teknisk-administrativt personale gælder at: Møde- og kursustid samt rejsetid medregnes i arbejdstidsopgørelsen, dog medregnes der samlet set maksimalt 13 timer per døgn. Ved ekskursioner og studierejser, hvor elever deltager, kan der på de enkelte afdelinger indgås akkorder. Det gælder generelt for alle tillidsrepræsentanter, at der ikke gives rejsetid til TR-arbejde. Endvidere kan der for alle ansatte opstå særlige situationer, hvor du har et ønske om en rejse i forbindelse med dit professionelle virke, men hvor rejsen ikke vurderes at være en nødvendig del af dit arbejde og dermed ikke en tjenesterejse. I disse tilfælde kan de nærmere omstændigheder for rejsen aftales med nærmeste leder. 7

8 Rejseafregning Umiddelbart efter hjemkomsten afleveres en udfyldt rejseafregning, som er påført samtlige omkostninger - og tilhørende bilag - i forbindelse med rejsen. Husk, at du også skal aflevere brugte/stemplede billetter, boardingkort mm. som dokumentation til revisionen. Rejseafregningen afleveres i Rejsesekretariatet. Blanketten kan findes på FRONTER. Eventuelle udlæg til forplejning, ophold og transport indsættes på din Nemkonto senest 14 dage efter afleveringen af rejseafregningen. Time-/dagpenge, udokumenterede nattillæg og kilometerpenge (indberetningspligtige beløb) overføres via lønnen. Hvis du har et udlæg, har du mulighed for at få et rejseforskud a conto. Du skal være opmærksom på at evt. opsamlede bonuspoint tilfalder Campus Bornholm. Rejser i udlandet Hvis du har brug for at rejse til udlandet, er det samme regler som ovenfor, der er gældende. Du skal være opmærksom på, at du forsikringsmæssigt er dækket af Campus Bornholms selvforsikring. Du skal have et forsikringskort med på din rejse, som dokumenterer, at du har ret til at din skade bliver behandlet hos Europæiske Rejseforsikring. Du får dit forsikringskort hos skolens Rejsesekretariat. Husk du skal bruge den særlige udlandsrejseafregningsblanket. Om rejsepolitikken Udarbejdelsen af rejsepolitikken er sket i en dertil bemyndiget arbejdsgruppe nedsat af HSU den 29. september 2011 og bestående af Stig Vestergaard Thomsen (LSU EUD/VEU), Jytte Møller (LSU ADM), Henrik Kofoed Svendsen (LSU GYM), Klaus Kristiansen (konstitueret uddannelseschef), Signe Saabye Ottosen (ØA-chef) samt Mads Kofod (direktør). Rejsepolitikken er drøftet på chefmøde den 13/ og vedtaget på HSU den 13/ Rejsepolitikken evalueres løbende og skal minimum hvert andet år drøftes i HSU. Rejsepolitikken træder i kraft 1/ Sidste revideret: 12/

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere