DANSK KHERWARA MISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KHERWARA MISSION"

Transkript

1 DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR ÅRG.

2 Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også i Dansk Kherwara Mission er det blevet forår. Også med tilhørende beskæringer til følge I nærværende blad kan du bl.a. se regnskabet for 2014 et regnskab der viser, at Dansk Kherwara Mission er inde i en så-periode, hvor der investeres for derved at kunne høste på senere tidspunkter. PAKISTAN Men allerede nu melder behovet sig på missionsmarken for øget indsats ikke mindst i Pakistan, hvor pigehjemmet Hanne Home står i økonomiske udfordringer. bestyrelsesmedlem og forfatter til dette blads andagt. ÅRSMØDE Sidst men ikke mindst håber vi at kunne se en masse af jer støtter til vort årsmøde d. 12. september i Brejning ved Børkop. Læs mere om dette på bagsiden. Og en gang går solen sin runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg! Lad dette opstandelseshåb være til trøst og opmuntring for os alle! Anders Bo Engrob Jørgensen BESTYRELSESMEDLEM Vi kan dog glæde os over de mange tiltag der gøres på fundraisingområdet på dansk jord samt at vi i dette blad kan præsentere jer for Svend- Erik Nielsen, som er vort nyeste 2 Kherwara Missionens Budbringer

3 Nyt fra pakistan... Hanne Home (eller Hanna House som det også kaldes) blev bygget i 1991 for midler, som Dansk Kherwara Mission søgte gennem DANIDA. Skrevet af Henrik D. Sørensen, Sekretær Hjemmet bliver drevet af Church of Pakistan, Hyderabad Stift, med støtte fra flere udenlandske missionsselskaber. Hanne Home er opkaldt efter Hanne Petersen, som var, DKM s tidligere missionær, Ralf Petersens kone. Formålet var at kunne tilbyde fattige og forældreløse kristne piger mulighed for at få en uddannelse og at blive oplært i den kristne tro. I Pakistan og især i provinsen Sindh er der mange kulturelle og sociale barrierer, som hindrer piger i at få en uddannelse. Som kristen bliver man udsat for diskrimination, gældsslaveri og underbetalt arbejde. Dette betyder, at mange familier ikke har mulighed for at give deres børn, og her især pigerne, en uddannelse. Kherwara Missionens Budbringer 3

4 Pigerne i Parkistan Nogle af de piger, som bor på hjemmet, kommer fra små landsbyer, hvor der slet ikke er skoler. Andre kommer fra landsbyer, hvor skolen kun går til 4. eller 5. klasse. Det er alt for usikkert for en kristen pige at gå i skole i en fremmed landsby, hvor hun skal rejse for at komme i skole. Nogle af pigerne er forældreløse og har derfor slet ingen mulighed for skolegang. Hvis de er heldige vil en onkel tage sig af dem. Hos onklen er de så nødt til at tage arbejde for at tjene til deres egen føde. Dansk Kherwara Mission har tidligere været betydeligt mere involveret i missionsarbejde i det sydlige Sindh, end vi er for tiden. De senere år har vi ydet et beløb til støtte for fire forældreløse pigers skolegang og ophold på Hanne Home i Hyderabad.! Anmodning Vi har netop modtaget en alvorlig anmodning fra stiftet om yderligere støtte, da en af deres store donorer, på grund af uventede omstændigheder, har trukket sig. Det betyder, at næsten alle udgifter til driften af hjemmet hviler på stiftets skuldre, og det har de slet ikke økonomi til at klare. Kherwara Missionen støtter Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at yde en ekstraordinær donation til Hanne Home, men som vores økonomiske situation er pt., har vi desværre ikke penge til at kunne fortsætte med dette. Så derfor en opfordring til at tænke på, bede for og give en ekstra gave til pigerne på Hanne Home, som står i risikoen for at miste muligheden for skolegang og discipeltræning i trygge omgivelser. 4 Kherwara Missionens Budbringer

5 Nyt fra vores fundraiser, Anne-Birthe Skrevet af Anne-Birthe, fundraiser Som mange måske husker fra sidste blad, blev det omtalt, at jeg gerne ville ud for at holde foredrag om Kherwara. Det er siden gået helt forrygende og jeg bliver modtaget meget positivt alle steder. Jeg oplever selv en fantastisk glæde ved at fortælle om de kære piger og om, hvor meget vores støtte her fra Danmark hjælper. Kherwara Missionens Budbringer 5

6 FOREDRAGETS INDHOLD I mit foredrag viser jeg også billeder fra hostel-pigernes toilet- og badeforhold, og som billederne viser, er det meget tiltrængt at få sat disse i stand. Kun én enkelt vandhane spyttede med lidt vand, resten var stoppede; rør var knækket af osv. Når jeg er ude og holde foredrag samler jeg derfor penge ind via lotteri til renovering af pigernes toiletter og bade. BILLEDVÆVNING Det bliver også muligt næste gang at væve billeder på billedvæve med pigerne, da Mikael Rønne fra Sorø igen vil lave fem rammer til os. Desuden fortsætter jeg med at opkøbe dukker på loppemarkeder og jeg er allerede godt i gang med at sy en ny kollektion af dukketøj til dem. Så vi har atter en spændende rejse i vente! REJSEKLAR TIL OKTOBER Jeg håber at, at vi kan iværksætte en større renovering af disse allerede i sommerferien, når børnene er hjemme på ferie hos deres forældre, så at forholdene er forbedret, når Maja-Lis og jeg atter rejser til Kherwara til oktober. Målet er i det mindste at få rindende vand ud af alle haner. Det er så dejligt, at Maja-Lis har lyst til at tage med endnu engang. Ud over at tilse toiletterne og besøge de lokale familie til pigerne, skal vi også hygge og lave mange spændende projekter med pigerne. fortalt levende og engageret af et førstehånds øjenvidende BESTIL ET FOREDRAG HØR MERE OM Dansk Kherwara Missions arbejde Kontakt Anne-Birthe Ottsen på tlf Kherwara Missionens Budbringer

7 Regnskab Kherwara Missionens Budbringer 7

8 Omtale af regnskab Den umiddelbare tanke der dukker op, når man ser regnskabsresultatet for 2014, er nok: Nådada, uhauha! Regnskabet viser et underskud på kr., hvilket jo ikke umiddelbart ser lovende ud. Når man går ned i tallene, er der dog også grund til optimisme. Meget vigtigt er det nemlig, at indtægtssiden har nået cirka samme niveau som i Det er specielt positivt, når man tager i betragtning, at vi fra 2014 ikke mere har en indtægt fra Foreningen Xistenz, som i 2013 har betalt deres sidste afdrag på en lån, som Kherwara Missionen har ydet til foreningen. Når vi holder cirka samme indtægtsniveau som i 2013, så er det takket være en væsentlig forøgelse i gaver og kollekter. Årets samlede underskud skal ses på baggrund af en investering i en ny glasdisk til genbrugsbutikken i Hvalpsund. Det er en god engangsinvestering, som vi regner med at få dækket på grund af mersalg i genbrugsforretningen. Endvidere skal nævnes ret store udgifter til aktiviteter og vedligeholdelse på pigehjemmet i Kherwara i forbindelse med henholdsvis udsendelse af volontører og reparation af taget. Omkostningerne ved at sende volontører ud dækkes stort set af volontørerne selv, som rejser penge dertil. Volontørernes andel er dog først gået ind i Supplerende kan nævnes, at vi til gengæld har sparet lidt på at sende tre udgaver af Budbringeren ud frem for fire årlige blade, hvilket vi også vil gøre i Summa summarum betyder det, at vi i år altså har tæret på vores kassebeholdning, som dog stadig er på kr. Bestyrelsen er bevidst om årets underskud og arbejder hårdt på at få vendt det til et overskud for Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor TAK til alle jer, der bidraget til det flotte resultat på indtægtssiden med gaver, frivilligt arbejde i genbrugsbutikker, fundraising og andet frivilligt arbejde. 8 Kherwara Missionens Budbringer

9 Profil af Svend-Erik Jeg er født i Rønne i 1949, men er opvokset og bosid dende i Frederiksværk. Nyt bestyrelsesmedlem i Dansk Kherwara Mission Svend-Erik Nielsen UDDANNELSE Jeg har en uddannelse indenfor økonomi og administration og har haft et langt karriereforløb i det kommunale område, herunder som økonomidirektør og senere direktionsmedlem i Halsnæs Kommune. FAMILIE OG TILKNYTNING Jeg gift med Grethe, som er socialrådgiver og vi har tre voksne børn. Vi er tilknyttet folkekirken i Frederiksværk, hvor jeg i perioder har været i menighedsrådet, herunder også som formand. For nuværende er jeg med i en bestyrelse vedrørende kirkens menighedsarbejde og sidder også som formand i en fond, der støtter kirkelige aktiviteter i lokalområdet. KHERWARA MISSIONEN Mit kendskab til Dansk Kherwara Mission har jeg navnlig fået gennem flere bestyrelsesmedlemmer, som opfordrede mig til at indtræde i bestyrelsen. Jeg må sige, at jeg efter nærmere kendskab til Kherwara Missionen fik meget stor respekt for det meget flotte arbejde, der gøres for af sikre, at piger fra meget fattige familier i Indien gennem ophold på pigehjemmet er sikret en skoleuddan- Kherwara Missionens Budbringer 9

10 nelse, som foregår på et kristent grundlag. Ikke mindst for piger i Indien betyder en skoleuddannelse en helt afgørende forskel. INTRODUKTION TIL KHERWARA MISSIONEN Inden min indtræden i bestyrelsen var jeg inviteret til et møde, hvor jeg fik det helt klare indtryk, at både bestyrelsen og tilknyttede frivillige virkelig brænder for og udfører et stort arbejde for navnlig pigerne i Kherwara. Det tiltaler mig, at der er tale om en relativt lille, men meget effektiv organisation med en tæt kontakt til der, hvor hjælpen ydes, og hvor hver indsamlet krone går direkte til støtte og ikke dyre administrationsomkostninger. ØNSKER FOR FREMTIDEN Mit ønske er, at rigtig mange vil støtte formålet, hvor hver krone jo mangedobles i værdi, der hvor hjælpen modtages. Kontakt oplysninger Formand og Redaktør, sognepræst Anders Bo Engrob Jørgensen Holbækvej 24B, 1.t.v Sorø Tlf Bestyrelsesmedlem Svend-Erik Kristtornvej Frederiksværk Tlf Bestyrelsesmedlem Irene Lohals Meier Fasanvej Ferritslev Tlf Bestyrelsesmedlem Jørn Lindberg Peter Damsvej Sorø Tlf Missionssekretær Henrik Sørensen Svendborgvej Odense S. Tlf Missionssekretær Christian Sørensen Skovsvinget Kgs. Lyngby Tlf Fundraiser Anne-Birthe Ottsen Storgade 8A 4180 Sorø Tlf: Netredaktør Louise Lindberg Stevnsgade 31, 2.t.v København N Tlf com Kontaktperson for volontørudvalg Peter Høyerup Lille Højbrøndsstræde 3, 2.t.v Roskilde Tlf Kasserer Johannes Højen Mimosevej Øster Vrå Tlf Kherwara Missionens Budbringer

11 Andagt Han bærer alt med sit mægtige ord (Hebr. 1,3) Ligesom solskinnet fylder os mennesker med nyt mod og ny kraft, sådan oplever vi også i påsken, at vi år efter år fyldes af budskabet om, at Jesus både kunne og ville dø for os, så at alt, som skiller os fra Guds nærvær, kunne fjernes. Vi hører ofte sagt, at alt er muligt for den, som har viljen i sit hjerte. Igen og igen må vi dog i vores liv som mennesker konstatere, at vi ikke er almægtige. At alt faktisk ikke er muligt, blot vi har viljen. At vi kommer til kort. I takt med at samfundet er blevet mere og mere individualiseret, står mennesket oftere og oftere alene med nederlagene, smerten, sygdommen, lidelsen og vores dødelighed. vi den Gud, der bærer alt med sit mægtige ord og som både kunne og ville dø for os. Her møder vi den Gud, som med den største omsorg for os er til stede der, hvor livet er svært. Vi kan få lov til at opleve, hvordan han både i livet og døden bærer alt. Vi kan i påskens budskab også finde styrken og motivationen til at følge Jesu eksempel og både prioritere og turde at hjælpe og være til stede, der hvor lidelsen, fattigdommen og nederlagene rammer. Dette både hos mennesker, som er i vores nærhed, men også hos dem, som på den anden side af jorden er villige til at sende deres børn til pigehjemmet, fordi de ser hjemmet og skolen, som deres datters største mulighed. Det er succeshistorierne, vi gerne vil høre og fortælle videre, det modsatte kan være svært at dele og finde lydhørhed for. Svend-Erik Nielsen Men her møder påskens budskab os med en helt utrolig kraft. Heri møder Kherwara Missionens Budbringer 11

12 Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø! KASSERER SØGES Kender du nogen der besidder evnerne og lysten til at varetage økonomien i Dansk Kherwara Mission? Efter lang og tro tjeneste leder bestyrelsen efter en afløser for Johannes Højen. Kontakt Johannes Højen (Tlf ) for yderligere oplysninger om hvad kassererposten indebærer. ÅRSMØDE Indbydelse til Dansk Kherwara Missions ÅRSMØDE der byder på: Lørdag d. 12. september kl Årsmødet finder sted i spejderhuset Liljen, Hammervej 2, Brejning, 7080 Børkop. Der bliver endvidere mulighed for at besøge den lokale genbrugsforretning og gøre et kup! Vi håber at se mange af vores trofaste og nye støtter til en spændende, informativ og hyggelig dag. Tilmelding til Anders på

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere