Katalog over populære energibesparelsesaktiviteter i småbørnsinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over populære energibesparelsesaktiviteter i småbørnsinstitutioner"

Transkript

1 Katalog over populære energibesparelsesaktiviteter i småbørnsinstitutioner Kataloget indeholder forslag til: Kontakt til kommune Kontakt til institution Organisering af indsats Populære aktiviteter Kataloget er udarbejdet i forbindelse med ELFOR Projekt nr Projektet er udført af OVE i samarbejde med Energirådgiveren og Planenergi Nord. Marts marts 2005.

2 Kontakt til kommunen Det er vigtigt at finde den rigtige samarbejdspartner i kommunen. Hver kommune har sin egen organisering. Der kan derfor ikke siges noget generelt om, hvor i kommunen de rigtige beslutningstagere sidder. Nogle kommuner har en Miljøafdeling (den kan hedde forskellige ting), der varetager alle henvendelser uanset om det handler om energibesparelser rettet imod bygning og anlæg, udskiftning af lyskilder m.v eller adfærdsændringer. Ta telefonen og ring op til kommunen! Rådgiveren er den person, der kommer udefra. Det er derfor vigtigt at skaffe sig et godt kendskab til de forskellige forretningsgange, der er i netop den afdeling, man ønsker et samarbejde med. Det er ikke altid, at der er etableret en Miljøafdeling eller lignende, der varetager kommunens energipolitiske mål. Det er heller ikke altid, at kommunen HAR en energipolitisk målsætning. I begge tilfælde kræver det, at der laves lidt forarbejde for at finde frem til den rigtige beslutningstager, som også har kompetancen til at indgå i et samarbejde. Den bedste metode til at få kortlagt kommunens organisering omkring energibesparelser i småbørnsinstitutioner er, at tage telefonen og ringe til det, der svarer til Social- og Sundhedsforvaltningen og bede om at tale med den person, der har ansvaret for den energibesparelsesaktivitet, der skal rådgives om. Tekniske besparelser Hvis det handler om rådgivning vedrørende: Isolering, energiruder, ventilationsanlæg, varmesystemer m.v., så er det Den der har ansvaret for vedligehold af småbørnsinstitutionernes bygninger og anlæg, der skal kontaktes. Plan og præsentation skal være kort og præcis! Uanset om det er politikere, medarbejdere i en forvaltning eller institutionsledere, der skal kontaktes, så er det altid vigtigt, at man præsenterer sin idé og sit forslag i en kort og præcis form. Det skal være nemt og overskueligt og ikke mindst forståeligt, hvilke økonomiske og miljømæssige fordele / ulemper, der kan være ved den foreslåede aktivitet.

3 Kontakt til institution Institutionen Der kan være forskel på om den økonomiske drift af institutionen ligger decentralt eller centralt. Mange kommuner har dog lagt økonomien til drift ud til decentral forvaltning. I Institutionen er det derfor oftest institutionens leder, der er beslutningstager, når det handler om indkøb af hårde hvidevarer, pumper, energipærer m.v. I de fleste institutioner opleves hverdagen som travl og der er mange aktiviteter, der skal passes. Alt, hvad der ikke har med det daglige pædagogiske arbejde med børnene at gøre, kan i første omgang let blive opfattet som uvedkommende. For at institutionslederne skal tage en henvendelse seriøst, kræver det ofte, at henvendelsen kommer via kommunen. Adfærd m.v Hvis det handler om rådgivning vedrørende: Daglig drift, adfærdsregulering,valg af lyskilder, udskiftning af hårde hvidevarer etc, er det en god idé, at kontakten til institutionslederne sker i samarbejde med én af kommunens medarbejdere eventuelt i forbindelse med et områdemøde eller ledermøde. Det er derfor en fordel, at tage telefonisk kontakt til Den der har kontakten til samtlige institutioner, når det handler om drift og pædagogik. Helhedsorienteret rådgivning og information For institutionerne er vandbesparelser lige så vigtige som besparelser på el og varme. Det er derfor en fordel, hvis rådgivningen kan omfatte alle tre ressourcer og inddrage affald i de tilfælde, hvor der er behov for det. Der er stort behov for information og vejledning om energi- og vandbesparende foranstaltninger i institutionen. Rådgiveren vil derfor blive mødt med stor åbenhed fra de fleste institutionsledere, når først der er skabt den rigtige kontakt. I mange institutioner skal der spares, og alle gode og gratis / prisbillige ideer til at spare på energien bliver budt velkommen.

4 Organisering af indsats Det er vigtigt, at energibesparelsesindsatsen er godt planlagt både med hensyn til: Information om indsatsen Videns- og erfaringsudveksling under indsatsen Opfølgning og opbakning under indsatsen Indsamling af resultater fra indsatsen Synliggørelse af resultater Ved enhver indsats er det en god idé at have en tovholder, der er ansvarlig for, at alle involverede føler et ansvar overfor den opgave, de er tiltænkt. En anlægsrelateret indsats f.eks. vedrørende optimering af varmeog ventilationsanlæg kan forløbe over flere år. Til en sådan indsats kræves der tålmodighed, da der kan være politiske og økonomiske forhandlinger, der skal falde på plads inden indsatsen kan komme i gang. Selv når beslutningerne er på plads, vil indsatsen kræve tid. Det betyder, at det er vigtigt, at organiseringen af indsatsen er på plads, så alle har overblik over forløbet. Hvis indsatsen skal kunne gennemføres, skal der være en tovholder, der er placeret centralt i kommunens beslutningsproces. Uanset hvilken indsats der er tale om, skal kommunens og institutionens beslutningstagere kontaktes, så der kan etableres et samarbejde omkring indsatsen. Hvis der er etableret et særligt forum f.eks. en miljøafdeling, vil det være relevant at al kontakt og alle aktiviteter tages og planlægges i samarbejde med afdelingens medarbejdere. Det er samtidig vigtigt at vide, hvilken rolle rådgiveren skal tage. Da det er sparsomt, hvor mange ressourcer, der kan lægges i det forudgående arbejde, vil det i de fleste tilfælde være en god idé, at rådgiveren inddrages, når der er brug for teknisk og faglig viden.

5 Populære energispareaktiviteter Kataloget er tænkt som en inspirationskilde og en hjælp til at komme i gang med energispareaktiviteter i småbørnsinstitutionerne. Indhold i kataloget Emnerne i kataloget er valgt ud fra samtaler med institutionsledere og rådgivere. Emnerne afspejler derfor: De mest populære aktiviteter. Aktiviteter, der er forholdsvis nemme at gennemføre og hvor investeringen er lav. Det kan f.eks. være: adfærdsændringer, udskiftning af lyskilder, pumper og hårde hvidevarer. Aktiviteter, der løser problemer En lang række af institutionslederne har givet udtryk for, at de har problemer med urindstillinger, automatik på ventilationsanlæg m.v. Forslag til vidensformidling og erfaringsudveksling Der er ofte brug for en hurtig vejledning og information, når det f.eks. handler om udskiftning af udtjente hårde hvidevarer eller pumper. Kataloget giver nogle bud på, hvordan der kan etableres et dynamisk informationsnetværk, som samtidig kræver et minimum af ressourcer.

6 Energirigtig adfærd Det unødvendige forbrug skal fjernes Det handler om, at slukke lyset, afbryde stand-by-forbrug, lukke køleskabet og stille det på korrekt temperatur, slukke for kaffemaskinen / anvende termokander, slukke for ventilationsanlægget om natten, lukke for vandhanen, skrue ned for varmen ved det åbne vindue, fylde opvaske- og vaskemaskinen helt op og vaske på grader, slukke for tørreskabet o.s.v. Det nødvendige forbrug skal være energieffektivt Køleskabe, lyskilder, varmeskabe, pumper, pc ere og andet kontorudstyr m.v. bør være de mindst energiforbrugende. Det kan anbefales, at lave en liste over institutionens energiforbrugende apparater, lyskilder og hårde hvidevarer, så der kan laves en handlingsplan for udskiftning. Forslag til rådgivning Der er mange muligheder, så her gives der kun et par eksempler: Deltage i et af de periodiske møder, som ledergruppen afholder. På mødet fortælles om de forskellige unødvendige og nødvendige energiforbrug. For at give institutionens ledere et incitament til at kigge på energiadfærden i egen institution, kan der gives eksempler på besparelser i kwh og i kroner. Udlevere informationsmateriale, der er målrettet småbørnsinstitutioner. I materialet kan der gives eksempler på besparelsesmuligheder. Tilbyde en gennemgang af en institution eventuelt med deltagelse af ledere fra 10 andre institutioner. Lytte til institutionsledernes behov for information og vejledning og tilbyde opfølgning på et nyt møde - eller tilbyde en gennemgang af en enkelt institution, hvor de aktuelle problemstillinger kan tages op. Tilbyde en aflæsning før og efter en ny aktivitet i institutionen, så resultaterne af indsatsen kan synliggøres og diskuteres.

7 Aflæsning af energiforbrug Aflæsning af energiforbrug Det kan være svært at komme i gang med aflæsningen af el- og varmeforbrug. Selvom man ikke tror det, så er der flere institutionsledere der ikke ved, hvor målerne sidder og flere har aldrig prøvet at aflæse energimålere. Planlægning af opgaven Aflæsningerne skal indføres i et skema enten i papirform eller i et edb-program. Der findes flere forskellige programmer, men også et ganske almindeligt regneark kan anvendes. Det er en god idé, hvis programmet / regnearket er indrettet sådan, at institutionslederne kan se tidligere aflæsninger sammen med den seneste eventuelt i form af en graf. Det er vigtigt, at dette er planlagt på forhånd og at der samtidig er en plan for, hvem der skal sikre, at institutionslederne får foretaget aflæsningerne. Forslag til rådgivning Samle institutionslederne i én institution. Finde målerne og give instruktion i, hvordan de aflæses. Det er en god idé samtidigt at udlevere et informationsark, hvorpå målerne er skitseret/vist og aflæst. Foreslå en aflæsning en gang om ugen til at starte med. Aflæsningen kan eventuelt ske umiddelbart inden det ugentlige personalemøde. Gennemgå skema eller program, der skal benyttes til indføring af de aflæste værdier. Sørge for at der bliver fulgt op på institutionsledernes aflæsning Opsamling af resultater og erfaringsudveksling Det er vigtigt, at de positive resultater samles op og formidles til de øvrige institutionsledere. Det giver et ekstra incitament til at fortsætte aflæsningerne.

8 Energistyring Planlægning af Energistyring Aflæsningerne er det første skridt på vejen til en reel energistyring. Når der er foretaget aflæsninger i et stykke tid og det fungerer nogenlunde, bør der følges op med en dialog om variationer i energiforbruget. Resultaterne af en energistyring skal kunne synliggøres, så de kan indgå i fremtidige beslutninger om energispareaktiviteter. Hvis der sammenlignes aflæste energiforbrug imellem institutioner, er det vigtigt, at være opmærksom på, at de ikke kan sammenlignes direkte. Antal af åbningstimer, antal af børn og antal af m2 vil være forskelligt ligesom bygningernes varmeinstallationer og energimæssige standard vil være forskellige. Forslag til rådgivning Institutionslederne samles, evt. i forbindelse med et allerede planlagt ledermøde, og der lægges op til en diskussion om, hvilke informationer aflæsningerne har givet. Til dette kan der anvendes et eksempel fra én af institutionerne. Årsager til variationer i el- og varmeforbrug diskuteres. Hvis det er muligt identificeres energislugerne, og der gives anvisninger til, hvordan energiforbruget kan reduceres. Det er vigtigt, at institutionslederne får en idé om, at aflæsningerne kan anvendes til at styre energiforbruget i institutionen, og at der derfor kan være penge at spare. Rådgivningen af institutionen kan derfor indeholde: Forslag til, hvordan aflæsningerne diskuteres på personalemøder, hvor der samtidig kan snakkes om årsager til variationer i forbruget og diskuteres eventuelle investeringer / ændringer. Forslag til ændringer og aktiviteter noteres og indføres i en handlingsplan for investering i energibesparelser. Forslag til erfaringsudveksling imellem institutionerne f.eks. i form af en liste over gode energibesparelsesaktiviteter

9 Energirigtig adfærd Inddragelse og opdragelse af børnene. Det er altid en god idé at inddrage børnene i opgaven at spare på energien. Børnene er gode ambassadører og de sætter en stor ære i at vise, hvad de har lært og formidler det derfor også gerne videre til forældrene. For at det ikke skal blive en sur pligt kan man med fordel tilbyde institutionen nogle materialer, der også giver anledning til beskæftigelse og leg. På den måde kan man fastholde institutionens medarbejdere i arbejdet med energibesparelser samtidig med at de får et tilbud om nye aktiviteter til børnene. Forslag til materialer. Sjove klistermærker med sluk lyset, luk køleskabet, sluk for pc eren o.s.v. Institutionens medarbejdere kan opfordres til at lade børnene være med til at sætte dem op. Farveark som børnene kan farvelægge. Farvearkene kan være tilgængelige fra hjemmeside eller udleveres på cd-rom, så de kan printes ud, når der er brug for det. En udstilling for småbørn f.eks. Ole og Mies værelse. Hvad skal være tændt / slukket, når du sover, er vågen, er hjemme, ude at lege o.s.v. Forslag til leg med energi : Det kan være, at lave en vindmølle af papir og en træpind, lege med vand i solen og opleve, at vandet i en vandslange bliver varmt o.s.v. Der findes i forvejen en masse materiale, som med fordel kan genbruges - f.eks. Store Vildfred og Lille Vildfred, som udgives af Danmarks Naturfredningsforening. I materialet gives der mange gode ideer til leg for små børn. Et andet eksempel er Århus Kommunale Værker s materiale om Stendalen, hvor børnene møder Elmo, Varmos og Vanja. Et tredje eksempel er Energiuglekurset og Forsøg med energi, som kan ses på hjemmesiden:

10 Lyskilder Sparepærer Der er stadig myter om, at sparepærer er mørke, at det tager lang tid inden de lyser rigtigt o.s.v. mange er i tvivl om, hvilke pærer de skal købe for at de er godkendte o.s.v. Samtidig er det ikke alle steder at en sparepære er det bedste valg. Forslag til rådgivning Deltagelse i et ledermøde er en god lejlighed til information og dialog om forskellige lyskilder. Det er vigtigt, at have forskellige sparepærer, kompaktlysrør, armaturer med og uden reflektorer m.v. med, så der bl.a. kan gives information om, hvor de kan anvendes og hvor på lyskilden CEmærket, elforbrug m.v. kan findes. Det er en god idé at have et informationsark med, som alle kan tage med hjem til institutionen. Informationsarket skal indeholde konkret information om, hvor sparepærerne kan benyttes, hvilke armaturer der er de bedste, skal man investere i hf-forkoblinger o.s.v. På informationsarket kan der desuden oplyses på hvilke hjemmesider, der kan findes mere information f.eks Sammen med informationen om de forskellige lyskilder, kan der gives en information om: - Hvilke lyskilder kan reguleres i lysstyrke og hvilken effekt har det? - Hvornår og hvor er det en god idé at bruge sensorer?/ Rumfølere? eller dagslysstyring? - Etc. Udarbejdelse af informationsark Det er en god idé at udarbejde et informationsark som et snit af en småbørnsinstitution eller som flere skitser af børneinstitutionens dagligdag (køkken, opholdsrum, toilet, udeareal o.s.v.). På den måde kan den enkelte institution let genkende de enkelte forbrugssituationer og anvende arket direkte i det daglige arbejde med energibesparelser.

11 Hårde hvidevarer og andre elforbrugende apparater Grøn indkøbspolitik En række kommuner er medlem af Elsparefondens A-Klub og har dermed en indkøbspolitik på langt de flest elforbrugende apparater. I disse kommuner får institutionerne tilsendt en opdateret indkøbspolitik, når der er ændringer og tilføjelser. I andre kommuner kan der være en anden form for indkøbspolitik, som skal følges. Det er vigtigt, at den rådgivning, der gives, tager udgangspunkt i de beslutninger, der allerede er taget. Hvordan det forholder sig i den kommune, rådgivningen skal foregå, ved institutionslederen naturligvis. Selvom der er en indkøbspolitik, der anbefaler køb af A-mærkede produkter, kan der sagtens være behov for yderligere vejledning. (Vær opmærksom på, at der i vuggestuer er specielle krav til køkkener - opvaskemaskine m.v.) Forslag til rådgivning. Spørgsmål, som med fordel kan tages op på et ledermøde eller lignende: Hvilke forskellige typer af A-mærlkede hårde hvidevarer findes der? Hvad betyder A+ og A++? Hvilken opvaskemaskine / vaskemaskine skal der vælges? Hvilke forskellige typer af tørreskabe findes der? Er der nogle der er mere elforbrugende end andre og findes der forskellige former for styring af varmeskabe? Hvad er en kondenstørretumbler og sparer den på energien? Hvornår skal cirkulationspumpen skiftes til en sparepumpe? Er det ligegyldigt, hvilken kaffemaskine man køber eller er der fordele ved at købe en maskine med termokande og kun ét varmelegeme? Hvilken type komfur / ovn skal man vælge? Etc

12 Vand Daglig adfærd og nye installationer Der er meget fokus på vandbesparelser i institutionerne. Hvis der er mulighed for at give helhedsrådgivning er det en god idé at bruge noget tid på vandbesparelser. Forslag til rådgivning Gennemgang af vandbesparende installationer (armaturer og toiletter) Gennemgang af krav til vandtemperaturer i f.eks. vuggestuer og vejledning i, hvordan man sikrer børnene mod skoldning. Gennemgang af vandbesparende effekter som man selv kan installere (perlatorer, vandbegrænser i vandhane, indsats i toilet m.v.) Gennemgang af problemer med vandbesparende effekter for at forebygge tilkalkning og forstoppelse i toiletter m.v. Vejledning om installation af vandalarm og om, hvordan den kan anvendes. Demonstration i aflæsning af vandure. Regnvand hvornår må det benyttes? Der er flere institutioner, der er begyndt at opsamle regnvand, som i stedet for rent drikkevand kan benyttes til særlige formål. Det er vigtigt at vide, at selvom det er lovligt (under opfyldelse af visse lovkrav), at anvende regnvand til toiletskyl i almindelige husholdninger, så er det IKKE lovligt at anvende regnvand til andet end havevanding i småbørnsinstitutioner. Årsagen er, at det endnu ikke er tilstrækkeligt belyst, om der kan være bakterielle risici ved anvendelse af regnvand til f.eks. toiletskyl. Også i forbindelse med opsamling af regnvand til havevanding er der specielle krav der skal opfyldes, idet børnene ikke må kunne komme i berøring med regnvand, der har været opvarmet i længere tid.

13 Indeklima Varmesystemer og ventilation Det er individuelt, hvilke daglige problemer, der kan opstå med indeklima og ventilation. Rummene i en småbørnsinstitution anvendes ofte til mere end ét formål. Der kan være soverum, der også benyttes som legerum / puderum eller deciderede opholdsrum, når middagsluren er overstået. Der er mange forskellige typer af varmeinstallationer og de kan være nye, gamle eller have været udsat for flere ombygninger med en total uoverskuelighed til følge. Ventilationsanlæggene er vidt forskellige og de styres og reguleres forskelligt. Det er derfor ikke nogen god idé at vejlede generelt om varmesystemer og ventilation, hvorfor rådgivningen også er mere ressourcekrævende. Det er fordelagtigt på forhånd at vide noget om, hvilke anlæg, der er installeret rundt omkring på de enkelte institutioner. De oplysninger kan indhentes enten hos den bygningsansvarlige for området eller hos den eksterne konsulentvirksomhed, der benyttes som rådgiver på vedligeholdelse af anlæggene. Forslag til rådgivning. Gennemgang af en enkelt institutions varmesystem og ventilationsanlæg. Ved gennemgangen kan der med fordel være deltagelse af andre institutionsledere, der har lignende anlæg installeret. Udarbejdelse af en skitse over varmesystemet og de mest simple reguleringsmuligheder. Udarbejdelse af skitse over ventilationsanlægget og dets reguleringsmuligheder. Rådgivning om, hvilke typer termostater, der findes og hvordan de fungerer og hvordan de indstilles. Rådgivning om automatisk styring af varmeanlæg og ventilationsanlæg eller manuel afbrydelse af anlæg. Kan anlægget slukkes i perioder og hvad vil den forventede besparelse være etc.

14 Ure og styringer Ure, styringer m.v. Der findes et hav af forskellige designs med forskellige tekniske indstillingsmuligheder. Institutionerne har i forvejen ure / styringer i forbindelse med ventilationsanlægget. Nogle har også en styring på varmeanlæg, men de færreste har urstyring på elforbrug. Vejledning i betjening af allerede installerede ure Mange af de installerede ure bliver aldrig reguleret, da de er vanskelige at betjene. Mange af de medfølgende manualer er alt for tekniske og hvis det tager for lang tid at sætte sig ind i, hvordan urene skal bruges så bliver det på forhånd opgivet. Det er meget lettere at lade dem være! Det betyder, at mange oplagte besparelser aldrig bliver foretaget. Det vil være en god hjælp, hvis alle institutioner kan få udarbejdet en let forståelig manual over institutionens ure. Af ressourcemæssige årsager er det næppe muligt at udarbejde individuelle manualer for alle institutioner. Forslag til rådgivning Foreslå, at institutionslederne tager deres ur-manualer med på et ledermøde. Her kan det noteres hvilke ure, der er tale om, hvor mange der er af hver type o.s.v. Med henblik på senere rådgivning kan det anbefales, at rådgiveren laver en liste over hvilke ure, der befinder sig på hvilken institution. På samme møde lægges der op til en dialog om de problemer, der opleves med urene og deres indstilling i dagligdagen. Efterfølgende kan der følges op med et informationsmøde om de aktuelle ure og deres indstillingsmuligheder. Hvis der er flere institutioner, der har installeret de samme ure, kan der arrangeres et møde i én af institutionerne, hvor urene bliver demonstreret. Vejledning i køb af nye ure Der kan være gode besparelsesmuligheder ved at installere ure ved varmesystem eller i forbindelse med udelys, gangbelysning eller lignende. I forbindelse med et ledermøde kan der gives vejledning i, hvilke ure der er mest anvendelige og lettest at indstille. Den nemmeste måde at illustrere og demonstrere urene på er, at tage

15 Klimaskærm Vedligeholdelse af bygninger m.v. Småbørnsinstitutionerne er som udgangspunkt for små til at høre ind under ELO-ordningen. Der er derfor ingen krav om, at bygningerne skal gennemgås med henblik på deres energimæssige standard. Kravet kan komme med indførelse af Bygningsreglement I de fleste kommuner er det en forvaltningsmæssig opgave at varetage bygningernes vedligehold. Det er derfor i forvaltningen og hos den ansvarlige for småbørnsinstitutionernes vedligehold, at beslutningskompetancen ligger, hvis man ønsker at foreslå besparelsesaktiviteter, der er rettet imod bygningernes klimaskærm. De fleste af de nedenfor nævnte besparelsesaktiviteter giver varmebesparelser, som institutionslederne vil være meget interesserede i. Det kan derfor ikke undgås at en rådgiver bliver stillet overfor spørgsmål, der ligger udenfor institutionsledernes egen økonomiske formåen og beslutningskompetance Det gælder f.eks.: Forslag om udskiftning af vinduer til A-mærkede energiruder Forslag om efterisolering Forslag om etablering af passiv solvarme i f.eks. udestue Forslag om ændring af indgangspartier, fjernelse af kuldebroer fra betontrapper m.v. Forslag til rådgivning Hvis der er ressourcer til det, vil det være en god hjælp for institutionerne, hvis rådgiveren kan hjælpe med at få beskrevet den ønskede aktivitet, så den kan forelægges for de reelle beslutningstagere. Beskrivelsen skal være kort og præcis. Den skal indeholde besparelsesmuligheder (økonomisk og miljømæssigt) samt en vurdering af investering og tilbagebetalingstid.

16 Tekniske anlæg Renovering af og udskiftning af tekniske anlæg For de tekniske anlæg (varmeinstallationer, ventilationsanlæg m.v.) gælder der de samme forhold som for klimaskærmen. Beslutningskompetancen og økonomien til at foretage energibesparende ændringer ligger i den pågældende forvaltning. Det er ofte i forbindelse med de tekniske anlæg, der kan foretages markante energibesparelser. Selvom der ikke er et lovkrav om gennemgang af bygningernes energimæssige stand, bliver der som regel foretaget et årligt tjek af de tekniske anlæg. Disse tjek kan enten foretages af kommunens egne teknikere eller af et eksternt rådgivningsfirma. Institutionens leder ved af hvem og hvornår det årlige tjek foretages. Planlægning af rådgivning Det er en god idé at indhente allerede skrevne rapporter over anlæg, som med fordel kan udskiftes eller renoveres. Rapporterne kan ligge hos institutionen, hos forvaltningen eller hos den eksterne rådgiver. Ved kontakt til den instans, der ligger med rapporterne kan der samtidig indhentes viden om allerede planlagte aktiviteter og andre relevante informationer. Forslag til rådgivning Det er vigtigt, at en rådgivning omkring de tekniske anlæg sker i samarbejde med kommunens øvrige aktører på området. I samarbejde med de øvrige aktører udarbejdes der korte og konkrete forslag til forbedringer og / eller udskiftninger. Forslagene skal indeholde fordele og ulemper både økonomisk og miljømæssigt. Store investeringer kræver tålmodighed De fleste store investeringer kræver en særlig bevilling på budgettet. Investeringen skal igennem forvaltningen bringes op på det politiske niveau, hvorefter det skal besluttes at afsætte midler til formålet. Det betyder, at der kan gå lang tid ofte flere år inden en aktivitet kan iværksættes.

17 Løbende information og erfaringsudveksling Hjælp til selvhjælp Da der er begrænsede ressourcer til rådgivning af småbørnsinstitutioner, er det en god idé at vedligeholde og nedskrive den rådgivning, der allerede er givet. Det kan gøres på forskellig måde. Hvilken metode der er mest anvendelig afhænger af, hvor trænede institutionslederne er i, at anvende internettet. Under alle omstændigheder er det en god idé at samle aktiviteterne i en papirudgave. Forslag til indhold i Energimappe Ved hver rådgivningsaktivitet (ledermøde, møde i institution m.v.) udleveres der et (eller flere) ark, der indeholder de energispareaktiviteter, rådgivningen handler om. Som afslutning på arkene, noteres det hvor der kan findes flere relevante informationer. Der kan samtidig gives links til hjemmesider, der løbende opdateres med ny viden og nye energibesparende produkter f.eks.: eller energirådgivningens egen hjemmeside. Det er vigtigt, at der samtidig opgives navne og telefonnumre på relevante personer både i kommunen (f.eks. en ansvarlig i en miljøafdeling eller i en forvaltning) hos rådgiverne eller andre eksterne samarbejdspartnere som f.eks. det regionale energi- og miljøcenter. Forslag til etablering af Informationsnetværk Der kan etableres et dynamisk informationsnetværk på Intranettet, hvis kommunen har etableret sådan ét. Det kan anbefales, at der laves en særskilt mappe eller faneblad på den valgte informstionshjemmeside. Mappen eller fanebladet kan f.eks. kaldes nyt om energibesparelser, så medarbejderne i institutionen kan lukke op, når der er behov for det. Samme sted kan der oprettes en dialogboks, hvor der er plads til en spørgsmål og svar - funktion.

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Et pejlemærke er det mål, Elsparefonden mener, er rimeligt for elbesparelser i en institution. Pejlemærket er delt op i 3

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Banevænget 11 Postnr./by: 6973 Ørnhøj BBR-nr.: 657-904270 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Charlie Lemtorp Bolig- ejere Energivejleder i klimaskærm Energivejleder

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerkobbel 1 6400 Sønderborg 540-028333-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lille Byskovvej 8 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-014057 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fasanvej 015 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001175 Energikonsulent: Mikkel Dencher Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granparken 3 Postnr./by: 4872 Idestrup BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkærsvej 16 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-112870 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterbanken 34 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-019831 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsø Park 62 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-004927 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvad 8 Postnr./by: 3520 Farum BBR-nr.: 190-010876 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen Consult

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Gåskærgade 26 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005148-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Janesvej 11 Postnr./by: 2680 Solrød Strand BBR-nr.: 269-032065 Energikonsulent: Finn Risum Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ejby Arkitektkontor

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere