Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle"

Transkript

1 VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV DIT L IV

2 Mningn m nn vjvi t giv ppktiv t comput-untøtt imultionpil ToughRo, mn tikln kn got bug i n mmnhæng ogå bå til unvining, ikuion og lminlig fttnk Et mil til 11 million. 6-7 Vn hnl. 8-9 Kffvjn = tough o T not Ai? Kmpn om t ot gul Høt unvj Mu kn vælt LÆS DYBERE: Atikln i tt mgin bt på intntionl litttu om hnl m kff og n u-lnpoukt. En gunig og ktul ovigt fin på un intntionl kffhnl, ogå h fylig oplg om fit mm. un Mækningoning. Læ m om hnln hitoi og økonomik toi på n nglkpog wikipi, wikipi.og/wiki/intntionl. Go ovigt ov fokning i hnl- og væikæ fin ho Tlbot Goun fo Agmnt kpitl 1. Rowmn n Lifflfil Publih Inc., UK En vlunbyggt fmtilling f hl kffpoblmtikkn fin i Bnoit Dvion og Stfno Pont Th Coff Pox: Globl Mkt, Commoity T n th Eluiv Pomi of Dvlopmnt. WTO h n hjmmi, m m f fkt WTO kitik fin f.k. på Fkt m.m. om nvnlig u-lnn hnl fin optt ho FN ognition fo uvikling og hnl, UNCTAD på Fihnl ikk nok n go ovigt ov foholt mllm hnl og uvikling, kvt f f fm topøkonom. Ch. Fii Bch () Mllmfolkligt Smvik S i øvigt uppln mtil, bl.. n mling f lvnt ttitik på un unviningmil. Cittn f John F. Knny og Hubt Humphy fin. 85 i Th Coff Book, Lutting og Dicum (2006) En ækk f i kil fin på Tougho it un Unviningmtil. Dt hnl om hnl... Vjvi til ToughRo ugivt f Coffo om bggunmtil til pillt ToughRo Tkt: Ann-Mi Mobch og Jcob Ann, CoffRo. Dign og illuttion: Cmill Thying, Dnk Kommuniktion. Fotokit: Chtin Kog, MS, og CoffRo Tyk: Sngill 2011 Tougho tøttt f Dni oplyningbvilling Om kot ti bliv in kol omnnt til minimol f t globl hnlytm. Smmn m cik 100 f in kmmt bliv u ktt u i n tubulnt, ufo-uiglig og ikk lti tfæig vn. Du bliv nøt til t pill fo livt. Spillt h ToughRo, og j ig om intntionl åvhnl. Dltgn fohnl pi, mbj, lægg ttgi, p og ny hinnn ov. ov. fo t tjn mt og vin pillt. D bliv hnlt m bå kylling, konom, kiokv og fik nwich i pillt. Mn n vigtigt v kff. I tt m t tækk lo om, hvm kl pill cféj, bøhnl, hnlfolk og n oll på kffn vj f jo til bo. Nå pillt i gng, fovnl u og in kmmt til nvful iktø og mvittighful bøn ll måk til ig vin og fttig lu. Ell måk lit f bgg l? Din hnling og holning fgøn fo, hvon u kl ig i pillt. Du få mgt m t vi om oll og gl, nå føt vi gå i gng. Intil h u chncn fo t få t foping v t læ, hv vnhnln m kff gntlig hnl om, og hvon n hæng mmn. Du kn nnu m på og un Læ yb øvt på nn i.

3 VIDSTE DU? KAFFE-FAKTA Hvt kun klon unt bliv ukkt kopp Ncfé f fimt Ntlé.. hv g bliv ukkt c.2 ¼ milli kopp kff i vn. Dt gø kff til n mt lminlig ik nætft vn. Et mil til 11 million Dn miknk kupill Juli Robt h måk vn yt mil. Dt itlink kffmæk Lvzz v i hvt fl i cmb 2010 pt til t btl n 43-åig kupill 11 million kon fo t væ m i n klmvio. Dn v 45 kun, og Juli Robt ig ikk t o. Mn hun mil bt i mmnlgt 15 kun og hvm vill ikk hv gjot t? Dnmk ligg numm t på top-10-litn ov mt kffikkn ln i vn p inbygg. Fobug v til nætn ton åkff om åt ll c. ½ pct. f vn ml kff. Dt kæv un gnnmnitlig ykningfohol t l på tøl m Bonholm, nmlig c. 536 km 2 (Bonholm 588 km 2 ). Dt v ign til, t ll nk f pæbn til oling h n hv på got 100 m 2 t t i vn, bplntt m kfftæ. Ung nk int fo kff tign. F 2006 til 2008 kffintgt blnt ung op til 29 å gåt f 542 kopp til 798 kopp kff om åt. Kffn kom mit i 1600-tllt til Euop f Tykit (omnnigt), om hv vnmonopol på kffn. Al kff gik i gnnm hvnbyn Mokk i Jmn. I bgynln f 1700-tllt lykk t fo hollæn og fnkmæn t mugl kffplnt til koloni. I 1800-tllt log n fo lvo o i Symik. Abjkftn v iæ nglv og tvngukvn myinin. Kffn ik inkomtn fo million f mnnk vn ov. D nkn ikk ½ pct. f vn ml pouktion f kff, v t til, t bøn i uviklingln plu fmili lv f t yk kff til nkn. (Kil: CoffRo.k/wiki) (Kil: Mknlyintituttt Gfk) 4 5

4 Fihnl t bt gul Vn vltn bygg i høj g på hnl. Ifølg økonomik toi, å vin ll på t, hvi mnnk ll ln køb t ho hinnn, om ikk kn pouc lig å got og billigt lv. Dfo h t i mng å væt t vigtigt mål i intntionl fohnling t fjn hining fo hnl mllm vn ln og kb fihnl. Sin 2. vnkig n intntionl hnl ogå vokt kftigt. Dt ikk mint nn vækt i mhnl, få mng til t tl om, t vi bfin o i globliingn til. I g ælg vn ln fo ov milli oll v hvt å (2009). Euop og USA tå tilmmn fo ov hlvln f nn kpot. Ain m Kin, Inin og Jpn tgn ig fo un n tjl. Afik og Ltinmik h hv 3-4 pct. f kpotn. mi Vn ml kpot c. 200 oblt på 60 å. Dt iæ hnln m inutiv, vokt, mn væktn i lnbugvn h væt m fæmpt Ov ll gæn Kil Wol T Ognition: INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2010 Dt vgt l Nå mn på tl fo kpot og impot, kn mn få t intyk, t t fokllig tt, hnl m hinnn. Sån t ikk. Som gl t fim, hnl m nogl i ulnt. Hvi hnln fogå fit h ttn nomlt hvkn inflyl på, hv hnl m ll hvon. Rgln fo mhnl ftl typik i intntionl fohnling f.k. i EU ll WTO, Wol T Ognition. Tl fo kpot ll impot ig hll ikk å mgt om, hvo pngn lt bliv tjnt, hvon bliv tjnt ll hvm, tjn m. Hvi mn vil vi t, må mn næm på n nklt v ll vgupp: Hvm big gntlig til t poukt, om fobugn køb i it n v t pouc åmtiln, tnpot, fohnl ov. ov. Dt kl vkæn th commoity chin. ERDENSHANDEL Mn kn ogå tu, hvo to n l f lgintægtn, gå til nklt l i kæn. Dt it btgn om vn væikæ. Nå mn væikæn, få mn ié om, hvm btmm i vkæn. Dt tækt l btmm, hv vil btl fogån l i kæn og hv vil kæv f ftfølgn l. Dm btmm, hvo mgt vg l i kæn kn få fo l f bjt. Oft t n, h pouct åvn, t vgt l. Dt gæl iæ, hvi n mm åv kn køb mng t og ælgn åligt ognit. Hining fo hnl Fihnl gvn fobugn og få vn ml inkomt til t vok. Mn n gvn ntuligvi ikk ll. Dm, kn tg høj pi, foi ikk h konkunt, få t væ. Dt kn f.k. væ inffktiv poucnt ll lokl monopol. Oft poucntn got ogni og kn få politik mgthv til t hjælp m t hol unlnk konkunt u. Dt kn væ n følg f kouption ll vnntjnt ll politik p. Dt kn ogå k m glig gumnt. F.k. om t kot bjpl ll mm btmt lnl, hvi unlnk konkunt lukk in. D hjmlig poucnt kn ogå f og til lå på, t konkuntn v pouct un hnyn til miljøt mm. om lv må ovhol. Dfo fogå konkuncn ikk på lig vilkå, kn ig. At ttn bkytt hjmlnt poucnt kl fo potktionim. Dt kn infø ikt v t lægg tol på unlnk v, mn oft k foklbhnlingn m inikt og kjult. Mn kn ogå hjælp hjmlig poucnt v t giv m tøtt, ubii. Dt mt ubii hvv i g un mmnligning lnbugt. D ig ln tøtt lnmæn m c. 1 milli oll om gn. Tilig blv nogl f fttig ln vigtigt poukt om f.k. kko, ntugummi og kff ogå tøttt. Dt kt gnnm ftl mllm poucnt- og fobugln, kull giv poucntn n imlig inkomt og bkytt m mo plulig pifl. D flt tøttoning til fol fo lnmæn i uln blv fkfft c Wol T Ognition Eft 2. Vnkig blv vtlig ln nig om t nn n intntionl hnlognition, kull gø t ltt t hnl mllm ln, kb n gl, pl fo ll og bn vj fo uvikling i vn. Ognitionn blv opinligt øbt ITO (Intntionl T Ognition) og i 1995, omøbt til WTO (Wol T Ognition). WTO h 153 u f vn 193 ln om mlmm. WTO mlmm tå fo c. 95 pct. f vn kpot. I WTO foøg vn ln t fohnl ig fm til nættl f tol og n hining fo hnln. Dt k i fohnlingun, v i mng å, og hvo lnn kæl u på hinnn. I øjblikkt WTO i gng m n åklt Dohun. All ln kl væ nig fo, t gl kn æn, mn i pki fø to økonomi nomlt t to o. Dt fø oft til kitik f WTO fo t tg pti fo ig ln imo fttig. WTO h ogå n mto til t fgø unigh mllm ln, å mn ungå t giv ig til t gn hinnn kpot. Dt it kl ogå fo hnlkig og nogt, kn kb tæk pæning mllm ln

5 J E V S N E F F KA og yk n... B o n ffbæn k ælg få n ilin Bon f fm ft lp hjæ øtn o h og i lø. f jo bj ln... oft... til-lt f f.k. vi lok hn lf l o l k, tnp ot kffn må l f nby til n k po m l t ø, to l pt v i, ti l t... Ekp otø bl.. fo n tå o n ti g ng f ft ønn kf f kvli tt, kib t opl npot g og ik ing, mo p lig kff lumn gl. Ml l k m bon po o tø bæ g n kl f kff tø kl. Po kll og ukt gø n k t ff. C. 70 pct. vn kff yk på måbug på un 10 hkt. C. 25 mio. bøn og lnbj lv pimæt f kffykning. Oft ingn konkunc mllm hnlfolk, køb kff, å kn lv ætt pin. Intntionl hnl omin f n hånful globl fim m Vollcfé og Numnnguppn i font m åligt lg på 1-2 mio. ton gøn kff. I bnkn p mn op og lån png. En lån kl væ kitvæig. Dt vu bnkn og kæv gnti fo tilbgbtling. 8 Kffn kift jmn m ng gng p n fobj å in vj f og tnp bon ot i m bl.. kff i n g l og fo n til o. Bå foi to til køb og ælg i åvkont på bøn kt fo i Nw Yok o g Lonon. Dt bl.. bnk og pnionk, ty hnln m åvkontkt på Bøn. gbu o f i llm f f i t, mb n, f k... ff i k ø t, f n l k i... g m lg æ o n kn å CAFE LATTE cfé og butikk til o f obu g. AFRICA FE f nogl k mk mæ I Dn t knt é og m, Ncf n li m Gv, om fi llion l i mi M ng PR- lion il bg m mng m. bug fø k m på t 5 fim ælg c. 70 pct. f l itt kff og intnt kff i vn. D tøt Ntlé og Kft Foo m hv ¼ f vnmkt. D tå fo hhv. Ncfé og Gvli mm. Bg Mil tå n 3. gignt: S L. Kff giv job til million f mnnk ogå i vo l f vn. Itlin kffb bkæftig pon. Kffpin ving. Mn kn køb fo yt og få tb. Dn iiko kn mn ælg på bøn. Bøln pøv t fou fohol, fgø pin, å kn køb billigt og ælg yt. Dt m til t ujævn pin. Fobugn købt i 2008 kff fo c. 90 mi. US oll. C. 80 pct. f bløbt tjnt i n vltill vn. I it å optåt fl pkultionbobl: Føt put pin på åvkontkt op. Dft tytykk m kttofl følg fo million f kffyk. 9

6 T not i? Nå bonn ælg n æk kff til kpot, kn hn køb n høn f nbon, å ign få å til t køb kolbøg til bønn. Hnl giv m n o økonomik uvikling i hl loklmfunt. I hvt fl å læng inkomtn høj nok til, t bonn kn kl gn og vjn og å læng, ikk nt, giv btyligt fl png. Hnl gvn nmlig ogå mfunøkonomin v t kæp konkuncn. Konkuncn p bjkft og kpitl u f hvv m n lv pouktivitt og in i nogl n, hvo tø gvint. Dfo kn øgt hnl væ n moto fo uvikling i fttig ln. Nogl tl lig fm fo, t vltill ln kl hol op m t giv ulnbitn og hnl m m u-lnn i tt. T not i. Svæ konkunc D kl og n l til, hvi mfunt kl få n m konkuncygtig økonomi gnnm hnl, bl.. Inftuktu, å poucntn kn hnl m n n hlt lokl køb - og omvnt. Rtytm hvm vil invt ll ingå ftl, hvi t lligvl tækt t, gæl? Bnkvæn, lån u til invting un t tg uimlig nt. Fokning i tig m konkuncygtig poukt og bjmto, Unnl å ny mto kn ub ffktivt og gml vn ufo f ny vin. Miljøguling, å t ikk gti t foun og ovu nytt åtoff mm., og m n gningn vi til bøn og bønbøn. Tnpn, å kn kunn gnnmku, hvilk v bt til pin. Konkunc tiv åligt i koupt ll ikttoik mfun, hvo t vigtig t ft fo mgthvn n t bliv kp på pi og kvlitt. Dfo t, mn kl go gingføl ogå vigtigt, hvi hnln kl væ m til t iv uviklingn fm. H knib t fo mng u-ln om på mng f n punkt. Føt tb En nn åg til t hnl ikk n miklmicin til uvikling n oll, u-lnn titionlt h hft i n intntionl økonomi, nmlig t lv åtoff til lv pi. F.k. lnbugv, om kunn køb mng n t ogå. Dt h væt m til t giv u-lnn poucnt n vg tilling i væikæn. Ekmplt kff typik. Kfffimn ntuligvi fhængig f n kff, om bønn pouc. Mn fimn btmm til gngæl, hvilkn kff nå fobugn. Dfo btmm ikt og inikt, hv n i vkæn få lov t tjn. I t pil bønn nætn føt tb. Kmpn om t ot gul D kontnt kmp imllm ll l i kffkæn om, hvm kl hv hvo mgt u f intægtn f kffn t ot gul. Sin lutningn f 1980 n h tnnn væt, t u-lnn få n min l n gjo i åtin fø. Ogå ikt poucnt bønn h fåt n tig min l. Sælig glt v t i mtik kiå , pin flt å mgt, t n nogl t ikk ngng ækk pouktionomkotningn. Tnnn kn i kmt: Væifolingn i kffkæn 1975/ /01 I % f tilpin 1975/ / / / / /01 Væitilvækt i fobugln Tnpotomkotning Væitilvækt i poucntln Pi til poucntn Dtilpi Pont og Dvion, 2005, Th Coff Pox, Z Book Lt., Hvm løb m kffkn? Tlln få kø og blo i to bitik intuktø Mc og Nic Fnci piblønn okumntfilm Blck Gol. Filmn hnl om T Mkl, fomn fo tiopik kffbøn, tu f uin og hungnø, kffpin på vnmkt flt omking åtuinkiftt. Mkl j til n intntionl kffhnl højbog i Lonon og Nw Yok fo t pøg, hvm tjn ll png, om kffn f hn mlmm inbing. Ugngpunktt n mtl, om hn fø m n ækk bøn bokn. Blck Gol vkt to opigt i mng ln og h vunt fl pi bl.. Bt Bitik Inpnnt Film Etiopik kffnk TADESSE MESKELA: Og hv å 1 kg kff væ? TADESSE MESKELA: Og hv få I fo 1 kg kff h? TADESSE MESKELA: E t ikk 4 ll 5 bi? TADESSE MESKELA: Nå u hø tt, hv tænk u å? TADESSE MESKELA: D kn lv 80 kopp kff f 1 kg kffbønn. Gng mn 80 m 25 bi, hv bliv t å? BONDE: Dt bliv 2000 bi (1000 k). BONDE: 2000 bi. BONDE: 2 bi (1 k. ) hvi vi hlig. BONDE: Nj, å mgt h vi lig fåt nnu. BONDE: Mn ig, t kff gul, og i ion tl lti om kff, kff, kff. Dt t, vi hø, mn vi få ikk nogt u f t. BONDE: Vo poblm, t nå kffn bliv mon og kl til lg, å komm n mn u til vo fm og ig: Jg vil køb j kff fo 0.75 bi (38 ø) p. kg. D ikk tl om fohnling. Købn btmm pin, og vi h ingn løbn piinfomtion, 1 pon kontoll mkt. Vi få ikk n igtig mkpi

7 Høt unvj En lminlig po kff m 500 gm blvt cik 4 kon y, og t kyl ikk, t bønn få m fo bønn. Dimo kpitlfon bgynt t pkul m i åv hun kffbønn. Kpitlfonn int fo kff h nætn fooblt pin på bønn f ptmb 2008 til ptmb Politikn.k 27 p 2010 Spkulntn tænk ov t foøg t køb, nå t billigt og ælg, nå t yt. Dt vil ig, t pkulntn tn t p pin på billig v op og y v n. Dt jo æl nyttigt. Annonc fo Sxo Bnk Dt 10 å in, vi åbn n føt Bo, og t btmt ikk ll ån, hvo t gåt lig got. Føt i 2008 og 2009 kn vi mæk, t nkn bhov fo kvlittkff fo lvo h bit ig ft i vo ultt. Th pic of gn coff fluctut b upon upply n mn, wth, th politicl climt in th poucing ntion, uniltl picing polici of viou ntion n pcultion in th commoiti mkt. (..) Th compny objctiv i to offt commoitypic inc with picing ction n to offt ny opting cot inc with continuou impovmnt ving. (..) Any uction in pic o ou inbility to inc pic whn w mtil cot inc coul ngtivly impct pofit mgin n th ovll pofitbility of ou poting unit, which coul potntilly tigg goowill impimnt. S L, Åppot 2009 Dt må væ fobugn opgv t pott ov vnvittig pi, ntuligvi ikk kn unkyl m høj mom og y mælk. Mn ligom nkn blvt vænnt til t køb vn på flk til kobitnt pofitt fo poucntn, ogå hoppt på mm vinlnumm m kffkæbutikkn. Sny Jnn, lækommnt til tikln: Købnhvn h vn yt kff. politikn.k Bnkn hnl m fgø t mit fo million f mnnk i uviklinglnn, ult på gun f ktm pitigning på fgø, følg m hnln, ig FN ælig føvågiv, Oliv D Schutt. D to tøt ktø på t nk mk, Sxo Bnk og Jyk Bnk fomil føvfutu fo m n 50 milli kon om åt, og i Sxo Bnk kn mn, t hnln kn mm n fttigt l f vn og foøg t hol kunn f mt følomm fgø. Ifølg Politikn oplyning h Sxo Bnk n omætning på 12 milli kon i omætning v lg f futu (tminkontkt) fo føv hvt å. Jyk Bnk omætning hlvt å to. Thoun of mll fm in Afic will b bl to ngotit btt pic fo thi cop thnk to t nt to thi mobil phon. Th mobil phon ppliction, which n fm mkt t vi SMS mg, cn b u to monito pic, cop mn tc. th Ghnin oftw compny Eoko i. Th Intntionl Finnc Copotion n Soo Economic Dvlopmnt Fun (SEDF) hv invt $2.5 million in th compny, which thy think will hlp volutioni th tm of t fo mll-cl gicultu on th continnt. Rut 29 nov To f min bøn tgt f t fo t fin bj i Mxico City. D 15 og 16 å gml. Måk h funt bj mn h ikk nt nogn png. Sit å v ikk nøt til t l ft bj un fo lnbyn. D blv h og hjlp m kffn, mn å, t kffpin v å lv, t ikk v å til m, blutt t tg f t. Po GuzmnLopz, kffbon i Mjoik, Chip, Mxico Th Wol Bnk i blming ov-upply fom coff poucing counti n potctionim in ich ntion fo complicting wolwi coff cii tht h lt blow to om 20 million fm globlly. Agicultul ubii pi by nothn govnmnt to thi own fm mn tht coff-gow unbl to lv th p cto to gow oth mo luctiv cop bcu thy cnnot ffctivly compt, y nw pot fom th Bnk. Th Wol Bnk Coff Mkt: Nw Pigm in Globl Supply & Dmn 2004 Cuntly, ich counti py out $1 billion y to thi fm in gicultul ubii; tht i mo thn fou tim ll vlopmnt itnc going to poo ntion. Mik Mo, Gnliktø, Wol T Ognition Dt muligt, t nogl få bøn, fomå t fohnl ig til n høj pi fo bønnhøt. Mn i flt tilfæl n pngn ikk ho bønn, mn i lommn på mnnk, i i n bygning på kogfytyvn tg. Michl Big, Buin Mng, Pt Ln Kff. Bøn.k At Ntlé w cogniz tht ou ucc mn cting vlu fo vyon w touch fom th fm who upply ou pouct, to ou mploy, to ou conum n th communiti wh w opt. Ntl.com Ev inc w opn ou fit to in 1971, w ict oulv to ning th tut n pct of ou cutom, ptn n nighbo. How? By bing ponibl n oing thing tht goo fo th plnt n ch oth. Knnth P. Lucini, tift og j f Bo-kæn, Bøn Politikn. 28. oktob Stbuck.com 12 13

8 Mu KAN v æ lt I 1989 gik v øtblin i gng m t hugg Blinmun n, hin m i t fol ikttuttn Øttykln. Dt v m til t ætt n kæktion i gng. I løbt f få å fovnt Sovjtunionn, v USA mt lvolig intntionl motn. Dt btø ign, t miknn ikk læng fygt, t kull komm vntoint ging til mgtn i Ltinmik. I tin ft 2. vnkig hv n miknk øn bugt næb og klø fo t ungå, t nbo i y kull ftlign Cto Cub. Amiknn fygt bl.., t fttigom kull gø ltinmiknn ngtiv ov fo USA, og t t kunn fø til, t Sovjt fik militæ b tæt på USA. Kff og kommunim Pllllt m n bømt miilki på Cub i 1963 tt pæint Knny gng i t kotbt uviklingpogm Allinc fo Pog, fo Sy- og Mllmmik. Knny v kl ov, t t ogå v vigtigt t hol kffpin opp:..t fl på én cnt p. pun kot ltinmiknk poucnt 50 mio. oll i kpotintægt nok til t ungv, hv vi foøg t nå m Allinc fo Pog, g hn. Hubt Humphy, n blv pæintknit fo t moktik pti, utykt t m bmfit: At hæv kffpin t pøgmål om liv og ø, t pøgmål om Ctoim ov fo fih, klæ Humphy: Ctoim vil p ig om n pt, hvi ikk gø nogt v pin på åv, pouc. D Mun i Blin vælt fik miknn t nyt foku. Smtiig vok ton på n fi mkøkonomi til ny høj. Dt tt gng i n bølg f libliing f n økonomik politik, intntionl hnl m v og væippi, v m til t fmm globliingn. Uviklingn føt ogå til fvikling f n ækk oning, hv holt pin på u-lnn vigtigt åtoff opp. Kffftln Amiknn holt hånn un kffpin i n to l f t 20. åhun. I ån f kt t i t intntionlt mbj gnnm ICA, Intntionl Coff Agmnt. Aftln tt mintpi fo kffn og loft ov, hvo mgt nklt ln mått kpot. D vigtigt poucnt- og fobugln v m i ICA. ICA gv kffpoucn ln n foholvi tæk oll. D v fohnlingpt og fik c. 40 pct. f n pi, om kffn gv på vtlig mk. Sin ICA-ftln blv ophævt i 1989, pin blvt btmt på to bø i Nw Yok og Lonon. Pin nu tyt f ubu og ftpøgl på tminkontkt (ogå klt åvkontkt ll futu). Dt h givt mgt vingn pi, og m gjot t mgt uikkt fo f.k. bønn t vi, hvilk fgø kl t på. Smtiig få bønn fæ png, og n mgt min bi f n ml kffkg n fø Kffkgn c. 90 milli oll om åt, om fobugn btl, og om ktøn i kffkæn kl l om. (S tblln på i 11). Symbolk kvlitt D fln inkomt til bønn lit f t pok, mn én f vn føn fok i kffkæn, Stfno Pont. Kffkgn vok nmlig mgt hutigt. D bliv fl kffikk globlt og fl vil btl m fo n go kop kff. Fl nlytik fokl itutionn m, t implthn fo mgt kff på vnmkt. An mn, t lnmæn bliv nyt f mgtful kff-it om Ntlé og Kft. Mn kffpokt kit ogå, foi kffn købt i Sy og n kff, ælg til fobugn i No, i tign g bliv fokllig. Dtt k, foi t ikk kun vkvlitt, om it, tilhnl ælg, mn ogå ymbolk kvlitt om bn, gogfik opinl, intittmkø, mbllg, j lv ocil tfæigh. Vil pott Bønn pi nå bunn omking Dt uløt hungnø, mbjløh og uvning f kffomån unt om i vn. Dt føt ogå til pott m kv om t hnln m kff og n vigtig u-lnv ogni på n nn må. Som f.k. i Mllmmik, hvo bøn og lnbj blok n cntl hnlvj mllm No- og Symik. (S billt). Ogå i USA og Euop h u-lnognition om f.k, Mllmfolkligt Smvik i Dnmk bjt på t lå hul i mu, hol ulnpoucnt u f vtlig mk. Dt iæ vigtigt t komm f m lnbugtøttn i ig ln, å ulnbøn få n chnc fo t konku. En nn hining n tol, om mng ig ln lægg på fobj v fo t tøtt gn inuti f.k. kfffimn. KffCup n Cup of Excllnc n mto til t hæv kffkvlittn og mtiig væin. Dn h fom f ntionl konkunc i kfflnn. Et intntionlt pnl f kpt bømm kffpøv f ltgn bøn. D bt kff opnå btgnln Cup of Excllnc og ælg ft ikt til min iti vi intntuktion. Auktionpin gå op til 25 gng vnmkpin fo bt kff, mn n opnå hæ og pæn pi. Kffpoucntn få lv 70% f n opnå pi. I lt 9 kffpoucntln h fholt Cup of Excllnc Fit tik hnl Hnl gnnm Fit-ytmt ik bønn n tø l f kffkgn. Hvi t kfffim kl hv lov t ætt fitmækt på mbllgn, kl t btl n minimumpi til bonn. Smtiig t t kv t bønn tillutt ig t kooptiv v. n nlfoning. Dt tyk m ov fo f.k. opkøb og lokl mynigh. Anlfoningn hjælp ogå m tnpot, inkøb f gøning mm. Enklt to kooptiv tå un fo kpot og lg. Nå t kooptiv goknt (ctifict) til t ælg fit, få kooptivt n lill l f pin p. kilo. Pngn invt bønn i fællkb fo t fmm kollktiv fomål, f.k. n lokl unhklinik, kol ll ovgng til økologi. Sit å v 4,2% f kffn i Dnmk fitmækt. Dt lt fo lit, ig Tin Ptou Mch, fomn fo Mllmfolkligt Smvik. Vi kl hv gjot fit til gln ikk untgln. Dfo bj ktiv MS fo t ovbvi gymni og kommun om, t kl gå m i ntvækn f fit-gymni og -by. D blv i 2009 olgt ton fit ctifict kff, vn til c. 1 pct. f n ml vnpouktion. I lt 1,5 million bøn m i Fit-oningn på vnpln. Multintionl in Cfé Coff Dy (CCD) pion th cfé concpt in Ini in 1996 by opning it fit cfé t Big Ro in Bnglo. Toy, mo thn c lt, Cfé Coff Dy i th lgt ogniz til cfé chin in Ini with cf functioning in vy nook n con of th county. Dwing inpition fom thi ovwhlming ucc, Cfé Coff Dy toy h cf in Vinn, Auti n Kchi. Wht mo, nw cf plnn co Mil Et, Etn Euop, Eui, Egypt n South Et Ai in th n futu

9 Hol øj m, hvonå pillt gå lø. Dt ikk ft t komm fo nt! ToughRo tg n lng kolg. Huk in mobil og t l n op. Du få bug fo n! I tt tmmgin kn u læ om t globl hnlpil ToughRo og iæ, hvon t hæng mmn m n viklig vn. Mgint tgn t ovont bill f, hvon n intntionl åvhnl ognit m kff om konkt kmpl. Rolln i pillt v til ktøn lng m n kæ f hnl og hnling, bing kffn f bonn mk til vo kffkopp. Mgint till pøgmålt om n må, vi hnl på, m til t fthol ulnn i fttigom, og fokl nøglutyk i bttn om fihnl, WTO og FiT. ToughRo uviklt f CoffRo m tøtt f Dni Oplyningbvilling.

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FYRVÆRKERIKATALOG 2016

FYRVÆRKERIKATALOG 2016 FYVÆ 16 V F 3 2 d Ø d 4-5 V 100 FØ FØ Ø V. 24 4 U Y 90 kud. 700g C5 // t n. 09 74g. 4 // t n. 26 69 4 F V Ø 28 kud. 560g C28 // t n. 10 VFYVÆ F FYVÆ 70 Å F 3 H 50 JU 50 d t juno. 68g J1 // t n. 34 v t

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

0699.1191 0699.1192 0699.2191 0699.2192

0699.1191 0699.1192 0699.2191 0699.2192 Julv i Køb v fo 500 k. i Hounin Tbuvi n. 2015, o få i Houninku lv n m in v. Rin 86 21 08 00, kiv l@hounin.com ll b på hounin.com Huk oply, u n v bl vibu, å vi kn n ku m in o. Lbooiuy Tbuvi N. 2015 Hounin

Læs mere

BK:. A 0 ST0 EST ST0 EST BK:. ST EST G BK:. BK:. BK: 0. ST EST ST EST BK: 0. BK: 0.0 0 ST EST ST00 EST BK: 0. BK:.00 ST0 EST o A A D C A B æ C B GODKENDT Ebn f køvnnn nnm konn hv PROJEKTNR. A00 HDD, Køvnnn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere