Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle"

Transkript

1 VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV DIT L IV

2 Mningn m nn vjvi t giv ppktiv t comput-untøtt imultionpil ToughRo, mn tikln kn got bug i n mmnhæng ogå bå til unvining, ikuion og lminlig fttnk Et mil til 11 million. 6-7 Vn hnl. 8-9 Kffvjn = tough o T not Ai? Kmpn om t ot gul Høt unvj Mu kn vælt LÆS DYBERE: Atikln i tt mgin bt på intntionl litttu om hnl m kff og n u-lnpoukt. En gunig og ktul ovigt fin på un intntionl kffhnl, ogå h fylig oplg om fit mm. un Mækningoning. Læ m om hnln hitoi og økonomik toi på n nglkpog wikipi, wikipi.og/wiki/intntionl. Go ovigt ov fokning i hnl- og væikæ fin ho Tlbot Goun fo Agmnt kpitl 1. Rowmn n Lifflfil Publih Inc., UK En vlunbyggt fmtilling f hl kffpoblmtikkn fin i Bnoit Dvion og Stfno Pont Th Coff Pox: Globl Mkt, Commoity T n th Eluiv Pomi of Dvlopmnt. WTO h n hjmmi, m m f fkt WTO kitik fin f.k. på Fkt m.m. om nvnlig u-lnn hnl fin optt ho FN ognition fo uvikling og hnl, UNCTAD på Fihnl ikk nok n go ovigt ov foholt mllm hnl og uvikling, kvt f f fm topøkonom. Ch. Fii Bch () Mllmfolkligt Smvik S i øvigt uppln mtil, bl.. n mling f lvnt ttitik på un unviningmil. Cittn f John F. Knny og Hubt Humphy fin. 85 i Th Coff Book, Lutting og Dicum (2006) En ækk f i kil fin på Tougho it un Unviningmtil. Dt hnl om hnl... Vjvi til ToughRo ugivt f Coffo om bggunmtil til pillt ToughRo Tkt: Ann-Mi Mobch og Jcob Ann, CoffRo. Dign og illuttion: Cmill Thying, Dnk Kommuniktion. Fotokit: Chtin Kog, MS, og CoffRo Tyk: Sngill 2011 Tougho tøttt f Dni oplyningbvilling Om kot ti bliv in kol omnnt til minimol f t globl hnlytm. Smmn m cik 100 f in kmmt bliv u ktt u i n tubulnt, ufo-uiglig og ikk lti tfæig vn. Du bliv nøt til t pill fo livt. Spillt h ToughRo, og j ig om intntionl åvhnl. Dltgn fohnl pi, mbj, lægg ttgi, p og ny hinnn ov. ov. fo t tjn mt og vin pillt. D bliv hnlt m bå kylling, konom, kiokv og fik nwich i pillt. Mn n vigtigt v kff. I tt m t tækk lo om, hvm kl pill cféj, bøhnl, hnlfolk og n oll på kffn vj f jo til bo. Nå pillt i gng, fovnl u og in kmmt til nvful iktø og mvittighful bøn ll måk til ig vin og fttig lu. Ell måk lit f bgg l? Din hnling og holning fgøn fo, hvon u kl ig i pillt. Du få mgt m t vi om oll og gl, nå føt vi gå i gng. Intil h u chncn fo t få t foping v t læ, hv vnhnln m kff gntlig hnl om, og hvon n hæng mmn. Du kn nnu m på og un Læ yb øvt på nn i.

3 VIDSTE DU? KAFFE-FAKTA Hvt kun klon unt bliv ukkt kopp Ncfé f fimt Ntlé.. hv g bliv ukkt c.2 ¼ milli kopp kff i vn. Dt gø kff til n mt lminlig ik nætft vn. Et mil til 11 million Dn miknk kupill Juli Robt h måk vn yt mil. Dt itlink kffmæk Lvzz v i hvt fl i cmb 2010 pt til t btl n 43-åig kupill 11 million kon fo t væ m i n klmvio. Dn v 45 kun, og Juli Robt ig ikk t o. Mn hun mil bt i mmnlgt 15 kun og hvm vill ikk hv gjot t? Dnmk ligg numm t på top-10-litn ov mt kffikkn ln i vn p inbygg. Fobug v til nætn ton åkff om åt ll c. ½ pct. f vn ml kff. Dt kæv un gnnmnitlig ykningfohol t l på tøl m Bonholm, nmlig c. 536 km 2 (Bonholm 588 km 2 ). Dt v ign til, t ll nk f pæbn til oling h n hv på got 100 m 2 t t i vn, bplntt m kfftæ. Ung nk int fo kff tign. F 2006 til 2008 kffintgt blnt ung op til 29 å gåt f 542 kopp til 798 kopp kff om åt. Kffn kom mit i 1600-tllt til Euop f Tykit (omnnigt), om hv vnmonopol på kffn. Al kff gik i gnnm hvnbyn Mokk i Jmn. I bgynln f 1700-tllt lykk t fo hollæn og fnkmæn t mugl kffplnt til koloni. I 1800-tllt log n fo lvo o i Symik. Abjkftn v iæ nglv og tvngukvn myinin. Kffn ik inkomtn fo million f mnnk vn ov. D nkn ikk ½ pct. f vn ml pouktion f kff, v t til, t bøn i uviklingln plu fmili lv f t yk kff til nkn. (Kil: CoffRo.k/wiki) (Kil: Mknlyintituttt Gfk) 4 5

4 Fihnl t bt gul Vn vltn bygg i høj g på hnl. Ifølg økonomik toi, å vin ll på t, hvi mnnk ll ln køb t ho hinnn, om ikk kn pouc lig å got og billigt lv. Dfo h t i mng å væt t vigtigt mål i intntionl fohnling t fjn hining fo hnl mllm vn ln og kb fihnl. Sin 2. vnkig n intntionl hnl ogå vokt kftigt. Dt ikk mint nn vækt i mhnl, få mng til t tl om, t vi bfin o i globliingn til. I g ælg vn ln fo ov milli oll v hvt å (2009). Euop og USA tå tilmmn fo ov hlvln f nn kpot. Ain m Kin, Inin og Jpn tgn ig fo un n tjl. Afik og Ltinmik h hv 3-4 pct. f kpotn. mi Vn ml kpot c. 200 oblt på 60 å. Dt iæ hnln m inutiv, vokt, mn væktn i lnbugvn h væt m fæmpt Ov ll gæn Kil Wol T Ognition: INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2010 Dt vgt l Nå mn på tl fo kpot og impot, kn mn få t intyk, t t fokllig tt, hnl m hinnn. Sån t ikk. Som gl t fim, hnl m nogl i ulnt. Hvi hnln fogå fit h ttn nomlt hvkn inflyl på, hv hnl m ll hvon. Rgln fo mhnl ftl typik i intntionl fohnling f.k. i EU ll WTO, Wol T Ognition. Tl fo kpot ll impot ig hll ikk å mgt om, hvo pngn lt bliv tjnt, hvon bliv tjnt ll hvm, tjn m. Hvi mn vil vi t, må mn næm på n nklt v ll vgupp: Hvm big gntlig til t poukt, om fobugn køb i it n v t pouc åmtiln, tnpot, fohnl ov. ov. Dt kl vkæn th commoity chin. ERDENSHANDEL Mn kn ogå tu, hvo to n l f lgintægtn, gå til nklt l i kæn. Dt it btgn om vn væikæ. Nå mn væikæn, få mn ié om, hvm btmm i vkæn. Dt tækt l btmm, hv vil btl fogån l i kæn og hv vil kæv f ftfølgn l. Dm btmm, hvo mgt vg l i kæn kn få fo l f bjt. Oft t n, h pouct åvn, t vgt l. Dt gæl iæ, hvi n mm åv kn køb mng t og ælgn åligt ognit. Hining fo hnl Fihnl gvn fobugn og få vn ml inkomt til t vok. Mn n gvn ntuligvi ikk ll. Dm, kn tg høj pi, foi ikk h konkunt, få t væ. Dt kn f.k. væ inffktiv poucnt ll lokl monopol. Oft poucntn got ogni og kn få politik mgthv til t hjælp m t hol unlnk konkunt u. Dt kn væ n følg f kouption ll vnntjnt ll politik p. Dt kn ogå k m glig gumnt. F.k. om t kot bjpl ll mm btmt lnl, hvi unlnk konkunt lukk in. D hjmlig poucnt kn ogå f og til lå på, t konkuntn v pouct un hnyn til miljøt mm. om lv må ovhol. Dfo fogå konkuncn ikk på lig vilkå, kn ig. At ttn bkytt hjmlnt poucnt kl fo potktionim. Dt kn infø ikt v t lægg tol på unlnk v, mn oft k foklbhnlingn m inikt og kjult. Mn kn ogå hjælp hjmlig poucnt v t giv m tøtt, ubii. Dt mt ubii hvv i g un mmnligning lnbugt. D ig ln tøtt lnmæn m c. 1 milli oll om gn. Tilig blv nogl f fttig ln vigtigt poukt om f.k. kko, ntugummi og kff ogå tøttt. Dt kt gnnm ftl mllm poucnt- og fobugln, kull giv poucntn n imlig inkomt og bkytt m mo plulig pifl. D flt tøttoning til fol fo lnmæn i uln blv fkfft c Wol T Ognition Eft 2. Vnkig blv vtlig ln nig om t nn n intntionl hnlognition, kull gø t ltt t hnl mllm ln, kb n gl, pl fo ll og bn vj fo uvikling i vn. Ognitionn blv opinligt øbt ITO (Intntionl T Ognition) og i 1995, omøbt til WTO (Wol T Ognition). WTO h 153 u f vn 193 ln om mlmm. WTO mlmm tå fo c. 95 pct. f vn kpot. I WTO foøg vn ln t fohnl ig fm til nættl f tol og n hining fo hnln. Dt k i fohnlingun, v i mng å, og hvo lnn kæl u på hinnn. I øjblikkt WTO i gng m n åklt Dohun. All ln kl væ nig fo, t gl kn æn, mn i pki fø to økonomi nomlt t to o. Dt fø oft til kitik f WTO fo t tg pti fo ig ln imo fttig. WTO h ogå n mto til t fgø unigh mllm ln, å mn ungå t giv ig til t gn hinnn kpot. Dt it kl ogå fo hnlkig og nogt, kn kb tæk pæning mllm ln

5 J E V S N E F F KA og yk n... B o n ffbæn k ælg få n ilin Bon f fm ft lp hjæ øtn o h og i lø. f jo bj ln... oft... til-lt f f.k. vi lok hn lf l o l k, tnp ot kffn må l f nby til n k po m l t ø, to l pt v i, ti l t... Ekp otø bl.. fo n tå o n ti g ng f ft ønn kf f kvli tt, kib t opl npot g og ik ing, mo p lig kff lumn gl. Ml l k m bon po o tø bæ g n kl f kff tø kl. Po kll og ukt gø n k t ff. C. 70 pct. vn kff yk på måbug på un 10 hkt. C. 25 mio. bøn og lnbj lv pimæt f kffykning. Oft ingn konkunc mllm hnlfolk, køb kff, å kn lv ætt pin. Intntionl hnl omin f n hånful globl fim m Vollcfé og Numnnguppn i font m åligt lg på 1-2 mio. ton gøn kff. I bnkn p mn op og lån png. En lån kl væ kitvæig. Dt vu bnkn og kæv gnti fo tilbgbtling. 8 Kffn kift jmn m ng gng p n fobj å in vj f og tnp bon ot i m bl.. kff i n g l og fo n til o. Bå foi to til køb og ælg i åvkont på bøn kt fo i Nw Yok o g Lonon. Dt bl.. bnk og pnionk, ty hnln m åvkontkt på Bøn. gbu o f i llm f f i t, mb n, f k... ff i k ø t, f n l k i... g m lg æ o n kn å CAFE LATTE cfé og butikk til o f obu g. AFRICA FE f nogl k mk mæ I Dn t knt é og m, Ncf n li m Gv, om fi llion l i mi M ng PR- lion il bg m mng m. bug fø k m på t 5 fim ælg c. 70 pct. f l itt kff og intnt kff i vn. D tøt Ntlé og Kft Foo m hv ¼ f vnmkt. D tå fo hhv. Ncfé og Gvli mm. Bg Mil tå n 3. gignt: S L. Kff giv job til million f mnnk ogå i vo l f vn. Itlin kffb bkæftig pon. Kffpin ving. Mn kn køb fo yt og få tb. Dn iiko kn mn ælg på bøn. Bøln pøv t fou fohol, fgø pin, å kn køb billigt og ælg yt. Dt m til t ujævn pin. Fobugn købt i 2008 kff fo c. 90 mi. US oll. C. 80 pct. f bløbt tjnt i n vltill vn. I it å optåt fl pkultionbobl: Føt put pin på åvkontkt op. Dft tytykk m kttofl følg fo million f kffyk. 9

6 T not i? Nå bonn ælg n æk kff til kpot, kn hn køb n høn f nbon, å ign få å til t køb kolbøg til bønn. Hnl giv m n o økonomik uvikling i hl loklmfunt. I hvt fl å læng inkomtn høj nok til, t bonn kn kl gn og vjn og å læng, ikk nt, giv btyligt fl png. Hnl gvn nmlig ogå mfunøkonomin v t kæp konkuncn. Konkuncn p bjkft og kpitl u f hvv m n lv pouktivitt og in i nogl n, hvo tø gvint. Dfo kn øgt hnl væ n moto fo uvikling i fttig ln. Nogl tl lig fm fo, t vltill ln kl hol op m t giv ulnbitn og hnl m m u-lnn i tt. T not i. Svæ konkunc D kl og n l til, hvi mfunt kl få n m konkuncygtig økonomi gnnm hnl, bl.. Inftuktu, å poucntn kn hnl m n n hlt lokl køb - og omvnt. Rtytm hvm vil invt ll ingå ftl, hvi t lligvl tækt t, gæl? Bnkvæn, lån u til invting un t tg uimlig nt. Fokning i tig m konkuncygtig poukt og bjmto, Unnl å ny mto kn ub ffktivt og gml vn ufo f ny vin. Miljøguling, å t ikk gti t foun og ovu nytt åtoff mm., og m n gningn vi til bøn og bønbøn. Tnpn, å kn kunn gnnmku, hvilk v bt til pin. Konkunc tiv åligt i koupt ll ikttoik mfun, hvo t vigtig t ft fo mgthvn n t bliv kp på pi og kvlitt. Dfo t, mn kl go gingføl ogå vigtigt, hvi hnln kl væ m til t iv uviklingn fm. H knib t fo mng u-ln om på mng f n punkt. Føt tb En nn åg til t hnl ikk n miklmicin til uvikling n oll, u-lnn titionlt h hft i n intntionl økonomi, nmlig t lv åtoff til lv pi. F.k. lnbugv, om kunn køb mng n t ogå. Dt h væt m til t giv u-lnn poucnt n vg tilling i væikæn. Ekmplt kff typik. Kfffimn ntuligvi fhængig f n kff, om bønn pouc. Mn fimn btmm til gngæl, hvilkn kff nå fobugn. Dfo btmm ikt og inikt, hv n i vkæn få lov t tjn. I t pil bønn nætn føt tb. Kmpn om t ot gul D kontnt kmp imllm ll l i kffkæn om, hvm kl hv hvo mgt u f intægtn f kffn t ot gul. Sin lutningn f 1980 n h tnnn væt, t u-lnn få n min l n gjo i åtin fø. Ogå ikt poucnt bønn h fåt n tig min l. Sælig glt v t i mtik kiå , pin flt å mgt, t n nogl t ikk ngng ækk pouktionomkotningn. Tnnn kn i kmt: Væifolingn i kffkæn 1975/ /01 I % f tilpin 1975/ / / / / /01 Væitilvækt i fobugln Tnpotomkotning Væitilvækt i poucntln Pi til poucntn Dtilpi Pont og Dvion, 2005, Th Coff Pox, Z Book Lt., Hvm løb m kffkn? Tlln få kø og blo i to bitik intuktø Mc og Nic Fnci piblønn okumntfilm Blck Gol. Filmn hnl om T Mkl, fomn fo tiopik kffbøn, tu f uin og hungnø, kffpin på vnmkt flt omking åtuinkiftt. Mkl j til n intntionl kffhnl højbog i Lonon og Nw Yok fo t pøg, hvm tjn ll png, om kffn f hn mlmm inbing. Ugngpunktt n mtl, om hn fø m n ækk bøn bokn. Blck Gol vkt to opigt i mng ln og h vunt fl pi bl.. Bt Bitik Inpnnt Film Etiopik kffnk TADESSE MESKELA: Og hv å 1 kg kff væ? TADESSE MESKELA: Og hv få I fo 1 kg kff h? TADESSE MESKELA: E t ikk 4 ll 5 bi? TADESSE MESKELA: Nå u hø tt, hv tænk u å? TADESSE MESKELA: D kn lv 80 kopp kff f 1 kg kffbønn. Gng mn 80 m 25 bi, hv bliv t å? BONDE: Dt bliv 2000 bi (1000 k). BONDE: 2000 bi. BONDE: 2 bi (1 k. ) hvi vi hlig. BONDE: Nj, å mgt h vi lig fåt nnu. BONDE: Mn ig, t kff gul, og i ion tl lti om kff, kff, kff. Dt t, vi hø, mn vi få ikk nogt u f t. BONDE: Vo poblm, t nå kffn bliv mon og kl til lg, å komm n mn u til vo fm og ig: Jg vil køb j kff fo 0.75 bi (38 ø) p. kg. D ikk tl om fohnling. Købn btmm pin, og vi h ingn løbn piinfomtion, 1 pon kontoll mkt. Vi få ikk n igtig mkpi

7 Høt unvj En lminlig po kff m 500 gm blvt cik 4 kon y, og t kyl ikk, t bønn få m fo bønn. Dimo kpitlfon bgynt t pkul m i åv hun kffbønn. Kpitlfonn int fo kff h nætn fooblt pin på bønn f ptmb 2008 til ptmb Politikn.k 27 p 2010 Spkulntn tænk ov t foøg t køb, nå t billigt og ælg, nå t yt. Dt vil ig, t pkulntn tn t p pin på billig v op og y v n. Dt jo æl nyttigt. Annonc fo Sxo Bnk Dt 10 å in, vi åbn n føt Bo, og t btmt ikk ll ån, hvo t gåt lig got. Føt i 2008 og 2009 kn vi mæk, t nkn bhov fo kvlittkff fo lvo h bit ig ft i vo ultt. Th pic of gn coff fluctut b upon upply n mn, wth, th politicl climt in th poucing ntion, uniltl picing polici of viou ntion n pcultion in th commoiti mkt. (..) Th compny objctiv i to offt commoitypic inc with picing ction n to offt ny opting cot inc with continuou impovmnt ving. (..) Any uction in pic o ou inbility to inc pic whn w mtil cot inc coul ngtivly impct pofit mgin n th ovll pofitbility of ou poting unit, which coul potntilly tigg goowill impimnt. S L, Åppot 2009 Dt må væ fobugn opgv t pott ov vnvittig pi, ntuligvi ikk kn unkyl m høj mom og y mælk. Mn ligom nkn blvt vænnt til t køb vn på flk til kobitnt pofitt fo poucntn, ogå hoppt på mm vinlnumm m kffkæbutikkn. Sny Jnn, lækommnt til tikln: Købnhvn h vn yt kff. politikn.k Bnkn hnl m fgø t mit fo million f mnnk i uviklinglnn, ult på gun f ktm pitigning på fgø, følg m hnln, ig FN ælig føvågiv, Oliv D Schutt. D to tøt ktø på t nk mk, Sxo Bnk og Jyk Bnk fomil føvfutu fo m n 50 milli kon om åt, og i Sxo Bnk kn mn, t hnln kn mm n fttigt l f vn og foøg t hol kunn f mt følomm fgø. Ifølg Politikn oplyning h Sxo Bnk n omætning på 12 milli kon i omætning v lg f futu (tminkontkt) fo føv hvt å. Jyk Bnk omætning hlvt å to. Thoun of mll fm in Afic will b bl to ngotit btt pic fo thi cop thnk to t nt to thi mobil phon. Th mobil phon ppliction, which n fm mkt t vi SMS mg, cn b u to monito pic, cop mn tc. th Ghnin oftw compny Eoko i. Th Intntionl Finnc Copotion n Soo Economic Dvlopmnt Fun (SEDF) hv invt $2.5 million in th compny, which thy think will hlp volutioni th tm of t fo mll-cl gicultu on th continnt. Rut 29 nov To f min bøn tgt f t fo t fin bj i Mxico City. D 15 og 16 å gml. Måk h funt bj mn h ikk nt nogn png. Sit å v ikk nøt til t l ft bj un fo lnbyn. D blv h og hjlp m kffn, mn å, t kffpin v å lv, t ikk v å til m, blutt t tg f t. Po GuzmnLopz, kffbon i Mjoik, Chip, Mxico Th Wol Bnk i blming ov-upply fom coff poucing counti n potctionim in ich ntion fo complicting wolwi coff cii tht h lt blow to om 20 million fm globlly. Agicultul ubii pi by nothn govnmnt to thi own fm mn tht coff-gow unbl to lv th p cto to gow oth mo luctiv cop bcu thy cnnot ffctivly compt, y nw pot fom th Bnk. Th Wol Bnk Coff Mkt: Nw Pigm in Globl Supply & Dmn 2004 Cuntly, ich counti py out $1 billion y to thi fm in gicultul ubii; tht i mo thn fou tim ll vlopmnt itnc going to poo ntion. Mik Mo, Gnliktø, Wol T Ognition Dt muligt, t nogl få bøn, fomå t fohnl ig til n høj pi fo bønnhøt. Mn i flt tilfæl n pngn ikk ho bønn, mn i lommn på mnnk, i i n bygning på kogfytyvn tg. Michl Big, Buin Mng, Pt Ln Kff. Bøn.k At Ntlé w cogniz tht ou ucc mn cting vlu fo vyon w touch fom th fm who upply ou pouct, to ou mploy, to ou conum n th communiti wh w opt. Ntl.com Ev inc w opn ou fit to in 1971, w ict oulv to ning th tut n pct of ou cutom, ptn n nighbo. How? By bing ponibl n oing thing tht goo fo th plnt n ch oth. Knnth P. Lucini, tift og j f Bo-kæn, Bøn Politikn. 28. oktob Stbuck.com 12 13

8 Mu KAN v æ lt I 1989 gik v øtblin i gng m t hugg Blinmun n, hin m i t fol ikttuttn Øttykln. Dt v m til t ætt n kæktion i gng. I løbt f få å fovnt Sovjtunionn, v USA mt lvolig intntionl motn. Dt btø ign, t miknn ikk læng fygt, t kull komm vntoint ging til mgtn i Ltinmik. I tin ft 2. vnkig hv n miknk øn bugt næb og klø fo t ungå, t nbo i y kull ftlign Cto Cub. Amiknn fygt bl.., t fttigom kull gø ltinmiknn ngtiv ov fo USA, og t t kunn fø til, t Sovjt fik militæ b tæt på USA. Kff og kommunim Pllllt m n bømt miilki på Cub i 1963 tt pæint Knny gng i t kotbt uviklingpogm Allinc fo Pog, fo Sy- og Mllmmik. Knny v kl ov, t t ogå v vigtigt t hol kffpin opp:..t fl på én cnt p. pun kot ltinmiknk poucnt 50 mio. oll i kpotintægt nok til t ungv, hv vi foøg t nå m Allinc fo Pog, g hn. Hubt Humphy, n blv pæintknit fo t moktik pti, utykt t m bmfit: At hæv kffpin t pøgmål om liv og ø, t pøgmål om Ctoim ov fo fih, klæ Humphy: Ctoim vil p ig om n pt, hvi ikk gø nogt v pin på åv, pouc. D Mun i Blin vælt fik miknn t nyt foku. Smtiig vok ton på n fi mkøkonomi til ny høj. Dt tt gng i n bølg f libliing f n økonomik politik, intntionl hnl m v og væippi, v m til t fmm globliingn. Uviklingn føt ogå til fvikling f n ækk oning, hv holt pin på u-lnn vigtigt åtoff opp. Kffftln Amiknn holt hånn un kffpin i n to l f t 20. åhun. I ån f kt t i t intntionlt mbj gnnm ICA, Intntionl Coff Agmnt. Aftln tt mintpi fo kffn og loft ov, hvo mgt nklt ln mått kpot. D vigtigt poucnt- og fobugln v m i ICA. ICA gv kffpoucn ln n foholvi tæk oll. D v fohnlingpt og fik c. 40 pct. f n pi, om kffn gv på vtlig mk. Sin ICA-ftln blv ophævt i 1989, pin blvt btmt på to bø i Nw Yok og Lonon. Pin nu tyt f ubu og ftpøgl på tminkontkt (ogå klt åvkontkt ll futu). Dt h givt mgt vingn pi, og m gjot t mgt uikkt fo f.k. bønn t vi, hvilk fgø kl t på. Smtiig få bønn fæ png, og n mgt min bi f n ml kffkg n fø Kffkgn c. 90 milli oll om åt, om fobugn btl, og om ktøn i kffkæn kl l om. (S tblln på i 11). Symbolk kvlitt D fln inkomt til bønn lit f t pok, mn én f vn føn fok i kffkæn, Stfno Pont. Kffkgn vok nmlig mgt hutigt. D bliv fl kffikk globlt og fl vil btl m fo n go kop kff. Fl nlytik fokl itutionn m, t implthn fo mgt kff på vnmkt. An mn, t lnmæn bliv nyt f mgtful kff-it om Ntlé og Kft. Mn kffpokt kit ogå, foi kffn købt i Sy og n kff, ælg til fobugn i No, i tign g bliv fokllig. Dtt k, foi t ikk kun vkvlitt, om it, tilhnl ælg, mn ogå ymbolk kvlitt om bn, gogfik opinl, intittmkø, mbllg, j lv ocil tfæigh. Vil pott Bønn pi nå bunn omking Dt uløt hungnø, mbjløh og uvning f kffomån unt om i vn. Dt føt ogå til pott m kv om t hnln m kff og n vigtig u-lnv ogni på n nn må. Som f.k. i Mllmmik, hvo bøn og lnbj blok n cntl hnlvj mllm No- og Symik. (S billt). Ogå i USA og Euop h u-lnognition om f.k, Mllmfolkligt Smvik i Dnmk bjt på t lå hul i mu, hol ulnpoucnt u f vtlig mk. Dt iæ vigtigt t komm f m lnbugtøttn i ig ln, å ulnbøn få n chnc fo t konku. En nn hining n tol, om mng ig ln lægg på fobj v fo t tøtt gn inuti f.k. kfffimn. KffCup n Cup of Excllnc n mto til t hæv kffkvlittn og mtiig væin. Dn h fom f ntionl konkunc i kfflnn. Et intntionlt pnl f kpt bømm kffpøv f ltgn bøn. D bt kff opnå btgnln Cup of Excllnc og ælg ft ikt til min iti vi intntuktion. Auktionpin gå op til 25 gng vnmkpin fo bt kff, mn n opnå hæ og pæn pi. Kffpoucntn få lv 70% f n opnå pi. I lt 9 kffpoucntln h fholt Cup of Excllnc Fit tik hnl Hnl gnnm Fit-ytmt ik bønn n tø l f kffkgn. Hvi t kfffim kl hv lov t ætt fitmækt på mbllgn, kl t btl n minimumpi til bonn. Smtiig t t kv t bønn tillutt ig t kooptiv v. n nlfoning. Dt tyk m ov fo f.k. opkøb og lokl mynigh. Anlfoningn hjælp ogå m tnpot, inkøb f gøning mm. Enklt to kooptiv tå un fo kpot og lg. Nå t kooptiv goknt (ctifict) til t ælg fit, få kooptivt n lill l f pin p. kilo. Pngn invt bønn i fællkb fo t fmm kollktiv fomål, f.k. n lokl unhklinik, kol ll ovgng til økologi. Sit å v 4,2% f kffn i Dnmk fitmækt. Dt lt fo lit, ig Tin Ptou Mch, fomn fo Mllmfolkligt Smvik. Vi kl hv gjot fit til gln ikk untgln. Dfo bj ktiv MS fo t ovbvi gymni og kommun om, t kl gå m i ntvækn f fit-gymni og -by. D blv i 2009 olgt ton fit ctifict kff, vn til c. 1 pct. f n ml vnpouktion. I lt 1,5 million bøn m i Fit-oningn på vnpln. Multintionl in Cfé Coff Dy (CCD) pion th cfé concpt in Ini in 1996 by opning it fit cfé t Big Ro in Bnglo. Toy, mo thn c lt, Cfé Coff Dy i th lgt ogniz til cfé chin in Ini with cf functioning in vy nook n con of th county. Dwing inpition fom thi ovwhlming ucc, Cfé Coff Dy toy h cf in Vinn, Auti n Kchi. Wht mo, nw cf plnn co Mil Et, Etn Euop, Eui, Egypt n South Et Ai in th n futu

9 Hol øj m, hvonå pillt gå lø. Dt ikk ft t komm fo nt! ToughRo tg n lng kolg. Huk in mobil og t l n op. Du få bug fo n! I tt tmmgin kn u læ om t globl hnlpil ToughRo og iæ, hvon t hæng mmn m n viklig vn. Mgint tgn t ovont bill f, hvon n intntionl åvhnl ognit m kff om konkt kmpl. Rolln i pillt v til ktøn lng m n kæ f hnl og hnling, bing kffn f bonn mk til vo kffkopp. Mgint till pøgmålt om n må, vi hnl på, m til t fthol ulnn i fttigom, og fokl nøglutyk i bttn om fihnl, WTO og FiT. ToughRo uviklt f CoffRo m tøtt f Dni Oplyningbvilling.

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 17. ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph ANAYIK KEMI Elktokmk fncmåln ph DM ha at t ph-anlæ dft o ha ndtat dn plad dt ntnatonal måltknk amabjd, om Radomt A/ hdtl ha udfyldt Af Pa ønn Jakobn o Han Dalaad Jnn, Dank undamtal Mtolo A/ (DM) Påldl

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere