Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle"

Transkript

1 VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV DIT L IV

2 Mningn m nn vjvi t giv ppktiv t comput-untøtt imultionpil ToughRo, mn tikln kn got bug i n mmnhæng ogå bå til unvining, ikuion og lminlig fttnk Et mil til 11 million. 6-7 Vn hnl. 8-9 Kffvjn = tough o T not Ai? Kmpn om t ot gul Høt unvj Mu kn vælt LÆS DYBERE: Atikln i tt mgin bt på intntionl litttu om hnl m kff og n u-lnpoukt. En gunig og ktul ovigt fin på un intntionl kffhnl, ogå h fylig oplg om fit mm. un Mækningoning. Læ m om hnln hitoi og økonomik toi på n nglkpog wikipi, wikipi.og/wiki/intntionl. Go ovigt ov fokning i hnl- og væikæ fin ho Tlbot Goun fo Agmnt kpitl 1. Rowmn n Lifflfil Publih Inc., UK En vlunbyggt fmtilling f hl kffpoblmtikkn fin i Bnoit Dvion og Stfno Pont Th Coff Pox: Globl Mkt, Commoity T n th Eluiv Pomi of Dvlopmnt. WTO h n hjmmi, m m f fkt WTO kitik fin f.k. på Fkt m.m. om nvnlig u-lnn hnl fin optt ho FN ognition fo uvikling og hnl, UNCTAD på Fihnl ikk nok n go ovigt ov foholt mllm hnl og uvikling, kvt f f fm topøkonom. Ch. Fii Bch () Mllmfolkligt Smvik S i øvigt uppln mtil, bl.. n mling f lvnt ttitik på un unviningmil. Cittn f John F. Knny og Hubt Humphy fin. 85 i Th Coff Book, Lutting og Dicum (2006) En ækk f i kil fin på Tougho it un Unviningmtil. Dt hnl om hnl... Vjvi til ToughRo ugivt f Coffo om bggunmtil til pillt ToughRo Tkt: Ann-Mi Mobch og Jcob Ann, CoffRo. Dign og illuttion: Cmill Thying, Dnk Kommuniktion. Fotokit: Chtin Kog, MS, og CoffRo Tyk: Sngill 2011 Tougho tøttt f Dni oplyningbvilling Om kot ti bliv in kol omnnt til minimol f t globl hnlytm. Smmn m cik 100 f in kmmt bliv u ktt u i n tubulnt, ufo-uiglig og ikk lti tfæig vn. Du bliv nøt til t pill fo livt. Spillt h ToughRo, og j ig om intntionl åvhnl. Dltgn fohnl pi, mbj, lægg ttgi, p og ny hinnn ov. ov. fo t tjn mt og vin pillt. D bliv hnlt m bå kylling, konom, kiokv og fik nwich i pillt. Mn n vigtigt v kff. I tt m t tækk lo om, hvm kl pill cféj, bøhnl, hnlfolk og n oll på kffn vj f jo til bo. Nå pillt i gng, fovnl u og in kmmt til nvful iktø og mvittighful bøn ll måk til ig vin og fttig lu. Ell måk lit f bgg l? Din hnling og holning fgøn fo, hvon u kl ig i pillt. Du få mgt m t vi om oll og gl, nå føt vi gå i gng. Intil h u chncn fo t få t foping v t læ, hv vnhnln m kff gntlig hnl om, og hvon n hæng mmn. Du kn nnu m på og un Læ yb øvt på nn i.

3 VIDSTE DU? KAFFE-FAKTA Hvt kun klon unt bliv ukkt kopp Ncfé f fimt Ntlé.. hv g bliv ukkt c.2 ¼ milli kopp kff i vn. Dt gø kff til n mt lminlig ik nætft vn. Et mil til 11 million Dn miknk kupill Juli Robt h måk vn yt mil. Dt itlink kffmæk Lvzz v i hvt fl i cmb 2010 pt til t btl n 43-åig kupill 11 million kon fo t væ m i n klmvio. Dn v 45 kun, og Juli Robt ig ikk t o. Mn hun mil bt i mmnlgt 15 kun og hvm vill ikk hv gjot t? Dnmk ligg numm t på top-10-litn ov mt kffikkn ln i vn p inbygg. Fobug v til nætn ton åkff om åt ll c. ½ pct. f vn ml kff. Dt kæv un gnnmnitlig ykningfohol t l på tøl m Bonholm, nmlig c. 536 km 2 (Bonholm 588 km 2 ). Dt v ign til, t ll nk f pæbn til oling h n hv på got 100 m 2 t t i vn, bplntt m kfftæ. Ung nk int fo kff tign. F 2006 til 2008 kffintgt blnt ung op til 29 å gåt f 542 kopp til 798 kopp kff om åt. Kffn kom mit i 1600-tllt til Euop f Tykit (omnnigt), om hv vnmonopol på kffn. Al kff gik i gnnm hvnbyn Mokk i Jmn. I bgynln f 1700-tllt lykk t fo hollæn og fnkmæn t mugl kffplnt til koloni. I 1800-tllt log n fo lvo o i Symik. Abjkftn v iæ nglv og tvngukvn myinin. Kffn ik inkomtn fo million f mnnk vn ov. D nkn ikk ½ pct. f vn ml pouktion f kff, v t til, t bøn i uviklingln plu fmili lv f t yk kff til nkn. (Kil: CoffRo.k/wiki) (Kil: Mknlyintituttt Gfk) 4 5

4 Fihnl t bt gul Vn vltn bygg i høj g på hnl. Ifølg økonomik toi, å vin ll på t, hvi mnnk ll ln køb t ho hinnn, om ikk kn pouc lig å got og billigt lv. Dfo h t i mng å væt t vigtigt mål i intntionl fohnling t fjn hining fo hnl mllm vn ln og kb fihnl. Sin 2. vnkig n intntionl hnl ogå vokt kftigt. Dt ikk mint nn vækt i mhnl, få mng til t tl om, t vi bfin o i globliingn til. I g ælg vn ln fo ov milli oll v hvt å (2009). Euop og USA tå tilmmn fo ov hlvln f nn kpot. Ain m Kin, Inin og Jpn tgn ig fo un n tjl. Afik og Ltinmik h hv 3-4 pct. f kpotn. mi Vn ml kpot c. 200 oblt på 60 å. Dt iæ hnln m inutiv, vokt, mn væktn i lnbugvn h væt m fæmpt Ov ll gæn Kil Wol T Ognition: INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2010 Dt vgt l Nå mn på tl fo kpot og impot, kn mn få t intyk, t t fokllig tt, hnl m hinnn. Sån t ikk. Som gl t fim, hnl m nogl i ulnt. Hvi hnln fogå fit h ttn nomlt hvkn inflyl på, hv hnl m ll hvon. Rgln fo mhnl ftl typik i intntionl fohnling f.k. i EU ll WTO, Wol T Ognition. Tl fo kpot ll impot ig hll ikk å mgt om, hvo pngn lt bliv tjnt, hvon bliv tjnt ll hvm, tjn m. Hvi mn vil vi t, må mn næm på n nklt v ll vgupp: Hvm big gntlig til t poukt, om fobugn køb i it n v t pouc åmtiln, tnpot, fohnl ov. ov. Dt kl vkæn th commoity chin. ERDENSHANDEL Mn kn ogå tu, hvo to n l f lgintægtn, gå til nklt l i kæn. Dt it btgn om vn væikæ. Nå mn væikæn, få mn ié om, hvm btmm i vkæn. Dt tækt l btmm, hv vil btl fogån l i kæn og hv vil kæv f ftfølgn l. Dm btmm, hvo mgt vg l i kæn kn få fo l f bjt. Oft t n, h pouct åvn, t vgt l. Dt gæl iæ, hvi n mm åv kn køb mng t og ælgn åligt ognit. Hining fo hnl Fihnl gvn fobugn og få vn ml inkomt til t vok. Mn n gvn ntuligvi ikk ll. Dm, kn tg høj pi, foi ikk h konkunt, få t væ. Dt kn f.k. væ inffktiv poucnt ll lokl monopol. Oft poucntn got ogni og kn få politik mgthv til t hjælp m t hol unlnk konkunt u. Dt kn væ n følg f kouption ll vnntjnt ll politik p. Dt kn ogå k m glig gumnt. F.k. om t kot bjpl ll mm btmt lnl, hvi unlnk konkunt lukk in. D hjmlig poucnt kn ogå f og til lå på, t konkuntn v pouct un hnyn til miljøt mm. om lv må ovhol. Dfo fogå konkuncn ikk på lig vilkå, kn ig. At ttn bkytt hjmlnt poucnt kl fo potktionim. Dt kn infø ikt v t lægg tol på unlnk v, mn oft k foklbhnlingn m inikt og kjult. Mn kn ogå hjælp hjmlig poucnt v t giv m tøtt, ubii. Dt mt ubii hvv i g un mmnligning lnbugt. D ig ln tøtt lnmæn m c. 1 milli oll om gn. Tilig blv nogl f fttig ln vigtigt poukt om f.k. kko, ntugummi og kff ogå tøttt. Dt kt gnnm ftl mllm poucnt- og fobugln, kull giv poucntn n imlig inkomt og bkytt m mo plulig pifl. D flt tøttoning til fol fo lnmæn i uln blv fkfft c Wol T Ognition Eft 2. Vnkig blv vtlig ln nig om t nn n intntionl hnlognition, kull gø t ltt t hnl mllm ln, kb n gl, pl fo ll og bn vj fo uvikling i vn. Ognitionn blv opinligt øbt ITO (Intntionl T Ognition) og i 1995, omøbt til WTO (Wol T Ognition). WTO h 153 u f vn 193 ln om mlmm. WTO mlmm tå fo c. 95 pct. f vn kpot. I WTO foøg vn ln t fohnl ig fm til nættl f tol og n hining fo hnln. Dt k i fohnlingun, v i mng å, og hvo lnn kæl u på hinnn. I øjblikkt WTO i gng m n åklt Dohun. All ln kl væ nig fo, t gl kn æn, mn i pki fø to økonomi nomlt t to o. Dt fø oft til kitik f WTO fo t tg pti fo ig ln imo fttig. WTO h ogå n mto til t fgø unigh mllm ln, å mn ungå t giv ig til t gn hinnn kpot. Dt it kl ogå fo hnlkig og nogt, kn kb tæk pæning mllm ln

5 J E V S N E F F KA og yk n... B o n ffbæn k ælg få n ilin Bon f fm ft lp hjæ øtn o h og i lø. f jo bj ln... oft... til-lt f f.k. vi lok hn lf l o l k, tnp ot kffn må l f nby til n k po m l t ø, to l pt v i, ti l t... Ekp otø bl.. fo n tå o n ti g ng f ft ønn kf f kvli tt, kib t opl npot g og ik ing, mo p lig kff lumn gl. Ml l k m bon po o tø bæ g n kl f kff tø kl. Po kll og ukt gø n k t ff. C. 70 pct. vn kff yk på måbug på un 10 hkt. C. 25 mio. bøn og lnbj lv pimæt f kffykning. Oft ingn konkunc mllm hnlfolk, køb kff, å kn lv ætt pin. Intntionl hnl omin f n hånful globl fim m Vollcfé og Numnnguppn i font m åligt lg på 1-2 mio. ton gøn kff. I bnkn p mn op og lån png. En lån kl væ kitvæig. Dt vu bnkn og kæv gnti fo tilbgbtling. 8 Kffn kift jmn m ng gng p n fobj å in vj f og tnp bon ot i m bl.. kff i n g l og fo n til o. Bå foi to til køb og ælg i åvkont på bøn kt fo i Nw Yok o g Lonon. Dt bl.. bnk og pnionk, ty hnln m åvkontkt på Bøn. gbu o f i llm f f i t, mb n, f k... ff i k ø t, f n l k i... g m lg æ o n kn å CAFE LATTE cfé og butikk til o f obu g. AFRICA FE f nogl k mk mæ I Dn t knt é og m, Ncf n li m Gv, om fi llion l i mi M ng PR- lion il bg m mng m. bug fø k m på t 5 fim ælg c. 70 pct. f l itt kff og intnt kff i vn. D tøt Ntlé og Kft Foo m hv ¼ f vnmkt. D tå fo hhv. Ncfé og Gvli mm. Bg Mil tå n 3. gignt: S L. Kff giv job til million f mnnk ogå i vo l f vn. Itlin kffb bkæftig pon. Kffpin ving. Mn kn køb fo yt og få tb. Dn iiko kn mn ælg på bøn. Bøln pøv t fou fohol, fgø pin, å kn køb billigt og ælg yt. Dt m til t ujævn pin. Fobugn købt i 2008 kff fo c. 90 mi. US oll. C. 80 pct. f bløbt tjnt i n vltill vn. I it å optåt fl pkultionbobl: Føt put pin på åvkontkt op. Dft tytykk m kttofl følg fo million f kffyk. 9

6 T not i? Nå bonn ælg n æk kff til kpot, kn hn køb n høn f nbon, å ign få å til t køb kolbøg til bønn. Hnl giv m n o økonomik uvikling i hl loklmfunt. I hvt fl å læng inkomtn høj nok til, t bonn kn kl gn og vjn og å læng, ikk nt, giv btyligt fl png. Hnl gvn nmlig ogå mfunøkonomin v t kæp konkuncn. Konkuncn p bjkft og kpitl u f hvv m n lv pouktivitt og in i nogl n, hvo tø gvint. Dfo kn øgt hnl væ n moto fo uvikling i fttig ln. Nogl tl lig fm fo, t vltill ln kl hol op m t giv ulnbitn og hnl m m u-lnn i tt. T not i. Svæ konkunc D kl og n l til, hvi mfunt kl få n m konkuncygtig økonomi gnnm hnl, bl.. Inftuktu, å poucntn kn hnl m n n hlt lokl køb - og omvnt. Rtytm hvm vil invt ll ingå ftl, hvi t lligvl tækt t, gæl? Bnkvæn, lån u til invting un t tg uimlig nt. Fokning i tig m konkuncygtig poukt og bjmto, Unnl å ny mto kn ub ffktivt og gml vn ufo f ny vin. Miljøguling, å t ikk gti t foun og ovu nytt åtoff mm., og m n gningn vi til bøn og bønbøn. Tnpn, å kn kunn gnnmku, hvilk v bt til pin. Konkunc tiv åligt i koupt ll ikttoik mfun, hvo t vigtig t ft fo mgthvn n t bliv kp på pi og kvlitt. Dfo t, mn kl go gingføl ogå vigtigt, hvi hnln kl væ m til t iv uviklingn fm. H knib t fo mng u-ln om på mng f n punkt. Føt tb En nn åg til t hnl ikk n miklmicin til uvikling n oll, u-lnn titionlt h hft i n intntionl økonomi, nmlig t lv åtoff til lv pi. F.k. lnbugv, om kunn køb mng n t ogå. Dt h væt m til t giv u-lnn poucnt n vg tilling i væikæn. Ekmplt kff typik. Kfffimn ntuligvi fhængig f n kff, om bønn pouc. Mn fimn btmm til gngæl, hvilkn kff nå fobugn. Dfo btmm ikt og inikt, hv n i vkæn få lov t tjn. I t pil bønn nætn føt tb. Kmpn om t ot gul D kontnt kmp imllm ll l i kffkæn om, hvm kl hv hvo mgt u f intægtn f kffn t ot gul. Sin lutningn f 1980 n h tnnn væt, t u-lnn få n min l n gjo i åtin fø. Ogå ikt poucnt bønn h fåt n tig min l. Sælig glt v t i mtik kiå , pin flt å mgt, t n nogl t ikk ngng ækk pouktionomkotningn. Tnnn kn i kmt: Væifolingn i kffkæn 1975/ /01 I % f tilpin 1975/ / / / / /01 Væitilvækt i fobugln Tnpotomkotning Væitilvækt i poucntln Pi til poucntn Dtilpi Pont og Dvion, 2005, Th Coff Pox, Z Book Lt., Hvm løb m kffkn? Tlln få kø og blo i to bitik intuktø Mc og Nic Fnci piblønn okumntfilm Blck Gol. Filmn hnl om T Mkl, fomn fo tiopik kffbøn, tu f uin og hungnø, kffpin på vnmkt flt omking åtuinkiftt. Mkl j til n intntionl kffhnl højbog i Lonon og Nw Yok fo t pøg, hvm tjn ll png, om kffn f hn mlmm inbing. Ugngpunktt n mtl, om hn fø m n ækk bøn bokn. Blck Gol vkt to opigt i mng ln og h vunt fl pi bl.. Bt Bitik Inpnnt Film Etiopik kffnk TADESSE MESKELA: Og hv å 1 kg kff væ? TADESSE MESKELA: Og hv få I fo 1 kg kff h? TADESSE MESKELA: E t ikk 4 ll 5 bi? TADESSE MESKELA: Nå u hø tt, hv tænk u å? TADESSE MESKELA: D kn lv 80 kopp kff f 1 kg kffbønn. Gng mn 80 m 25 bi, hv bliv t å? BONDE: Dt bliv 2000 bi (1000 k). BONDE: 2000 bi. BONDE: 2 bi (1 k. ) hvi vi hlig. BONDE: Nj, å mgt h vi lig fåt nnu. BONDE: Mn ig, t kff gul, og i ion tl lti om kff, kff, kff. Dt t, vi hø, mn vi få ikk nogt u f t. BONDE: Vo poblm, t nå kffn bliv mon og kl til lg, å komm n mn u til vo fm og ig: Jg vil køb j kff fo 0.75 bi (38 ø) p. kg. D ikk tl om fohnling. Købn btmm pin, og vi h ingn løbn piinfomtion, 1 pon kontoll mkt. Vi få ikk n igtig mkpi

7 Høt unvj En lminlig po kff m 500 gm blvt cik 4 kon y, og t kyl ikk, t bønn få m fo bønn. Dimo kpitlfon bgynt t pkul m i åv hun kffbønn. Kpitlfonn int fo kff h nætn fooblt pin på bønn f ptmb 2008 til ptmb Politikn.k 27 p 2010 Spkulntn tænk ov t foøg t køb, nå t billigt og ælg, nå t yt. Dt vil ig, t pkulntn tn t p pin på billig v op og y v n. Dt jo æl nyttigt. Annonc fo Sxo Bnk Dt 10 å in, vi åbn n føt Bo, og t btmt ikk ll ån, hvo t gåt lig got. Føt i 2008 og 2009 kn vi mæk, t nkn bhov fo kvlittkff fo lvo h bit ig ft i vo ultt. Th pic of gn coff fluctut b upon upply n mn, wth, th politicl climt in th poucing ntion, uniltl picing polici of viou ntion n pcultion in th commoiti mkt. (..) Th compny objctiv i to offt commoitypic inc with picing ction n to offt ny opting cot inc with continuou impovmnt ving. (..) Any uction in pic o ou inbility to inc pic whn w mtil cot inc coul ngtivly impct pofit mgin n th ovll pofitbility of ou poting unit, which coul potntilly tigg goowill impimnt. S L, Åppot 2009 Dt må væ fobugn opgv t pott ov vnvittig pi, ntuligvi ikk kn unkyl m høj mom og y mælk. Mn ligom nkn blvt vænnt til t køb vn på flk til kobitnt pofitt fo poucntn, ogå hoppt på mm vinlnumm m kffkæbutikkn. Sny Jnn, lækommnt til tikln: Købnhvn h vn yt kff. politikn.k Bnkn hnl m fgø t mit fo million f mnnk i uviklinglnn, ult på gun f ktm pitigning på fgø, følg m hnln, ig FN ælig føvågiv, Oliv D Schutt. D to tøt ktø på t nk mk, Sxo Bnk og Jyk Bnk fomil føvfutu fo m n 50 milli kon om åt, og i Sxo Bnk kn mn, t hnln kn mm n fttigt l f vn og foøg t hol kunn f mt følomm fgø. Ifølg Politikn oplyning h Sxo Bnk n omætning på 12 milli kon i omætning v lg f futu (tminkontkt) fo føv hvt å. Jyk Bnk omætning hlvt å to. Thoun of mll fm in Afic will b bl to ngotit btt pic fo thi cop thnk to t nt to thi mobil phon. Th mobil phon ppliction, which n fm mkt t vi SMS mg, cn b u to monito pic, cop mn tc. th Ghnin oftw compny Eoko i. Th Intntionl Finnc Copotion n Soo Economic Dvlopmnt Fun (SEDF) hv invt $2.5 million in th compny, which thy think will hlp volutioni th tm of t fo mll-cl gicultu on th continnt. Rut 29 nov To f min bøn tgt f t fo t fin bj i Mxico City. D 15 og 16 å gml. Måk h funt bj mn h ikk nt nogn png. Sit å v ikk nøt til t l ft bj un fo lnbyn. D blv h og hjlp m kffn, mn å, t kffpin v å lv, t ikk v å til m, blutt t tg f t. Po GuzmnLopz, kffbon i Mjoik, Chip, Mxico Th Wol Bnk i blming ov-upply fom coff poucing counti n potctionim in ich ntion fo complicting wolwi coff cii tht h lt blow to om 20 million fm globlly. Agicultul ubii pi by nothn govnmnt to thi own fm mn tht coff-gow unbl to lv th p cto to gow oth mo luctiv cop bcu thy cnnot ffctivly compt, y nw pot fom th Bnk. Th Wol Bnk Coff Mkt: Nw Pigm in Globl Supply & Dmn 2004 Cuntly, ich counti py out $1 billion y to thi fm in gicultul ubii; tht i mo thn fou tim ll vlopmnt itnc going to poo ntion. Mik Mo, Gnliktø, Wol T Ognition Dt muligt, t nogl få bøn, fomå t fohnl ig til n høj pi fo bønnhøt. Mn i flt tilfæl n pngn ikk ho bønn, mn i lommn på mnnk, i i n bygning på kogfytyvn tg. Michl Big, Buin Mng, Pt Ln Kff. Bøn.k At Ntlé w cogniz tht ou ucc mn cting vlu fo vyon w touch fom th fm who upply ou pouct, to ou mploy, to ou conum n th communiti wh w opt. Ntl.com Ev inc w opn ou fit to in 1971, w ict oulv to ning th tut n pct of ou cutom, ptn n nighbo. How? By bing ponibl n oing thing tht goo fo th plnt n ch oth. Knnth P. Lucini, tift og j f Bo-kæn, Bøn Politikn. 28. oktob Stbuck.com 12 13

8 Mu KAN v æ lt I 1989 gik v øtblin i gng m t hugg Blinmun n, hin m i t fol ikttuttn Øttykln. Dt v m til t ætt n kæktion i gng. I løbt f få å fovnt Sovjtunionn, v USA mt lvolig intntionl motn. Dt btø ign, t miknn ikk læng fygt, t kull komm vntoint ging til mgtn i Ltinmik. I tin ft 2. vnkig hv n miknk øn bugt næb og klø fo t ungå, t nbo i y kull ftlign Cto Cub. Amiknn fygt bl.., t fttigom kull gø ltinmiknn ngtiv ov fo USA, og t t kunn fø til, t Sovjt fik militæ b tæt på USA. Kff og kommunim Pllllt m n bømt miilki på Cub i 1963 tt pæint Knny gng i t kotbt uviklingpogm Allinc fo Pog, fo Sy- og Mllmmik. Knny v kl ov, t t ogå v vigtigt t hol kffpin opp:..t fl på én cnt p. pun kot ltinmiknk poucnt 50 mio. oll i kpotintægt nok til t ungv, hv vi foøg t nå m Allinc fo Pog, g hn. Hubt Humphy, n blv pæintknit fo t moktik pti, utykt t m bmfit: At hæv kffpin t pøgmål om liv og ø, t pøgmål om Ctoim ov fo fih, klæ Humphy: Ctoim vil p ig om n pt, hvi ikk gø nogt v pin på åv, pouc. D Mun i Blin vælt fik miknn t nyt foku. Smtiig vok ton på n fi mkøkonomi til ny høj. Dt tt gng i n bølg f libliing f n økonomik politik, intntionl hnl m v og væippi, v m til t fmm globliingn. Uviklingn føt ogå til fvikling f n ækk oning, hv holt pin på u-lnn vigtigt åtoff opp. Kffftln Amiknn holt hånn un kffpin i n to l f t 20. åhun. I ån f kt t i t intntionlt mbj gnnm ICA, Intntionl Coff Agmnt. Aftln tt mintpi fo kffn og loft ov, hvo mgt nklt ln mått kpot. D vigtigt poucnt- og fobugln v m i ICA. ICA gv kffpoucn ln n foholvi tæk oll. D v fohnlingpt og fik c. 40 pct. f n pi, om kffn gv på vtlig mk. Sin ICA-ftln blv ophævt i 1989, pin blvt btmt på to bø i Nw Yok og Lonon. Pin nu tyt f ubu og ftpøgl på tminkontkt (ogå klt åvkontkt ll futu). Dt h givt mgt vingn pi, og m gjot t mgt uikkt fo f.k. bønn t vi, hvilk fgø kl t på. Smtiig få bønn fæ png, og n mgt min bi f n ml kffkg n fø Kffkgn c. 90 milli oll om åt, om fobugn btl, og om ktøn i kffkæn kl l om. (S tblln på i 11). Symbolk kvlitt D fln inkomt til bønn lit f t pok, mn én f vn føn fok i kffkæn, Stfno Pont. Kffkgn vok nmlig mgt hutigt. D bliv fl kffikk globlt og fl vil btl m fo n go kop kff. Fl nlytik fokl itutionn m, t implthn fo mgt kff på vnmkt. An mn, t lnmæn bliv nyt f mgtful kff-it om Ntlé og Kft. Mn kffpokt kit ogå, foi kffn købt i Sy og n kff, ælg til fobugn i No, i tign g bliv fokllig. Dtt k, foi t ikk kun vkvlitt, om it, tilhnl ælg, mn ogå ymbolk kvlitt om bn, gogfik opinl, intittmkø, mbllg, j lv ocil tfæigh. Vil pott Bønn pi nå bunn omking Dt uløt hungnø, mbjløh og uvning f kffomån unt om i vn. Dt føt ogå til pott m kv om t hnln m kff og n vigtig u-lnv ogni på n nn må. Som f.k. i Mllmmik, hvo bøn og lnbj blok n cntl hnlvj mllm No- og Symik. (S billt). Ogå i USA og Euop h u-lnognition om f.k, Mllmfolkligt Smvik i Dnmk bjt på t lå hul i mu, hol ulnpoucnt u f vtlig mk. Dt iæ vigtigt t komm f m lnbugtøttn i ig ln, å ulnbøn få n chnc fo t konku. En nn hining n tol, om mng ig ln lægg på fobj v fo t tøtt gn inuti f.k. kfffimn. KffCup n Cup of Excllnc n mto til t hæv kffkvlittn og mtiig væin. Dn h fom f ntionl konkunc i kfflnn. Et intntionlt pnl f kpt bømm kffpøv f ltgn bøn. D bt kff opnå btgnln Cup of Excllnc og ælg ft ikt til min iti vi intntuktion. Auktionpin gå op til 25 gng vnmkpin fo bt kff, mn n opnå hæ og pæn pi. Kffpoucntn få lv 70% f n opnå pi. I lt 9 kffpoucntln h fholt Cup of Excllnc Fit tik hnl Hnl gnnm Fit-ytmt ik bønn n tø l f kffkgn. Hvi t kfffim kl hv lov t ætt fitmækt på mbllgn, kl t btl n minimumpi til bonn. Smtiig t t kv t bønn tillutt ig t kooptiv v. n nlfoning. Dt tyk m ov fo f.k. opkøb og lokl mynigh. Anlfoningn hjælp ogå m tnpot, inkøb f gøning mm. Enklt to kooptiv tå un fo kpot og lg. Nå t kooptiv goknt (ctifict) til t ælg fit, få kooptivt n lill l f pin p. kilo. Pngn invt bønn i fællkb fo t fmm kollktiv fomål, f.k. n lokl unhklinik, kol ll ovgng til økologi. Sit å v 4,2% f kffn i Dnmk fitmækt. Dt lt fo lit, ig Tin Ptou Mch, fomn fo Mllmfolkligt Smvik. Vi kl hv gjot fit til gln ikk untgln. Dfo bj ktiv MS fo t ovbvi gymni og kommun om, t kl gå m i ntvækn f fit-gymni og -by. D blv i 2009 olgt ton fit ctifict kff, vn til c. 1 pct. f n ml vnpouktion. I lt 1,5 million bøn m i Fit-oningn på vnpln. Multintionl in Cfé Coff Dy (CCD) pion th cfé concpt in Ini in 1996 by opning it fit cfé t Big Ro in Bnglo. Toy, mo thn c lt, Cfé Coff Dy i th lgt ogniz til cfé chin in Ini with cf functioning in vy nook n con of th county. Dwing inpition fom thi ovwhlming ucc, Cfé Coff Dy toy h cf in Vinn, Auti n Kchi. Wht mo, nw cf plnn co Mil Et, Etn Euop, Eui, Egypt n South Et Ai in th n futu

9 Hol øj m, hvonå pillt gå lø. Dt ikk ft t komm fo nt! ToughRo tg n lng kolg. Huk in mobil og t l n op. Du få bug fo n! I tt tmmgin kn u læ om t globl hnlpil ToughRo og iæ, hvon t hæng mmn m n viklig vn. Mgint tgn t ovont bill f, hvon n intntionl åvhnl ognit m kff om konkt kmpl. Rolln i pillt v til ktøn lng m n kæ f hnl og hnling, bing kffn f bonn mk til vo kffkopp. Mgint till pøgmålt om n må, vi hnl på, m til t fthol ulnn i fttigom, og fokl nøglutyk i bttn om fihnl, WTO og FiT. ToughRo uviklt f CoffRo m tøtt f Dni Oplyningbvilling.

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere