Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014"

Transkript

1 Metaforer Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014 Slide 1: Fremmedordbogen: Metafor = (gr. føre over). Billedligt udtryk hvor man erstatter selve sagen med et billede (f.eks. gløde for lidenskab, økonomisk lavvande, flaskens hals). Informationsordbogen Danmarks informationsvidenskabelige akademi: (autoriteten i Danmark) Billedligt udtryk, i hvilket et ord eller et udtryk, der i bogstavelig forstand betyder noget bestemt, anvendes om noget helt andet for at indikere en form for lighed (overført betydning). Goldbergs metafordefinition: Man kan sige, at en metafor er en måde, hvorpå vi skaber mening i det, vi ikke forstår, ved at ligestille det med noget, vi er kendte med (trygge ved). Der er en forskel på en sammenligning og en metafor: En forkortet sammenligning, fordi der ikke er et ligesom? Så i stedet for: vort firma er ligesom en bil, der ligger i overhalingsbanen, siger man: Vort firma ligger i overhalingsbanen. Men lighed er ikke nok: Metaforen spiller på forskellen mellem det, man egentlig mener, og det ord, man bruger: så forskellen giver en spændende virkning. Levende og døde metaforer: Den døde metafor er den konventionaliserede metafor, en fast bestanddel af sproget: et hul i kalenderen (ingen: der er hul i papiret). Vi forbinder ofte metaforer med de levende metaforer, fordi de er nyskabende: jeg har fået stoppet alle hullerne i min kalender. 1

2 Slide 2: Billedet forstiller Krig. Marqvard Rasmussen bringer nogle metaforer i beskrivelsen af den kæmpende præsts dialogmøde med den anderledes troende. Det handler om at udkæmpe en kamp, som skal udstille deres svagheder og vise styrken i egen position. Da dette er meget krævende, er det en stor fordel, at disse andre ikke er tæt på præsten i dennes dagligdag. At være på kamppladsen hele tiden er ikke muligt. Derfor må præsten trække sig tilbage for at lade op til næste slag. Sprogfilosoffer Lakoff/Johnson viser i Hverdagens metaforer, at metaforen diskussion er krig, er en af vore grundlæggende metaforer: hvæsse pennen, skærpe argumenterne, vinde i diskussionen, skyde argumenterne ned, klæde mig på til mødet. Slide 3: Og man kunne således spørge, hvad der ville ske, hvis præsterne så det konkrete religionsmøde ud fra metaforen en diskussion er en rejse? En af de ting, vi ved om rejser, er, at en rejse definerer en vej. Sammensat bliver det til en diskussion definerer en vej, (Lakoff/Johnson 104-5) for ikke at tale om de positive konnotationer der er til vejmetaforen i et fælles religiøst univers. Den engelske filosof Don Cupitt bruger vej- og rejsemetaforen til at beskrive et pluralistisk religiøst univers betinget af postmoderniteten. (Se Don Cupitt, Sea of Faith, London s. 18ff.) Slide 4: 1. Undrer overskriften? Vi skal over i en anden verden, selvom man frækt kan sige, at den nu ofte også antager næsten religiøse dimensioner. 2. Jeg har et oplagt eksempel på, hvordan metaforer ikke bare kan modarbejde dialog, men direkte forhindre den. Det er fra mit projekt, men jeg er bange for, at det vil skævvride, tage magten i den gruppesamtale, som følger. Derfor har jeg valgt et neutralt eksempel. Smil gerne ad billedet: et budskab om håb og forsoning i en verden, hvor magtfulde kræfter kæmper mod hinanden. Overskrift fra en 2

3 fængslende lille artikel. Jeg sætter spørgsmålet på spidsen: hvorfor kunne den tidlige Anders Fogh Ramussen ikke tale med miljøorganisationerne eller omvendt? Slide 5: Kommentar til skema: 1. Her ses miljø, eller miljøbeskyttelse, som en vare, der kan købes, og på den baggrund kan man så bygge en købmandstankegang op, om at man kan bruge sine penge på forskellige måder, og man selvfølgelig bør bruge dem, så man får mest for pengene. 2. At bruge en sådan vaskemetafor er selvfølgelig oplagt, når man taler om forurening. Men hvordan bruger man ellers de metaforer? 3. Greenpeace vil nok ikke sammenlignes med religiøse retninger, men der er næppe tvivl om, at de bevidst trækker på moraliserende metaforer. For dem handler miljøarbejde om ansvar og moral. Og naturen hensynet til naturen må kommer før menneskers muligheder for selvrealisering. Hvilket i sig selv er en næsten religiøs betragtning. Kan de tale sammen? 4. Metaforer afspejler den tankegang, som ligger bag en given tekst/tale, og trækker en række associationer fra andre emneområder end det aktuelle med sig. 5. To tankegange, den økonomiske og den moralske støder på hinanden. Vil de tale forbi hinanden? Fordi deres metaforer tager udgangspunkt i så forskellige grundlag 6. Vil de kunne blive enige, før en af dem (elle begge) valgte at bruge en metaforik, som de i en eller anden grad kunne være fælles om? 7. Marianne Fredvig Beck: Metaforikken er et træk, der bør overvejes i forhold til hele argumentationen og ikke mindst i forhold til modtagerens indstilling. Da Fogh Rasmussen så endelig omvendte sig og blev grøn, blev det så ikke set af hans modstandere som det endelige bevis på, at han var en kræmmer? Slide 6: Hvad ser vi her? Et marked? Hvordan hører i det? Paulus gik hen på markedspladsen, for det var der, folk var en metafor, man burde kunne være i trods alt. 3

4 Hvad så med: et religiøst supermarked? (Som Grube). Er det en neutral beskrivelse eller? Og slutteligt: er det et gedemarked? Slide 7: Et eksempel, hvor vejen synes banet for aktiv dialog. Og denne præst vil dialog og praktiserer den også i stor stil, ved jeg. Men man studser over, at en sådan metafor pludselig dukker op. Jeg tror, at det alene er udtryk for, at sådan et støjende og rodet sted, gider den pågældende ikke være. Om der er en lille reservation, kan netop klarlægges ved hjælp af worldviewværktøjet. Jeg har umiddelbart placeret metaforen under ontologien. Der er en nødvendighed for en hvis orden. Men en fuldstændig analyse af interviewet og en worldviewprofil er nødvendig for at klarlægge det. Slide 8: Worldviewforskeren David K. Naugle gør opmærksom på, at det er de konceptuelle systemer ved hvilke mennesker definerer virkeligheden og ud fra hvilke, de tænker, fortolker og erfarer verden, høj grad et spørgsmål om metaforer. Lakoff/Johnsson taler for, at metaforen er selve grundlaget for vor måde at opfatte verden på. Fordi vore begreber er metaforiske. Holder det stik, at vores begrebssystem hovedsageligt er metaforisk, kan man finde ud af ved at undersøge sproget. Slide 9: Goldberg: finde metoder, som kan klarlægge aspekter af verdenssyn inden for konfliktanalyse. I hendes område har interessen været rettet mod narrativer og metaforer. Fordi narrativerne, her set som måden hvorpå mennesker fortæller deres historier, viser, hvordan man bevidst organiserer og konstruerer ens forståelse af verden, hvad der gives værdi, og hvad der lukkes ude, og hvilke magtstrukturer, som tages for givet. Videre findes der i disse narrativer mange opsamlede, kulturelt og erfaringsmæssigt influerede sæt af forståelser og antagelser gemt og pakket som metaforer. Analyse af disse metaforer afslører ubevidste strukturer, og hvordan disse livsantagelser knyttes sammen. 4

5 Ved at analysere, hvordan mennesker får deres erfaringer til at give mening gennem narrativer vises en konstrueret fortælling af en forstået virkelighed, altså hvordan den interviewede mener, at verden er sat sammen og organiseret, samt hans/hendes indre worldview framework Goldberg fokuserede videre på fremtrædende mønstre i mediatorernes praksishistorier. Hun fandt to, som hun gav særlig opmærksomhed, nemlig 1) hvad den interviewede så som sin rolle i medieringsprocessen, og 2) hvad den interviewede så som sin opgave. Altså mønstre, som det også ville være rimeligt at se efter i forhold til åndelige formidleres dialog strategier. De fleste menneskers worldview er normalt ikke eksplicitte. De er snarere ubevidste, hvilket betyder, at man alene kan få en indirekte adgang til dem ved at analysere deres manifestationer. Det er af denne grund, at narrativ analyse og metaforanalyse er velegnede metoder til at afdække worldview. Goldberg definerer her metaforen som en metode gennem hvilken mennesker bærer og kommunikerer mange antagelser om verden. Slide 10: Stephen Pepper er nok den filosof, som mest omfattende har bygget sin forståelse af worldview, som han dog kalder Worldhypothesis, op om metaforer. Han trækker på nogle dybe eller rodmetaforer for at kunne organisere deres forståelser af verden. Mennesker benytter ofte objekter fra hverdagens erfaring som analogier til at forstå komplekse realiteter. Men Pepper fremlægger to+fire fundamentale metaforer, som han mener, former worldviews. To af disse fik blivende betydning, nemlig den organiske metafor, som ser verden og ultimate realities som levende væsener. Den anden er den mekaniske metafor, som ser på verden som en upersonlig maskine, som et ur, drevet af usynlige kræfter, som virker efter fastsatte love. Slide 11: Slide 12: Missionsteologen Notto Thelle benytter en besøgsmetafor til at beskrive (religionsdialog) nemlig at invitere den anden indenfor i sit eget hus. Eller komme på besøg hos den anden. Den besøgende vil ikke tage hele huset, men indtage sin plads 5

6 ved bordet. Forudsætningen for samtalen er, at man i sit eget rum, giver en plads til den anden. (Men et kraftigt lån fra Martin Buber). Måske er målet netop først at komme på besøg og være i samme rum, sidde ved det samme bord, og at kunne se en kvalitet ved det. Det kræver en bevidstgørelse af egne metaforer. Et ganske idealistisk projekt. Nu i citat, som Lakoff/Johnson siger: En metaforisk forestillingsevne er en altafgørende kunnen, når der skal skabes kontakt og kommunikeres erfaringer, der ikke er fælles. Denne kunnen består i store træk af evnen til at kunne justere dit verdenssyn og tilpasse den måde, du kategoriserer dine erfaringer på (Lakoff/Johnson 257). Slide 13: Håber, at overskriften, som i sig selv er en metafor, bringer smilet frem, og giver jeg mod på denne lille legat. Jeg håber, at nogen af jer har mod på fortælle, om legen gjorde, at I fandt noget, som kunne danne udgangspunkt for samtalen bagefter. Ud over at lægge op til min udgangsreplik om mit projekt, var Notto Thelles lille tekst jo et eksempel på et muligt svar. Derfor får I ikke lov til at se slide igen. 6

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening Narrativ pædagogik det handler om livskraft Af Allan Holmgren Denne bog handler om narrativ praksis med særligt fokus på pædagogiske sammenhænge, både på almindelig pædagogik og på specialpædagogik. Selve

Læs mere

Så sig det dog så vi forstår dig!

Så sig det dog så vi forstår dig! Så sig det dog så vi forstår dig! Metaforens magt Har du af og til undret over, hvorfor nogen mennesker kan sælge sand i Sahara? Eller hvordan nogle ledere slipper igennem forandringer letter end andre?

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere