Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til og igen fra 1934 til og 1978 til 1996

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996"

Transkript

1 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996

2 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra Der findes ingen protokol fra den periode nemlig fra 1902 og til Om den er blevet væk eller om der ikke blev ført nogen vides ikke. Men der findes en gammel kassebog fra den periode, ud fra den kan man finde ud af hvad der er foregået. Vandværket startede med 26 navngivende forbrugere, som tilsammen skulle betale 300,- om året. Der blev oprettet et lån i Skals Sparekasse kr. 3600,- Smed K. Kristiansen, Højslev, blev hyret til at etablere vandværket, det arbejde fik han 3272 kr. for. Vandet fik man fra en kilde i Skærshale, som lå ude i Chr. Nordens mark, det havde han fået 100,- kr. for. Søren Jørgensen havde fået 72,- for at lægge rørene over hans mark. Anton Madsen og Kjeldgaards Enke fik henholdsvis 10,- og 12,- kr. for at muligvis at etablerer et vandtårn på deres grund. Vandtårnet kom til at ligge midt i byen, hvor den nuværende boring ligger. Murstenene fik man fra F. Frederiksen, Virksund, det må være den daværende kromand, som havde et teglværk på det tidspunkt, de kostede 16,30 kr. A. Thomsen har fået 36,47 kr. for at murer det op. Ambrosius i Skals har leveret varer og tjenesteydelser for 36,58 kr. Søren Jakobsen, Anton Vinstrup, en blikkenslager og smed Chr. Krarup har fået tilsammen 23,10 kr. I alt har vandtårnet kostet 1o6,55 kr. at opfører. Sagførere var billig dengang, en sagfører Andersen fra Viborg har kun fået 2,- for at skrive papirerne. I 1906 har man lånt 166,98 kr. af smed Krarup. Der var blevet købt rør for 300,10 kr. Man kan ikke se om det er nye ledninger, eller om det er de gamle der er gået til. Smeden har fået 28,39 kr. for at lægge dem ned. Der er 3-4 mænd der har fået nogle småbeløb, sandsynligvis for gravearbejde. De har igen fået teglsten fra Virksund Teglværk. Søren Foldbjerg har fået 44,50 kr. sandsynligvis for murerarbejde. Renter og afdrag til Sparekassen var 151,- om året, de fik 300,- i bidrag ind om året så der var ikke mange penge til vedligeholdelse, det var nok også der for at de måtte låne penge af smeden. I 1907 havde de igen bud efter Smed Kr. Kristiansen fra Højslev (De nuværende

3 brøndborerfirma fra Højslev er efterkommer fra Smed Kristiansen) Han har fået 100,- kr. for udført arbejde. I 1908 var gælden til Sparekassen 2900,- kr. og Smed Krarup skyldte de 200,- kr. De måtte igen hen at låne penge i Sparekassen i1909, denne gang 170,- kr. Rensning af beholderen skulle foretages en gang imellem, det fik en Jens Nielsen 3,- kr. for. En Kr. Andersen fik 1,36 kr. for at tjære beholderen. I 1914 har de fået en pumpe til 72,75 kr.. Indtil dette tidspunkt havde der ikke været noget der hed mekanik, vandet har selv kunne løbe dertil. Foruden rensning af beholder er der kommet en udgift mere som går igen, det hedder pumpning. De må have holdt generalforsamling, for i 1917 gav de 2,- kr. for leje af sal, det var dog steget til 4,- kr. i Samme år lånte de 400,- kr. i Sparekassen, og en smed Jensen havde lavet arbejde for 319,90 kr. samme år, og senere havde samme Jensen fået 412,70 kr. for udført arbejde. Der er kommet ny smed til Rind i 1922, nemlig smed Jakobsen, han har fået 58,70 kr. Endnu en fast udgift er kommet til, nemlig fejning af bruseren. Morten Jensen har fået 16,- kr. for grøftekastning og tildækning af samme. I 1928 får smed Jakobsen 152,40 kr. for en ny pumpe med tilbehør. Samme år betalte man restgælden til Sparekassen med 107,50 kr. Men det hjalp ikke ret meget for i 1929 lånte man igen i Sparekassen, denne gang 2200,- kr. og smed Jakobsen 1589,75 kr. for udført arbejde. Det var også de sidste store udgifter man havde på det gamle system med at få vand fra Skærshale, efter hvad de gamle fortalte kunne der både være skrubtudser og andet kravl i vandet. Vandet havde nok ikke kunne stå for den kontrol, som vi har i dag. I 1925 og i 1929 blev der opkrævet 4 gange vandpenge årlig, åbenbar for at samle lidt kapital, for man kan godt sige at økonomien ikke har været ret god i vandværket. Man var også gået over til at betale for at få vandpengene ind, Chr. Pedersen fik 2,- kr. for at opkræve dem.. I 1930, 31, 32 og 33 havde man ikke styr på tingene. I de 4 år blev der kun opkrævet kontingent 3 gange a 178,- kr. Man var blevet træt af det gamle vandværk, for i 1934 etablerede man et nyt vandværk på samme sted, det var en boring.

4 Nr. Rind Vandværk fra 1934 til A/S Nr. Rind Vandværk afholdt tirsdag den generalforsamling i Forsamlingshuset og følgende vedtages: At Entreprenør Christiansen Højslev leverer og opstiller et vandværksanlæg efter tegning og aftale til en sum af 4000,- kr., dog således at der ingen efterbetaling bliver på nogen måde. Og ligeledes vedtages at de stedlige håndværkere skal udfører arbejde. Jens Lausten Norden Niels Foldbjerg Niels Chr. Stigsen O. Jakobsen Bestyrelsesmøde d og følgende vedtages: At såfremt de omtalte nye aktionærer går med at overdrage smed Jakobsen levering og arbejde ved de nye stikledninger til en sum af 1250,- kr. dog imod at der ingen yderligere udgifter bliver for vandværket. Chr. Jakobsen. Ligeledes vedtages at udbyde arbejde ved gravning af grøfter. Torsdag den 31. maj afholdes bestyrelsesmøde: Der foretages ligning for aktionærerne over meget de skal betale i vandskat. Vandskatten skal opkræves 4 gange årlig, og bestyrelsen opkræver selv pengene. Det nye vandværk er nu færdig, håndværkerne har fået deres penge, vandværket har for at dække de forskellige udgifter, måtte optage lån i Skals Sparekasse, og med det gamle lån har vandværket herefter en gæld på 7000,- kr. Niels Foldbjerg Jens Norden Anders Chr. Stigsen A. Hoffmann. Af Niels Stisen købtes et stykke jord til opførelse af det nye vandværk, og hvis størrelse senere vil blive bestemt, til en sum af 300,- kr. Da jeg dags dato har modtaget pengene for ovennævnte jord til en sum af 300,- kr., og hvorfor jeg herved kvittere. Niels Stisen Nr. Rind d Marius Nielsen fik overdraget pasning af værket til en pris af 35,- kr. for et år. Kristen Skov indgår som ny interessant. Smed Jakobsen overdrages arbejdet med stikledning og gravning til en pris af 600,- kr. imod yderligere udgifter for vandværket.

5 I 1937 blev der vedtages at købe en brugt motor til brug dersom elektriciteten svigter Herefter på de næste mange generalforsamlinger, var at Marius Nielsen passer vandværket på samme betingelser som sidste år, og at der ikke bruges vand til vanding af haver før efter kl aften. I 1940 har der åbenbart været meget frost skader, for der opkræves et ekstra kvartal vandpenge. Dem der lejer værelser ud skal betale 7,- kr. mere kvartal, ligeledes dem der har vandkloset eller badeværelse skal ligeledes betale 1,- kr. ekstra i kvartalet der skal betales 5,- kr. i kvartalet af Jessens hus Inst. Marius Nielsen skal undersøge hvad der evt. kan gøres for at øge vand mængden. Defekte vinduer i vandværket tilmures. Det vedtages at Christiansen, Højslev foretager ny boring med egetræsfilter efter aftale til en pris af 6200,- kr. dog således at det ikke overstiger denne sum. At der lånes pengene i Skals Sparekasse. At kontingentet forhøjes med 50 %. Vandværket har herefter en gæld på 9.700,- kr. Nye medlemmer skal betale jordarbejde og rørledning fra hovedledning det vedtages at vandværket skal betale strøm til gadebelysningen og opsætning af pærer. I 1969 bestemmes at der både skal være en formand og en kasserer. I 1970 overtager kommunen gadebelysningen efter klager fra forbruger med for lidt vandtryk, er der monteret en ombytningspumpe med ny cylinder og en ny 5,5 hk. Motor. Den nye pumpe yder 5000 l. pr. time ifølge Agner Slavinsky, der er blevet formand Kjeld Kjeldgaard, Kaj Nielsen, Dagmar Pedersen og Henry Stisen bliver forsynet med en ny 2 ledning Der skal opsættes en stophane ved alle hvor der foretages nye stik eller reparation af disse. I 1975 blev vandværket momsregistrere

6 Nr. Rind Vandværk fra 1978 til I 1978 var Carl Jakobsen formand. Der var blevet etableret en ny hovedledning på Kirkevej, var blevet udlagt i 1975, først i år blev den gamle nedlagt, og forbrugerne blev først nu tilkoblet den nye. Frysehuset ønskede at blive fritaget for vandafgift, fordi de var gået over til luftkølet kompressor i stedet for vandkølet. Nogle år efter blev frysehuset så også nedlagt. Ny vandledning udlagt på Kærbyvej fra Børge Møller og ud efter. Missionshuset ønskede at blive fritaget for vandafgift, det blev også senere nedlagt og Børge Møller købte den og etablerede et fritidshus. I 1980 blev dykpumpen udskiftet, der opstod uforudsete problemer, og brøndboreren fra Højslev måtte tilkaldes. Borerøret var slammet til. Der var gået et bundfilter. Der skulle tages stilling om der skulle etableres en erstatningsboring. Henry Stisen vil ikke give tilladelse til at der bores ved siden af, han mener det er på hans grund. Vandværket på sin side hævder at købt grunden af hans far Niels Stisen for Kr. 3oo, - i Man etablerer en ny boring på 35,5 m. den kostede 2o.ooo, - kr. Man går over til at opkræve kontingent 4 gange årlig for at få dækket omkostningerne. Henry Stisen har sat advokat Morten Wagner på Vandværket. Morten Wagner mente at beviserne vil gå ham imod, derfor rådede advokaten ham til at frafalde sagen. Men Henry var meget vred og så aldrig til den side, hvis der foregik noget på vandværket. I 1982 blev hovedledningen forlænget på Sundvej til Sigrid Jessen. Man går igen tilbage til 2 gange opkrævning årlig der etableres en ny kompressor. Motor til pumpe udskiftes efter lynnedslag. Byens smed indstiller sin forretning.

7 Den 16. feb blev der sammen med generalforsamlingen holdt 50 års jubilæum. Der var mødt 60 deltagere op til smørebrød og underholdning med Fjends Efterløns Kvadet. Brøndborer Kristiansen fra Højslev var inviteret, han kunne berette fra firmaprotokollen, at det første vandværk blev etableret i 1902, og blev som en af de første vandværket registreret i 1910, og det nye vandværk blev etableret i Kristiansen sagde også at det måske kunne blive tale om at flytte vandværket, fordi det ligger for tæt på vejen. Jens Norden, som var med til jubilæumet, sad i den første bestyrelse fra /86 blev hovedledningen forlænget ad Sundvej til Bent Frandsen. 2 Lejeboliger på Nørremarkvej blev tilsluttet vandværket. Pumpehuset sat under vand, der er gået hul på trykbeholderen, den bliver midlertidig repareret. Der bliver etableret et nyt pumpehus under jorden af nogle kæmpe brøndringe, hvor den nye hydroforer placeres. Det koster kr , Karl Jakobsen rejser fra byen, han har været formand i 14 år. Ny formand blev Egon Jørgensen. Den sidste gamle ledning udskiftes på Sundvej ind til nr. 98, derfra og til vandværket ligger der stadig et stykke jernrør. Der etableres en ny ledning til Sundvej 92, den gamle gik igennem Jens Nordens ejendom og gennem hans mødding. Den nye ledning blev placeret langs en privat fællesvej til nr. 92. Ledningen er aldrig blevet tinglyst, Arvingerne til nr. 94 gjorde indsigelser, da vejen gik forbi deres matrikel, men sagen gik i sig selv igen der etableres en ny vandledning til Nørremarkvej 6,8 og forhandling med Møldrup Kommune om Vandforsyningsplanen 1993 Dykpumpe udskiftes. Vandplanen drøftes om Nr. Rind og Vejlebakkens Vandværker skal slås sammen bestyrelsen udvides fra 3 til 5 medlemmer.

8 1995 drøftelse om principper for de 2 vandværkers sammenlægning Der holdes ekstra ordinær generalforsamling om sammen- lægningen. Der skal indbetales kr. 2900,- pr. medlem for at udligne økonomien. Der holdes stiftende generalforsamling for det nye vandværk den 19. dec., som skal hedde Låstrup - Nr. Rind Vandværk. Peter Lund har siddet i bestyrelsen og været kasser siden 1974 og til sammenlægningen.

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Serritslev Vandværk A.m.b.a.

Serritslev Vandværk A.m.b.a. Juni 2012 Serritslev Vandværks historie Fra Lokalhistorisk arkiv, har vi fået følgende uddrag af vandværkets historie. Indtil 1936 havde hvert hus i Serritslev Mejeriby sin egen brønd og vandpumpe. Brøndene

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift. Skaarup Vandværks Historie 1909 til 1922 1909 Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere