NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats"

Transkript

1 NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side nye eco tankskibe til NORDEN Side 14-15

2 2 NORDEN news vinter 2014 Endnu et udfordrende år 2014 blev på mange måder langt mere udfordrende end forudset ved årets begyndelse. I stedet for en gradvis bedring af tørlastmarkedet fik vi det modsatte. Raterne lå efter en fin begyndelse i januar underdrejede det meste af året, og afslutningen på året har heller ikke levet op til den sæsonmæssige bedring, vi normalt oplever. Det var ikke en enkelt faktor, der ødelagde tørlastmarkedet i En lang række begivenheder trak alle i den forkerte retning, og resultatet blev en markant forværring. Det indonesiske eksportforbud af en række råvarer frigav mange skibe, der kom ud i et marked, der i forvejen var belastet af for meget kapacitet. Samtidig led kultransporterne dels under vejrforhold, der mindskede behovet for kul, dels under politiske indgreb, der begrænsede importen af kul til det meget vigtige kinesiske marked. Derudover har finansiel uro i Sydamerika også sat sit præg på markedet, og presset raterne mod bunden. Resultatet blev et underdrejet marked, som også har ramt NORDEN hårdt. Kort før dette blad gik i trykken tog NORDEN konsekvensen af de forringede markeder og konstaterede, at en række af de kontrakter, vi tegnede på indbefragtede skibe for 3-6 år siden, formentlig ikke bliver profitable i deres løbetid. I alt har vi opgjort det fremtidige tab på disse kontrakter til USD 230 millioner, og de penge hensætter vi nu. Det betyder, at vi foretager et ordentligt håndkantslag her og nu i stedet for at sprede tabene ud over de kommende 3-4 år. Hensættelsen giver dermed også et mere retvisende billede af vores kommende års resultater, der nu er renset for gamle urentable kontrakter, der blev indgået, da markedet og forventninger så anderledes positivt ud. I dag kan vi konstatere, at den længe ventede bedring trækker ud, derfor sørger vi for at dreje på alle de håndtag, der kan give driftsbesparelser og optimere indtjeningen. Ud over at vedligeholde og udbygge kundekredsen har vi eksempelvis øget vores fokus på brændstofeffektivitet, introduceret nyt, avanceret shippingsystem og reorganiseret den tekniske afdeling, så vi sikrer, at den viden og de kompetencer, afdelingen besidder, kommer endnu tættere på forretningen og udnyttes bedst muligt. Samtidig styrker vi det tætte forhold, vi har til vores kunder. Et af midlerne er netop global rækkevidde med kontorer på snart 5 af verdens 7 kontinenter. I 1. kvartal åbner vi således et nyt kontor på det australske kontinent, og på siderne 4-9 kan man læse mere om baggrunden og ikke mindst potentialet i det træk. I skrivende stund kan vi glæde os over at året ser ud til at slutte med et godt tankmarked. Raterne inden for MR og Handysize, som er de to skibstyper NORDEN ejer inden for produkttank, er på højeste niveau siden finanskrisen. Opsvinget er kommet hurtigt og med stor kraft, og det understreger, hvor vigtigt det er, at NORDEN som organisation er gearet til at udnytte de muligheder, der opstår. Det vil der være fokus på i året, der kommer. Jeg ønsker alle god fornøjelse med læsningen, god jul og et godt nytår. Klaus Nyborg, Konstitueret adm. direktør 4 NORDEN har store ambitioner i Australien 10 NORDENs finanser styrket med 3 nye lån 11 Her er manden, der skal lede NORDEN Forsidefoto: I begyndelsen af 2015 åbner NORDEN et nyt oversøisk kontor. Kontoret placeres i Melbourne i Australien. De øvrige oversøiske kontorer ligger i Singapore (åbnet i 1996), Annapolis (2001), Rio de Janeiro (2003), Shanghai (2003) og Mumbai (2005). Dampskibsselskabet NORDEN A/S: Strandvejen 52, 2900 Hellerup, Danmark, Telefon: , Ansvarshavende redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

3 NORDEN news vinter NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 melbourne 2015 Finanserne styrket med 3 nye lån NORDEN til tops for klimaindsats 4 nye eco tankskibe til NORDEN Side 10 Side Side Scan koden og læs magasinet online Indhold 12 Ministerbesøg fra Singapore NORD EN mø dtes m japan ed sin ske fo e vigt rbind ige elser Senior officerer får egne skibe 20 Nysgerrig og sulten isbjørn besøgte NORD QUEBEC 12 NORDEN med i bedste liga for sin klimaindsats 18 Svag markedsudvikling fortsatte i 3. kvartal

4 4 NORDEN news vinter 2014 København 1871 Annapolis 2001 Norden har store ambitioner i Australien Rio de Janeiro 2003 Det nye kontor i Melbourne skal øge forretningen med de nuværende australske tørlastkunder, skaffe nye kunder i butikken og finde helt nye forretningsområder. NORDEN har store ambitioner med sit indtog i Australien, hvor det 6. oversøiske kontor åbner i begyndelsen af Kontoret får det officielle navn NORDEN Shipping (Australia) Pty. Ltd. og placeres i Melbourne, som er Australiens centrum for shippingaktiviteter. Fra første dag bliver der fuldt program for kontoret, der skal hjælpe med at levere til både toplinjen og bundlinjen. Kort sagt: Omsætningen i Australien skal øges, og det skal ske med profitabel forretning.

5 NORDEN news vinter Shanghai 2003 Mumbai 2005 Singapore 1996 Beslutningen om et nyt kontor i Australien bygger på grundige forberedelser og vurderinger. Vi ved derfor, hvad vi går ind til. Vi ved, at det kæmpemæssige og alsidige australske tørlastmarked rummer et stort potentiale for os, som vi på trods af vores alsidige flådesammensætning og forretningsmæssige kompetencer og aktiviteter ikke har fået nok ud af, fordi vi ikke har været fysisk til stede på markedet. Men det bliver vi nu, og derfor har vi formuleret nogle konkrete, klare og ambitiøse succeskriterier for det nye kontor. Kontoret skal melbourne 2015 Læs mere på de følgende sider

6 6 NORDEN news vinter 2014 Australien har det hele jern, kul, aluminium, korn, sukker Mineindustrien i Australien bidrager med over 6% af landets økonomi, og selv om kornindustrien lige nu oplever tilbagegang, ser den nye eksportmuligheder i Asien og Mellemøsten. Og al eksport af mineraler og korn foregår pr. skib. Mineindustrien i Australien lægger kun beslag på 0,02% af det kvadratkilometer store land. Alligevel bidrager minerne med over 6% af landets økonomi, der nu efter 20 år med konstant vækst frygtes på vej ind i en periode med recession på grund af de faldende jernpriser især forårsaget af den voldsomme forøgelse af produktionen i Australien. I 2013 var bidraget fra mineindustrien til Australiens økonomi cirka 630 milliarder kroner, og det svarer til 54% af den samlede produktion af varer og serviceydelser. Værdien af eksporten af mineraler beløb sig i 2013 til knap 720 milliarder kroner. Alene jernmalm og kul udgør med henholdsvis 37,4 og 28,4% 2/3 af de mineraler, der eksporteres, og de vigtigste importlande er Kina, Japan og Sydkorea med Kina som den absolut største importør gennem efterhånden mange år. Og transporten ja, den foregår pr. skib. De mange miner giver direkte beskæftigelse til knap mennesker og til andre cirka mennesker i industrier, hvis produkter og ydelser har forbindelse til mineindustrien. Dertil kommer, at mineindustrien i Australien årligt investerer godt 180 milliarder kroner og bruger knap 30 milliarder kroner på efterforskning og omkring 22 milliarder kroner på forskning og udvikling. Verdens største producent Det skal alt sammen ses i lyset af, at Australien er verdens største producent af bauxit (det vigtigste råmateriale til fremstilling af aluminium) og jernmalm, den næststørste producent af alumina, bly og mangan, den tredjestørste producent af brunt kul, guld, nikkel, zink og uran, den fjerdestørste producent af aluminium, sort kul og sølv og den femtestørste producent i verden af tin. virkelig levere, men det er samtidig nogle realistiske succeskriterier, siger koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. Succeskriterierne Succeskriterierne ser sådan ud: NORDEN skal øge forretningen med eksisterende kunder på det australske marked NORDEN skal finde nye kunder NORDEN skal via skibsmæglere, deltagelse i konferencer og research kortlægge nye forretningsområder i Australien, som NORDEN kan få del i NORDEN skal ikke bare øge sin andel af tørlasttransport ud af Australien, men også ind til Australien NORDEN skal være det foretrukne rederi Betjenes i dag fra Singapore De øvrige oversøiske kontorer er placeret i Singapore (åbnet i 1996), Annapolis (2001), Rio de Janeiro (2003), Shanghai (2003) og Mumbai (2005). I dag betjener NORDEN det australske tørlastmarked fra kontoret i Singapore, og folk herfra har gennem årene været på talrige rejser til Australien. NORDEN laver masser af forretning med australske kunder. Men hver gang vi besøger landet, hører vi om nye projekter og ny forretning, som vi gerne vil have bedre fat i. Gennem flere fysiske møder på både formelt og uformelt plan med australske skibsmæglere og Vi ved, at det kæmpemæssige og alsidige australske tørlastmarked rummer et stort potentiale for os Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup kunder vil vi kunne styrke relationerne til dem og øge vores viden om markedet, markedsudviklingen og ikke mindst nye projekter. Jeg er overbevist om, at det vil resultere i nye kunder og i ny eller i hvert fald øget forretning. Det er jo sådan i shipping, at den fysiske tilstedeværelse og de personlige kontakter spiller en afgørende rolle, når der indgås nye kundeforhold, og når der skal laves forretning i det hele taget, siger Ejner Bonderup. Flere og flere kunder I 2012 fik NORDENs tørlastforretning 75 nye kunder, i 2013 var antallet af nye kunder 130, og tendensen er fortsat i 2014: NORDEN får flere og flere tørlastkunder. Hvad angår nye projekter i Australien og dermed nye muligheder for NORDEN, er de 3 australske minegiganter Rio Tinto, BHP Billiton og Fortescue meget aktive med hensyn til at udvide deres i forvejen kolossale produktion af jernmalm i Australien. Den har i flere år har givet forretning til NORDEN - mere præcist til NORDENs flåde af Capesize- og Post-Panamax-skibe, der sejler jernmalm til det kæmpestore kinesiske marked.

7 NORDEN news vinter Med en årlig eksport på op mod 180 mio. ton kul om året er Newcastle i Østaustralien verdens største kulhavn. Havnen blev i øvrigt tidligere i år købt af et kinesisk konsortium for omkring 10 milliarder kroner. Og Australien producerer og eksporterer ikke bare råvarer fra de mange miner, landet er også blandt verdens største leverandør af mineteknologier og serviceydelser, der knytter sig til industrien. Det skønnes, at mindst 60% af alle miner i verden benytter sig af australsk udviklet software. 45% af kornhøsten eksporteres En anden vigtig sektor i Australien er landbrugssektoren med en årlig kornproduktion på omkring 35 millioner tons, der dyrkes på et samlet areal på 20 millioner hektar. Værdien af den samlede årlige høst løber op i knap 40 milliarder kroner, og 45% af høsten eksporteres også pr. skib. Vinterhøsten omfatter bl.a. hvede og byg, mens sommerhøsten består af f.eks. solsikker og durra, der er et hovednæringsmiddel i flere afrikanske og asiatiske lande, hvor det bruges til grød og fladbrød. 40% af kornhøsten eksporteres i containere, de resterende øvrige 60% eksporteres i tørlastskibe. Produktionen af korn i Australien er steget betydeligt de seneste 30 år, og selv om produktionen nu er faldende, ser landbrugssektoren alligevel lyst på fremtiden, fordi markeds- og dermed eksportmulighederne i Asien og Mellemøsten vurderes som lovende. Udover korn eksporterer landbrugssektoren i Australien også store mængder sukker. Begrænset import Da Australien er et ressourcerigt land med en begrænset industriel produktion, er tørlastimporten og importen af varer i det hele taget beskeden. Men for at dække landbrugssektorens behov er Australien nødt til at importere gødning, ligesom der importeres kaustisk soda, svovl (hvor NORDEN er meget aktiv), og limsten til fremstilling af aluminium, nikkel og stål. Dertil kommer import af cementklinker og udstyr til konstruktion af nye miner og offshore projekter. Havnene er flaskehalse Uanset hvor udviklet og velfungerende et land Australien i øvrigt er, er de havne i landet, hvorfra eksporten af mineraler og korn foregår, gamle og med begrænsede udvidelsesmuligheder, fordi de ligger i nærheden af tæt befolkede byer. Konsekvensen er, at især de østaustralske havne ofte ender med at blive flaskehalse, der hverken matcher de aktuelle logistiske behov eller de nye behov, der opstår i forbindelse med de udvidede mineaktiviteter i landet. Derfor har mineselskaberne og de øvrige eksportører i landet skarpt fokus på at optimere logistikken, og det kan vendes til en fordel for et erfarent rederi som NORDEN. NORDEN har mange års erfaring i at håndtere selv særdeles vanskelige logistiske udfordringer, når vi laster og losser, og vi håber, at det vil give os endnu flere fordele i de trængte australske havne, siger koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. De største skibstyper dvs. Capesize og Post-Panamx sejler især for de store mineselskaber, som antalsmæssigt er en forholdsvis lille og overskuelig kundegruppe, hvis betjening nemmere kan centraliseres på få kontorer. Men når det kommer til Panamax, hvor NORDEN er en af verdens største operatører, og Supramax og Handysize, er der langt flere kunder, og de er mere forskellige, ligesom deres laster er det. Derfor kræver det et større antal kontorer og tætte kontakter at skaffe laster til de mindre skibstyper, som jo dominerer NORDENs tørlastflåde på godt 200 skibe. Det er endnu en grund til at åbne kontoret i Melbourne, siger koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup: NORDEN laver masser af forretning med australske kunder. Men hver gang vi besøger landet, hører vi om nye projekter og ny forretning, som vi gerne vil have bedre fat i. NORDEN går mod tendensen Med åbningen af kontoret i Melbourne går NORDEN mod en tendens i branchen, idet flere og flere rederier i de seneste år har centraliseret deres Asien- og Stillehavsaktiviteter i Singapore. Denne centralisering fungerer også fint for NORDEN, og vi opretholder bemandingen på kontoret i Singapore, som er NORDENs andet hjem, og som har op mod 40 medarbejdere befragtere, operatører og administrative medarbejdere. Men med Melbourne-kontoret udvides vores globale rækkevidde, og vi kommer så at sige ud i endnu et af verdens hjørner, hvor der ligger uudnyttede forretningsmuligheder for os, siger Ejner Bonderup. Kontoret i Melbourne får General Manager Christian Hornum fra Singapore-kontoret som sin første leder, mens Assistant Chartering Manager Mads M. Simonsen også fra Singapore-kontoret bliver hans foreløbig eneste medarbejder. Læs mere på de følgende sider

8 8 NORDEN news vinter 2014 Nu skal han arbejde i den fjerde verdensdel for NORDEN Australien er et kæmpemæssigt tørlastmarked i konstant udvikling. Lederen af NORDENs nye kontor i Melbourne glæder sig til at vise, at NORDEN er i landet på den lange bane. Det bliver en unik udfordring for mig" Christian Hornum, leder af NORDENs kommende kontor i Melbourne i Australien Christian Hornum, 31 år, får omtrent alt, hvad han kan ønske sig, når han med titel af General Manager nu rykker fra Singaporekontoret til Australien som leder af NORDENs nye tørlastkontor i Melbourne. Det bliver en unik udfordring for mig. Det bliver min opgave at sørge for, at kontoret bliver en bærende del af NORDENs forretning. Der foreligger ikke en manual for, hvordan jeg skal gøre det. Så det må jeg selv finde ud naturligvis med opbakning fra både kontoret i Singapore, som jeg kommer til at rapportere til, og fra hovedkontoret hjemme i Danmark. Jeg er beæret over den tillid, som NORDEN viser mig ved at lade mig etablere det nye kontor, og jeg glæder mig til at komme i gang, siger Christian Hornum. Hvad fascinerer dig ved det australske marked? Det er et kæmpemæssigt tørlastmarked i konstant udvikling. Tager vi den vigtige mineindustri, udbyder de stort set alle råvarer, ligesom de har nogle af verdens største reserver inden for især jernmalm og kul. Australierne er gode at lave forretninger med de er nemme at forstå, du får, hvad du ser, en aftale er en aftale, og aftaler holdes. Australierne er også gode til at se nye muligheder de er stadig præget af nybygger-mentaliteten. Og så er australierne meget sociale og omsorgsfulde. Meget komplekst marked Hvad skal man kunne for at lave forretninger på det australske tørlastmarked?

9 NORDEN news vinter Verdens bedste by at bo i Melbourne snart hjemby for NORDENs nyåbnede kontor i Australien er mange ting på samme tid. Byen er hovedstad i delstaten Victoria, den er Australiens finansielle centrum, den er centrum for landets shippingaktiviter, den var OL-by i 1956, og så er Melbourne ifølge det ansete britiske nyhedsmagasin The Economist verdens bedste by at bo i. Det skyldes Melbournes uddannelsestilbud, hospitals- og sundhedsvæsen, forskningsaktiviteter, turisme, sportsaktiviteter og underholdningstilbud. Melbourne blev grundlagt i 1835 og har 4,35 mio. indbyggere, der repræsenterer omkring 140 kulturer. Byens indbyggere tæller folk fra så forskellige lande som Grækenland, Somalia, Sydkorea, New Zealand, Malaysia, Indonesien, Kina, Storbritannien, Vietnam, Indien og Japan. Det er i høj grad et marked præget af, at rederierne arbejder direkte med de industrielle kunder. Det betyder, at man skal forstå deres specielle forretning. Man skal vide, hvordan deres markeder udvikler sig, fordi det bestemmer, hvem de vælger til at sejle deres råvarer. Man skal også vide, hvordan vi som rederi kan tilføre værdi til deres forretning uden nødvendigvis at tilbyde billigere fragt end konkurrenterne. Alene på grund af størrelsen er det australske tørlastmarked meget komplekst, og næsten alle lastetyper og alle skibsstørrelser er repræsenteret på markedet. Det er samtidig et marked, hvor det på grund af meget dyr lokal arbejdskraft kan blive vanvittigt omkostningskrævende, hvis man ankommer til en lastehavn, og skibet kræver yderligere rengøring, før det kan laste. Det skræmmer måske nogle rederier væk fra det australske marked, men det giver også gode muligheder for at rederi som NORDEN, fordi vores kunder ved, at vi gør tingene korrekt allerede første gang. Den fjerde verdensdel Det bliver den fjerde verdensdel, hvor Christian Hornum kommer til at arbejde for NORDEN. I Australien bliver det sammen med kollegaen Assistant Chartering Manager Mads M. Simonsen. Fra 2005 til 2007 var Christian Hornum shipping trainee på NORDENs hovedkontor. Derefter rykkede han til Annapolis i USA som Assistant Chartering Manager, og 2 år senere fortsatte hans karriere som Chartering Manager i NORDENs selskab i Singapore. Her har han været lige siden og med mange, mange forretninger bag sig i netop Australien er den unge, men allerede erfarne shippingmand med en fortid som officer i det danske forsvar godt klædt på til udfordringerne i det kæmpemæssige land. Face-to-face møder Hvordan forbereder du dig på dit nye job? Nu er det australske marked ikke nyt for mig eller kontoret i Singapore i øvrigt. Men vi skruer voldsomt op for blusset, når vi er permanent fysisk til stede i Australien. Det tager jeg rundt og fortæller flest mulige af vore kunder i landet ved face-to-face møder, som altid overgår telefon og mail. Jeg gør også mest muligt for at være up to date på samtlige skibstyper i NORDENs flåde. Oven i det kommer så de mere private forberedelser. Mens min kollega på kontoret Mads M. Simonsen har en dansk kone, har jeg det privilegium at være forlovet med en australsk pige, der oven i købet er fra Melbourne. Hvad er dit personlige succeskriterium som leder af Melbournekontoret? At vi relativt hurtigt bliver en integreret del af NORDENs organisation, og at vi får sendt et signal til vore australske forretningspartnere om, at vi er i landet på den lange bane, og at de kan regne med os, når de har brug for et pålideligt rederi, der altid kan levere.

10 10 NORDEN news vinter 2014 NORDEN styrker sine finanser med 3 nye lån Pengene skal bruges til finansiering af det store investeringsprogram, der omfatter 37 tørlast- og produkttankskibe til en værdi af over USD 1 milliard. Lånene letter presset på NORDENs kassebeholdning. NORDEN har styrket sine finanser med 3 nye lån. De 2 kommer fra skandinaviske banker, mens en japansk bank står bag det 3. lån. I alt stiller bankerne USD 187 millioner til rådighed for NORDEN, som dermed har uudnyttede kreditfaciliteter på i alt USD 433 millioner. Hertil kommer en kassebeholdning, som ved udgangen af 3. kvartal udgjorde USD 279 millioner. På grund af lånenes løbetid og deres øvrige vilkår herunder renten betegner finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen lånene som attraktive. De nye lånefaciliteter løber over 5-10 år og skal bruges til delvis finansiering af det af NORDENs omfattende nybygningsprogram, der omfatter 37 skibe 31 tørlastskibe og 6 produkttankskibe til en samlet værdi af over USD 1 milliard. Foreløbig er 9,5 af nybygningerne leveret. Resten følger de kommende 3 år. Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen oplyser, at den ene af de 3 låneaftaler har karakter af en kassekredit. Den tekniske betegnelse for sådan et lån er Revolving Credit Facility, og det betyder, at NORDEN frit kan både trække på kreditten og afdrage på kreditten. Finansiel fleksibilitet Lånefaciliteterne giver os finansiel fleksibilitet de kommende år og understreger, at selv om markederne er barske og indtjeningen er under pres, anser bankerne stadigvæk NORDEN for at være en stærk og attraktiv langsigtet partner. Det fik jeg også bekræftet under mit seneste besøg hos japanske banker og finansielle institutioner, siger finansdirektøren. Med de udvidede kreditfaciliteter lettes presset på NORDENs kassebeholdning. Cashflowet er i øjeblikket negativt der kommer altså færre penge ind i kassen, end der går ud. I de første 3 kvartaler i 2014 var det på sammenlagt USD -154 mio. Det skal finansieres på en eller anden måde, og her trækker vi så på kassebeholdningen. Men med de nye lånefaciliteter, skal vi ikke trække så meget på kassebeholdningen, som vi ellers ville have været nødt til, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Ikke flere lån i 2014 Skal NORDEN låne yderligere penge? Lånefaciliteterne giver os finansiel fleksibilitet de kommende år Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen Vi er færdige med at låne i Vores eventuelle lånebehov i 2015 og 2016 vil afhænge af markedsudvikling samt køb og salg af skibe, siger finansdirektøren.

11 NORDEN news vinter Her er manden, der skal lede NORDEN Selv om Jan Rindbo kun er 40 år, har han omfattende international shipping-erfaring. Mens han har været ansat i Pacific Basin i Hong Kong de seneste 4 år som Chief Operating Officer med sæde i direktionen og bestyrelsen har det 27 år gamle rederi udviklet sig til et af verdens største tørlastrederier. Først var der kvalificerede kandidater til jobbet som ny administrerende direktør for NORDEN. Så var der 10, så var der 2, og til sidst var der kun en enkelt kandidat tilbage Jan Rindbo. Han blev udnævnt af bestyrelsen 30. oktober, og i forsommeren 2015 rykker han ind i hjørnekontoret på NORDENs hovedkontor i Hellerup. Bestyrelsen har været igennem en særdeles grundig søgeproces med mange yderst kvalificerede kandidater. Valget er faldet på Jan Rindbo, der har stor indsigt i shipping, især tørlast, og besidder de personlige egenskaber, der skal til for at overtage posten som administrerende direktør i et finansielt stærkt og værdibåret rederi som NORDEN. Sammen med den øvrige direktion vil Jan Rindbo sikre, at NORDEN også fremadrettet udvikler sig til gavn for aktionærer og kunder, noterede formanden for NORDENs bestyrelse, Mogens Hugo, i Rederiets selskabsmeddelelse til fondsbørsen NASDAQ Copenhagen. Stort ansvarsområde Jan Rindbo er 40 år og har 20 års international shippingerfaring fra Danmark, Nordamerika og Asien. Siden 2001 har han arbejdet for det børsnoterede tørlastrederi Pacific Basin i Hong Kong, de seneste 4 år med sæde i både direktionen og bestyrelsen. Med titel af Chief Operating Officer har han haft ansvaret for rederiets tørlastaktiviteter, herunder markedsanalyse, køb og salg af skibe, indbefragtning af skibe og kommerciel og teknisk operation af rederiets tørlastflåde. I de 13 år, Jan Rindbo har været ansat i Pacific Basin, har det kun 27 år gamle rederi udviklet sig til et af verdens største tørlastrederier med en flåde på omkring 250 skibe og leveret flotte resultater undervejs. Det er et på alle måder stærkt rederi" Jan Rindbo, ny administrerende direktør for NORDEN Jeg har talt med ham mange gange, og det er mit indtryk, at han har meget stærke lederevner. Han vil blive en dynamisk administrerende direktør nem at kommunikere med og med et godt drive og gode værdier, sagde bestyrelsesformand Mogens Hugo ved præsentationen af Jan Rindbo for NORDENs medarbejdere på hovedkontoret i Hellerup. Jan Rindbo var ikke selv til stede ved præsentationen. Men i selskabsmeddelelsen til fondsbørsen om udnævnelsen sagde han: NORDEN er et af verdens førende tørlastog produkttankrederier med en lang historie, solide finanser og en moderne flåde. Det er et på alle måder stærkt rederi, og jeg ser frem til at blive en del af NORDEN og sammen med de dygtige og dedikerede medarbejdere være med til at skabe flere gode resultater og udbygge vores stærke position som et kundefokuseret rederi. Den nye direktion Efter Carsten Mortensens farvel til NOR- DEN, har næstformanden for bestyrelsen, Klaus Nyborg, været konstitueret administrerende direktør. Fra næste forsommer vil direktionen bestå af administrerende direktør Jan Rindbo, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen, koncerndirektør og leder af Tørlastafdelingen Ejner Kiel Bonderup, koncerndirektør og leder af Tankafdelingen Lars Bagge Christensen og koncerndirektør og leder af Corporate Secretariat Martin Badsted.

12 12 NORDEN news vinter år i Indien fejret med manér Omkring 70 kunder og andre forretningspartnere mødte op, da NORDEN indbød til fest i Mumbai for at fejre, at det nu er 10 år siden, at Rederiet besluttede at åbne et kontor i Indien som en naturlig opfølgning på det øgede engagement i landet gennem de foregående 10 år. Værter for jubilæumsfesten var General Manager Peter Koch Hansen, chef for Mumbai-kontoret, og koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. Jeg er glad for at være tilbage i Indien for at fejre, at NORDEN for 10 år siden besluttede at åbne et kontor i dette storslåede land. Det var en god beslutning, sagde Ejner Bonderup i sin tale til gæsterne og de omkring 10 NORDEN-repræsentanter, som var samlet til fest med jazzmusik, mad, noget at drikke og sidst men ikke mindst mulighed for nogle uformelle face-to-face samtaler langt væk fra det hektiske kontorliv. Gennem de seneste 20 år har NOR- DEN konsekvent været vidne til og spillet en lille rolle i det økonomiske fremskridt, som landet har præsteret. Indiens vækst har været imponerende, og selv om den på det seneste er stagneret en smule, ser vi stadig, at det går mod bedre tider, sagde Ejner Bonderup. NORDEN med i bedste liga for sin klimaindsats NORDEN får anerkendelse for sin gennemskuelige rapportering omkring udledningen af CO 2 fra rederiets flåde af tørlast- og produkttankskibe og for sin evne til opnå sine klimamål. Det er den magtfulde britiske græsrodsbevægelse Carbon Disclosure Project (CDP), som for 7. år i træk har vurderet NORDENs rapportering og klimaindsats. Indsatsen i 2013 betyder, at NORDEN går fra at være vurderet som Beyond Transparent til Excellent Performance, og rede- Fornemt ministerbe Singapores transportminister og chefen for bystatens havnemyndigheder benyttede deltagelsen i Danish Maritime Forum i København i begyndelsen af oktober til at besøge NORDENs hovedkontor, hvor de fik lejlighed til at drøfte maritime emner af fælles interesse med NORDENs direktion. Delegationen fra Singapore talte i alt 7 højtstående repræsentanter for den succesfulde asiatiske maritime sektor, der i dag bidrager med 7% af statens nationalprodukt. Og at det er en sektor i vækst, viser tallene tydeligt. I 2000 beskæftigede sektoren mennesker i dag er der shipping-ansatte i Singapore. Og hvis det står til bystatens regering og havnemyndighederne, skal sektoren vokse yderligere. Konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg var vært ved mødet på NORDEN, og han udtrykte stor glæde over, at delegationen med transportminister Lui Tuck Yew i spidsen trods et travlt program fandt tid til at besøge netop NORDEN. Lige siden NORDEN etablerede sit selskab i Singapore i 1996, har der været et tæt samarbejde mellem os og myndighederne derude. Vi plejer at kalde Singapore for

13 NORDEN news vinter CSR & Compliance Manager Satnam Kaur Nanda-Jørgensen, CSR Director Ulla E. Nielsen og finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen med det synlige bevis på, at NORDEN er med i den bedste liga for sin klimaindsats. riet kommer dermed ind på CDPs fineste liste A-listen. Denne liste omfatter blot 187 virksomheder i verden. Kun 3 rederier i verden er kommet med, og NORDEN er det eneste europæiske rederi på listen. Miljøindsats betaler sig Denne definitive liga A-listen præsenterer de børsnoterede virksomheder, som er førende med hensyn til at bringe miljøindsatsen op på det niveau, som er nødvendigt. Samtidig er disse virksomheder i gang med at implementere strategier, som gavner deres bundlinje, påpeger CDP. På verdensplan har over virksomheder rapporteret om deres klimapåvirkning og klimaindsats i 2013 til CDP. CDP leverer data til 767 investorer, som med en samlet kapital på USD 92 billioner i ryggen bruger organisationen som kilde ved vurderingen af virksomheder med investeringspotentiale. NORDEN har ambitiøse mål Vi er meget glade for at være blevet optaget på A-listen og blive anerkendt for vores indsats. NORDEN har sat nogle ambitiøse mål for reduktion af brændstofforbrug og udledninger. For at nå disse mål har vi brug for præcis og målbar information om vores fremskridt. Den omfattende rapportering til CDP er et værdifuldt værktøj i denne sammenhæng, siger NORDENs CSR Director Ulla E. Nielsen. Igen med i eksklusivt indeks Foruden en placering på den globale A-liste har NORDEN også for 5. år i træk opnået en førende placering i CDP s Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), der fremhæver de virksomheder noteret på de nordiske børser, der rapporterer om klimapåvirkning på en transparent og professionel måde. Senior officerer får egne skibe Det er Teknisk Afdelings ambition, at seniorofficererne i fremtiden så at sige skal have deres egne skibe, som de vender tilbage til igen og igen. Formålet er, at kaptajnen, maskinchefen, overstyrmanden og førstemesteren skal tage større ejerskab af skibenes drift. Vi har i dag nogle dygtige, engagerede og ansvarsfulde seniorofficerer fra Indien, Filippinerne og Danmark, som hver eneste dag året rundt gør deres bedste for drive NORDENs tørlast- og produkttankskibe. Som det er nu, forlader de efter deres tjenestetid derude et skib, som de måske aldrig ser igen, fordi de næste gang får tildelt et andet skib. Det ændrer vi på. Det vil skabe et helt anderledes stærkt bånd mellem seniorofficerer og skibene, hvis de altid overtager det samme skib, som dermed bliver deres faste arbejdsplads og dermed deres faste ansvarsområde. Jeg er overbevist om, at det vil gøre de enkelte skibe til bedre arbejdspladser og i det lange løb generere merværdi for NORDEN. For alt andet lige kan man yde mere, når man hele tiden kan bygge oven på det, man har sat i gang og praktiserer, i stedet for hver gang mere eller mindre at skulle begynde forfra igen, siger teknisk direktør Asger Lauritsen. søg fra Singapore NORDENs andet hjem, og det er der al mulig grund til. Vi har i dag 21 tørlastskibe og 8 produkttankskibe under singaporeansk flag, og der er yderligere 3 tørlastskibe på vej. Derudover disponerer selskabet i Singapore over 28 tørlastskbe og 6 produkttankskibe på langtidsindbefragtning. Medarbejderstaben tæller omkring 40 befragtere, operatører og administrative medarbejdere. Med andre ord, det er en betydelig del af NORDENs forretning, der genereres i Singapore, siger Klaus Nyborg. Singapore er et godt sted at lave forretning. Helt afgørende er det, at bystaten ligger midt i den region i verden, som importerer flest råvarer. Alene Kina importerer 40% af de råvarer, der sejles på verdenshavene. Det er også kendetegnende for Singapore, at bystaten har et meget erhvervsvenligt klima, ikke mindst når det gælder shipping. Bystaten er virkelig interesseret i vores bidrag til styrkelsen af sektoren. Til gengæld gør Singapore alt for at lette dagligdagen for os. Det sker bl.a. ved at sørge for, at vi ikke skal spilde tiden på tungt og overflødigt bureaukrati. Myndighederne er meget effektive, og i de fleste situationer skal vi som virksomhed kun henvende os ét sted, siger Klaus Nyborg. Tiltaget er en del af en ny marine HRstrategi, som NORDEN arbejder på. Med til fordelene regner han, at det vil øge innovationen om bord på skibene, når det er de samme seniorofficerer, der driver de samme skibe. Det er også den tekniske direktørs ambition, at seniorofficererne skal have større indflydelse på sammensætningen af den øvrige besætning om bord gennem en dialog med HR-folkene i Teknisk Afdeling.

14 14 NORDEN news vinter nye eco tankskibe Med et slankere skrog og en større propel, der drejer langsommere, plus en række andre tekniske forbedringer vil de nye MR-skibe fra det sydkoreanske værft STX være 11-12% mere brændstofeffektive end de bedst sejlende tankskibe i NORDENs flåde. Efter nytår får NORDEN leveret de første 2 af 4 nye eco-produkttankskibe fra det sydkoreanske værft STX Offshore & Shipbuilding. På grund af en række designmæssige og tekniske forbedringer forventes skibene at være 11-12% mere brændstofeffektive end de bedst sejlende tankskibe i NORDENs flåde. Skibene er af MR-typen med en lasteevne på cirka tons. Det betyder, at de nye skibe med fuld last og en fart på 13 knob vil forbruge omkring 19 tons bunkerolie i døgnet en besparelse på godt 2 tons. Med en bunkerpris på cirka USD 450 pr. ton opnår vi med de 4 nye skibe dermed en bemærkelsesværdig besparelse. De 4 nye skibe er også et bevis på, at det fortsat er muligt at optimere skibenes brændstofeffektivitet, uden at det i væsentlig grad går ud over skibets lasteevne, og uden at det i det hele taget går ud over forholdet mellem prisen på skibet og de økonomiske fordele ved et lavere brændstofforbrug, siger Head of Fuel Efficiency, Peter Sinding. Ny viden og erfaringer Ved bygningen af de 4 nye MR-skibe NORD SUPERIOR, NORD SUPREME, NORD SUSTAINABLE og NORD SWIFT har værftet i bestræbelserne på at få brændstofforbruget så langt ned som muligt benyttet sig af den seneste viden om design og teknologi. Men værftet har også i høj grad inddraget erfaringerne fra konstruktionen af de 4 MR-produkttankskibe, som NORDEN fik leveret fra STX-værftet i 2013, og som også udmærkede sig ved deres markante brændstofeffektivitet sammenlignet med den daværende tankflåde i NORDEN. Forbedringen af skibene kan umiddelbart ses på skrogets udformning. For nogle år siden, da skibsbrændstof var en mindre udgift i rederiernes regnskab, og miljøbevidstheden var mindre end i dag, havde mange skibe et skrog, der groft sagt mindede om en skotøjsæske, der var skåret til fortil og bagtil. Nu handler det om noget helt andet brændstofforbruget skal ned, og miljøet skal belastes mindst muligt. Derfor arbejder værfterne på at reducere den såkaldte blok koefficient dvs. målet er at gøre skibe mindre firkantede og så strømlinede som muligt, uden at det påvirker lasteevnen. De 4 nye produkttankskibe har et slankere skrog end de første 4 STX-skibe i vores flåde. Til gengæld er de 2 meter længere, og de er 15 centimeter dybere, fortæller Director Newbuilding Søren Westergaard. Større propel De 4 nye skibe udstyres med en helt ny type hovedmotor, konstrueret af MAN Diesel & Turbo i København gennem årtier verdens førende udvikler af skibsmotorer. Motoren hedder 6G50ME-B9.3, og bag det meget tekniske navn gemmer sig en motor, der kører med langsommere omdrejninger end motorerne på de første 4 STX-skibe til NORDEN. Og mens de var udstyret med en propel med en diameter på 6,2 meter, har propellen på de nye skibe en diameter på 6,8 meter. En større propel, der drejer langsommere, er mere effektiv end en mindre propel, der drejer hurtigere. Den forenklede forklaring er, at en større propel, der drejer langsommere, får fat i mere vand. Dermed er den bedre til at drive skibet frem endda ved brug af mindre brændstof. Omvendt er en mindre og hurtigere drejende propel dyrere i drift. Dels på grund af brændstofforbruget, dels fordi en del af ydelsen går tabt ved bare at ende som hvirvler i kølvandet, fortæller Director Newbuilding Søren Westergaard. For yderligere at effektivisere propellernes ydeevne forsynes skibene med en såkaldt Mewis Duct. Det er en tragt foran propellen, som forbedrer den måde, propellen møder vandet på. Mewis Duct en presser mere vand forbi propellen på samme tid.

15 NORDEN news vinter Ekstra lang slaglængde Den nye motortypes stempler har også en ekstra lang slaglængde dvs., at stemplerne bevæger sig længere op og ned. Desuden er motoren udrustet med udstyr, som gør, at den automatisk kan justere indstillingerne, så den hele tiden kører optimalt, og så forbrændingstrykket fordeles ligeligt på alle 6 stempler. Det reducerer ikke alene brændstofforbruget, men også udgifterne til vedligeholdelse, ligesom motoren vil være bedre beskyttet mod overbelastning. Når NORDEN overtager de 4 nye skibe i henholdsvis januar, april og juli får Rederiet samtidig nogle skibe, som er bedre til at udnytte spildvarmen i udstødningsgasserne en spildvarme, der bruges til opvarmning af brændstoffet til hovedmotoren og hjælpemotorerne. Tidligere har man kun udnyttet spildvarmen fra hovedmotorens udstødningsgas, og mens hovedmotoren var stoppet under havneophold, blev oliefyret tændt. Men det bliver ikke så ofte nødvendigt på de nye skibe, for her vil man som noget nyt desuden udnytte udstødningsgassen fra hjælpemotorerne, der også kører under havneophold. Alting tæller Dette tiltag bidrager også til den samlede brændstofeffektivitet. Og alting tæller, siger Søren Westergaard. Han glæder sig til at få de 4 skibe leveret. Der er tradition for i NORDEN, at vi hele tiden optimerer nybygningerne Director Newbuilding Søren Westergaard Der er tradition for i NORDEN, at vi hele tiden optimerer nybygningerne, ligesom vi hele tiden overvejer, om der er penge i at ombygge eksisterende skibe med det formål at reducere deres brændstofforbrug. Vi har altid haft en ung og moderne flåde. Det vil vi fortsat have, og det er vel at mærke muligt uden at sætte de kommercielle hensyn over styr, siger chefen for NORDENs nybygningsafdeling, Søren Westergaard, som har haft ansvaret for omkring 100 nybygninger til NORDEN. De nye produkttankskibe fra STX vil indgå i produkttankpoolen Norient Product Pool (NPP), der har den kommercielle og operationelle drift af NORDENs og det cypriotiske rederi Interorient Navigation Companys flåder af egne og indbefragtede produkttankskibe plus produkttankskibe i management. NPP-flåden tæller i dag 85 skibe, hvilket er rekord. Opfylder kravene og mere til NORD SUPERIOR har som det første af de 4 nye produkttankskibe fra STX-værftet været på prøvesejlads, og den viste, at skibet ikke bare opfylder og 2020-kravene fra International Maritime Organisation under FN med hensyn til udledning af CO kravet er en reduktion på 10%, og 2020-kravet er en reduktion på 20%. Prøvesejladsen viste, at NORD SUPERIORs udledning af CO 2 er reduceret med 30%, og dermed opfylder skibet lige netop kravet. NORDENs målsætning er, at nybyggede skibe skal opfylde 2020-kravene, som er forudsætningen for, at Rederiet betegner et nybygget skib som et eco-skib. NORD SUPERIOR er det første skib i NORDEN-flåden, der opfylder 2025-kravene. Har lyttet til besætningerne Ved konstruktionen af de 4 nye produkttankskibe på STX-værftet i Korea har NORDENs nybygningsafdeling på hovedkontoret i Hellerup i vid udstrækning benyttet sig af feedback fra besætningerne på de 4 produkttankskibe, som det samme værft leverede til NORDEN i Sammenlagt er omkring 60 forslag fra besætningerne blevet brugt ved konstruktionen af de nye skibe. For alle gode idéer fra besætningerne gælder det selvfølgelig, at såvel de praktiske som de økonomiske konsekvenser skal være i orden, før vi realiserer dem. Men så realiserer vi dem også gerne, siger Director Newbuilding Søren Westergaard

16 16 NORDEN news vinter 2014 Rekord: 85 skibe i NPP-flåden Netop som Norient Product Pool (NPP) nærmer sig sit 10 års jubilæum 1. januar 2015, sætter produkttankpoolen rekord. Flåden er nu oppe på 85 skibe, 43 MRskibe og 42 Handysize-skibe. NPP er en af verdens største produktankpools. For at have kritisk masse skal poolen have mange skibe, som laver forretning verden over. Om der er 80, 85 eller 90 skibe i poolen, er imidlertid ud fra en kommerciel betragtning ikke så afgørende. Derimod giver det os en række kommercielle fordele, at vi har fået en bedre balance mellem MR-skibe med en lasteevne på tons og Handysize-skibene med deres lasteevne på tons. Tidligere havde vi en stor overvægt af Handysize-skibe, som er vigtige for vores forretning. Men MR-skibene er mere fleksible: Mens Handysize-skibene især sejler i Nordeuropa og Middelhavet, bruges MR-skibe over hele verden, siger administrerende direktør Søren Huscher, NPP. Produkttankpoolen NPP ejes ligeligt af det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company og NORDEN. NORDEN mødtes med sine vigtige japanske forbindelser 2 travle uger bød på møder, bankseminar, golfturnering, reception og navngivning af 2 nye tørlastskibe, hvoraf det ene blev leveret ved samme lejlighed. Skibene ejes enten af et af de 2 rederier, er indbefragtede af eller i management hos et af rederierne, men den kommercielle og operationelle drift ligger i NPP, der deler adresse med NORDENs hovedkontor i Hellerup. NPP har også kontorer på Cypern, i Singapore, i USA og i Brasilien. NPP beskæftiger sig med transport af henholdsvis clean petroleum products (CPP), der inkluderer benzin, diesel, nafta, flybrændstof m.v. og dirty petroleum products (DPP) primært fuelolie. I 2013 udgjorde lastmængden i alt 25,1 mio. tons. Lastmængden var fordelt på cirka 2/3 CPP og 1/3 DPP, og med 28% af de samlede laster udgør fuelolie den største lastkategori. Yderligere 5 nye skibe er på vej til NPP. De tætte bånd forbindelser til redere, værfter, handelshuse og banker i Japan er en markant del af NORDENs historie og forretningsgrundlag, og at NORDEN ikke bare kan lave forretninger i Japan, blev årets NORDEN Invitational golfturnering igen et bevis på. Det var 12. gang, turneringen blev holdt. De 2 travle uger i Japan begyndte dagen før Invitational-turneringen, da NORDEN var vært ved et bankseminar med deltagelse af cirka 50 repræsentanter fra lokale banker i Imabari-området. Det var banker, der finansierer de mange redere i området, herunder dem som NORDEN langtidsindbefragter tørlastskibe hos. Det var 5. gang, NORDEN holdt et sådant seminar for at opdatere bankerne på, hvordan det går i NORDEN, og hvordan NORDEN ser på de aktuelle markedsudfordringer. Selv om tiderne er vanskelige, var der en positiv stemning på bankseminaret, fortæller den ansvarlige for Tørlasts projektafdeling Vice President Henrik Lykkegaard Madsen. I år skinnede solen 53 japanske forretningsforbindelser og det 5 mand store Team NORDEN anført af konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg stillede op på Sunset Hills Country Club i Imabari på Shikoku-øen den mindste af de 4 hovedøer i Japan. Mens Invitational 2013 bogstaveligt druknede i regn, så der måtte stoppes efter 9 huller, skinnede solen denne gang fra en skyfri himmel, og samtlige 18 huller blev spillet. Og den professionelle danske golfspiller Anders Hansen sørgede også i år for, at deltagerne fik gode tips undervejs. Selv drevne golfspillere og dem var der mange i denne traditionsrige turnering kan jo forbedre spillet. Vinder blev Managing Director Tomomaru Kuroyanagi, Kumiai Navigation, mens President Takashi Nakabe, Onomichi Dockyard Co., Ltd., præsterede bedste brutto score. Hold ud og frygt aldrig Ved den efterfølgende middagsreception på Imabari Kokusai Hote var gæstelisten blevet mere end dobbelt så lang. I sin tale til de japanske gæster hæftede konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg sig ved et

17 NORDEN news vinter Besætning støtter sømandskirke Da produkttankskibet NORD FAST blev solgt, var der USD 1048 tilbage i skibets velfærdskasse penge, som besætningen kunne have fornøjet sig selv med. Men i stedet for at gøre det besluttede den indiske besætning at give hele beløbet til Den Danske Sømandskirke i Rotterdam i Holland. Og det blev sømandskirken i netop Rotterdam, fordi de fleste af NOR- DENs produkttankskibe på et eller andet tidspunkt kalder denne havn. Sømandspræst Ulrik Iversen i Rotterdam takker for pengene. Dem er vi meget glade for. Vi har endnu ikke besluttet, hvad pengene skal bruges til, men vi skal nok finde et godt formål. Kirken er selv ansvarlig for at samle midler ind til driften af bygningen og til de aktiviteter, vi har i kirken, fortæller sømandspræst Ulrik Iversen. Når danske skibe anløber Rotterdam, får de besøg af sømandspræsten eller hans assistent, som altid har tid til en snak med besætningen. Vi fik 2 udbytterige uger i Japan Vice President Henrik Lykkegaard Madsen japansk ordsprog, der kan være en reference til såvel det svære golfspil som tidens økonomiske udfordringer: Udholdenhed er en styrke eller: Hold ud og frygt aldrig! Selv om udfordringerne står i kø, skal vi huske på, at dårlige tider også rummer nogle muligheder. NORDEN prøver at få det bedste ud af dem. Det er en af grundene til, at vi inden for de seneste 2 år har indgået aftale om flere end 30 skibe fra japanske værfter. Vi er stolte over, at NORDEN endnu en gang har fået mulighed for at nyde godt af den store ekspertise, japanske værfter har med hensyn til bygning af 1. klasses skibe, sagde Klaus Nyborg. Og han tilføjede: Vi er også beærede over, at vores gode forbindelser med alle jer kan klare tidens prøvelser. Det er kun på golfbanen, vi kæmper mod hinanden. 2 nye skibe fik navn I ugen efter bankseminaret og Invitational var flere af NORDENs udsendte med Henrik Lykkegaard Madsen i spidsen til navngivning af 2 nye tørlastskibe, begge bygget på Imabari Shipbuilding Co., Ltd. Det var Panamax erne NORD LIBRA og NORD HYDRA, og for sidstnævntes vedkommende blev det til både navngivning og levering samme dag. Begge skibe indgår i NORDENs flåde af langtidsindbefragtede skibe begge for 7 år. 2 udbytterige uger Vi fik 2 udbytterige uger i Japan, hvor vi havde rig lejlighed til ansigt til ansigt at pleje vore vigtige japanske forbindelser dels i ren forretningssammenhæng, dels i den lige så betydningsfulde sociale sammenhæng. Hvis man vil lave forretninger med japanere, er det en forudsætning for et vellykket udfald, at man kender hinanden godt, og at man hele tiden vedligeholder forbindelserne, siger Henrik Lykkegaard Madsen med et utal af rejser til Japan i bagagen. kalender 3. januar 2015 Norient Product Pool fylder 10 år januar 2015 NORDEN deltager i SEB Nordic Seminar, København 21. januar 2015 Navngivning og levering af tdw. Panamax tørlastskib Oshima Shipbuilding Co., Ltd., Japan 11. februar marts 2015 Silent period frem til offentliggørelsen af årsrapport marts 2015 Årsrapport marts 2015 Sidste frist for fremsættelse af forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling 23. april 5. og. 6. marts 2015 Roadshows i forbindelse med årsrapport

18 18 NORDEN news vinter 2014 NORDEN kort fortalt Svag markedsudvikling fortsatte i 3. kvartal Den svage markedsudvikling fortsatte i 3. kvartal. Med et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på USD -11 mio. mod USD 19 mio. i samme kvartal i 2013 er resultatet ikke tilfredsstillende, selv om det er på niveau med de senest udmeldte forventninger. På trods af det utilfredsstillende resultat slog NORDEN i 3. kvartal markedet i begge segmenter. Tørlastindsejlingen lå 7% over de gennemsnitlige 1-årige T/Crater og 55% over spotraterne, mens Tankindsejlingen lå henholdsvis 10% og 3% over de 1-årige T/C-rater for Handysize og MR. Mindre kulvolumener NORDENs flåde af tørlastskibe realiserede i 3. kvartal et EBITDA på USD -16 mio. mod USD 10 mio. i samme kvartal i Det er primært den svage kultransport, som har været skyld i det svage tørlastmarked. I 3. kvartal var Kinas import af kul 22% mindre end i samme kvartal sidste år. Årsagen er især øget produktion af elektricitet fra vandkraft på grund af usædvanligt store mængder nedbør. På trods af en rekordhøj eksport af jernmalm fra Australien og Brasilien er Capesize-markedet også ramt af dårlige rater. Forklaringen er bl.a., at Australien eksporterer mere jernmalm til Kina på bekostning af mindre jernmalmseksportører i det atlantiske marked. Det har påvirket markedet negativt, fordi rejserne med jernmalm bliver kortere. Det har også fortsat en negativ effekt på markedet, at Indonesien siden årsskiftet har haft et forbud mod eksport af uforarbejdet nikkel og bauxit. Men måske er der lys for enden af tunnelen. Tankmarkedet nyder godt af, at raffinaderikapaciteten i Mellemøsten hele tiden bliver forøget, for selv om en del af produktionen forbruges i regionen, er der samtidig sket en stigning i eksporten ud af regionen, hvilket kommer MR-skibene til gode. Oven i det kan lægges, at det kraftige fald i olieprisen i løbet af 3. kvartal har medført øget handel og dermed øget behov for transport af olie. Alle skibstyper i tank har oplevet en særdeles positiv start på 4. kvartal. I begyndelsen af november lå spotraten for MR på omkring USD om dagen. I løbet af 3 kvartal har NORDEN tilpasset flåden de udfordrende markedsforhold nemlig fra 255 til 241 skibe (195 tørlastskibe og 46 produkttankskibe). Selv om eksporten af jernmalm er steget de seneste uger, er det kultransporten, som afgør, om 4. kvartal kan løfte sig fra det nuværende niveau, for det er usandsynligt, at den forventede store nordamerikanske kornhøst alene kan trække markedet op. Den kinesiske regering har nemlig indført en skat på importeret kul på 6% og samtidig pålagt landets kraftværker at reducere kulimporten. God begyndelse på 4. kvartal Tankafdelingen præsterede i 3. kvartal et EBITDA på USD 8 mio. mod USD 11 mio. i samme kvartal i Aktiviteten og dermed rateniveauerne blev forbedret i 3. kvartal efter et skuffende 2. kvartal. Efter endt vedligeholdelse kom de amerikanske raffinaderier i begyndelsen af kvartalet tilbage på fuld kraft. Det gav en markant forbedring af raterne i de første uger af juli. Effekten aftog dog i takt med, at flere skibe blev sendt til den Mexicanske Golf. FILM Seneste delårsrapport

19 NORDEN news vinter NORDENs flåde: 241 skibe 195 tørlastskibe og 46 tankskibe Tørlast: Capesize Antal skibe i alt 4 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 1 Andre indbefragtede skibe 0 Længde 290 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 10 år Total antal Capesize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Capesize i verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe i alt 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Andre indbefragtede skibe 0 Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 5,6 år Total antal Post-Panamax-skibe i verdensflåden 505 Gennemsnitsalder på Post-Panamax i verdensflåden 5 år Panamax Antal skibe i alt 59 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 13 Andre indbefragtede skibe 43 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 5,1 år Total antal Panamax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Panamax i verdensflåden 9,3 år Supramax Antal skibe i alt 83 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 18 Andre indbefragtede skibe 61 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 4,8 år Total antal Supramax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Supramax i verdensflåden 8,9 år Handysize Antal skibe i alt 41 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 11 Andre indbefragtede skibe 18 Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 3,1 år Total antal Handysize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12,3 år Antal skibe i ordre: 27,5 skibe Tørlast: Capesize 1 indbefragtet med købsoption Panamax 4 egne og5 indbefragtede med købsoption Supramax 8,5 egne og 5 indbefragtede med købsoption Tank: MR 4 egne Tank: MR Antal skibe i alt 26 Egne skibe 7 Indbefragtede skibe med købsoption 8 Andre indbefragtede skibe 11 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 3,8 år Total antal MR-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på MR i verdensflåden 9 år Handysize Antal skibe i alt 20 Egne skibe 13 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Andre indbefragtede skibe 7 Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 6,1 år Total antal Handysize-skibe i verdensflåden 524 Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12 år Noter: Listen over NORDEN flåde er opgjort pr. 30. september 2014 ordrebogen er opgjort pr. 2. december Verdensflådedata/Tørlast: Clarksons pr. 31. december 2013 Verdensflådedata/Tank: SSY pr. 31. december 2013

20 Nysgerrig isbjørn på besøg Efter at have inspiceret skibet og ønsket god rejse forlod isbjørnen stille og roligt kajområdet igen. Men besøget fik mediernes opmærksomhed. Lige før Handysize-skibet NORD QUEBEC en septemberdag forlod Churchill i Hudson Bay i Canada med tons hvede til Barranquilla i Colombia, dukkede en særlig gæst op for at inspicere skibet og ønske god rejse. Heldigvis for besætningen steg gæsten aldrig om bord på skibet, for isbjørne er farlige dyr ikke mindst på denne tid af året, hvor de er ekstremt sultne og bestemt ikke kræsne. Om vi var bange? Kun en lille smule, for det så ikke ud til, at isbjørnen havde planer om at gå om bord på skibet. Men det var tydeligt, at den virkelig nød at kigge på skibet, og det var tydeligt, at den ikke bare kom for at ønske os en god og sikker rejse til Colombia. Isbjørnen benyttede også lejligheden til at aflæse dybgangsmærkerne forrest, midt på og bagest på skibet, fortæller kaptajn Dante Q. Dumalagan med et smil. Isbjørnen forlod NORD QUEBEC og kajområdet igen, da den blev bedt om det af isbjørnepatruljen i Churchill, som er vant til at håndtere isbjørne, der kommer for tæt på huse, skibe og mennesker. Det gør isbjørnene ofte om efteråret, når de forlader sommerresidensen på tundraen for at komme ud på vinterhalvårets pakis i Hudson Bay, hvor de jager sæler. Men helt forsvandt isbjørnen nu ikke, for messemand Jose Romulo Manzan og Eric Benjamin fra Churchill Shipping Agencies forevigede med deres kameraer besøget ved NORD QUEBEC, og hjulpet på vej af NORDENs kommunikationsafdeling dukkede billederne og historien om besøget op på både Facebook, LinkedIn og flere shippingnyhedsmedier, bl.a. danske Maritime Danmark og det globale TradeWinds sidstnævnte havde historien på forsiden af sin hjemmeside i rekordagtige 20 dage. Helt sikkert, det var en stor oplevelse at komme så tæt på en isbjørn, som vi kom det i Churchill, siger kaptajn Dante Q Dumalagan.

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret NEWS Vinter 2013 NORDEN i Amerika Alene fra 2012 til 2013 er tørlastaktiviteterne steget med 30%, og der er mere at komme efter på det modne nordamerikanske marked Side 4 Det lysner for tørlast Side 8

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet SOMMER 2010 Fuldt hus Der blev skålet på alle etager i det gamle Bryghus, da 400 kunder og partnere mødte op til NORDENs housewarming knap 1½ år efter indflytning. s. 10-11 NORDENs vestafrikanske forbindelse

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kul i linjefart fra Svalbard. Sådan bygger man kunderelationer. søen end ventet. Side 8-9. Side 10. Endestation: Kraftværker på Kontinentet.

Kul i linjefart fra Svalbard. Sådan bygger man kunderelationer. søen end ventet. Side 8-9. Side 10. Endestation: Kraftværker på Kontinentet. efterår 2011 Kul i linjefart fra Svalbard Endestation: Kraftværker på Kontinentet Side 4-5 Derfor skal der spares til søs Side 8-9 Sådan bygger man kunderelationer Side 10 Færre tørlastskibe i søen end

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Økonomisk stormagt i svøb

Økonomisk stormagt i svøb EFTERÅR 2008 Økonomisk stormagt i svøb Tema om tørlastmarkedet i Indien. Side 6-9 Tættere på kunderne Teamsamarbejde i højt gear De sikrer tonnagen Nyt kontor i USA skal styrke Norient Product Pool på

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere