Folkeoplysningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3.sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Afbud: Maria Damgaard og Leif Pedersen Fraværende: Bemærkninger:

2 Folkeoplysningsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Siden sidst Forretningsorden Valg af repræsentant og stedfortræder til Ungdomsskolens bestyrelse Valg af 2 medlemmer til Folkeuniversitetet Evaluering af Vundne Mesterskaber Aftenskolernes budget 2010/ Handicapundervisning Fordeling af tider sæson 2010/2011 i Haderslev Idrætscenter, hallerne i den vestlige del af kommunen og gymnastiksale Haderslev Afghanske Kulturforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening Reduktioner i budget Godkendelse af foreninger, sondring mellem godkendelsesniveauer Revision af "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune" Eventuelt... 14

3 Folkeoplysningsudvalget, Side 1 1. Siden sidst DIJMHA / 10/7833 Kontaktliste - Folkeoplysningsudvalget ( ) Revideret kontaktliste udleveret. Invitation til konference "ombold". Program for sommerferieaktiviteter. Invitation til DGI s førstehjælpskurser i Haderslev kommune. 2. Forretningsorden DIJMHA / 10/7833 I forhold til gældende vedtægt fastsætter Folkeoplysningsudvalget selv sin forretningsorden. Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til denne. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2010 Jørn Mejer Forretningsorden Folkeoplysningsudvalget 2010 til 2013 (979008) Erhvervs- og Borgerservice indstiller at, forslag til forretningsorden godkendes Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Godkendt med følgende ændringer: 6: Sidste afsnit ændres til "Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden eller Kultur og Fritid senest 7 dage før mødet afholdes" 11: Ændres til: "Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkaldes om muligt suppleanten. Har et medlem forfald i mindst 2 på hinanden følgende møder, skal suppleanten indkaldes" 13: Bortfalder

4 Folkeoplysningsudvalget, Side 2 Godkendt 3. Valg af repræsentant og stedfortræder til Ungdomsskolens bestyrelse DIJMHA / 10/7833 Haderslev Ungdomsskole anmoder Folkeoplysningsudvalget om at udpege en repræsentant og en stedfortræder til Ungdomsskolens bestyrelse. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2010 Jørn Mejer Styrelsesvedtægt Ungdomsskolen ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller at, Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant og en stedfortræder til Ungdomsskolens bestyrelse. Kent Glumsø valgt. Stedfortræder Kurt Koch 4. Valg af 2 medlemmer til Folkeuniversitetet DIJMHA / 10/7833 Folkeuniversitetet anmoder Folkeoplysningsudvalget om at udpege to medlemmer til folkeuniversitetskomitéen. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2010

5 Folkeoplysningsudvalget, Side 3 Jørn Mejer Folkeuniversitetets vedtægter ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller at, Udvalget udpeger 2 medlemmer til folkeuniversitetets komité Kai Bjørnskov og Johannes Hansen valgt. 5. Evaluering af Vundne Mesterskaber 2010 DILAZN / 10/996 Folkeoplysningsudvalget afholdte den 23. April 2010 arrangementet vundne mesterskaber/lederfest i Vojens Hallerne. Det var tredje gang arrangementet blev afviklet og ønskes nu evalueret. Udvalget anmodes om stillingstagen til følgende: Vi har i Kultur og Fritid erfaret at folk har haft stor fokus på gavekortene som vindere, jubilarer samt ledere modtager på aftenen. Man kan diskutere om selve hyldesten bør prioriteres højere end uddeling af gavekort. F.eks. kunne en lille statuette fra en lokal billedhugger erstatte gavekortene, hvilket man i Horsens Kommune har valgt at gøre med stor succes. Over de få år arrangementet har været afviklet, har der vist sig en tendens til, at det i udpræget grad er de samme udøvere, der år efter år modtager gavekort. Udvalget bedes tage stilling til, om man fremover skal belønne i henhold til gældende retningslinier, herunder om man fortsat skal belønne sølv- og bronzemedaljer. Hvad kan betragtes som gyldigt afbud i forhold til ikke at kunne deltage i arrangementet, men stadig modtage diplom samt gavekort? Årets leder honoreres med kr., er dette honorar passende? I Kultur og Fritid har vi fået en del henvendelser vedr. regelsættet for Vundne Mesterskaber, og vi kan se, at regelsættet fremover med fordel bør forklares tydeligere for foreningerne for at undgå misforståelser. Arrangementet har nu været afviklet i de 3 store centerhaller i kommunen, skal denne turnus fortsætte, eller mener udvalget

6 Folkeoplysningsudvalget, Side 4 at andre haller eller andre steder bør involveres i arrangementet? Generel drøftelse af arrangementet samt evt. ændringer eller tiltag. Økonomiske forhold I budgettet for 2010 var der afsat kr. Regnskabet for 2010 er nu afsluttet og de afsatte midler har ikke i år været tilstrækkelige. Man har på arrangementet i 2010 brugt kr., herudover har man i billetsalg tjent kr. I alt en budgetoverskridelse på kr. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni Lene Autzen Nielsen Regnskab VM 2010 ( ) Erhvervs- og Borgerservise indstiller: at ovenstående drøftes og evalueres. Drøftelse og evaluering foretaget. 6. Aftenskolernes budget 2010/ Handicapundervisning DILAZN / 09/26228 Grundet budget reduceringer på aftenskoleområdet over de sidste 3-4 år, medfører dette nu forringelse af aftenskolernes undervisningstilbud i 2010, primært på handicapundervisningen. Kommunens største aftenskole FOF samt undervisere og elever har henvendt sig til borgmesteren vedr. afttenskolernes beskårne muligheder. FOF har ikke længere mulighed for at tilbyde handicapundervisning fra sommeren 2010, grundet for få midler tildelt i budget Borgmesteren har udtrykker forståelse for situationen, og anfører at skolens synspunkter til indgå i de videre strukturelle og økonomiske overvejelser.

7 Folkeoplysningsudvalget, Side 5 Økonomiske forhold Kultur og Fritid har undersøgt forskellige muligheder i forhold til situationen omkring handicapundervisningen og har på baggrund af undersøgelsesarbejdet, dialogen med FOF samt de politiske signaler i drøftelsen af Folkeoplysningsudvalgets budget, fundet frem til følgende: budgettet søges reguleret fra 2011 og fremefter til et fast fremskrevet budget på f.eks kr. årligt. heraf reserveres kr. årligt til budget for handicapundervisning samt kr. årligt til udligning af mellemkommunal refusion. Herefter restere til øvrig aftenskoleundervisning en pulje på kr. Dette medfører en regulering af Folkeoplysningsudvalgets budget på kr. yderligere. Tilbage står en udfordring på ca kr. til finansiering af handicapundervisning i sidste halvår af Kultur og Fritid har i alt opkrævet en samlet tilbagebetaling fra aftenskolerne vedr på ca kr. Disse penge foreslås nu overført til budget 2010 som midler til gennemførelse af handicapundervisning det sidste halvår af Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2010 Lene Autzen Nielsen Notat om handicapundervisning i aftenskoleregi ( ) Erhvervs- og Borgersevice indstiller: at tilbagebetalte midler fra 2009 på ca kr., bliver fordelt på de aftenskoler som tilbyder handicapundervisning i resten af Godkendt, idet det bemærkes at det anviste beløb kun udgør ca. halvdelen af behovet.

8 Folkeoplysningsudvalget, Side 6 7. Fordeling af tider sæson 2010/2011 i Haderslev Idrætscenter, hallerne i den vestlige del af kommunen og gymnastiksale DIKKLN / 09/30751 Foreninger og haller i Haderslevs vestlige del har halvis holdt fordelingsmøder og fordelt foreningernes hjemtjente point. Der er til Kultur og Fritid indsendt fordelinger fra Vojens Hallerne, Vojens Skøjtehal, Vojens Svømmehal, Gram Fritidscenter, Hammelev Hallen, Nustrup Hallen, Over Jerstal Hallen og Sommersted Hallen. Fra Bevtoft er det meddelt, at fordeling vil blive tilsendt, når fordeling af Bevtoft UIF s tider er lavet. Fordeling af tider i kommunens gymnastiksale m.v. er foretaget og er gået op. For Haderslev Idrætscenters dobbelthal er der i møde den 25. maj 2010 lavet fordeling af Team Haderslev KFUM, Haderslev Fodboldklub og Haderslev Idrætsakademi (bilag). Haderslev Badmintonklub, som også har point i dobbelthallen, havde valgt ikke at deltage i mødet. Team Haderslev KFUM har betinget sig, at fordelingen i Hjortebro Hallen er afhængig af, at fordelingen i HIC s dobbelthal godkendes. I Haderslev Idrætscenters træningshal har Haderslev Basketballklub Corpia og Haderslev Gymnastikforening på stort fællesmøde for Haderslev-foreninger den 3. maj 2010 hver fået placeret 35 point. Corpia har hjemtjent 5 point mere end i indeværende sæson og har fået alle sine 35 point placeret i træningshallen. HG har til sæson 2010/2011 fået tildelt 77 point og altså fået placeret 35 point i træningshallen, hvilket er 5 point færre end i indeværende sæson. HG s øvrige 42 point er placeret i Favrdal Hallen. I mellemtiden har de 2 foreninger ikke kunnet opnå enighed om fordeling af deres tider i træningshallen. Problemfeltet er torsdag, hvor Corpia ønsker samlet træningstid fra kl , og hvor HG ønsker tid (ca. 2 timer) til 2 store springhold med mulighed for at bruge træningshallens springgrav. Arbejdsgruppen har den 12. maj 2010 holdt fælles møde med de 2 foreninger med baggrund i klage fra HG (bilag) og forslag til fordeling fra Corpia (bilag). Efterfølgende har arbejdsgruppen meddelt Corpia og HG, at arbejdsgruppen anbefaler Folkeoplysningsudvalget, at HG tildeles 2 timer i træningshallen torsdag kl , mens Corpia tildeles tid i Favrdal Hallen i samme tidsrum. De 2 foreninger har fået at vide, at de er velkomne til at indsende kommentarer til arbejdsgruppens anbefaling, som kan indgå i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Dette har Corpia gjort (bilag)

9 Folkeoplysningsudvalget, Side 7 Juridiske aspekter Folkeoplysningsudvalget anviser kommunale lokaler og selvejende haller, hvor Haderslev Kommune afholder udgiften til halleje i henhold til Folkeoplysningslovens 38 stk. 1. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni Fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen. Haderslev Idrætscenters dobbelthal 2010/2011. Foreningernes fordeling ( ) Haderslev Gymnastikforening. Klage ifm. fordeling af tider i HIC s træningshal ( ) Haderslev Basketballklub Corpias forslag til fordeling i HIC s træningshal 2010/2011 ( ) Haderslev Basketballklub Corpia. Kommentarer til FOU ifm. behandling af fordeling i HIC s træningshal ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at fordelingerne i hallerne i den vestlige del af kommunen, i Haderslev Idrætscenters dobbelthal og i kommunens gymnastiksale m.v. godkendes fordelingen i Haderslev Idrætscenters træningshal godkendes som i Haderslev Basketballklub Corpias forslag, dog sådan at Haderslev Gymnastikforening får tiden i træningshallen torsdag kl , mens Corpia får tid i Favrdal Hallen i samme tidsrum, torsdag kl Begge dots godkendt.

10 Folkeoplysningsudvalget, Side 8 8. Haderslev Afghanske Kulturforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening DIKKLN / 10/10688 Foreningen "Haderslev Afghanske Kulturforening" havde stiftende generalforsamling den 6. april Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. Haderslev Afghanske Kulturforening søger nu om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Haderslev Kommune. Foreningen har indsendt sine vedtægter og blanketten "Godkendelse som en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven". Økonomiske forhold Såfremt Haderslev Afghanske Kulturforening godkendes som folkeoplysende forening, er foreningen berettiget til at modtage tilskud, der gives i henhold til Folkeoplysningsloven. Ligeledes vil foreningen have mulighed for at søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og fra Prioriteringsmidlerne. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 18. maj Fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen. Haderslev Afghanske Kulturforening. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (998257) Haderslev Afghanske Kulturforening. Vedtægter vedtaget den 6. april 2010 (998258) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Haderslev Afghanske Kulturforening godkendes som folkeoplysende forening.

11 Folkeoplysningsudvalget, Side 9 Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Udsat. Godkendt. 9. Reduktioner i budget 2010 DIJMHA / 10/7654 Byrådet besluttede i sit møde den 29. april 2010, at der i 2010 skal ske en reduktion i driftsudgifterne i Haderslev Kommune på i alt 34 mio. kr. På Udvalget for Kultur og Fritids budget skal der spares 3 mio. kr. Kultur og Fritid blev bedt om at udpege reduktionsforslag til udvalgets møde den 26. maj 2010, således at udvalget kunne godkende reduktioner på mindst 3 mio. kr. med mest mulig varig effekt i de efterfølgende år. Hertil kommer øvrige aktuelle udfordringer svarende til 2,5 mio. kr. i Udvalget godkendte vedhæftede forslag til reduktioner. Efterfølgende blev reduktionsforslaget sendt til høring i Service- MED, Folkeoplysningsudvalget, handicaprådet m.fl. Økonomiske forhold Forslaget til reduktionerne berører Folkeoplysningsudvalgets budget på følgende områder: Udviklingspuljen med kr. (eksisterende budget: kr.) Lokaletilskudskontoen med kr. (eksisterende budget: ) Venskabsbykontoen med kr. (eksisterende budget: kr.) Efter udvalgsbehandling og høring sendes reduktionsforslaget til behandling i Direktionen den 8. juni, i Hoved-MED den 10. juni, i Økonomiudvalget den 15. juni og i Byrådet den 24. juni Jørn Mejer UKF s besparelse på 3 mio. kr. i 2010 med afledt effekt i ( )

12 Folkeoplysningsudvalget, Side 10 Erhvervs- og Borgerservice indstiller at, sagen drøftes der fremsendes høringssvar til økonomiudvalget Formand og næstformand udarbejder høringssvar til Udvalget for Kultur og Fritid. 10. Godkendelse af foreninger, sondring mellem godkendelsesniveauer DIANKP / 03/1363 I Haderslev Kommune ligger det i Folkeoplysningsudvalgets mandat, at godkende foreninger som værende Folkeoplysende. En godkendelse af en forening, der har søgt om en sådan, berettiger foreningen til at modtage tilskud der gives i henhold til Folkeoplysningsloven. En godkendelse berettiger endvidere foreningen til at få lokaler stillet til rådighed (i det omfang der er egnede ledige lokaler) eller subsidiært, at søge om tilskud til leje, drift og vedligehold af egne eller lejede lokaler. Der er foreninger hvis vedtægter ikke opfylder kravene for godkendelse som værende folkeoplysende foreninger, eller foreninger der kun delvist har folkeoplysende aktiviteter. Det kunne være grundejerforeninger, humanitære foreninger, supporterklubber (fanklubber), eller som en af de nyere aktører i foreningslivet, de såkaldte e-sportsforeninger (interaktivt computerspil via lanforbindelser, pc-rallys eller slaps). Flere af denne slags foreninger findes allerede i kommunen, og andre, f. eks en e-sportsforening er under etablering. Det bør overvejes om der er behov for, at Folkeoplysningsudvalget kan godkende en forening på flere niveauer, end blot som værende folkeoplysende, særligt med henblik på lokalebenyttelse og evt. lokaletilskud. Flere godkendelsesniveauer vil kræve en ændring af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune, men er opført som et særligt dagsordenspunkt, idet revision af gældende vedtægt, der også er et dagsordenspunkt, må forventes at skulle behandles over flere møder. Såfremt Folkeoplysningsudvalget vælger at der fremover kan sondres mellem forskellige godkendelsesniveauer for foreninger der søger om godkendelse, kunne disse være:

13 Folkeoplysningsudvalget, Side 11 Godkendelse som en folkeoplysende forening, med ret til modtagelse af tilskud der gives i henhold til Folkeoplysningsloven, samt mulighed for at søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgtes Udviklingspulje og fra Prioriteringsmidlerne. Ovennævnte godkendelse er den formulering der anvendes i dag. Godkendt som en lokaletilskudsberettiget forening, med ret til modtagelse af tilskud til lokaleleje der gives i henhold til Folkeoplysningsloven og ret til vederlagsfri benyttelse af kommunale lokaler, i det omfang der måtte være egnede og ledige lokaler, men uden mulighed for at søge støtte i øvrigt. Med denne formulering gives der mulighed for at støtte foreningen med et tilskud til lokaleleje jf. folkeoplysningsloven d.v.s. minimum 65% og/eller mulighed for at låne kommunale lokaler (også haller inkl. selvejende haller) vederlagsfrit. Et evt. gebyr fra udlånsinstitutionen afholdes af driftstilskudsmidlerne. Det bør overvejes i hvilket omfang tilskuddet gives. Er det kun til enkelte arrangementer eller også for længevarende lejemål. Godkendt som lokalelånsberettiget forening, med ret til vederlagsfri benyttelse af kommunale lokaler i det omfang der måtte være egnede og ledige lokaler, men uden mulighed for at søge støtte i øvrigt. Denne godkendelse giver foreningen mulighed for vederlagsfri benyttelse af haller og lokaler. Evt. gebyrer og med benyttelse forbundne lokaleudgifter afholdes af driftstilskudsmidlerne. For de foreninger der ikke kan godkendes som værende folkeoplysende, men som kan godkendes som værende lokalelånsberettiget, skal gælde, at der ved lån af lokalet, ikke udføres kommerciel virksomhed. Juridiske aspekter En sondring mellem flere godkendelses-niveauer vil kræve en ændring i Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune. Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2010 Hans O. Aastradsen

14 Folkeoplysningsudvalget, Side 12 Notat om sondring mellem godkendelsesniveauer (pdf) ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune ændres således, at Folkeoplysningsudvalget kan vælge at godkende en ansøgende forening med formuleringen: Godkendt som lokalelånsberettiget forening, med ret til vederlagsfri benyttelse af kommunale lokaler i det omfang der måtte være egnede og ledige lokaler, men uden mulighed for at søge støtte i øvrigt. Godkendt. 11. Revision af "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune" DIKKLN / 08/34310 Det nyvalgte Folkeoplysningsudvalg skal revidere "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune". Der er lagt op til at dette skal ske over flere møder, og målet er, at en færdigt revideret vedtægt skal kunne være gældende fra 1. januar Et af instrumenterne i Folkeoplysningsudvalgets arbejde er resultatet af det arbejde, som en arbejdsgruppe under det tidligere Folkeoplysningsudvalg gennemførte i løbet af 5 møder i februar til maj Arbejdsgruppen bestod af 10 personer: 2 fra det tidligere Folkeoplysningsudvalg 2 fra Haderslev Idrætsråd 4 foreningsrepræsentanter 2 medarbejdere fra Kultur og Fritid Arbejdsgruppens opgave var at undersøge og komme med forslag til en revision af gældende principper for lokalefordeling og reglerne for Haderslev Ordningen. Formålet var bl.a. at sætte fokus på principperne for lokalefordeling, idet flere foreninger hvert år udtrykker utilfredshed med tildelingen af timer. Måske skulle der tilføjes flere parametre i forudsætningerne for tildeling af lokaler til foreningerne? Måske der skulle være særlige vilkår for visse foreninger, fx i

15 Folkeoplysningsudvalget, Side 13 forhold til arbejde med talent- og eliteudvikling? Til Folkeoplysningsudvalgets videre arbejde vedlægges arbejdsgruppens forslag som bilag. et vil også blive tilsendt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer med posten. Farverne i bilaget betyder: Rød: slettes. Blå: ændres til. Grøn: ny tilføjelse. Arbejdsgruppens forslag blev med henblik på videre behandling i det daværende udvalg for Erhverv og Kultur behandlet af det tidligere Folkeoplysningsudvalg i mødet den 19. maj Her godkendte Folkeoplysningsudvalget forslaget med de tilføjede ændringer. Efterfølgende behandling af vedtægten har ikke fundet sted. Økonomiske forhold Alt afhængig af hvilket resultat, der kommer ud af revisionsarbejdet, vil det kunne få betydning for Folkeoplysningsudvalgets og Kultur og Fritids samlede budgetter. Behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag den 18.maj 2010 og på efterfølgende møder i Folkeoplysningsudvalget. Herefter i udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet. Fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen Arbejdsgruppens forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (757904) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget for Haderslev Kommune" med arbejdsgruppens udarbejdede forslag drøftes med henblik på endelig vedtagelse af ny vedtægt.

16 Folkeoplysningsudvalget, Side 14 Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Udsat til næste møde den 15. juni Revision af vedtægt påbegyndt. Fortsættes på kommende møder. 12. Eventuelt DIJMHA / 10/7833 Kultur og Fritid begynder planlægningen af foreningsbesøg, der afvikles i efteråret 2010.

17 Folkeoplysningsudvalget, Side 15 Underskriftsside Astrid Refshauge Birgit Sørensen Jesper Hansen Mathiessen Johannes Hansen John Lauridsen Kai Bjørnskov Karl Gunnar Riis Gregersen Karsten Skovbjerg Kent Glumsø Kurt Koch Leif Pedersen Maria Glinvad Damgaard Mikael Jakobsen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-08-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3.sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Afbud: Astrid Refshauge,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-05-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3. sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Leif Pedersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg i Øsby hallen, og derefter Næshallen og Søsportscentret.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. december 2010 Mødested: Hammelev Hallen, Cafeteria Arrangementet med hædring af unge ledere, starter kl. 18.30. Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2011 Mødested: KFUM s Klubhus Kløvermarken 1 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Afbud: Karl Gunnar Riis Gregersen,

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18. Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen) Else Søjmark

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.45 Mødested: Mødelokale 122 Fraværende: Henrik Kudahl, Claus Mørkbak

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter, mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Morten Jørgensen og Jens Thestrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 24. april 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A+B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 18:15 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 1. sal Henning Sigsgaard Henrik Kudahl Anders

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger: REFERAT Ungdomsrådet Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 12-08-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 12-08-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 113 2. Økonomiorientering ultimo juli

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere