STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006"

Transkript

1 Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg Kommune STATUSINDBERETNING 1/1 30/ Exnersgade 33, 6701 Esbjerg, tlf En del af Jobcenter Esbjerg

2 Statusindberetning for perioden 1/1 30/ INDHOLD 1) Indledning ) Formidlingsenhedens organisering ) Samarbejde ) Internt samarbejde ) Eksternt samarbejde ) Målgrupper ) Metode ) Formidlingsenhedens formål og målsætninger ) Resultatmål ) Indsatsmål ) Målinger af Formidlingsenheden ) Status på resultat- og indsatsmål ) Foranstaltninger siden 1/ ) Status på Formidlingsenhedens arbejde med målgrupper ) Fremtidig finansiering Udarbejdet af: DISCUS A/S Sønderhøj Viby J Tlf.:

3 1) Indledning Denne statusindberetning fortæller om arbejdet i Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg Kommune i perioden 1/1-31/ I den første statusindberetning (1/5-1/7 2005) blev det beskrevet, hvordan Esbjerg Kommune ville videreføre Formidlingsenheden i den nye forsøgsperiode. I den anden statusindberetning (1/7-31/ ) var der fokus på den nye organisering. I denne statusindberetning er der tale om en opfølgning på den forrige statusindberetning. Hvordan Formidlingsenheden nu er organiseret, samt hvilke målgrupper og samarbejdspartnere Formidlingsenheden har, kan læses i den forrige statusindberetning. For perioden 1/1-31/ kan nævnes følgende væsentlige forhold: Vedrørende organisering: o Det er besluttet at etablere en jobkonsulentvirksomhed i den ny Esbjerg Kommune pr. 1/ Det er endnu ikke besluttet, hvordan Formidlingsenheden skal forankres heri. o De to fastansatte jobkonsulenter har netop søgt generelle stillinger som jobkonsulenter i jobkonsulentvirksomheden. Det var ikke muligt at søge specifikt i forhold til arbejdet med nydanskere. De to øvrige, som er projektansatte, kender endnu ikke deres fremtid. o Det er besluttet, at Projektudvikling og Beskæftigelse fortsætter med samme organisering i den nye kommune. o Det er besluttet, at den særlige uddannelsesvejledning for nydanskere, som Formidlingsenheden varetager ikke fortsætter. Der ansættes en generel uddannelsesvejleder i den ny Esbjerg Kommune pr. 1/ I øjeblikket er der tre uddannelsesvejledere ansat alene i Esbjerg Kommune, herunder Formidlingsenhedens uddannelsesvejleder fornydanskere. o Formidlingsenhedens administrative medarbejder har været langtidssygemeldt i hele perioden. Der er ikke ansat en vikar. I stedet er hendes opgaver fordelt på ledelse og jobkonsulenter. Vedrørende borgerflow: o Produktionen er steget. Det ses specielt ved, at der er etableret 72 oridnære job mod 22 i efteråret Det skal ses i lyset af, at omsætningshastigheden er blevet større bl.a. pga. de gode konjunkturer samt professionalisering på 2.2 området. o Formidlingsenheden havde forventet et endnu større borgerflow. De gode konjunkturer gør, at straks-ekspedition og borgerne selv finder job eller uddannelse. Derudover betyder Formidlingsenhedens koncentrerede arbejde med nydanskere de seneste år, at de bedste er kommet i arbejde. De ledige, der er tilbage, kræver mere afklaring og opkvalificering, inden der kan formidles praktik, uddannelse eller opkvalificering. o Det lavere antal borgere giver mulighed for at fokusere mere koncentreret på forløb for nydanske 2.3 ere, eksempelvis hyttefade. o Formidlingsenheden er begyndt at arbejde med danske 2.3 ere og planlægger i det hele taget at sprede metoder til danskerområdet, eksempelvis hyttefade. o Beskæftigelsesafdelingen har afsat ekstra ressourcer til at gennemgå forventeligt 650 sager i forbindelse med En ny chance til alle. Det forventes, at 1/3 er - 3 -

4 nydanske, og at Formidlingsenheden skal deltage i arbejdet med at tilrettelægge den bekæftigelsesrettede indsats. I kapitel 2 følges der op på beskrivelsen af Formidlingsenhedens organisering i den forrige statusindberetning. I kapitel 3 beskrives udviklingen i det interne og eksterne samarbejde, og i kapitel 4 beskrives udviklingen i Formidlingsenhedens målgrupper. I kapitel 5 følges der op på de metoder, som Formidlingsenheden gør brug af. I kapitel 6 beskrives Formidlingsenhedens formål og målsætninger, herunder enhedens resultat- og indsatsmål. Kapitel 7 gør status over Enhedens indsats og resultater, samt Enhedens arbejde med målgruppen det seneste halve år. DISCUS har på vegne af Formidlingsenheden udarbejdet denne statusindberetning. Der er gennemført interview med ledelsen i Arbejdsmarkedscentret, Formidlingsenheden, Projektudvikling og Beskæftigelse samt interview med jobkonsulenter og uddannelsesvejleder i Formidlingsenheden. Derudover er der hentet data på defgo.net samt Arbejdsmarkedscentrets egen produktionsstatistik

5 2) Formidlingsenhedens organisering Formidlingsenheden er fortsat organiseret i Arbejdsmarkedscentret, som huser såvel den kommunale som Arbejdsformidlingens jobformidling. Som det er beskrevet i den forrige statusindberetning modtager Formidlingsenheden hovedparten af borgerne fra Beskæftigelsesafdelingen, oftest via Projektudvikling (2.3 ere) og fra Arbejdsmarkedscenterets straks-ekspedition (2.2 ere). Derudover modtager Formidlingsenheden et mindre antal nydanskere fra Sygedagpengeafdelingen og Arbejdsformidlingen. Uddannelsesvejlederen i Formidlingsenheden modtager nydanskere primært fra Beskæftigelse, straks-ekspeditionen og Formidlingsenheden selv. 3) Samarbejde Det interne samarbejde er intensiveret med flytningen til Arbejdsmarkedscentret, hvor Formidlingsenheden samarbejder med de øvrige enheder i centret samt Beskæftigelsesafdelingen, Sygedagpengeafdelingen og Projektudvikling. Samarbejdet med AF må nu betegnes som internt efter flytningen til Arbejdsmarkedscentret. Virksomhederne er de primære eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med andre aktører, som f.eks. sprogskolen, foregår nu i højere grad i forbindelse med individuelle placeringer og via Projektudvikling, som har sprogskolen tæt knyttet til sig. 3.1) Internt samarbejde Det interne samarbejde kan deles op efter de to hovedmålgrupper 2.2 og 2.3 i LAB loven (se under kapitel 4 Målgrupper). Herudover er der samarbejdet om forsikrede ledige nydanskere med AF samt koordineringen af virksomhedskontakten blandt jobkonsulenterne i Arbejdsmarkedscentret. Samarbejdet om 2.2 erne Brug af procedurer fra kontanthjælpsteam Med forlængelsen af Formidlingsenhedens støtteperiode har den overtaget alle nydanske 2.2 ere fra jobkonsulenter på kontanthjælpsområdet i Arbejdsmarkedscentret. Det gælder såvel sagsbehandling som iværksættelse af foranstaltninger og jobformidling. Jobkonsulenterne i Formidlingsenheden drager meget nytte af såvel kontanthjælpsteamets ekspertise inden for lovgivning og administration som af udvekslingen af jobordrer. Konsulenterne deltager på nogle af kontanthjælpsteamets møder og læser referater, så de kan blive opdateret med ny lovgivning og administrationspraksis. Hvis tiden er til det, vil Formidlingsenheden forsøge at overlevere de metodemæssige erfaringer (eksempelvis vedr. hyttefade) til kontanthjælpsteamet

6 Samarbejdet om 2.3 erne Samarbejde med Projektudvikling Som det er beskrevet i den forrige statusindberetning er samarbejdet om 2.3 erne mere omfattende. Sammen med kolleger fra Beskæftigelsesafdelingen og Projektudvikling gennemgås alle sager løbende med henblik på i fællesskab at lægge en beskæftigelsesrettet strategi. Det kommer også til at indbefatte det forventelige antal på ca. en tredjedel af de 650 sager, som skal vendes i forbindelse med En ny chance til alle. Beskæftigelsesafdelingen henviser næsten ingen direkte, fordi der så godt som altid er behov for danskundervisning og opkvalificering, inden der kan formidles praktik eller job. Dog henvises flere til uddannelsessamtaler med Formidlingsenhedens uddannelsesvejleder. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Projektudvikling om udvikling og etablering af beskæftigelsesrettede projekter. Eksempelvis kan nævnes Barrierebryderen, hvor 12 nydanske kvinder deltager. De har fysiske og psykiske skavanker samt familiemønstre og kultur som barrierer. Fokus på fremtiden, hvor 13 nydanske unge kvinder fra 1970 erne deltager. Samfundsorientering, praktik og andre foranstaltninger. Hyttefade (se under metoder) Projektudvikling og Formidlingsenheden supplerer hinanden i opfølgningen i disse projekter. Samarbejdet om forsikrede ledige nydanskere under 25 år Samarbejdet er begrænset, idet det kun har været muligt at finde tre forsikrede nydanskere under 25 år, som Formidlingsenhedens uddannelsesvejleder arbejder mere koncentreret med. Derudover gør Formidlingsenheden brug af såvel Arbejdsformidlingens jobnet, hotjob, som deres ekspertise vedr. deltidsforsikrede ledige. Koordinering af virksomhedskontakt Koordinering af virksomhedskontakt sker primært gennem cirkulering af jobåbninger mellem de forskellige afdelingers jobkonsulenter. I december 2005 har jobkonsulenterne i Arbejdsmarkedscentret (dvs. både kommunale og AF jobkonsulenter) og i Formidlingsenheden kontaktet 1100 virksomheder. De fire jobkonsulenter i Formidlingsenheden har haft hver 100 virksomheder, der skulle kontaktes i december. Det har givet nogle ekstra virksomheder at arbejde med. 3.2) Eksternt samarbejde Sprogcentret Med etablering af Projektudvikling blev sprogundervisningen flyttet fra sprogcentret til Projektudviklings lokaler for de nydanskere, der mangler den sidste halvdel af det andet års undervisning. Kontakten til sprogcentret sker gennem kontaktpersoner i Beskæftigelsesafdelingen og Projektudvikling. På sprogcentret er der sket den ændring, at der nu undervises i tre hele dage om ugen, så der er mulighed for praktik de resterende to dage i ugen

7 Den flerkulturelle forskole Den flerkulturelle forskole hører under den kommunale ungdomskole og har undervisning for nydanskere mellem år. Udover dansk, undervises der eksempelvis i engelsk og matematik. Derudover arbejdes der med brobygning, hvorved de unge kan komme i praktik på en uddannelsesinstitution. Uddannelsesvejlederen i Formidlingsenheden henviser nydanskere såvel fra Beskæfigelse som fra Arbejdsmarkedscentret. Andre aktører I og med Formidlingsenheden har fokus på individuelle placeringer og at projektaktiviteterne er reduceret væsentligt, er der ikke længere den samme kontakt med andre aktører udover de, som indgår i Projektudviklings projekter (se ovenfor). Formidlingsenheden bruger pt. ikke private aktører, men afventer forsøg med danskergruppen i Arbejdsmarkedscentret, hvor der entreres med private aktører i jobformidlingen. Formidlingsenheden afventer endvidere en byrådsbeslutning vedr. en fælles anden aktør politik. Arbejdsmarkedets parter Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter sker på flere fronter. I de konkrete situationer foregår det, når ansættelsesforhold skal godkendes. På et mere overordnet niveau foregår det i Formidlingsenhedens forretningsudvalg og andre fora, hvor parterne deltager. Virksomheder Hovedvægten er nu på individuelle kontaktforløb med virksomhederne. Derudover arbejdes der med mindre hyttefade på virksomheder. Se beskrivelse heraf. Frivillige Jobkonsulenterne er begyndt at indgå i frivillige netværk, som kan understøtte formidlingsenhedens arbejde. En konsulent sidder i en ressourcegruppe i paraplyorganisationen Vindrosen, som bl.a. har etniske foreninger og organisationer tilknyttet samt KVINFO, hvor nydanske kvinder kan få en dansk mentor. Sidstnævnte henviser jobkonsulenterne til, hvis borgeren har et sådant behov. Der kan også være særlige behov, som f.eks. netværk for ensomme

8 4) Målgrupper Som det er beskrevet i forrige statusindberetning arbejder Formidlingsenheden med to hovedmålgrupper af nydanskere, som kan inddeles efter 2 i LAB loven: 2. Personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (match 1-2) 3. Personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed (match 3-5) Herudover varetager Formidlingsenheden sagsbehandlingen i forbindelse med etablering af og opfølgning på fleksjob samt formidling af ordinære jobs til en gruppe forsikrede ledige nydanskere under 25 år. Tilgangen af kunder er af forskellige grunde ikke steget som forventet i 2006: 2.2 erne finder i større grad selv arbejde. Når de henvender sig i straks-espeditionen bliver de tilbudt et job, og de sjældent vender tilbage erne skal først igennem nye forløb hos Projektudvikling inden Formidlingsenheden kan komme på banen. Som det er beskrevet i forrige statusindberetning, blev Projektudvikling etableret sommeren De stærkeste nydanskere er kommet i arbejde. F.eks. har Formidlingsenheden medvirket til, at en stor gruppe af somaliere er kommet i arbejde. Dem, der er tilbage, er ikke arbejdsmarkedsparate og kræver derfor mere afklaring og opkvalificering hos Projektudvikling, inden Formidlingsenheden kan formidle praktik, uddannelse eller job. Dette gælder alle grupper af nydanskere. Formidlingsenheden havde forventet, at arbejdet med 2.2 erne ville komme til at fylde meget, men pga. de gode konjunkturer opprioriteres arbejdet med 2.3 erne, herunder etablering af mindre hyttefade på virksomheder. Flowet af borgere til Formidlingsenheden illustreres i følgende figur: Borgerflow til Formidlingsenheden i Esbjerg Bestiller Udfører Projektudvikling Beskæftigelse 2.3 ere 2.3 ere Arbejdsmarkedscenter Sygedagpenge 2.7 (fleksjob) 2.5 (Sygedagpenge) Få 2.3 ere Formidlingsenhed Unge forsikrede Alle 2.2 ere AF Straksekspedition Bestiller 1 Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange nydanskere der har fået arbejde via straksekspeditionen

9 5) Metode Som det blev beskrevet i den forrige statusindberetning, har der i nyetableringen været fokus på jobformidling og samarbejde med Projektudvikling, som nu varetager alle projekter. Følgende metoder anvendes til stadighed nu i tæt samarbejde med Projektudvikling eller i de projekter, som gentages fra den tidligere periode: Kombinationsforløb (kombination af sprog, praktik og opkvalificering) til nydanskere, der er relativt langt fra arbejdsmarkedet, og som har brug for et længere dansk- og praktikforløb, før de er klar til ordinær ansættelse ( 2.3 i LAB loven). Hyttefadsordninger skal fortsat etableres, jf. indsatsmålene. Der satses på mindre hyttefade. To hyttefade er fortsat etableret hos Bilka og TekniClean. Et nyt er etableret hos tømrervirksomheden HpC Byg, som både skal have danskere og nydanskere i hyttefade. Derudover er der fire potentielle virksomheder i Esbjerg-området, som har vist interesse. Mentorordningen anvendes i forskellige projekter som f.eks. hyttefade og andre projekter tilknyttet projektudvikling. Derudover anvendes frivillige organisationer og netværk i stigende grad til at understøtte Formidlingsenhedens arbejde

10 6) Formidlingsenhedens formål og målsætninger De overordnede målsætninger med den sammentænkte indsats i en forlænget forsøgsperiode gengives i dette afsnit. Målsætningerne er, at sikre kontinuitet i indsatsen over for Formidlingsenhedens målgrupper bidrage til inspiration og metodeudvikling af indsatsen over for de danskere, der har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet give mulighed for vidensdeling og udnyttelse af ressourcer på tværs af kommune og AF. Følgende resultat- og indsatsmål er formuleret for perioden 1. maj december 2006: 6.1) Resultatmål Der er aftalt følgende resultatmål med Arbejdsmarkedsstyrelsen: 75 % af de personer, der afslutter danskuddannelse i perioden, går videre i beskæftigelsesrettede tilbud (opkvalificering og vejledning, daghøjskoler, virksomhedspraktikker, uddannelse). Yderligere 80 personer afgår til ordinært arbejde / uddannelse (50 / 30). Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskud øges med 10 % i forhold til personer, der er visiteret til fleksjob, udsluses til fleksjob. Minimum 36 unge under 25 år placeres i ordinært arbejde eller uddannelse inden periodens udløb. 6.2) Indsatsmål Der er aftalt følgende indsatsmål med Arbejdsmarkedsstyrelsen: Der etableres minimum tre forløb med andre aktører vedr. gruppevis opkvalificering og vejledning. Der etableres fem hyttefade med plads til seks personer i hver for nydanskere og danskere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder i november Jobkonsulenterne i Formidlingsenheden indgår i projektlederuddannelsen i Arbejdsmarkedscenter Esbjerg. Koordinering af virksomhedsservice og virksomhedskontakt med Arbejdsmarkedscenter Esbjerg

11 7) Målinger af Formidlingsenheden Formidlingsenheden flyttede d. 1. maj 2005 i forbindelse med forlængelsen af Enhedens aktivitetsperiode. Det første år har været præget af, at enheden skulle omstille sig til den nye organisering. Samarbejdet med de væsentligste samarbejdspartnere internt i organisationen er faldet på plads i foråret Med de gode konjunkturer har det vist sig, at sagsbehandlingen og jobformidlingen af 2.2 erne er blevet lettere end forventet af den simple grund, at de kommer hurtigere i arbejde ofte inden de møder jobkonsulenterne i Formidlingsenheden. Det har givet mere tid til arbejdet med 2.3 erne. I øjeblikket er der et slip, fordi Beskæftigelsesafdelingen og Projektudvikling arbejder meget med de sværeste sager. Jobkonsulenterne i Formidlingsenheden er behjælpelige, men den endelige jobformidling lader vente på sig. Derfor er Formidlingsenheden igen begyndt at arbejde med at finde flere virksomheder, som kan etablere hyttefade. Det forventes, at En ny chance til alle vil betyde, at Formidlingsenheden vil få flere 2.3 ere i efteråret, der skal i praktik, uddannelse eller job. Produktionen er i øjeblikket forholdsvis lav. Det vil givetvis fortsætte, idet eksempelvis etablering af hyttefade og den efterfølgende sparring fylder mere end etablering af individuelle praktikker og jobs til en stærkere gruppe, som i dag i høj grad selv finder job. I det første afsnit gives der en status på, hvor langt Formidlingsenheden er nået med sine resultat- og indsatsmål. Dernæst præsenteres tal fra defgo.net, der viser, hvor mange borgere Formidlingsenheden har arbejdet med siden 1/1 2006, og hvilke foranstaltninger der tages i brug. I det tredje afsnit gøres der status på Formidlingsenhedens arbejde med dens målgrupper

12 7.1) Status på resultat- og indsatsmål I følgende tabel gøres der status på Formidlingsenhedens resultatmål, som er aftalt med Arbejdsmarkedsstyrelsen: Resultatmål 75 % af de personer, der afslutter danskuddannelse i perioden, går videre i beskæftigelsesrettede tilbud (opkvalificering og vejledning, daghøjskoler, virksomhedspraktikker, uddannelse) Yderligere 80 personer afgår til ordinært arbejde/uddannelse (50/30) Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskud øges med 10 % i forhold til personer, der er visiteret til fleksjob, udsluses til fleksjob Formidling af ordinære jobs og tilbud til forsikrede ledige nydanskere under 25 år Status Formidlingsenheden gennemgår sammen med Projektudvikling og Beskæftigelse samtlige personer, der afslutter danskuddannelse med henblik på at fordele opgaverne i den beskæftigelsesrettede indsats. Således går nær 100 % videre i beskæftigelsesrettede tilbud. Vurderes i slutevaluering, september 2006 Vurderes i slutevaluering, september 2006 Formidlingsenheden har siden nyetableringen fået henvist 27 nydanskere godkendt til fleksjob, og 18 af dem er kommet i fleksjob. Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at antallet af fleksjobgodkendelser ikke vil stige, så målet kan sansynligvis ikke opfyldes. Formidlingsenheden har etableret et samarbejde med AF, men der er kun fundet tre forsikrede personer, som nu er i uddannelsesvejledning. I følgende tabel gøres der status på Formidlingsenhedens indsatsmål, som er aftalt med Arbejdsmarkedsstyrelsen: Indsatsmål Der etableres minimum tre forløb med andre aktører vedr. gruppevis opkvalificering og vejledning Der etableres fem hyttefade á seks personer for nydanskere og danskere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet Tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder i november 2006 Jobkonsulenterne i Formidlingsenheden indgår i projektlederuddannelse i Arbejdsmarkedscenter Esbjerg Koordinering af virksomhedsservice og virksomhedskontakt med Arbejdsmarkedscenter Esbjerg. Status Formidlingsenheden afventer, at Byrådet formulerer en politik på området. Et forsøg på danskerområdet overvåges ligeledes. Så det vides ikke, hvorvidt Formidlingsenheden anvender denne mulighed i efteråret Hyttefadene på TekniClean og Bilka fortsætter og et nyt er etableret hos hos tømrevirksomheden HpC Byg. Derudover er der fire potentielle virksomheder i Esbjergområdet, som har vist interesse. Formidlingsenheden påtænker i stedet at gennemføre evalueringen i eftersommeren 2006 med fokus på organisering og videreførelse. Jobkonsulenterne deltager løbende i fælleskurser med de øvrige jobkonsulenter fra Arbejdsmarkedscentret Koordinering skal primært ske via Amanda og udveksling af jobordrer

13 7.2) Foranstaltninger siden 1/ Nedenstående baserer sig på en rapport fra den 19/6 2006, hvor der er udtrukket tal fra 1/1 til 19/ Arbejdsmarkedsstyrelsen beder i sin skabelon for statusnotaterne om indrapportering af: hvor mange personer, der ved periodens afslutning har været henvist til Formidlingsenheden, og hvor mange personer, der ved periodens afslutning er videreformidlet. I tidligere statusnotater har vi påpeget, at det er uhensigtsmæssigt, at foranstaltningen ordinær uddannelse ikke registreres og aflæses. Ordinær uddannelse vil i mange situationer være et lige så relevant mål som ordinært arbejde. Desuden fremgår det ikke af defgo.net, om der er tale om borgere med eller uden problemer udover ledighed, dvs. mål- og matchgruppe fremgår ikke. Formidlingsenheden har i alt arbejdet med 236 borgere i perioden. Tallene siger ikke noget om, hvornår borgeren er blevet henvist. Næsten alle er henvist fra Esbjerg Kommune, dvs. enten fra Beskæftigelse (2.3 ere og 2.7 ere) eller fra eget hus, Arbejdsmarkedscentret (2.2 ere). 2 Der er kun registreret én henvisning fra AF. 10 er ubesvarede. Forsørgelsesgrundlaget for de henviste har næsten udelukkende været kontant- og starthjælp. 213 har været på disse to ydelser. Dertil kommer to på sygedagpenge; ni med løn (arbejdsfastholdelse), en på ledighedsydelse samt 20 ubesvarede. Der er ligeledes en på revalideringsydelse. Ved henvisning af 2.3 ere og 2.7 ere fra Beskæftigelse medfølger et henvisningsskema, hvorfra det registreres i defgo.net, hvad hensigten med henvisningen er. Ved modtagelse af 2.2 ere er det jobkonsulenten, der vurderer hensigten med henvisningen. I nedenstående tabel fremgår det, hvad der har været hensigten med henvisningen, og hvilken foranstaltning der er taget i brug. 3 Som det ses, blev hovedparten henvist med henblik på et ordinært job (42 %) eller virksomhedspraktik (27 %). 72 svarende til 31 % fik et ordinært job, og 25 svarende til 11 % kom i virksomhedspraktik. 34 nydanskere blev henvist med henblik på særlige forløb under vejledning og opkvalificering. Ni personer er kommet i særlige forløb. 40 nydanskere er registreret under andet som foranstaltning. Det kan betyde, at de venter på en foranstaltning eller er kommet i uddannelse. 20 nydanskere svarende til 28 % er tilbagevist til kommunen. 2 Det er ikke muligt at identificere borgerne efter denne opdeling i defgo.net. 3 Det er ikke muligt at se, om den samme person, som havde til hensigt at få en bestemt foranstaltning, rent faktisk kom i den tiltænkte foranstaltning

14 Hensigt med henvisning og faktisk foretaget foranstaltning 1/1 20/ Foranstaltning Hensigt Antal Hensigt i % Foretaget Antal Foretaget i % Ordinært arbejde, herunder vikariat % % Fleksjob 18 8 % 14 6 % Løntilskudsjob for personer omfattet af LAB 2, nr % 9 4 % Særligt forløb under vejledning og opkvalificering jf. LAB 2, nr. 1-3, 5 og 7 Virksomhedspraktik for personer omfattet af LAB 2, nr. 1-3, 5 og 7 Forrevalidering / arbejdsprøvning under vejledning og opkvalificering % 9 4 % % % 0 0 % 1 0 % Forrevalidering / arbejdsprøvning under virksomhedspraktik 0 0 % 1 0 % Andet % % Ukendt 2 1 % 0 0 % Tilbagevist til kommunen (kan ikke hjælpe) 20 8 % Ubesvaret 10 4 % % I alt % % 4 Andet omfatter her borgere, der endnu ikke er sat i gang med et tilbud samt borgere, der er i gang med kursusog uddannelsestilbud. Som nævnt finder vi det uheldigt, at der ikke finder en særskilt registrering af ordinær uddannelse sted. En stor del af Formidlingsenhedens kunder påbegynder ordinær uddannelse i forlængelse af foranstaltninger, som Formidlingsenheden igangsætter. Derfor er de ikke længere i kontanthjælps-systemet. Men i kan de kun registreres under andet

15 7.3) Status på Formidlingsenhedens arbejde med målgrupper I dette afsnit redegøres der for arbejdet med nogle af de målgrupper, som ikke kan aflæses af defgo.net. Arbejdet med ledige kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end ledighed ( 2.2 i LAB loven) Som det fremgår af forrige statusindberetning, har Formidlingsenheden øget fokus på ledige kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end ledighed ( 2.2 i LAB loven). Det kan ikke aflæses af defgo.net, hvor mange 2.2 ere der er henvist fra Arbejdsmarkedscentrets straks-ekspedition. Formidlingsenhedens vurdering er, at produktionshastigheden i foråret er steget. Dels fordi jobkonsulenterne har professionaliseret arbejdet med denne målgruppe, og dels fordi konjunkturerne er så gode. Produktionen kunne have været endnu højere, hvis de nydanskere, som henvender sig i straks-ekspeditionen, hvor de med det samme tilbydes et job, kunne tælles med. Det er dog ikke muligt at se, hvor mange nydanskere der er tale om. Arbejdet med ledige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed ( 2.3 i LAB loven) Som det femgår af forrige statusindberetning er en del af arbejdet med nydanskere på kontanthjælp og starthjælp, som har problemer ud over ledighed, overgået til Projektudvikling, idet Formidlingsenheden ikke længere etablerer nye projekter til denne målgruppe. I stedet gennemgår Formidlingsenheden sagerne med Projektudvikling. Der henvises ikke så mange direkte fra Beskæftigelse. Pga. gode konjunkturer og det lavere borgerflow end forventet, har jobkonsulenterne afsat ekstra tid til at udvikle projekter sammen med projektudvikling og etablere kontakter med virksomheder vedr. hyttefade. Fleksjob Som det fremgår af forrige statusindberetning har Formidlingsenheden overtaget alt arbejde med fleksjob efter godkendelsen. Derudover har Formidlingsenheden overtaget opfølgningsforpligtelsen for alle nydanskere i fleksjob. Selv om antallet af godkendelse er steget i foråret 2006, kan Formidlingsenheden sandsynligvis ikke nå at etablere 30 fleksjob

16 8) Fremtidig finansiering Det er besluttet, at der 1. januar 2007 etableres tre teams i en jobkonsulentvirksomhed, som skal ledes af kontorchef Frank Sørensen. Team 1: 2.2 ere (match 1-3). Skal ledes af Peter Nikolajsen. Team 2: 2.3 ere (match 4-5). Skal ledes af Fritz Sandberg. Team 3: Revalidering, sygedagpenge, fleksjob, skånejob. Skal ledes af Jørgen Thøgersen. Det er endnu ikke afgjort, hvordan Formidlingsenheden skal forankres i jobkonsulentvirksomheden, men det er afgjort at nydanskerområdet placeres i team 2. De to fastansatte jobkonsulenter forventes at få besked om deres placering i august måned. Forankringen af jobkonsulentdelen forventes afgjort i forbindelse med evalueringen af Formidlingsenheden, som udarbejdes i august-september Det er allerede afgjort at den særlige uddannelsesvejledning for nydanskere ikke skal fortsætte. Der ansættes en generel uddannelsesvejleder pr. 1/ Til sammenligning er der i dag tre uddannelsesvejledere i Esbjerg Kommune, hvoraf den ene er målrettet nydanskere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø STATUSINDBERETNING 1/1 31/8 2004

Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø STATUSINDBERETNING 1/1 31/8 2004 Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø STATUSINDBERETNING 1/1 31/8 2004 Jagtvej 37, 1., 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7616 6698, ama@esbjergkommune.dk INDHOLD 1) Indledning... 3 2) Formidlingsenhedens

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø EVALUERING. Januar 2005 DISCUS A/S

Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø EVALUERING. Januar 2005 DISCUS A/S Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg og på Fanø EVALUERING Januar 2005 DISCUS A/S INDHOLD 1) Læsevejledning... 3 2) Opsummerende konklusioner og anbefalinger... 4 3) Indledning og metode... 7 3.1)

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Sammenfatning Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Udarbejdet for Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255 Pkt.nr. 4 Aktiverings og sociale projekter forslag til tilretning 311255 Indstilling: Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at forslag til tilretning af aktiverings og sociale projekter godkendes.

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Etablering af fleksjob i små virksomheder

Etablering af fleksjob i små virksomheder Inspiration til jobcentre Etablering af fleksjob i små virksomheder Slå to fluer med et smæk: Etablér et fleksjob og bidrag til udviklingen i virksomheden April 2007 FORORD 7 ud af 10 fleksjob etableres

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Jobviften retter sig mod arbejdsmarkedsparate ledige LAB 2.1 og 2.2 både over og under 30 år.

Jobviften retter sig mod arbejdsmarkedsparate ledige LAB 2.1 og 2.2 både over og under 30 år. GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsgruppe 5: Metodeudvikling af jobviften NOTAT Dato: 17. maj 2012 Af: Tine Hansen 1. Indledning Arbejdsmarkedsafdelingen er i en reorganiseringsproces, hvor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. 1 of 5 Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner,

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 33

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere