Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Reklamedimser Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMPROVISION (730) Indehaver: Improvision, Miravænget 21, 2620 Albertslund, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig rådgivning om samarbejde, kreativitet arbejdsglæde og innovation. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed herunder i coaching improvisation, konflikthåndtering, stresshåndtering, mægling, kommunikation, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer herunder foredrag om coaching, improvisation, konflikthåndtering, stresshåndtering, mægling, kommunikation og teambuilding. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Liat Hansen Reklame, Wichmandsgade 5D, 5000 Odense C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, vokspapir, wc-papir, æsker af papir eller pap, æsker til frimærker, brevpapir, brevpapir med logo, blyanter, kuglepenne, visitkort af pap/papir. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROC SUBLIME ENERGY (730) Indehaver: ROC INTERNATIONAL s.a.r.l., 5 rue C.M. Spoo, LU-2546 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 03: Toiletartikler (kosmetiske præparater), herunder rynkecremer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jesper Ljungquist, Stubbekøbingvej 263, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og Undervisningsvirksomhed indenfor kampsport (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt, sort, orange, røde til gule farver. (730) Indehaver: Ditlev Vidstein Petersen, Kærvej 8, Termestrup, 8544 Mørke, (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier, undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 667

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TERMAZYN ApS, Bygvænget 5, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BURGY (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, N-0278 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer samt færdigretter og andre bearbejdede produkter af de nævnte varer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med færdigretter, madvarer, drikkevarer, kaffe, bagervarer, batterier, cd er og dvd er, telefoner, telefonkort, tidsskrifter og magasiner, bøger, souvenirer, blomster, hygiejniske præparater, billetter til brug ved rejser, koncertbilletter, spil og lotteri, spillekort, nydelses- og næringsmidler fra minimarked. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOHBERG MINIGODTER (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer, sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AUTOMANN (730) Indehaver: SCREENTICKET ApS, Åbogade 15, 8200 Århus N, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: blå og grå (730) Indehaver: Fatih Deveci, Porsager 76, 2620 Albertslund, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. Motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, herunder vedligeholdelse, servicering og reparation af motorkøretøjer, også som del af autohjælp i forbindelse med motorkøretøjer, samt installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GLETCHERWALL A/S, Industrivej 1, 7860 Spøttrup, (511) Klasse 20: Møbler, herunder reolsystemer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange bogstaver på hvid baggrund. 668

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HERNING VÆRKTØJS- OG METALVAREFABRIK A/S, Drejervej 1, 7451 Sunds, (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIGH HEELS (730) Indehaver: L'OREAL Société Anonyme, Départment des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse, F Clichy Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Parfumer, eau de toilette; badegeléer og -salte til kar- og brusebad, ikke til medicinsk brug; toiletsæbe; deodoranter til personlig brug; kosmetiske præparater, navnlig cremer, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; sollotioner, -geléer og -olie samt aftersunprodukter (kosmetiske præparater); makeuppræparater; shampoer; geléer, skum og balsam, produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlak; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårondulering og hårpermanent; æteriske olier. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (730) Indehaver: Dansk Bredbånd a/s, Toldbodgade 37B, 1253 København K, (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, måling, signalering, transmission, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr, herunder alle former for hardware og perifære enheder samt software; databærere, herunder CD-ROM, MiniDisc, Compact Disc og DVD samt divers komprimeringssoftware til brug for afvikling af medier. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig bistand vedrørende elektronisk handel og udbud af bredbåndsrelaterede tjenesteydelser, herunder på internettet og via webportaler udøvet via regionale og globale netværk. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder virksomhed som Content Service Provider, rådgivning og information om radio- og tv samt bredbåndstjenester, computerstøttet transmission af data, meddelelser og billeder, herunder s, opkobling og dirigering af telekommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder virksomhed omhandlende udbud og anvendelse af bredbånd, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af fjernsynsprogrammer til online distribution, tilvejebringelse af interaktiv underholdning, herunder udlejning af film og spil, foranstående tjenesteydelser udøvet via regionale og globale netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder for foranstående tjenesteydelser udøvet via regionale og globale netværk samt udvikling og vedligeholdelse af databaser, herunder (programmering, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer og software, udvikling og vedligeholdelse af webservere og www-hoteller samt websites, homepage administration, tilvejebringelse af links til information og interaktive sites og portaler af varieret karakter, teknisk rådgivning og information vedrørende bredbånd og bredbåndsrelaterede ydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid og blå. 669

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Bredbånd a/s, Toldbodgade 37B, 1253 København K, (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, måling, signalering, transmission, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr, herunder alle former for hardware og perifære enheder samt software; databærere, herunder CD-ROM, MiniDisc, Compact Disc og DVD samt divers komprimeringssoftware til brug for afvikling af medier. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig bistand vedrørende elektronisk handel og udbud af bredbåndsrelaterede tjenesteydelser, herunder på internettet og via webportaler udøvet via regionale og globale netværk. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder virksomhed som Content Service Provider, rådgivning og information om radio- og tv samt bredbåndstjenester, computerstøttet transmission af data, meddelelser og billeder, herunder s, opkobling og dirigering af telekommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder virksomhed omhandlende udbud og anvendelse af bredbånd, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af fjernsynsprogrammer til online distribution, tilvejebringelse af interaktiv underholdning, herunder udlejning af film og spil, foranstående tjenesteydelser udøvet via regionale og globale netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder for foranstående tjenesteydelser udøvet via regionale og globale netværk samt udvikling og vedligeholdelse af databaser, herunder (programmering, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer og software, udvikling og vedligeholdelse af webservere og www-hoteller samt websites, homepage administration, tilvejebringelse af links til information og interaktive sites og portaler af varieret karakter, teknisk rådgivning og information vedrørende bredbånd og bredbåndsrelaterede ydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid og blå (730) Indehaver: Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 517 Avenue de la Boisse, FR Chambery, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 17: Glasfiberkabler og -wire, herunder halvfabrikata og færdigvarer fremstillet deraf, nemlig basistråd, klippet og ikke- klippet basistråd, udrevne fibre, enkelt snoet tråd, sammenføjet tråd, tvundne garner eller kabelslået garn, sæt af basistråd eller parallelle utvundne tråde, alle disse produkter er specielt beregnet til isoleringsmateriale; væv, måtter, flammégarn, sejlgarn, tekstiler, hæklede tekstiler og bånd fremstillet af glasfiber og glastråde specifikt til brug i forbindelse med forstærkning af plastik, gummi, metal, bitumen, gips og papir til isolering. (511) Klasse 24: Tekstiler og hæklet tekstilstof fremstillet af glasfiber og glastråd specielt designet til brug i forbindelse med forstærkning af plastik, gummi, metal, bitumen, gips og papir til tekstilbrug; vægtæpper og vægbeklædning af tekstilmaterialer. (511) Klasse 27: Vægtæpper og vægbeklædning, som ikke er tekstilvarer, vægbeklædning af plastik. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAMELLANO (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jørgen Beckmann`s Lagersalg (730) Indehaver: J. BECKMANNS FARVE OG TAPET ApS, Granvej 34, 3200 Helsinge, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med præparater til opklæbning og limning, maling, spartler, byggemateriale nemlig glasfilt, væv, vægbeklædning (ikke af metal), persienner til indendørs brug, gardiner af tekstilmateriale eller af plastik, tapet, væbeklædning ikke af tekstilmateriale. 670

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AquaCoach (730) Indehaver: Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, (511) Klasse 10: Redskaber specielt udviklet til fysisk træning i vand (til medicinsk brug). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, herunder redskaber specielt udviklet til træning i vand (ikke til medicinsk brug) (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder undervisning og træning i vand; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Forskning i træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder forebyggelse i form af træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; hospitaler, nemlig drift af gigthospital; rekonvalescenthjem, nemlig centre for sundhed og træning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 517 Avenue de la Boisse, FR Chambery, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 17: Glasfiberkabler og -wire, herunder halvfabrikata og færdigvarer fremstillet deraf, nemlig basistråd, klippet og ikke- klippet basistråd, udrevne fibre, enkelt snoet tråd, sammenføjet tråd, tvundne garner eller kabelslået garn, sæt af basistråd eller parallelle utvundne tråde, alle disse produkter er specielt beregnet til isoleringsmateriale; væv, måtter, flammégarn, sejlgarn, tekstiler, hæklede tekstiler og bånd fremstillet af glasfiber og glastråde specifikt til brug i forbindelse med forstærkning af plastik, gummi, metal, bitumen, gips og papir til isolering. (511) Klasse 24: Tekstiler og hæklet tekstilstof fremstillet af glasfiber og glastråd specielt designet til brug i forbindelse med forstærkning af plastik, gummi, metal, bitumen, gips og papir til tekstilbrug; vægtæpper og vægbeklædning af tekstilmaterialer. (511) Klasse 27: Vægtæpper og vægbeklædning, som ikke er tekstilvarer, vægbeklædning af plastik. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AquaPunkt (730) Indehaver: Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, (511) Klasse 10: Redskaber specielt udviklet til fysisk træning i vand (til medicinsk brug). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, herunder redskaber specielt udviklet til træning i vand (ikke til medicinsk brug) (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder undervisning og træning i vand; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Forskning i træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder forebyggelse i form af træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; hospitaler, nemlig drift af gigthospital; rekonvalescenthjem, nemlig centre for sundhed og træning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, (511) Klasse 10: Redskaber specielt udviklet til fysisk træning i vand (til medicinsk brug). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, herunder redskaber specielt udviklet til træning i vand (ikke til medicinsk brug) (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder undervisning og træning i vand; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Forskning i træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder forebyggelse i form af træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; hospitaler, nemlig drift af gigthospital; rekonvalescenthjem, nemlig centre for sundhed og træning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød, blå og sort. 671

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tolstrup Æbler (730) Indehaver: Tolstrup Skovgård v/holger Hansen, Skovvej 19A, Tolstrup, 8751 Gedved, (511) Klasse 31: Friske frugter, herunder æbler. (730) Indehaver: Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, (511) Klasse 10: Redskaber specielt udviklet til fysisk træning i vand (til medicinsk brug). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, herunder redskaber specielt udviklet til træning i vand (ikke til medicinsk brug) (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder undervisning og træning i vand; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Forskning i træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder forebyggelse i form af træning af mennesker med gigt eller små skavanker i f.eks. skulder, arme, knæ og ryg; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; hospitaler, nemlig drift af gigthospital; rekonvalescenthjem, nemlig centre for sundhed og træning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød, blå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTIONBOAT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QO2 (730) Indehaver: TINE MOURITSEN ApS, Ourøgade 38, st., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 11: Belysningsapparater og installationer; lamper, kupler til lamper, lampeskærme, lampearmaturer; lysekroner; lygter; olielamper. (511) Klasse 20: Møbler, herunder børnemøbler, sofaer, lænestole, chaiselonger, stole, barnestole, høje barnestole, divaner, bænke, fodskamler, taburetter, borde, spiseborde, sofaborde, bardiske, senge, vugger, kravlegårde til småbørn, reoler, kommoder; skabe, indendørs rullegardiner, stiger og avisholdere; serveringsbakker (ikke af metal); brødkurve; serveringsborde; beholdere (ikke af metal) til opbevaring; mobiler (til dekoration); spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; puder; billedrammer; skærmbrætter. (511) Klasse 42: Industrielt design; arkitektvirksomhed; arkitektonisk rådgivning; design af møbler og boligindretning; indretningsarkitektvirksomhed; professionel rådgivning vedr. interiør og boligindretning; design af emballage; formgivning (industrielt design); formgivning af legetøj; re-design af ældre møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Actionboat v/jan Holm Jørgensen, Industrivej 24, 4683 Rønnede, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K/S COMBI LIFT, Batterivej 7, 4220 Korsør, (511) Klasse 39: Transport og projektering af projekt- og tungløft laster (591) Farvetekst: Mærket er udført i reflexblue og pantone 346 (green). (730) Indehaver: Silver-Z v/karina Hansen, Naverland 2, 2600 Glostrup, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 37: Reperationsvirksomhed, reparation af smykker. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført sort/grå/hvid 672

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KagePrint (730) Indehaver: Bent Jürgensen, Åbøl Østermarksvej 14, 6520 Toftlund, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skolehjælp (730) Indehaver: GF FORSIKRING A/S, Jernbanevej 65, Tarup, 5210 Odense NV, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og sort. (730) Indehaver: KREA MEDIE A/S, Glarmestervej 16 A, 1. tv., 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, (511) Klasse 16: Blanketter, bogmærker, papir. (511) Klasse 41: Bogudgivelse, forlagsvirksomhed, online tilvejebringelse af digitale håndbøger, opslagsværker, samleværker og interaktive udgivelser (ikke downloadable), produktion af fjernsynsprogrammer samt produktion af film og musik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frank Brøndum Petersen, Rosenørns Alle 46, st.tv., 1970 Frederiksberg C, ; Bruno Heino Zangenberg Eriksen, Lykkebovej 17 B, 2500 Valby, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 26: Knapper, lynlåse. (511) Klasse 35: Engros- og detail handel (også via internettet) med beklædningsgenstande og accessories. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Foreningen Alahwaz Venskabsforening, -, (511) Klasse 36: Organisering af indsamlinger til velgørende formål. (511) Klasse 41: Undervisning om menneskerettigheder; organisering af kurser og udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte for at skabe opmærksomhed om menneskerettigheder. (511) Klasse 45: Lobbyisme ikke til fremme af kommercielle interesser. 673

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af souvenirs, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse souvenirs. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle og kulturhistoriske arrangementer, herunder arrangering af events, aktiviteter og ture i nationalparken, naturvejledning og anden vejledning og formidling, udstillinger for offentligheden af viden og information, visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle, uddannelsesmæssige eller formidlings formål, alle de foranstående tjenesteydelser også udbudt via et besøgscenter. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering i nationalparken; tilvejebringelse af mad i nationalparken. (591) Farvetekst: Pantone 334, Pantone 294, sort, lys blå (cyan 30%), rød (pantone 484), okker (pantone 729), blå (pantone 284), mørke grøn (pantone 349), (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOLER TOP (730) Indehaver: VESTAS WIND SYSTEMS A/S, Alsvej 21, 8940 Randers SV, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 07: Vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), såsom mølletårne og møllemaster, møllevinger, møllekerner, naceller (møllehuse), maskinfundamenter, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til opstilling af drejningen af møllevingerne, bremse og bremseanordninger, hovedaksler, universalrør, transmissionsindretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlæg samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektriske, elektroniske og computerstyrede apparater og instrumenter til vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; kontrol- og overvågningsudstyr, herunder til automatisk tænding og slukning af generatorer og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, apparater til overspændingsbeskyttelse mod lynnedslag; mikroprocessorudstyr til kontrol og overvågning af spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand, rotorhastighed, effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget, temperaturen, vindretningen og vindhastigheden; svingningssensorer til montering i vindmøllehuse, wattimemålere samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, service, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (511) Klasse 42: Teknisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftprojekter og gennemførelse af vindmølle- og vindkraftprojekter, udvikling og test for andre af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner, vinddrevne maskiner og komponenter dertil; gennemførelse af forskningsprojekter for andre vedrørende vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MUMMYS YUMMY V/ANN FJORDBAK NIELSEN, Skelagervej 492, 8200 Århus N, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 674

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trumf (730) Indehaver: UNIL AS, Postboks 72 Sentrum N-0101 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 16: Tryksager, kundeaviser, reklamemateriale af pap og eller papir (511) Klasse 35: Indsamling af og bearbejdning af kunde- og forretningsinformation til brug i databaser; en gros- og detailhandel med dagligvarer; dagligvarehandel; annonce og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed, salgsfremmende tjenester, markedsstudier og markedsundersøgelser, annoncering pr. post, annoncering pr. postordre, annoncering på et computernetværk (Online-); udarbejdelse af reklametekster og udsendelse af reklamemateriale, brochurer og vareprøver pr. post; rådgivning om reklame og om organisationsog forretningsledelse og om forretningsprofilering; kommerciel rådgivning om og kommerciel formidling af aftale om anskaffelse og salg af varer samt sortimentsrådgivning inden for dagligvaresektoren; en gros og detailhandel med madvarer; kundevejledning, opstilling for andre og engros- og detailhandel, herunder via globale netværk, med dagligvarer; maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere; blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler; olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampeog ukrudtsdræbende midler; uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal; malm; maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner; videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands; fyrværkerigenstande; ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; musikinstrumenter; papir, pap, varer heraf; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug; tryktyper; klichéer; kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer; plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal), møbler, spejle, billedrammer; varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække; polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation; garn og tråd til tekstilfabrikation; vævede stoffer og tekstilvarer; senge- og bordtæpper; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster; tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler; julepynt; kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn; levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; alkoholholdige drikke (dog ikke øl); tobak; artikler for rygere; tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Søren Veje Kristensen, Storebæltsvænget 26, 5500 Middelfart, (511) Klasse 25: Løbesko, Sportssko, Løbetøj, Cykeltøj, Triathlontøj, Sportstøj, Motionssko, Motionstøj, Løbebeklædning, Sportsbeklædning (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder løbeartikler, løbeudstyr, sportsudstyr, cykelartikler, cykeludstyr, triathlonartikler, triathlonudstyr. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, nemlig sports- og løberejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, gå, hvid, grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDS ON (730) Indehaver: ERIC THÜRMER HOLDING ApS, c/o Eric Frederik Rosenvinge Thürmer, Åbenrå 10, 1124 København K, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. 675

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Helse (730) Indehaver: HELSESELSKABET ApS, H N Andersens Vej 3, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (500) Bemærkninger: I klasse 16 er "varer af papir; tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Symphonic Playground (730) Indehaver: SYMPHONICPLAYGROUND ApS, c/o Finn Markwardt, Finsensvej 122, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 35: Detailhandel med computere og musikoptageudstyr samt merchandise og musikrelaterede varer, også via internettet. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software og udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MiniWear (730) Indehaver: MiniWear & Dansk Person Analyse v/thomas N Aagaard Hansen, Nordens Alle 4 B, 9800 Hjørring, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VillaPatricier (730) Indehaver: FRYDKJÆR HUSE A/S, Højdedraget 176, 9530 Støvring, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VillaTrempel (730) Indehaver: FRYDKJÆR HUSE A/S, Højdedraget 176, 9530 Støvring, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Campero International Corp., P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 0000, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ (ikke levende), fisk og skaldyr (ikke levende); konserverede og saltede fisk; krebsdyr (ikke levende), muslinger (ikke levende); æg; kartoffelchips og puré; grøntsagssalater. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i handels- og industrivirksomheder og franchisingvirksomheder, rådgivning og information vedrørende forretningsledelse og organisation i forbindelse med franchisingvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; tjenesteydelser leveret af personer eller etablissementer, der tilbereder og serverer næringsmider og drikke; kantiner, spisesteder, cafeterier, selvbetjeningsrastauranter, forberedelse af mad til cocktailselskaber, tjenesteydelser vedrørende banketter og selskaber, restaurationsvirksomhed med mad-ud-af-huset, levering af mad på kontrakt, snackbarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, orange, gult, brunt og hvidt. (730) Indehaver: JBS Undertøjet A/S, Bornholmsvej 1, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROACTIVE (730) Indehaver: JBS Undertøjet A/S, Bornholmsvej 1, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 676

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scala Næstved (730) Indehaver: Ejendommen Ringstedgade 6 v/jørn Ole Andersen, Ringstedgade 6, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: Ejendommen Ringstedgade 6 v/jørn Ole Andersen, Ringstedgade 6, 4700 Næstved, (511) Klasse 41: Motionscentre; forevisning af biograffilm; teater. (511) Klasse 44: Frisørsaloner 677

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EUROITIALIA S.r.l., Via G.B. Mauri, 6, I Monza, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CODAN RUBBER DANMARK ApS, Valdemarshaab 1, 4600 Køge, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CODAN RUBBER DANMARK ApS, Valdemarshaab 1, 4600 Køge, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CODAN RUBBER DANMARK ApS, Valdemarshaab 1, 4600 Køge, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fictasy v/niki Gade, Finlandsvej 37, 3.tv., 7100 Vejle, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fictasy v/niki Gade, Finlandsvej 37, 3.tv., 7100 Vejle, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nexans IKO Sweden AB, S Grimsås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nexans IKO Sweden AB, S Grimsås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finata Bank N.V., Entrada 600, 1096 ET Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, 3200 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OTSUKA Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EDITH & ELLA ApS, Struenseegade 15A, 3.tv., 2200 København N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Escada Luxembourg S.à.r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, LU Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CooperVision International Holding Company LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, St. Michael, Barbados (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, 679

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MØLLER & CO. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BSI. A/S, Fjordagervej 34-36, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BSI. A/S, Fjordagervej 34-36, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dentsply DeTrey GmbH, De-Trey-Strasse 1, Konstanz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Beti Holding D.D., Tovarniska 2, 8330 Metlika, Slovenien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A-WAY ApS, Fuglebækvej 2B, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A-WAY ApS, Fuglebækvej 2B, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EDUTOY A/S, P.O.Pedersens Vej 14A, Skejby, 8200 Århus N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BSI. A/S, Fjordagervej 34-36, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, 680

17 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrieller formål, i form af vædsker til brug ved olieboring; kemiske produkter til brug i tekstilindustrien, herunder dispersionspolymerer, kemiske pletfjerningsmidler til tekstilstoffer; kemiske produkter til brug ved papirfremstilling; bindemidler til rensemidler. (511) Klasse 37: Konstruktions- og reparationsvirksomhed i form af reparation af og service på gasturbine- anlæg og turbineskovle. (511) Klasse 42: Olieboringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VG (511) Klasse 01: Kemiske produkter til videnskabelige og fotografiske formål, gødning, ildsluknings-, hærde-, lodde- og garvemidler, kemiske konserveringsmidler og præserveringsmidler til levnedsmidler, gelatineringsmidler til industriel brug, pektin og planteslim til industriel brug, imprægneringsmidler mod fugt, appreturmidler, klæbestoffer til industriel brug, grafit til industriel brug, flødehjælp (kalciummonosaccharat), natron, sødetabletter og -pulver. (511) Klasse 02: Træimprægneringsmidler, maling, fernis, bejdse, midler til beskyttelse mod rust, metalfolie og -pulver til brug for malere og dekoratører, frugtfarve. (511) Klasse 04: Teknisk olie og teknisk fedt, smøremidler, støvfjernemidler, brændstoffer, belysningsmidler, lys af voks og stearin, væger. (511) Klasse 05: Diætetiske næringsmidler, plastre, lakrids og lakridsvarer (farmaceutiske). (511) Klasse 08: Gafler og skeer, hug- og stikvåben. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske og meteorologiske apparater, fotografiske, optiske, rednings- og undervisningsapparater og - instrumenter, ildslukningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og reservedele hertil, kontormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), herunder kasseapparater. (511) Klasse 10: Medicinske, tandlæge-, dyrlæge- og sygeplejeinstrumenter og -apparater. (511) Klasse 11: Belysnings-, opvarmnings-, dampdannelses-, koge-, køle-, tørrings-, vandlednings-, ventilations- og sanitære anlæg. (511) Klasse 12: Automobiler, flyvemaskiner og skibe. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkerisager. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer fremstillet heraf og pletteret hermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), smykker, juveler, ædelstene, ure og andre kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Klæbestoffer til papirvarer, papir, pap og varer heraf, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, skrive- og kunstartikler, kontormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), herunder skrivemaskiner, undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), spillekort, bogstavtyper, klichéer. (511) Klasse 17: Guttaperka, asbest, glimmer og varer heraf. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind, huder, uforarbejdet pelsværk, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, seletøj, sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Cement, kalk, mørtel, gips, grus, sand, cementvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sandstensvarer til bygningsbrug, vejbygningsmaterialer, asfalt, tjære, beg, bitumen, transportable bygninger, stenmonumenter. (511) Klasse 20: Billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af cellulose, siv, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse varer. (511) Klasse 21: Kamme, svampe, børster, børstenbinderartikler, ikke elektriske rengøringsinstrumenter, ståluld, porcelæns-, ler-, le-, fajance- og alabastvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Reb, sejlgarn, sengetøj (dog ikke sengelinned). (511) Klasse 23: Garn og tråd. (511) Klasse 24: Sengetøj (sengelinned). (511) Klasse 25: Pelsværk (beklædning). (511) Klasse 26: Snørebånd, nåle, strikkepinde, kunstige blomster. (511) Klasse 28: Legetøj, underholdningsspil og artikler hertil (ikke indeholdt i andre klasser), juletræspynt. (511) Klasse 29: Gelatineringsmidler til næringsmidler, pektin som næringsmiddel, planteslim til næringsmidler, kød, ikke levende fisk, skaldyr, fjerkræ, vildt, kødekstrakt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé, marmelade, æg, kunstæg, spiseolie, salater, pickles, tomatpuré, kakaosmør. (511) Klasse 30: Tomatketchup, brød, semoule, honning, kunsthonning, sukker, sirup, sauce, gryn, makaroni, mannagryn, ris, sago, tapioca, vanille, vanillin, vanillepræparater, krydderier, krydderierstatning, spisesalt, peber, sennep, eddike, madkulør, soya, spiselige dekorationsartikler til kagepyntning, gær, bage-, crème- og fromagepulver, desserter (ikke indeholdt i andre klasser), chokolade og chokoladevarer, konfekt, rå is, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceutiske), marcipan og marcipanvarer, tyggegummi, spiselige kokosvarer (konfekture), sukkervarer, bolcher, drops, dragées, karameller. (511) Klasse 31: Havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser), korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø, levende planter og naturlige blomster, foderstoffer, malt. (511) Klasse 33: Vin, spirituosa og likør. (511) Klasse 34: Tobak og tobaksvarer, rygeartikler (ikke indeholdt i andre klasser), ildtændere (fyrtøj), tændstikker. 681

18 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

19 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR

20 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 781 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere