de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie..."

Transkript

1 AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først var der kartoffelferien hvor der ikke var brug for nogen til at tage kartofler op. Forældrene måtte finde ud af noget og var jo ikke vant til, at ungerne skulle beskæftiges en uges tid. ndenfor rækkevidde faldt så juleferien hvor eleverne igen var til rådighed. Det er også den dyreste ferie man holder. For her skal der penge til gaver og måske skal man også på en rejse. Det er ofte en lang tid at være sammen med sine børn hvis man er forældre.. Januar må have været en svær måned at komme igennem for mange elever. Der sikkert har problemer efter julens strabadser. Men så her først i februar faldt heldigvis vinterferien. Den kunne være ekstra lang for nogle familier. Det var de forældre der måtte søge deres børn fri i ugen før vinterferien. Når man over hele landet vælger de samme dage til vinterferien har man bare sat priserne op. Det er nemt at forstå, at rejser man med tre børn ligger der økonomi i at rejse ugen eller to uger før ferien. På den måde har man brug for at finde beskæftigelse til sine unger når selve vinterferien lukker skolen... Men der sker vel det at de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rase... Foråret har et utal at fridage, festdage og skolefri dage. ngen kan egentlig forstå, at skoler kan nå frem til et eksamensresultat før,,den sidste skoledag" og sommerferien igen i år... Kommunens spørgepanel er spurgt om man mener byrådets møder ville gøre sig udsendt med billed og yd... Nogen og meget få har i forvejen stillet det spørgsmål om det er manglende underholdningsværdi der holder flere af de mange tusinde skatteborgere fra at deltage i den halve snes byrådsmøder i årets løb De få der som deltagere i kommunens panel har klart sagt, at det stort set ikke har deres store AVS ÅRCNNC O+ Nr.7 Uge Side interesse. panelet sidder 700 udvalgte hvoraf268 svarede - og det svarer nogenlunde til at en halv snes borgere overværer disse møder. Et tilbud lyder på at udsendelse af billeder og lyd med det hele ville koste for ti møder om året. Forvaltningen der heller ikke tror på underholdnin gsværdien mener, at de mange penge kunne bruges mere frugtbart mange andre steder. h hvor har de meget ret - men skal jo heller ikke bestemme...!!!!!!!!! På den anden side ville man hver gang få længere møder og går det ud på farvebilleder skal man have sminkerum o.s.v. Det kan også være mødet skal have pauser så man kan lægge reklame-klummer ind - hvis kommunen ikke kan finde pengene Nogen tænker vist meget over, at det måske ikke er så dårligt at der skal være valg i år.. Men det ville sikkert føre spørgetiden tilbage til gamle dage.. Læs videre om emnet på side 6

2 EGNS.AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSE SidE 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt'9'1945 Uge NOGET MED GENER.. Det er en kendt sag, der sker noget med hårene som årene går. De lyshårede bliver grh' hårede og andre kulører ændrer sig også. Man kan undre sig over at det ikke sker for alle. Nogen har tidligt haft styr på det med farven og sørget for at det passer til tøj og lejlighed. Men nogen bevarer deres hårfarver som de har haft det som årene er gået... BANKDREKTØRER ER GÅET PÅ PENSON OG TAGET MLLONER MED SG - som deres kontrakter har forudsat det. Det har man ikke haft ondt af før - men som tiden er gået er det blevet en sur snak mellem borgere der har snakket penge... ' Det sidste skal være, at man finder en banktype der lønner alle ens og skitserer et procentbeløb ved afskeden der svarer til det antal år man har været ansat. Alle lige løn og kun ledere, direktører og topmedarbejdere af navn og gavn. kke mere afskedsgaver i millionklassen som man har det visse steder i dag... JANUAR 2OO9 VAR LYKKEN MED ET FLY DER STYRTEDE NED MED 145 PASSAGERER OG 6 BES,jf,,TNNGS. MEDLEMMER og alle blev reddet. Der findes ulykker der ender flot. NOGEN HAR NATURLGVS SPURGT hvad kommunerne bruger alle de penge til som de sparer fordi vi ikke har vinter. Andre kværulanter spørger hvad de mennesker bruger deres tid til, som skal være til rådighed hvis det sner. gamle dage kunne nogle landmænd have en sidegevinst når de :.*ll3..y.9.*..y.?it;: ::::::.. EN POLTKER FRA V,DRLØSE sagde engang indefrysning af ejendomsskatter var en livsfarlig løsning for vore kommuner. Det var en strik om halsen NEJ - indefrysningen betød at FLERE levede længere så der gik langt flere år før kommunerne fik deres penge eller overtog husene... Men alligevel TAK... og det må undskylde.. HAN VAR ET LYS, men usynlig i mørket... DET ER KLART er man en GRØN kommune bør man spise meget mere GRØNT. rygter vil vide AT DER VAR NOGLE STEDER HVOR SLAGTEREN BETALTE KOMMUNALAFGFT EFTER ST VANDFORBRUG... Det viste sig at han tog ekstra for sine varer fordi han brugte kommunevand når han oppumpede sine varer KOMMUNEN har udskiftet svømmebassinet ved Værløse station og fytdt det med jord og : *:.S. :. -h :H :: pl* L:.:... Avis nr. Truge 8, siderne: Skolerfrie uger 1 Billeder fra byrådsmøder 1 Biografer, hent program 2 En mangel i Hareskovby 2 Spejderhus søges solgt 2 Unge vil helst have fest 3 Høje træer tager udsyn 3 Skovgårds nyt 4 Konfi rmandsangekultur 4 Mindeord 5 78 børn er anbragt... 5 Kommunens milliongæld 6 Dyrt at sende byråd 6 Klubtilbud til80 kr. 1 Der er gang i varehuset 8 Toppolitikere fester 8 Nyt renovationsfirma 9 DE VSES STEN 9 Unge bør hjælpes i tide l0 Banker og vores penge l0 Svømning og gymnastik ll Ugdomsbolig-problemer Skoleudvalgets møde 12 Svømmere fra Farum 12 KVCKLY burde sælge kringler til en ti'er - lidt ti'ere... "TBOitDU'i ARESKOVBY og er du ikke medlem af byens grundejerforening HMB så ring til Lene på telefon KOMMUNEN har prøvet at sælge spejderhuset ved siden af den gamle bager. Kommunen prøver også at sælge ELLENS LYST i den nordlige ende af Bymidten - og på det sidste sat prisen ned... Det er her man havde bygget det lokaler arkiv op ved hjælp af frivillig arbejdskraft og en indsats af Historisk Forening. Nu flyttes alle de lokalhistoriske værdier til Farum. DET ER UNDERLGT AT man kalder Hareskovby for en by når der ikke er et offentligt toilet. Jo der er på stationen og ved kirken - hvis det et åbent... men alligevel

3 EGNS-AVS for OMrådCt V,trRLØSE'EGNEN 35OO VæTøSE SidE 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt' Uge DE UNGE FURESØ ser nu hen tit at man giver dem den fest de har udtalt ønsket om. Det har været et af ønskerne som man hidtil har været lidt bange for at afholde. Det er jo ikke selve festerne med hvad de fører med sig. Uanset hvor man prøver at tilbyde noget for ungdommen er det jo blevet tydeligt, at det er blevet risikabelt at samle mange mennesker hvor man ikke kan lukke alle ind. Det man afvikler indendøre er stort set uden risiko. Det kan ofte være som en kamp i superligaen. Medens spillerne ofte slet ikke K/f,MPER NOK under kampen - venter tilskuere til efter kampen og ude i kvarteret. Frode fredegods TD ER FORB - da man kunne holde bal for 500 unge på Syvstjerneskolen og der bagefter ikke manglede et søm... VORE DAGE KAN MAN TAGE EN PRS OG BETALE HVAD DET KOSTER men det er svært at få det til at løbe rundt hvis ikke man sætter plakater op i 3-4 kommuner Da man ikke i de andre kommuner tør lave ungdomsballer frister det naturligvis, at der er et i Furesø. Nogen har ret åbenbart et ønske om at lave ballade - det slår næsten aldrig fejl. Derfor er man ikke så sikker på under hvilken form man kunne afholde fest for ungdom i Furesø... HARESKOVBY har et lille supermarked På Tipperupall6. Heldigvis Man har haft lidt problemer de sidste dage fordi en medarbejder ønsker at overtage butikken og det skal vi ønske al mulig held og lykke med. Men det er bare ikke så ligetil, at pille en butik ud af en kæde. MEN vi håber a1 det ikke skal komme den nye ejer til skade. V har brug for DEN butik-ietlokalsamfund hvor de små erhverv ikke føler at politikere syn's det er noget man støtter... Men det koster da også gryn, at butikkerne i centret får hvad man mener de bør ha'... Og så passer busserne ikke ind i billedet... Når træerne i Ryget Skovby dækker for meget.o... den gamle Værløse Kommune drøftede man planer om byggeri i Ryget Skovby. Det giorde i øvrigt ikke så meget,,for de træer der voksede op ville dække det værste"som man sagde. En slyngplante har båret navnet,rarkitekternes trøst" fordi den havde mulighed for at dække for et eller andet. Grundejerne i mangt en grundejerforening har ofte fortrudt, at man ikke allerede i købskontrakt og de første vedtægter havde skrevet, at der på grunden ikke måtte plantes skovtræer Når træer var blevet for store har der været problemer med om de kan stynes eller fjernes fordi de var blevet for store og for nogen - var blevet træer man gerne ville bevare. Ryget Skovby er et område der startede med at være udlagt i en arkitektkonkurrence men måske løb lidt af sporet - fordi man henad vejen solgte arealer uden sikkerhed for at de fulgte vinderplanen. Ydermere viste det sig' at byggeriet først og fremmest skulle respektere hvad bygningerne måtte koste. Mange af de opdelte områder fik deres eget medborgerhus og siden viste pålagte opgaver, at det var smart at have en forening ved siden af som varetog de fællesopgaver der omfattede vedligeholdelse af de store friarealer m.v. Denne forening har nu fundet en opgave efter en henvendelse. Der er vokset en række med popler op - som noget meget smukt - men det tager udsigten og dele af indtrykket. Nu er problemet, skal de fældes eller kan det klares ved at skære toppen af- hvor nogen kan mene at toppen ofte er træers smukkeste del Kommer man fra Kirke Værløse-siden må man indrømme, at Poplerne er blevet store. ngen kan rigtig se hvad den smukke række popler dækker for - men de dækker for noget smukt Fra den anden side kan det være de dækker for en aftensol og en smuk solnedgang. DET ER BLEVET idt udbredt at snakke SMS

4 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge *. - -r -1r-^-----^- låans fqa l14an ;cr cr ;gamle dage - for at få iå,!ååffi;:" H::j;#å?fii'_Hf sælrrp sælge pller eller lralre købe cf et rog *'":Ul,:1Hff1*" 1,,,-r?:i:y:*: ;;t uffi;; til at få andet. Man kan også sælge noget af dit - _ ;".o}r}i*'ffiilil ffi, ##;f;ffi?::,.11',tj.j,,,å. duot ' KLr7 '2r' musik ob men genbrugsbutikkl" og hvis det øoskes. modtager også hvad do -" f> vil af med' ndenfor ganske få år Æ\^$"å Detrorryderaropsrar' passagen, at Kirsten lfåtlå'j'"'"t-:t:"å" ".u.io.?-;;-; rs' Hermansen har valgt at ;--;";;; til fest. man, at konfirmationen godt kunne være en dyr åptevetse. Derfor vatgte mange forældre at tegne en opsparing der skulle sikre, at man kunne invirere familien træde af som to.-u.rj'lområdet'- for brugerudvalget til Om genbrugssituatio- lmeget ud af drengenes,-dr\ Dr\ vnvd sommer... xirstån ::l:l TT,"", o.: l;;ri.-_ltion. For det il*xt#*:t,'å:"il; der sammen sin Kai var et p-j.tl,åj:i i r^-u:- fejrede guldbryttup her -r ^r^ ^ - forbindelse med Skov- lfest man holder for sine l$lå:il:''lilll""t;' mange hjem gør man D;rffi$ffiil;;;" er egentligt den størsre ffi;;;,ft;;ilr_.. - lha" -ao piger kan der Dererstadigvæknoget lf:rmuiffiiå?- usikkerhed om lsnauc er genoprræ- hendes bryilup. Skovgårdens fremtid. ningscenter på købman- ' D.t giorde man gerne i rrtrluer uryuup. bogstaver.

5 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 kalkuleret med 90 med- børne- Furesø kommunes lat Farum Vejgård og ilffi:= G/ - det sociale arbejde og neder. problemerne i Farum lfor øjeblikket er 7g Status lyder i øvrigt positivt - der arbejdes rer r'zrrr uef,' gamle skovhus til egnens lmuo drøftede sociale.:^^_ ^r r^_. kulturelle perle- bygget på re -^ forhold f^-l^t,t ved.,^,1 at ^+ få f3 de ludiaget til fornyet aktiveret i deres nedjustere pladsernes mange afårene l:t tt unge akuveret r uercs l U"t behandling. urrotirrg. i institutionerne.. 1l "otåt redegørelse til Det Man tog til efterretning lregirnate Ed;;;qf;r"r:;ld; ii{i;1$:--^"rffi;"i ffi l Esnebo t1"'"#:"^t:1 "- ;;;.. der tidligere l il?u"uttt tffiff;'j'j;"*;' i*::{l*1i:**ar nn'.rernn ;l#;i;";:ffi;'' *,0. NScil l;;:ffi;å','.'oil'i,,.,i u,:1:l ull lle'l']l'lul ll,t i:; Nt rebruar \:7 lf ;f;11ff1,,1:1;i,:n"j };,H'Å'",JDERE Forvaltningen indstilt.. il;;;; lf::_u::j,..1:j:lj'::* ilffi;å#;:il; l[x'ffiåognæstrorm,fl';, t.tr,tttota" ue rrcjrrur r[4rru ue oydt engagereoe tarerør og yj:*:,':"-u_?:,,1,::j", 1ilry:;:i:il:#å1:' - lta,smand for ku,turhuset på Midtpunkt. lffi#;å;;#". 'u 80 kr' pr' måned' t*rl\q Der hart været eget hjem. iet er en stig- sammenstød mellem på ning fem' RTTSGAARD døde den 6. februar 69 år gammel. Man anbefalede plan uan tegneoe ofte husets tit- aktiviteter' og nogle af de unge og t. qr --- 4^--.t".r"riror"e. økfivifefer^ no il;;;;"" v5 u'erw lo", ER BLANDT DE 3y.i.-::j:::";'"'l;.åT,H'"'j:e' værebro/gradsaxe, lir:;:åifrffi'ili,(" :tf-ryl*j'-1q ll_:: ''""'""'"" årige og den hvor der var alvorlige sprogun- fnnnn DE FLEST Han hentede et år overrard på unge -{: u""'ttende indsats' ll'rff*t"fi "i*. ou Farum Midtpunktiy: ldøgninstitutionog ou børnetaltet i Farum r;;;;,"i;;;;ils;" formoder der er tal ar arrarsnir "r*-' -,'tiolm efterskole/kostskol'e o'1,' rvriotpuortt fra maj vil :::g:" rumi$tjt*iff:.'" besøg og blev vist et efterspil efter en,fes.,^ lo" er ofte mere behard- rundt. #l.h il;;:;; it""';j.il,:1:,fi:t:".' l:i'i:y:#:*:::,::^ ifiliution.r plejefamilie kan rumme ka1 bruge H:ilå:"llXo'llll?å'3J"' lokul..rr" hvor Røde tare om ungdomsgruplff'å#:'fi*;.;il1'" Hf3åffil#ffo1""_ :f:#'::'"-j.""f;i:jr"åff' Pen af årige'. lressionel indsats. 'r)l-u' af tanken o1a1.qøre ået o.t. positivt - der arbejdes Uuo drøfted videre for at skabe 1+ l'41".:'jiilj;'.?,'" lm:m#ffi,"".' l;f,j,.,,".å*rur;ffirseres samarbejde med Finn Bech. fritid - bl.a. i eksiste- u tommuner havde tz iåiirr.o-rådet skal 'l rende klubber m.v. v-et rurturllra:l;: l*:^:.,t:*"_:"]1,1t'",.1f* ::zrr ker og deltog selv i udstill.liåt^t lttillfft:_ der spa.es ca tinger. r fremtiden vit de havde to.. Det viser sig ;;d;;l".piadser og Man gennemgik lar saesbeh"i}':_r::1". iå-4il;,.,iåiån".;iu.u,..l å:*l*tn":#ndet om rengøringen og de nrnrrramor mqn hqr no llaxet Ti:ttT t og' s)v ' zool skal der på o-- nrnne Riisgaards indsats' ringerved samarbejåe lrtj'r'ra'tutr' med rirmaerne. lr:'' r"u5:il :. ::d.:f.ftutivisering, ef- Ott ER UNDERLGT ilå:lffi:',l? sammen- nedlæggelse. Side 5 Uge sættelse af kontingentet skrænten ned mod Søndersø. der vil dette kulturhus noget y::.:xl j:lrjlu", henover Danmark....:.:;."..?-. ;;.:....:^^"_ r^,r^-- Steen falder nærmes t af tandklinikken på_ luoiit<tingsraa. i unn ER SÅ MANGE h.non.. Danmark i stri- - Syvstjerneskolen lukkes Unn CyKLER ber før de rammer Eleverne vil fremover lmutt drøftede GÅSTR flderne at Bornholm.Men meget blive kaldt til,undersø- b.ug".betaling i Kurt vel bliver inspire- lmå underveis forsvinde i gelse og behandling på Urrgenur.ne der fra reret til at arrangere et havet må man tro Søndersøskolen. llanuar 2009 vm steget foke-cykelløb i gaden......

6 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge FURESØ KOMMUNE Oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo året Furesø kommunes samlede gæld udgør ultimo 2008 ca millioner kr. og fordeler sig: Lån nr l: Lån optaget i Euro, oprindeligt Merril Lynch lån, step up rente, restgæld ca mio. kr. Lån nr. 2: Lbn (gammelt Værløse lån) vedr. Langkærgård, restgæld ca. 21 mio. kr. Lån nr. 3: Lån optaget i 2007 vedr. Københavns Amt restgæld ca. 5 mio. kr. Lånnr. 4:Lhn optaget i2007 vedr. Frederiksborg Amt Restgæld ca. 9 mio. kr. Lån nr. 5 : Lån optaget i 2007 vedr. konvertering af oprindeligt FH lån restgæld ca. 129 mio. kr. Lån nr. 6: Lhn optaget i 2001 tll låneberettigede udgifter, restgæld ca. l8 mio. kr. Lån nr. 7: Låln optaget i 2008 til dækning af Farum km. leasingudgifter, restgæld ca mio. kr. Lån nr. 8: Lån til finansiering af kommunens ældreboliger, restgæld ca. 24 mio. kr. Furesø kommunes økonomiudvalg havde møde den 18. februar. Sager der be- - handles kan bliver overført til byrådets dagsorden den sidste onsdag i måneden kl. 18 på rådhuset i Farum. Udvalgsmøder er lukkede møder hvor økonomiudvalget godt kan afgøre de fleste sager idet sammensætningen af økonomiudvalget ved vedtagelse og anbefaling er i stand er i stand til at vise det endelige resultat på byrådsmødet. Økonomiudvalget trådte i stedet for tidligere tiders kasse- og regnskabsudvalg. Udvalget består af 3 medlemmer fra venstre 2 fra socialdemokratiet medlem fra konservative og fra SF Udvalget skal drøfte oversigt over kommunens likviditet og gæd.. Kommunen har hvad angår service- og anlægsudgifter i 2008 overholdt de rammer man skal respektere. Ved at åbne budgetterne sparede man 17,3 mill.kr. på budget Der er sket en forbedring i regnskabet for en forbedring på 20 mill.kr.. Det samlede resultat viser et underskud på 65 millioner hvor der var forventet et underskud på ca. 85. Der er tale om et foreløbigt regnskab. Velfærds ministeriet har indkaldt ansøgninger til investeringer i Bl.a. Furesø har således ikke råd til at renovere toiletforhold på skolerne og på daginstitutionerne men der vil sikkert være andre opgaver der ikke er penge til på budgettet. Man skal drøfte praksisundersøgelse og en rapport der skal sendes til Det Sociale Nævn Man skal drøfte områder hvor kommunen har penge til gode. Der er tale om et samlet beløb på ca. 245 millioner. De rene kommunale tilgodehavender udgør ca. 191 millioner. Den største post er de indefrosne ejendomsskatter. Man skal sende en opgørelse over kommunens fremtidige anlægsinvesteringer, vedligeholdelsesbehov m..v. Man skal drøfte udkast til placeringen af borgerservice rent fysisk Der er udarbejdet tre modeller.. Der er afsat2.025 mill. til ombygninger. Man har spurgt kommunens spørgepanel om de følger med i referater fra byrådssalen af 268læser referater, mens 122 aldrig læser dem.24 lytter til lydfilerne der udsendes efter møderne, medens 244 aldrig lytter til dem. Hvis møderne udsendes direkte som film vil 141 af 268 kigge med, hvis de kunne. mens 127 afoiser, at de ville se på filmoptagelser, hvis det var muligt. M.h.t. hvad det ville koste vurderer forvaltningen, at det det koster vil kunne bruges til andre initiativer med langt større effekt, hvis målet med transmissionen er åbenhed og tilgængelighed. Men man drøfter sagen. HVAD VL DET KOSTE? Uden moms vil totalbilleder koste kr. om året for ca. 10 møder. Totalbilleder og nærbilleder vil koste kr. om året. Totalbilleder, nærbilleder og titelskilte med navn og parti pr. år. Læs videre næste side.

7 EGNS-AVS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Uge "'T""""""' Man skal drøtte mål og l1n m1ned. efter var udtalelsen ltt "*fl-dll rammer for for bådfarten i indhente flere tilbud som skibsredere, må n1 aei.måde'det var rr.tr''tsr'f,- ''trt f,'r,ul'. *j:"-:h:ij?j:i: ret tit Jneseile t"tnt' ellers ligesom:i i":. Tl-t::::tl: *l,ili- sultaterne af sidste lnota så selv revlsionen lges øjne. Men det kunnel spørgerunde til er tilfreds. Der skal bå- p r*." man skulle ringspladser er ikke til kommunens panel hvor de være varme og tilbyde de unge noget rådighed endnu. Flere emnet var sundhed. udluftning. Udgifterne som DE syntes er pen- har sagt, at når de tn nytning m.v. omfat- gene værd. Er det ikke kotn*.. må der da ter kr. Dette be- som om ungdommen er n*.. p-pladser nok. Det i nød fra 39o/". inotøn af reoler og an- - de finder oigvæk ikke at man sta- er centerkonsulenten it t enig i. Han så efterretning " _ -...:...:...:... det inventar til magasi- tager til etterretning at gerne at der kom en Man skal udpege repræsentanter til Re- nerne i Kadetbygning- man lovede at lytte til.tigning i antallet af en i Jonstrup. dem""""""""" præsentantskabet for Kommunen har i øvrigt... om der virkelig var erhvervsnet. modtaget kr, nallnnupvej har parkeringsplads nok... :..j..'...:...:...:. fra SKAT fordi museet fået en af regionens i øvrigt d.r ingen der "i Fra panelet der omfatter ca. 700 personer foreligger svar løb omfatter ikke fire tilmeldt og fra dem lvar vigtigt - nærmest sprogvurdering af 3- [tå ansøgning om fri- - lt:"ttf-",l0"0. 1li årige samt,p.ogund.r_ Da de to huse for Bymidten lnlads. - var det ikke støttelse. l,rttg. nu kunne være lcenterkonsulent Erik llukningstruedevalgte lchristiansen. il;ffi;il;;;if M;; i;;;ilil de en Udgifterne vil stige tlll hvis møderne varer :""' ub Lv tv u8,sa uln r- "';;;;';;"i"";i;; månedlig udgift som for år tilbage forlg - ','r os n,rtiksei"re i Bvmidten mere end lyz time. Lo*-un"n fortsat vil 1t man. får nogle af.de håber klarede b-vrådet og de 2009 og også om lpa ttrs K-ronr,.. n!-,rvære.^-. _._..-*^r* "--^_ nr givet fald vil man vze[e med i :tl:" t sarlrar.u Jutt samarbejdetlforventedepenge :; ;^:--.r:;:;:l: hjem lltlnuttlil.fit- :' med de unge - også i tt- " ;;;;T;;; t1.,u- r.""-"j.ing..", Midtpunkt. beset er en stigning Men' ville der også være kulturelle værdier o 5iiåT":'":5n';l'n ut' fra r00 kr. til 273 meget uvls man ikke fik et Man skulle drøfte re- under forsvarrige for- voldsom set med de un- t:1:"h."t: Alle de lovede pllkt: a muligheder for at ' nr.n.uonars_et at lillr- oet var $el.fonsufent havde fået god kontakt de vægt på, at der ville være butikker der ikke Man skal tage' stilling har haft Skats materia- største pavilloner med ved hvor de bøder til takstblad for Farum ler opbevaret i et Vandværk såkaldt mellemarkiv. det formå, at hjælpe unge hvis de har pro- forsvinder hen - udskrevet på Værløse blemer. Det kunne være Man skal drøfte Farum på Bymidte. Bymidtens det lukkede møde værdifuldt hvis man område er en offentlig kommune som Count- skal man drøfte salg af giorde problemløsere plads der er i kommudorvn 2010-kommune. Eversgrunden i Farum. overflødige fordi man nens(borgernes ) eje Man burde i en M;;;il;i il;;iil;,''u;;.rn.i"ii"; lilffj.i;lff"".t.- kunder så man kunne se ALDsønskeomar l. -.. købe et a.aer på arla- steg fra 100 r''.' kr. r lreprads-ogflere 1ilil:t'ååil:ff1tilt"., ll,,tjlli;,iffå 0". l3lå'u:x?;l'jj.t ill" cieton'et for at indrette en dagligvarebutik på om måneden :_^ ^_-:' til trak og hev i ungerne...l itt pa.kering. """" e m.2. Der kan an i klubber lægges 14 nye p-plaa- lz 5 f KlUDDef! dag ville man ikke - *l* vt HAR have"rad tit at se en spr snm lzalran sluql Or unge""""" ser som køber skal --^ ---^D----- OMTALT "^";-ff;*; EN, ved to timers betale. Børneudvalget mente at KONSULENT i, _^--,_^--: 90 ville acceptere, men forbindelse med parkering... der er helaftensfilm i bio...

8 EGNS-AVS for området V}f,RLØSE-BGNEN 3500 Værløse side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt'9'1945 Uge DET NYE VAREHUS henter nye ansigter til Værløse. Der har været mange der har spurgt til hvor det ligger og man har da set flere biler komme fra de forskellige indfaldsveje for at se alt det nye. Der har sikkert været dage hvor man har taget Pengekasserne og med stor glæde ført tusindvis af kroner til et mere sikkert sted. Underligt nok, at man for nylig oplevede, at en bilist kørte ind i et supermarked i Farum for at hente pengekassens indhold. Men det skulle vise sig, at de ikke fik noget udbytte. Det skal jo ikke forbigå at man endnu engang har ført bevis for, at der nok skal komme kunder i butikkerne hvis prisen bare er lav nok. Det så man da kundestrømmen gik den anden vej med TY cykler, brænde og en kringle til en ti'er. for øvrigt skulle de være bagt hos Kvickly i Farum. Men tilbage står, at der endnu en tid vil henstå personaleskure og være håndværkere der skal gøre noget færdigt. Det var lidt tyndt at man ikke havde fået rma-torvet giort fodgængervenligt. Det havde været rimeligt at det havde været i orden før man fik lov til at åbne den nye butik. Men der vil endnu en tid være byggeplads - der er et og andet der skal gøres færdig. forbindelse med åbningen var der ikke giort noget særligt ved at vise de tomme boliger frem. Det havde ellers været en oplagt mulighed. Ved kommunens indsats for at få et varehus - og udsagn om den store betydning det ville være - var det åbenlyst, at der ikke skulle være nogen gave fra kommunen - udover at man lod kommunens flag gå til tops... i øvrigt er liften blevet færdig men endnu har ingen set hvordan man prøver den. ngen har således set hvordan man kommer ned med liften. Alle har vel lov at prøve. Det er måske første Kvickly der har en lift så man kan komme llzmeter op til en caf6 der også sælger brød,. Besparelserne har også ramt rengøringen i Bymidten der var overladt til en enkelt mand. Da varehuset er en stor kunde i Centerets forening skal samme mand også rengøre på trapper og i p-kælderen Der skal spares på de samlede udgifter så der er områder i Bymidten butikker selv må ud for at rydde op. Det er også et problem når de fleste butikker ikke mere har en brevsprække. Så har d vist sig, at reklamer og ugeavis kan ligge ogiryde i området og blive bragt rundt med vinden De første dage kunne man godt se at der var bedre plads i de andre dagligvarebutikker Ved et kontrolbesøg hos SPAR på hovedgaden i Kirke Værløse samme dag som varehuset åbnede, noterede vi en butikskø på elleve kunder der handlede lokalt NOGEN TRORAT BØRN BLVER MERE MOTVEREDE hvis de starte med at få mad i vuggestuen i sodk. godk. Af kommunen... DET ER MLDT SAGT UFATTELGT AT STORE POLTSKE PERSONLGHEDER TLLADER SG AT BOLTRE SG HER OG DER OG LADER BORGERNE BETALE GLDE... Det går sjældent røg af noget uden der har været ild i. Det er ikke formiddagsbladenes skyld at man nu næsten daglig får beviser på hvad det er for topfolk vi lader os dupere af. Det er ikke underligt om man får sine mistanker når man lytter til hvad de pålægger almindelige borgere åm qn w'y FÅ VED AT DANMARKS STØRTE PRVATE JERNBANE hed ROEBANERNE der drev 600 kilometer jernbane f.eks. i De var smalsporede og man havde 50lokomoti ver og vogne der kørte roer til sukkerfabrikkerne. dag er der få fabrikker tilbage og roerne køres på vejene det kan give smattet vejbane i den periode hvor man kører roerne til fabrikkerne. Der er skrevet en bog om,rroer på skinner".,

9 EGNS-AVS for området V,!f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side e Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Uge tomt for børn- betyder at man nærmest bliver uvenner fordi man skal forklare hvorfor den anden nu skal ha' sit eget værelse NU. G' DEM DOG D['RT'S EGET VÆRELSE allerede på dagen efter bryllupsdagen. Det kunne godt blive en fare for antallet af skilsmisser der sikkert ville falde ved en ordentlig bolig. HAR MAN ENDELG FOR MANGE TOMME VÆRELSER NÅR MAN BLVER ÆLDRE - kan man jo SNE GEN OVER FURESØEN ONSDAG VNTERFEREN. kke så meget sagde de om vejrudsigten men det var tøsne og godt til snebolde. Sneen var tøsne og kunne måske blive liggende i lang tid, og måske ville der komme mere. DET SKER MAN HAR EN PRS - nu da der er så mange der opdager, at det ellers gik så godt Der skal ellers være en arkitekt der har fundet rrde vises sten" ved et genskabe hvad han selv havde oplevet. Det ville være et scoope hvor man byggede sit eget hus med nødvendige børneværelser. MEN der skulle også Det var tilpas at den være plads til, far og kom i en ferie - så var mor fik deres eget værelse fra begyndelsen Så kunne der ske noget spændende ved at de engang imellem inviterede hinanden - og så DE FØRSTE DAGE kunne de hver for sig AF FEBRUAR drøftede man det første pleje deres forskelligheder - for det var jo den udkast til en skattereform der skulle give et slags den anden falder for - har man hørt... eller andet til alle Det er lidt ødelæggende grupper i samfundet. at det med at far og mor Men det satte da en skal have deres eget diskussion i gang som værelse - når huset er nok skulle vise, at ikke alt var som alle kunne ønske sig det... der nogen der kunne nyde det og landskabet ::::::::ttrll DER ER NGEN TVVL OM at de de der valgte smøger fra fordi de var berusede kan vel sige, at det bare var noget man havde sagt i beruset tilstand... engang imellem invitere medlemmer af familie og vennekreds, men be' dem om selv at tage vædsken med... GOt\rfi.ii$lEFi. ALLE TYPER AFFALDSCONTANERE. TOTALE AFFALDSLØSNNGER. KØRSEL ivled KRA' OG GRAB r LEVERNG AF STEN, GRUS OG JORD Lefrvej O Værløse ' HC CONTANER hvis annonce ses herover - er ved at samle folk til det nye engagement der skal varetage renovationsarbejdet i hele Furesø Kommune - fra og med den 1. april. Vi gentager den tidligere givne meddelelse for at undgå at man på dagen tror at der er tale om en aprilsspøg. HC CONTANER har tidligere varetaget arbejdet, men ved licitationen var den nuværende renovatør den billigste. Denne gang var det så HC CONTANER på Lejrvej der skal varetage jobbet - og nu i et område der er dobbelt så stort. For at bestride arbejdet har Henning Christensen søgt flere chauffører og skaffet flere biler for at løse opgaven. spørge om det er alene erhverv, der pålægges der..sociale ansvar...t' Man beder dem om at llf- M ;hjælpe Problem-unge log starte med deltid. Tage lærlinge og ældre som man kan yde tilskud til.. Kommunerne varetager ikke det sociale ansvar. De kræver at borgere iskal sikre sig mindst 300 arbejdsdage om året. kke bare noget spredt - men et rigtigt job. Men kommunen kan godt slippe for at beskæftige den slags mennesker der slås for at få et job og ikke kan få det fordi deres papirer har pletter. lhvordan kan en kommune kræve at folk skal skaffe sig et 300- dags job når kommunen slipper fri. Når firmaer har ret til at sige at de skal ansætte de mest kvalificerede - gælder det ikke - men kommunerne har ret til at gøre det. Er det en social indsats der vil noget. Er det ikke en kommune der er bedst til at socialisere en u- heldig borger og føre ham ind på rette vej. Hedder det ikke socialudvalget???

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Livet som pårørende /8 49,- 2 SKAFT KOTELETTER 5-600 g. Kun TILBUD GÆLDER TIL FREDAG. Gratis salgsvurdering koster kun en kop kaffe!

Livet som pårørende /8 49,- 2 SKAFT KOTELETTER 5-600 g. Kun TILBUD GÆLDER TIL FREDAG. Gratis salgsvurdering koster kun en kop kaffe! Politi. Fupopkald om computervirus /3 Cykelsti. Nyt forslag fra beboerne /6 Bilbrand i Måløv /3 Nye folde til hunde og deres luftere /4 Penge til sundere børn /11 Masser af debat Ballerup Til samtlige

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere