de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie..."

Transkript

1 AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først var der kartoffelferien hvor der ikke var brug for nogen til at tage kartofler op. Forældrene måtte finde ud af noget og var jo ikke vant til, at ungerne skulle beskæftiges en uges tid. ndenfor rækkevidde faldt så juleferien hvor eleverne igen var til rådighed. Det er også den dyreste ferie man holder. For her skal der penge til gaver og måske skal man også på en rejse. Det er ofte en lang tid at være sammen med sine børn hvis man er forældre.. Januar må have været en svær måned at komme igennem for mange elever. Der sikkert har problemer efter julens strabadser. Men så her først i februar faldt heldigvis vinterferien. Den kunne være ekstra lang for nogle familier. Det var de forældre der måtte søge deres børn fri i ugen før vinterferien. Når man over hele landet vælger de samme dage til vinterferien har man bare sat priserne op. Det er nemt at forstå, at rejser man med tre børn ligger der økonomi i at rejse ugen eller to uger før ferien. På den måde har man brug for at finde beskæftigelse til sine unger når selve vinterferien lukker skolen... Men der sker vel det at de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rase... Foråret har et utal at fridage, festdage og skolefri dage. ngen kan egentlig forstå, at skoler kan nå frem til et eksamensresultat før,,den sidste skoledag" og sommerferien igen i år... Kommunens spørgepanel er spurgt om man mener byrådets møder ville gøre sig udsendt med billed og yd... Nogen og meget få har i forvejen stillet det spørgsmål om det er manglende underholdningsværdi der holder flere af de mange tusinde skatteborgere fra at deltage i den halve snes byrådsmøder i årets løb De få der som deltagere i kommunens panel har klart sagt, at det stort set ikke har deres store AVS ÅRCNNC O+ Nr.7 Uge Side interesse. panelet sidder 700 udvalgte hvoraf268 svarede - og det svarer nogenlunde til at en halv snes borgere overværer disse møder. Et tilbud lyder på at udsendelse af billeder og lyd med det hele ville koste for ti møder om året. Forvaltningen der heller ikke tror på underholdnin gsværdien mener, at de mange penge kunne bruges mere frugtbart mange andre steder. h hvor har de meget ret - men skal jo heller ikke bestemme...!!!!!!!!! På den anden side ville man hver gang få længere møder og går det ud på farvebilleder skal man have sminkerum o.s.v. Det kan også være mødet skal have pauser så man kan lægge reklame-klummer ind - hvis kommunen ikke kan finde pengene Nogen tænker vist meget over, at det måske ikke er så dårligt at der skal være valg i år.. Men det ville sikkert føre spørgetiden tilbage til gamle dage.. Læs videre om emnet på side 6

2 EGNS.AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSE SidE 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt'9'1945 Uge NOGET MED GENER.. Det er en kendt sag, der sker noget med hårene som årene går. De lyshårede bliver grh' hårede og andre kulører ændrer sig også. Man kan undre sig over at det ikke sker for alle. Nogen har tidligt haft styr på det med farven og sørget for at det passer til tøj og lejlighed. Men nogen bevarer deres hårfarver som de har haft det som årene er gået... BANKDREKTØRER ER GÅET PÅ PENSON OG TAGET MLLONER MED SG - som deres kontrakter har forudsat det. Det har man ikke haft ondt af før - men som tiden er gået er det blevet en sur snak mellem borgere der har snakket penge... ' Det sidste skal være, at man finder en banktype der lønner alle ens og skitserer et procentbeløb ved afskeden der svarer til det antal år man har været ansat. Alle lige løn og kun ledere, direktører og topmedarbejdere af navn og gavn. kke mere afskedsgaver i millionklassen som man har det visse steder i dag... JANUAR 2OO9 VAR LYKKEN MED ET FLY DER STYRTEDE NED MED 145 PASSAGERER OG 6 BES,jf,,TNNGS. MEDLEMMER og alle blev reddet. Der findes ulykker der ender flot. NOGEN HAR NATURLGVS SPURGT hvad kommunerne bruger alle de penge til som de sparer fordi vi ikke har vinter. Andre kværulanter spørger hvad de mennesker bruger deres tid til, som skal være til rådighed hvis det sner. gamle dage kunne nogle landmænd have en sidegevinst når de :.*ll3..y.9.*..y.?it;: ::::::.. EN POLTKER FRA V,DRLØSE sagde engang indefrysning af ejendomsskatter var en livsfarlig løsning for vore kommuner. Det var en strik om halsen NEJ - indefrysningen betød at FLERE levede længere så der gik langt flere år før kommunerne fik deres penge eller overtog husene... Men alligevel TAK... og det må undskylde.. HAN VAR ET LYS, men usynlig i mørket... DET ER KLART er man en GRØN kommune bør man spise meget mere GRØNT. rygter vil vide AT DER VAR NOGLE STEDER HVOR SLAGTEREN BETALTE KOMMUNALAFGFT EFTER ST VANDFORBRUG... Det viste sig at han tog ekstra for sine varer fordi han brugte kommunevand når han oppumpede sine varer KOMMUNEN har udskiftet svømmebassinet ved Værløse station og fytdt det med jord og : *:.S. :. -h :H :: pl* L:.:... Avis nr. Truge 8, siderne: Skolerfrie uger 1 Billeder fra byrådsmøder 1 Biografer, hent program 2 En mangel i Hareskovby 2 Spejderhus søges solgt 2 Unge vil helst have fest 3 Høje træer tager udsyn 3 Skovgårds nyt 4 Konfi rmandsangekultur 4 Mindeord 5 78 børn er anbragt... 5 Kommunens milliongæld 6 Dyrt at sende byråd 6 Klubtilbud til80 kr. 1 Der er gang i varehuset 8 Toppolitikere fester 8 Nyt renovationsfirma 9 DE VSES STEN 9 Unge bør hjælpes i tide l0 Banker og vores penge l0 Svømning og gymnastik ll Ugdomsbolig-problemer Skoleudvalgets møde 12 Svømmere fra Farum 12 KVCKLY burde sælge kringler til en ti'er - lidt ti'ere... "TBOitDU'i ARESKOVBY og er du ikke medlem af byens grundejerforening HMB så ring til Lene på telefon KOMMUNEN har prøvet at sælge spejderhuset ved siden af den gamle bager. Kommunen prøver også at sælge ELLENS LYST i den nordlige ende af Bymidten - og på det sidste sat prisen ned... Det er her man havde bygget det lokaler arkiv op ved hjælp af frivillig arbejdskraft og en indsats af Historisk Forening. Nu flyttes alle de lokalhistoriske værdier til Farum. DET ER UNDERLGT AT man kalder Hareskovby for en by når der ikke er et offentligt toilet. Jo der er på stationen og ved kirken - hvis det et åbent... men alligevel

3 EGNS-AVS for OMrådCt V,trRLØSE'EGNEN 35OO VæTøSE SidE 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt' Uge DE UNGE FURESØ ser nu hen tit at man giver dem den fest de har udtalt ønsket om. Det har været et af ønskerne som man hidtil har været lidt bange for at afholde. Det er jo ikke selve festerne med hvad de fører med sig. Uanset hvor man prøver at tilbyde noget for ungdommen er det jo blevet tydeligt, at det er blevet risikabelt at samle mange mennesker hvor man ikke kan lukke alle ind. Det man afvikler indendøre er stort set uden risiko. Det kan ofte være som en kamp i superligaen. Medens spillerne ofte slet ikke K/f,MPER NOK under kampen - venter tilskuere til efter kampen og ude i kvarteret. Frode fredegods TD ER FORB - da man kunne holde bal for 500 unge på Syvstjerneskolen og der bagefter ikke manglede et søm... VORE DAGE KAN MAN TAGE EN PRS OG BETALE HVAD DET KOSTER men det er svært at få det til at løbe rundt hvis ikke man sætter plakater op i 3-4 kommuner Da man ikke i de andre kommuner tør lave ungdomsballer frister det naturligvis, at der er et i Furesø. Nogen har ret åbenbart et ønske om at lave ballade - det slår næsten aldrig fejl. Derfor er man ikke så sikker på under hvilken form man kunne afholde fest for ungdom i Furesø... HARESKOVBY har et lille supermarked På Tipperupall6. Heldigvis Man har haft lidt problemer de sidste dage fordi en medarbejder ønsker at overtage butikken og det skal vi ønske al mulig held og lykke med. Men det er bare ikke så ligetil, at pille en butik ud af en kæde. MEN vi håber a1 det ikke skal komme den nye ejer til skade. V har brug for DEN butik-ietlokalsamfund hvor de små erhverv ikke føler at politikere syn's det er noget man støtter... Men det koster da også gryn, at butikkerne i centret får hvad man mener de bør ha'... Og så passer busserne ikke ind i billedet... Når træerne i Ryget Skovby dækker for meget.o... den gamle Værløse Kommune drøftede man planer om byggeri i Ryget Skovby. Det giorde i øvrigt ikke så meget,,for de træer der voksede op ville dække det værste"som man sagde. En slyngplante har båret navnet,rarkitekternes trøst" fordi den havde mulighed for at dække for et eller andet. Grundejerne i mangt en grundejerforening har ofte fortrudt, at man ikke allerede i købskontrakt og de første vedtægter havde skrevet, at der på grunden ikke måtte plantes skovtræer Når træer var blevet for store har der været problemer med om de kan stynes eller fjernes fordi de var blevet for store og for nogen - var blevet træer man gerne ville bevare. Ryget Skovby er et område der startede med at være udlagt i en arkitektkonkurrence men måske løb lidt af sporet - fordi man henad vejen solgte arealer uden sikkerhed for at de fulgte vinderplanen. Ydermere viste det sig' at byggeriet først og fremmest skulle respektere hvad bygningerne måtte koste. Mange af de opdelte områder fik deres eget medborgerhus og siden viste pålagte opgaver, at det var smart at have en forening ved siden af som varetog de fællesopgaver der omfattede vedligeholdelse af de store friarealer m.v. Denne forening har nu fundet en opgave efter en henvendelse. Der er vokset en række med popler op - som noget meget smukt - men det tager udsigten og dele af indtrykket. Nu er problemet, skal de fældes eller kan det klares ved at skære toppen af- hvor nogen kan mene at toppen ofte er træers smukkeste del Kommer man fra Kirke Værløse-siden må man indrømme, at Poplerne er blevet store. ngen kan rigtig se hvad den smukke række popler dækker for - men de dækker for noget smukt Fra den anden side kan det være de dækker for en aftensol og en smuk solnedgang. DET ER BLEVET idt udbredt at snakke SMS

4 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge *. - -r -1r-^-----^- låans fqa l14an ;cr cr ;gamle dage - for at få iå,!ååffi;:" H::j;#å?fii'_Hf sælrrp sælge pller eller lralre købe cf et rog *'":Ul,:1Hff1*" 1,,,-r?:i:y:*: ;;t uffi;; til at få andet. Man kan også sælge noget af dit - _ ;".o}r}i*'ffiilil ffi, ##;f;ffi?::,.11',tj.j,,,å. duot ' KLr7 '2r' musik ob men genbrugsbutikkl" og hvis det øoskes. modtager også hvad do -" f> vil af med' ndenfor ganske få år Æ\^$"å Detrorryderaropsrar' passagen, at Kirsten lfåtlå'j'"'"t-:t:"å" ".u.io.?-;;-; rs' Hermansen har valgt at ;--;";;; til fest. man, at konfirmationen godt kunne være en dyr åptevetse. Derfor vatgte mange forældre at tegne en opsparing der skulle sikre, at man kunne invirere familien træde af som to.-u.rj'lområdet'- for brugerudvalget til Om genbrugssituatio- lmeget ud af drengenes,-dr\ Dr\ vnvd sommer... xirstån ::l:l TT,"", o.: l;;ri.-_ltion. For det il*xt#*:t,'å:"il; der sammen sin Kai var et p-j.tl,åj:i i r^-u:- fejrede guldbryttup her -r ^r^ ^ - forbindelse med Skov- lfest man holder for sine l$lå:il:''lilll""t;' mange hjem gør man D;rffi$ffiil;;;" er egentligt den størsre ffi;;;,ft;;ilr_.. - lha" -ao piger kan der Dererstadigvæknoget lf:rmuiffiiå?- usikkerhed om lsnauc er genoprræ- hendes bryilup. Skovgårdens fremtid. ningscenter på købman- ' D.t giorde man gerne i rrtrluer uryuup. bogstaver.

5 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 kalkuleret med 90 med- børne- Furesø kommunes lat Farum Vejgård og ilffi:= G/ - det sociale arbejde og neder. problemerne i Farum lfor øjeblikket er 7g Status lyder i øvrigt positivt - der arbejdes rer r'zrrr uef,' gamle skovhus til egnens lmuo drøftede sociale.:^^_ ^r r^_. kulturelle perle- bygget på re -^ forhold f^-l^t,t ved.,^,1 at ^+ få f3 de ludiaget til fornyet aktiveret i deres nedjustere pladsernes mange afårene l:t tt unge akuveret r uercs l U"t behandling. urrotirrg. i institutionerne.. 1l "otåt redegørelse til Det Man tog til efterretning lregirnate Ed;;;qf;r"r:;ld; ii{i;1$:--^"rffi;"i ffi l Esnebo t1"'"#:"^t:1 "- ;;;.. der tidligere l il?u"uttt tffiff;'j'j;"*;' i*::{l*1i:**ar nn'.rernn ;l#;i;";:ffi;'' *,0. NScil l;;:ffi;å','.'oil'i,,.,i u,:1:l ull lle'l']l'lul ll,t i:; Nt rebruar \:7 lf ;f;11ff1,,1:1;i,:n"j };,H'Å'",JDERE Forvaltningen indstilt.. il;;;; lf::_u::j,..1:j:lj'::* ilffi;å#;:il; l[x'ffiåognæstrorm,fl';, t.tr,tttota" ue rrcjrrur r[4rru ue oydt engagereoe tarerør og yj:*:,':"-u_?:,,1,::j", 1ilry:;:i:il:#å1:' - lta,smand for ku,turhuset på Midtpunkt. lffi#;å;;#". 'u 80 kr' pr' måned' t*rl\q Der hart været eget hjem. iet er en stig- sammenstød mellem på ning fem' RTTSGAARD døde den 6. februar 69 år gammel. Man anbefalede plan uan tegneoe ofte husets tit- aktiviteter' og nogle af de unge og t. qr --- 4^--.t".r"riror"e. økfivifefer^ no il;;;;"" v5 u'erw lo", ER BLANDT DE 3y.i.-::j:::";'"'l;.åT,H'"'j:e' værebro/gradsaxe, lir:;:åifrffi'ili,(" :tf-ryl*j'-1q ll_:: ''""'""'"" årige og den hvor der var alvorlige sprogun- fnnnn DE FLEST Han hentede et år overrard på unge -{: u""'ttende indsats' ll'rff*t"fi "i*. ou Farum Midtpunktiy: ldøgninstitutionog ou børnetaltet i Farum r;;;;,"i;;;;ils;" formoder der er tal ar arrarsnir "r*-' -,'tiolm efterskole/kostskol'e o'1,' rvriotpuortt fra maj vil :::g:" rumi$tjt*iff:.'" besøg og blev vist et efterspil efter en,fes.,^ lo" er ofte mere behard- rundt. #l.h il;;:;; it""';j.il,:1:,fi:t:".' l:i'i:y:#:*:::,::^ ifiliution.r plejefamilie kan rumme ka1 bruge H:ilå:"llXo'llll?å'3J"' lokul..rr" hvor Røde tare om ungdomsgruplff'å#:'fi*;.;il1'" Hf3åffil#ffo1""_ :f:#'::'"-j.""f;i:jr"åff' Pen af årige'. lressionel indsats. 'r)l-u' af tanken o1a1.qøre ået o.t. positivt - der arbejdes Uuo drøfted videre for at skabe 1+ l'41".:'jiilj;'.?,'" lm:m#ffi,"".' l;f,j,.,,".å*rur;ffirseres samarbejde med Finn Bech. fritid - bl.a. i eksiste- u tommuner havde tz iåiirr.o-rådet skal 'l rende klubber m.v. v-et rurturllra:l;: l*:^:.,t:*"_:"]1,1t'",.1f* ::zrr ker og deltog selv i udstill.liåt^t lttillfft:_ der spa.es ca tinger. r fremtiden vit de havde to.. Det viser sig ;;d;;l".piadser og Man gennemgik lar saesbeh"i}':_r::1". iå-4il;,.,iåiån".;iu.u,..l å:*l*tn":#ndet om rengøringen og de nrnrrramor mqn hqr no llaxet Ti:ttT t og' s)v ' zool skal der på o-- nrnne Riisgaards indsats' ringerved samarbejåe lrtj'r'ra'tutr' med rirmaerne. lr:'' r"u5:il :. ::d.:f.ftutivisering, ef- Ott ER UNDERLGT ilå:lffi:',l? sammen- nedlæggelse. Side 5 Uge sættelse af kontingentet skrænten ned mod Søndersø. der vil dette kulturhus noget y::.:xl j:lrjlu", henover Danmark....:.:;."..?-. ;;.:....:^^"_ r^,r^-- Steen falder nærmes t af tandklinikken på_ luoiit<tingsraa. i unn ER SÅ MANGE h.non.. Danmark i stri- - Syvstjerneskolen lukkes Unn CyKLER ber før de rammer Eleverne vil fremover lmutt drøftede GÅSTR flderne at Bornholm.Men meget blive kaldt til,undersø- b.ug".betaling i Kurt vel bliver inspire- lmå underveis forsvinde i gelse og behandling på Urrgenur.ne der fra reret til at arrangere et havet må man tro Søndersøskolen. llanuar 2009 vm steget foke-cykelløb i gaden......

6 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge FURESØ KOMMUNE Oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo året Furesø kommunes samlede gæld udgør ultimo 2008 ca millioner kr. og fordeler sig: Lån nr l: Lån optaget i Euro, oprindeligt Merril Lynch lån, step up rente, restgæld ca mio. kr. Lån nr. 2: Lbn (gammelt Værløse lån) vedr. Langkærgård, restgæld ca. 21 mio. kr. Lån nr. 3: Lån optaget i 2007 vedr. Københavns Amt restgæld ca. 5 mio. kr. Lånnr. 4:Lhn optaget i2007 vedr. Frederiksborg Amt Restgæld ca. 9 mio. kr. Lån nr. 5 : Lån optaget i 2007 vedr. konvertering af oprindeligt FH lån restgæld ca. 129 mio. kr. Lån nr. 6: Lhn optaget i 2001 tll låneberettigede udgifter, restgæld ca. l8 mio. kr. Lån nr. 7: Låln optaget i 2008 til dækning af Farum km. leasingudgifter, restgæld ca mio. kr. Lån nr. 8: Lån til finansiering af kommunens ældreboliger, restgæld ca. 24 mio. kr. Furesø kommunes økonomiudvalg havde møde den 18. februar. Sager der be- - handles kan bliver overført til byrådets dagsorden den sidste onsdag i måneden kl. 18 på rådhuset i Farum. Udvalgsmøder er lukkede møder hvor økonomiudvalget godt kan afgøre de fleste sager idet sammensætningen af økonomiudvalget ved vedtagelse og anbefaling er i stand er i stand til at vise det endelige resultat på byrådsmødet. Økonomiudvalget trådte i stedet for tidligere tiders kasse- og regnskabsudvalg. Udvalget består af 3 medlemmer fra venstre 2 fra socialdemokratiet medlem fra konservative og fra SF Udvalget skal drøfte oversigt over kommunens likviditet og gæd.. Kommunen har hvad angår service- og anlægsudgifter i 2008 overholdt de rammer man skal respektere. Ved at åbne budgetterne sparede man 17,3 mill.kr. på budget Der er sket en forbedring i regnskabet for en forbedring på 20 mill.kr.. Det samlede resultat viser et underskud på 65 millioner hvor der var forventet et underskud på ca. 85. Der er tale om et foreløbigt regnskab. Velfærds ministeriet har indkaldt ansøgninger til investeringer i Bl.a. Furesø har således ikke råd til at renovere toiletforhold på skolerne og på daginstitutionerne men der vil sikkert være andre opgaver der ikke er penge til på budgettet. Man skal drøfte praksisundersøgelse og en rapport der skal sendes til Det Sociale Nævn Man skal drøfte områder hvor kommunen har penge til gode. Der er tale om et samlet beløb på ca. 245 millioner. De rene kommunale tilgodehavender udgør ca. 191 millioner. Den største post er de indefrosne ejendomsskatter. Man skal sende en opgørelse over kommunens fremtidige anlægsinvesteringer, vedligeholdelsesbehov m..v. Man skal drøfte udkast til placeringen af borgerservice rent fysisk Der er udarbejdet tre modeller.. Der er afsat2.025 mill. til ombygninger. Man har spurgt kommunens spørgepanel om de følger med i referater fra byrådssalen af 268læser referater, mens 122 aldrig læser dem.24 lytter til lydfilerne der udsendes efter møderne, medens 244 aldrig lytter til dem. Hvis møderne udsendes direkte som film vil 141 af 268 kigge med, hvis de kunne. mens 127 afoiser, at de ville se på filmoptagelser, hvis det var muligt. M.h.t. hvad det ville koste vurderer forvaltningen, at det det koster vil kunne bruges til andre initiativer med langt større effekt, hvis målet med transmissionen er åbenhed og tilgængelighed. Men man drøfter sagen. HVAD VL DET KOSTE? Uden moms vil totalbilleder koste kr. om året for ca. 10 møder. Totalbilleder og nærbilleder vil koste kr. om året. Totalbilleder, nærbilleder og titelskilte med navn og parti pr. år. Læs videre næste side.

7 EGNS-AVS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Uge "'T""""""' Man skal drøtte mål og l1n m1ned. efter var udtalelsen ltt "*fl-dll rammer for for bådfarten i indhente flere tilbud som skibsredere, må n1 aei.måde'det var rr.tr''tsr'f,- ''trt f,'r,ul'. *j:"-:h:ij?j:i: ret tit Jneseile t"tnt' ellers ligesom:i i":. Tl-t::::tl: *l,ili- sultaterne af sidste lnota så selv revlsionen lges øjne. Men det kunnel spørgerunde til er tilfreds. Der skal bå- p r*." man skulle ringspladser er ikke til kommunens panel hvor de være varme og tilbyde de unge noget rådighed endnu. Flere emnet var sundhed. udluftning. Udgifterne som DE syntes er pen- har sagt, at når de tn nytning m.v. omfat- gene værd. Er det ikke kotn*.. må der da ter kr. Dette be- som om ungdommen er n*.. p-pladser nok. Det i nød fra 39o/". inotøn af reoler og an- - de finder oigvæk ikke at man sta- er centerkonsulenten it t enig i. Han så efterretning " _ -...:...:...:... det inventar til magasi- tager til etterretning at gerne at der kom en Man skal udpege repræsentanter til Re- nerne i Kadetbygning- man lovede at lytte til.tigning i antallet af en i Jonstrup. dem""""""""" præsentantskabet for Kommunen har i øvrigt... om der virkelig var erhvervsnet. modtaget kr, nallnnupvej har parkeringsplads nok... :..j..'...:...:...:. fra SKAT fordi museet fået en af regionens i øvrigt d.r ingen der "i Fra panelet der omfatter ca. 700 personer foreligger svar løb omfatter ikke fire tilmeldt og fra dem lvar vigtigt - nærmest sprogvurdering af 3- [tå ansøgning om fri- - lt:"ttf-",l0"0. 1li årige samt,p.ogund.r_ Da de to huse for Bymidten lnlads. - var det ikke støttelse. l,rttg. nu kunne være lcenterkonsulent Erik llukningstruedevalgte lchristiansen. il;ffi;il;;;if M;; i;;;ilil de en Udgifterne vil stige tlll hvis møderne varer :""' ub Lv tv u8,sa uln r- "';;;;';;"i"";i;; månedlig udgift som for år tilbage forlg - ','r os n,rtiksei"re i Bvmidten mere end lyz time. Lo*-un"n fortsat vil 1t man. får nogle af.de håber klarede b-vrådet og de 2009 og også om lpa ttrs K-ronr,.. n!-,rvære.^-. _._..-*^r* "--^_ nr givet fald vil man vze[e med i :tl:" t sarlrar.u Jutt samarbejdetlforventedepenge :; ;^:--.r:;:;:l: hjem lltlnuttlil.fit- :' med de unge - også i tt- " ;;;;T;;; t1.,u- r.""-"j.ing..", Midtpunkt. beset er en stigning Men' ville der også være kulturelle værdier o 5iiåT":'":5n';l'n ut' fra r00 kr. til 273 meget uvls man ikke fik et Man skulle drøfte re- under forsvarrige for- voldsom set med de un- t:1:"h."t: Alle de lovede pllkt: a muligheder for at ' nr.n.uonars_et at lillr- oet var $el.fonsufent havde fået god kontakt de vægt på, at der ville være butikker der ikke Man skal tage' stilling har haft Skats materia- største pavilloner med ved hvor de bøder til takstblad for Farum ler opbevaret i et Vandværk såkaldt mellemarkiv. det formå, at hjælpe unge hvis de har pro- forsvinder hen - udskrevet på Værløse blemer. Det kunne være Man skal drøfte Farum på Bymidte. Bymidtens det lukkede møde værdifuldt hvis man område er en offentlig kommune som Count- skal man drøfte salg af giorde problemløsere plads der er i kommudorvn 2010-kommune. Eversgrunden i Farum. overflødige fordi man nens(borgernes ) eje Man burde i en M;;;il;i il;;iil;,''u;;.rn.i"ii"; lilffj.i;lff"".t.- kunder så man kunne se ALDsønskeomar l. -.. købe et a.aer på arla- steg fra 100 r''.' kr. r lreprads-ogflere 1ilil:t'ååil:ff1tilt"., ll,,tjlli;,iffå 0". l3lå'u:x?;l'jj.t ill" cieton'et for at indrette en dagligvarebutik på om måneden :_^ ^_-:' til trak og hev i ungerne...l itt pa.kering. """" e m.2. Der kan an i klubber lægges 14 nye p-plaa- lz 5 f KlUDDef! dag ville man ikke - *l* vt HAR have"rad tit at se en spr snm lzalran sluql Or unge""""" ser som køber skal --^ ---^D----- OMTALT "^";-ff;*; EN, ved to timers betale. Børneudvalget mente at KONSULENT i, _^--,_^--: 90 ville acceptere, men forbindelse med parkering... der er helaftensfilm i bio...

8 EGNS-AVS for området V}f,RLØSE-BGNEN 3500 Værløse side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt'9'1945 Uge DET NYE VAREHUS henter nye ansigter til Værløse. Der har været mange der har spurgt til hvor det ligger og man har da set flere biler komme fra de forskellige indfaldsveje for at se alt det nye. Der har sikkert været dage hvor man har taget Pengekasserne og med stor glæde ført tusindvis af kroner til et mere sikkert sted. Underligt nok, at man for nylig oplevede, at en bilist kørte ind i et supermarked i Farum for at hente pengekassens indhold. Men det skulle vise sig, at de ikke fik noget udbytte. Det skal jo ikke forbigå at man endnu engang har ført bevis for, at der nok skal komme kunder i butikkerne hvis prisen bare er lav nok. Det så man da kundestrømmen gik den anden vej med TY cykler, brænde og en kringle til en ti'er. for øvrigt skulle de være bagt hos Kvickly i Farum. Men tilbage står, at der endnu en tid vil henstå personaleskure og være håndværkere der skal gøre noget færdigt. Det var lidt tyndt at man ikke havde fået rma-torvet giort fodgængervenligt. Det havde været rimeligt at det havde været i orden før man fik lov til at åbne den nye butik. Men der vil endnu en tid være byggeplads - der er et og andet der skal gøres færdig. forbindelse med åbningen var der ikke giort noget særligt ved at vise de tomme boliger frem. Det havde ellers været en oplagt mulighed. Ved kommunens indsats for at få et varehus - og udsagn om den store betydning det ville være - var det åbenlyst, at der ikke skulle være nogen gave fra kommunen - udover at man lod kommunens flag gå til tops... i øvrigt er liften blevet færdig men endnu har ingen set hvordan man prøver den. ngen har således set hvordan man kommer ned med liften. Alle har vel lov at prøve. Det er måske første Kvickly der har en lift så man kan komme llzmeter op til en caf6 der også sælger brød,. Besparelserne har også ramt rengøringen i Bymidten der var overladt til en enkelt mand. Da varehuset er en stor kunde i Centerets forening skal samme mand også rengøre på trapper og i p-kælderen Der skal spares på de samlede udgifter så der er områder i Bymidten butikker selv må ud for at rydde op. Det er også et problem når de fleste butikker ikke mere har en brevsprække. Så har d vist sig, at reklamer og ugeavis kan ligge ogiryde i området og blive bragt rundt med vinden De første dage kunne man godt se at der var bedre plads i de andre dagligvarebutikker Ved et kontrolbesøg hos SPAR på hovedgaden i Kirke Værløse samme dag som varehuset åbnede, noterede vi en butikskø på elleve kunder der handlede lokalt NOGEN TRORAT BØRN BLVER MERE MOTVEREDE hvis de starte med at få mad i vuggestuen i sodk. godk. Af kommunen... DET ER MLDT SAGT UFATTELGT AT STORE POLTSKE PERSONLGHEDER TLLADER SG AT BOLTRE SG HER OG DER OG LADER BORGERNE BETALE GLDE... Det går sjældent røg af noget uden der har været ild i. Det er ikke formiddagsbladenes skyld at man nu næsten daglig får beviser på hvad det er for topfolk vi lader os dupere af. Det er ikke underligt om man får sine mistanker når man lytter til hvad de pålægger almindelige borgere åm qn w'y FÅ VED AT DANMARKS STØRTE PRVATE JERNBANE hed ROEBANERNE der drev 600 kilometer jernbane f.eks. i De var smalsporede og man havde 50lokomoti ver og vogne der kørte roer til sukkerfabrikkerne. dag er der få fabrikker tilbage og roerne køres på vejene det kan give smattet vejbane i den periode hvor man kører roerne til fabrikkerne. Der er skrevet en bog om,rroer på skinner".,

9 EGNS-AVS for området V,!f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side e Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Uge tomt for børn- betyder at man nærmest bliver uvenner fordi man skal forklare hvorfor den anden nu skal ha' sit eget værelse NU. G' DEM DOG D['RT'S EGET VÆRELSE allerede på dagen efter bryllupsdagen. Det kunne godt blive en fare for antallet af skilsmisser der sikkert ville falde ved en ordentlig bolig. HAR MAN ENDELG FOR MANGE TOMME VÆRELSER NÅR MAN BLVER ÆLDRE - kan man jo SNE GEN OVER FURESØEN ONSDAG VNTERFEREN. kke så meget sagde de om vejrudsigten men det var tøsne og godt til snebolde. Sneen var tøsne og kunne måske blive liggende i lang tid, og måske ville der komme mere. DET SKER MAN HAR EN PRS - nu da der er så mange der opdager, at det ellers gik så godt Der skal ellers være en arkitekt der har fundet rrde vises sten" ved et genskabe hvad han selv havde oplevet. Det ville være et scoope hvor man byggede sit eget hus med nødvendige børneværelser. MEN der skulle også Det var tilpas at den være plads til, far og kom i en ferie - så var mor fik deres eget værelse fra begyndelsen Så kunne der ske noget spændende ved at de engang imellem inviterede hinanden - og så DE FØRSTE DAGE kunne de hver for sig AF FEBRUAR drøftede man det første pleje deres forskelligheder - for det var jo den udkast til en skattereform der skulle give et slags den anden falder for - har man hørt... eller andet til alle Det er lidt ødelæggende grupper i samfundet. at det med at far og mor Men det satte da en skal have deres eget diskussion i gang som værelse - når huset er nok skulle vise, at ikke alt var som alle kunne ønske sig det... der nogen der kunne nyde det og landskabet ::::::::ttrll DER ER NGEN TVVL OM at de de der valgte smøger fra fordi de var berusede kan vel sige, at det bare var noget man havde sagt i beruset tilstand... engang imellem invitere medlemmer af familie og vennekreds, men be' dem om selv at tage vædsken med... GOt\rfi.ii$lEFi. ALLE TYPER AFFALDSCONTANERE. TOTALE AFFALDSLØSNNGER. KØRSEL ivled KRA' OG GRAB r LEVERNG AF STEN, GRUS OG JORD Lefrvej O Værløse ' HC CONTANER hvis annonce ses herover - er ved at samle folk til det nye engagement der skal varetage renovationsarbejdet i hele Furesø Kommune - fra og med den 1. april. Vi gentager den tidligere givne meddelelse for at undgå at man på dagen tror at der er tale om en aprilsspøg. HC CONTANER har tidligere varetaget arbejdet, men ved licitationen var den nuværende renovatør den billigste. Denne gang var det så HC CONTANER på Lejrvej der skal varetage jobbet - og nu i et område der er dobbelt så stort. For at bestride arbejdet har Henning Christensen søgt flere chauffører og skaffet flere biler for at løse opgaven. spørge om det er alene erhverv, der pålægges der..sociale ansvar...t' Man beder dem om at llf- M ;hjælpe Problem-unge log starte med deltid. Tage lærlinge og ældre som man kan yde tilskud til.. Kommunerne varetager ikke det sociale ansvar. De kræver at borgere iskal sikre sig mindst 300 arbejdsdage om året. kke bare noget spredt - men et rigtigt job. Men kommunen kan godt slippe for at beskæftige den slags mennesker der slås for at få et job og ikke kan få det fordi deres papirer har pletter. lhvordan kan en kommune kræve at folk skal skaffe sig et 300- dags job når kommunen slipper fri. Når firmaer har ret til at sige at de skal ansætte de mest kvalificerede - gælder det ikke - men kommunerne har ret til at gøre det. Er det en social indsats der vil noget. Er det ikke en kommune der er bedst til at socialisere en u- heldig borger og føre ham ind på rette vej. Hedder det ikke socialudvalget???

10 EGNS-AVS for området V,SRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side r0 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første ga'ngt' Uge Fra udvalgsmøder har man set, at det at det er bekymrende, at mange FOR MANGE unge ikke fortsætter deres uddannelse efter de normale skoleår. Det er bekymrende fordi de der står uden videregående skolegang eller uddannelse måske skal nøjes med at leve af mindstelønnen. UDEN UDDANNELSE er nærmest uden muligheder i en verden hvor meget gælder om at løfte sig selv fra den såkaldte sociale arv. Der skal også være unge der afviser at melde sig ind i en forsikring der træder i kraft hvis man bliver arbejdsløse. Man burde advare de unge om, at de ikke må afskrive sig fra at være medlem af en arbejdshedskasse. Det er en stor risiko at løbe hvis man en dag står uden et job. Man skal tilmed være medlem i en vis tid før man kan hente understøttelse og noget at leve af. NAR DET BEKYMRER BYRÅDET betyder det så at man vil gå ud og fortælle de unge hvad det er der vil gå galt hvis man ikke bliver medlem af en arbejdsløshedskas se???????? UNDERSØGELSER PÅ SYGEHUSE gør op med hvor mange gange der er sket fejl når man tildeler patienter medicin. Det er da underligt at det er så store tal. DET ER MÅSKE DERFOR EN MAND EN GANG skal have sagt, at det kræver et godt helbred at blive helbredt på et sygehus..nogen opfattede det dog som en vits... DE BØRN DER VOKSER OP HJEM MED KLAVER har er måske også en belastning. Som det er at bevare et godt indtryk så det holder..., EN MAND V,ORLØSE var for nogle år siden i gang med at opfordre os til at tage vore penge ud afbanken og forder var ikke tale om renter og man tog af og til små og store gebyrer: Man skulle faktisk have råd til at have sine penge i banken. Han måtte dog opgive forehavendet - men man tænkte da over det. Da aktierne mistede sin værdi var der glæde blandt os der ikke havde aktier... Det er dog værd at tænke overat MAN HAR PLGT TLAT HAVE EN BANKKONTO... Det må da være underligt, at man har lovgivet for at man SKAL have en konto i en bank. Det må vel sige, at det vel kun drejer sig om de banker kommunen og folketinget nærer tillid til - for det er da milliarder af pensionskroner man lader bankerne råde over en tid... Og det betinger ikke renter - menr man skal da være sikker på, at de er i sikkerhed og til stede når man skal bruge pensionen... VAR DET KKE RMELGT at bankerne belønnede med lidt rente. Det kunne jo være man valgte at udskyde nogle indkøb for at lade pengene stå lidt længere i bankens bokse. Modsat ved vi jo, at de stakkels pensionister der har for mange penge stående MSTER ret store sociale værdier hvis de har over et bestemt beløb stående... Burde de derfor ikke have renter - så de havde noget at stå imod med. Har du et bestemt beløb får man hverden det ene eller det andet kort - så derfor er der nogen der hæver nogle tusindlapper og gemmer dem under hovedpuden. Måske er det derfor nogen føler at hovedpine er en folkesygdom... Som en læser sagde om de små banker: Vi har for længst fravalgt at sætte en krone i Dogger Banken... GAMLE DAGE holdt man liv i mange fugle ved at hænge neg op. Det er bare ikke nemt at finde den slags i vore.9.?.9..';.':;:.:.. BYMDTEN HAR GÅSTRØG og EN GÅGADE, MEN {VEM SKULLE HNDRE AT det er blevet cykelstier...

11 EGNS-AVS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 11 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge VÆRLØSE SVØMMEKLUB der blev udskilt fra Gymnnastikafdelingen der fik sin egen klub skal efter planerne sende sine medlemmer til svømmehallen i Farum. Det er en hal der senest er renoveret og har 50 meter lange baner. Man har 1320 medlemmer hvortil kommer at der er 220 på venteliste. Tlf Fynbo VÆRLØSE GYMNASTK fejrede i januar sin 85 års fødselsdag og var oprindelig en af de grupper der var med da man startede Værløse. Skytte, Gymnastik- og drætsforening. V.S.G.&. dyrkede også håndbold og fri idræt ligesom Værløse Garden blev startet i foreningen. Det var i øvrigt medlemmer af VSG& der startede grundlaget og udførte arbejdet da Værløse fik sin første hal. Smalfilm og beskrivelse kan på video ses ved lån i Værløse biblioteket. Det var ovenud en fantastisk frivillig og stor opgave. V.S..G.&. startede sit liv i lokale på det tidligere alholdshotel der lå hvor rådhuset er bygget, ved Værløsevej. Hallen blev bygget da kommnunen opfandt en tilskudsregel der hed krone til krone. D.V..S. at foreninger kunne forbedre deres forhold ved selv at gøre en indsats. Efterfølgende ville kommunen tilskyde samme beløb som en forening selv skabte. Det var på flere måder en god regel. Lukkede for en tid for mange ønsker - men satte et utroligt aktivt arbejde i gang. Værløsehallen er den største opgave nogen har løst ved frivilligt arbejde i det gamle Værløse. V,4,RLØSE BOLDKLUB kæmper i dette forår for at sikre sig en forbliven i 2. division og har da også spillere til, at rykke over stregen selvom drømmen om at komme højere op er et må. Kommunens socialog sundhedsudvalg havde møde den 5.2. Freddy Nielsen træder indiudvalgetistedet for Ulla Rasmussen. Der alholdes Borgermøde/Sundhedsmøde den 9. marts. ØKONOMEN er vigtig fordi man har indført strafrenter hvis man overskrider budgettet. Når man skal beskrive året 2008 skal man forudberegne størrelsen af beløb der tilgår kommunen fra Sundhedsog sygesikringsområdet der kan være både og 2 måneder bagud.. Regnskabet vil derfor blive forelagt i marts. En revideret sundhedsaftale er nu sodkendt af Sundhedsstyrelsen Man drøftede praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn og de sager der måtte igennem en ny vurdering. Man godkendte årlig redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Man godkendte handleplan der skal understøtte frivillighedspolitik. Man godkendte visitation til sygeplejeklinik i Hareskovhvile idet man siger at det er en midlertidig placering. Man drøftede Borgerpanelets svar på spørgsmål om sundhed,' Man drøftede admini. stration af ungdomsboliger. HVA Hareskov-Værløse Andelsboligforening der har 63 boliger til udleje har på baggrund af store udlejningsproblemer ønsket at foretage en analyse af ungdomsboligsituationen i HVA. HVA skal komme med et oplæg. Med brev af har man ansøgt kommunalbestyrelsen om at godkende at Hareskovpavillonen sælgesr Sagen vil snarest muligt komme til behandling i Planudvalget. Man drøftede status for mad- og måltidspolitikken. Man drøftede handicapområdets ønskeseddel. KOMMUNERNE er efterhånden så betaget af akademikersproget, at man har opdaget, at der er ord borgerne ikke forstår. Furesø kommune har nu opfordret borgere til, at fortælle hvis der er ord i kommunens papirer de :T::::::11* *

12 EGNS-AVS for området V.trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 F ortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang T'9'1945 Uge Kommunens skoleudvalg havde møde Berit Torm og Helle Katrine Møller var ikke til stede. Man drøftede status for Farum Midtpunkt - for rengøring - brugen af ressourcer i folkeskolen Man vedtog at imødekomme ønsket fra Tine Bryan Stensbøl om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Syvstjerneskolen grundet stort arbejdspres. Man drøftede transport af skoleelever fra Jonstrup skole. Man godkendte forvaltningens indstilling: Der etableres en separat skolebus til transport af de yngste Jonstrup elever til distriktsskolen hver morgen på alle skoledage. At der for de samme børn etableres en fast hjemkørsel med en separat skolebus hver eftermiddag fra Lille Værløse skole til Jonstrup. At der.ikke bevilges voksen pasning til at følge med bussen. Udgiften vil være mellem kr. Tilbud skal hentes. Tidligere udkast henviste man til at kunne man tage ældre elever med kunne man spare udgiften til gratis buskort der svarer til kr pr. elev om året. (På den anden side ville det være et tab for elever der ville miste kontakten med klassekammerater i hovedskolen hvis de mistede deres buskort...) (Med hensyn til transportforslag kunne man spørge hvad gør man med de der mister deres fritidsklub når den også flytter til Værløse. Men den er måske ikke til lilleskolens børn?) Man drøftede organiseringen af den fremtidige tandpleje. dag har man tandpleje på alle de otte skoler. Fra 2010 foreslås det at tandplejen samles på Søndersøskolen og en skole i Farum. HARESKOV SKOLEKLNK LUKKES FRA FEBRUAR 2009 da tandlægen går på pension. Klinikken er utidssvarende i en grad der gør det vanskeligt at rekruttere personale. DER FNDES KKE lovkrav eller påbud der forpligter kommunen til at sørge for transport af børn og unge til besøg hos den kommunale tandpleje. Desuden er børns tandhygiejne et forældreansvar. Ved sammenlægningen henter kommunen en besparelse ph cz.y, million om året... Udstyret fra de nedlagte skoleklinikker vil blive genanvendt. Jørn Johan Nielsen tog forbehold med henvisning til tab af underuisningstid, ledsagelse af forældre og forøget CO-2 grundet forøget kørsel. Man drøftede henvendelse fra 7 institutioner der ønsker at blive selvstændige. Man godkendte udkast til en procesplan der skal forbehandle henvendelsen. Man godkendte årlig redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd. Man skulle drøfte mulige anvendelserr af de ledige lokaler der bliver ledige når Jonstrup skole nedlægges.. Visse drøftelser blev udsat til drøftelse på et møde den 18. februar k med henbiik på behandling af en evt. ansøgning om oprettelse af privatskole. Foreligger der ikke en konditionsmæssig ansøgning den 16.2 aflyses mødet. En ansøgning om privatskole skal indeholde dokumentation for forpligtende forældrekreds bag privats kole-initiativet. Sikkerhedsstillelse for Det er klart - når man flytter klubsvømmerne til Farum kan dervære mere plads til borgere fra Farum i Søndersøbadet - hvad man på rådhuset fandt som en lysende god id6. Man skal vist forstå, at det er der borgere i Farum der har undret sig oven, Men klubsvømmere der bor i Værløse skal så have en udgift ved sat tage til Farum. Og her ligger svømmehallen heller ikke ved siden af stationen - vel... Nej det byråd sætter sig et særligt eftermæle hvis man er svømmer... SKATTEKOM- MSSONEN ser nu på alt. Det siges at man forbereder at dagblade skal betale moms. De har hidtil været fritaget for moms. Man kunne i stedet fritage lokale ugeaviser for alt det med moms MEN SKAL DAGBLADE BETALE MOMS kan det gå rent galt for nogle AVSER der i forvejen er meget dårligt stillet. Trods det er der fortsat dagblade med i uddeling af dagblade gratis. det økonomiske grund- ag for skolens drift. Beskrivelse af skolens pædagogiske grundlag.

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Dagsorden Møde nr. 18 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen KORT ORIENTERING OM AKTUELLE SAGER: 1. KORT ORIENTERING

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere