Faglært til fremtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglært til fremtiden?"

Transkript

1 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til længere betalingsfrister og ofte betaler kunderne ikke deres regninger til tiden. De sene betalinger strammer kreditklemmen om virksomhederne Af ANJA BINDERUP, Arbejdet er udført, og byggevirksomheden sender en faktura til kunden. Men datoen for sidste betalingsfrist oprinder og passerer uden, at virksomheden kan se pengene tikke ind på bankkontoen. Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har private kunder, der ikke betaler deres regning til tiden, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Hertil kommer, at knap halvdelen af virksomhe- derne oplever offentlige kunder, der overser betalingsfristen. Fortsætter side 3 Krav om arbejdsgarantier Hver syvende byggevirksomhed har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille den krævede arbejdsgaranti Læs mere side 4 Faglært til fremtiden? Over halvdelen af de elever, der i fremtiden starter på en erhvervsuddannelse, må nøjes med et grundforløb på 10 uger. Det vil forringe elevernes faglighed, mener Dansk Byggeri Læs mere side 6 Hjemmemarkedet er milevidt fra topformen Der er sket et fald i virksomhedernes omsætning i 2013, og vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til det opsving, som alle håber på Læs mere side 7

2 LEDER 2 Foto Ricky John Molloy Ressourcestrategien kan ende som et mareridt Af MICHAEL H. NIELSEN, direktør i Dansk Byggeri Regeringen viser med den nye ressourcestrategi flotte ambitioner, som skal bringe Danmark på omgangshøjde med de lande, vi normalt sammenligner os med og forhåbentlig på sigt også i front. Vi skal fremover betragte affald som en ressource, og derfor er de centrale mål mere sortering og genanvendelse og mindre deponering og afbrænding. Bygge- og anlægssektoren er på flere fronter langt fremme i forhold til at tænke i genanvendelse og sortering. Dansk Byggeris nedrivningsvirksomheder har i mange år arbejdet målrettet på at gøre det til en selvfølgelighed at nedrive bygninger bid for bid med henblik på genbrug og korrekt håndtering af farlige materialer. Vi har tilmed i de senere år fået specialister med eksakt viden om, hvordan man håndterer fx asbest, pcb og andre problematiske materialer i forhold til det omgivende miljø og i forhold til et sikkert arbejdsmiljø. Når roserne således er delt ud til såvel regering som de fremsynede brancher, så skal vi også dele vores bekymring for udmøntningen af strategien. Som erhvervsorganisation er der grund til at frygte, at det kan blive et mareridt af dimensioner, når kommunerne skal finde ud af hvordan, de hver især vil udlægge bekendtgørelsen. Med 98 kommuner risikerer vi nemlig at få 98 forskellige løsninger af, hvordan affaldet skal sorteres. Det har vi før set i forbindelse med de forskellige kommunale systemer for betaling på genbrugspladser og håndtering af erhvervslivets affald. Vi vil med andre ord opfordre regeringen til at tage taktstokken og sikre, at ressourcestrategien bliver gennemført efter ét sæt regler i hele landet. Det bliver nemlig især erhvervslivet, der kommer til at betale prisen for uensartede regler på tværs af kommunegrænserne. Der er stor risiko for, at bøvlede regler kan ødelægge incitamentet for medspil fra de implicerede parter. Derfor er det vigtigt, at byggeriets incitamenter for at sortere mere kvalificeret ikke obstrueres af kommunalt bureaukrati. Opgaver til byggebranchen Trængselskommissionen har for nylig præsenteret deres forslag til, hvordan trængslen i hovedstadsområdet skal gøres mindre og luftforureningen reduceres. Initiativerne har samlet set en værdi på op imod 42 mia. kr., og det vil kunne mærkes i bygge- og anlægsbranchen, som skal lægge hænder til en stor del af de nye forslag. Det giver godt nye job årligt i byggeriet, vurderer Dansk Byggeri Byggeriet bidrager til innovationskatalog Regeringen har fremlagt et katalog over de indsatsområder, hvor der er behov for at tænke i nye, innovative løsninger på almindelige samfundsmæssige udfordringer. Målet er at skabe de bedste erhvervsmæssige rammer for innovation og udvikling. Dansk Byggeri har sat sig i spidsen for, at byggeforskning inden for bæredygtig energirenovering får en fremtrædende position i innovationsstrategien. Behov for et grønt fradrag Den nye Vækstplan for Klima og Energi har sat fokus på, hvordan vi omstiller energisystemet, skaber mere energieffektive bygninger og fremmer eksport af energiteknologier. Desværre er vigtige ingredienser til at sikre et stærkt hjemmemarked siet fra. - BoligJobordningen er ikke gearet til at sætte turbo på energirenoveringerne. Der skal større tilskud til, som er målrettet energirenoveringer ellers dropper danskerne at energirenovere huset, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. I byggeerhvervet er vi klar til at spille med, når det gælder bæredygtighed og genanvendelse men vi forventer klare og forståelige rammer for indsatsen. 2 Oktober 2013 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Aske Muff, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Mette Skovgaard Petersen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA KREDITANALYSE Fortsat fra forsiden Danskerne betaler ikke til tiden - Det er et stort problem for virksomhederne, at kunderne i så høj udtrækning overskrider betalingsfristen. Ud over de almindelige løbende udgifter til løn og administration, har bygge- og anlægsvirksomhederne store udgifter til byggematerialer, leje af materiel og lignende, når de udfører opgaver. Så der er et betydeligt cashflow i selv mindre virksomheder. Hertil kommer så de ekstra omkostninger til rykkere og administration, så de sene betalinger er en stor belastning, fortæller Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri. Presset vokser Presset på virksomhederne forstærkes af, at byggebranchen i disse år kæmper med tynde ordrebøger. Og Dansk Byggeri har desværre kunnet konstatere en forøget tendens til at overskride betalingsfristen, siden organisationen begyndte at afdække kreditsituationen i Siden krisen satte ind, er kunderne blevet dårligere til at betale til tiden. Det er ikke i orden men er til gengæld et udtryk for, at kunderne mangler forståelse for, hvad det er for et knivsæg, mange virksomheder balancerer på i forhold til at få udgifter og indtægter til at hænge sammen, siger Lars Storr-Hansen, og fortsætter: - Vi er særligt overraskede over holdningen blandt de offentlige kunder. For vi har en klar forventning om, at kommuner, regioner og staten har overblik over deres økonomi og ikke sjolfer deres leverandører ligesom de jo også selv forventer at få deres betalinger til tiden. Andel af de private og offentlige kunder, som overskrider betalingsfristen 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ingen Få Nogen Mange Ingen Få Nogen Mange Private kunder Anm. 'Få' kunder er defineret ved 1-10 %, 'Nogen' ved %, og 'Mange' ved mere end 20 % Kræver længere betalingsfrister Ikke desto mindre er de offentlige kunder ikke blot dårlige til at overholde betalingsfristen de er heller ikke blege for at bede om længere betalingsfrister. På dette punkt ligger de desværre også helt i tråd med privatkunderne. Hver tredje virksomhed i bygge- og anlægsbranchen oplever, at der bliver forlangt længere betalingsfrister ved opgaver både fra offentlige og private kunder. Og andelen af virksomheder, der oplever længere betalingsfrister fra offentlige kunder, er svagt stigende i forhold til tidligere. - Når kunderne beder om længere betalingsfrister, sætter det virksomhederne i et svært dilemma. De vil jo gerne være imødekommende over for deres kunder ikke mindst i Om kreditundersøgelsen Siden 2009 har Dansk Byggeri hvert halve år gennemført en undersøgelse af kreditsituationen blandt bygge- og anlægsvirksomhederne. Undersøgelsen gennemføres som led i Dansk Byggeris deltagelse i udvalget i Erhvervs- og Vækstministeriet, der udgiver rapporten Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at kreditforholdene i bygge- og anlægsbranchen overordnet set har været håbet om, at de også kommer i betragtning næste gang, kommunen fx skal have renoveret en skole eller anlagt en ny vej. Samtidig er forlængede betalingsfrister sammen med de for sene betalinger med til at stramme kreditklemmen om virksomhederne, siger Lars Storr-Hansen. Ingen likviditet De sene betalinger har stor negativ indflydelse på virksomhedens likviditet i banken. De kan udhule opsparingen hos ellers sunde virksomheder eller være udslagsgivende for, at banken ikke vil stille den garanti, som Offentlige kunder offentlige bygherrer i stigende grad kræver af deres leverandører for at lade dem komme i betragtning til en opgave. - Penge på kontoen er alfa og omega for, at du kan drive din virksomhed. Derfor er de sene betalinger en ond spiral, der i sidste ende kan skubbe ellers sunde og velfungerende virksomheder ud over kanten. Derfor skal vi have vendt tendensen og få både privatpersoner, kommuner og de øvrige offentlige bygherrer til at indse, at de skal betale virksomhederne til tiden. Alt andet er umoralsk og ansvarsløst, fastslår Lars Storr-Hansen. 2 under et stigende pres i den første del af perioden, mens virksomhederne i de senere undersøgelser rapporterer om en fastholdelse af de strammede krav. Dertil kommer et pres fra kunderne i forhold til øgede krav om lange betalingsfrister, at flere kunder overskrider betalingsfristen, og at der i højere grad stilles krav om arbejdsgaranti. Samtidig har bankerne strammet ind på alle områder, så virksomhederne sidder i et krydspres. 3

4 TEMA KREDITANALYSE Flere virksomheder møder krav om arbejdsgarantier Krav om arbejdsgarantier er blevet langt mere udbredt. Men hver syvende byggevirksomhed har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille arbejdsgaranti. Dansk Byggeri pointerer, at arbejdsgarantier begrænser konkurrencen og anbefaler, at de kun kommer i spil på opgaver over kroner Af ASKE MUFF, - Arbejdsgarantier er blevet sværere at få for virksomhederne. Det understreger, at byggebranchen sidder fastlåst i en kreditklemme, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Andel af byggeopgaver, hvor der stilles krav om arbejdsgarantier 25 % 32 % 31 % 12 % Mange Nogen Anm. 'Få' kunder er defineret ved 1-10 %, 'Nogen' ved %, og 'Mange' ved mere end 20 % Hvad er en arbejdsgaranti? Få Ingen Ved arbejdsgaranti forstås, at entreprenøren stiller økonomisk sikkerhed, fx i form af en bankgaranti, over for bygherrer for opfyldelse af sine forpligtelser. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at 75 % af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen møder krav om arbejdsgarantier. Det er en stigning i forhold til tidligere undersøgelser. I Dansk Byggeri er man bekymret over udviklingen. - Det er problematisk, at flere virksomheder oplever krav om arbejdsgarantier, fordi branchen sidder fast i en kreditklemme. Virksomhederne har store udfordringer med at få stillet disse garantier. Man skal huske på, at en garantistillelse svarer til et udlån på bankens balance, siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Dermed har virksomhederne i princippet ligeså store udfordringer med at få stillet en garanti som at få bevilliget et lån. Analysen viser da også, at hver syvende virksomhed inden for det seneste halve år har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille den fornødne garanti. - Virksomhederne har problemer med at få kredit til den daglige drift. Når virksomhederne bliver krævet at stille med arbejdsgarantier, så risikerer de at blive helt udelukket fra at tage en opgave. Det er ikke sundt for konkurrencen, siger Torben Liborius. Samarbejde opsagt Dansk Byggeri har indtil for nylig haft en samarbejdsaftale med kreditforsikringsselskabet Euler Hermes. De skulle udstede arbejdsgarantier til Dansk Byggeris medlemmer til fordelagtige priser, men den aftale har Euler Hermes opsagt, fordi de kun godkendte ganske få af virksomhedernes garantiansøgninger. - Jeg ser det som en tydelig indikation på, at arbejdsgarantier er blevet svære at få for virksomhederne. Det er blot endnu en understregning af, at branchen sidder fastlåst i en kreditklemme, siger Torben Liborius. - Det er ellers positivt, at der er blevet fremrykket en række offentlige investeringer, som kan holde gang i hjulene i byggeriet. Men når der samtidig stilles flere krav om arbejdsgarantier, så er der en masse virksomheder, som disse investeringer ikke kommer til gode, fordi kravet om arbejdsgaranti blokerer, siger han. Kun garantier ved større opgaver I analysen svarer hver femte virksomhed desuden, at deres bank siger nej til lån og forhøjelse af kassekreditten alene af den årsag, at virksomheden kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri mener derfor, at branchens kreditklemme skal tages meget alvorligt, og anbefaler, at der kun bliver stillet krav om arbejdsgaranti, hvis opgaven overstiger en pris på kr. - Vi forstår fuldt ud, at der bliver krævet arbejdsgarantier på større opgaver. Men det giver ikke mening, at en maler fx skal stille en arbejdsgaranti for at male opholdsrummet på et plejehjem. Det kræver en masse papirarbejde, som pålægger virksomhederne en unødvendig udgift, siger Torben Liborius. 2 4

5 TEMA KREDITANALYSE Begrænsede lånemuligheder hæmmer virksomhederne Kreditklemmen holder stadig en stor del af byggevirksomhederne i et jerngreb. Dansk Byggeri advarer mod danske særkrav til bankerne og vil have virksomhederne til i højere grad at søge alternativ finansiering Af ASKE MUFF, De danske bygge- og anlægsvirksomheder oplever stadig problemer, når de vil låne penge i banken. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Selvom finanskrisen efterhånden har nogle år på bagen, og der er blevet luget ud blandt svagt funderede og useriøse aktører, får hver femte virksomhed et rungende nej i banken. Hver tiende virksomhed opgiver helt at ansøge om lån, fordi svaret er givet på forhånd. - Krisen har kradset i fem år, og den svære adgang til kredit er blevet hverdag. Virksomhederne har efterhånden vænnet sig til situationen, hvilket betyder, at mange giver op på forhånd. Men det er et stort problem, når så mange virksomheder ikke kan låne, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja, uden varsel Anm.: Mulighed for flere svar Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Strenge krav Ifølge Dansk Byggeris analyse har hver tredje virksomhed i bygge- og anlægsbranchen det seneste halve år oplevet, at bankerne stiller strengere krav til kreditsikkerhed. Bo Sandberg forklarer bankernes generelle tilbageholdenhed med, at de på den ene side er underlagt en stram men rimelig regulering ovenpå finanskrisen, og på den anden side er underlagt visse særkrav, som ikke gør sig gældende i de lande, vi normalt sammenligner os med. Selvom vi med bankpakke seks placerer os nogenlunde midt i EU-feltet. - Der er ekstra skrappe danske krav til fx solvens og indskudsgaranti, som der ikke bliver stillet krav om i mange af de øvrige EU-lande. Det er muligvis nødvendigt, men bagsi- Ja, i andre sammenhænge Nej den af medaljen er, at det hæmmer væksten. Derfor er det vigtigt, at Danmark ikke på alle områder skal være duksenes duks, siger Bo Sandberg, og fortsætter: - Erhvervs- og Vækstministeriet skal nogle gange stoppe op og overveje, om deres vækstfremmende tiltag i realiteten bremses af ministeriets eget Finanstilsyn, der holder opsyn med bankerne, siger Bo Sandberg. Alternativ finansiering er vejen frem Dansk Byggeri har siden 2009 undersøgt kreditsituationen blandt virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Den seneste analyse tegner et billede af, at det i de fleste tilfælde også er blevet dyrere at låne penge i løbet af de forgangne fire år. Hver tredje virksomhed angiver, at de enten er blevet mødt af stigende renter eller låneomkostninger. På grund af de svære betingelser har Dansk Byggeri i en længere periode efterlyst andre veje til finansiering. Organisationen har blandt andet været aktiv i udformningen af en ny lovgivning, der åbner for såkaldt puljede erhvervsobligationer, som Folketinget forventes at stemme igennem senere på efteråret. Den skal især styrke mellemstore virksomheders lånemuligheder, og Bo Sandberg håber, at det med tiden kan betyde ny luft for virksomhederne. - Når mange virksomheder oplever, at pengekassen er lukket i banken, er det helt afgø- - Vi håber, at de kommende "puljede erhvervsobligationer" kan give især de mellemstore virksomheder ekstra muligheder, siger Bo Sandberg, chrføkonom i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy rende, at vi finder andre løsninger. Vi håber, at puljede erhvervsobligationer kan give især de mellemstore virksomheder ekstra muligheder. Vi havde dog gerne set, at staten i højere grad havde påtaget sig opgaven som fødselshjælper for den kommende ordning, siger Bo Sandberg. Derudover tilføjer han, at der også er andre muligheder for finansiering gennem fx Vækstfonden. Den giver vækstlån til små og mellemstore virksomheder i tilfælde, hvor banken ikke vil gå med til at dække det hele. - Relativt få virksomheder kender til den mulighed, men det kan være en god ide at sprede virksomhedens finansiering lidt. Specielt i en situation, som vi er i nu, siger han. 2 5

6 Faglært til 2 Foto Uggi Kaldan fremtiden? Over halvdelen af de elever, der i fremtiden går i gang med en erhvervsuddannelse, må nøjes med et grundforløb på kun 10 uger. Sådan lyder det i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Det vil forringe elevernes faglighed, mener Dansk Byggeri Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Vil du gerne være tømrer, men har du efter folkeskolen været ude at rejse, haft et arbejde eller prøvet kræfter med en anden uddannelse? Så bliver dit grundforløb halveret til blot 10 uger. Sådan vil fremtiden se ud, hvis regeringens netop fremlagte forslag til en ny erhvervsskolereform bliver en realitet. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at over 60 % af de elever, der optages på bygge- og anlægsuddannelsernes grundforløb, er over 18 år og dermed ikke kommer direkte fra folkeskolen. Det er med andre ord en temmelig stor gruppe, der skal basere deres erhvervsuddannelse på et grundforløb på kun 10 undervisningsuger. - Regeringen ønsker at forbedre undervisningen for de elever, der kommer direkte fra folkeskolen. Men det sker på bekostning af alle øvrige elever, og det er langt fra hensigtsmæssigt. Det vil i værste fald betyde, at mere end halvdelen af de elever, vi uddanner fra erhvervsskolerne, kommer ud med et ringere niveau, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Det gælder blandt andet de elever, der har taget en ungdomsuddannelse, tidligere er faldet fra en erhvervsuddannelse og de elever, der har valgt at arbejde eller rejse efter folkeskolen. Også elever, der allerede har en uddannelsesaftale i stand, skal starte direkte på det fagspecifikke grundforløb. Grov beskæring på faglig undervisning For elever, der kommer direkte efter folkeskolens 9. eller 10. klasse, skal erhvervsuddannelsernes grundforløb fremover være på 40 uger mod de nuværende 20 uger. De første 30 uger skal eleverne igennem et såkaldt afklaringsforløb, hvorefter de skal vælge en konkret uddannelse. Kun de sidste 10 uger af grundforløbet skal indeholde reel fagspecifik undervisning, der leder frem til grundforløbsprøven. Det skaber bekymring hos Dansk Byggeri, hvor man er bange for, at omlægningen vil betyde, at eleverne ikke bliver klædt ordentligt på rent fagligt. - Det er fornuftigt, at give de elever, der kommer direkte fra folkeskolen, et længere og mere afklarende grundforløb, så de kan blive mere modne og sikre på deres valg af fag. Men med kun 10 ugers fagspecifik undervisning er der en alvorlig risiko for, at eleverne ikke når at få de nødvendige kompetencer inden for deres fagområde, inden de skal videre på hovedforløbet, siger Louise Pihl. Minimum på 15 ugers fagspecifik undervisning Dansk Byggeri mener, at alle elever som udgangspunkt bør sikres 15 ugers fagspecifik undervisning på grundforløbene uanset om de kommer direkte fra folkeskolen, fra en ungdomsuddannelse eller fra et helt tredje sted. Hvis eleverne i forvejen har faglige kompetencer fra fx en anden uddannelse eller arbejde, skal de kunne søge merit og dermed få et kortere grundforløb. - Et fagspecifikt forløb på 10 uger er ikke nok, for det er simpelthen ikke muligt for eleverne fagligt at lære det, de skal, på bare 10 uger. Inden for bygge- og anlægsuddannelserne er det som minimum nødvendigt med 15 uger, siger Louise Pihl. 2 Aldersfordeling i procent ved optag på bygge- og anlægsuddannelsernes grundforløb år og ældre 16 og 17 årige Kilde: Undervisningsministeriet, og Dansk Byggeri. 6

7 Hjemmemarkedet er milevidt fra topformen Lys for enden af tunnelen. Spæde tegn på opsving. Optimismen på vej tilbage. Men hvad bygger vi de positive forventninger på? I al fald ikke omsætningen, fastslår Dansk Byggeri på baggrund af en analyse af omsætningen i virksomhederne i 2013 Af MOGENS HJELM, Indenlandsk omsætningsudvikling , opdelt på de 7 største private brancher Udvalgte erhvervsbrancher og sektorer - Der er sket et stemningsskift hos danskerne, og troen på fremtiden vil også før eller siden sætte gang i forbruget og dermed i virksomhedernes omsætning, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Faktum er dog, at der samlet set er sket et fald i virksomhedernes omsætning i 2013, og det kan ifølge Bo Sandberg tyde på, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til det opsving, som alle håber på. Han betegner faldet i erhvervslivets omsætning som overraskende. Det har ellers ikke skortet på positive økonomiske nøgletal i de seneste måneder. Forbrugernes forventninger til fremtiden, og dermed vilje til at bruge penge, er opadgående, dankortomsætningen er stigende, huspriserne i de store byer er igen på vej op, og ledigheden er faldende. - Det er disse nøgletal, der Ændring i omsætning Jan-aug har givet næring til at tale om et stemningsskift. Men realiteterne er desværre, at dansk økonomi fortsat befinder sig i et hul og er præget af lavvækst. Senest viste nationalregnskabet fra Danmarks Statistik, at der samlet i 1. halvår af 2013 var negativ BNP-vækst på -0,1 procent, forklarer Bo Sandberg. Brancheanalyse Dansk Byggeri har på den baggrund analyseret omsætningen på hjemmemarkedet i de forskellige dele af erhvervslivet i årets første otte måneder og sammenlignet med samme periode sidste år for at få et mere detaljeret billede af, hvor der er fremgang, og hvor der stadig er krise. Analysen viser et overraskende negativt billede af omsætningsudviklingen i de fleste brancher. - Generelt er der endnu ikke Ændring i omsætning Jan-aug Landbrug + 3,0 mia. kr. +4,7 % Vidensservice + 3,1 mia. kr. +4,1 % Handel -3,8 mia. kr. -0,6 % Industri -2,8 mia. kr. -1,3 % Bygge og anlæg -3,1 mia. kr. -2,5 % Information & kommunikation -4,8 mia. kr. -5,5 % Transport -4,3 mia. kr. -7,0 % Erhvervsliv/hjemmemarked totalt -8,7 mia. kr. - 0,6 % Kilde: Dansk Byggeris beregninger på baggrund af meget, der tyder på en omsætningsfremgang i den private sektor på hjemmemarkedet. Og slet ikke nok til at trække beskæftigelse og investeringer med op, siger Bo Sandberg. På baggrund af Danmarks Statistiks tal konstaterer Dansk Byggeri efter årets første 8 måneder, at erhvervslivet som helhed fra januar til august har omsat for 8,7 mia. kr. mindre i 2013 end i Blandt de største brancher er det kun landbrug og vidensservice, der har opnået omsætningsfremgang i Det er velkendt, at landbruget klarer sig godt på eksportmarkederne og længe har haft gavn af stigende fødevarepriser. Sidstnævnte er tilsyneladende også slået igennem på hjemmemarkedet. Vidensservice består primært af brancher, der reelt slet ikke har været i krise, fx rådgivere, konsulenter, revi- sorer og it-branchen, forklarer Bo Sandberg. Byggeriet var en langsom starter Bo Sandberg hæfter sig ved, at bygge- og anlægsbranchen fik en meget sløj start på Her var BoligJobordningen ophørt i nogle måneder, og resultatet var et faldende marked og en klar omsætningsnedgang. - Til gengæld viser de seneste månedstal en stigende formkurve for bygge- og anlægsbranchen. Her er der sket en betydelig catch-up-effekt, der viser, at forårets vækstpakker faldt på et tørt sted og indeholder øget aktivitet især i form af den genindførte Bolig- Jobordning, men også Landsbyggefondens renoveringsprojekter i den almene sektor, forklarer Bo Sandberg. I den private sektors midterfelt finder man de omsætningsmæssigt to største brancher, nemlig handel og industri. Her har krisen været udtalt i handelssegmentet gennem det meste af finanskrisen med nedgang i detailhandlen. Men det tyder på, at styrtblødningen er ved at stoppe, og privatforbruget forsigtigt er på vej frem. - For industriens vedkommende følger omsætningsudviklingen nogenlunde den nedadgående strukturelle trend, mens det område, som det ser værst ud for, er transporterhvervet, som er presset blandt andet af østeuropæiske vognmandsfirmaer, slutter Bo Sandberg. 2 7

8 Benny Engelbrecht, erhvervsordfører (S) Kim Andersen, erhvervsordfører (V) Byggeduellen Bygge- og anlægsvirksomhederne sidder fortsat i en kreditklemme, viser en ny analyse foretaget af Dansk Byggeri. Selvom virksomhederne oplever færre rentestigninger end tidligere, er omkostningerne forbundet med de øvrige kreditfaciliteter steget, og kravene til nye lån er fortsat omfattende. Desuden oplever flere virksomheder, at bygherrer i stigende grad stiller krav om arbejdsgaranti, hvilket medvirker til et stærkt pres på virksomhederne. Vi har bedt to MF ere om at kommentere situationen Virksomhederne oplever et stigende krav om at stille arbejdsgaranti. Dansk Byggeri mener, der bør være en nedre grænse for opgaven på min kr., når kommunerne kræver en arbejdsgaranti. Hvad mener du? Kim Andersen: En arbejdsgaranti kan opfattes som en slags kvalitetsstempel, men det kan selvfølgelig diskuteres, om en arbejdsgaranti er nødvendig, når der er tale om mindre opgaver. 2 Benny Engelbrecht: Jeg forstår udmærket, at markedet generelt er presset for tiden, ikke mindst på grund af Pihl & Søns konkurs. Det gør, at arbejdsgarantier generelt bliver dyrere at stille, men det betyder samtidig, at bygherrer bliver mere forsigtige. Jeg går ikke ind for gennem lovgivning at sætte grænser for privatretlige aftaler. 2 Af ANJA BINDERUP, Knap halvdelen af bygge- og anlægsvirksomhederne oplever offentlige kunder, der ikke betaler deres regning til tiden. Hertil kommer, at kommunerne presser virksomhederne til længere betalingsfrister. Er det i orden? Kim Andersen: Det er selvfølgelig ikke i orden. Når man udfører et stykke arbejde, skal man betales til tiden. Det gælder især, når der er tale om et stykke arbejde, der er udført for skatteborgernes penge. Det offentlige skal altid opføre sig eksemplarisk. 2 Benny Engelbrecht: Der trådte nye regler i kraft for det offentliges betalinger den 1/ Det er ikke muligt endnu at konkludere, om disse nye og langt strammere regler er slået fuldt igennem. Det har været regeringspartiernes hensigt, at det EU direktiv, som reglerne bygger på, blev implementeret så hurtigt som muligt i dansk lov, netop fordi vi har oplevet så mange, der har fremhævet denne problemstilling. 2 Virksomhederne har brug for alternative finansieringsmuligheder. Folketinget forventes i efteråret at vedtage en ny lov, der åbner op for puljede erhvervsobligationer. Det er positivt, men Dansk Byggeri og andre forventer, at markedet vil være meget trægt. Hvad vil du foreslå, der kan hjælpe dette nye marked i gang? Kim Andersen: De puljede erhvervsobligationer kan vise sig at være en god løsning, og vi er klar til fordomsfrit at debattere mulige løsninger, hvis det skulle vise sig, at markedet for dem ikke fungerer. 2 Benny Engelbrecht: De puljede erhvervsobligationer er et rigtig godt supplement til de eksisterende låneordninger. Ordningen kan dog ikke stå alene, og det har heller aldrig været hensigten. Det er årsagen til, at regeringen siden 2011 har tilført over 40 mia. kr. til både eksisterende og nye låne- og garantiordninger gennem EKF og Vækstfonden. Vi vil i forbindelse med den kommende industristrategi gennemgå alle eksisterende statslige låneordninger for at sikre, at de fungerer optimalt. De synspunkter, som man i den forbindelse måtte have hos Dansk Byggeris virksomheder, vil vi naturligvis se frem til at høre mere om. 2

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN: DECEMBER 2012 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Første halvår skuffede i malerfaget (side 2) Den første halvdel af bød på en gedigen overraskelse,

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00

FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00 FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00 Del: Erhvervsskolerne har søgt om at udbyde langt flere grundforløb i yderkommuner

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne Organisation for erhvervslivet maj 2009 Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store ressourcer AF KONSULENT CLAUS ROSENKRANDS OLSEN, CLO@DI.DK Niveaudeling er stort set ikke eksisterende på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere