Faglært til fremtiden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglært til fremtiden?"

Transkript

1 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til længere betalingsfrister og ofte betaler kunderne ikke deres regninger til tiden. De sene betalinger strammer kreditklemmen om virksomhederne Af ANJA BINDERUP, Arbejdet er udført, og byggevirksomheden sender en faktura til kunden. Men datoen for sidste betalingsfrist oprinder og passerer uden, at virksomheden kan se pengene tikke ind på bankkontoen. Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har private kunder, der ikke betaler deres regning til tiden, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Hertil kommer, at knap halvdelen af virksomhe- derne oplever offentlige kunder, der overser betalingsfristen. Fortsætter side 3 Krav om arbejdsgarantier Hver syvende byggevirksomhed har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille den krævede arbejdsgaranti Læs mere side 4 Faglært til fremtiden? Over halvdelen af de elever, der i fremtiden starter på en erhvervsuddannelse, må nøjes med et grundforløb på 10 uger. Det vil forringe elevernes faglighed, mener Dansk Byggeri Læs mere side 6 Hjemmemarkedet er milevidt fra topformen Der er sket et fald i virksomhedernes omsætning i 2013, og vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til det opsving, som alle håber på Læs mere side 7

2 LEDER 2 Foto Ricky John Molloy Ressourcestrategien kan ende som et mareridt Af MICHAEL H. NIELSEN, direktør i Dansk Byggeri Regeringen viser med den nye ressourcestrategi flotte ambitioner, som skal bringe Danmark på omgangshøjde med de lande, vi normalt sammenligner os med og forhåbentlig på sigt også i front. Vi skal fremover betragte affald som en ressource, og derfor er de centrale mål mere sortering og genanvendelse og mindre deponering og afbrænding. Bygge- og anlægssektoren er på flere fronter langt fremme i forhold til at tænke i genanvendelse og sortering. Dansk Byggeris nedrivningsvirksomheder har i mange år arbejdet målrettet på at gøre det til en selvfølgelighed at nedrive bygninger bid for bid med henblik på genbrug og korrekt håndtering af farlige materialer. Vi har tilmed i de senere år fået specialister med eksakt viden om, hvordan man håndterer fx asbest, pcb og andre problematiske materialer i forhold til det omgivende miljø og i forhold til et sikkert arbejdsmiljø. Når roserne således er delt ud til såvel regering som de fremsynede brancher, så skal vi også dele vores bekymring for udmøntningen af strategien. Som erhvervsorganisation er der grund til at frygte, at det kan blive et mareridt af dimensioner, når kommunerne skal finde ud af hvordan, de hver især vil udlægge bekendtgørelsen. Med 98 kommuner risikerer vi nemlig at få 98 forskellige løsninger af, hvordan affaldet skal sorteres. Det har vi før set i forbindelse med de forskellige kommunale systemer for betaling på genbrugspladser og håndtering af erhvervslivets affald. Vi vil med andre ord opfordre regeringen til at tage taktstokken og sikre, at ressourcestrategien bliver gennemført efter ét sæt regler i hele landet. Det bliver nemlig især erhvervslivet, der kommer til at betale prisen for uensartede regler på tværs af kommunegrænserne. Der er stor risiko for, at bøvlede regler kan ødelægge incitamentet for medspil fra de implicerede parter. Derfor er det vigtigt, at byggeriets incitamenter for at sortere mere kvalificeret ikke obstrueres af kommunalt bureaukrati. Opgaver til byggebranchen Trængselskommissionen har for nylig præsenteret deres forslag til, hvordan trængslen i hovedstadsområdet skal gøres mindre og luftforureningen reduceres. Initiativerne har samlet set en værdi på op imod 42 mia. kr., og det vil kunne mærkes i bygge- og anlægsbranchen, som skal lægge hænder til en stor del af de nye forslag. Det giver godt nye job årligt i byggeriet, vurderer Dansk Byggeri Byggeriet bidrager til innovationskatalog Regeringen har fremlagt et katalog over de indsatsområder, hvor der er behov for at tænke i nye, innovative løsninger på almindelige samfundsmæssige udfordringer. Målet er at skabe de bedste erhvervsmæssige rammer for innovation og udvikling. Dansk Byggeri har sat sig i spidsen for, at byggeforskning inden for bæredygtig energirenovering får en fremtrædende position i innovationsstrategien. Behov for et grønt fradrag Den nye Vækstplan for Klima og Energi har sat fokus på, hvordan vi omstiller energisystemet, skaber mere energieffektive bygninger og fremmer eksport af energiteknologier. Desværre er vigtige ingredienser til at sikre et stærkt hjemmemarked siet fra. - BoligJobordningen er ikke gearet til at sætte turbo på energirenoveringerne. Der skal større tilskud til, som er målrettet energirenoveringer ellers dropper danskerne at energirenovere huset, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. I byggeerhvervet er vi klar til at spille med, når det gælder bæredygtighed og genanvendelse men vi forventer klare og forståelige rammer for indsatsen. 2 Oktober 2013 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Aske Muff, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Mette Skovgaard Petersen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA KREDITANALYSE Fortsat fra forsiden Danskerne betaler ikke til tiden - Det er et stort problem for virksomhederne, at kunderne i så høj udtrækning overskrider betalingsfristen. Ud over de almindelige løbende udgifter til løn og administration, har bygge- og anlægsvirksomhederne store udgifter til byggematerialer, leje af materiel og lignende, når de udfører opgaver. Så der er et betydeligt cashflow i selv mindre virksomheder. Hertil kommer så de ekstra omkostninger til rykkere og administration, så de sene betalinger er en stor belastning, fortæller Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri. Presset vokser Presset på virksomhederne forstærkes af, at byggebranchen i disse år kæmper med tynde ordrebøger. Og Dansk Byggeri har desværre kunnet konstatere en forøget tendens til at overskride betalingsfristen, siden organisationen begyndte at afdække kreditsituationen i Siden krisen satte ind, er kunderne blevet dårligere til at betale til tiden. Det er ikke i orden men er til gengæld et udtryk for, at kunderne mangler forståelse for, hvad det er for et knivsæg, mange virksomheder balancerer på i forhold til at få udgifter og indtægter til at hænge sammen, siger Lars Storr-Hansen, og fortsætter: - Vi er særligt overraskede over holdningen blandt de offentlige kunder. For vi har en klar forventning om, at kommuner, regioner og staten har overblik over deres økonomi og ikke sjolfer deres leverandører ligesom de jo også selv forventer at få deres betalinger til tiden. Andel af de private og offentlige kunder, som overskrider betalingsfristen 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ingen Få Nogen Mange Ingen Få Nogen Mange Private kunder Anm. 'Få' kunder er defineret ved 1-10 %, 'Nogen' ved %, og 'Mange' ved mere end 20 % Kræver længere betalingsfrister Ikke desto mindre er de offentlige kunder ikke blot dårlige til at overholde betalingsfristen de er heller ikke blege for at bede om længere betalingsfrister. På dette punkt ligger de desværre også helt i tråd med privatkunderne. Hver tredje virksomhed i bygge- og anlægsbranchen oplever, at der bliver forlangt længere betalingsfrister ved opgaver både fra offentlige og private kunder. Og andelen af virksomheder, der oplever længere betalingsfrister fra offentlige kunder, er svagt stigende i forhold til tidligere. - Når kunderne beder om længere betalingsfrister, sætter det virksomhederne i et svært dilemma. De vil jo gerne være imødekommende over for deres kunder ikke mindst i Om kreditundersøgelsen Siden 2009 har Dansk Byggeri hvert halve år gennemført en undersøgelse af kreditsituationen blandt bygge- og anlægsvirksomhederne. Undersøgelsen gennemføres som led i Dansk Byggeris deltagelse i udvalget i Erhvervs- og Vækstministeriet, der udgiver rapporten Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at kreditforholdene i bygge- og anlægsbranchen overordnet set har været håbet om, at de også kommer i betragtning næste gang, kommunen fx skal have renoveret en skole eller anlagt en ny vej. Samtidig er forlængede betalingsfrister sammen med de for sene betalinger med til at stramme kreditklemmen om virksomhederne, siger Lars Storr-Hansen. Ingen likviditet De sene betalinger har stor negativ indflydelse på virksomhedens likviditet i banken. De kan udhule opsparingen hos ellers sunde virksomheder eller være udslagsgivende for, at banken ikke vil stille den garanti, som Offentlige kunder offentlige bygherrer i stigende grad kræver af deres leverandører for at lade dem komme i betragtning til en opgave. - Penge på kontoen er alfa og omega for, at du kan drive din virksomhed. Derfor er de sene betalinger en ond spiral, der i sidste ende kan skubbe ellers sunde og velfungerende virksomheder ud over kanten. Derfor skal vi have vendt tendensen og få både privatpersoner, kommuner og de øvrige offentlige bygherrer til at indse, at de skal betale virksomhederne til tiden. Alt andet er umoralsk og ansvarsløst, fastslår Lars Storr-Hansen. 2 under et stigende pres i den første del af perioden, mens virksomhederne i de senere undersøgelser rapporterer om en fastholdelse af de strammede krav. Dertil kommer et pres fra kunderne i forhold til øgede krav om lange betalingsfrister, at flere kunder overskrider betalingsfristen, og at der i højere grad stilles krav om arbejdsgaranti. Samtidig har bankerne strammet ind på alle områder, så virksomhederne sidder i et krydspres. 3

4 TEMA KREDITANALYSE Flere virksomheder møder krav om arbejdsgarantier Krav om arbejdsgarantier er blevet langt mere udbredt. Men hver syvende byggevirksomhed har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille arbejdsgaranti. Dansk Byggeri pointerer, at arbejdsgarantier begrænser konkurrencen og anbefaler, at de kun kommer i spil på opgaver over kroner Af ASKE MUFF, - Arbejdsgarantier er blevet sværere at få for virksomhederne. Det understreger, at byggebranchen sidder fastlåst i en kreditklemme, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Andel af byggeopgaver, hvor der stilles krav om arbejdsgarantier 25 % 32 % 31 % 12 % Mange Nogen Anm. 'Få' kunder er defineret ved 1-10 %, 'Nogen' ved %, og 'Mange' ved mere end 20 % Hvad er en arbejdsgaranti? Få Ingen Ved arbejdsgaranti forstås, at entreprenøren stiller økonomisk sikkerhed, fx i form af en bankgaranti, over for bygherrer for opfyldelse af sine forpligtelser. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at 75 % af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen møder krav om arbejdsgarantier. Det er en stigning i forhold til tidligere undersøgelser. I Dansk Byggeri er man bekymret over udviklingen. - Det er problematisk, at flere virksomheder oplever krav om arbejdsgarantier, fordi branchen sidder fast i en kreditklemme. Virksomhederne har store udfordringer med at få stillet disse garantier. Man skal huske på, at en garantistillelse svarer til et udlån på bankens balance, siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Dermed har virksomhederne i princippet ligeså store udfordringer med at få stillet en garanti som at få bevilliget et lån. Analysen viser da også, at hver syvende virksomhed inden for det seneste halve år har måttet sige nej til en opgave, fordi de ikke kunne stille den fornødne garanti. - Virksomhederne har problemer med at få kredit til den daglige drift. Når virksomhederne bliver krævet at stille med arbejdsgarantier, så risikerer de at blive helt udelukket fra at tage en opgave. Det er ikke sundt for konkurrencen, siger Torben Liborius. Samarbejde opsagt Dansk Byggeri har indtil for nylig haft en samarbejdsaftale med kreditforsikringsselskabet Euler Hermes. De skulle udstede arbejdsgarantier til Dansk Byggeris medlemmer til fordelagtige priser, men den aftale har Euler Hermes opsagt, fordi de kun godkendte ganske få af virksomhedernes garantiansøgninger. - Jeg ser det som en tydelig indikation på, at arbejdsgarantier er blevet svære at få for virksomhederne. Det er blot endnu en understregning af, at branchen sidder fastlåst i en kreditklemme, siger Torben Liborius. - Det er ellers positivt, at der er blevet fremrykket en række offentlige investeringer, som kan holde gang i hjulene i byggeriet. Men når der samtidig stilles flere krav om arbejdsgarantier, så er der en masse virksomheder, som disse investeringer ikke kommer til gode, fordi kravet om arbejdsgaranti blokerer, siger han. Kun garantier ved større opgaver I analysen svarer hver femte virksomhed desuden, at deres bank siger nej til lån og forhøjelse af kassekreditten alene af den årsag, at virksomheden kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri mener derfor, at branchens kreditklemme skal tages meget alvorligt, og anbefaler, at der kun bliver stillet krav om arbejdsgaranti, hvis opgaven overstiger en pris på kr. - Vi forstår fuldt ud, at der bliver krævet arbejdsgarantier på større opgaver. Men det giver ikke mening, at en maler fx skal stille en arbejdsgaranti for at male opholdsrummet på et plejehjem. Det kræver en masse papirarbejde, som pålægger virksomhederne en unødvendig udgift, siger Torben Liborius. 2 4

5 TEMA KREDITANALYSE Begrænsede lånemuligheder hæmmer virksomhederne Kreditklemmen holder stadig en stor del af byggevirksomhederne i et jerngreb. Dansk Byggeri advarer mod danske særkrav til bankerne og vil have virksomhederne til i højere grad at søge alternativ finansiering Af ASKE MUFF, De danske bygge- og anlægsvirksomheder oplever stadig problemer, når de vil låne penge i banken. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Selvom finanskrisen efterhånden har nogle år på bagen, og der er blevet luget ud blandt svagt funderede og useriøse aktører, får hver femte virksomhed et rungende nej i banken. Hver tiende virksomhed opgiver helt at ansøge om lån, fordi svaret er givet på forhånd. - Krisen har kradset i fem år, og den svære adgang til kredit er blevet hverdag. Virksomhederne har efterhånden vænnet sig til situationen, hvilket betyder, at mange giver op på forhånd. Men det er et stort problem, når så mange virksomheder ikke kan låne, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja, uden varsel Anm.: Mulighed for flere svar Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Strenge krav Ifølge Dansk Byggeris analyse har hver tredje virksomhed i bygge- og anlægsbranchen det seneste halve år oplevet, at bankerne stiller strengere krav til kreditsikkerhed. Bo Sandberg forklarer bankernes generelle tilbageholdenhed med, at de på den ene side er underlagt en stram men rimelig regulering ovenpå finanskrisen, og på den anden side er underlagt visse særkrav, som ikke gør sig gældende i de lande, vi normalt sammenligner os med. Selvom vi med bankpakke seks placerer os nogenlunde midt i EU-feltet. - Der er ekstra skrappe danske krav til fx solvens og indskudsgaranti, som der ikke bliver stillet krav om i mange af de øvrige EU-lande. Det er muligvis nødvendigt, men bagsi- Ja, i andre sammenhænge Nej den af medaljen er, at det hæmmer væksten. Derfor er det vigtigt, at Danmark ikke på alle områder skal være duksenes duks, siger Bo Sandberg, og fortsætter: - Erhvervs- og Vækstministeriet skal nogle gange stoppe op og overveje, om deres vækstfremmende tiltag i realiteten bremses af ministeriets eget Finanstilsyn, der holder opsyn med bankerne, siger Bo Sandberg. Alternativ finansiering er vejen frem Dansk Byggeri har siden 2009 undersøgt kreditsituationen blandt virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Den seneste analyse tegner et billede af, at det i de fleste tilfælde også er blevet dyrere at låne penge i løbet af de forgangne fire år. Hver tredje virksomhed angiver, at de enten er blevet mødt af stigende renter eller låneomkostninger. På grund af de svære betingelser har Dansk Byggeri i en længere periode efterlyst andre veje til finansiering. Organisationen har blandt andet været aktiv i udformningen af en ny lovgivning, der åbner for såkaldt puljede erhvervsobligationer, som Folketinget forventes at stemme igennem senere på efteråret. Den skal især styrke mellemstore virksomheders lånemuligheder, og Bo Sandberg håber, at det med tiden kan betyde ny luft for virksomhederne. - Når mange virksomheder oplever, at pengekassen er lukket i banken, er det helt afgø- - Vi håber, at de kommende "puljede erhvervsobligationer" kan give især de mellemstore virksomheder ekstra muligheder, siger Bo Sandberg, chrføkonom i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy rende, at vi finder andre løsninger. Vi håber, at puljede erhvervsobligationer kan give især de mellemstore virksomheder ekstra muligheder. Vi havde dog gerne set, at staten i højere grad havde påtaget sig opgaven som fødselshjælper for den kommende ordning, siger Bo Sandberg. Derudover tilføjer han, at der også er andre muligheder for finansiering gennem fx Vækstfonden. Den giver vækstlån til små og mellemstore virksomheder i tilfælde, hvor banken ikke vil gå med til at dække det hele. - Relativt få virksomheder kender til den mulighed, men det kan være en god ide at sprede virksomhedens finansiering lidt. Specielt i en situation, som vi er i nu, siger han. 2 5

6 Faglært til 2 Foto Uggi Kaldan fremtiden? Over halvdelen af de elever, der i fremtiden går i gang med en erhvervsuddannelse, må nøjes med et grundforløb på kun 10 uger. Sådan lyder det i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Det vil forringe elevernes faglighed, mener Dansk Byggeri Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Vil du gerne være tømrer, men har du efter folkeskolen været ude at rejse, haft et arbejde eller prøvet kræfter med en anden uddannelse? Så bliver dit grundforløb halveret til blot 10 uger. Sådan vil fremtiden se ud, hvis regeringens netop fremlagte forslag til en ny erhvervsskolereform bliver en realitet. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at over 60 % af de elever, der optages på bygge- og anlægsuddannelsernes grundforløb, er over 18 år og dermed ikke kommer direkte fra folkeskolen. Det er med andre ord en temmelig stor gruppe, der skal basere deres erhvervsuddannelse på et grundforløb på kun 10 undervisningsuger. - Regeringen ønsker at forbedre undervisningen for de elever, der kommer direkte fra folkeskolen. Men det sker på bekostning af alle øvrige elever, og det er langt fra hensigtsmæssigt. Det vil i værste fald betyde, at mere end halvdelen af de elever, vi uddanner fra erhvervsskolerne, kommer ud med et ringere niveau, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Det gælder blandt andet de elever, der har taget en ungdomsuddannelse, tidligere er faldet fra en erhvervsuddannelse og de elever, der har valgt at arbejde eller rejse efter folkeskolen. Også elever, der allerede har en uddannelsesaftale i stand, skal starte direkte på det fagspecifikke grundforløb. Grov beskæring på faglig undervisning For elever, der kommer direkte efter folkeskolens 9. eller 10. klasse, skal erhvervsuddannelsernes grundforløb fremover være på 40 uger mod de nuværende 20 uger. De første 30 uger skal eleverne igennem et såkaldt afklaringsforløb, hvorefter de skal vælge en konkret uddannelse. Kun de sidste 10 uger af grundforløbet skal indeholde reel fagspecifik undervisning, der leder frem til grundforløbsprøven. Det skaber bekymring hos Dansk Byggeri, hvor man er bange for, at omlægningen vil betyde, at eleverne ikke bliver klædt ordentligt på rent fagligt. - Det er fornuftigt, at give de elever, der kommer direkte fra folkeskolen, et længere og mere afklarende grundforløb, så de kan blive mere modne og sikre på deres valg af fag. Men med kun 10 ugers fagspecifik undervisning er der en alvorlig risiko for, at eleverne ikke når at få de nødvendige kompetencer inden for deres fagområde, inden de skal videre på hovedforløbet, siger Louise Pihl. Minimum på 15 ugers fagspecifik undervisning Dansk Byggeri mener, at alle elever som udgangspunkt bør sikres 15 ugers fagspecifik undervisning på grundforløbene uanset om de kommer direkte fra folkeskolen, fra en ungdomsuddannelse eller fra et helt tredje sted. Hvis eleverne i forvejen har faglige kompetencer fra fx en anden uddannelse eller arbejde, skal de kunne søge merit og dermed få et kortere grundforløb. - Et fagspecifikt forløb på 10 uger er ikke nok, for det er simpelthen ikke muligt for eleverne fagligt at lære det, de skal, på bare 10 uger. Inden for bygge- og anlægsuddannelserne er det som minimum nødvendigt med 15 uger, siger Louise Pihl. 2 Aldersfordeling i procent ved optag på bygge- og anlægsuddannelsernes grundforløb år og ældre 16 og 17 årige Kilde: Undervisningsministeriet, og Dansk Byggeri. 6

7 Hjemmemarkedet er milevidt fra topformen Lys for enden af tunnelen. Spæde tegn på opsving. Optimismen på vej tilbage. Men hvad bygger vi de positive forventninger på? I al fald ikke omsætningen, fastslår Dansk Byggeri på baggrund af en analyse af omsætningen i virksomhederne i 2013 Af MOGENS HJELM, Indenlandsk omsætningsudvikling , opdelt på de 7 største private brancher Udvalgte erhvervsbrancher og sektorer - Der er sket et stemningsskift hos danskerne, og troen på fremtiden vil også før eller siden sætte gang i forbruget og dermed i virksomhedernes omsætning, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Faktum er dog, at der samlet set er sket et fald i virksomhedernes omsætning i 2013, og det kan ifølge Bo Sandberg tyde på, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til det opsving, som alle håber på. Han betegner faldet i erhvervslivets omsætning som overraskende. Det har ellers ikke skortet på positive økonomiske nøgletal i de seneste måneder. Forbrugernes forventninger til fremtiden, og dermed vilje til at bruge penge, er opadgående, dankortomsætningen er stigende, huspriserne i de store byer er igen på vej op, og ledigheden er faldende. - Det er disse nøgletal, der Ændring i omsætning Jan-aug har givet næring til at tale om et stemningsskift. Men realiteterne er desværre, at dansk økonomi fortsat befinder sig i et hul og er præget af lavvækst. Senest viste nationalregnskabet fra Danmarks Statistik, at der samlet i 1. halvår af 2013 var negativ BNP-vækst på -0,1 procent, forklarer Bo Sandberg. Brancheanalyse Dansk Byggeri har på den baggrund analyseret omsætningen på hjemmemarkedet i de forskellige dele af erhvervslivet i årets første otte måneder og sammenlignet med samme periode sidste år for at få et mere detaljeret billede af, hvor der er fremgang, og hvor der stadig er krise. Analysen viser et overraskende negativt billede af omsætningsudviklingen i de fleste brancher. - Generelt er der endnu ikke Ændring i omsætning Jan-aug Landbrug + 3,0 mia. kr. +4,7 % Vidensservice + 3,1 mia. kr. +4,1 % Handel -3,8 mia. kr. -0,6 % Industri -2,8 mia. kr. -1,3 % Bygge og anlæg -3,1 mia. kr. -2,5 % Information & kommunikation -4,8 mia. kr. -5,5 % Transport -4,3 mia. kr. -7,0 % Erhvervsliv/hjemmemarked totalt -8,7 mia. kr. - 0,6 % Kilde: Dansk Byggeris beregninger på baggrund af meget, der tyder på en omsætningsfremgang i den private sektor på hjemmemarkedet. Og slet ikke nok til at trække beskæftigelse og investeringer med op, siger Bo Sandberg. På baggrund af Danmarks Statistiks tal konstaterer Dansk Byggeri efter årets første 8 måneder, at erhvervslivet som helhed fra januar til august har omsat for 8,7 mia. kr. mindre i 2013 end i Blandt de største brancher er det kun landbrug og vidensservice, der har opnået omsætningsfremgang i Det er velkendt, at landbruget klarer sig godt på eksportmarkederne og længe har haft gavn af stigende fødevarepriser. Sidstnævnte er tilsyneladende også slået igennem på hjemmemarkedet. Vidensservice består primært af brancher, der reelt slet ikke har været i krise, fx rådgivere, konsulenter, revi- sorer og it-branchen, forklarer Bo Sandberg. Byggeriet var en langsom starter Bo Sandberg hæfter sig ved, at bygge- og anlægsbranchen fik en meget sløj start på Her var BoligJobordningen ophørt i nogle måneder, og resultatet var et faldende marked og en klar omsætningsnedgang. - Til gengæld viser de seneste månedstal en stigende formkurve for bygge- og anlægsbranchen. Her er der sket en betydelig catch-up-effekt, der viser, at forårets vækstpakker faldt på et tørt sted og indeholder øget aktivitet især i form af den genindførte Bolig- Jobordning, men også Landsbyggefondens renoveringsprojekter i den almene sektor, forklarer Bo Sandberg. I den private sektors midterfelt finder man de omsætningsmæssigt to største brancher, nemlig handel og industri. Her har krisen været udtalt i handelssegmentet gennem det meste af finanskrisen med nedgang i detailhandlen. Men det tyder på, at styrtblødningen er ved at stoppe, og privatforbruget forsigtigt er på vej frem. - For industriens vedkommende følger omsætningsudviklingen nogenlunde den nedadgående strukturelle trend, mens det område, som det ser værst ud for, er transporterhvervet, som er presset blandt andet af østeuropæiske vognmandsfirmaer, slutter Bo Sandberg. 2 7

8 Benny Engelbrecht, erhvervsordfører (S) Kim Andersen, erhvervsordfører (V) Byggeduellen Bygge- og anlægsvirksomhederne sidder fortsat i en kreditklemme, viser en ny analyse foretaget af Dansk Byggeri. Selvom virksomhederne oplever færre rentestigninger end tidligere, er omkostningerne forbundet med de øvrige kreditfaciliteter steget, og kravene til nye lån er fortsat omfattende. Desuden oplever flere virksomheder, at bygherrer i stigende grad stiller krav om arbejdsgaranti, hvilket medvirker til et stærkt pres på virksomhederne. Vi har bedt to MF ere om at kommentere situationen Virksomhederne oplever et stigende krav om at stille arbejdsgaranti. Dansk Byggeri mener, der bør være en nedre grænse for opgaven på min kr., når kommunerne kræver en arbejdsgaranti. Hvad mener du? Kim Andersen: En arbejdsgaranti kan opfattes som en slags kvalitetsstempel, men det kan selvfølgelig diskuteres, om en arbejdsgaranti er nødvendig, når der er tale om mindre opgaver. 2 Benny Engelbrecht: Jeg forstår udmærket, at markedet generelt er presset for tiden, ikke mindst på grund af Pihl & Søns konkurs. Det gør, at arbejdsgarantier generelt bliver dyrere at stille, men det betyder samtidig, at bygherrer bliver mere forsigtige. Jeg går ikke ind for gennem lovgivning at sætte grænser for privatretlige aftaler. 2 Af ANJA BINDERUP, Knap halvdelen af bygge- og anlægsvirksomhederne oplever offentlige kunder, der ikke betaler deres regning til tiden. Hertil kommer, at kommunerne presser virksomhederne til længere betalingsfrister. Er det i orden? Kim Andersen: Det er selvfølgelig ikke i orden. Når man udfører et stykke arbejde, skal man betales til tiden. Det gælder især, når der er tale om et stykke arbejde, der er udført for skatteborgernes penge. Det offentlige skal altid opføre sig eksemplarisk. 2 Benny Engelbrecht: Der trådte nye regler i kraft for det offentliges betalinger den 1/ Det er ikke muligt endnu at konkludere, om disse nye og langt strammere regler er slået fuldt igennem. Det har været regeringspartiernes hensigt, at det EU direktiv, som reglerne bygger på, blev implementeret så hurtigt som muligt i dansk lov, netop fordi vi har oplevet så mange, der har fremhævet denne problemstilling. 2 Virksomhederne har brug for alternative finansieringsmuligheder. Folketinget forventes i efteråret at vedtage en ny lov, der åbner op for puljede erhvervsobligationer. Det er positivt, men Dansk Byggeri og andre forventer, at markedet vil være meget trægt. Hvad vil du foreslå, der kan hjælpe dette nye marked i gang? Kim Andersen: De puljede erhvervsobligationer kan vise sig at være en god løsning, og vi er klar til fordomsfrit at debattere mulige løsninger, hvis det skulle vise sig, at markedet for dem ikke fungerer. 2 Benny Engelbrecht: De puljede erhvervsobligationer er et rigtig godt supplement til de eksisterende låneordninger. Ordningen kan dog ikke stå alene, og det har heller aldrig været hensigten. Det er årsagen til, at regeringen siden 2011 har tilført over 40 mia. kr. til både eksisterende og nye låne- og garantiordninger gennem EKF og Vækstfonden. Vi vil i forbindelse med den kommende industristrategi gennemgå alle eksisterende statslige låneordninger for at sikre, at de fungerer optimalt. De synspunkter, som man i den forbindelse måtte have hos Dansk Byggeris virksomheder, vil vi naturligvis se frem til at høre mere om. 2

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 - Input fra Dansk Byggeri Redaktion: Dansk Byggeri/Torben Liborius, Mogens Hjelm, Andreas

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Euler Hermes Garanti. Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1

Euler Hermes Garanti. Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1 Euler Hermes Garanti Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1 Euler Hermes din sikkerhed Euler Hermes er verdens førende kreditforsikringsselskab og en del af Allianz gruppen. Med kontorer i over 50 lande

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere