- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé."

Transkript

1 Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer af det forslag, som Venstres byrådsgruppe stillede i august 2014 om etablering af uderum ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notatet svarer endvidere på Christian Budde og Lene Horsbøls spørgsmål af 24. marts 2015 til forvaltningen vedrørende forvaltningens arbejde med det stillede forslag. Sagsforløb: SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Staben Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Direkte telefon: Telefax: Venstres Byrådsgruppe stiller forslaget: Oprettelse af venterum til udsatte borgere i Aarhus Kommune Forslaget behandles i Byrådet Forslaget behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne Forslaget henvises til budgetforhandlingerne Forslaget fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Direkte Sag: 15/ Sagsbehandler: Marianne Damsgaard Hansen Lixtal: 45 Forslaget optræder i budgetforliget under punktet om Videreførelse af Stofindtagelsesrum s. 11 Af forligsteksten fremgår det: Forligspartierne noterer med tilfredshed, at Kirkens Korshær arbejder på at etablere et udendørs venterum i tilknytning til døgnvarmestuen i Nørre Allé. Forligspartierne ønsker, at kommunen understøtter dette arbejde.

2 Socialforvaltningen modtager tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om tilskud til medfinansiering af drift af Stofindtagelsesrum i 2015 kr Tilskuddet er betinget af en tilsvarende kommunal bevilling. I forbindelse med budgetforliget blev der bevilget 1,2 mio. kr. til drift af Stofindtagelsesrum i 2015 Side 2 af I forbindelse med afklaring af medfinansiering af stofindtagelsesrummet undersøges nye åbningstider i stofindtagelsesrum i dialog med Kirkens Korshær Der indkaldes til møde mellem Niels Schwartz og Morten Aagaard. Morten Aagaard meddeler, at han på mødet også ønsker at drøfte etablering og drift af terrasse Leder af Kirkens Korshær Morten Aagaard har fortræde for Socialudvalget Søjlechef Niels Schwartz, SUV afholder møde med Morten Aagaard Kirkens Korshær på baggrund af indkaldelsen af På mødet fremlægger Morten Aagaard sin plan for etablering af terrassen, herunder at finansieringen er på plads med bidrag fra Sallings Fond og A.P. Møllers Fond. Planen blev modtaget positivt af udvalget. På mødet aftaltes, at Kirkens Korshær for egne midler etablerer, bemander og driver en terrasse i Nørre Allé. Det aftaltes endvidere, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne bakker op om initiativet ved bl.a. at stille en social vicevært til rådighed og sikre runderinger fra Det Opsøgende Team.

3 Beslutningsreferat af mødet d fremsendes til Rådmanden Side 3 af 6 Spørgsmål og svar: 1) hvorfor har Socialforvaltningen ikke ydet et direkte tilskud på kr. til etableringen af et uderum ved Kirkens Korshær? I det oprindelige forslag fra Venstre var der tale om, at Aarhus Kommune skulle leje terrassen af Kirkens Korshær for et beløb svarende til kr. årligt. Beløbet skulle dække den udgift, som Kirkens Korshær ville have ved at optage et lån til finansiering af terrassen. Kirkens Korshær modtog senere en donation, som muliggjorde egenfinansiering af etablering af terrassen. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at driften til et uderum, hvor borgerne opholder sig i ventetiden, mens der gøres rent i Det Døgnåbne Værested, kan foregå indenfor de økonomiske rammer af den eksisterende driftsaftale med Aarhus Kommune. Kirkens Korshær modtager driftstilskud fra Aarhus Kommune til forskellige aktiviteter. Der er i 2015 budgetteret med i alt 15,3 mio. kr. til følgende aktiviteter i Kirkens Korshær: - Det Døgnåbne Værested i Nørre Allé: 11,7 mio. kr. - Fællesgården i Trige: 0,4 mio. kr. - Naapiffik, Det grønlandske Værested: 2 mio. kr. - Stofindtagelsesrum: 1,2 mio. kr. (hertil kommer det statslige tilskud på tilsvarende 1,2 mio. kr. ) Socialforvaltningen samarbejder tæt med Kirkens Korshær om tilpasning af de igangværende aktiviteter, og der er en god og åben dialog om, hvordan indsatserne bedst tilpasses borgernes behov og om udvikling af nye ideer og aktiviteter.

4 Kirkens Korshær er en værdifuld samarbejdspartner, som varetager vigtige opgaver til gavn for de mest udsatte borgere i vores by. Side 4 af 6 Socialforvaltningen og Kirkens Korshær har et godt og udbytterigt samarbejde, og der afholdes løbende samarbejdsmøder på såvel det praktiske medarbejderniveau som på lederniveau. Så sent som d. 19. februar 2015 afholdt Morten Aagaard møde med Niels Schwartz om fremtidig udvikling og samskabelse. Også på dette møde kom der nye, spændende ideer på bordet. Hver sjette uge afholdes samarbejdsmøde om stofindtagelsesrummet. På disse møder drøftes blandt andet også indsatsen i Naapiffik og situationen på Klostertorv og i Mølleparken. Center for Akut Opsøgende Indsatser er endvidere i løbende kontakt med Kirkens Korshær om driften af Det Døgnåbne Værested. 2) vurderer Socialforvaltningen at der med den beskrevne proces/dialog med Kirkens Korshær i tilfredsstillende grad er fulgt op på budgetpartiernes ønske om at forvaltningen understøtter arbejdet med realiseringen af et uderum? Som det også fremgår af teksten i budgetforliget, blev der ikke afsat økonomiske midler til etablering af terrassen. Socialforvaltningen vil til enhver tid bakke op om terrassen og bidrage til driften ved, at de kommunale medarbejdere i Det Opsøgende Team kommer på stedet sammen med Den Sociale Vicevært, når der ansættes en person i den ledige stilling. Det er endvidere aftalt, at Socialforvaltningen bidrager med hjælp til opstilling af mål og succeskriterier samt evaluering af indsatsen. På mødet d. 16. december 2014 blev der truffet aftale med Kirkens Korshær om, at Kirkens Korshær finansierer etablering og drift af terrassen, og at Socialforvaltningen bidrager med anden støtte end økonomisk til driften af terrassen. Dette er også i overensstemmelse med Morten Aagaards opfattelse af sagen. Forvaltningen beklager, at budgetpartierne ikke er blevet informeret om den konkrete aftale med Kirkens Korshær efter mødet d. 16. december 2014.

5 3) hvad har begrundelsen været for at Kirkens Korshær selv skulle rejse alle midler til etablering af et uderum, men henvisning til de klare politiske udmeldinger om at forvaltningen skulle bistå? Side 5 af 6 Da der ikke i budgetforliget blev afsat midler til etableringen, har forvaltningens bistand til Kirkens Korshærs initiativ i stedet bestået af praktisk bistand jævnfør ovenstående. Begrundelsen for ikke at bidrage økonomisk til drift af terrassen har været, at Kirkens Korshær allerede modtager et betydeligt driftstilskud til såvel Det Døgnåbne Værested samt til Stofindtagelsesrummet, som er de to tilbud, terrassen vil blive knyttet til. 4) har forvaltningen sagt til Kirkens Korshær at der ikke var mulighed for økonomisk tilskud til uderummet og at tilbuddet kun blev en realitet hvis Kirkens Korshær selv kunne finde pengene? Ja, det er blevet tilkendegivet overfor Kirkens Korshær, at der ikke kunne tilvejebringes økonomiske midler til drift af terrassen. Men det er samtidig blevet tilkendegivet, at Socialforvaltningen støtter driften af terrassen med praktisk bistand. 5) hvorfor er udvalget ikke orienteret om sagens håndtering, herunder det forhold at Kirkens Korshær ikke har modtaget en ekstra krone til uderummet? Forvaltningen skal hermed beklage, at udvalget ikke er blevet orienteret om aftalen mellem Kirkens Korshær og forvaltningen. 6) hvorfor er udvalget ikke orienteret om at de klare politiske udmeldinger ikke er blevet efterfulgt af forvaltningen? Forvaltningen er af den opfattelse, at de politiske meldinger er blevet efterfulgt med den aftale, som blev indgået med Kirkens Korshær d.16. december -14. Forvaltningen beklager, at udvalget ikke er blevet orienteret herom. 7) På udvalgsmødet d. 11/ bakkede udvalget enstemmigt op om at forvaltningen skulle prioritere realisering af uderummet hurtigst muligt, sådan at det kunne komme udsatte borgere til gavn allerede i sommeren Det blev bla. betonet af det rent økonomisk var 'småtterier' og at nødvendige tilladelser fra bygningsinspektoratet ikke måtte

6 komme i vejen. Vurderer forvaltningen at udvalgets ønske i tilfredsstillende grad er imødekommet? Side 6 af 6 Direktør Erik Kaastrup-Hansen påpegede på udvalgsmødet d. 11. december -14, at det er vigtigt at fastholde, at kommunale forvaltninger ikke påvirker hinandens sagsbehandlinger. Derfor vil Socialforvaltningen heller ikke vil henvende sig til Magistraten for Teknik og Miljø vedrørende byggesagen. Rådmanden tilkendegav på mødet, at forvaltningen ville drøfte finansieringsmuligheder med Kirkens Korshær. Forvaltningen vurderer, at udvalgets ønsker er imødekommet ved, at der er indgået en aftale med Kirkens Korshær om, at der etableres en terrasse som venterum for udsatte borgere, og at kommunen støtter driften med indsats fra de opsøgende medarbejdere og fra den sociale vicevært. Forvaltningen oplever, at den eksisterende driftsaftale med Kirkens Korshær Nørre Allé fungerer uden problemer, og at der er overensstemmelse mellem forvaltningens og Kirkens Korshærs opfattelse af forløbet, og at begge parter er tilfredse med den indgåede aftale.

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere