VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

2 Dansk Golf Union 2. udgave/2014

3 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til et af vores elitehold er en anerkendelse af dit talent, og vi håber på et langt og konstruktivt samarbejde. For at sikre at vi kommer godt i gang med samarbejdet, vil vi bede både dig og dine forældre om at læse siderne her grundigt. På hjemmesiden danskgolfunion.dk kan du finde endnu flere nyttige informationer. Du skal klikke på elitegolf i menulinjen. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os på kontoret, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Flere regler er meget komplicerede, og vi vil hellere have, at du ringer for at være på den sikre side, end du kommer til at bryde reglerne. Det kan nemlig have store konsekvenser. Du finder praktiske informationer om alt fra turneringsudtagelser, sponsorarrangementer og landsholdstøj til hvilke forventninger og forpligtelser, der følger med rollen som udtaget spiller i DGU's elitetrupper. 3

4 SPØRGSMÅL OG KONTAKT Spørgsmål og konstruktiv kritik er altid meget velkomment og kan rettes til DGU's sekretariat, som har følgende adresse og åbningstider: Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Mandag - fredag: Spørgsmål vedrørende de praktiske forhold omkring landsholdene skal som udgangspunkt rettes direkte til elitekoordinator Lone Just Pedersen. Det kan være spørgsmål vedrørende din deltagelse i turneringer i udlandet, tøj, udstyr, refundering af udgifter, Team Danmarks uddannelsesstøtte eller andre ting. Alle tilmeldinger, afbud og andre beskeder skal også altid gives direkte til Lone Just Pedersen også selvom du allerede har meddelt dette til en landstræner. Spørgsmål vedrørende wildcards til turneringer, amatørregler, ranglister, dopingregler og fysioterapi-behandlinger rettes til eliteansvarlig Claus Mølholm Spørgsmål vedrørende din træning rettes derimod til landstrænerne eller de ansvarlige instruktører. ELITEADMINISTRATIONEN CLAUS MØLHOLM Eliteansvarlig Mail: Telefon: Mobil: LONE JUST PEDERSEN Elitekoordinator Mail: Telefon: Mobil:

5 TRÆNERE THOMAS KIEL LARSSON Trupansvarlig for herre A-trup, observationstrupperne, samt Pro-team Mail: Telefon: DAVID DICKMEISS Trupansvarlig for dame A-trup, tilknyttet alle trupper Mail: Telefon: CARINA VAGNER BERGQVIST Tilknyttet Udviklingstrupperne Mail: Telefon: FYSISKE TRÆNERE OG FYSIOTERAPEUTER Mail: JAKOB NEES Telefon: MARTIN LAURIDSEN Telefon: THOMAS POULSEN Trupansvarlig for juniordrenge og -piger, samt udviklingstrupperne Mail: Telefon: SPORTSPSYKOLOGISK KONSULENT MARTIN THOMSEN LANGAGERGAARD Mail: Telefon:

6 TRUPPERNE I DGU'S ELITEUDVIKLING PRO-TEAM Består primært af tidligere landsholdsspillere, der understøttes i deres videre udvikling op gennem de professionelle kategorier og ranglister. A-TRUP OG JUNIORTRUP Disse er DGU's landsholdstrupper, og når der henvises til landsholdsspillere, er der altså tale om spillere fra disse trupper. Spillerne bliver tilbudt træning og helhedscoaching af DGU's trænere og eksperter samt eksperter fra Team Danmark. UDVIKLINGSTRUP Truppen består af boblere til juniorlandsholdstruppen. De unge spillere bliver tilbudt supplerende træning af DGU's trænere og eksperter. OBSERVATIONSTRUP Udgøres primært af boblere til A-landsholdstruppen og her tilbydes inspiration til spillerens udviklingsplan. Der er formel optagelse i oktober.der kan dog løbende foretages ind- og udslusninger i løbet af sæsonen. SOM LANDSHOLDSSPILLER (A- TRUP OG JUNIORTRUP) SKAL MAN Være fuldtidsmedlem i en golfklub under DGU. Være dansk statsborger. Have et aktivt EGA-handicap. Ikke have karantæne fra DGUturneringer. 6

7 DGU'S FORVENTNIGER TIL DIG OG DINE FOR- ÆLDRE Det er dig, der er centrum for DGU's elitearbejde. Vi lægger ikke kun vægt på, at du har en god teknik, og at du er fysisk stærk. Det er også vigtigt, at du besidder nogle egenskaber, som vi betragter som helt afgørende for at blive en god golfspiller. Vi lægger vægt på følgende: UDVIKLINGSKOMPETENCE At du har viljen til at ændre dig og lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. INDLÆRINGSKOMPETENCE At du har evnen til at lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. MOTORISK KOMPETENCE At du har kendskab til din egen krop og dens muligheder samt evnen til at udføre bevægelsesmønstre i forhold til rytme, balance og koordination. PERSONKOMPETENCE At du har viljen og evnen til at kende og omgås med dine egne følelser og tanker. SOCIAL KOMPETENCE At du har evnen til at omgås med andre og fungere i sociale netværker og at du har evnen til at kommunikere godt med træner, ledere, andre spillere, dommere, turneringsledere mm. Endelig forventes det, at du altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Endelig forventes det, at du og dine forældre altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Det betyder bla. at I efterlever almindelige regler for god tone og opførsel, samt retningslinierne i denne publikation og i følgende: DGU s turneringsbestemmelser DGU s Forældrevejledning Golfens Sande Værdier Golfklubbers Ordens- og Etiketteregler R&A s Golf- og Amatørregler WADA og Anti-Doping DK s Regler og Love Spillerens ansvar beskrevet i EGA HCP systemet DIF s Matchfixing regler 7

8 NGU OG DGU INTRO- DUKTIONSKORT Er du spiller i Pro-teamet eller landsholdsspillere (A-trup og Juniortrup) modtager du NGU-introduktionskort, som er Nordisk Golf Unions introduktionskort. Er du spiller i Observations- og Udviklingstruppen modtager du DGU-introduktionskort. Hvis du mister kortet kan et nyt rekvireres hos DGU. Da kortet kun giver dig en spillemulighed og ikke en spilleret, forventes det, at du præsenterer dig selv og i det hele taget optræder høfligt og korrekt i forhold til klubbens ordensregler og de regler, der er for kortene. Kortene fornyes hvert år i april måned og gælder ét år. Nye spillere vil modtage deres kort, så snart det er praktisk muligt i hastetilfælde kan et særligt introduktionsbrev udstedes af sekretariatet. Hvert kort er individuelt nummereret, og du får derfor nyt nummer hvert år. Kortet er personligt og kan ikke lånes ud. 8

9 TØJ OG UDSTYR Hvis du er udtaget til en af landsholdstrupperne (A-trup og Juniortrup) får du udleveret landsholdstøj fra Abacus og udstyr fra Acushnet (Titleist/Footjoy). Det er kun til låns og skal afleveres tilbage, den dag du ikke længere er i truppen. Er du udtaget som spiller i Udviklingsog Obervationstrupperne modtager du kun landsholdstøj og til dels også udstyr i forbindelse med turneringsdeltagelse udtaget af DGU. Her er der tale om udlån til den konkrete aktivitet, hvorfor tøj og udstyr skal returneres umiddelbart herefter. Landsholdstøj og -udstyr benyttes ved alle de turneringer, du enten af DGU er udtaget til, får wildcard til eller er støttet økonomisk til samt ved sponsorarrangementer, præsentationer, interviews m.m., hvor du repræsenterer landsholdet. Udstyr og tøj benyttes i videst muligt omfang også ved træningssamlinger og træningslejre. ERSTATNING Almindeligt slid accepteres, mens tøj og udstyr, der er bortkommet, ødelagt eller på anden måde beskadiget eller misligholdt skal erstattes. Erstatningen beregnes ud fra tøjets eller udstyrets vejledende udsalgspris. Hvis det udleverede tøj eller udstyr bliver stjålet, anmeldes dette til DGU senest 21 dage efter tyveriet. Ved senere anmeldelse vil tøjet eller udstyret blive betragtet som bortkommet og skal erstattes af spilleren. SANKTIONER Hvis du bruger andet tøj eller udstyr, udløser det dagbøde mellem kr. 500,- og kr ,-. Bøden fastsættes af DGU ud fra forseelsens størrelse. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Såfremt du er udtaget, får Wild Card eller tilskud fra DGU til en turnering/ sponsorarrangement eller lignende, er det et krav, at du stiller op i det udleverede tøj og udstyr, som du har fået udleveret af DGU. 9

10 BESTILLING AF UDSTYR Du kan bestille udstyr og sko fra Acushnet Danmark A/S, som forhandler Titleist og Footjoy i Danmark. Priser beregnes som gældende indkøbspris minus gældende rabatsats plus moms. I øjeblikket er den gældende rabatsats15 %, hvilket svarer til omkring 40% under vejl. udsalgspris. DGU kan desværre ikke være behjælpelig med produktinformationer eller fremsendelse af kataloger. Du må derfor selv undersøge produktet, inden du afgiver din bestilling. Se produktinformation på hjemmesiderne: titleist.co.uk og footjoy.co.uk Ved bestilling af jern og køller skal du udfylde en særlig bestillingsformular. Denne kan rekvireres ved henvendelse DGU's eliteadministration. BESTILLING Bestillinger af udstyr fra Acushnet skal foregå gennem DGU, og du kan kun bestille til eget forbrug. Derfor kan der maks. bestilles 24 dusin bolde og 2 dusin hansker pr. spiller pr. år. AFHENTNING En af forudsætningerne for de lave priser er, at omkostninger til transport og administration holdes nede. Derfor leveres alle varer til Idrættens Hus, hvor du kan afhente dem. Når varerne ankommer, vil du få besked via mail. Hvis du ikke har mulighed for at komme forbi Idrættens Hus, kan du måske få en anden til at hente varerne for dig. Giv altid besked til DGU's eliteadministration om dette. BETALING DGU betaler Acushnet Danmark direkte ved modtagelse af varen og sender herefter et girokort til dig. Du kan betale girokortet, eller du kan overføre pengene direkte til DGU's konto. Hvis du vælger den sidste løsning, så husk at angive navn, fakturanummer, samt hvad du betaler for (for eksempel Titleist bag og sko ). Hvis du har penge stående på enten en legatkonto eller en præmiekonto hos DGU, kan du bruge midler herfra til at betale for udstyret det kræver dog, at du meddeler dette til DGU's eliteadministration. Leveringstiden er afhængig af om varen er på lager eller skal produceres. MANGLENDE BETALING Ved manglende betaling og udsendelse af rykker vil din ret til at bestille udstyr 10

11 midlertidigt blive stoppet ligesom udbetalinger af præmiechecks og lignende vil blive tilbageholdt, indtil beløbet er betalt. Ved fortsat manglende betaling og udsendelse af 2. rykker vil du midlertidigt blive suspenderet fra alle landsholdsaktiviteter indtil dokumentation for betaling foreligger eller fremvises. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Al korrespondance om bestilling af tøj og udstyr skal ske til DGU's eliteadministration. 11

12 DGU SPONSORARRANGEMENTER DGU sponsoreres af mange forskellige virksomheder og en del af disse sponsorater er rettet direkte mod landsholdene. Acushnet Danmark sponsorerer udstyr, og Abacus sponsorerer tøj. Derudover modtager eliteudviklingen væsentlig støtte fra Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Golf Klub Danmark som beløber sig til omkring 3,5 millioner kr. årligt. Til gengæld for dette er du forpligtet til at deltage i et antal sponsorarrangementer, hvor spillere og sponsorer mødes en bestemt dag, spiller en runde 12 golf og gerne afslutter dagen med en middag. I nogle tilfælde er der også brug for, at en spiller kan stå på træningsbanen sammen med mindre øvede spillere fra sponsorvirksomheden. DGU forsøger så vidt muligt at fordele opgaverne, så alle spillere kommer ud til lige mange arrangementer især fordi de ofte afholdes på hverdage og dermed i skole- og arbejdstiden. Hvis du skal deltage i et DGU sponsorarrangement, så husk, at du skal anvende dit landsholdstøj og -udstyr på dagen. I enkelte tilfælde vil der også blive brug for paradetøj.

13 13

14 AMATØRREGLER OG SPONSORATER Som amatørspiller er du underlagt golfsportens Amatørregler, og som landsholdsspiller er du desuden omfattet af nogle yderligere restriktioner. Amatørreglerne fastsættes af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i Skotland. Du kan finde Amatørreglerne bagerst i Golfreglerne og de relevante decisions fra R&A kan læses på randa.org. Amatørreglerne indeholder mange begrænsninger i forhold til sponsorater af amatørspillere. Regel 6 der omhandler udnyttelse af dygtighed eller anseelse er vigtig at kende. PERSONLIGE SPONSORATER Personlige sponsorater er ikke tilladt. Dette gælder uanset, hvilke beløb eller naturalier der er tale om - eller om der er modydelser (billede, omtale, logo på tøj, undervisning, opvisning, osv.) forbundet med sponsoraterne. Kun som en del af et klub- eller landshold er det muligt at reklamere for firmaer eller produkter via logo på tøj og bags eller lign. og give modydelser tilbage og udgiftsgodtgørelse til træning og turnering kan kun dækkes af enten DGU, hjemmeklubben eller forældre/værge. Juniorer, der deltager i rene juniorturneringer må dog godt modtage godtgørelse fra en privatperson eller et firma, blot der ikke er aftaler om reklame forbundet herved. Godkendte legater må gerne gives til individuelle spillere, men disse skal administreres af DGU, og der må ligeledes ikke være aftaler om reklame forbundet herved dog må der gerne være redaktionel omtale i forbindelse med selve overrækkelsen af legatet. Du må gerne sætte dit navn på dit udstyr. Dog gælder det, at på udstyr med sponsorlogo/navn udover udstyrets eget brand må bogstaverne på dit navn højst være 10 mm i højden. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLERNE Straffen for overtrædelse af Amatørreglerne kan være fratagelse af amatørstatus i helt op til to år. I den periode kan du hverken deltage i DGU- eller klubarrangerede eliteturneringer, Danmarksturneringen for klubhold eller internationale amatørturneringer, EM, VM m.m. 14

15 Mistet amatørstatus medfører ligeledes automatisk suspendering eller udslusning fra landsholdstrupperne. Manglende kendskab til Amatørreglerne godkendes ikke som undskyldning for overtrædelse. Hvis du er den heldige modtager af den slags økonomiske (kontante) tilskud, kontakt da DGU, så den korrekte procedure for udbetaling og administration af pengene kan følges. I forbindelse med overrækkelse af legatet må der være redaktionel omtale, men legatet må ikke på noget senere tidspunkt reklameres for eller omtales. HUSK Kontakt altid DGU, hvis du er i tvivl. LEGATER OG PRISER Amatører må gerne modtage legater fra fonde, firmaer, kommuner mv., men disse skal godkendes og administreres af DGU. 15

16 DOPING Du er forpligtet til enhver tid til at medvirke i dopingkontrol og brugen af ulovlige præparater eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse af Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ eller WADA kodekset vil resultere i sanktioner som beskrevet i disse. Nægter du for eksemepel at medvirke i en test er det automatisk lig med en dom og øjeblikkelig karantæne. Du kan finde gældende love, regler og en aktuel liste med forbudte og tilladte præparater på: I helt særlige og livsnødvendige tilfælde er det muligt at få en såkaldt TUE dispensation (tidl. Medical Certificate) til at bruge et dopinglistet præparat. Astmamedicin kræver også, at du får dette godkendt på forhånd. Ansøgningsskemaer og procedurer findes ligeledes på: KOSTTILSKUD Udover ganske almindelige vitaminpiller så frarådes det at bruge kosttilskud og naturpræparater, da disse kan indeholde forbudte stoffer. Risikoen står ikke mål med den minimale gevinst. AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen fungerer som eliteudviklingens samlede kalender og her finder du de fleste turneringer, der er relevante for dig. Det vil sige DGU-turneringer, EGA-turneringer, internationale junior- og eliteturneringer, Ecco Tour turneringer m.m. Aktivitetsplanen opdateres løbende gennem sæsonen på danskgolfunion.dk under punktet eliteudvikling. Du kan bruge planen til at følge med i alle aktiviteter for dig selv og de andre spillere i eliteudviklingen. Husk, at du selv skal sørge for at holde øje med ændringer, og er der aktiviteter for din trup eller turneringer, hvor du har mulighed for at blive udtaget - og du på forhånd ved, at du ikke kan deltage, så må du meget gerne sende besked om dette til DGU. 16

17 TILMELDING TIL TURNERINGER I DANMARK Turneringer i Danmark skal du altid selv melde dig til, hvis du ønsker at spille. Du skal altså også selv (evt. via din hjemmeklub) melde dig til, hvis landstrænerne har bedt dig spille en bestemt turnering i Danmark for eksempel DIAC/DILAC i Silkeborg, Danish Lady Junior/Youth Champ. i Smørum eller en Ecco Tour. UNDTAGELSERNE HERFRA ER VM (Verdensmesterskaber) EM, (Europamesterskaber) Challenge Tour, European og Ladies European Tour. Hvis disse turneringer afholdes i Danmark, sørger DGU for din tilmelding hvis du altså er udtaget/ kvalificeret til turneringen. Det er op til dig at kende betingelserne for de turneringer, du deltager i. Det gælder for eksempel reglerne for sen tilmelding, uddeling af wildcards, brug af caddie og så videre. I UDLANDET - UDTAGET Turneringer i udlandet, som du er udtaget til af DGU, skal du ikke selv melde dig til. Det sørger DGU for. I enkelte tilfælde vil du blive bedt om at bekræfte tilmeldingen personligt. Når du er udtaget af DGU til en turnering i udlandet, betaler DGU som regel de fleste udgifter. Der kan dog være tale om delvis egenbetaling eller tilskud. I UDLANDET IKKE UDTAGET Turneringer i udlandet som du ikke er udtaget til, kan du blive tilmeldt til gennem DGU, hvis det er nødvendigt (nogle turneringer kræver tilmelding gennem det nationale forbund). Her skal du henvende dig i god tid med tydelig information om, hvilken turneringer det drejer sig om, og hvornår sidste tilmeldingsfrist er. HUSK Du skal dog selv være opmærksom på, om du kommer ind i turneringen. DGU forbeholder sig retten til at afvise at tilmelde dig, for eksempel hvis din tilmelding kommer for sent eller ikke er korrekt udfyldt. Hvis tilmeldingsskemaet er meget omfattende, skal du selv sørge for at få det udfyldt, og så sørger DGU efterfølgende for selve tilmeldingen. Du betaler naturligvis selv tilmeldingsgebyret ligesom du selv arrangerer og betaler ophold, transport og alle andre udgifter forbundet med turneringen. 17

18 UDTAGET TIL TURNE- RING I UDLANDET Følgende regler gælder, når du udsendes af DGU til turneringer: AFBUD TIL TURNERINGEN Det forventes som udgangspunkt, at du ikke melder afbud til turneringer, som du er udtaget til. Der kan dog opstå situationer, hvor det alligevel er nødvendigt. BILLEJE Alle bestillinger af lejebiler såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen medfører. DGU vurderer behovet for leje af biler under turneringen. Findes der shuttlebusser mellem hotel og golfbane, lejes så vidt muligt ikke biler, og yderligere transport foregår derfor i taxa. Det er deltagernes fælles ansvar at sørge for at fylde taxaerne, så udgifterne til taxa minimeres. Hvis der lejes mere end én bil, anføres så vidt muligt en herredeltager og en damedeltager som ekstra chauffører, da dette ofte er praktisk i forhold til starttider. Ved leje af biler skal der kun tegnes kaskoforsikring, hverken personforsikringer eller andet er nødvendigt. Husk at fylde bilen med benzin/diesel inden aflevering, da udlejningsfirmaerne priser ved påfyldning er ret høje. FLYREJSER - UDENRIGS Alle bestillinger af flybilletter såvel som ændringer, annulleringer mv. foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen resulterer i. Hvis du gerne vil rejse på et andet tidspunkt end det af DGU planlagte, er det muligt at få ændret dette op til den deadline, der er blevet givet. Evt. meromkostninger ved en anden rejseplan dækkes som udgangspunkt af spillere selv. FLYREJSER - INDENRIGS Med mindre andet fremgår af rejseoplysningerne, er du selv ansvarlig for at arrangere og evt. bestille din indenrigstransport til og fra udrejselufthavnen/ opsamlingspunktet. Det er så vidt muligt den geografiske fordeling af deltagerne, der bestemmer udrejselufthavnen. Økonomiske, tidsmæssige eller pladsmæssige forhold kan dog spille ind og gøre udrejse fra en 18

19 anden lufthavn nødvendig. Det er alene DGU's beslutning, hvilken lufthavn, der rejses fra. HOTEL Alle bestillinger af hotelværelser såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Ved ændringer uden om DGU, betaler du som udgangspunkt alle tilhørende ekstra udgifter. FORSIKRING Spillere, trænere og kaptajner, der er udsendt af DGU, er dækket af Den Kollektive Idrætsforsikring som TRYG har udviklet i samarbejde med DIF og DGI. Forsikringen supplerer den offentlige rejsesygeforsikring og den private familieforsikring. Se hjemmesiden VÆR OPMÆRKSOM PÅ Den kollektive forsikring er subsidiær i forhold til din egen forsikring, og det betyder, at sager altid først skal anmeldes til egen forsikring for evt. erstatning. Er der selvrisiko eller ingen dækning, så sendes sagen også til den kollektive forsikring. Udover reglerne for forsikring finder du også et lille kort der kan printes ud og medbringes under rejserne. Hvis du under udsendelse til turnering, under træningssamling, træningslejr eller lignende kommer til at forvolde materiel skade eller på anden måde udløser et erstatningskrav, vil DGU som udgangspunkt sende dette erstatningskrav videre til dig. Skulle uheldet være ude, så sørg for straks at få fat i den medrejsende træner eller leder, så I sammen kan få nedfældet hændelsen på papir, indsamlet dokumentation, telefonnumre på vidner og så videre. Hvis der ikke er leder eller træner med, så få en af de andre spillere til at hjælpe dig, så I altid er mindst to til at hjælpes ad med at få indsamlet den nødvendige dokumentation. FAMILIE, VENNER ELLER TRÆNER MED TIL TURNERINGEN? Hvis din familie, venner eller træner ønsker at deltage som tilskuere ved turneringen er det op til jer selv at arrangere og betale for deltagelsen, samt at give besked til DGU om dette inden afrejse. DGU har ikke mulighed for at ændre i den fastlagte rejseplan for at imødekom- 19

20 me en spillers ønske om for eksempel at rejse eller bo sammen med familien. Hvis en ledsager ønsker at deltage som caddie ved turneringen, er det op til dig selv at undersøge reglerne for brug af caddie under turneringen. Som hovedregel gælder, at rejser du med en træner eller kaptajn fra DGU, så er du primært en del af denne gruppe. Forældre og venner må meget gerne være til stede ved turneringen som tilskuere, forcaddies, mv. - men alle roller og opgaver skal koordineres med kaptajn/træner på turneringsstedet. HANDICAPREGULERING Du er selv ansvarlig for at tage dine scorekort eller kopier af scorekortene med hjem til din klub for handicapregulering, sammen med en resultatliste og dokumentation CR & Slope. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Forkert registreret handicap kan i værste fald medføre karantæner og/ eller fratagelse af EGA handicap, hvilket automatisk medfører suspension eller udslusning fra truppen. RANGLISTER Du skal ikke tænke på at aflevere resultatlister til de forskellige ranglister (WAGR, Titleist og AON Juniorranglisten) det sker helt automatisk. Du bør dog være opmærksom på evt. fejlregistreringer eller manglende point. Særligt ved WAGRturneringer er det vigtigt, at der ikke går for lang tid fra turneringens afslutning. INFORMATIONER FRA DGU Hvis du er udtaget til en turnering, sender DGU en mail med turneringsdato, sted, rejseplan samt yderligere nødvendige turnerings- og rejseinformationer. 20

21 21

22 REJSEDATOER Rejsedatoer fastsættes alene af DGU og fastsættes først og fremmest i forhold til det fastsatte budget. Derefter tages hensyn til prøvespil samt til deltagelse i turneringens afsluttende ceremoni. BUDGET FOR TURNERINGEN Inden afrejse fastlægger DGU et budget for turneringen og udpeger en regnskabsansvarlig blandt deltagerne. Den ansvarlige vil typisk være en medrejsende træner eller kaptajn, men deltager hverken træner eller kaptajn, vil én af spillerne blive udpeget som regnskabsansvarlig. Der udbetales typisk et a conto beløb, som den regnskabsansvarlige afregner for ved hjemkomst. Regnskabet laves ud fra en regnskabsskabelon og en vejledning, som den regnskabsansvarlige får tilsendt fra DGU. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Der skal indsendes bilag med regnskabet efter senest 8 dage. Der kan maximalt accepteres udlæg uden bilag for 10 % af det samlede beløb. Ved udlæg uden bilag er det meget nødvendigt, at det præcist noteres, hvad pengene er brugt til. Disse oplysninger indsendes sammen med resten af regnskabet. Disse retningslinjer gælder også for turneringer, hvor du for eksempel modtager tilskud til deltagelse. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, er DGU af skatte- og amatørregelmæssige årsager nødt til at kræve det udbetalte beløb retur. OVERVÆGT PÅ FLYREJSER Det er angivet i billetten, hvor mange kilo, du må medbringe på flyet. Du betaler som udgangspunkt selv for bagageovervægt. DGU sørger altid for at reservere plads i flyet til din bag, men i langt de fleste tilfælde kan der ikke betales for golfbag'en i forvejen. Derfor kan du være nødt til at lægge ud for golfbag'en ved check-in. Udlæg for golfbag'en kan refunderes ved indsendelse af bilag til DGU. Hvis der er en kaptajn eller en træner med, betaler vedkommende så vidt muligt samlet herfor. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Husk at tilmelde dig "Flying Blue Golf" for at få din golfbag gratis med på flyrejser med bl.a KLM og Air France. 22

23 ANDRE UDGIFTER Udgifter som forplejning og parkering i forbindelse med indenrigstransport dækkes ikke, med mindre dette er klart aftalt på forhånd med DGU. Udgifter til privatforbrug dækkes ikke. Det drejer sig om artikler såsom, handsker, tees, telefon- og tv-udgifter, bøger, blade, minibar, kaffe, the, cigaretter, slik og så videre. Hvis denne type udgifter figurerer på regnskabet ved hjemkomst, vil udgifterne blive delt lige mellem spillerne, som efterfølgende vil blive opkrævet betaling. Hvis udgifterne kan placeres hos en enkelt spiller, vil denne spiller blive faktureret for hele beløbet. IKKE UDTAGET? Hvis du ønsker at deltage i en turnering i udlandet, som du ikke er udtaget til, men som DGU har udtaget spillere til, kan du få hjælp af DGU til tilmelding til turneringen. Der er i nogle tilfælde mulighed for, at du kan bo og rejse sammen med de øvrige spillere. Det skal dog først godkendes af landstrænerne, og det skal samtidig være praktisk muligt. Du betaler selv for alle udgifter i forbindelse med din deltagelse. Såfremt en træner eller kaptajn lægger ud for dig under turneringen, sendes en faktura til dig efter hjemkomsten. Regningen deles som hovedregel ligeligt med antallet af spillere, og der tages således ikke hensyn til, hvad det ville have kostet DGU, såfremt du ikke deltog. Ændrer du dine rejseplaner efter tilmelding, betaler du alle udgifter, som ændringen medfører. Hvis der er tale om en turnering, som DGU ikke sender spillere til, kan du som udgangspunkt kun få hjælp til tilmelding til turneringen. 23

24 VÆSKEBALANCEN Væskebalancen er vigtig for præstationsevnen. For at dække kroppens basale behov for væske, skal du drikke min. 1,5 liter væske pr. dag. ERNÆRING Når du skal opretholde et optimalt præstationsniveau eller skal rundt på banen er her nogle gode råd: Du skal sørge for at have et regelmæssigt måltidsmønster. Tre hovedmåltider og minimum tre mellemmåltider dette vil i højere grad sikre et stabilt boldsukker. Under de lange golfpas af tre til fem timers varighed, kan du medbringe følgende, som vil sikre stabilt boldsukker: Rugbrødsklapsammen med pålæg/ ost samt et stykke frugt eller en frugtstang. (Grov)sandwich med dressing, lidt grønt og pålæg samt et stykke frugt eller en frugtstang, ½ liter mælk (skummet- eller minimælk) ½ liter drikkeyoghurt light samt et stykke frugt. Spis gerne mindre mellemmåltider i løbet af formiddagen eller eftermiddagen (for eksempel to små mellemmåltider kl. 14 og kl. 16). Ovenstående måltider er balancerede, dvs. indeholder både kulhydrat og protein, og der er fokus på kostfibre. Alt sammen noget som er med til at stabilisere boldsukkeret. RÅD OM VÆSKE- BALANCEN OG ERNÆRING Når du som spiller er på tur under DGU eller med tilskud fra DGU, er alkohol, sodavand, slik og chips ikke tilladt. Det kan lyde lidt hårdt, men det er også et meget hårdt program, fysisk og mentalt, som du dagligt er udsat for. Under disse svære vilkår, skal du så konkurrere mod nogle af de bedste i denne verden. Vi kan hjælpe ved at give dig det bedste ernæringsmæssige grundlag og dermed en bedre mulighed for at opnå succes. Den bedste kost og væskebalance giver din krop og hjerne de bedste muligheder for at træne og konkurrere optimalt. 24

25 KØRSELSSATSER FOR LANDSHOLDS- SPILLERE Nedenstående satser gælder til turneringer og træningslejre, hvor du er udtaget af DGU. KØRSEL I EGEN BIL TIL OG FRA AKTIVITETEN Hvis du kører alene: 1 kr./km fra bopæl og retur. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat. Hvis en, to eller flere spillere bliver kørt af chauffør: 1 til 3 kr./km alt efter antallet af spillere i bilen. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren, og satsen starter fra 1. spillers bopæl og dækker mindre omveje. DGU anbefaler, at du laver en særlig kørebog over den skattepligtige kørsel, da der på selvangivelsen kan modregnes et normal befordringsfradrag (1,6 kr. fra km og 0,8 kr. fra 101 km) dog kan fradraget ikke overstige indtægten. Se også mulighed for skattefri dækning af broafgift. Der skal være en rimelig afstand fra den anden/de andre spilleres bopæl/opsamlingspunkt til aktivitetsstedet for at den højere sats kan bruges fra chaufførens bopæl. Hvis flere spillere kører sammen: Som ovenfor og beløbet udbetales skattefrit til spillerchaufføren. kun én ud og hjemrejse KØRSEL I EGEN BIL UNDER AKTIVITE- TEN DÆKKES EFTERFØLGENDE SATSER (KUN IFØLGE AFTALE MED DGU) Spilleren kører alene: 3 kr/km. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat, med mindre spilleren eksempelvis transporterer andre spilleres udstyr med videre. ÉN, TO ELLER FLERE SPILLERE BLIVER KØRT AF CHAUFFØR 3 kr/km. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren (spiller, forældre, ven etc.) og satsen starter fra opsamlingspunktet. TOG/BUS Dækkes fuldt svarende til 2. klasse mod indsendelse af bilag. FLY/TAXA/PARKERINGSAFGIFTER M.M. Dækkes kun i særlige tilfælde og kun hvis der på forhånd er truffet en aftale med DGU's Eliteadministration eller landstrænerne. Hvis en sådan aftale ikke er truffet, vil udgifterne maximalt blive dækket svarende til 1 kr/km pr. spiller (dog maks. 3 25

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 01/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til et af vores

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent.

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent. UDVIKLINGSSTRATEGI Golfspiller for livet Junior Talent National elite Landshold International Elite Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR PIGER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen i Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter mm. 1 Elite-

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund 1

Dansk Sportsdykker Forbund 1 Målsætninger og retningslinjer for Undervandsrugby under Dansk Sportsdykker Forbund April 2004 FORMÅL MED LANDSHOLDSGRUPPERNE At udvikle spillerne træningsmæssigt, primært i form af taktiske oplæg der

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH

RETNINGSLINJER FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH RETNINGSLINJER FOR GODTGØRELSE AF UDGIFTER I HERLEV/HJORTEN SQUASH Herlev/Hjorten Squash 17. februar 2013 Version 3.00 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Spillere... 3 1.2 Trænere... 3 1.3 Ledere... 3 2 Turneringsudgifter...

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. GIRLS ONLY TOUR 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Landsseminar for junior- og eliteledere Talentudvikling i verdensklasse fra mikrogolfer til majorvinder 19. november 2011 FAKTA OM DAGEN PROGRAM FOR DAGEN WORKSHOPS FOREDRAGSHOLDERE

Læs mere

VELKOMMEN 17. juni 2013. Præsentation af Det hele menneske i golfen v. David Dickmeiss og Thomas Kiel Larsson

VELKOMMEN 17. juni 2013. Præsentation af Det hele menneske i golfen v. David Dickmeiss og Thomas Kiel Larsson VELKOMMEN 17. juni 2013 Præsentation af Det hele menneske i golfen v. David Dickmeiss og Thomas Kiel Larsson Citat: Most know that talent is not enough. A lot fewer show they actually understand what this

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER Amatørreglerne A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres ama-tørmedlemmer følger de af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Indbydelse til sæsonen

Indbydelse til sæsonen Dansk Curling Forbund Turneringsudvalget www.curling.dk EM-kval 2017 Kval til OL-kval 2017 VM kval. 2018 (Kvalificerer til VM 2018) DM kval. (fælles) DM Herrer og Damer (kvalificerende til EM 2018) DM

Læs mere

SEGAF Dato: kl. 15:15 Sted: Høje Taastrup, First Hotel, Rømers

SEGAF Dato: kl. 15:15 Sted: Høje Taastrup, First Hotel, Rømers Indkaldte: Hans Stenderup (HaS), Mette Meyer (MM), Helle Scheel () ref. Agenda 1. Godkendelse af tidligere udsendt referat fra møder i Odense - godkendt 2. Regnskab 2013 v. MM Mette sender regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere