VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

2 Dansk Golf Union 2. udgave/2014

3 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til et af vores elitehold er en anerkendelse af dit talent, og vi håber på et langt og konstruktivt samarbejde. For at sikre at vi kommer godt i gang med samarbejdet, vil vi bede både dig og dine forældre om at læse siderne her grundigt. På hjemmesiden danskgolfunion.dk kan du finde endnu flere nyttige informationer. Du skal klikke på elitegolf i menulinjen. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os på kontoret, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Flere regler er meget komplicerede, og vi vil hellere have, at du ringer for at være på den sikre side, end du kommer til at bryde reglerne. Det kan nemlig have store konsekvenser. Du finder praktiske informationer om alt fra turneringsudtagelser, sponsorarrangementer og landsholdstøj til hvilke forventninger og forpligtelser, der følger med rollen som udtaget spiller i DGU's elitetrupper. 3

4 SPØRGSMÅL OG KONTAKT Spørgsmål og konstruktiv kritik er altid meget velkomment og kan rettes til DGU's sekretariat, som har følgende adresse og åbningstider: Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Mandag - fredag: Spørgsmål vedrørende de praktiske forhold omkring landsholdene skal som udgangspunkt rettes direkte til elitekoordinator Lone Just Pedersen. Det kan være spørgsmål vedrørende din deltagelse i turneringer i udlandet, tøj, udstyr, refundering af udgifter, Team Danmarks uddannelsesstøtte eller andre ting. Alle tilmeldinger, afbud og andre beskeder skal også altid gives direkte til Lone Just Pedersen også selvom du allerede har meddelt dette til en landstræner. Spørgsmål vedrørende wildcards til turneringer, amatørregler, ranglister, dopingregler og fysioterapi-behandlinger rettes til eliteansvarlig Claus Mølholm Spørgsmål vedrørende din træning rettes derimod til landstrænerne eller de ansvarlige instruktører. ELITEADMINISTRATIONEN CLAUS MØLHOLM Eliteansvarlig Mail: Telefon: Mobil: LONE JUST PEDERSEN Elitekoordinator Mail: Telefon: Mobil:

5 TRÆNERE THOMAS KIEL LARSSON Trupansvarlig for herre A-trup, observationstrupperne, samt Pro-team Mail: Telefon: DAVID DICKMEISS Trupansvarlig for dame A-trup, tilknyttet alle trupper Mail: Telefon: CARINA VAGNER BERGQVIST Tilknyttet Udviklingstrupperne Mail: Telefon: FYSISKE TRÆNERE OG FYSIOTERAPEUTER Mail: JAKOB NEES Telefon: MARTIN LAURIDSEN Telefon: THOMAS POULSEN Trupansvarlig for juniordrenge og -piger, samt udviklingstrupperne Mail: Telefon: SPORTSPSYKOLOGISK KONSULENT MARTIN THOMSEN LANGAGERGAARD Mail: Telefon:

6 TRUPPERNE I DGU'S ELITEUDVIKLING PRO-TEAM Består primært af tidligere landsholdsspillere, der understøttes i deres videre udvikling op gennem de professionelle kategorier og ranglister. A-TRUP OG JUNIORTRUP Disse er DGU's landsholdstrupper, og når der henvises til landsholdsspillere, er der altså tale om spillere fra disse trupper. Spillerne bliver tilbudt træning og helhedscoaching af DGU's trænere og eksperter samt eksperter fra Team Danmark. UDVIKLINGSTRUP Truppen består af boblere til juniorlandsholdstruppen. De unge spillere bliver tilbudt supplerende træning af DGU's trænere og eksperter. OBSERVATIONSTRUP Udgøres primært af boblere til A-landsholdstruppen og her tilbydes inspiration til spillerens udviklingsplan. Der er formel optagelse i oktober.der kan dog løbende foretages ind- og udslusninger i løbet af sæsonen. SOM LANDSHOLDSSPILLER (A- TRUP OG JUNIORTRUP) SKAL MAN Være fuldtidsmedlem i en golfklub under DGU. Være dansk statsborger. Have et aktivt EGA-handicap. Ikke have karantæne fra DGUturneringer. 6

7 DGU'S FORVENTNIGER TIL DIG OG DINE FOR- ÆLDRE Det er dig, der er centrum for DGU's elitearbejde. Vi lægger ikke kun vægt på, at du har en god teknik, og at du er fysisk stærk. Det er også vigtigt, at du besidder nogle egenskaber, som vi betragter som helt afgørende for at blive en god golfspiller. Vi lægger vægt på følgende: UDVIKLINGSKOMPETENCE At du har viljen til at ændre dig og lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. INDLÆRINGSKOMPETENCE At du har evnen til at lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. MOTORISK KOMPETENCE At du har kendskab til din egen krop og dens muligheder samt evnen til at udføre bevægelsesmønstre i forhold til rytme, balance og koordination. PERSONKOMPETENCE At du har viljen og evnen til at kende og omgås med dine egne følelser og tanker. SOCIAL KOMPETENCE At du har evnen til at omgås med andre og fungere i sociale netværker og at du har evnen til at kommunikere godt med træner, ledere, andre spillere, dommere, turneringsledere mm. Endelig forventes det, at du altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Endelig forventes det, at du og dine forældre altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Det betyder bla. at I efterlever almindelige regler for god tone og opførsel, samt retningslinierne i denne publikation og i følgende: DGU s turneringsbestemmelser DGU s Forældrevejledning Golfens Sande Værdier Golfklubbers Ordens- og Etiketteregler R&A s Golf- og Amatørregler WADA og Anti-Doping DK s Regler og Love Spillerens ansvar beskrevet i EGA HCP systemet DIF s Matchfixing regler 7

8 NGU OG DGU INTRO- DUKTIONSKORT Er du spiller i Pro-teamet eller landsholdsspillere (A-trup og Juniortrup) modtager du NGU-introduktionskort, som er Nordisk Golf Unions introduktionskort. Er du spiller i Observations- og Udviklingstruppen modtager du DGU-introduktionskort. Hvis du mister kortet kan et nyt rekvireres hos DGU. Da kortet kun giver dig en spillemulighed og ikke en spilleret, forventes det, at du præsenterer dig selv og i det hele taget optræder høfligt og korrekt i forhold til klubbens ordensregler og de regler, der er for kortene. Kortene fornyes hvert år i april måned og gælder ét år. Nye spillere vil modtage deres kort, så snart det er praktisk muligt i hastetilfælde kan et særligt introduktionsbrev udstedes af sekretariatet. Hvert kort er individuelt nummereret, og du får derfor nyt nummer hvert år. Kortet er personligt og kan ikke lånes ud. 8

9 TØJ OG UDSTYR Hvis du er udtaget til en af landsholdstrupperne (A-trup og Juniortrup) får du udleveret landsholdstøj fra Abacus og udstyr fra Acushnet (Titleist/Footjoy). Det er kun til låns og skal afleveres tilbage, den dag du ikke længere er i truppen. Er du udtaget som spiller i Udviklingsog Obervationstrupperne modtager du kun landsholdstøj og til dels også udstyr i forbindelse med turneringsdeltagelse udtaget af DGU. Her er der tale om udlån til den konkrete aktivitet, hvorfor tøj og udstyr skal returneres umiddelbart herefter. Landsholdstøj og -udstyr benyttes ved alle de turneringer, du enten af DGU er udtaget til, får wildcard til eller er støttet økonomisk til samt ved sponsorarrangementer, præsentationer, interviews m.m., hvor du repræsenterer landsholdet. Udstyr og tøj benyttes i videst muligt omfang også ved træningssamlinger og træningslejre. ERSTATNING Almindeligt slid accepteres, mens tøj og udstyr, der er bortkommet, ødelagt eller på anden måde beskadiget eller misligholdt skal erstattes. Erstatningen beregnes ud fra tøjets eller udstyrets vejledende udsalgspris. Hvis det udleverede tøj eller udstyr bliver stjålet, anmeldes dette til DGU senest 21 dage efter tyveriet. Ved senere anmeldelse vil tøjet eller udstyret blive betragtet som bortkommet og skal erstattes af spilleren. SANKTIONER Hvis du bruger andet tøj eller udstyr, udløser det dagbøde mellem kr. 500,- og kr ,-. Bøden fastsættes af DGU ud fra forseelsens størrelse. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Såfremt du er udtaget, får Wild Card eller tilskud fra DGU til en turnering/ sponsorarrangement eller lignende, er det et krav, at du stiller op i det udleverede tøj og udstyr, som du har fået udleveret af DGU. 9

10 BESTILLING AF UDSTYR Du kan bestille udstyr og sko fra Acushnet Danmark A/S, som forhandler Titleist og Footjoy i Danmark. Priser beregnes som gældende indkøbspris minus gældende rabatsats plus moms. I øjeblikket er den gældende rabatsats15 %, hvilket svarer til omkring 40% under vejl. udsalgspris. DGU kan desværre ikke være behjælpelig med produktinformationer eller fremsendelse af kataloger. Du må derfor selv undersøge produktet, inden du afgiver din bestilling. Se produktinformation på hjemmesiderne: titleist.co.uk og footjoy.co.uk Ved bestilling af jern og køller skal du udfylde en særlig bestillingsformular. Denne kan rekvireres ved henvendelse DGU's eliteadministration. BESTILLING Bestillinger af udstyr fra Acushnet skal foregå gennem DGU, og du kan kun bestille til eget forbrug. Derfor kan der maks. bestilles 24 dusin bolde og 2 dusin hansker pr. spiller pr. år. AFHENTNING En af forudsætningerne for de lave priser er, at omkostninger til transport og administration holdes nede. Derfor leveres alle varer til Idrættens Hus, hvor du kan afhente dem. Når varerne ankommer, vil du få besked via mail. Hvis du ikke har mulighed for at komme forbi Idrættens Hus, kan du måske få en anden til at hente varerne for dig. Giv altid besked til DGU's eliteadministration om dette. BETALING DGU betaler Acushnet Danmark direkte ved modtagelse af varen og sender herefter et girokort til dig. Du kan betale girokortet, eller du kan overføre pengene direkte til DGU's konto. Hvis du vælger den sidste løsning, så husk at angive navn, fakturanummer, samt hvad du betaler for (for eksempel Titleist bag og sko ). Hvis du har penge stående på enten en legatkonto eller en præmiekonto hos DGU, kan du bruge midler herfra til at betale for udstyret det kræver dog, at du meddeler dette til DGU's eliteadministration. Leveringstiden er afhængig af om varen er på lager eller skal produceres. MANGLENDE BETALING Ved manglende betaling og udsendelse af rykker vil din ret til at bestille udstyr 10

11 midlertidigt blive stoppet ligesom udbetalinger af præmiechecks og lignende vil blive tilbageholdt, indtil beløbet er betalt. Ved fortsat manglende betaling og udsendelse af 2. rykker vil du midlertidigt blive suspenderet fra alle landsholdsaktiviteter indtil dokumentation for betaling foreligger eller fremvises. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Al korrespondance om bestilling af tøj og udstyr skal ske til DGU's eliteadministration. 11

12 DGU SPONSORARRANGEMENTER DGU sponsoreres af mange forskellige virksomheder og en del af disse sponsorater er rettet direkte mod landsholdene. Acushnet Danmark sponsorerer udstyr, og Abacus sponsorerer tøj. Derudover modtager eliteudviklingen væsentlig støtte fra Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Golf Klub Danmark som beløber sig til omkring 3,5 millioner kr. årligt. Til gengæld for dette er du forpligtet til at deltage i et antal sponsorarrangementer, hvor spillere og sponsorer mødes en bestemt dag, spiller en runde 12 golf og gerne afslutter dagen med en middag. I nogle tilfælde er der også brug for, at en spiller kan stå på træningsbanen sammen med mindre øvede spillere fra sponsorvirksomheden. DGU forsøger så vidt muligt at fordele opgaverne, så alle spillere kommer ud til lige mange arrangementer især fordi de ofte afholdes på hverdage og dermed i skole- og arbejdstiden. Hvis du skal deltage i et DGU sponsorarrangement, så husk, at du skal anvende dit landsholdstøj og -udstyr på dagen. I enkelte tilfælde vil der også blive brug for paradetøj.

13 13

14 AMATØRREGLER OG SPONSORATER Som amatørspiller er du underlagt golfsportens Amatørregler, og som landsholdsspiller er du desuden omfattet af nogle yderligere restriktioner. Amatørreglerne fastsættes af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i Skotland. Du kan finde Amatørreglerne bagerst i Golfreglerne og de relevante decisions fra R&A kan læses på randa.org. Amatørreglerne indeholder mange begrænsninger i forhold til sponsorater af amatørspillere. Regel 6 der omhandler udnyttelse af dygtighed eller anseelse er vigtig at kende. PERSONLIGE SPONSORATER Personlige sponsorater er ikke tilladt. Dette gælder uanset, hvilke beløb eller naturalier der er tale om - eller om der er modydelser (billede, omtale, logo på tøj, undervisning, opvisning, osv.) forbundet med sponsoraterne. Kun som en del af et klub- eller landshold er det muligt at reklamere for firmaer eller produkter via logo på tøj og bags eller lign. og give modydelser tilbage og udgiftsgodtgørelse til træning og turnering kan kun dækkes af enten DGU, hjemmeklubben eller forældre/værge. Juniorer, der deltager i rene juniorturneringer må dog godt modtage godtgørelse fra en privatperson eller et firma, blot der ikke er aftaler om reklame forbundet herved. Godkendte legater må gerne gives til individuelle spillere, men disse skal administreres af DGU, og der må ligeledes ikke være aftaler om reklame forbundet herved dog må der gerne være redaktionel omtale i forbindelse med selve overrækkelsen af legatet. Du må gerne sætte dit navn på dit udstyr. Dog gælder det, at på udstyr med sponsorlogo/navn udover udstyrets eget brand må bogstaverne på dit navn højst være 10 mm i højden. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLERNE Straffen for overtrædelse af Amatørreglerne kan være fratagelse af amatørstatus i helt op til to år. I den periode kan du hverken deltage i DGU- eller klubarrangerede eliteturneringer, Danmarksturneringen for klubhold eller internationale amatørturneringer, EM, VM m.m. 14

15 Mistet amatørstatus medfører ligeledes automatisk suspendering eller udslusning fra landsholdstrupperne. Manglende kendskab til Amatørreglerne godkendes ikke som undskyldning for overtrædelse. Hvis du er den heldige modtager af den slags økonomiske (kontante) tilskud, kontakt da DGU, så den korrekte procedure for udbetaling og administration af pengene kan følges. I forbindelse med overrækkelse af legatet må der være redaktionel omtale, men legatet må ikke på noget senere tidspunkt reklameres for eller omtales. HUSK Kontakt altid DGU, hvis du er i tvivl. LEGATER OG PRISER Amatører må gerne modtage legater fra fonde, firmaer, kommuner mv., men disse skal godkendes og administreres af DGU. 15

16 DOPING Du er forpligtet til enhver tid til at medvirke i dopingkontrol og brugen af ulovlige præparater eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse af Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ eller WADA kodekset vil resultere i sanktioner som beskrevet i disse. Nægter du for eksemepel at medvirke i en test er det automatisk lig med en dom og øjeblikkelig karantæne. Du kan finde gældende love, regler og en aktuel liste med forbudte og tilladte præparater på: I helt særlige og livsnødvendige tilfælde er det muligt at få en såkaldt TUE dispensation (tidl. Medical Certificate) til at bruge et dopinglistet præparat. Astmamedicin kræver også, at du får dette godkendt på forhånd. Ansøgningsskemaer og procedurer findes ligeledes på: KOSTTILSKUD Udover ganske almindelige vitaminpiller så frarådes det at bruge kosttilskud og naturpræparater, da disse kan indeholde forbudte stoffer. Risikoen står ikke mål med den minimale gevinst. AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen fungerer som eliteudviklingens samlede kalender og her finder du de fleste turneringer, der er relevante for dig. Det vil sige DGU-turneringer, EGA-turneringer, internationale junior- og eliteturneringer, Ecco Tour turneringer m.m. Aktivitetsplanen opdateres løbende gennem sæsonen på danskgolfunion.dk under punktet eliteudvikling. Du kan bruge planen til at følge med i alle aktiviteter for dig selv og de andre spillere i eliteudviklingen. Husk, at du selv skal sørge for at holde øje med ændringer, og er der aktiviteter for din trup eller turneringer, hvor du har mulighed for at blive udtaget - og du på forhånd ved, at du ikke kan deltage, så må du meget gerne sende besked om dette til DGU. 16

17 TILMELDING TIL TURNERINGER I DANMARK Turneringer i Danmark skal du altid selv melde dig til, hvis du ønsker at spille. Du skal altså også selv (evt. via din hjemmeklub) melde dig til, hvis landstrænerne har bedt dig spille en bestemt turnering i Danmark for eksempel DIAC/DILAC i Silkeborg, Danish Lady Junior/Youth Champ. i Smørum eller en Ecco Tour. UNDTAGELSERNE HERFRA ER VM (Verdensmesterskaber) EM, (Europamesterskaber) Challenge Tour, European og Ladies European Tour. Hvis disse turneringer afholdes i Danmark, sørger DGU for din tilmelding hvis du altså er udtaget/ kvalificeret til turneringen. Det er op til dig at kende betingelserne for de turneringer, du deltager i. Det gælder for eksempel reglerne for sen tilmelding, uddeling af wildcards, brug af caddie og så videre. I UDLANDET - UDTAGET Turneringer i udlandet, som du er udtaget til af DGU, skal du ikke selv melde dig til. Det sørger DGU for. I enkelte tilfælde vil du blive bedt om at bekræfte tilmeldingen personligt. Når du er udtaget af DGU til en turnering i udlandet, betaler DGU som regel de fleste udgifter. Der kan dog være tale om delvis egenbetaling eller tilskud. I UDLANDET IKKE UDTAGET Turneringer i udlandet som du ikke er udtaget til, kan du blive tilmeldt til gennem DGU, hvis det er nødvendigt (nogle turneringer kræver tilmelding gennem det nationale forbund). Her skal du henvende dig i god tid med tydelig information om, hvilken turneringer det drejer sig om, og hvornår sidste tilmeldingsfrist er. HUSK Du skal dog selv være opmærksom på, om du kommer ind i turneringen. DGU forbeholder sig retten til at afvise at tilmelde dig, for eksempel hvis din tilmelding kommer for sent eller ikke er korrekt udfyldt. Hvis tilmeldingsskemaet er meget omfattende, skal du selv sørge for at få det udfyldt, og så sørger DGU efterfølgende for selve tilmeldingen. Du betaler naturligvis selv tilmeldingsgebyret ligesom du selv arrangerer og betaler ophold, transport og alle andre udgifter forbundet med turneringen. 17

18 UDTAGET TIL TURNE- RING I UDLANDET Følgende regler gælder, når du udsendes af DGU til turneringer: AFBUD TIL TURNERINGEN Det forventes som udgangspunkt, at du ikke melder afbud til turneringer, som du er udtaget til. Der kan dog opstå situationer, hvor det alligevel er nødvendigt. BILLEJE Alle bestillinger af lejebiler såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen medfører. DGU vurderer behovet for leje af biler under turneringen. Findes der shuttlebusser mellem hotel og golfbane, lejes så vidt muligt ikke biler, og yderligere transport foregår derfor i taxa. Det er deltagernes fælles ansvar at sørge for at fylde taxaerne, så udgifterne til taxa minimeres. Hvis der lejes mere end én bil, anføres så vidt muligt en herredeltager og en damedeltager som ekstra chauffører, da dette ofte er praktisk i forhold til starttider. Ved leje af biler skal der kun tegnes kaskoforsikring, hverken personforsikringer eller andet er nødvendigt. Husk at fylde bilen med benzin/diesel inden aflevering, da udlejningsfirmaerne priser ved påfyldning er ret høje. FLYREJSER - UDENRIGS Alle bestillinger af flybilletter såvel som ændringer, annulleringer mv. foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen resulterer i. Hvis du gerne vil rejse på et andet tidspunkt end det af DGU planlagte, er det muligt at få ændret dette op til den deadline, der er blevet givet. Evt. meromkostninger ved en anden rejseplan dækkes som udgangspunkt af spillere selv. FLYREJSER - INDENRIGS Med mindre andet fremgår af rejseoplysningerne, er du selv ansvarlig for at arrangere og evt. bestille din indenrigstransport til og fra udrejselufthavnen/ opsamlingspunktet. Det er så vidt muligt den geografiske fordeling af deltagerne, der bestemmer udrejselufthavnen. Økonomiske, tidsmæssige eller pladsmæssige forhold kan dog spille ind og gøre udrejse fra en 18

19 anden lufthavn nødvendig. Det er alene DGU's beslutning, hvilken lufthavn, der rejses fra. HOTEL Alle bestillinger af hotelværelser såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Ved ændringer uden om DGU, betaler du som udgangspunkt alle tilhørende ekstra udgifter. FORSIKRING Spillere, trænere og kaptajner, der er udsendt af DGU, er dækket af Den Kollektive Idrætsforsikring som TRYG har udviklet i samarbejde med DIF og DGI. Forsikringen supplerer den offentlige rejsesygeforsikring og den private familieforsikring. Se hjemmesiden VÆR OPMÆRKSOM PÅ Den kollektive forsikring er subsidiær i forhold til din egen forsikring, og det betyder, at sager altid først skal anmeldes til egen forsikring for evt. erstatning. Er der selvrisiko eller ingen dækning, så sendes sagen også til den kollektive forsikring. Udover reglerne for forsikring finder du også et lille kort der kan printes ud og medbringes under rejserne. Hvis du under udsendelse til turnering, under træningssamling, træningslejr eller lignende kommer til at forvolde materiel skade eller på anden måde udløser et erstatningskrav, vil DGU som udgangspunkt sende dette erstatningskrav videre til dig. Skulle uheldet være ude, så sørg for straks at få fat i den medrejsende træner eller leder, så I sammen kan få nedfældet hændelsen på papir, indsamlet dokumentation, telefonnumre på vidner og så videre. Hvis der ikke er leder eller træner med, så få en af de andre spillere til at hjælpe dig, så I altid er mindst to til at hjælpes ad med at få indsamlet den nødvendige dokumentation. FAMILIE, VENNER ELLER TRÆNER MED TIL TURNERINGEN? Hvis din familie, venner eller træner ønsker at deltage som tilskuere ved turneringen er det op til jer selv at arrangere og betale for deltagelsen, samt at give besked til DGU om dette inden afrejse. DGU har ikke mulighed for at ændre i den fastlagte rejseplan for at imødekom- 19

20 me en spillers ønske om for eksempel at rejse eller bo sammen med familien. Hvis en ledsager ønsker at deltage som caddie ved turneringen, er det op til dig selv at undersøge reglerne for brug af caddie under turneringen. Som hovedregel gælder, at rejser du med en træner eller kaptajn fra DGU, så er du primært en del af denne gruppe. Forældre og venner må meget gerne være til stede ved turneringen som tilskuere, forcaddies, mv. - men alle roller og opgaver skal koordineres med kaptajn/træner på turneringsstedet. HANDICAPREGULERING Du er selv ansvarlig for at tage dine scorekort eller kopier af scorekortene med hjem til din klub for handicapregulering, sammen med en resultatliste og dokumentation CR & Slope. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Forkert registreret handicap kan i værste fald medføre karantæner og/ eller fratagelse af EGA handicap, hvilket automatisk medfører suspension eller udslusning fra truppen. RANGLISTER Du skal ikke tænke på at aflevere resultatlister til de forskellige ranglister (WAGR, Titleist og AON Juniorranglisten) det sker helt automatisk. Du bør dog være opmærksom på evt. fejlregistreringer eller manglende point. Særligt ved WAGRturneringer er det vigtigt, at der ikke går for lang tid fra turneringens afslutning. INFORMATIONER FRA DGU Hvis du er udtaget til en turnering, sender DGU en mail med turneringsdato, sted, rejseplan samt yderligere nødvendige turnerings- og rejseinformationer. 20

21 21

22 REJSEDATOER Rejsedatoer fastsættes alene af DGU og fastsættes først og fremmest i forhold til det fastsatte budget. Derefter tages hensyn til prøvespil samt til deltagelse i turneringens afsluttende ceremoni. BUDGET FOR TURNERINGEN Inden afrejse fastlægger DGU et budget for turneringen og udpeger en regnskabsansvarlig blandt deltagerne. Den ansvarlige vil typisk være en medrejsende træner eller kaptajn, men deltager hverken træner eller kaptajn, vil én af spillerne blive udpeget som regnskabsansvarlig. Der udbetales typisk et a conto beløb, som den regnskabsansvarlige afregner for ved hjemkomst. Regnskabet laves ud fra en regnskabsskabelon og en vejledning, som den regnskabsansvarlige får tilsendt fra DGU. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Der skal indsendes bilag med regnskabet efter senest 8 dage. Der kan maximalt accepteres udlæg uden bilag for 10 % af det samlede beløb. Ved udlæg uden bilag er det meget nødvendigt, at det præcist noteres, hvad pengene er brugt til. Disse oplysninger indsendes sammen med resten af regnskabet. Disse retningslinjer gælder også for turneringer, hvor du for eksempel modtager tilskud til deltagelse. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, er DGU af skatte- og amatørregelmæssige årsager nødt til at kræve det udbetalte beløb retur. OVERVÆGT PÅ FLYREJSER Det er angivet i billetten, hvor mange kilo, du må medbringe på flyet. Du betaler som udgangspunkt selv for bagageovervægt. DGU sørger altid for at reservere plads i flyet til din bag, men i langt de fleste tilfælde kan der ikke betales for golfbag'en i forvejen. Derfor kan du være nødt til at lægge ud for golfbag'en ved check-in. Udlæg for golfbag'en kan refunderes ved indsendelse af bilag til DGU. Hvis der er en kaptajn eller en træner med, betaler vedkommende så vidt muligt samlet herfor. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Husk at tilmelde dig "Flying Blue Golf" for at få din golfbag gratis med på flyrejser med bl.a KLM og Air France. 22

23 ANDRE UDGIFTER Udgifter som forplejning og parkering i forbindelse med indenrigstransport dækkes ikke, med mindre dette er klart aftalt på forhånd med DGU. Udgifter til privatforbrug dækkes ikke. Det drejer sig om artikler såsom, handsker, tees, telefon- og tv-udgifter, bøger, blade, minibar, kaffe, the, cigaretter, slik og så videre. Hvis denne type udgifter figurerer på regnskabet ved hjemkomst, vil udgifterne blive delt lige mellem spillerne, som efterfølgende vil blive opkrævet betaling. Hvis udgifterne kan placeres hos en enkelt spiller, vil denne spiller blive faktureret for hele beløbet. IKKE UDTAGET? Hvis du ønsker at deltage i en turnering i udlandet, som du ikke er udtaget til, men som DGU har udtaget spillere til, kan du få hjælp af DGU til tilmelding til turneringen. Der er i nogle tilfælde mulighed for, at du kan bo og rejse sammen med de øvrige spillere. Det skal dog først godkendes af landstrænerne, og det skal samtidig være praktisk muligt. Du betaler selv for alle udgifter i forbindelse med din deltagelse. Såfremt en træner eller kaptajn lægger ud for dig under turneringen, sendes en faktura til dig efter hjemkomsten. Regningen deles som hovedregel ligeligt med antallet af spillere, og der tages således ikke hensyn til, hvad det ville have kostet DGU, såfremt du ikke deltog. Ændrer du dine rejseplaner efter tilmelding, betaler du alle udgifter, som ændringen medfører. Hvis der er tale om en turnering, som DGU ikke sender spillere til, kan du som udgangspunkt kun få hjælp til tilmelding til turneringen. 23

24 VÆSKEBALANCEN Væskebalancen er vigtig for præstationsevnen. For at dække kroppens basale behov for væske, skal du drikke min. 1,5 liter væske pr. dag. ERNÆRING Når du skal opretholde et optimalt præstationsniveau eller skal rundt på banen er her nogle gode råd: Du skal sørge for at have et regelmæssigt måltidsmønster. Tre hovedmåltider og minimum tre mellemmåltider dette vil i højere grad sikre et stabilt boldsukker. Under de lange golfpas af tre til fem timers varighed, kan du medbringe følgende, som vil sikre stabilt boldsukker: Rugbrødsklapsammen med pålæg/ ost samt et stykke frugt eller en frugtstang. (Grov)sandwich med dressing, lidt grønt og pålæg samt et stykke frugt eller en frugtstang, ½ liter mælk (skummet- eller minimælk) ½ liter drikkeyoghurt light samt et stykke frugt. Spis gerne mindre mellemmåltider i løbet af formiddagen eller eftermiddagen (for eksempel to små mellemmåltider kl. 14 og kl. 16). Ovenstående måltider er balancerede, dvs. indeholder både kulhydrat og protein, og der er fokus på kostfibre. Alt sammen noget som er med til at stabilisere boldsukkeret. RÅD OM VÆSKE- BALANCEN OG ERNÆRING Når du som spiller er på tur under DGU eller med tilskud fra DGU, er alkohol, sodavand, slik og chips ikke tilladt. Det kan lyde lidt hårdt, men det er også et meget hårdt program, fysisk og mentalt, som du dagligt er udsat for. Under disse svære vilkår, skal du så konkurrere mod nogle af de bedste i denne verden. Vi kan hjælpe ved at give dig det bedste ernæringsmæssige grundlag og dermed en bedre mulighed for at opnå succes. Den bedste kost og væskebalance giver din krop og hjerne de bedste muligheder for at træne og konkurrere optimalt. 24

25 KØRSELSSATSER FOR LANDSHOLDS- SPILLERE Nedenstående satser gælder til turneringer og træningslejre, hvor du er udtaget af DGU. KØRSEL I EGEN BIL TIL OG FRA AKTIVITETEN Hvis du kører alene: 1 kr./km fra bopæl og retur. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat. Hvis en, to eller flere spillere bliver kørt af chauffør: 1 til 3 kr./km alt efter antallet af spillere i bilen. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren, og satsen starter fra 1. spillers bopæl og dækker mindre omveje. DGU anbefaler, at du laver en særlig kørebog over den skattepligtige kørsel, da der på selvangivelsen kan modregnes et normal befordringsfradrag (1,6 kr. fra km og 0,8 kr. fra 101 km) dog kan fradraget ikke overstige indtægten. Se også mulighed for skattefri dækning af broafgift. Der skal være en rimelig afstand fra den anden/de andre spilleres bopæl/opsamlingspunkt til aktivitetsstedet for at den højere sats kan bruges fra chaufførens bopæl. Hvis flere spillere kører sammen: Som ovenfor og beløbet udbetales skattefrit til spillerchaufføren. kun én ud og hjemrejse KØRSEL I EGEN BIL UNDER AKTIVITE- TEN DÆKKES EFTERFØLGENDE SATSER (KUN IFØLGE AFTALE MED DGU) Spilleren kører alene: 3 kr/km. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat, med mindre spilleren eksempelvis transporterer andre spilleres udstyr med videre. ÉN, TO ELLER FLERE SPILLERE BLIVER KØRT AF CHAUFFØR 3 kr/km. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren (spiller, forældre, ven etc.) og satsen starter fra opsamlingspunktet. TOG/BUS Dækkes fuldt svarende til 2. klasse mod indsendelse af bilag. FLY/TAXA/PARKERINGSAFGIFTER M.M. Dækkes kun i særlige tilfælde og kun hvis der på forhånd er truffet en aftale med DGU's Eliteadministration eller landstrænerne. Hvis en sådan aftale ikke er truffet, vil udgifterne maximalt blive dækket svarende til 1 kr/km pr. spiller (dog maks. 3 25

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Rundrejse og deltagelse i Unicon15

Rundrejse og deltagelse i Unicon15 DGI Unicykling New Zealand Rundrejse og deltagelse i Unicon15 Turleder og ansvarlig leder på turen Dennis Olesen Målgruppe Unicyklister der skal deltage i Unicon 15 og som ønsker at benytte sig af muligheden

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Velkommen i Vordingborg Handicap Idræt Velkommen i VHI GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Her kan du læse lidt omkring de generelle regler og bestemmelser, som er gældende for medlemmer

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere