VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

2 Dansk Golf Union 2. udgave/2014

3 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til et af vores elitehold er en anerkendelse af dit talent, og vi håber på et langt og konstruktivt samarbejde. For at sikre at vi kommer godt i gang med samarbejdet, vil vi bede både dig og dine forældre om at læse siderne her grundigt. På hjemmesiden danskgolfunion.dk kan du finde endnu flere nyttige informationer. Du skal klikke på elitegolf i menulinjen. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os på kontoret, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Flere regler er meget komplicerede, og vi vil hellere have, at du ringer for at være på den sikre side, end du kommer til at bryde reglerne. Det kan nemlig have store konsekvenser. Du finder praktiske informationer om alt fra turneringsudtagelser, sponsorarrangementer og landsholdstøj til hvilke forventninger og forpligtelser, der følger med rollen som udtaget spiller i DGU's elitetrupper. 3

4 SPØRGSMÅL OG KONTAKT Spørgsmål og konstruktiv kritik er altid meget velkomment og kan rettes til DGU's sekretariat, som har følgende adresse og åbningstider: Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Mandag - fredag: Spørgsmål vedrørende de praktiske forhold omkring landsholdene skal som udgangspunkt rettes direkte til elitekoordinator Lone Just Pedersen. Det kan være spørgsmål vedrørende din deltagelse i turneringer i udlandet, tøj, udstyr, refundering af udgifter, Team Danmarks uddannelsesstøtte eller andre ting. Alle tilmeldinger, afbud og andre beskeder skal også altid gives direkte til Lone Just Pedersen også selvom du allerede har meddelt dette til en landstræner. Spørgsmål vedrørende wildcards til turneringer, amatørregler, ranglister, dopingregler og fysioterapi-behandlinger rettes til eliteansvarlig Claus Mølholm Spørgsmål vedrørende din træning rettes derimod til landstrænerne eller de ansvarlige instruktører. ELITEADMINISTRATIONEN CLAUS MØLHOLM Eliteansvarlig Mail: Telefon: Mobil: LONE JUST PEDERSEN Elitekoordinator Mail: Telefon: Mobil:

5 TRÆNERE THOMAS KIEL LARSSON Trupansvarlig for herre A-trup, observationstrupperne, samt Pro-team Mail: Telefon: DAVID DICKMEISS Trupansvarlig for dame A-trup, tilknyttet alle trupper Mail: Telefon: CARINA VAGNER BERGQVIST Tilknyttet Udviklingstrupperne Mail: Telefon: FYSISKE TRÆNERE OG FYSIOTERAPEUTER Mail: JAKOB NEES Telefon: MARTIN LAURIDSEN Telefon: THOMAS POULSEN Trupansvarlig for juniordrenge og -piger, samt udviklingstrupperne Mail: Telefon: SPORTSPSYKOLOGISK KONSULENT MARTIN THOMSEN LANGAGERGAARD Mail: Telefon:

6 TRUPPERNE I DGU'S ELITEUDVIKLING PRO-TEAM Består primært af tidligere landsholdsspillere, der understøttes i deres videre udvikling op gennem de professionelle kategorier og ranglister. A-TRUP OG JUNIORTRUP Disse er DGU's landsholdstrupper, og når der henvises til landsholdsspillere, er der altså tale om spillere fra disse trupper. Spillerne bliver tilbudt træning og helhedscoaching af DGU's trænere og eksperter samt eksperter fra Team Danmark. UDVIKLINGSTRUP Truppen består af boblere til juniorlandsholdstruppen. De unge spillere bliver tilbudt supplerende træning af DGU's trænere og eksperter. OBSERVATIONSTRUP Udgøres primært af boblere til A-landsholdstruppen og her tilbydes inspiration til spillerens udviklingsplan. Der er formel optagelse i oktober.der kan dog løbende foretages ind- og udslusninger i løbet af sæsonen. SOM LANDSHOLDSSPILLER (A- TRUP OG JUNIORTRUP) SKAL MAN Være fuldtidsmedlem i en golfklub under DGU. Være dansk statsborger. Have et aktivt EGA-handicap. Ikke have karantæne fra DGUturneringer. 6

7 DGU'S FORVENTNIGER TIL DIG OG DINE FOR- ÆLDRE Det er dig, der er centrum for DGU's elitearbejde. Vi lægger ikke kun vægt på, at du har en god teknik, og at du er fysisk stærk. Det er også vigtigt, at du besidder nogle egenskaber, som vi betragter som helt afgørende for at blive en god golfspiller. Vi lægger vægt på følgende: UDVIKLINGSKOMPETENCE At du har viljen til at ændre dig og lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. INDLÆRINGSKOMPETENCE At du har evnen til at lære nye ting på både det tekniske, motoriske, mentale og personlige niveau. MOTORISK KOMPETENCE At du har kendskab til din egen krop og dens muligheder samt evnen til at udføre bevægelsesmønstre i forhold til rytme, balance og koordination. PERSONKOMPETENCE At du har viljen og evnen til at kende og omgås med dine egne følelser og tanker. SOCIAL KOMPETENCE At du har evnen til at omgås med andre og fungere i sociale netværker og at du har evnen til at kommunikere godt med træner, ledere, andre spillere, dommere, turneringsledere mm. Endelig forventes det, at du altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Endelig forventes det, at du og dine forældre altid optræder som en god rollemodel og en værdig repræsentant for DGU. Det betyder bla. at I efterlever almindelige regler for god tone og opførsel, samt retningslinierne i denne publikation og i følgende: DGU s turneringsbestemmelser DGU s Forældrevejledning Golfens Sande Værdier Golfklubbers Ordens- og Etiketteregler R&A s Golf- og Amatørregler WADA og Anti-Doping DK s Regler og Love Spillerens ansvar beskrevet i EGA HCP systemet DIF s Matchfixing regler 7

8 NGU OG DGU INTRO- DUKTIONSKORT Er du spiller i Pro-teamet eller landsholdsspillere (A-trup og Juniortrup) modtager du NGU-introduktionskort, som er Nordisk Golf Unions introduktionskort. Er du spiller i Observations- og Udviklingstruppen modtager du DGU-introduktionskort. Hvis du mister kortet kan et nyt rekvireres hos DGU. Da kortet kun giver dig en spillemulighed og ikke en spilleret, forventes det, at du præsenterer dig selv og i det hele taget optræder høfligt og korrekt i forhold til klubbens ordensregler og de regler, der er for kortene. Kortene fornyes hvert år i april måned og gælder ét år. Nye spillere vil modtage deres kort, så snart det er praktisk muligt i hastetilfælde kan et særligt introduktionsbrev udstedes af sekretariatet. Hvert kort er individuelt nummereret, og du får derfor nyt nummer hvert år. Kortet er personligt og kan ikke lånes ud. 8

9 TØJ OG UDSTYR Hvis du er udtaget til en af landsholdstrupperne (A-trup og Juniortrup) får du udleveret landsholdstøj fra Abacus og udstyr fra Acushnet (Titleist/Footjoy). Det er kun til låns og skal afleveres tilbage, den dag du ikke længere er i truppen. Er du udtaget som spiller i Udviklingsog Obervationstrupperne modtager du kun landsholdstøj og til dels også udstyr i forbindelse med turneringsdeltagelse udtaget af DGU. Her er der tale om udlån til den konkrete aktivitet, hvorfor tøj og udstyr skal returneres umiddelbart herefter. Landsholdstøj og -udstyr benyttes ved alle de turneringer, du enten af DGU er udtaget til, får wildcard til eller er støttet økonomisk til samt ved sponsorarrangementer, præsentationer, interviews m.m., hvor du repræsenterer landsholdet. Udstyr og tøj benyttes i videst muligt omfang også ved træningssamlinger og træningslejre. ERSTATNING Almindeligt slid accepteres, mens tøj og udstyr, der er bortkommet, ødelagt eller på anden måde beskadiget eller misligholdt skal erstattes. Erstatningen beregnes ud fra tøjets eller udstyrets vejledende udsalgspris. Hvis det udleverede tøj eller udstyr bliver stjålet, anmeldes dette til DGU senest 21 dage efter tyveriet. Ved senere anmeldelse vil tøjet eller udstyret blive betragtet som bortkommet og skal erstattes af spilleren. SANKTIONER Hvis du bruger andet tøj eller udstyr, udløser det dagbøde mellem kr. 500,- og kr ,-. Bøden fastsættes af DGU ud fra forseelsens størrelse. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Såfremt du er udtaget, får Wild Card eller tilskud fra DGU til en turnering/ sponsorarrangement eller lignende, er det et krav, at du stiller op i det udleverede tøj og udstyr, som du har fået udleveret af DGU. 9

10 BESTILLING AF UDSTYR Du kan bestille udstyr og sko fra Acushnet Danmark A/S, som forhandler Titleist og Footjoy i Danmark. Priser beregnes som gældende indkøbspris minus gældende rabatsats plus moms. I øjeblikket er den gældende rabatsats15 %, hvilket svarer til omkring 40% under vejl. udsalgspris. DGU kan desværre ikke være behjælpelig med produktinformationer eller fremsendelse af kataloger. Du må derfor selv undersøge produktet, inden du afgiver din bestilling. Se produktinformation på hjemmesiderne: titleist.co.uk og footjoy.co.uk Ved bestilling af jern og køller skal du udfylde en særlig bestillingsformular. Denne kan rekvireres ved henvendelse DGU's eliteadministration. BESTILLING Bestillinger af udstyr fra Acushnet skal foregå gennem DGU, og du kan kun bestille til eget forbrug. Derfor kan der maks. bestilles 24 dusin bolde og 2 dusin hansker pr. spiller pr. år. AFHENTNING En af forudsætningerne for de lave priser er, at omkostninger til transport og administration holdes nede. Derfor leveres alle varer til Idrættens Hus, hvor du kan afhente dem. Når varerne ankommer, vil du få besked via mail. Hvis du ikke har mulighed for at komme forbi Idrættens Hus, kan du måske få en anden til at hente varerne for dig. Giv altid besked til DGU's eliteadministration om dette. BETALING DGU betaler Acushnet Danmark direkte ved modtagelse af varen og sender herefter et girokort til dig. Du kan betale girokortet, eller du kan overføre pengene direkte til DGU's konto. Hvis du vælger den sidste løsning, så husk at angive navn, fakturanummer, samt hvad du betaler for (for eksempel Titleist bag og sko ). Hvis du har penge stående på enten en legatkonto eller en præmiekonto hos DGU, kan du bruge midler herfra til at betale for udstyret det kræver dog, at du meddeler dette til DGU's eliteadministration. Leveringstiden er afhængig af om varen er på lager eller skal produceres. MANGLENDE BETALING Ved manglende betaling og udsendelse af rykker vil din ret til at bestille udstyr 10

11 midlertidigt blive stoppet ligesom udbetalinger af præmiechecks og lignende vil blive tilbageholdt, indtil beløbet er betalt. Ved fortsat manglende betaling og udsendelse af 2. rykker vil du midlertidigt blive suspenderet fra alle landsholdsaktiviteter indtil dokumentation for betaling foreligger eller fremvises. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Al korrespondance om bestilling af tøj og udstyr skal ske til DGU's eliteadministration. 11

12 DGU SPONSORARRANGEMENTER DGU sponsoreres af mange forskellige virksomheder og en del af disse sponsorater er rettet direkte mod landsholdene. Acushnet Danmark sponsorerer udstyr, og Abacus sponsorerer tøj. Derudover modtager eliteudviklingen væsentlig støtte fra Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Golf Klub Danmark som beløber sig til omkring 3,5 millioner kr. årligt. Til gengæld for dette er du forpligtet til at deltage i et antal sponsorarrangementer, hvor spillere og sponsorer mødes en bestemt dag, spiller en runde 12 golf og gerne afslutter dagen med en middag. I nogle tilfælde er der også brug for, at en spiller kan stå på træningsbanen sammen med mindre øvede spillere fra sponsorvirksomheden. DGU forsøger så vidt muligt at fordele opgaverne, så alle spillere kommer ud til lige mange arrangementer især fordi de ofte afholdes på hverdage og dermed i skole- og arbejdstiden. Hvis du skal deltage i et DGU sponsorarrangement, så husk, at du skal anvende dit landsholdstøj og -udstyr på dagen. I enkelte tilfælde vil der også blive brug for paradetøj.

13 13

14 AMATØRREGLER OG SPONSORATER Som amatørspiller er du underlagt golfsportens Amatørregler, og som landsholdsspiller er du desuden omfattet af nogle yderligere restriktioner. Amatørreglerne fastsættes af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i Skotland. Du kan finde Amatørreglerne bagerst i Golfreglerne og de relevante decisions fra R&A kan læses på randa.org. Amatørreglerne indeholder mange begrænsninger i forhold til sponsorater af amatørspillere. Regel 6 der omhandler udnyttelse af dygtighed eller anseelse er vigtig at kende. PERSONLIGE SPONSORATER Personlige sponsorater er ikke tilladt. Dette gælder uanset, hvilke beløb eller naturalier der er tale om - eller om der er modydelser (billede, omtale, logo på tøj, undervisning, opvisning, osv.) forbundet med sponsoraterne. Kun som en del af et klub- eller landshold er det muligt at reklamere for firmaer eller produkter via logo på tøj og bags eller lign. og give modydelser tilbage og udgiftsgodtgørelse til træning og turnering kan kun dækkes af enten DGU, hjemmeklubben eller forældre/værge. Juniorer, der deltager i rene juniorturneringer må dog godt modtage godtgørelse fra en privatperson eller et firma, blot der ikke er aftaler om reklame forbundet herved. Godkendte legater må gerne gives til individuelle spillere, men disse skal administreres af DGU, og der må ligeledes ikke være aftaler om reklame forbundet herved dog må der gerne være redaktionel omtale i forbindelse med selve overrækkelsen af legatet. Du må gerne sætte dit navn på dit udstyr. Dog gælder det, at på udstyr med sponsorlogo/navn udover udstyrets eget brand må bogstaverne på dit navn højst være 10 mm i højden. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLERNE Straffen for overtrædelse af Amatørreglerne kan være fratagelse af amatørstatus i helt op til to år. I den periode kan du hverken deltage i DGU- eller klubarrangerede eliteturneringer, Danmarksturneringen for klubhold eller internationale amatørturneringer, EM, VM m.m. 14

15 Mistet amatørstatus medfører ligeledes automatisk suspendering eller udslusning fra landsholdstrupperne. Manglende kendskab til Amatørreglerne godkendes ikke som undskyldning for overtrædelse. Hvis du er den heldige modtager af den slags økonomiske (kontante) tilskud, kontakt da DGU, så den korrekte procedure for udbetaling og administration af pengene kan følges. I forbindelse med overrækkelse af legatet må der være redaktionel omtale, men legatet må ikke på noget senere tidspunkt reklameres for eller omtales. HUSK Kontakt altid DGU, hvis du er i tvivl. LEGATER OG PRISER Amatører må gerne modtage legater fra fonde, firmaer, kommuner mv., men disse skal godkendes og administreres af DGU. 15

16 DOPING Du er forpligtet til enhver tid til at medvirke i dopingkontrol og brugen af ulovlige præparater eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse af Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ eller WADA kodekset vil resultere i sanktioner som beskrevet i disse. Nægter du for eksemepel at medvirke i en test er det automatisk lig med en dom og øjeblikkelig karantæne. Du kan finde gældende love, regler og en aktuel liste med forbudte og tilladte præparater på: I helt særlige og livsnødvendige tilfælde er det muligt at få en såkaldt TUE dispensation (tidl. Medical Certificate) til at bruge et dopinglistet præparat. Astmamedicin kræver også, at du får dette godkendt på forhånd. Ansøgningsskemaer og procedurer findes ligeledes på: KOSTTILSKUD Udover ganske almindelige vitaminpiller så frarådes det at bruge kosttilskud og naturpræparater, da disse kan indeholde forbudte stoffer. Risikoen står ikke mål med den minimale gevinst. AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen fungerer som eliteudviklingens samlede kalender og her finder du de fleste turneringer, der er relevante for dig. Det vil sige DGU-turneringer, EGA-turneringer, internationale junior- og eliteturneringer, Ecco Tour turneringer m.m. Aktivitetsplanen opdateres løbende gennem sæsonen på danskgolfunion.dk under punktet eliteudvikling. Du kan bruge planen til at følge med i alle aktiviteter for dig selv og de andre spillere i eliteudviklingen. Husk, at du selv skal sørge for at holde øje med ændringer, og er der aktiviteter for din trup eller turneringer, hvor du har mulighed for at blive udtaget - og du på forhånd ved, at du ikke kan deltage, så må du meget gerne sende besked om dette til DGU. 16

17 TILMELDING TIL TURNERINGER I DANMARK Turneringer i Danmark skal du altid selv melde dig til, hvis du ønsker at spille. Du skal altså også selv (evt. via din hjemmeklub) melde dig til, hvis landstrænerne har bedt dig spille en bestemt turnering i Danmark for eksempel DIAC/DILAC i Silkeborg, Danish Lady Junior/Youth Champ. i Smørum eller en Ecco Tour. UNDTAGELSERNE HERFRA ER VM (Verdensmesterskaber) EM, (Europamesterskaber) Challenge Tour, European og Ladies European Tour. Hvis disse turneringer afholdes i Danmark, sørger DGU for din tilmelding hvis du altså er udtaget/ kvalificeret til turneringen. Det er op til dig at kende betingelserne for de turneringer, du deltager i. Det gælder for eksempel reglerne for sen tilmelding, uddeling af wildcards, brug af caddie og så videre. I UDLANDET - UDTAGET Turneringer i udlandet, som du er udtaget til af DGU, skal du ikke selv melde dig til. Det sørger DGU for. I enkelte tilfælde vil du blive bedt om at bekræfte tilmeldingen personligt. Når du er udtaget af DGU til en turnering i udlandet, betaler DGU som regel de fleste udgifter. Der kan dog være tale om delvis egenbetaling eller tilskud. I UDLANDET IKKE UDTAGET Turneringer i udlandet som du ikke er udtaget til, kan du blive tilmeldt til gennem DGU, hvis det er nødvendigt (nogle turneringer kræver tilmelding gennem det nationale forbund). Her skal du henvende dig i god tid med tydelig information om, hvilken turneringer det drejer sig om, og hvornår sidste tilmeldingsfrist er. HUSK Du skal dog selv være opmærksom på, om du kommer ind i turneringen. DGU forbeholder sig retten til at afvise at tilmelde dig, for eksempel hvis din tilmelding kommer for sent eller ikke er korrekt udfyldt. Hvis tilmeldingsskemaet er meget omfattende, skal du selv sørge for at få det udfyldt, og så sørger DGU efterfølgende for selve tilmeldingen. Du betaler naturligvis selv tilmeldingsgebyret ligesom du selv arrangerer og betaler ophold, transport og alle andre udgifter forbundet med turneringen. 17

18 UDTAGET TIL TURNE- RING I UDLANDET Følgende regler gælder, når du udsendes af DGU til turneringer: AFBUD TIL TURNERINGEN Det forventes som udgangspunkt, at du ikke melder afbud til turneringer, som du er udtaget til. Der kan dog opstå situationer, hvor det alligevel er nødvendigt. BILLEJE Alle bestillinger af lejebiler såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen medfører. DGU vurderer behovet for leje af biler under turneringen. Findes der shuttlebusser mellem hotel og golfbane, lejes så vidt muligt ikke biler, og yderligere transport foregår derfor i taxa. Det er deltagernes fælles ansvar at sørge for at fylde taxaerne, så udgifterne til taxa minimeres. Hvis der lejes mere end én bil, anføres så vidt muligt en herredeltager og en damedeltager som ekstra chauffører, da dette ofte er praktisk i forhold til starttider. Ved leje af biler skal der kun tegnes kaskoforsikring, hverken personforsikringer eller andet er nødvendigt. Husk at fylde bilen med benzin/diesel inden aflevering, da udlejningsfirmaerne priser ved påfyldning er ret høje. FLYREJSER - UDENRIGS Alle bestillinger af flybilletter såvel som ændringer, annulleringer mv. foretages udelukkende af DGU. Hvis du ændrer bestillingen uden om DGU, betaler du som udgangspunkt de udgifter, ændringen resulterer i. Hvis du gerne vil rejse på et andet tidspunkt end det af DGU planlagte, er det muligt at få ændret dette op til den deadline, der er blevet givet. Evt. meromkostninger ved en anden rejseplan dækkes som udgangspunkt af spillere selv. FLYREJSER - INDENRIGS Med mindre andet fremgår af rejseoplysningerne, er du selv ansvarlig for at arrangere og evt. bestille din indenrigstransport til og fra udrejselufthavnen/ opsamlingspunktet. Det er så vidt muligt den geografiske fordeling af deltagerne, der bestemmer udrejselufthavnen. Økonomiske, tidsmæssige eller pladsmæssige forhold kan dog spille ind og gøre udrejse fra en 18

19 anden lufthavn nødvendig. Det er alene DGU's beslutning, hvilken lufthavn, der rejses fra. HOTEL Alle bestillinger af hotelværelser såvel som ændringer, annulleringer og så videre foretages udelukkende af DGU. Ved ændringer uden om DGU, betaler du som udgangspunkt alle tilhørende ekstra udgifter. FORSIKRING Spillere, trænere og kaptajner, der er udsendt af DGU, er dækket af Den Kollektive Idrætsforsikring som TRYG har udviklet i samarbejde med DIF og DGI. Forsikringen supplerer den offentlige rejsesygeforsikring og den private familieforsikring. Se hjemmesiden VÆR OPMÆRKSOM PÅ Den kollektive forsikring er subsidiær i forhold til din egen forsikring, og det betyder, at sager altid først skal anmeldes til egen forsikring for evt. erstatning. Er der selvrisiko eller ingen dækning, så sendes sagen også til den kollektive forsikring. Udover reglerne for forsikring finder du også et lille kort der kan printes ud og medbringes under rejserne. Hvis du under udsendelse til turnering, under træningssamling, træningslejr eller lignende kommer til at forvolde materiel skade eller på anden måde udløser et erstatningskrav, vil DGU som udgangspunkt sende dette erstatningskrav videre til dig. Skulle uheldet være ude, så sørg for straks at få fat i den medrejsende træner eller leder, så I sammen kan få nedfældet hændelsen på papir, indsamlet dokumentation, telefonnumre på vidner og så videre. Hvis der ikke er leder eller træner med, så få en af de andre spillere til at hjælpe dig, så I altid er mindst to til at hjælpes ad med at få indsamlet den nødvendige dokumentation. FAMILIE, VENNER ELLER TRÆNER MED TIL TURNERINGEN? Hvis din familie, venner eller træner ønsker at deltage som tilskuere ved turneringen er det op til jer selv at arrangere og betale for deltagelsen, samt at give besked til DGU om dette inden afrejse. DGU har ikke mulighed for at ændre i den fastlagte rejseplan for at imødekom- 19

20 me en spillers ønske om for eksempel at rejse eller bo sammen med familien. Hvis en ledsager ønsker at deltage som caddie ved turneringen, er det op til dig selv at undersøge reglerne for brug af caddie under turneringen. Som hovedregel gælder, at rejser du med en træner eller kaptajn fra DGU, så er du primært en del af denne gruppe. Forældre og venner må meget gerne være til stede ved turneringen som tilskuere, forcaddies, mv. - men alle roller og opgaver skal koordineres med kaptajn/træner på turneringsstedet. HANDICAPREGULERING Du er selv ansvarlig for at tage dine scorekort eller kopier af scorekortene med hjem til din klub for handicapregulering, sammen med en resultatliste og dokumentation CR & Slope. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Forkert registreret handicap kan i værste fald medføre karantæner og/ eller fratagelse af EGA handicap, hvilket automatisk medfører suspension eller udslusning fra truppen. RANGLISTER Du skal ikke tænke på at aflevere resultatlister til de forskellige ranglister (WAGR, Titleist og AON Juniorranglisten) det sker helt automatisk. Du bør dog være opmærksom på evt. fejlregistreringer eller manglende point. Særligt ved WAGRturneringer er det vigtigt, at der ikke går for lang tid fra turneringens afslutning. INFORMATIONER FRA DGU Hvis du er udtaget til en turnering, sender DGU en mail med turneringsdato, sted, rejseplan samt yderligere nødvendige turnerings- og rejseinformationer. 20

21 21

22 REJSEDATOER Rejsedatoer fastsættes alene af DGU og fastsættes først og fremmest i forhold til det fastsatte budget. Derefter tages hensyn til prøvespil samt til deltagelse i turneringens afsluttende ceremoni. BUDGET FOR TURNERINGEN Inden afrejse fastlægger DGU et budget for turneringen og udpeger en regnskabsansvarlig blandt deltagerne. Den ansvarlige vil typisk være en medrejsende træner eller kaptajn, men deltager hverken træner eller kaptajn, vil én af spillerne blive udpeget som regnskabsansvarlig. Der udbetales typisk et a conto beløb, som den regnskabsansvarlige afregner for ved hjemkomst. Regnskabet laves ud fra en regnskabsskabelon og en vejledning, som den regnskabsansvarlige får tilsendt fra DGU. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Der skal indsendes bilag med regnskabet efter senest 8 dage. Der kan maximalt accepteres udlæg uden bilag for 10 % af det samlede beløb. Ved udlæg uden bilag er det meget nødvendigt, at det præcist noteres, hvad pengene er brugt til. Disse oplysninger indsendes sammen med resten af regnskabet. Disse retningslinjer gælder også for turneringer, hvor du for eksempel modtager tilskud til deltagelse. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, er DGU af skatte- og amatørregelmæssige årsager nødt til at kræve det udbetalte beløb retur. OVERVÆGT PÅ FLYREJSER Det er angivet i billetten, hvor mange kilo, du må medbringe på flyet. Du betaler som udgangspunkt selv for bagageovervægt. DGU sørger altid for at reservere plads i flyet til din bag, men i langt de fleste tilfælde kan der ikke betales for golfbag'en i forvejen. Derfor kan du være nødt til at lægge ud for golfbag'en ved check-in. Udlæg for golfbag'en kan refunderes ved indsendelse af bilag til DGU. Hvis der er en kaptajn eller en træner med, betaler vedkommende så vidt muligt samlet herfor. VÆR OPMÆRKSOM PÅ Husk at tilmelde dig "Flying Blue Golf" for at få din golfbag gratis med på flyrejser med bl.a KLM og Air France. 22

23 ANDRE UDGIFTER Udgifter som forplejning og parkering i forbindelse med indenrigstransport dækkes ikke, med mindre dette er klart aftalt på forhånd med DGU. Udgifter til privatforbrug dækkes ikke. Det drejer sig om artikler såsom, handsker, tees, telefon- og tv-udgifter, bøger, blade, minibar, kaffe, the, cigaretter, slik og så videre. Hvis denne type udgifter figurerer på regnskabet ved hjemkomst, vil udgifterne blive delt lige mellem spillerne, som efterfølgende vil blive opkrævet betaling. Hvis udgifterne kan placeres hos en enkelt spiller, vil denne spiller blive faktureret for hele beløbet. IKKE UDTAGET? Hvis du ønsker at deltage i en turnering i udlandet, som du ikke er udtaget til, men som DGU har udtaget spillere til, kan du få hjælp af DGU til tilmelding til turneringen. Der er i nogle tilfælde mulighed for, at du kan bo og rejse sammen med de øvrige spillere. Det skal dog først godkendes af landstrænerne, og det skal samtidig være praktisk muligt. Du betaler selv for alle udgifter i forbindelse med din deltagelse. Såfremt en træner eller kaptajn lægger ud for dig under turneringen, sendes en faktura til dig efter hjemkomsten. Regningen deles som hovedregel ligeligt med antallet af spillere, og der tages således ikke hensyn til, hvad det ville have kostet DGU, såfremt du ikke deltog. Ændrer du dine rejseplaner efter tilmelding, betaler du alle udgifter, som ændringen medfører. Hvis der er tale om en turnering, som DGU ikke sender spillere til, kan du som udgangspunkt kun få hjælp til tilmelding til turneringen. 23

24 VÆSKEBALANCEN Væskebalancen er vigtig for præstationsevnen. For at dække kroppens basale behov for væske, skal du drikke min. 1,5 liter væske pr. dag. ERNÆRING Når du skal opretholde et optimalt præstationsniveau eller skal rundt på banen er her nogle gode råd: Du skal sørge for at have et regelmæssigt måltidsmønster. Tre hovedmåltider og minimum tre mellemmåltider dette vil i højere grad sikre et stabilt boldsukker. Under de lange golfpas af tre til fem timers varighed, kan du medbringe følgende, som vil sikre stabilt boldsukker: Rugbrødsklapsammen med pålæg/ ost samt et stykke frugt eller en frugtstang. (Grov)sandwich med dressing, lidt grønt og pålæg samt et stykke frugt eller en frugtstang, ½ liter mælk (skummet- eller minimælk) ½ liter drikkeyoghurt light samt et stykke frugt. Spis gerne mindre mellemmåltider i løbet af formiddagen eller eftermiddagen (for eksempel to små mellemmåltider kl. 14 og kl. 16). Ovenstående måltider er balancerede, dvs. indeholder både kulhydrat og protein, og der er fokus på kostfibre. Alt sammen noget som er med til at stabilisere boldsukkeret. RÅD OM VÆSKE- BALANCEN OG ERNÆRING Når du som spiller er på tur under DGU eller med tilskud fra DGU, er alkohol, sodavand, slik og chips ikke tilladt. Det kan lyde lidt hårdt, men det er også et meget hårdt program, fysisk og mentalt, som du dagligt er udsat for. Under disse svære vilkår, skal du så konkurrere mod nogle af de bedste i denne verden. Vi kan hjælpe ved at give dig det bedste ernæringsmæssige grundlag og dermed en bedre mulighed for at opnå succes. Den bedste kost og væskebalance giver din krop og hjerne de bedste muligheder for at træne og konkurrere optimalt. 24

25 KØRSELSSATSER FOR LANDSHOLDS- SPILLERE Nedenstående satser gælder til turneringer og træningslejre, hvor du er udtaget af DGU. KØRSEL I EGEN BIL TIL OG FRA AKTIVITETEN Hvis du kører alene: 1 kr./km fra bopæl og retur. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat. Hvis en, to eller flere spillere bliver kørt af chauffør: 1 til 3 kr./km alt efter antallet af spillere i bilen. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren, og satsen starter fra 1. spillers bopæl og dækker mindre omveje. DGU anbefaler, at du laver en særlig kørebog over den skattepligtige kørsel, da der på selvangivelsen kan modregnes et normal befordringsfradrag (1,6 kr. fra km og 0,8 kr. fra 101 km) dog kan fradraget ikke overstige indtægten. Se også mulighed for skattefri dækning af broafgift. Der skal være en rimelig afstand fra den anden/de andre spilleres bopæl/opsamlingspunkt til aktivitetsstedet for at den højere sats kan bruges fra chaufførens bopæl. Hvis flere spillere kører sammen: Som ovenfor og beløbet udbetales skattefrit til spillerchaufføren. kun én ud og hjemrejse KØRSEL I EGEN BIL UNDER AKTIVITE- TEN DÆKKES EFTERFØLGENDE SATSER (KUN IFØLGE AFTALE MED DGU) Spilleren kører alene: 3 kr/km. Beløbet er skattepligtig A-indkomst og indberettes af DGU til Skat, med mindre spilleren eksempelvis transporterer andre spilleres udstyr med videre. ÉN, TO ELLER FLERE SPILLERE BLIVER KØRT AF CHAUFFØR 3 kr/km. Beløbet udbetales skattefrit til chaufføren (spiller, forældre, ven etc.) og satsen starter fra opsamlingspunktet. TOG/BUS Dækkes fuldt svarende til 2. klasse mod indsendelse af bilag. FLY/TAXA/PARKERINGSAFGIFTER M.M. Dækkes kun i særlige tilfælde og kun hvis der på forhånd er truffet en aftale med DGU's Eliteadministration eller landstrænerne. Hvis en sådan aftale ikke er truffet, vil udgifterne maximalt blive dækket svarende til 1 kr/km pr. spiller (dog maks. 3 25

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere