Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt"

Transkript

1 Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central. De kommunikerer og handler ud fra deres værdier og visioner.! Virksomheden forpligter sig etisk, socialt og miljømæssigt.! Profit er ikke et mål, men et middel til at skabe meningsfuldt arbejde. af Tania Ellis Vi kan ikke løse de problemer, vi står over for i dag, med samme bevidsthed, som skabte dem, sagde Albert Einstein for mere end 50 år siden. Meget tyder på, at han havde ret. I dag oplever vi i den vestlige verden en spirituel søgen efter helhed, mening, identitet og lykke. Vi ønsker svar på eksistentielle spørgsmål som Hvad er meningen med livet? - Hvad er formålet med mit liv? - Hvor er vi på vej hen? Men videnskaben alene kan ikke længere hjælpe os. Derfor er vi nu på vej ind i en holistisk æra, hvor videnskab og åndsvidenskab gradvist vil finde sammen i en afbalanceret form, så vi kan bygge bro mellem indre og ydre oplevelser og forstå helheder i forhold til en ny eller genfunden mening. I erhvervslivet afspejles dette i form af nye krav og forventninger til arbejdslivet, lederrollen og virksomheders virke. Det personlige projekt Det Danske Ledelsesbarometer 2002, som udgives af Ledernes Hovedorganisation i et samarbejde med Handelshøjskolen i Århus, viser, at den største ledelsesmæssige udfordring for danske ledere i de næste to-tre år er fastholdelse af medarbejdere. Samtidig viser andre undersøgelser, at etik, kreativitet, fornyelse og vidensdeling er topprioriteter for udviklingen af danske virksomheder de næste fem-ti år. Alle faktorer, som kræver medarbejdernes engagement og trivsel. Omstændighederne for, hvordan man motiverer og fastholder medarbejderne, er dog ved at ændre sig, hvilket bl.a. bekræftes i Guide til næste generation, udgivet af Ugebrevet Mandag Morgen. Den viser, at det for unge medarbejdere i dag handler om at finde og udvikle sig selv både fagligt og personligt, at skabe mening og indhold i tilværelsen. Høj løn og prestige er sekundært. Et

2 centralt mål er det hele liv hvor man føler sig som et komplet menneske med mening i arbejde og tilværelse. Samtidig viser en Gallup-undersøgelse, at ca. hver fjerde dansker i dag føler sig stresset. En af årsagerne er ifølge det danske arbejdsmiljøinstitut manglende mening i arbejdet. Dette underbygges i en undersøgelse fra Stressklinikken ved Skodsborg Sundhedscenter. Her mente hele syv ud af ti patienter, at deres stress bl.a. kom af, at deres liv ikke var i overensstemmelse med egne livsværdier. Med andre ord: Vi bliver ikke bare stressede af at skulle for meget, men også af at skulle det forkerte. For fremtidens medarbejdere ligger den afgørende motivation til arbejdet derfor i det personlige projekt og i at finde en balance mellem egne og virksomhedens værdier. Arbejdet skal være den naturlige forlængelse af det private liv. Men der er ikke kun tale om et selvcentreret projekt. De unge kræver samtidig, at virksomheden påtager sig kollektive forpligtelser over for miljø og kundetilfredshed, og at den udviser socialt ansvar og etisk troværdighed. Den holistiske leder Virksomheder med en holistisk tilgang betragter virksomheden dels som et økonomisk foretagende, der er dedikeret til at bidrage til samfundet, dels som et system, hvor lederes og medarbejderes behov, interesser og evner er tæt forbundet med virksomhedens mål. En del af dette system indbefatter en vedvarende udvikling af både ledere og medarbejdere. Men der fokuseres i lige så høj grad på deres personlige som på deres faglige udvikling, da grundbetragtningen er, at de er hele mennesker. For virksomheder kan profit derfor ikke længere være et mål i sig selv. Det bliver et vigtigt middel til at sikre en platform for meningsfuldt arbejde. Så virksomheden bliver et fællesskab med et fælles formål, snarere end et værktøj til at gøre ejere og aktionærer rige. De nye krav til virksomhederne udfordrer den traditionelle ledelsesform, udøvet gennem regler og direktiver. Ledelse i dette århundrede skal udøves gennem holdninger og værdier. Samtidig kunne Børsens chefredaktør i en artikel om morgendagens ledere tidligere i år konstatere, at det er den holistiske leder..., der er stærk på alle de menneskelige dimensioner, der bærer fremtidens leder i sig. Dette betyder, at ledere i langt højere grad end tidligere skal tage udgangspunkt i deres indre for at opnå en bevidsthed om, hvem de er, hvad de kan, og hvad de vil dvs. for at komme i kontakt med egne kerneværdier og visioner og være i stand til at kommunikere og efterleve dem i deres daglige adfærd. Så ledelse i det 21. århundrede har ikke nogen traditionel teknisk løsning. Der kræves også et personligt udviklingsarbejde med integration af ikke kun den intellektuelle intelligens, men også den følelsesmæssige samt - som noget nyt den spirituelle intelligens hos den enkelte leder.

3 Spirituel intelligens Igennem 90 erne har neuropsykologer og neurologer påvist, at spiritualitet er hjernens og psykens evne til at trække på indre og ydre resurser for at finde mening og bruge dette til at løse problemer. Det fysiske bevis består af fundet af en nerveforbindelse i hjernen, som binder vores indre og ydre oplevelser sammen, så vi kan se og forstå helheder. Endvidere forklarer Danah Zohar og Ian Marshall i deres bog Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence, hvordan hjernen er organiseret i tre afdelinger, der relaterer til tre intelligenser: intellektuel (IQ), emotionel (EQ) og spirituel intelligens (SQ). Spiritualitet eller spirituel intelligens må dog ikke forveksles med religiøsitet. Mens religion defineres som noget eksternt, fx regler og tro, arvet fra præster og hellige bøger, er spiritualitet noget, der udspringer fra det enkelte individs indre. SQ får os til at spørge hvorfor og at arbejde med rammerne. Det er her, vi finder inspiration, begejstring og lyst til at søge ny viden - og derved mulighed for at omforme vores tidligere tænkemåde. Med SQ vil alt, hvad vi ved i IQ og føler i EQ, blive forstærket under indflydelse af en højere mening. Spiritualitet er derfor nøglen til den nytænkning og det lederskab, som er påkrævet, for at individer og virksomheder kan have succes i det 21. århundrede. Ledelsesbøgerne I de senere år er der blevet udgivet en række bøger om det nye ledelsesbegreb. Fællestrækkene for mange af disse er en opbygning omkring spirituelle principper og værdier. Fx er der Greenleafs Servant Leadership grundpillen til mange af de senere teorier - som finder inspiration i kvæker-teologi. Der er ledelsesguruen Stephen Covey - med mere end ti mio. solgte eksemplarer af bogen 7 gode vaner - som bygger sit Principle-Centered Leadership på mormonprincipper. Richard Barrett præsenterer syv bevidsthedsniveauer, som tager afsæt i Maslows behovspyramide og teorier om det selvrealiserende menneske et videnskabssyn med inspiration fra bl.a. zen-buddhisme. Og endelig er der den anerkendte Peter Senge, manden bag Den Lærende Organisation, som præsenterer fem lærings- og ledelsesdiscipliner med rødder i et miks af spirituelle østerlandske og vestlige traditioner. Praksis i Danmark? Med henblik på at afdække potentialet for holistisk ledelse i Danmark foretog jeg sidste år en spørgeskemaundersøgelse blandt 72 danske ledere fra fortrinsvis mellemstore og store virksomheder. (Se også boks). Hovedkonklusionen var, at lederne var interesserede i at få mening ind i arbejdslivet og i at skabe en kultur baseret på højere spirituelle værdier, samtidig med at de anerkendte vigtigheden af dette for arbejdspladsen.

4 Endvidere viser andre undersøgelser, at danske virksomheder i stigende grad bruger penge på efteruddannelse af deres medarbejdere i form af kurser i ledelse og personlig udvikling. Meget peger derfor på, at nye toner er på vej inden for dansk erhvervsliv. Min undersøgelse viste imidlertid også, at lederne endnu ikke kender nok til principperne og teorierne bag holistisk ledelse, ligesom emner som psykologi, filosofi, etik o.lign. ikke bliver diskuteret på arbejdspladsen. Derudover gjorde en artikel om åndernes magt i erhvervslivet i Ugebrevet Mandag Morgen i marts opmærksom på, at ledere og medarbejdere ikke altid forholder sig kritisk til, hvilke trosværdier der ligger bag de forskellige begreber, teorier, forandringsprocesser og kurser. Samtidig kritiseredes konsulentmarkedet for at operere i en gråzone mellem åndelighed, psykologi og ledelse, hvor der endnu mangler varedeklarationer, som kunne gøre det muligt for ledere og medarbejdere at sige fra, hvis værdierne og metoderne ligger for langt fra deres eget ståsted. Så der er fortsat et stykke vej igen. Næste skridt For at komme videre er der behov for mere information og dialog om de spirituelt baserede ledelsesformer og om grundsynet bag. Både på de højere uddannelsesinstitutioner og i arbejdslivet må de nuværende og fremtidige ledere diskutere disse emner, så de opnår et mere indgående kendskab til både fordele og udfordringer. Derudover kræves dels, at udbydere af kurser i personlig udvikling o.lign. kommunikerer mere åbent om deres filosofiske ståsted, dels at flere virksomhedsledere står frem og fortæller om deres spirituelt inspirerede filosofier og praksis. I dag er dette emne endnu relativt tabubelagt i erhvervssammenhæng. Men efterhånden som der bliver taget hul på dialogen, vil det i erhvervslivet blive lige så naturligt at tale om spiritualitet eller mening i arbejdet, som det i dag er at tale om karriere, produktudvikling, markedsføring, regnskaber og bundlinjeresultater. For at citere en engelsk forskergruppe fra Cranfield School of Management: Spiritualitet og bevidsthed er ikke fornuftstridige, langt ude -overbevisninger, men snarere kernen i dynamiske udviklingssystemer, hvorfor de skal medtages, når man analyserer og praktiserer organisationsopbygning, -udvikling og ledelse. # Tania Ellis er researcher og foredragsholder. Henv.: Tania Ellis, Willemoesgade 36, 2.th København Ø, tlf , Har skrevet en MBA-afhandling om holistisk ledelse (kan downloades fra hjemmesiden).

5 Illu: De danske ledere er klar! Tania Ellis foretog sidste år en undersøgelse blandt 72 danske ledere for at afdække potentialet for holistisk ledelse i fortrinsvis mellemstore og store virksomheder ( medarbejdere).! 68 % mente, at holistisk ledelse bør praktiseres i danske virksomheder, og 71 % mente, at det kan lade sig gøre.! 98 % var enige i, at opbygning og kommunikation af en fælles vision og værdier er en nøgleopgave for en leder.! 75 % mente, at engagement i både den faglige og personlige udvikling af medarbejderne er en vigtig ledelsesopgave.! 99 % mente, at selv-indsigt er en vigtig forudsætning for at være en virkelig god leder.! 86 % tilkendegav villighed til at bruge mange år på selvudvikling.! 93 % havde inden for det seneste år læst eller diskuteret emner inden for psykologi, filosofi eller etik. Men kun 11 % havde diskuteret disse i arbejdsregi.

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK Af Tania Ellis www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk Vinder af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence Hvordan skal Danmark ledes? Copyright 2004 Tania

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Facilitering og følelser

Facilitering og følelser Facilitering og følelser Af Karen Elisabeth Høeg Speciale, Virksomhedsstudier, RUC 2006 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion...1 Problemfelt... 1 Afgrænsninger og begrebsafklaringer... 2 Projektoversigt...

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS

b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS Kommentarer til de vigtigste resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt danske kvindelige og mandlige

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere