Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste"

Transkript

1 Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse

2 Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN tryk: ISBN Elektronisk:

3 Mange mennesker med svær spiseforstyrrelse kan blive raske, hvis de får den nødvendige sociale rehabilitering på det rette tidspunkt. Alligevel er det i dag en kamp for mange af disse mennesker at få den hjælp, de har behov for.

4

5 Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelser berører flere og flere danskere. Omkring danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse heraf med anoreksi, med bulimi og med overspisning. Hvor spiseforstyrrelser traditionelt har sat ind i teenageårene hos piger, rammer de i dag tidligere og i stigende grad også hos drenge og mænd. Mens der over de sidste fem år er behandlet flere og flere patienter for spiseforstyrrelser i psykiatrien, får mennesker med svær spiseforstyrrelse desværre ikke altid den sociale rehabilitering, de har behov for. Det kan resultere i tilbagefald og genindlæggelser på grund af livstruende vægttab. Fremtrædende psykiatere på området vurderer, at andelen af genindlæggelser af patienter med spiseforstyrrelser er vokset betragteligt gennem de senere år. Særligt er væksten stor på området for børn og unge, hvor genindlæggelser siden 2007 er vokset med 105 procent (Landspatientregisteret, 2012). De mangelfulde rehabiliteringsforløb og efterfølgende genindlæggelser fører til et unødvendigt vanskeligt og uværdigt liv for mennesker, som har brug for al den omsorg og støtte, vi som samfund er i stand til at give dem. Samtidig udnyttes samfundets ressourcer ikke effektivt. BOKS 1 Spiseforstyrrede får mere psykiatrisk hjælp Psykiatrien i Danmark behandler flere og flere med spiseforstyrrelser. I perioden er antallet af patienter med spiseforstyrrelse, der har fået psykiatrisk behandling, vokset fra til patienter. Det svarer til en stigning på 29,4 procent. Samtidig er antallet af psykiatriske besøg på ambulatorier, hjemme og på botilbud for patienter med spiseforstyrrelser i samme periode steget fra til besøg. Det er en stigning på 53,7 procent. Kilde: Landspatientregistret Omfattende konsekvenser for menneske og samfund En spiseforstyrrelse har omfattende konsekvenser for den, der lider af sygdommen, og for omgivelserne. Vigtige ungdomsår mistes - med hvad de indebærer af følelsesmæssig og social udvikling. På længere sigt kan spiseforstyrrelse føre til alvorlige fysiske følgesygdomme som knogleskørhed og skader på tænder, hjerte, lever, nyre og hjerne. Den kan samtidig føre til psykiske følgesygdomme som angst og depression. Risikoen for at dø af underernæring eller selvmord er samtidig 10 gange højere end hos resten af befolkningen. DANSKE REGIONER 2012 / 5

6 Sygdommen har også samfundsøkonomiske konsekvenser i form af langvarige indlæggelser, behandling af fysiske og psykiske følgesygdomme og tabt arbejdsfortjeneste på grund af sygdom, mangel på uddannelse, førtidspension og tidlig død. Ved at give mennesker med svær spiseforstyrrelse den nødvendige sociale rehabilitering på det rette tidspunkt kan vi ikke kun skabe markant bedre liv for syge og pårørende. Vi kan også udnytte samfundets knappe ressourcer bedre ved at give en viderebehandling i socialt regi, som ligger i naturlig forlængelse af den psykiatriske behandling, som patienten allerede har modtaget i sundhedsvæsenet. Dermed kan vi sikre et mere helhedsorienteret og sammenhængende forløb for mennesker med svær spiseforstyrrelse. Samtidig minimerer vi de samlede samfundsomkostninger på området væsentligt. BOKS 2 Svær anoreksi og psykiatrisk behandling Den spiseforstyrrelse, som oftest bliver livstruende på kortere sigt, er anoreksi. Det skønnes, at der lige nu er omkring 500 svære tilfælde af anoreksi i Danmark. Af disse bliver omkring 150 meget langvarigt syge eller ender med at dø af sygdommen. Et typisk forløb med svær anoreksi starter i de tidligere teenageår og fortsætter ofte til omkring 20-årsalderen. Her er personen med spiseforstyrrelse typisk så svækket rent fysisk, at vedkommende må indlægges for ikke at dø af udmagring. På psykiatrisk afdeling forsøger man at stabilisere vægten gennem specialiseret støtte til spisning og undertiden sondeernæring. Man arbejder med den følelsesmæssige tilstand gennem miljø- og psykoterapeutisk behandling og i visse tilfælde medicin. Først og fremmest handler det om at få patienten til at anerkende sin sygdom. Herefter skal patienten motiveres til videre behandling. Når vægten begynder at nærme sig det normale, kommer der et tidspunkt, hvor patienten ikke længere kan gøre fremskridt under indlæggelse. Patienten er dermed færdigbehandlet i behandlingspsykiatriens døgnregi. For at sikre yderligere udvikling har patienten behov for at komme udenfor sygehusets mure og træne i, hvordan man lever et almindeligt liv. Noget, som denne målgruppe ofte ikke har gjort i mange år, fordi spiseforstyrrelsen siden tidlig ungdom har ført til selvvalgt social isolation. Også bulimi overspisningsepisoder efterfulgt af f.eks. opkastning eller brug af afføringsmidler - fører på sigt til et svækket helbred. Men udviklingen sker over lang tid og fører sjældnere end anoreksi til indlæggelser i psykiatrien. Mange mennesker med spiseforstyrrelser veksler dog mellem at have lidelserne anoreksi og bulimi. Kilde: Anoreksiklinikken, Psykiatrisk Center København, Center for Spiseforstyrrelser, Århus Universitetshospital, Risskov og LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. 6 / ET LIV TIL FORSKEL

7 Behov for intensiv rehabilitering Hvis der sættes ind i tide, kan mange mennesker med spiseforstyrrelser blive raske i løbet af få år og igen komme til at leve et aktivt og socialt liv med venner, familie og arbejde. Det gælder også mennesker med spiseforstyrrelser i meget svær grad, som indlægges på sygehusets psykiatriske afdelinger. Men det kræver, at de efter indlæggelsen får den nødvendige sociale rehabilitering. Der er, i langt de fleste tilfælde, behov for en massiv social rehabilitering efter udskrivning fra sygehuset, det vil sige ophold på et socialt døgntilbud. Her kan der være brug for specialiseret pædagogisk støtte før og efter et måltid. Der kan også være behov for til at tackle angst eller undgå tvangsmotion. Og efterhånden som tilstanden bliver bedre, vil der være brug for at skabe kontakt til verden udenfor - praktiksteder, uddannelsesinstitutioner eller fremtidige arbejdspladser. BOKS 3 Hvad er rehabilitering? Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Kilde: Hvidbog om rehabilitering (2005) udarbejdet af bl.a. handicaporganisationer, Lægeforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd og Socialministeriet. En person med en svær spiseforstyrrelse vil oftest have behov for at kunne fortsætte i ambulant psykiatrisk behandling, mens han eller hun bor på et døgntilbud. Psykiatrien skal her tilbyde støtte og supervision til døgntilbuddet for at sikre en kontinuitet i overgangen fra behandlingspsykiatri til rehabilitering for patienten. Kun sådan kan man bevare den skrøbelige motivation hos en person med svær spiseforstyrrelse. Med andre ord er der brug for et midlertidigt men ofte længerevarende socialt døgntilbud, der er specialiseret i spiseforstyrrelser. Et døgntilbud hvis personale forstår at holde både fysisk, psykisk og social udvikling på rette spor, så der kan bygges videre på den ofte langvarige psykiatriske behandling og de fremskridt, den har indebåret. Erfaring viser, at det tager omkring to år, før et menneske med en svær spiseforstyrrelse er socialt rehabiliteret og klar til at blive udsluset fra det højt specialiserede døgntilbud. For yngre børn gælder en særlig problematik, fordi de ofte vil have behov for at bo hjemme hos deres forældre, mens de går i et dagtilbud eller modtager hjemmestøtte. Også dagtilbud og hjemmestøtte skal være højt specialiseret og knyttet til et højt specialiseret fagligt miljø. DANSKE REGIONER 2012 / 7

8 BOKS 4 Hvor svært kan det være at spise? Umiddelbart kan det måske virke svært at forstå, at mennesker med spiseforstyrrelser har brug for ganske særlig eksperthjælp. Men bare det at få spist et enkelt måltid kan være ganske uoverkommeligt for et menneske, som præges af impulser til at undgå at spise og kan siges at have et traumatisk forhold til mad. Derfor er der brug for, at hver af dagens måltider bliver spist i rolige omgivelser tæt støttet af en medarbejder, der undertiden skal motivere ved hver enkelt bid og bagefter sikre, at maden bliver i kroppen. Samtidig skal kostens passende sammensætning sikres ved, at der af en diætist udarbejdes kostplan, som følges, og som sikrer, at vægten gradvist forbedres. Kilde: Foreningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade samt Center for Spiseforstyrrelser, Århus Universitetshospital, Risskov. Mange mennesker med svær spiseforstyrrelse kan blive raske, hvis de får den nødvendige sociale rehabilitering på det rette tidspunkt. Alligevel er det i dag en kamp for mange af disse mennesker at få den hjælp, de har behov for. Det skyldes, at der ikke findes tiltrækkeligt med specialiserede tilbud på området, og at det i dag er svært for disse borgere at få deres hjemkommune til at visitere til tilbud med den fornødne ekspertise, varighed og intensitet. Specialisering et nyt tankesæt i socialpsykiatrien Hvis vi skal kunne give alle mennesker med svær spiseforstyrrelse og andre lignende sjældne og komplekse lidelser - den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, er der behov for at fremme specialisering i socialpsykiatrien. På sundhedsområdet har man lange traditioner for at arbejde målrettet med at sikre kvaliteten i behandlingen. Elementerne er blandt andet en tilgang baseret på evidens og en højt specialiseret indsats. Tanken er, at øvelse gør mester. For at opnå specialiseret kompetence kræver det, at man som fagperson ser og behandler tilstrækkeligt mange komplekse tilfælde for at opnå viden om, hvordan de skal håndteres. På det socialpsykiatriske område varetages hovedparten af opgaverne i kommunalt regi. Det er en god og rigtig organisering til gavn for de fleste borgere, fordi kommunen her kan sikre nærhed, sammenhæng og faglig kvalitet i løsningen af opgaverne. Men for en lille del af befolkningen de borgere der har de mest sjældne og komplekse problemstillinger er der behov for nogle strukturer, som understøtter faglig specialisering. Specialisering er nødvendig i socialpsykiatrien for at sikre kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse, når borgere med de mest komplekse problemstillinger skal rehabiliteres. Her må hensynet til nærhed ikke gå forud for kvaliteten og den enkelte borgers behov. Med andre ord er det vigtigere, at borgeren får det rette tilbud end et tilbud lige henne om hjørnet. Figuren herunder illustrerer specialiseringstankegangen: 8 / ET LIV TIL FORSKEL

9 FIGUR 1 Specialiseringstankegangen Det højt specialiserede Det moderat specialiserede Det let specialiserede Almenområdet Det specialiserede socialområde omfatter de tre øverste kasser i pyramiden. Graden af specialisering stiger, jo højere op man kommer. Øverst varetages ydelserne til de borgere, der har de mest sjældne, sværeste og komplekse behov. Målgrupperne bliver tilsvarende mindre i takt med specialiseringsgraden. Nederst ses almenområdet, hvor der gives støtte til borgere med almindelige sociale behov som f.eks. ældrestøtte til rengøring. Erfaringen fra sundhedsområdet viser, at langt de fleste borgere prioriterer tilbuddets indhold og kvalitet frem for dets placering. Borgere er i al overvejende grad optaget af deres funktionsevne og deres livsvilkår, snarere end at tilbuddet gives i nærområdet. BOKS 5 Danskerne vælger ekspertise frem for nærhed Beliggenheden er ikke vigtig, når det gælder specialiseret handicapbehandling og sociale tilbud. Danskerne sætter i stedet den faglige kvalitet i højsædet, viser en meningsmåling foretaget af Epinion. 80 procent af de adspurgte vægter kvalitet frem for beliggenhed, hvis de selv eller en pårørende skulle få brug for midlertidig behandling af et kompliceret handicap. Det samme gælder for 78 procent, hvis der var tale om behandling af komplicerede sociale problemer. Kilde: Epinion for Danske Regioner, februar DANSKE REGIONER 2012 / 9

10 Visioner for et bedre liv med svær spiseforstyrrelse Det er på tide, at vi forbedrer indsatsen over for mennesker med svær spiseforstyrrelse og deres pårørende. Regionernes visioner på området er enkle: Mennesker med svær spiseforstyrrelse skal sikres den nødvendige sociale rehabilitering på det rette tidspunkt. Mennesker med svær spiseforstyrrelse skal opleve en glidende overgang mellem indlæggelse i psykiatrien og den efterfølgende sociale behandling. Vi skal have skabt de nødvendige rammer for at sikre faglig, økonomisk og organisatorisk bæredygtighed, når det gælder rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. VISION 1 Den nødvendige sociale rehabilitering på det rette tidspunkt For gruppen af mennesker med svær spiseforstyrrelse er den nødvendige hjælp i rette tid ofte et spørgsmål om liv eller død. Målgruppen har brug for en højt specialiseret social rehabilitering. Det vil sige en tværfaglig og individuelt tilrettelagt social hjælp og støtte baseret på evidens, der gør brug af både socialpædagogisk, psykiatrisk og somatisk ekspertise. For at sikre brug af nyeste viden og udvikling på sådanne tilbud, skal de være tæt forankret til sundhedsvæsenet, både psykiatri og somatik. Personer med svær spiseforstyrrelse skal samtidig have ret til en rehabiliteringsplan og -status, der følger dem på tværs af sektorer. Planens indhold skal være forpligtende for den myndighed, der skal udøve indsatsen. Og indholdet skal udfyldes der, hvor der er kompetence til at vurdere behovet for rehabilitering. Plan og status kan løbende revideres. De udgør således et dynamisk redskab, der fra forskellige faglige vinkler og på relevante tidspunkter beskriver rehabiliteringsbehovet. Der er på området vedrørende spiseforstyrrelser ligesom på det øvrige højt specialiserede socialområde - behov for at få udarbejdet en egentlig specialeplan, med inspiration fra sundhedsområdet. En specialeplan skal sikre, at der udbydes de rette tilbud med hensyn til kvantitet og kvalitet til de rette målgrupper. Dette oplæg kan bruges som udgangspunkt. Endelig er der behov for at få udarbejdet et reelt forløbsprogram på området. Det skal være baseret på evidens og beskrive, hvordan man i de forskellige faser af psykiatrisk behandling og social rehabilitering sikrer den optimale behandling og støtte for mennesker med svær spiseforstyrrelse. 10 / ET LIV TIL FORSKEL

11 VISION 2 En glidende overgang mellem psykiatri og døgntilbud De gode resultater efter en ofte langvarig indlæggelse på sygehuset skal bevares og holdes ved lige. Det kræver koordination mellem de involverede parter, som bør sikres gennem en obligatorisk udskrivningssamtale mellem behandlingspsykiatri, kommunal sagsbehandler og en repræsentant fra det nye døgntilbud. Tryghed og kontinuitet i behandlingen efter udskrivning af patienten bør samtidig sikres gennem løbende støtte og kontakt mellem psykiatri- og døgntilbud. Det er særligt vigtigt før, under og efter patientens overgang fra behandlingspsykiatri til døgntilbud. VISION 3 Nødvendige rammer for faglig, økonomisk og organisatorisk bæredygtighed De nødvendige rammer for at kunne give højt specialiseret social efterbehandling til mennesker med spiseforstyrrelser eksisterer ikke med den nuværende arbejdsfordeling på området. Med kun få borgere med samme sjældne og komplekse behov inden for hver kommune, er det for selv større kommuner ikke økonomisk bæredygtigt at drive egne højt specialiserede døgntilbud. Det er derfor nødvendigt at tænke i større geografiske enheder for at sikre de nødvendige vilkår for drift af sådanne tilbud. Derfor er det oplagt, at regionerne fremadrettet får ansvaret for at drive, etablere og udvikle tilbud til denne målgruppe. Regionernes fordel er, at de har et langt større befolkningsgrundlag end selv de største kommuner. Det betyder, at der på et regionalt tilbud, der dækker en halv eller hel region, vil være et tilstrækkeligt antal borgere med svær spiseforstyrrelse til, at faglige højt specialiserede tilbud kan opretholdes. Et befolkningsgrundlag af regional størrelse vil dels sikre døgntilbuddet stor erfaring med målgruppen, fordi mange borgere vil blive behandlet på tilbuddet. Det vil også gøre døgntilbuddet økonomisk bæredygtigt, fordi der i en region i modsætning til en kommune - er et tilstrækkeligt antal kunder i butikken. Med specialiserede og økonomisk bæredygtige enheder kan behandlingen målrettes bedre. Dermed udnyttes samfundets ressourcer mere effektivt. Endelig vil et regionalt ansvar sikre en tæt kobling til det specialiserede sundhedsvæsen. Regionerne får forsyningsansvaret for det område, hvor der ydes højt specialiseret rehabilitering for mennesker med spiseforstyrrelse. Der er tale om rehabilitering af midlertidig karakter. Kommunerne beholder myndighedsansvaret og visiterer med rådgivning fra regionen fortsat egne borgere til indsatsen. DANSKE REGIONER 2012 / 11

12 Kommunernes incitament til at visitere borgere til en højt specialiseret indsats understøttes af en ny finansieringsmodel på området. Modellen indebærer, at kommunerne betaler en basistakst per borger, som er fastsat lige præcis dér, hvor det bliver dyrere for kommunen at anbringe borgeren i eget regi. Resten af udgifterne finansieres af regionerne med midler fra et bloktilskud. Se mere om finansieringsmodellen i Danske Regioners oplæg Klart ansvar for de svageste finansiering Behovet for sociale tilbud til mennesker med svær spiseforstyrrelse Danske Regioner vurderer, at der på landsbasis er behov for omkring 43 højt specialiserede døgnpladser af midlertidig karakter til mennesker med svære spiseforstyrrelser i offentligt regi. Pladserne kan være afdelinger under større botilbud eller være selvstændige botilbud. Fælles for dem er, at de skal være forbeholdt mennesker med spiseforstyrrelser og have et tværfagligt personale, som har erfaring med og ekspertise i netop denne problemstilling. Udover den intensive døgnbehandling skal der til børne- og ungepladserne kunne tilbydes skoleforløb og til voksenpladserne kunne tilbydes udslusning til udslusningsbolig i sidste del af forløbet. Til pladserne skal desuden knyttes dagbehandlingstilbud, rådgivningsfunktion (til kommunerne) og et opsøgende team, der kan give specialiseret bostøtte til de mennesker, som bor i egen bolig, men stadig har behov for hjælp. På den måde kan det sikres, at der gives bostøtte af en passende kvalitet til alle med behov for dette uanset geografi. Der eksisterer i dag allerede 13 regionale pladser, der mere eller mindre lever op til disse krav og en række private tilbud. Danske Regioner vurderer, at der er behov for omkring 30 pladser til midlertidigt døgnophold ( 107) fordelt over de fem regioner. Der er samtidig behov for at udbygge en række af de 13 eksisterende pladser, så de kan tilbyde det helhedsorienterede forløb, der er beskrevet herover. Dette vil i vid udstrækning kunne etableres via udvikling og omlægning af den eksisterende indsats indenfor socialpsykiatrien. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis er behov for en kapacitetsudvidelse på området på samfundsplan. 12 / ET LIV TIL FORSKEL

13 ANBEFALINGER Otte konkrete anbefalinger fra regionerne Regionerne anbefaler, at man gør følgende for at forbedre vilkårene for mennesker med svær spiseforstyrrelse: 1. Patienter med svær spiseforstyrrelse skal sikres et midlertidigt døgntilbud, så snart de er klar til udskrivning fra behandlingspsykiatrien. 2. Tilbuddet skal være i stand til at yde en højt specialiseret social rehabilitering. 3. Mennesker med svær spiseforstyrrelse skal sikres en forpligtende rehabiliteringsplan- og status. 4. Der skal udarbejdes en specialeplan for området vedr. svær spiseforstyrrelse. 5. Der skal udarbejdes et forløbsprogram for området vedr. svær spiseforstyrrelse. 6. En udskrivningssamtale mellem behandlingspsykiatri, kommunal sagsbehandler og en repræsentant fra det kommende døgntilbud skal være obligatorisk. 7. Der skal sikres løbende støtte og kontakt mellem psykiatri og døgntilbud, særligt før, under og efter patientens overgang fra behandlingspsykiatri til døgntilbud. 8. Der skal oprettes omkring 30 pladser på højt specialiserede døgntilbud i regionalt regi. Kilder: Landspatientregistret Rehabilitering i Danmark hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborgscentret (2004) LMS - Landsforeningen mod Selvskade og Spiseforstyrrelser Center for Spiseforstyrrelser, Århus Universitetshospital, Risskov Anoreksiklinikken, Psykiatrisk Center København De fem regioner DANSKE REGIONER 2012 / 13

14 CASE 1 Fem års konstante indlæggelser En kvinde på 22 år har igennem flere år haft et kaotisk spisemønster og har tabt sig mere og mere. Hun er blevet indlagt akut på lukket afdeling på grund af selvmordstanker og selvskade. Hun er samtidigt voldsomt forpint af anorektiske tanker om mad og vægt og er cirka 10 kilo undervægtig. Efter tre måneder på den lukkede afdeling bliver hun flyttet til Anoreksiafsnittet, hvor hun er indlagt cirka 35 måneder. Under indlæggelsen overflyttes hun fire gange af kortere tid til medicinsk afdeling, fordi hun har prøvet at begå selvmord med piller. Hun overflyttes også syv gange af kortere tid til lukket afdeling på grund af udtalt spisevægring og selvmordstanker. Efter det 35 måneder lange forløb er vægt og spisning nogenlunde stabiliseret. Patientens impulsprægede adfærd er i høj grad blevet dæmpet og hun bliver flyttet videre til et alment psykiatrisk åbent afsnit, hvor hun efter tre en halv måneds indlæggelse omsider bliver bevilget et relevant bosted af sin kommune. Det sker 22 måneder efter, at den første ansøgning om bostedet er afsendt. Efter udskrivelsen har kvinden en noget ustabil periode, hvor hun ryger ud og ind af den psykiatriske afdeling med korte mellemrum. Hun er også kort tid på et daghospital, og endelig må hun genindlægges på åben sengeafdeling til stabilisering i 10 måneder. Kvinden har siden gennemført en højere uddannelse, er nu gift, har to børn og er velfungerende på arbejdsmarkedet. Hun har ikke været indlagt de sidste seks år og holder sin normale vægt og spisning. Hun går stadig til ambulant opfølgning hver anden-tredje måned og er i perioder i behandling med antidepressiv medicin, fordi hun i perioder er deprimeret. Aktuelt er hun dog helt medicinfri. De næsten fem års konstante psykiatriske indlæggelser kunne formentlig ifølge kvindens psykiater - være afkortet af et relevant botilbud på et tidligere tidspunkt, end det blevet givet. Patientens sygdomsforløb er et eksempel på, at det er muligt at komme sig og få et velfungerende familie- og arbejdsliv, selvom man har haft en meget svær spiseforstyrrelse. Det kræver dog tålmodighed, og får patienten ikke den nødvendige rehabilitering undervejs, trækkes sygdomsforløbet ud til gene for patienten og større omkostninger for samfundet. 14 / ET LIV TIL FORSKEL

15 CASE 2 En times ugentlig støtte En 37-årig tidligere sygeplejerske bliver henvist for anoreksi og tvangstanker- og handlinger. Kvinden har en bindevævssygdom og har gennem års sygdom med tiltagende invaliditet tabt sig, så hun er 19 kilo undervægtig. Hun er begyndt at tvangsmotionere og har også fået flere og flere tvangstanker om renlighed, tal, farver og symmetri. Kvinden har fået intensiv ambulant behandling hos en psykolog og en diætist, hvilket har fået hende til at tage 6-8 kilo på. Efterfølgende taber hun sig dog atter og må efter to års ambulant behandling indlægges på Anoreksiklinikken i maj I løbet af fem måneder bliver hendes vægt normaliseret, men hun har stadig kolossale problemer med tvangsmønstre ved måltiderne. Hun må derfor støttes og guides og kan ikke gennemføre måltider uden for afdelingen. Bittesmå afvigelser fra rutiner fører til selvskadende adfærd f.eks. at hun dunker hovedet ind i væggen. Klinik for Angst og OCD bliver inddraget i patientens behandling, og hun får medicin for sine tvangstanker. Hun får daglig intensiv træning, men få dages ferie med familien fører hver gang til øjeblikkeligt vægttab. I maj 2009 begynder man at planlægge, at kvinden kan udsluses til egen bolig med støtte under måltiderne. I august 2009 ansøger man om specialiseret bostøtte fra et privat bosted med særlig ekspertise i spiseforstyrrelser. Men kommunen giver afslag, og i august 2010 (et år efter) får kvinden afslag fra Ankestyrelsen begrundet med, at kommunen selv kan dække hendes behov. Hun bliver tilbudt én times kommunal hjemmevejleder, selvom hendes behov ifølge de involverede psykiatere skønsmæssigt er 25 timers støtte i hjemmet. Kvindens psykiater vurderer, at hun ved udskrivning til én times hjemmevejledning ugentligt hurtigt vil komme i en helbredstruende lav vægt. I november 2010 registreres patienten som færdigbehandlet på psykiatrisk afdeling. Først i maj 2012, hvor hun stadig er indlagt, får kvinden tilbud om støtte fra kommunen til måltider seks dage om ugen. Sygdomsforløbet er et eksempel på, hvor langvarig og kompleks den psykiatriske behandling af en svær spiseforstyrrelse ofte kombineret med andre lidelser som her OCD og somatisk sygdom - kan være. Samtidig viser det, hvor svært det kan være at få den nødvendige rehabilitering bevilget, selvom der påviseligt er behov for intensiv støtte. DANSKE REGIONER 2012 / 15

16 CASE 3 Ingen udsigter til at komme sig En ung pige er som 16- og 18-årig indlagt på grund af vægttab, kaotisk spisemønster, tvangsmotion, misbrug af afføringsmidler og selvskade. Senere (i 2007) bliver hun henvist til ambulant anoreksibehandling først på et privat bosted, siden til offentlig dagbehandling, hvor hun får behandling i over otte måneder. Hun er dog svær at behandle, fordi hun er angst og føler skam ved at udtrykke sig på andre måder end gennem skrift, og hun taber sig derfor løbende. Da kvinden er 20 år (i 2008), indlægges hun på psykiatrisk afdeling, herefter Anoreksiklinikken, hvor hun bliver i knapt to år. Under indlæggelsesforløbet tager hun 19 kilo på og bliver væsentligt mindre angst. Hun blev også bedre til at udtrykke sig mundtligt. Allerede otte måneder efter indlæggelsen ansøger psykiatrien om at udsluse hende til en højt specialiseret privat udslusningsbolig, men kommunen giver afslag. I stedet bliver hun tilbudt en plads i et bofællesskab med tre andre personer med spiseforstyrrelse. Kvinden er nervøs for arrangementet, bl.a. fordi der kun er begrænset personalestøtte, men hun accepterer nødtvungent og får en plads i juli I bofællesskabet er der kun begrænset støtte til måltiderne, og straks efter udskrivelsen begynder kvinden at tabe sig, selvom hun fortsat går i et intensivt ambulant samtaleforløb med psykolog og diætist i regi af sygehuset. Hun er trist, opgivende, tiltagende socialt isoleret og ser ingen fremtid for sig. I januar 2011 må hun genindlægges på psykiatrisk afdeling, og det lykkes at få hende til at tage otte kilo på over syv måneder. Det på trods af tristhed, tendens til selvskade og mange selvmordstanker. Hun kommer dog ikke op på sin normale vægt igen og må derfor igen genindlægges i en måned i september Efterfølgende bliver hun atter udskrevet til bofællesskabet, fordi hun opgiver behandling. Kvinden har således været indlagt et år ekstra på Anoreksiklinikken i mangel af et relevant døgntilbud. Hendes forgæves venten på et specialiseret tilbud og hendes sociale isolation medvirkede, ifølge hendes psykiater, klart til hendes hurtige tilbagefald efter udskrivning. Kvindens vægt og motivation til behandling har ikke kunnet genoprettes ved efterfølgende indlæggelse. Kvinden har derfor ikke udsigter til at komme sig. Sygdomsforløbet viser, hvordan lang ventetid på et tilbud om rehabilitering er til skade for patientens bedring og tærer på psykiatriens ressourcer. Det viser desuden, hvordan et tilbud uden den rette ekspertise og intensive støtte kan risikere at ødelægge den motivation og helbredsmæssige bedring, som en patient med svær spiseforstyrrelse har opnået gennem et langvarigt behandlingsforløb i behandlingspsykiatrien. 16 / ET LIV TIL FORSKEL

17 Psykiatrisk behandling af spiseforstyrrelser i Danmark Brønderslev Thisted Aalborg Herning Aarhus Hillerød København Esbjerg Roskilde Kolding Odense Augustenborg Region Nordjylland Aalborg Hovedfunktion, regionsfunktion for patienter op til 30 år Ambulant behandling Fire senge til børn og unge Fire senge til voksne Thisted Hovedfunktion for patienter over 30 år Ambulant behandling Brønderslev Hovedfunktion for patienter over 30 år Ambulant behandling Region Midtjylland Århus/Risskov Hovedfunktion, regionsfunktion, højt specialiseret funktion for alle aldersgrupper Ambulant behandling Flerfamiliebehandling Opsøgende behandlingsteams med fokus på familien 14 senge til børn og unge/voksne Herning Hovedfunktion Pårørendebehandling Ambulant behandling Opsøgende behandlingsteams med fokus på familien Region Syddanmark Esbjerg Hovedfunktion Undervisningsdage for børn og forældre Kolding/Augustenborg Regionsfunktion Psykoedukation for pårørende/forældre i gruppe Syv senge til børn og unge Odense Hovedfunktion, regionsfunktion, højt specialiseret funktion for alle aldersgrupper Ambulant behandling 12 senge til børn og unge/voksne Region Hovedstaden Hillerød Hovedfunktion København Hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion (Psykiatrisk Center København, Ballerup, Bispebjerg) Ambulant behandling for børn og unge tre steder og voksne fire steder Opsøgende behandling og samarbejde med lokale døgninstitutioner 10 senge til voksne (Psykiatrisk Center København) Otte senge til børn og unge (Bispebjerg) To senge til børn og unge efter behov (Glostrup) Region Sjælland Roskilde (først fra nov Nuværende behandling i Holbæk) Hovedfunktion, regionsfunktion for alle aldersgrupper Ambulant behandling Pårørendebehandling 11 senge til børn og unge/voksne og fire senge til børn og unge, som deles fleksibelt med børne- og ungepsykiatrien

18 NY 6 pl (BU+VO) Nuværende og fremtidige regionale tilbud for social rehabilitering af mennesker med svære spiseforstyrrelser Nye tilbud NY 4 pl (BU) Eksisterende tilbud 4 pl (VO) NY 12 pl (BU-VO) NY 3 pl (BU) 4 pl (VO) NY 5 pl (VU) 5 pl (15-25 [r) Som kortet herover viser, findes der i dag tre offentlige botilbud til højt specialiseret social rehabilitering af spiseforstyrrelser i Danmark (de lilla nåle). Det drejer sig om: Holmstrupgård, fire pladser til voksne (Region Midtjylland) Pomonahuset, fire pladser til voksne (Region Syddanmark) Platangården, fem pladser til årige (Region Sjælland). De tre tilbud råder i alt over 13 pladser. Hvis alle personer med svær spiseforstyrrelse skal have mulighed for at få den rette rehabilitering efter udskrivning fra sygehuset, er der behov for yderligere 30 pladser fordelt over Danmark. De gule nåle på kortet markerer regionernes bud på type, antal og placering af de fremtidige pladser. Det drejer sig om: Seks pladser til børn, unge og voksne i Region Nordjylland Fire pladser til børn og unge i Region Midtjylland Tre pladser til børn og unge i Region Syddanmark 12 pladser for børn, unge og voksne i Region Hovedstaden Fem pladser for voksne i Region Sjælland Med de eksisterende 13 pladser og de nye 30 pladser, vil der være i alt 43 pladser på landsplan. Pladserne er placeret tæt på behandlingspsykiatrien i regionerne for at skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem den sociale og den sundhedsmæssige indsats. Der er taget hensyn til, at der bør være tilbud til både børn, unge og voksne i hver region. 18 / ET LIV TIL FORSKEL

19

20 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø T F E

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 6 Offentligt Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Baggrund for den centrale

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Afrapportering Central Udmelding

Afrapportering Central Udmelding KKR NORDJYLLAND Afrapportering Central Udmelding 25. august 2016 Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding på målgruppen børn, unge og vokse med svære spiseforstyrrelser. De nordjyske

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere