Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-"

Transkript

1 Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant leadership, personal leadership og facilitation bliver sat sammen og fungerer som en enhed. Du kan læse om, hvordan Michael Møllmann har brugt og udlevet alle tre elementer i sin organisation og om, hvordan organisationen har ageret. Udefra ligner bygningen Device Manufacturing & Sourcing andre strømlinede fabrikker, men i samme øjeblik man træder indenfor, summer det af liv. Vi er her for at mødes med corporate vice president Michael Møllmann hos Novo Nordisk A/S i Hillerød. Michael er leder for 400 mennesker i det område, der er ansvarlig for plastikkomponenterne til alle Novos forskellige produkter. På verdensplan arbejder området sammen med næsten 1000 mennesker hos forskellige producenter. Afdelingen har fordoblet produktionen på bare fire år med en uændret arbejdsstyrke og har oplevet et fald i arbejdsulykker fra ti til nul samt et fald i sygefraværet fra fem til tre procent om året. Vi har snakket med Michael om, hvad han har gjort og gør som leder. Hvad er god ledelse for dig? Det starter altid med mennesker, og det slutter altid med mennesker. Resten er kun værktøjer. Det drejer sig om tro og ikke kun om adfærd, kompetencer eller strukturer. Det drejer sig også om ledelsesprincipper, skabelsen af en ny kultur og om de tanker, vi gør os om andre mennesker. Mit fokus er, at alle medvirker i værdiskabelsen. Jeg har en tro på, at alle kan tage beslutninger, og at vi sammen kan skabe et sted, hvor alle smiler. Hvis du skaber gode platforme for folk, så bliver de i afdelingen og giver alt. Vi bruger ikke mange ressourcer på genbesættelser, for folk har lyst til at blive. Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- 189

2 tisk modellering, og jeg indså allerede tidligt i min karriere inden for produktionsstyring, at jeg kun kunne bruge det tekniske til at forstå produktionen med. Kun gennem og sammen med andre mennesker kan jeg nå de store ting, jeg drømmer om. Hver dag har jeg fokus på at give de patienter, som har brug for vores produkter, et bedre liv, og samtidig på at få 400 sjæle til at være glade på arbejdet. Det er en stadig større udfordring, når vi har en verden, der er under fuldstændig forandring. Hvordan lever man i den og får det til at ske? Da jeg startede som leder for 20 år siden, opstod forandringer ikke så hurtigt. I dag er forandringer et livsvilkår, som alle medarbejdere har accepteret, men de er stadig imod det, som forandringerne gør ved os. Hvordan påvirker forandringer dig som leder? Der er aldrig rigtig ro. Hvor man som leder tidligere kunne sidde bag sit mahogniskrivebord langt fra produktionsgulvet og lede ud fra nøglerapporter og gennem mellemledere, må man i dag være til stede, hvor værdien skabes. Derfor har jeg ikke noget kontor, kun en skuldertaske. Jeg er tvunget til at være i bevægelse og være dér, hvor tingene sker. Transformationen Hvordan var den organisation, du overtog? Da jeg overtog området for fire år siden, indså jeg hurtigt, at det var nogle benhårde siloer, der var bygget op, og at de skulle rives ned. Hvorfor tror du, siloerne var opstået? Det var et område, der havde opnået gode resultater, fordi der havde været ledere, der fokuserede på at blive de bedste i egen afdeling. Der var klare og veldefinerede grænseflader og med stor grad af intern konkurrence. Den måde kan være superstærk at drive forretning på, hvis man kan overskue alt, fordi man får medarbejderne til udelukkende at fokusere på, hvad der foregår i deres egen boks. Du får en masse produktionsoutput, men ikke noget menneskeligt output, og du får ikke medarbejdere, der gider blive i deres job i længden, fordi kulturen er så hård. Man kan slå sig på grænsefladerne i siloen, fordi de er så skarpt defineret. Hver medarbejder har sit fagområde, og det skal de holde sig inden for. Da jeg kom for fire år siden, pegede medarbejderne i den ene ende af bygningen fingre ad dem i den anden ende af bygningen. Som om de sagde til hinanden: Vi nåede vores mål, og I nåede ikke jeres! Hvad gjorde du for at få siloerne revet ned? Vi indførte to ting inden for de første syv uger: En ny vision og en organisationsændring, der fjernede alle siloerne. Vi skabte en vision, alle kunne relatere til. Jeg satte mig ned med alle ledere individuelt og fandt ud af, hvilke ledelseskompetencer de enkelte havde. En leder havde udviklet en spændende vision for sin afdeling, visualiseret ved bestigningen af bjerget BiC (Best in Class), og den visualisering valgte vi som ledestjerne for hele området. Man kan nemlig snakke om at være BiC i alt: Produktion, support, kvalitetssikring osv. Det smukke ved BiC er, at man aldrig bliver færdig med det det er en evig søgen efter excellence og nirvana. Den omtalte leder fik nu frie hænder til at gennemføre en visionsproces for alle lederne i området. På det efterfølgende visionsseminar, hvor alle ledere var til stede, havde vi på forhånd fået bygget et rigtigt BiC-bjerg af flamingo, som var tre meter højt (se også side 227). Som start på visionsseminaret blev jeg interviewet om, hvad BiC var for mig, og hvordan jeg mente, at der så ud på toppen af bjerget. Alle stod rundt om bjerget og tænkte: Det bjerg kan jeg sagtens komme op ad på min side. Stor var deres overraskelse, da jeg udrullede min siloløse vision, hvor vi skulle bestige bjerget som én samlet gruppe. Det fik folk ud af siloerne, fordi det fik dem til at tænke: Jeg kan godt komme op med mit team. Men samtidig skulle de samarbejde, og som på en hvilken som helst anden bjergekspedition skulle de bestige bjerget samtidigt, nå de forskellige camps sammen og sørge for at hjælpe dem op, som var sakket bagud

3 En fireårig vision blev skabt, og vi så for os, hvilken kultur vi ønskede, og hvilke metoder og mål vi ville opnå. Om morgenen på andendagen forlod jeg seminaret, og da jeg kom senere på dagen, var bjerget bygget færdigt. Der var blevet skabt en bevægelse i alignment, og alle lag i organisationen havde flyttet sig i den tredimensionelle virkelighed, som det fysiske BiC-bjerg var og ikke bare todimensionelt som i et organisationsdiagram eller på et billede. I 2014 når vi toppen. Der er sket mindre justeringer undervejs, og vi har i dag nået procent af det, vi satte os for. Nu er vi så højt oppe, at vi kan begynde at se nye bjergtoppe. Så der kommer snart et nyt bjerg, som vi skal skabe og bestige sammen. Tillid til rejseføreren og begejstring for projektet Det lyder enkelt, men hvad er vigtigst i sådan en proces? To ting. Det ene er, at folk tror på deres leder, og den anden er, at de tror på projektet. De skal ønske at være med på rejsen, og de skal have tillid til rejseføreren. Det handler altså om at tro. Efter et år fandt vi derfor to søstre til BiC-princippet, nemlig tillid og begejstring. Tilliden er vores tro på hinanden og vores omsorg for og næstekærlighed til hinanden. Tillid er fundamentet for uddelegering. Jeg kontrollerer ikke dem, jeg uddelegerer til. Mange af mine kolleger har svært ved at forstå, hvorfor uddelegering ikke lykkes for dem. Jeg oplever, at de kontrollerer for meget, hvilket ofte skyldes vores store fokus på opfølgning. Man kan få folk til at gå til månen, hvis der er begejstring, og de har lyst til det. Tror du, at tillid er medfødt eller noget, der kan læres? Det kan absolut læres. Personligt har jeg tillid, før jeg har mistillid. Det har stor betydning at tale om tillid i hverdagen ved f.eks. at tale om, hvad der er god adfærd, og hvad der ikke er. Når vi har valgt ledelsesprincippet tillid, skal det italesættes hver dag. Hvad betyder løn og titler i forhold til dette? Når lønnen ligger under et vist niveau, betyder den alt af- hængigt af dit job. Når den derimod over det punkt, betyder den forfærdelig lidt. Jeg skelner mellem, hvad du har lyst til, og hvad du har behov for. Løn har ingen betydning, så længe der er en retfærdig aflønning i forhold til folks forventninger. Det, der har betydning, er, om folk har tillid til lederen og tillid til projektet, for så brænder folk og går den ekstra mil. Siloer nedbrydes, og et fællesskab skabes, når alle ser i samme retning og har et fælles mål. I vores område betyder titler ingenting for vores interne relationer, men alt i forhold til vores eksterne relationer, hvor vi bl.a. arbejder sammen med europæiske, amerikanske, kinesiske og brasilianske partnere. Servant Leaders giver gode medarbejdere I lederkredse er du blevet kaldt en servant leader? I starten vidste jeg faktisk ikke, at den måde, jeg var leder på, hed servant leadership. Det gik først op for mig for cirka fem år siden. Min rejse mod det tjenende lederskab startede med en overbevisning om, at for at være en god leder skal du være en god følgesvend. Denne overbevisning blev skabt via en personlig refleksion over, hvilken type følgesvende jeg gerne ville have, og også en refleksion over, hvilken type følgesvend jeg selv er. Mange gange er man jo som leder lige så meget leder som følgesvend. Jeg er selv en aktiv, kritisk og konstruktiv følgesvend, som altid arbejder for at sætte min chef bedst muligt op. Det er denne type følgesvend, som jeg også selv leder efter. For at gøre mine ledere til de bedste følgesvende skal jeg evne at gøre dem gode til det, de gør hver dag. Derfor er jeg blevet en leder, som tror på, at hvis jeg gør mine medarbejdere gode, så bliver jeg også god. Det starter med dem, og det kræver, at jeg finder ud af, hvad de virkelig har behov for. Jeg skal være tjenende over for deres behov, ikke deres lyst. Jeg skal finde ud af, hvad de virkelig har brug for, for at kunne støtte dem på rejsen mod vores fælles mål. Da jeg læste Robert Greenleafs bog Servant leadership, hvor han udpeger Jesus som en af de første servant leaders, gik det op for mig, hvordan han havde tjent disci

4 plene, for at de kunne tjene ham. Det er lidt samme oplevelse, jeg har fået uden yderligere sammenligning i øvrigt. Hvad gør du ved dit ego? Det er et godt spørgsmål. Det har jeg aldrig tænkt nærmere over, så måske betyder det ikke så meget for mig i hverdagen. Hvis jeg gør mine ledere gode, så bliver jeg selv god, og det er den vej rundt. Det er blevet langt vigtigere for mig, hvordan organisationen kan blive BiC, og det er også meget mere spændende. Min quest er at skabe den bedste organisation for den leder, der engang kommer efter mig. Det gør jeg ved at skabe en kultur og en struktur, som giver medarbejderne lyst til selv at tage ansvar. I dag kan organisationen køre i lange perioder uden min indblanding, og min opgave er at tænke strategisk og langsigtet. Dermed føder jeg de bedste ledere i den strategiske ramme, som vi har skabt sammen. Hvorfor er der ikke flere, det gør det samme som dig? Jeg oplever, at det handler om frygt. Frygten for at skulle forandre sig selv, for hvis man vil ændre vejen, kan det kun starte ét sted. Den måde, jeg leder på, er markant anderledes end mange af mine kollegers måde at lede på. Ofte er man blevet forfremmet fra mellemleder til topleder ved at være dygtig til en bestemt ledelsesstil. Som topleder skal man for at få blivende succes tillære sig en helt ny ledelsesstil, og det kræver mod. Man skal stoppe med at kontrollere og i stedet uddelegere ansvaret, og man skal give meget mere af sig selv. Og så skal man ud af kontoret og mødelokalerne ud hvor værdien skabes. Når jeg leder, som jeg gør, har jeg behov for, at alle tager ansvar for helheden og selvfølgelig også for sig selv. Medarbejderne skal også være servant leaders for helheden. De skal tro på deres quest. Som leder er det væsentligt hele tiden at have fingeren på pulsen i forandringsprocesser, og derfor har jeg siden begyndelsen mødtes en eftermiddag hver måned med alle lederne i området. I starten kaldte vi det for Change Tracking, og nu kalder vi det Ledelsens frikvarter. Her drøfter vi de svære sager og de forandringer vi har været igennem, vi Novo Nordisk Way 10 Essentials Novo Nordisk Way 10 Essentials er en række udsagn, der beskriver Novo Nordisk i praksis. De 10 Essentials er tænkt som en hjælp til ledere og medarbejdere, når de skal vurdere, i hvor høj grad deres enhed hand-ler i overensstemmelse med Novo Nordisk Way. De 10 Essentials er derfor et vigtigt redskab til at finde ud af, hvor der skal sættes ind for at bringe måden, de arbejder på, endnu tættere på den tankegang og de værdier, der kendetegner Novo Nordisk Way. 1. vi skaber værdi ved at have en forretningstilgang, der sætter patienten i centrum. 2. Vi sætter ambitiøse mål og stræber efter det bedste. 3. vi står til ansvar for vores økonomiske, miljømæssige og sociale resultater. 4. Vi skaber innovation til gavn for vores interessenter. 5. vi opbygger og fastholder gode relationer til vores vigtigste interessenter. 6. Vi behandler alle med respekt. 7. Vi fokuserer på personlige resultater og udvikling. 8. Vi har et sundt og engagerende arbejdsmiljø. 9. vi optimerer vores måde at arbejde på og stræber efter enkelhed. 10. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik. udvikler vores ledelsesprincipper og coacher hinanden. Dette møde er essentielt for, at jeg kan holde fast i forandringen af kulturen. Det er ikke nogen let rejse, så det er væsentligt, at jeg ved præcis, hvor vi er, og hvor jeg vil hen. Jeg må ikke vakle undervejs. Når der kommer andre ledere på besøg, har de svært ved at forstå, hvordan vi kan gabe over så meget på én gang, og hvordan vi kan nå så langt på så kort tid. Det skyldes, at vi har fået uddelegeringen til at virke. Der er langt færre flaskehalse og ingen ledere, der står i vejen for fremskridtet. Det handler om at holde fokus på hele vejen, hele flowet. Det er hastigheden og helheden, det drejer sig om. Hvorfor forstår folk det ikke? Hvis du kigger på vores organisation og struktur uden en forklaring, ser det enkelt ud på overfladen. Det, der ligger

5 nedenunder og indimellem, er usynligt for øjet. Jeg har oplevet, at nogle af mine kolleger, der gerne vil samme vej, nøjes med at kopiere strukturer og værktøjer uden at forstå den underliggende kultur og den overbevisning, der driver os. At implementere en helt ny kultur kræver, at man beslutter sig for det og tror på det. Når du først er ude i vadestedet, er der meget dybt, og det tager i hvert fald et år og ofte to at komme over til den anden bred. Lederne skal ikke blot lytte de skal tro på det. Og folk i organisationen vil gerne udvikles og have frihed. Lederens funktion er også at facilitere Hvordan faciliteres jeres tre ledelsesprincipper tillid, begejstring og BiC gennem Novo Nordisk Way? Facilitatorerne hos Novo Nordisk A/S synes, at det, vi gør, er fantastisk. Vores kultur er tryg, og det giver alle en tro på ledelsesprincipperne bag Novo Nordisk Way. Vi skal lede ved tillid til vores medarbejdere, og facilitatorerne sørger for, at vi overholder virksomhedens værdigrundlag. Hvis du ikke efterlever Novo Nordisk Way, passerer du ikke gaten, og så bliver der tale om en audit, hvor du får ordrer om, hvad du skal gøre anderledes. Hvis du derimod lever the Novo Nordisk Way, bliver din ageren brugt som best practice for andre enheder. Dermed fungerer Novo Nordisk A/S facilitatorer som bindeled mellem de forskellige områder i koncernen. Jeg har selv været facilitator på deltid for at lære denne funktion at kende. I mit eget område følger jeg mine ledere som en skygge i deres dagligdag. Jeg er facilitatoren, der stiller de rigtige spørgsmål, og jeg følger med i deres aktiviteter, lytter og observerer. Jeg arbejder med lederne for at slibe deres kniv mindst en eller to hele formiddage om måneden for at få dem til at udvikle sig og blive endnu bedre ledere. For at være tro mod min mission og mit job må jeg arbejde kontinuerligt med mine ledere ved at observere dem og give dem feedback. Intentionen er at få bedre flow i deres dagligdag. Det er ikke et stille liv at være leder hos os. Du bliver hele tiden udfordret, og billedligt talt skal du have det sådan, som du ville have det, hvis du på en varm sommerdag har tændt for sædevarmen: Uncomfortable, but okay. Bygge katedraler og ikke blot hugge i mursten Oplever du, at den danske kultur har nogen fordele i den internationale konkurrence? Vores udgangspunkt er godt, for danskere er ifølge undersøgelser nogle af de mest tillidsfulde i verden. Dermed kan vi være med til at skabe organisationer, hvor tillid er i højsædet. Men vi skal ville det. Vi skal opsøge tilliden og dyrke den. Hvis vi kører rent command and control og opbygger siloer, så bruger vi ikke tilliden til noget. Potentialet er der, men det skal bruges aktivt. Siloer modsvarer de nederste lag i Gary Hamels pyramide, hvor dine medarbejdere adlyder dig og kun udfører det, deres rolle beskriver (se figuren på næste side). Du skal gøre dig fortjent til deres passion, deres kreativitet og initiativ. De skal have tillid til og tro på både dig og projektet. De skal være med til at bygge katedraler og ikke blot stå og hugge mursten. Vi danskere kan bygge katedraler, hvis vi bliver guidet til det, men vi kan også lade være. Potentialet er til stede, og jeg oplever, at det er blevet sat fri i mit område. Vores strukturer er blevet som en platform baseret på tillid og næstekærlighed. Mange moderne ledelsesmetoder er desværre baseret på mistilid. Man opstiller KPI er ud fra mistillid, og selv små ting skal godkendes i op til fem ledelseslag, før nogen handler. I vores systemer bliver ressourcerne, tilliden og den positive tilgang sat fri, og det viser sig også på vores bundlinje. Kan alle arbejde på denne måde? Jeg har endnu ikke mødt medarbejdere, der ikke kan, selvom mange selvfølgelig er forbeholdne over for det nye. Problemet er generelt ikke medarbejderne, men lederne, fordi de ikke kan finde ud af at slippe kontrollen. Jeg oplever, at vi i mange virksomheder har fået opfostret en stor flok kontrolfreaks og har glemt at give lederne værktøjer og strukturer til at lede på en ny måde

6 Gary Hamels pyramide over menneskelige egenskaber Det skal vi gøre os fortjent til Det kan vi forvente Passion Kreativitet Initiativ Kompetencer Disciplin Lydighed Hvad ser du efter, når du ansætter nye ledere i din organisation? Ledere med højt selvværd. De skal hvile i sig selv og ikke som det første snakke om deres resultater, derimod gerne om de mennesker, som de har haft med at gøre. Når jeg i starten af vores forandring talte om tillid og næstekærlighed, var det en by på månen for nogle af lederne. I dag har de flyttet sig til et helt andet sted. De har fået åbnet for nogle ekstra kanaler. Hos nogen kan disse kanaler være stoppet helt til, og derfor har de behov for kontrol hele tiden. Den type ledere vil jeg have meget svært ved at have i min organisation. Hvordan kan ledere lære at vise tillid? Man kan læse om det, men man kan ikke læse sig til det. Det vigtigste er at gøre det. Jeg har selv læst en masse spændende bøger om servant leadership og styrkebaseret ledelse, men det er tre personlige oplevelser, som virkelig åbnede mine øjne for det tillidsbaserede. Det er ingen hemmelighed, at jeg startede som kontrolfreak. Hurtigt fik jeg dog så mange direkte referencer, at jeg ikke kunne nå at kontrollere alle. I perioder måtte jeg slippe kontrollen og opdagede til min forundring, at det gik bedre. Selvom jeg fik det dårligt i maven over at slippe kontrollen, startede det en dyb refleksion. Den anden oplevelse var, at jeg hørte et foredrag om spirituel intelligens, og der lærte jeg, at tro er en af de stærkeste drivkræfter, der findes. Og grundlæggende er tro drevet af tillid og næstekærlighed til og mellem mennesker. Det fik mig til at blive nysgerrig på, hvor meget man som leder kan opnå, hvis man kan skabe en drøm, som alle tror på. Den sidste oplevelse var, at jeg fandt ud af, at det gælder om at give medarbejderne ansvaret og få dem til at tage personligt ansvar for deres liv. Tidligere når jeg havde haft medarbejderudviklingssamtaler var jeg fuldstændig drænet, fordi jeg havde så travlt med at kontrollere samtalens retning. Jeg tænkte, at hvis det fortsatte på denne måde, måtte jeg stoppe som leder, men så gik det op for mig, at det ikke handlede om mig, men om dem. Det er dem, der skal komme med noget til bordet. Jeg skal ikke levere så meget energi, men finde deres behov og være nysgerrig på deres udvikling. Jeg skal ikke pålægge dem, hvordan de skal være. Jeg skal ikke tage ansvaret fra dem, men i stedet have tillid til, at de kan selv. Et netværk for ligesindede Hvad drømmer du om for fremtiden? Den vilde drøm er, at endnu flere i Novo Nordisk A/S eller i andre virksomheder starter med at arbejde på denne måde. Jeg vil gerne mødes med dem og samarbejde på tværs, da det ofte er en ensom quest. Jeg vil gerne deltage i et netværk med ligesindede. Man møder forbavsende få erhvervsledere, som går denne vej. Det er synd, for det er godt for mennesker også i forhold til at modvirke stress og det er godt for bundlinjen. Jeg bliver ærgerlig over, at så meget går til spilde. Jeg vil gerne bevise, hvordan man også kan arbejde og opleve denne glæde. Som en del af min MBA interviewede jeg for år tilbage en af vores topchefer i Novo Nordisk A/S om ledelse, og han udtrykte forbehold for, om det var muligt at skabe ægte team på topniveau, fordi mange topledere har stærke egoer. Det vil jeg gerne modbevise. Første skridt er taget ved, at jeg har skabt et lederteam, hvor vi gør hinanden gode, har tillid til og hjælper hinanden. Der er nok arbejde til alle, og vi behøver ikke gå i vejen for hinanden. Læs også om Michael Møllmann og Novo Nordisk på side 92, 158, 180, 186, 205 og

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

B O I S E N H E J L S K O V ÉN DAG, TO FOREDRAG, ÉT LIV - DIT

B O I S E N H E J L S K O V ÉN DAG, TO FOREDRAG, ÉT LIV - DIT B O I S E N & H E J L S K O V ÉN DAG, TO FOREDRAG, ÉT LIV - DIT SLIP OFFERROLLEN OG GRIB ENERGIEN BOISENS 13 BUD 1. Sæt mål når du vil nå noget 2. Få styr på din motivation 3. Lev med vilkårene løs problemerne

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL PROGRAM 13.00 Velkomst ved Fredericia Kommune og program 13.15 Oplæg om konflikthåndtering og social kapital v/ Dorthe Jensen og

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Hardcore strategi, målsætning og målstyring Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Formiddagens program 8.30 Morgenmad og mingling 9.00 Dagens program

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde. ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.dk Mobil 40147871 ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabsloven: Forebyggelse af brand ved

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere