Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren"

Transkript

1 Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet ANOVA Data: antibiotika og nedbrydning af organisk materiale Statistisk model Estimation og konfidensintervaller Sammenligning af grupperne (test) Parvise sammenligninger Slide 2 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Case 3, del I: A-vitamin i leveren A-vitamin tilført på to måder: i majsolie (corn): x 1,...,y 10 i amerikansk olie (am): y 1,...,y 10 Spørgsmål: er A-vitaminkonc. i leveren den samme uanset olietypen? Statistisk model: alle x er og y er er uafhængige og der er ens spredning i de to grupper (samme σ): x 1,...,x 10 N(µ x,σ 2 ), y 1,...,y 10 N(µ y,σ 2 ) Hypotesen H 0 : µ x = µ y testes med T = ˆµ x ˆµ y SE(ˆµ x ˆµ y ) = SE() = R: t.test(x,y, var.equal=t) s 1/10 + 1/10 t 20 2 Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød 11 lam i to grupper: 5 lam fik standardfoder (x 1,...,x 5 ), og 6 lam fik standardfoder tilsat fisk (y 1,...,y 6 ). Spørgsmål: Er der afsmag af fisk i lammekødet? Statistisk model: alle x er og y er er uafhængige, men der er er forskellig spredning i de to grupper: x 1,...,x 5 N(µ x,σ 2 x ), y 1,...,y 6 N(µ y,σ 2 y ) Hypotesen H 0 : µ x = µ y testes med T = ˆµ x ˆµ y SE(ˆµ x ˆµ y ) = SE() = sx 2 /5 + sy 2 /6 approx. t df hvor frihedsgraderne beregnes udfra s x og s y : Se afsnit 5.4, p. 127! R: t.test(x,y, var.equal=f) eller bare t.test(x,y) Slide 3 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 4 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

2 Opgave 6.3: Fertilitet af lucerne Sammenligning af to stikprøver: oversigt To klaser fra hver af 10 lucerneplanter: én klase bøjet ned (x 1,...,x 10 ), den anden klase eksponeret for sol og vind (y 1,...,y 10 ) Her er x erne og y erne ikke uafhængige de kommer parvis fra de samme planter! Vi taler om parvise observationer. Ser i stedet på differenserne, d i = x i y i. Statistisk model: d erne er uafhængige og d i N(µ,σ 2 ). Hypotesen H 0 : µ = 0 testes med et parret t-test: T = ˆµ SE(ˆµ) = d SE( d) = d s d / 10 t 10 1 R: t.test(x,y, paired=t) eller t.test(x-y) x, y uafh.? Samme sd.? R A-vitamin Ja Ja t.test(x,y, var.equal=t) Fiskesmag Ja Nej t.test(x,y) Lucerne Nej t.test(x,y, paired=t) Når vi skal sammenligne to stikprøver kan vi altså klare os med t-test i forskellige afskyninger. Hvad hvis vi vil sammenligne tre eller flere stikprøver samtidig? Ensidet ANOVA! Slide 5 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 6 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Antibiotika og nedbrydning af organisk materiale Data Fem typer antibiotika og en kontrolbehandling 36 kvier inddelt i seks grupper. Foder tilsat antibiotikum Gødning gravet ned i poser og mængden af organisk materiale målt efter 8 uger For spiramycin: kun fire brugbare målinger Formål Påvirker antibiotika nedbrydningen af organisk materiale? Hvis kontrolmålingerne ligger lavere end de andre, tyder det på at antibiotika hæmmer nedbrydningen. Ligger de signifikant lavere eller skyldes det bare tilfældigheder? Gruppegennemsnit og -spredninger Type n j ȳ j s j Control α-cyperm Enrofloxacin Fenbendaz Ivermectin Spiramycin Organic material Sammenvejet (pooled) spredningsestimat: 1 ( ) s = 5 s s6 2 1 = 34 6 Con Alp Enr Fen Ive Spi n i=1 (y i ȳ g(i) ) 2 = Slide 7 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 8 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

3 Statistisk model Statistisk model Husk at g(i) angiver gruppen for observation i. For eksempel g(1) = = g(6) = control, g(31) = = g(34) = Spiramycin g(1) = = g(6) = 1, g(31) = = g(34) = 6. Altså: y i = α g(i) + e i, e 1,...,e n N(0,σ 2 ) uafhængige Statistisk model: y 1,...,y 34 er uafhængige og y i N(α g(i),σ 2 ) Parametre: α 1,...,α 6 og σ. Ækvivalent formulering: Antagelserne er: Alle y i er normalfordelte Middelværdien af y i er α g(i) en middelværdi for hver gruppe Alle y i har samme spredning Uafhængighed y i = α g(i) + e i, e 1,...,e 34 N(0,σ 2 ) uafhængige Slide 9 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 10 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Estimation og konfidensintervaller Ensidet ANOVA i R Statistisk model: y i = α g(i) + e i, e 1,...,e n N(0,σ 2 ) uafhængige Fit af ensidet ANOVA model: Parametre: α 1,...,α k og σ. Især interesseret i forskelle, α j α l! Estimater og estimerede spredninger: ˆα j = ȳ j ; SE(ˆα j ) = s 1/n j = s/ n j ˆα j ˆα l = ȳ j ȳ l ; SE(ˆα j ˆα l ) = s 1/n j + 1/n l ˆσ = s Konfidensintervaller på sædvanlig vis: > model1 <- lm(org~factor(type)) > summary(model1) R vælger en referencegruppe den første efter alfabetisk rækkefølge og estimerer forskelle i forhold til denne gruppe. Vi vil hellere bruge kontrolgruppen som reference: > type <- relevel(type, ref="control") > model1 <- lm(org~factor(type)) > summary(model1) estimat ± t 0.975,n k SE(estimat) NB. s bruges også ved sammenligning af to af grupperne! Slide 11 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 12 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

4 Ensidet ANOVA i R Output fra summary(model1): Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) < 2e-16 *** factor(type)alfacyp *** factor(type)enroflox factor(type)fenbenda ** factor(type)ivermect e-06 *** factor(type)spiramyc ** Residual standard error: on 28 degrees of freedom Fortolkninger: Estimat og CI for α cont, α Fenb α cont og α Fenb? Estimat for σ? Hvorfor er der forskellige SE er? Ensidet ANOVA i R Hvis vi hellere vil have gruppegennemsnit isf. forskelle til kontrolgruppen: > model2 <- lm(org~factor(type)-1) > summary(model2) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) factor(type)control <2e-16 *** factor(type)alfacyp <2e-16 *** factor(type)enroflox <2e-16 *** factor(type)fenbenda <2e-16 *** factor(type)ivermect <2e-16 *** factor(type)spiramyc <2e-16 *** Residual standard error: on 28 degrees of freedom De to specifikationer er gode til hver sit formål! Slide 13 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 14 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Organic material Hypotese. Variation indenfor og mellem grupper Hypotese, H 0 : α 1 = = α k. Alternativ, H A : mindst to α er er forskellige. Con Alp Enr Fen Ive Spi Variation indenfor grupper punkter vs. fuldt optrukne liniestykker ( ) SS e = n 2 i=1 yi ȳ g(i) Variation mellem grupper Fuldt optrukne linieestykker vs. stiplet linie Teststørrelse SS grp = k j=1 n j (ȳ j ȳ) 2 F = MS grp MS e = SS grp/(k 1) SS e /(n k) Sammenligning af alle grupperne Kan kun bruge model1 til dette ikke model2 med -1! > anova(model1) Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) factor(type) e-05 *** Residuals Teststørrelse F = MS grp = SS grp/(k 1) MS e SS e /(n k) Store værdier af F er kritiske passer dårligt med hypotesen, så p = P(F F obs ) = P(F 7.97) = så der er med stor sikkerhed påvist en forskel på typerne. Hvordan kom vi frem til p-værdien? Slide 15 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 16 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

5 Density F -fordelingen Hvis hypotesen er sand er F -teststørrelsen F -fordelt med (k 1,n k) frihedsgrader. F(5,28) F 0.95,5, F p = P(F 7.97) = Vi afviser H 0 hvis F obs er større end 95%-fraktilen, her F 0.95,5,28 = Sandsynligheder og fraktiler i R: > pf(7.97, df1=5, df2=28) [1] > qf(0.95, df1=5, df2=28) [1] Parvise sammenligninger Antag at vi er specielt interesseret i forskel mellem kontrolgruppen (gruppe 1) og Fenbendazolegruppen (gruppe 4): α 4 α 1. Estimat og estimeret spredning: ˆα 4 ˆα 1 = 2.833; SE(ˆα 4 ˆα 1 ) = Konfidensinterval for α 4 α 1? Test for hypotesen H 0 : α 1 = α 4? Er alle grupperne signifikant forskellige fra kontrolgruppen? Slide 17 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 18 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper LSD-værdi: least significant difference Hvor stort skal estimatet for forskellen mellem to grupper være for at den bliver signifikant? Forskellen ˆα j ˆα l er signifikant hvis og kun hvis T = ˆα j ˆα l SE(ˆα j ˆα l ) > t 0.975,n k ˆα j ˆα l > t 0.975,n k SE(ˆα j ˆα l ) Altså er den mindste signifikante forskel: LSD j,l = t 0.975,n k SE(ˆα j ˆα l ) = t 0.975,n k s 1/n j + 1/n l LSD for kontrol og fenbend.: /6 + 1/6 = Hvis n obs. i alle grupper: samme LSD-værdi for alle par af grupper: Konklusion Vi har med stor sikkerhed påvist at der er forskel på antibiotikatyperne (p < ) For alle typer på nær Enrofloxacin er mængden af organisk materiale signifikant højere end for kontrolgruppen. Angiv desuden estimater og konfidensintervaller for α er og/eller for forskelle til kontrolgruppen. LSD = t 0.975,n k SE(ˆα j ˆα l ) = t 0.975,n k s 2/n Slide 19 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 20 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

6 Resumé: ensidet variansanalyse Dagens hovedpunkter Statistisk model: normalfordeling, ens spredning i gruppernem uafhængighed Estimation: gruppegennemsnit og sammenvejet stikprøvespredning Konfidensinterval: estimat ± t 0.975,n k SE(estimat) Hypotesen om ens middelværdier testes med F = MS grp /MS e. Parvise sammenligninger foretages indenfor modellen, således at alle observationer bruges til at estimere spredningen. Hvis der kun er to grupper, så kan vi klare os med t-test. Forskellige versioner : Er stikprøverne uafhængige? Kan spredningerne antages at være ens? Ensidet variansanalyse Antagelser for ensidet variansanalyse Hypoteser for ensidet variansanalyse Teststørrelse og F -fordelingen På onsdag: Modelkontrol og prædiktion Sammenhængen mellem modellere: ligheder og forskelle Eksempler og hængepartier Uge 5: Multipel regression og tosidet ANOVA. Slide 21 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Slide 22 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper Ordliste Engelsk LSD one-way ANOVA pooled variation between groups variation within groups Dansk Mindste signifikante forskel (LSD) ensidet variansanalyse sammenvejet variation mellem grupper variation indenfor grupper Slide 23 Statistisk Dataanalyse 1 (Uge ) Sammenligning af grupper

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST To centrale spørgsmål Er der en sammenhæng mellem deltagelse i frivilligt arbejde og social tillid? I givet fald, hvilken

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere