sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG"

Transkript

1 At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

2

3 At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde

4

5 Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock (red.) At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Gads Forlag

6 At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde 2014 Leni Abrahamsen, Janne Friis Andersen, Rikke Juul Dalsted, Birgitte Danielsen, Dorte Samson Eldrup, Jeanette Finderup, Mette From, Tine Glasscock, Dorthe Hjort Jakobsen, Mette S. Jakobsen, Jacob Liljehult-Kristensen, Mette Spliid Ludvigsen, Anne Munck, Britta Ravn, Anne-Marie Schrader, Susanne Zielke Schaarup, Anni Seerup, Annette Sommer og Gads Forlag ISBN trykt udgave: ISBN e-bog: Projektledelse: Birthe Kamp Nielsen Forlagsredaktion: Torben Christiansen Omslag: Stoltzedesign E-bogsproduktion: Narayana Press Respekter ophavsretten Denne e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogen til din egen personlige brug, og du må ikke distribuere den til personer uden for din husstand.

7 Indhold Forfatterpræsentation Forord Kapitel 1 Ledelse Af Anne Munck Kapitel 2 Kompetence Af Tine Glasscock og Anni Seerup Kapitel 3 Sygeplejeprofession og autorisation Af Tine Glasscock Kapitel 4 Delegation Af Tine Glasscock Kapitel 5 Plejeformer og kontaktpersonordning Af Dorte Samson Eldrup og Anne-Marie Schrader Kapitel 6 Grundlag for klinisk beslutningstagning Af Susanne Zielke Schaarup Kapitel 7 Forløbsbeskrivelser Af Jacob Liljehult-Kristensen og Annette Sommer Indhold 5

8 Kapitel 8 Accelererede patientforløb Af Dorthe Hjort Jakobsen og Mette S. Jakobsen Kapitel 9 Pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet Af Janne Friis Andersen Kapitel 10 Forløbsprogrammer Af Birgitte Danielsen Kapitel 11 Sygeplejerskens rolle i det tværprofessionelle patientforløb Af Rikke Juul Dalsted Kapitel 12 Kvalitetsudvikling Af Leni Abrahamsen Kapitel 13 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Af Mette Spliid Ludvigsen og Jeanette Finderup Kapitel 14 Den Danske Kvalitetsmodel Af Mette From Kapitel 15 Implementering Af Britta Ravn Register Indhold

9 Forfatterpræsentation Redaktører Dorte Samson Eldrup er sygeplejerske, har SD i ledelse er cand.cur. og ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol i København. Eldrup har i mange år undervist i sygeplejerskeuddannelsen med hovedvægt på faget organisation og ledelse samt kvalitetsudvikling og patientforløb. Hun har i flere år også været ansvarlig for et valgmodul med samme tema og underviser i emnerne på efter- og videreuddannelsesniveau. Interessen for at arbejde målrettet med patientforløb og plejeformer udspringer af mange års klinisk og ledelsesmæssig ansættelse i sygeplejen. Tine Glasscock er sygeplejerske, intensivsygeplejerske, master i læreprocesser (MLP) og er ansat som adjunkt på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Glasscock underviser bl.a. i faget organisation og ledelse på modul 5 og 10. Hun underviser også i tværprofessionelle innovationsforløb, i pædagogik og har undervisningsforløb både på den ordinære uddannelse og på den netbaserede uddannelse. Hun har mange års klinisk erfaring i intensiv sygepleje samt erfaring som uddannelses- og udviklingsansvarlig og som afdelingssygeplejerske. Udvikling af sygeplejen har altid været omdrejningspunktet i hendes praksis, og hun har derfor bl.a. arbejdet med dokumentation og kvalitetsudvikling af sygeplejen, lærings- og forandringsprocesser samt implementeringsprocesser. Profession, delegation og kompetenceudvikling skal i lyset af ovenstående bl.a. ses som elementer, der er vigtige at begribe for at kunne udvikle sygeplejen. Som nøglen til sygeplejefaglig kvalitet er Glasscocks særlige interesseområde derfor at styrke læreprocessen for de studerende. Forfatterpræsentation 7

10 Forfattere Leni Abrahamsen er sygeplejerske, SD i ledelse og master i kvalitet og ledelse i sundhedssektoren (MPQM). Hun er ansat som oversygeplejerske på Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hun har mange års erfaring som leder og i at arbejde med bl.a. kvalitetsudvikling og implementering. Desuden har hun fungeret som ekstern surveyor i relation til akkreditering på baggrund af DDKM og har i flere år været bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS). Hun underviser sundhedsfaglige kandidatstuderende (cand.scient.san.) i, hvordan man arbejder med kvalitetsudvikling på et hospital. Janne Friis Andersen er sygeplejerske, SD i ledelse og er Master of Health Management (MHM). Friis Andersen har arbejdet som leder på forskellige niveauer i sygehusvæsnet gennem mange år og har stor indsigt og erfaring fra kvalitets- og uddannelsesområdet. Hun har været ansat som oversygeplejerske i Sundhedsstyrelsen, hvor arbejdsområderne var sundhedsplanlægning, herunder pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet, forløbsprogram for kroniske sygedomme, fokus på den ældre medicinske patient m.m. Friis Andersen er for nuværende ansat som adjunkt på professionshøjskolen Metropol, hvor hun bl.a. underviser på modul 10, Sygepleje Akut og kritisk syge patienter/borgere og organisation og ledelse. Rikke Juul Dalsted er ph.d. i folkesundhedsvidenskab, sociolog (cand.scient.soc.) og sygeplejerske. Dalsted arbejder med udvikling af sundhedsvæsner i både Danmark og udlandet og har en særlig interesse for, hvordan tværprofessionelt samarbejde finder sted på den bedst mulige måde undervejs i patientforløb. Dalsted underviser på diplomuddannelsen på professionshøjskolen Metropol i København i bl.a. kvalitative metoder og kvalitetsudvikling. Hun arbejder for Læger Uden Grænser som udsendt sundhedsfremmer og sygeplejerske. Birgitte Danielsen er sygeplejerske, sundhedsplejerske og master i sundhedspædagogik. Hun er ansat som koordinerende uddannelsesansvarlig i Københavns Kommune, Lokalområde Amager, og arbejder med den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende på modul 1, 5, 6, 11, 12 og 13. Danielsen har gennem egen praksiserfaring og samarbejdet med de kliniske vejledere fået indsigt i de særlige problemstillinger, som primær sektor byder på. Et felt er kronisk sygdom, og heraf kommer interessen for forløbsprogrammer. 8 Forfatterpræsentation

11 Jeanette Finderup er sygeplejerske, master i voksenuddannelse (MHR) og ansat som uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske på Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital. Finderup er ansvarlig for uddannelse af studerende på modul 4, 11 og 12 samt vejleder på klinisk forankrede bachelorprojekter. Hun har i flere år varetaget funktionerne som patientsikkerhedskoordinator samt kvalitetskoordinator og har desuden undervist sygeplejersker på diplomniveau i kvalitet og patientsikkerhed. Mette From er sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab (MHH) og ansat som klinisk udviklings- og uddannelsesansvarlig i CPK, regionshospitalet Silkeborg, HE-midt. From har en sundhedsfaglig diplomuddannelse og har i mange år været klinisk vejleder for studerende og kursister på specialuddannelserne i anæstesi og intensiv sygepleje. Hun har overvejende arbejdet med studerende i de sidste moduler, hvor der arbejdes med kendskab til organisationen og med kvalitet, udvikling og forskning. From har som udviklingsansvarlig været ansvarlig for og deltaget i processen frem mod akkreditering af afdelingen i 2011 og Hun er særlig optaget af, at arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsnet bliver en naturlig del af sygeplejerskens arbejde. Dorthe Hjort Jakobsen er sygeplejerske, master i klinisk sygepleje og ansat som klinisk oversygeplejerske på Rigshospitalet. Hjort Jacobsen har arbejdet med udvikling og implementering af accelererede operationsforløb sammen med professor Henrik Kehlet siden Hendes forskningsområder har haft fokus på rekonvalescens efter udskrivelsen og accelererede operationsforløbs indflydelse på sygeplejen. Hun har været initiativtager til etablering af et internationalt samarbejde for sygeplejersker, der arbejder med accelererede forløb (ERAS Nursing Group). Mette S. Jakobsen er uddannet sygeplejerske og har derudover en diplomuddannelse i ledelse og en M-MBA. Hun arbejder som selvstændig rådgiver i forandringsledelse og er forløbsspecialist i sundhedssektoren. Jakobsen har arbejdet med udvikling og implementering af accelererede operationsforløb siden 2000 i tæt samarbejde med professor Henrik Kehlet og klinisk oversygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen. Mette S. Jakobsen har arbejdet målrettet med udbredelsen af accelererede patientforløb og har ligeledes været med i Enhed for Perioperativ Sygepleje ( ) som implementeringsagent. Hun er særlig optaget af, hvad der skal til for at opnå succesfuld implementering og fastholdelse i komplekse hospitalsorganisationer. Forfatterpræsentation 9

12 Jacob Liljehult-Kristensen er sygeplejerske, læser sundhedsvidenskab (cand.scient. san.) på Københavns Universitet og er ansat som klinisk sygeplejespecialist på Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød. Liljehult-Kristensen har arbejdet med patientsikkerhed, tværfagligt samarbejde og udarbejdelse og implementering af patientforløb, primært inden for apopleksiområdet. Mette Spliid Ludvigsen er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og har en ph.d. i sundhedsvidenskab. Ludvigsen har været ansat som forsker pa Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor hendes forskning rettede sig mod udviklingen af et program for overgangen til voksenlivet for unge og unge voksne nyretransplanterede. Endvidere arbejder hun for en evidensbaseret sygeplejepraksis og implementering af en sådan samt metodologiske spørgsmål i relation til fx spørgeskema, feltarbejde, metasyntese m.m. Siden september 2014 ansat som seniorforsker på Regionshospitalet Randers. Anne Munck er cand.cur. og har diplomeksamen i systemisk ledelse. Munck er ansat som uddannelsesleder på Via University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Hun har beskæftiget sig med ledelse siden 1998, dels som afdelingssygeplejerske, dels som oversygeplejerske/afdelingsleder på Aarhus Universitetshospital. Som leder har Muncks fokus været forandrings- og udviklingsprocesser, herunder optimering og effektivisering, både med et mono- og et tværprofessionelt perspektiv. Hun har desuden arbejdet med implementering af specialuddannelse i intensiv sygepleje samt organisering og facilitering af forskning/udvikling i sygeplejen. Britta Ravn er sygeplejerske og leder af Center for Telemedicin i Region Midtjylland. I 2004 var Ravn med til at tilpasse og indføre gennembrudsmetoden i Danmark. Siden da har hjertet banket for at forstå og understøtte implementeringsprocesser. Ravn har været projektleder for og faciliteret adskillige implementeringsprojekter inden for somatikken, psykiatrien og det sociale område. Endvidere deltager hun i et internationalt netværk om implementering og har oversat flere bøger, der kan anvendes som inspiration og værktøjer i arbejdet med implementering og opskalering af nye tiltag i praksis. Anne-Marie Schrader er sygeplejerske, har SD i ledelse og er Master of Public Health. Schrader er ansat som lektor i Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol i København. Hun har undervist på modul 10 i faget organisation og ledelse gennem mange år og i efter- og videreuddannelsesregi tillige i organisering 10 Forfatterpræsentation

13 af sundhedsvæsnet. Desuden har hun deltaget i et forskningsprojekt om kontinuitet og organisering af patientforløb. Susanne Zielke Schaarup er sygeplejerske, master i sygeplejevidenskab (MHSc) og ansat som klinisk oversygeplejerske på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden. Hun underviser på modul 13 i valgfaget Kliniske retningslinjer på Professionshøjskolen Metropol København. Schaarup har mange års erfaring med udvikling af neurologisk sygepleje og implementering af kliniske retningslinjer, vejledninger og retningsgivende dokumenter i klinisk praksis. Hun har på nationalt niveau deltaget i udarbejdelsen af patientforløbsprogrammer og referenceprogrammet for behandling til patienter med apopleksi. Schaarup har desuden deltaget i udviklingen af evidensbaserede indikatorer i det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedr. apopleksi, i dag Dansk Apopleksiregister (DAP). Anni Seerup er sygeplejerske og master i læreprocesser (MLP). Seerup er ansat som uddannelsesansvarlig ved Hospitalsenhed Midt, hvor hun har et overordnet ansvar for de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Hun har en bred klinisk erfaring som sygeplejerske. Hendes interesse for kompetenceudvikling stammer dels herfra og dels fra arbejdet med de sygeplejestuderende. Hun har specielt interesse for læreprocessens betydning for kompetenceudvikling. Annette Sommer er sygeplejerske, kandidat i sygeplejevidenskab (cand.cur.) og ansat som udviklings- og kvalitetskoordinator i Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Sommer har erfaring med klinisk sygepleje, projektledelse, kompetenceudvikling, dokumentation, patientsikkerhed samt udvikling og implementering af patientforløbsbeskrivelser og programmer inden for epilepsi, hjernetumorer og apopleksi. Forfatterpræsentation 11

14

15 Forord Baggrunden for denne bog er, at vi som undervisere har oplevet, at faget organisation og ledelse på modul 10 i sygeplejerskeuddannelsen kan have svære kår, fordi de studerende ofte finder det svært helt at se fagets mening. Det medfører, at de kan have vanskeligt ved at integrere det som del af sygeplejen i den efterfølgende kliniske uddannelse på modul 11 og 12. Bogen har derfor særlig fokus på den studerendes læring, og indholdsmæssigt er den nøje sammensat af centrale emner, som er væsentlige for sygeplejerskens organisatoriske kompetence og fortsatte udvikling heraf. Hensigten med bogen er, at den sygeplejestuderende eller nyuddannede sygeplejerske opnår viden, færdigheder og kompetence i forhold til at varetage ledelse og organisering af patientforløb i klinisk sygeplejepraksis. Ledelse som sygeplejerskens virksomhedsområde og herunder ledelse af patientforløb danner således udgangspunkt for bogens indhold. Organisatorisk kompetence handler i sin helhed om, at sygeplejersken forstår den organisation, hun er del af, samt de rammer, der er for patientforløbet. Ud fra dette vil hun kunne organisere, planlægge, delegere og forbedre kvaliteten af de aktiviteter, der er i forbindelse med sygeplejen til den enkelte patient eller en gruppe patienter. Kort sagt vil hun kunne varetage virksomhedsområdet at lede sygepleje. At lede sygeplejen er en integreret del af sygeplejerskens praksis og skal sikre, at patienterne får tilgodeset deres sundhedsfaglige behov på bedst mulig vis. At lede sygeplejen retter sig udelukkende mod en uformel faglig ledelse af sygeplejen til en patient eller en gruppe af patienter. Organisatorisk kompetence er en nødvendig del af sygeplejerskens samlede kompetence for at kunne skabe sammenhæng og kontinuitet i patientforløbet, hvilket er en afgørende forudsætning for kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet i sundhedsvæsnet. Organisatorisk kompetence går hånd i hånd med den kliniske kompetence. Ledelse af patientforløb udøves både i primær og i sekundær sundhedssektor, og patientforløbene kan være både elektive, akutte eller kroniske. Bogen tager højde for alle de organisatoriske niveauer og sammenhænge, som kan udgøre rammen for ledelse af patientforløb i sygeplejepraksis. Forord 13

16 Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på modul 10, 11 og 12 samt til nyuddannede sygeplejersker. Den studerendes læring er i fokus, og det udmøntes ved, at hvert kapitel indledes med en case, som henleder opmærksomheden på organisatoriske problemstillinger relateret til praksis. Casens problemstillinger er tæt knyttet til teksten, hvorfra svarene kan udledes. Undervejs perspektiveres der i de fleste kapitler og/eller i de afsluttende studiespørgsmål til den pågældende case med henblik på at øge forståelsen gennem dette praksisnære perspektiv. Bogens centrale nøgleord er ledelse, organisatorisk kompetence, patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed og implementering. Igennem hele bogen benævnes sygeplejersken for nemheds skyld hun. Kapitlernes rækkefølge er tiltænkt som en gradvis opbygning af læring om de roller og kompetencer, som sygeplejersken skal være i besiddelse af for at kunne varetage virksomhedsområdet at lede sygepleje. I forhold til det fremstilles bogens kapitler i en logisk rækkefølge, men de kan også læses i vilkårlig rækkefølge i forhold til det emne, der måtte være relevant for læseren i en konkret sammenhæng. Som redaktører af bogen vil vi gerne takke forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen for at støtte op om udgivelsen af denne bog, men ikke mindst takker vi vore familier for deres opbakning og tålmodighed undervejs i processen med bogens tilblivelse. God fornøjelse med bogen. København, august 2014 Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock 14 Forord

17 Kapitel 1 Ledelse Af Anne Munck Kapitlets formål Formålet med dette kapitel er, at den sygeplejestuderende og den nyuddannede sygeplejerske opnår indsigt i og forståelse for den kompleksitet, der præger sundhedsvæsnets organisationer, og får styrket sin rolle og sit ansvar i forhold til ledelse og organisering af sygeplejen, herunder samarbejdet med ledelsen. Kapitlets udgangspunkt er afdelingssygeplejerskens perspektiv, da det er hendes overvejelser i relation til de mangeartede og til tider også modsatrettede opgaver, der kan illustrere kompleksiteten og bidrage til de refleksioner, som sygeplejersken må gøre sig for at indgå kompetent i det daglige samarbejde om organisering og ledelse af sygeplejen til patienter/borgere. Kapitlet indledes med en praksisforankret case, der skal illustrere nogle af de ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer, som sygeplejerskerne i et afsnit/område løbende skal forholde sig til. I løbet af kapitlet trækkes tråde til casens scenarier, som ligeledes inddrages i de afsluttende studiespørgsmål. Et hospital og de samarbejdende kommuner i en af regionerne har i fællesskab udarbejdet en sundhedsaftale, som skal danne baggrund for, hvordan de to sektorer skal håndtere patientforløbene på tværs af sektorgrænserne. Ud over overordnede beskrivelser indeholder sundhedsaftalen en 3 4-årig strategi, der er udviklet på baggrund af en fælles vision og deres fælles værdier. Strategien skal være det fælles ledelses- og virksomhedsgrundlag, som skal guide de ansatte på hospitalet og i kommuner i arbejdet med at udmønte aftalen og dermed sikre, at hver enkelt patient får det optimale forløb. Nu ønsker hospitalsledelsen og den kommunale direktion at sikre, at medarbejderne kender aftalen og tager ejerskab til den i forhold til at implementere den i det Fortsættes næste side Kapitlets formål 15

18 daglige arbejde. De har derfor indkaldt til en række informationsmøder med alle ledere i de respektive afdelinger/afsnit og områder. Katrine er afdelingssygeplejerske i et større afsnit, hvor der bl.a. er ansat sygeplejersker. I afsnittet arbejdes der tæt sammen med andre faggrupper, herunder læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Medarbejdersammensætningen i afsnittet er præget af, at der både er unge og nyuddannede sygeplejersker, der er optaget af at lære specialet at kende, samt ældre og meget erfarne sygeplejersker, som har arbejdet i afsnittet i mange år og har en tendens til at fastholde tidligere tiders vaner og rutiner. Fælles for dem alle er, at de primært har patienterne og deres behov i fokus, og at de har svært ved at forstå og acceptere, at de hele tiden bliver forstyrret af nye krav og tiltag fra oven. Katrine har været til informationsmøde med den overordnede ledelse, hvor det blev understreget, at implementeringen af sundhedsaftalen er en opgave, der skal prioriteres meget højt. Det blev samtidig understreget, at arbejdet med implementeringen ikke må gå ud over arbejdet med patienterne, og at det i øvrigt heller ikke må påvirke alle de andre opgaver i afsnittet med fx uddannelse, udvikling, kvalitetssikring osv. Katrine ser en række dilemmaer og udfordringer i arbejdet med at integrere den nye aftale i hverdagen, og hun stiller derfor sig selv en række spørgsmål: Hvordan sikrer hun, at de nye sygeplejersker forstår, hvad det er, de er en del af? Hvordan motiverer hun de erfarne sygeplejersker til den forandring, som aftalen indebærer? Hvordan kan hun drage nytte af medarbejdernes forskellige faglige og personlige kompetencer i processen? Hvordan sikrer hun, at pleje og behandling af patienterne opretholdes, når der skal rettes opmærksomhed på noget nyt? Hvordan sikrer hun, at medarbejdernes fokus også fastholdes på alle de øvrige tiltag i afsnittet, fx kvalitet, uddannelse, udvikling osv.? Tilbage i afsnittet overvejer Katrine nu, hvordan hun skal lede implementeringen af aftalen, så hun imødegår nogle af dilemmaerne. Ledelse og organisering Et udgangspunkt for at se den sammenhæng, man som sygeplejerske er en del af, og hvad der får betydning for det daglige arbejde, er at forstå den organisation, man arbejder i, herunder bl.a. de grundlag og sammenhænge, som beslutningerne træffes ud fra. 16 Kapitel 1 Ledelse

19 Helt enkelt kan man sige, at en organisation opstår, når to eller flere mennesker arbejder sammen om at nå et mål, og de organiserer sig netop med det formål at ordne noget, så det fungerer på en planlagt og systematisk måde (Orvik 2006). Det afsnit, Katrine leder, er med andre ord en organisation bestående af bl.a. sygeplejersker, og den har primært det formål at organisere sygeplejen til patienterne på en planlagt og systematisk måde. Sygeplejen i et hospitalsafsnit er ofte organiseret som gruppepleje, primærpleje eller en blanding af de to plejeformer, hvor et mindre antal sygeplejersker varetager plejen af en større eller mindre gruppe patienter. I hjemmesygeplejen har sygeplejersken oftest den funktion, at hun varetager den pleje og behandling, som kræver sygeplejefaglig viden og kvalifikationer, fx sårpleje, medicinkontrol og intravenøs behandling (Bydam et al samt se kapitel 5). Selvom det i det daglige arbejde umiddelbart virker, som om Katrines afsnit fungerer selvstændigt, så eksisterer det alligevel ikke blot i kraft af sig selv. Det er en del af en større organisation, først en afdeling, som igen er del af en endnu større organisation, hospitalet. Hospitalet hører under regionen, dvs. den sekundære sektor. I hjemmesygeplejen vil den større enhed være et område, som hører Den politisk ledede organisation I modsætning til store private organisationer, som har bestyrelser i baggrunden, består de offentlige organisationers bestyrelser af politikerne, nationalt, regionalt og kommunalt. Politikerne fastlægger rammerne for sundhedsområdet, og hvordan det skal udvikles. Det er også politikerne, der tager de overordnede beslutninger om, hvor mange penge der skal bruges, fx på forebyggelse og behandling. Politikerne har forskellige hjælpeorganisationer, som bidrager med at sætte de faglige rammer for organisationerne. Eksempelvis er det Sundhedsstyrelsen, der fastsætter de sundhedsfaglige rammer, og IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der fastsætter standarder på kvalitetsområdet. Hvor målet for de private firmaer altovervejende er at tjene penge til aktionærer, så er målet for fx hospitalet at sikre pleje og behandling til syge borgere, og da behovet er omfattende, er det en politisk beslutning, hvordan de overordnede prioriteringer skal være. Regeringens politiske farve har stor betydning for, hvordan prioriteringerne bliver, ligesom patientsager/-historier i medierne kan påvirke politikere til at træffe nye valg. Samtidig er offentlige organisationer betalt af de skatter, som alle bidrager med, og der er derfor stort politisk fokus på, at organisationerne drives effektivt. At være politisk styret betyder dermed, at skiftende politiske dagsordener i princippet kan ændre organisationernes virksomhedsgrundlag fra det ene øjeblik til det andet. (Bendix et al. 2012; Jespersen 2005). Ledelse og organisering 17

20 under kommunen, dvs. den primære sektor. Såvel den primære som den sekundære sektor indgår samlet set i det danske sundhedsvæsen, der helt overordnet er styret af det politisk-administrative system. En organisation består lidt forenklet af tre elementer: en struktur, dvs. selve organiseringen, det arbejdsmæssige, dvs. de processer, der foregår i organisationen, og kulturen, som er de værdier, holdninger og normer, som præger både struktur og processer. De tre elementer påvirker gensidigt hinanden på en måde, så det ikke nødvendigvis er tydeligt, hvad der er struktur, og hvad der er kultur, og dermed hvad processerne baserer sig på (Bakka og Fivelsdal 2010). Organisationer er i denne sammenhæng ikke altid lige gode til at opfylde formålet med deres eksistens, men kan i stedet lukke sig om sig selv og dermed skabe deres eget liv ude af trit med, hvad mål og formål egentlig er. Struktur, processer og kultur Som eksempel på, at de tre elementer påvirker hinanden gensidigt, og at organisationen lukker sig om sig selv, kan nævnes, at arbejdsgange ikke løbende tilpasses nye tiltag. Indførelsen af den elektroniske patientjournal har i mange tilfælde afsløret, at de eksisterende arbejdsgange har været forældede, og når medarbejdere er blevet spurgt, hvorfor de gør, som de gør, er svaret ofte, at det ved de egentlig ikke. De har blot overtaget tidligere medarbejderes rutiner. Således påvirker kulturen både processer og struktur. Et andet eksempel på, at organisationen kan lukke sig om sig selv, er afsnit eller områder, der som konsekvens af den faglige specialisering, der har fundet sted gennem 1980 erne og 1990 erne, bliver så optaget af egen faglige kvalitet og sikkerhed, at medarbejdere fuldstændig glemmer, at de er en del af en større helhed. For patienterne betyder det, at de får en helt unik behandling på et afgrænset område, mens helheden i forløbet kan mangle. Det kunne være manglende genoptræning efter en ortopædisk operation eller manglende identificering af behov for fx hjemmesygepleje. For at sikre, at en organisation lever op til formålet med sin eksistens, er det nødvendigt med ledelse i form af en teamleder i hjemmesygeplejen eller en afdelingssygeplejerske på en hospitalsafdeling. Sideløbende med virksomheders skiftende behov er der igennem tiden udviklet mangfoldige teorier om ledelse. Den helt klassiske måde at beskrive det på er at definere ledelse som: at udstikke en retning for arbejdet, fordele og koordinere de tilstedeværende ressourcer og kontrollere, at medarbejderne gør, som de skal, samt at den faglige kvalitet er i orden. (Orvik 2006). 18 Kapitel 1 Ledelse

21 Selvom denne definition er meget forenklet og tager udgangspunkt i en rationel tilgang til ledelse som en måde at styre mennesker på, så præger den stadig især de offentlige organisationer, hvor langt de fleste sygeplejersker arbejder (Dansk Sygeplejeråd 2008). Den klassiske definition af ledelse knytter sig til industrisamfundets mere forenklede processer, hvor der var brug for ledelse af opgaver og produktion samt kontrol af medarbejdere og kvaliteten af deres arbejde. Her blev lederen rekrutteret på baggrund af sine faglige kvalifikationer frem for de personlige og menneskelige kompetencer (kapitel 2). Behovet for både at tænke organisering og ledelse på nye måder udvikler sig imidlertid sideløbende med, at samfundet udvikler sig fra det moderne industrisamfund til det, man i dag kalder det postmoderne samfund eller videnssamfundet (kapitel 2). Udviklingen i samfundsstrukturen Man taler traditionelt om det præmoderne landbrugssamfund som den første egentlige samfundsstruktur. I forlængelse af den industrielle revolution opstår det moderne samfund eller industrisamfundet, som det moderne ledelsesparadigme knytter sig til. I det moderne ledelsesparadigme arbejdes der ud fra, at der findes en uomgængelig sandhed om, hvordan opgaverne bedst løses. Opgaven for lederen er derfor at være en personificeret udgave af denne sandhed og at være rollemodel for alle medarbejderne. Det postmoderne samfund udvikles i slutningen af 1980 erne. Der gøres op med ideen om, at der findes en objektiv sandhed. Sandheder bliver kontekstafhængige og lokale og konstrueres gennem en fælles sprogliggørelse og samskabende praksis. I forlængelse af dette taler man om det postmoderne ledelsesparadigme, hvor lederen ikke længere har den overordnede sandhed om, hvordan opgaven skal løses, men tværtimod står med en række komplekse opgaver, som hun skal have til at spille sammen med henblik på at opfylde organisationens mål (Lüscher 2012). Fordi det postmoderne samfund er præget af høj grad af kompleksitet, bliver Katrines ledelsesopgave i dag også tilsvarende mere kompleks. Den retter sig ikke kun mod at sikre retning og fordele ressourcer, men i langt højere grad mod at lede mennesker, som både skal og også selv er i stand til at træffe beslutninger ud fra deres faglige kunnen (Lüscher 2012). Ledelse og organisering 19

22 Katrine skal derfor ikke længere som leder også være den dygtigste fagperson i afsnittet. Hun skal derimod være i stand til at motivere og skabe rammer og muligheder for medarbejdernes faglige og personlige trivsel. Forskellen på organisation og ledelse er altså, at en organisation er en gruppe mennesker, der er samlet med et bestemt formål for øje. Ledelse er at sikre, at organisationen/gruppen går den rigtige vej hen imod det overordnede fælles mål. Rammer for den daglige ledelse af sygepleje Både hospitalet og kommunen er i vid udstrækning organiseret i en hierarkisk ledelsesstruktur. I en hierarkisk organisationsform indtager et eller nogle få individer en dominerende position og har under sig flere niveauer med gradvis faldende indflydelse (Den Danske Ordbog 2014). I hospitalet er det afdelingssygeplejersken, der er nederst i ledelseshierarkiet, og i kommunen er det teamlederen. De forskellige ledelseslag kan have en større eller mindre stab af medarbejdere til rådighed, som hjælper med at udføre udvalgte opgaver. Hospitalsledelsen har fx en kvalitetsafdeling til at sikre, at kvaliteten i hospitalets ydelser er, som den skal være. Områdechefen i kommunen har fx en uddannelsesansvarlig til at koordinere og sikre uddannelsen af elever og studerende. Afdelingssygeplejersken har fx en specialeansvarlig sygeplejerske, der sikrer, at afsnittet er opdateret inden for de faglige politikker, retningslinjer og instrukser. Langt de fleste hospitaler og kommuner har beskrevet deres organisation og lagt denne beskrivelse på deres respektive hjemmesider. Af beskrivelserne fremgår det, at en hierarkisk organisation kan bygges op på mangfoldige måder. Den traditionelle hierarkiske organisationsform stammer som sagt fra industrisamfundets behov for effektiv ensartet produktion, styret af regler og kontrol. Selvom det på mange måder er en gammeldags organiseringsform, er den fortsat gældende i hospitaler og kommuner. En væsentlig grund til det er, at der stadig er et stort politisk behov for kontrol med processerne i disse organisationer (Bendix et al. 2012). Både hospitaler og kommuner er bemandet med en række professioner, fx læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, hvis primære mål er at pleje og behandle patienter og borgere ud fra det, som den enkelte profession opfatter som bedste standard og kvalitet. At være en del af en profession indebærer traditionelt, at man påberåber sig retten til at sætte den faglige dagsorden, få adgang til de begrænsede ressourcer, lede og fordele eget arbejde, definere kvalitet osv. (Bendix et al. 2012; Hjort 2004). Det betyder, at der kan opstå mange interne kampe inden for den 20 Kapitel 1 Ledelse

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie

Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie Ph.d.-afhandling 2005, Eva Just ISBN 87-91543-19-3 (e-book) Udgivet af Institut

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere