Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne"

Transkript

1 PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned til midtnatsklokken falder i slag. Inden for ældreområdet i Randers Kommune har ledelse og medarbejdere længe talt ned til det kommende årsskifte, fordi netop det markerer en betydelig omorganisering af området. Er det så noget at råbe hurra for, kan du spørge som borger, for kan du ikke være ligeglad med, hvordan Randers Kommunes ældreområde er organiseret? I princippet jo, men når du nu læser videre, vil du opdage, at den nye organisering får positiv betydning for dig. Det var 29 af byrådets 31 medlemmer da heller ikke i tvivl om, da de i maj i år besluttede, at de nuværende ni ældreområder bliver til tre: Område Nord, Område Syd og Område Vest. Men selvom antallet af områder skrumper, så fortsætter de nuværende 22 centre rundt om i kommunen med hver sin centerleder. Lederen må ikke gemme sig Formanden for sundheds- og ældreudvalget, Aage Stenz er ikke i tvivl om, at kvaliteten bliver endnu bedre i den nye organisation. Samtidig har han under vedtagelsen i byrådet glædet sig over en proces, hvor ledere og medarbejdere har engageret sig helt fantastisk i processen, som han udtrykker det. Pensionistavisen har spurgt Aage Stenz, hvorfor det er så vigtigt bl.a. med synlig ledelse? Det er utrolig vigtigt, at beboerne, personalet og de pårørende ved, hvem centerlederen er. Vi lægger stor vægt på, at lederen skal være synlig også i det daglige og ikke gemmer sig bag en PCskærm, men frigøres så meget, at der også er tid til at hilse på og snakke med den enkelte beboer, tid til at tage sig af personale og f.eks. også deltage i nogle af de festligheder og aktiviteter, der er i løbet af året på et center, siger Aage Stenz. Forhindrer konflikter Udvalgsformanden er overbevist om, at synlig ledelse kan være med til at forhindre samarbejdsproblemer f.eks. mellem pårørende og centre. Selvfølgelig kan der altid opstå konflikter. Men det er vigtigt, at der er en synlig leder, så medarbejderne f.eks. også ved, at der er rygdækning til deres beslutninger, siger udvalgsformanden. Han tilføjer, at rent praktisk vil det blive sådan, at centerlederens kontor ofte vil befinde sig tæt på indgangen i det pågældende center. Dermed er det nemt for pårørende og andre at finde det. Endelig ser han også lederen som en væsentlig medspiller i samarbejdet med pårørende-rådene på centrene. Aage Stenz Daglig træning Aage Stenz vurderer også, at den nye organisering styrker indsatsen overfor kommende udfordringer på ældreområdet. Alle ved, at det bliver sværere at rekruttere arbejdskraft i fremtiden. Derfor skal ressourcerne og alle muligheder jo udnyttes optimalt, siger han. Det gælder f.eks. også at tilbyde træning i stedet for praktisk hjælp. Jeg er lidt ked af, at emnet er kommet op i forbindelse med besparelser, for det er en af mine kæpheste. At træne mennesker i at klare de daglige færdigheder handler jo først og fremmest om, hvordan de kan bevare deres værdighed og livskvalitet. Det kan jo virke lidt underligt, hvis vi sørger for, at der kommer medarbejdere og gør rent hos en beboer, hvorefter beboeren senere går ned og træner i motionsrummet eller spiller bowling, lyder det fra udvalgsformanden. Flere demente I den seneste tid har det været fremme, at der Kan du ikke være ligeglad med, hvordan Randers Kommunes ældreområde er organiseret? I princippet jo, men når du nu læser videre, vil du opdage, at den nye organisering får positiv betydning for dig vil komme en stor stigning i antallet af ældre med demens i fremtiden. Over for den udfordring mener Aage Stenz, at man f.eks. skal tage alle nødvendige teknologiske muligheder i brug. Randers Kommune er allerede godt i gang med f.eks. at introducere robotstøvsugere, tænkende toiletter, der både kan gøre sig selv og brugeren rene og fl ere andre teknologiske hjælpemidler. Vi er heldigvis ved at være kommet ud over diskussionen om, at det ikke er værdigt f.eks. at bruge gps-systemer for at fi nde ud af, hvor den demente er henne. Både af hensyn til den enkelte demente og af hensyn til personalesituationen skal vi udnytte alle de kommende, nye teknologier, siger Aage Stenz. Målet med ny organisering: Synlig ledelse Bedre styring af områdets budgetter Styrkelse af fagligheden blandt andet i kraft af fl ere specialistfunktioner Fælles trækkraft Optimal udnyttelse af ressourcerne på alle niveauer.

2 Ny centerleder med erfaring fra området Et af målene med ny organisering på ældreområdet er at skabe synlig ledelse på de 22 centre, som ældreområdet har og øge kvaliteten. Mød en nyansat centerleder, som også er sygeplejerske og vant til mange bolde i luften I den nye organisation inden for ældreområdet fra 2012 er de oprindelige ni områder, som omtalt et andet sted her i avisen, skrumpet ind til tre. Der er ikke lavet om på antallet af centre, som stadig er 22, og af dem er centret i Havndal Aldershvile det mindste. I øjeblikket er der ledige boliger på centret, men det vil centrets nye leder, sygeplejerske Tina Kempel Jensen, gerne lave om på. Ikke mindst fordi, der altid er en fare for, at de mindstre centre med tomme pladser nemt kan komme i søgelyset, hvis der skal nedlægges centre. Tina Jensen, der tiltrådte her 1. december, har dog allerede været i gang med at lave PR for Aldershvile. Jeg har gjort lægerne i lægehuset opmærksom på, at der er tomme pladser på centret, og de troede jo egentlig, at der var venteliste, fortæller hun om et af de initiativer, hun tog, allerede inden hun tiltrådte sin nye stilling. Fire år i lægehuset Og Tina Jensen, der selv bor i Spentrup, kender om nogen Havndal-området, da hun har været sygeplejerske i området både da det lå i den tidligere Mariager Kommune, og efter kommunesammenlægningen i Randers Kommune. De seneste fire år har hun haft en multifunktion som sygeplejerske, sekretær og laborant i lægehuset i Havndal. Derfor kender jeg naturligvis også flere af beboerne og medarbejderne på Aldershvile og ved, at der er et godt og dygtigt pesonale med stabile medarbejdere. Der er en god atmosfære og omsorg for de ældre, siger Tina Kempel Jensen, som får god brug for at videreføre rollen som Tina Kempel Jensen er ny leder på Aldershvile blæksprutte i lægehuset på Aldershvile, fortæller hun smilende. Med i det praktiske For ud over at være den daglige leder af centret, bliver hun også ansvarlig for den sygeplejefaglige del. Og den tvedelte rolle bestående af både et administrativt ansvar og en passende mængde praktisk sygeplejefagligt arbejde passer hende godt. Så selv om hun har kompetencer inden for det administrative arbejde både fra at drive et privat firma sammen med sin mand og fra en årrække som formand for en stor svømmeklub, kan hun godt lide at have hænderne med i det daglige, praktiske arbejde. At være gemt væk på et kontor, er ikke lige mig. Jeg kan godt lide at være sammen med borgere og medarbejdere, konstaterer hun. Frivilligt arbejde Det får hun også rig lejlighed til, da der er mange frivillige i Havndal-området, som driver flere aktiviteter på Aldershvile. De aktiviteter og det arbejde, der udføres af de frivillige, vil hun meget gerne støtte op om og gerne udvide. Ud over at sætte mig ind i alt det, der foregår nu, vil jeg også arbejde med mulighederne i f.eks. besøgsvenner og besøgshunde, som man kender fra andre steder, siger hun, og nævner andre PR-aktiviteter for centret i form af endnu flere informationer på hjemmesiden, foldere om stedet og god kontakt med lokalbefolkningen. Både den opgave og de øvrige opgaver på Aldershvile har Tina Kempel Jensen glædet sig til at bruge sin energi på, ligesom hun ser frem til samarbejdet i den nye organisation. Vore områdeleder har sagt, at vi er én stor familie, og jeg er glad for, at jeg ikke bare er plantet alene i en osteklokke her ude på landet, slutter hun. Ældrerådet glad for synlig ledelse og styrket sygepleje Der er brug for synlig ledelse på centrene og for at vide, hvor man skal gå hen. Det er ikke rart for hverken brugere, beboere eller pårørende ikke at vide, hvem man skal henvende sig til, hvis der er problemer. Sådan siger formanden for ældrerådet i Randers Kommune, Anna Margrete Nielsen, i en kommentar til den nye organisering af ældreområdet. Ældrerådet bakker op om den nye organisation, selv om personaleforhold egentlig er rådet uvedkommende, som formanden udtrykker det. Vi beskæftiger os med betydningen for den enkelte bruger, tilføjer Anna Margrethe Nielsen, som i samme åndedrag påpeger positive ting for brugerne som resultat af organiseringen. Hun glæder sig for f.eks. over, at de mange frivillige, der gør en indsats inden for området, nu får en konsulent, ikke en leder eller chef, som hun siger, men en konsulent, der kan hjælpe de frivillige. Det er godt, at det er gjort tydeligt, at det er en konsulentfunktion en hjælp for det har der været noget forvirring om, siger hun. Anna Margrethe Nielsen Godt med sundhedsklinikker Hun er også glad for, at den sygeplejefaglige del styrkes. Det er virkelig nødvendigt med alle de, der udskrives tidligt fra sygehusene. Det betyder, at der kommer mange flere sygeplejefaglige opgaver end tidligere, og det har man ikke alle steder været beredt til. Man er nødt til at tage hensyn til udviklingen inden for sygehussektoren, hvor man i dag ikke bliver indlagt for at blive passet, men for at blive behandlet, siger Anna Margrethe Nielsen. Hun er også tilfreds med etableringen af sundhedsklinikker rundt om på centrene i kommunen. Det giver mulighed for brugerne at komme til den sundhedsklinik, der passer dem bedst i forhold til f.eks. transport, uanset hvor de i øvrigt bor, lyder det fra hende. Endelig glæder ældrerådsformanden sig over, at der med ansættelse af en ernæringsleder inden for hvert område og ernæringsspecialister tilknyttet også sættes fokus på dette område. Det synes hun - ikke blot med tanke på - at de, der har været tynde hele livet, nødvendigvis skal fedes op, men fordi der ikke allle steder har været tilstrækkeligt fokus på betydningen af den daglige kost kvalitet.

3 PENSIONIST 2011 Sammenhæng i behandlingen skal skabe tryghed hos brugerne Behovet for sygeplejersker med specialviden og sammenhæng i et forløb for en borger, er blandt målene med den ny organisering af ældreområdet Sygeplejerskerne samles under en faglig ledelse. I dag er det sådan, at de referer til en leder, der er leder for for fl ere områder f.eks. sygepleje, aktivitet, træning. Med den ny organisering bliver fokus på den sygeplejefaglige del derfor prioriteret højere, siger Pia Bjærge. Hun føjer til, at det naturligvis kræver, at der stadig samarbejdes på tværs med distriktsledere, med assistenter og hjælpere, så arbejdet og samarbejdet om brugeren styrkes. Endelig er der også i videreuddannelsesforløbet fokus på mere fagspecifi kke områder, der i sidste ende skal komme brugeren til gode. Vi er meget påvirkede af det, der sker inden for hospitalssektoren. Patienterne bliver udskrevet tidligere og tidligere, ofte med et kompliceret behandlingsforløb. Det kræver, at vi har sygeplejersker, der er klædt på til at løse de opgaver. Ordene kommer fra kommunens sygeplejefaglige konsulent Pia Bjærge, som vi har bedt forklare, hvorfor et af målene med omorganiseringen er at styrke den sygeplejefaglige del inden for ældreområdet. Borgerne skal opleve, at der er sammenhæng i forløbet, og at de er trygge ved det, der foregår, fortsætter hun. Som borger kan man jo godt få en følelse af, at man bliver drevet rundt i manegen, fra praktiserende læge til sygehus, fra sygehus til plejecenter o.s.v. På sygehusene bliver man mere og mere specialiserede, så jeg kan godt forstå, at borgerne tænker, hvorfor skal jeg møde så mange forskellige steder, og har de mon styr på det? Det, der er vigtigt, er, at vi skal give dem den bedste behandling, og at de kan føle sig trygge ved, at vi fagligt har styr på tingene, svarer Pia Bjærge. Efteruddannelse For at klæde sygeplejerskerne bedst muligt på til at løse den udfordring, er Randers Kommune i øjeblikket i gang med at videreuddanne alle 114 sygeplejersker. Det sker på det nyindviede VIA University College på Krags Plads i Randers, hvor sygeplejerskerne er i gang med at tage to moduler af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Da vi har så mange sygeplejersker ansat, har vi kunnet skræddersy de 7 ugers uddannelse til lige det, vi ønsker os og har brug for, og noget af det, der er fokus på, er netop, hvordan vi kan skabe et sammenhængende forløb for patienterne, siger Pia Bjærge. Men hvordan kommer brugerne til at mærke, at den sygeplejefaglige del er blevet styrket? Færre personer i borgerens hjem I styrkelsen af det sygeplejefaglige område indgår også, at samarbejdet med regionshospitalet øges. Hvis en patient f.eks. skal hjemsendes med et komplekst behandlingsforløb, kommer sygeplejersken fra området ind på sygehuset og får oplæring, siger Pia Bjærge. I styrkelsen af det sygeplejefaglige ligger desuden, at fl ere detailopgaver skal klares af andre personalegrupper. Opgaverne skal løses af de, der har kompetencen. Det kan godt være, at nogle sygeplejeopgaver skal løses af assistenter eller hjælpere, så sygeplejerskerne får bedre tid til at se på og løse mere komplekse forløb, fordi vi forventer, at det er det, de kan, siger Pia Bjerge og fortsætter: Vi vil arbejde på, at der kommer så få forskellige personer i borgerens hjem som muligt, så måske vil borgeren opleve, at sygeplejersken kommer samtidig med hjælperen, eller at det er sygeplejersken, der i nogle situationer varetager de daglige plejeopgaver. Hjælpemiddelhuset Kronjylland Randers Kommunes hjælpemiddelhus ligger på Agerskellet 22 i den nordlige del af Randes by. Herfra registreres, ekspederes og udbringes hjælpemidler til borgerne og plejecentrene. Husets 21 ansatte står bl.a. for reparation, rengøring, udbringning, afhentning, afprøvning af hjælpemidler til borgerne. Huset har også ansvaret for at vedligeholde og styre de cirka 1800 nødkaldeanlæg inklusive en fælles vagtcentral i kommunen. Det samlede hjælpemiddels budget er på cirka 57 millioner kroner.

4 Specialister skal sætte fokus på bedre ernæring Når ældreområdet fra årsskiftet får en ny organisation, bliver det med øget fokus på ernæring. I hvert af de tre områder, Syd, Vest og Nord vil der være en ernæringsleder, mens lederen af kommunens centralkøkken Madservice Kronjylland også får status af central konsulent, når det gælder ernæringsspørgsmål. Ikke nok med det. Blandt medarbejderne er der fundet to, der får status som specialister inden for ernæringsområdet. De to skal i det daglige rundt og besøge boenheder for at se på, hvilken mad, der laves og serveres, og give gode råd om kosten. Derfor er de p.t. i gang med at erhverve sig den sidste nye viden om ernæring på et kursus, hvor underviserne er tilknyttet Københavns Universitet. Pensionistavisen har samlet fire af nøglepersonerne inden for ernæring for at høre om, hvad de nye initiativer kommer til at betyde for borgerne. De fire personer er Marianne Sloth Sørensen, leder af Madservice Kronjylland, Dorthe B. Niss, ernæringsleder i Område Nord, Christine Vognsen, specialist i ernæring og Birgitte Frank, der er fællestillidsrepræsentant inden for kost og ernæring. Marianne Sloth Sørensen slår fast, at der nu skal større fokus på ernæring. Det bliver muligt når nogle medarbejdere bliver frigjort fra nogle af deres nuværende opgaver for at få større på fokus på ernæring. Fælles fodslag Det skal specialisterne medvirke til, for med to specialister er det nemmere at få et fælles fodslag og få ledernes opbakning til, at der arbejdes i en bestemt retning, supplerer Christine Vognsen, og kommer med et konkret eksempel fra hverdagen. Hvilke tilbud har de småtspisende beboere om mellemmåltider fra f.eks. klokken 20 om aftenen til klokken 8 om morgenen? Vi har ansvaret for, at de får noget i maven og ikke har 12 timers spisepause, siger hun. Birgitte Frank føjer til: Mange er småtspisende, og halvdelen af deres måltider skal være små mellemmåltider - ofte skal de mødes, og det kan ernæringslederne ikke gøre alene, men de kan sætte det på dagsordenen. Netop det med at sætte kost og ernæring på dagsordenen blandt de øvrige medarbejdere inden for ældreområdet synes at være et kardinalpunkt for de fire nøglepersoner. Christine Vognsen siger, at som ernæringsspecialister kommer hun og kollegaen ud og kan bidrage med praktisk erfaring, f.eks. i de boenheder med mange unge social- og sundhedshjælpere, som ikke alle har så meget erfaring inden for madområdet. Vi vil gerne række hånden ud til plejepersonalet og være sammen om at løse opgaven. Derfor handler det også meget om, hvordan specialisterne får kommunikeret budskabet, siger Marianne Sloth Sørensen. Det gode måltid Og budskabet er mere end at få de småtspisende ældre til at spise mere og bedre, selv om netop På billedet ses (fra venstre): Birgitte Frank, Marianne Sloth Sørensen, Christine Vognsen og Dorthe B. Niss. den problematik har været meget fokuseret i medierne de senere år. Når man er syg, behandles man f.eks. med medicin, men der bør være mere fokus på, at den rigtige kost og ernæring også er med til at helbrede og forebygge, kommer det fra Birgitte Frank og Dorthe Niss byder ind: I dag indlægges mennesker ikke for at komme i bedre ernæringstilstand, men for at blive behandlet. De kommer hjem i boligerne, hvor det er op til os at få dem i bedre ernæringstilstand, så her skal ledere og medarbejdere sammen komme med motivationen. Et andet aspekt af øget fokus på kost og ernæring er det gode måltid. Birgitte Frank understreger, at måltidet ikke alene har betydning for ernæringen, men også kan medvirke til at undgå ensomhed og isolation. Derfor skal borgerne også motiveres til ikke at spise alene. Nøglepersonerne er enige om, at det i hele diskussionen om kost og ernæring også er vigtigt at have fokus på etik og moral. Nok skal de småspisende nødes, men man skal også respektere et nej og borgerens ret til at bestemme over deres eget liv. Specialistens praksis De to ernæringsspecialister, der skal dække områderne Syd, Vest og Nord, bliver nøglepersoner i arbejdet med øget fokus på kost og ernæring. I første omgang vil vi besøge de forskellige boenheder og måske være der en hel uge for at se og drøfte, hvad de spiser, køber ind, være med til måltiderne. Jeg vil se på beboerne, vurdere deres BMI (Body Mass Index). Derfra vil jeg gå videre i et tæt samarbejde med både centersygeplejersken og plejepersonalet, siger Christine Vognsen. Hun er ansat i Område Nord, mens hendes kollega i Område Vest er Anne Marie Halgaard Jensen. Værd at vide De seks største byer i Danmark: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers har et såkaldt 6-by samarbejde, hvor man bl.a. sammenligner nøgletal inden for forskellige områder. Det gælder også ældreområdet. Randers Kommune har i forhold til de øvrige 6-byer en høj andel af ældre indbyggere. Det ses også i nøgletallene for den hjælp, der ydes. F.eks. modtager 46 pr 1000 indbyggere i Randers Kommune hjemmehjælp. Det er det højeste antal blandt 6-byerne. Til gengæld har Randers Kommune det færrest antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp. Udviklingen i sammensætningen af befolkningen viser, at Randers Kommune står over for en udfordring med et stigende antal ældre frem mod 2020.

5 Lederen er ikke en hyggeonkel men derfor kan han godt svinge harmonikaen Selv om lederen ikke skal være en hyggeonkel, kan Jens Aage Kahr på Asferg Ældrecenter godt akkompagnere morgensangen for beboere og medarbejdere med harmonikaen. at påpege, at hans kontor ligger lige op af indgangen til centret, at den administrative medarbejder sidder lige over for på den anden side af gangen og har styr på hans kalender, så han hurtigt kan kontaktes. Harmonikaens toner fylder spisestuen i blå afdeling i Asferg Ældrecenter. Et kor af medarbejdere, beboere og pårørende stemmer i med Glade jul ved morgenbordet en dag først i december. Scenen er ikke usædvanlig. Det er centerleder Jens Aage Kahr, der fremtryller toner fra harmonikaen, og det er en af hans måder at udøve synlig ledelse på. Det betyder meget også at have fokus på de små ting, når vi taler om synlig ledelse, lyder det fra Jens Aage Kahr, som Pensionistavisen har sat stævne for netop at tale med ham om det emne og om at være herre i eget hus. Jeg kan f.eks. godt tage halvanden time fri fra ledelsesopgaverne for at tage med beboerne til gudstjeneste, eller jeg kan tage med på den løvfaldstur, som beboerne har arrangeret, siger han og giver et tredje eksempel i form at, at han også tager sig tid til at drikke en kop kaffe med de pårørende, som f.eks. har været og pynte op på centret i forbindelse med en højtid. Kan uddelegere Så vidt om den meget praktiske og jordnære side af ledelsesopgaven fra centerlederen, der har været leder forskellige steder inden for det psykiatriske område og ældreområdet siden Med sig i bagagen har Kahr bl.a. en uddannelse som diakon og plejehjemsassistent, men han har også senere været på egentlig lederuddannelse. Man skal naturligvis have noget lederuddannelse, for det er ikke en hyggeonkel, der er brug for, og så skal man have nogle personlige kompetencer, siger han og fortsætter: Jeg er leder i et afgrænset område, hvor jeg er den eneste leder. Det gør det måske lidt lettere. At vi skal tage ansvar hænger godt sammen med min stil. Når jeg kender rammen for mit ansvar og mine kompetencer, har jeg også mulighed for at uddelegere til medarbejderne. Det er krumtappen i den ledelsesfilosofi, jeg respekterer. Skal kende kulturen Jens Aage Kahr lægger vægt på og har fokus på dialog - og helst den værdiskabende dialog og håndtering af konflikter. Han mener, at man skal kende den eksisterende kultur for at kunne medvirke til at ændre retning. Jeg kan uddelegere det ansvar og den kompetence, jeg selv har fået, til medarbejderne, og når jeg gør det, får jeg medarbejdere, der tager initiativ og viser engagement. Når medarbejderne trives, er de i stand til at leve op til de krav og forventninger, de møder fra beboere og pårørende. Vi kan ikke lave et arbejdsmiljø uden konflikter, men vi kan blive i stand til at håndtere dem. Skaber vi kvalitet i hverdagen for beboerne går det også videre til de pårørende, siger centerlederen. Han vender for et øjeblik tilbage til den mere praktiske side af at være en synlig leder, bl.a. ved Respekt for forskellighed Og hvordan er det så med de personlige kompetencer. Ja ud over at spille glimrende på harmonika, hvilket han ofte gør for beboere, medarbejdere og pårørende, så siger han selv, at han er åben for, at han er en del af en værdibaseret organisation. For ham er den bærende værdi respekten for, at mennesker er forskellige, og at vi alle har forskellige platforme, vi står på. Jens Aage Kahr praktiserer synlig ledelse blandt andet ved ofte at være til stede i boenhederne. Jeg skal være i stand til at gå i dialog med vidt forskellige mennesker: Beboere, medarbejdere, pårørende. Jeg er god til at fornemme stemninger. Derfor tager jeg f.eks. tit en samtale en halv times tid med en pårørende. Det kan løse op for mange konflikterne, siger Jens Aage Kahr. Som afslutning kommer en lille formaning til lederrollen: Man skal passe på ikke at være for meget herre i eget hus. Man skal også lade andre komme til. Tal fra ældreområdet Der er 22 kommunale ældrecentre fordelt på tre områder i Randers Kommune. I kommunen er der desuden to selvejende plejecentre. Inden for kommunens ældreområde er der, hvad der svarer til cirka 2000 medarbejdere på fuld tid. Madservice Kronjylland leverer mad til 2000 borgere borgere modtager årligt hjemmesygepleje fra Randers Kommune, mens borgere bruger hjælpemidler fra hjælpemiddelhuset. Randers Kommune bruger cirka 730 millioner kroner årligt på ældreomsorgen.

6 Træning i stedet for hjælp Rengøringshjælp kan blive til et træningstilbud Hvis borgeren søger om hjælp til rengøring, eller hvis han/hun allerede får det, bliver det i 2012 muligvis et helt andet tilbud, nemlig et tilbud om træning i stedet for rengøring. Det er et led i de budgetbesparelser, byrådet har besluttet, men også en konsekvens af den ændrede organisering af ældreområdet og erkendelse af, at ældre helst vil klare sig selv længst muligt uden hjælp fra andre. Ældre ønsker selv at mestre den daglige livsførelse i størst mulig omfang, og opnår ved at være selvhjulpen såvel større livskvalitet som værdighed gennem livet. Derfor vil både kommende og nuværende hjemmehjælpsbrugere, som kommunens visitatorer skønner, vil kunne få udbytte af selv at træne de daglige færdigheder, få tilbudt forskellige former for træning. Hvis borgeren allerede modtager hjemmehjælp, opfordres han/hun derfor til at kontakte sin visitator, hvis han eller hun allerede nu gerne vil i gang med et træningstilbud. Tre kurser Borgeren får et tilbud om et kursus i regøring i et demonstrationslokale med ergonomiske rengøringsredskaber. Redskaberne bedes borgeren i øvrigt selv anskaffe sig. Det drejer sig bl.a. om en støvsuger med langt skaft og lang slange, moppe med lang skaft og gulvspand med vridesystem. Kurset omfatter 2-3 mødegange. Et andet tilbud omfatter vejledning og instruktion i ADL-træning i hjemmet (træning i almindelig daglig livsførelse) i forhold til praktisk hjælp. Her lærer borgeren f.eks. teknikker til at kunne tage støttestrømper på og af, dryppe øjne og f.eks. også selv kunne tage et bad. Her er der tale om 3-4 besøg i borgerens hjem, hvor borgerne i øvrigt selv skal være med til at vurdere, hvor god han/hun er til at udføre den konkrete aktivitet. Det tredje træningstilbud indbefatter, at en ergoterapeut giver træning i borgerens eget hjem, og at terapeuten løbende involverer plejepersonale i, hvordan træningen forløber. Træningstilbuddet omfatter også et forløb med op til 12 ugers træning i et center, hvor der sker vejledning af en fysioterapeut. Træningen retter fokus med borgerens smidighed, balance, koordination, udholdenhed og styrke. Træning kan være med til at styrke både smidighed, balance, koordination, udholdenhed og styrke. Hvis borgeren bliver indstillet til et af de tre tilbud, og borgeren opnår at blive mere selvhjulpen, kan mange helt eller delvis undvære den vante hjemmehjælper. Den hjælp, borgeren tidligere har fået fra hjemmeplejen falder derfor helt eller delvis bort. Der er altid mulighed for at henvende sig igen, hvis borgeren skulle blive syg eller få et nyt eller andet behov for hjælp. Hvis borgeren afviser tilbuddet om træning, kan det resultere i et afslag fra kommunen. Øget specialisering giver bedre tilbud til borgerne Der vil ske en specialisering af personalet, som kommer borgerne til gode, og de får mulighed for at møde nogle, der er i samme situation som dem selv. Sådan siger fællestillidsrepræsentant for fysioterapeuterne i Randers Kommune, Else Marie Foged Jørgensen. Vi har talt med hende og ergoterapeut Helle Schmidt Kjeldgaard, der er trænings- og aktivitetsleder i Område Syd i den nye organisering af ældreområdet fra årsskiftet. Else Marie Foged Jørgensen og Helle Schmidt Kjeldgaard mener, der kan være rationale i at samle genoptræning inden for ét specielt område i et center, mens andre former for aktivitet og træning skal foregå på alle centre. Sammenlægningen af områder resulterer i, at vi får en større pulje af borgere. Vi vil se flere med den samme diagnose, og det vil give bedre muligheder for specialisering og tilbud til dem, konstaterer Else Marie Jørgensen. Hun tror også på, at det resulterer i flere tilfredse medarbejdere, fordi de vil kunne udvikle sig i deres specialer. Samlet set betyder omorganiseringen at borgerne får et mere ensartet tilbud og dermed nås målet om at ramme det samme serviceniveau på tværs af Randers Kommune, fortæller Helle Kjeldgaard. Selv om vi har arbejdet under de samme kvalitetsstandarder, er det ikke sikkert, at vi har gjort tingene på den samme måde, supplerer Else Marie Jørgensen. Borgeren får besked Sociale aktiviteter og den vedligeholdende træning vil foregå på alle centre. Sidstnævnte handler ikke kun om vedligeholdelse af de fysiske færdigheder, men også om at holde de sociale og psykiske færdigheder vedlige og træne dem, understreger de to terapeuter. Udformningen af de konkrete tilbud i forbindelse med organisationsændringen er en proces, der sker over de kommende måneder. Den enkelte borger, det kommer til at vedrøre, får direkte besked. Så længe borgerne ikke har fået andet at vide, skal de gøre som de plejer, siger Helle Kjeldgaard. Tilbud på tværs Borgerne er forskellige, og vi vil tilpasse tilbuddene herefter. Omorganiseringen betyder også, at vi kan lave tilbud på tværs. F.eks. har man på Lindevænget en årelang tradition for at lave revy. Er der nu nogle borgere et andet sted, der godt kunne tænke sig at medvirke til det, så er det en mulighed. Jo mere kendskab, vi får til hinandens områder, jo større muligheder er der for at lave ting på tværs til gavn for borgerne, slår Helle Kjeldgaard fast. Trænings- og aktivitetslederen håber på, at omorganiseringen resulterer i en opkvalificering på flere områder, f.eks. demensområdet, bl.a. i form at bedre aflastning af ægtefæller til demente borgere og det arbejde, der gøres for senhjerneskadede. Øget fokus på frivillige I den ny organisering kommer mere fokus på samarbejde med de frivillige. Der arbejdes hen imod, at hvert område får en frivillig koordinator, så de frivillige kan blive ordentligt nurset. Helle Schmidt Kjeldgaard ser også muligheder i at styrke samarbejdet med motionsvenner, der kan tage rundt til de borgere, der ikke kan komme på centrene. Endelig ser hun et stort potentiale i de sundhedsklinikker, der allerede er etableret på centrene. Her er mulighederne for f.eks. tidlig opsporing af diabetespatienter, så der kan laves forebyggende træning for at undgå følgevirkningerne af deres sygdom.

7 Bedre telefonservice til borgerne Ny telefonservice Ny organisering af telefontjeneste træder i kraft 1. januar 2012 Ingen telefonnumre ændres! Den ny organisering af ældreområdet resulterer i bedre telefonisk betjening af borgerne. Det er i hvert fald målet med den organisering af telefonbetjeningen, som træder i kraft i det nye år, fortæller Maj-Brit Baun Hansen, controller og risikomanager i Sundhed og Ældre. Fremover vil de, der tager telefonen, alle sidde det samme sted, når du som borger ringer til et af ældreområderne eller et af centrene. Det betyder, at tre medarbejdere i dagtimerne udelukkende vil have fokus på at betjene og ekspedere de borgere, der ringer. I dag er det sådan, at de administrative medarbejdere, der tager telefonen, når en borger ringer til for eksempel et ældrecenter, også skal løse andre opgaver. Det kan være, de netop er i gang med en samtale med en borger eller en samarbejdspartner, og så mister de måske et telefonopkald, fortæller Maj-Brit Baun Hansen. Hun føjer til, at der i løbet af en dag faktisk er en del mistede opkald til områderne og de forskellige centre. Målet er at få bragt mistede opkald ned på et lavere niveau. Ingen nye telefonnumre Hver dag i ugen ringer omkring 500 mennesker til ældreområdet. Det er samtaler fra både borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Borgerne ringer f.eks. med spørgsmål om deres hjemmehjælp, de ringer bl.a. også for at bestille en taxa, der kan køre dem til træning på et af centrene, eller for at tale med en sygeplejerske eller en terapeut. Lægerne ringer ofte med besked om ændringer i medicintildeling, ligesom sygehusene ringer, når der i forbindelse med udskrivning skal etableres hjemmesygepleje, siger Maj-Brit Baun Hansen og fortsætter: Det er vigtigt at understrege, at borgerne og alle andre skal blive ved med at ringe til de telefonnumre, de hele tiden har ringet til. Den eneste forskel er nu, at vi bliver i stand til at give en bedre telefonbetjening. Så når du som borger i det nye år ringer til f.eks. Borupvænget i Randers eller Kildevang i Langå, kan de nye telefonmedarbejdere se på deres display, at det er et af de to centre, du forsøger at komme i kontakt med. Medarbejderne vil sørge for, at stille dit opkald om til den rette person, eller hvis det ikke er muligt enten finde en stedfortræder eller sørge for, at der bliver givet besked om dit opkald. Centrale konsulenter og lokale specialister Den ny organisering medfører at ældreområdet får en række centrale konsulenter. Det gælder f.eks. inden for sygepleje og ernæring. Det skal styrke og binde den faglige kvalitet sammen. Ud over Pia Bjærge er også Birgitte Sandahl ansat som sygeplejefaglig konsulent. Erla Buhl, som hidtil har været leder af Rosenvænget og Bakkegården, bliver konsulent inden for området demens, psykiatri og frivillighed, og får en vigtig rolle i arbejdet med at koordinere den store indsats som efterhånden et stort antal frivillige udfører i ældreomsorgen i Randers Kommune. Bente Juulsgaard varetager rollen som uddannelseskonsulent, mens Susanne Karup Hedegaard er konsulent, når det handler om træning og aktivitet. Der udpeges desuden en række specialister, som f.eks. ernæringsspecialisterne, der er omtalt i en anden artikel. Specialisterne er almindelige fagpersoner med specialviden. De har typisk en relevant uddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. De skal udgøre en videnbank for hele ældreområdet og vejlede, analysere, samt indføre ny viden og nye metoder og selvfølgelig deltage i praksis. Derudover skal specialisterne skabe læring, formidle viden og coache deres kolleger. Inden for demensområdet er der endnu ikke udpeget specialister, men demenskoordinator på Gudenåcentret, Christina Panduro fortæller at der vil komme en række nye initiativer rettet mod demente. Der vil komme tilbud til bl.a. yngre borgere med demens. Kolonihaven i Bjergbyparken vil blive anvendt yderligere, og i Sundhedscentret får demente og pårørende mulighed for at møde en demenskoordinator. Erla Buhl til venstre og demenskoordinator Christina Panduro Vigtige adresser og telefonnumre OMRÅDE NORD Områdeleder Ditte Bach Sørensen Aldershvile Kirkevej 2A, 8970 Havndal, tlf Bakkegården Lodsejervej 8A, 8900 Randers C, tlf Dronningborg Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ, tlf Møllebo Infanterivej 35, 8930 Randers NØ, tlf Møllevang Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ, tlf Rosenvænget P. Knudsens Vej 6, 8930 Randers NØ, tlf Spentrup Ældrecenter Præstevænget 2, 8981 Spentrup, tlf Åbakken Bakkevænget 1, Øster Tørslev, Tlf OMRÅDE VEST Områdeleder Marianne Høegh Hansen Asferg ældrecenter Ternevej 8, Asferg, 8990 Fårup, tlf Bjerregrav Ældrecenter Violvej 2, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV, tlf Borupvænget Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV, tlf Fårup Ældrecenter Stadion Allé 3, 8990 Fårup, tlf Kildevang Randersvej 23, 8870 Langå, tlf Kollektivhuset Parkboulevarden 71, 8920 Randers NV, tlf OMRÅDE SYD Områdeleder Erling Lemming Dragonparken Thorsgade 24, 8900 Randers C, tlf Gudenåcentret Gl. Stationsvej 11, 8940 Randers SV, tlf Kristrupcentret Byvænget 12, 8930 Randers SØ, tlf Lindevænget Vestergade 62, 8900 Randers C, tlf Svaleparken Svalevej 11, Assentoft, 8960 Randers SØ, tlf Ældreboligerne Thors Bakke Møllegade 4, 8900 Randers C, tlf Tirsdalen R. Hougårds Vej 42, 8960 Randers SØ, tlf Vorup Plejehjem Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV, tlf HJÆLPEMIDDELHUSET KRONJYLLAND Leder Henrik Tanggaard Agerskellet 22, 8920 Randers NV, tlf MADSERVICE KRONJYLLAND Leder Marianne Sloth Sørensen Falstervej 2, 8940 Randers SV, tlf

VIDSTE DU AT... motion og fysisk aktivitet har positiv effekt på demenssymptomerne, hvis man har fået en. demenssygdom?

VIDSTE DU AT... motion og fysisk aktivitet har positiv effekt på demenssymptomerne, hvis man har fået en. demenssygdom? DEMENSOMRÅDET VIDSTE DU AT... der skønnes at være ca. 80.000 mennesker med demens i Danmark? mennesker med demens mister andet end hukommelsen? demens ikke er en naturlig del af alderdommen, men skyldes

Læs mere

Model III med ni områder er den mindst indgribende af de tre alternative organisationsforslag.

Model III med ni områder er den mindst indgribende af de tre alternative organisationsforslag. Udmøntning af ny organisation på ældreområdet Resumé Ved budgetforliget blev det besluttet at indføre en ny organisation på ældreområdet fra 2012. Efter en længere proces er forslaget til udmøntning nu

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Demenstilbud. Randers Kommune

Demenstilbud. Randers Kommune Demenstilbud Randers Kommune Oversigt over aktiviteter for mennesker med demens i aktivitetscentrene Svaleparken Svalevej 11 8960 Randers SØ tlf. 89 15 28 75 Kolonihaven i Bjergbyparken I kolonihaven laves

Læs mere

Befolkning fordelt på geografiske områder Bilag 2

Befolkning fordelt på geografiske områder Bilag 2 Randers C 1001 - Centrum vest - Kirketorvet 1.118 1.168 1.170 1.192 1.264 1.297 1.344 1.361 1.393 1.418 1.445 1.462 1.481 1.486 1.489 1.485 1.480 1.476 1002 - Centrum øst 1.577 1.660 1.710 1.763 1.810

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK. Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2013.

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK. Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2013. HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2013 Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK. Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012.

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK. Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012. HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Afrapportering til styregruppen:

Afrapportering til styregruppen: Afrapportering til styregruppen: Arbejdsgruppen for specialistfunktioner indstiller i enighed følgende anbefalinger: Randers Kommunes ældreområde skal arbejde for at sikre og udvikle høj faglighed ved

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Bilag 1: Fortegnelse over plejeboliger, ældreboliger med kald og korttidspladser i Randers Kommune

Bilag 1: Fortegnelse over plejeboliger, ældreboliger med kald og korttidspladser i Randers Kommune Bilag 1: Fortegnelse over plejeboliger, ældreboliger med kald og korttidspladser i Randers Kommune OMRÅDE SYD Plejeboliger Demensboliger Ældreboliger med kald Aflastnings- og korttidspladser Psykiatri

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger en ny leder til Plejecentrene Quistgården og Lützensvej samt Demens daghjemmet Aktivitetshuset,

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere