Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter"

Transkript

1 Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Rapport nr.: CLM 014A/ september 2003 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej Hørsholm Tlf Fax FORCE Technology Park Allé Brøndby Tlf Fax

2 Center for Legal Metrologi også kaldet CLM blev etableret 1. januar 2000 i et samarbejde mellem DELTA og FORCE og med Erhvervs- og Boligstyrelsen som fast samarbejdspartner. CLM s formål er - gennem koordinering af viden og aktiviteter inden for legal metrologi - at: Opbygge kompetence omkring legal metrologi Formidle viden til erhvervslivet Rådgive og bistå erhvervslivet og myndigheder Deltage i internationalt samarbejde vedrørende legal metrologi Medvirke til standardisering på nationalt og internationalt plan Arbejde inden for prøvning, verifikation og kontrol Udføre forskning og udvikling Nærværende rapport er udarbejdet af: Reiner B. Jensen, DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

3 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Informationsindsamling 4 3. Konklusion Generelt Hvad kan samlet set tilbydes af typeprøvning i Danmark Hvad kan de enkelte firmaer/institutter udføre af typeprøvning 7 4. Bilag 10

4 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 3 af Indledning Nærværende undersøgelse har til formål at klarlægge, i hvilket omfang man i Danmark kan tilbyde typeprøvning inden for de legale måleinstrumenttyper og områder, som hører under Erhvervs- og Boligstyrelsens ansvarsområde. Mulighederne for at udføre typeprøvning i Danmark er undersøgt for følgende instrumenter: Vandmålere Gasmålere Elmålere Varmeenergimålere Varmefordelingsmålere Målere til andre væsker end vand Ikke-automatiske vægte Automatiske vægte Automatic catchweighing instruments Automatic gravimetric filling instruments Automatic rail-weighbridges Discontinuous totalizing automatic weighing instruments Load cells Multi-dimensional measuring instruments Softwareevaluering af software i legale måleinstrumenter Spørgsmålene, som skulle besvares, var alle baseret på de relevante standarder, som er gældende for de enkelte instrumenttyper/områder pr. januar Visse af disse standarder er endnu ikke endeligt godkendte, hvorfor der i disse tilfælde er benyttet de udkast til standarder, som var tilgængelige på tidspunktet for spørgeundersøgelsen. På baggrund af de indsamlede spørgeskemaer, som kan ses i bilag 2, er der lavet oversigter til belysning af mulighederne for at få udført typeprøvninger. Nærværende undersøgelse er udført for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

5 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 4 af Informationsindsamling Spørgeskemaerne blev fremsendt til 17 forskellige fabrikanter og institutter. Syv fabrikanter og institutter har besvaret dem. De resterende blev kontaktet, og der var forskellige forklaringer på, hvorfor de ikke havde returneret spørgeskemaerne. Forklaringerne var: Laver ikke den slags prøvninger; deltager ikke i spørgeundersøgelser; spørgeskemaerne er for omfattende; vi har desværre ikke fået set på materialet, men vil snarest vende tilbage (dette er dog ikke sket). Informationsindsamlingen foregik i perioden februar til og med april 2003.

6 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 5 af Konklusion 3.1 Generelt 3.2 Hvad kan samlet set tilbydes af typeprøvning i Danmark I det efterfølgende vil hvert område blive gennemgået. En oversigt over titler, udgaver mv. for de enkelte standarder kan ses i bilag Prøvning generel OIML ID 11: Samtlige prøvninger kan udføres i Danmark, og bortset fra prøve (15) for instrumenter elektrisk forsynet fra solceller kan alle prøvningerne udføres akkrediteret. (I draftudgaven af OIML ID 11 dateret 21. maj 2003 er denne prøvning ikke længere med i standarden) Vandmåler OIML R 49-1 med tilhørende tillæg: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark. CEN TC92 WI 006: Samtlige prøvninger med undtagelse af prøven (6.5) med en permanent magnet kan udføres akkrediteret. Ingen af deltagerne i undersøgelsen kan udføre Gasmålere EN 12405: Samtlige prøvninger kan udføres i Danmark. A.3 til og med A.10 samt A.13 og A.14 kan udføres akkrediteret i Danmark og A.2; A.11; A.12 og A.15 kan udføres ikke akkrediteret. EN 12480: 4.2 til og med 5.5 samt kan udføres akkrediteret i Danmark og 6.4; 6.5; 7.3; 9.1 og 9.4 kan udføres ikke akkrediteret. ENV 14236: 5.3.2a; 5.5; 5.6; ;5.11; 5.12 og 12.2 kan udføres akkrediteret i Danmark og 5.3.2b; 5.4; 5.7; 5.9; 5.13; 5.14; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.11 til og med 7.3 samt 12.3 kan udføres ikke akkrediteret. EN 12261: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; kan udføres akkrediteret i Danmark og 5.2.4; 5.2.8; 6.2.3; 6.2.6; 6.4.1; 6.4.2; 6.6.2, 6.7; B.4.1 og B.4.2 kan udføres ikke akkrediteret. EN 1359: 5.1; 5.2; 7.1.2; samt B.2.1 til og med B.2.3 kan udføres akkrediteret i Danmark 5.3; til og med samt til og med kan udføres ikke akkrediteret Elmålere IEC 60687/IEC 61036: Ingen af deltagerne i undersøgelsen kan foretage prøvningerne Varmeenergimålere EN : Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark. OIML R 75: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark.

7 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 6 af Varmefordelingsmålere EN 834: Ingen af deltagerne i undersøgelsen kan foretage prøvningerne. Der kan udføres supplerende prøvninger i forbindelse med dansk typegodkendelse, dog ikke akkrediteret. EN 835: Ingen af deltagerne i undersøgelsen kan foretage prøvningerne Målere til andre væsker end vand OIML R 117 og 118: Bortset fra prøverne 4.7 og 4.8 i OIML R 118 og A.4.4 i OIML R 117 kan alle prøvninger foretages akkrediteret i Danmark. 4.7 er ESD; 4.7 er HF-indstråling og A.4.4 er vibration Ikke-automatiske vægte EN 45501/ OIML R 76: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Automatiske vægte OIML R 50: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Automatic catchweighing instruments OIML R 51: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Automatic gravimetric filling instruments OIML R 61: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Automatic rail-weighbridges OIML R 106: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Load cells OIML R 60: Samtlige prøvninger kan udføres akkrediteret i Danmark Vægte generelt WELMEC guide 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 7: Prøvninger og validering kan udføres akkrediteret i Danmark Multi-dimensional measuring Instruments OIML R 129: Samtlige prøvninger kan udføres i Danmark, men ingen af deltagerne i undersøgelsen kan foretage dem akkrediteret Softwareevaluering WELMEC 7.1: Prøvninger og validering kan udføres akkrediteret i Danmark.

8 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 7 af Hvad kan de enkelte firmaer/institutter udføre af typeprøvning Nedenfor er vist en oversigt over, hvilke firmaer og institutter der kan udføre prøvning inden for de enkelte områder. Oversigten skal tolkes på følgende måde: Såfremt et firma eller en institution kan udføre samtlige prøvninger, vil der i [Kan]-kolonnen stå 100%. Hvis samtlige prøvninger yderligere kan udføres akkrediteret, vil der i [Akk.]-kolonnen ligeledes stå 100%. Såfremt ikke alle prøvninger kan udføres, vil tallet i [Kan]-kolonnen vise det procentvise antal prøvninger, som kan udføres i forhold til det samlede antal prøvninger anført i spørgeskemaet. Såfremt nogle af de prøvninger, som kan udføres, ikke kan udføres akkrediteret, vil tallet i [Akk.]-kolonnen vise det procentvise antal prøvninger, som kan udføres akkrediteret i forhold til det samlede antal prøvninger anført i spørgeskemaet.

9 Danfoss DELTA DEMKO DOMS FORCE Kamstrup Teknologisk Institut Nr. Kan 1 Akk. 2 Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Generelt 1 OIML ID Vandmålere 2 OIML R Tillæg til R CEN TC 92 WI Gasmålere 5 EN EN ENV EN EN Elmålere 10 IEC 60687/IEC Varmeenergimålere 11 EN OIML R Varmefordelingsmålere 13 EN EN Målere til andre væsker end vand 15 OIML R 117/R A Ikke-automatiske vægte 16 EN 45501/ R Antal prøvninger der kan udføres i forhold til det samlede antal prøvninger anført i spørgeskemaet 2 Antal akkrediterede prøvninger der kan udføres i forhold til det samlede antal prøvninger anført i spørgeskemaet 3 HF indstråling op til 1 GHz 4 Temperaturområde for varme- og kuldetest 55 til -25 C. 5 Der udføres supplerende prøvninger til EN 834 i forbindelse med danske typegodkendelser, dog endnu ikke akkrediteret. 6 Annex B.3: Dog ikke HF indstrålingsprøvninger Rapp ort nr.: CLM 014A/2 003 Side 8 af 10

10 Danfoss DELTA DEMKO DOMS FORCE Kamstrup Teknologisk Institut Nr. Kan 1 Akk. 2 Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. Kan Akk. [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 8.B Automatiske vægte 17 OIML R B.2 Automatic catchweighing instruments 18 OIML R B.3 Automatic gravimetric filling instruments 19 OIML R B.4 Automatic rail-weighbridges 20 OIML R B.5 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments 21 OIML R C Load cells 22 OIML R D Vægte generelt 23 WELMEC guider 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og Multi-dimensional measuring instruments 24 OIML R Softwareevaluering 25 WELMEC Annex A.8: Dog ikke HF indstrålingsprøvninger 8 Annex A.8: Dog ikke HF indstrålingsprøvninger 9 Annex A.6.3: Dog ikke HF indstrålingsprøvninger 10 Annex A.8.4: Dog ikke HF indstrålingsprøvninger Rapp ort nr.: CLM 014A/2 003 Side 9 af 10

11 Rapport nr.: CLM 014A/2003 Side 10 af Bilag En oversigt over titler, udgaver og lignende for de enkelte standarder kan ses i bilag 1. Indkomne spørgeskemaer opdelt på instrumenttyper/områder vises i bilag 2.

12 Bilag 1 Nedenstående oversigt viser, hvilke standarder der har ligget til grund for undersøgelsen, samt hvilken udgave paragrafferne i bilag henviser til. Nr. Standard Titel Dato/udgave 1 Committee draft General requirements for electronic measuring 25.april 2002 CD2 (OIML ID 11) instruments 2 OIML R 49-1 Water meters intended for the metering of cold Udgave 2000 (E) potable water 3 BIML 02 N.369/ Draft amendments to R 49-1 and to R JFM-AS-LL 4 Draft CEN CEN TC 92 WI 006 Februar 2002 Water meters: Test methods and equipment 5 EN12405 Gas meters - Gas-volume electronic conversion 2002 devices 6 EN Gas meters - Rotary displacement gas meters ENV Ultrasonic domestic gas meters EN Gas meters - Turbine gas meters EN 1359 Gas meters - Diaphragm gas meters a IEC Alternating current static watt-hour meters for 2. udgave 1992 active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) 10.b IEC Alternating current static watt-hour meters for 2. udgave 1996 active energy (classes 1 and 2) 11 EN og pra1-4 Heat meters Draft amendments to EN 1434/ OIML R 75-2 Heat meters 2002 (E) 13 EN 834 Heat cost allocators for the determination of the Oktober 1994 consumption of room heating radiators. Appliances with electrical energy supply 14 EN 835 Heat cost allocators for the determination of the Oktober 1994 consumption of room heating radiators. Appliances without electrical energy supply, based on the evaporation principle 15.a OIML R117 Measuring systems for liquids other than water b OIML R118 Testing procedures and test report format for pattern 1995 examination of fuel dispensers for motor vehicles 16 EN & R 76 Nonautomatic weighing instruments. Part 1 : 1992 Metrological and technical requirements - Tests (integrate Amendment No. 1 of 1994) 17 OIML R 50 Continuous totalizing automatic weighing instruments 1997 (belt weighers). Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests 18 OIML R 51 Automatic catchweighing instruments. Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests 1996

13 Nr. Standard Titel Dato/udgave 19 OIML R 61 Automatic gravimetric filling instruments. Part 1: 1996 Metrological and technical requirements - Tests 20 OIML R 106 Automatic rail-weighbridges. Part 1 : Metrological 1997 and technical requirements - Tests 21 OIML R 107 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments 1997 (totalizing hopper weighers). Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests 22 OIML R 60 Metrological regulation for load cells a WELMEC guide 2.1 Guide for Testing Indictors Udgave 4 August b WELMEC guide 2.2 Guide for Testing Point of Sale Devices Udgave 2 Juni c WELMEC guide 2.3 Guide for Examining Software Udgave 1 Januar d WELMEC guide 2.4 Guide for Load Cells Udgave 2 August e WELMEC guide 7 Guidelines for Examination and Testing of Interfaces Udgave 1 September 1995 and Peripheral Equipment 24 OIML R 129 Multi-dimensional measuring instruments WELMEC guide 7.1 Software Requirements on the Basis of the Measuring Instruments Directive (MID) Udgave 1 Oktober 1999

14 Bilag 2 De indkomne spørgeskemaer opdelt på instrumenttyper/områder vises på de efterfølgende sider.

15 1. Generelt

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé A17: Særlig indsats: Standardisering; flow Aktivitetsplan (titel): Resumé Standardiseringsarbejde inden for måling af flow Aktivitetsplan nr.: A17 Danmark hører til den globale elite inden for udvikling

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udg. 4 Nr.

Læs mere

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 Nyt vedrørende bemyndigelse af laboratorier til udførelse af måleteknisk kontrol

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 1 Dato: 2011-03-16 Gyldig til: 2013-03-16 Systembetegnelse: TS 24.65. 002 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Esit Elektronik Ltd. Sti. Ansøger Art Type Anvendelse Esit

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 2 (erstatter 1. udgave af 2009-06-09) Dato: 3. marts 2011 Gyldig til: 2019-06-09 Systembetegnelse: TS 24.65. 001 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Tunaylar Baskül San.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave

Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave Godkendt:2001-03-29 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 60349-1:2001 Elektrisk traktion Roterende elektriske maskiner til jernbane-

Læs mere

Microflow i Gasser. Kurt Rasmussen. Specialist gasflow FORCE Technology

Microflow i Gasser. Kurt Rasmussen. Specialist gasflow FORCE Technology Microflow i Gasser Kurt Rasmussen Specialist gasflow FORCE Technology Flowtemadag 2012 Microflow i Gasser Historisk perspektiv: Mennesket har altid forsket i at gøre ting mindre MEMS teknologi Mikro Elektro-Mekaniske

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

El-måling Betalingssystemer Del 31: Særlige krav Statiske betalingsmålere til aktiv energi (klasse 1 og 2)

El-måling Betalingssystemer Del 31: Særlige krav Statiske betalingsmålere til aktiv energi (klasse 1 og 2) Dansk standard DS/EN 62055-31 1. udgave 2006-01-17 El-måling Betalingssystemer Del 31: Særlige krav Statiske betalingsmålere til aktiv energi (klasse 1 og 2) Electricity metering Payment systems Part 31:

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

EDISON projektet og International standardisering

EDISON projektet og International standardisering EDISON projektet og International standardisering Agenda Elbil standardisering Hvorfor international standardisering? Hvordan er standardiseringsarbejdet organiseret? 3 vigtige standarder i relation til

Læs mere

Test og karakterisering af LED lys

Test og karakterisering af LED lys Test og karakterisering af LED lys - Hvilke nye standarder er på vej Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Indhold Status for LED/SSL omkring effektivitet Hvorfor standarder? Og hvad kan jeg sige? LED lamp,

Læs mere

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Måleinstrumentdirektiv (MID) trådte i kraft ultimo 2006 I Danmark: Bek 436 af 16.5.2006 + Bek 1037 af 17.10.2006 Vejledning: MDIR 03.01-01 Overgangsregler

Læs mere

1. Indledning. August 2014 Side 2

1. Indledning. August 2014 Side 2 Indhold Side 1. Indledning 2 2. Vejledning til anmeldelse 3 3. Vejledning til dokumentation 3 4. Krav til nettoindhold 4 5. Tolerancer 4 6. Vejledning til mærkning 5 7. Statistik 6 8. Anvendelse af vægte

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk Standard DS/EN 61770 2. udgave Godkendt:2000-05-29 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770:2000 Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet,

Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet, Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Metrologi Aktivitetsplan nr.: infrastruktur

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne

Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne 30 Bilag 2 Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne Baggrund Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK), Dansk Industri (DI) og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Præsentation. Individuel præsentation bordet rundt Navn Firma Branche, Baggrund for interesse i beskyttelse mod overeksponering af lyd

Præsentation. Individuel præsentation bordet rundt Navn Firma Branche, Baggrund for interesse i beskyttelse mod overeksponering af lyd Agenda Velkommen Generel information Dansk Standard Metoder til måling af lyd høretab og restitution v. professor Dorte Hammershøi, AUC Måleusikkerhed i praksis brug af kundeerfaringer v. Senior Technology

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

Applikationsintegration på elværker Systemgrænseflader til distributionsstyring

Applikationsintegration på elværker Systemgrænseflader til distributionsstyring Dansk standard DS/EN 61968-9 1. udgave 2010-02-19 Applikationsintegration på elværker Systemgrænseflader til distributionsstyring Del 9: Grænseflade til måleraflæsning og -styring Application integration

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements Dansk standard DS/EN 15456 1. udgave 2008-05-13 Varmekedler Varmegeneratorers elforbrug Systemafgrænsning Målinger Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

$% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,--

$% &!# *%.!# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!# %$% ( 2#2 6!7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,-- !"# $% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 :& 0 #! " ! " $ $ " " ;

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Termisk energilagring i metaller

Termisk energilagring i metaller Termisk energilagring i metaller Lars Reinholdt 1. december 2015 Lagerteknologier (el til el) pris og effektivitet Pris per kwh* Pris per kw h carnot Virkningsgrad af termiske lagre Teoretisk maksimum

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

Karakteristikker af DAB-modtagere

Karakteristikker af DAB-modtagere Dansk Standard DS/EN 50248 2. udgave 2001-12-11 Karakteristikker af DAB-modtagere Characteristics of DAB receivers DS/EN 50248 København DS projekt: 42051 ICS: 33.160.20 33.160.25 Deskriptorer: lydudsendelse,tv-udsendelse,satellit-udsendelse,digitale

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

ECOMOTION ELEKTRISKE NICHEKØRETØJER MED ØGET RÆKKEVIDDE VHA METANOL

ECOMOTION ELEKTRISKE NICHEKØRETØJER MED ØGET RÆKKEVIDDE VHA METANOL ECOMOTION ELEKTRISKE NICHEKØRETØJER MED ØGET RÆKKEVIDDE VHA METANOL Johan Hardang Vium Konsulent, Civilingeniør (Energiteknologi) Transport og Elektriske Systemer Teknologisk Institut 1 Demonstrations-

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

OVERVÅGNONG OG REGULERING VARIABLE FREKVENSDREV (VARIABLE FREQUENCY DRIVES)

OVERVÅGNONG OG REGULERING VARIABLE FREKVENSDREV (VARIABLE FREQUENCY DRIVES) OVERVÅGNONG OG REGULERING VARIABLE FREKVENSDREV (VARIABLE FREQUENCY DRIVES) Ensartet kunstvanding Når man arbejder på at effektivisere kunstvanding, er det vigtigt at forstå betydningen af ensartet kunstvanding.

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology CLM temadag om vand- og varmemålere Mandag den 21. marts 2011 St t f Fl t D k Status for Flowcenter Danmark Lars Poder, FORCE Technology Flowmåling har stor betydning i DK Producenter af måleudstyr, energirelaterede

Læs mere

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 10542-1/Cor 1 1. udgave 2013-10-01 Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole Del 1: Krav og

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Dansk Standard DS/ISO 13256-2 1. udgave 2002-06-20 Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Water-source heat pumps Testing and rating for performance

Læs mere

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 26. januar 2011 Beregninger af emissioner fra transport Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 1. Velkomst Niels Anders Nielsen, Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pillebrændere til små varmekedler Definitioner, krav, prøvning, mærkning

Pillebrændere til små varmekedler Definitioner, krav, prøvning, mærkning Dansk standard DS/EN 15270 2. udgave 2011-08-09 Pillebrændere til små varmekedler Definitioner, krav, prøvning, mærkning Pellet burners for small heating boilers Definitions, requirements, testing, marking

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Dansk radio grænseflade November 2001

Dansk radio grænseflade November 2001 Dansk radio grænseflade 00 032 November 2001 Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

nulbelastning og middeleffektivitet under drift

nulbelastning og middeleffektivitet under drift Dansk standard DS/EN 50563 1. udgave 2011-12-20 Eksterne AC/DC- og AC/AC-strømforsyninger Bestemmelse af nulbelastning og middeleffektivitet under drift External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies

Læs mere

Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand

Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand Dansk standard DS/EN 16147 1. udgave 2011-03-14 Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand Heat pumps with electrically driven compressors Testing

Læs mere

Prøvningsmetoder og krævede prøvningsresultater

Prøvningsmetoder og krævede prøvningsresultater Dansk standard DS/EN 61023 3. udgave 2007-11-23 Udstyr og systemer til maritim navigation og radiokommunikation Maritimt hastigheds- og afstandsmåleudstyr (SDME) Ydeevne Prøvningsmetoder og krævede prøvningsresultater

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Flow- og energimåling til forsyningerne

Flow- og energimåling til forsyningerne Temadag Flow- og energimåling til forsyningerne Fremtidige krav til smart meters/varmemålere 3. december 2013 Temadag 3. december 2013 Flow- og energimåling til forsyningerne Fremtidige krav til smart

Læs mere

Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation

Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 17263/AC 1. udgave 2014-01-15 Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation Systemparametre Intelligent transport systems Automatic

Læs mere

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde DANWEA - Ebeltoft - 27-28. november 2003 Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde Sten Frandsen Forskningscenter RISØ Nogle uafklarede emner i forb. med: Design basis for

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/CEN/TR 16478:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/CEN/TR 16478:2013 DS-information DS/CEN/TR 16478 1. udgave 2013-01-09 Overvågning fra første idriftsættelse af måleudstyr til brug i naturgasforsyninger til installationer af aktiviteter under Direktiv 2003/87/EF om CO

Læs mere

Strategier til kontrol af trafikstøj

Strategier til kontrol af trafikstøj billede Strategier til kontrol af trafikstøj Erfaringer fra andre lande Douglas Manvell 18 Maj 2016 www.bksv.com Copyright www.bksv.com, Brüel 1 & Kjær. All rights reserved. Hvem er Brüel & Kjær? Brüel

Læs mere

Batterisystemer og godkendelse

Batterisystemer og godkendelse Batterisystemer og godkendelse Batterisystemer og godkendelse Krav til batterisystemer? I forhold til applikation Elbiler BESS Godkendelse Batterisystemer UN-ECE Regulation 100 re 2 Uniform provisions

Læs mere

Udvikling og test af LEDbelysningssystemer. Hans Ole Nielsen, Udviklingschef DELTA Lys og Optik.

Udvikling og test af LEDbelysningssystemer. Hans Ole Nielsen, Udviklingschef DELTA Lys og Optik. Udvikling og test af LEDbelysningssystemer Hans Ole Nielsen, Udviklingschef DELTA Lys og Optik. Udvikling og test af LED belysningssystemer LED egenskaber - Designmæssige muligheder og udfordringer Designværktøjer.

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. steder Måling af laveffektforbrug

Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. steder Måling af laveffektforbrug Dansk standard DS/EN 50564 1. udgave 2011-07-21 Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. steder Måling af laveffektforbrug Electrical and electronic household and

Læs mere

Status for standardiseringsarbejdet omkring LED

Status for standardiseringsarbejdet omkring LED Status for standardiseringsarbejdet omkring LED Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Indhold Status for LED/SSL omkring effektivitet Hvorfor standarder? Og hvad kan jeg sige? Standard organisationer Definitioner/termer

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

É DANAK. Akkreditering til Accreditation to. Certificering af ledelsessystemer Certifi cation of Management Systems. Reg.nr.5008

É DANAK. Akkreditering til Accreditation to. Certificering af ledelsessystemer Certifi cation of Management Systems. Reg.nr.5008 Akkreditering til Accreditation to Certificering af ledelsessystemer Certifi cation of Management Systems Reg.nr.5008 Certificeringsorgan Certification body Akkrediteringsom råde: Scope of Accreditation

Læs mere

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Birte Busch Thomsen Københavns Kommune Grønne biler i praksis, Trafikstyrelsen, 16. januar 2015 København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate

Læs mere

Autogas LPG-påfyldningssystem for lette og tunge køretøjer Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner

Autogas LPG-påfyldningssystem for lette og tunge køretøjer Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner Dansk standard DS/EN 13760 1. udgave 2003-11-28 Autogas LPG-påfyldningssystem for lette og tunge køretøjer Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner Automotive LPG filling system for light and heavy

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik Dansk standard DS/ISO 8600-3:1997 1. udgave 2015-10-15 Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik Optics

Læs mere

Elektriske vejkøretøjer Prøvningsspecifikation

Elektriske vejkøretøjer Prøvningsspecifikation Dansk standard DS/ISO 12405-1 1. udgave 2011-09-29 Elektriske vejkøretøjer Prøvningsspecifikation for lithium-ion-batteripakker og -systemer Del 1: Højeffektanvendelser Electrically propelled road vehicles

Læs mere

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht.

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht. Akkreditering til Accreditation to Inspektion Inspection Reg.nr.9057 Inspektionsorgan Inspection body Akkrediteringsområde Scope ofaccreditation FORCE Certification A/S Park Allé 345, 2605 Brøndby Type

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

Udemøbler Siddemøbler og borde til brug på camping, hjemme og i kontraktøjemed Del 3: Mekaniske sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for borde

Udemøbler Siddemøbler og borde til brug på camping, hjemme og i kontraktøjemed Del 3: Mekaniske sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for borde Dansk standard DS/EN 581-3 2. udgave 2007-06-13 Udemøbler Siddemøbler og borde til brug på camping, hjemme og i kontraktøjemed Del 3: Mekaniske sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for borde Outdoor furniture

Læs mere

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology Indlæg på seminar om: Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer 17. marts 2010 hos FORCE Technology, Brøndby FLOWcenter Danmark - Lars Poder, FORCE Technology www.force.dk www.teknologisk.dk RTI-midler

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Wc-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås

Wc-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås Dansk standard DS/EN 997 2. udgave 2003-12-23 Wc-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås WC pans and WC suites with integral trap DS/EN 997 København DS projekt: 44846 ICS: 91.140.70 Deskriptorer:

Læs mere

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG)

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG) Formål af ny miljø teknologi med det formål, at efterprøve relevante objektive og troværdige beviser, for ydeevnen af den nye teknologi, som en virksomhed vil markedsføre. Omfang en skal omfatte de prøvningsresultater,

Læs mere

Water based surface embedded heating and cooling systems Part 3: Dimensioning

Water based surface embedded heating and cooling systems Part 3: Dimensioning Dansk standard DS/EN 1264-3 2. udgave 2009-09-30 Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer Del 3: Dimensionering Water based surface embedded heating and cooling systems Part 3: Dimensioning DS/EN

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Dansk standard Tillæg DS/ISO 16602/A1 1. udgave 2012-11-15 Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Protective clothing for protection against

Læs mere