Brug af dine printerfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af dine printerfunktioner"

Transkript

1 Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 MC-3544-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Hentning af den seneste printerdriver Brug af dine printerfunktioner Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Tilpas til side Skaleret udskrivning Sidelayoutudskrivning Plakatudskrivning Stempel/Baggrundsudskrivning Visning af udskriftsresultater før udskrivning

2 Sådan bruges denne vejledning Стор. 2 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning Sådan bruges denne vejledning Betjening af vinduet Indhold Betjening af vinduet Forklaring Udskrivning af denne vejledning Brug af nøgleord til at finde et emne Registrering af emner til Min vejledning Symboler brugt i dette dokument Varemærker

3 Betjening af ruden Indhold Стор. 3 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af ruden Indhold Betjening af ruden Indhold Når du klikker på en titel, som vises i ruden Indhold til venstre for Vejledning på skærmen, vises den pågældende titels sider i beskrivelsesvinduet i højre side. Når du klikker på til venstre for, vises titlerne for de nederste hierarkier. Bemærk Klik på for at lukke eller få vist ruden Indhold.

4 Betjening af vinduet Forklaring Стор. 4 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af vinduet Forklaring Betjening af vinduet Forklaring (1) Klik på de grønne tegn for at flytte til den tilsvarende side. (2) Markøren flytter til toppen af denne side.

5 Udskrivning af denne vejledning Стор. 5 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Udskrivning af denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Klik på for at få vist ruden Udskrivning i venstre side af Vejledning på skærmen. Bemærk Klik på for at lukke eller få vist ruden Udskriv. Klik på, og klik derefter på Valgindstillinger (Option Settings) for at få vist dialogboksen Valgindstillinger (Option Settings). Nu kan du angive udskrivningsindstillingerne. Udskriv dokumenttitel og sidenummer (Print document title and page number) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives vejledningens navn og sidenummer i sidehovedet (øverst i dokumentet). Udskriv baggrundsfarve og billeder (Print background color and images) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives baggrundsfarven og billedet. Nogle billeder udskrives, uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret eller ej. Kontroller antallet af sider, der skal udskrives for udskrivning (Check number of pages to be printed before printing) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation), før udskrivningen starter. I denne dialogboks kan du kontrollere, hvor mange sider der udskrives. Hvis du ønsker at få vist dialogboksen Udskriv (Print), skal du klikke på og derefter på Udskriftsindstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, kan du vælge den printer, der skal bruges til udskrivning. Når du har valgt den printer, der skal bruges, skal du klikke på Egenskaber... (Properties...) for at angive udskriftsindstillingerne. De fire følgende udskrivningsmetoder er tilgængelige: Aktuelt dokument Markerede dokumenter Min vejledning

6 Udskrivning af denne vejledning Стор. 6 із 92 Alle dokumenter Aktuelt dokument Du kan udskrive det emne, der aktuelt vises. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Aktuelt dokument (Current Document) Titlen på det emne, der aktuelt vises, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Bemærk Ved at vælge Udskriv tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også udskrive dokumenter, som er knyttet til det aktuelle dokument. De tilknyttede dokumenter tilføjes på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 2. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). De emner, der aktuelt vises, udskrives. Markerede dokumenter Du kan vælge og udskrive de emner, du vil udskrive. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Markerede dokumenter (Selected Documents) Titlerne på alle emner vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Vælg de emner, der skal udskrives. På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markere afkrydningsfelterne ud for de emner, der skal udskrives. Bemærk Når du markerer afkrydsningsfeltet Automatisk vælg dokumenter i lavere hierarkier (Automatically select documents in lower hierarchies), markeres afkrydsningsfelterne ud for alle titler, der bliver fundet i de lavere hierarkier. Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Min vejledning

7 Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92 Du kan vælge og udskrive emner, som er registreret i Min vejledning. Yderligere oplysninger om Min vejledning findes under " Registrering af emner til Min vejledning ". 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Min vejledning (My Manual) Titlen på de emner, der er registreret i Min vejledning, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Vælg de emner, der skal udskrives. På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markere afkrydningsfelterne ud for de emner, der skal udskrives. Bemærk Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Alle dokumenter Du kan udskrive alle emner i Vejledning på skærmen. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Alle dokumenter (All Documents) Titlen på alle emnerne vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed), og afkrydsningsfelterne markeres automatisk. Bemærk Hvis du fjerner afkrydsningen fra et emne, udskrives emnet ikke. Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 2. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner udskrives. Vigtigt Der skal bruges meget papir for at udskrive alle emner. Før du udskriver, skal du huske at kontrollere sideantallet, der vises i dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation). Du kan skalere papirbredden eller indstille forstørrelsesgradden fra dialogboksen Vis udskrift (Print Preview). Hvis udskriftsdataene imidlertid overskrider papirets område med den nye forstørrelse, udskrives den del af dokumentet ikke på papiret.

8 Brug af nøgleord til at finde et emne Стор. 8 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Brug af nøgleord til at finde et emne Brug af nøgleord til at finde et emne Du kan indtaste et nøgleord for at søge efter en målside. Der søges i alle installerede vejledninger på skærmen (brugervejledninger). 1. Klik på Ruden Søg (Search) vises i venstre side af Vejledning på skærmen. Bemærk Klik på for at lukke eller få vist ruden Søg (Search). 2. Indtast et nøgleord Indtast under Nøgleord (Keyword) et nøgleord for det element, der skal kontrolleres. Hvis du vil indtaste flere nøgleord, skal du indsætte et mellemrum mellem nøgleordene. Bemærk Du kan indtaste op til 10 nøgleord eller 255 tegn. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Programmet kan også søge efter nøgleord, som indeholder mellemrum. 3. Klik på Start søgning (Start Searching) Søgningen startes, og titlerne for de emner, der indeholder nøgleordet, vises på listen over søgeresultater. Når du udfører en søgning ved at indtaste flere nøgleord, vises søgeresultaterne som vist nedenfor. [Dokumenter, der stemmer helt overens] ([Documents Containing Perfect Match]) Emner, der indeholder hele søgestrengen (inklusive mellemrum) præcist, som de er skrevet

9 Brug af nøgleord til at finde et emne Стор. 9 із 92 [Dokumenter, der indeholder alle nøgleord] ([Documents Containing All Keywords]) Emner, der indeholder alle de nøgleord, der er blevet indtastet [Dokumenter, der indeholder et hvilket som helst nøgleord] ([Documents Containing Any Keyword]) Emner, der indeholder mindst et af de nøgleord, der er blevet indtastet 4. Vis det emne, du vil læse Dobbeltklik (eller marker og tryk på Enter) på titlen på det emne, du vil læse, på listen over søgeresultater. Når siderne for den pågældende titel vises, fremhæves nøgleordene, der findes på de pågældende sider.

10 Registrering af emner til Min vejledning Стор. 10 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Registrering af emner til Min vejledning Registrering af emner til Min vejledning Registrer ofte læste sider som emner i Min vejledning, så du let kan se disse sider, når du vil. 1. Visning af emnet Vis det emne, der skal tilføjes til Min vejledning. 2. Klik på Ruden Min vejledning vises i venstre side af Vejledning på skærmen. Bemærk Klik på for at lukke eller få vist ruden Min vejledning. 3. Registrer emner til Min vejledning Klik på Tilføj (Add). Det aktuelt viste emne føjes til Liste over Min vejledning (List of My Manual). Bemærk Alternativt kan du fra listen Senest viste dokumenter (Recently Displayed Documents) dobbeltklikke på (eller markere og trykke på Enter) det emne, der skal tilføjes Min vejledning, for at få vist emnet og derefter klikke på Tilføj (Add). 4. Visning af Min vejledning Når du dobbeltklikker (eller markerer og trykker på Enter) på et emne, der vises på Liste over Min vejledning (List of My Manual), vises det pågældende emne i vinduet Beskrivelse. Bemærk

11 Registrering af emner til Min vejledning Стор. 11 із 92 Hvis du vil slette et emne fra Liste over Min vejledning (List of My Manual), skal du markere emnet på listen og derefter klikke på Slet (Delete) (eller trykke på Slet (Delete)).

12 Symboler brugt i dette dokument Стор. 12 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Symboler brugt i dette dokument Symboler brugt i dette dokument Advarsel Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre død eller alvorlig personskade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Forsigtig Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre personskade eller materiel skade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Vigtigt Instruktioner, der skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Bemærk Instruktioner som bemærkninger vedrørende betjeningen eller yderligere forklaringer.

13 Varemærker Стор. 13 із 92 Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Varemærker Varemærker Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Exif Print Denne maskine understøtter Exif Print. Exif-udskrivning er en standard til forbedring af kommunikationen mellem digitale kameraer og printere. Ved at tilslutte et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera anvendes og optimeres billeddataene på optagelsestidspunktet, hvilket resulterer i udskrifter af ekstremt høj kvalitet.

14 Contents Стор. 14 із 92 MA-5119-V1.00 Brugsanvisning (printerdriver) Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Forskellige udskrivningsmetoder Udskrivning med Easy Setup Indstilling af sidestørrelse og -retning Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Tilpas til side Skaleret udskrivning Sidelayoutudskrivning Plakatudskrivning Stempel/Baggrundsudskrivning Visning af udskriftsresultater før udskrivning Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse) Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Justering af lysstyrke Justering af intensiteten Justering af kontrast Simulering af illustration Udjævning af takkede konturer Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen Reduktion af fotostøj Ændring af maskinindstillinger fra computeren Ændring af udskriftsindstillingerne Lagring af en ændret udskriftsprofil Ændring af betjeningstilstand for maskinen Vedligeholdelse fra computeren Rensning af printhoveder Rensning af papirfødningsrullerne Justering af printhovedets position Test af printhoveddyserne Indvendig rengøring af maskinen Oversigt over printerdriveren Canon IJ-printerdriveren Åbning af installationsvinduet for printerdriveren Fanen Vedligeholdelse Canon IJ-statusovervågning Canon IJ-udskriftsvisning Opdatering af printerdriveren Hentning af den seneste printerdriver Afinstallation af printerdriveren Før du installerer printerdriveren Installation af printerdriveren Tillæg Sletning af et uønsket udskriftsjob Deling af printeren på et netværk

15 Forskellige udskrivningsmetoder Стор. 15 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder Forskellige udskrivningsmetoder Udskrivning med Easy Setup Indstilling af sidestørrelse og -retning Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Tilpas til side Skaleret udskrivning Sidelayoutudskrivning Plakatudskrivning Stempel/Baggrundsudskrivning Lagring af stempelindstillinger Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Visning af udskriftsresultater før udskrivning Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

16 Udskrivning med Easy Setup Стор. 16 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Udskrivning med Easy Setup Udskrivning med Easy Setup Sådan oprettes de grundlæggende udskriftsindstillinger, der er nødvendige for korrekt udskrivning af data med denne maskine: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg udskriftskvaliteten Vælg Høj (High), Standard eller Kladde (Draft) under Udskriftskvalitet (Print Quality). 3. Vælg farve/intensitet Vælg Automatisk (Auto) under Farve/Intensitet (Color/Intensity). 4. Kontroller indstillingerne Kontroller de angivne indstillinger, som vises i eksempelvinduet i venstre side. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Når du udfører udskrivningen, udskrives dokumentet i overensstemmelse med størrelsen på mediet.

17 Indstilling af sidestørrelse og -retning Стор. 17 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Indstilling af sidestørrelse og -retning Indstilling af sidestørrelse og -retning Papirstørrelsen og -retningen bestemmes af programmet. Hvis den sidestørrelse og -retning, der er angivet for Sidestørrelse (Page Size) og Retning (Orientation) på fanen Sideopsætning (Page Setup), er den samme som den, der er angivet for programmet, behøver du ikke at vælge dette på fanen Sideopsætning (Page Setup). Hvis du ikke kan angive indstillingerne i programmet, skal du gøre følgende for at vælge sidestørrelse og -retning: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg papirstørrelse Vælg en sidestørrelse på listen Sidestørrelse (Page Size) på fanen Sideopsætning (Page Setup). 3. Vælg Retning (Orientation) Vælg Stående (Portrait) eller Liggende (Landscape) som Retning (Orientation). Marker afkrydsningsfeltet Roter 180 grader (Rotate 180 degrees), hvis du vil udskrive med originalen roteret 180 grader. 4. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dokumentet udskrives med den valgte sidestørrelse og -retning.

18 Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Стор. 18 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Standardindstilling Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) Sætvis (Collate) Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) + Sætvis (Collate) Sådan angives antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg det antal kopier, der skal udskrives. Vælg det antal kopier, der skal udskrives, under Kopier (Copies) på fanen Sideopsætning (Page Setup). 3. Angiv udskrivningsrækkefølgen. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv fra sidste side (Print from Last Page), hvis du vil udskrive i rækkefølge fra den sidste side. Hvis du gør dette, behøver du ikke at sortere siderne i korrekt rækkefølge efter udskrivningen. 4. Vælg sætvis udskrivning, når du angiver flere kopier, i feltet Kopier (Copies) Marker afkrydsningsfeltet Sætvis (Collate), hvis du angiver flere kopier samtidigt.

19 Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Стор. 19 із 92 Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udskrive alle sider med samme sidenummer sammen. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Det angivne antal kopier udskrives i den angivne udskrivningsrækkefølge. Vigtigt Hvis programmet, som dokumentet er oprettet i, har samme funktion, får printerens driverindstillinger førsteprioritet. Men hvis udskrifterne ikke er tilfredsstillende, kan du ændre funktionsindstillinger i programmet. Hvis du angiver antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen i både programmet og printerdriveren, bliver antallet af kopier muligvis de to indstillinger ganget med hinanden, eller den angivne udskrivningsrækkefølge aktiveres ikke. Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) er nedtonet og ikke tilgængelig, hvis der er valgt Plakat (Poster) under Sidelayout (Page Layout). Bemærk Når du indstiller både Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) og Sætvis (Collate), kan du udføre udskrivning, så arkene samles i et sæt ad gangen startende fra sidste side. Disse indstillinger kan anvendes sammen med Normalstørrelse (Normal-size), Tilpas til side (Fitto-Page), Skaleret (Scaled) og Sidelayout (Page Layout).

20 Tilpas til side Стор. 20 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Tilpas til side Tilpas til side Sådan udskrives et dokument med forstørrede eller reducerede sider, så det passer til sidens størrelse: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg Tilpas til side Vælg Tilpas til side (Fit-to-Page) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup). 3. Vælg papirstørrelse til dataene Åbn listen Sidestørrelse (Page Size), og vælg den sidestørrelse, som du har angivet i det program, du arbejder i. 4. Vælg papirstørrelse. Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size). Hvis papirstørrelsen i printeren er mindre end Papirstørrelse (Page Size), vil sidebilledet blive reduceret. Hvis papirstørrelsen i printeren er større end papirstørrelsen, vil sidebilledet blive større. De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

21 Tilpas til side Стор. 21 із Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Når der udskrives, forstørres eller reduceres dokumentet, så det passer til sidestørrelsen.

22 Skaleret udskrivning Стор. 22 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Skaleret udskrivning Skaleret udskrivning Sådan udskrives et dokument med forstørrede eller reducerede sider: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Indstilling af skaleret udskrivning Vælg Skaleret (Scaled) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup). 3. Vælg papirstørrelse til dataene Åbn listen Sidestørrelse (Page Size), og vælg den sidestørrelse, som du har angivet i det program, du arbejder i. 4. Indstilling af skaleringsgrad ved hjælp af en af følgende metoder: Vælg en Papirstørrelse (Printer Paper Size) Vælg en papirstørrelse, som er anderledes end papirstørrelsen på listen Papirstørrelse Hvis papirstørrelsen i printeren er mindre end Papirstørrelse (Page Size), vil sidebilledet blive reduceret. Hvis papirstørrelsen i printeren er større end papirstørrelsen, vil sidebilledet blive større.

23 Skaleret udskrivning Стор. 23 із 92 Angiv en skaleringsfaktor Indtast en værdi direkte i feltet Skalering (Scaling). De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Når du foretager udskrivningen, udskrives dokumentet i det ønskede størrelsesforhold. Vigtigt Hvis det program, som du har brugt til at oprette originalen i, indeholder funktionen til skaleret udskrivning, skal du konfigurere indstillingerne i programmet. Det er ikke nødvendigt at konfigurere den samme indstilling i printerdriveren. Bemærk Ved valg af Skaleret (Scaled) ændres dokumentets udskriftsområde.

24 Skaleret udskrivning Стор. 24 із 92

25 Sidelayoutudskrivning Стор. 25 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Sidelayoutudskrivning Sidelayoutudskrivning Med funktionen til sidelayoutudskrivning kan du udskrive mere end ét sidebillede på ét enkelt ark papir. Sådan udføres sidelayoutudskrivning: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg sidelayoutudskrivning Vælg Sidelayout (Page Layout) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup). De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side. 3. Vælg papirstørrelse. Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size). Nu har du angivet dokumentets layout fra venstre mod højre. 4. Angiv det antal sider, der skal udskrives på et ark samt siderækkefølgen. Klik om nødvendigt på Angiv... (Specify...), angiv følgende indstillinger i dialogboksen Sidelayoutudskrivning (Page Layout Printing), og klik på OK.

26 Sidelayoutudskrivning Стор. 26 із 92 Sider (Pages) Vælg et antal sider på listen for at øge det antal sider, der skal medtages på et enkelt papirark. Siderækkefølge (Page Order) Vælg et ikon på listen for at ændre siderækkefølgen. Sideramme (Page Border) Marker afkrydsningsfeltet Sideramme for at udskrive en sideramme omkring hver dokumentside: 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup). Ved udskrivningen fordeles det angivne antal sider på hvert ark papir i den rækkefølge, der er angivet.

27 Plakatudskrivning Стор. 27 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Plakatudskrivning Plakatudskrivning Med funktionen til plakatudskrivning kan du forstørre et billede, opdele det på flere sider, og udskrive siderne på særskilte ark. Når siderne efterfølgende sættes sammen, udgør de en større udskrift som f.eks. en plakat. Sådan udføres plakatudskrivning: Indstilling af plakatudskrivning 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Indstilling af plakatudskrivning Vælg Plakat (Poster) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup). De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side. 3. Vælg papirstørrelse. Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size). Nu har du angivet indstillingen for plakatudskrivning som 2 x 2 ark. 4. Angiv det antal billedinddelinger og de sider, der skal udskrives.

28 Plakatudskrivning Стор. 28 із 92 Klik om nødvendigt på Angiv... (Specify...), angiv følgende indstillinger i dialogboksen Plakatudskrivning (Poster Printing), og klik derefter på OK. Billedinddeling (Image Divisions) Vælg antallet af billedinddelinger (lodrette x vandrette) på listen Billedinddeling (Image Divisions). Når antallet af inddelinger stiger, stiger også antallet af ark, der skal bruges til udskriften, hvilket giver dig mulighed for at oprette en større plakat. Udskriv "sammenskæringsvejledning" i margener (Print "Cut/Paste" in margins) Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udelade sammenskæringsvejledningen. Vigtigt Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges. Udskriv linjer til "sammenskæringsvejledning" i margener (Print "Cut/Paste" lines in margins) Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udelade linjer til sammenskæringsvejledningen. Sider (Pages) Hvis du kun vil udskrive bestemte sider igen, skal du angive sidenummeret på den eller de sider, du vil udskrive. Hvis du vil udskrive flere sider, skal du angive sidene ved at adskille dem med komma eller ved at skrive en bindestreg mellem sidenumrene. Bemærk Du kan også angive udskrivningsområdet ved at klikke på siderne i eksempelvisningen. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup). Når du udfører udskrivningen, opdeles dokumentet i flere sider under udskrivningen. Når alle plakatsider er udskrevet, skal siderne sættes sammen for at gøre plakaten færdig. Udskrivning af bestemte sider Hvis blækket bliver utydeligt eller slipper op under udskrivningen, kan du nøjes med at udskrive, du mangler, på følgende måde: 1. Indstilling af udskriftsområde I eksempelvinduet til venstre for fanen Sideopsætning (Page Setup) skal du klikke på de sider, du ikke har brug for at udskrive. De sider, du klikker på, slettes, og kun de sider, der skal udskrives, vises.

29 Plakatudskrivning Стор. 29 із 92 Bemærk Klik på de slettede sider for at få dem vist igen. Højreklik på eksempelvinduet for at vælge Udskriv alle sider (Print all pages) eller Slet alle sider (Delete all pages). 2. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK, når du har valgt sider. Når du foretager udskrivningen, udskrives kun de sider, der er blevet angivet. Vigtigt Hvis du har valgt Plakat (Poster), vil afkrydsningsfeltet Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) være nedtonet og utilgængeligt. Fordi plakatudskrivning forstørrer dokumentet, når det udskrives, kan udskriftsresultaterne blive grovkornede.

30 Stempel/Baggrundsudskrivning Стор. 30 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning Stempel/Baggrundsudskrivning Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges. Med funktionen Stempel (Stamp) kan du udskrive en stempeltekst eller et bitmapbillede hen over eller bag dokumentdata. Du kan også udskrive dato, tid og brugernavn. Med funktionen Baggrund (Background) kan du udskrive en lys illustration bag dokumentdataene. Sådan udføres udskrivning af stempel/baggrund: Udskrivning af et stempel "FORTROLIGT," "VIGTIGT" og lignende stempler, som ofte anvendes af virksomheder, findes allerede i systemet. 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (Page Setup) Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes. 3. Valg af stempel

31 Stempel/Baggrundsudskrivning Стор. 31 із 92 Marker afkrydsningsfeltet Stempel (Stamp), og vælg det ønskede stempel på listen. De aktuelle indstillinger vises i eksempelvinduet i venstre side af fanen Sideopsætning (Page Setup). 4. Indstilling af stempeldetaljer Vælg om nødvendigt følgende indstillinger, og klik derefter på OK. Placer stempel over teksten (Place stamp over text) Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive et stempel på forsiden af dokumentet. Bemærk Stemplet har forrang, fordi stemplet udskrives oven på dokumentdataene på de områder, hvor stempel og dokumentdata overlapper hinanden. Hvis du fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet Placer stempel over teksten (Place stamp over text), udskrives stemplet bag ved dokumentdataene og kan blive skjult i de overlappende områder, afhængigt af det program der udskrives fra. Placer kun stempel på første side (Stamp first page only) Marker dette afkrydsningsfelt for kun at udskrive et stempel på første side. Knappen Definer stempel... (Define Stamp...) Klik her for at ændre stempeltekst, bitmapbillede eller placering (se Lagring af stempelindstillinger). Du kan vælge farven på stemplet ved at klikke på Vælg farve... (Select Color...), men udskriftsresultatet vil være i sort/hvid. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup). Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med det ønskede stempel. Udskrivning af en baggrund 1. Vælg den baggrund, der skal ændres indstillinger for. Der findes allerede to bitmapfiler som eksempler. 2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (Page Setup) Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes. 3. Valg af baggrund Marker afkrydsningsfeltet Baggrund (Background), og vælg den ønskede baggrund på listen. De aktuelle indstillinger vises i eksempelvinduet i venstre side af fanen Sideopsætning (Page Setup). 4. Indstilling af baggrundsdetaljer Vælg om nødvendigt følgende indstillinger, og klik derefter på OK. Baggrund kun på første side (Background first page only) Marker dette afkrydsningsfelt for kun at udskrive baggrunden på første side. Knappen Vælg baggrund... (Select Background...) Klik her for at anvende en anden bitmapfil eller ændre en baggrunds layout eller densitet (se Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund ). 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup). Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med den ønskede baggrund.

32 Stempel/Baggrundsudskrivning Стор. 32 із 92 Relaterede emner Lagring af stempelindstillinger Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

33 Lagring af stempelindstillinger Стор. 33 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning > Lagring af stempelindstillinger Lagring af stempelindstillinger Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges. Du kan oprette og gemme et nyt stempel. Du kan også ændre og registrere nogle af indstillingerne på et eksisterende stempel. Overflødige stempler kan til enhver tid slettes. Sådan registreres et nyt stempel: Registrering af et nyt stempel 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (Page Setup) Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes. 3. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...) Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes.

34 Lagring af stempelindstillinger Стор. 34 із Konfigurering af stemplet, mens det vises i eksempelvinduet Fanen Stempel (Stamp) Vælg Tekst (Text), Bitmap eller Dato/Tid/Brugernavn (Date/Time/User Name) som Stempeltype (Stamp Type). Ved registrering af Tekst (Text) skal tegnene allerede være indtastet i Stempeltekst (Stamp Text). Rediger indstillingerne for TrueType-skrifttype (TrueType Font), Type (Style), Størrelse (Size) og Omrids (Outline) efter behov. Du kan vælge farven på stemplet ved at klikke på Vælg farve... (Select Color...), men udskriftsresultatet vil være i sort/hvid. Vælg Bitmap ved at klikke på Vælg fil... (Select File...), og vælg derefter den bitmapfil (.bmp), du vil bruge. Rediger indstillingerne for Størrelse (Size) og Gennemsigtigt hvidt område (Transparent white area) efter behov. Med Dato/Tid/Brugernavn (Date/Time/User Name) vises dato/tid og brugernavn for udskriften i Stempeltekst (Stamp Text). Rediger indstillingerne for TrueType-skrifttype (TrueType Font), Type (Style), Størrelse (Size) og Omrids (Outline) efter behov. Du kan vælge farven på stemplet ved at klikke på Vælg farve... (Select Color...), men udskriftsresultatet vil være i sort/ hvid. Vigtigt Stempeltekst (Stamp Text) vil være nedtonet og ikke tilgængeligt, hvis der vælges Dato/Tid/ Brugernavn (Date/Time/User Name). Fanen (Placement)Placering Vælg stemplets placering på listen Placering (Position). Du kan også vælge Brugerdefineret (Custom) på listen Placering (Position), og angive koordinater for X-position (X-Position) og Y- position (Y-Position). Og du kan ændre stempelplaceringen ved at trække i stemplet i eksempelvinduet. Hvis du vil ændre stempelplaceringens vinkel, skal du angive en værdi direkte i feltet Retning (Orientation). 5. Lagring af stemplet Klik på fanen Gem indstillinger (Save settings), og angiv en ny stempeltitel i feltet Titel (Title), og klik derefter på Gem (Save). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 6. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen. Den registrerede titel vises på listen Stempel (Stamp).

35 Lagring af stempelindstillinger Стор. 35 із 92 Ændring og registrering af enkelte stempelindstillinger 1. Valg af det stempel, der skal ændres indstillinger for Marker afkrydsningsfeltet Stempel (Stamp) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background), og vælg derefter titlen på det stempel, du vil ændre, på listen Stempel (Stamp). 2. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...) Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes. 3. Konfigurering af stemplet, mens det vises i eksempelvinduet 4. Lagring af stemplet Klik på Gem overskrivning (Save overwrite) på fanen Gem indstillinger (Save settings). Hvis du vil gemme stemplet med en anden titel, skal du indtaste en ny titel i feltet Titel (Title) og klikke på Gem (Save). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen. Den registrerede titel vises på listen Stempel (Stamp). Sletning af et stempel, der ikke bruges 1. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background). Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes. 2. Vælg det stempel, der skal slettes Vælg titlen på det stempel, du vil slette, på listen Stempler (Stamps) på fanen Gem indstillinger (Save settings). Klik derefter på Slet (Delete). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.

36 Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Стор. 36 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning > Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges. Du kan vælge en bitmapfil og gemme den som en ny baggrund. Du kan også ændre og registrere nogle af indstillingerne for en eksisterende baggrund. En overflødig baggrund kan til enhver tid slettes. Sådan registreres billeddata, der skal bruges som baggrund: Registrering af billeddata, der skal bruges som baggrund 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (Page Setup) Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes. 3. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...). Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes.

37 Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Стор. 37 із Vælg de billeddata, der skal registreres til baggrunden. Klik på Vælg fil (Select File...). Vælg målbilledet (bitmapfil), og klik derefter på Åbn (Open). 5. Angiv følgende indstillinger, mens eksempelvinduet vises: Layoutmetode (Layout Method) Vælg, hvordan baggrundsbilledet skal placeres. Hvis du vælger Brugerdefineret (Custom), kan du angive koordinater for X-position (X-Position) og Y- position (Y-Position). Du kan også ændre baggrundsplaceringen ved at trække i billedet i eksempelvinduet. Intensitet (Intensity) Indstil intensitet for baggrundsbilledet med skyderen Intensitet (Intensity). Gør baggrunden lysere ved at flytte skyderen til venstre. Gør baggrunden mørkere ved at flytte skyderen til højre. Hvis du vil udskrive baggrunden med oprindelig bitmapintentsitet, skal du flytte skyderen helt ud til højre. 6. Lagring af en baggrund Klik på fanen Gem indstillinger (Save settings), og angiv en ny stempeltitel i feltet Titel (Title), og klik derefter på Gem (Save). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 7. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen. Den registrerede titel vises på listen Baggrund (Background). Ændring og lagring af enkelte af baggrundsindstillingerne 1. Vælg den baggrund, der skal ændres indstillinger for. Marker afkrydsningsfeltet Baggrund (Background) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/ Background), og vælg derefter titlen på den baggrund, du vil ændre, på listen Baggrund (Background). 2. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...). Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes. 3. Mens eksempelvinduet vises, skal du angive elementerne på fanen Baggrund (Background) 4. Lagring af en baggrund

38 Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund Стор. 38 із 92 Klik på Gem overskrivning (Save overwrite) på fanen Gem indstillinger (Save settings). Hvis du vil gemme baggrunden med en anden titel, skal du indtaste en ny titel i feltet Titel (Title) og klikke på Gem (Save). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen. Den registrerede titel vises på listen Baggrund (Background). Sletning af en overflødig baggrund 1. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes. 2. Vælg den baggrund, der skal slettes Vælg titlen på den baggrund, du vil slette, på listen Baggrunde (Backgrounds) på fanen Gem indstillinger (Save settings), og klik derefter på Slet (Delete). Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. 3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.

39 Visning af udskriftsresultater før udskrivning Стор. 39 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Visning af udskriftsresultater før udskrivning Visning af udskriftsresultater før udskrivning Du kan få vist og kontrollere udskriftsresultatet før udskrivning. Sådan vises udskriftsresultatet før udskrivning: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Indstilling af eksempelvisning Marker afkrydsningsfeltet Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) på fanen Indstillinger (Main). 3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Canon IJ-udskriftsvisning startes, og udskriftsresultatet vises inden udskrivningen. Relateret emne Canon IJ-udskriftsvisning

40 Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse) Стор. 40 із 92 Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse) Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse) Du kan angive bredden og højden på papiret, hvis det ikke er muligt at vælge størrelsen under Sidestørrelse (Page Size). En sådan papirstørrelse kaldes en brugerdefineret størrelse. Sådan angives en brugerdefineret størrelse: 1. Indstilling af brugerdefineret størrelse i programmet Angiv den brugerdefinerede papirstørrelse ved hjælp af papirstørrelsesfunktionen i programmet. Vigtigt Hvis programmet, som du oprettede dokumentet i, har en funktion til angivelse af værdier for højde og bredde, skal du bruge dette program til at angive værdierne. Hvis programmet ikke har en sådan funktion, eller hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du bruge printerdriveren til at angive værdierne. 2. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 3. Vælg papirstørrelse Vælg Brugerdefineret... (Custom...) for Sidestørrelse (Page Size) på fanen Sideopsætning (Page Setup). Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse (Custom Paper Size) åbnes.

41 Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse) Стор. 41 із Indstilling af brugerdefineret størrelse i programmet Vælg Enheder (Units), og angiv Bredde (Width) og Højde (Height) på det papir, der skal bruges. Klik derefter på OK. 5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup). Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med den ønskede papirstørrelse.

42 Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata Стор. 42 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Justering af lysstyrke Justering af intensiteten Justering af kontrast Simulering af illustration Udjævning af takkede konturer Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen Reduktion af fotostøj

43 Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Стор. 43 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Du kan angive niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetoden. Nedenfor beskrives fremgangsmåden for indstilling af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg udskriftskvaliteten Vælg Brugerdefineret (Custom) for Udskriftskvalitet (Print Quality) på fanen Indstillinger (Main), og klik på Indstil... (Set...). Dialogboksen Brugerdefineret (Custom) åbnes.

44 Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Стор. 44 із Indstilling af udskriftskvalitet og halvtoningsmetoden. Flyt skyderen Kvalitet (Quality) for at vælge kvalitetsniveau. Vælg Halvtoning (Halftoning), og klik på OK. Bemærk Halvtoner betyder farvenuancer mellem den mørkeste og lyseste farve. Printeren erstatter farvenuancerne med en samling små punkter, som gengiver halvtonerne. Simulering (Dither) gengiver halvtonerne ved at arrangere punkterne i et bestemt mønster. Diffusion gengiver halvtonerne ved at arrangere punkterne vilkårligt. Når du vælger Automatisk (Auto), udskrives dataene med den halvtoningsmetode, som passer bedst til den valgte udskriftskvalitet. 4. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Indstillinger (Main). Ved udskrivningen udskrives dataene med ved angivne kvalitetsniveau og den ønskede halvtoningsmetode. Bemærk Når en del af objektet ikke udskrives, kan du muligvis løse problemet ved at markere Diffusion under Halvtoning (Halftoning). Relaterede emner Justering af lysstyrke Justering af intensiteten Justering af kontrast

45 Justering af lysstyrke Стор. 45 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af lysstyrke Justering af lysstyrke Du kan ændre lysstyrken i de generelle billeddata under udskrivningen. Funktionen ændrer ikke ren hvid eller ren sort, men ændrer de mellemliggende farvers lysstyrke. Følgende eksempel viser udskriftsresultatet, når lysstyrkeangivelsen ændres. Lys (Light) er valgt Normal er valgt Mørk (Dark) er valgt Sådan justeres lysstyrken: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg den manuelle farvejustering. Vælg Manuel (Main) på fanen Indstillinger (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...). Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes. 3. Vælg lysstyrken Vælg Lys (Light), Normal eller Mørk (Dark) under Lysstyrke (Brightness), og klik på OK.

46 Justering af lysstyrke Стор. 46 із Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Indstillinger (Main). Når du foretager udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede lysstyrke. Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul (Yellow)) være nedtonet og utilgængelig. Relaterede emner Justering af intensiteten Justering af kontrast

47 Justering af intensiteten Стор. 47 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af intensiteten Justering af intensiteten Du kan udtynde (lysne) eller intensivere (mørkne) farverne i hele billedet under udskrivning. Hvis du vil gøre udskriften skarpere, skal du gøre farverne kraftigere. I følgende eksempel er intensiteten forøget, så alle farverne bliver kraftigere, når billedet udskrives. Ingen justering Sådan justeres intensiteten: Højere intensitet 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg den manuelle farvejustering. Vælg Manuel (Manual) på fanen Indstillinger (Color/Intensity) under Farve/Intensitet (Main), og klik på Indstil... (Set...). Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes. 3. Justering af intensiteten Når skyderen Intensitet (Intensity) flyttes mod højre, bliver farverne kraftigere (mørkere). Når skyderen flyttes mod venstre, bliver farverne udtyndet (lysere). Du kan også angive en værdi for skyderen. Angiv en værdi mellem -50 og 50. Klik på OK efter justering af hver enkelt farve.

48 Justering af intensiteten Стор. 48 із 92 Vigtigt Indstil skyderen gradvist. 4. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Indstillinger (Main). Når du udfører udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede intensitet. Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul (Yellow)) være nedtonet og utilgængelig. Relaterede emner Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Justering af lysstyrke Justering af kontrast

49 Justering af kontrast Стор. 49 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af kontrast Justering af kontrast Du kan justere billedkontrasten i udskrivningen. Hvis du vil gøre forskellen på de lyse og mørke områder i billeder større og mere udtalt, skal du øge kontrasten. Men hvis du vil udjævne forskellen på de lyse og mørke områder i billeder og gøre den mindre udtalt, skal du reducere kontrasten. Ingen justering Sådan justeres kontrasten: Juster kontrasten 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg den manuelle farvejustering. Vælg Manuel (Main) på fanen Indstillinger (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...). Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes. 3. Juster kontrasten Når du flytter skyderen Kontrast (Contrast) mod højre, øges kontrasten, og når du flytter den mod venstre, reduceres kontrasten. Du kan også angive en værdi for skyderen. Angiv en værdi mellem -50 og 50. Klik på OK efter justering af hver enkelt farve.

50 Justering af kontrast Стор. 50 із 92 Vigtigt Indstil skyderen gradvist. 4. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK på fanen Indstillinger (Main). Når du foretager udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede justerede kontrast. Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul (Yellow)) være nedtonet og utilgængelig. Relaterede emner Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode Justering af lysstyrke Justering af intensiteten

51 Simulering af illustration Стор. 51 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Simulering af illustration Simulering af illustration Med funktionen Simulering af illustration (Simulate Illustration) kan du udskrive billeddata, som ligner en håndtegnet illustration. Du kan tilføje forskellige effekter til den oprindelige profil eller de oprindelige farver. Sådan anvendes Simuler illustration (Simulate Illustration): 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Vælg Simuler illustration (Simulate Illustration) Marker afkrydsningsfeltet Simuler illustration (Simulate Illustration) på fanen Effekter (Effects), og juster Kontrast (Contrast) efter behov. Ved at flytte skyderen mod højre kan du gøre billedet lysere. Ved at flytte skyderen mod venstre gør du billedet mørkere. De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side. 3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Når du starter udskrivningen, udskrives billedet, så det ligner en håndtegning. Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects) være nedtonet og utilgængeligt.

52 Simulering af illustration Стор. 52 із 92

53 Udjævning af takkede konturer Стор. 53 із 92 Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Udjævning af takkede konturer Udjævning af takkede konturer Med funktionen Image Optimizer kan du udjævne takkede konturer i fotografier og grafik, som er forstørret med programmet. Denne funktion er især nyttig, når du udskriver billeder fra websider med lav opløsning. Sådan anvendes Image Optimizer: 1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren 2. Udfør Image Optimizer Marker afkrydsningsfeltet Image Optimizer på fanen Effekter (Effects). 3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK. Fotos og grafik udskrives med udjævning af takkede konturer. Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects) være nedtonet og utilgængeligt. Bemærk Afhængigt af programmet eller opløsningen for billeddataene har Image Optimizer muligvis ikke

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner Canon CanoScan LiDE 700F Vejledning på skærmen Page 1 of 317 pages MC-3719-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Sådan bruges denne vejledning

Sådan bruges denne vejledning CanoScan LiDE 200 Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 274 sayfa MC-2445-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2382386

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2382386 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

THE "HOW TO PRINT" GUIDE

THE HOW TO PRINT GUIDE Indholdsfortegnelse Forord 3 Mprip Feature Guide 3 IHG_Black / Color Dublex 6 PDF: Print Indstillinger...6 Printer: Ihg_Color / Black Indstillinger...6 C-Fold Skabelon 7 Manuel: Print Indstillinger...7

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Grafisk Tekniker. Opsætning og print af storformat i flere dele

Grafisk Tekniker. Opsætning og print af storformat i flere dele Opsætning og print af storformat i flere dele Hvis et motiv er større end mediet, der skal printes på, kan man i printerprogrammet Versa Works lave en inddeling med funktionen Tiles. Her har man mulighed

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint

Grafisk Tekniker Digitalprint Grafisk Tekniker Digitalprint Print på Flatbed Versa UV LEF-12 med CMYK-farver, hvid dækfarve og lak Print på Flatbed UV LEF-12 På en Flatbed-printer har man mulighed for at printe på mange forskellige

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 5. oktober 2015 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives installation og anvendelse af printerdriverne til Windows XP og Windows 2000.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives installation og anvendelse af printerdriverne til Windows XP og Windows 2000. 3-210-846-01(1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives installation og anvendelse af printerdriverne til Windows XP og Windows 2000. Før softwaren tages i brug Før printerdriveren

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Billedudglatning. Kontrol af udskriften. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Billedudglatning. Kontrol af udskriften. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Printerdriveren giver output af den bedste kvalitet til en række forskellige typer udskrivningsbehov. Du kan også bedre styre, hvordan de udskrevne dokumenter kommer til at se ud. Printerens standardindstilling

Læs mere

Print og PDF. PDF til print. Betjening af printer. Print fra Acrobat. Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1

Print og PDF. PDF til print. Betjening af printer. Print fra Acrobat. Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1 Print og PDF PDF til print Betjening af printer Print fra Acrobat Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1 PDF fra InDesign Øvelsen tager udgangspunkt i print på en HP

Læs mere

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog i flere farver til hardcoverbog Opgaven består i at lave et smudsomslag til en bog med hardcover i A5-størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser 1 Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: Gennem Valg Afspiller og åbn en aktivitet... 3 Øvelse 2... 5 Konfigurer-menuen... 5 Kort om indstillinger

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Filer til plakat og testprint

Grafisk Tekniker Digitalprint. Filer til plakat og testprint Grafisk Tekniker Digitalprint Filer til plakat og testprint Et farvebillede med frit valg af motiv bearbejdes og færdiggøres i Photoshop, hvor den først gemmes som en arbejdsfil i filformatet PSD. Herefter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave 3: T shirt i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave 3: T shirt i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave 3: T shirt i flere farver Temaet for denne opgave er frit dog skal motivet være enkelt i sin udformning. Du skal arbejde med et motiv i forskellige farver, der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

En kort vejledning til Legacy Charting 7.5. Jørgen Als

En kort vejledning til Legacy Charting 7.5. Jørgen Als En kort vejledning til Jørgen Als Indholdsfortegnelse Start af programmet... 3 Program vinduet... 5 Værktøjslinien Home... 6 Værktøjslinien Appearance = Udseende...7 Tekst i bokse... 8 Indstilling af rammer...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Print af klistermærker med skærelinjer En serie af forskellige klistermærker skal printes. Der printes flere styk af hvert klistermærke udskydningen (opsætningen) sker i printerprogrammet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.! Bluetooth -mærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG,

tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.! Bluetooth -mærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, ! Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.! Bluetooth -mærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Flotte mosaikbilleder

Flotte mosaikbilleder 1 af 5 08-07-2008 22:24 Forside Programmer Tips & tricks Diverse Hjælp Forum Søgefelt Trin for trin: Flotte mosaikbilleder Download Centarsia Centarsia fylder mindre end 1 MB, så det hentes typisk på mindre

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning %LOOHGEHKDQGOLQ PH,UIDQ9LHZ Fig. 1 Indledning IrfanView er et fremragende lille billedbehandlings program, der samtidig kan fungere som billedfremviser. IrfanView er et freeware program, som du kan hente

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 MASKINENS PRINTERFUNKTIONER............ 5 1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere