Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Value Bonds 2018 Udbyttebetalende"

Transkript

1 Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015

2 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest

3 Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment Grade AAA (EXXon Mobil,Tyskland) Høj grad af sikkerhed AA(Microsoft, Belgien) mod reduktion i afkast High Yield 25% Investment Grade 75% High Yield Mindre grad af sikkerhed, mod forventning om øget afkast Value Bonds 2018 Udb. A(Telenor, Polen) BBB(Michelin, Italien) BB B CCC (Finnair, Portugal) (Peugeot, Vietnam) (SAS, Ukraine) Afkast stiger/risiko stiger CC (Norske Skog) C 3 Ι Sparinvest

4 Rating og sikkerhed Investment Grade AAA Høj grad af sikkerhed AA mod reduktion i afkast High Yield 25% Investment Grade 75% High Yield Mindre grad af sikkerhed, med forventning om øget afkast Value Bonds 2018 Udb. A BBB BB B CCC Afkast stiger/risiko stiger CC C 4 Ι Sparinvest

5 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Value Bonds 2018 Udb. Afdelingen investerer i et mix af virksomhedsobligationer med op til 75 % high yield-obligationer og resten investment grade-obligationer Afdelingen løber til ultimo 2018 og er risikomæssigt et godt alternativ/supplement til en del af mellemlange og lange obligationer i en porteføljen set i forhold til varighed og volatilitet Afdelingen er et køb og behold produkt hvilket sikrer investors afkastpotentiale Afdelingen er udbyttebetalende og realisationsbeskattet Velegnet til frie midler, pensionsmidler samt midler i A/S og ApS Risiko/afkast-profil: Central Investorinformation = 3 Risikomærkning- trafiklys: GUL 5 I Sparinvest

6 Hvad er High Yield og Investment Grade obligationer Afdelinger som er kategoriseret i High yield segmentet, investerer i obligationer udstedt af selskaber med en kreditrisiko, der er over middel, eller i den høje ende. Dette betyder, at investering i disse obligationer vil give en pæn ekstra rente i forhold til de sikre statsobligationer, men samtidigt også en større risiko, hvorfor en god spredning her er mindst lige så vigtig som ved investering i aktier. Fallitrisikoen ved de forskellige obligationsudstedelser bliver løbende vurderet af internationale uafhængige ratingbureauer. Jo større risiko der er for at virksomheden ikke kan opfylde sine forpligtelser jo lavere rating. De mest solide obligationsudstedere får ratingen AAA, mens de mest risikobetonede får ratingen C. Jo lavere rating jo højere rente må virksomheden betale i rente til investor på de obligationer de udsteder. Obligationer udstedt af virksomheder der rates fra AAA til BBB kaldes Investment Grade obligationer Obligationer udstedt af virksomheder der rates ra BB til C kaldes High Yield obligationer. Sparinvest bruger Value princippet til at vurdere og udvælge virksomhederne bag obligationerne. Det skiller de dårligste virksomheder fra og mindsker risikoen. 6 Ι Sparinvest

7 Risikomærkning - uddybning Value Bonds 2018 Udb. er GUL i Finanstilsynets trafiklysmærkning Risiko/afkast-profil: Central Investorinformation = 3 7 Ι Sparinvest

8 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Investeringsrammer Value Bonds 2018 Udb. Investeringsstrategi Investerer i globale virksomhedsobligationer Obligationer i afdelingen udløber senest 30. juni 2019 (max. 15 % mellem 31/12-18 > 30/6-19) Spredningsregler Maximum 75 % i high yield-segmentet Investeringer globalt max 50 % i emerging markets(udviklingslande) Udstederbegrænsninger på 2 % i high yield og 3 % i investment grade Valutarisiko afdækkes som hovedregel til DKK. Dog afdækkes EUR-positioner ikke. 8 Sparinvest

9 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Fakta om afdelingen Value Bonds 2018 Udb. 1. handelsdag 9. januar 2015 Blanding mellem investment grade- og high yield-obligationer (min. 25 % investment grade og max. 75 % high yield) Forventet effektiv rente: 5,0-5,5 % før omkostninger. Indløsningsfradrag = op til 2 % Omkostningsprocent første år 1,36 % herefter forventes den at aftage mod udløb Rådgivningshonorar første år 0,70 % - herefter forventes det at aftage mod udløb Formidlingshonorar 1 % Risikomærkning : Gul Risikoen falder frem mod 2018 Udstedelse januar 2015 Udløb december Ι Sparinvest

10 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Value Bonds 2018 Udb. modelportefølje opstart januar 2015 Portefølje Effektiv rente (YTW) 5,50% Varighed 2,5 Spread 450 Rating BB- # udstedelser 85 Sektor Vægt Telekommunikation 6,00% Industri 23,00% IT 2,50% Finansielle 9,00% Forsyning 5,50% Sundhed 8,00% Stabil forbrug 4,50% Materialer 9,50% Cyklisk forbrug 18,00% Energi 14,00% 10 Ι Sparinvest Rating Vægt Investment Grade 25,00% HighYield 75,00% BB+ 6,50% BB 7,50% BB- 9,00% B+ 5,00% B 10,00% B- 7,00% CCC+ og under 0,00% Ikke ratet 30,00% Region Vægt Europa 55,00% Amerika 30,00% Asien 10,00% Øvrige 5,00%

11 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Value Bonds 2018 Udb. forventet effektiv rente Forventet effektiv rente pa. % Brutto effektiv rente Valuta afdækning Forventet årlig administrationsomkostning* Netto effektiv rente ,50-0,50-1,36 3, ,50-0,50-1,20 3, ,50-0,40-1,00 3, ,00-0,40-0,65 2,95 * Forventet sats - bestyrelsesbeslutning 11 Ι Sparinvest

12 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Kreditspænd Kreditspænd High Yield Investment Grade kilde: Merrill Lynch 12 Ι Sparinvest

13 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. Disclaimer Denne præsentation er udarbejdet af Sparinvest til jeres brug og ikke til videre distribution til anden person eller selskab. Eventuelt udleveret materiale og fremførte synspunkter skal alene betragtes som porteføljeforvalterens anskuelse og som generel information og en del af markedsføringen af Sparinvest og de administrerede foreninger. Der er således ikke tale om en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller generel investeringsrådgivning. Investorer opfordres til kontakte til en investeringsrådgiver og/eller deres pengeinstitut for individuel rådgivning om investering og skatteforhold m.v. før køb eller salg af investeringsbeviser. Den/de nævnte afdelinger (-er) er en del af Investeringsforeningen Sparinvest. Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospekt, og anden relevant information om den pågældende afdeling inden et eventuelt køb af investeringsbeviser. Det relevante materiale er tilgængeligt på sparinvest.dk eller ved henvendelse til Sparinvest. Samtlige informationer er fra Sparinvest, medmindre der henvises til andre kilder. Information fra eksterne kilder er anvendt uden verificering, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden heraf. Opmærksomheden henledes på, at historisk afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Endvidere giver historisk data ingen sikker indikation af afdelingernes fremtidige udvikling, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Især afdelinger, der investerer på udenlandske markeder, er følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i afdelingernes værdi. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret. Investeringsforeningen Sparinvest er en dansk UCITS under tilsyn af Finanstilsynet. Foreningen forvaltes af Sparinvest S.A. som er et Management Company under tilsyn af det luxembourgske finanstilsyn, CSSF. Forvaltningen udøves af filialen ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, som er godkendt af det danske Finanstilsyn.. Samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest er markedsføringsgodkendte i Danmark. Sparinvest er GIPS-certificeret, hvilket betyder, at Sparinvest er forpligtet til at overholde GIPS-standarden for rapportering. GIPS er en forkortelse for Global Investment Performance Standards og er en international standard for måling af afkast blandt porteføljeforvaltere, investeringsforeninger m.v. 13 Ι Sparinvest

14 14 Ι Sparinvest Appendix

15 Hvad er en virksomhedsobligation

16 Hvad er en virksomhedsobligation? og hvad er vigtigt? En virksomhedsobligation er et lån til en virksomhed Der kan være stillet sikkerhed for lånet i form af pant, klausuler mv Investor har en risiko på selskabet som udsteder obligationen Kreditvurdering af udstedende virksomhed er vigtig Lånedokumenterne på virksomhedsobligationerne er afgørende for hvilke rettigheder der er ved fusioner, overtagelser. Vores porteføljefolk er specialister til at gennemgå regnskaber, dokumenter og klausuler mv. 16 Ι Sparinvest

17 Virksomhedsobligationer Sikkerhed i virksomheden Udsteder obligationer som investor køber Låntager= virksomheden virksomhed= udsteder Investor= dig Investor har sikkerhed i virksomheden 17 Sparinvest

18 Virksomhedsobligationer er et godt supplement til danske obligationer 18 Sparinvest

19 Fordele ved virksomhedsobligationer 19 Sparinvest

20 Risici ved virksomhedsobligationer 20 Sparinvest

21 Rente kompenserer for risikoen 21 Sparinvest

22 Generelt om virksomhedsobligationer - risici Opsplitning af risikofaktorer Virksomhedsobligationer Aktier Traditionelle obligationer Selskabsspecifikke faktorer Selskabsspecifikke faktorer Makroøkonomiske faktorer Makroøkonomiske faktorer Makroøkonomiske faktorer

23 High Yield Investment Grade Rating oversigt januar 2015 opdateres(data er fra januar afv navne fra PM er) Eksempler Moody's Standard & Poors Virksomheder Stater Aaa AAA Microsoft Tyskland Aa AA IBM Belgien A A Telenor Slovenien Baa BBB Michelin Italien Ba BB Renault Portugal B B Toys R Us Ukraine Caa CCC Norske Skog Pakistan Ca C CC C 23 Ι Sparinvest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere