6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen"

Transkript

1 18. maj ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland. 6 ud af 10 virksomheder mærker til krisen i form af fx afskedigelser, afbestillinger, vanskeligere adgang til kredit eller udskudte investeringer. Næsten halvdelen (45 procent) af virksomhederne har afskediget medarbejdere på grund af den økonomiske situation i Danmark. Virksomheder, der har det offentlige som kunde, klarer sig med markant færre krisetegn end andre virksomheder. Finanskrisen sætter spor i virksomhedernes forventninger til fremtiden Siden august 2008 har stadig flere virksomheder fået dalende forventninger til fremtiden, hvad angår antal ansatte og omsætningen. Virksomhedernes forventninger til antal ansatte og omsætning har været konstant faldende siden målingernes begyndelse i august 2007, hvor de største forventninger er målt. Fra oktober 2007 til august 2008 var forventningerne i virksomheden positive, og efter august 2008 er der et tydeligt fald. Figur 1 Virksomhedens forventninger til antal ansatte og omsætning i det midtjyske vækstlag Konjunktur forvening Ansatte Omsætning Kilde: Det midtjyske vækstlag, januar 2009 (523 svar) november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december januar 2009 (507) og april maj 2009 (517). Konjunkturforventning er beregnet. 1

2 Sådan beregnes konjunkturforventningen Konjunkturforventningen er beregnet på baggrund af spørgsmålene: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i dette kvartal, i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i dette kvartal, i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svarene fra hvert af de to spørgsmål omregnes til en skala, der kan variere fra -100 til En score på 100 betyder, at samtlige virksomheder i regionen svarer, at de forventer mere. En score på 0 betyder, at samtlige virksomheder i regionen svarer, at der ikke vil være nogen ændring. En score på -100 betyder det, at alle virksomheder forventer mindre. Sådan læses konjunkturforventningen Ved den første måling i Det midtjyske vækstlag var konjunkturforventningen til antal ansatte i det kommende kvartal 27 og forventningen til omsætningen var 46. Med andre ord var der en overvægt af virksomheder, som havde en forventning om en større vækst. De samme tal er i april-maj 2009 faldet til hhv. -36 antal ansatte og -34 for omsætningen. Med andre ord er der for både antal ansatte og omsætningens størrelse en overvejende forventning om, at antallet af ansatte bliver mindre og at omsætningen vil falde. 2

3 Virksomheder mærker krisen og afskediger medarbejdere Region Midtjylland har opstillet 4 indikatorer eller krisetegn, og der er udsving på alle fire krisetegn hos de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland: 22 procent. Kredit og finansiering. Hver femte virksomhed har fået dårligere adgang til kredit og lånemuligheder det sidste halve år. 20 procent. Afbestilte varer og ordrer. Hver femte virksomheder oplever, at flere kunder har afbestilt varer og ordrer sammenlignet med sidste år. 25 procent. Investeringslyst. Hver fjerde virksomhed har udskudt investeringer på grund af den økonomiske situation. 45 procent. Afskedigelser. Næsten halvdelen af panelets virksomheder har afskediget medarbejdere de sidste 6 måneder som følge af den generelle økonomiske situation i Danmark. Flertallet af virksomhederne i regionen kan mærke effekten af den økonomiske opbremsning. 62 procent af virksomhederne har mærket en eller flere af de 4 krisetegn, og mere end 30 procent af virksomhederne nikker ja til 2 eller flere af krisetegnene. Virksomhederne har i gennemsnit sagt ja til 1,1 af de 4 krisetegn. Figur 2. 4 Finanskrisetegn i Region Midtjylland Dårligere adgang til kredit Flere kunder afbestiller Har udskudt investeringer Afskediget medarbejdere 22 % 20 % 25 % 45 % Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April maj Note: 517 svar. Tabel 1. Finanskrisetegn i Region Midtjylland Der er valgt 4 krisetegn i Region Midtjylland til supplement til konjunkturspørgsmålene: Adgang til finansiering. Er virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering blevet bedre eller dårligere det sidste halve år? Investeringer. Har virksomheden måttet udskyde investeringer det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Ordrebestilling. I hvilket omfang afbestiller deres kunder varer og ordrer nu, i forhold til samme kvartal sidste år? Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år på grund af den økonomiske situation i Danmark? 3

4 Figur 3. 6 ud af 10 virksomheder har mindst et krisetegn Antal krisetegn i virksomhederne Optælling af antal krisetegn pr. virksomhed. Procent Procent virksomheder Antal krisetegn i virksomheden Kilde: Det midtjyske vækstlag, april maj 2009 (517 svar). 4

5 Figur 4. Virksomhedernes adgang til lån, kredit og anden finansiering Er virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering blevet bedre eller dårligere det sidste halve år? Bedre Uændret Dårligere Ved ikke Region Midtjylland 2% 62% 22% 15% Brancher Primære erhverv og forsyning 48% 39% 13% Indus tri 1% 65% 22% 13% Bygge og anlæg 67% 22% 11% Handel med motorkøretøjer 7% 41% 33% 19% Engroshandel og agentur 0% 76% 13% 11% Deta i lhandel 71% 18% 12% Transport og post 6% 44% 22% 28% Hotel og restauration 8% 25% 42% 25% Videns s ervice 2% 67% 24% 8% Anden service 4% 56% 15% 26% Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 3% 60% 24% 14% fuldtidsansatte 1% 63% 21% 16% fuldtidsansatte 2% 65% 18% 16% fuldtidsansatte 4% 67% 20% 9% Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 2% 66% 18% 14% Forbrugere (b2c) 2% 53% 34% 11% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 63% 5% 32% Blandet 2% 63% 21% 14% Virksomhedens omsætning 1-6 milllioner 59% 11% 30% 7-9 millioner 6% 53% 30% 11% millioner 1% 64% 25% 11% millioner 1% 63% 24% 13% 40 millioner eller mere 1% 65% 23% 11% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 5

6 Kreditmulighederne indskrænkes i udvalgte brancher og de mindste virksomheder 22 procent af virksomhederne har oplevet, at adgangen til lån, kredit og anden finansiering er blevet dårligere. I hotel og restaurationsbranchen er det 42 procent af virksomhederne, i primære erhverv er det 39 procent, og i autobranchen er det 33 procent af virksomhederne. Hotelophold, restaurationsbesøg og bilkøb er områder, hvor efterspørgslen er faldet, og hvor lån- og kreditgivere vil være mere tilbageholdende. Til gengæld har færre virksomheder indenfor detailhandlen, anden service og en gros handel haft vanskeligheder. Virksomheder inden for anden service leverer hovedsaligt til det offentlige, som ikke har sænket sin efterspørgsel. Der er en tendens til, at særlig de mindste virksomheder (målt på omsætningen) har dårligere adgang til at låne penge og opnå kredit. Hver tredje af de mindste ved ikke, om de har dårligere adgang til at låne penge og opnå kreditter (se figur 4). Kunderne holder på pengene hver femte virksomhed har oplevet flere afbestillinger Forbruget er lavere hos både private kunder og hos virksomheder, der strammer op på økonomien, og undgår at skabe lagre. Konsekvensen er, at hver femte virksomhed oplever, at kunder afbestiller varer og ordrer nu i større omfang end på samme tid sidste år. Især virksomheder i transportbranchen (34 procent) og i virksomheder i industrien (29 procent) oplever, at stadigt flere afbestiller varer og ordrer. Det samme gælder en gros virksomheder og agenturer. Afbestillingerne mærkes i sær på B2B markedet, hvorimod de virksomheder, der leverer direkte til forbrugerne, i mindre grad oplever afbestillinger. Blandt de virksomheder, der leverer til det offentlige, er det 15 procent, der oplever, at flere afbestiller. 6

7 Figur 5. Afbestilling af varer og ordrer I hvilket omfang afbestiller deres kunder varer og ordrer nu, i forhold til samme kvartal sidste år? I større omfang Uændret I mindre omfang Ved ikke Region Midtjylland 20% 63% 14% 2% Brancher Primære erhverv og forsyning 100% 0% Indus tri 29% 57% 13% 1% Bygge og anlæg 21% 55% 23% 0% Handel med motorkøretøjer 7% 78% 15% Engroshandel og agentur 28% 53% 19% Detai lha ndel 15% 74% 0% 12% Transport og post 34% 59% 6% Hotel og restauration 0% 100% Videns s ervi ce 21% 56% 16% 8% Anden service 7% 74% 15% 4% Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 19% 63% 15% 3% fuldtidsansatte 22% 64% 12% 2% fuldtidsansatte 20% 62% 16% 1% fuldtidsansatte 22% 60% 18% Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 24% 63% 12% 1% Forbrugere (b2c) 18% 65% 7% 10% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 15% 65% 20% Bla ndet 18% 62% 19% 1% Virksomhedens omsætning 1-6 milllioner 15% 65% 21% 7-9 millioner 17% 68% 14% 1% millioner 29% 62% 9% 1% millioner 19% 66% 14% 1% 40 millioner eller mere 27% 52% 18% 4% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 7

8 25 procent har udskudt investeringer 25 procent af virksomhederne har udskudt investeringer. Virksomheder, der har det offentlige som kunder, har i mindre grad mærket til krisen end andre virksomheder og her har halvt så mange virksomheder (16 procent) udskudt investeringer i sammenligning med virksomheder, der er underleverandører til andre virksomheder, hvor 30 procent har udskudt investeringer. 45 procent har afskediget medarbejdere 45 procent af virksomhederne i Region Midt har afskediget medarbejdere på grund af den generelle økonomiske situation. Krisetegnene er tydeligst blandt de virksomheder, der leverer til andre virksomheder her har 54 procent afskediget medarbejdere. Blandt virksomheder, der har det offentlige som kunder, har 21 procent afskediget medarbejdere. Flere større virksomheder har afskediget medarbejdere end mindre virksomheder. I industri, autobranchen, en gros handel og transport har over halvdelen af virksomhederne afskediget medarbejdere. I industrien er det 61 procent af virksomhederne. I hotel og restauration har ingen virksomheder afskediget medarbejdere, og i landbruget, fiskeri mv. (primære erhverv) samt detailhandel og videnservice er der ligeledes færre virksomheder, der har afskediget medarbejdere. Flest krisetegn hos større virksomheder - industri og autobranchen I gennemsnit har virksomhederne i virksomhedspanelet oplevet 1,1 af de 4 krisetegn. De større virksomheder, virksomheder inden for industri og autobranchen samt virksomheder, der er underleverandører, har oplevet markant flere krisetegn. De mindste virksomheder, landbrug og fiskeri mv., detailhandlen, service virksomheder og virksomheder, der leverer til det offentlige, har oplevet markant færre krisetegn. 8

9 Figur 6. Udskudte investeringer, afskedigelser og krisetegn Har virksomheden måttet udskyde investeringer det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Udskudt investeringer Ja Afskediget medarbejdere Ja Antal krisetegn Region Midtjylland 25% 45% 1,1 Brancher Primære erhverv og forsyning 30% 13% 0,8 Industri 31% 61% 1,4 Bygge og anlæg 22% 55% 1,2 Handel med motorkøretøjer 41% 56% 1,4 Engroshandel og agentur 28% 55% 1,3 Detailhandel 18% 30% 0,8 Transport og post 29% 53% 1,4 Hotel og restauration 36% 0% 0,8 Vidensservice 19% 33% 1,0 Anden service 13% 16% 0,5 Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 30% 39% 1, fuldtidsansatte 25% 48% 1, fuldtidsansatte 16% 49% 1, fuldtidsansatte 22% 64% 1,4 Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 30% 54% 1,3 Forbrugere (b2c) 25% 39% 1,1 Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 16% 21% 0,6 Bl andet 22% 41% 1,0 Virksomhedens omsætning 1 6 milllioner 16% 34% 0,8 7 9 millioner 19% 40% 1, millioner 29% 45% 1, millioner 31% 47% 1,2 40 millioner eller mere 30% 60% 1,4 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 9

10 Flest krisetegn i Herning og Silkeborg Geografisk set viser virksomheder omkring Herning og Silkeborg markant flere krisetegn end virksomheder andre steder i regionen. I Herning har 74 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere, og i Silkeborg har 65 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere. Også Viborg, Skive, Hedensted, Horsens og Struer kommuner ligger over gennemsnittet i andel virksomheder, der har afskediget medarbejdere. I Skanderborg kommune er virksomhederne sluppet lidt lettere her har 22 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere. Virksomheder i Norddjurs, Syddjurs, Faurskov og Ringkjøbing-Skjern har markant færre krisetegn end gennemsnittet, og færre virksomheder har afskediget medarbejdere. Figur 7 Gns. antal krisetegn i virksomhederne pr kommune Gns. antal virksomheder, der har afskediget medarbejdere pr. kommune Gns. antal krisetegn i virksomhederne pr. kommune N = antal panelvirksomheder pr kommune Kommune Afskedigelser Krisetegn N Herni ng 74% 1,7 47 Sil keborg 65% 1,6 44 Viborg 49% 1,3 43 Ski ve 52% 1,3 26 Hedensted 53% 1,2 17 Region Midtjylland 45% 1,1 517 Ska nderborg 22% 1,1 18 Århus 37% 1,1 99 Hors ens 55% 1,0 29 Ikast Brande 44% 1,0 18 Syddjurs 33% 1,0 12 Lemvi g 36% 1,0 11 Odder 42% 0,9 12 Hol s tebro 36% 0,9 25 Ringkøbing Skjern 31% 0,9 39 Struer 50% 0,9 10 Randers 37% 0,8 30 Favrskov 25% 0,7 20 Norddjurs 33% 0,5 19 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj Note: 517 svar. 10

11 Mindst 2 ud af 3 virksomheder afskediger ufaglærte og faglærte Den største del af virksomhederne afskediger ufaglærte og faglærte. 35 procent af de virksomheder, som har måttet afskedige medarbejdere, har primært afskediget ufaglærte, og 31 procent har primært afskediget faglærte. 16 procent af virksomhederne har afskediget funktionærer. Ingen har afskediget ledere. Figur 7. Ufaglærte og faglærte mister jobs Hvilke kategorier af medarbejdere har De primært måttet afskedige? Ufaglærte (timelønnede) 35 Faglærte 31 Flere forskellige 18 Funktionærer fx ingeniører, økonomer, forskere mv. 16 Ledelse Procent virksomheder Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj Note: 232 svar. Procenter beregnet af de virksomheder, der har afskediget medarbejdere. 11

12 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i novemberdecember 2007, april og august 2008, december januar 2009 samt april maj Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Vilsbøll Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK 8800 Viborg Tlf E mail: 12

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere