PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang."

Transkript

1 PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel c a e d b Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske norm EN for landevejscykler.

2 Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE AF KOMPONENTERNE 1 Ramme: a Overrør b Underrør c Sæderør d Kædestver e Sædestver 2 Sadel 3 Sadelpnd 4 Sadelpndklemme 5 Bremse bag 6 Kassette 7 Forskfter 8 Bagskfter 9 Kæde 10 Klnge 11 Kranksæt 12 Pedal De beskrevne mulge konsekvenser blver vejlednngen kke altd gentaget, hver gang dsse symboler dukker op! Dette symbol betyder en mulg fare for dt lv og dn sundhed, hvs du kke efterkommer de pågældende handlngsopfordrnger hhv. hvs du kke træffer de pågældende skkerhedsforanstaltnnger. 13 Frempnd 14 Styr 15 Bremse-/gearskftegreb 16 Headset 17 Bremse for 18 Gaffel 19 Dropout Hjul: 20 Quck release-spænder 21 Fælg 22 Eger 23 Dæk 24 Nav 25 Ventl HENVISNINGER VEDRØRENDE DENNE BETJENINGSVEJLEDNING VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE SYMBOLER: Dette symbol advarer dg om en forkert ad-! færd, som kan resultere tngs- og mljøskader. Dette symbol gver nformatoner om håndterngen af produktet eller den pågældende del af brugsanvsnngen, som der skal gøres specelt opmærksom på. 2 Velkomst 4 Forskrftsmæssg brug 7 Inden du kører på cyklen første gang 10 Hver gang nden du starter 12 Monterng fra BkeGuard 22 Emballerng af dn Canyon landevejscykel 23 Håndterng med quck release-spændere 23 Fremgangsmåde tl skker fastgørelse af hjulet 25 Hvad skal jeg være opmærksom på ved monterng og ommonterng? 26 Særlge egenskaber ved materalet carbon 27 Særlge egenskaber ved carbonhjul 28 Plejehenvsnnger 29 Særlge egenskaber ved Trathlon-, tdskørselsmaskner og banecykler 31 Efter et styrt 33 Rammesæt Monterngshenvsnnger Teknske data 38 Tlpasnng af en Canyon landevejscykel tl rytteren 39 Indstllng af den rgtge sddehøjde 41 Indstllng af styrets højde 42 Aheadset -frempnde hhv. gevndløst system 44 I -Lock-system 46 Sddelængde og sadelndstllng 47 Forskydnng af sadlen og ndstllng af sadlens hældnng 51 Indstllng af styr og bremsegreb 51 Indstllng af styrets poston ved drejnng af styret 52 Regulerng af grbebredden forhold tl bremsegrebene 53 Pedalsystemer 53 De forskellge systemers funktonsmåde overblk 55 Indstllng og vedlgeholdelse 56 Bremsesystem 57 Landevejscykel-Fælgbremser 57 Unktonsmåde og sld 58 Kontrol og justerng af bremser på landevejscykler 58 Kontrol af bremsesystemet 58 Højdendstllng af belægnngerne 59 Justerng og synkronserng af sdepull-bremser 60 Mekanske og hydraulske skvebremser på cyclocrosscykler 60 Funktonsmåde og sld 61 Indstllng af grbebredde 61 Kontrol og justerng på mekanske skvebremser 62 Kontrol og justerng på hydraulske skvebremser 64 Gearsystem 65 Funktonsmåde og betjenng 67 Kontrol og justerng af gearsystemet 67 Bagskfter 68 Indstllng af endestop 70 Forskfter 71 Shmano D2 73 Kædepleje 74 Kædesld 75 Justerng af kædespændng på cykler med kun et gear (Snglespeed) 76 Hjul Dæk, slanger og dæktryk 79 Fælgkoncentrctet, egerspændng 81 Fremgangsmåde ved punkterng 81 Afmonterng af hjul 82 Demonterng af tråd- og foldedæk 83 Monterng af tråd- og foldedæk 85 Demonterng af slangedæk 85 Monterng af slangedæk 89 Monterng af hjul 90 Headset 90 Kontrol og justerng 91 Aheadset -styrleje 92 I -Lock-system-headset 94 Transport af dn Canyon landevejscykel 96 Generelle plejehenvsnnger og nspektoner 96 Vask og pleje af dn Canyon 98 Opbevarng og lagrng af dn Canyon 99 Vedlgeholdelse og nspekton 102 Servce- og vedlgeholdelsesntervaller 104 Anbefalede tlspændngsmomenter 107 Lovkrav for deltagelse færdsel på gader og veje 108 Ansvar for tngsmangler 110 Garant 111 Crash Replacement

3 2 Velkomst VELKOMST 3 KÆRE CANYON kunde. I denne manual har v samlet mange tps om betjenngen af dn Canyon landevejscykel og en mængde nteressante nformatoner om cykelteknk, vedlgeholdelse og pleje. Læs denne manual grundgt gennem. Det kan betale sg, også selv om du anser dg for at være en gammel rotte, da du har kørt på cykel hele lvet. Cykelteknkken har vdereudvklet sg meget stærkt de senere år. For at du altd kan have glæde ved at køre på dn Canyon og for dn egen skkerheds skyld, bør du læse hele den trykte del af denne manual omhyggelgt og udføre monterngsnstruktonerne kaptlet Monterng fra BkeGuard nøjagtgt, agttage og overholde henvsnngerne kaptlet Inden du kører på cyklen første gang, læse kaptlet Forskrftsmæssg brug, hvlket formål dn nye landevejscykel er beregnet tl og hvor høj den tlladte totalvægt (rytter, tøj og bagage) samt udføre mndste-funktonskontrol hver gang nden du starter. Hvordan den skal udføres, kan du fnde kaptlet Hver gang nden du starter denne manual. Kør kke, hvs kontrollen kke er 100 % bestået! På den dgtale databærer, som er vedlagt manualen, er en række vedlgeholdelses- og reparatonsarbejder udførlgt beskrevet. Når du udfører dem, skal du altd tage hensyn tl, at vejlednngerne og henvsnngerne udelukkende gælder for denne Canyon landevejscykel og kke kan overføres tl andre cykler. På grund af de mange forskellge udførelser og skft nden for modeller kan det forekomme, at de beskrevne arbejder kke er helt fuldstændge. Tag derfor altd hensyn tl vejlednngerne fra vores komponentleverandører, som er vedlagt dn BkeGuard. Vær opmærksom på, at forklarngerne og tpsene af forskellge grunde kan være utlstrækkelge, f.eks. erfarng, håndværksmæssg fngerfærdghed hos den, der udfører arbejderne, eller at det værktøj, der anvendes, kke er godt, så at der kræves ekstra (specal-)værktøj eller yderlgere forholdsregler. På vores webste kan du desuden fnde talrge servcenformatoner, som kan hjælpe dg ved mndre reparatons- og vedlgeholdelsesarbejder. Forlang for dn egen skkerheds skyld kke for meget af dg selv. Hvs du kke er helt skker eller har spørgsmål, bedes du henvende dg tl vores servce-hotlne +45 (0) ! Vær opmærksom på: Denne manual kan kke formdle dg med den vden, en cykelmekanker har. Selv en manual så tyk som et lekskon vlle kke kunne omfatte alle kombnatonsmulgheder nden for dsponb le hjul og komponenter. Derfor koncentrerer denne manual sg om dn nyanskaffede cykel og de mest almndelge komponenter og ndeholder de vgtgste henvsnnger og advarsler. Den er kke egnet tl, at du ved dens hjælp kan montere en komplet cykel af Canyon rammesættet! Denne manual kan kke lære dg at cykle. Derfor koncentrerer denne manual sg om dn nyanskaffede cykel og de vgtgste henvsnnger og advarsler. Men den kan hverken lære dg at cykle eller færdselsreglerne. Når du cykler, skal du være klar over, at det drejer sg om en mulgvs farlg aktvtet, og at rytteren altd skal have sn cykel under kontrol. Som enhver anden sportsgren kan man også komme tl skade, når man cykler. Når du sætter dg på en cykel, skal du være dg bevdst om denne fare og acceptere den. Vær altd opmærksom på, at du på en cykel kke er besddelse af de skkerhedsanordnnger, der fndes på en bl, som f.eks. karosser eller arbag. Kør derfor altd forsgtgt og tag hensyn tl de andre trafkanter. Kør aldrg på cykel, hvs du står under ndflydelse fra medkamenter, narkotka eller alkohol, eller hvs du er træt. Tag aldrg med en anden person med på dn cykel og hold altd begge hænder på styret. Tl sdst har v en bøn tl dg: Kør altd sådan, at du hverken er tl fare for dg selv eller andre, og tag hensyn tl naturen, når du kører skove eller på marker. Bær altd adækvat cykeludstyr, det mndste en passende cykelhjelm, beskyttelsesbrller, stable sko og cykelrgtgt, øjnefaldende lyst tøj. Canyon teamet ønsker dg god fornøjelse med dn Canyon! Dette er kke en vejlednng tl at montere en cykel af enkelte dele eller tl at reparere den! Ret tl ændrnger af teknske detaljer forhold tl angvelser og llustratoner betjenngsvejlednngen forbeholdes. Denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med kravene CE-norm EN Denne vejlednng er omfattet af den europæske lovgvnng. Ved leverng af cyklen skal der af producenten vedlægges supplerende vejlednnger. Se også efter supplerende vejlednnger på Tekst, koncept, fotograf og grafsk realserng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stand: Jul 2013, udgave 4 Offentlggørelse, kop, oversættelse og duplkerng, også uddrag og på elektronske meder, samt anden slags udnyttelse er kke tlladt uden skrftlgt samtykke fra forfatteren. På gaden Altd med hjelm og brller Besøg os en gang mellem på vores webste på Der kan du fnde nyheder, henvsnnger og nyttge tps samt vores salgspartneres adresser. Forlang for dn egen skkerheds skyld kke! for meget af dg selv ved monterngs- og justerngsarbejder. Benyt dg tvvlstlfælde af vores servce-hotlne +45 (0) E-mal:

4 4 FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG 5 Forskrftsmæssg brug For at defnere de forskellge cykeltypers anvendelsesformål har v nddelt vores cykler forskellge kategorer. Det betyder, at v allerede under udvklngen af vores cykler defnerer forskellge testkrav, som er afstemt efter den belastnng, de vl blve udsat for, så v senere kan garantere den størst mulge skkerhed ved brug af vores cykler. Det er derfor meget vgtgt, at cyklerne kke blver kørt på ud over den forskrftsmæssge brug, da cyklernes belastnngsgrænse ellers mulgvs kan blve overskredet og rammen eller andre komponenter tage skade. Det kan føre tl alvorlge uheld. Rytterens højeste vægt nkl. bagage bør kke overskrde 120 kg. Denne tlladte maksmalvægt kan under vsse omstændgheder begrænses yderlgere pga. brugsanbefalnger fra komponenternes producenter. I hvlken kategor dn bke hører hjemme, kan du fnde ud af vha. rammemærknngen ht. følgende symboler. Hvs du kke er klar over, hvlken kategor dn cykel hører nd under, er du velkommen tl at tage kontakt med vores servcecenter. Kondton 0 Denne kategor er beregnet tl børnecykler. Børn bør kke cykle nærheden af afgrunde, trapper eller svømmebassner samt på veje, som benyttes af bler. Sædvanlgvs gælder dette for cykler med dækstørrelse på tommer. Kondton 1 Bkes denne kategor er beregnet tl ture på befæstede veje, hvorved hjulene er stadg kontakt med undergrunden. Det er som regel landevejscykler med bøjlestyr eller lge styr, tratlon- eller tdskørselscykler. Rytterens højeste vægt nkl. bagage bør kke overskrde 120 kg. Denne tlladte maksmalvægt kan under vsse omstændgheder begrænses yderlgere pga. brugsanbefalnger fra komponenternes producenter. Kondton 2 Cykler af kategor 1 og tl godt befæstede grusveje og offroad-stræknnger med let hældnng, hvor dækkene kort td mster kontakten med jorden pga. mndre trn/ujævnheder. Omfatter urban- og ctycykler samt cyclocross-bkes med bøjlestyr og cantlever- eller skvebremser. Kondton 3 Bkes denne kategor omfatter cyklerne fra kategor 1 og 2 og er derudover egnede tl mere rå og ubefæstede terræner. Også sporadske sprng med en maksmal højde på ca. 60 cm er nden for dsse cyklers anvendelsesområde. Men også sprng af den højde kan for uerfarne ryttere medføre ublde landnger, hvorved de ndvrkende kræfter kan forøges sgnfkant og føre tl beskadgelser og tlskadekomst. MTB hardtals og fuldt affjedrede cykler med kort fjedervandrng står for denne kategor. Kondton 4 Denne kategor omfatter bkes af kategor 1-3. Desuden egner de sg tl meget råt og delvs stenet terræn med stejlere skrånnger og dermed højere hastgheder. Regelmæssge, moderate sprng med erfarne ryttere er kke noget problem for dsse cykler. Man bør dog udelukke regelmæssg og konstant brug af cyklerne på North-Shore-stræknnger og bkeparker. Dsse cykler bør pga. den stærkere belastnng kontrolleres med hensyn tl beskadgelser, hver gang, man har kørt med dem. Fuldt affjedrede bkes med mddel fjedervandrng er typske for denne kategor.

5 6 FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG 7 Kondton 5 Denne brugsmåde står for meget krævende, stærkt stenet og ekstremt stejlt terræn, som kun kan klares af teknsk erfarne og meget veltrænede ryttere. Større sprng ved meget høje hastgheder samt ntensv brug af specelle bkeparker eller downhll-stræknnger er typske for denne kategor. I forbndelse med dsse cykler skal man altd være opmærksom på, at der foretages en ntensv kontrol med hensyn tl mulge beskadgelser, hver gang man har kørt på cyklen. Skader forvejen kan ved betydelg lavere belastnnger føre tl et svgt. Lgeledes skal der tages højde for regelmæssg udskftnng af skkerhedsrelevante komponenter. Det anbefales altd at bære specelle protektorer. Fuldt affjedrede bkes med lange fjedervandrnger, men også drtbkes er betegnende for denne kategor. Inden du kører på cyklen første gang 1. Har du nogensnde kørt på en landevejs-, tdskørsels-, Trathlon- eller banecykel? Vær opmærksom på, at det drejer sg om sportsredskaber, som kræver tlvænnng og øvelse. Gør dg ldt efter ldt fortrolg med dn nye cykel på et sted uden trafk og føl dg langsomt frem tl dens køreegenskaber. Deltag et teknkkursus. Flere Infos på 2. Er du fortrolg med bremsesystemet? Som regel leveres Canyon cykler således, at forhjulsbremsen betjenes med det venstre bremsegreb. Kontrollér, om du kan betjene forhjulsbremsen med det samme håndbremsegreb, som du plejer at gøre. Hvs dette kke er tlfældet, skal du lgefrem træne den nye placerng, da en uovervejet betjenng af forhjulsbremsen kan føre tl styr. Få eventuelt en fagmand tl at ændre bremsegrebenes tlhørsforhold. Stærk brug af bremsen, kke anbefalet tl efterlgnng Vær opmærksom på, at bremsegrebenes tlhørsforhold kan varere alt efter land! Kontrollér, hvlken bremse der hører tl hvlket greb. Hvs det kke stemmer overens med dne vaner, kan du eventuelt få det ændret! Moderne bremser har mulgvs en meget stærkere bremsevrknng, end bremsen på dn hdtdge cykel havde! Foretag under alle omstændgheder først nogle prøvebremsnnger godt på afstand af trafkken! Føl dg langsomt frem tl den maksmalt mulge forsnkelse. Du kan fnde mere om bremser kaptlet Bremsesystem. Kædegearsystemet!! Børnesæder er generelt kke tlladt. Det er generelt kke tlladt at trække børneanhængere. Se også vores altd aktuelle webste Der er ndsatsområderne grafsk vst for vores modeller. Monterngen af en bagagebærer er kke tl-! ladt. Hvs du vl have bagage med, bør du komme det en specel cykelrygsæk. Læs hvert fald også den supplerende Speedmax-betjenngsvejlednng, hvs du har købt en Speedmax CF Evo. 3. Er du fortrolg med gearsystemet og dets funktonsmåde? Gør dg fortrolg med gearsystemet på et sted uden trafk. Vær opmærksom på, at du kke skfter gear for og bag samtdg og at du kke træder for kraftgt pedalerne, når du skfter gear. Du kan fnde mere om gearsystemet kaptlet Gearsystem. Når du kører med hænderne på et aerostyr (Trathlonstyr), kan du kke nå bremsegrebene så hurtgt som andre grbepostoner. Du er længere om at standse. Kør yderst forsgtgt og tag hensyn tl, at du er længere om at standse.

6 8 INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG 9 4. Passer rammehøjden og er sadel og styr rgtgt ndstllet? Stl dg over overrøret på dn cykel og kontrollér, om du har mndst 2-3 fngres luft skrdtet. Hvs det kke er tlfældet, tag kontakt med vores servce-hotlne +45 (0) Hvs du kører med en for stor ramme, kan du komme tl skade, når du skal stå hurtgt af! Sadlen skal være ndstllet, så at du med hælen lge kan nå ned på pedalen, når den befnder sg den nederste stllng. Kontrollér, om du stadg lge kan nå jorden med tåspdserne, når du sdder på sadlen. Du kan fnde mere om postonen kaptlet Tlpasnng af en Canyon landevejscykel tl rytteren. 5. Har du nogensnde kørt med klk- hhv. systempedaler og de dertl hørende sko? Inden du kører med dsse pedaler første gang, skal du omhyggelgt gøre dg fortrolg med, hvordan de går hak og hvordan de løsnes, mens cyklen står stlle. Læn dg op ad en væg, mens du øver, så du kke vælter. Justér eventuelt mekansmens hårdhed. Læs under alle omstændgheder først betjenngsvejlednngen, som er vedlagt. Du kan fnde mere om emnet pedaler kaptlet Pedalsystemer. Kontrol af rammehøjden Sko tl systempedaler 6. Vær opmærksom på, at du kun bruger dn Canyon tl det formål, den er beregnet tl! Landevejs- og Trathloncykler er udelukkende beregnet tl brug på gader og veje med jævn overflade, f.eks. tjærede eller brolagte. Banecykler er rene sportsredskaber og kun beregnet tl brug på lukkede cykelbaner. Det er kke tlladt at bruge banecykler på offentlge gader og veje. Som regel er Canyon landevejscykler dmensoneret tl en totalvægt (rytterens vægt og bagage alt) på 120 kg. På landevejscykler med Mavc systemhjul er den tlladte totalvægt 100 kg. Dsse grænser bør du aldrg overskrde. Læs mere om, hvad cyklen er beregnet tl kaptel Forskrftsmæssg brug. 7. Består dn bke delvs af carbon? Vær opmærksom på, at dette materale kræver specel omhu og forsgtg brug. Læs under alle omstændgheder kaptlet Særlge egenskaber ved materalet carbon. Canyon landevejsmaskner er konstrueret tl kørsel på asfalt Banecykel V-Drome Systempedal Materalet carbon Hvs du mangler øvelse eller hvs systempedalerne er ndstllet for stramt kan du eventuelt kke gøre dg fr af pedalen! Fare for styrt! Canyon landevejs-, tdskørsels-, Trathlon- eller banecykler er Hgh End sportsredskaber, fremstllet letvægtskonstrukton af fneste ngenørkunst. Opfør du dg lgeledes professonelt omgangen med materalet. Forkert brug, kke forskrftsmæssg montage eller utlstrækkelg vedlgeholdelse kan gøre landevejsmasknen uskker. Fare for uheld!

7 10 HVER GANG INDEN DU STARTER HVER GANG INDEN DU STARTER 11 Hver gang nden du starter Hver gang, nden du starter, skal du kontrollere følgende punkter: 1. Er quck release-spænderne på for- og baghjul, sadelpnd og andre komponenter korrekt lukket? Mere nformaton kaptlet Håndterng med quck release-spændere. 2. Er dækkene god stand og har de et tlstrækkelgt dæktryk? Lad begge hjul dreje rundt, så du kan kontrollere koncentrcteten. På den måde kan du også tde konstatere dæk, som er revnet sden, knækkede aksler og afrevne eger. Mere nformaton kaptlet Hjul Dæk, slanger og dæktryk. 4. Kontrollér lyssystemet, hvs du vl køre på offentlge veje eller om natten, se kaptlet Lovkrav. 5. Lad dn Canyon hoppe ned på jorden fra en rnge højde. Undersøg sagen, hvs der opstår klaprende lyde ved det. Kontrollér eventuelt leje- og skrueforbndelser. 6. Det vgtgste tlbehør tl en vellykket cykeltur er en llle værktøjstaske, som du kan have med nde under sadlen. Der skal der være to dækjern af kunststof, de gængse unbrakonøgler, en reserveslange, lappegrej, dn mobltelefon og ldt penge. Tag også en pumpe med, som du kan sætte fast på rammen. 7. Tag en sold lås med, hvs du vl stlle dn Canyon fra dg. Kun en Canyon, som er låst fast tl en ubevægelg genstand, er skret mod, at uvedkommende kan tage den! Kør aldrg mørke uden lys 3. Foretag en bremseprøve, mens cyklen står stlle, ved at du med fuld kraft trækker bremsegrebene hen mod styret. Der skal hurtgt opbygges et trykpunkt, når du trykker på grebet; men grebet må kke kunne trækkes helt hen tl styret! På fælgbremser skal bremsebelægnngerne ramme mod fælgens flanker med hele fladen. De må kke berøre dækkene. Du kan fnde mere om emnet Bremser kaptlet Bremsesystem. Kontrollér dæktrykket Nød-sæt Bremsen må kke kunne trækkes helt hen tl styret Hvs quck release-spænderne kke er lukket forskrftsmæssgt, kan dele af cyklen løsne sg. Fare for styrt! Kør kke, hvs dn Canyon er defekt på et af dsse punkter. For at undgå skader på dn Canyon skal du! være opmærksom på den maksmale totalvægt og forskrfterne vedrørende transport af bagage og børn kaptlet Forskrftsmæssg brug. Desuden bør du nden transport af bken med bl eller fly læse kaptlet Transport af dn Canyon landevejscykel. Dn Canyon belastes stærkt af ndflydelser fra kørebanen og af kræfter, som du overfører tl cyklen. De forskellge komponenter reagerer på dsse dynamske belastnnger med sld og træthed. Kontrollér dn Canyon regelmæssgt for sld og også rdser, deformatoner, msfarvnnger eller begyndende revner. Komponenter, hvs levetd er overskredet, kan pludselg svgte. Brng dn Canyon regelmæssgt tl nspekton, så de pågældende dele eventuelt kan blve udskftet. Mere nformaton om vedlgeholdelse og drftsskkerhed kan du fnde kaptlerne Generelle plejehenvsnnger og nspektoner, Anbefalede tlspændngsmomenter og Servce- og vedlgeholdelsesntervaller.

8 12 MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 13 Monterng fra BkeGuard Kontrol af ndholdet BIKEGUARDen monterng af landevejscyklen Monterngen fra BkeGuard er kke hekser, men du skal gå frem med omtanke og omhu. Ikke-forskrftsmæssg monterng kan medføre, at cyklen blver uskker. Først vl v gøre dg fortrolg med dn Canyons enkelte komponenter. Klap den forreste omslagssde denne brochure ud. Her fnder du en Canyon landevejscykel med alle vgtge komponenter. Lad denne sde være klappet ud, mens du læser vdere. På den måde kan du hurtgt fnde de komponenter, som omtales teksten. I BkeGuarden fndes den monterede ramme med alle komponenter, separat er hjulene, som eventuelt er pakket hjultasker, sadlen og en æske med smådele, f.eks. spændebånd, reflektorer og eventuelt pedaler. Udpaknng Tag sadlen ud af BkeGuarden. Fjern om nødvendgt først den beskyttelsesfole, som er anbragt på sadelpnden. I det følgende beskrves monterngen kun ganske kort. Hvs du kke er uddannet tl det eller kke har tlstrækkelg erfarng, bedes du læse de udvdede kaptler senere vejlednngen eller på den vedlagte CD. Illustratonerne vser en tlfældg Canyon landevejscykel - de ser kke alle sammen sådan ud. Åbn først dn BkeGuard. Det er bedst at bruge en tæppeknv tl det. Fjern eventuelt beskyttelseskartonen og tag de enkelte hjul, som eventuelt er pakket hjultasker, ud af BkeGuarden. Løft forsgtgt rammen og pakken med smådelene ud, som lgger bunden eller sden af BkeGuarden. Spænd tl monterng dn Canyon et monterngsstatv udelukkende med alumnumsadelpnden eller bed en hjælper om at holde dn Canyon, mens du monterer den. Hvs du arbejder med en tæppeknv, sørg så for, at du hverken beskadger komponenten eller selv kommer tl skade. Skær prncpelt væk fra dg selv og komponenten! Opbevar alle emballerngsdele og hele BkeGuarden på et tørt sted. Så har du alt, hvad du har brug for, ved hånden, hvs cyklen skal sendes eller du skal ud at rejse med den. Spænd kke dn Canyon monterngsstatvet et rammerør eller en sadelpnd af car-! bon! Monterngen går lettest og mest skkert, hvs du har et monterngsstatv eller en hjælper. Hjultasker er kke nklusve ved alle cykler.! Hold fast rammen, når du tager den ud, så den kke vælter og blver beskadget.! Brug tl monterng den Canyon momentnøgle, som er vedlagt BkeGuarden.

9 14 MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 15 Monterng af sadlen Monterng af styret Åbn skruen på sadelrørsklemmen. Læs forvejen kaptlet Tlpasnng af en Canyon landevejscykel tl rytteren. Inden du monterer pnden rammen, skal du sørge for, at sæderøret er absolut fr for skarpe kanter eller grater. Skub sadelpnden nd sadelrøret tl den ønskede sddehøjde. Justér sadlen og skru skruen på sadelrørsklemmen fast. Fordel ldt Canyon monterngspasta på den nederste del af sadelpnden og ndvendgt på sadelrøret. Skru klemskruerne dækslet på frempnden af og tag dækslet af. Specaltlsfælde Canyon Speedmax Rens og afgrat sæderøret, om nødvendgt. Sadelpnden skal glde let nd rammen uden pres og drejnng. Påfør et tyndt lag Canyon monterngspasta sæderøret og på sadelpnden. Nogle Canyon modeller (f.eks. Speedmax CF og Speedmax AL) har en oval sadelpnd. Af den grund er det kke mulgt at montere en anden sadelpnd end den seremæssge. Åbn de to ndvendge sekskantskruer på sadelpndklemmen. Skub sadelpnden nd sadelrøret tl den ønskede sddehøjde og spænd de to ndvendge sekskantskruer fast på sadelpndklemmen med en momentnøgle. Fjern beskyttelsesfolen og beskyttelsesemballagen fra grebene på styret. Hold fast rammen, så den kke vælter og blver beskadget. Prøv prncpelt at gøre det med hånden. Hvs det kke lykkes, brug så forsgtgt en tæppeknv eller en saks. Vær opmærksom på henvsnngerne ka-! ptlet Indstllng af den rgtge sddehøjde samt de tlladte tlspændngsmomenter kaptlet Generelle plejehenvsnnger og nspektoner og tag lgeledes hensyn tl komponentproducentens angvelser. Klem kke dn carbonramme et monterngs-! statv med et rammerør eller en sadelpnd af carbon. Rørene kan blve mast! Det er bedst at anvende et monterngsstatv, som enten spænder rammen op ndvendgt på tre steder eller optager gaflen og krankboksen. Overskrd aldrg de maksmale tlspæn-! dngsmomenter! Du kan fnde dem kaptlet Anbefalede tlspændngsmomenter, på selve komponenterne og/eller vejlednngerne fra komponentproducenterne. Hvs du arbejder med en tæppeknv, sørg så for, at du hverken beskadger komponenten eller selv kommer tl skade. Skær prncpelt væk fra dg selv og komponenten!

10 16 MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 17 Anbrng styret, så det sdder mdten af frempndsøjet. Vær opmærksom på, at bowdenkablerne kke er snoet eller bukket og forløber ensartede buer tl anslagene eller bremsen. Skru dækselskruerne gen, tl styret er klemt ldt fast. Den endelge ndstllng udføres, når hjulene er monteret. Tag quck release-spænderen tl forhjulet ud af æsken med smådele. Skru kontramøtrkken af og træk en af fjedrene af quck release-spænderen. Skru kontramøtrkken på quck releasespænderen så langt, at spændegrebet opbygger kraft ved luknng. Luk quck release-spænderen. Yderlgere nformatoner om quck release-spændere kan du fnde kaptlet Håndterng med quck release-spændere ; vær også opmærksom på den vedlagte vejlednng fra komponentproducenten. Montér forhjulet, ved at du skubber quck release-spænderen gaffelenderne og lukker quck release-spænderen. Læs først kaptlet Håndterng med quck release-spændere. Monterng af hjulene Monterng af forhjul Tag forhjulet ud af hjultasken og fjern de to beskyttelseskapper på forhjulsakslen. Skub quck release-spænderen nd den hule aksel på forhjulet. Der skal anbrnges en fjeder på hver sde af navet. Sørg for, at fjederen med den llle dameter på begge sder af quck release-spænderen vender mod navakslen. Quck release-spænderens betjenngsgreb monteres på venstre sde (den modsatte sde af kædedrevet). Åbn forhjulsbremsen ved at løsne afspændngsgrebet på bremsen (Shmano, SRAM) eller ved at forskyde stften bremse-/gearskftegrebet (Campagnolo), så at grebet kan vppe ldt bagud. Luk straks afspændngsgrebet på bremsen (Shmano, SRAM) eller skub stften på bremse-/gearskftegrebet tlbage (Campagnolo). Kontrollér derefter, om forhjulet sdder rgtgt mdt mellem gaffelbenene. Vær opmærksom på, at quck release-spænderen og dropoutskrngen sdder rgtgt. Kontrollér, om bremsen sdder mdten forhold tl fælgen. Brug tl monterng den Canyon momentnøgle, som er vedlagt BkeGuarden. Du kan fnde mere om bremser tl landevejscykler kaptlet Bremsesystem. Kontrollér, om bremsebelægnngerne berører bremsefladerne med hele fladen. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Bremsesystem.

11 18 MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 19 Monterng af baghjul Åbn quck release-spænderen på baghjulet, fjern brættet og træk quck release-spænderen ud af brættet. Gå frem som ved monterngen af forhjulet. Vær også her opmærksom på, at de små fjedre sdder korrekt. Yderlgere nformatoner om quck releasespændere kan du fnde kaptlet Håndterng med quck release-spændere. Åbn baghjulsbremsen ved at løsne afspændngsgrebet på bremsen (Shmano, SRAM) eller ved at forskyde stften bremse-/gearskftegrebet (Campagnolo), så at grebet kan vppe ldt bagud. Luk quck release-spænderen, så at hjulet er gjort skkert fast. Læs først kaptlet Håndterng med quck release-spændere. Kontrollér, om begge hjul har trukket sg nd gaffelenderne og om hjulene kører mdten mellem gaffelbenene hhv. bagstverens stvere. Sæt hjulene omdrejnnger og kontrollér, om hjulet kører koncentrsk. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Hjul Dæk, slanger og dæktryk. Tag beskyttelsesfolen af de to kædestvere og løsn eventuelt tapen på gaffelenden. Prøv prncpelt at gøre det med hånden. Hvs det kke lykkes, brug så forsgtgt en tæppeknv eller en saks. Betjen det højre skftegreb, tl bagskfteren sdder helt ude. Træk bagskfteren ldt tlbage, anbrng kæden på det yderste tandhjul kassetten og montér baghjulet. Vær opmærksom på, at hjulet sdder korrekt gaffelenderne. Luk straks afspændngsgrebet på bremsen (Shmano, SRAM) eller skub stften på bremse-/gearskftegrebet tlbage (Campagnolo). Kontrollér gearskftefunktonen. Skft tl alle gear og kontrollér, at det er garanteret, at bagskfteren kke kan komme kontakt med egerne, når kæden kører på det største tandhjul. Yderlgere nformatoner om ndstllng af gearsystemet kan du fnde kaptlet Gearsystem. Hvs du arbejder med en tæppeknv, sørg så for, at du hverken beskadger komponenten eller selv kommer tl skade. Skær prncpelt væk fra dg selv og komponenten! Du kan fnde mere om bremser tl landevejscykler kaptlet Bremsesystem. Kontrollér, om bremsebelægnngerne berører bremsefladerne med hele fladen. Lav en bremseprøve, når hjulene er monteret, og mens cyklen står stlle. Grebet skal have et trykpunkt og må kke kunne trækkes helt hen tl styret.

12 20 MONTERING FRA BIKEGUARD MONTERING FRA BIKEGUARD 21 Monterng af pedalerne Kontrol og justernger Kg, nden du monterer pedalerne, først på påskrften på akslerne. Et R står for højre pedal og et L for venstre. Vær opmærksom på, at venstre pedal har venstregevnd, altså modsat den gængse skrueretnng, dvs. der skal drejes mod urets retnng. Skru pedalerne de første to tl tre omdrejnnger pedalarmenes gevnd med hånden. Brug først derefter pedalnøglen som hjælp og skru pedalerne fast med den. Udfør tlpasnngerne af sddepostonen, grebspostonen samt kontrol af, at styret, grebene og pnden sdder rgtgt fast, som beskrevet kaptlet Tlpasnng af en Canyon landevejscykel tl rytteren denne manual. Skru skruen på sadelrørsklemmen fast, når du har fundet den rgtge sddehøjde. Skru kke skruen på sadelrørsklemmen for fast, hold dg tl de angvne momentangvelser. Fedt pedalgevndene ldt nd, nden du skruer dem. På nogle pedaltyper skal pedalerne altd spændes fast med en ndvendg sekskantnøgle. Anbrng nu også den hvde reflektor på styret og den røde reflektor på sadelpnden og reflektorerne på egerne. Sadelpnden skal sdde rammen mndst tl under overrøret hhv. tl mnmumsmarkerngen på pnden. Kør aldrg med dn Canyon, hvs mnmumsmarkerngen på dn pnd kan ses. Pump begge dæk op med det maksmale dæktryk, som står på dækkets flanke. Mere om emnet Dæk og slanger kan du fnde kaptlet Hjul. Udfør, når monterngen er afsluttet, omhyggelgt de kontroller, som er beskrevet kaptlet Inden du kører på cyklen første gang. Kontrollér en gang tl efter 100 km kørsel, om pedalerne sdder godt fast. Pedalerne kan løsne sg, ødelægge gevndet og mulgvs føre tl et styrt. Kontrollér med momentnøglen, om de resterende skruer også sdder fast. Overhold reglerne for deltagelse den of-! fentlge trafk det land, hvor du benytter landevejscyklen. Kontrollér henhold tl momentangvelserne efter 100 tl 300 km gen, om alle skruer sdder fast. Mere om det kaptlerne Generelle plejehenvsnnger og nspektoner, Anbefalede tlspændngsmomenter og Servce- og vedlgeholdelsesntervaller. Efter monterngs- og kontrolarbejderne skal du altd lave en prøvekørsel med dn Canyon et fladt terræn uden trafk (for eksempel på en parkerngsplads)! Hvs der opstår fejl monterngen eller ndstllngen under kørsel på offentlge veje eller ude terrænet, kan det medføre tab af kontrol over cyklen!

13 22 Emballerng QUICK RELEASE-SPÆNDERE 23 Emballerng af dn Canyon landevejscykel Håndterng med quck releasespændere Når du skal emballere dn Canyon, f.eks. for at sende den tl nspekton på vores specalværksted eller hvs du skal du at rejse, skal du være opmærksom på nogle tng, så dn cykel kommer velbeholden frem. I dn BkeGuard fndes emballerngsvejlednngen Sådan emballerer du dn landevejscykel. Hold dg altd nøjagtgt tl denne vejlednng, når du emballerer dn landevejscykel. Emballerngsvejlednngen, som skrdt for skrdt forklarer, hvordan du skal emballere dn Canyon, kan du også fnde på vores webste Canyon BkeShuttle Selv om quck release-spændere er meget lette at betjene, sker der med jævne mellemrum uheld på grund af forkert håndterng. Quck release-spænderen består væsentlgt af to betjenngselementer. Håndgrebet på den ene sde af navet: Det omdanner va excentrk lukkebevægelsen tl en klemmekraft. Klemmøtrkken på den modsatte sde af navet: Med den ndstlles forspændngen på en gevndstang. Fremgangsmåde tl skker fastgørelse af hjulet Åbnng af quck release-spænderen Hvs du vl rejse med fly, skal du enten pakke dn landevejscykel dn Canyon BkeGuard eller bruge en egnet cykelkuffert, f.eks. Canyon BkeShuttle. Ved transport med bl skal du sørge for en skker og skrdfast placerng. Hvs du kke er helt skker eller har spørgsmål, læs så de udvdede kaptler senere vejlednngen eller på den vedlagte CD eller henvend dg tl vores servce-hotlne +45 (0) Læg kke cyklen eller dele af den løse nd blen. Dele, som skrder rundt, kan være tl fare for skkerheden. Canyon BkeGuard For rammerørene med stort volumen er! der ved de fleste klemmer på cykelbagagebærere fare for, at de kan blve mast! Carbonrammer kan af den grund pludselg svgte under vdere brug, rammer af alumnum får let buler. Men der fndes specelle, passende modeller bltlbehørsforretnnger. Åbn quck release-spænderen. Nu skal du kunne læse påskrften OPEN. Skub gen grebet retnng klemposton; du kan se det på, at du udefra kan læse Close på grebet. I begyndelsen af luknngen frem tl crka halvdelen af grebets vandrng, skal det være let at bevæge grebet, dvs. det er uden fastklemnngsvrknng. På den anden halvdel af vandrngen skal vægtstangsvrknngen øges betydelgt. Tl sdst er det meget vanskelgt at bevæge grebet. Brug tommelfngerens balle og træk tl hjælp med fngrene gaflen eller rammen. Luknng af quck release-spænderen Forkert monterede hjul kan føre tl alvorlge styrt og uheld! Sørg for, at betjenngsgrebene på begge quck release-spændere altd er på venstre sde af dn Canyon (modsat sde af kædesystemet). På den måde undgår du at montere forhjulet spejlvendt. Hvs dn Canyon kke har været emballeret! tl forsendelse henhold tl den vedlagte emballerngsvejlednng, har du kke krav på erstatnng for eventuelle transportskader fra Canyon Bcycles GmbH. Sørg ved transport af cyklen på en personbl for, at der på cyklen kke fndes dele (værktøj, cykeltasker, barnesæder osv.), som kan løsne sg. Fare for uheld! Lås hjulene, som er fastgjort med quck release-spændere fast tl en fast genstand sammen med rammen, når du stller cyklen fra dg.

14 24 QUICK RELEASE-SPÆNDERE PÅ- OG OMMONTERINGER 25 I slutstllngen skal grebet lgge parallelt med cyklen. Det må altså kke rage ud tl sden. Grebet skal lgge så godt nd mod rammen, at man kke ved en fejltagelse kan komme tl at åbne det. Kontrollér, hvordan quck release-spænderen sdder, ved at du prøver på at dreje det lukkede greb. Hvs spændegrebet kan drejes rundt, er det kke garanteret, at hjulet sdder godt fast. Du skal åbne det en gang tl og øge forspændngen. Drej tl det formål møtrkkerne på den modsatte sde en halv omdrejnng retnng med uret. Gentag lukkeproceduren og kontrollér en gang tl, hvordan grebet sdder. Hvs spændegrebet kke længere kan drejes, klemmer spænderen rgtgt. Løft derefter hjulet nogle få centmeter fra jorden og gv det oppefra et klaps mod dækket. Et skkert fæstnet hjul blver sddende rammens akselholdere. Tl kontrol af quck release-spænderen på sadlen skal du forsøge at dreje sadlen forhold tl rammen. Grebet på quck release-spænderen skal lgge så godt som parallelt med cyklen og må kke rage ud tl sden Prøv på at dreje sadlen forhold tl rammen Hvad skal jeg være opmærksom på ved monterng og ommonterng? Canyon cykler er sportsartkler, som er udstyret tl et bestemt formål. Vær opmærksom på, at monterngen af skærme og lgnende kan have negatv ndflydelse på funktonen og således også på skkerheden under kørslen. Inden du køber og monterer tlbehør, skal du kontrollere, om dette tlbehør er kompatbelt med dn Canyon. Ved ekstra rngeklokker eller horn samt lyssystemer skal du kontrollere omhyggelgt, om dsse tlbehørsdele er godkendte og afprøvede og dermed tlladt trafkken. Batter-/akkulygter skal være kendetegnet med bølgelnjen og bogstavet K (jf. kaptlet Lovkrav ). Skærme/hjulbeskyttere Bagagebærer Hvs du vl montere en bagagebærer eller et børnesæde eller trække en børneanhænger, skal du først se efter kaptlet Forskrftsmæssg brug, om det er mulgt. Hvs det prncpelt er mulgt, spørg så vores servce-hotlne +45 (0) om egnede modeller. Udfør kun arbejder, som du behersker 100 %. Senere anbragt tlbehør, f.eks. skærme, bagagebærer etc., kan have negatv ndflydelse på dn Canyons funkton: Brug derfor fortrnsvs tlbehør fra vores sortment. På den måde er det skret, at der er brugt passende komponenter. Sørg for, at betjenngsgrebene på begge quck release-spændere altd er på venstre sde af dn Canyon (modsat sde af kædesystemet). På den måde undgår du at montere forhjulet spejlvendt. Hvs quck release-spænderen kke er lukket rgtgt, kan hjulene løsne sg. Akut fare for uheld! Du kan udskfte quck release-spændere med en tyverskrng. Tl det formål har du brug for en specelt kodet nøgle eller en ndvendg sekskantnøgle. Hvs du kke er helt skker eller har spørgsmål, bedes du henvende dg tl vores servce-hotlne +45 (0) Styr, frempnde og gafler bør altd udskftes af erfarne mekankere. Vær under alle omstændgheder opmærksom på betjenngsvejlednngen fra tlbehørsproducenten. Ved monterng af andre komponenter og af tlbehør er du altd selv ansvarlg for den faglgt rgtge monterng af komponenterne. Send dn Canyon på vores specalværksted, hvs du har den mndste tvvl. I tlfælde af en fejlagtg monterng kan komponenter, som løser sg eller brækker af, føre tl alvorlge styrt. Spænd skkerhedsrelevante skrueforbndelser fast med det foreskrevne tlspændngsmoment. Ved alle spørgsmål om monterng af tlbehør, om kompatbltet af komponenter el- ler ved ommonterng bør du læse de udvdede kaptler senere vejlednngen eller på den vedlagte CD eller tage kontakt med vores servce-hotlne +45 (0)

15 26 MATERIALE CARBON MATERIALE CARBON 27 Særlge egenskaber ved materalet carbon Materalet carbon, rgtgt: kulfberforstærket kunststof eller kort sagt CFK har nogle særlge egenskaber forhold tl andre, gængse letvægtsmateraler. Kendskabet tl dsse egenskaber er uhyre vgtgt, så du længe kan have glæde af dn fremragende Canyon og altd stole på materalet. Materalet carbon Særlge egenskaber ved carbonhjul Carbonhjul udmærker sg på grund af brugen af kulfberforstærket kunststof ved særlge aerodynamske kvalteter og en lav vægt. Særlge forhold ved bremsnng med CARBONhjul Da bremsefladerne er af carbon, opstår der nogle særlge forhold. Brug kun tl carbonhjul egnede bremsegummer. V anbefaler altd, at hjulproducentens bruges! Hjul med carbonfælge har særlge egenskaber ved bremsnng Kulfberforstærket kunststof har bevst sn egnethed nden for cykelsport med talrge sejre. Dette materale mulggør ved en konstrukton, forarbejdnng og behandlng, som passer tl materalet, ekstrem faste og højt belastbare komponenter med meget lav vægt. En meget specel egenskab er dog materalets skørhed. På grund af denne ulempe deformeres carbon kke vedvarende ved en belastnng, selv om den ndre struktur allerede kan være beskadget. Fbrene kan ekstreme tlfælde løsne sg fra hnanden, den såkaldte delamnaton fnder sted, hvorved komponentens fasthed aftager stærkt. Den overbelastnng, som eventuelt har fundet sted og som allerede har beskadget de ndre fbre, kan kke ses ved deformatoner som på stål eller alumnum. Af den grund kan en carbondel efter en overbelastnng svgte senere brug, hvad der kan have uforudselge følger. V opfordrer dg tl efter et uheld eller lgnende at lade komponenten eller endnu bedre hele dn Canyon efterse på vores specalværksted! Stl altd dn Canyon omhyggelgt fra dg, så den kke kan vælte. Carbonrammer og -dele kan blve beskadget bare ved at cyklen vælter. Vær opmærksom, når du kører. Hvs dn CFK-komponent gver knagelyde fra sg, kan det være et fngerpeg om en truende materaledefekt. Brug kke cyklen mere, men rng tl vores værksteds-hotlne og tal med dem om, hvad der skal gøres. Lad for dn egen skkerheds skyld aldrg dele af CFK reparere! Udskft omgående en beskadget komponent og sørg for, at ngen andre bruger delen. Komponenter af carbon må aldrg komme berørng med høje temperaturer, som f.eks. er nødvendge ved pulvercoatng eller ovnlakerng. Den dertl nødvendge varme kan ødelægge komponenten. Undgå også opbevarng en bl ved stærk solndstrålng og lagrng nærheden af varmeklder. For rammerør med stort volumen er der! fare for, at de blver mast, de fleste klemmer på cykelbagagebærere! Carbonrammer kan derefter pludselg svgte brug. Der fndes specelle, passende modeller bltlbehørsforretnnger. Den maksmale totalvægt for rytter, baga ge (rygsæk) og cykel må kke overskrde 100 kg. Anhænger er prncpelt kke tlladt! Også Shmano og Campagnolo leverer carbonbelægnnger, men de er afstemt efter forholdene på Shmano hhv. Campagnolo fælge. Carbonbremsebelægnnger blver som regel hurtgere sldt end gængse bremsebelægnnger. Vær opmærksom på, at man skal vænne sg tl fælgenes bremseforhold, sær når det er vådt. Øv bremsnng på et areal uden trafk, tl du har skker kontrol over dn cykel. Carbonfælgenes bremseflader er følsomme over for stor varme. Hvs du er undervejs bjergområder, må du derfor kke bremse vedvarende. Hvs du f.eks. kører nedad med konstant trukket håndbremse, kan det ske, at materalet opvarmes så stærkt, at det blver deformeret. Fælgen kan blve ødelagt, en eventuelt sprængt slange kan føre tl et uheld. Brems prncpelt altd med begge bremser og slp bremserne gen en perode, så materalet kan køle af. Klem kke CFK-rammer eller sadelpnde! fast monterngsstatver! Det kan beskadge dem. Montér en sold (alumnum-)sadelpnd og klem den fast eller brug et statv, der opspænder rammen ndvendgt på tre punkter eller optager gaffel og krankboks. Kontrollér bremsernes tlstand og sørg for, at du kun kører med belægnnger, som er egnede tl carbonfælge! Kontrollér belægnngernes tlstand efter korte afstande, da slddet eventuelt er større end på alumnumfælge. Vær opmærksom på, at bremsevrknngen aftager, når det er vådt. Undgå så vdt mulgt at køre, når det ser ud tl regn eller er fugtgt. Hvs du allgevel kører på en våd eller fugtg kørebane, skal du forholde dg yderst forsgtgt og køre betydelgt langsommere end, når det er tørt.

16 28 MATERIALE CARBON Særlge egenskaber ved Trathlon-, tdskørselsmaskner og banecykler 29 Plejehenvsnnger Rens komponenter af kulfberforstærket kunststof med en blød klud og rent vand, eventuelt med ldt opvaskemddel. Ole og fedt, som sdder godt fast, kan du fjerne med et rensemddel på petroleumbass. Brug aldrg affedtnngsmdler, som ndeholder acetone, trchlorethylen, methylchlord etc., eller opløsnngsmdler hhv. opløsnngsmddelholdge, kke neutrale eller kemske rengørngsmdler, som angrber overfladen! For at beskytte overfladen og få den tl at sknne kan du bruge blvoks. Polerngs- eller lakrensemdler ndeholder faste bestanddele, som kan angrbe overfladen. Hold bremsefladerne på carbonhjul fr for plejemdler og smøremdler! Benyt blvoks tl at beskytte overfladen med Særlge egenskaber ved Trathlon-, tdskørselsmaskner og banecykler Tdskørselsstyr I trathlonsport og ved tdskørsel, hvor det kommer an på en særlg aerodynamsk sddeposton, bruges som regel de såkaldte aerostyr. På dsse aeromodeller sdder skftegrebene tt for enden af styret, bremsegrebene for enden af bassstyret (hornstyr). Når du kører lggende postonen, er bremsegrebene langt væk, reaktonstden øges, bremselængden blver større. Kør derfor med særlg stor omtanke. Tdskørselsmaskner har køreforhold, man først skal vænne sg tl Specelle klæbemærker beskytter carbon mod beskadgelse Styrets poston kan nden for vsse grænser ndstlles efter rytterens ønsker. Det betyder, at styrets lge område højst bør pege ldt nedad og maksmalt 30 grader opad. Fastklem kke CFK-rammer eller -sadelpn-! de monterngsstatver! Det kan beskadge dem. Montér en sold (alumnum-)sadelpnd og klem den fast eller brug et statv, der opspænder rammen ndvendgt på tre punkter eller optager gaffel og krankboks. Komponenter af CFK har som alle meget let konstruerede dele kun en begrænset levetd. Udskft derfor styr, sadelpnde, carbonhjul og frempnde med jævne mellemrum, alt efter brug og belastnng f.eks hvert 3. år eller efter km, også selv om du kke har haft uheld eller lgnende hændelser med delene. Beskyt de udsatte steder på dn carbon-! ramme, f.eks. undersden af underrøret, med specelle klæbemærker mod beskadgelse fra kabler, som gnder mod, eller stenslag. Undgå prncpelt at smøre carbonkompo-! nenter med fedt. Fedtet aflejrer sg på overfladen og forhndrer på grund af nedsatte frktonskoeffcenter en skker fastklemnng nden for de tlladte tlspændngsmomenter. Carbonkomponenter, som en gang har været fedtet nd, kan mulgvs aldrg mere klemmes skkert fast! Kontrollér med jævne mellemrum, f.eks. når du renser dn cykel, om dn CFK komponent har udvendge skaber som hak, revner, buler, msfarvnnger etc. Hvs kluden blver hængende, skal stedet undersøges. Brug kke længere dn Canyon. Tag omgående kontakt med vores servce-hotlne +45 (0) Sørg for, at du altd kan støtte underarmene bekvemt, dvs. albuerne bør rage ldt ud over skålene bagtl. Albuerne bør rage ldt ud over skålene bagtl Trathlon- og tdskørselsmaskner har! specelle køreegenskaber. Prøv cyklen på et sted uden trafk og føl dg langsomt frem tl dens køreegenskaber.

17 30 Særlge egenskaber ved Trathlon-, tdskørselsmaskner og banecykler EFTER ET STYRT 31 TIDKØRSELS-STYRENDE-SKIFTEGREB På Shmano, Sram og Campagnolo styrende-skftegreb tl trathlon- og tdskørselsbrug trykkes skftegrebet nedad, for bagtl at skfte tl de mndre tandhjul, dvs. tl stor udvekslng og for foran at skfte tl de mndre klnger, dvs. tl en mndre udvekslng. Ved at trække skftegrebet opad skfter man for og bag tl de større kædehjul. Skftegrebet overfører va bowdenkablet skftekommandoen tl bagskfteren. Bagskfteren svnger, kæden klatrer op på det næste tandhjul. Vgtgt for hele gearskftet er, at der trædes vdere uden alt for mange kræfter, så længe kæden bevæger sg mellem tandhjulene! På grund af specelle skftespor klngerne fungerer gearskftet på moderne cykler også under belastnng. Gearskfte under belastnng reducerer dog kædens levetd betydelgt. Desuden kan det derved ske, at kæden kommer klemme mellem kædestver og klnger (det såkaldte Chan-suck ). Undgå derfor at skfte gear, når du træder hårdt pedalerne, frem for alt ved skft med forskfteren. BANECYKLER Banecykler har ngen bremser. Baghjulnavet har kke frløb. Pedalarmene drejer med, så længe hjulene kører rundt. Øv derfor at køre med en banecykel under vejlednng fra en erfaren træner. Styrende-skftegreb aktverer bagskfter og forskfter Bagskfter Banecykel Vær opmærksom på, at det tager længere td at standse, når du kører med et aerostyr. Bremsegrebene er kke gunstg grbeafstand. Efter et styrt 1. Kontrollér, om hjulene stadg sdder godt fastklemt hjulholderne (dropouts) og om fælgene sdder rgtgt centreret rammen hhv. gaflen. Sæt hjulene omdrejnnger og agttag spalten mellem bremsebelægnngerne og fælgens flanke. Hvs mellemrummet har ændret sg meget og hvs du kke kan centrere hjulet på stedet, skal du eventuelt åbne bremserne ldt mere, så at fælgen kan løbe mellem belægnngerne uden at strejfe dem. Vær opmærksom på, at den fulde bremsevrknng kke længere er gvet. Mere nformaton kaptlerne Bremsesystem og Hjul. 2. Kontrollér, om styret og frempnden kke er bøjet eller brækket, og se efter, om de stadg sdder lge. Kontrollér, om frempnden sdder fast gaflen, ved at du forsøger at dreje styret forhold tl forhjulet. Støt dg også ldt på bremsegrebene for at kontrollere, at styret sdder godt fast frempnden. Mere nformaton kaptlerne Tlpasnng af en Canyon landevejscykel tl rytteren og Headset. 3. Se efter, om kæden stadg lgger rgtgt på klngerne og tandhjulene. Hvs cyklen er væltet ned på gearsystemsden, skal du kontrollere gearskftefunktonerne. Bed en hjælper om at løfte cyklen sadlen og skft så forsgtgt tl alle gear. Især retnng af de små gear, når kæden sprnger over på de større tandhjul, skal du være opmærksom på, hvor meget bagskfteren nærmer sg egerne. En bøjet bagskfter eller et bøjet dropout kan føre tl, at bagskfteren kommer nd egerne Fare for styrt! Bagskfter, baghjul og ramme kan blve beskadget. Kontrollér forskfteren. Hvs den er forskudt, kan kæden falde af, cyklen mster trækket (se også kaptlet Gearsystem ). Kontrollér, om begge hjul stadg er klemt fast gaffelenderne Prøv på at dreje styret forhold tl forhjulet Kontrollér, om kæden stadg lgger rgtgt på klngerne og tandhjulene Banecykler er helt forskellge fra almndelge landevejscykler. Føl dg forsgtgt frem tl at køre uden frløb og uden bremser. Vær også opmærksom på kaptlet Særlge egenskaber ved materalet carbon.

18 32 EFTER ET STYRT RAMMESÆT MONTERINGSHENVISNINGER Kg hen over sadlen og langs overrøret eller langs krankboksen for at forvsse dg om, at sadlen kke er kommet tl at sdde skævt. 5. Løft cyklen nogle få centmer og lad den hoppe ned på jorden. Hvs der opstår lyde ved det, skal du holde udkg efter løse skrueforbndelser. 6. Kg tl sdst en gang på hele cyklen, om du kan få øje på eventuelt opståede deformatoner, msfarvnnger eller revner. Kør kun meget forsgtgt tlbage på cyklen og kun, hvs den har bestået kontrollen uden fejl. Undgå stærk acceleraton og bremsnng og stå kke op pedalerne, mens du kører. Hvs du er tvvl om, hvorvdt du kan køre på dn cykel, så få hellere en bl tl at hente dg, stedet for at løbe en skkerhedsrsko. Når du er kommet hjem, skal cyklen undersøges grundgt en gang tl. Læs de udvdede kaptler senere vejlednngen eller på den vedlagte CD eller rng tvvlstlfælde tl vores servce-hotlne +45 (0) Kg hen over sadlen langs overrøret for at forvsse dg om, at sadlen kke er kommet tl at sdde skævt Kontrollér komponenterne af carbon særlg opmærksomt og udskft dem for dn egen skkerheds skyld, hvs du er tvvl Rammesæt Monterngshenvsnnger Teknske data Canyon tlbyder også første klasses carbon- og alumnumrammer enkeltvs tl ndvduel monterng med dele. Den, der supplerer rammen og monterer komponenterne, skal derfor forvsse sg om delenes kompatbltet og monterngskvalteten. På grund af et uoverskuelgt antal af påmonterngsdele er det kke mulgt, at Canyon denne vejlednng kan dække hele spektret af mulgheder. Canyon kan kke gøres ansvarlg for enhver mulg kombnaton af komponenter. V anbefaler dg ndtrængende at læse vejlednngerne fra komponentproducenterne omhyggelgt gennem. Prncpelt kan fejl kombnatonen føre tl, at dn Canyon blver uskker. V anbefaler derfor at få monterngen udført af en fagmand eller vores specalværksted. Forlang dn egen skkerheds nteresse kke for meget af dg selv. Rammesæt tl Canyon Ultmate CF Lad dn Canyon montere vores specalværksted! Komponenter af carbon, som har været udsat for stødartge kræfter samt bøjede dele af alumnum, kan pludselg knække. De må heller kke rettes ud, dvs. de må kke bøjes lge gen, for der er derefter stadg akut fare for, at de knækker. Dette gælder sær for gaflen, styret, frempnden, pedalsystemet, sadelpnden og pedalerne. I tvvlstlfælde er en udskftnng af dsse dele altd det bedste valg, for dn skkerhed har forrang. Udskft for dn egen skkerheds skyld letvægtsdelene efter et styrt Alt efter erfarng og/eller håndværksmæs sg fngerfærdghed hos den, der udfører arbejderne, kan denne vejlednng være utlstrækkelg. Nogle arbejder kan kræve ekstra (specal-) værktøj, f.eks. en specel aftrækker eller supplerende vejlednnger. Klem kke rammen fast et monterngs-! statv rørene! De tyndvæggede rør kan blve beskadget. Montér først en sold (alumnum-)sadelpnd og klem den fast statvet eller brug et monterngsstatv, der opspænder rammen ndvendgt på tre punkter eller optager gaffel og krankboks.

19 34 RAMMESÆT MONTERINGSHENVISNINGER RAMMESÆT MONTERINGSHENVISNINGER 35 Rammerne er gjort klar tl monterng, dvs. gevndene er skåret, lejesæder og sæderør er forberedt. Det er kke nødvendgt at efterbehandle rammen. Du må kke ændre rammen og dens funktonsdele, f.eks. den ndstllelge kabelførng etc. ved borng, flng eller lgnende. Montér alle påmonterngsdele (undtagelse: carbonsadelpnde, frempnde på gafler med carbonskaft og alle pnde carbonrammen) på rammen med godt monterngsfedt. På den måde undgår du korroson. Ellers kan du måske efter en vs td kke længere demontere dn Canyon. På Canyon landevejscykelrammer er headsettet og gaflen allerede monteret. Føl dg altd nedefra frem tl de maksmale tlspændngsmomenter og kontrollér, at komponenterne sdder fast, som det beskrves de pågældende kaptler. Overhold altd de angvne tlspændngsmomenter Headset hhv. STyrsæt Alle rammer leveres med ndpressede skåle og ntegreret styrsæt (ntegrated headset). Canyon rammesæt tl landevejscykler fremsendes altd med frempnd og færdg monteret gaffel og ndstllet styrsæt. Indvendg krank Alle rammer (bortset fra Aeroad CF): BSA/BSC 1.370x24T, (højre sde venstregevnd!) Aeroad CF: Pressft BB 91 med 86,5 mm Gængse cartrdge kranke kan monteres drekte med godt monterngsfedt. Hold dg tl krankproducentens tlspændngsmomenter. bagstverbredde Færdgmonteret og ndstllet styrsæt med frempnd og gaffel På dele, hvor der kke forelgger en margn for tlspændngsmomentet, skal du stramme skruerne trnvs op tl det maksmale tlspændngsmoment og nd mellem kontrollere, om komponenten sdder fast. Arbejd aldrg uden en momentnøgle Alle landevejscykel-rammer: 130 mm Banecykel V-Drome: 120 mm Indvendg krank! Det er kun tlladt at bruge den frempnd, der leveres med. Den, som supplerer Canyon rammen tl en komplet cykel, skal selv sørge for, at kombnatonen af delene udføres henhold tl retnngslnjerne fra producenterne, de generelle standarder og det aktuelle teknske og vdenskabelge nveau. Hvs der fndes spørgsmål vedrørende de enkelte deles kompatbltet med rammen, kan du rnge tl vores servce-hotlne +45 (0) På Canyon F10 rammer er alle carbonfbre! forarbejdet, så de svarer tl den belastnng, de udsættes for under kørslen. De nttede kabelanslag må derfor kun belastes gearskfte- eller bremseforløbets retnng. Træk kke kablerne skråt fra eller mod forløbsretnngen, dvs. væk fra rammen, f.eks. for at strække dem. En beskadgelse af rammen kan et sådant tlfælde kke udelukkes. På nogle komponenter er tlspændngs momenterne påtrykt eller påklæbet. Hold dg tl dsse værder. Vær altd opmærksom på de vedlagte vejlednnger fra komponentproducenterne!

20 36 RAMMESÆT MONTERINGSHENVISNINGER RAMMESÆT MONTERINGSHENVISNINGER 37 Udskftelgt gearøje sadelpnd De udskftelge gearøjne er fastgjort tlstrækkelgt på alle rammer. Hold dg tl et tlspændngsmoment på 1,5 Nm. Overskrd aldrg det maksmale tlspændngsmoment på 1,5 Nm. Flaskeholder Hold dg tl et maksmalt tlspændngsmoment på 4,5 Nm. Overskrd aldrg det maksmale tlspændngsmoment på 4,5 Nm. kabelanslag Belast kun de overensstemmelse med kraftforløbet nttede kabelanslag på Canyon Ultmate CF rammer gearskfte- eller bremseforløbets retnng. Skrå eller modsat forløbsretnngen lggende belastnng kan føre tl en beskadgelse af rammen. Ved udskftnng af det udskftelge gearøje må du aldrg overskrde det maksmale tlspændngsmoment på 1,5 Nm Hold dg ved flaskeholderen tl et maksmalt tlspændngsmoment på 4,5 Nm Dn nye sadelpnd skal altd have den samme nomnelle dameter som dn rammes sæderør. Pnden skal glde let nd rammen uden pres og drejnng. Forskellge mål for ramme og pnd kan føre tl, at sadelpnden svgter. Inden du monterer pnden rammen, skal du sørge for, at sæderøret er absolut fr for skarpe kanter eller grater. Ved brug af en carbon-sadelpnd eller et carbon-sæderør skal begge dele også være fedt- hhv. olefr. Rens og afgrat sæderøret, om nødvendgt. Skru kke sadelrørsklemmens skrue hhv. quck release-spænder for stramt. Vær opmærksom på henvsnngerne kaptlet Indstllng af den rgtge sddehøjde samt de tlladte tlspændngsmomenter kaptlet Generelle plejehenvsnnger og nspektoner og tag lgeledes hensyn tl komponentproducentens angvelser. En overskrunng kan føre tl en beskadgelse af sadelpnden og således være skyld et uheld og/ eller at rytteren kommer tl skade. Sørg for, at sadelpnden passer nøjagtgt tl rammen Spænd kke skruen på sadelpndklemmen for fast Hvs dameteren mellem sæderør og sadelpnd kke stemmer nøjagtgt overens, kan det føre tl brud på rammen eller en CFK-sadelpnd. Det kan føre tl et uheld eller tl, at rytteren kommer tl skade. Vær opmærksom på sadelpnddametrene på Carbonsadelpnde eller sæderør på carbon rammer må aldrg smøres med fedt. Vær ved udskftnng af gearøjet opmærk som på, at du smører ldt fedt nd mellem gearøje og ramme! Brug den specelle monterngspasta fra Canyon, så sadelpnden kommer tl at sdde skkert. Sadelpnden skal sdde rammen mndst tl under overrøret hhv. tl mnmumsmarkerngen på pnden. Kør aldrg med dn Canyon, hvs mnmumsmarkerngen på dn pnd kan ses.

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB. a I II III. Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med kravene i EN ISO-standard

PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB. a I II III. Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med kravene i EN ISO-standard PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med kravene EN ISO-standard

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Softboot-inliner rulleskøjter til børn

Softboot-inliner rulleskøjter til børn Softboot-inliner rulleskøjter til børn Delta-Sport-Nr.: KS-1465 Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Leverancensomfang 3 Specifikationer 3 Formålsbestemt anvendelse 3 Pure by HeiQ 3 Sikkerhedsregler

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere