"Kan vi lade bilen stå?"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Kan vi lade bilen stå?""

Transkript

1 Miljøtrafikugen 2002 Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Kommune "Kan vi lade bilen stå?" Beskrivelse og evaluering af kampagnen

2 Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?" Indhold 1. Sammenfatning 2. Formål med kampagnen 3. Beskrivelse af kampagnen Kampagneansvarlige Organisering Finansiering Konceptet Valg af målgruppe 4. Gennemførelse af kampagnen Hvervning af virksomheder De deltagende virksomheder Forløbet i kampagneugerne Spørgeskemaer Hjælpemidler Præmier og gimmicks Presse og afsluttende møde 5. Resultater og erfaringer Analyse af spørgeskemaerne Deltagernes kommentarer undervejs i kampagneugerne Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere Fremadrettede konklusioner Bilag (i separat rapport) 1. Detaljeret beskrivelse af kampagnens gennemførelse 2. Virksomhedshenvendelse 3. Introduktion 4. Spørgeskemaer 5. Dagbøger 6. Analyse af spørgeskemaerne 7. Kommentarer fra tilmeldingsskema og skema 2 og 3 8. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere 9. Pressemeddelelser og faktaark 10. Presseomtale Rapporten er afsluttet december 2002 og udarbejdet for og af: HUR Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby Tlf Kontakt: Mette Haas Carina Botoft Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Rådhuset, 1599 København V Tlf Kontakt: Annette Egetoft Pia Nielsen Thomas Krag Mobilitetsrådgivning Wilhelm Marstrands Gade København Ø Tlf Kontakt: Thomas Krag Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 2

3 1. Sammenfatning Kampagnen "Kan vi lade bilen stå" blev gennemført som optakt til Miljøtrafikugen Kampagnen bestod i en konkurrence mellem tre arbejdspladser, der skulle prøve at lade bilen stå. Den arbejdsplads, der kunne nedbringe sin bilbrug mest, blev udpeget som vinder. Der indgik en række elementer, som skulle motiverede de ansatte til at prøve alternativer til bilen: 1. udarbejdelse af rejseforslag med brug af bus, tog, cykel og udpegning af mulige kolleger for samkørsel 2. tilbud om hjælpemidler til at lette overgangen til alternativer (klippekort til den kollektive trafik, lån af cykler, cykelanhængere eller halvcykler, sammenklappelige cykelkurve, cykelcomputere) 3. løbende lodtrækning blandt deltagerne i de uger, hvor alternativerne skulle afprøves, idet man kunne vinde præmier hvis man ikke kørte alene i bil. 186 af 655 mulige registrerede sig for kampagnen. For 128 af disse var det muligt at sammenligne transporten mellem en referenceuge og to forsøgsuger. Det lykkedes på samtlige arbejdspladser at reducere brugen af bil. Samlet skete en reduktion fra 30% til 23% af turene til og fra arbejdspladsen med bil som chauffør, svarende til en 22% reduktion i bilkørslen. Ændringen markerede sig i en nogenlunde ligelig overgang til samkørsel, kollektiv trafik og brug af cykel. Rigshospitalet blev udpeget som vinder. Her blev bilbrugen reduceret fra 21% til 7%. Deltagerne var meget tilfredse med kampagnen. 91% fandt den "god", "meget god" eller "særdeles god", og kun 9% fandt den "mindre god" eller "ringe". Kampagnen har vist, at det ved information, opmuntring og konkurrence er muligt at skabe en ganske markant ændring af transportadfærden i en afgrænset periode. Kampagnen har skabt debat om transporten på arbejdspladserne og har affødt en række både glade men også kritiske kommentarer til de eksisterende transporttilbud. En del af dem, der prøvede alternativer til bil, er desuden fortsat hermed efter kampagnen. Det lykkedes at få omtalt kampagnen i pressen, men i mindre omfang end ønsket og forventet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 3

4 2. Formålet med kampagnen Formål med kampagnen Kan vi lade bilen stå? var 1. ved information, dialog, støttende foranstaltninger og konkurrence at opnå en ændret transportadfærd på de deltagende virksomheder 2. at skabe opmærksomhed i offentligheden om, at det på denne måde er muligt at skabe ændringer i transporten. Målet var således at skabe opmærksomhed om, at det ad frivillighedens vej ved brug af mobility management er muligt at ændre transportvaner ved afprøvning af alternative transportmuligheder. Kampagnen havde samtidig til hensigt at fungere som optakt til Miljøtrafikugen for derved at øge opmærksomheden omkring de mange aktiviteter såvel som det overordnede mål: at stille skarpt på de praktiske muligheder, der eksisterer for at transportere sig på en måde, der tager større hensyn til vores sundhed, miljøet, færdselssikkerheden og til byen som et roligere sted at færdes og opholde sig samt de stigende trængselsproblemer i Hovedstadsområdet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 4

5 3. Beskrivelse af kampagnen Kampagneansvarlige Inden konceptet for kampagnen blev endeligt fastlagt opfordrede Københavns Kommune HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) til at indgå i et samarbejde om tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagnen. I den forbindelse kunne HUR drage værdifulde erfaringer af nærværende kampagne som pilotprojekt for HUR s eget arbejde med og udvikling af mobilitetsplanlægning i forhold til virksomheder. Et samarbejde ville desuden betyde, at der i kunne tilføres ekstra ressourcer til kampagnen, herunder mulighed for at hverve 3-5 virksomheder i stedet for højest 3 som først planlagt. HUR modtog opfordringen positivt og et samarbejde blev etableret. Organisering Initiativtagerne til kampagnen var den til formålet nedsatte projektgruppe i Københavns Kommune, primært Annette Egetoft, Pia Nielsen og Susan Blom Jørgensen fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen (projektgruppen udgøres, foruden de ovennævnte, af Peter Bach Nielsen, Økonomiforvaltningen og Maria Helledi Streuli og Jens Frost, begge fra Vej & Park). Heri deltog ligeledes fra HUR Carina Botoft og Mette Haas samt transportrådgiver Thomas Krag. Kampagnens ansvarlige forestod hvervning af virksomheder, indgåelse af aftale med sponsorer, afholdelse af møder med virksomheder, kontakt til pressen, afholdelse af et samlet afslutningsmøde for virksomhedernes ledelser og de ansatte, der havde lyst, udarbejdelse af nærværende rapport samt sekretariatsfunktion. Konsulenten stod for en del af det forberedende arbejde, udformning af spørgeskemaer, kontakten til virksomhederne, rådgivning af deltagere, indsamling og analyse af spørgeskemaer, evaluering samt udarbejdelse af nærværende rapport. Ved samarbejdet mellem HUR og Københavns Kommune blev der koordineret et kampagnesekretariat. Sekretariatet skulle sørge for materiale og indlægsholdere til et informationsmøde på virksomheden, bearbejdning af de ansattes registreringer om deres transport, individuel rådgivning om alternative transportmåder, hjælpemidler og præmier. I samarbejde med presse- og kommunikationsmedarbejder Lis Kellermann fra HUR og kommunikationschef Helle Fritze fra Københavns Kommune skulle sekretariatet løbende formidle kampagnen til pressen. Finansiering Kampagnens finansielle velgørere var Københavns Kommune, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Miljøtrafiksekretariatet i Trafikministeriet. Herudover bidrog DFDS Seaways, Winther Cykler A/S, Kildemoes Cykelfabrik A/S, Urania Cykler, Dansk Cyklist Forbund, Cykelhandlernes Centralforening, Frederiksberg Svømmehal, DGI byen, Tivoli, Louisiana og Dagmar Teatret med præmier og HUR med klippekort til bus og tog. Konceptet Kampagnen var bygget op omkring et forsøg, der rettede sig mod virksomheder og deres medarbejdere, som skulle konkurrere om hvem der kunne spare mest bilkørsel til og fra arbejde. I den forbindelse efterlystes personer, som gerne ville prøve at bruge bilen mindre til arbejde eller som gerne ville have forslag til at lette deres transport og prøve noget andet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 5

6 De medarbejdere der meldte sig blev tilbudt individuel hjælp til at finde alternative transportmuligheder (tog, bus, cykel, parkér og rejs, samkørsel og kombinationer heraf) samt konkrete fordele i form af rådgivning og en nærmere bestemt mængde af hjælpemidler i form af f.eks. gratis kollektiv trafik, lån af cykel til brug mellem station og arbejdsplads, lån af cykelanhængere, transportkurve til cyklen, cykelcomputere mv. Derudover fik virksomhederne tilsendt gimmicks (kuglepenne og post-it blokke) til at skabe opmærksomhed om kampagnen. I en to ugers forsøgsperiode skulle de der havde ytret interesse om at ville prøve noget andet stræbe imod at bruge alternativer til bil mest muligt. Alle medarbejdere skulle registrere hvordan de kom på arbejde dels i en normal-uge inden kampagnen, dels i en 2-ugers forsøgsperiode. I forsøgsugerne var der løbende lodtrækning med belønning af dem, der den pågældende dag havde valgt at komme på arbejde uden at køre i bil alene. Kampagnen forløb fra midt i august 2002 til midt i september i ugerne Herefter kom evalueringsprocessen. Aktiviteterne er sammenfattet i skemaet. Hvornår hvad hvem uge 33 (12-18 august) Information af virksomhedens ansatte, f.eks. på informationsmøde. uge 34 (19-25 august) uge 35 (26-30 august) uge (1-15 september) uge 38 (16-22 september) uge (23 september - 15 november) Registrering af normal transport til arbejde og interesse for at ændre vaner. Registrering af transportmiddelvalg til arbejde i en normal uge. Rådgivning om alternative transportmuligheder, tilvejebringelse af konkrete hjælpemidler. Forsøgsuger med registrering af transportmiddelvalg til arbejde og lodtrækning. Miljøtrafikuge, afslutningsmøde med offentliggørelse af resultater og vindere. Tak til deltagere. Evaluering og udarbejdelse af slutrapport. Kampagnesekretariatet afholder indlæg om kampagnen på informationsmøde. Spørgeskema om sædvanlig transport, der udfyldes af de ansatte og hurtigst muligt indsamles. Spørgeskema om transportvalg dag for dag. Udfyldes løbende og indsendes mandag i den følgende uge. Kampagnesekretariatet udarbejder forslag på baggrund af det første spørgeskema og formidler resultater mv. til de ansatte. Gimmicks uddeles sidst på ugen. Ansatte prøver alternativer og at lade bilen stå, udfylder løbende spørgeskema om transporten dag for dag i de to uger. Der trækkes løbende lod blandt medarbejderne og gives præmier til dem, der på dagen ikke er kørt alene i bil til arbejde. Spørgeskemaer indsendes fredag Kampagnesekretariatet sørger for mødet, virksomheders ledelse og ansatte inviteres. Alle ansatte får en kort beskrivelse af resultaterne. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere, slutrapport udarbejdes og udsendes af kampagnesekretariatet.. Valg af målgruppe Baggrunden for at vælge virksomheder som målgruppe var at få fat i personer, som dagligt pendler, og som kan nås samlet i kraft af deres tilknytning til en bestemt arbejdsplads. Det er derudover hensigten at opsamle erfaringer til videreudvikling af konceptet for mobilitetsplanlægning, således at virksomheder i fremtiden kan bruge dette som et frugtbart redskab til at påvirke deres medarbejderes transportadfærd. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 6

7 Målgruppen var altså udvalgt dels i forhold til den overordnede problemstilling, nemlig de stigende trængsel- og miljøproblemer, der kan erfares i Hovedstadsområdet. Dels som pilotprojekt for i hvilket omfang mobilitetsplanlægning kan bidrage til adfærdsændring hos virksomheder og dermed en reducering af den samlede brug af bil. Rationalet er, at hvis det kan lade sig gøre for disse virksomheders medarbejdere at reducere bilkørslen under nuværende strukturelle betingelser, er det sandsynligt at samme resultat ville kunne opnås med lignende virksomheder. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 7

8 4. Gennemførelse af kampagnen Hvervning af virksomheder Forud for kampagnen var gået et arbejde med søgning af virksomheder. Godt 40 virksomheder blev kontaktet. En del var positive, nogle skeptiske og enkelte blankt afvisende. Mange afviste at deltage på grund af andre prioriteter og generel travlhed, en del heraf ville dog gerne kontaktes ved ny lejlighed. To af de tre, der endte med at deltage, var umiddelbart meget positive og tog hurtigt beslutningen. Målet var at få fat i 3-5 virksomheder af forskellig art, herunder såvel offentlige som ikke offentlige. I starten af juli måned havde AKB og Lægemiddelstyrelsen meldt sig som deltagere, mens Hovedsamarbejdsudvalget på Rigshospitalet tilsluttede sig et par dage inden kampagnen startede. Det lykkedes altså netop at nå målet om deltagelse af 3-5 virksomheder. En af virksomhederne var desuden privat, om end primært af administrativ karakter (udlejningsvirksomhed). De deltagende virksomheder Boligselskabet AKB har i alt 340 ansatte. De 90 arbejder på Tomsgårdsvej i København NV, resten er i afdelinger spredt over hele Hovedstadsregionen. Samtlige ansatte blev tilbudt deltagelse i kampagnen. Lægemiddelstyrelsen har 280 ansatte, der er samlet på Frederikssundsvej, tæt på Københavns Kommunes ydergrænse. Samtlige ansatte blev tilbudt deltagelse i kampagnen. Rigshospitalet har ca ansatte og ligger på Blegdamsvej 9 på Østerbro, med visse afdelinger nogle 100 meter væk på Tagensvej. Medlemmer og suppleanter til Hovedsamarbejdsudvalget samt centerledelsen - i alt 35 personer - blev tilbudt deltagelse i kampagnen. I alt blev således 655 personer tilbudt deltagelse. Kampagnen blev ved møder introduceret på AKB og Rigshospitalet, mens de ansatte på Lægemiddelstyrelsen alene blev introduceret til den via . Forløbet i kampagneugerne En særlig konto, blev oprettet til brug under kampagnen. Deltagerne fik efter introduktionen en med beskrivelse af kampagnen samt et tilmeldingsskema. I alt 186 registrerede sig for kampagnen. Andelen af tilmeldte fordeler sig således mellem på de deltagende virksomheder: Arbejdsplads deltagere ansatte andel Lægemiddelstyrelsen % AKB, Tomsgårdsvej % AKB, afdelinger % Rigshospitalet % I alt % Det er interessant, at der de steder, hvor der blev holdt introduktionsmøder, er den største andel af deltagere. 75 af de 186 tilmeldte fik udarbejdet rejseplaner med kollektiv trafik og/eller cykelruter, og fik tilbudt klippekort eller praktisk hjælp i form af cykler, cykelkurve eller cykelcomputere. 59 tog imod sådanne Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 8

9 tilbud. 41 tilbød at tage en kollega med i bilen. I ca. 15 tilfælde blev de sat i forbindelse med en oplagt kandidat. Spørgeskemaer Der indgik tre spørgeskemaer i kampagnen: 1. et tilmeldingsskema, med oplysninger om sædvanlig transportform og mulighed for at ønske sig alternativer 2. et skema til rapportering af transporten i den normale uge, uge et skema til rapportering af transporten i kampagneugerne 36 og 37 Alt i alt var der: 186 der registrerede sig for kampagnen 179 der indsendte tilmeldingsskema (enkelte meldte sig til senere uden) 170 der indsendte registreringsskema for normalugen, heraf 125 der havde indsendt skemaet til tiden 137 der indsendte registreringsskema for forsøgsugerne senest mandag den 16.9 (enkelte indkom herefter, men er ikke medtaget). Hjælpemidler I tabellen er vist, hvor mange hjælpemidler der blev tilbudt hhv. accepteret. Det fremgår, at klippekort til kollektiv trafik og cykelkurve modtages af ca. halvdelen, mens cykelcomputere er et udpræget hit, som alle er interesserede i. Derimod er lånecykler ikke særligt interessante, ligesom ingen tog mod muligheden for at låne udstyr særligt egnet til transport af børn. tilbudt modtaget gratis kollektiv trafik lånecykel 16 2 cykelanhænger 10 0 halvcykel 9 0 cykelkurv cykelcomputer Præmier og gimmicks Der blev skaffet sponsorer til en lang række præmier, herunder 50 gratis HT-klippekort, 50 indgangsbilletter til Tivoli, 20 billetter til kurbadet i Frederiksberg Svømmehal, 10 billetter til Dagmar biografen, 6 billetter til Louisiana, 6 billetter til Vandkulturhuset i DGI-byen, 6 cykelhjelme, 10 medlemskaber af Dansk Cyklist Forbund, badehåndklæder og et DFDS Minicruise til Norge. Præmierne blev "bundtet", så der til de to kampagneuger var i alt 30 præmiepakker (1 pr. dag og 2 pr. fredag til AKB og Lægemiddelstyrelsen, 3 pr. uge til Rigshospitalet). Den ene hovedpræmie var en sejltur fra København til Oslo for to personer til en værdi af mindst 998 kr. med DFDS Seaways og skulle udtrækkes blandt de medarbejdere, som ikke havde kørt alene i bil i løbet af de to kampagneuger. Den anden hovedpræmie gik til den virksomhed, som havde sparet mest bilkørsel i forhold til den samlede bilkørsel for virksomheden. Præmierne bestod af to cykelhjelme og en damecykel fra Winther Cykler til en værdi af 4.795, - kr. samt en herrecykel fra Kildemoes Cykelfabrik til en værdi af 3.999,- kr. De andre præmier blev udtrukket løbende mens kampagneugerne stod på. Præmierne blev bunket og fordelt i forhold til antal medarbejdere på de tre virksomheder og sendt til de respektive kontaktpersoner i starten af kampagneugerne. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 9

10 Presse og afsluttende møde I slutningen af uge 35 udsendte Københavns Kommune en pressemeddelelse, som præsenterede Miljøtrafikugen og ganske kort omtalte baggrunden og formålet med kampagnen. Målgruppen var primært lokalavisen, men blev også udsendt til dagspressen. Herefter blev der udsendt to pressemeddelelser, henholdsvis den 5. september og den 18. september. Den første pressemeddelelse fortalte mere uddybende om forløbet med kampagneugerne mens den anden bragte erfaringerne og resultaterne fra kampagneugerne. (Se bilag 9) 6. september blev dagbøger efterlyst blandt deltagerne. Der var et mindre antal reaktioner herpå, og dagbøger fra i alt fem blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside samt (via link) på HURs hjemmeside. Dagbøgerne er gengivet i bilag 5. Kampagnens afslutning blev markeret med et møde på cafe Byens Lys den 18. september, dvs. midt i selve Miljøtrafikugen. Formålet var at kåre den vindende virksomhed og medarbejder samt at opsamle deltagernes erfaringer fra de to kampagneuger for derved at igangsætte en debat om transportplanlægning og især transportsituationen i Hovedstadsområdet. De deltagende fordelte sig mellem politikere fra Københavns Kommune, repræsentanter fra HUR, direktører og medarbejdere fra de tre virksomheder, lokale græsrodsgrupper samt pressen. Indledningsvis blev kampagnens sammenhæng med HUR Pendlerkontor præsenteret. Både virksomhedslederne og et par deltagere i kampagnen fortalte efterfølgende om hvordan det havde været at være med, gode såvel som dårlige erfaringer. Herefter blev vinderne af hovedpræmierne kåret af henholdsvis Københavns miljøborgmester og formanden for HUR. For at initiere en afsluttende debat blev kampagnens hovedresultater præsenteret. Generelt var tilbagemeldingen fra de tre virksomhedsledere at de som virksomhed havde været meget glade for at være med i kampagnen. De havde erfaret, at kampagnen havde været med til at skabe debat om transport og miljø blandt medarbejdere på virksomheden. Resultatet af konkurrencen blev udsendt til alle deltagere den 18.9 efter pressemødets afholdelse. Den samlede pressedækning af kampagnen blev mindre end forventet. Ved en tilsvarende kampagne i 2001 bidrog ikke mindst Københavns Radio med massiv omtale. Strejke blandt DRs journalister betød imidlertid, at intet blev formidlet ad denne vej, og bestræbelserne på ad andre veje at opnå opmærksomhed lykkedes ikke i samme omfang. En oversigt over pressedækningen fremgår af bilag 10. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 10

11 5. Resultater og erfaringer Analyse af spørgeskemaerne De indsendte skemaer med registrering af transporten i den normale uge og forsøgsugerne giver mulighed for en kvantitativ vurdering af kampagnens effekt. Antallet af deltagere, hvor det er muligt at sammenligne de to perioder, er 128. Heraf er der: 29 (23%) der har reduceret deres brug af bil som chauffør 13 (10%) der har uændret brug af bil som chauffør 19 (15%) der har forøget deres brug af bil 67 (52%) der slet ikke har kørt i bil som chauffør 22 af de 29, der har reduceret deres brug af bil som chauffør, har modtaget forslag til rejsealternativer. Idet der for samtlige beregnes et vægtet antal dage, hvor vedkommende har anvendt et givet transportmiddel eller kombination af transportmidler, kan forskellen på den normale uge og forsøgsugerne opgøres. Figuren viser resultatet for samtlige deltagere og for virksomhederne enkeltvis. Det fremgår, at de ansatte på Rigshospitalet har været bedst til at reducere deres bilkørsel. Andelen af personer, der kører i bil som chauffør, falder fra 30 til 23%, svarende til en reduktion i bilkørslen på 22%. Som helhed er der (i absolutte andele) 6,4% færre, der bruger bil (og 1% færre i kategorien "andet"), mens samkørslen er steget med 2%, brug af kollektiv trafik med 2,2% og brug af cykel med 3,2%. Flere detaljer og beskrivelse af metoden kan findes i bilag 6. Deltagernes kommentarer undervejs i kampagneugerne Der er indkommet en del kommentarer i forbindelse med de tre spørgeskemaer, der er sendt til deltagerne. Fraregnet deltagernes uddybninger af deres sædvanlige transportadfærd, fx oplysning om hvornår børnehave/vuggestue lukker, havde omkring 50 deltagere benyttet sig af muligheden for at knytte kommentarer til spørgeskemaerne. Herudaf er godt 12 kommentarer fra tilmeldingsskemaet og resten er fordelt på skema 2 og 3 samt fremkommet i forbindelse med svar på med rejseforslag og tilbud om hjælpemidler. Stort set alle deltagere har begrundelser for deres normale transportadfærd (tilmeldingsskema). De fleste begrunder tiden som en væsentlig faktor for valg af transportmiddel, som i de fleste tilfælde er Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 11

12 bilen. Resten gør rede for en kompleks hverdag med mange gøremål i form af møder i og efter arbejdstid, hentning/bringning af børn, indkøb, etc., hvilket rent tidsmæssigt gør det vanskeligt at undvære bilen. Resten af kommentarerne er erfaringer med rejsealternativet under de to kampagneuger (forsøgsugerne). Godt 6 deltagere har kommenteret, at de pga. en kompleks og travl hverdag ikke har set det muligt at følge det foreslåede rejsealternativ, mens ca. 3 deltagere kommenterer at de har været glade for rejseforslaget. En af disse kommenterer at hun aldrig selv ville have fundet frem til den foreslåede cykelrute, mens en anden begrunder brug af bil med, at hvis hun havde haft råd til en cykel, ville hun bruge den i stedet for bilen. Resten er generelle kommentarer og erfaringer, som fx overvejende handler om gevinsterne ved at transportere sig med cykel, herunder det gode vejr, som prægede kampagneugerne, samt det opnåede velvære ved motion. Andre kritiserede cykelstierne for at være i dårlig stand og en enkelt beklagede cyklisternes dårlige opførsel overfor rejsende ved busstoppestederne. En enkelt deltager håber, at kampagnen vil få flere til at anvende den offentlige transport, mens en anden er blevet påvirket til at købe en miljøvenlig bil. En enkelt deltager finder kampagnens angrebsvinkel forfejlet og har dertil en række betragtninger om transportmuligheder og myndighedernes varetagelse af forskellige trafikale problemer. Dette gav anledning til en længere korrespondance. Alle kommentarer, herunder den nævnte korrespondance, er gengivet i bilag 7. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere Kontaktpersonerne og deltagerne blev ca. 40 dage efter kampagnens afslutning spurgt om deres mening og erfaringer. Kontaktpersonernes tidsforbrug varierer. To af dem har brugt 2-3 dage, den tredje væsentligt mindre. I alle tilfælde vurderes dette tidsforbrug som acceptabelt. Som positive effekter fremhæver de diskussionen om transport, god stemning og opbygning af det interne sammenhold på arbejdspladsen. Som noget, der kunne gøres bedre, nævner de information og koordinering heraf samt pressemøder der i mindre grad er præget af dem, der i forvejen har en kendt holdning til de trafikale forhold. 136 personer, deraf 29, der ikke deltog i kampagnen (også ikke-deltagere blev inviteret til at svare), har reageret på et spørgeskema om deltagerevaluering. Over halvdelen af dem, der ikke deltog, bemærkede kampagnen, hvilket fik en del af dem til at overveje deres transport. Som de vigtigste grunde til ikke at deltage angives at man i forvejen ikke kører i bil eller at man ikke er i stand til at lave om på bilanvendelsen. Som vigtigste grund til at deltage anføres "Ville gerne støtte formålet". Præmier kommer ind som næstvigtigste grund. Et flertal af dem, der ændrede transportvaner, fandt at det var mere eller mindre besværligt, men et lige så stort antal fandt, at der var positive oplevelser knyttet til ændringen. Knap halvdelen oplyser, at de har fastholdt en del af ændringerne efter kampagnen. Der er stor tilfredshed med præmierne. Godt halvdelen finder, at hjælpemidlerne havde nogen eller Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 12

13 stor betydning for de nye transportvaner. En enkelt finder, at der har været for stor rundhåndethed med gaver og hjælpemidler. Der er stor tilfredshed med kampagnen som sådan - 91% mener at den er god, meget god eller særdeles god. Der er en del kommentarer til de forskellige spørgsmål. Ikke mindst forsinkede tog og busser nævnes som et problem. En samlet oversigt over svar og kommentarer findes i bilag 8. Fremadrettede konklusioner Kampagnen har vist, at det i løbet af kort tid er muligt at opnå en ganske væsentlig reduktion af pendlingen som solo-bilister. Reduktionen bestod i et skift til cykling, samkørsel og kollektiv trafik. Kun ganske få - nemlig en enkelt - tog imod tilbud om pendlercykler (cykel mellem station og arbejdsplads) og ingen valgte at låne cykelanhængere eller andre tekniske løsninger på børnetransport i forbindelse med cykel. Disse muligheder indebærer åbenbart ændringer, der er for svære at overskue til at de tages i brug på så kort sigt. Det er tilsyneladende formålet som sådan, der er den stærkest motiverende faktor for de ansatte, mens præmierne dog også spiller en vis rolle. Effektiviteten af kommunikationen med de ansatte er af afgørende betydning. Sandsynligvis har introduktionsmøderne haft en væsentligt betydning for hvor stor en del af de ansatte, der valgte at deltage på de enkelte virksomheder. Bedre tid til og mulighed for dialog med de ansatte, herunder demonstration af alternative transportløsninger (cykelanhængere og anden børnetransport, pendlercykler), vil ligeledes give et bredere rum af muligheder og dermed en større effekt. Det er tankevækkende, at en stor del af dem, der ikke deltog, som grund enten angav, at de i forvejen ikke kørte i bil, eller at de ikke havde i sinde at ændre bilanvendelsen. Dette på trods af, at det fra arrangørernes side var et ønske, at alle deltog. Introduktionsskrivelsen, der lagde ret stor vægt på et ønske om ændring af transportvaner (se bilag 3), kan have medvirket til at forvirre budskabet. Ved en gentagen kampagne bør en enklere teknisk løsning på spørgeskemaerne - f.eks. web-baserede spørgeskemaer - tages i anvendelse. Der bør ligeledes sættes mere ind på at få bevågenhed i pressen, herunder have en plan B liggende, hvis aktiviteterne ikke har den fornødne gennemslagskraft (i dette tilfælde betød en strejke blandt DRs journalister at der ikke kom omtale ad denne kanal, som i 2001 bidrog stærkt til formidlingen af en tilsvarende kampagne). Interessen fra virksomhedernes side for at deltage indenfor den givne tidsramme var moderat. To af de virksomheder, der valgte at gå med i kampagnen, var på den anden side umiddelbart interesserede deri, mens den sidste havde behov for nogen overtalelse. Flere virksomheder gav udtryk for interesse, men sagde, at de først kunne være med næste år. Bedre tid til dialog med virksomhederne inden kampagnens afvikling vil uden tvivl gøre det lettere at finde interesserede deltagere. De erfaringer, der er opnået, kan både udnyttes ved udarbejdelse af transportplaner for virksomheder og ved fremtidige kampagner af samme karakter. De supplerer og bekræfter desuden den eksisterende viden om mulighederne for at påvirke den enkeltes valg af transportmiddel. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 13

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Efterårets store aktivitetskonkurrence

Efterårets store aktivitetskonkurrence DENNE FOLDER ER EN ANNONcE FRA FRISKOP.DK Friskere og gladere medarbejder friskop.dk præsentere Efterårets store aktivitetskonkurrence route 66 gå virtuel fra Los Angeles til Las Vegas 20.september - 21.november

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark

Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark Miljøprojekt Nr. 791 2003 Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark Per Thost, Hanne Hansen og Annette Kayser Rambøll Nyvig A/S Henrik Grell COWI A/S Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere