"Kan vi lade bilen stå?"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Kan vi lade bilen stå?""

Transkript

1 Miljøtrafikugen 2002 Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Kommune "Kan vi lade bilen stå?" Beskrivelse og evaluering af kampagnen

2 Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?" Indhold 1. Sammenfatning 2. Formål med kampagnen 3. Beskrivelse af kampagnen Kampagneansvarlige Organisering Finansiering Konceptet Valg af målgruppe 4. Gennemførelse af kampagnen Hvervning af virksomheder De deltagende virksomheder Forløbet i kampagneugerne Spørgeskemaer Hjælpemidler Præmier og gimmicks Presse og afsluttende møde 5. Resultater og erfaringer Analyse af spørgeskemaerne Deltagernes kommentarer undervejs i kampagneugerne Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere Fremadrettede konklusioner Bilag (i separat rapport) 1. Detaljeret beskrivelse af kampagnens gennemførelse 2. Virksomhedshenvendelse 3. Introduktion 4. Spørgeskemaer 5. Dagbøger 6. Analyse af spørgeskemaerne 7. Kommentarer fra tilmeldingsskema og skema 2 og 3 8. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere 9. Pressemeddelelser og faktaark 10. Presseomtale Rapporten er afsluttet december 2002 og udarbejdet for og af: HUR Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby Tlf Kontakt: Mette Haas Carina Botoft Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Rådhuset, 1599 København V Tlf Kontakt: Annette Egetoft Pia Nielsen Thomas Krag Mobilitetsrådgivning Wilhelm Marstrands Gade København Ø Tlf Kontakt: Thomas Krag Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 2

3 1. Sammenfatning Kampagnen "Kan vi lade bilen stå" blev gennemført som optakt til Miljøtrafikugen Kampagnen bestod i en konkurrence mellem tre arbejdspladser, der skulle prøve at lade bilen stå. Den arbejdsplads, der kunne nedbringe sin bilbrug mest, blev udpeget som vinder. Der indgik en række elementer, som skulle motiverede de ansatte til at prøve alternativer til bilen: 1. udarbejdelse af rejseforslag med brug af bus, tog, cykel og udpegning af mulige kolleger for samkørsel 2. tilbud om hjælpemidler til at lette overgangen til alternativer (klippekort til den kollektive trafik, lån af cykler, cykelanhængere eller halvcykler, sammenklappelige cykelkurve, cykelcomputere) 3. løbende lodtrækning blandt deltagerne i de uger, hvor alternativerne skulle afprøves, idet man kunne vinde præmier hvis man ikke kørte alene i bil. 186 af 655 mulige registrerede sig for kampagnen. For 128 af disse var det muligt at sammenligne transporten mellem en referenceuge og to forsøgsuger. Det lykkedes på samtlige arbejdspladser at reducere brugen af bil. Samlet skete en reduktion fra 30% til 23% af turene til og fra arbejdspladsen med bil som chauffør, svarende til en 22% reduktion i bilkørslen. Ændringen markerede sig i en nogenlunde ligelig overgang til samkørsel, kollektiv trafik og brug af cykel. Rigshospitalet blev udpeget som vinder. Her blev bilbrugen reduceret fra 21% til 7%. Deltagerne var meget tilfredse med kampagnen. 91% fandt den "god", "meget god" eller "særdeles god", og kun 9% fandt den "mindre god" eller "ringe". Kampagnen har vist, at det ved information, opmuntring og konkurrence er muligt at skabe en ganske markant ændring af transportadfærden i en afgrænset periode. Kampagnen har skabt debat om transporten på arbejdspladserne og har affødt en række både glade men også kritiske kommentarer til de eksisterende transporttilbud. En del af dem, der prøvede alternativer til bil, er desuden fortsat hermed efter kampagnen. Det lykkedes at få omtalt kampagnen i pressen, men i mindre omfang end ønsket og forventet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 3

4 2. Formålet med kampagnen Formål med kampagnen Kan vi lade bilen stå? var 1. ved information, dialog, støttende foranstaltninger og konkurrence at opnå en ændret transportadfærd på de deltagende virksomheder 2. at skabe opmærksomhed i offentligheden om, at det på denne måde er muligt at skabe ændringer i transporten. Målet var således at skabe opmærksomhed om, at det ad frivillighedens vej ved brug af mobility management er muligt at ændre transportvaner ved afprøvning af alternative transportmuligheder. Kampagnen havde samtidig til hensigt at fungere som optakt til Miljøtrafikugen for derved at øge opmærksomheden omkring de mange aktiviteter såvel som det overordnede mål: at stille skarpt på de praktiske muligheder, der eksisterer for at transportere sig på en måde, der tager større hensyn til vores sundhed, miljøet, færdselssikkerheden og til byen som et roligere sted at færdes og opholde sig samt de stigende trængselsproblemer i Hovedstadsområdet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 4

5 3. Beskrivelse af kampagnen Kampagneansvarlige Inden konceptet for kampagnen blev endeligt fastlagt opfordrede Københavns Kommune HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) til at indgå i et samarbejde om tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagnen. I den forbindelse kunne HUR drage værdifulde erfaringer af nærværende kampagne som pilotprojekt for HUR s eget arbejde med og udvikling af mobilitetsplanlægning i forhold til virksomheder. Et samarbejde ville desuden betyde, at der i kunne tilføres ekstra ressourcer til kampagnen, herunder mulighed for at hverve 3-5 virksomheder i stedet for højest 3 som først planlagt. HUR modtog opfordringen positivt og et samarbejde blev etableret. Organisering Initiativtagerne til kampagnen var den til formålet nedsatte projektgruppe i Københavns Kommune, primært Annette Egetoft, Pia Nielsen og Susan Blom Jørgensen fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen (projektgruppen udgøres, foruden de ovennævnte, af Peter Bach Nielsen, Økonomiforvaltningen og Maria Helledi Streuli og Jens Frost, begge fra Vej & Park). Heri deltog ligeledes fra HUR Carina Botoft og Mette Haas samt transportrådgiver Thomas Krag. Kampagnens ansvarlige forestod hvervning af virksomheder, indgåelse af aftale med sponsorer, afholdelse af møder med virksomheder, kontakt til pressen, afholdelse af et samlet afslutningsmøde for virksomhedernes ledelser og de ansatte, der havde lyst, udarbejdelse af nærværende rapport samt sekretariatsfunktion. Konsulenten stod for en del af det forberedende arbejde, udformning af spørgeskemaer, kontakten til virksomhederne, rådgivning af deltagere, indsamling og analyse af spørgeskemaer, evaluering samt udarbejdelse af nærværende rapport. Ved samarbejdet mellem HUR og Københavns Kommune blev der koordineret et kampagnesekretariat. Sekretariatet skulle sørge for materiale og indlægsholdere til et informationsmøde på virksomheden, bearbejdning af de ansattes registreringer om deres transport, individuel rådgivning om alternative transportmåder, hjælpemidler og præmier. I samarbejde med presse- og kommunikationsmedarbejder Lis Kellermann fra HUR og kommunikationschef Helle Fritze fra Københavns Kommune skulle sekretariatet løbende formidle kampagnen til pressen. Finansiering Kampagnens finansielle velgørere var Københavns Kommune, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Miljøtrafiksekretariatet i Trafikministeriet. Herudover bidrog DFDS Seaways, Winther Cykler A/S, Kildemoes Cykelfabrik A/S, Urania Cykler, Dansk Cyklist Forbund, Cykelhandlernes Centralforening, Frederiksberg Svømmehal, DGI byen, Tivoli, Louisiana og Dagmar Teatret med præmier og HUR med klippekort til bus og tog. Konceptet Kampagnen var bygget op omkring et forsøg, der rettede sig mod virksomheder og deres medarbejdere, som skulle konkurrere om hvem der kunne spare mest bilkørsel til og fra arbejde. I den forbindelse efterlystes personer, som gerne ville prøve at bruge bilen mindre til arbejde eller som gerne ville have forslag til at lette deres transport og prøve noget andet. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 5

6 De medarbejdere der meldte sig blev tilbudt individuel hjælp til at finde alternative transportmuligheder (tog, bus, cykel, parkér og rejs, samkørsel og kombinationer heraf) samt konkrete fordele i form af rådgivning og en nærmere bestemt mængde af hjælpemidler i form af f.eks. gratis kollektiv trafik, lån af cykel til brug mellem station og arbejdsplads, lån af cykelanhængere, transportkurve til cyklen, cykelcomputere mv. Derudover fik virksomhederne tilsendt gimmicks (kuglepenne og post-it blokke) til at skabe opmærksomhed om kampagnen. I en to ugers forsøgsperiode skulle de der havde ytret interesse om at ville prøve noget andet stræbe imod at bruge alternativer til bil mest muligt. Alle medarbejdere skulle registrere hvordan de kom på arbejde dels i en normal-uge inden kampagnen, dels i en 2-ugers forsøgsperiode. I forsøgsugerne var der løbende lodtrækning med belønning af dem, der den pågældende dag havde valgt at komme på arbejde uden at køre i bil alene. Kampagnen forløb fra midt i august 2002 til midt i september i ugerne Herefter kom evalueringsprocessen. Aktiviteterne er sammenfattet i skemaet. Hvornår hvad hvem uge 33 (12-18 august) Information af virksomhedens ansatte, f.eks. på informationsmøde. uge 34 (19-25 august) uge 35 (26-30 august) uge (1-15 september) uge 38 (16-22 september) uge (23 september - 15 november) Registrering af normal transport til arbejde og interesse for at ændre vaner. Registrering af transportmiddelvalg til arbejde i en normal uge. Rådgivning om alternative transportmuligheder, tilvejebringelse af konkrete hjælpemidler. Forsøgsuger med registrering af transportmiddelvalg til arbejde og lodtrækning. Miljøtrafikuge, afslutningsmøde med offentliggørelse af resultater og vindere. Tak til deltagere. Evaluering og udarbejdelse af slutrapport. Kampagnesekretariatet afholder indlæg om kampagnen på informationsmøde. Spørgeskema om sædvanlig transport, der udfyldes af de ansatte og hurtigst muligt indsamles. Spørgeskema om transportvalg dag for dag. Udfyldes løbende og indsendes mandag i den følgende uge. Kampagnesekretariatet udarbejder forslag på baggrund af det første spørgeskema og formidler resultater mv. til de ansatte. Gimmicks uddeles sidst på ugen. Ansatte prøver alternativer og at lade bilen stå, udfylder løbende spørgeskema om transporten dag for dag i de to uger. Der trækkes løbende lod blandt medarbejderne og gives præmier til dem, der på dagen ikke er kørt alene i bil til arbejde. Spørgeskemaer indsendes fredag Kampagnesekretariatet sørger for mødet, virksomheders ledelse og ansatte inviteres. Alle ansatte får en kort beskrivelse af resultaterne. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere, slutrapport udarbejdes og udsendes af kampagnesekretariatet.. Valg af målgruppe Baggrunden for at vælge virksomheder som målgruppe var at få fat i personer, som dagligt pendler, og som kan nås samlet i kraft af deres tilknytning til en bestemt arbejdsplads. Det er derudover hensigten at opsamle erfaringer til videreudvikling af konceptet for mobilitetsplanlægning, således at virksomheder i fremtiden kan bruge dette som et frugtbart redskab til at påvirke deres medarbejderes transportadfærd. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 6

7 Målgruppen var altså udvalgt dels i forhold til den overordnede problemstilling, nemlig de stigende trængsel- og miljøproblemer, der kan erfares i Hovedstadsområdet. Dels som pilotprojekt for i hvilket omfang mobilitetsplanlægning kan bidrage til adfærdsændring hos virksomheder og dermed en reducering af den samlede brug af bil. Rationalet er, at hvis det kan lade sig gøre for disse virksomheders medarbejdere at reducere bilkørslen under nuværende strukturelle betingelser, er det sandsynligt at samme resultat ville kunne opnås med lignende virksomheder. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 7

8 4. Gennemførelse af kampagnen Hvervning af virksomheder Forud for kampagnen var gået et arbejde med søgning af virksomheder. Godt 40 virksomheder blev kontaktet. En del var positive, nogle skeptiske og enkelte blankt afvisende. Mange afviste at deltage på grund af andre prioriteter og generel travlhed, en del heraf ville dog gerne kontaktes ved ny lejlighed. To af de tre, der endte med at deltage, var umiddelbart meget positive og tog hurtigt beslutningen. Målet var at få fat i 3-5 virksomheder af forskellig art, herunder såvel offentlige som ikke offentlige. I starten af juli måned havde AKB og Lægemiddelstyrelsen meldt sig som deltagere, mens Hovedsamarbejdsudvalget på Rigshospitalet tilsluttede sig et par dage inden kampagnen startede. Det lykkedes altså netop at nå målet om deltagelse af 3-5 virksomheder. En af virksomhederne var desuden privat, om end primært af administrativ karakter (udlejningsvirksomhed). De deltagende virksomheder Boligselskabet AKB har i alt 340 ansatte. De 90 arbejder på Tomsgårdsvej i København NV, resten er i afdelinger spredt over hele Hovedstadsregionen. Samtlige ansatte blev tilbudt deltagelse i kampagnen. Lægemiddelstyrelsen har 280 ansatte, der er samlet på Frederikssundsvej, tæt på Københavns Kommunes ydergrænse. Samtlige ansatte blev tilbudt deltagelse i kampagnen. Rigshospitalet har ca ansatte og ligger på Blegdamsvej 9 på Østerbro, med visse afdelinger nogle 100 meter væk på Tagensvej. Medlemmer og suppleanter til Hovedsamarbejdsudvalget samt centerledelsen - i alt 35 personer - blev tilbudt deltagelse i kampagnen. I alt blev således 655 personer tilbudt deltagelse. Kampagnen blev ved møder introduceret på AKB og Rigshospitalet, mens de ansatte på Lægemiddelstyrelsen alene blev introduceret til den via . Forløbet i kampagneugerne En særlig konto, blev oprettet til brug under kampagnen. Deltagerne fik efter introduktionen en med beskrivelse af kampagnen samt et tilmeldingsskema. I alt 186 registrerede sig for kampagnen. Andelen af tilmeldte fordeler sig således mellem på de deltagende virksomheder: Arbejdsplads deltagere ansatte andel Lægemiddelstyrelsen % AKB, Tomsgårdsvej % AKB, afdelinger % Rigshospitalet % I alt % Det er interessant, at der de steder, hvor der blev holdt introduktionsmøder, er den største andel af deltagere. 75 af de 186 tilmeldte fik udarbejdet rejseplaner med kollektiv trafik og/eller cykelruter, og fik tilbudt klippekort eller praktisk hjælp i form af cykler, cykelkurve eller cykelcomputere. 59 tog imod sådanne Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 8

9 tilbud. 41 tilbød at tage en kollega med i bilen. I ca. 15 tilfælde blev de sat i forbindelse med en oplagt kandidat. Spørgeskemaer Der indgik tre spørgeskemaer i kampagnen: 1. et tilmeldingsskema, med oplysninger om sædvanlig transportform og mulighed for at ønske sig alternativer 2. et skema til rapportering af transporten i den normale uge, uge et skema til rapportering af transporten i kampagneugerne 36 og 37 Alt i alt var der: 186 der registrerede sig for kampagnen 179 der indsendte tilmeldingsskema (enkelte meldte sig til senere uden) 170 der indsendte registreringsskema for normalugen, heraf 125 der havde indsendt skemaet til tiden 137 der indsendte registreringsskema for forsøgsugerne senest mandag den 16.9 (enkelte indkom herefter, men er ikke medtaget). Hjælpemidler I tabellen er vist, hvor mange hjælpemidler der blev tilbudt hhv. accepteret. Det fremgår, at klippekort til kollektiv trafik og cykelkurve modtages af ca. halvdelen, mens cykelcomputere er et udpræget hit, som alle er interesserede i. Derimod er lånecykler ikke særligt interessante, ligesom ingen tog mod muligheden for at låne udstyr særligt egnet til transport af børn. tilbudt modtaget gratis kollektiv trafik lånecykel 16 2 cykelanhænger 10 0 halvcykel 9 0 cykelkurv cykelcomputer Præmier og gimmicks Der blev skaffet sponsorer til en lang række præmier, herunder 50 gratis HT-klippekort, 50 indgangsbilletter til Tivoli, 20 billetter til kurbadet i Frederiksberg Svømmehal, 10 billetter til Dagmar biografen, 6 billetter til Louisiana, 6 billetter til Vandkulturhuset i DGI-byen, 6 cykelhjelme, 10 medlemskaber af Dansk Cyklist Forbund, badehåndklæder og et DFDS Minicruise til Norge. Præmierne blev "bundtet", så der til de to kampagneuger var i alt 30 præmiepakker (1 pr. dag og 2 pr. fredag til AKB og Lægemiddelstyrelsen, 3 pr. uge til Rigshospitalet). Den ene hovedpræmie var en sejltur fra København til Oslo for to personer til en værdi af mindst 998 kr. med DFDS Seaways og skulle udtrækkes blandt de medarbejdere, som ikke havde kørt alene i bil i løbet af de to kampagneuger. Den anden hovedpræmie gik til den virksomhed, som havde sparet mest bilkørsel i forhold til den samlede bilkørsel for virksomheden. Præmierne bestod af to cykelhjelme og en damecykel fra Winther Cykler til en værdi af 4.795, - kr. samt en herrecykel fra Kildemoes Cykelfabrik til en værdi af 3.999,- kr. De andre præmier blev udtrukket løbende mens kampagneugerne stod på. Præmierne blev bunket og fordelt i forhold til antal medarbejdere på de tre virksomheder og sendt til de respektive kontaktpersoner i starten af kampagneugerne. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 9

10 Presse og afsluttende møde I slutningen af uge 35 udsendte Københavns Kommune en pressemeddelelse, som præsenterede Miljøtrafikugen og ganske kort omtalte baggrunden og formålet med kampagnen. Målgruppen var primært lokalavisen, men blev også udsendt til dagspressen. Herefter blev der udsendt to pressemeddelelser, henholdsvis den 5. september og den 18. september. Den første pressemeddelelse fortalte mere uddybende om forløbet med kampagneugerne mens den anden bragte erfaringerne og resultaterne fra kampagneugerne. (Se bilag 9) 6. september blev dagbøger efterlyst blandt deltagerne. Der var et mindre antal reaktioner herpå, og dagbøger fra i alt fem blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside samt (via link) på HURs hjemmeside. Dagbøgerne er gengivet i bilag 5. Kampagnens afslutning blev markeret med et møde på cafe Byens Lys den 18. september, dvs. midt i selve Miljøtrafikugen. Formålet var at kåre den vindende virksomhed og medarbejder samt at opsamle deltagernes erfaringer fra de to kampagneuger for derved at igangsætte en debat om transportplanlægning og især transportsituationen i Hovedstadsområdet. De deltagende fordelte sig mellem politikere fra Københavns Kommune, repræsentanter fra HUR, direktører og medarbejdere fra de tre virksomheder, lokale græsrodsgrupper samt pressen. Indledningsvis blev kampagnens sammenhæng med HUR Pendlerkontor præsenteret. Både virksomhedslederne og et par deltagere i kampagnen fortalte efterfølgende om hvordan det havde været at være med, gode såvel som dårlige erfaringer. Herefter blev vinderne af hovedpræmierne kåret af henholdsvis Københavns miljøborgmester og formanden for HUR. For at initiere en afsluttende debat blev kampagnens hovedresultater præsenteret. Generelt var tilbagemeldingen fra de tre virksomhedsledere at de som virksomhed havde været meget glade for at være med i kampagnen. De havde erfaret, at kampagnen havde været med til at skabe debat om transport og miljø blandt medarbejdere på virksomheden. Resultatet af konkurrencen blev udsendt til alle deltagere den 18.9 efter pressemødets afholdelse. Den samlede pressedækning af kampagnen blev mindre end forventet. Ved en tilsvarende kampagne i 2001 bidrog ikke mindst Københavns Radio med massiv omtale. Strejke blandt DRs journalister betød imidlertid, at intet blev formidlet ad denne vej, og bestræbelserne på ad andre veje at opnå opmærksomhed lykkedes ikke i samme omfang. En oversigt over pressedækningen fremgår af bilag 10. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 10

11 5. Resultater og erfaringer Analyse af spørgeskemaerne De indsendte skemaer med registrering af transporten i den normale uge og forsøgsugerne giver mulighed for en kvantitativ vurdering af kampagnens effekt. Antallet af deltagere, hvor det er muligt at sammenligne de to perioder, er 128. Heraf er der: 29 (23%) der har reduceret deres brug af bil som chauffør 13 (10%) der har uændret brug af bil som chauffør 19 (15%) der har forøget deres brug af bil 67 (52%) der slet ikke har kørt i bil som chauffør 22 af de 29, der har reduceret deres brug af bil som chauffør, har modtaget forslag til rejsealternativer. Idet der for samtlige beregnes et vægtet antal dage, hvor vedkommende har anvendt et givet transportmiddel eller kombination af transportmidler, kan forskellen på den normale uge og forsøgsugerne opgøres. Figuren viser resultatet for samtlige deltagere og for virksomhederne enkeltvis. Det fremgår, at de ansatte på Rigshospitalet har været bedst til at reducere deres bilkørsel. Andelen af personer, der kører i bil som chauffør, falder fra 30 til 23%, svarende til en reduktion i bilkørslen på 22%. Som helhed er der (i absolutte andele) 6,4% færre, der bruger bil (og 1% færre i kategorien "andet"), mens samkørslen er steget med 2%, brug af kollektiv trafik med 2,2% og brug af cykel med 3,2%. Flere detaljer og beskrivelse af metoden kan findes i bilag 6. Deltagernes kommentarer undervejs i kampagneugerne Der er indkommet en del kommentarer i forbindelse med de tre spørgeskemaer, der er sendt til deltagerne. Fraregnet deltagernes uddybninger af deres sædvanlige transportadfærd, fx oplysning om hvornår børnehave/vuggestue lukker, havde omkring 50 deltagere benyttet sig af muligheden for at knytte kommentarer til spørgeskemaerne. Herudaf er godt 12 kommentarer fra tilmeldingsskemaet og resten er fordelt på skema 2 og 3 samt fremkommet i forbindelse med svar på med rejseforslag og tilbud om hjælpemidler. Stort set alle deltagere har begrundelser for deres normale transportadfærd (tilmeldingsskema). De fleste begrunder tiden som en væsentlig faktor for valg af transportmiddel, som i de fleste tilfælde er Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 11

12 bilen. Resten gør rede for en kompleks hverdag med mange gøremål i form af møder i og efter arbejdstid, hentning/bringning af børn, indkøb, etc., hvilket rent tidsmæssigt gør det vanskeligt at undvære bilen. Resten af kommentarerne er erfaringer med rejsealternativet under de to kampagneuger (forsøgsugerne). Godt 6 deltagere har kommenteret, at de pga. en kompleks og travl hverdag ikke har set det muligt at følge det foreslåede rejsealternativ, mens ca. 3 deltagere kommenterer at de har været glade for rejseforslaget. En af disse kommenterer at hun aldrig selv ville have fundet frem til den foreslåede cykelrute, mens en anden begrunder brug af bil med, at hvis hun havde haft råd til en cykel, ville hun bruge den i stedet for bilen. Resten er generelle kommentarer og erfaringer, som fx overvejende handler om gevinsterne ved at transportere sig med cykel, herunder det gode vejr, som prægede kampagneugerne, samt det opnåede velvære ved motion. Andre kritiserede cykelstierne for at være i dårlig stand og en enkelt beklagede cyklisternes dårlige opførsel overfor rejsende ved busstoppestederne. En enkelt deltager håber, at kampagnen vil få flere til at anvende den offentlige transport, mens en anden er blevet påvirket til at købe en miljøvenlig bil. En enkelt deltager finder kampagnens angrebsvinkel forfejlet og har dertil en række betragtninger om transportmuligheder og myndighedernes varetagelse af forskellige trafikale problemer. Dette gav anledning til en længere korrespondance. Alle kommentarer, herunder den nævnte korrespondance, er gengivet i bilag 7. Evaluering blandt kontaktpersoner og deltagere Kontaktpersonerne og deltagerne blev ca. 40 dage efter kampagnens afslutning spurgt om deres mening og erfaringer. Kontaktpersonernes tidsforbrug varierer. To af dem har brugt 2-3 dage, den tredje væsentligt mindre. I alle tilfælde vurderes dette tidsforbrug som acceptabelt. Som positive effekter fremhæver de diskussionen om transport, god stemning og opbygning af det interne sammenhold på arbejdspladsen. Som noget, der kunne gøres bedre, nævner de information og koordinering heraf samt pressemøder der i mindre grad er præget af dem, der i forvejen har en kendt holdning til de trafikale forhold. 136 personer, deraf 29, der ikke deltog i kampagnen (også ikke-deltagere blev inviteret til at svare), har reageret på et spørgeskema om deltagerevaluering. Over halvdelen af dem, der ikke deltog, bemærkede kampagnen, hvilket fik en del af dem til at overveje deres transport. Som de vigtigste grunde til ikke at deltage angives at man i forvejen ikke kører i bil eller at man ikke er i stand til at lave om på bilanvendelsen. Som vigtigste grund til at deltage anføres "Ville gerne støtte formålet". Præmier kommer ind som næstvigtigste grund. Et flertal af dem, der ændrede transportvaner, fandt at det var mere eller mindre besværligt, men et lige så stort antal fandt, at der var positive oplevelser knyttet til ændringen. Knap halvdelen oplyser, at de har fastholdt en del af ændringerne efter kampagnen. Der er stor tilfredshed med præmierne. Godt halvdelen finder, at hjælpemidlerne havde nogen eller Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 12

13 stor betydning for de nye transportvaner. En enkelt finder, at der har været for stor rundhåndethed med gaver og hjælpemidler. Der er stor tilfredshed med kampagnen som sådan - 91% mener at den er god, meget god eller særdeles god. Der er en del kommentarer til de forskellige spørgsmål. Ikke mindst forsinkede tog og busser nævnes som et problem. En samlet oversigt over svar og kommentarer findes i bilag 8. Fremadrettede konklusioner Kampagnen har vist, at det i løbet af kort tid er muligt at opnå en ganske væsentlig reduktion af pendlingen som solo-bilister. Reduktionen bestod i et skift til cykling, samkørsel og kollektiv trafik. Kun ganske få - nemlig en enkelt - tog imod tilbud om pendlercykler (cykel mellem station og arbejdsplads) og ingen valgte at låne cykelanhængere eller andre tekniske løsninger på børnetransport i forbindelse med cykel. Disse muligheder indebærer åbenbart ændringer, der er for svære at overskue til at de tages i brug på så kort sigt. Det er tilsyneladende formålet som sådan, der er den stærkest motiverende faktor for de ansatte, mens præmierne dog også spiller en vis rolle. Effektiviteten af kommunikationen med de ansatte er af afgørende betydning. Sandsynligvis har introduktionsmøderne haft en væsentligt betydning for hvor stor en del af de ansatte, der valgte at deltage på de enkelte virksomheder. Bedre tid til og mulighed for dialog med de ansatte, herunder demonstration af alternative transportløsninger (cykelanhængere og anden børnetransport, pendlercykler), vil ligeledes give et bredere rum af muligheder og dermed en større effekt. Det er tankevækkende, at en stor del af dem, der ikke deltog, som grund enten angav, at de i forvejen ikke kørte i bil, eller at de ikke havde i sinde at ændre bilanvendelsen. Dette på trods af, at det fra arrangørernes side var et ønske, at alle deltog. Introduktionsskrivelsen, der lagde ret stor vægt på et ønske om ændring af transportvaner (se bilag 3), kan have medvirket til at forvirre budskabet. Ved en gentagen kampagne bør en enklere teknisk løsning på spørgeskemaerne - f.eks. web-baserede spørgeskemaer - tages i anvendelse. Der bør ligeledes sættes mere ind på at få bevågenhed i pressen, herunder have en plan B liggende, hvis aktiviteterne ikke har den fornødne gennemslagskraft (i dette tilfælde betød en strejke blandt DRs journalister at der ikke kom omtale ad denne kanal, som i 2001 bidrog stærkt til formidlingen af en tilsvarende kampagne). Interessen fra virksomhedernes side for at deltage indenfor den givne tidsramme var moderat. To af de virksomheder, der valgte at gå med i kampagnen, var på den anden side umiddelbart interesserede deri, mens den sidste havde behov for nogen overtalelse. Flere virksomheder gav udtryk for interesse, men sagde, at de først kunne være med næste år. Bedre tid til dialog med virksomhederne inden kampagnens afvikling vil uden tvivl gøre det lettere at finde interesserede deltagere. De erfaringer, der er opnået, kan både udnyttes ved udarbejdelse af transportplaner for virksomheder og ved fremtidige kampagner af samme karakter. De supplerer og bekræfter desuden den eksisterende viden om mulighederne for at påvirke den enkeltes valg af transportmiddel. Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?", side 13

Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå?

Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå? Oplæg ved Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå? Annette Egetoft, Københavns Kommune Carina Botoft, Hovedstadens Udviklingsråd Mål og krav Kampagne som optakt til Miljøtrafikugen 2002 Kan transportplanlægning

Læs mere

"Kan vi lade bilen stå?"

Kan vi lade bilen stå? Miljøtrafikugen 2002 Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Kommune "Kan vi lade bilen stå?" Beskrivelse og evaluering af kampagnen Bilag 1. Detaljeret beskrivelse af kampagnens gennemførelse 2. Virksomhedshenvendelse

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af:

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af: Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People Projektet er støttet af: Indhold Denne vejledning indeholder information til dig, som skal i gang med at gennemføre en transportundersøgelse

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002.

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002. HUR Pendlerkontor Projektleder Mette Haas, Hovedstadens Udviklingsråd Forsøg med mobility management HUR besluttede den 24. april 2002 at etablere et toårigt forsøg med mobility management. Samtidig besluttede

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Opfølgning på bilafvænningskursus

Opfølgning på bilafvænningskursus Opfølgning på bilafvænningskursus Et møde til indsamling af erfaringer fra og kommentarer til bilafvænningskurset blev holdt godt et år efter kurset, nemlig den 11.11.2004. Forinden havde deltagerne udfyldt

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune.

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Næstved Kommune Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Dette notat indeholder de væsentligste konklusioner fra spørgeskemaet: Busserne i Næstved

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

CykelScore Når chips sætter gang i cyklisterne. Vejforum 2011

CykelScore Når chips sætter gang i cyklisterne. Vejforum 2011 CykelScore Når chips sætter gang i cyklisterne Vejforum 2011 Baggrund Fredericia Cykelby vil øge cykeltrafikken med over 25 % - det kan kun nås ved at gå nye veje. Kampagnerne Vi Cykler til Arbejde & Alle

Læs mere

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø.

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø. Horsens Kommune Teknik og Miljø Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek Udarbejdet af: 1. Om mødet Hvad Dialogmøde med cykelhandlere, Horsens Cykelbibliotek

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Forårets store aktivitetskonkurrence!

Forårets store aktivitetskonkurrence! Denne folder er en annonce fra Friskop.dK Friskere og gladere medarbejder Massa Parma Bologna FIRENZE PISA La Spezia Modena Forli Forårets store aktivitetskonkurrence! Pisa til Firenze på 60 dage! Start

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Mobility Management: Den fleksible transportadfærd fremmes Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) HUR Pendlerkontor startede i september måned 2002 et samarbejde med virksomheder

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax 48 43 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere