jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business"

Transkript

1 jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1

2 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business Jens Mobergs nye bog, Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder, giver svar på, hvordan ledere bedst muligt klarer sig i den hastigt accelererende globale udvikling. Det kræver en vilje til at være forandringsparat og en åbenhed over for at arbejde med sin personlige vækst for at kunne lede en organisation bedre. At fokusere på personlig vækst er ifølge Jens Moberg vigtigere end nogensinde, da verden formentlig vil forandre sig mere de kommende år, end den har gjort de sidste 50 år. Fremtidsscenariet er inspireret af en tale, som Bill Gates holdt i Microsofts hovedkontor i USA i 2007, hvor Jens Moberg var ansat som en del af den øverste ledergruppe fra I talen understregede Bill Gates, at verdens accelererende forandringshastighed er en faktor, som ingen under nogen omstændigheder kommer uden om at skulle forholde sig til. En antagelse som Jens Moberg er fuldstændig enig i og derfor må konkludere, at fremtidens ledere på ingen måde må blive forskrækkede og indtage en offerrolle, men derimod se det som sin ypperste mission at gøre deres organisation så letbenet som muligt. Samtlige ansatte skal arbejde proaktivt på at gøre organisationen parat til at omstille sig efter forandringerne. Såvel ledere som medarbejdere skal forstå at hægte sig på udviklingen og dermed kunne reagere hurtigt på nye udfordringer. Det er de færreste danske virksomheder gearet til i dag, så Jens Moberg kunne ikke undgå at opleve en snert af stress på menneskehedens vegne, da han hørte Bill Gates spådom. Jens Moberg indleder med at præsentere sig selv som en forandringsagent, der trives godt med nye tiltag og gerne søsætter nye projekter. En forandringsagent er en leder, som gerne går forrest, når det gælder virksomhedens udvikling i et hastigt, foranderligt verdensbillede. At kunne omstille sig hurtigt og agere rigtigt i forhold til en kompleks samfundsudvikling sætter ekstra store krav til den enkelte leders kompetencer. Og det er disse kompetencer, som Jens Moberg videregiver et overblik over og ikke mindst en praktisk guide til, hvordan man selv kan træne sig selv op til at opnå. 2

3 2: Opbygning: Bogen er bygget op i tre overordnede dele, der ifølge Jens Moberg udgør grundelementerne for al personlig vækst for en ægte og autentisk leder: 1) Det, man skal være. 2) Det, man skal have. Og 3) Det, man skal udøve. Jens Moberg videregiver gennem bogen sine egne eksempler med ledelse og personlig vækst og supplerer disse erfaringer med beretninger fra andre ledere, som han gennem årene har arbejdet sammen med. Deres beretninger handler om, hvordan de selv har oplevet personlig vækst og hvordan de har klaret skærene gennem deres karriere. Det sidste kapitel er en præsentation af fem cases, der alle har fået deres ledelseserfaringer sat i perspektiv i samarbejde Jens Moberg. Gennem bogen bruger Jens Moberg skemaer til at illustrere, hvordan lederen kan forstå og ikke mindst rent praktisk gribe sin personlige udvikling an. For eksempel skal man selv udfylde tomme kasser ved at sætte ord på, hvordan man er som leder, og på den måde få et indblik i, hvad man kan arbejde på for at blive en bedre leder. Efter hvert kapitel følger en øvelse, som lederen kan vælge at gennemføre inden næste kapitel og dermed næste trin i den personlige udvikling. DEL 1 handler om det første grundelement eller trin i den personlige vækst: at opnå en høj grad af selvbevidsthed. Målet er, at lederen bringer sig selv i en tilstand, som han eller hun kan basere sin videre udvikling på. I del 1 får lederen indblik i, hvad han eller hun skal koncentrere sig om for at kunne vokse. Indføringen i forståelsen af selvbevidsthed opdeler Jens Moberg i fire kapitler: Kapitel 1: Selvbevidsthed Kapitel 2: Livsmål og personlige værdier Kapitel 3: Styrker og sårbarheder Kapitel 4: Empati VIDEO Se Jens Moberg fortælle, om den gang han blev vred Brug QR-koden eller klik HER (Find programmet til at læse QR-koden ved at søge på QR for eksempel i Apples App Store eller på Android Market.) Hvis lederen er bevidst om, hvad man skal være for at kunne vokse, er han eller hun kommet et væsentlig skridt på vejen til at blive en autentisk leder for andre. Lederen kan hermed opnå potentialet til at udvikle de egenskaber, som en ægte leder skal have, som uddybes i del 2. Som afslutning på del 1 er kapitel 5, der handler om selvtillid. Ifølge Jens Moberg er selvtillid en slags brobygger mellem den solide selvbevidsthed, en leder skal opbygge, før han eller hun er klar til at tage næste skridt i sin personlige udvikling, der handler om at udvikle de rette lederegenskaber, som bogens anden del handler om. DEL 2 handler om det andet trin i en leders personlige vækst. Det vil sige de egenskaber, som han eller hun skal have. Det drejer sig om følgende egenskaber, som sættes under luppen fra kapitel 6-11: Kapitel 6: Mod Kapitel 7: Stamina (udholdenhed) Kapitel 8: Nærvær 3

4 Kapitel 9: Integritet Kapitel 10: Ambition Kapitel 11: Ydmyghed Hvis lederen lykkes med at beherske disse egenskaber efter han eller hun er blevet bevidst om sig selv, dvs. om sine livsmål og personlige værdier, styrker og svagheder samt sin empatiske evne så er vedkommende klar til at udøve ægte ledelse over for andre. Disse handlinger belyser Jens Moberg i del 3, som fordeler sig på seks overordnede kapitler, der belyser de konkrete handlinger, som en autentisk leder forventes at gøre. Ifølge Jens Moberg kan del 1 og del 2 med fordel læses af alle, som ønsker at udvikle sig privat eller arbejdsmæssigt uanset om de har en lederstilling eller ej. Som afslutning på del 2 er kapitel 12, der handler om de aktive valg, en leder skal være bevidst om for at kunne udføre de handlinger, som forventes af en ægte og autentisk leder. Kapitel 12: Valget. At være leder kræver et aktivt valg, som man kun selv kan træffe. Det at være leder vil sige, at man tager lederrollen på sig og erkender, hvad den indebærer. Man bliver pludselig genstand for en masse menneskers opmærksomhed, en rollemodel, som er langt mere synlig, end hvis man bare er medarbejder hvad enten man kan lide det eller ej. Grundpræmissen er, at dygtige ledere arbejder på at forbedre sig løbende og bliver derfor mere selverkendte. DEL 3 handler om, hvilke redskaber den autentiske leder skal have i sin værktøjskasse det vil sige de egenskaber fra første og anden del. I del 3 om lederens personlige vækst tager Jens Moberg fat på, hvad lederen skal gøre for at være en god leder. Del 3 fordeler sig på de sidste seks kapitler: Kapitel 13: Feedback Kapitel 14: Store beslutninger Kapitel 15: Tilgivelse Kapitel 16: Uddelegering Kapitel 17: Motivation Kapitel 18: Mangfoldighed VIDEO Se Jens Moberg fortælle om Steve Jobs og hans enorme selvtillid Brug QR-koden eller klik HER Efter del 3 følger de to afsluttende kapitler om resultater og de førstnævnte cases: Afslutning: Resultater: I det sidste kapitel samler Jens Moberg op på de samlede budskaber, videregivet gennem bogen. De samlede casehistorier: John Fikany (Vice President, U.S. Commercial Sector i Microsoft): Husk at tage støttehjulene af, Nino Olivotto (tidligere ansat først som Director for Microsoft Consulting Services, herefter som General Manager, Western Europe, udnævnt af Jens Moberg, nu på pension): Du skal først og fremmest være dig selv, Betina Osander (Office Manager i Better Place): Lær at slippe kontrollen, Geoff Nyheim (Vice President, Online Services & Sales & Channel Development, Microsoft): Vær tro mod dig selv, Birger Steen: Jeg fik større selvbevidsthed. Til slut kommer en sammenfatning af bogens tre dele i modellen Min 4

5 model for lederens personlige vækst, som løbende gennem bogen foldes ud, i takt med at kapitlerne hele tiden føjer flere elementer til. 5

6 3. Hovedpointer: Forandringsagenter er fremtidens ledere Udfordringerne, som verden og dermed virksomhederne i dag står overfor og derfor skal kunne agere aktivt ud fra er bl.a. de voksende klimaproblemer, afhængigheden af fossile brændstoffer som kul og olie og den eksplosive befolkningstilvækst. I Danmark må man endvidere forholde sig til den voksende befolkningsgruppe af ældre, som stiller andre krav til finansieringen af velfærdssamfundet. En anden udfordring er den voksende globale arbejdsdeling, hvor flere og flere arbejdspladser flyttes ud af Danmark. Hidtil har virksomhederne kunnet berolige sig selv med, at globaliseringen kun ville ramme dem på de mere simple produktionstekniske processer, men udfordringen går i dag i højere grad på en stadigt hårdere konkurrence fra højtuddannede specialister fra f.eks. Kina og Indien. Statistikkerne viser, at der uddannes flere med en ph.d. fra Kina, Indien og USA end i EU samlet set, så forestillingen om, at et land som Danmark er langt foran uddannelsesmæssigt holder ikke længere. Med disse forandringer in mente bliver den dygtige leder en forandringsagent, der forstår at tilpasse sig og ikke mindst klæde sine medarbejdere på til de nye krav. Den autentiske leder arbejder med sin personlige vækst for at kunne imødekomme udviklingen i stedet for at blive handlingslammet af fremtidens konstant forandrede udfordringer. Hvis en leder skal kunne tage livtag med forandringshastigheden uden at knække halsen på det er det første skridt altså at udvikle sin ledelsesform og dermed personlighed. Lederen skal selv være forandringen i den omstillingsproces, som virksomheden gennemgår, hvis missionen skal lykkes. Beslutninger ud i organisationen Den klassiske, hierarkiske opbygning af størsteparten af danske virksomheder er ifølge Jens Moberg ikke nødvendigvis den mest effektive måde at drive en organisation på. Tværtimod tror han i højere grad på den flade, mere demokratiske organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra toppen til bunden. Den administrerende direktør i toppen af hierarkiet vil uundgåeligt blive en flaskehals for godkendelsen af beslutninger. Medarbejderne må ikke selv beslutte noget, men skal have det godkendt først af en mellemleder, som derefter skal have det godkendt af sin chef, som så igen skal have det godkendt hos den administrerende direktør. Ifølge Jens Moberg bliver en organisation mere letbenet, hvis et større ansvar og en højere grad af bemyndigelse lægges længere ud i organisationen. Ingen medarbejdere skal vente op til to til tre uger, før en beslutning får et go af ledelsen. Flest mulige beslutninger skal kunne tages så tæt på brugerne og kunderne som muligt. Og de medarbejdere, der er tættest på markedet, skal kunne ændre adfærd og strategi, så snart de indser, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. At give medarbejdere større beslutningskompetence og selvstændigt ansvar er ikke en ændring, som kan gennemføres fra dag til dag, da det kræver en ændring af hele mindsettet i organisationen. Det vil stille nye krav til både ledere og medarbejdere at se sig selv i nye roller. Det vil sige, at lederen fremover i 6

7 stedet skal bruge sine kræfter på at sætte medarbejderne i stand til selv at træffe de beslutninger, som han før tog selv. Lederne skal altså ikke længere sørge for kontrollere eller træffe lige så mange beslutninger som før, men skal i stedet koncentrere sig om at udstikke og sikre, at den overordnede kurs holdes. Lederen skal primært støtte, coache og vejlede og dermed hjælpe medarbejderen til at få den tro, selvtillid og indsigt, der gør dem i stand til selv at træffe de rigtige beslutninger. Mellemlederne bliver et knudepunkt Selv om Jens Moberg tror på en mere flad organisationsform, er der stadig brug for mellemlederne. Modsat tilhængere af den klassiske flade organisationsstruktur, der i sin rene form plæderer for en afskaffelse af mellemlederlaget, mener Jens Moberg, at de faktisk har en helt central rolle i moderne, omstillingsparate organisationer. Mellemlederen er et knudepunkt, som er vigtigere end nogensinde før, da det bliver dem med deres høje faglige niveau, som medarbejderen skal spille bold op ad. De skal ikke i samme grad som tidligere være dem, som sender ordrer videre ned i systemet samt sikre og kontrollere, at de bliver implementeret. De skal i højere grad hjælpe med til at udvikle medarbejderne, da de ofte har den største indsigt og forståelse for den enkelte medarbejders behov for udfordringer og motivation for at udvikle sit fulde potentiale. Det at kunne forstå, læse og motivere den enkelte medarbejder kræver, at mellemlederen selv er klædt på til opgaven. Hvis han eller hun skal kunne coache andre til udvikling, er vedkommende nødt til at starte med at forstå sig selv og derfor vende blikket indad. Når det omkringliggende samfund hele tiden udvikler sig, ændres kravene til virksomhedslederne, som må følge udviklingen og om nødvendigt ændre sig selv. I sidste instans er det mellemlederen, som er den primære forandringsagent for en eventuel kulturændring i organisationen. De bliver således eksponenter for en organisationens nye selvforståelse. Fokus på lederens personlige vækst En læresætning, som Jens Moberg gennem de senere år har arbejdet ud fra, er et citat af den indiske statsleder Ghandi, som mente, at enhver forandring starter med en selv: Be the change you want to see in the world. En læresætning, som ifølge Jens Mobergs opfattelse kan bruges i alle livets forhold. Han tog selv udgangspunkt i sætningen, da han skulle forestå kulturforandringen i Microsoft i USA fra , hvor han blandt andet startede med at afskaffe alle overflødige møder og al unødvendigt flow af informationer. Organisationen skulle gøres mere smidig og hurtigt handlende en meget svær gennemførlig opgave, da netop afholdelse af møder og det at kunne give/afkræve informationer af hinanden er centralt i klassiske, hierarkiske strukturer. Men det var dem, som Jens Moberg med sin moderne ledelsesform satte sig for at ville bryde ned. Da enhver udvikling af en organisation således starter hos den enkelte, og er det lederen, som skal kickstarte forandringerne ved selv at være åben for forandring og udvikling. Forandringerne stiller nye krav, som kan vise sig at blive et nyttigt redskab for en personlig udvikling som leder. Den personlige vækst kan på den måde blive 7

8 lederens inspirationskilde og benzin for forandringen i organisationen fremadrettet. De tre trin i den personlige vækst Redskaberne, som lederen skal bruge til at udvikle sin personlighed, opdeler Jens Moberg i tre overordnede trin, der følger bogens tre dele: 1) Det, en leder skal være. 2) De egenskaber, en leder skal have. Og 3) Det, lederen skal udøve for at være en ægte og autentisk leder. De tre trin udgør grundelementerne i al personlig vækst for ledere. Ad 1) Trin 1: En leder skal have en så høj grad af selvbevidsthed som muligt for at kunne udvikle sig personligt. Han eller hun skal kende sig selv, sine personlige værdier og sine livsmål, være bevidst om sine styrker og sårbarheder samt bruge sin empati til at forstå, hvordan andre mennesker reagerer på ens handlinger. Dette er udgangspunktet for at kunne vokse personligt. At være selvbevidst må ikke forveksles med at være selvfed, men handler om at være afklaret med sig selv, så man kan koncentrere sig om at lede andre. Hvis lederen kender sig selv, vil han eller hun sende tydelige signaler om sit ståsted, hvilket giver medarbejderen tillid til, at den intimitet, som god ledelse baseres på, kan opbygges. En tydelig og ærlig dialog, hvor lederen gør klart, hvad medarbejderne kan forvente og ikke forvente af ham/hende, gør atmosfæren tryg og forudsigelig. Lederen kan med fordel fortælle ærligt om sine begrænsninger, så der ikke opstår misforståelser i medarbejdergruppen. For at udvikle sig på dette område kan lederen spørge sine kolleger, medarbejdere og chefer om, hvordan de opfatter hans eller hendes ledelsesmetode, så han eller hun får et så nuanceret billede af sig selv som muligt. VIDEO Se Jens Moberg tale om makkerparret Bill Gates og Steve Balmer Brug QR-koden eller klik HER En god øvelse til at blive bevidst om sine personlige værdier og livsmål er den såkaldte The Lifewalk, hvor man gennemgår sit liv, fra man bliver født, til man dør. Øvelsen øger erkendelsen af, hvad man kan lære af sin fortid, og hvad man skal prioritere i sin fremtid. Hvis man kender sine styrker og svagheder, har man fundamentet for et godt selvværd og en solid selvtillid. Man vil få et mere afbalanceret billede af sig selv, hvor man accepterer, at man ikke kan være verdensmester i alt. At kende sine sig selv godt på disse områder er udgangspunktet for at finde sit udviklingspotentiale. Hvis en leder erkender og ærligt melder ud om sine svagheder, vil han med andre ord vinde medarbejderens tillid. Hvis lederen har indsigt i sig selv, er det lettere at give plads til andre, da man ikke konstant har en indre dialog kørende om, hvorvidt man er god nok eller ej. Det at kunne give scenen og rampelyset til sine medarbejdere og rumme at de måske ligefrem er lige så dygtige som en selv er det, som moderne ledelse handler om i dag og i fremtiden. En god øvelse til at finde ens styrker og svagheder er den såkaldte 360 grader feedback-metode, som går ud på, at man beder alle i sit faglige netværk om en ærlig feedback om ens ledelsesform. Det er en stor tillidserklæring, som kun en stærk og modig chef tør bede om. Medarbejderne vil føle, at de bliver taget alvorligt, set og anerkendt, 8

9 hvilket er det, som god ledelse handler om. Selvbevidsthed handler sidst, men ikke mindst, om empati et af lederens vigtigste redskaber. Empati handler dybest set om, at man som leder har reel interesse og forståelse for sine medarbejdere. Fundamentet for at kunne agere empatisk er, at man har et godt selvværd, da ens overskud til at rumme andre ellers vil ligge på et meget lille sted. Og netop det at kunne rumme andres behov, betyder at man som leder bliver i stand til at anspore og motivere medarbejderne til at yde deres bedste. Empatien er lederens virkemiddel til at få medarbejderne til at flytte sig i den retning, man ønsker. En empatisk leder støtter medarbejderne i troen på, at de er dygtige og kompetente, hvilket giver dem lyst til at prøve nye grænser, samtidig med at de føler sig på sikker grund. Ad 2) Trin 2: Efter at lederen er blevet bevidst om sig selv, kan han/ hun nu begynde at arbejde på at opnå de rette lederegenskaber. Fundamentet her er selvtillid, som giver lederen ro og indre styrke og dermed overskud til også at beskæftige sig med andres udvikling. Selvtillid hænger for Jens Moberg uløseligt sammen med selvværd, der samlet udgør fundamentet for at blive en god leder. De øvrige egenskaber, som lederen skal have, er mod, stamina (udholdenhed), nærvær, integritet, ambition og ydmyghed. Mod er bl.a. at turde at bryde med normen ikke at være dumdristig. Mod er i højere grad påkrævet af ledere i dag, da der på grund af forandringshastigheden er et stort usikkerhedsmoment i at lede organisationer i dag. Det er sværere at træffe langsigtede beslutninger, og det kræver mod, når man ikke kender markedet, konkurrenterne, kunderne eller brugerne bare nogle måneder ude i fremtiden. Det kræver også mod, at ledere i dag skal være indstillede på at uddelegere langt mere ansvar og beføjelser end tidligere. Tør man bryde med normen og træde i egne fodspor, er man godt på vej til en ny potentiel udvikling. Mod handler også om, at man accepterer risikoen for at fejle samt har mod til at melde ærligt ud over for en medarbejder, der f.eks. ikke performer optimalt. VIDEO Se Jens Moberg forklare, hvordan han har tvunget sig selv til at være modig Brug QR-koden eller klik HER Som leder må man også udvise stamina (udholdenhed), når der er perioder med særligt hårdt pres. Uholdenhed må dog ikke udvikle sig til en stædig insisteren på at nå et urealistisk mål. Når lederen har tilpas stamina, bliver han eller hun i stand til at modstå at lade presset gå nedad i organisationen, hvilket skaber en stemning af frustration blandt medarbejderne. Det samme gør sig gældende, hvis lederen oplever pres nedefra som resultat af organisationsændringer. Stamina kan helt basalt handle om at tage en dyb indånding, væbne sig med tålmodighed og udholde ventetiden til det rette tidspunkt for at tage sin beslutning. Nærvær er en anden vigtig lederegenskab. Det afgørende er at udvise mentalt nærvær, så lederen kan støtte medarbejderen i sin udvikling. Oprigtigt nærvær skaber tillid, som danner grundlag for loyalitet, der er kimen til udvikling af medarbejderne. De vil således følge lederen og være åbne for coaching. En stresset hverdag kan gøre det svært at være nærværende som leder, men her må man melde ærligt ud om sine 9

10 eventuelle begrænsninger, da det vil skabe respekt hos medarbejderen. VIDEO Se Jens Moberg fortælle om sin mentor Torsten og det at lære nærvær Brug QR-koden eller klik HER En leder skal have sin integritet i behold, da det skaber trygge, målrettede og mere selvkørende medarbejdere og dermed mere velfungerende organisationer. Integritet handler om at leve op til sine værdier og principper og at fastholde dem, når bølgerne går højt, og man risikerer, at det kan medføre ubehagelige konsekvenser. Jo bedre man kender sig selv og sine værdier, jo bedre vil man kunne udvikle en integritet. Som leder betyder integritet, at man fremstår ærlig, ægte og troværdig, hvilket gør kommunikationen i ledelsen lettere. Trygge medarbejdere følger helt naturligt lederen, som i sidste instans gør sig selv overflødig, når medarbejderne kan selv. Organisationen bliver mere effektiv, og lederen kan koncentrere sig om overordnede spørgsmål. VIDEO Se Jens Moberg tale om integritet og Hr. Møller Brug QR-koden eller klik HER Alle mennesker fødes som udgangspunkt med et ønske om at gøre en forskel. At have en ambition er med til at give tilværelsen fremdrift for den enkelte. Den giver livet mening og retning og er det, som får mennesker til at udvikle sig. Ambition behøver ikke kun være positiv. Den kan også være baseret på en mindreværdsfølelse, som gør, at personen hele tiden leder efter anerkendelse og bekræftelse. Det kan ende med en rastløshed karrieremæssigt, hvor man for eksempel hele tiden skifter job. Hvis ambitionen kun rækker til at tilfredsstille sit eget ego, vil det være svært at motivere andre til personlig udvikling. Moderne ledelse handler om at skabe stærke og selvstændige medarbejdere. Hvis medarbejderne skal kunne udfolde deres fulde potentiale, kræver det, at lederen giver dem plads og dermed selv udviser ydmyghed. Med ydmyghed mener Jens Moberg ikke underdanighed, men evnen til at sætte sig selv til side. Hvis man hviler i sig selv, er det også meget nemmere at overlade scenen til andre og glæde sig over den opmærksomhed, de får. Hvis man som leder ønsker mere selvstændige og handlekraftige medarbejdere, er ydmyghed en vigtig egenskab at dyrke. Ad 3) Trin 3: En god leder skal kunne give og modtage feedback, hvis der skal være tale om en gensidig læringsproces. En leder bør altid være interesseret i at udvikle sig og blive klogere på sig selv og sine medmennesker. En af metoderne er at få og give feedback. Og her er et godt selvværd igen alfa og omega. Hvis en leder beder om feedback, er det ikke et tegn på svaghed, men et tegn på, at han eller hun ønsker at blive bedre til sin rolle. Denne holdning stammer fra den gammeldags hierarkiske organisationsopbygning. Hvis en organisation skal udvikle sig, er det en naturlig del af lederens opgave at give og bede om feedback. Af samme årsag er opfølgning og dermed timing et afgørende element, og det er vigtigt, at lederen tænker over, hvad det er for en følelse, som medarbejderen går ud ad døren med. Efter et møde skal de helst gå ud ad døren med gåpåmod over for nye opgaver. Som leder vil man uundgåeligt på et eller andet tidspunkt komme til at begå fejl. I stedet for at ærgre sig i ugevis, er man nødt til at erkende sin fejl, lære af det og så komme videre. Man må lære at tilgive sig selv, da fejl er uundgåelige, når der satses og tages risici. Det nytter ikke noget at 10

11 piske sig selv i det uendelige. Derfor er det også vigtigt, at lederen kan tilgive medarbejdernes fejl, da de ellers risikerer at resignere i forhold til ansvarlighed over for opgaverne. De skal gerne turde handle på egen hånd selvfølgelig med støtte fra lederen, hvis det er nødvendigt. Medarbejderen skal selvfølgelig ligesom lederen lære af sine fejl, så tingene ikke gentager sig flere gange. At kunne sige undskyld er i den forbindelse en rigtig god egenskab. Hvis ikke lederen skal få stress, er han eller hun nødt til at give afkald på fuld kontrol og uddelegere opgaverne. Lederen må lære at give slip og tro på, at medarbejderne godt kan klare opgaverne på egen hånd. Ofte vil det vise sig, at de faktisk klarer det rigtig godt og endda ofte bedre, end når lederen står og kigger dem over skulderen. Undersøgelser viser, at moderne ledelse betyder mere selvkørende og succesfulde medarbejdere, som både er kompetente, inspirerede og motiverede til at løfte opgaverne og ansvaret selv. De leverer ganske enkelt de bedste resultater. Hvorvidt der skal være tale om gulerod eller pisk er ikke afgørende, men at der er tale om en ikke-dømmende kultur, hvor det er o.k. at træde ved siden af i forsøget på at løse en opgave. Motiverede medarbejdere opnår man kun i et tillidsfuldt arbejdsklima, hvor lederen ikke fordømmer en fejl eller straffer dem nådesløst. Lederen skal læne sig tilbage og stole på, at medarbejderne faktisk godt kan løse opgaven. Dette kaldes makroledelse, og er det modsatte af mikroledelse, som handler om kontrol ned i mindste detalje. En af lederens vigtigste opgaver er netop at kunne motivere sine medarbejdere, uanset hvor de befinder sig i organisationen. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, om man vælger at motivere den enkelte medarbejder via økonomiske fordele, en forfremmelse, deltagelse i særlige sociale fællesskaber, være med på en vigtig opgave med andre i et udvalgt team, en MBA-uddannnelse eller noget helt andet. Tager man Maslows behovspyramide i brug, vil man se, at medarbejdere i dag bedst kan motiveres inden for den øverste del af pyramiden, altså inden for selvrealisering. Hvad der virker for den enkelte medarbejder, må lederen vurdere fra gang til gang. Lederen skal selvfølgelig også kunne motivere sig selv, og her drejer det sig bl.a. om at huske at glæde sig over de gode resultater frem for bare at ile videre til næste opgave. En succesrig organisation afhænger af det hold af medarbejdere, som lederen vælger. Det er en klar fordel at prioritere mangfoldighed, da det skaber det mest dynamiske arbejdsklima. Et team kan godt med fordel justeres undervejs, og hvis en medarbejder forlader virksomheden, kan lederen på forhånd have gjort sig overvejelser om, hvem der i stedet kan rokeres over på stillingen. Det er en udfordring at sammensætte et team af meget forskellige personligheder, men hvis man får skabt en kultur af nysgerrighed, hvor man hylder diskussionerne og ser det som noget positivt, man kan lære noget af, så er det en stor berigelse og dermed udviklingspotentiale. Det er vigtigt, at lederen gør det klart, at alle funktioner i teamet vægtes lige højt, så ikke nogle få grupper får al æren for succesen. Lederen er således selv en kulturbærer af værdier. 11

12 4. Konklusion: Med denne bog i hånden bliver ledere klædt på til bedst muligt at kunne navigere i forhold til det stadigt mere komplekse verdensbillede. At imødekomme den globale udvikling med udfordringer som klimaproblemer, afhængighed af fossile brændstoffer og befolkningstilvækst, særligt i tredjeverdens lande, kræver ikke alene politisk handling, men i høj grad at organisationerne er forberedt på forandringerne. Lederne skal ikke blot selv være handlekraftige, de skal også være i stand til at udvikle deres medarbejdere mest muligt. At være leder handler først og fremmest om at være noget for andre at være med til at udvikle dem og hjælpe dem med at udvikle sig. Det er et privilegium at være leder, da man får lov til at udøve indflydelse gennem andre mennesker, men med lederrollen følger et stor ansvar indflydelsen skal forvaltes med omhu. De gamle, hierarkiske organisationer må derfor tage et kritisk kig i spejlet og den enkelte leder skal først og fremmest starte med at kigge på sine egne ledelseskompetencer. Jens Mobergs tilgang til moderne virksomhedsledelse er, at det er lederen selv, som skal kickstarte forandringerne via sin egen personlige udvikling. Det er lederen, som først og fremmest skal under luppen, da det er via deres personlige vækst eller mangel på samme at resultaterne opnås eller udebliver. Når lederen arbejder med sin personlige vækst, får han eller hun større selvindsigt, bliver klogere på sig selv og bliver bevidst om sine styrker og svagheder. Som resultat bliver han eller hun bedre til at udvise integritet, mod, stamina, nærvær, ambition og nærvær. I takt med dette vil der løbende ske en finpudsning og udvikling af solide ledelsesredskaber som uddelegering, motivation, mangfoldighed, feedback, tilgivelse og det at træffe beslutninger. Via udviklingsprocessen vil lederen føle sig langt mere sikker i de skridt, han eller hun tager, ligesom ledelsesmetoden vil hvile på et mere velfunderet og reflekteret grundlag. Resultatet er en autentisk og oprigtig leder, som har udviklet sig til et højere stadie og dermed møder medarbejderne på en mere tillidsfuld, støttende, udfordrende og stimulerende måde. Det vil hurtigt smitte af på medarbejderne, så de vil begynde at levere bedre resultater. Det er en positiv, selvforstærkende effekt, som giver et rigt og meningsfuldt arbejdsliv for alle parter. Den dygtige leder er skalerbar, hvilket vil sige, at han eller hun via den personlige udviklingsproces nu ikke længere ser det som et problem, om det er 5 eller 500 medarbejdere, der skal ledes. Ifølge Jens Moberg er dette nemlig målet med den personlige vækst at lederens rolle blot er at udvikle medarbejderne, så de bliver så selvkørende og selvbærende som muligt. Det betyder ikke, at lederen er overflødiggjort, men undværlig på den gode måde. Teamet kan godt selv nu de handler ansvarligt og med bemyndigelse, og begge parter føler sig trygge ved, at de selv træffer beslutninger. Som leder er han eller hun nu klar til næste trin, som er at skalere op til et større ledelsesansvar redskaberne er de samme. Det er den type ledere, som samfundet i dag og i fremtiden har brug for. 12

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere