Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA"

Transkript

1 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer? Dét skal tages alvorligt! side 14 MOTIVATION mange taler om det, men få gør noget ved det side 26 Alfred Josefsen: Vil du være med til at skabe et grundlag for mere ukompliceret ledelse? side 28

2 Børsen Executive Club Lær af de bedste Niels Bjørn Christiansen, Danfoss Eva Berneke, KMD Michael Pram, A.P. Møller - Mærsk Kasper Rørsted, Henkel I Børsen Executive Club møder du landets dygtigste ledere. Vores gæster er ledere, der har præsteret ekstraordinære resultater under svære vilkår, og her fortæller konkrete cases, som er nemme at forstå, og som alle kan lære af. Alle ledere har brug for inspiration, og det tilbyder vi i Børsen Executive Club. Det sker under af- de, hvordan de gør. Hør om, hvordan man lægger en strategi, hvordan man skaber værdi, hvordan man som ny leder hurtigt sætter sig ind i en ny udfordring, og hvordan man leder under et stort pres. Møderne er praktisk orienterede. Vores gæster fortæller om deres ledelsesværktøjer og gennemgår slappede former, hvor du kommer tæt på vores gæster og får mulighed for at diskutere med dem. Møderne holdes altid om morgenen og afvikles på en time. Velkommen i Børsen Executive Club. Niels Lunde, chefredaktør Tilmeld dig Executive Club 2015 på executiveclub.borsen.dk

3 LEDEREN Som leder er du rollemodel... Som leder er du rollemodel ord og handling skal gå hånd i hånd Motivation er afgørende for vores virksomheders succes, for motiverede medarbejdere er mere effektive, engagerede, produktive og glade, har mindre sygefravær og er nemmere at fastholde. Så medarbejdernes motivation er direkte forbundet med virksomhedens bundlinje. Dette nummer af Ledelse i Udvikling handler om motivation. Motivation er ikke en tanke eller en følelse. Motivation resulterer i en handling eller en adfærd hos personen. Tag nu for eksempel dig selv; lige nu sidder du og læser et magasin omkring motivation af medarbejdere. Brug et øjeblik og tænk over din egen motivation den motivation der har resulteret i en handling hos dig i dette tilfælde, at du har taget magasinet og er begyndt at læse i det. Al handling er resultatet af en eller anden form for motivation. Det samme gælder for dine medarbejdere. Imidlertid er det, der motiverer dig selv, ikke nødvendigvis det samme, der motiverer dine medarbejdere. Dine medarbejdere motiveres heller ikke af det samme. Samfundet har generelt ændret sig i en meget individualistisk retning stort set alle produkter og services kan i dag individualiseres. Der er en høj grad af fokus på det enkelte individ og dets ønsker, behov og værdier. Det glæder også blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor er nøglen til motiverede medarbejdere at forstå, hvad der driver og motiverer den enkelte medarbejder, hvad han/hun oplever som meningsfuldt og på den baggrund forsøge at skabe nogle rammer og opgaver, som medarbejderen finder motiverende. Det er dig, som leder, der har muligheden for at påvirke medarbejdernes motivation. Motivation af medarbejderne er dog ikke noget, du kan tage frem og lægge fra dig ligesom fx den årlige MUS-samtale motivation er en on-going proces, hvor du hele tiden skal have fokus på løbende at identificere medarbejdernes individuelle behov. Hver eneste interaktion med dine medarbejdere er i realiteten en mulighed for dig til at motivere dine medarbejdere brug den. I dette nummer har vi samlet en række artikler, som forhåbentlig vil hjælpe dig med at forstå grundlaget for medarbejdermotivation og give dig inspiration til at motivere dine medarbejdere. Din egen motivation er imidlertid mindst lige så vigtig så artiklerne kan samtidig give dig mulighed for at forstå dig selv og din egen motivation. Som leder har du nemlig en afgørende rolle i forhold til, at dine medarbejdere er motiverede. Du er rollemodel, så ord og handling skal altid gå hånd i hånd. Rigtig god fornøjelse med både din egen og dine medarbejderes motivation. Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR LEDELSE I UDVIKLING NR Side 3

4 INDHOLD INDHOLD TEMA Skab motivation hver dag Forside Pernille Erichsen Implement Consulting Group Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere men hvordan får ledere låst op for potentialet? Undersøgelser viser, at medarbejdere, der opfatter sig selv som motiverede, er op til fire gange så produktive som medarbejdere, der ikke oplever sig selv sådan. Der er altså god fornuft i at finde alle de motivationsnøgler, du overhovedet kan og her har ledere en afgørende rolle for at lykkes med det. Direktør: Motivation er vores vigtigste ressource I en globaliseret verden med benhård konkurrence lyser en dansk-amerikansk teknologivirksomhed op på den internationale stjernehimmel. En del af hemmeligheden bag succesen skal findes i medarbejderkulturen, hvor motivationen hos den enkelte medarbejder har topprioritet. Lykkelige organisationer? Dét skal tages alvorligt! Vi synger Happy Birthday, vi spiser Happy Meals, bruger smileys til at vise, noget er godt. Sidste år var Pharrell Williams sang "Happy" den mest downloadede sang i verden. Lykke er på vores dagsorden. Selv den Amerikanske uafhængighedserklæring fastslår, at all men have a right to the pursuit of happiness. Men hvordan er det muligt at tale om lykke som et koncept også for organisationer? Jagten på motivation Motivation ligger i hjertet af vores samfund og tidsånd som noget uomtvisteligt positivt. Men hvordan opstår motivation hos medarbejderne, og kan du overhovedet skabe motivation? Du skal ikke gøre noget, du skal være noget Der findes ingen gylden løsning for, hvordan en leder motiverer sine medarbejdere. Helle Lynggaard og Henrik Andersen er begge ledere i samme firma, men motiverer deres medarbejdere forskelligt. Motivation mange taler om det, men få gør noget ved det Den allervigtigste opgave, enhver leder har i enhver organisation, er, at sikre at de ansatte på de bedst mulige måder motiveres. Men det kan være svært at finde ud af, hvordan ansatte motiveres, da der for det første findes meget forskning om, hvad der bedst motiverer mennesker, og for det andet eksisterer meget selvhjælpslitteratur med mere eller mindre gode råd til, hvordan motivation bedst muligt opbygges og fastholdes. ARTIKLER OG FASTE RUBRIKKER 03 Lederen 04 Indholdsfortegnelse 28 Ledelse ifølge Alfred Josefsen 30 Hjernesmart kommunikation 32 SEB Pension 34 Ledelsesdilemmaer med Jens Moberg 36 Tidstyper og tidsstyring 38 Spørgsmål om skat REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager ANNONCESALG DANSK HR GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf årgang Tidsskriftet Ledelse i Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster kr. 3420,- plus moms. Kan tegnes på tlf.: Ledelse i Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 396 excl. moms pr. år for 5 numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA Side 4 NR LEDELSE I UDVIKLING

5 Danmarks bedste HR- og lønløsning Hos PBJ A/S har vi i mere end 25 år leveret HR-løsninger til danske virksomheder og offentlige institutioner. Vi oplever en enorm efterspørgsel på vores løsninger, der hele tiden udvikles og suppleres efter de behov, vi ser hos vores kunder. Senest er APV-løsningen, Workcyclus, kommet til. Kom nemt og hurtigt i gang Ring til os på tlf eller besøg os på Epos består af moduler inden for HR, løn og rekruttering og er blandt Danmarks mest fleksible og brugervenlige løsninger. FIND MERE INFORMATION PÅ ELLER RING PBJ A/S Telefon BRØNDBY Kornmarksvej Brøndby AARHUS Sindalsvej Risskov

6 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere men hvordan får ledere låst op for potentialet? Pernille Erichsen MSc i psykologi, ledelseskonsulent i Implement Consulting Group Og med den viden bliver ledelsesopgaven i langt højere grad at understøtte, at medarbejderne kan lave disse koblinger. Det kræver ledere, der forholder sig mere nuanceret til, hvad der motiverer og driver medarbejdere. Har du fundet alle nøglerne til at låse op for motivationspotentialet i din organisation? Hvis ikke, så kan det anbefales at lede videre, da medarbejderes motivation netop er nøglen til øget omsætning, effektivitet, kundetilfredshed, performance, kvalitet og nedbringelse af sygefravær. Faktisk viser undersøgelser, at medarbejdere der opfatter sig selv som motiverede, er op til fire gange så produktive som medarbejdere, der ikke oplever sig selv sådan (Towers Workforce Study 2012). Med andre ord, der er god fornuft i at finde alle de motivationsnøgler, du over hovedet kan, i din organisation og her har ledere en afgørende rolle for at lykkes med det. Store dele af den viden, der i dag er inden for ledelse, har i mange år primært haft fokus på ydre motivation og kun i mindre grad haft fokus på indre motivation. Begrebet ydre motivation refererer til at udføre en handling eller adfærd for at få en ekstern belønning eller resultat. Når personer er ydre motiveret til at gøre noget, vil de ikke være optagede af, om handlingen er interessant eller lystbetonet, men derimod mere optaget af resultaterne, der er forbundet med handlingen. Begrebet indre motivation refererer til at udføre en handling eller adfærd, fordi der er nydelse forbundet med selve aktiviteten. Når personer er indre motiveret vil de udføre aktiviteterne for egen skyld, fordi aktiviteterne er interessante eller lystbetonede i sig selv (Deci & Ryan, 2000, 2008). Den amerikanske motivationsteori, Self-Determination Theory, giver et bud på, hvordan man som leder kan opsætte de rette rammer for at skabe et meningsfuldt arbejde. Teorien opererer med at medarbejdere kan være mere eller mindre motiveret for en given arbejdsopgave, og at graden af motivation afhænger af opfyldelsen af tre grundlæggende behov: (1) behov for autonomi (2) behov for kompetence (3) behov for relationer/samhørighed I jo højere grad ledelsen formår at opbygge en kultur og et organisatorisk set-up, der understøtter disse tre behov, desto bedre grundlag er der for at opnå gode resultater gennem indre motivation. Så hvordan kan du låse op for disse tre indre motivationsbehov i praksis? Det har den evidensbaserede metode den motiverende samtale et bud på. Den motiverende samtale som metode er udviklet i midten af 1980 erne af Willian Miller (professor i psykologi og psykiatri) og Stephen Rollnick (professor i kommunikation inden for sundhedssektoren). De to havde sat sig for at forstå, hvordan motivation kan skabes mellem mennesker i situationer, hvor motivation typisk har de sværeste vilkår (Miller og Rollnick, 2002, 2004, 2013). Igennem I denne artikel vil du udelukkende blive præsenteret for perspektiver, der kan hjælpe dig med at låse op for de potentialer, der er at finde i indre motivation. Hvordan låser du op? En af de vigtigste nøgler til indre motivation findes der, hvor medarbejderne oplever deres arbejde som meningsfyldt. Det meningsfulde arbejde opstår, når de kobler egne behov og interesser med organisationens. En af de vigtigste nøgler til indre motivation findes der, hvor medarbejderne oplever deres arbejde som meningsfyldt Side 6 NR LEDELSE I UDVIKLING

7 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Pernille Erichsen, MSc i psykologi, ledelseskonsulent i Implement Consulting Group, medlem af det internationale trænernetværk Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) og forfatter til bogen Sigt efter motivation Motivational Interviewing i ledelse samt flere artikler inden for motivationsfeltet. snart 30 år har de optaget samtaler, som efterfølgende er blevet afkodet for at identificere den adfærd, som gør forskellen på succes og fiasko. De fandt frem til, at alle der lykkes havde følgende adfærd tilfælles: De prioriterede som det første altid at skabe rum for gode relationer (ikke nødvendigvis enighed, men respekt for hinanden som mennesker). De gav alle plads til autonomi og medbestemmelse i størst mulig omfang. Deres samtaler fremmede alle fortællinger, der gik i retning af at tale om vigtighed til en given handling, og tro på egne evner til at kunne lykkes med det. Hvad kan ledere gøre i praksis? Hvis du ønsker at blive bedre til at fremme de gode relationer, til at skabe plads til autonomi og medbestemmelse og til flere fortællinger om vigtighed og troen på egne evner til at lykkes, så er der to helt simple, men ikke desto mindre afgørende ting, som du kan arbejde på at blive endnu bedre til: 1. At lytte og reflektere, hvad du hører 2. At stille spørgsmål Og i nævnte rækkefølge! Alt for ofte stilles der alt for mange spørgsmål, inden der er blevet lyttet ordentligt. Lyt og reflektér, hvad du hører De fleste ledere tænker, at udfordringen med at lytte til medarbejdere blot handler om at holde mund og høre efter, hvad de siger. Det afgørende er dog snarere din reaktion på det, som fortælles, og her er det et effektivt greb at benytte reflekterende lytning (Miller og Rollnick, 2004; Erichsen og Tolstrup, 2013). Reflekterende lytning vil sige, at du prøver at give et bud på, hvad medarbejderne mener, og du forholder dig således både nysgerrigt og nærværende. Antagelsen er, at medarbejdere, du taler med, forsøger at udtrykke et eller andet, der er vigtigt for dem. Kunsten består i at undgå for hurtigt at tage for givet, hvad medarbejderne mener. I stedet benyttes reflekterende lytning til at give dit bud på, hvad meningen med det sagte er. Fordelen ved denne tilgang er bl.a., at medarbejderne føler sig hørt, får lyst til at uddybe mere, samtidig med at du får en indikator for din forståelse af medarbejderens argumenter og får bevæget samtalen konstruktivt fremad. Reflekterende lytning kan være ganske enkel, du kan vælge bare at gentage nogle af de ord, medarbejderne siger. Eller du kan vælge at reflektere, hvad der siges på en måde, så tankerækken fortsættes for at skabe fremdrift i samtalen. Eksempel: Medarbejder: Jeg synes, at I har været for hurtig med beslutningen inden for vores forretningsområde. Vi har ikke nok viden om det, hvis du spørger mig. Vi burde vente og indhente mere viden først!. Leder (refleksion med gentagelse af ord): Du tænker, vi ikke har nok viden! Leder (refleksion med fortsættelse af tankerækken): Du tænker, vi ikke har nok viden og det er vigtigt for dig, at vi har det for at øge træfsikkerheden for, at det bliver en succes. LEDELSE I UDVIKLING NR Side 7

8 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Bemærk, at den reflekterende lytning ikke formuleres som et spørgsmål, men som et udsagn. Formuleres det som et spørgsmål, vil medarbejderen opleve at skulle retfærdiggøre sine udtalelser. Samtidig betyder reflekterende lytning med fortsættelse af tankerækken, at du kan vælge at høre de positive intentioner bag medarbejdernes udtalelser og spejle disse. Effekten på medarbejderne af reflekterende lytning er, at de oplever dig som motiverende at fortælle noget til, og at dialogen flytter sig fremad med en fornemmelse for, at du virkelig forstår, hvad medarbejderens tanker går ud på. Dermed bliver medarbejderen også parat til at modtage dine synspunkter og forslag, da oplevelsen er, at du forstår, hvad der er vigtigt for medarbejderen. Stil spørgsmål De ledere, der lykkes med at stille gode spørgsmål til medarbejderne i stedet for at argumentere med dem og forstår, at vigtighed og troen på egne evner kan komme individuelt til udtryk på mange forskellige måder, er også de ledere, der bedst lykkes med at fremme indre motivation. Ved at man som leder stiller åbne spørgsmål, så inkluderes medarbejderne i løsningen af vigtige problemstillinger, og de understøttes i behovet for autonomi og kompetence. Spørgsmålene til vigtighed og troen på egne evner sørger for, at medarbejderens motivation, perspektiver og idéer bliver sat i spil, og at medarbejderen oplever at være involveret i processen. lykkes. Ved at spørge ind til dette skaber du en relation til medarbejderen, hvor medarbejderen oplever, at du hjælper med at opbygge tro og motivation i forhold til løsning af opgaven: I hvor høj grad tror du på, at du/vi vil lykkes med opgaven? Hvilke styrker kan du trække på, som vil hjælpe dig til at løse opgaven? Hvem kan hjælpe dig undervejs? Hvad virker allerede godt i det, du og vi gør, som kan bruges i denne forandring, vi står overfor at skulle i gang med? Afhængigt af svarene vil du vide, om der skal gøres yderligere for at opbygge medarbejderens tro på egne evner, eller om medarbejderen er motiveret til at kaste sig over opgaven med tro på succes. Hvor meget og hvordan du vil arbejde på at fremme indre motivation i din organisation, og hvilke indre motivationsnøgler I med fordel kan arbejde mere på at finde frem i jeres organisatoriske set-up eller ledelsesmæssig adfærd, er kun noget, du ved. Det er med andre ord helt op til dig, hvilke døre til succes og gode resultater du ønsker at åbne op for med indre motivation men nu ved du at forskningen siger, at du har store muligheder for at nå de mål, du sætter dig! God fornøjelse. Her er nogle bud på spørgsmål, der kan fremme vigtigheden og troen på egne evner: Vi har jo besluttet at sætte gang i følgende initiativer. Hvordan kan de initiativer også blive vigtige for dig/jer? Hvor vigtigt mener du/i, det er, at få opgaven udført lige nu? Hvordan passer det med dine erfaringer på området? Hvordan stemmer det overens med dine mål og det, du ønsker at opnå i jobbet? Hvilken positiv effekt forventer du/i det vil have på kunder og kollegaer? Afhængigt af svarene kan lederen på meget kort tid få en fornemmelse for, om opgaven opleves som vigtig for medarbejderne og dermed også, i hvilket omfang der vil være indre motivation til at udføre den. Jo vigtigere og jo mere relevant den opleves, jo større indsats vil medarbejderen også lægge i at levere den med en vis kvalitet. Noget andet, der skal til, for at medarbejderne skal få handling bag ordene og for alvor være motiveret til at kaste sig ud i opgaven, er, at de også skal have troen på, at de kan få succes med det. Derfor skal du huske at spørge ind til netop tro på egne kompetencer til at Referencer: Deci, E & Ryan, R. (2000) Self-Determination Theory and the facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well- Being. American Psychologist, 55 (1), pp Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008) Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life Dominance. Canadian Psychology Vol. 49, p1-14 Erichsen, P. og Tolstrup, M. (2013) Sigt efter motivation Motivational Interviewing i ledelse. Dansk Psykologisk Forlag Ledelsesudfordringer (2013) Undersøgelse publiceret feb Lederne. Miller, W. and Rollnick, S. (2002) Motivational Interviewing: Preparing people for change. Guilford Press. Miller, W. and Rollnick, S. (2004) Motivationssamtalen. Hans Reitzels Forlag Miller, W. and Rollnick, S. (2013) Motivational Interviewing: Helping people change. Guilford Press. Pink, D. (2009) Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Penguin Group. Towers Workforce Study 2012 Side 8 NR LEDELSE I UDVIKLING

den samlede forretning Side 6

den samlede forretning Side 6 & Tema Coaching Coaching for 2015 1 Værktøjskassen: Hvorfor (kun) måle, når man kan lære? Side 29 den samlede forretning Side 6 Coaching hos British American Tobacco Side 10 Gør bundlinjen en tjeneste

Læs mere

Ledelse i udvikling. lykke, & high performance. 7 gyldnetilbud TEMA. medarbejderne med mig? side 6. Gør teamet til din førsteprioritet side 34

Ledelse i udvikling. lykke, & high performance. 7 gyldnetilbud TEMA. medarbejderne med mig? side 6. Gør teamet til din førsteprioritet side 34 1 2014 Ledelse i udvikling TEMA Ledelseskommunikation Har jeg medarbejderne med mig? side 6 7 gyldnetilbud den kommunikerende leder side 10 Gør teamet til din førsteprioritet side 34 Kommunikation må aldrig

Læs mere

uforløste potentiale Side 6

uforløste potentiale Side 6 22014 AstraZeneca skulle lære at lede og samarbejde på ny Side 10 Læringsarbejdets uforløste potentiale Side 6 Summen af viden eller summen af kompromisser? Side 14 Kompetenceudvikling skal smitte af på

Læs mere

5 gyldne. tema. sund virksomhed. principper for et stærkt arbejdsmiljø. ... om sundhed og arbejdsmiljø. Hvad handler arbejdsmiljøarbejdet egentlig om?

5 gyldne. tema. sund virksomhed. principper for et stærkt arbejdsmiljø. ... om sundhed og arbejdsmiljø. Hvad handler arbejdsmiljøarbejdet egentlig om? 2014 3 produktblad I udgivet af Dansk HR tema... om sundhed og Hvad handler arbejdet egentlig om? side 9 sund virksomhed En er en gevinst for arbejdsgiver og arbejdstager side 6 5 gyldne principper for

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Ledelse i udvikling TEMA. Don't tell it show it side 36. Vanens magt. Transformationsledelse. Glem alt om arbejdsro: Transformation er hverdag

Ledelse i udvikling TEMA. Don't tell it show it side 36. Vanens magt. Transformationsledelse. Glem alt om arbejdsro: Transformation er hverdag 2 2014 Ledelse i udvikling TEMA Transformationsledelse Glem alt om arbejdsro: Transformation er hverdag side 6 Ledelse = facilitering af forandring side 18 Udvis tillid og giv frihed til dine ledere, så

Læs mere

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation Flow & Styrker 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation? 2 Motivation? 3 Motivation Den energi en person udtrykker i forbindelse med arbejdet." (Kilde: Pinder) " motivation betyder: indre

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

idealet for det produktive møde Side 6

idealet for det produktive møde Side 6 & Gør mødet til 2014 1 spar tid og penge dagens oplevelse med virtuelle møder Side 17 Side 14 Mødekulturens 5 bud Side 10 Med nogle få greb kommer du tættere på idealet for det produktive møde Side 6 Tema

Læs mere

Realkompetencevurdering TEMA. Værdibaseret. Mere end 100 mio. kr. Har vi råd til at lade være. U n l o c k t h e p o t e n t i a l

Realkompetencevurdering TEMA. Værdibaseret. Mere end 100 mio. kr. Har vi råd til at lade være. U n l o c k t h e p o t e n t i a l Januar 2013 Nr. 1 29. årgang TEMA Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring: Har vi råd til at lade være Side 10 Værdibaseret Kompetenceudvikling Side 14? Realkompetencevurdering U n l o c k t h e p o t

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ledelse i udvikling. Ledelseskraft TEMA

Ledelse i udvikling. Ledelseskraft TEMA 3 2015 Ledelse i udvikling TEMA Ledelseskraft / ledelsesmagt Man skal være sig selv. Folk gennemskuer det, hvis man påtager sig en rolle. Allan Jakobsen, administrerende direktør, Eniro Danmark side 10

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Velkommen i Børsen Executive Club

Velkommen i Børsen Executive Club PROGRAM 2015 Anders Fogh Rasmussen Rasmussen Global Morten Olsen Landstræner Eva Berneke KMD Kasper Rørsted Henkel Niels Bjørn Christiansen Danfoss Annika Falkengren SEB Mads Nipper Grundfos Michael Pram

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk At brænde uden at brænde ud Hvad motiverer os og får os til at bevare engagementet gg og arbejdsglæden Lilleskolerne LUF Fredag den 2. marts 2012 Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail:

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

27-01-2015. Lederforum mandag 26. januar 2015. Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål?

27-01-2015. Lederforum mandag 26. januar 2015. Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål? Lederforum mandag 26. januar 2015 Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål? 1 Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Jan Rohwedder, Ledelsesakademiet Pause,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Coachingbaseret vejledning i forhold til overvægt og livsstilsforandring. Praksis. Hvad er coaching? Formål med coaching

Coachingbaseret vejledning i forhold til overvægt og livsstilsforandring. Praksis. Hvad er coaching? Formål med coaching Coachingbaseret vejledning i forhold til overvægt og livsstilsforandring Per Brændgaard, cand.scient. Ankerhus Seminarium Maj 2007 Coaching ud fra et vejledningsperspektiv og i forhold til ændring af sundhedsadfærd

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14 Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 De største ledelsesudfordringer i 2014/15? Ledelse af de unge, Tiltrækning og ledelse af talent, CSR (Social

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter 10.10 12.00 - Runde med deltagernes forventninger og erfaringer 12.15

Læs mere