Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA"

Transkript

1 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer? Dét skal tages alvorligt! side 14 MOTIVATION mange taler om det, men få gør noget ved det side 26 Alfred Josefsen: Vil du være med til at skabe et grundlag for mere ukompliceret ledelse? side 28

2 Børsen Executive Club Lær af de bedste Niels Bjørn Christiansen, Danfoss Eva Berneke, KMD Michael Pram, A.P. Møller - Mærsk Kasper Rørsted, Henkel I Børsen Executive Club møder du landets dygtigste ledere. Vores gæster er ledere, der har præsteret ekstraordinære resultater under svære vilkår, og her fortæller konkrete cases, som er nemme at forstå, og som alle kan lære af. Alle ledere har brug for inspiration, og det tilbyder vi i Børsen Executive Club. Det sker under af- de, hvordan de gør. Hør om, hvordan man lægger en strategi, hvordan man skaber værdi, hvordan man som ny leder hurtigt sætter sig ind i en ny udfordring, og hvordan man leder under et stort pres. Møderne er praktisk orienterede. Vores gæster fortæller om deres ledelsesværktøjer og gennemgår slappede former, hvor du kommer tæt på vores gæster og får mulighed for at diskutere med dem. Møderne holdes altid om morgenen og afvikles på en time. Velkommen i Børsen Executive Club. Niels Lunde, chefredaktør Tilmeld dig Executive Club 2015 på executiveclub.borsen.dk

3 LEDEREN Som leder er du rollemodel... Som leder er du rollemodel ord og handling skal gå hånd i hånd Motivation er afgørende for vores virksomheders succes, for motiverede medarbejdere er mere effektive, engagerede, produktive og glade, har mindre sygefravær og er nemmere at fastholde. Så medarbejdernes motivation er direkte forbundet med virksomhedens bundlinje. Dette nummer af Ledelse i Udvikling handler om motivation. Motivation er ikke en tanke eller en følelse. Motivation resulterer i en handling eller en adfærd hos personen. Tag nu for eksempel dig selv; lige nu sidder du og læser et magasin omkring motivation af medarbejdere. Brug et øjeblik og tænk over din egen motivation den motivation der har resulteret i en handling hos dig i dette tilfælde, at du har taget magasinet og er begyndt at læse i det. Al handling er resultatet af en eller anden form for motivation. Det samme gælder for dine medarbejdere. Imidlertid er det, der motiverer dig selv, ikke nødvendigvis det samme, der motiverer dine medarbejdere. Dine medarbejdere motiveres heller ikke af det samme. Samfundet har generelt ændret sig i en meget individualistisk retning stort set alle produkter og services kan i dag individualiseres. Der er en høj grad af fokus på det enkelte individ og dets ønsker, behov og værdier. Det glæder også blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor er nøglen til motiverede medarbejdere at forstå, hvad der driver og motiverer den enkelte medarbejder, hvad han/hun oplever som meningsfuldt og på den baggrund forsøge at skabe nogle rammer og opgaver, som medarbejderen finder motiverende. Det er dig, som leder, der har muligheden for at påvirke medarbejdernes motivation. Motivation af medarbejderne er dog ikke noget, du kan tage frem og lægge fra dig ligesom fx den årlige MUS-samtale motivation er en on-going proces, hvor du hele tiden skal have fokus på løbende at identificere medarbejdernes individuelle behov. Hver eneste interaktion med dine medarbejdere er i realiteten en mulighed for dig til at motivere dine medarbejdere brug den. I dette nummer har vi samlet en række artikler, som forhåbentlig vil hjælpe dig med at forstå grundlaget for medarbejdermotivation og give dig inspiration til at motivere dine medarbejdere. Din egen motivation er imidlertid mindst lige så vigtig så artiklerne kan samtidig give dig mulighed for at forstå dig selv og din egen motivation. Som leder har du nemlig en afgørende rolle i forhold til, at dine medarbejdere er motiverede. Du er rollemodel, så ord og handling skal altid gå hånd i hånd. Rigtig god fornøjelse med både din egen og dine medarbejderes motivation. Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR LEDELSE I UDVIKLING NR Side 3

4 INDHOLD INDHOLD TEMA Skab motivation hver dag Forside Pernille Erichsen Implement Consulting Group Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere men hvordan får ledere låst op for potentialet? Undersøgelser viser, at medarbejdere, der opfatter sig selv som motiverede, er op til fire gange så produktive som medarbejdere, der ikke oplever sig selv sådan. Der er altså god fornuft i at finde alle de motivationsnøgler, du overhovedet kan og her har ledere en afgørende rolle for at lykkes med det. Direktør: Motivation er vores vigtigste ressource I en globaliseret verden med benhård konkurrence lyser en dansk-amerikansk teknologivirksomhed op på den internationale stjernehimmel. En del af hemmeligheden bag succesen skal findes i medarbejderkulturen, hvor motivationen hos den enkelte medarbejder har topprioritet. Lykkelige organisationer? Dét skal tages alvorligt! Vi synger Happy Birthday, vi spiser Happy Meals, bruger smileys til at vise, noget er godt. Sidste år var Pharrell Williams sang "Happy" den mest downloadede sang i verden. Lykke er på vores dagsorden. Selv den Amerikanske uafhængighedserklæring fastslår, at all men have a right to the pursuit of happiness. Men hvordan er det muligt at tale om lykke som et koncept også for organisationer? Jagten på motivation Motivation ligger i hjertet af vores samfund og tidsånd som noget uomtvisteligt positivt. Men hvordan opstår motivation hos medarbejderne, og kan du overhovedet skabe motivation? Du skal ikke gøre noget, du skal være noget Der findes ingen gylden løsning for, hvordan en leder motiverer sine medarbejdere. Helle Lynggaard og Henrik Andersen er begge ledere i samme firma, men motiverer deres medarbejdere forskelligt. Motivation mange taler om det, men få gør noget ved det Den allervigtigste opgave, enhver leder har i enhver organisation, er, at sikre at de ansatte på de bedst mulige måder motiveres. Men det kan være svært at finde ud af, hvordan ansatte motiveres, da der for det første findes meget forskning om, hvad der bedst motiverer mennesker, og for det andet eksisterer meget selvhjælpslitteratur med mere eller mindre gode råd til, hvordan motivation bedst muligt opbygges og fastholdes. ARTIKLER OG FASTE RUBRIKKER 03 Lederen 04 Indholdsfortegnelse 28 Ledelse ifølge Alfred Josefsen 30 Hjernesmart kommunikation 32 SEB Pension 34 Ledelsesdilemmaer med Jens Moberg 36 Tidstyper og tidsstyring 38 Spørgsmål om skat REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager ANNONCESALG DANSK HR GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf årgang Tidsskriftet Ledelse i Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster kr. 3420,- plus moms. Kan tegnes på tlf.: Ledelse i Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 396 excl. moms pr. år for 5 numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA Side 4 NR LEDELSE I UDVIKLING

5 Danmarks bedste HR- og lønløsning Hos PBJ A/S har vi i mere end 25 år leveret HR-løsninger til danske virksomheder og offentlige institutioner. Vi oplever en enorm efterspørgsel på vores løsninger, der hele tiden udvikles og suppleres efter de behov, vi ser hos vores kunder. Senest er APV-løsningen, Workcyclus, kommet til. Kom nemt og hurtigt i gang Ring til os på tlf eller besøg os på Epos består af moduler inden for HR, løn og rekruttering og er blandt Danmarks mest fleksible og brugervenlige løsninger. FIND MERE INFORMATION PÅ ELLER RING PBJ A/S Telefon BRØNDBY Kornmarksvej Brøndby AARHUS Sindalsvej Risskov

6 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere men hvordan får ledere låst op for potentialet? Pernille Erichsen MSc i psykologi, ledelseskonsulent i Implement Consulting Group Og med den viden bliver ledelsesopgaven i langt højere grad at understøtte, at medarbejderne kan lave disse koblinger. Det kræver ledere, der forholder sig mere nuanceret til, hvad der motiverer og driver medarbejdere. Har du fundet alle nøglerne til at låse op for motivationspotentialet i din organisation? Hvis ikke, så kan det anbefales at lede videre, da medarbejderes motivation netop er nøglen til øget omsætning, effektivitet, kundetilfredshed, performance, kvalitet og nedbringelse af sygefravær. Faktisk viser undersøgelser, at medarbejdere der opfatter sig selv som motiverede, er op til fire gange så produktive som medarbejdere, der ikke oplever sig selv sådan (Towers Workforce Study 2012). Med andre ord, der er god fornuft i at finde alle de motivationsnøgler, du over hovedet kan, i din organisation og her har ledere en afgørende rolle for at lykkes med det. Store dele af den viden, der i dag er inden for ledelse, har i mange år primært haft fokus på ydre motivation og kun i mindre grad haft fokus på indre motivation. Begrebet ydre motivation refererer til at udføre en handling eller adfærd for at få en ekstern belønning eller resultat. Når personer er ydre motiveret til at gøre noget, vil de ikke være optagede af, om handlingen er interessant eller lystbetonet, men derimod mere optaget af resultaterne, der er forbundet med handlingen. Begrebet indre motivation refererer til at udføre en handling eller adfærd, fordi der er nydelse forbundet med selve aktiviteten. Når personer er indre motiveret vil de udføre aktiviteterne for egen skyld, fordi aktiviteterne er interessante eller lystbetonede i sig selv (Deci & Ryan, 2000, 2008). Den amerikanske motivationsteori, Self-Determination Theory, giver et bud på, hvordan man som leder kan opsætte de rette rammer for at skabe et meningsfuldt arbejde. Teorien opererer med at medarbejdere kan være mere eller mindre motiveret for en given arbejdsopgave, og at graden af motivation afhænger af opfyldelsen af tre grundlæggende behov: (1) behov for autonomi (2) behov for kompetence (3) behov for relationer/samhørighed I jo højere grad ledelsen formår at opbygge en kultur og et organisatorisk set-up, der understøtter disse tre behov, desto bedre grundlag er der for at opnå gode resultater gennem indre motivation. Så hvordan kan du låse op for disse tre indre motivationsbehov i praksis? Det har den evidensbaserede metode den motiverende samtale et bud på. Den motiverende samtale som metode er udviklet i midten af 1980 erne af Willian Miller (professor i psykologi og psykiatri) og Stephen Rollnick (professor i kommunikation inden for sundhedssektoren). De to havde sat sig for at forstå, hvordan motivation kan skabes mellem mennesker i situationer, hvor motivation typisk har de sværeste vilkår (Miller og Rollnick, 2002, 2004, 2013). Igennem I denne artikel vil du udelukkende blive præsenteret for perspektiver, der kan hjælpe dig med at låse op for de potentialer, der er at finde i indre motivation. Hvordan låser du op? En af de vigtigste nøgler til indre motivation findes der, hvor medarbejderne oplever deres arbejde som meningsfyldt. Det meningsfulde arbejde opstår, når de kobler egne behov og interesser med organisationens. En af de vigtigste nøgler til indre motivation findes der, hvor medarbejderne oplever deres arbejde som meningsfyldt Side 6 NR LEDELSE I UDVIKLING

7 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Pernille Erichsen, MSc i psykologi, ledelseskonsulent i Implement Consulting Group, medlem af det internationale trænernetværk Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) og forfatter til bogen Sigt efter motivation Motivational Interviewing i ledelse samt flere artikler inden for motivationsfeltet. snart 30 år har de optaget samtaler, som efterfølgende er blevet afkodet for at identificere den adfærd, som gør forskellen på succes og fiasko. De fandt frem til, at alle der lykkes havde følgende adfærd tilfælles: De prioriterede som det første altid at skabe rum for gode relationer (ikke nødvendigvis enighed, men respekt for hinanden som mennesker). De gav alle plads til autonomi og medbestemmelse i størst mulig omfang. Deres samtaler fremmede alle fortællinger, der gik i retning af at tale om vigtighed til en given handling, og tro på egne evner til at kunne lykkes med det. Hvad kan ledere gøre i praksis? Hvis du ønsker at blive bedre til at fremme de gode relationer, til at skabe plads til autonomi og medbestemmelse og til flere fortællinger om vigtighed og troen på egne evner til at lykkes, så er der to helt simple, men ikke desto mindre afgørende ting, som du kan arbejde på at blive endnu bedre til: 1. At lytte og reflektere, hvad du hører 2. At stille spørgsmål Og i nævnte rækkefølge! Alt for ofte stilles der alt for mange spørgsmål, inden der er blevet lyttet ordentligt. Lyt og reflektér, hvad du hører De fleste ledere tænker, at udfordringen med at lytte til medarbejdere blot handler om at holde mund og høre efter, hvad de siger. Det afgørende er dog snarere din reaktion på det, som fortælles, og her er det et effektivt greb at benytte reflekterende lytning (Miller og Rollnick, 2004; Erichsen og Tolstrup, 2013). Reflekterende lytning vil sige, at du prøver at give et bud på, hvad medarbejderne mener, og du forholder dig således både nysgerrigt og nærværende. Antagelsen er, at medarbejdere, du taler med, forsøger at udtrykke et eller andet, der er vigtigt for dem. Kunsten består i at undgå for hurtigt at tage for givet, hvad medarbejderne mener. I stedet benyttes reflekterende lytning til at give dit bud på, hvad meningen med det sagte er. Fordelen ved denne tilgang er bl.a., at medarbejderne føler sig hørt, får lyst til at uddybe mere, samtidig med at du får en indikator for din forståelse af medarbejderens argumenter og får bevæget samtalen konstruktivt fremad. Reflekterende lytning kan være ganske enkel, du kan vælge bare at gentage nogle af de ord, medarbejderne siger. Eller du kan vælge at reflektere, hvad der siges på en måde, så tankerækken fortsættes for at skabe fremdrift i samtalen. Eksempel: Medarbejder: Jeg synes, at I har været for hurtig med beslutningen inden for vores forretningsområde. Vi har ikke nok viden om det, hvis du spørger mig. Vi burde vente og indhente mere viden først!. Leder (refleksion med gentagelse af ord): Du tænker, vi ikke har nok viden! Leder (refleksion med fortsættelse af tankerækken): Du tænker, vi ikke har nok viden og det er vigtigt for dig, at vi har det for at øge træfsikkerheden for, at det bliver en succes. LEDELSE I UDVIKLING NR Side 7

8 TEMA: SKAB MOTIVATION HVER DAG Nøglen til de bedste resultater... Bemærk, at den reflekterende lytning ikke formuleres som et spørgsmål, men som et udsagn. Formuleres det som et spørgsmål, vil medarbejderen opleve at skulle retfærdiggøre sine udtalelser. Samtidig betyder reflekterende lytning med fortsættelse af tankerækken, at du kan vælge at høre de positive intentioner bag medarbejdernes udtalelser og spejle disse. Effekten på medarbejderne af reflekterende lytning er, at de oplever dig som motiverende at fortælle noget til, og at dialogen flytter sig fremad med en fornemmelse for, at du virkelig forstår, hvad medarbejderens tanker går ud på. Dermed bliver medarbejderen også parat til at modtage dine synspunkter og forslag, da oplevelsen er, at du forstår, hvad der er vigtigt for medarbejderen. Stil spørgsmål De ledere, der lykkes med at stille gode spørgsmål til medarbejderne i stedet for at argumentere med dem og forstår, at vigtighed og troen på egne evner kan komme individuelt til udtryk på mange forskellige måder, er også de ledere, der bedst lykkes med at fremme indre motivation. Ved at man som leder stiller åbne spørgsmål, så inkluderes medarbejderne i løsningen af vigtige problemstillinger, og de understøttes i behovet for autonomi og kompetence. Spørgsmålene til vigtighed og troen på egne evner sørger for, at medarbejderens motivation, perspektiver og idéer bliver sat i spil, og at medarbejderen oplever at være involveret i processen. lykkes. Ved at spørge ind til dette skaber du en relation til medarbejderen, hvor medarbejderen oplever, at du hjælper med at opbygge tro og motivation i forhold til løsning af opgaven: I hvor høj grad tror du på, at du/vi vil lykkes med opgaven? Hvilke styrker kan du trække på, som vil hjælpe dig til at løse opgaven? Hvem kan hjælpe dig undervejs? Hvad virker allerede godt i det, du og vi gør, som kan bruges i denne forandring, vi står overfor at skulle i gang med? Afhængigt af svarene vil du vide, om der skal gøres yderligere for at opbygge medarbejderens tro på egne evner, eller om medarbejderen er motiveret til at kaste sig over opgaven med tro på succes. Hvor meget og hvordan du vil arbejde på at fremme indre motivation i din organisation, og hvilke indre motivationsnøgler I med fordel kan arbejde mere på at finde frem i jeres organisatoriske set-up eller ledelsesmæssig adfærd, er kun noget, du ved. Det er med andre ord helt op til dig, hvilke døre til succes og gode resultater du ønsker at åbne op for med indre motivation men nu ved du at forskningen siger, at du har store muligheder for at nå de mål, du sætter dig! God fornøjelse. Her er nogle bud på spørgsmål, der kan fremme vigtigheden og troen på egne evner: Vi har jo besluttet at sætte gang i følgende initiativer. Hvordan kan de initiativer også blive vigtige for dig/jer? Hvor vigtigt mener du/i, det er, at få opgaven udført lige nu? Hvordan passer det med dine erfaringer på området? Hvordan stemmer det overens med dine mål og det, du ønsker at opnå i jobbet? Hvilken positiv effekt forventer du/i det vil have på kunder og kollegaer? Afhængigt af svarene kan lederen på meget kort tid få en fornemmelse for, om opgaven opleves som vigtig for medarbejderne og dermed også, i hvilket omfang der vil være indre motivation til at udføre den. Jo vigtigere og jo mere relevant den opleves, jo større indsats vil medarbejderen også lægge i at levere den med en vis kvalitet. Noget andet, der skal til, for at medarbejderne skal få handling bag ordene og for alvor være motiveret til at kaste sig ud i opgaven, er, at de også skal have troen på, at de kan få succes med det. Derfor skal du huske at spørge ind til netop tro på egne kompetencer til at Referencer: Deci, E & Ryan, R. (2000) Self-Determination Theory and the facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well- Being. American Psychologist, 55 (1), pp Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008) Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life Dominance. Canadian Psychology Vol. 49, p1-14 Erichsen, P. og Tolstrup, M. (2013) Sigt efter motivation Motivational Interviewing i ledelse. Dansk Psykologisk Forlag Ledelsesudfordringer (2013) Undersøgelse publiceret feb Lederne. Miller, W. and Rollnick, S. (2002) Motivational Interviewing: Preparing people for change. Guilford Press. Miller, W. and Rollnick, S. (2004) Motivationssamtalen. Hans Reitzels Forlag Miller, W. and Rollnick, S. (2013) Motivational Interviewing: Helping people change. Guilford Press. Pink, D. (2009) Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Penguin Group. Towers Workforce Study 2012 Side 8 NR LEDELSE I UDVIKLING

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem?

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 12015 Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? Anders Holm Pallesen, HR-chef, Elbek & Vejrup A/S side 12 Er du klar til paradigmeskifte

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere