MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da"

Transkript

1 MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING

2 Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine egne mål. At producere er i sig selv et incitament til at præstere, fordi det realiserer og synliggør den enkeltes potentiale. Så faktisk er det produktiviteten, der leder til motivation i en verden, der er vendt lidt på hovedet. Bør det få dig til at overveje, hvorfor du alligevel bliver ved med at prøve at motivere dine medarbejdere med klassiske belønninger, der kun har historisk berettigelse? Af Mathias Hovind, Vice President, Mannaz A/S For industriarbejderen, der stod ved samlebåndet 12 timer om dagen, gav det mening at blive belønnet for øget produktivitet. Arbejd mere, og få højere løn. Arbejd hurtigere, og få mere fritid. Arbejd smartere, og bliv chef for dine kolleger. 12 timers slid i røg og damp krævede kompensation. Øget produktivitet er ikke mindre relevant i dag end for 100 år siden. Men som ledere er vi nødt til at redefinere vores syn på motivation som middel til at opnå resultater, hvis vi skal lykkes med at udvikle frem for at afvikle og ikke mindst fastholde de dygtige og passionerede medarbejdere. Motivation handler om respekt for den foranderlighed, der omgiver os. En foranderlighed, der kræver, at vi fornyer os selv og vores ledelse. Magtbalancen er rykket mellem leder og medarbejder i dag handler det mindre om at lede andre og mere om at lede sammen med andre. Motivation handler om at se mennesket i medarbejderen og forstå den enkeltes drivkraft. Det handler om at lade medarbejderne gøre det, de er gode til, udvise tillid og samtidig tilbyde de rigtige rammer for præstation. Motivation og produktivitet hænger stadig uløseligt sammen. Men rækkefølgen er ændret, og det hele starter ét centralt sted: med dit lederskab.

3 Klar til ledelse i den nye virkelighed Har du en fornemmelse af, at virkeligheden omkring dig forandrer sig radikalt lige nu? Er du nysgerrig på, hvad det betyder for din organisation og din rolle som leder? Har du brug for redskaber til at håndtere dine ledelsesudfordringer nu og i fremtiden? Klar til ledelse i den nye virkelighed er en intensiv lederuddannelse for nye ledere, hvor du gennem træning, feedback og udfordringer bliver skubbet til kanten af din kapacitet. Udgangspunktet er din virkelighed og dine ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen. DU BLIVER BEDRE TIL At lede sammen med andre og samarbejde om fælles mål At skabe følgeskab og være autentisk At give konstruktiv feedback At lede innovativt og tænke i helheder At udnytte teknologien til at skabe videndeling, samarbejde og flow i din organisation De to læringsspor afvikles parallelt over 6 mdr. Læs mere om Klar til ledelse i den nye virkelighed:

4 Leder- uddannelser På de længerevarende lederudviklingsprogrammer får du viden, inspiration og træning i at udvikle din forretning, din organisation og dig selv som leder. Vi tilbyder dig ikke alene et læringsmiljø, hvor du får indsigt i de nyeste værktøjer og tendenser inden for lederudvikling. Vi skaber også en træningsplads, hvor du arbejder med og får feedback på konkrete forretningsorienterede cases, tiltag og udfordringer fra din egen virkelighed. Værktøjerne er lige til at afprøve i praksis mellem modulerne. Samtidig får du et stærkt netværk med ligestillede ledere. MANNAZ LEDERUDDANNELSE Handlingsbaseret ledelse Grib chancen for at udvikle dine lederkompetencer, reflektere over hverdagens udfordringer, og blive inspireret af ledelsesteori, nye tendenser og konkrete ledelsesværktøjer. Denne uddannelse strækker sig over et halvt år og består af fire moduler, der hver afdækker et nyt aspekt af handlingsbaseret ledelse, giver dig et bredere overblik og øger din kapacitet som ny leder. Du bliver udfordret og støttet i din ledelsesudvikling, og undervejs opbygger du et aktivt ledernetværk. Se tid, sted, pris og læs mere på KLAR TIL LEDELSE I DEN NYE VIRKELIGHED En fremtidssikret lederuddannelse Flade organisationer, projektorienterede arbejdsopgaver og netværksbaserede samarbejdsformer. Det er nogle af nøgleordene i den virkelighed, du møder som ny leder med eller uden formelt ledelsesansvar. På dette intensive program over seks måneder styrker du dine lederkompetencer i en vekselvirkning mellem personlig udvikling, træning i konkrete ledelsesværktøjer og indsigt i den nye virkelighed. Fokus er på din evne til at skabe følgeskab og udøve autentisk, konstruktiv ledelse, der skaber resultater. Se tid, sted, pris og læs mere på STRATEGI, VÆKST OG LEDERSKAB Få virkelighedsnær sparring på dit lederskab, og oplev et konkret og strategisk løft Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsprogram målrettet dig, der er erfaren leder med personaleansvar. Du ønsker seriøs lederudvikling, der inspirerer, fornyer og optimerer din daglige ledelse. En 360-graders måling af dit personlige potentiale indleder og afslutter forløbet, der over et år udfordrer og styrker dig som leder i forhold til dine medarbejdere, din organisation og dine resultater. Se tid, sted, pris og læs mere på EXECUTIVES CHANGING THE GAME Enabling Leadership 2.0 in the New Reality: Achieving with People Som en del af den øverste ledelse har du selvfølgelig en ambition om at skabe fornyelse og lede forandring i din organisation. Men tør du? Har du modet, får du en radikal fornyelse af dit lederskab. Med fokus på ledelse i den nye virkelighed bliver du i løbet af et år udfordret og udviklet gennem intensive læringsforløb om ledelse, forretningsudvikling og din egen personlige udvikling. Alt sammen direkte rettet mod at sætte dig i stand til at skabe fornyelse og frigøre potentialet hos dig selv og i din organisation. Se tid, sted, pris og læs mere på

5 Lederens personlige udvikling På disse forløb arbejder du med dine personlige kompetencer som leder. Måske ønsker du at få mere gennemslagskraft, at styrke dine kommunikative og retoriske evner eller at arbejde bevidst med din ledelsesadfærd? Forløbene er typisk af to til tre dages varighed og tager hver især afsæt i et konkret tema. Formen er meget praksisnær, og vi tager udgangspunkt i anerkendte teorier og modeller. Vægtningen ligger på din egen træning og udvikling, som selvfølgelig er baseret på dine egne ledelsescases og problemstillinger fra din hverdag. INTRODUKTION TIL LEDELSE Bliv parat til at tage lederrollen Det er en udfordring at blive leder. Men her får du alt det, der skal til for at komme godt i gang. Med afsæt i dine personlige forudsætninger og forventninger bliver dine særlige ressourcer og stærke sider forbundet med din nye rolle som leder. Du får også svaret på, hvor du kan udvikle dig. Du bliver klogere på dig selv. Du får afklaret, hvad en lederstilling indebærer, og om det er noget for dig. Se tid, sted, pris og læs mere på KOMMUNIKATION OG LEDERSKAB Autentisk ledelse med gennemslagskraft Gennemslagskraft og autenticitet gør dig til en leder, der formidler tanker, holdninger og budskaber på en klar og konstruktiv måde. Og det gør, at medarbejdere og kolleger lytter. Du bliver trænet i kommunikativ ledelse, lærer dig selv bedre at kende som leder og hviler dermed i dine beslutninger. Du får dybere selvindsigt og bliver i stand til at dele dine visioner med andre, så I kan styre mod et fælles mål. Efter kurset er du i stand til med succes at fremstå autentisk, klar og fokuseret. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDERENS PSYKOLOGI Styrk dine personlige ledelseskompetencer Som leder forventes du at handle hurtigt og beslutsomt. Af og til er det dog en god idé at tænke først. Dette kursus styrker dine personlige lederkompetencer gennem psykologisk indsigt i både dig selv og dine medarbejdere. Med afsæt i en individuel test af dig selv arbejder du med dine foretrukne adfærdsmønstre, du lærer at have en anerkendende tilgang til andre, og du styrker relationerne på din arbejdsplads. Du finder ud af, hvordan du virker på andre og lærer at give dine medarbejdere mere af det, de har brug for. Se tid, sted, pris og læs mere på DIT PERSONLIGE LEDERSKAB Kend dit fundament som leder Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig selv. På dette kursus lærer du dine styrker og udfordringer at kende, så du kan bruge dem konstruktivt i lederrollen. Du bliver i stand til at agere situationsbestemt og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder. Din evne til at coache, motivere og give feedback bliver skærpet. Ved at blive bedre til at inddrage andres kompetencer samt erfaringer i dine beslutninger vokser du som leder og kan udfylde din rolle med styrke og mod. Se tid, sted, pris og læs mere på

6 Lederens værktøjer Bliv klædt på til at lede organisationer og mennesker i en ny virkelighed præget af foranderlighed og omskiftelighed. Fællesnævneren er at skabe følgeskab og motivation samt at opnå resultater. Kurserne starter med et to-timers virtuelt kick-off og introduktion. Forløbene er bygget op omkring intensiv træning, hvor vi inspirerer med ny viden, introducerer de nye redskaber og sætter fokus på din læring. Selve træningen har fokus på at omsætte teorier, metoder og værktøjer til konkret handling. Du arbejder med dine egne cases og får feedback fra underviserne. Som afslutning er der endnu et virtuelt møde om refleksion, videndeling og din videre læring. COACHINGBASERET LEDELSE Opnå engagement og resultater gennem spørgsmål og dialog Hver gang du stiller et spørgsmål, vil hjernen forsøge at finde et svar. Dette gør coaching til et unikt ledelsesredskab, som du kan anvende i dialogen med dine medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere. Kurset lærer dig at styre, spørge, lytte og skære igennem og dermed bruge samtalen til aktivt at opbygge gode relationer til din omverden. Du vil opdage, at gode samtaler skaber følgeskab, resultater og stimulerer arbejdsglæden hos dig selv og andre. Se tid, sted, pris og læs mere på INNOVATIONSLEDELSE Ledelse af forretningsdrevet innovation Evnen til at skabe innovation er fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. Ikke kun gennem udvikling af nye produkter og services, men også ved optimering af arbejdsprocesser. Baseret på innovation, design og læring er det din opgave som leder at understøtte innovationen. Men mangler du inspiration til, hvad du helt konkret kan gøre for at udfolde kreativiteten, så der stadig er en sammenhæng til forretningen? Så giver kurset dig praktiske ledelsesredskaber og -metoder samt en direkte anvendelig designmodel. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDEREN SOM RESULTATSKABER Performanceledelse og effektiv styring på resultater i teamet Det er ikke svært at fastsætte høje KPI er for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til forventningerne. Lær at opbygge en performancekultur, hvor du er tæt på hver medarbejders fremskridt og løbende justerer i forhold til de ønskede resultater. Du får indsigt i din egen ledelsesmæssige virkelighed og lærer, hvordan du bedst muligt kan støtte den enkelte medarbejder, så du skaber high performance teams. Se tid, sted, pris og læs mere på FORANDRINGSLEDELSE Skab resultater gennem succesfulde forandringer Forandringerne sker hele tiden. Og de sker hurtigere end nogensinde før. Det er et vilkår, og kravet til dig som leder er ikke bare at håndtere forandringen, men også at omsætte den til konkrete resultater. Dette forløb sætter dig i stand til at skabe forretningsmæssige resultater gennem produktive forandringer. Du bliver bevidst om din egen rolle som forandringsagent, bliver klogere på forandringens dynamik og får de nødvendige ledelsesværktøjer til at gennemføre og håndtere modstand mod forandringerne. Se tid, sted, pris og læs mere på VIRTUEL DISTANCELEDELSE Succesfuld ledelse på tværs af tid, sted og kultur Deler du ikke kontor og dagligdag med dine medarbejdere, så kan det gå ud over deres produktivitet, motivation og loyalitet. På kurset får du konkrete ledelsesredskaber til at gøre den oplevede afstand mindre og dit ledelsesmæssige nærvær større. Du lærer at arbejde med tillidsbaseret ledelse, at lede selvledende medarbejdere, og ikke mindst bliver det naturligt for dig at anvende de nye sociale og interaktive medier i din ledelsesproces. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING Respektfuld ledelse i konflikter Uenigheder, konfrontationer og konflikter er uundgåelige, når mennesker arbejder sammen. Bliver konflikterne ikke håndteret, er omkostningerne store. Derfor er det vigtigt, at du som leder kan og tør tage hånd om konflikter. Kurset giver dig konkrete ledelsesredskaber til at håndtere de svære situationer og forebygge konfliktsituationer. Du lærer at mægle mellem parterne, så du kan afklare problemerne på en god måde til fordel for det videre samarbejde medarbejderne imellem. Se tid, sted, pris og læs mere på

7 MOTIVATIONSLEDELSE Motivation er nøglen til succes Hvad er det, der får mennesker til at arbejde hårdt for at skabe resultater for andre? Den afgørende faktor er ledelse motivationsledelse i særdeleshed. På kurset sætter vi fokus på teori og forskning på området, konkrete brugbare ledelsesværktøjer og arbejdsglæde samt engagement. Du bliver bevidst om, hvad der motiverer dig selv, og hvordan du målretter din ledelsesstil mod den enkelte, så du opnår engagement, energi og arbejdsglæde i dit team. Efter kurset vil du opleve øget motivation og skabe endnu bedre resultater i din virksomhed. Se tid, sted, pris og læs mere på TEAMLEDELSE Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater I en hurtigtgående verden er teamwork betingelsen for at levere hurtigt og effektivt. Uanset om du leder fysiske teams, virtuelle teams, nationale eller globale teams, skal du opbygge, understøtte og udvikle dit team, så det præsterer optimalt. Få indsigt i effektive teorier, og deltag i praktisk træning til at skabe de bedste rammer for teamets succes. Med udgangspunkt i en test finder du ud af, hvordan du fastholder motivation samt engagement i teamet, og hvordan du sikrer samarbejde og præsentationer på højt niveau. Se tid, sted, pris og læs mere på STRATEGISK LEDELSE Omsæt dine strategier til virkelighed Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at omsætte virksomhedens strategier til konkret adfærd hos medarbejderne. Kurset lærer dig at formulere en strategi, at kommunikere den og vigtigst af alt at implementere den. Du arbejder praktisk og værktøjsbaseret, mens du lærer at forstå og håndtere den friktion, der er mellem strategi og virkelighed. Et vigtigt udbytte af kurset er evnen til at gøre strategier simple, overskuelige og lette at kommunikere på alle organisatoriske niveauer. Se tid, sted, pris og læs mere på MINDFULNESS FOR LEDERE Overskud, nærvær og mental styrke For lidt tid, for meget arbejde, for mange konflikter, for lidt tålmodighed, for hurtige beslutninger og lidt for lidt lederskab? Lyder det bekendt? Mindfulness gennem mental træning er et enkelt værktøj, der giver dig mere tid, mere overblik, højere pytgrænse, øget bevidsthed samt fokus, mere ro og mere styr på tanker samt følelser. Du bliver tilmed gladere og mere tilfreds. Og det smitter af både på din produktivitet og dine medarbejderes tilfredshed. Bring din organisation i balance gennem din egen balance. Se tid, sted, pris og læs mere på STYR PÅ TID OG RESSOURCER Effektiv planlægning for ledere Mange ledere har både driftsansvar og personaleansvar, og det er som regel en udfordring at holde begge bolde i luften. Hvor meget tid skal du bruge på det ene frem for det andet? Og hvordan får du din egen hverdag som leder til at hænge sammen, når du også skal være til stede som sparringspartner for dine medarbejdere? Rusk op i dine planlægningsvaner, og få styr på dine gode og mindre gode vaner, din prioritering og dine tidsrøvere. Se tid, sted, pris og læs mere på /706

8 En verden af muligheder EVENTS er korte formiddagsseminarer, der inspirerer, holder dig up-to-date med din udvikling og giver indsigt i vores mange vidensområder. Tilmeld dig på KNOWLEDGE nyhedsservice forsyner dig med artikler om aktuelle tendenser, fremtidige perspektiver samt faglige indspark inden for kompetenceudvikling nationalt og internationalt. Tilmeld dig på BRIEF nyhedsservice er din genvej til unikke tilbud om kompetenceudvikling, gratis events, tests, gode råd og aktuelle nyheder, der er særligt relevante for dig. Tilmeld dig på MYWAY er et personligt møde, hvor du får gratis rådgivning om dit behov for kompetenceudvikling. Book et møde på Vil du vide mere? Vi hjælper dig gerne med at afgøre, hvad der er det rigtige valg for dig selv eller for din organisation. Individuel kompetenceudvikling Karin Bjerrekær Tlf: Niels Christian Engelsborg Voss Tlf: Virksomhedsinterne læringsforløb Claus Juel Madsen Tlf: Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf Januar 2014 Mannaz tager forbehold for trykfejl

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da Kompetenceudvikling 2014/2015 www.mannaz.com/da Lær af din egen virkelighed Ofte ser vi virkelighed som et modstykke til teori. Enten er du ude i virkeligheden og handler eller også sidder du inde i teorien

Læs mere

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere.

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. MANNAZ UPDATE Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. Det er forudsætningen for hele virksomheder. PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com/da Husk at tjekke den blinde vinkel, før

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog...

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog... KURSER VIRKER IKKE her har du BROs workshopkatalog... Hos BRO tror vi ikke på, at kurser virker. Det har vi skrevet et længere indlæg om her, som vi faktisk synes, er vigtigere end dette katalog. Og nej,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere