MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da"

Transkript

1 MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING

2 Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine egne mål. At producere er i sig selv et incitament til at præstere, fordi det realiserer og synliggør den enkeltes potentiale. Så faktisk er det produktiviteten, der leder til motivation i en verden, der er vendt lidt på hovedet. Bør det få dig til at overveje, hvorfor du alligevel bliver ved med at prøve at motivere dine medarbejdere med klassiske belønninger, der kun har historisk berettigelse? Af Mathias Hovind, Vice President, Mannaz A/S For industriarbejderen, der stod ved samlebåndet 12 timer om dagen, gav det mening at blive belønnet for øget produktivitet. Arbejd mere, og få højere løn. Arbejd hurtigere, og få mere fritid. Arbejd smartere, og bliv chef for dine kolleger. 12 timers slid i røg og damp krævede kompensation. Øget produktivitet er ikke mindre relevant i dag end for 100 år siden. Men som ledere er vi nødt til at redefinere vores syn på motivation som middel til at opnå resultater, hvis vi skal lykkes med at udvikle frem for at afvikle og ikke mindst fastholde de dygtige og passionerede medarbejdere. Motivation handler om respekt for den foranderlighed, der omgiver os. En foranderlighed, der kræver, at vi fornyer os selv og vores ledelse. Magtbalancen er rykket mellem leder og medarbejder i dag handler det mindre om at lede andre og mere om at lede sammen med andre. Motivation handler om at se mennesket i medarbejderen og forstå den enkeltes drivkraft. Det handler om at lade medarbejderne gøre det, de er gode til, udvise tillid og samtidig tilbyde de rigtige rammer for præstation. Motivation og produktivitet hænger stadig uløseligt sammen. Men rækkefølgen er ændret, og det hele starter ét centralt sted: med dit lederskab.

3 Klar til ledelse i den nye virkelighed Har du en fornemmelse af, at virkeligheden omkring dig forandrer sig radikalt lige nu? Er du nysgerrig på, hvad det betyder for din organisation og din rolle som leder? Har du brug for redskaber til at håndtere dine ledelsesudfordringer nu og i fremtiden? Klar til ledelse i den nye virkelighed er en intensiv lederuddannelse for nye ledere, hvor du gennem træning, feedback og udfordringer bliver skubbet til kanten af din kapacitet. Udgangspunktet er din virkelighed og dine ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen. DU BLIVER BEDRE TIL At lede sammen med andre og samarbejde om fælles mål At skabe følgeskab og være autentisk At give konstruktiv feedback At lede innovativt og tænke i helheder At udnytte teknologien til at skabe videndeling, samarbejde og flow i din organisation De to læringsspor afvikles parallelt over 6 mdr. Læs mere om Klar til ledelse i den nye virkelighed:

4 Leder- uddannelser På de længerevarende lederudviklingsprogrammer får du viden, inspiration og træning i at udvikle din forretning, din organisation og dig selv som leder. Vi tilbyder dig ikke alene et læringsmiljø, hvor du får indsigt i de nyeste værktøjer og tendenser inden for lederudvikling. Vi skaber også en træningsplads, hvor du arbejder med og får feedback på konkrete forretningsorienterede cases, tiltag og udfordringer fra din egen virkelighed. Værktøjerne er lige til at afprøve i praksis mellem modulerne. Samtidig får du et stærkt netværk med ligestillede ledere. MANNAZ LEDERUDDANNELSE Handlingsbaseret ledelse Grib chancen for at udvikle dine lederkompetencer, reflektere over hverdagens udfordringer, og blive inspireret af ledelsesteori, nye tendenser og konkrete ledelsesværktøjer. Denne uddannelse strækker sig over et halvt år og består af fire moduler, der hver afdækker et nyt aspekt af handlingsbaseret ledelse, giver dig et bredere overblik og øger din kapacitet som ny leder. Du bliver udfordret og støttet i din ledelsesudvikling, og undervejs opbygger du et aktivt ledernetværk. Se tid, sted, pris og læs mere på KLAR TIL LEDELSE I DEN NYE VIRKELIGHED En fremtidssikret lederuddannelse Flade organisationer, projektorienterede arbejdsopgaver og netværksbaserede samarbejdsformer. Det er nogle af nøgleordene i den virkelighed, du møder som ny leder med eller uden formelt ledelsesansvar. På dette intensive program over seks måneder styrker du dine lederkompetencer i en vekselvirkning mellem personlig udvikling, træning i konkrete ledelsesværktøjer og indsigt i den nye virkelighed. Fokus er på din evne til at skabe følgeskab og udøve autentisk, konstruktiv ledelse, der skaber resultater. Se tid, sted, pris og læs mere på STRATEGI, VÆKST OG LEDERSKAB Få virkelighedsnær sparring på dit lederskab, og oplev et konkret og strategisk løft Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsprogram målrettet dig, der er erfaren leder med personaleansvar. Du ønsker seriøs lederudvikling, der inspirerer, fornyer og optimerer din daglige ledelse. En 360-graders måling af dit personlige potentiale indleder og afslutter forløbet, der over et år udfordrer og styrker dig som leder i forhold til dine medarbejdere, din organisation og dine resultater. Se tid, sted, pris og læs mere på EXECUTIVES CHANGING THE GAME Enabling Leadership 2.0 in the New Reality: Achieving with People Som en del af den øverste ledelse har du selvfølgelig en ambition om at skabe fornyelse og lede forandring i din organisation. Men tør du? Har du modet, får du en radikal fornyelse af dit lederskab. Med fokus på ledelse i den nye virkelighed bliver du i løbet af et år udfordret og udviklet gennem intensive læringsforløb om ledelse, forretningsudvikling og din egen personlige udvikling. Alt sammen direkte rettet mod at sætte dig i stand til at skabe fornyelse og frigøre potentialet hos dig selv og i din organisation. Se tid, sted, pris og læs mere på

5 Lederens personlige udvikling På disse forløb arbejder du med dine personlige kompetencer som leder. Måske ønsker du at få mere gennemslagskraft, at styrke dine kommunikative og retoriske evner eller at arbejde bevidst med din ledelsesadfærd? Forløbene er typisk af to til tre dages varighed og tager hver især afsæt i et konkret tema. Formen er meget praksisnær, og vi tager udgangspunkt i anerkendte teorier og modeller. Vægtningen ligger på din egen træning og udvikling, som selvfølgelig er baseret på dine egne ledelsescases og problemstillinger fra din hverdag. INTRODUKTION TIL LEDELSE Bliv parat til at tage lederrollen Det er en udfordring at blive leder. Men her får du alt det, der skal til for at komme godt i gang. Med afsæt i dine personlige forudsætninger og forventninger bliver dine særlige ressourcer og stærke sider forbundet med din nye rolle som leder. Du får også svaret på, hvor du kan udvikle dig. Du bliver klogere på dig selv. Du får afklaret, hvad en lederstilling indebærer, og om det er noget for dig. Se tid, sted, pris og læs mere på KOMMUNIKATION OG LEDERSKAB Autentisk ledelse med gennemslagskraft Gennemslagskraft og autenticitet gør dig til en leder, der formidler tanker, holdninger og budskaber på en klar og konstruktiv måde. Og det gør, at medarbejdere og kolleger lytter. Du bliver trænet i kommunikativ ledelse, lærer dig selv bedre at kende som leder og hviler dermed i dine beslutninger. Du får dybere selvindsigt og bliver i stand til at dele dine visioner med andre, så I kan styre mod et fælles mål. Efter kurset er du i stand til med succes at fremstå autentisk, klar og fokuseret. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDERENS PSYKOLOGI Styrk dine personlige ledelseskompetencer Som leder forventes du at handle hurtigt og beslutsomt. Af og til er det dog en god idé at tænke først. Dette kursus styrker dine personlige lederkompetencer gennem psykologisk indsigt i både dig selv og dine medarbejdere. Med afsæt i en individuel test af dig selv arbejder du med dine foretrukne adfærdsmønstre, du lærer at have en anerkendende tilgang til andre, og du styrker relationerne på din arbejdsplads. Du finder ud af, hvordan du virker på andre og lærer at give dine medarbejdere mere af det, de har brug for. Se tid, sted, pris og læs mere på DIT PERSONLIGE LEDERSKAB Kend dit fundament som leder Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig selv. På dette kursus lærer du dine styrker og udfordringer at kende, så du kan bruge dem konstruktivt i lederrollen. Du bliver i stand til at agere situationsbestemt og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder. Din evne til at coache, motivere og give feedback bliver skærpet. Ved at blive bedre til at inddrage andres kompetencer samt erfaringer i dine beslutninger vokser du som leder og kan udfylde din rolle med styrke og mod. Se tid, sted, pris og læs mere på

6 Lederens værktøjer Bliv klædt på til at lede organisationer og mennesker i en ny virkelighed præget af foranderlighed og omskiftelighed. Fællesnævneren er at skabe følgeskab og motivation samt at opnå resultater. Kurserne starter med et to-timers virtuelt kick-off og introduktion. Forløbene er bygget op omkring intensiv træning, hvor vi inspirerer med ny viden, introducerer de nye redskaber og sætter fokus på din læring. Selve træningen har fokus på at omsætte teorier, metoder og værktøjer til konkret handling. Du arbejder med dine egne cases og får feedback fra underviserne. Som afslutning er der endnu et virtuelt møde om refleksion, videndeling og din videre læring. COACHINGBASERET LEDELSE Opnå engagement og resultater gennem spørgsmål og dialog Hver gang du stiller et spørgsmål, vil hjernen forsøge at finde et svar. Dette gør coaching til et unikt ledelsesredskab, som du kan anvende i dialogen med dine medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere. Kurset lærer dig at styre, spørge, lytte og skære igennem og dermed bruge samtalen til aktivt at opbygge gode relationer til din omverden. Du vil opdage, at gode samtaler skaber følgeskab, resultater og stimulerer arbejdsglæden hos dig selv og andre. Se tid, sted, pris og læs mere på INNOVATIONSLEDELSE Ledelse af forretningsdrevet innovation Evnen til at skabe innovation er fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. Ikke kun gennem udvikling af nye produkter og services, men også ved optimering af arbejdsprocesser. Baseret på innovation, design og læring er det din opgave som leder at understøtte innovationen. Men mangler du inspiration til, hvad du helt konkret kan gøre for at udfolde kreativiteten, så der stadig er en sammenhæng til forretningen? Så giver kurset dig praktiske ledelsesredskaber og -metoder samt en direkte anvendelig designmodel. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDEREN SOM RESULTATSKABER Performanceledelse og effektiv styring på resultater i teamet Det er ikke svært at fastsætte høje KPI er for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til forventningerne. Lær at opbygge en performancekultur, hvor du er tæt på hver medarbejders fremskridt og løbende justerer i forhold til de ønskede resultater. Du får indsigt i din egen ledelsesmæssige virkelighed og lærer, hvordan du bedst muligt kan støtte den enkelte medarbejder, så du skaber high performance teams. Se tid, sted, pris og læs mere på FORANDRINGSLEDELSE Skab resultater gennem succesfulde forandringer Forandringerne sker hele tiden. Og de sker hurtigere end nogensinde før. Det er et vilkår, og kravet til dig som leder er ikke bare at håndtere forandringen, men også at omsætte den til konkrete resultater. Dette forløb sætter dig i stand til at skabe forretningsmæssige resultater gennem produktive forandringer. Du bliver bevidst om din egen rolle som forandringsagent, bliver klogere på forandringens dynamik og får de nødvendige ledelsesværktøjer til at gennemføre og håndtere modstand mod forandringerne. Se tid, sted, pris og læs mere på VIRTUEL DISTANCELEDELSE Succesfuld ledelse på tværs af tid, sted og kultur Deler du ikke kontor og dagligdag med dine medarbejdere, så kan det gå ud over deres produktivitet, motivation og loyalitet. På kurset får du konkrete ledelsesredskaber til at gøre den oplevede afstand mindre og dit ledelsesmæssige nærvær større. Du lærer at arbejde med tillidsbaseret ledelse, at lede selvledende medarbejdere, og ikke mindst bliver det naturligt for dig at anvende de nye sociale og interaktive medier i din ledelsesproces. Se tid, sted, pris og læs mere på LEDELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING Respektfuld ledelse i konflikter Uenigheder, konfrontationer og konflikter er uundgåelige, når mennesker arbejder sammen. Bliver konflikterne ikke håndteret, er omkostningerne store. Derfor er det vigtigt, at du som leder kan og tør tage hånd om konflikter. Kurset giver dig konkrete ledelsesredskaber til at håndtere de svære situationer og forebygge konfliktsituationer. Du lærer at mægle mellem parterne, så du kan afklare problemerne på en god måde til fordel for det videre samarbejde medarbejderne imellem. Se tid, sted, pris og læs mere på

7 MOTIVATIONSLEDELSE Motivation er nøglen til succes Hvad er det, der får mennesker til at arbejde hårdt for at skabe resultater for andre? Den afgørende faktor er ledelse motivationsledelse i særdeleshed. På kurset sætter vi fokus på teori og forskning på området, konkrete brugbare ledelsesværktøjer og arbejdsglæde samt engagement. Du bliver bevidst om, hvad der motiverer dig selv, og hvordan du målretter din ledelsesstil mod den enkelte, så du opnår engagement, energi og arbejdsglæde i dit team. Efter kurset vil du opleve øget motivation og skabe endnu bedre resultater i din virksomhed. Se tid, sted, pris og læs mere på TEAMLEDELSE Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater I en hurtigtgående verden er teamwork betingelsen for at levere hurtigt og effektivt. Uanset om du leder fysiske teams, virtuelle teams, nationale eller globale teams, skal du opbygge, understøtte og udvikle dit team, så det præsterer optimalt. Få indsigt i effektive teorier, og deltag i praktisk træning til at skabe de bedste rammer for teamets succes. Med udgangspunkt i en test finder du ud af, hvordan du fastholder motivation samt engagement i teamet, og hvordan du sikrer samarbejde og præsentationer på højt niveau. Se tid, sted, pris og læs mere på STRATEGISK LEDELSE Omsæt dine strategier til virkelighed Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at omsætte virksomhedens strategier til konkret adfærd hos medarbejderne. Kurset lærer dig at formulere en strategi, at kommunikere den og vigtigst af alt at implementere den. Du arbejder praktisk og værktøjsbaseret, mens du lærer at forstå og håndtere den friktion, der er mellem strategi og virkelighed. Et vigtigt udbytte af kurset er evnen til at gøre strategier simple, overskuelige og lette at kommunikere på alle organisatoriske niveauer. Se tid, sted, pris og læs mere på MINDFULNESS FOR LEDERE Overskud, nærvær og mental styrke For lidt tid, for meget arbejde, for mange konflikter, for lidt tålmodighed, for hurtige beslutninger og lidt for lidt lederskab? Lyder det bekendt? Mindfulness gennem mental træning er et enkelt værktøj, der giver dig mere tid, mere overblik, højere pytgrænse, øget bevidsthed samt fokus, mere ro og mere styr på tanker samt følelser. Du bliver tilmed gladere og mere tilfreds. Og det smitter af både på din produktivitet og dine medarbejderes tilfredshed. Bring din organisation i balance gennem din egen balance. Se tid, sted, pris og læs mere på STYR PÅ TID OG RESSOURCER Effektiv planlægning for ledere Mange ledere har både driftsansvar og personaleansvar, og det er som regel en udfordring at holde begge bolde i luften. Hvor meget tid skal du bruge på det ene frem for det andet? Og hvordan får du din egen hverdag som leder til at hænge sammen, når du også skal være til stede som sparringspartner for dine medarbejdere? Rusk op i dine planlægningsvaner, og få styr på dine gode og mindre gode vaner, din prioritering og dine tidsrøvere. Se tid, sted, pris og læs mere på /706

8 En verden af muligheder EVENTS er korte formiddagsseminarer, der inspirerer, holder dig up-to-date med din udvikling og giver indsigt i vores mange vidensområder. Tilmeld dig på KNOWLEDGE nyhedsservice forsyner dig med artikler om aktuelle tendenser, fremtidige perspektiver samt faglige indspark inden for kompetenceudvikling nationalt og internationalt. Tilmeld dig på BRIEF nyhedsservice er din genvej til unikke tilbud om kompetenceudvikling, gratis events, tests, gode råd og aktuelle nyheder, der er særligt relevante for dig. Tilmeld dig på MYWAY er et personligt møde, hvor du får gratis rådgivning om dit behov for kompetenceudvikling. Book et møde på Vil du vide mere? Vi hjælper dig gerne med at afgøre, hvad der er det rigtige valg for dig selv eller for din organisation. Individuel kompetenceudvikling Karin Bjerrekær Tlf: Niels Christian Engelsborg Voss Tlf: Virksomhedsinterne læringsforløb Claus Juel Madsen Tlf: Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf Januar 2014 Mannaz tager forbehold for trykfejl

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Mannaz Executive Leadership Program - VL90

Mannaz Executive Leadership Program - VL90 Mannaz Executive Leadership Program - VL90 Verden er i forandring. Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde før, hvordan de ændrede spilleregler medfører

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse 5 gode råd til porteføljestyring af projekter: 1. Giv et 360-graders billede af porteføljen for alle interessenter 2. Forudsig og vurdér ledelsens behov for information 3. Lav projektopfølgning

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Lederen som resultatskaber

Lederen som resultatskaber Lederen som resultatskaber Ledelse med fokus på performance opnår resultater Det er ikke svært at fastsætte høje KPI er for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til disse mål. Dette

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Personlig udvikling skærper din profil. Hvor vil du være skarpere? PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Personlig udvikling skærper din profil. Hvor vil du være skarpere? PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Personlig udvikling skærper din profil. Hvor vil du være skarpere? PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com Kommunikation og præsentation Den ene dag formidler du budskaber og værdier.

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da Kompetenceudvikling 2014/2015 www.mannaz.com/da Lær af din egen virkelighed Ofte ser vi virkelighed som et modstykke til teori. Enten er du ude i virkeligheden og handler eller også sidder du inde i teorien

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2013/14 www.mannaz.com Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London og Hong

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN. et forløb, som udvikler dine lederevner

PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN. et forløb, som udvikler dine lederevner PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN et forløb, som udvikler dine lederevner Tag en Produktions- og driftslederuddannelse et forløb, som udvikler dine lederevner Produktions- og driftslederuddannelsen er en skræddersyet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Lær dig selv at kende, og skab stærke relationer Ledere indgår dagligt i mange forskellige relationer både lederkolleger, chefer og medarbejdere. Kvaliteten

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Matchrace: Billederne i folderen er fra september 2018, hvor lederne i Djurslands Bank prøvede kræfter med at sætte kurs, at arbejde sammen og med at

Matchrace: Billederne i folderen er fra september 2018, hvor lederne i Djurslands Bank prøvede kræfter med at sætte kurs, at arbejde sammen og med at Ledelsesværdier Matchrace: Billederne i folderen er fra september 2018, hvor lederne i Djurslands Bank prøvede kræfter med at sætte kurs, at arbejde sammen og med at koordinere den samlede indsats. Billederne

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMERS LEDERUDDANNELSE 1 STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

DANSKE BYGGEØKONOMERS LEDERUDDANNELSE 1 STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB DANSKE BYGGEØKONOMERS LEDERUDDANNELSE 1 STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB Modul 1 Effektiv kommunikation og personlig gennemslagskraft På modul 1 får deltagerne mulighed for at professionalisere deres formidlingsevner

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret, ambitiøst læringsforløb,

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation. Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Passion. Relation Ambition Motivation. Ledelses- og medarbejdergrundlag. kalfor.dk side 1

Passion. Relation Ambition Motivation. Ledelses- og medarbejdergrundlag. kalfor.dk side 1 Passion Relation Ambition Motivation Ledelses- og medarbejdergrundlag kalfor.dk side 1 Baggrund Kalundborg Kommune - vores ejere - arbejder aktivt på at fremme bæredygtig udvikling for at sikre, at Kalundborg

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere