Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører"

Transkript

1 Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010

2 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade Jystrup Tlf ISBN: Center for Arbejdsliv Gregersensvej Taastrup Tlf ISBN: Idékataloget er udarbejdet på vegne af Transportudvalget Uddannelsesråd (TUR) 2

3 Indhold Indhold... 3 Indledning... 5 Dialog mellem AMU-udbyder og virksomhed... 6 Samarbejde med jobcentre... 9 Samarbejde med virksomheder... 9 Motivation til udvikling af de basale færdigheder Motivation hos virksomhedens medarbejdere Læse-, skrive- og regnetilbud til virksomheder og medarbejdere AMU-udbyderne har en række tilbud Vurdering af færdigheder i dansk og matematik Vejledning og tilbud efter vurdering af basale færdigheder Tilbud om kombinerede AMU-FVU-forløb Tilbud om andre muligheder for kombinerede forløb Tilbud om sprogundervisning Tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning - på jobbet og i uddannelse Evaluering af læse-, skrive- og regneindsatsen Kompetenceudvikling af lærerne

4 4

5 Indledning Formålet med dette idékatalog er at inspirere til, hvordan skoler kan styrke dialogen og samarbejdet med virksomheder og deres medarbejdere om læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Mange chauffører inden for bus- og godstransport har store udfordringer med at læse, skrive og regne på det niveau, der er behov for i virksomhederne. Det har konsekvens for både virksomheden og medarbejdere, fordi de manglende basale færdigheder påvirker den måde arbejdsopgaverne løses på. Desuden kan manglende læse-, skrive- og regnefærdigheder være en væsentlig barriere for faglig kompetenceudvikling gennem deltagelse i efteruddannelse. Det er derfor vigtigt, at medarbejdernes basale færdigheder i dansk og matematik udvikles. Hos nogle medarbejdere skal motivationen findes i forhold til løsning af arbejdsopgaverne i virksomheden, mens andre i højere grad finder motivationen ved, at de oplever læse-, skrive- eller regneudfordringer i privatlivet. AMU-udbyderne har en vigtig opgave med at sætte læse-, skrive- og regnevanskeligheder på dagsordnen hos virksomhederne. Dette gælder både ved konsulentbesøg i virksomheden, og når medarbejderne deltager i efteruddannelse. Skolerne skal informere virksomheder og deres medarbejdere om, hvilke muligheder der er for at afhjælpe vanskelighederne bl.a. gennem deltagelse i læse-, skrive- eller regneundervisning og ved anvendelse af hjælpemidler. Når medarbejdere deltager i efteruddannelse, skal skolerne kunne spotte, hvilke kursister der har læse-, skrive- eller regnevanskeligheder og give disse kursister relevante tilbud. Et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder er derfor en væsentlig løftestang for at fremme, at flere chauffører får styrket deres basale færdigheder, og at flere deltager i efteruddannelse. AMU-udbyderne kan spille en helt central rolle i forhold til udvikling af de kortuddannede AMUdeltageres basale færdigheder i dansk og matematik. Omkring en tredjedel af de personer, der årligt deltager i arbejdsmarkedsuddannelser svarende til personer har utilstrækkelige læsefærdigheder i varierende omfang. Idékataloget indeholder fakta om og gode ideer til, hvilke tiltag AMU-udbydere kan tilbyde virksomheder og medarbejdere. Det handler bl.a. om vurdering af de basale færdigheder i dansk og matematik/regning, tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU), kombinerede AMUog FVU-forløb, ordblindeundervisning eller sprogundervisning samt tilbud om tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning. 5

6 Dialog mellem AMU-udbyder og virksomhed Hvorfor dialog? Når en AMU-udbyder og en virksomhed går i dialog om kursisternes/medarbejdernes udfordringer i forhold til læsning, skrivning og regning, kan de i fællesskab bidrage til, at kursisterne/medarbejderne: Tilegner sig de kompetencer, der formelt stilles til chauffører inden for bus- og godsområdet på trods af eventuelle læse-, skrive- eller regnevanskeligheder Får hjælp til at gennemføre den faglige kompetenceudvikling, som de har behov for i forhold til jobudviklingen Får et langt højere udbytte af den faglige kompetenceudvikling, der gennemføres Tilegner sig de løbende informationer, som virksomhederne giver til medarbejderne Udfører arbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, som virksomhedsledelsen har fastlagt Yder en højere kvalitet i udførelse af arbejdsopgaverne Dialogen kan også bidrage til at kursisterne/medarbejderne: Får tilbud om at deltage i en vurdering af deres basale færdigheder i dansk og/eller regning/matematik Får tilbud om at deltage i FVU, ordblindeundervisning, sprogundervisning eller anden form for dansk- eller regneundervisning. Desuden kan dialogen bidrage til at få afdækket de konkrete læse-, skrive- og regneudfordringer på arbejdspladsen, således at skole og virksomhed i fællesskab kan tage initiativer, der kan afhjælpe medarbejderens udfordringer. FAKTA om manglende læse-, skrive- og regnefærdigheder På nogle AMU-kurser inden for transportområdet er der mere end 50 % af kursisterne, der ikke består prøverne! I en del tilfælde hænger det sammen med kursisternes manglende læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder. Skolernes samarbejde med bus- og godstransportvirksomheder skal styrkes, fordi chaufførerne i disse virksomheder løser en række arbejdsopgaver, der i større eller mindre grad kræver, at de kan læse, skrive eller regne. Det handler bl.a. om at kunne læse og forstå beskeder, manualer, regler og procedurebeskrivelser, og at kunne udfylde køreskiver og skriftligt kommunikere med kunderne. Ved godstransport er der 6

7 også brug for regnefærdigheder, når der skal beregnes vægt og ved bustransport skal chaufførerne kunne udregne billetpris og udfærdige regnskaber over solgte billetter. Voksne, der deltager i uddannelse eller efteruddannelse inden for chaufførområdet, har også brug for at kunne læse, skrive og regne, hvis de skal have det fulde udbytte af at deltage i uddannelsesforløbet. Ofte er det også nødvendigt at kunne læse, skrive eller regne, hvis den voksne skal bestå de prøver, der er knyttet til nogle af uddannelserne. Det er meget vigtigt, at lærerne, der underviser på AMU, er opmærksomme på kursisternes læ- se-, skrive- og regnefærdigheder. Hvis kursisterne i starten af uddannelsesforløbet deltager i en vurdering i deres basale færdigheder i dansk og regning/matematik, får faglærerne et godt grundlag for at støtte kursisterne i det videre forløb. Desuden kan kursisterne vejledes til at deltage i forskellige former for dansk- eller matematik-/regneundervisning, herunder f.eks. FVU, ordblindeundervisning eller sprogundervisning. Skemaerne nedenfor og på næste side giver en oversigt over uddannelser og arbejdsopgaver, der kræver at chaufførerne har læse-, skrive- og regnefærdigheder. Uddannelse, der kræver læse-, skrive- og regnefærdigheder Nogle af de arbejdsmarkedsuddannelser, som det kan være en udfordring for medarbejderne at få det fulde udbytte af, hvis de ikke har gode basale færdigheder, er f.eks.: Chaufføruddannelserne Obligatorisk efteruddannelse (EU) Certifikatkurser f.eks. til transport af farligt gods AMU-kurser i anvendelse af skannere og andre former for ny informationsteknologi 7

8 Arbejdsopgaver, der kræver læse-, skrive- eller regnekompetencer Læsning anvendes når, chaufførerne skal: Anvende ny informationsteknologi Læse dagsplan for ruter og tidsplaner Læse informationer om ruteomlægninger Oplæse stednavne ved stoppesteder Læse og forstå køre- og hviletidsbestemmelser Læse og anvende køreskiver Læse og forstå vejledninger og håndbøger i zone- og billetsystem Læse og forstå manual til billetcomputer Læse og forstå manualer til andre former for elektronisk udstyr i bilerne/busserne, f.eks. mobilen, informationsskærme, GPS og tanksystemer Læse og forstå færdselsloven samt andre gældende bestemmelser på transportområdet Læse og forstå nedskrevne regler og procedurebeskrivelser Læse og forstå kørselsanvisninger og køresedler Orientere sig i generelle informationer fra virksomheden, f.eks. informationer på opslagstavlen og på virksomhedens intranet Læse informationer fra virksomheden på informationsskærme i virksomheden Læse og forstå informationer om farligt gods Orientere sig i arbejdsmiljøregler Læse og forstå instruktioner til forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø Skrivning (stavning) anvendes når, chaufførerne skal: Udfylde køreskiver til overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelser, f.eks. skrive årsager til ændringer og forsinkelser Anvende GPS - herunder indtaste stednavne Anvende forskellige former for informationsteknologi Udfylde skadesanmeldelser Kommunikere skriftligt med kunderne Indberette informationer om kundeforhold Udfylde kørselsrapporter Give skriftlige beskeder videre til kollegaer eller ledere Udfærdige bilag til regninger Regning anvendes når, chaufførerne skal: Udføre overslagsregning i forhold til en vurdering af, om en udregnet billetpris er korrekt Udfærdige regnskab over solgte billetter Vægtberegne ved påfyldning af benzin, fyringsolie m.m. på tankbilerne 8

9 Samarbejde med jobcentre En del ledige vælger hvert år at gå i gang med en uddannelse inden for transportområdet, f.eks. en chaufføruddannelse. Desværre er der en del af kursisterne, der ikke består prøverne på grund af manglende basale færdigheder. I bedste fald betyder det et forlænget uddannelsesforløb. I værste fald betyder det, at den ledige ikke får chaufføruddannelsen, fordi jobcenteret ikke ønsker eller ser sig i stand til at betale for et forlænget uddannelsesforløb. Det kan være en rigtig god idé at starte dialogen mellem erhvervsskolen og jobcentret hhv. virksomheden om den voksnes læse-, skrive- og regnevanskeligheder, inden den ledige hhv. medarbejderen starter på uddannelse/efteruddannelse. Det kan være til fordel for den ledige og jobcenteret, at de har en god dialog om læse-, skriveog regnefærdigheder, inden den ledige starter på et uddannelsesforløb. Hvis der er usikkerhed om den lediges basale færdigheder, kan jobcentret kontakte AMU-udbyderen for at få tilbud om, at den ledige deltager i en vurdering af sine basale færdigheder i dansk og regning/matematik. På baggrund af resultatet kan der tages højde for den lediges eventuelle læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder i uddannelsen og den ledige kan tilbydes at deltage i forskellige former for dansk- eller regneundervisning. Samarbejde med virksomheder Dialogen mellem en AMU-udbyder og en virksomhed om kursisternes/medarbejdernes læse-, skrive- og regnefærdigheder kan foregå på mange forskellige måder. Dialogen kan gennemføres som led i det sædvanlige samarbejde om medarbejdernes kompetenceudvikling, eller der kan arrangeres særlige møder, hvor der er specifikt fokus på læsning, skrivning og regning. Besøg i virksomheden Skolen kan ved ethvert besøg om kompetenceudvikling i en virksomhed sætte medarbejdernes læse-, skrive- og regnekompetencer på dagsordenen. Både virksomheden og skolen har en interesse i, at medarbejderne får det størst mulige udbytte ud af at deltage i AMU. Skolen kan på forhånd aftale med virksomheden, at temaet skal drøftes ved et kommende møde. Det kan være en god idé at lade tillidsrepræsentanten deltage i mødet, da denne ofte kan bidrage til at formidle eventuelle kommende initiativer til de øvrige medarbejdere. 9

10 Det kan være en fordel, hvis det ikke kun er en faglærer eller en virksomhedskonsulent, der deltager i mødet i virksomheden. Det er vigtigt, at der deltager en person, der har et godt kendskab til de læse-, skrive- og regneudfordringer, som chaufførerne møder i branchen, og som desuden har kendskab til mulighederne for test af læse-, skrive- og regnefærdigheder. Endelig er det vigtigt, at personen har kendskab til regler, rammer og økonomiske muligheder og tingelser for at deltage i FVU, ordblinvisning eller sprogundervisning. Hvis skolen ikke selv har en medarbejder med ovennævnte kompetencer, kan det aftales med Voksenuddannelsescentret (VUC) eller en anden udbyder af FVU, ordblindeundervisning eller sprogundervisning - at der evt. deltager en lærer eller konsulent herfra i mødet med virksomheden. I dialogen mellem skolen og virksomheden kan der sættes fokus på eventuelle læse-, skrive- og regneudfordringer i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i uddannelse. Desuden kan der sættes fokus på de konkrete læse-, skriveog/eller regneudfordringer, som chaufførerne støder på i forhold til udførelse af arbejdet. Informationsmøde i virksomheden AMU-udbyderen kan afholde informationsmøde for virksomhedens medarbejdere om deres muligheder for at deltage i vurderinger af deres læse- og regne/matematikfærdigheder. Det er vigtigt at fortælle, hvordan vurderingen foregår, og hvordan deltagerne i vurderingen efterfølgende får information og vejledning om resultaterne. Det kan være en god idé, at skolen medbringer informationsmaterialer om vurdering af basale færdigheder samt om mulighederne for at deltage i FVU, ordblindeundervisning etc. ved besøget i virksomheden. Materialerne skal bl.a. indeholde informationer om de økonomiske betingelser for deltagelse. Medarbejderne skal samtidigt informeres om deres muligheder for at deltage i FVU, ordblindeundervisning og sprogundervisning. Det er en god idé at lade virksomhedens tillidsrepræsentanter have en central rolle i informationsmødet, da disse kan medvirke til at motivere deres kollegaer til at få vurderet deres basale færdigheder og efterfølgende deltage i relevant undervisning. 10

11 Fyraftensmøde for flere virksomheder Skolen kan også arrangere fyraftensmøder for grupper af virksomheder og tillidsrepræsentanter. Dette kan f.eks. være brancherettede møder, hvor der desuden deltager repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Det er en god idé at lade virksomhedens tillidsrepræsentanter have en central rolle i dialogen med erhvervsskolen både når erhvervsskolen holder informationsmøder på den enkelte virksomhed, og når skolen inviterer til fyraftensmøder med deltagelse af flere virksomheder. Vær opmærksom på, at det på nogle arbejdspladser er et tabu at have vanskeligheder med at læse, skrive og regne. Derfor kan der være modstand fra nogle af medarbejderne. Fra skolerne kan der deltage såvel faglærere som FVU- og ordblindelærere. Faglærerne har et godt kendskab til arbejdspladserne og de læse-, skrive- og regneudfordringer, som medarbejderne møder. Faglærerne kan også fortælle om de vanskeligheder, som nogle kursister har i forhold til gennemførelse af AMU. FVU- og ordblindelærere kan informere om, hvordan vurderinger af læsefærdigheder samt færdigheder i regning/matematik gennemføres. De kan også fortælle om de muligheder, der er for at deltage i undervisning efterfølgende. Inddragelse af virksomhedens tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter kan have en central rolle i forhold til at sætte fokus på udvikling af medarbejdernes læse-, skrive- og regnekompetencer. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne bliver inddraget i dialogen mellem virksomhedsledelsen og skolen lige fra starten. Manglende læse- og skrivefærdigheder er på mange arbejdspladser meget tabubelagt. Derfor er det meget vigtigt, at en medarbejderrepræsentant kan træde lidt foran og vise vejen for de medarbejdere, der ikke af sig selv sætte læseog skriveudfordringerne på dagsordenen. Tillidsrepræsentanter har mange forskellige opgaver, og der er typisk kun én eller ganske få tillidsrepræsentanter på en arbejdsplads, afhængig af hvor mange ansatte virksomheden har. Derfor kan det i nogle tilfælde være en god idé, at skolen opfordrer virksomheden og tillidsrepræsentanten til at udpege nøglepersoner på arbejdspladsen, der i samarbejde med tillidsre- 11

12 præsentanten kan fremme uddannelsesaktiviteter i virksomheden og dermed fungere som uddannelsesambassadører. Sådanne nøglepersoner kan bl.a. bidrage til, at kollegaerne får informationer om deres muligheder for at få vurderet deres læse-, skrive- og regnefærdigheder samt om de efterfølgende muligheder for undervisning. For at sikre, at virksomhedens ledere og tillidsrepræsentanter samt eventuelt andre nøglepersoner har kendskab til de forskellige muligheder for at styrke de basale færdigheder, kan skolerne tilbyde virksomheden et nøglepersonskursus. Det vil være oplagt, at kurset giver deltagerne mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder. Det er meget lettere at informere og motivere medarbejdere og kollegaer, når man selv har prøvet vurderingen. Kurset bør desuden indeholde informationer om FVU, ordblindeundervisning og sprogundervisning. Vær opmærksom på, at tillidsrepræsentanter og andre nøglemedarbejdere i høj grad kan bidrage til at bære ideen om læse-, skrive- og/eller regneundervisningen igennem over for kollegaerne. På den måde kan de fungere som uddannelsesambassadører. Pas på, at tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner ikke kommer til at overtage erhvervsskolens information og vejledning om uddannelse over for virksomhedens medarbejdere. De kan kun på et overordnet niveau have viden om forskellige uddannelsesmuligheder. Det er en god idé, at skolerne tilbyder virksomheden et kursus, der kan klæde ledere, tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner på til at kunne informere og motivere medarbejdere og kollegaer til at få styrket deres basale færdigheder. 12

13 Tillidsrepræsentanten opfanger behov hos kollegaer I en transportvirksomhed har tillidsrepræsentanten en central rolle, når chaufførkollegaerne skal motiveres til at deltage i uddannelse. Tillidsrepræsentanten opfanger behov for uddannelse hos kollegaerne, og han orienterer om mulighederne for at deltage i kurser. Tillidsrepræsentanten kan bidrage til, at medarbejderne kan finde motivationen til at deltage i undervisning, og tillidsrepræsentanten hjælper de kollegaer, der har læse- og skriveproblemer med at udfylde tilmeldingspapirerne til uddannelse. Tillidsmandens aktive indsats har ført til, at flere af virksomhedens chauffører har deltaget FVU. Interessen for at deltage har været så stor, at virksomheden løbende har tre medarbejdere ad gangen på kursus. Flere kan virksomheden ikke undvære. Virksomheden har i dag en intern venteliste, fordi søgningen til kurserne er større, end hvad virksomheden kan undvære af medarbejdere. Tillidsrepræsentanten går foran Ledelsen i en stor fragtvirksomhed oplevede et stort behov for, at medarbejderne fik forbedret deres læse- og skrivefærdigheder. Da de talte med medarbejderne om muligheden for at deltage i FVU eller ordblindeundervisning, var der stor modstand blandt medarbejderne. Er vi nu ikke gode nok, var medarbejderens reaktion. Et par af virksomhedens tillidsrepræsentanter påbegyndte læse- og skriveundervisning. De kunne fortælle kollegaerne, at der var tale om en noget anden form for undervisning, end den de havde oplevet i folkeskolen. Dette var nok til at vende stemningen blandt kollegaerne, og der var nu flere, der ønskede at deltage i læse- og skriveundervisning. 13

14 Motivation til udvikling af de basale færdigheder Motivation hos virksomhedens medarbejdere Hvordan kan voksne medarbejdere finde motivationen til at udvikle deres basale færdigheder inden for læsning, skrivning og regning? Det er et spørgsmål, som såvel virksomhed som skoler må stille sig, når de vælger at sætte temaet på dagsordenen hos medarbejdere eller kursister. For nogle er det udfordringerne i arbejdslivet, som giver motivationen for andre er det problemer med at læse avisen eller hjælpe børnene med lektierne, som er afgørende. I en udsendelse fra DR Undervisning fortæller chaufføren Tage om sine læse- og skriveudfordringer på arbejdspladsen, og hvad der fik ham til at få vurderet sine læsefærdigheder og derefter deltage i læseundervisning. En stor del af de medarbejdere, der mangler basale færdigheder i dansk eller matematik, har dårlige oplevelser fra deres tid i folkeskolen. Det illustrerer Tages historie og det viser utallige andre historier. Derfor kan det være svært at finde motivation for at deltage i vurdering af basale færdigheder og efterfølgende dansk- eller regneundervisning. Vurdering giver mindelser Tilskyndelse fra ledelsen og konen! Tage Petersen, chauffør hos Arla, var 56 år, da han efter tilskyndelse fra både ledelsen og sin kone mødte op for at blive testet i danskfærdigheder hos VUC. Nu fortryder han hverken testen eller den efterfølgende danskundervisning. Men det var med bekymring og lidt nervøsitet, at han mødte op til test. I folkeskolen følte han ikke, at lærerne støttede ham i timerne, og desuden oplevede han mobning fra andre i klassen. Hele sit voksenliv har Tage følt sig flov over, at han havde svært ved at læse og skrive. Han skjulte det så godt han kunne ved at få hjælp fra sin kone. Når han skulle udfylde en kørselsrapport f.eks. med ordene varen færdig eller give skriftlig besked om, at en kollega var kørt på værksted, så måtte han ringe til sin kone for at få hjælp til stavningen. Det endte med, at hun skrev en række små sedler til Tage med typiske beskeder og dem tog han så med i lastbilen. Da Tage skulle starte læsetesten kunne han slet ikke komme i gang, fordi han ikke forstod teksten. Så satte VUC straks ekstra kræfter ind. Det oplevede Tage som en god behandling og en god start på et test- og undervisningsforløb, der er endt med, at Tage er blevet meget bedre til at læse og skrive. Tage kan nu selv skrive og læse beskeder og i øvrigt nyde en god bog i sin fritid. Kilde: DR Undervisning: Læs på livet løs, nr. 8 14

15 om eksamen og undervisning giver mindelser om at skulle vende tilbage til skolebænken. Mange oplever, at det stadig kan være tabubelagt at fortælle om læse-, skrive- eller regnevanskeligheder og har samtidig ikke kendskab til de muligheder, der er for at få hjælp til at knække læse-, skrive- og/eller regnekoden. Som tidligere nævnt kan motivationen til at fortælle om læse-, skrive- eller regnevanskeligheder og til at tilmelde sig tilbud næres af, at f.eks. tillidsrepræsentanter går foran og beretter om både gode oplevelser og stor nytte ved at få styrket deres basale færdigheder. Motivationen kan også næres af, at AMUudbyderne fortæller virksomhedens medarbejdere, at læse- og regneundervisningen er tilrettelagt for voksne, og at den bygger på opgaver, som er relevant for løsningen af arbejdsopgaver på jobbet. Det er erfaringen, at det kræver en ekstra indsats at motivere medarbejdere med læse-, skrive- og regneudfordringer til at deltage i vurdering af basale færdigheder og efterfølgende i FVU eller ordblindeundervisning. Gevinst ved styrkelse af de basale færdigheder Når medarbejderne får udviklet deres kompetencer i dansk og regning/matematik, kan både medarbejderne og virksomheden opleve det som en stor gevinst. Udbyttet kan bl.a. bestå i: Større arbejdsglæde og -tilfredshed blandt medarbejderne Øget selvværd, når det bliver lettere at løse arbejdsopgaverne Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Større motivation til at deltage i faglig efteruddannelse Større udbytte af deltagelse i faglig efteruddannelse Højere kvalitet i løsning af arbejdsopgaverne Færre fejl Tidsbesparelser Højere kundetilfredshed Motivation smitter! Det er stadig meget tabubelagt at have læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Men når en medarbejder har deltaget på FVU, er der ofte flere medarbejdere, der tør efterfølgende, og deltagelse i FVU kan motivere til mere uddannelse. FVU kan være en døråbner og motivere til at medarbejderne efterfølgende får mod på at deltage i et AMU-kursus. FVU kan være med til at få startet en god uddannelsesspiral og motivere til uddannelse fortæller en virksomhedskonsulent fra en skole. 15

16 Ud over det udbytte, som medarbejderne oplever i arbejdssammenhænge, vil de fleste også opleve de øgede færdigheder i dansk og/eller regning/matematik som et gode i deres privatliv. Når medarbejdere først har deltaget i FVU, ord- blindeundervisning eller sprogundervisning, vil det være lettere at finde motivationen til at deltage i andre former for undervisning, der har fokus på faglig kompetenceudvikling. Dermed kan læse- og skriveundervisning være med til at starte en god uddannelsesspiral. Læse-, skrive- og regnetilbud til virksomheder og medarbejdere AMU-udbyderne har en række tilbud AMU-udbyderne har en række tilbud, som kan medvirke til at styrke de basale læse- og regnefærdigheder hos chaufførerne. En vurdering af medarbejdernes basale færdigheder er selve indgangsvinklen til, at skolerne kan give virksomheden og deres chauffører relevante tilbud. Afhængig af resultatet af vurderingen, kan skolen derefter tilbyde chaufførerne, at de kan deltage i forberedende voksenundervisning i dansk eller matematik, i ordblindeundervisning eller sprogundervisning. Skolerne kan selv gennemføre den forberedende voksenundervisning (FVU), eller de kan samarbejde med VUC, sprogskoler og andre uddannelsesudbydere. FAKTA om økonomi ved vurdering og FVU Det er gratis for virksomhedens medarbejdere at få vurderet deres basale færdigheder i dansk og matematik og at deltage i FVU og FVU-prøver. Kortuddannede deltagere i FVU kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) under et FVUforløb. SVU er på niveau med højeste dagpengesats. Når skolerne gennemfører vurdering af basale færdigheder i dansk og matematik, FVU eller ordblindeundervisning, får de dækket udgifterne gennem et taxameter fra Undervisningsministeriet. Taxametret består af en undervisningstakst samt en takst til fællesudgifter og bygningsudgifter. Herudover får skolerne et tillæg til administration. Taksterne fastsættes én gang om året i Finansloven. 16

17 Når virksomhedens medarbejdere deltager i faglig efteruddannelse, kan skolen tilbyde kursister med læse- og skrivevanskeligheder, at de ved hjælp af it-baserede værktøjer kan få hjælp til at læse og skrive. Vurdering af færdigheder i dansk og matematik Skolen kan opfordre virksomhederne til, at de tilskynder medarbejderne til at deltage i en vurdering af deres færdigheder, f.eks. i forbindelse med at de skal deltage i faglig efteruddannelse. Vurderingen baseres på Undervisningsministeriets vejledende læsetest og matematiktest for voksne. Hver af de to test tager ca. 30 minutter. Hertil kommer tid til introduktion og den tid, der skal bruges på, at medarbejderen får en tilbagemelding og vejledning på resultatet fra en af skolens lærere eller vejledere. FAKTA om tilbud til AMU-kursister Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse, enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering skal have mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning og regning eller matematik. I tilknytning til vurderingen er uddannelsesstederne forpligtede til at tilbyde deltageren vejledning om relevante undervisnings- og uddannelsestilbud. FAKTA om Vejledende Læsetest og Vejledende Matematiktest for Voksne Vejledende Læsetest og Vejledende Matematiktest består begge af tre deltest. Der er udarbejdet vejledninger til både læse- og matematiktesten. Der eksisterer både en papirversion af testene og en CD med en digital udgave af testene. Det er den samme test, der anvendes til vurdering af basale færdigheder i AMU, og som anvendes i forbindelse med optagelse til FVU. Læse- og/eller Matematiktesten er obligatorisk i forbindelse med FVU. xxx Vurderingen af medarbejdernes basale færdigheder og den efterfølgende vejledning om resultatet kan foregå på arbejdspladsen, eller den kan foregå på skolen. Resultatet af en vurdering er altid medarbejderens. Arbejdsgiveren kan ikke kræve at se resultatet. Besvarelsen kan dog ikke være anonym i forhold til læreren. Det er vigtigt, at læreren ved, hvem der har besvaret, så der efterfølgende kan være en dialog med medarbejderne om resultatet af vurderingen - og kan gives en vejledning til relevant uddannelsestilbud. 17

18 Fra ufaglært til faglært vurdering af læsefærdigheder første skridt på vejen Pas på ikke at love virksomheden, at de kan se resultatet af medarbejderens vurdering af læsefærdigheder eller færdigheder i regning/matematik. Resultatet er medarbejderens/kursistens. Det kan være en fordel, at skolen aftaler med virksomheden, at vurderingen af medarbejdernes færdigheder gennemføres før kursusdeltagelse. Det giver mulighed for, at læreren kan tage højde for medarbejdernes læse- skriveog/eller regnevanskeligheder i tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet, og evt. sørge for at fremskaffe læse-, skrive- og regneunderstøttende hjælpemidler til brug i undervisningsforløbet. Hvis en stor gruppe medarbejdere fra en arbejdsplads deltager i vurderinger, kan det evt. aftales med ledelse og tillidsrepræsentant, at virksomheden får en anonymiseret oversigt over, hvor mange medarbejdere, der har behov for FVU eller ordblindeundervisning. På baggrund heraf kan virksomheden give medarbejderne et tilbud om undervisning, der f.eks. kan foregå på virksomheden i arbejdstiden. Vurdering af dansk færdigheder kan være første skridt på vejen mod at blive faglært for mange ufaglært, fortæller en af de skoler, som udbyder kurser og uddannelse inden for transportområdet. For øjeblikket er ufaglærte chauffører i gang med chaufføruddannelsen på skolen. Inden de startede på uddannelsen deltog de i kompetencevurderinger og vurdering af deres basale færdigheder i dansk. Omkring 10 af deltagerne havde vanskeligt ved at læse og skrive dansk, og de gik i gang med FVU-forløb på VUC, inden de påbegyndte chaufføruddannelsen. En anden skole fortæller om en offentlig renoveringsvirksomhed, som vil blive udliciteret i fremtiden. Her har virksomheden tilbudt chaufførerne en meritafklaring med henblik på at blive uddannet til faglærte chauffører. Også her er der som del af forløbet indgået en vurdering af medarbejdernes basale færdigheder. Der vil til næste år blive udlært chauffører i virksomheden. Hvis det ikke er muligt at gennemføre vurderingen før kursusstart, kan vurderingen alternativt tilbydes medarbejderne/kursisterne først i kursusforløbet gerne i løbet af den første undervisningsdag, og hvis muligt i det lokale, hvor undervisningen gennemføres. Kursister, der ønsker at deltage i vurderingen (dansk og/eller matematiktest), arbejder med 18

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder - Erfaringer og ideer Temamøde den 1. november 2011 Beskæftigelsesregion Nordjylland Corina Roig og Lizzie Mærsk Nielsen Hvorfor fokus på lediges basale

Læs mere

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser. Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser. Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst!

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! OECD Hjælp dine medarbejdere og kolleger til at læse bedre Hver femte dansker har svært ved at læse. Det kan I som HR-ansvarlige og tillidsrepræsentanter

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - Resultater af en analyse Workshop-seminar 19. september 2012 Lizzie Mærsk Nielsen Analysens formål Belyse anvendelsen af IKT i AMU inden for Industriens Fællesudvalg

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution

Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution SoSu-assistenter får målrettet danskundervisning I samarbejde med et ældrecenter er der oprettet et kursus i arbejdspladsdansk for 8 udenlandske

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Flere medarbejdere på. danskkurser? Gode råd til virksomhedsrepræsentanter og tillidsfolk. LBR, Exnersgade 33, 6700 Esbjerg. Telefon 76 16 73 00

Flere medarbejdere på. danskkurser? Gode råd til virksomhedsrepræsentanter og tillidsfolk. LBR, Exnersgade 33, 6700 Esbjerg. Telefon 76 16 73 00 Flere medarbejdere på danskkurser? Gode råd til virksomhedsrepræsentanter og tillidsfolk LBR, Exnersgade 33, 6700 Esbjerg. Telefon 76 16 73 00 Side 2 Flere medarbejdere på danskkurser? Gode råd til virksomhedsledere

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

LÆS OG SKRIV PÅ TOMS

LÆS OG SKRIV PÅ TOMS LÆS OG SKRIV PÅ TOMS En metode til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Evalueringsrapport, marts 2012 Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf: 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

It-rygsæk hjælper ordblinde

It-rygsæk hjælper ordblinde It-rygsæk hjælper ordblinde Ordblinde kan søge om en it-rygsæk og få hjælp til at læse eller skrive. Det har gjort en stor forskel for mange. It-rygsækken Ansøgning Den ordblinde borger kan typisk få bevilget

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? VEJLE 2013 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Skarp Skriftlig Faglighed

Skarp Skriftlig Faglighed Skarp Skriftlig Faglighed Præsentation af Kompetenceudviklingsprojekt på Statsfængslet Midtjylland. Projektet er udviklet i samarbejde med: Netværkslokomotivet Kompetencesekretariatet (SCK) Herning HF

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Kolding 2012 Nye muligheder i hverdagen Dansk- og matematikkurser Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2016 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale og information om undervisningen. I samtalen

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere