Kompetenceudviklingsplan Skoler i Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Kompetenceudviklingsplan Skoler i Haderslev Kommune

2 Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets øvrige indsats på skoleområdet. Den skal ligeledes understøttes af skolernes lokale handleplaner og medarbejdernes individuelle uddannelsesplaner. Denne dynamiske interaktion gør, at kompetenceudviklingsplanen justeres løbende. Det lokale partsudvalg I februar 2014 blev der nedsat et lokalt partsudvalg, der har behandlet anvisningerne fra det nationale partsudvalg. Drøftelserne i det lokale partsudvalg har derfor taget afsæt i de otte pejlemærker det nationale partsudvalg har udfærdiget og publiceret. 1 De otte pejlemærker er: Kompetenceudvikling i folkeskolens fag. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus. Uddannelse af vejledere/ressorucepersoner. Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces. Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning. Arbejd systematisk med kompetenceudvikling. Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen. Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel. Det lokale partsudvalg består af repræsentanter for lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og skoleledere, samt forvaltningen og mødes ca. en gang i kvartalet. Foruden partsudvalget har skoleledergruppen haft indflydelse på prioriteringerne. Fra begyndelsen prioriterede partsudvalget, at skynde sig langsomt. Det skyldes andre igangværende tiltag på skoleområdet. Fx uddannelse af matematikvejledere, læsevejledere, specialpædagogisk diplomforløb og interne tværfaglige kurser m.m. Det har vist sig at være en fornuftig prioritering, da implementeringen af dele af folkeskolereformen og ændrede arbejdstidsforhold har udfordret skolernes hverdag. Kompetenceudviklingsplanen fremlægges første gang i foråret Ledelsens kompetenceudvikling For at skoleledelsen kan udvikle skolen og dens medarbejdere med henblik på bedre læring og trivsel er det også vigtigt, at der er en kompetenceudviklingsplan for lederne. Der er ligeledes lavet 12 pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. De er opdelt i faglig ledelse og (kultur)forandringsledelse. 2 Faglig ledelse: At kunne formulere en vision, se helheden og sætte mål for skolen, herunder for elevernes faglige udbytte og trivsel. At kunne analysere data og resultater og iværksætte relevant opfølgning herpå. At kunne sætte de faglige og organisatoriske rammer for målstyret undervisning samt sætte rammer for en varierende og motiverende skoledag, der sætter den enkelte elevs læring og trivsel i centrum. At kunne rammesætte fagprofessionelt samarbejde, herunder på tværs af professioner, så samarbejdet har den største effekt på elevernes læringsudbytte og på lærernes undervisningspraksis, både i forhold til fagenes indhold, herunder anvendelsen af forenklede Fælles Mål, og i forhold til deres pædagogiske og didaktiske praksis. At kunne observere, supervisere og give faglig sparring til medarbejdere og kollegaer. At kunne følge op på undervisningen og give feedback. At kunne arbejde strategisk med kompetenceudnyttelse og -udvikling af medarbejdergruppen. Forandringsledelse At kunne identificere skolens potentialer, udfordringer og forandringsbehov samt sætte mål for udvikling. At kunne analysere, identificere og prioritere de indsatser, der skal gennemføres for at forbedre skolens resultater og udarbejde en handlingsplan for forandring. 1 Link til de otte pejlemærker her 2 Link til de 12 pejlemærker her

3 At kunne motivere og engagere medarbejdere, elever og omgivelser og skabe opbakning til omstillingen og kulturforandringen. At kunne omsætte handlingsplaner til konkrete handlinger og forandringer af praksis og vaner. At kunne fastholde eget og medarbejdernes fokus på de aftalte forandringer. I skoleåret er kompetenceløft for skoleledere i Haderslev Kommune blandt andet foregået ved, at skoleledelserne har indgået i læringsforløb med eksterne undervisere, samt temamøder afholdt af interne oplægsholdere med intern vidensdeling/erfaringsudveksling. Disse tiltag nævnes også i kompetenceudviklingsplanen. Kompetenceudviklingsplanens indhold Det er væsentligt, at kompetenceudviklingsplanen indeholder kompetenceløft af alle faggrupper, som også anvist i de otte nationale pejlemærker. Dette blev understøttet af det lokale partsudvalg. I dataindsamlingen til kompetenceudviklingsplanen er skolerne derfor blevet bedt om at forholde sig til alle pædagogiske faggrupper, hvorfor disse vil fremgå i kompetenceplanen. Kompetenceudviklingsplanens opbygning Kompetenceudviklingsplanen er bygget op efter følgende pejlemærker: Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus Vejledere og ressourcesepersoner Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltning er samlet Procesplan Kompetenceplanen justeres efter behov hvert år omkring januar, hvorefter den nyeste version gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside

4 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Fag 2014/ / / / / /20 1. Matematik (1.-6- kl.og kl.) 2. Dansk (1.-6- kl. og kl.) 3. Kristendomskundskab/religio n 4. Natur/teknologi 5. Historie 6. Tysk 7. Sløjd-håndarb./Håndværkdesign 8. Engelsk 9. Musik 10. Samfundsfag 11. Geografi 12. Idræt Prøvefag 13. Biologi 14. Billedkunst Tilgår 15. Fysik/kemi 16. Sløjd 1. Matematik pædagoger 2. Dansk pædagoger Tilgår 3. Natur/teknologi - pædagoger 4. Musik pædagoger Tilgår 5. Idræt pædagoger Tilgår 6. Billedkunst pædagoger Tilgår Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus 1. Tættere på elevens læring AP Møller (skoleledelser) 2. Program for læringsledelse (alle) AP Møller 3. Pædagoger i skolen 4. Klasserumsledelse 5. ICDP 6. Didaktik 7. Specialpædagogik - inklusion 8. Støtte og vejledning af elever Tilgår 9. Tværfagligt kompetenceforløb Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / / / / /20 Del af program for læringsledelse Uddannelse af vejledere og resursepersoner

5 Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / / / / /20 1. Matematikvejleder Efter behov løbende vedligeholdelse 2. Naturfagsvejleder 3. It-vejleder 4. AKT, specialpædagogik og inklusion 5. Udeskole resurseperson Jævnfør kommende inklusionsstrategi 6. Læsevejleder Efter behov løbende vedligeholdelse 7. Dansk som 2. sprog Mulighed for at trække på eget to-sprogsteam 8. Læringsvejledere Udviklingsprojekt v/pædagogisk læringscenter Pædagogiske Bibliotikarer med flere læringscentre 10. Bevægelse ressourceperson 11. Praktikvejleder for lærere Aftales med den enkelte skole 12. Praktikvejleder for pædagoger Aftales med den enkelte skole 13. Musikdidaktiske færdigheder 1. Tættere på elevens læring (Skolelederforeningen og AP Møller) 2. Program for læringsledelse (særskilt ledelsesprogram) AP Møller projekt 3. Tematiserede forløb med (interne og eksterne undervisere) Kompetenceudvikling skoleledelse Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / / / / /20

6 Henvendelser vedrørende kompetenceplanen rettes til Børne- og Familieservice på telefon Børn- og Familieservice Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere