Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!"

Transkript

1 Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

2 Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet Skovmåren Flagermus Oplev dyrene! Videre læsning Fire spændende hæfter om vores pattedyr Hvilke pattedyr lever i Danmarks skove? Hvor kan man opleve en grævling? Hvor gammel bliver egernet? Hvor bor skovmåren? Hvordan kan man kende forskel på et rådyr og et dådyr? Hvordan orienterer flagermusen sig i mørket? Der er masser af spørgsmål til naturens underfundigheder, når du tager på naturoplevelser i skoven. Danmarks Naturfredningsforening har i små overskuelige hæfter samlet nogle af svarene. Her kan du også læse mere om dyrenes liv og om, hvor du kan opleve dem. Udover hæftet om Pattedyr i skoven findes Pattedyr i det åbne land, Pattedyr i havet og Pattedyr i byen. Hæfterne kan ses og downloades på Vi ønsker dig en god og oplevelsesrig tur i naturen. Indledning Denne folder fortæller om nogle af de spændende pattedyr, der lever i skoven. Læs den og bliv inspireret til at gå ud i skoven og få nogle dejlige naturoplevelser. Folderen beskriver nogle af de dyrespor, I kan finde efter pattedyrene. For eksempel fodspor, ædespor og steder, hvor de bor. Det er et spændende detektivarbejde at gå på sporjagt og registrere hvilke pattedyr, der lever i et område. Snak om, hvad dyrene mon har foretaget sig. Vi håber, at folderen inspirerer hele familien til nogle spændende oplevelser med skovens pattedyr. De tætteste bestande af ræve lever i byerne. Uden for byerne lever der flest ræve i det varierede kulturlandskab, hvor skove veksler med åbent land. Her er nemlig masser af smågnavere og egnede steder, hvor ræven kan lave sin grav. På en tur i skoven kan man opleve ræven og dens spor på mange forskellige måder. Den ramme lugt af ræv! Det rævespor, som man oftest støder på i skoven, er den ramme lugt, der kan stå i luften tværs over en sti. Der er få dyr i den danske natur, der lugter så stærkt! Lugten stammer fra de urinspor, som ræven afmærker sin rute med. Urinen giver rævene mange informationer. Den indeholder hormoner og fortæller om rævens køn, alder, og om den er parat til at få hvalpe. Rævegraven er et andet tydeligt spor efter ræven. Men man kan let forveksle rævegraven med en grævlingegrav. På side 5-6 kan du se forskellen mellem de to grave. Levetid: max. 10 år. Som følge af jagt er 80% af den danske bestand under 2 år. Føde: smågnavere, fugle, ådsler, padder, insekter, frugter, bær. Drægtig: 7-8 uger. Ungerne fødes: februar-april. Kuld: 4-7 hvalpe i ét kuld. Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven

3 Grævlingen Rævegrav eller grævlingegrav? Grævlingen er Danmarks største rovdyr. Den er knyttet til løv- og blandingsskov, hvor den har sin grav. Skoven skal dog helst støde op til åbne områder, hvor grævlingen finder det meste af sin føde. Grævlingen bruger sin gode lugtesans, når den leder efter føde. Dens lugtesans er omkring gange bedre end menneskets. Grævlingen spiser mest regnorme, som den lettest finder på græsarealer i fugtige nætter. Netop antallet af regnorme i et område afgør, hvor stort grævlingens territorium er. I områder, hvor der er mange regnorme, falder størrelsen af territoriet. Grævlingen er ret langsom og larmende, når den leder efter føde, så den fanger sjældent raske pattedyr og fugle. Den finder ofte føden inden for et område på meter fra graven. Grævlingen er en rigtig huleboer, der bor mere end halvdelen af sit liv nede i graven. Ræven derimod, bruger mest graven i de måneder, hvor ungerne er små (marts-juni). Levetid: 7-8 år. Føde: regnorme, korn, smågnavere, padder, insekter, snegle, ådsler, bær, frugter. Drægtig: 2 mdr. Ungerne fødes: marts. Kuld: 2-3 unger i ét kuld. Hvis du finder en grav, kan det være svært at vide, om det er en rævegrav eller grævlingegrav. Her kan du læse, hvordan du skelner de to grave fra hinanden. Ræven graver som en hund, så der er en bred bunke af jord foran graven. Grævlingen derimod, bakker ud af hulen, mens den skraber jorden ud af gangen. På den måde danner grævlingen en karakteristisk fure foran graven (se side 6). I modsætning til ræven laver grævlingen en rede inden i graven. Den bruger hø, vissent løv og mos til reden, og der ligger ofte lidt rester foran boet. Grævlingens lort ligger desuden i små huller, som dyret skraber i jorden. Latrinhullerne kan du ofte finde i nærheden af indgangshullet. Der er endnu flere forskelle på de to dyrs grave. Du kan se en oversigt på næste side. Tag ud og oplev dyrene! Når du vil ud og se en ræv eller grævling, skal du vælge en lun sommeraften til din ekspedition. Hvis du har fundet en beboet grav, skal du dukke op ved graven ca. 1 time før solnedgang. Begge dyr er nemlig nataktive. Du skal sætte dig meter fra graven, gerne oppe i et træ og altid i modvind, så dyrene ikke kan lugte dig. Tag en lysstærk kikkert med, så du lettere kan se i tusmørke og smør dig endelig ind i masser af myggebalsam. Du kan komme til at sidde et par timer, før der sker noget. Men hvis du er tålmodig og heldig, kan du få en utrolig spændende oplevelse. Hvis du vil se ræveunger lege foran graven, er chancerne størst fra midten af maj og ind i juni måned. Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven

4 Rævegrav eller grævlingegrav? Hjortene Rævegrav med aftryk af poter i sandet. Rævegraven Der er en bunke af jord foran graven. Der kan være afgnavede ben foran indgangshullet. Der kan være rævefodspor tæt på indgangshullet. Husk: Der er en ram lugt af ræv ved graven, hvis den er beboet. Grævlingegrav med tydelig fure. Grævlingegraven Der er en fure foran graven. Der kan ligge redemateriale foran indgangshullet. Der kan være grævlinge-fodspor i nærheden. Der kan være latrinhuller i området nær indgangshullet. I Danmark lever der fire hjortearter: krondyret, dådyret, sikaen og rådyret. Hos de danske arter er det kun hannerne, der bærer gevir. Hannerne hos krondyr, dådyr og sika kaster geviret om foråret, mens hannerne hos rådyr kaster geviret i november. Du kan være heldig at finde de afkastede gevirer på jorden, hvis du leder i de områder, hvor hjortene lever. Brunsten Hannerne bruger deres gevir som våben, når de om efteråret kæmper om at parre sig med hunnerne. Det er specielt spændende at opleve kronhjortenes kamp i september-oktober måned. De kan bl.a. ses i Dyrehaven nord for København. Hannerne etablerer et harem af hunner, som de forsvarer mod rivaler. De kæmpende hjorte brøler og støder gevirerne mod hinanden. Af og til kæmper de voldsomt, men ofte trækker den svageste hjort sig tilbage på et tidligt tidspunkt for at undgå kamp. Ædespor efter hjortene Om vinteren æder hjortene i stort omfang knopper og skudspidser fra træer og buske. De store dyr efterlader sig tydelige ædespor. De river nemlig skudspidserne af. Brudfladerne bliver derfor ujævne og flossede. Sammenligner man med harens bid, så efterlader Højre forpote af ræv. Højre forpote af grævling. Her ses en brunstig og brølende hjort med et harem af hunner. Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven

5 Hjortene Hjortene Hjort Spejlet set bagfra Hannen Hunnen Hare Krondyr Grene afgnavet af hjort og hare. Dådyr den en glat overflade, når den bider af skudspidserne. Hjortene æder ofte topskuddene på små træer, og det hindrer træerne i at skyde i vejret. Unge træer, der konstant får afbidt de yderste skudspidser, bliver efterhånden kegleformede og minder mest af alt om en velklippet hæk. Lykkes det trods alt for sådan et træ at få sendt et skud så højt til vejrs, at hjortene ikke længere kan nå toppen af skuddet, vil resten af træet udvikle sig normalt. Så har træet bare en fodpose forneden. I områder, hvor der lever tætte bestande af hjorte, påvirker dyrene større områder med træer. Det kan man se specielt i dyrehaver. Langs skovbrynet er trækronerne forneden skarpt afskåret i en ganske bestemt Et træ afgnavet af hjorte. Træet har en fodpose forneden. højde. Hjortene afbider nemlig alle de grene, som de kan nå. Kend forskel på hjortene! På næste side er de fire forskellige hjortearter vist i deres sommerpels. Du kan bruge illustrationerne til at skelne mellem hjortene, når du ser dem ude i naturen. Det er specielt svært at kende de forskellige hunner fra hinanden. Området omkring halen (spejlet) er nok det bedste kendetegn. Rådyr Sika Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven

6 Hjortene Levesteder: Krondyret: Dådyret: Sikaen: Rådyret: Føde: Alle hjorte: Drægtig: Krondyret: Dådyret: Sikaen: Rådyret: I de vestjyske nåletræsplantager og i de midtjyske skove og Nordsjælland. Krondyret lever desuden i dyrehaver. Specielt i den østlige del af Danmark, men også i dyrehaver. Dådyret lever ofte i parkagtigt landskab, hvor løv- eller blandingsskov veksler med græsområder og marker. Opholder sig i tykninger og krat i skoven, så man ser dem sjældent. Der lever mindre bestande på Sjælland og i Jylland. Sikaen findes desuden i dyrehaver. Rådyret lever ofte, hvor der er en blanding af skov og opdyrket jord. Rådyret er vidt udbredt i Danmark. Græsser, urter, frugter, løv, svampe, olden, markafgrøder, bark, knopper, skud og kviste af nåle- og løvtræer samt dværgbuske (lyng, blåbær, tyttebær). ca. 8 mdr. ca. 8 mdr. ca. 7 1/2 mdr. ca. 5 mdr. Fødselstidspunkt og kuldstørrelse: Krondyret: juni. 1 kalv. Dådyret: juni-juli. 1 kalv. Sikaen: april-juni. 1 kalv. Rådyret: maj-juni. 1-2 lam. 10 Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven 11

7 Egernet Egernet Egernet løber op og ned ad stammerne i fuld fart. Mus Egernet bliver kaldt skovens gode humør, og man bliver da ofte glad, når man ser den lille akrobat. Egernet løber op og ned ad stammerne og springer langt mellem træerne. Selv hvis man ikke ser egernet, kan man alligevel finde spor efter det i skoven. Ædespor efter egernet Prøv at lede efter rester af egernets måltid i skovbunden. Du kan for eksempel lede efter grankogler eller nødder, der er gnavet af egern. Når egernet finder en kogle, æder det kun frøene, der ligger skjult inde i koglerne. Egernet bliver dog nødt til at æde mange frø for at få sit fødebehov dækket. Kogler, der er gnavet af egern, har et trevlet udseende. Derimod gnaver mus deres kogler tæt og systematisk. Egern har ofte specielle æde-træer, som de bor i gennem en længere periode. Under træerne kan man se et helt tæppe af afgnavede kogleskæl og koglerester. Egern gnaver også hasselnødder på en speciel måde. Egernet holder nødden fast mellem forpoterne og Egern Mus Forskellen på kogler gnavet af egern og mus. Egern Forskellen på nødder gnavet af mus og egern. gnaver i spidsen, så der kommer en lille åbning i nødden. Herefter stikker egernet de nederste tænder ind i åbningen og bruger tænderne som brækjern. Det gør, at skallen flækker i to dele. Mus gnaver hasselnødder på en anden måde. Musen finder et sted på nøddens overflade, hvor der er en ujævnhed. Her får den fat med gnavertænderne og rasper løs, indtil der kommer hul på skallen. Fødedepoter I løvtræsområder graver egernet olden og nødder ned i skovbunden. Det er fødedepoter, som egernet gemmer til de kolde perioder. I vintermånederne pløjer dyret sig gennem løvet for at finde forrådet. Specielt i sne Egernet tager en hasselnød i depotet i skovbunden. kan man være heldig at se egernets fodspor, der fører hen mod et udgravet depot. Det er ikke altid, at egernet finder sit forråd igen. Så kan det være, at en hasselnøddebusk vokser op fra et glemt vinterforråd. Levetid: ca. 3 år. Føde: frø og knopper af nåletræ, bog, agern, nødder, svampe, frugt, bær, insekter. Drægtig: 5-6 uger. Ungerne fødes: februar-august. Kuld: 3-7 unger. Antal kuld pr. år: 1-2 kuld. 12 Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven 13

8 Skovmåren Skovmåren Skovmårens krop er langstrakt og halen er busket. Den er meget sky og mest aktiv om natten men om sommeren kan man være heldig at se skovmåren i løbet af dagen. Skovmåren er relativt sjælden i Danmark. Det hænger blandt andet sammen med, at den kun har få levesteder i landet. Den lever mest i gammel nåleskov og løvskov. overskud af føde som vinterforråd ligesom mange andre pattedyr. Skovmåren gemmer føden i hule træer og sprækker. Bor i hule træer Skovmåren kan bo i et hult træ, en tom egern- eller rovfuglerede eller en tom grav fra en ræv eller en grævling. Hvis skovmåren bor fast i et hult træ, kan man se kradsemærker ved indgangshullet. Der kan også sidde nogle hår i hullet. Skovmåren føder sine unger i boet. Når ungerne er ca. 2 måneder gamle, kommer de med udenfor. Efter lidt tid følger de moderen på jagt. Skovmåren er relativt sjælden i Danmark. Føde: smågnavere, egern, småfugle, hønsefugle, æg, ådsler, bær, frugt. Drægtig: ca. 4 uger. Ungerne fødes: april. Kuld: 2-5 unger i ét kuld. Skovmåren klatrer godt. Fanger egern i træerne Skovmåren klatrer og springer godt og er i stand til at forfølge og fange egern i træerne. Den er derfor ét af de få dyr, der kan betegnes som egernets fjende. Skovmåren finder dog meget af føden på jorden. Den deponerer et 14 Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven 15

9 Flagermus Flagermus Sikkert forekommende flagermus i Danmark: Brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, troldflagermus, skægflagermus, frynseflagermus, damflagermus, vandflagermus, Brandts flagermus, Bechsteins flagermus, bredøret flagermus. Vingefang: varierer fra 20 cm til 36 cm Om vinteren går flagermusen i dvale. Så falder dyrets kropstemperatur til noget nær omgivelsernes temperatur. Dermed sparer flagermusen energi, så den kan tære af sine fedtdepoter hele vinteren. Hvis det er frost, skal flagermusen bruge ekstra energi, for at kropstemperaturen holdes over frysepunktet. De fleste arter overvintrer derfor på Brunflagermus forlader sit hul. steder med konstante plusgrader bl.a. i hule træer, kældre, kalkgruber og bygninger. I sommerperioden er der mange flagermusarter, der bor i skovens hule træer eller i huse nær skoven. Her lever de tæt på alle de insekter, som er deres eneste føde. Orienterer sig i bælgmørke Umiddelbart kan man få det indtryk, at flagermus er ret tavse. Men faktisk skriger de højt vi mennesker kan bare ikke høre det. De lyde, som vi ikke kan høre, kalder vi ultralyde. Når flagermus flyver om natten, bruger de ultralydsskrig. Hvis skrigene rammer et insekt, bliver de kastet tilbage til flagermusen igen som et ekko. Det kalder man for ekko-orientering. Alt efter hvor hurtigt ultralydsstrålerne kommer tilbage, kan flagermusen vurdere afstanden til insektet. Brunflagermusen har et meget kraftigt skrig. Den flyver nemlig højt oppe i det åbne luftrum og opdager insekter på lang afstand. Den langørede flagermus hvisker næsten, når den på kort afstand jager insekter på blade og træer. Med en flagermusdetektor kan eksperter høre ultralydsskrigene og bestemme arten af flagermus. Flagermusdetektoren omdanner nemlig ultralydene til lyde, som vi mennesker kan høre. Oplev flagermusene I Danmark er sommernætterne ofte 16 Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven 17

10 Flagermus Oplev skovens dyr! Er du interesseret i at lede efter pattedyr og deres spor, gælder det om at færdes ude på forskellige tider af døgnet og at bruge dine sanser flittigt. Synet er nok vores vigtigste sans, men hørelsen er også væsentlig, når det drejer sig om at opdage og følge mange pattedyrs færden. Visse pattedyr er lette at iagttage som f.eks. hjorte i dyrehaver og egern, der ofte lever tæt på mennesker. Andre pattedyr som f.eks. ræv og grævling ser man sjældnere, men til gengæld kan man finde spor efter dem. Gå på opdagelse skovens pattedyr kan give store oplevelser til hele familien! Damflagermus, der overvintrer i en kalkgrube. lyse nok til, at man kan se flagermus. Den situation, man hyppigst ser flagermus i, er når de jager efter insekter i skumringen. Som regel fanger flagermusen insektet med flyvehuden mellem bagbenene. Herfra tager flagermusen insektet ind i munden. Er man i nærheden af vand, kan man for eksempel kigge efter vandflager-musen. Den søger efter insekter over damme, søer og vandløb og er ret udbredt over hele landet. En sommeraften efter solnedgang kan du afsøge vandoverfladen på søer og vandløb med en god stavlygte. Måske fanger du vandflagermusen i lyskeglen og kan følge dens hurtige jagt efter insekter. Dyret flyver ofte helt lavt over vandet i rette baner og bløde kurver. Det kan være en stemningsfuld oplevelse på en lun sommeraften. Levetid: 4-5 år. Føde: insekter. Vinterdvale: oktober-april. Drægtig: ca. 45 dage. Ungerne fødes: midt om sommeren. Kuld: 1-2 unger i ét kuld. Videre læsning Aaris-Sørensen, J Grævlingen i Danmark. En håndbog. Asferg, T Egernet. Natur og Museum, 33.årgang, nr. 4, december Naturhistorisk Museum, Århus. Bang, P. og Dahlstrøm, P Dyrespor. Gads Forlag. Jensen, B Nordens Pattedyr. Gads Forlag. Jørgensen, B Den nye bog om ræven. Forlaget Rhodos. Muus, B. (red.) Danmarks Pattedyr, bind 1 og 2. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A.S., Kbh. Pagh, S Ræven. Natur og Museum, 35. årgang, nr. 1, marts Naturhistorisk Museum, Århus. Baagø, H. og Secher Jensen, T. (Red) Pattedyr atlas. 18 Pattedyr i skoven Pattedyr i skoven 19

11 Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte vilde dyr, natur og landskaber, for at sikre naturoplevelser for alle og for at få mere natur i Danmark. Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening støttet med midler fra Friluftsrådet. Forfatter: Ina Fischer Andersen Illustrationer: Claus Rye Schierbeck Redaktion: Bo Håkansson Foto: Scanpix/Biofoto Støt Danmarks Naturfredningsforening. Meld dig ind på tlf eller Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter.

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. 1 Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. Børnehavebørn: At tyde følelser: Tegn 4 forskellige børn: Et der er surt, et der er formærmet, et

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger:

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger: KATTENS ADFÆRD Nogle dyrearter fødes næsten færdige. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen. De har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer. Andre fødes totalt

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Skovens træer en opslagsbog

Skovens træer en opslagsbog Skovens træer en opslagsbog Træfabler Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Skoven i Skolen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2003 1 Emma sagde

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere