Strategi 2015 Strategi 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Strategi 2015"

Transkript

1 Strategi 2015 Strategi

2 2 Strategi 2015

3 Strategi 2015 Strategi

4 4 Strategi 2015

5 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante ændringer i befolkningens idrætsvaner, men også af at vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Dansk Firmaidrætsforbund 1 skal i denne sammenhæng dels levere på produktet et udbud af idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger, der konstant er i øjenhøjde med brugernes behov og forventninger - dels se helt fordomsfrit på at udvikle nye aktiviteter, produkter og tilbud, der kan skabe langsigtede og visionære løsninger for Firmaidrætten i Danmark. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger og konceptualisere disse i nye tilbud med bred appel for organisationens målgruppe. Dansk Firmaidrætsforbund er klar til at møde udfordringerne og giver med denne strategi Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Strategien udtrykker, hvilke temaer Dansk Firmaidrætsforbund anser for værende de væsentligste for Firmaidrætten i Danmark. Og strategien fokuserer på de områder, hvor vi,som organisation, vil søge indflydelse og skabe nye resultater i perioden Mantraet for denne strategi - og den røde tråd i dens tilblivelse er, at alle strategiens indsatser skal kunne måles. Det giver kun mening at opstille mål for en organisation, hvis det rent faktisk er muligt at måle helt konkret på indsatsernes effekt. Alle målsætninger i denne strategi er derfor ledsaget af konkrete resultatmål, der gør det lettere for både Dansk Firmaidrætsforbund og organisationens eksterne interessenter at vurdere, om Firmaidrætten opfylder sine målsætninger i strategiens løbetid. Det sker velvidende, at Dansk Firmaidrætsforbund, som interesseorganisation, også rummer og skaber en lang række værdier, der ikke kan måles i snæver forstand værdier som eksempelvis aktivt medborgerskab, demokratiopfattelse og inklusion, der er hjørnestene i det danske foreningsliv, men som altså ikke vil være genstand for denne strategi. 1 Betegnelserne Dansk Firmaidrætsforbund og Firmaidrætten anvendes i denne strategi konsekvent som en samlet betegnelse for både forbund og foreninger i organisationen. Strategi

6 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i en idrætsorganisation, der beskæftiger sig med mange og forskelligartede facetter af idræt, motion og sundhedsfremme og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament den platform organisationen hviler på. Strategien er ikke og skal ikke være - et udtryk for alt, hvad der foregår i organisationen. Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder i forvejen en lang række aktiviteter, der bidrager positivt til vores organisation aktiviteter, der skal fastholdes og plejes i det omfang, de bidrager til at opfylde Firmaidrættens mission. Men de traditionelt eksisterende aktiviteter står ikke i centrum for nærværende strategi strategien vedrører altovervejende fornyelsen 2. Peder Bisgaard, forbundsformand Jan Steffensen, generalsekretær 2 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden hviler på en forudsætning om, at Dansk Firmaidrætsforbund i strategi perioden modtager et beløb svarende til det hidtil udloddede, hvilket i henhold til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål er lig 2,3 procent af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. 6 Strategi 2015

7 Mission Mission Vision Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Vision Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Visionen formulerer den forandring, som Dansk Firmaidrætsforbund ønsker at skabe i strategiens løbetid. Strategien skal være ambitiøs kun herigennem sikres fornyelsen men lige så vigtigt skal den være opnåelig hvilket vil sige, at de opstillede mål skal være realistiske. Visionen udtrykker både et tilvalg og et fravalg. Den indeholder et ønske om, at Dansk Firmaidrætsforbund skal være arbejdspladsernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Firmaidrætten vil være den foretrukne samarbejdspartner de steder, hvor arbejdspladsen allerede er eller gennem Dansk Firmaidrætsforbunds indsats kan gøres til - omdrejningspunkt for både den traditionelle firmaidræt, for motionsaktiviteter samt for sundhedsfremmeløsninger her i består tilvalget. Det betyder samtidig, at Dansk Firmaidrætsforbund afgrænser de områder, indenfor hvilke organisationen har en ambition om at gøre sin indflydelse gældende. Firmaidrætten vil ikke være den foretrukne samarbejdspartner på alle breddeidrætsområder her i består fravalget. Strategi

8 8 Strategi 2015

9 Strategiens fem overordnede målsætninger Strategiens fem søjler Strategiens fem overordnede målsætninger angiver de fem særlige indsatsområder, som Dansk Firmaidrætsforbund vælger at sætte særligt fokus på i strategiperioden Rækkefølgen de listes i, er ikke udtryk for en prioritering af målsætningernes vigtighed de fem målsætninger anses alle som værende yderst centrale for den samlede strategi. De fem overordnede målsætninger er følgende: Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt (medlemsvækst og aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere og motivere medarbejdere på danske arbejdspladser til at leve et sundere liv (højne folkesundheden) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes specifikke aktiviteter gennem fleksible og innovative idrætsog motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi (stærkere foreninger gennem nye aktiviteter) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige (styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering) Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed på arbejdspladsen - både lokalt og nationalt (øget idrætspolitisk synlighed). Strategien understøttes af afdelingsstrategier for hver enkelt af Dansk Firmaidrætsforbunds afdelinger, der på afdelingernes specifikke områder udmønter de overordnede mål, der kommer til udtryk i nærværende strategi. Strategi

10 1 Realisering sådan opfylder vi målsætningerne Målsætning nr. 1: Flere aktive firmaidrætsudøvere årligt Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt Resultatmål 1: nye medlemmer - svarende til medlemmer i 2015 (Medlemsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem initiativerne i denne strategi skabe og videreudvikle en række fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde voksne i alle aldre. Med udgangspunkt i et medlemsgrundlag, der i skrivende stund udgør danskere, er målet en vækst på medlemmer i perioden frem til 2015, svarende til en samlet medlemsskare på minimum ved udgangen af Resultatmål 2: aktive årligt i Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter udover medlemsskaren (Aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund gennemfører reelt aktiviteter for markant flere danskere, end dem, der kan aflæses i medlemsstatistikken. Det skyldes, at Firmaidrætten ikke tæller deltagerne i motions- og sundhedsaktiviteter ude på arbejdspladserne med i medlemsskaren, hvis disse aktiviteter er skabt af forbundskontorets afdelinger (eksempelvis afdelingen Motion på Arbejdspladsen), ligesom aktive i bl.a. firmaidrættens løb og kampagner ikke tælles med i medlemsgrundlaget. Udover dem, der tælles som medlemmer, har Dansk Firmaidrætsforbund som mål i strategiperioden at aktivere danskere årligt i idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. Med denne strategis målsætninger opfyldt, vil Dansk Firmaidrætsforbund i 2015 dermed aktivere danskere årligt. Hvorledes dette i praksis tænkes udmøntet, er skitseret på de følgende sider. 10 Strategi 2015

11 2 Målsætning nr. 2: Højne folkesundheden Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- og sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv Dansk Firmaidrætsforbund vil løfte ovennævnte opgave gennem følgende landsdækkende aktiviteter: Resultatmål 1: Sundhed på erhvervsskoler I 2015 skal minimum 25 firmaidrætsforeninger have tilbudt medlemskab og aktiviteter på minimum 25 erhvervsskoler i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende idræts-, motions- og sundhedsprojekt målrettet de danske erhvervsskoler, resulterende i minimum nye medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund. I 2015 skal minimum 80 % af samtlige erhvervsskoler i Danmark have implementeret enten Kostkassen, Aktiviteket, Sundhedseksperimentariet, QR kodeløb, Aktivitetsdage eller andre aktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbunds palet af motionsog sundhedstilbud. I 2015 skal erhvervsskoleprojektet have resulteret i direkte målbare forbedringer i erhvervsskolernes evne til at fastholde eleverne 3. Resultatmål 2: Vi cykler til Arbejde Motionskampagnen Vi Cykler til Arbejde skal i perioden konsolidere det i forvejen høje deltagerantal på minimum årligt. Resultatmål 3: Tæl skridt Motionskampagnen Tæl skridt skal i 2015 have opnået et deltagerantal på minimum årligt. 3 Erhvervsskoleprojektet er for overskuelighedens skyld, og for at undgå gentagelser, placeret under målsætningen Højne folkesundheden. Projektet kunne også have været placeret under en af målsætningerne vedrørende Styrkelse af foreningerne eller Øget idrætspolitisk synlighed. Det gælder for erhvervsskoleprojektet, som for flere af denne strategis øvrige aktiviteter, at der kan argumenteres for, at aktiviteterne opfylder resultatmål indenfor flere af de kategoriserede målsætninger. Strategi

12 Resultatmål 4: SundhedsCertificering 4 Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden sundhedscertificere minimum 20 virksomheder i forløb af minimum tre måneders varighed. Resultatmål 5: Sundhedsambassadøruddannelse, sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem sundhedsambassadøruddannelser i perioden motivere og fastholde mere end 300 arbejdspladser i sundhedsfremmeforløb. Samtidig skal sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag i strategiperioden motivere og inspirere over medarbejdere. Resultatmål 6: Aktivitetsdage Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden arrangere minimum 300 aktivitetsdage/aktivitetsevents på virksomheder landet over med et samlet deltagerantal på minimum medarbejdere. Resultatmål 7: MailMotion I 2015 skal antallet af daglige brugere af MailMotion (daglig motionsøvelse i mailboksen fra Dansk Firmaidrætsforbund) være steget fra de nuværende daglige brugere til mindst daglige brugere. Resultatmål 8: Medieomtale af aktiviteter og produkter under målsætning 2 I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund på motions- og sundhedsfremmeområdet 5 minimum 30 gange årligt opnå omtale i lokale/regionale medier og minimum 10 gange årligt opnå omtale i landsdækkende medier. 4 For at opnå en SundhedsCertificering skal den enkelte virksomhed arbejde vedvarende og strategisk med sundhedsfremme samt agere aktivt på KRAMS-områderne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. 5 Nærmere defineret vores aktiviteter med udgangspunkt i området Motion på Arbejdspladsen. 12 Strategi 2015

13 3 Målsætning nr. 3: Stærkere foreninger gennem fleksible og innovative aktiviteter Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi Resultatmål 1: Bike & Run Stafetten I 2015 skal Bike & Run Stafetten have etableret sig i danske byer som et landsdækkende referenceløb på markedet for motionsløb, der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer årligt bred appel til nye motionister 20 % af deltagerne i Bike & Run Stafetten skal være debutanter i løbsregi alle foreninger, der udbyder Bike & Run Stafetten skal i 2015 kunne præsentere minimum en ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Bike & Run Stafetten eksempelvis løbehold, cykelhold, træning med eller uden instruktør m.m. lokal/regional medieomtale i alle løbsbyer hvert år og landsdækkende medieomtale minimum to gange hvert år. Resultatmål 2: Kollegabold I 2015 skal Kollegabold være lanceret i mindst 18 byer, for de 15 byers vedkommende med minimum én Kollegaboldbane 6, som et fleksibelt lokalt og regionalt reference-fodboldkoncept, hvis turneringer opnår: en medlemsvækst på 10 % af de fodboldaktive i hver af de deltagende firmaidrætsforeninger en deltagersammensætning, hvor 20 % af deltagerne er fodboldspillere, der er vendt tilbage efter at have været stoppet med at dyrke denne idrætsgren lokal/regional presseomtale i alle Kollegabold-byer hvert år. Resultatmål 3: Xtreme Mandehørm I 2015 skal Xtreme Mandehørm rangere som det vigtigste ekstremløb i Danmark (referenceløbet inden for ekstremløb), der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer fordelt på seks arrangører alle foreninger, der udbyder Xtreme Mandehørm skal i 2015 kunne præsentere minimum én ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Xtreme Mandehørm eksempelvis løbehold, terrænløbehold m.m. lokal/regional presseomtale i samtlige seks arrangørbyer hvert år ligesom minimum én arrangør skal opnå landsdækkende presseomtale hvert år. 6 Man kan godt deltage i Kollegaboldkonceptet uden at have egen bane altså være med i turneringsformen på en almindelig fodboldbane. Strategi

14 Resultatmål 4: Senioridræt I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som senioridræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+-gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på senioridrætsområdet i Dansk Firmaidrætsforbund minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum én landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år. Resultatmål 5: Firmaidræt Open I 2015 skal Firmaidræt Open være etableret som en referenceevent en event, hvor medlemmer og arbejdspladser mødes omkring idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå et deltagerantal på minimum firmaidrætsudøvere via to årlige Firmaidræt Open-arrangementer. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå en foreningsinvolvering svarende til, at minimum 80 % af forbundets foreninger er repræsenteret ved mindst et årligt Firmaidræt Open-arrangement. I årene skal Firmaidræt Open opnå lokal/regional presseomtale i arrangørbyerne hvert år. Resultatmål 6: ES Cup I 2015 skal ES CUP rangere som referenceturneringen for erhvervsskoler i Danmark. ES CUP skal i årene udbredes til flere idrætter end fodbold - alle med tilkoblede resultatmål. For ES CUP fodbold gælder: I 2013 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 150 hold I 2014 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 200 hold I 2015 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 250 hold. I årene skal ES Cup opnå lokal/regional presseomtale hvert år samt minimum én landsdækkende presseomtale hvert år. 14 Strategi 2015

15 4 Målsætning nr. 4: Styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering Resultatmål 7: Nye aktiviteter i foreningerne I 2015 skal minimum 20 firmaidrætsforeninger udbyde minimum én ny aktivitet, der resulterer i medlemsvækst og rekruttering af nye frivillige ledere. Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige Resultatmål 1: Foreningsudviklingsforløb I 2015 skal 60 % af Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger have gennemgået Firmaidrættens foreningsudviklingsforløb. Foreninger, for hvem det gælder, at det er mere end tre år siden, at de sidst har gennemgået et foreningsudviklingsforløb, skal tilbydes et nyt forløb. Resultatmål 2: Videndeling I 2015 skal minimum 25 % af forbundets foreninger have opnået status af rollemodelforeninger udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund. Formålet er, at rollemodel-foreningerne skal videregive best practices på specielt udvalgte fokusområder til minimum to foreninger i et formaliseret forløb håndteret af Dansk Firmaidrætsforbund. Fokusområderne kan eksempelvis være nyskabende aktiviteter med medlemsvækst til følge, samarbejde på tværs af udvalg/ ansvarsområder, generel foreningsudvikling, partnerskaber m.m. Det formaliserede forløb tilrettelægges efter de involverede foreningers ønsker, men kan spænde fra mentortanken, netværksmøder og problemløsningsmøder til helt lavpraktisk samarbejde om eksempelvis opstart af nye aktiviteter eller fornyelse af allerede eksisterende aktiviteter. Resultatmål 3: Rekruttering af frivillige ledere I 2015 har minimum 75 % af foreningerne været aktivt involveret i Firmaidrættens rekrutteringsindsats. Som et resultat heraf har foreningerne udarbejdet en rekrutteringsstrategi og arbejder aktivt med denne. Mindst 50 % af disse foreninger har ved udgangen af 2015 oplevet en nettotilgang af nye ledere. Dansk Firmaidrætsforbund udarbejder i 2013 strategi og handleplan for rekruttering af frivillige ledere til foreningerne ved at sætte fokus på lederrekruttering. Denne strategi implementeres løbende i 2013 og senest primo Strategi

16 Målsætning nr. 5: Øget idrætspolitisk synlighed Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed - både lokalt og nationalt 5 Resultatmål 1: Folketinget samt relevante ressortministre Folketinget og relevante ressortministre skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i løbende dialog med relevante folketingspolitikere og ressortministre på idræts-, motions- og sundhedsområdet og øvrige ressortområder efter behov. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have gennemført to idrætspolitiske runder til samtlige af Folketingets idræts- og sundhedspolitiske ordførere samt til ressortministrene inden for idræt, (kultur) og sundhed. Samtalerne skal fokusere på at synliggøre Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter og gennem dialog med de nationale politikere, at være i øjenhøjde med de nævnte politikeres forventninger til den rolle, som Dansk Firmaidrætsforbund skal udfylde i det danske idrætsbillede. Resultatmål 2: Kommunerne Kommunerne skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i en løbende dialog med alle de kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, om vores tilbud og kommunernes ønsker hertil. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund/forbundets foreninger have gennemført møder med relevante politikere/embedsmænd i samtlige kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, vedrørende Firmaidrættens tilbud og kommunernes ønsker hertil møderne sker ud fra en mødeskabelon, der sikrer ensartethed i det budskab Firmaidrætten ønsker at udtrykke og ensartethed i den måde, hvorpå det input/den inspiration vi får med hjem, behandles. I denne strategis målsætning 2-4 er opstillet resultatmål for medieomtale i relation til specifikke aktiviteter/produkter. Her i målsætning 5 opstilles nedenfor resultatmål for generel medieomtale af idrætspolitisk karakter. Her tales altså ikke om medieomtale på produktniveau, men om medieomtale på forbundsniveau. 16 Strategi 2015

17 Resultatmål 3: Medieomtale I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund minimum fire gange årligt sætte en breddeidrætspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier en dagsorden, der hver gang opfylder minimum to af nedenstående fire kriterier: Positionering af Firmaidrættens idrætslige kvaliteter for voksne i alle aldre Illustration af, at Firmaidrætten rummer kvaliteter på en lang række områder, der rækker ud over det rent idrætslige Positionering af det arbejde og den forskel Dansk Firmaidrætsforbund gør ude på arbejdspladserne over hele landet, når det gælder motion og sundhed for medarbejderne Konstruktiv provokation af relevante beslutningstagere på vores virkefelt, de steder, hvor Dansk Firmaidrætsforbund føler behov for at italesætte en politisk dagsorden og/eller skabe markante forandringer for Firmaidrætten i Danmark og dens samspil med relevante aktører. Resultatmål 4: Sætte nye idrætspolitiske dagsordener via analyser af danskernes holdninger til og anvendelse af idræt, motion og sundhed Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden arbejde strategisk med analyser af danskernes holdninger til og forbrug af idræts-, motions- og sundhedstilbud. Firmaidrætten vil allokere de nødvendige ressourcer til at få udført professionelt funderede kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte emner indenfor idræt, motion og sundhed. Dansk Firmaidrætsforbund skal med udgangspunkt i benævnte analyser minimum to gange årligt sætte en idrætspolitisk/sundhedspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier. Strategi

18 18 Strategi 2015

19 Strategi

20 Storebæltsvej Nyborg Telefon Strategi 2015

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

IDAN KONFERENCE 2014. Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring

IDAN KONFERENCE 2014. Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring IDAN KONFERENCE 2014 Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring Ny organisationsstruktur Strategi 2015 er ledetråden Væk med silotænkning og ind med tværgående samarbejde med fokus på veldefinerede

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/ Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/11 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Jørn Olsen Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Afbud: Jesper Vestergaard Dagsorden:

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Årsrapport

ÅRSRAPPORT. Årsrapport ÅRSRAPPORT 2016 Årsrapport 2016 1 Oplysninger om forbundet Organisation Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg www.firmaidraet.dk Telefon 65 31 65 60 Forbundsstyrelse Peder Bisgaard (formand)

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Odense Formål med projektet: Videreudvikling og afholdelse af Multicup (herunder seks idrætsevents). Derudover er projektets formål

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Regionsmøder efterår 2015

Regionsmøder efterår 2015 Regionsmøder efterår 2015 Først skal vi tale om vores ståsted, - dernæst strategi Ståsted Ståstedet, definerer organisationens personlighed Hvordan vil Sundhedsvæsenet udvikle sig?»det er svært at

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2016 Bilag 11.1

Hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2016 Bilag 11.1 Hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2016 Bilag 11.1 DGI s arbejde med målstyring. Formålet med målstyring er at sikre og tydeliggøre en klar sammenhæng mellem de strategiske prioriteringer og det daglige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer.

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer. Kære kommune Vi skriver til jer for at invitere jer med i det nye projekt Rigtige Mænd et projekt støttet af Nordea-fonden, hvor vi har fokus på at forbedre mænds sundhed på en unik og utraditionel måde.

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Formandsmøde. Orientering fra Styrelsen. Formandsmøde. Orientering fra Styrelsen april 2015

Formandsmøde. Orientering fra Styrelsen. Formandsmøde. Orientering fra Styrelsen april 2015 Formandsmøde Orientering fra Styrelsen 2016 Orientering fra Styrelsen Formandsmøde 18. 19. april 2015 Orientering fra Styrelsen Den gode historie Ikke 1 men hele 3 gode historier! Den idrætspolitiske situation

Læs mere

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed Ærø Kommunes sundhedspolitik Vision I 2010 oplever vi på Ærø Alle er inspireret til et sundt og godt liv Altid hjælp til bedre sundhed 1 Sundhedspolitikkens målsætninger 1. Hverdagsmotion let og tilgængeligt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

En sundere hverdag på skolen

En sundere hverdag på skolen En sundere hverdag på skolen - sådan kommer din skole godt i gang eller videre med et sundheds- og trivselsprojekt på skolen Projektet er støttet af: Sundhedseksperimentarium Aktivitetsdag Kantinetjek

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Forening i forandring?

Forening i forandring? Evt trompettekst over overskriften Forening i forandring? DETTE ER EN KORT RUBRIK I Pixi-udgave TO LINJER af Forening i forandring? - en undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Dette er en underrubrik

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1 HJÆLP FRA FORBUNDET Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening Hjælp fra forbundet 1 FORORD Har du og din forening kendskab til, hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere