Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.aalborg-friskole.dk"

Transkript

1 Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dansk-Emne Idræt ØRNEDAG Matematik Dansk-Emne Dansk-Emne Idræt ØRNEDAG Matematik Engelsk Musik Matematik ØRNEDAG Dansk-Emne Engelsk Musik Matematik ØRNEDAG Dansk-Emne Dansk-Emne Dansk-Emne Dansk-Emne Dansk-Emne Kl.Time Grete Dahlgård Jørgensen: klasselærer, dansk-emne, ørnedage og musik. Bifrostdag: onsdag. Liv Lolholm: Idræt og ørnedage. Lotte Jungbloot: engelsk. Ricky Hedegaard Nielsen: matematik. Bo Jensen: Klassens kontakt pædagog. Dansk-emne: Hvornår?( uge) Hvad skal der ske? (emne) Organisering samt hvordan skal det ske? Med hvilken målsætning? Andet Sommerstart Fælles på klassen og parvis. Sommerferiesnak. Massage. Samarbejdsøvelser. Portefolie/ kassette og hylde-snak. Kalender/lektiebog. Velkommen til nye. Klasseaftaler for undervisning og frikvarterer. Tillid og kendskab til den sociale dimension vi har med hinanden. Kendskab til egen kalender/lektiebog samt div. mapper og hæfter. Kendskab til genren, brev. At vælge sin bedste

2 2 Venner Gruppelæsning af De grå og de sorte og opgaver hertil. Oplæsning af Skolebøllen Karl og dialog om denne. Opgaveark om min bedste ven. ferieoplevelse og skrive et brev. Romankendskab. Kendskab til sproglige virkemidler og forståelse af De grå og de sorte. Personkarakteristik af en ven. Uge 37: Sundhedsemneuge Dansk i værksteder I grupper og individuelt. Værkstederne kan omhandle arbejde med bogen; Dansk for tredje, håndskrivning 3, ordklasser, punktumøvelser, ordklasseøvelser, skrive egne tekster, arbejde med talemåder, humor og Arbejde intensivt med div. danskaktiviteter såsom at arbejde på at få en letlæselig sammenbunden skrift, at kunne skrive fiktive og ikke-fiktive tekster, læse og forstå skøn og faglitteratur der passer til aldersgruppen, at kunne kende forskel på forskellige ordklasser

3 3 vittigheder samt med frilæsning og dansktræning på pc. Digte og rytmik. samt at kunne sætte punktum. 43 Karla og Katrine Fælles på klassen, individuelt og i grupper. Arbejdsark og dialog om filmen: Karla og Katrine Arbejde med filmen Karla og Katrine. Forståelse af filmen gennem opgaver samt fælles analyse. Forståelse af fiktion og ikke fiktion samt introduktion af begreber som analyse, referat, hovedperson og biperson. Uge 39-: aktivt rundt. Uge 40: emneuge. Uge 41: Plandage Uge 42: ferie Uge 43: d.20.9: 2. og 3. klasse i biocity Eventyr og læseteater Fælles på klassen, i værksteder, parvis og individuelt. Læseteater ud fra fire små eventyr. Arbejde med eventyr ud fra eventyrkassen. Læsesikkerhed. At kunne genkende genren Eventyr. Genfortælling af en given tekst (mundtligt, skriftligt, billedet og musisk) Oplæsning (Udtale, tonefald, pauser, stemmer mm.). Drama. Personkarakteristik. Lytte, hjælpe og give

4 4 respons. Være medansvarlig for gruppens fællesprojekt. Være selvigangsættende. Styrke den gode arbejdsmoral Stjernestund Fælles på klassen og individuelt. Julekort. Julesudoko. Tegning til hver dag. At tænke som en stjerne Tid til dansk. Fokus på opbygning af egne skrevne historier (indledning, handling og afslutning). Portefolie Skrive sit eget jule eventyr. Evaluering det bedste arbejde sættes i portefoliemappen. Evaluering af det bedste arbejde i løbet af det første halve år.

5 5 Uge 52-53:ferie 1 Dansk i værksteder I grupper og individuelt. Værkstederne kan omhandle arbejde med bogen; Dansk for tredje, håndskrivning 3, ordklasser, punktumøvelser, ordklasseøvelser, skrive egne tekster, arbejde med talemåder, humor og vittigheder samt med frilæsning og dansktræning på pc. Digte og rytmik. Arbejde intensivt med div. danskaktiviteter såsom at arbejde på at få en letlæselig sammenbunden skrift, at kunne skrive fiktive og ikke-fiktive tekster, læse og forstå skøn og faglitteratur der passer til aldersgruppen, at kunne kende forskel på forskellige ordklasser samt at kunne sætte punktum. Uge 2: heldagsskole 3-7 Emil fra Lønneberg og Astrid Lindgren et forfatterskab Fælles på klasses, individuelt, parvis og i grupper. Storyline-forløb ud fra historien om Emil fra Lønneberg. Der arbejdes ud fra en tilgang, hvor der stilles åbne spørgsmål som stilles fælles på klassen. Der tages udgangspunkt i den viden som klassen har i forvejen om Astrid Lindgren. Der arbejdes med at få et kendskab til forfatteren og personen Astrid Lindgren. Kendskab til historien om Emil og de temaer der optræder i historien; Mod, det at være anderledes, skarnsstreger, steder, Sverige (ud fra emnet omkring Norden på Ørnedagene), tiden, Katholt og naturen. Personkarakteristik af de

6 6 personer og grupper som er med i historien. Uge 8:ferie Projektarbejde Frit emne Individuelt. Frit emne. Arbejde med skriveprogrammet word, gemme, sætte billeder ind, lave overskrift, afsnit mm. Der arbejdes individuelt ud fra et spændende emne der vælges i samråd med en voksen. Arbejde problemløsende med et emne. Lave en problemformulering, opgave samt en konklusion. Arbejde med at søge information på forskellige måder. Fremlægge og fortælle om sit emne. Lytte til når andre taler og stille spørgsmål til det, der er blevet sagt. Uge 13:ferie

7 7 Uge 15-16: musical Sko Fælles på klassen, individuelt og parvis. Læse og høre tekster hvor skoen indgår. Den lange rejse, De hullede sko, Askepot, Min ven Percys magiske gymnastiksko Fordybelse i sko og foden som emne. Arbejde med at en tekst kan handle om noget og måske dreje sig om noget andet. Sammenkobling til Ørnedage: Lave skovæsner. Fodens anatomi Læs amok Fælles på klassen og individuelt. Læsekursus. Læse skønlitteratur og faglitteratur. Lave bogorm i klassen. Vidste du fakta hænges op i klassen. At få en sikker og hurtigere læsning gennem skøn og faglitteratur såsom Fru Ignorabøgerne, Elias-bøgerne, De små faktabøger, Første fakta og selvvalgte bøger fra biblioteket eller skolen. At forstå det man læser og få en større viden derom. Sikkerhed i egne læsestrategier. At kunne fortælle klassen om en bog man har læst. Boganmeldelse. Arbejde med miljøbeskrivelse i en tekst.

8 8 Fælles læsning af timeglasset Hygge, sammenhold og selvtillid. Rød lejr forberedelse og 2 overnatninger på Rød lejr. Rød Lejr Uge 19: Kristi himmelfartsdag Uge 24: rød lejr. 25 Evaluering/afslutni ng Dialog og leg. Oprydning. Portefolie. Afslutning. Evaluering af det sidste halve år der er gået. Portefolie. God ferie! Som udgangspunkt arbejder 3. klasse fast med følgende: Mandag: weekendsnak og læsning i første time. Onsdag: vil gå med staveord/diktat (opstart lidt inde i skoleåret) samt arbejde med skrive pænt bogen. Torsdag: arbejde med Ny skriftlig for tredje, hvor der gives lektier for til torsdagen efter. Daglig læsning hjemme i 15 min. i bøger/tekster fra skolen eller biblioteket. De overordnede aktiviteter i 3. klasse vil være: sprogligt arbejde, samtale omkring oplevelser, billeder og tekst, hvor mødet med det litterære univers og arbejdet med sproget udvikler elevernes ordforråd og viden om verden. Eleverne skal læse på, mellem og bag ved linjerne (altså referere, tolke og diskutere teksterne). De skal udvikles som glade litteraturlæsere gennem en dialogisk undervisning.

9 9 Daglig læsetræning, frilæsning og læsekursus. Skrivning, diktat, meddigtning, skrive tekster i hånden og på computer. Aktiv lytning til hinanden og læreren, højtlæsning, tegning, lege, mindre rollespil/skuespil. Sanglege, rim og remser vil desuden indgå. Arbejdsformen vil veksle mellem fælles arbejde på klassen, individuelt arbejde og arbejde i makkerpar eller i grupper. Eleverne vil bl.a. være medbestemmende i undervisningen, når der arbejdes med valgmuligheder indenfor opgaveaktiviteter eller arbejdsform enten i dele af den daglige undervisning eller i sammenhæng med fordybelsesugerne eller projektarbejde. Emner og arbejdsformer i fordybelsesugerne (ugerne: 37, 40, 2 samt musical i ugerne 15 og 16) aftales sammen med teamet. Målbeskrivelser (Fælles mål/faghæfterne) indenfor de enkelte fag i grundskolen findes på undervisningsministeriets hjemmeside: Med ret til ændringer Grete

10 10 Årsplan for idræt i 3. klasse 2009/2010 Skoleåret igennem vil eleverne møde idrætsformer som er anderledes end de færdige spil som de ofte møder i idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen er lysten til at bevæge sig, at turde bruge sin krop og mærke pulsen stige. At kunne engagere sig og mærke hvad idrættens værdier (kampen, fordybelsen, dansen og legen) gør ved én. Legen vil være gennemgående inspirator til at nå disse mål. Det er et mål i sig selv at flytte grænser, udvide kendskab til nye muligheder indenfor faget og bevæge sig legende gennem undervisningen med smil på læben. Det er et mål i sig selv at blive rørt og få sig rørt. Målet er at alle er i bevægelse, på deres eget faglige niveau. God robust kost og påklædning til vejret, specielt i udendørssæsonen, er ofte afgørende for om eleverne giver alt hvad de har i sig i aktiviteterne. Hvornår (uge) Hvad Hvorfor Hvordan Skolestart og Rød ryste sammen forløb Forskellige idrætslege. Gamle og nye. 37 Rød sundhedsuge Mere leg. LL på Gul lejr i uge 39 For at komme ind i faget, ind i bevægelsen og ind på livet af hinanden. Se ovenfor Gennem lege og småspil.

11 11 40 Skolens fællesemne 41 Leg og samarbejde Se ovenfor 42 Efterårsferie - Og måske tid til at flyve med drager? Find vej i naturen og o- løbsaktiviteter. fortsat udendørs Husk løbesko og tøj efter vejret Indendørs boldspild For at arbejde med at orientere sig også når man skal samarbejde, navigere i naturen og finde den rigtige vej. For at få føling med bolden, eksperimentere med forskellige boldes kvaliteter og for at træne basale kaste- og gribeteknikker. Vi løber, går, studerer, orienterer og forfølger alt sammen udendørs. Gennem lege og småspil Jul... Og tid til en tur på ski, måske? Eller en lang gåtur på stranden? 1 Ballebold For at få smil på læben og arbejde med alternative boldspil. Vi spiller og spiller og spiller og griber med andet end hænderne. 2 Heldagsskole i Rød 1 3 Rytmisk bevægelsesforløb For at styrke rytmen i kroppen som vi uden at lægge mærke til det, bruger i langt de fleste idrætter. For at styrke forskellige måder at Gennem rytmen og kendskab til egen krops bevægelser til musik, vil vi danne et bredere fundament for

12 12 udtrykke sig med kroppen på. forståelsen af kroppen som kreativ udtryksform. Endvidere vil denne periode danne grundlag for at kunne sætte mere fart og højde på. 4-7 Gymnastiske grundøvelser måske med diverse redskaber 8 Skitur? Vi vil arbejde med at kunne begå os sikkert på redskaberne når vi får fart og afsæt på vores (første) spring. Vi vil træne flere dele af grovmotorikken og vi skal lege med redskaberne, på gulvet og på måtterne. Rotation og afsæt vil være i centrum hvis de grovmotoriske bevægelser er på plads Airtracken De foregående syv ugers arbejde med kropsforståelse, kropskontrol og ahaoplevelser med egen krop skal danne basis for de nye oplevelser vi skal have på airtracken. For at få mere højde, fart Gennem lege, rytme, spring, rotation, afsæt og løft får vi nye muligheder med kroppen. Det bliver spændende at se hvor langt hver enkelt elev

13 13 og afsæt og alle de fantastiske oplevelser dette redskab giver... kommer i egen personlige udvikling inden for denne del af idrætsfaget. 12 Alle redskaber på banen For at runde gymnastikforløbet af med sikker leg på redskaberne 13 Påske 14 Floorball For at prøve kræfter med det at styre egen krop, stav og forhåbentlig bold også i højt tempo. Vi spiller små kampe og leger med det at mestre Rød musical Udebold For at arbejde med udeboldene. Det kan være det bliver fodbolden, streetbasketbolden eller tennisbolden som kan være ret svær at ramme og gribe Cricket Vi vil arbejde med dette gode socialkompetencedannende spil. That s not cricket er et ordsprog som eleverne skal have mere indholdsforståelse for og det vil de få i dette forløb. Vi arbejder med gentlemanship og fairplay. Teamspirit og ansvar. Vi eksperimenterer... Vi spiller somestopcricket. træner hårde slag og fair bolde. Hvidt tøj og en kasket vil være god iscenesættelse.

14 14 24 Rød lejr Eleverne bestemmer Medansvar Medindflydelse Jeg forbeholder mig retten til ændringer. Med lyst til og iver efter dejlige idrætsoplevelser sammen med 3. klasse. Liv Lolholm

15 15 Årsplan 3. klasse, Engelsk 2009/2010 mandag i 3. og 4. Lektion I dette første skoleår med engelsk vil der være hovedvægt på det mundtlige engelsk samt på at gøre eleverne trygge ved og fortrolige med at tale et andet sprog end dansk. Undervisningens indhold vil bygge på konkrete, dagligdags og virkelighedsnære emner, som børnene kender. Undervisningen vil i høj grad ske gennem sang og leg, rim og remser for dermed at knytte sprog og handling sammen. Samtidig med at undervisningen vil være meget mundtlig og praktisk vil der naturligvis blive suppleret med diverse materialer, hvilket eleverne også synes er sjovt at kunne lave rigtige opgaver på engelsk. Det er vigtigt især her i begyndelsen at I også derhjemme arbejder med engelsk. Dette kan for eksempel ske ved at kigge i børnenes engelskmappe, der efter de fleste gange med engelsk vil indeholde nye sider med nye ord, som børnene har arbejdet med eller andet de kan vise jer. At arbejde med engelsk kan også være at se en film/tegnefilm med børnene på engelsk, hvor i undervejs snakker om nogle af ordene, læse en engelsk bog sammen, snakke om hvad en engelsk sang i radioen betyder og meget meget mere. På den måde kan børnene forhåbentlig få øje på, at engelsk kan bruges i hverdagen - at det er mere end et fag, der står på skemaet en gang om ugen - Lotte Hvad skal der ske Ugennr. Hvordan Med hvilket formål Introduktion til faget Vi lærer at præsenterer os selv, vi ser på faste vendinger, tallene fra et til 10 samt 10-20, alfabetet som det lyder på At turde udtrykke sig på engelsk samt komme godt i gang med faget.

16 16 engelsk, farverne. Me and my family (vikar i uge 39, da Lotte er på Gul lejr) Vi viderebygger nu med at præsentere familie, venner, hobbyer mm. Her vil vi blandt andet arbejde med at lave nogle flotte malerier/plancher til klasseværelset, der fortæller noget om eleverne. At forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med genkendelige emner. At svare på enkle spørgsmål om sig selv og familie. At udtale de engelske ord der arbejdes med. Fælles emneuge for hele skolen (Skolens fødselsdag lørdag ) 40 Hele skolen bruger ugen på at arbejde sammen på kryds og tværs under overskriften Heal the World At opleve socialt samvær på kryds og tværs af skolens klasser samt arbejde med og få indsigt i hvordan mennesker kan gøre en forskel i verdenen. The body 41 Vi tager fat på arbejdet med et nyt emne, hvor vi arbejder med navne på de forskellige dele af kroppen, navne på tøj og sko o.l. Forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med genkendelige emner. At udtale de engelske ord der arbejdes med. At opbygge et grundlæggende ordforråd. Efterårsferie 42

17 17 The Body - fortsat Vi arbejder videre med the body Vi skal bl.a. lave vores egen lille modeopvisning. At udtale de engelske ord der arbejdes med. At opbygge et grundlæggende ordforråd. At tale engelsk foran andre. Repetition af arbejdet med: Tallene, My Family + The Body Gennem forskellige opgaver og lege repeteres ord og vendinger fra tidligere arbejde. At opbygge et grundlæggende ordforråd. (evt. vikar for Lotte pga. Gul Musical) Christmas Vi arbejder med julen og engelske juletraditioner. Her skal vi synge, lave julekort, se en julefilm og julehygge At kende til kultur og tradition i UK, når det gælder julen. At stave enkle ord og udtryk. At opbygge et grundlæggende ordforråd. At julehygge Juleferie Vi holder ferie og fejre julen. Food and shopping (evt. med undtagelse af uge 2 pga. heldagsskole i Rød og 1-4 Vi arbejder med mad- og drikkevarer engelske navne og vendinger forbundet med indkøb og/eller restaurantbesøg, hvilket blandt andet vil ske ved at vi skal At kunne deltage i sproglege og små rollespil på engelsk. At udtale de engelske ord der arbejdes med.

18 18 Bifrost ) lege købmandsbutik og restaurant. At stave enkle ord og udtryk. At opbygge et grundlæggende ordforråd. Working with sentences 5-7 Ved at anvende de gloser eleverne indtil nu har lært, går vi for alvor i gang med dét at formulere sætninger også på skrift. Dette vil vi bl.a. gøre ved at lave vores egne små bøger. At stave enkle ord og udtryk. At forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med genkendelige emner. At få kendskab til ental og flertal. Vinterferie 8 Læseteater 9-11 Vi arbejder med læseteater, hvor eleverne skal prøve kræfter med det at læse engelsk sammen samt læse højt for andre på engelsk. At træne læsning, højtlæsning og det at turde læse højt på engelsk. At opbygge et grundlæggende ordforråd. At tale/læse engelsk foran andre. Mix (evt. vikar for Lotte pga. emneuge i Gul) 12 Forskellige blandede lege og opgaver der træner ordforråd og engelsk i det hele taget. At have det sjovt med engelsk, repetere allerede lærte ting.

19 19 Påskeferie 13 + mandag i uge 14 2 uger uden engelsk: Her kunne det være rigtig godt at få snakket lidt engelsk derhjemme (kigge vores mappe igennem og/eller se en film på engelsk og snakke om nogle af ordene eller andet godt) Ferie med plads til lidt engelsk. Rød Musical Rød Musical Animals + Madagascar (evt. vikar for Lotte i uge 20 pga. emneuge i Gul) Vi skal arbejde med emnet dyr i fællesskab arbejder med dyrenes engelske navne. Derudover skal hver elev vælge et dyr, som de vil lave en sang, et digt, en planche, bog eller andet om, der kan vises til/for resten af klassen (og til jer derhjemme) Vi ser bl.a. filmen Madagascar på engelsk. Vi arbejder med filmen (i bidder) bl.a. ved at lytte til sproget og træne forståelse af engelsk, når det indgår i en anden sammenhæng end den eleverne oplever i undervisningen. At forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med genkendelige emner. At opbygge et grundlæggende ordforråd. At fortælle om noget på engelsk mundtligt og/eller skriftligt. At træne dét at lytte til og forstå det engelske sprog. At opbygge et grundlæggende ordforråd. Give eleverne indblik i at man kan træne engelsk ved at se engelske film, høre engelsk musik o.l. ikke kun ved at lave opgaver eller have engelsk i skolen.

20 20 Mandag = 2. pinsedag = SKOLEDAG 21 fordi Aalborg Friskole selvfølgelig skal til KARNEVAL Let s read! Vi arbejder mere indgående med det at læse og forstå engelsk. Der arbejdes i forskellige læseværksteder og eleverne læser desuden i små frilæsnings bøger og arbejder ud fra disse. Forstå sætninger og udtryk anvendt til at fortælle en handling. At opbygge et grundlæggende ordforråd. Tak for i år! 25 Sidste gang inden sommerferien. Se frem til en velfortjent ferie Vi runder af for i år og hygger lidt ekstra med sange, lege og snak på engelsk om den kommende ferie. Ret til ændringer forbeholdes

21 EFTERÅRSSEMESTRET 21 Målet med musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene og musikforståelse. Eleverne skal synge i hver musiklektion, så de undervejs lærer et repertoire af nye og ældre sange og salmer. Samtale om sangene og musikken som udtryksmiddel inddrages desuden. Eleverne har endvidere noget musik med på skift, som der lyttes til og tales om sidst i lektionen. Der arbejdes hen over året i temaer som passer til dansk-emne timerne. Timeopbygning: 1. Afhentning i klasselokale 2. Synge kendte som nye sange. 3. Opvarmning krop stemme. 4. Tema a. Lægger op af de temaer og emner børnene har i deres dansk/emnetimer. b. Forskellige musiske discipliner som børnene skal igennem i løbet af året (se nedenstående). 5. Afspænding / opsamling på timen. Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? Andet (Metoder) Rytme og pulstræning Der trænes rytme og puls gennem forskellige øvelser og lege. Percussioninstrumenternes lyde, virke og navne repeteres via samtale, lege og sange. Uge 37: sundhedsemne Stomp og trommeforløb Inddragelse af trommer, basketbolde, koste, kroppen og

22 FORÅRSSEMES TRET 22 stemmen mm. Uge 40: Emneuge. 41 Stomp do. Uge 42:efterårsferie Historien om musik Musiklyt i klassen. Lytte til forskellige perioders musik, bevægelseslege, øvelser og opgaver dertil. Eventyrsange synges Uge 43-46: grøn og gul musical. Uge 45: Scenen er din i Bifrost Jul og blokfløjte Julesange og remser. Kendskab til blokfløjtens opbygning. Uge 52-53: juleferie Hvornår? Hvad skal der ske? Hvordan? 1 Blokfløjte do. Uge 2: heldagsskole 3-7 Rytme og nodelære Musicmindgames. Grafisk afbildning af musik (samtale om udtryk i musik, tempo, dynamik, klangfarver med vægt på tonehøjder). Trollzug af Edward Grieg (fra den romantiske periode) og

23 23 Kabalevskys The Comedeans indgår. Uge 8: vinterferie 9-12 Sammenspil samt musicalsange Opbygning af sammenspilsnumre. Lære at spille sammen og følge hinanden. Påske og musicalsange. Uge 13: Påskeferie 14 Musicalsange Sangene til rød gruppes musical øves. Uge 15-16: musical Forårskoncert Øvning af forårskoncert nummer. Sange hvor skoen indgår Lydillustrationer til tekst og/eller film. Kanons Samtale om og bevidstgørelse af lyds indvirkning i film og spil. Selv sætte lyd til tekst og bidder af film. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper holde en enkel over- eller understemme i gruppe i flerstemmig sang deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser, herunder rap

24 24 anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation deltage i lettere fællesdanse. Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb skabe små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller computer arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre. Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. Med ret til ændringer Grete

25 25 Årsplan for Ørnedagene 2009/2010 Uge Emne Hvordan/Form Formål Andet Kend din ven Idrætslege. Massage. Drømmerejse. Dialog om hvad ørnelegegrupper er. Tegn din ven på stort papir (to og to). Skriv derom. At lære hinanden at kende som ørnegruppe ud fra fysiske lege, massage mm. Tillid og kendskab til den sociale dimension vi har med hinanden. Ydre og indre personkarakteristik. 36 Wall E og fysikshow Arrangement på Nordkraft i forbindelse med Aalborg i rødt. Arbejde med temaerne: klima, venskab, at være anderledes. At opleve et fysikshow og øge tilegnelsen af viden omkring strøm, frost og elektricitet. Uge 37: Sundhedsemneuge. 39 En som Hodder Se filmen En som Hodder Religion og historie Moses i Sivkurven. Se Prinsen af Egypten. Fortsættelse af emnet om venskab. Snak om tamaerne fra filmen; at være anderledes og venskab. Tro religion i større perspektiv. Kendskab til og udtryk af Uge 39: LL på lejr. Uge 40: emneuge. Uge 41: Plandage Uge 42: ferie

26 26 Genfortælles bevægelsesmæssigt eller billedligt. Besøg i kirken. Historisk rids med inddragelse af kirken. en fortælling fra GT. Kendskab til kirken som religiøst rum og viden om den historiske del. Evt. besøg af præst /de østlige religioner Norden Svalbard oplæg/lysbilledforedra g. Klima, levevikår, geografisk placering. Atlasøvelser. Norsk/svensk tekst og musik -inddragelse. Et emne med vinkel på geografi og N/T. Viden omkring de nordiske lande med fokus på området Svalbard i Norge. Kendskab til et atlas. Prøve at læse og forstå en let norsk/svensk tekst. 1 Pigen og ræven Se Pigen og ræven på dvd. Dialog derom. 3-7 Følelser og udtryk Drømmerejse. Drenge og pige værksteder: 1. Bevægelse/musik/dra ma. 2. Billedligt udtryk gennem en bog. Natur oplevelses film Leve sig ind i drømmerejsen. Samarbejde med sit eget køn. At udtrykke følelser gennem fysisk udfoldelse. Arbejde med drama/musik og tempo. Hvad betydning har det for meningen af det man Uge 52-53:ferie Uge 2: heldagsskole

27 27 siger og gør? Farvelærer og betydning for stemning. Udtrykke én følelse via farver og materialer gennem en bog som males, rives og limes i. Gæt hinandens følelser. Uge 8:ferie 9-12 Sko Lave skovæsner. Fodens anatomi. Læse Askepot samt Klaskepot af: Rune T. Kidde. Arbejde med det skulpturelle område. Bruge fantasien. Fokus på skoen og foden som emne. Uge 13:ferie Åbent rum Er der løse ender der skal samles op på, eller emner der har forskubbet sig i tid, så er her flexibiliteten Uge 15-16: musical Planteliv Værksteder: Fierbaunauso tallene (HL)

28 28 1. kigge på plantens opbygning krone, blad mm. 2. Iagttagelses tegning af naturens detaljer. Maleri Kendskab til planter og blomster. At kigge på naturen og dens detaljer. Arbejde med skitser/iagttagelsestegnin g samt lave et maleri på lærred. Uge 24: rød lejr. 25 Evaluering/ afslutning Dialog og leg Evaluering af året der gik. Afslutning og god ferie. Denne årsplan er gældende for ørnegruppen, som består af 2. og 3. klasse. Den er gældende for torsdage, hvor vi har undervisning sammen fra Hver gang vil vi starte dagen med morgenmotion. (et par perioder står åbent bla. til gæstelærer for rød gruppe ang. Erhvervsliv. Evt. ørneovernatning) Med ret til ændringer - Liv Lolholm og Grete Dahlgård Jørgensen

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Årsplan for dansk i 2.klasse 2009/2010.

www.aalborg-friskole.dk Årsplan for dansk i 2.klasse 2009/2010. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 2.klasse 2009/2010. Årsplanen for dansk i 2.kl.tager udgangspunkt i ny

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012

Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012 Årsplan for idræt i 4. klasse 2011-2012 Skoleåret igennem vil eleverne møde idrætsformer, som er anderledes end de færdige spil, de ofte møder i idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse...

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... 9 Emneoversigt samt del- og slutmål:... 9 PM fag... 11 Beskrivelse...

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

! Årsplan Team Vega 2014 / 2015

! Årsplan Team Vega 2014 / 2015 Årsplan Team Vega 2014 / 2015 Sådan vil vi have det i indskolingen de øvrige underviseres mål, at jeres barn skal være glad for at gå i skole. Vores læringsmål er: Hvis man vil behandle & undervise børn

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

Årsplan 0.klasse 2015/16

Årsplan 0.klasse 2015/16 Årsplan 0.klasse 2015/16 Sprog: Kompetenceområdet sprog indeholder seks færdigheds- og vidensområder: Samtale, fortælling, sproglig bevidsthed, skrivning, læsning, it og digitale medier. Herunder er også

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Årsplan for idræt i 9.kl 2010-2011

Årsplan for idræt i 9.kl 2010-2011 Årsplan for idræt i 9.kl 2010-2011 Målet er: - at alle elver udvikler tillid og lyst til det at bruge kroppen fysisk. - at alle er i bevægelse, fysisk, mentalt og færdighedsmæssigt - Målet er at alle får

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse 2009-2010 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Årsplan for idræt i 5. klasse

Årsplan for idræt i 5. klasse Årsplan for idræt i 5. klasse 2011-2012 Skoleåret igennem vil eleverne møde idrætsformer, som er anderledes end de færdige spil, de ofte møder i idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Indskoling - et legende og lærende univers

Indskoling - et legende og lærende univers Indskoling - et legende og lærende univers Rammer for et positivt og fleksibelt læringsmiljø Sprogarbejde Litteraturundervisning Bogproduktion Læseundervisning Projektarbejde Mål og evaluering i børnehøjde

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10

ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10 ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10 Status for 1. årgang Klasselærere for 1.årgang: Monica Poulsen og Debora Stenz Fagansvarlige lærere: Dansk: Monica Poulsen og Debora Stenz Matematik: Marianne Mortensen og

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 1.kl. 2011-2012 Udarbejdet af Jane Kinnberg Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33,34,35 ROBOT emne. Vi indretter os. Lære bogstavernes lyde

Læs mere

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Nord-Vest Privatskole er en skole med flest børn af irakisk og libanesisk herkomst. Vi bestræber os på, at udviklede de tosprogede børns danske og arabiske sprog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: H.C Andersen Uge 33-38 Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Vide, at sprog og tekster fra gamle

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044 UGEBREV nr. 23 uge 05 Årgang 6 Temauge I næste uge har vi temauge om farver. I må læse under lærernes indlæg, hvad der skal ske i løbet af ugen, men her er lidt praktiske informationer. Mandag er normal

Læs mere

Ugebrev 3 Indskolingen 2015

Ugebrev 3 Indskolingen 2015 Ugebrev 3 Indskolingen 2015 Fælles info: Intet fælles i denne uge Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. klasse 2. og 3. klasse 2 Julie Liv Gustav 3 Laurits Lucas Isabella Info fra grupperne: Børnehaveklassen:

Læs mere

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK 2015-16 1. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I engelsk i 1. klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen Eleverne i 2. klasse har gennem det sidste halvår i 1. klasse arbejdet med ipad som arbejdsredskab i undervisningen, og de har opnået kompetence

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne Musikalsk skaben året Redegøre for stemningen i en sang Selvvalgt musik året Fremlægge selvvalgt musik fællessang Året Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse Sangbogens

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab.

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab. Opgaver til hjemkundskab I indgangen Mad i Nicaragua har eleverne mulighed for at læse om nogle af de typiske fødevarer, der findes i Nicaragua. Ved at lære om nicaraguanske madvarer oplever eleverne en

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk Mål og indhold i børnehaveklassen Kirsten Davidsen Merete Kirk Sprog og udtryksformer Mål Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige Indgå i samtale

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Interviews 33-40 Kunne indlede en samtale med en person man ikke kender. Stille spørgsmål og give informationer

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard Lotte s dagpleje Lottes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere