Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er x Vejby Bo- og Beskæftigelse Grøndyssevænget 1, 3210 Vejby Mail: Opholdssteder til børn og unge ( 66, nr. 5) Døgninstitutioner til børn og unge ( 66, nr. 6) Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud ( 101) Midlertidige botilbud til voksne ( 107) Længerevarende botilbud til voksne ( 108) Kvindekrisecentre ( 109) og krisecentre for mænd ( 107 og 110) Forsorgshjem ( 110) Kristina Vang Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden, Frederiksberg), Jeanette de Mailly (Gribskov) 1. Den samlede vurdering i forhold til kvalitetsmodellens temaer Nedenfor ses en grafisk fremstilling af den samlede kvalitetsvurdering af Vejby Bo- og Beskæftigelse på baggrund af kvalitetsmodellens 7 kvalitetstemaer (0 = i meget lav grad opfyldt, 4= i meget høj grad opfyldt): 1

2 Samlet vurdering af tilbuddets kvalitetsopfyldelse Udannelse og beskæftigelse Målet for tilbuddet er at alle har dagbeskæftigelse. Budgettet og opholdsbetalingen er beregnet ud fra, at alle har dagbeskæftigelse, i form af praktik eller STU. Vejby BB arbejder bevidst med at motivere og styrke den unge i at få uddannelse og/eller beskæftigelse. Vejby BB deltager i møder med kommunen og øvrig extern dagbeskæftigelse, for derved at undgå for lange overgange, og for lang tids uafklaring. Handleplansmøderne har til formål at samle et helhedsbillede af den unge, og styrke indsatsen og det fremadrettede samarbejde. Medarbejderne laver opsøgende arbejde for at etablere praktikforløb og STU. Vejby har etaberet gode forbindelser til flere dagligvarebutikker, der har indgået samarbejde med Vejby BB omkring unge i praktikforløb. Vejby BB oplever, at mange beskæftigelsesregler og pensionsregler virker hæmmende ift. at få de unge med særlige problematikker i beskæftigelse. Det opleves af Vejby BB, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune hvor fleksibelt og helhedsorienteret der arbejdes, og deraf også med betydning ift. hvor langt man kan nå med handleplaner osv. Selvstændighed og sociale relationer Der arbejdes aktivt på at øge den enkelte unges selvstændighed. Den unge skal imødekommes ud fra deres behov, og det skal opleves meningsfuldt for den enkelte. Det handler derfor om at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte unge, og derudfra tilrettelægge nogle aktiviteter, hvor den unge eller flere kan deltage. Den unge har ugentlige maddage og vasketider, og motiveres og støttes herigennem ift. egne ressourcer. Der arbejdes på at bruge den unges ressourcer rigtigt, og derved lade motivationen være styrende. 2

3 Den unge respekteres i forhold til muligheden for at være sig selv, eller sammen med andre. Medarbejderne anerkende, at borgerne ikke har det helt samme behov som andre, og ikke føler sig ensomme, blot fordi de ikke er sammen med så mange. Det er Medarbejdernes opgave at vurdere, hvordan balancen mellem respekt for selvstændighed og guidning og hjælp skal være. Nogle unge skal hjælpes og guides mere. En stor del af dialogen med pårørende handler om selvstændighed, og at deres børns behov kan være anderledes end de som forældre forestiller sig. Vejby BB ser det som en vigtig opgave at klæde de pårørende på til at forstå og erkende hvad borgerens behov og diagnose handler om. De pårørende er altid velkomne på ethvert tidspunkt blot skal der tages hensyn til de andre unge indskrevne. Der er en række aktiviteter med og for de pårørende, og derudover er det op til de enkelte unge selv at definere, hvor meget kontakt der skal være til de pårørende, og hvordan de pårørende skal være med til at påvirke den unges liv. Der lægges planer for de unge, hvis de har en adfærd, der giver udfordringer i forhold til dem selv og fællesskabet. Det er f.eks. ikke forbudt at indtage alkohol på Vejby BB, men bliver det et problem skal man være modtagelig for råd og korrigering af adfærd. Målgruppe, metoder og resultater Målgruppen er unge fra år med autismespektre forstyrrelser indenfor normalområdet. Der kan ikke indskrives unge med svære psykiatriske lidelser. De interviewede unge betragter Vejby BB som deres hjem. Det var deres oplevelse, at de altid kan få hjælp hos medarbejderne, når de måtte have behov herfor. De unge oplever medarbejderne som kompetente og meget lyttende. Medarbejderne på Vejby BB arbejder ud fra KRAP-tænkningen (Kognitiv-ressource anerkendende pædagogik). Det er et grundlæggende afsæt, at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og liv. Der arbejdes med afklaring af behov, og udviklingsmål, ved 3

4 samtale med den unge. Udviklingsmål prioriteres og beskrives i en pædagogisk indsatsplan, og der evalueres løbende på de mål der er fremsat sammen med den unge. Målgruppen består hovedsageligt af unge mænd, hvoraf ingen har kærester. Der er derfor en opmærksomhed fra de unge indskrevne mænd, på kvindelige indskrevne unge, og kvindelige medarbejdere. Der har dog ikke været episoder, der har været grænseoverskridende for indskrevne unge kvinder eller medarbejdere på Vejby BB. Der har ikke været magtanvendelser i det forgangne år. Medarbejderne har fokus på at undgå magt. Vejby har beskrevet procedure for proces omkring en eventuel magtanvendelse. Der har i det forgangne år været en episode hvor en ung angreb og slog en medarbejder. Den pågældende medarbejde er af den opfattelse, at den unge var presset i form af et fremsat krav, der ikke kunne efterleves, og medarbejderen ser det som sit ansvar, at situationen gik så vidt. Vejby BB har en ambulanceplan - plan for håndtering af overfald fra indskrevne unge. Organisation og ledelse Forstander oprindeligt uddannet som kommunom, og har ingen lederuddannelse, men har en bred sammensat erfaring indenfor autismeområdet. Souschef er uddannet pædagog og har en lederuddannelse fra Dispuk. Ledelsen får ekstern supervision, og hvert team får supervision tre gange årligt. Der skal evalueres omkring hyppigheden. Bestyrelsessammensætningen lever op til vedtægterne. Bestyrelsen har uddelegeret ansættelseskompetencen til ledelsen. Arbejdstilsynet har tildelt Vejby en grøn smiley. Sygefraværet vurderes lavt, og der er stor trivsel i personalegruppen. Tre medarbejdere er ophørt i det forgangne år, heraf er to 4

5 afskediget. To medarbejdere er ansat. Det pædagogiske arbejde med de indskrevne unge væretages primært af fastansatte medarbejdere. Der er tilknyttet et lille fast korps af vikarer. Kompetencer Stort set alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse, og flere har en relevant efteruddannelse og kurser indenfor autismeområdet. Flere medarbejdere har tillige en neuropædagogisk uddannelse. Medarbejdernes faglige kompetencer, understøttes af interview med pårørende, der vurderer medarbejderne som kompetente, og at relationerne mellem de indskrevne unge og medarbejderne er gode. Der er ikke psykolog ansat,og ledelsen ser heller ikke et egentligt behov. Ved en indskreven ung s behov for psykologsamtaler, vil Vejby BB hjælpe til at formidle en kontakt og evt. tage kontakt til relevante myndigheder. Og i akutte tilfælde kan stedet afholde udgiften til psykolog. Økonomi Vejby BB har en god og sund økonomi, med overskud de sidste to år. Der er ingen revisor bemærkninger. Vejby BB har stadig brug for konsolidering. Vejby BB sammenlægger de to matrikler til et samlet botilbud, og ved sammenlægningen af de to tilbud vil opholdsprisen blive lidt mindre. Belægningsprocenten er på 95 % på botilbuddet. Fysiske rammer Stedet bærer aktuelt præg af byggeprojektet. Men derudover fremstår de fysiske rammer meget lyse, pæne og imødekommende. Inde- og udendørsarealer er smagfuldt indrettet. Der er fællesarealer, men også mulighed for at borgerne kan trække sig og være for sig selv. Pæne værelser. 5

6 2. Konklusion og opmærksomhedspunkter Konklusion på tilsynet: Det er Tilsynets vurdering, at Vejby BB yder en indsats af høj kvalitet og lever op til sin godkendelse, som et midlertidigt botilbud til unge borgere med autismespektreforstyrrelser. Ledelsen og medarbejderne arbejder kompetent og engageret med målgruppen, holder sig fagligt orienteret om relevante metoder ift. målgruppen. Borgernes selvbestemmelse vægtes højt, og der tages konsekvent udgangspunkt i borgerens egne ønsker, for herigennem at lade motivationen være styrende ift. de indsatsmål, der arbejdes med i den pædagogiske indsatsplan med borgeren. Vejby BB har et stort fokus på at styrke borgeren i en beskæftigelses retning, med en type beskæftigelse, der passer til den enkeltes forudsætninger Opmærksomhedspunkter: Vejby BB anbefales fremadrettet at arbejde mere bevidst og systematisk med metoder/værktøjer, der medvirker til at frembringe resultatmålinger, så det tydeligere fremgår om borgeren har kunnet profitere af opholdet på Vejby BB. 6

7 3. Oplysninger om gennemførelsen af tilsynsbesøget Om tilsynsbesøget Dato(er): 3. juni 2013 Start og sluttidspunkt(er): Kl ca. Forløb: Fokusområder/indhold: Ledelse og medarbejdere, der er interviewet: Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynet var anmeldt og gør det ud for årligt tilsynsbesøg Ledelsen (2 personer) 4 medarbejdere Antal borgere, pårørende og andre relevante, der er interviewet: Antal borgere/børn/beboere/brugere Antal 3 Antal pårørende Antal 2 Andre relevante: Antal 1 Hvem: Myndighedssagsbehandler 7

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere