Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl på Diagonalkroen i Give:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg. 2. Valg af referent. 3. Formand Jens Bork aflægger hovedbestyrelsens årsberetning for år Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget Bemyndigelse til hovedbestyrelsen om køb og salg af ejendomme, væsentlige forandringer af organisationens ejendomme, grundkøb, Iværksættelse af nyt byggeri. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være kontoret i hænde senest 14 dag før Generalforsamlingen. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Fini M Carlsen, Enggade 14 E. 1.sal - modtager genvalg Britta H Sørensen, Vester vænget 17 - modtager genvalg Anker Loft, Mosevænget 28. st.th - modtager genvalg Johanne Bach, Vester vænget 75 - modtager genvalg 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Ulla Iversen, Vibevej 21 Ingrid Bek-Jensen, Amager Valg af revisor. 10. Eventuelt. Deltagere: 53 husstande var repræsenteret på generalforsamlingen. Pensioneret Statsautoriseret revisor Karsten Sørensen Forretningsførerorganisation Domea s.m.b.a Kundechef Lars Todbjerg-Hansen 1.) Revisor Karsten Sørensen blev foreslået og valgt som dirigent og kunne samtidig konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt med 4 ugers varsel og dermed beslutningsdygtig. Stemmeudvalg, valgt blev Lotte Rasmussen, Karsten Sørensen og Kundechef Lars Todbjerg-Hansen. 2.) Kundechef Lars Todbjerg-Hansen blev foreslået og valgt som referent.

2 3.) Boligorganisationsformanden Jens Bork aflagde mundtligt bestyrelsens årsberetning har igen været et meget travlt år for boligforeningen. Samarbejdet med Domea har fungeret godt igen i 2014 og fra bestyrelsens side har vi været meget tilfredse. Domea 2015, hvor Domea skal effektivere, med besparelse på op til 20 % på driften ser ud til lykkes, Vi skal til at forhandle ny administrationsaftale med Domea sidst på året og med de meldinger der kommer fra Domea af ser det lovende ud. I processen har vi holdt fast på at servicecenteret skal blive her i Give, da der ellers var snak om at den skulle være flyttet til Vejle, men en enig bestyrelse stod fast på at servicecenter skulle blive i Give. Servicecenteret er kommet til at fungerer rigtig godt. Vi kan konstatere at der kommer mange beboere og nye lejere på kontoret for at få hjælp/vejledning. Mosevænget. Vi er startet på at renovere skurene, de første er repareret, men der er mangler stadig nogle endnu. Der er kommet nyt murværk ved redskabsskurene. Vi har ansat Carsten som er uddannet murer og han har stået for murerarbejdet.. Afdelingsbestyrelsen har også besluttet at der skal etableres en ny legeplads på Mosevænget, den er netop blevet færdig og ser rigtig flot ud. Der er blevet ryddet op i buske og de store træer er blevet stynet. Granbakken. De sidste karnapper er blevet lavet og der er også startet en proces med udskiftning af Vinduer og døre, hvilket er meget tiltrængt. Her er der også blevet ryddet op i buske og træer. Enggade. Altaner er blevet renoveret med ny beklædning og bund. Renoveringen er netop blevet gennemført og ser super flot ud. Det er lykkedes at udleje lejligheden på Vestergade og begge lejligheder på Enggade 14 er nu også udlejet. Ellers er det en meget populær afdeling, det er bare en skam der ikke er elevator ved alle opgangene. Amager. Ungdomsboliger er nu alle udlejet, men en periode så det lidt sort ud, men nu er det lykkedes. På Amager er de store poppeltræer fældet pga. nedstyrtningsfare og det har givet en masse lys til afdelingen. På Amager er der også faldet ro over køkkenudskiftningen, her der blevet ud skiftet ca. 20 køkkener. Der har længe været ønske om at legepladsen på Amager skulle opgraderes med nyt udstyr og processen er netop påbegyndt. Her er det planen at det udendørs belysning skal have samme tur som på Vester vænget. Vestervænget. Der er ved at falde ro over køkken udskiftningen, hvor der udskiftet ca. 50 køkkener, for de der har ønsket at få skiftet køkken er det blevet super godt. Køkkenerne er blevet udskiftet via kollektiv råderet, så beboerne har haft en stor indflydelse. Alle vinduer med vest i havesiden er blevet malet, en meget stor omgang, som var meget tiltrængt. Carsten stod for malerarbejdet. Det lykkedes med hjælp fra en gruppe beboere at få sti belysningen til at lyse bedre. Beboerne har haft lamperne afskilt og fået dem renset samtidigt med, at der er kommet nye LED pærer i. Solsortevej & Vibevej, Thyregod. Ryddet op i træer og buske. Der er blevet etableret en affalds ø, der fungerer rigtig godt. Angående Thyregod er der blevet brugt meget tid på, hvordan vi skal få området opgraderet. Vi er netop fundet frem til en løsning, hvor alle vinduer og døre bliver udskiftet og tagpladerne bliver renset og malet. Alle 12 boliger er udlejet, men vi har haft en fraflyttet lejlighed som desværre var meget misvedligeholdt. Fraflytter kunne desværre ikke betale. Afd. 19, Mosevænget, ældreboliger. Velfungerende afdeling, men vi har et par enkelte tomme lejligheder pt. som dog betales af kommunen.

3 Søndermarken, Bofællesskab. De fem bofællesskaber vi administrerer på Søndermarken i samarbejde med Vejle kommune fungerer godt. Der er blevet skiftet køkken på Bakken. Afd. 20, Kastaniehaven. Her fungerer samarbejdet med kommunen super godt, et meget populær og velfungerende center der nu har fungeret i 11 år. Sammenlægning af afdelinger Ved afdelingsmøderne i efteråret blev afdelingerne Mosevænget Granbakken - Enggade, Ældreboliger Mosevænget Ved Sol høj og Thyregod enige om at lægge sig sammen til en afdeling. Efter at kommunen har godkendt sammenlægningen. har der den 11. maj været afholdt et stiftende afdelingsmøde, hvor der er valgt en ny bestyrelse til afdelingen. Velkommen til den ny bestyrelse. Profilbrochure Vi har fået lavet en multimediebrochure som fortæller om vores boliger og hvilke muligheder vores nye beboer kan nyde godt af. Brochuren er også elektronisk således vi kan sende den til potentielle nye kunder. SSG Efter en del problemer med den nye ordning med SSG, funktionere samarbejdet rigtigt godt. Vores beboer har i tilfælde af akutte problemer, mulighed for at få den fornødne hjælp døgnet rundt. Domea Web Domea har en hjemmeside, hvor beboer kan holde sig orienteret, læse referater og holde sig orienteret om ledige boliger m.m. og komme i kontakt med kontoret. Udlejning Ventelisten er tynd, der er dog en lidt større efterspørgsel efter lejligheder end der var i Det er lykkedes at leje alle lejlighederne ud i Vi har fortsat lejet 6 lejligheder udlejet til Røde Kors, et samarbejde der fungerer godt. De beboere der henvender sig på kontoret i søgen efter en bolig, forespørger lejligheder med flere m2, end dem vi kan tilbyde. Her har vi en udfordring i fremtiden, hvordan får vi dækket det behov. Der undersøges muligheder for at bygge nyt. Til slut takkede formanden Jens Bork, Vejle Kommune, håndværker, Domea, kontoret i Give, ejendomsmesterne for et godt samarbejde. Endvidere tak til afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelserne og beboerne for god aktivitet og samarbejde. 4.) Kundechef Lars Todbjerg-Hansen gennemgik årsregnskabet for 2014, der udviser følgende: Hovedselskabet: Årets resultat udviser et overskud på kr ,-, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør pr kr ,-. Den disponible del af dispositionsfonden er forøget med kr ,-. Den disponible del af saldoen udgør pr , kr ,-. Egen trækningsret udgør pr , kr ,-. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, som budgetteres afviklet over 3 år. Årets overskud skyldes primært, mindre udgifter til renovation, diverse udgifter samt renholdelse i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

4 Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,- Overskudssaldoen udgør herefter kr ,- der budgetteret afviklet over 3 år. Årets overskud skyldes primært mindre udgifter til ejendomsskat samt diverse udgifter i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse samt almindelig vedligeholdelse end budgetteret. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. overskudssaldo udgør herefter kr ,-, Overskuddet Årets overskud skyldes primært mindre udgifter til renovation samt almindelig vedligeholdelse i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse samt målerpasning end budgetteret. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-, Overskudssaldo udgør herefter kr ,-. Overskuddet Årets overskud skyldes primært mindre udgifter ejendomsskat, diverse udgifter samt drift af fællesvaskeri. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse samt kloakbidrag i forhold til det budgetterede. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, der Årets overskud skyldes primært mindre udgifter til drift af fællesvaskeri, diverse udgifter samt afskrivning af underskud i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet, lejeindtægterne er også højere end budgetteret, da aconto beløb til el-regnskab er tillagt huslejen afdelingen har derudover fået ekstra indtægt - korrektioner tidligere år, som er nedskrivning af vand og varme. Dette modsvares delvist af flere udgifter til el til fællesarealer, renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, der Årets overskud skyldes primært besparelse på vandafgift, almindelig vedligeholdelse samt diverse udgifter i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået en højere renteindtægt end forventet samt korrektioner vedrørende tidligere år - som er for meget afsat vand og varme sidste år. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse end budgetteret. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, der Årets overskud skyldes primært besparelse på almindelig vedligeholdelse, renholdelse, el og varme til fællesarealer samt diverse udgifter i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået en højere renteindtægt end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til ejendomsskat end budgetteret.

5 Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, der Årets overskud skyldes primært besparelse på ejendomsskat, renovation, almindelig vedligeholdelse samt diverse udgifter end det budgetterede. Derudover har afdelingen fået en højere renteindtægt end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse end budgetteret. Afd Årets resultat udviser et overskud på kr ,-. Overskudssaldoen udgør herefter kr ,-, der Årets overskud skyldes primært en besparelse på nettokapitaludgifter samt diverse udgifter i forhold til det budgetterede. Derudover har afdelingen fået en højere renteindtægt end forventet samt refusion af ejendomsskat fra år Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse end budgetteret. Efter fremlæggelse blev regnskabet for 2014 inkl. revisionsprotokollat samt forelæggelse af budget for 2016 godkendt af generalforsamlingen. 5.) Skal organisationsbestyrelsen have bemyndigelse til køb og salg af ejendomme, væsentlige forandringer af organisationens ejendomme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri? Generalforsamlingen besluttede, at uddelegere kompetencen til organisationsbestyrelsen. 6.) Der var ingen indkommende forslag: 7. 8.) Følgende blev foreslået til bestyrelsen: Fini Carlsen Johanne Bach Britta H. Sørensen Anker Loft Lone Søholt Bente Jepsen Ingrid Bek Jensen Valgt blev: Fini Carlsen, Johanne Bach, Britta H. Sørensen og Lone Søholt. Som suppleanter: 1. suppleant: Bente Jepsen 2. suppleant: Ingrid Bek-Jensen

6 Bestyrelsen består herefter af: Jens Bork Britta H. Sørensen Fini Carlsen H.P. Kristensen Else Bøndergård Johanne H. Bach Lone Søholt 1. suppleant: Bente Jepsen 2. suppleant: Ingrid Bek-Jensen Af hensyn til tegningsretten bekræftedes, at Domea er forretningsfører for Boligforeningen Give. 9.) BDO Scan revision blev genvalgt som revisor. 10.) Ingen bemærkninger som blev nedskrevet. Referatet godkendt: Give, den 27. juni 2015 Formand Jens Bork Dirigent Karsten Sørensen Referent: Lars Todbjerg-Hansen

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere