GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING"

Transkript

1 GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING

2 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN 10 Trin 1: Udfordring 11 Trin 2: Målgruppe 12 Trin 3: Effekter 13 Trin 4: Resultater 14 Trin 5: Aktiviteter 15 Trin 6: Ressourcer 17 Mål projektets succes 19 DEL 3: INTEGRATIONSPROJEKTER OVER KR. 19 Kvartalsvis projektstatus for projekter 21 DEL 4: EVALUERING HVORDAN? 22 Ordliste til Håndbogen 23 Bilag 1: Fælles ansøgningsskema (eksempel) 29 Bilag 2: Projektstatus 30 HVOR FÅR I MERE VIDEN? Udgivet af : KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice Bernstorffsgade København V Telefon Håndbogen er skrevet af Projektbankssekretariatet og TaskForce Integration

3 S. 3 Skab forandring med dit integrationsprojekt FORORD København skal være Europas mest mangfoldige og inkluderende storby i Det er det mål, vi har sat i Københavns inklusionspolitik. For at det skal lykkes skal alle integrationsprojekter i Københavns Kommune tænkes ind og følge samme overordnede mål. At skabe et projekt, der virker, handler ikke kun om at gøre tingene rigtigt. Det handler også om at gøre de rigtige ting. Derfor har vi brug for at styre og dokumentere inklusionsindsatsen i København. Jeg mener, at vi kan bruge forandringsteori til at pege på de projekter, der virker. Det handler denne håndbog om. Københavns Kommune har et højt ambitionsniveau, og derfor har Borgerrepræsentationen i 2009 besluttet, at de syv puljer, som støtter integrationsprojekter, skal have et fælles ansøgnings- og evalueringsskema. Desuden blev det besluttet at sikre et endnu bedre overblik over, hvilke projekter, der skaber gode resultater. Derfor skal integrationsprojekter, der modtager minimum kr. i støtte fra Københavns Kommune, fremover redegøre for projektets fremdrift kvartalsvis. Baggrunden for denne beslutning er: At sikre ensartede krav dvs. en fælles standard for ansøgning samt evaluering. At sikre at større projekter tager ansvar for egen fremdrift. At sikre at alle projekter evalueres, så der skabes læring. At sikre et endnu bedre overblik over projekter, der virker, så gode aktiviteter og metoder kan forankres i kommunen. Jeg håber med denne bog at kunne give jer, som yder en stor og prisværdig frivillig indsats for inklusion og mangfoldighed i Københavns Kommune, et grundigt indblik i, hvordan I kan dokumentere effekterne af jeres projekter. God læselyst Anna Mee Allerslev Beskæftigelses- og Integrationsborgmester

4 S. 4 Skab forandring med dit integrationsprojekt INDLEDNING Denne håndbog er skrevet til projektmagere, som søger en af Københavns Kommunes puljer, der støtter integrationsprojekter. Håndbogen er dels en guide til resultatbaseret styring af jeres projekt, så I opnår de effekter, I ønsker, dels en guide til at udfylde skemaer til ansøgning, projektstatus og evaluering for integrationsprojekter støttet af Københavns Kommune. Resultatbaseret styring af projekter Københavns Kommunes inklusionspolitik har fokus på resultatbaseret styring. Det vil sige, at der er større fokus på at dokumentere og sandsynliggøre, hvad der virker for hvilken målgruppe. Et integrationsprojekt forstås som et projekt, der skal løse en specifik opgave inden for en afgrænset tidsperiode. Projektet bidrager til, at indvandrere og efterkommere får mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med andre borgere. Udgangspunktet for at arbejde med projekter i denne håndbog er resultatbaseret styring. At arbejde med resultatbaseret styring vil sige, at der er en klar defineret målgruppe. En systematisk måde at fokusere på langsigtede effekter af et projekt frem for på kortsigtede resultater. Det gør I ved: At blive klar over, hvad de langsigtede effekter er med jeres indsats. At organisere jeres ressourcer og jeres indsats, så I målrettet kan arbejde mod disse mål. Løbende at dokumentere sammenhængen mellem jeres aktiviteter og de ønskede langsigtede effekter, så I systematisk kan vurdere, om jeres ressourcer bruges så godt som muligt. Forandringsteori I håndbogen præsenterer vi metoden forandringsteori. Det er en metode til resultatbaseret styring. I kan bruge forandringsteori til at sikre, at jeres projekt giver de resultater, I ønsker, fordi forandringsteori sørger for sammenhæng mellem målgruppen, aktiviteter, resultater og effekter. Håndbogen vil guide jer i, hvordan I kan bruge forandringsteori som metode til at gøre jeres projekt målrettet og effektbaseret og til at dokumentere, at jeres projekt er en succes, der lever op til målene. I håndbogen introduceres en række begreber og en opskrift på, hvordan I helt konkret kan udarbejde en forandringsteori for jeres projekt. For at konkretisere arbejdet med forandringsteori bruger vi Projekt Bydelsmødre som gennemgående case. Alle citater i bogen er fra medarbejdere fra Projekt Bydelsmødre. At arbejde med forandringsteori vil: Skabe sammenhæng og fokus i jeres projekt. Skabe transparens så andre kan se, det I har gjort godt. Give jer viden om, hvorvidt jeres indsats er lykkedes og har gjort en forskel for målgruppen. Være en stor hjælp, når I udfylder ansøgnings- og projektstatusskemaerne for integrationsprojekter, fordi de er opbygget efter principperne for forandringsteori. Håndbogens opbygning Håndbogen er delt i fire dele. Del 1: er en introduktion til de visioner, temaer og mål, der ligger til grund for Københavns Kommunes inklusionspolitik. Del 2: er en introduktion til, hvordan I kan bruge forandringsteori trin for trin. Del 3: omhandler kvartalvis projektstatus for fremdriften i projektet. Del 3 henvender sig til jer, der søger minimum kr. i støtte fra Københavns Kommune. Del 4 gennemgår kravene for evaluering af både større og mindre projekter.

5 S. 5 Skab forandring med dit integrationsprojekt I starten kan det godt virke lidt uoverskueligt at arbejde med forandringsteori i praksis, fordi vi står midt i en kompleks virkelighed, som skal tænkes ind i en række kasser. Men det gav i høj grad mening, når vi først kom i gang med projektet, fordi det giver et fælles fundament og skaber retning for vores arbejde i projektet. Hanne Sass Jensen, Projektmedarbejder, Ydre Nørrebro

6 S. 6 Skab forandring med dit integrationsprojekt Del 1 KØBENHAVNS KOMMUNES INKLUSIONSPOLITIK Det skal være nemt at være københavner, og København vil være den mest inkluderende storby i Europa. Vi får en bedre by, når vi blander os på tværs. Københavns Kommune gik i januar 2011 fra en integrationspolitik til en inklusionspolitik, som markerer et skifte i, hvordan vi i København arbejder med området. Den nye inklusionspolitik gælder for perioden I København bygger arbejdet med inklusion og medborgerskab på tre grundlæggende principper: Forskellighed er en styrke Alle skal have mulighed for at være med Medborgerskab kommer alle ved Disse tre principper er grundlaget for de fire temaer og otte hovedmål, der tegner arbejdet med inklusion i København: TEMA: Alle børn og unge skal have en god start på livet MÅL: Flere unge styrket ud af Folkeskolen TEMA: Inklusion på arbejdsmarkedet MÅL: Flere i arbejde MÅL: Mere blandet leder- og medarbejderskare i kommunen TEMA: En hånd til udsatte grupper og områder MÅL: Flere skal have gavn af kommunens tilbud MÅL: Et mere trygt København for alle grupper TEMA: Den åbne og imødekommende storby MÅL: Flere skal opleve at høre til i København MÅL: Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom MÅL: Færre skal opleve diskrimination For hvert mål er der fastsat en eller flere indikatorer, der viser, om udviklingen går i den rigtige retning. Resultaterne offentliggøres på én gang om året, sammen med faglige kommentarer. Desuden har hver forvaltning udarbejdet en konkret handleplan for deres indsatser i forhold til inklusionspolitikken, ligesom der årligt forelægges en statusrapport for inklusionsindsatsen for Borgerrepræsentationen. I Københavns Kommune findes pt. syv puljer, som alle støtter integrationsprojekter. De syv puljer er: 1. Støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 (Socialforvaltningen) 2. Integrationspuljen (Teknik- og Miljøforvaltningen) 3. Udviklingspuljen (Kultur- og Fritidsforvaltningen) 4. Brobygningspuljen (Kultur- og Fritidsforvaltningen) 5. Den tværgående integrationspulje (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) 6. Metodeudviklingspuljen (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) 7. Bland dig i byen (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) De syv puljer har alle til formål at støtte op om inklusionspolitikken og således de tre principper, der ligger til grund for politikken. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den koordinerende rolle på inklusionsområdet, men arbejdet med at styrke inklusion og mangfoldighed foregår i et samarbejde mellem alle syv forvaltninger

7 S. 7 Skab forandring med dit integrationsprojekt Differentieret krav til integrationsprojekter Mindre projekter med under kr. i finansiering fra Københavns Kommune Der stilles krav til udfyldelse af ansøgning samt selvevaluering via fælles skema. Mellemstore projekter med mellem kr. og op til kr. i finansiering fra Københavns Kommune Der stilles krav til udfyldelse af ansøgning, projektstatus samt selvevaluering via fælles skema. Større projekter over kr. i finansiering fra Københavns Kommune Der stilles krav til udfyldelse af ansøgning, projektstatus samt selvevaluering via fælles skema. Herudover stilles der krav til ekstern evaluering. Om ansøgningsskemaet De syv puljer, der støtter integrationsprojekter, har et fælles ansøgnings- og evalueringsskema. Det fælles skema er med til at sikre ensartede krav til integrationsprojekter støttet af Københavns Kommune. Ansøgningsskemaet kan findes på de forskellige puljers hjemmesider. De elektroniske skemaer er en fordel, både for jer og for forvaltningerne og vil gøre det muligt at lave analyser af integrationsprojekter på tværs af indsatsområder og relevante temaer. I bilag 1 kan I se, hvordan projekt Bydelsmødre har udfyldt deres ansøgningsskema. Politiske krav og anbefalinger I 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at stille nye krav om evaluering og løbende status til integrationsprojekterne, alt afhængig af projektets størrelse og kapacitet. I kan se kravene i tabellen, Differentieret krav til integrationsprojekter. Du kan også læse mere om kravene til projekter med minimum kr. i kommunal medfinansiering i del 3 i denne håndbog. Projektbanken Når jeres ansøgning om bevilling til et integrationsprojekt bliver godkendt, bliver projektet præsenteret på databasen, Projektbanken på www. kk.dk/projektbanken I Projektbanken registreres integrationsprojekter, der er helt eller delvist finansieret af Københavns Kommune. Databasen blev lanceret i 2007 for at imødekomme beslutningen om, at Københavns Kommune skal skabe en tilgang for alle borgere, et overblik over alle integrationsprojekter samt arbejde systematisk med evaluering. På Projektbankens hjemmeside kan I: Få overblik over aktive og afsluttede integrationsprojekter, så jeres projekt kan indgå i en større sammenhæng. Se den geografiske placering af kommunens integrationsprojekter på et kort. Se en oversigt over øvrige integrationsprojekter i København.

8 S. 8 Skab forandring med dit integrationsprojekt Del 2 FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN Skab forandring med jeres integrationsprojekt en guide Antagelser bag jeres projekt Bag alle projekter ligger nogle antagelser om, hvorfor nogle udvalgte aktiviteter fører til nogle bestemte resultater, som igen fører til nogle effekter, som virker for målgruppen. I mange projekter er antagelserne implicitte. At arbejde med forandringsteori kan gøre jer bevidste om hvilke antagelser, I arbejder ud fra. På de næste sider guider vi jer gennem seks trin, der giver en opskrift på, hvordan I konkret kan udarbejde en forandringsteori for jeres projekt ud fra jeres antagelser og dermed gøre processen eksplicit og transparent for jer selv og andre. Definition af forandringsteori: En forandringsteori består af relationer mellem årsag og virkning, det vil sige antagelser, der kæder aktiviteter, resultater og effekter sammen. Antagelser bygger på overvejelser om, at hvis I gør a, så sker b, som fører til c. Forandringsteori skaber: Klar prioritering af opgaver, ressourcer og aktiviteter. Fælles sprog. Afsæt for en evaluering, der giver læring på sigt. Synlighed om hvornår I gør en forskel.

9 S. 9 Skab forandring med dit integrationsprojekt TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter De 6 trin i en forandringsteori Første trin I jeres forandringsteori er at klarlægge, hvilken udfordring I gerne vil løse. Næste trin er at definere, hvilken målgruppe udfordringen er gældende for. Når udfordringen og målgruppen er klart afgrænset, begynder arbejdet med at definere kæderne af logiske antagelser mellem effekter, resultater og aktiviteter, som er selve forandringsteorien. Når I skal lave disse antagelseskæder er det bedst at begynde ved målet, altså den effekt I ønsker at opnå med jeres projekt. Vi kalder det at begynde bagfra. Det sikrer, at de aktiviteter I sætter i gang og de resultater I skaber med jeres projekt, er de rigtige i forhold til at nå effektmålet. Selve arbejdsprocessen for at udarbejde en god forandringsteori for jeres projekt er illustreret i modellen ovenfor. CASE Projekt Bydelsmødre en introduktion Projekt Bydelsmødre blev igangsat i 2008 i fem af Københavns bydele. De fem bydele er Nørrebro, Sjælør, Bispebjerg, Akacieparken og Tingbjerg. Projektet arbejder resultatbaseret. Det vil sige, projektet har en defineret målgruppe, en formuleret forandringsteori, og projektet måler løbende på de resultater og effekter, som skabes for målgruppen. Antagelsen i Projekt Bydelsmødre er, at bydelsmødrene lettere kan få kontakt med de socialt isolerede og udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, fordi de har træk i deres livshistorie til fælles med målgruppen. De har etnisk minoritetsbaggrund, et andet modersmål end dansk, og de kender til de problemstillinger, som en kvinde med etnisk minoritetsbaggrund kan møde i det danske samfund. Projekt Bydelsmødre er støttet af Københavns Kommune og Integrationsministeriet.

10 S. 10 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 1: Udfordring TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af udfordring Det konkrete problem, som I ønsker at gøre noget ved. De fleste projekter tager udgangspunkt i et ønske om at løse et problem for nogle borgere. Når I skal indkredse problemet eller udfordringen, er det en god ide at samle så meget viden som muligt om udfordringen og blive bevidste om, hvordan I kan overvinde udfordringen. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på udfordringen Projekt Bydelsmødre bygger på den udfordring, at en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever isoleret. De arbejder ikke, og de har ikke noget netværk. De ved ikke særlig meget om samfundet omkring dem. De har ikke rigtig kontakt til nogen uden for familien, og vejen til et arbejde er lang. Ofte er deres danske sprog ikke særlig godt. Erfaringerne fra kommunale instanser viser, at denne gruppe kvinder er svær at få kontakt til gennem de sociale og beskæftigelsestiltag, som kommunen allerede arbejder med.

11 S. 11 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 2: Målgruppe TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af målgruppe Den gruppe af mennesker, som I ønsker at skabe forandring for. Når I formulerer udfordringen, har I sikkert allerede en bestemt målgruppe i tankerne. Det er vigtigt at få afgrænset målgruppen så præcist som muligt. Formålet med en præcis afgrænset målgruppe er, at I sikrer sammenhæng mellem målgruppen, det I ønsker at forandre og jeres projekt. Det vil sige, at I sikrer, at de aktiviteter I sætter i gang, også opleves som relevante for målgruppen. Afgrænsning af målgruppen handler blandt andet om at tage stilling til: Alder Køn Etnicitet Geografisk område Fysiske og psykiske forudsætninger Socioøkonomisk status Antal Andre karakteristika, fx sprog "Det har været inspirerende og konstruktivt at arbejde med en veldefineret og afgrænset målgruppe. Du får mulighed for at sætte dig ind i deres behov, ønsker, handlinger og tanker. Og ved at afgrænse målgruppen blev det tydeligt for mig, hvilke konkrete aktiviteter der skulle igangsættes for, at projektet når i mål". Kirsten Bruun, Projektkoordinator Tingbjerg CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på målgruppen I Projektet Bydelsmødre er målgruppen socialt isolerede og udsatte mødre med etnisk minoritetsbaggrund. De er uden for arbejdsmarkedet og har ikke kontakt til kommunen. De bor i en af de fem bydele Nørrebro, Sjælør, Bispebjerg, Akacieparken eller Tingbjerg.

12 S. 12 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 3: Effekter TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af effekt De forandringer I overordnet stræber efter at ændre i målgruppens livssituation. Når udfordringen er klarlagt og målgruppen defineret, er det næste skridt i jeres forandringsteori at formulere hvilke effekter, I ønsker at opnå for jeres målgruppe. Effekten er det endemål, der er løsningen på udfordringen. Det er en god ide kun at have et eller to effektmål, fordi det bliver tydeligere for alle i projektet, hvilken forandring I arbejder frem imod. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på effekter Projekt Bydelsmødre ønsker at opnå en reduktion af de sociale og sundhedsmæssige problemer i socialt isolerede familier. Effekten af projektet er således at sociale og sundhedsmæssige problemer mv. reduceres i socialt isolerede familier.

13 S. 13 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 4: Resultater TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af resultater De holdninger eller handlinger jeres projekt direkte ændrer for målgruppen. Når jeres effekter er defineret, skal I finde ud af, hvordan I opnår dem. Resultaterne er en forudsætning for, at effekterne opnås. I skal overveje, om de resultater, I arbejder for at skabe, er tilstrækkelige for at gøre de ønskede effekter mulige. Overvej løbende, om der er logisk sammenhæng mellem de resultater, I skaber, og den effekt I stræber mod. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på resultater Projekt Bydelsmødre har opstillet tre resultater for projektet, som bidrager til apfyldelsen af effekten. Resultater for projekt bydelsmødre: At socialt isolerede kvinder (og deres mænd og børn) gør mere brug af de kommunale tilbud. At socialt isolerede kvinder bliver mere aktive i lokalsamfundet At socialt isolerede kvinder med etniske minoritetsbaggrund får mere socialt samvær med andre.

14 S. 14 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 5: Aktiviteter TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af aktiviteter De konkrete handlinger som jeres projekt sætter i gang for at opnå de ønskede resultater for målgruppen. Aktiviteterne er det, I konkret laver eller sætter i gang. Det kan fx være informationsmateriale, hjemmebesøg, fællesspisning m.v. Forandringsteoriens fokus på sammenhæng støtter jer til at afklare, om de aktiviteter, I har valgt, er de rigtige for at skabe de ønskede resultater og på sigt nå de ønskede effekter. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på aktiviteter Projektet har flere aktiviteter, som på forskellig vis støtter op om deres resultater: Der udarbejdes informationsmateriale om projekt Bydelsmødre Bydelsmødrene rekrutteres og gennemfører uddannelsesforløb Bydelsmødrene har taget kontakt til 100 udsatte familier I kan fx undersøge, om der er dokumentation, der sandsynliggør, at nogle typer aktiviteter er bedre end andre til at nå jeres resultater. Med forandringsteoriens fokus vil I løbende diskutere jeres antagelser for at vælge nogle aktiviteter frem for andre, eller overveje om nogle af aktiviteterne skal justeres for bedre at bidrage til de ønskede resultater.

15 S. 15 Skab forandring med dit integrationsprojekt Trin 6: Ressourcer TRIN 1: Udfordring TRIN 2: Målgruppen Lav forandringsteorien bagfra TRIN 6: Ressourcer TRIN 5: Aktiviteter TRIN 4: Resultater TRIN 3: Effekter Definition af ressourcer Ressourcer er de midler, som projektet har til rådighed for at gennemføre projektet. I sidste trin i forandringsteorien handler det om at præcisere, hvilke ressourcer der skal til for at gennemføre aktiviteterne. Et overblik over ressourcer giver jer en realistisk idé om, hvor mange aktiviteter I kan sætte i gang, og hvor stor en målgruppe I i sidste ende kan nå. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus på ressourcer Der er afsat følgende ressourcer til projekt Bydelsmødre: Økonomiske ressourcer: kr. Erfaringer fra andre lignende projekter En fuldtids projektleder Netværksgruppe med fire andre Projekt Bydelsmødre Ressourcer kan eksempelvis være: Penge Arbejdskraft Viden Faciliteter Netværk Når I har overblik over jeres ressourcer, kan I regne ud, hvor mange aktiviteter I kan sætte i gang, og hvor mange fra målgruppen I kan nå. Dette overblik giver jer også mulighed for at regne ud, hvilke og hvor mange ressourcer der skal være til stede, hvis effekterne skal opnås.

16 S. 16 Skab forandring med dit integrationsprojekt Afsluttende om forandringsteori Nu har I været gennem de forskellige trin i en forandringsteori. Det er vigtigt, at jeres forandringsteori er overskuelig og nem at følge, så I kan bruge den som et redskab til at give jer en fælles forståelse af projektets formål og den ønskede effekt. I nedenstående figur kan I se den samlede forandringsteori for Projekt Bydelsmødre. Figur: Forandringsteori for Projekt Bydelsmødre Udfordringen I nogle udsatte boligområder er der Mål kvinder projektets med etnisk minoritetsbaggrund, succes som står udenfor arbejdsmarkedet og i særlig grad er socialt isolerede og marginaliserede. Der er hidtil ikke skabt kontakt til disse kvinder gennem sociale og beskæftigelsesfremmende tiltag. Målgruppe Socialt isolerede og udsatte mødre med etnisk minoritetsbaggrund. De er uden for arbejdsmarkedet og har ikke kontakt med kommunen. De bor i en af de fem bydele Nørrebro, Sjælør, Bispebjerg, Akacieparken eller Tingbjerg. RESSOURCER AKTIVITETER RESULTATER EFFEKTER Økonomiske ressourcer: Erfaringer fra andre lignende projekter 1 fuldtids projektleder Netværksgruppe med 4 andre Projekt Bydelsmødre Der udarbejdes informationsmateriale om projekt Bydelsmødre Bydelsmødrene rekrutteres og gennemfører uddannelsesforløb Bydelsmødrene har taget kontakt til 100 udsatte familier Socialt isolerede og udsatte kvinder (og deres mænd og børn) gør mere brug af de kommunale tilbud. Socialt isolerede og udsatte kvinder bliver mere aktive i lokalsamfundet. Socialt isolerede og udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund får mere socialt samvær med andre. Sociale- og sundsmæssige problemer m.v. reduceres i socialt isolerede familer.

17 S. 17 Skab forandring med dit integrationsprojekt Jeg synes, at det er både interessant og svært at arbejde med forandringsteorien. Når man arbejder med mange samarbejdspartnere og i forskellige områder, kan der opstå forskellige opfattelser og definitioner af, hvordan projektet bedst når målet. Forandringsteorien tvinger partnerne til at blive enige om projektets konkrete aktiviteter og ressourcer. Rikke Skovfoged Nordentoft, Projektleder, Akacieparken og Bispebjerg Dokumentation er en central del af resultatbaseret styring. Det primære formål med dokumentation er at skabe viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker for målgruppen og gøre denne viden synlig for andre. Det kan I gøre ved at opstille indikatorer (det I måler på) og succeskriterier (den ønskede værdi: hvor mange eller meget). Definition på indikator En måleenhed for den ønskede forandring for målgruppen. Indikatorer skal I bruge til at måle på, om jeres forandringsteori virker. Har I sammensat den rigtige kæde af aktiviteter, resultater og effekter? Når I udarbejder indikatorer for at måle jeres projekts effekt, kan man sige, at I forenkler virkeligheden for at gøre jeres arbejde med dokumentationsarbejde overskueligt. Det vil sige, at I skal udvælge få, men troværdige indikatorer, der kan fortælle, om jeres projekt har den effekt, I ønsker for målgruppen. Definition af succeskriterium Det kvantitative mål, der ønskes opnået inden for en bestemt tidsperiode. Hvor ambitiøst jeres succeskriterium skal være, afhænger af, hvor mange ressourcer, I har til rådighed. Hvis I har mange ressourcer, kan succeskriteriet sættes højere ved, at flere fra målgruppen får gavn af projektet og/eller, at jeres indsats øges. Hvis I kan opstille succeskriterier, der tager udgangspunkt i jeres status nu, og hvor I ønsker at være på et givent tidspunkt, kan I komme endnu tættere på

18 S. 18 Skab forandring med dit integrationsprojekt at måle resultater og effekter. I casen kan I se en måde at opstille indikatorer og succeskriterier på aktivitets-, resultat- og effektniveau. I kan se, hvordan de tre elementer er knyttet tæt sammen: Kvalitetstest af indikatorer og succeskriterier For at finde gode indikatorer og succeskriterier kan I bruge SMART-metoden. Det er et redskab som understreger, at indikatorer og succeskriterier tilsammen skal være: Specifikke det skal være klart, hvad der måles. Målbare indsatsen skal kunne måles. Acceptable alle skal være enige om, hvad der måles. Realistiske det skal være muligt at måle det, der måles. Tidsafgrænsede der skal være fastsat et tidspunkt for, hvornår målingen afsluttes. Ambitionen for indikatorer og succeskriterier Jeres indikatorer og succeskriterier kan rette sig mod meget forskellige niveauer. Nogle indikatorer og succeskriterier måler på aktiviteter, fx antallet af deltagere. Andre indikatorer og succeskriterier måler resultater fx forandringer i holdninger, vidensniveau eller adfærd hos målgruppen. Indikatorer og succeskriterier på effektniveau måler på målgruppens livssituation, fx forandringer i målgruppens beskæftigelsessituation eller mere komplekse målinger om målgruppens oplevelse af forbedret selvværd. Udvikling af indikatorer og succeskriterier handler altså om at få svar på, hvorvidt jeres projekt bidrager til den forandring for målgruppen, som I ønsker. For at måling af forandring er mulig, er det vigtigt at understrege, at I ikke skal måle på alle elementer i jeres projekt. I skal udvælge centrale elementer og lave indikatorer og succeskriterier netop for dem. Gode råd Opstil indikatorer og succeskriterier på både aktivitets-, resultat- og effektniveau Opstil så få indikatorer på hvert niveau som muligt Vær enige om hvilke indikatorer, der giver relevant viden Indsaml viden løbende på indikatorer og succeskriterier Gør redskaberne så få og enkle som muligt. Fx et spørgeskema med kun fem centrale og velovervejede spørgsmål. Vær sikker på, at I har ressourcer til at indsamle og behandle data. CASE Projekt Bydelsmødre med fokus succeskriterier Aktivitet: Bydelsmødre besøger socialt isolerede og udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og fortæller om emner om sundhed og sociale problemstillinger. Indikator: Antal af kvinder som besøges. Succeskriterium: Mindst 50 kvinder i hvert boligområde er besøgt pr Resultat: Kvinderne får mere viden om sociale tilbud og bliver mere motiverede for at søge hjælp. Indikator: Antal af kvinder som oplever, at de har fået mere viden om de kommunale tilbud og er blevet mere motiverede for at søge hjælp. Succeskriterium: 75 % af de besøgte kvinder oplyser, at de gør mere brug af de kommunale tilbud efter at have deltaget i projektet pr Effekt: Sociale og sundhedsmæssige problemer m.v. reduceres i socialt isolerede familier. Indikator: Antal af familier som har færre sociale og sundhedsmæssige problemer. Succeskriterium: 60 % af de besøgte familier oplever, at de har færre sociale og sundhedsmæssige problemer.

19 S. 19 Skab forandring med dit integrationsprojekt Del 3 INTEGRATIONS- PROJEKTER MINIMUM KR. Kvartalsvis projektstatus for projekter Mellemstore og større integrationsprojekter med minimum kr. i finansiering fra Københavns Kommune skal redegøre for fremdriften i projektet. Hvert kvartal skal I indsende et statusskema, som er et vigtigt redskab for at indhente viden om fremdriften på projektets fastsatte succeskriterier på aktivitets-, resultat- og effektniveau. Hensigten med kvartalsvis status er at skabe transparens i forhold til, hvordan større integrationsprojekter virker og vise, at der er fremdrift i projektet. Det vil sige, at kommunen har mulighed for at få viden om, hvilke projekter, der skaber gode resultater og effekter og derfor eventuelt skal forankres. Kommunen har samtidig mulighed for at gå i dialog med og eventuelt understøtte projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift. Hvad sker der, når I skal redegøre for projektets status? Hvis jeres integrationsprojekt bliver støttet med kr. eller mere, tager kommunen kontakt til jeres kontaktperson for projektet og tilbyder jer en workshop for projektleder og relevante projektmedarbejdere. Formålet med workshoppen er at udarbejde en forandringsteori for jeres projekt, således at I får gjort antagelserne mellem aktiviteter, resultater og effekter tydelige. På den baggrund udvælges relevante indikatorer og succeskriterier for projektet fordelt på aktivitets-, resultatog effektmål. Det er fremdriften på disse indikatorer og succeskriterier, I skal redegøre for i statusskemaet. Workshoppen indeholder følgende: Afklaring af udfordring Præcisering af målgruppe Formulering af tilsigtede effekter og resultater Sammenkædning med aktiviteter Drøftelse og justering af jeres antagelser Drøftelse om projektet har tilstrækkeligt med personalemæssige og finansielle ressourcer til at gennemføre projektet som planlagt Udvikling af indikatorer og succeskriterier Formulering af milepæle Udbyttet med workshoppen er en intern afklaring i projektgruppen om, hvilke effekter jeres projekt skal opnå, på hvilken måde og for hvilken målgruppe (forandringsteorikæden). Derudover får I klarhed over hvilke milepæle, I skal nå i løbet af projektperioden for at realisere den ønskede effekt. Desuden vil I vurdere forskellige forhold, der kan spænde ben for jeres projekts succes. Denne viden kan I bruge til at modvirke eventuelle risici. På workshoppen lærer I at udfylde statusskemaet. Projekt Bydelsmødre har udfyldt et statusskema for deres projekt, som I kan se i bilag 3. Hvornår indsender I statusskemaet? I vil hvert kvartal automatisk modtage en påmindelse om, at det er tid til at udfylde statusskemaet og indsende det til Projektbanken. Den løbende opsamling af data giver mulighed for at følge projekterne og indhente et vidensgrundlag, som danner grundlag for læring og udvikling af jeres projekt undervejs. Formidling af data De kvartalsvise statusskemaer bliver offentligt tilgængelige på Projektbankens hjemmeside så både projektledere, medarbejdere og deltagere, men også andre, fx politikere og embedsmænd, kan få del i den viden. Fremdriften i projekterne bliver illustreret med grøn, gul eller rød farve: Grøn betyder, at fremdriften forløber planmæssigt. Gul betyder, at projektet halter på nogle områder. Rød betyder, at der ikke er fremdrift i projektet, og at projektet derfor skal have ekstra støtte til at nå sine resultater og effekter.

20 S. 20 Skab forandring med dit integrationsprojekt I mit arbejde med Bydelsmødrene anvender jeg supervision som et udviklings- og læringsredskab til at styrke kvindernes faglige og personlige kompetencer. Bydelsmødrene tilbydes både individuel supervision og gruppesupervision alt efter behov. Fordelen ved gruppesupervisionen er, at Bydelsmødrene får mulighed for at støtte hinanden og bidrage med faglig viden på tværs, og samtidig giver mig mulighed for løbende at vide, hvor den enkelte Bydelsmor er i forhold til sit arbejde. Lotte Siert Larsen, Koordinator, Sjælør & Kgs. Enghave

21 S. 21 Skab forandring med dit integrationsprojekt Del 4 EVALUERING HVORDAN? Definition af evaluering: Evaluering er en systematisk og kritisk vurdering af projektets implementering og effekt. Evaluering kan bruges til: At undersøge, hvorfor resultaterne udvikler sig, som de gør At komme i dybden med enkelte elementer, der ikke logisk kan forklares af forandringsteorien At styrke resultaternes validitet At analysere, hvad der gik godt, og hvad der ikke virkede efter hensigten Evaluering er en samlet vurdering af hele projektet fra ende til anden, hvor der er fokus på læring og erfaringsopsamling. Selvevaluering Alle integrationsprojekter, der støttes af de syv førnævnte puljer, skal udfylde et selvevalueringsskema. For at gøre det så let for jer som muligt, er der opstillet et fælles skema for samtlige integrationsprojekter. Det giver overblik og sammenlignelighed mellem de forskellige integrationsprojekter. Selvevalueringsskemaet bygger ligesom ansøgningsskemaet på principperne i forandringsteorien. Selvevaluering udføres umiddelbart efter jeres projekt er afsluttet og handler primært om, at I skal redegøre for, hvorfor projektet har opnået sine resultater, og hvad der gik godt i processen. Refleksion over hvad der gik godt, er vigtigt for at identificere de gode metoder, projektet har skabt eller benyttet sig af. Gode metoder vil blandt andet blive formidlet gennem foldere udgivet af Kontor for Inklusion og Mangfoldighed. Ekstern evaluering Større projekter med en kommunal finansiering på kr. eller mere, skal ud over selvevalueringen også evalueres af en ekstern evaluator. Det skal sikre en systematisk og uafhængig evaluering af projektets resultater og effekter, herunder om pengene er brugt fornuftigt og hensigtsmæssigt af projektet i forhold til at skabe de ønskede forandringer for målgruppen. Et andet væsentligt perspektiv ved en mere dybdegående evaluering af større projekter er læring. Store projekter har bedre muligheder for at få afprøvet nye metoder over længere tid for en større målgruppe og vil derfor ofte rumme større læringspotentiale end små projekter. Derfor er det vigtigt, at der fokuseres på vidensindsamling i et læringsperspektiv.

22 S. 22 Skab forandring med dit integrationsprojekt Ordliste til Håndbogen Aktiviteter: Aktiviteter er de konkrete handlinger, som projektet udfører for at opnå de ønskede forandringer for målgruppen. Aktiviteter kan også kaldes leverancer. Effekter: Effekter er de forandringer, der sker i målgruppens livssituation. Effekter kan også kaldes virkninger. Evaluering: Evaluering fortages ofte efter projektets afslutning fx for at afdække, hvorfor resultaterne udvikler sig, som de gør, finde elementer som forandringsteorien ikke kan forklare, styrke resultaternes validitet eller analysere, hvad der gik galt. Brugen af projektstatus er en form for løbende evaluering. Forandringsteori: Forandringsteori er en metode til resultatbaseret styring, som skaber sammenhæng mellem målgruppen og projektets aktiviteter, resultater og effekter. Forandringsteori er et dynamisk redskab, som løbende skaber viden og læring omkring projektet. Forankring: Forankrede projekter er de projekter, der får fast støtte af Københavns Kommune. Indikatorer: Indikatorer er den måleenhed, som fastsættes for at måle det, der skal forandres for målgruppen. Inklusionsbarometer: Københavns Kommune måler løbende hele inklusionsindsatsen med et inklusionsbarometer, som visualiserer indikatorerne og viser ændringer og fremdrift eller mangel på samme i forhold til de mål, der er i inklusionspolitikken. Se mere på: (www.kk.dk/inklusionsbarometret) Integrationsprojekt: Et integrationsprojekt forstås som et projekt, der skal løse en specifik opgave inden for en afgrænset tidsperiode. Projektet bidrager til, at indvandrere og efterkommere får mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med andre borgere. Mindre projekter modtager under kr. i finansiering fra Københavns Kommune. Mellemstore projekter modtager mellem kr. og kr. i finansiering fra Københavns Kommune Større projekter modtager over kr. i finansiering fra Københavns Kommune. Antagelser: Antagelser er knyttet til årsagssammenhænge. Det betyder, at antagelser bygger på overvejelser om, at hvis man gør a, så sker b, som fører til c. Kvalitativ metode: Kvalitativ metode fokuserer på indhold og dybde. Det kan være interviews, der afdækker målgruppens forståelse af en situation eller deres rationale for at handle, som de gør. Kvantitativ metode: Kvantitativ metode er baseret på tal og store repræsentative grupper af observationer. Det vil fx sige, at mange deltagere spørges om projektets effekt. Målgruppe: Målgruppen er den gruppe af mennesker, som projektet ønsker at skabe forandring for. Det er muligt at skelne mellem primær og sekundær målgruppe. Projektbanken: Projektbanken er en database, hvor integrationsprojekter, som er helt eller delvist finansieret af Københavns Kommune, registreres. Projektbanken findes på Resultat: Resultater er de ændringer, der sker i projektdeltagernes holdning eller adfærd. Resultatbaseret styring: At arbejde med resultatbaseret styring vil sige, at der er en klart defineret målgruppe, og at man løbende måler på, om aktiviteterne giver det ønskede udbytte. Resultatbaseret styring er en systematisk måde at fokusere på langsigtede effekter af et projekt frem for de kortsigtede resultater. Resultatbaseret styring kaldes også Performance Management. Ressourcer: Ressourcer er de penge, arbejdskraft, viden, faciliteter, netværk mv., projektet har til rådighed for at nå de ønskede effekter. SMART-metode: SMART er en metode til kvalitetssikring af indikatorer og succeskriterier. For at være smarte skal de være: Specifikke det skal være klart, hvad der måles. Målbare indsatsen skal kunne måles. Acceptable alle skal være enige om, hvad der måles. Realistiske det skal være muligt at måle det, der måles. Tidsafgrænsede der skal være fastsat et tidspunkt for, hvornår målingen afsluttes. Succeskriterium: Succeskriterium er det kvantitative mål, der ønskes opnået.

23 S. 23 Skab forandring med dit integrationsprojekt Bilag 1 Fælles ansøgningsskema Eksempel på et udfyldt ansøgningsskema med Projekt Bydelsmødre som case. Faneblad 0: Information Faneblad 1: Om projektet Titel på projektet: Projekt Bydelsmødre og Kvindeambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg * Er dette en forlængelse af et eksisterende projekt? Ja: Nej: X Tidsperiode for projektet Startdato: 1/11/2008 Slutdato: 30/06/2010 Faneblad 2: Kontaktoplysninger Ansøger Navn: Socialforvaltningen Adresse: Bernstorffsgade 17, 2. sal, 1592 København V. Tlf.: Evt. hjemmeside: Evt. SE/CVR nr.: Kontaktperson Navn: Rikke Skovfoged Adresse: Bernstorffsgade 17, 2. sal, 1592 København V. Tlf.: Juridisk ansvarlig Navn: Adresse: Tlf.:

24 S. 24 Skab forandring med dit integrationsprojekt Faneblad 3: Projekttype Er projektet et integrationsprojekt (sæt kryds)? Ja: X Nej: Hvis ja, besvar venligst spørgsmål 9. Hvis nej, gå til spørgsmål 10. Indsatsområde (besvares kun, hvis der er svaret JA til sp.8) Sæt kryds ud for de af Københavns Kommunes indsatsområder som projektet i højest grad støtter (PRIORITER 3 TEMAER). Sæt 1 ved det indsatsområde som projektet primært støtter, dernæst 2 og 3 ved de efterfølgende støttede indsatsområder. Læs mere om Københavns Kommunes integrationspolitik på: Beskæftigelse Mål: Københavns Kommune skal øge andelen af beskæftigede indvandrere. 1 Uddannelse Mål: Københavns Kommune vil lukke præstationsgabet mellem et- og tosprogede børn. Bolig Mål: Der må ikke komme nye udsatte boligområder i Københavns Kommune. Og andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de udsatte boligområder reduceres. Tryghed Mål: At unge indvandrere har en kriminalitetsfrekvens på niveau med andre unge danskere, når der tages højde for den sociale fordeling. 3 Kultur og Fritid Mål: At indvandrere deltager i kultur- og fritidslivet i samme grad som etniske danskere. Sundhed og Omsorg Mål: Forskellene i etniske danskeres og indvandreres sundhedstilstand skal udlignes. 2

25 S. 25 Skab forandring med dit integrationsprojekt Faneblad 4: Formål Formål Beskriv kort hovedformålet med projektet. Projektet Bydelsmødre har det formål at kompetenceudvikle en række ressourcestærke kvinder, som skal fungere som rollemodeller og lokale rådgivere for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Målet er, at bydelsmødrene via hjemmebesøg kan udbrede deres budskaber gennem beboernes egne netværk med henblik på at styrke disse netværk og på sigt afklare beboernes muligheder for aktivering. Faneblad 5: Målgruppe og Udfordring Målgruppe(r): Beskriv i præcise træk, hvilke målgruppe(r), projektet er rettet mod, herunder alder, køn, etnicitet, social baggrund m.v. Socialt isolerede mødre med etnisk minoritetsbaggrund bosiddende i Akacieparken eller Bispebjerg. Kvinderne er uden for arbejdsmarkedet og har ikke kontakt med kommunale instanser. De bruger ikke lokalområdet eller andre af kommunens tilbud. Udfordring Hvad er det, der gør behovet for en indsats for målgruppen særlig vigtig? I nogle udsatte boligområder er der etniske minoritetskvinder, som står uden for arbejdsmarkedet og i særlig grad er socialt isolerede og marginaliserede. Der er hidtil ikke skabt kontakt til disse kvinder gennem sociale og beskæftigelsesfremmende tiltag.

26 S. 26 Skab forandring med dit integrationsprojekt Faneblad 6: Projektplan På hvilken måde skal projektet hjælpe med at forandre situationen for målgruppen? Aktiviteter Beskriv de vigtigste aktiviteter, hvormed projektet vil opnå de ønskede effekter. Fx at afholde arrangementer for forældre, der formidler vigtigheden af børns aktive deltagelse i skolegang. Succeskriterier på aktivitetsniveau Succeskriterierne er retningsgivende ikke bindende, men skal være realistiske inden for de ressourcer, projektet har til rådighed. Fx at 80 forældre bliver informeret om vigtigheden af børn skolegang. Formål med aktiviteten Beskriv hvilke effekter/ forandringer projektet forventer at medføre for målgruppen på længere sigt. Fx at sikre bedre uddannelse af skolebørn. Tidsplan Angiv enten den måned/ kvartal, aktiviteten skal være gennemført eller hvor ofte aktiviteten skal finde sted. Hovedaktivitet 1 Bydelsmødre udpeges og gennemfører uddannelsesforløb på CBSI og kompetenceudvikles herefter løbende. Succeskriterium 1 2X5 kvalificerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, (5 i hver bydel) er ansat pr Alle bydelsmødre har gennemført kurset for bydelsmødre pr Effekt 1 Socialt isolerede familiers integration styrkes uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i lokal samfundet. Ansat pr Gennemført kursus pr Hovedaktivitet 2 Der udarbejdes informationsmateriale Succeskriterium 2 Færdig informationspjece Effekt 2 Samme effekt som ovenstående Færdig januar 2009 Hovedaktivitet 3 Kontakt med 100 udsatte familier Succeskriterium 3 Bydelsmødre har været i kontakt med mindst 50 familier i hvert boligområde pr Effekt 3 Samme effekt som ovenstående Besøgene er gennemført pr [Tilføj Linje]

27 S. 27 Skab forandring med dit integrationsprojekt Faneblad 7: Samarbejdsparter Samarbejdsparter Skal projektet organiseres i samarbejde med andre parter og/eller med en bestyrelse? Hvis ja, nævn hvilke samarbejdsparter og bestyrelse samt beskriv, hvordan samarbejdet skal foregå. Bydelsmødreprojekter på Nørrebro, Amager, Sjælør, Frederiksberg, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Socialforvaltning Faneblad 8: Forankring Forankring Beskriv hvorvidt, ansøger forventer at videreføre projektet efter bevillingsperiodens udløb, herunder eventuelle forankringstiltag. Der indledes et samarbejde med de andre bydelsmødreprojekter, i København, samt BIF og SOF om mulighederne for videreførelse af projektet Faneblad 9: Placering I hvilken bydel/bydele finder aktiviteten/aktiviteterne sted (sæt X)? Hele København Amager Øst Amager Vest Bispebjerg X Brønshøj-Husum Indre By Nørrebro Valby X Vanløse Vesterbro/ Kongens Enghave Østerbro Andet: Projektets fysiske placering Hvis projektet er placeret et konkret sted angiv: Gadenavn: Husnummer: Postnummer:

28 S. 28 Skab forandring med dit integrationsprojekt Faneblad 10: Budget Ansøgt beløb Angiv det beløb, der søges til gennemførelse af projektet (fra puljen angivet under spørgsmål 1). Hvis der søges midler for flere år, redegør da for beløb pr. år. År Ansøgt beløb Budget Angiv udspecificeret budget for hele projektperioden. Indtægter i kr. Udgifter i kr. (Til Consignit: Indtægter og udgifter skal være i samme tekstfelt) Er budgettet inklusiv moms? Ja Nej Faneblad 11: Bilag Vedhæft bilag (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): * De fem projekter for Bydelsmødre har udfyldt et ansøgningsskema hver, dette skema er udfyldt på baggrund af Projekt Bydelsmødre i Akacieparken og på Bispebjerg.

29 S. 29 Skab forandring med dit integrationsprojekt Bilag 2 PROJEKTSTATUS Fremdrift for aktiviteter Beskriv udviklingen i projektet i forhold til de fastsatte succeskriterier for de vigtigste aktiviteter: 1. Kvartal kvartal 2010 Aktivitet 1: Introduktionsforløb gennemført for kvinde ambassadører Succeskriterium: 10 kvinder har gennemført introduktionsforløbet Status: 0 kvinder har gennemført workshoppen. Forklaring til status: Workshoppen er blevet rykket, og der vil blive afholdt 2 workshopper i maj Aktivitet 1: Introduktionsforløb gennemført for kvinde ambassadører Succeskriterium: 20 kvinder har gennemført introduktionsforløbet Status: 20 kvinder har gennemførtintroduktionsforløbet Forklaring til status: Der blev afholdt 2 workshopper i maj. 1. Kvartal kvartal 2010 Aktivitet 2: Opsøgning og rådgivning af socialt udsatte og isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Succeskriterium: Bydelsmødrene har været i kontakt med mindst 25 familier i hvert boligområde pr Status: Bydelsmødrene i Akacieparken har haft over 15 besøg. Bydelsmødrene på Bispebjerg har haft over 30 besøg Forklaring til status: Den mindre aktivitet i 1. kvartal skyldes at to bydelsmødre har været på barsel.. Aktivitet 2: Opsøgning og rådgivning af socialt udsatte og isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Succeskriterium: Bydelsmødrene har været i kontakt med mindst 50 familier i hvert boligområde pr Status: Bydelsmødrene i Akacieparken har haft over 50 besøg pr. 1. juli. Bydelsmødrene på Bispebjerg har haft over 150 besøg pr. 1. juli. Forklaring til status: Socialforvaltningens evaluering vil beskrive præcist hvor mange unikke familier projektet har besøgt og om projektet har opfyldt sine succeskriterier. Evalueringen er klar i december Tallene i ovenstående oversigt er et tænkt eksempel og ikke rigtige data fra projektet.

30 S. 30 Skab forandring med dit integrationsprojekt HVOR FÅR I MERE VIDEN? Håndbogen er en guide til at udfylde skemaerne for ansøgning, projektstatus og evaluering. Hvis I ønsker hjælp eller sparring til jeres projekt, er I meget velkomne til at kontakte følgende: Projektbankssekretariatet hjælper jer med at udvikle og evaluere integrationsprojekter. Projektbankssekretariatet vejleder bl.a. i: At udvikle forandringsteori, indikatorer og succeskriterier Evaluering TaskForce Inklusion er et team af konsulenter, der har fingeren på pulsen, når det gælder integration, der virker i praksis. TaskForce Inklusion tilbyder bl.a.: Rådgivning og hjælp til at få kontakt til relevante aktører i byen Rådgivning om projektstyring og mangfoldighedsledelse Gode metoder bl.a. til at nå målgruppen Hjælp til at skrive en god ansøgning Integration og Fritid tilbyder bl.a.: Rådgivning om integration i det frivillige folkeoplysende foreningsliv Hjælp til at søge om støttemidler Oplysning om relevante netværk Læs mere på ProjektVærkstedet tilbyder bl.a.: Rådgivning om opstart eller videreudvikling af projekter i København. Hjælp til at søge om støttemidler Rådgivning om økonomisk planlægning Læs mere på Støttemidler I finder en oversigt over puljer i Københavns Kommune og andre offentlige institutioner her: klik på Støttemidler. Læs mere her:

31

32

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere